SYNTAX DEPENDENT COMPONENTS


Message Implementation Guide (View against MCI) MIG-ID : 125
Identifier : M0115_200901

Description : Contrat - Participation bénéficiaire
Omschrijving : Contract - Winstdeelname

Message Implementation Guide (data) element
Message Content Inventory info
Seg-ment De-tail Le-vel CdeDe Name Na-ture Length Mandatory Value Codelist Ver-sion Definitions MciId MciElement MciModel (Attribute of Class in Generalization | Codelist - Version)
1 1 2 X910 Exchange unit type 6 True 01  False 1 Contrat / Contract --    
1 2 2 X914 Exchange unit type version number 2 True False 1 Version de la structure Contrat / Versie van de structuur Contract --    
1 3 2 X912 Exchange unit / Action, coded 4 False 0115  False 1 Contrat - modification administrative / Contract - administratieve wijziging --    
1 4 2 X913 Sender exchange unit identifier 17 False   False 0 Référence propre à l'expéditeur / Referte eigen aan de verzender --    
1 5 2 X915 Recipient exchange unit identifier 17 False   False 0 Référence propre au destinataire / Referte eigen aan de ontvanger --    
1 6 2 X916 Domain 2 False   False 1 Est fonction du contrat en question / In functie van het betreffende contract --    
1 7 2 X931 Application return code 1 False   False 0 / --    
1 8 2 X932 Error code 5 False   False 0 / --    
1 9 2 X918 Exchange unit issue date/time 12 False yyyymmddhhmm  False 0 date et minute de création du message - Obligatoire / datum en minuut van aanmaak bericht - Verplicht --    
1 10 2 C910 Exchange unit issuing details   0 False   False 0 / --    
1 11 3 X940 Exchange unit issuing format 2 False E1  False 0 / --    
1 12 3 X941 Exchange unit issuing application 17 False   False 0 / --    
1 13 3 X942 Exchange unit issuing application version number 17 False   False 0 / --    
2 1 2 X060 Product qualifier 4 True A532  False 1 / --    
2 2 2 C085 Product details   0 False   False 0 / --    
2 3 3 X067 Product identifier 17 False x--x  False 1 / --    
2 4 3 X901 Code list identifier 17 False   False 1 / --    
2 5 3 X902 Code list responsible agency, coded 6 False   False 1 / --    
2 6 3 X061 Product name 35 False x--x  False 1 Comme pour une formule il est bon d'ajouter aussi le libellé / Zoals voor een formule is het aangeraden het label eveneens toe te voegen --    
3 1 2 C015 Date/time   0 False   False 0 / --    
3 2 3 X016 Date/time qualifier 3 True 008  False 1 / --    
3 3 3 X017 Date/time 35 False ddmmyyyy  False 1 JJMMAAAA / DDMMJJJJ --    
3 4 3 X018 Date/time format qualifier 3 False 001  False 1 / --    
4 1 2 C070 Reference details   0 False   False 0 / --    
4 2 3 X050 Reference qualifier 3 True 001  False 1 / --    
4 3 3 X051 Reference number 35 False x--x  False 0 / --    
5 1 2 C070 Reference details   0 False   False 0 / --    
5 2 3 X050 Reference qualifier 3 True 084  False 1 / --    
5 3 3 X051 Reference number 35 False x--x  False 1 / --    
6 1 2 C035 Monetary amount details   0 False   False 0 / --    
6 2 3 X028 Monetary amount qualifier 3 True 089  False 1 / --    
6 3 3 X029 Monetary amount 18 False 9--9  False 1 1000 est alors 10virgule00 Euro / 1000 is dan 10komma00 Euro --    
6 4 3 X031 Currency, coded 3 False EUR  False 1 / --    
6 5 3 X030 Number of decimal positions 1 False False 1 En principe deux décimales / In princiepe met twee decimalen --    
6 6 3 X032 Status, coded 3 False 001  False 1 / --    
7 1 2 C065 Quantity details   0 False   False 0 / --    
7 2 3 X047 Quantity qualifier 3 True 134  False 1 / --    
7 3 3 X048 Quantity 15 False x--x  False 1 / --    
8 1 2 C050 Percentage details   0 False   False 0 / --    
8 2 3 X038 Percentage qualifier 3 True 030  False 1 / --    
8 3 3 X039 Percentage 8 False 9--9  False 1 175 en principe représentant 1virgule75 pourcent / 175 stelt dan 1komma75 procent voor --    
8 4 3 X030 Number of decimal positions 1 False False 1 En principe 2 / In princiepe 2 --    
9 1 3 X911 Segment group level number 1 True False 0 / --    
10 1 3 X043 Party qualifier 3 True 006  False 1 / --    
10 2 3 C060 Party identification   0 False   False 0 / --    
10 3 4 X044 Party identifier 17 True x--x  False 0 Numéro CBFA / CBFA-nummer --    
10 4 3 C062 Seat (Subsidiary) identification   0 False   False 0 / --    
10 5 4 X076 Seat (Subsidiary) identifier 17 True x--x  False 0 / --    
10 6 4 X901 Code list identifier 17 False   False 0 / --    
10 7 4 X902 Code list responsible agency, coded 6 False   False 0 / --    
11 1 3 X911 Segment group level number 1 True False 0 / --    
12 1 3 X911 Segment group level number 1 True False 0 / --    
13 1 3 X043 Party qualifier 3 True 002  False 1 / --    
13 2 3 C060 Party identification   0 False   False 0 / --    
13 3 4 X044 Party identifier 17 True x--x  False 0 Numéro CBFA / CBFA-nummer --    
13 4 3 C060 Party identification   0 False   False 0 / --    
13 5 4 X044 Party identifier 17 True x--x  False 0 Identifiant de l'intermédiaire aupres de la compagnie - Obligatoire / Identificatie van de bemiddelaar bij de maatschappij - Verplicht --    
14 1 3 C070 Reference details   0 False   False 0 / --    
14 2 4 X050 Reference qualifier 3 True 003  False 1 L'assureur s'oblige à l'utiliser dés que connue / Eens gekend verplicht de verzekeraar zich tot haar gebruik --    
14 3 4 X051 Reference number 35 False x--x  False 0 L'assureur s'oblige à retourner cette référence / De verzekeraar verplicht zich tot het herhalen van deze referte --    
14 4 4 X032 Status, coded 3 False   False 0 / --    
15 1 3 X911 Segment group level number 1 True False 0 / --    
16 1 3 X911 Segment group level number 1 True False 1 / --    
17 1 3 X043 Party qualifier 3 True 003  False 1 / --    
18 1 3 X033 Name qualifier 3 True 001  False 1 / --    
18 2 3 C040 Name details   0 False   False 0 / --    
18 3 4 X034 Last name 35 False x--x  False 0 Nom / Naam --    
18 4 4 X035 First name 35 False x--x  False 0 Prénom / Voornaam --    
18 5 4 X035 First name 35 False x--x  False 0 Prénom 2 / Voornaam 2 --    
18 6 4 X035 First name 35 False x--x  False 0 Prénom 3 / Voornaam 3 --    
18 7 4 X090 Name extension 35 False x--x  False 0 extension du nom / extensie van de naam --    
18 8 3 C045 Title details   0 False   False 0 / --    
18 9 4 X036 Title, coded 3 False x--x  False 0 / --    
18 10 4 X901 Code list identifier 17 False   False 0 / --    
18 11 4 X902 Code list responsible agency, coded 6 False   False 0 / --    
18 12 4 X037 Title name 35 False   False 0 / --    
19 1 3 X911 Segment group level number 1 True False 1 / --    
20 1 3 X911 Segment group level number 1 True False 0 / --    
21 1 3 X052 Object qualifier 3 True xxx  False 0 Par assuré / Per verzekerde --    
21 2 3 C075 Risk object details   0 False   False 0 / --    
21 3 4 X053 Object identifier 17 False   False 0 / --    
21 4 4 X901 Code list identifier 17 False   False 0 / --    
21 5 4 X902 Code list responsible agency, coded 6 False   False 0 / --    
21 6 4 X054 Object name 35 False   False 0 / --    
22 1 4 X911 Segment group level number 1 True False 0 / --    
23 1 4 C095 Guarantee details   0 False   False 0 / --    
23 2 5 X058 Guarantee qualifier 3 True xxx  False 0 Par garantie / Per waarborg --    
23 3 5 X901 Code list identifier 17 False   False 0 / --    
23 4 5 X902 Code list responsible agency, coded 6 False   False 0 / --    
23 5 5 X059 Guarantee name 35 False   False 0 / --    
24 1 4 C035 Monetary amount details   0 False   False 0 / --    
24 2 5 X028 Monetary amount qualifier 3 True 023  False 1 / --    
24 3 5 X029 Monetary amount 18 False 9--9  False 0 / --    
24 4 5 X031 Currency, coded 3 False EUR  False 1 / --    
24 5 5 X030 Number of decimal positions 1 False False 0 En principe avec deux décimales / In principe met 2 decimalen --    
24 6 5 X032 Status, coded 3 False 004  False 1 / --    
24 7 4 C030 Index details   0 False   False 0 / --    
24 8 5 X024 Index type, coded 3 True x--x  False 0 / --    
24 9 5 X025 Index applied value 6 False 9--9  False 0 / --    
24 10 5 X030 Number of decimal positions 1 False False 0 En principe avec deux décimales / In princiepe met 2 decimalen --    
25 1 4 C035 Monetary amount details   0 False   False 0 / --    
25 2 5 X028 Monetary amount qualifier 3 True 025  False 1 / --    
25 3 5 X029 Monetary amount 18 False 9--9  False 1 / --    
25 4 5 X031 Currency, coded 3 False EUR  False 1 / --    
25 5 5 X030 Number of decimal positions 1 False False 1 / --    
25 6 5 X032 Status, coded 3 False 001  False 1 / --    
26 1 4 C035 Monetary amount details   0 False   False 0 / --    
26 2 5 X028 Monetary amount qualifier 3 True 024  False 1 / --    
26 3 5 X029 Monetary amount 18 False 9--9  False 1 / --    
26 4 5 X031 Currency, coded 3 False EUR  False 1 / --    
26 5 5 X030 Number of decimal positions 1 False False 1 / --    
26 6 5 X032 Status, coded 3 False 004  False 1 / --    
27 1 4 C035 Monetary amount details   0 False   False 0 / --    
27 2 5 X028 Monetary amount qualifier 3 True 026  False 1 / --    
27 3 5 X029 Monetary amount 18 False 9--9  False 1 / --    
27 4 5 X031 Currency, coded 3 False EUR  False 1 / --    
27 5 5 X030 Number of decimal positions 1 False False 1 / --    
27 6 5 X032 Status, coded 3 False 004  False 1 / --    
27 7 4 C030 Index details   0 False   False 0 / --    
27 8 5 X024 Index type, coded 3 True x--x  False 1 / --    
27 9 5 X025 Index applied value 6 False 9--9  False 1 / --    
27 10 5 X030 Number of decimal positions 1 False False 1 / --    
28 1 4 C035 Monetary amount details   0 False   False 0 / --    
28 2 5 X028 Monetary amount qualifier 3 True 028  False 1 / --    
28 3 5 X029 Monetary amount 18 False 9--9  False 1 / --    
28 4 5 X031 Currency, coded 3 False EUR  False 1 / --    
28 5 5 X030 Number of decimal positions 1 False False 1 / --    
28 6 5 X032 Status, coded 3 False 001  False 1 / --    
29 1 4 C035 Monetary amount details   0 False   False 0 / --    
29 2 5 X028 Monetary amount qualifier 3 True 027  False 1 / --    
29 3 5 X029 Monetary amount 18 False 9--9  False 1 / --    
29 4 5 X031 Currency, coded 3 False EUR  False 1 / --    
29 5 5 X030 Number of decimal positions 1 False False 1 / --    
29 6 5 X032 Status, coded 3 False 004  False 1 / --    
30 1 4 X911 Segment group level number 1 True False 0 / --    
31 1 3 X911 Segment group level number 1 True False 0 / --    
32 1 2 X910 Exchange unit type 6 True 01  False 1 / --