Coderingen ...

«- (sectorale) Overeenkomst van toepassing ? (AgreementSectorAppliedType - (C059)) En Fr Ge
«- Aandrijvingstype van het voertuig ? (VehicleTractionType - (501G)) En Fr Ge
«- Aanduiding ? (Correspondent4Type - (CI34)) En Fr Ge
«- Aanduiding geconverteerde munt ? (CurrencyConvertedIndicator - (B305)) En Fr Ge
«- Aanduiding polis resultaat van verkoop op afstand ? (ContractDistantSaleResultIndicator - (A005)) En Fr Ge
«- Aanduiding van correspondent 2 ? (Correspondent2Type - (CF34)) En Fr Ge
«- Aanduiding van correspondent 3 ? (Correspondent3Type - (CG34)) En Fr Ge
«- Aanduiding van de nemer ? (PartyPolicyHolderImpliedType - (C385)) En Fr Ge
«- Aanhangwagen - toebehoren 1 - code ? (VehicleTrailerAccessory1Type - (565A)) En Fr Ge
«- Aanhangwagen - toebehoren 2 - code ? (VehicleTrailerAccessory2Type - (565B)) En Fr Ge
«- Aanhangwagen - toebehoren 3 - code ? (VehicleTrailerAccessory3Type - (565C)) En Fr Ge
«- Aanhangwagen - toebehoren 4 - code ? (VehicleTrailerAccessory4Type - (565D)) En Fr Ge
«- Aanhangwagen - toebehoren 5 - code ? (VehicleTrailerAccessory5Type - (565E)) En Fr Ge
«- Aanhangwagen - toebehoren 6 - code ? (VehicleTrailerAccessory6Type - (565F)) En Fr Ge
«- Aanleiding van de expertise ? (AssessmentReasonType - (C41Y)) En Fr Ge
«- Aanpassing bonus/malus ? (NCBAdjustmentIndicator - (5320)) En Fr Ge
«- Aansprakelijkheid of vermoedelijke aansprakelijkheid ? (LiabilityProbableType - (C250)) En Fr Ge
«- Aansprakelijkheid vastgesteld ? ? (LiabilityEstablishedIndicator - (C251)) En Fr Ge
«- Aanspreking bij het begin van een brief ? (CorrespondentStartAdresseeType - (A10Y)) En Fr Ge
«- Aanspreking bij het einde van een brief ? (CorrespondentEndAdresseeType - (A10Z)) En Fr Ge
«- Aanvaardingsstatus van verzekeringsproject zonder dekking ? (ProjectWithoutCoverAcceptanceStatusType - (A056)) En Fr Ge
«- Aanvraag voor hernieuwing van de gegevens ? (DataRenewalRequestIndicator - (Z226)) En Fr Ge
«- Aanvullend fiscaal statuut ? (FiscalStatusComplementaryType - (A176)) En Fr Ge
«- Aanwezigheid buiten-zwembad ? (BuildingPoolOutsideIndicator - (3V82)) En Fr Ge
«- Aanwezigheid hypotheekclausule ? (BuildingMortgageClauseIndicator - (A061)) En Fr Ge
«- Aanwezigheid plaatsen groter dan de referte-oppervlakte ? (BuildingRoomSurfaceAboveReferenceIndicator - (3V52)) En Fr Ge
«- Aanwezigheid plafonds hoger dan de referte-hoogte ? (BuildingCeilingAboveReferenceIndicator - (3V51)) En Fr Ge
«- Aanwezigheid vloerverwarming ? (BuildingHeatingFloorIndicator - (1)) En Fr Ge
«- Aanwezigheid warmtepomp ? (BuildingHeatpumpIndicator - (3V85)) En Fr Ge
«- Aard betaling ? (PaymentType - (C60C)) En Fr Ge
«- Aard bijvoegsel ? (ContractEndorsementType - (EW06)) En Fr Ge
«- Aard document ? (ContractDocumentType - (EW05)) En Fr Ge
«- Aard gebouw ? (BuildingType - (3173)) En Fr Ge
«- Aard maatregelen na schade ? (RiskClaimResultingMeasureType2 - (5V13)) En Fr Ge
«- Aard maatregelen na schade ? (RiskClaimResultingMeasureType - (5V03)) En Fr Ge
«- Aard ongeval (BA) ? (EventAccidentLiabilityType - (CNA1)) En Fr Ge
«- Aard van de hangende rechtszaak ? (CasePendingIndicator - (5V06)) En Fr Ge
«- Aard van de veroordelingen ? (PersonAccusedIndicator - (5V05)) En Fr Ge
«- Aardbeving - actiecode ? (GuaranteeEarthquakeActionType - (MC00)) En Fr Ge
«- Actie A.O. - beheersfase ? (ActionWorkersCompStageType - (CQIJ)) En Fr Ge
«- Actiecode op gebouw ? (RiskObjectBuildingActionType - (3150)) En Fr Ge
«- Actiecode op inhoud ? (RiskObjectContentActionType - (3160)) En Fr Ge
«- Ademtest - bestuurder ? (PartyBreathTestedIndicator - (C234)) En Fr Ge
«- Ademtest - derde ? (ThirdPartyAlcoholTestIndicator - (C235)) En Fr Ge
«- Administr. weigering ? (AdministrativeRefusalIndicator - (CQI1)) En Fr Ge
«- Adres 2de risicoligging gelijk aan adres 1ste risicoligging ? (AddressRisk2EqualsRisk1Indicator - (3A11)) En Fr Ge
«- Adres optimalisatie volgens ? (AddressOptimizationBaseType - (A09Y)) En Fr Ge
«- Adresgegevens op kwijting ? (PremiumNotificationAddressType - (A604)) En Fr Ge
«- Adressering van de documenten ? (DocumentsRoutingType - (B400)) En Fr Ge
«- Adresverandering enkel administratieve wijziging ? (ChangeAdministrativeAddressOnlyIndicator - (A1ZY)) En Fr Ge
«- Afkoop carenstijd ? (DeductiblePeriodUnrefundedSurrenderIndicator - (2040)) En Fr Ge
«- Afkoop vrijstelling ? (DeductibleSurrenderIndicator - (3423)) En Fr Ge
«- Afleveren opzegbrief ? (DeliverCancelationLetterIndicator - (A560)) En Fr Ge
«- Afleveren werkgeversattest ? (DeliverCertificateEmployerIndicator - (A561)) En Fr Ge
«- Afloop/Resultante van de expertise ? (AssessmentResultType - (CP31)) En Fr Ge
«- Afschaffen van de evenredigheidsregel ? (CoverProportionalityDispensationIndicator - (3180)) En Fr Ge
«- Afsluit.kwijt.voor eenh.Mij/Prod/Uitwis. ? (InsurerAgentPeriodRenewalsAggregateClosureIndicator - (Z031)) En Fr Ge
«- Afsluiting om redenen van ? (ClosureReasonType - (C256)) En Fr Ge
«- Afstand van commissie ? (GuaranteeCommissionCessionIndicator - (3195)) En Fr Ge
«- Afstand van verhaal ? (RecourseDroppedIndicator - (3414)) En Fr Ge
«- afzender - zetel ? (SenderOfficeSeatType - (Z211)) En Fr Ge
«- Agentschap met authorisatie ? (AgencyMandatedIndicator - (A415)) En Fr Ge
«- Ahwg - andere 1 - actiecode ? (VehicleTrailerOther1ActionType - (PY20)) En Fr Ge
«- Ahwg - andere 2 - actiecode ? (GuaranteeMotorTrailerOther2ActionType - (PZ20)) En Fr Ge
«- Ahwg - andere 2 - type vrijstelling ? (DeductibleTrailerOther2Type - (PZ2T)) En Fr Ge
«- Akkoord uitbetaling derde ? ? (AgreementSettlementThirdPartyIndicator - (CNB1)) En Fr Ge
«- Algemene voorwaarden door de maatschappij af te drukken ? (ClausesGeneralInsurerPrintedIndicator - (A541)) En Fr Ge
«- Analyse, inbegrepen de vergelijking van het aanbod ? (ResearchComparativeOfferIncludedIndicator - (A006)) En Fr Ge
«- Andere carrosserie dan uit plaatstaal ? (BodyworkOtherThanSteelplatingIndicator - (5605)) En Fr Ge
«- Andere stoffelijke schade dan deze aan voertuigen? ? (DamagesNonVehiclesDamagesIndicator - (C238)) En Fr Ge
«- Andere voordelen - kode 1 ? (AdvantagesOtherType - (CQG4)) En Fr Ge
«- Andere voordelen - kode 2 ? (AdvantagesOtherType2 - (CQH4)) En Fr Ge
«- Andere voordelen - periodiciteit 1 ? (AdvantagesOtherPeriodicityType - (CQG3)) En Fr Ge
«- Andere voordelen - periodiciteit 2 ? (AdvantagesOtherPeriodicityType2 - (CQH3)) En Fr Ge
«- Andere waarborg 1 - actiecode ? (GuaranteeOther1ActionType - (MY00)) En Fr Ge
«- Andere waarborg 2 - actiecode ? (GuaranteeOther2ActionType - (MZ00)) En Fr Ge
«- Andere waarborg 3 - actiecode ? (GuaranteeOther3ActionType - (MW00)) En Fr Ge
«- Andere waarborg 4 - actiecode ? (GuaranteeOther4ActionType - (MX00)) En Fr Ge
«- Annulatie van de reeds uitgegeven termijnkwijtingen ? (RenewalsEmittedAnnulmentIndicator - (B056)) En Fr Ge
«- Antidiefstalsysteem ? (AntiTheftSystemIndicator - (5608)) En Fr Ge
«- Antwoordcode van het GMWF ? (FcgaResponseType - (Z254)) En Fr Ge
«- Apotheker - dossier RIZIV ? (PersonPharmacistConventionIndicator - (A145)) En Fr Ge
«- Appartement gelegen op een hoger niveau dan het gelijkvloers ? (ApartmentsAboveGroundLevelIndicator - (3V6A)) En Fr Ge
«- Arbeiders - Riscoklasse ? (WorkerRiskClassType - (641C)) En Fr Ge
«- Attest betwist ? (CertificateDisputedIndicator - (Z285)) En Fr Ge
«- Attest pendelaar afgeleverd ? (CommutersCertificateDeliveredIndicator - (A144)) En Fr Ge
«- auto - andere 1 - type vrijstelling ? (VehicleOthers1DeductibleType - (PY2T)) En Fr Ge
«- Automatische forfaitisering ? (AutomaticLumpSumSettingIndicator - (CP3B)) En Fr Ge
«- Autopolis - reisbijstand - actiecode ? (PolicyMotorAssistanceTravelActionType - (P800)) En Fr Ge
«- Auto-volledige omnium-aang.per.zonder mr ? (VehicleComprehensivePeriodOnlyIndicator - (PC0U)) En Fr Ge
«- Auto-volledige omnium-type vrijstelling ? (VehicleComprehensiveDeductibleType - (PC1T)) En Fr Ge
«- B.A. - actiekode ? (GuaranteeLiabilityActionType - (N100)) En Fr Ge
«- b.a. - premiefunctie ? (LiabilityPremiumBaseType - (N10J)) En Fr Ge
«- B2B inning ? (DomicilingB2BPaymentIndicator - (A60D)) En Fr Ge
«- BA - rechtsbijstand - actiecode ? (GuaranteeLiabilityAssistanceLegalActionType - (N200)) En Fr Ge
«- BA aanhangwagen - actiecode ? (GuaranteeMotorTrailerLiabilityActionType - (P120)) En Fr Ge
«- BA auto - aangeduide periode zonder meer ? (PeriodGivenOnlyIndicator - (P10U)) En Fr Ge
«- BA auto - actiecode ? (GuaranteeMotorLiabilityActionType - (P110)) En Fr Ge
«- BA auto - formule ? (GuaranteeMotorLiabilityFormulaType - (P11E)) En Fr Ge
«- BA gebouw - actiecode ? (GuaranteeLiabilityBuildingActionType - (M700)) En Fr Ge
«- Band met nemer ? (Correspondent1HolderRelationType - (C835)) En Fr Ge
«- Band met nemer ? (Correspondent2HolderRelationType - (CF35)) En Fr Ge
«- Band met nemer - correspondent 3 ? (Correspondent3HolderRelationType - (CG35)) En Fr Ge
«- Band met nemer - correspondent 4 ? (Correspondent4HolderRelationType - (CI35)) En Fr Ge
«- Band met tegenpartij ? (Correspondent1AdversaryRelationType - (C836)) En Fr Ge
«- Band met tegenpartij - correspondent 3 ? (Correspondent3AdversaryRelationType - (CG36)) En Fr Ge
«- Band met tegenpartij-correspondent 2 ? (Correspondent2AdversaryRelationType - (CF36)) En Fr Ge
«- Band met tegenpartij-correspondent 4 ? (Correspondent4AdversaryRelationType - (CI36)) En Fr Ge
«- Beantwoordt het ongeval aan de criteria RDR ? (EventKnockForKnockIndicator - (C065)) En Fr Ge
«- Bedienden - Risicoklasse ? (EmployeeRiskClassType - (641D)) En Fr Ge
«- Bedrag is commissie ? (AmountCommissionType - (None (*))) En Fr Ge
«- Bedrag premie en commissie omkeren ? (PremiumCommissionAmountReversalIndicator - (B325)) En Fr Ge
«- Bedrag schade vastgesteld ? (DamageAmountDeterminedIndicator - (C381)) En Fr Ge
«- Bedrijfsschade - actiecode ? (GuaranteeConsequentialLossesActionType - (MB00)) En Fr Ge
«- Begunstigde heeft het contractvoordeel aanvaard ? (BeneficiaryAcceptedAdvantagesIndicator - (1911)) En Fr Ge
«- Begunstigde is verzekeringsnemer ? (BeneficiaryIsPolicyholderIndicator - (A20Y)) En Fr Ge
«- Behoud eigen risicotermijn na 60 jaar ? (CoverTermOwnriskMaintained60PlusIndicator - (2250)) En Fr Ge
«- Benadeelde gehandicapt ? ? (PersonAdversaryDisabilityIndicator - (C383)) En Fr Ge
«- Beperking elektriciteitsrisico ? (CoverRiskElectricityRestrictedType - (3433)) En Fr Ge
«- Berekening commissie op splitsingskosten ? (CommissionCalculusOnSplitCostsIndicator - (A691)) En Fr Ge
«- Berekening splitsingskosten op taxen en kosten ? (SplitCostCalculusOnTaxAndCostsIndicator - (A690)) En Fr Ge
«- Berekening van de hersteller gekopieerd in de expertise ? (CalculationRepairerCopiedInAssessmentIndicator - (CP3A)) En Fr Ge
«- Berekeningsbasis vrijstelling ? (DeductibleCalculusBasisType - (P11U)) En Fr Ge
«- Bericht - muntcode ? (MessageCurrencyType - (D115)) En Fr Ge
«- bericht - structuurcode ? (MessageStructureType - (Z500)) En Fr Ge
«- bericht - vorm ? (MessageModeType - (D120)) En Fr Ge
«- Beroep van de verzekerde ? (InsuredOccupationType - (2111)) En Fr Ge
«- Beschikbaarheid ABS ? (VehicleAbsAvailabilityType - (5631)) En Fr Ge
«- Beschikbaarheid DLR systeem ? (DlrAvailabilityType - (563F)) En Fr Ge
«- Beschikbaarheid servo-remmen ? (VehicleServobrakeAvailableType - (5630)) En Fr Ge
«- Beschikbaarheid servo-stuur ? (VehiclePowerSteeringAvailabilityType - (5632)) En Fr Ge
«- Beschikbaarheid van het Technicar-record ? (TechnicarRecordAvailabilityType - (500V)) En Fr Ge
«- bestemmeling - zetel ? (DestineeBranchType - (Z311)) En Fr Ge
«- Bestemmeling van de (defintieve) groene kaart ? (MotorInsuranceCertificateRecipientType - (5702)) En Fr Ge
«- Bestemmeling van de betaling ? (PaymentAddresseeType - (C60D)) En Fr Ge
«- Bestemmeling van de briefwisseling ? (CorrespondenceDestinationType - (C090)) En Fr Ge
«- Bestemmeling van de voorlopige groene kaart ? (CertificateMotorInsuranceTemporaryDeliveryType - (5700)) En Fr Ge
«- Bestemming reis ? (TripDestinationType - (9302)) En Fr Ge
«- Bestemming van het gebouw ? (BuildingAllocationType - (3172)) En Fr Ge
«- Besturing voertuig beperkt tot bestuurder en zijn partner ? (VehicleDrivingLimitedDriverSpouseIndicator - (5V5V)) En Fr Ge
«- Bestuurd.- code schaal bonus-malus ? (DriverBonusScaleType - (5V1C)) En Fr Ge
«- Bestuurder heeft rijschoolstage gevolgd ? (DriverDrivingSchoolTrainingIndicator - (5V1S)) En Fr Ge
«- Bestuurder heeft schadegevallen gehad ? (DriverHistoryClaimsIndicator - (5V11)) En Fr Ge
«- Bestuurder is verzekeringnemer ? (DriverPolicyHolderIndicator - (510Z)) En Fr Ge
«- Bestuurders ouder dan de referteleeftijd ? (DriverAboveReferenceAgeIndicator - (5V60)) En Fr Ge
«- Betaalfrequentie (Splitsingscode) ? (PaymentFrequencyType - (A325)) En Fr Ge
«- Betaalgarantie voor de opkoper ? (BuyerPaymentGuaranteeType - (C4BD)) En Fr Ge
«- Betalingsstatus ( van de kwijting ) ? (InvoicePaymentStatusType - (B052)) En Fr Ge
«- Betalingsstatus laatst geboekte premi ? (PremiumLastPaymentStatusType - (A650)) En Fr Ge
«- Betalingswijze ? (PaymentMeansType - (C608)) En Fr Ge
«- Betrokkene beoefent een niet-professionele activiteit ? (PersonActivityNonProfessionalIndicator - (2135)) En Fr Ge
«- Betrokkene beoefent een zelfstandig/vrij beroep ? (PersonProfessionIndependentLiberalIndicator - (2131)) En Fr Ge
«- Betrokkene beoefent sport als onbezold. amateur ? (SportsHobbyPractisedIndicator - (21V5)) En Fr Ge
«- Betrokkene beoefent uitgesloten sporten ? (ExcludedSportsPractisedIndicator - (21V4)) En Fr Ge
«- Betrokkene had (bromfiets)verzekering ? (PersonHistoryMopedIndicator - (5V6C)) En Fr Ge
«- Betrokkene heeft kinderen ? (PersonChildrenIndicator - (5V6F)) En Fr Ge
«- Betrokkene is bestuurder van een risicovoertuig ? (AggravatedRiskVehicleDrivenIndicator - (2110)) En Fr Ge
«- Betrokkene is bewoner ? (PersonInhabitantIndicator - (3D01)) En Fr Ge
«- Betrokkene is een bijkomende verzekerde ? (PersonInsuredAccessoryIndicator - (2140)) En Fr Ge
«- Betrokkene is enige bestuurder ? (DriverExclusiveIndicator - (5V00)) En Fr Ge
«- Betrokkene is goede bestuurder ? (PersonDriverGoodIndicator - (5V0L)) En Fr Ge
«- Betrokkene is in bezit van een B/M-attest ? (PersonCertificateBonusNoClaimsIndicator - (5V0N)) En Fr Ge
«- Betrokkene is in goede gezondheid ? (InGoodHealthIndicator - (21V6)) En Fr Ge
«- Betrokkene is uitbater ? (PersonOperatorIndicator - (3D02)) En Fr Ge
«- Betrokkene lijdt aan een mentale handicap ? (PersonDisabledMentallyIndicator - (5V6I)) En Fr Ge
«- Betrokkene met lichamelijk gebrek ? (PersonPhysicalDefectIndicator - (5V66)) En Fr Ge
«- Betrokkene oefent een professionele activiteit uit ? (PersonActivityProfessionalIndicator - (2130)) En Fr Ge
«- Betrokkene onderworpen aan A.O.-wet ? (SubjectToWorkersCompLegislationIndicator - (2112)) En Fr Ge
«- Betrokkene uitgesloten als bestuurder van voertuig ? (PartyExcludedDriverIndicator - (5V0T)) En Fr Ge
«- Beveiligingsklasse ? (BuildingSecurityMeasureType - (3467)) En Fr Ge
«- Beweging in Commercieel programma ? (CommercialProgramMouvementType - (A539)) En Fr Ge
«- Beweging tgv perequatie ? (CurrentaccountLineFollowingEqualizationType - (1025)) En Fr Ge
«- Bewerkingscode VERIDASS ? (VeridassTransactionType - (Z230)) En Fr Ge
«- Bewijs vakbekwaamheid ? (DrivingCompetenceIndicator - (A19C)) En Fr Ge
«- Bezit rijbewijs langer dan referteperiode ? (DriverLicenceReferencePeriodAboveIndicator - (5V6G)) En Fr Ge
«- Bezit rijbewijs minder lang dan referteperiode ? (DriverLicenceReferencePeriodBelowIndicator - (5V5Z)) En Fr Ge
«- Bijhuis, code ? (SeatSubsidiaryIdentificationType - (X076)) En Fr Ge
«- Bijkomend bedrag eerst toegepast ? (DeceaseSupplementFirstIndicator - (1204)) En Fr Ge
«- Bijkomend bedrag in overlijden ? (DeceaseSupplementalIndicator - (1203)) En Fr Ge
«- Bijstand -aangeduide periode zonder meer ? (AssistanceLimitedToAgreedPeriodIndicator - (P80U)) En Fr Ge
«- BIN ? (CancellationSentToFormerInsurerIndicator - (D248)) En Fr Ge
«- Binding met derde ? (RelationAdversaryType - (CL94)) En Fr Ge
«- Binding met verzekeringnemer ? (RelationPolicyHolderType - (CL91)) En Fr Ge
«- Boeking - bewerkingscode GCP ? (AccountingTransactionCmpType - (B300)) En Fr Ge
«- Boeking - Recordtype ? (AccountingRecordType - (B043)) En Fr Ge
«- Bonus/malus klasse ? (BonusMalusClassType - (5301)) En Fr Ge
«- Bonus/malusgraad van toepassing ? (NoClaimsBonusLevelActualType - (5300)) En Fr Ge
«- Bonus/malusklasse van referte ? (BonusMalusClassReferenceType - (5303)) En Fr Ge
«- Boorducument ? (BoardDocumentType - (A1DB)) En Fr Ge
«- Bouwkarateristieken/Aantallen bepalend voor kapitaal gebouw ? (BuildingCapitalMarksAndNumbersIndicator - (3V1F)) En Fr Ge
«- Brand aanhangwagen - actiecode ? (GuaranteeMotorTrailerFireActionType - (P520)) En Fr Ge
«- Brand ahw - type vrijstelling ? (GuaranteeMotorTrailerFireDeductibleType - (P52T)) En Fr Ge
«- Brand auto - aangeduide per. zonder meer ? (GuaranteeMotorFirePeriodOnlyIndicator - (P50U)) En Fr Ge
«- Brand auto - actiecode ? (GuaranteeMotorFireActionType - (P510)) En Fr Ge
«- Brand auto - type vrijstelling ? (GuaranteeMotorFireDeductibleType - (P51T)) En Fr Ge
«- Brand en samenhangend gevaar - actiecode ? (GuaranteeFireAndRelatedActionType - (M110)) En Fr Ge
«- BrokersMandateAppliedIndicator2 (*) ? (BrokersMandateAppliedIndicator2 - (None (*))) En Fr Ge
«- Buitenlandse nummerplaat ? (VehicleRegistrationForeignIndicator - (500N)) En Fr Ge
«- Burgerlijke staat ? (CivilStatusType - (A123)) En Fr Ge
«- Burgerlijke staat van de bestuurder ? (DriverCivilStatusType - (5123)) En Fr Ge
«- Categorie ARAB ? (OccupationRgptType - (CL42)) En Fr Ge
«- Categorie CO2-uitstoot ? (VehicleEmissionCo2CategoryType - (563J)) En Fr Ge
«- Categorie voertuig ? (VehicleCategoryType - (500G)) En Fr Ge
«- Clausules weergegeven ? (ClausesDetailedIndicator - (A059)) En Fr Ge
«- Code afzonderlijke voorlopige herstelling ? (RepairTemporaryDistinctIndicator - (CP61)) En Fr Ge
«- Code beeindiging expertise ? (AssessmentProcessFinalizedIndicator - (C443)) En Fr Ge
«- Code bericht ? (MessageType - (Z000)) En Fr Ge
«- Code beroep ? (DriverRiskClassType - (A197)) En Fr Ge
«- Code boekh./statistiek ? (AccountingPlusStatisticsType - (8010)) En Fr Ge
«- Code communicatie van de splitsingskosten ? (SplitCostsCommunicationType - (A692)) En Fr Ge
«- Code contract te indexeren ? (AmountsIndexedIndicator - (A534)) En Fr Ge
«- Code MPB - origine makelaar ? (MessageBusinessBrokerMpbType - (CMPA)) En Fr Ge
«- Code MPB - origine verzekeringsmaatschappij ? (MessageBusinessInsurerMpbType - (CMPB)) En Fr Ge
«- Code natuurlijk of rechtspersoon van de bestuurder ? (DriverPersonType - (5131)) En Fr Ge
«- Code object ? (ObjectType - (Z001)) En Fr Ge
«- code object - actie ? (ObjectActionType - (Z002)) En Fr Ge
«- Code plaats van expertisering ? (AssessmentLocationType - (C33A)) En Fr Ge
«- code schade ? (EventType - (8050)) En Fr Ge
«- Code sleeping ? (EventVehicleTowedType - (CP60)) En Fr Ge
«- Code teken diversen ? (AmountMiscellaneousSignType - (CP39)) En Fr Ge
«- Code teken diversen (voor het bedrag in euro) ? (AmountEuroMiscellaneousSignType - (CP3I)) En Fr Ge
«- Code transit van honoraria ? (TransitFeesIndicator - (C467)) En Fr Ge
«- Code type vrijstelling (aanhanwagen) ? (VehicleTrailerDeductibleType - (P12T)) En Fr Ge
«- Code verrichting ? (TransactionType - (8011)) En Fr Ge
«- Code versturen van de documenten ? (DocumentMailingType - (A090)) En Fr Ge
«- Code waarborg 1 ? (GuaranteeCode - (C6B1)) En Fr Ge
«- Code wijziging index ? (IndexChangeType - (AXM6)) En Fr Ge
«- Collectiviteit ? (GroupType - (A135)) En Fr Ge
«- Commerciële groepering ? (CommerciallyGroupedIndicator - (A066)) En Fr Ge
«- Communicatie - type ? (MessageCommunicationType - (5741)) En Fr Ge
«- Communicatiemunt ? (CommunicationCurrencyType - (A665)) En Fr Ge
«- Communicatietaal van de bestuurder ? (DriverLanguageType - (5115)) En Fr Ge
«- Complementaire specificiteit - actiecode ? (ParticularityComplementary1ActionType - (A5A0)) En Fr Ge
«- Complementaire specificiteit - actiecode ? (ParticularityComplementary2ActionType - (A5B0)) En Fr Ge
«- Complementaire specificiteit - actiecode ? (ParticularityComplementary3ActionType - (A5C0)) En Fr Ge
«- Complementaire specificiteit 4 - actie ? (ParticularityComplementary4ActionType - (A5D0)) En Fr Ge
«- Complementaire specificiteit 5 - actie ? (ParticularityComplementary5ActionType - (A5E0)) En Fr Ge
«- Complementaire specificiteit 6 - actie ? (ParticularityComplementary6ActionType - (A5F0)) En Fr Ge
«- Connexiteitsreden ? (ContractPolicyRelationReasonType - (A04A)) En Fr Ge
«- Connexiteitsreden ? (ContractConnectionReasonType - (A0BA)) En Fr Ge
«- Constructietype ? (ConstructionType - (3V12)) En Fr Ge
«- Contract genereert winstdeelname ? (ContractProfitSharingIndicator - (1010)) En Fr Ge
«- Contract in onderpand ? (ContractPledgedIndicator - (A062)) En Fr Ge
«- Contract onderheving aan perequatie ? (ContractEqualizationIndicator - (1020)) En Fr Ge
«- ContractConnectionReasonType2 (*) ? (ContractConnectionReasonType2 - (None (*))) En Fr Ge
«- Contract-portfolio in gedelegeerd beheer ? (ContractPortfolioDelegatedIndicator - (5740)) En Fr Ge
«- Contractuele stukken lokaal te printen ? (ContractDocumentPrintLocalIndicator - (A545)) En Fr Ge
«- Contractuele vrijstelling ? (DeductibleAsByContractIndicator - (P11R)) En Fr Ge
«- Conventie ? (RepairerRecognizedType - (C322)) En Fr Ge
«- Correspondent 1 - taalcode ? (Correspondent1LanguageType - (C81C)) En Fr Ge
«- Correspondent 2 - taalcode ? (Correspondent2LanguageType - (CF1C)) En Fr Ge
«- Correspondent 3 - taalcode ? (Correspondent3LanguageType - (CG1C)) En Fr Ge
«- Correspondent 4 - taalcode ? (Correspondent4LanguageType - (CI1C)) En Fr Ge
«- CountryType2 (*) ? (CountryType2 - (None (*))) En Fr Ge
«- Criterium behoeft voorafgaandelijke acceptatie ? (CriterionAcceptanceFirstIndicator - (D099)) En Fr Ge
«- Cursus defensief rijden gevolgd ? (DefensiveDrivingCourseIndicator - (5V1Q)) En Fr Ge
«- Dakbedekkingstype ? (BuildingRoofType - (3V16)) En Fr Ge
«- Dakbedekkingstype - detail ? (BuildingRoofDetailType - (3V1H)) En Fr Ge
«- Dakbedekkingstype van de 2de risicoligging ? (Building2RoofType - (3W16)) En Fr Ge
«- Datum eerste ingebruikstelling bekend? ? (DateFirstInTrafficKnownIndicator - (CP11)) En Fr Ge
«- Datum van de maatregelen na schade ? (PostClaimMeasuresIndicator - (5V04)) En Fr Ge
«- De betrokkene is in dienst van de NAVO of van de SHAPE ? (PersonNatoShapeIndicator - (A12C)) En Fr Ge
«- De betrokkene is ingezetene van de EU ? (PersonEUNationalityIndicator - (A12B)) En Fr Ge
«- De betrokkene is pendelaar ? (PersonCommuterIndicator - (A143)) En Fr Ge
«- De betrokkene oefent een risico-activiteit uit ? (PersonActivityRiskType - (A142)) En Fr Ge
«- De eerste dag van de werkonderbreking volledig ( of niet ) ? (EventWorkInterruptionDay1FullIndicator - (CQ68)) En Fr Ge
«- De verklaring vermeldt gewonden. ? (EventAccidentReportInjuredIndicator - (C229)) En Fr Ge
«- De vrijstelling is niet van toepassing ? (DeductibleNotApplicableIndicator - (P11S)) En Fr Ge
«- Decimale schaal ? (PercentageScaleType - (X101)) En Fr Ge
«- DeductibleTheftIndicator2 (*) ? (DeductibleTheftIndicator2 - (None (*))) En Fr Ge
«- Dek andere waarb 1 - uitbr. kap of waarb ? (GuaranteeOther1ExtensionIndicator - (34Y1)) En Fr Ge
«- Dek andere waarb 2 - uitbr. kap of waarb ? (GuaranteeOther2ExtensionIndicator - (34Z1)) En Fr Ge
«- Dek andere waarb 3 - uitbr. kap of waarb ? (GuaranteeOther3ExtensionIndicator - (34W1)) En Fr Ge
«- Dek andere waarb 4 - uitbr. kap of waarb ? (GuaranteeOther4ExtensionIndicator - (34X1)) En Fr Ge
«- Dekking andere waarborg 1 - vrijstelling ? (GuaranteeOther1DeductibleIndicator - (34Y9)) En Fr Ge
«- Dekking andere waarborg 2 - vrijstelling ? (GuaranteeOther2DeductibleIndicator - (34Z9)) En Fr Ge
«- Dekking andere waarborg 3 - vrijstelling ? (GuaranteeOther3DeductibleIndicator - (34W9)) En Fr Ge
«- Dekking andere waarborg 4 - vrijstelling ? (GuaranteeOther4DeductibleIndicator - (34X9)) En Fr Ge
«- Dekking BTW bij totaal verlies ? (CoverVatTotalLossIndicator - (503B)) En Fr Ge
«- Dekking BTW bij totaal verlies ? (CoverVatTotalLossIndicator2 - (530B)) En Fr Ge
«- Dekking taks op inverkeersstelling ? (CoverTaxTrafficIntroductionIndicator - (5401)) En Fr Ge
«- dekking x - indexcode ? (CoverXIndexType - (AX06)) En Fr Ge
«- dekking y - indexcode ? (CoverYIndexType - (AY06)) En Fr Ge
«- dekking z - indexcode ? (CoverZIndexType - (AZ06)) En Fr Ge
«- Dekkingsgraad BTW ? (CoverVatDegreeType - (5037)) En Fr Ge
«- Dekkingstype B.A. - Privé-leven ? (GuaranteeLiabilityPrivateLifeType - (4100)) En Fr Ge
«- Depollutienorm voertuig ? (VehicleDepollutionStandardType - (563H)) En Fr Ge
«- Derde betaler ? (ThirdPayerIndicator - (C321)) En Fr Ge
«- Derden - zetel schadebeheer ? (AdversaryManagementBranchType - (C115)) En Fr Ge
«- Diefstal - aangeduide per. zonder meer ? (MotorTheftPeriodGivenOnlyIndicator - (P60U)) En Fr Ge
«- Diefstal - actiecode ? (GuaranteeTheftActionType - (M620)) En Fr Ge
«- Diefstal - bedreiging of geweld ? ? (TheftThreatViolenceIndicator - (CM65)) En Fr Ge
«- Diefstal - lokalen bezet ? ? (TheftRoomOccupiedIndicator - (CM64)) En Fr Ge
«- Diefstal - toegang op slot ? ? (TheftAccessLockedIndicator - (CM63)) En Fr Ge
«- Diefstal aanhangwagen - actiecode ? (GuaranteeTheftTrailerActionType - (P620)) En Fr Ge
«- Diefstal ahw - type vrijstelling ? (VehicleTrailerTheftDeductibleType - (P62T)) En Fr Ge
«- Diefstal auto - actiecode ? (GuaranteeMotorTheftActionType - (P610)) En Fr Ge
«- Diefstal auto - type vrijstelling ? (MotorTheftDeductibleType - (P61T)) En Fr Ge
«- Diefstal van boordpapieren ? (TheftBoardDocumentsIndicator - (5X0A)) En Fr Ge
«- Digitaal ondertekend ? (DigitalSignatureIndicator - (EW24)) En Fr Ge
«- DIV refertes conform ? (VehicleRegistrationDataUnchangedIndicator - (500M)) En Fr Ge
«- DIVbis - Taalcode van de aanvraag ? (VroRequestLanguageType - (Z253)) En Fr Ge
«- Document te (laten) ondertekenen ? (DocumentToSignType - (EW23)) En Fr Ge
«- documentcode - bijvoegsel of vernieuwing ? (ContractRevampingType - (EW02)) En Fr Ge
«- documentcode - polisaanpassing ? (ContractAdjustmentType - (EA08)) En Fr Ge
«- DocumentsSentType3 (*) ? (DocumentsSentType3 - (None (*))) En Fr Ge
«- Doden of gewonden ? (DeadWoundedIndicator - (C233)) En Fr Ge
«- Domein (Verzekeringen) ? (DomainType - (X916)) En Fr Ge
«- Domiciliëringscode ? (PaymentDomiciledIndicator - (A601)) En Fr Ge
«- Door de producent aangewezen expert ? (AssessorAppointedIndicator - (C403)) En Fr Ge
«- Dragende elementen in brandbare materialen ? (BuildingLoadBearingsCombustibleIndicator - (3V17)) En Fr Ge
«- Drempelvrijstelling ? (DeductibleThresholdIndicator - (P11W)) En Fr Ge
«- DriverLanguageType2 (*) ? (DriverLanguageType2 - (None (*))) En Fr Ge
«- E.S. aanhangwagen - type vrijstelling ? (MotorOwnDamagesTrailerDeductibleType - (P42T)) En Fr Ge
«- Echtgeno(o)t(e)/Ander inwonende persoon/Gebruikelijke best. ? (VehicleDriverSpouseInhabitantUsualIndicator - (5V6E)) En Fr Ge
«- Een vroegere premie is onbetaald ? (PreviousInvoicePayableIndicator - (B055)) En Fr Ge
«- Eenheid ? (MeasureUnitType - (X049)) En Fr Ge
«- Eenheid van kapitaal dieren ? (AnimalCapitalUnitType - (334N)) En Fr Ge
«- Eenheid van kapitaal koopwaar ? (MerchandiseCapitalUnitType - (333N)) En Fr Ge
«- Eenheid van kapitaal materieel ? (EquipmentCapitalUnitType - (332N)) En Fr Ge
«- Eenheid van kapitaal meubilair ? (ContentCapitalUnitType - (331N)) En Fr Ge
«- Eenheid van kapitaal rollend materieel ? (EquipmentVehiclesCapitalUnitType - (335N)) En Fr Ge
«- Eenheid van vermogen van het voertuig ? (VehiclePowerUnitType - (5010)) En Fr Ge
«- Eerste raakpunt ? (ContactPointFirstType - (CPC3)) En Fr Ge
«- Eerste verzekerde huispersoneel is aansloten aan de RSZ ? (StaffSocialSecuritySubjectIndicator - (69A2)) En Fr Ge
«- Eigen sch-aangeduide periode zonder meer ? (MotorOwnDamagesPeriodOnlyIndicator - (P40U)) En Fr Ge
«- Eigen schade ? (DamagesOwnDamagesIndicator - (N300)) En Fr Ge
«- Eigen Schade ? (MaterialDamagesOwnIndicator - (C236)) En Fr Ge
«- Eigen schade - type vrijstelling ? (MotorOwnDamagesDeductibleType - (P41T)) En Fr Ge
«- Eigen schade aanhangwagen - actiecode ? (GuaranteeMotorOwnDamagesTrailerActionType - (P420)) En Fr Ge
«- Eigen schade aanhangwagen-afkoop vrijst. ? (CoverMotorOwnDamagesTrailerDeductibleSurrenderIndicator - (P42L)) En Fr Ge
«- Eigen schade auto - actiecode ? (GuaranteeMotorOwnDamagesActionType - (P410)) En Fr Ge
«- Eigen schade auto - afkoop vrijstelling ? (CoverMotorOwnDamagesDeductibleSurrenderIndicator - (P41L)) En Fr Ge
«- Eigen zaak ? (OwnCaseIndicator - (A412)) En Fr Ge
«- Eigenaar verschillend van verzekeringsnemer ? (OwnerNotEqualsInsuredIndicator - (509Z)) En Fr Ge
«- e-Mail opt-in verkregen ? (EMailOptInIndicator - (A004)) En Fr Ge
«- Enveloptype ? (MessageEnvelopeType - (X925)) En Fr Ge
«- Er is een toekomstige versie van het contract ? (ContractFutureVersionIndicator - (A065)) En Fr Ge
«- Er is meer dan één schuldeiser ? (CreditorMultiplicityIndicator - (3132)) En Fr Ge
«- Er zijn aan het gebouw renovaties uitgevoerd ? (BuildingRenovatedIndicator - (3V19)) En Fr Ge
«- Erkende garage? ? (RepairerRecognizedIndicator - (C320)) En Fr Ge
«- Evaluatiesysteem voor de inhoud ? (ContentValuationType - (3161)) En Fr Ge
«- Evaluatiesysteem voor het gebouw ? (BuildingValueCalculationType - (3151)) En Fr Ge
«- Expert - taalkode ? (AssessorLanguageType - (C40C)) En Fr Ge
«- Expert bezoldigd ? ? (AssessorPaidIndicator - (C40N)) En Fr Ge
«- Expertise - totaal verlies ? (AssessmentTotalLossIndicator - (C452)) En Fr Ge
«- Fase beheer A.O. ? (WorkersCompensationManagementPhaseType - (CQI0)) En Fr Ge
«- Fiche Datassur - betwisting ? ? (DatassurDisputedIndicator - (Z607)) En Fr Ge
«- Fiche Datassur - Code adres vermoedelijk onjuist ? (DatassurAddressDoubtfulIndicator - (Z613)) En Fr Ge
«- Fiche Datassur - Fysiek pers. betrokken ? (DatassurPersonImplicatedIndicator - (Z601)) En Fr Ge
«- Fijne beroepscategorie (voor A.O.) ? (OccupationFineWorkersCompType - (CQ15)) En Fr Ge
«- Financiële profilering ? (FinancialProfileType - (A007)) En Fr Ge
«- Financiering ? (FinancingIndicator - (5606)) En Fr Ge
«- Financieringsattest af te leveren ? (FinancingCertificateDeliveryIndicator - (5720)) En Fr Ge
«- Fiscaal regime van de prestatie ? (GuaranteePerformanceFiscalStatusType - (1404)) En Fr Ge
«- Fiscaal statuut ? (FiscalStatusType - (A175)) En Fr Ge
«- Fiscaliteit levensverzekeringspremie ? (PremiumFiscalStatusType - (1400)) En Fr Ge
«- Fluctuatie van het verzekerde kapitaal ? (CapitalInsuredFluctuationIndicator - (3415)) En Fr Ge
«- Formaat nummerplaat ? (VehicleRegistrationPlateFormatType - (5023)) En Fr Ge
«- Formule 1 - aangeduide per. zonder meer ? (Formula1PeriodGivenOnlyIndicator - (PY0U)) En Fr Ge
«- Formule 1 - actiecode ? (Formula1ActionType - (PY10)) En Fr Ge
«- Formule 2 - aangeduide per. zonder meer ? (Formula2PeriodGivenOnlyIndicator - (PZ0U)) En Fr Ge
«- Formule 2 - actiecode ? (Formula2ActionType - (PZ10)) En Fr Ge
«- Formule 2 - code type vrijstelling ? (Formula2DeductibleType - (PZ1T)) En Fr Ge
«- Frequente verplaatsingen ? (VehicleFrequentTravellingIndicator - (5V6K)) En Fr Ge
«- FSMA Geregistreerde activiteit ? (FSMAActivityRegistratedType - (A46G)) En Fr Ge
«- Garage aanwezig in gebouw ? (BuildingGarageIndicator - (3V72)) En Fr Ge
«- Gebied recentelijk overstroomd ? (RegionFloodingRecentIndicator - (34C2)) En Fr Ge
«- Geboorte 1ste kind ? (FirstChildBornInReferencePeriodIndicator - (4122)) En Fr Ge
«- Geboorte 1ste kind ? (Person1stBornIndicator - (3V22)) En Fr Ge
«- Gebouw - code waarde kapitaal ? (BuildingValueType - (M01N)) En Fr Ge
«- Gebouw - indexcode ? (BuildingIndexationType - (M016)) En Fr Ge
«- gebouw - indexcode (n.r.) ? (BuildingIndustrialRisksIndexationType - (R016)) En Fr Ge
«- gebouw - kapitaal (n.r.) ? (BuildingIndustrialRisksCapitalType - (R01B)) En Fr Ge
«- Gebouw + inhoud - code waarde kapitaal ? (BuildingAndContentValueType - (M03N)) En Fr Ge
«- gebouw + inhoud - indexcode ? (BuildingAndContentIndexationType - (M036)) En Fr Ge
«- Gebouw 2de risicoligging opgetokken in brandbare materialen ? (BuildingRisk2MaterialInflammableIndicator - (3W11)) En Fr Ge
«- Gebouw belendend ? (BuildingContiguousIndicator - (3V6B)) En Fr Ge
«- Gebouw gelijkgesteld met nieuwbouw ? (BuildingNewEquivalentIndicator - (3154)) En Fr Ge
«- Gebouw in brandbare materialen ? (BuildingCombustibleMaterialsIndicator - (3V11)) En Fr Ge
«- Gebouw in goede staat van onderhoud ? (BuildingWellMaintainedIndicator - (3V1G)) En Fr Ge
«- Gebouw in opbouw ? (BuildingUnderConstructionIndicator - (3V20)) En Fr Ge
«- Gebouw in verval, in afbraak of bestemd voor afbraak ? (BuildingRuinedForDemolishmentIndicator - (315A)) En Fr Ge
«- Gebouw in verwaarloosde staat ? (BuildingBadshapeIndicator - (3V1E)) En Fr Ge
«- Gebouw met antenne ? (BuildingAntennaIndicator - (3478)) En Fr Ge
«- Gebouw met beveiligingsmiddelen ? (BuildingPreventionMeansIndicator - (3V1B)) En Fr Ge
«- Gebouw met brandbeveiligingssysteem ? (BuildingFireProtectionIndicator - (3418)) En Fr Ge
«- Gebouw met inbraakbeveiligingssyteem ? (BuildingTheftProtectionIndicator - (346C)) En Fr Ge
«- Gebouw met inwonende huisbewaarder ? (BuildingLiveInConciergeIndicator - (3V64)) En Fr Ge
«- Gebouw met kelder ? (BuildingCellarIndicator - (3V70)) En Fr Ge
«- Gebouw met kelders, bijgebouwen of garages ? (BuildingCellarAnnexGarageIndicator - (3V74)) En Fr Ge
«- Gebouw met meerdere appartementen ? (BuildingSeveralApartmentsIndicator - (3V63)) En Fr Ge
«- Gebouw met platform in brandbaar materiaal ? (BuildingPlatformCombustibleIndicator - (3V10)) En Fr Ge
«- Gebouw met uithangbord ? (BuildingNeonlightIndicator - (3477)) En Fr Ge
«- Gebouw met verwarming op basis van zonne-energie ? (BuildingSolarHeatingIndicator - (3V81)) En Fr Ge
«- Gebouw met zolder ? (BuildingAtticIndicator - (3V71)) En Fr Ge
«- Gebouw met zwembad ? (BuildingPoolIndicator - (3V80)) En Fr Ge
«- Gebouw minder breed dan de referentiebreedte ? (BuildingWidthBelowReferenceIndicator - (3V50)) En Fr Ge
«- Gebruik vaartuig ? (WaterVehicleUsageType - (5800)) En Fr Ge
«- Gebruik van het pand ? (BuildingUsageType - (3100)) En Fr Ge
«- Gebruik van het pand (S.R.) ? (BuildingUsageType2 - (7100)) En Fr Ge
«- Gebruik van het voertuig ? (VehicleUsageType - (5200)) En Fr Ge
«- Gebruik van het voertuig lager dan bepaald aantal km/jaar ? (VehicleUsageBelowKmDrivenGivenIndicator - (5207)) En Fr Ge
«- Gebruik voertuig in dienst van werkgever ? (VehicleUsageForEmployerIndicator - (5V1P)) En Fr Ge
«- Gedeelde commissie ? (CommissionSplitIndicator - (A411)) En Fr Ge
«- Gegevens bevestigd ? (DataConfirmedIndicator - (A09Z)) En Fr Ge
«- Geimmobiliseerd voertuig ? ? (EventVehicleServiceOutType - (CP12)) En Fr Ge
«- Gelijktijdige technische akte ? (TransactionTechnicalCoincidingIndicator - (A1ZX)) En Fr Ge
«- Geografische coördinaten systeem ? (GeographicalCoordinateSystemType - (A10M)) En Fr Ge
«- Gepersonaliseerde nummerplaat ? (VehicleRegistrationPlatePersonalIndicator - (5024)) En Fr Ge
«- Gerechtelijke vervolging van derde ? ? (EventAccidentAdversaryLegalActionIndicator - (CNB3)) En Fr Ge
«- Gerenoveerde component ? (BuildingComponentRenovatedType - (A1D6)) En Fr Ge
«- Geslacht ? (PersonGenderType - (A124)) En Fr Ge
«- Geslacht van de bestuurder ? (DriverGenderType - (5124)) En Fr Ge
«- Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ? (VictimFATNationalityType - (CL2B)) En Fr Ge
«- getuige 1 - voordeel of nadeel ? ? (Witness1InFavorType - (CT1Z)) En Fr Ge
«- Getuige 2 - code ? (PersonWitness2Type - (CT2X)) En Fr Ge
«- Getuigen ? ? (WitnessesIndicator - (C232)) En Fr Ge
«- Gevolg van de kwetsuren/verwondingen ? (InjurieConsequenceType - (CQ60)) En Fr Ge
«- Gevolg van de verhaalsafstand ? (RecourseDroppedEffectType - (M03K)) En Fr Ge
«- Gewonden ? (EventInjuredIndicator - (N400)) En Fr Ge
«- Glasbraak - aangeduide per. zonder meer ? (BrokenWindowsLimitedToPeriodIndicator - (P70U)) En Fr Ge
«- Glasbraak - actiecode ? (GuaranteeBrokenWindowsActionType2 - (P710)) En Fr Ge
«- Glasbraak - actiecode ? (GuaranteeBrokenWindowsActionType - (M500)) En Fr Ge
«- glasbraak - inscriptie of decoratie ? ? (BrokenWindowEngravingIndicator - (CM56)) En Fr Ge
«- Glasbraak - type vrijstelling ? (BrokenWindowsDeductibleType - (P71T)) En Fr Ge
«- Globaal objectief van het contract ? (ContractObjectiveOverallType - (1401)) En Fr Ge
«- Globalisering van de vervaldagberichten ? (PremiumNotificationGroupingIndicator - (A546)) En Fr Ge
«- Goederen bestemd voor gebruikstype ? (GoodsUsageType - (C282)) En Fr Ge
«- Graad van afwerking/ouderdom ? (BuildingFinishingDegreeType - (3153)) En Fr Ge
«- Graad van bewoning ? (BuildingOccupationDegreeType - (3V61)) En Fr Ge
«- Graad van renovatie ? (BuildingRenovationDegreeType - (3V18)) En Fr Ge
«- Graad van vrijstelling van taks ? (TaxExemptionDegreeType - (A670)) En Fr Ge
«- Groeptype van het voertuig ? (VehicleGroupType - (563D)) En Fr Ge
«- Heeft Mij v/verz.RDR overeenk.onderschr? ? (InsurerConventionKfkIndicator - (C062)) En Fr Ge
«- Hersteller overeengekomen ? (RepairerAgreementAdheringIndicator - (C4E8)) En Fr Ge
«- Hersteller toegestaan ? (RepairerRegisteredIndicator - (C4E7)) En Fr Ge
«- Herstellingsmandaat ? (RepairApprovalIndicator - (5250)) En Fr Ge
«- Het voertuig is meer dan n maanden/jaar in het buitenland ? (VehicleAbroadNMonthsYearIndicator - (5208)) En Fr Ge
«- Het voorwerp der beschadigingen is omschreven ? (EventAccidentObjectDamagedDescriptionType - (9910)) En Fr Ge
«- Hft ongev,met cont, zich in Belgie voorg ? (EventCollisionBelgiumIndicator - (C063)) En Fr Ge
«- Historiek afwezig ? (PremiumInvoiceHistoryNoneIndicator - (B044)) En Fr Ge
«- Hoedanigheid van de correspondent in het schadegeval ? (CapacityInClaimType - (C834)) En Fr Ge
«- Hoedanigheid van de -ontdekker- ? (CapacityVehicleFinderType - (C1A9)) En Fr Ge
«- Hoedanigheid van de persoon in het dossier ? (CapacityInFileType - (Z602)) En Fr Ge
«- Hoedanigheid van de tegenpartij ? (PartyAdversaryQualityType - (C114)) En Fr Ge
«- Hoedanigheid van de verzekeringsnemer ? (PolicyHolderCategoryType - (3110)) En Fr Ge
«- Hoedanigheid van de verzekeringsnemer (S.R.) ? (PartyPolicyHolderIndustryQualityType - (7110)) En Fr Ge
«- Hoedanigheid van de verzekeringsnemer in het schadegeval ? (CapacityPolicyholderInClaimType - (C384)) En Fr Ge
«- Hoedanigheid verzekeringsnemer van de 2de risicoligging ? (PartyPolicyHolder2ndSituationQualityType - (3B10)) En Fr Ge
«- hof van cassatie - beslissing ? (CourtCassationDecisionIndicator - (C535)) En Fr Ge
«- Hoofdvervoermiddel ? (PersonTransportMeansMainType - (A146)) En Fr Ge
«- Houder is gelijk aan eigenaar/verzekerde ? (KeeperEqualsOwnerInsuredIndicator - (509Y)) En Fr Ge
«- Hypothecaire rang ? (MortgageOrder - (0221)) En Fr Ge
«- Hypothecaire referte-index, periodiciteit ? (MortgageReferenceIndexPeriodicityType - (0420)) En Fr Ge
«- Hypothecaire referte-index, type ? (MortgageReferenceIndexType - (0410)) En Fr Ge
«- IBP Catalog Item Type ? (IBPCatalogItemType - (IBP0)) En Fr Ge
«- IBP Category Object Code ? (IBPCategoryObjectType - (IBP1)) En Fr Ge
«- IBP Display Mode ? (IBPDisplayModeType - (IBP4)) En Fr Ge
«- IBP OriginatorType ? (IBPOriginatorType - (IBP5)) En Fr Ge
«- IBP Product Domain Code ? (IBPProductDomainType - (IBP3)) En Fr Ge
«- IBP SubCategory Action Code ? (IBPSubCategoryActionType - (IBP2)) En Fr Ge
«- Identificatie waardenlijst ? (Telebib2ListType - (X901)) En Fr Ge
«- In het bezit van een medisch rijvaardigheidsattest ? (DriverMedicalProficiencyIndicator - (5V1U)) En Fr Ge
«- Inbewaringgeving van de vrijstelling ? (DeductibleConsignedIndicator - (P11Z)) En Fr Ge
«- Index type ? (IndexType - (X024)) En Fr Ge
«- Indexcijfer BA.-werkgevers ? (EmployerLiabilityIndexIndicator - (5607)) En Fr Ge
«- Indexcode dieren ? (AnimalsIndexType - (3346)) En Fr Ge
«- Indexcode koopwaar ? (GoodsIndexCode - (3336)) En Fr Ge
«- Indexcode materieel ? (EquipmentIndexType - (3326)) En Fr Ge
«- Indexcode meubilair ? (FurnitureIndexType - (3316)) En Fr Ge
«- Indexcode rollend materieel ? (EquipmentVehiclesIndexType - (3356)) En Fr Ge
«- Indirecte verliezen - actiecode ? (GuaranteeIndirectLossesActionType - (M800)) En Fr Ge
«- Indiv. gemeen recht -periode zonder meer ? (GuaranteePersonalLegislationCivilPeriodOnlyIndicator - (P90U)) En Fr Ge
«- Individueel gemeen recht ? (GuaranteePersonalLegislationCivilActionType - (P900)) En Fr Ge
«- Individuele - best. inv. - actiecode ? (GuaranteePersonalDisabilityPermanentActionType - (L200)) En Fr Ge
«- Individuele - gew. inkomen - actiecode ? (GuaranteePersonalIncomeWarrantedActionType - (L800)) En Fr Ge
«- Individuele - hospitalisatie - actiecode ? (GuaranteePersonalHospitalisationActionType - (L700)) En Fr Ge
«- Individuele - med. kosten - actiecode ? (GuaranteePersonalMedicalExpensesActionType - (L500)) En Fr Ge
«- Individuele - ong. pr. l.- actiecode ? (GuaranteePersonalAccidentPrivateActionType - (L020)) En Fr Ge
«- Individuele - ongevallen - actiecode ? (GuaranteePersonalAccidentActionType - (L010)) En Fr Ge
«- Individuele - overlijden - actiecode ? (GuaranteePersonalDeceaseActionType - (L100)) En Fr Ge
«- Individuele - rechtsbijstand - actiecode ? (GuaranteePersonalAssistanceLegalActionType - (L600)) En Fr Ge
«- Individuele - tijd. inv. - actiecode ? (GuaranteePersonalDisabilityTemporaryActionType - (L300)) En Fr Ge
«- Individuele - ziekte - actiecode ? (GuaranteePersonalDiseaseActionType - (L030)) En Fr Ge
«- Inhoud - code waarde kapitaal ? (ContentCapitalType - (M02N)) En Fr Ge
«- Inhoud - indexcode ? (ContentIndexType - (M026)) En Fr Ge
«- inhoud - indexcode (n.r.) ? (ContentIndustryIndexType - (R026)) En Fr Ge
«- Inhoud - kapitaal ? (ContentCapitalIndexType - (M02B)) En Fr Ge
«- inhoud - kapitaal (n.r.) ? (ContentIndustryCapitalIndexType - (R02B)) En Fr Ge
«- Inhoud van het document (ASSMNT) ? (AssessmentDocumentContentType - (C417)) En Fr Ge
«- Inningsstatus (van de kwijting) ? (PremiumInvoiceCollectionStatusType - (B051)) En Fr Ge
«- Inningswijze contantkwijting ? (PremiumNotificationCollectionType - (A602)) En Fr Ge
«- Inningswijze igv inning door producent ? (PremiumNotificationCollectionIntermediaryType - (B002)) En Fr Ge
«- Inningswijze tegenover klant ? (PremiumNotificationCollectionClientType - (A60B)) En Fr Ge
«- Inningswijze termijnkwijting ? (CollectionModeType - (A600)) En Fr Ge
«- Inningswijze van de kwijting ? (InvoiceCollectionType - (B003)) En Fr Ge
«- Inningwijze termijnkwijting tussenvervaldag ? (PremiumNotificationCollectionDueDateType - (A603)) En Fr Ge
«- Inschrijvingsaanvraag overgemaakt aan de DIV ? (VehicleRegistrationRequestSentIndicator - (502D)) En Fr Ge
«- Intelectueel bijberoep buiten de medische/paramedische secto ? (OccupationAdditionalIntellectualNonMedicalIndicator - (2132)) En Fr Ge
«- Internationaal vervoer ? (VehicleTransportInternationalIndicator - (5202)) En Fr Ge
«- Inzittend-aangeduide periode zonder meer ? (GuaranteePassengerPeriodOnlyIndicator - (P30U)) En Fr Ge
«- Inzittenden - actiecode ? (GuaranteePassengerActionType - (P310)) En Fr Ge
«- Is beroep voorzien ? ? (AppealProvidedIndicator - (C509)) En Fr Ge
«- Is de v-nemer of één inwonende persoon meer dan 65 jaar oud ? (PolicyHolderResidentAbove65Indicator - (A210)) En Fr Ge
«- Is de vorige polis opgezegd ? ? (ContractPreviousCancelledIndicator - (D247)) En Fr Ge
«- Is het voertuig meer dan n maand per jaar in het buitenland ? (VehicleAbroadNMonthsIndicator - (5610)) En Fr Ge
«- Is niet onderworpen aan de BTW ? (VATSubjectedNotIndicator - (A168)) En Fr Ge
«- Is onderworpen aan de BTW ? (VATSubjectedIndicator - (A169)) En Fr Ge
«- Is onze verzekerde gewaarborgd in B.A.? ? (PersonInsuredLiabilityIndicator - (C061)) En Fr Ge
«- is rechtszitting voorzien ? ? (EventAccidentLegalProceedingIndicator - (C559)) En Fr Ge
«- JobCategoryType (*) ? (JobCategoryType - (X064)) En Fr Ge
«- Jonggehuwden ? (PersonMarriedRecentlyIndicator - (3V21)) En Fr Ge
«- Jonggehuwden ? (PersonMarriedRecentlyIndicator2 - (4121)) En Fr Ge
«- Juridisch statuut ? (PersonLegalStatusType - (A130)) En Fr Ge
«- Juridisch statuut - afkorting ? (PersonLegalStatusShortType - (A134)) En Fr Ge
«- Juridisch statuut (buitenland) ? (PersonLegalStatusAbroadType - (A133)) En Fr Ge
«- Kinderen hebben een eigen voertuig ? (ChildrenOwnVehicleIndicator - (5V6J)) En Fr Ge
«- Klasse van meeverzekerde voertuigen ? (VehiclesCoInsuredClassCode - (3V1D)) En Fr Ge
«- Kleur van het voertuig ? (VehicleColourType - (5019)) En Fr Ge
«- Kode geslacht ? (Correspondent4GenderType - (CI24)) En Fr Ge
«- Kode geslacht ? (Correspondent3GenderType - (CG24)) En Fr Ge
«- Kode geslacht ? (Correspondent2GenderType - (CF24)) En Fr Ge
«- Kode geslacht ? (Correspondent1GenderType - (C824)) En Fr Ge
«- Kode voordelen in natura - avondmaal ? (MaterialAdvantageSupperIndicator - (CQ4C)) En Fr Ge
«- Kode voordelen in natura - diner ? (MaterialAdvantageLunchIndicator - (CQ4B)) En Fr Ge
«- Kode voordelen in natura - logement ? (MaterialAdvantageBoardingIndicator - (CQ4D)) En Fr Ge
«- Kode voordelen in natura - lunch ? (VictimAllowanceInKindIndicator - (CQ4A)) En Fr Ge
«- kontrakt geindexeerd ? ? (ContractIndexedIndicator - (D250)) En Fr Ge
«- Korting voor aankoop gebouw ? (BuildingAcquisitionDiscountIndicator - (3159)) En Fr Ge
«- Korting voor verleden kredietakte ? (DeedEffectiveDiscountIndicator - (3158)) En Fr Ge
«- Kracht van de trekhaak ? (VehicleTowingHookForceType - (5640)) En Fr Ge
«- Kwijting met impact op voorwaarden ? (RenewalAffectingTermsIndicator - (B004)) En Fr Ge
«- Laadvermogen ? (CarryingCapacityType - (5542)) En Fr Ge
«- Landcode ? (CountryType - (519B)) En Fr Ge
«- Landcode van de bestuurder ? (DriverCountryType - (5109)) En Fr Ge
«- Landcode van de risicoligging ? (RiskObjectLocationCountryCode - (3009)) En Fr Ge
«- Leasingbijvoegsel af te leveren ? (LeasingCertificateDeliveryIndicator - (5721)) En Fr Ge
«- Letsels - eerste verzorging in intern ? ? (EventAccidentInjuriesFirstAidInternallyIndicator - (CQ51)) En Fr Ge
«- Lidmaatschap Touring Club Belgium ? (MembershipTouringClubType - (A136)) En Fr Ge
«- Localisatie garage tov. het gebouw ? (BuildingGarageSituationType - (3V73)) En Fr Ge
«- Localisering kwetsuren/verwondingen ? (EventAccidentInjuriesLocationType - (CQ57)) En Fr Ge
«- Lot van het wrak ? (WreckDestinyType - (CP34)) En Fr Ge
«- Manier van indringen ? (TheftBurglaryMannerType - (CM61)) En Fr Ge
«- Marktsegment van het voertuig ? (VehicleMarketSegmentType - (563E)) En Fr Ge
«- Medeverzekeringspolis ? (ContractCoinsuranceIndicator - (A027)) En Fr Ge
«- Medeverzekeringspolis ? (PolicyCoinsuranceIndicator - (A027)) En Fr Ge
«- Medisch attest vereist ? (CertificateMedicalRequiredIndicator - (5V1T)) En Fr Ge
«- Meer dan 3 derden ? (EventAccidentAdversaryPlus3Indicator - (C119)) En Fr Ge
«- Meer dan 4 korrespondenten ? ? (CorrespondentsPlus4Indicator - (CI99)) En Fr Ge
«- Meer dan één risicoligging ? (RiskSituationMultipleIndicator - (3010)) En Fr Ge
«- MimeContentTransferEncodingType (*) ? (MimeContentTransferEncodingType - (X096)) En Fr Ge
«- Min. 1 kamervloer in natuursteen, massief parket of planken ? (FloorMaterialNaturalIndicator - (3V79)) En Fr Ge
«- Minder dan 23 jaar en/of bezit rijbewijs minder dan 2 jaar ? (DriverUnder23OrLicenceUnder2Indicator - (5V6D)) En Fr Ge
«- Minimaal 1 schadegeval overstroming in laatste 5 jaar ? (BuildingHistoryFlood1In5Indicator - (34C5)) En Fr Ge
«- Minimaal bedrag in overlijden ? (DeceaseMinimalIndicator - (1202)) En Fr Ge
«- MSB-code - origine makelaar ? (MessageClaimBrokerMsbType - (CMSA)) En Fr Ge
«- MSB-code - origine verzekeringsmaatschappij ? (MessageClaimInsurerMsbType - (CMSB)) En Fr Ge
«- Multimediabestand aanwezig ? (MultiMediaFileIndicator - (EW12)) En Fr Ge
«- Multimediabestand aanwezig ? (MessageMediaFileIndicator - (EW12)) En Fr Ge
«- MultiMediaFileType (*) ? (MultiMediaFileType - (X095)) En Fr Ge
«- Muntcode van het antwoord op de expertiseopdracht ? (MissionResponseCurrencyType - (C446)) En Fr Ge
«- Munteenheid ? (CurrencyType - (A660)) En Fr Ge
«- Nationaliteit ? (NationalityType - (A121)) En Fr Ge
«- Nationaliteit van de bestuurder ? (DriverNationalityType - (5122)) En Fr Ge
«- Natuurlijk of rechtspersoon ? (PersonType - (A131)) En Fr Ge
«- Natuurlijk overstromingsgebied ? (RegionFloodingNatureIndicator - (34C1)) En Fr Ge
«- Niet onderworpenen (A.O. DmfA) ? (WorkersCompensationSubmissionFreeIndicator - (641E)) En Fr Ge
«- Niveau ernst ? (GravityLevelType - (CQI3)) En Fr Ge
«- Occasioneel gebruik door partner ? (VehiclePartnerOccasionallyDrivesIndicator - (5V5Y)) En Fr Ge
«- Offerte gedeclasseerd ? (WreckOfferRelegatedIndicator - (C4AB)) En Fr Ge
«- Offerte verlopen ? (BidDisqualifiedIndicator - (C4BC)) En Fr Ge
«- Offerteaanvraag verstreken ? (BidRequestPeriodExpiredIndicator - (C4A3)) En Fr Ge
«- Offertesaanvraag ingetrokken ? (BidRequestWithdrawnIndicator - (C4BB)) En Fr Ge
«- Omstandigheden van het ongeval ? (ClaimCircumstanceType - (C221)) En Fr Ge
«- Omstandigheid derden - positie 1 ? (CircumstancesThirdPartyColumnType - (CPB0)) En Fr Ge
«- Omstandigheid schadelijder ? (CircumstancesDamagedColumnType - (CPA0)) En Fr Ge
«- Ondertype brandstof ? (VehicleFuelSubType - (5016)) En Fr Ge
«- Onderwerp/voorwerp geschil ? (EventAccidentDiscussionSubjectType - (CQIG)) En Fr Ge
«- Onderworpenheid aan BTW ? (PersonVatSubjectedType - (A173)) En Fr Ge
«- Onderworpenheid van de prestatie ? (PerformanceTaxationIndicator - (1405)) En Fr Ge
«- Onderzoek hangende ? (PersonInstructionPendingIndicator - (5V1E)) En Fr Ge
«- Onderzoek hangende ? (InvestigationPendingIndicator - (5V0E)) En Fr Ge
«- Ongeval - gebruikelijke bezigheid ? ? (AccidentOccupationHabitualIndicator - (CQ76)) En Fr Ge
«- Ongevallen priveleven alleen ? (AccidentsPrivateLifeOnlyType - (21V3)) En Fr Ge
«- Ongevalsaangifte samen ondertekend ? ? (EventAccidentReportJointlySignedIndicator - (C230)) En Fr Ge
«- Onstoffelijke schade? ? (DamagesImmaterialIndicator - (C239)) En Fr Ge
«- Ontvankelijkheid van de aanvraag DIV ? (VroRequestAcceptabilityType - (Z223)) En Fr Ge
«- Oorsprong der premiebetalingen ? (PremiumFundingType - (1406)) En Fr Ge
«- Oorsprong expertiseaanvraag ? (AssessmentRequestOriginType - (C418)) En Fr Ge
«- Oorsprong laatste wijziging plafond directe betaling ? (PaymentLimitAdversaryChangeOriginType - (CP24)) En Fr Ge
«- Oorsprong schadeattest ? (ClaimCertificateOriginType - (5V6L)) En Fr Ge
«- Oorsprong van de gegevens van het beschadigde voertuig ? (EventAccidentVehicleInfoOriginType - (C41F)) En Fr Ge
«- Oorsprong van de opzegging ? (ContractCancellationOriginType - (A314)) En Fr Ge
«- Oorsprong waterschade ? (EventWaterDamageOriginType - (CM41)) En Fr Ge
«- Oorspronkelijke bonus/malusgraad ? (NoClaimsBonusLevelUnderwritingType - (5314)) En Fr Ge
«- Op te sturen documenten ? (DocumentRequestedType - (A547)) En Fr Ge
«- Operatiecode B.R.B. ? (BRBOperationType - (BBRB)) En Fr Ge
«- Opzeggingsstatus ? (CancellationStatusType - (A330)) En Fr Ge
«- Ouders lid van Touring Club Belgium ? (PersonParentTouringClubBelgiumIndicator - (A12D)) En Fr Ge
«- Ouders verzekerd bij dezelfde maatschappij ? (PersonParentsInsurerSameIndicator - (5V6H)) En Fr Ge
«- Overeengekomen indeplaatsstelling ? (SubrogationAsAgreedIndicator - (21V9)) En Fr Ge
«- Overgemaakte doc. ? (DocumentsSentType2 - (C392)) En Fr Ge
«- Overgemaakte document ? (DocumentsSentType - (C390)) En Fr Ge
«- overname - code meer dan 3 maatschappije ? (ContractTakeoverFromPlus3InsurersIndicator - (A710)) En Fr Ge
«- Overname van een contract bij een andere maatschappij ? (ContractTakeoverFromInsurerIndicator - (5V0B)) En Fr Ge
«- Overname van een contract bij een andere maatschappij ? (ContractTakeoverFromInsurerIndicator2 - (5V1B)) En Fr Ge
«- Overstromingsschade beperkt tot kelder en/of garage ? (DamagesFloodingCellarGarageOnlyIndicator - (34C4)) En Fr Ge
«- Paritair comité ? (JointCommitteeType - (A139)) En Fr Ge
«- Passief-huis ? (BuildingPassiveIndicator - (3V83)) En Fr Ge
«- Percentage brandbare materialen ? (BuildingMaterialsCombustiblePartType - (3V13)) En Fr Ge
«- Periodiciteit van verloning ? (WagesPaymentFrequencyType - (CQ41)) En Fr Ge
«- Persoon behoort tot de derde leeftijd ? (PersonSeniorIndicator - (A226)) En Fr Ge
«- Persoon vormt gezin ? (PersonInFamilyIndicator - (A227)) En Fr Ge
«- Plaatsgebonden vrijstelling ? (DeductibleAreaRestricted - (P11Y)) En Fr Ge
«- Plaatsing van de cylinders van het voertuig ? (CylindersAlignmentType - (501I)) En Fr Ge
«- Plaatsingsmandaatsstatus ? (ContractIntermediationMandateType - (A410)) En Fr Ge
«- Pluraliteit van voertuigen ? (VehicleMultipleInsuredIndicator - (A32A)) En Fr Ge
«- PolicyHolderDomicileLanguageType2 (*) ? (PolicyHolderDomicileLanguageType2 - (None (*))) En Fr Ge
«- Polis in abonnement ? (PolicyPaymentSubscriptionIndicator - (A324)) En Fr Ge
«- Polis in alimenten ? (PolicyPaymentSettlementsIndicator - (A323)) En Fr Ge
«- Polistype ? (ContractPolicyType - (A502)) En Fr Ge
«- Prefab woning ? (BuildingPrefabIndicator - (3V15)) En Fr Ge
«- Preferentieel tarief van toepassing ? (PreferentialRateAppliedIndicator - (A538)) En Fr Ge
«- Premie aanpasbaar aan de evolutie van het risico ? (RiskPremiumFollowsRiskEvolutionIndicator - (641B)) En Fr Ge
«- Premievervaldagbericht door de maatschappij af te drukken ? (PremiumNotificationInsurerPrintedIndicator - (A60A)) En Fr Ge
«- Preventie - preventieve maatregelen - ko ? (PreventionMeasureType2 - (CQ95)) En Fr Ge
«- Producent - landcode ? (IntermediaryCountryType - (A469)) En Fr Ge
«- Producent - taalcode ? (IntermediaryLanguageType - (A46C)) En Fr Ge
«- Producent actief ? (IntermediaryActiveIndicator - (A40A)) En Fr Ge
«- Producent partner ? (IntermediaryPartnershipIndicator - (A417)) En Fr Ge
«- PV opgesteld ? (WrittenReportConfirmedType - (C23B)) En Fr Ge
«- PV opgesteld ? ? (WrittenReportIndicator - (C231)) En Fr Ge
«- Raakpunten - derde ? (EventAccidentReportCollisionContactsThirdType - (CPC0)) En Fr Ge
«- Raakpunten - expertise ? (AssessmentContactPointsType - (CPC2)) En Fr Ge
«- Raakpunten - schadelijder ? (EventAccidentReportCollisionContactsOwnType - (CP30)) En Fr Ge
«- RDR - expertise audatex ? (AudatexCalculationIndicator - (CP77)) En Fr Ge
«- RDR - kategorie ? (KnockForKnockCategoryType - (CP78)) En Fr Ge
«- RDR-barema ? (KnockForKnockTariffType - (CP86)) En Fr Ge
«- Recht op gedeeltelijke BTW-aftrek ? (VATDeductiblePartialIndicator - (C281)) En Fr Ge
«- Recht op totale BTW-aftrek ? (VATDeductibleFullIndicator - (C280)) En Fr Ge
«- Rechtsbijst-aangeduide per. zonder meer ? (GuaranteeAssistanceLegalPeriodOnlyIndicator - (P20U)) En Fr Ge
«- Rechtsbijstand - actiekode ? (GuaranteeAssistanceLegalActionType - (P200)) En Fr Ge
«- Reden afschaffen een van de kapitalen ? (CapitalDispensationReasonType - (3V30)) En Fr Ge
«- Reden annulatie van een kwijting ? (PremiumReceiptCancellationReasonType - (B053)) En Fr Ge
«- Reden niet-onderworpenheid aan de sociale zekerheid ? (SocialSecuritySubmissionNoneReasonType - (CQ3A)) En Fr Ge
«- Reden opzeg ? (CancellationReasonType2 - (A331)) En Fr Ge
«- Reden opzeg ? (CancellationReasonType3 - (A705)) En Fr Ge
«- Reden opzeg van de overgenomen polis ? (ContractTakeoverFromCancellationReasonType - (5V1R)) En Fr Ge
«- Reden terugvragen ( ATK ) ? (PremiumNotificationRemissionReasonType - (B405)) En Fr Ge
«- Reden transfer ? (TransferReasonType - (A095)) En Fr Ge
«- Reden van registratie ? (RegistrationReasonType - (Z604)) En Fr Ge
«- Reden vernietiging ? (CancellationReasonType - (EW01)) En Fr Ge
«- Reden voor BRB-code B ? (PremiumNotificationReturnReasonBType - (BRBC)) En Fr Ge
«- Regiocode ? (RegionType - (A10L)) En Fr Ge
«- Reis - type ? (TripType - (8040)) En Fr Ge
«- Relatie verzekeringsnemer met veroorzaker van het ongeval ? (PolicyHolderRelationAccidentCauserType - (CNA5)) En Fr Ge
«- Release Informex ? (InformexReleaseType - (C40Q)) En Fr Ge
«- Renovatie jonger dan 20 jaar ? (BuildingRenovationMinus20YearIndicator - (3V1A)) En Fr Ge
«- Respons op een commerciële aktie ? (CommercialActionResponseIndicator - (A537)) En Fr Ge
«- Rijbewijs enkel voor automatische versnellingsbak ? (DrivingAutomatedOnlyIndicator - (A19B)) En Fr Ge
«- Rijbewijs vervallen verklaard ? (DriverLicenceWithdrawalIndicator - (5V0D)) En Fr Ge
«- Rijbewijs vervallen verklaard ? (DriverLicenceWithdrawalType - (5V1D)) En Fr Ge
«- Rijervaring met voertuig van andere verzekeringsnemer ? (DriverOtherInsuredVehicleExperienceIndicator - (5V6B)) En Fr Ge
«- Risico label ? (FinancialRiskType - (1007)) En Fr Ge
«- Risicograad van de regio ? (RegionRiskDegreeType - (3V60)) En Fr Ge
«- Risicoklasse (activiteit) ? (ActivityRiskClassType - (5197)) En Fr Ge
«- Risicoligging is adres verzekeringsnemer ? (RiskLocationPolicyHolderAddressIndicator - (3011)) En Fr Ge
«- Risicovoertuig in diefstal ? (VehicleTheftRiskIndicator - (500H)) En Fr Ge
«- Risiko reeds verzekerd door andere Mij ? ? (RiskObjectOtherInsurerIndicator - (D246)) En Fr Ge
«- SAS - Aansprakelijkheid van de bestuurder ? (SasDriverLiabilityType - (Z282)) En Fr Ge
«- SAS - Beschikbaarheid van de gegevens van de bestuurder ? (SasDriverDataAvailableType - (Z283)) En Fr Ge
«- SAS - Gebruik van het verzekerde voertuig ? (SasVehicleUsageType - (Z280)) En Fr Ge
«- SAS - Schadegeval al in aanmerking genomen ? (SasClaimAccountedPreviousIndicator - (Z284)) En Fr Ge
«- SAS - Toestand van het schadedossier ? (SasFileClaimStatusType - (Z281)) En Fr Ge
«- Schade aan het jachthuis ? (CoverHuntingLodgeType - (4415)) En Fr Ge
«- Schade aan paarden voor één enkele verzekerde ? (DamagesHorsesOneInsuredOnlyIndicator - (4135)) En Fr Ge
«- Schadebeheer - zetel ? (ClaimManagementBranchType - (C001)) En Fr Ge
«- Schadeclausules aanwezig ? ? (ClaimClausesPresenceIndicator - (A370)) En Fr Ge
«- Schadegeval hangende ? ? (ClaimPendingIndicator - (A371)) En Fr Ge
«- Schadegevallen overstroming in referteperiode ? (BuildingHistoryFloodReferencePeriodIndicator - (34C3)) En Fr Ge
«- Schadeverleden geattesteerd ? (ClaimHistoryCertificateIndicator - (5323)) En Fr Ge
«- Scheepsmotor - Brandstof ? (WaterVehicleEngineFuelType - (5805)) En Fr Ge
«- Scheepsmotor - plaatsing ? (WaterVehicleEnginePlacementType - (5804)) En Fr Ge
«- Schijf bedrag ? (AmountBracketLevelType - (Z605)) En Fr Ge
«- Schorsingsreden ? (SuspensionReasonType - (A311)) En Fr Ge
«- Schrap adres interne correspondentie ? (AddressInternalCorrespondenceDeleteIndicator - (A1ZW)) En Fr Ge
«- Sender type, coded ? (MessageSenderOrDestineeType - (X927,X928)) En Fr Ge
«- Slacht.premies koll.over periodiciteit ? (VictimAllowanceCollectivePeriodType - (CQA3)) En Fr Ge
«- Slacht.premies van koll.over bedrag ? (VictimAllowanceCollectiveType - (CQB4)) En Fr Ge
«- Slachtoffer - aangesloten kleine risico' ? (VictimAffiliatedSmallRisksIndicator - (CQ32)) En Fr Ge
«- Slachtoffer - ander kontrakt ? ? (VictimOtherContractIndicator - (CQ33)) En Fr Ge
«- Slachtoffer - andere premies - kode 1 ? (VictimAllowanceOther1Type - (CQD4)) En Fr Ge
«- Slachtoffer - andere premies - kode 2 ? (VictimAllowanceOther2Type - (CQE4)) En Fr Ge
«- Slachtoffer - andere premies - kode 3 ? (VictimAllowanceOther3Type - (CQF4)) En Fr Ge
«- Slachtoffer - andere premies - periodici ? (VictimAllowanceOther2PeriodType - (CQE3)) En Fr Ge
«- Slachtoffer - andere premies - periodici ? (VictimAllowanceOther1PeriodType - (CQD3)) En Fr Ge
«- Slachtoffer - andere premies - periodici ? (VictimAllowanceOther3PeriodType - (CQF3)) En Fr Ge
«- Slachtoffer - betaald door v-nemer ? ? (VictimPolicyHolderPaidIndicator - (CL93)) En Fr Ge
«- Slachtoffer - burgelijkestaatskode ? (VictimCivilStatusType - (CL23)) En Fr Ge
«- Slachtoffer - kode geslacht ? (VictimGenderType - (CL24)) En Fr Ge
«- Slachtoffer - kode periode anc.beroep ? (VictimProfessionSeniorityType - (CQ29)) En Fr Ge
«- Slachtoffer - kode periode ancienniteit ? (VictimEmployedSeniorityType - (CQ25)) En Fr Ge
«- Slachtoffer - kode periode ancienniteit ? (VictimBranchEmployedSeniorityType - (CQ27)) En Fr Ge
«- Slachtoffer - kode periode beroepsancien ? (VictimProfessionSeniorityType2 - (CQ23)) En Fr Ge
«- Slachtoffer - onderworpen aan sociale ze ? (VictimSubjectSocialSecurityIndicator - (CQ37)) En Fr Ge
«- Slachtoffer - premies kollektieve over - ? (VictimAllowanceCollectivePeriodType2 - (CQC3)) En Fr Ge
«- slachtoffer - premies kollektieve over - ? (VictimAllowanceCollectivePeriodType3 - (CQB3)) En Fr Ge
«- Slachtoffer - premiewinst ? ? (VictimAllowanceBonusIndicator - (CQ45)) En Fr Ge
«- Slachtoffer - prothese ? ? (VictimProsthesisIndicator - (CQI6)) En Fr Ge
«- Slachtoffer - rentenier geworden ? ? (VictimLivesOffOwnMeansIndicator - (CQID)) En Fr Ge
«- Slachtoffer - samenwonend met derde ? ? (PersonVictimCohabitatingIndicator - (CL95)) En Fr Ge
«- Slachtoffer - slachtoffer genoemd ? (VictimByNameIndicator - (CQ2H)) En Fr Ge
«- Slachtoffer - taalcode ? (VictimLanguageType - (CL0C)) En Fr Ge
«- Slachtoffer - voltijdse wernemer ? ? (VictimEmployedFulltimeIndicator - (CQ40)) En Fr Ge
«- Slachtoffer - woonplaatskode in belgie ? (VictimBelgiumDomicileIndicator - (CL0G)) En Fr Ge
«- Slachtoffer werkt in onderaanneming voor andere werkgever ? (VictimOtherEmployerSubcontractedIndicator - (CQ2G)) En Fr Ge
«- Slachtoffer werkt ook voor andere werkgever ? (VictimOtherEmployerIndicator - (CQ2F)) En Fr Ge
«- Sociaal statuut ? (PersonSocialStatusType - (A132)) En Fr Ge
«- Soort aanhangwagen ? (VehicleTrailerType - (5501)) En Fr Ge
«- Soort aanvraag RDR ? (KnockForKnockRequestType - (CP80)) En Fr Ge
«- Soort antidiefstalsysteem ? (TheftAntiTheftSystemType - (5639)) En Fr Ge
«- Soort beweging (op een kwijting) ? (PremiumInvoiceTransactionType - (B041)) En Fr Ge
«- Soort brandstof ? (VehicleFuelType2 - (5618)) En Fr Ge
«- Soort dier ? (AnimalType - (4132)) En Fr Ge
«- Soort getuige ? (EventWitnessKindType - (CT1X)) En Fr Ge
«- Soort kwetsuur/verwonding ? (EventAccidentInjuryType - (CQ54)) En Fr Ge
«- Soort premie (toegevoegd aan verloning) ? (AdvantageWagesAddedBonusType - (CQA4)) En Fr Ge
«- Soort ruit ? (BuildingWindowGlassType - (CM51)) En Fr Ge
«- Soort schakeling ? (VehicleTransmissionType - (5617)) En Fr Ge
«- Soort transactie R.S.R. ? (RSRTransactionType - (Z606)) En Fr Ge
«- Soort tussenpersoon ? (EurAccNFAgencyType - (None (*))) En Fr Ge
«- Soort voordeel in natura ? (AdvantageInKindType - (CQ4Z)) En Fr Ge
«- Soort voorwerp (zaak) ? (InsuranceObjectObjectType - (9900)) En Fr Ge
«- Soortgelijke waarborg in ander contract bij betrokken mij ? (GuaranteeSimilarSameInsurerIndicator - (34V0)) En Fr Ge
«- Speciale voorwerpen ? (ObjectsSpecialIndicator - (3V65)) En Fr Ge
«- Specialiteit van het agentschap ? (IntermediarySpecialtyType - (A46F)) En Fr Ge
«- Sportkenmerken (nieuwe formule Assuralia) ? (VehicleSportscarAssuraliaType - (563G)) En Fr Ge
«- Stalling ? (VehicleGarageType - (5420)) En Fr Ge
«- Status aanvaarding van de nieuwe zaak of project ? (ContractAcceptanceStatusType - (A055)) En Fr Ge
«- Status anticipatieve bonus ? (BonusInAdvanceStatusType - (3192)) En Fr Ge
«- Status bij aankoop ? (PurchaseStatusType - (5561)) En Fr Ge
«- Status bij aankoop ? (VehicleStatusPurchaseType - (5410)) En Fr Ge
«- Status document ? (DocumentStatusType - (X032)) En Fr Ge
«- Status van de factuur ? (InvoiceAccountingStatusType - (5730)) En Fr Ge
«- Status van de nummerplaat ? (VehicleRegistrationStatusType - (Z224)) En Fr Ge
«- Status van de polis ? (ContractStatusType - (A003)) En Fr Ge
«- Status van het Technicar-record ? (VehicleTechnicarRecordStatusType - (500U)) En Fr Ge
«- Statuut direkte betaling ? (KnockForKnockPaymentDirectStatusType - (C4E5)) En Fr Ge
«- Statuut voor de sociale zekerheid ? (PersonSocialSecurityType - (CQ38)) En Fr Ge
«- Storm en hagel - actiecode ? (GuaranteeStormHailActionType - (M200)) En Fr Ge
«- Stuur aangeduide document terug ? (DocumentReturnRequestType - (C4C0)) En Fr Ge
«- Stuur antwoordrecord (bloc retour) ? (RecordReplyRequestIndicator - (A091)) En Fr Ge
«- Stuur bericht aan aangeduide bestemmeling ? (MessageSendToRecipientType - (C4C1)) En Fr Ge
«- Stuur bijkomende zending naar de aangeduide bestemmeling ? (SubmissionAddedRecipientType - (C4CB)) En Fr Ge
«- Stuur printblok ? (PrintRecordSendIndicator - (EW10)) En Fr Ge
«- SubObjectRoleType (*) ? (SubObjectRoleType - (X068)) En Fr Ge
«- Taal ? (LanguageType - (A10C)) En Fr Ge
«- Taalcode van de betrokkene ? (PartyInvolvedLanguageType - (A10T)) En Fr Ge
«- Taalcode van de expertise ? (AssessmentLanguageType - (C445)) En Fr Ge
«- Taalcode van het inschrijvingsbewijs ? (VehicleRegistrationLanguageCode - (502A)) En Fr Ge
«- Tak ? (BranchType - (A500)) En Fr Ge
«- Tak-Kode FSMA ? (BranchNBBType - (A509)) En Fr Ge
«- Te tariferen op de gegevens van de bestuurder ? (VehicleQuotationOnDriverMainIndicator - (A072)) En Fr Ge
«- tegenpartij - domicil. - code ? (PersonAdversaryDomicileType - (C18Z)) En Fr Ge
«- Teken diversen ? (SignMiscellaneousType - (CP69)) En Fr Ge
«- Teken diversen (voor het bedrag in euro) ? (SignAmountEuroType - (CP6I)) En Fr Ge
«- Teken van de bedragen ? (AmountsArithmeticSignType - (C60X)) En Fr Ge
«- Territoriale begrenzing voor het gebruik van het voertuig ? (CoverTerritorialLimitVehicleUsageType - (5270)) En Fr Ge
«- Territoriale grenzen van de jachtakte ? (HuntingLicenceTerritorialLimitType - (4441)) En Fr Ge
«- Terugmeldingscode ? (ApplicationReturnType - (D010)) En Fr Ge
«- Titularis van het document ? (DocumentHolderType - (507X)) En Fr Ge
«- Toepassing algemene contractuele vrijstelling ? (DeductibleLegalAppliedIndicator - (3V40)) En Fr Ge
«- Toepassing van de evenredigheidsregel ? (ProportionalityAppliedIndicator - (C066)) En Fr Ge
«- Toepassing van de RDR overeenkomst? ? (KnockForKnockAgreementAppliedIndicator - (C060)) En Fr Ge
«- Toepassing van de volmachten van de producent ? (BrokersMandateAppliedIndicator - (P00D)) En Fr Ge
«- Toepassing van een (sectorale) overeenkomst? ? (SectoralAgreementAppliedIndicator - (C058)) En Fr Ge
«- Toepassing van een anticipatieve bonus ? (BonusInAdvanceAppliedIndicator - (3190)) En Fr Ge
«- Toepassingsgebied schorsing ? (SuspensionApplicationType - (A310)) En Fr Ge
«- Toepassingsgebied van de wijziging ? (ContractAdjustmentFieldType - (A1ZU)) En Fr Ge
«- Toestand van het dossier ? (ClaimFileStatusType - (C051)) En Fr Ge
«- Transfereer verzekeringsnemer ? (PolicyHolderTransferIndicator - (A093)) En Fr Ge
«- Trekken aanhangwagen ? (VehicleTrailerElseInsuredIndicator - (5599)) En Fr Ge
«- Tuigage ? (WaterVehicleRiggingType - (5802)) En Fr Ge
«- Tussenkomst voor eigen schade ? (InterventionDamagesOwnIndicator - (5V6A)) En Fr Ge
«- Tussenkomst voor schades aan derden ? (InterventionDamagesThirdPartyIndicator - (5V69)) En Fr Ge
«- Twijfelgeval ? ? (CaseDoubtfulIndicator - (CQI2)) En Fr Ge
«- Type (A.O.-)verzekering ? (GuaranteeWorkersCompensationInsuranceType - (6416)) En Fr Ge
«- Type (individuele) verzekering ? (PersonalInsuranceType - (2121)) En Fr Ge
«- Type (individuele) verzekering ? (ContractPersonalType - (21V2)) En Fr Ge
«- Type (ongevallen)verzekering ? (ContractAccidentsInsuranceType - (2122)) En Fr Ge
«- Type (rechtsbijstands)verzekering ? (ContractAssistanceLegalType - (9060)) En Fr Ge
«- Type aangrenzing ? (BuildingAdjacentType - (3V62)) En Fr Ge
«- Type aanhangwagen volgens DIV ? (VehicleTrailerVroType - (5503)) En Fr Ge
«- Type aannemende begunstigde ? (PartyBeneficiaryAcceptingType - (1A10)) En Fr Ge
«- Type aansluiting bij mutualiteit ? (PersonMutualInsuranceCoverageType - (CL90)) En Fr Ge
«- Type aanstelling ? (AssessmentMissionPhaseType - (C41Z)) En Fr Ge
«- Type aanvraag onbetaalden ? (MessageRequestPaymentsUnsettledType - (EW20)) En Fr Ge
«- Type aanwijziging van de expert ? (AssessmentAppointmentType - (C413)) En Fr Ge
«- Type activiteiten van het agentschap ? (IntermediaryActivityType - (A46E)) En Fr Ge
«- Type adressering bij domiciliëring ? (PaymentDomiciledAddresseeType - (A18Z)) En Fr Ge
«- Type af te drukken groene kaart ? (VehicleCertificateInsurancePrintType - (5701)) En Fr Ge
«- Type afrekening medeverzekering ? (SettlementCoinsuranceType - (A026)) En Fr Ge
«- Type agentschap ? (IntermediaryAgencyType - (A46D)) En Fr Ge
«- Type antidiefstalsysteem voor voertuigen ? (VehicleTheftAntiSystemType - (5634)) En Fr Ge
«- Type begunstigde ? (PartyBeneficiaryType - (C60A)) En Fr Ge
«- Type beheer ? (ClaimManagementType - (C050)) En Fr Ge
«- Type beheer RDR-compensatie ? (KnockForKnockConventionManagementType - (CP79)) En Fr Ge
«- Type beroep ? (OccupationTypeOld - (2120)) En Fr Ge
«- Type beroep ? (OccupationType - (X041)) En Fr Ge
«- Type bescherming en voorkoming (Diefstal) ? (BuildingAlarmRecognitionType - (3462)) En Fr Ge
«- Type bestemmeling voor Uitwisselingskaarten80 ? (IntermediaryExchange80DestineeType - (A48A)) En Fr Ge
«- Type bestuurder ? (PartyDriverType - (5125)) En Fr Ge
«- Type bestuurder bij antecedent ? (AntecedentDriverType - (D264)) En Fr Ge
«- Type beweging ? (MessageFunctionalityType - (500C)) En Fr Ge
«- Type beweging DISCOVER ? (DiscoverActionType - (Z270)) En Fr Ge
«- Type beweging op de aanhangwagen ? (VehicleTrailerModificationType - (550C)) En Fr Ge
«- Type bijkomend diefstalpreventiesysteem ? (VehicleTheftAntiSystemComplementType - (5638)) En Fr Ge
«- Type brandstof ? (VehicleFuelType - (5015)) En Fr Ge
«- Type BTW-nummer ? (PersonVatReferenceType - (A174)) En Fr Ge
«- Type cabrio ? (ConvertibleType - (561B)) En Fr Ge
«- Type cliënteel ? (IntermediaryClienteleType - (A506)) En Fr Ge
«- Type dekking diefstal inhoud ? (ContentTheftValueType - (3464)) En Fr Ge
«- Type document VERIDASS ? (VeridassDocumentType - (Z250)) En Fr Ge
«- Type eerste evaluatie ? (AssessmentEvaluationFirstType - (CP42)) En Fr Ge
«- Type eigendom ? (VehiclePropertyType - (5609)) En Fr Ge
«- Type expert ? (PartyAssessorType - (C416)) En Fr Ge
«- Type familie ? (FamilyType - (4160)) En Fr Ge
«- Type gebeurtenis A.O. ? (EventAccidentWorkersCompensationType - (CQIE)) En Fr Ge
«- Type gebruikte materieel ? (ActivityEquipmentType - (CQ79)) En Fr Ge
«- Type gedekte waarde (motorvoertuigen) ? (VehicleValueInsuredType - (5400)) En Fr Ge
«- Type gedekte waarde (motorvoertuigen) ? (VehicleValueInsuredType2 - (5580)) En Fr Ge
«- Type gegevensinvoerder ? (PersonDataEntryOperatorType - (C4A7)) En Fr Ge
«- Type herverzekering ? (ContractReinsuranceType - (A080)) En Fr Ge
«- Type herziening lening ? (LoanReviewType - (0210)) En Fr Ge
«- Type hybride ? (VehicleEngineHybridType - (561E)) En Fr Ge
«- Type hypothecaire akte ? (MortgageDeedType - (0220)) En Fr Ge
«- Type injectie ? (VehicleEngineInjectionType - (561D)) En Fr Ge
«- Type instelling ? (BuildingInstitutionFinancingType - (3133)) En Fr Ge
«- Type instelling sociale zekerheid ? (SocialSecurityOrganizationType - (6402)) En Fr Ge
«- Type jeep-like ? (JeepLikeType - (561C)) En Fr Ge
«- Type kwijting ? (PremiumInvoiceType - (B001)) En Fr Ge
«- Type laatste betaalde premie ? (PremiumPaidLastType - (1402)) En Fr Ge
«- Type lening ? (LoanType - (0200)) En Fr Ge
«- Type mandaat van de expert ? (AssessmentMissionType - (C42F)) En Fr Ge
«- Type model ? (VehicleModelType - (5612)) En Fr Ge
«- Type moeilijkheid ? (ContractHistoryDifficultyType - (A1D0)) En Fr Ge
«- Type niet ingeschreven voertuig ? (VehicleNonRegisteredType - (5009)) En Fr Ge
«- Type nummerplaat ? (VehicleRegistrationType - (5008)) En Fr Ge
«- Type papier ? (DocumentPaperType - (D121)) En Fr Ge
«- Type persoonlijk ongeval ? (EventAccidentPersonalType - (CLA0)) En Fr Ge
«- Type plafond derde betaler ? (SettlementPaymentLimitUpperPartyThirdType - (CP21)) En Fr Ge
«- Type polissenpakket ? (ContractPackageType - (A505)) En Fr Ge
«- Type préfab ? (BuildingPrefabType - (3V1C)) En Fr Ge
«- Type premie ? (PremiumType - (1403)) En Fr Ge
«- Type premieberekeningsbasis ? (PremiumCalculationBaseType - (3164)) En Fr Ge
«- Type premieopslag/premievermindering ? (ContractPremiumSupplementReductionType - (A32B)) En Fr Ge
«- Type regeling (schadegeval) ? (ClaimSettlementType - (C255)) En Fr Ge
«- Type reis ? (TripHolidayType - (9301)) En Fr Ge
«- Type remmen achter ? (VehicleBrakesRearType - (5629)) En Fr Ge
«- Type remmen voor ? (VehicleBrakesFrontType - (5628)) En Fr Ge
«- Type rijbewijs ? (DocumentLicenceDriverType - (A192)) En Fr Ge
«- Type rijbewijs van de bestuurder ? (PersonDriverLicenceType - (5192)) En Fr Ge
«- Type sanctie (ivm. rijbewijs) ? (LicenceSanctionType - (A1D5)) En Fr Ge
«- Type schaal bonus/malus ? (VehicleBonusScaleType - (530A)) En Fr Ge
«- Type schaal Bonus/malus bj de aanvang ? (VehicleBonusScaleOriginalType - (5319)) En Fr Ge
«- Type schaal Bonus/malus N-1 ? (VehicleBonusScaleN1Type - (5316)) En Fr Ge
«- Type schaal Bonus/malus N-2 ? (VehicleBonusScaleN2Type - (5317)) En Fr Ge
«- Type schaal Bonus/malus N-3 ? (VehicleBonusScaleN3Type - (5318)) En Fr Ge
«- Type schadegeval ? (EventAccidentType - (A1D2)) En Fr Ge
«- Type schuldeiser ?