> Seminars >
Dossier Adreswijzigingen - Aanbevelingen in verband met de processen voor adreswijzigingen     NL   FR   DE   EN    

Aanvraag adreswijziging verzekeringsnemer
(Dit proces informeert de verzekeraar over de adreswijziging van de verzekeringsnemer.)

Aandachtspunt
De adreswijziging van de verzekeringsnemer kan van invloed zijn op de contract-voorwaarden (de segmentatie en/of de risico-ligging).

Voorafgaandelijk
De makelaar akteert de adreswijziging van zijn klant in zijn beheerspakket of -systeem.

De conformiteit van de gegevens is gegarandeerd dankzij het uitlezen van de eID kaart.

Naargelang de situatie kan de makelaar via 2 processen (en/of) de informatie overmaken aan de verzekeraar:

1 - Vanuit het beheerspakket, via berichten M0410 – Vraag, wijziging van gegevens verzekeringsnemer, origine producent
Situatie: meerdere verzekeraars/contract(en) met of zonder bijkomende verzekerings-technische tussenkomst – asynchroon/uitgesteld beheer van de mogelijke contractuele impact.

2 - Via het services-publicatie-systeem (AS/Web)
Situatie: contract met bijkomende verzekerings-technische tussenkomst - online beheer van de contractuele impact, contract per contract.


1 - Vanuit het beheerspakket, via berichten M0410
(vraag, wijziging van gegevens verzekeringsnemer, origine producent)

- Nadat de makelaar de adreswijziging in zijn databank verwerkt heeft, activeert hij de functie die automatisch het(de) bericht(en) M0410 aanmaakt, één bericht per contract.
- De verzekeraar(s) verwerkt(-en) de adreswijziging vooreerst op zuiver administratief vlak.

Bijkomende contractuele impact vanwege de adreswijziging:

A - Zonder impact, administratieve wijziging zonder meer.
De verzekeraar verwerkt de administratieve wijziging zonder dat enige terugkoppeling naar de producent nodig is.

B - Contract met risico-ligging(en) op het adres van de verzekeringsnemer
De verzekeraar:
- verwerkt de administratieve wijziging, en
- stuurt een MPB 0124 – code 23 « aanvraag: nazicht (techn.) na adreswijziging » bericht dat de producent verzoekt de wijziging risico-ligging te verwerken indien nodig.
In dergelijk geval gaat het proces verder met punt "2".

C - De adreswijziging van de verzekeringsnemer impacteert de contractuele voorwaarden
De verzekeraar verwerkt de administratieve wijziging, en op basis van de kenmerken van het betreffende contract:
- doet hij niets anders/bijkomends, of
- indien nodig stuurt hij een antwoord-record M0104MOD, of
- stuurt hij een MPB 0124 – code 23 « aanvraag: nazicht (techn.) na adreswijziging » bericht dat de producent verzoekt het contract te evalueren en te wijzigen indien hij dit nodig acht.
In dergelijk geval gaat het proces verder met punt "2".


2 - Via het services-publicatie-systeem (AS/Web)

- De makelaar activeert de service/functionaliteit (*) waarbij in de front-end van de verzekeraar de adreswijziging (van de verzekeringsnemer en/of van het risico) verwerkt kan worden.

- Deze actie wordt ondersteund door de contextuele uitwisseling van de gegevens van het adres van de verzekeringsnemer.

- Nadat de verzekeraar de contract-aanpassing aan de nieuwe situatie geacteerd heeft, stuurt deze een antwoord-record M0104MOD.

(* ) Die service/functionaliteit is toegankelijk, ofwel rechtstreeks vanuit het beheerspakket, ofwel via de URL ("toegang tot specifiek dossier") verzonden met het bericht M0124.