> Seminars
NL   FR   DE   EN    

Dossier Rechtsvorm-wijzigingen - Aanbevelingen in verband met de processen voor Rechtsvorm-wijzigingen (09/03/2020)
Dossier Klant-portaal - Hoe de toegang tot een klant-portaal te beheren... (22/02/2019)
Dossier - Te (laten) ondertekenen document (25/09/2019)
Dossier Leven / Beleggingen - De waarborg-gegevens (21/05/2019)
Dossier Adreswijzigingen - Aanbevelingen in verband met de processen voor adreswijzigingen (04/03/2019)
Dossier Rekeninguittreksel Producent - Aanbevelingen en best practice (09/03/2020)
Dossier Premies - Details - Aanbevelingen in verband met de bedragen en de samenstelling van de premie (25/06/2019)
Dossier Afrekeningen - Het kwijtingbeheer van de polissen op afrekening... (28/05/2019)
Dossier 10-jarige BA - Wijzigingen in de processen, berichten, structuren en gegevens in verband met de dekking van de 10-jarige BA van de aannemers, architecten en andere leveranciers in de bouwsector (22/02/2019)
Dossier AV, IPID, KID - Hoe de bijgevoegde documenten te communiceren... (29/03/2019)
   
Seminaries - (Op dit ogenblik staat er niets op de agenda.)

Waar te beginnen...

Het elementaire over ons domein verzekeringen
Nogmaals, zonder een minimum aan kennis over het verzekeringswezen zelf, en hoe dat in onze Belgische markt functioneert en gereglementeerd is, moet je er niet aan willen beginnen.
Insert is het "competence centre" van Assuralia dat instaat voor de nodige opleidingen. Indien nodig kan je hier op terugvallen.

Het elementaire over onze Edifact syntax
Ga naar de "Syntax dependent components" en lees de 2 teksten op de "introduction" pagina.
Deze teksten zijn niet zo lang, en het is noodzakelijk dat U deze even door neemt.

Belangrijke onderdelen binnen de website
De minder ongeduldigen vinden hier een korte inleiding; een tekstueel overzichtje hoe verschillende onderdelen van de website met elkaar in verband staan (inbegrepen de bijhorende presentatie).


Een goed leer-traject
A. Begrijp wat de elementaire (atomaire) gegevens-elementen zijn, al of niet gecodeerd. En begrijp hoe we deze samenvoegen in/tot berichten die we willen uitwisselen (MCI - Message Content Inventories).
B. Begrijp wat de BBP zijn (Broker Business Processes) en hoe uitgewisselde berichten die processen ondersteunen of zelfs kortweg mogelijk maken.
C. Begrijp wat die Edifact-syntax is.
D. Begrijp wat die Edifact-qualifiers zijn en hoe deze betekenis geven aan segmenten en segment-groepen.
E. Begrijp hoe we van MCI's naar MIG's gaan (MIG - Message Implementation Guides).
F. Begrijp wat de validatie doet en niet doet, en hoe deze je kan helpen bij je quality-control.
G. Begrijp hoe dit alles evolueert over de tijd en hoe we daarom gebruik maken van (jaarlijkse) releases en/of van opeenvolgende versies van bericht-definities.

H. Een moeilijk/delicaat onderdeeltje
Service Level Agreement 1 "Het onderhoud van Telebib2" bepaalt onder punt 3.2.2 de "Aanvragen voor wijzigingen, vervangingen, depreciaties, schrappingen van gegevens en/of waarden".
Dat concept "depreciatie" is een moeilijke.
In tal van schermen/tabellen op deze website gebruiken we hiervoor de (Engelse) term "obsolete" ("verouderd" in het Nederlands).
Over dit concept is bij het ontstaan van de SLA/1 zeer lang gedebatteerd en de omschrijving is wat ze is, en is de enige leidraad die we hebben.
Men stelt dat dit niet-neerwaarts-compatibele aanvragen zijn.

Onze interpretatie is:
- Tijdens een consultatie/visualisatie van een dossier laat het gegeven/waarde toe het bijhorende label op te zoeken en dat label dan ook te tonen.
- Tijdens de visualisatie van een keuzelijst ("listbox" of "combobox") zijn de weerhouden gegeven/waardes (getoond aan de gebruiker) deze die (nog) niet obsolete zijn.
- In een uitwisseling (bericht) mag wat obsolete is niet meer voor komen.
   (Dit impliceert dat elke obsolete in de portefeuile moet opgezocht en gewijzigd worden... )
- Vanaf 1/12/2017 (in het regelgevende kader van de "deugdelijke verslagen") zou moeten ingepast zijn:
   De bestemmeling (makelaar of andere) krijgt bij de ontvangst een waarschuwing als er obsolete gegeven/waardes aanwezig zijn. Dit bij middel van functionaliteit in het beheerspakket of in het systeem dat de berichten ontvangt.


Een video over de validatie-tool
Dit is nieuw voor ons - we willen ander didactisch materiaal gaan gebruiken.
In deze eerste video praten we over tool waarmee men de inhoud van een bericht kan valideren.
We doen dat in twee stappen, zoals dat ook in XML gebeurt.
Daar gaat men eerst de pure syntax valideren, en als dat in orde is gaat men de inhoud valderen tegen het schema waarnaar die inhoud verwijst.
We hebben de beide stappen in aparte tools verwerkt...

...