> Seminars >
Dossier - AV, IPID, KID, ... - de "scope" van de Sectorale Catalogus - hoe de bijgevoegde documenten communiceren     NL   FR   DE   EN    

Hoe de (verplichte) documenten communiceren in het geval van een (nieuwe) zaak

1. Het doel van deze fiche?

De regels vastleggen voor de opname van de bijgevoegde documenten in de "produktie" berichten, voor of op het ogenblik van de uitgifte van de nieuwe zaak, en dan bij middel van enkel hun referte, hun URL, of de PDF zelf.
Dergelijke regeling beperkt het repetitief en dus onnodig verzenden van documenten met eenzelfde vaste inhoud.


2. Het principe moet zijn dat :
 • het document met vaste inhoud, en met een wettelijke/juridische waarde,
      aanwezig is in de Sectorale Catalogus,
          en bereikbaar is via de type-service,
              op basis van zijn unieke referte;
 • het document met vaste inhoud,
      aanwezig is in de Sectorale Catalogus,
          en bereikbaar is via een URL met blijvende beschikbaarheid;
 • het document met per individueel dossier veranderlijke inhoud,
      individueel als PDF te verzenden is,
          of bereikbaar is via een URL met tijdelijke beschikbaarheid naar/in een eigen DMS (Document Management System).

3. De documenten in de Sectorale Catalogus die via zo een type-service bereikbaar zijn :
 • De Algemene Voorwaarden :
  • aanwezig onder IBP6 (Folder type) - IBPF-10 (Product)
  • aanwezig onder IBP7 (Item type) - IBPI-03 (Contractuele informatie over producten)
  • unieke referte RFF+023 (referte algemene voorwaarden)
     onder de CLS+003 (Clausule - Algemene Voorwaarden)
 • De IPID (Insurance Product Information Document) :
  • aanwezig onder IBP6 (Folder type) - IBPF-10 (Product)
  • aanwezig onder IBP7 (Item type) - IBPI-14 (IPID (niet-leven) )
  • unieke referte RFF+110 (referte IPID (KID non-life) )
     onder de CLS+010 (Clausule - IPID (KID non-life) )
 • De KID (Key Information Document) :
  • aanwezig onder IBP6 (Folder type) - IBPF-10 (Product)
  • aanwezig onder IBP7 (Item type) - IBPI-13 (KID (leven/belegging) )
  • unieke referte RFF+111 (referte KID (life/investment) )
     sous la CLS+011 (Clause - KID (life/investment) )

 • Merk op dat we deze drie benamingen hanteren :
 • Algemene Voorwaarden - voor alle documenten met AV;
 • IPID - voor elk "key information document" in producten niet-leven/belegging - dus in BOAR (Brand - Ongevallen - Diverse Risico's);
 • KID - voor elk "key information document" in producten leven/belegging, ongeacht zijnde een
  • KID for PRIIPs (Packaged Retail Insurance based Investment Products)
  • KID for IBIP (Insurance Based Investment Product)
  • (KID) financiële fiche of nog wat anders...

4. De documenten in de Sectorale Catalogus :
 • De andere documenten met wettelijke/juridische waarde en op niveau van het product :
  • aanwezig onder IBP6 (Folder type) - IBPF-10 (Product)
  • aanwezig onder IBP7 (Item type) - IBPI-04 (Wettelijke informatie)
 • De andere documenten met wettelijke/juridische waarde en op niveau van de verzekeraar :
  • aanwezig onder IBP6 (Folder type) - IBPF-01 (Maatschappij informatie)
  • aanwezig onder IBP7 (Item type) - IBPI-04 (Wettelijke informatie)
 • De andere documenten op niveau van het product :
  • aanwezig onder IBP6 (Folder type) - IBPF-10 (Product)
  • aanwezig onder IBP7 (Item type) - IBPI-02 (Commerciële informatie over producten en marketing campagnes)
 • De andere documenten op het niveau van de verzekeraar :
  • aanwezig onder IBP6 (Folder type) - IBPF-01 (Maatschappij informatie)
  • aanwezig onder IBP7 (Item type) - IBPI-08 (Andere)