> Seminars >
Dossier Rekeninguittreksel Producent - Aanbevelingen en best practices     NL   FR   DE   EN    

Het Rekeninguittreksel Producent
(In principe maandelijks maakt de verzekeraar de staat op van de rekening courant van de tussenpersoon.)
De context - Wat is er aan de hand?
In 1999 werden er afspraken gemaakt en gepubliceerd om tot uniforme "rekeninguittreksels producent" te komen. Mogelijks nog vroeger, maar de oudste versie in ons bezit dateert van dat jaar 1999. Weet dat de "Gemengde Commissie voor de Productiviteit B.V.V.O. - Producenten" in 1975 werd opgericht, en dat vanaf toen al gewerkt werd aan dergelijke dossiers.
Einde jaren 1980, begin jaren 1990 bouwden we Assurnet/1, en één van de eerste succesvolle toepassingen was de digitale versie van dat rekeninguittreksel in een toen gebruikelijk positioneel formaat.
10 jaar later, per einde jaren 1990 bouwden we Assurnet/2, en stapten we over van dat positionele formaat op wat toen modern was, een meer gestructureerd Edifact-formaat. En dat is dus die oudste documentatie waar we over beschikken.

Dat alles is vandaag niet zo relevant, tenzij om te duiden dat deze dingen al zeer lang bestaan, en gebruikt worden, en daardoor een beetje als een "commodity" gezien worden - iets dat zodanig vanzelfsprekend is, dat men zelfs het nut niet ziet om dit te documenteren en onder de aandacht te houden.

Niets is echter minder waar. We zien vandaag dat er initiatieven genomen worden die enkel te verklaren zijn door een gebrek aan kennis van wat vandaag voorhanden is, in gebruik is, en maximale efficiëntie mogelijk maakt in de boekhoudkundig-administratieve processen.
Daardoor wordt die maximale efficiëntie niet bereikt, en heeft de producent vandaag soms zelfs het gevoel dat die efficiênte omlaag gaat.
 

De spelregels - welke afspraken hebben we gemaakt?
    1 - De inhoud van het rekeninguittreksel producent
De inhoud van dat rekeninguittreksel staat nog steeds beschreven in het document daterende van 1999.

We publiceren dat op onze pagina "Sectoral Recommendations" onder "De Boekhouding en de financiële stukken" - het punt "Rekeninguittreksel producent".
We voorzien hier ook een directe hyperlink naar dat document.

Let op:
 • Dit is geldig voor alle takken en/of domeinen. BOAR, Leven en Beleggingen - in alle gevallen gebruikt men dit uniforme ontwerp.
 • De individuele lijnen worden gegroepeerd zoals vermeld.
  Code bewerking
      Groep polistype
          Nummer polis
              Dag bewerking
 • Het is de uniformiteit qua bladschikking, zowel als qua volgorde die het de producent gemakkelijk maakt bij het lezen en eventuele manuele afpunten van het uittreksel.
 • Maar nogmaals, het is vandaag absoluut niet langer de bedoeling dat de producent dit allemaal manueel doet.
  Juister nog, het is niet aanvaardbaar dat de producent dit nog manueel zou moeten doen.

 


    2 - De digitale versie van het rekeninguittreksel producent
Het document daterende van 1999 beschrijft onder B) de digitale versie en zijn inhoud. Die inhoud is deze van het "papieren" document, bedenkende dat een "PDF"-versie van dit document een "digitaal document" kan genoemd worden, maar dat NIET is in de context van het niveau van digitalisering en automatisatie dat we al bereikt hebben.

Vandaag, (21/02/2020) is de meest recente versie van dat digitale document te vinden in onze MIG's (Message Implementation Guides).
Zo geeft pagina MIGs een overzicht van de opeenvolgende jaarlijkse Telebib2 releases.
Voor elk release-jaar geeft het punt "MIGS - Boekhoudkundige uitwisselingen" toegang tot de toepasselijke berichten, waaronder dat rekeinguittreksel.
In release-jaar 2020 is de MIG "M0701_201901" van toepassing - dit wil zeggen dat er van release-jaar 2019 naar release-jaar 2020 geen wijziging aangebracht is in dit type bericht.

De "code bewerking" zoals beschreven onder punt 1 hierboven, is te herkennen als de gegevens-structuurtjes LIN+1, LIN+2,... en volgende.

De boekhoudkundig-administratieve verwerking van zo een rekeninguittreksel is een repititief, volumineus en peridiek terugkerend werk. Het automatiseren van de afpunting van de individuele lijnen betekent heel veel voor de producent.
 


    3 - De verzending van dat rekeninguittreksel producent
De enige juiste weg is vandaag de verzending van dat bericht via het sectorale uitwisselingsplatform AS/Web.
Alle andere wegen/manieren verlagen de maximale efficiëntie.

Het beschikbaar stellen van deze dingen via één of ander extranet, waar dan op ingelogd moet worden, en waar specifieke manipulaties nodig zijn om het document "binnen te halen", is niet wat de producent verwacht.

Verzekeraars die toegang hebben tot die AS/Web omgeving, hebben geen reden om die weg niet te bewandelen.

Voor verzekeraars die nog geen toegang hebben tot die AS/Web omgeving, is het mogelijk dat de entrance-fee onoverkomelijk is.
In dergelijk geval kan die verzekeraar nog steeds overwegen het bericht volgens de standaard aan te maken, maar het op een andere manier tot bij de producent te brengen.

Als die producent dan over functionaliteit beschikt om genormeerde berichten te ontvangen/verwerken, niet alleen ontvangen via het sectorale uitwisselingsplatform, maar ook via één of andere "import"-functionaliteit, dan komen we terug dichtbij de notie "maximale automatisatie".
Opnieuw betekent de automatisatie van de afpuntingen heel veel voor de producent.