> Dictionary > Per letter ...
SYNTAX INDEPENDENT COMPONENTS

Implementation Related Components

Dictionary : A...
Name (sorted asc.) Type Definition - (Codelist) - (Translations) Technically XML - (Edifact)
A Coded value in Omstandigheid schadelijder ( ->)  
( A / A / A )
CircumstancesDamagedColumnType | A | CircumstancesDamagedColumnType - (CPA0 A)
A Coded value in Omstandigheid derden - positie 1 ( ->)  
( A / A / A )
CircumstancesThirdPartyColumnType | A | CircumstancesThirdPartyColumnType - (CPB0 A)
A - Benzine -100, Diesel -85 Coded value in Categorie CO2-uitstoot ( ->) A - Benzine : < 100 g CO2/km / Diesel : < 85 g CO2/km 
( A - Essence -100, Diesel -85 / A - Benzin -100, Diesel -85 / A - Petrol -100, Diesel -85 )
VehicleEmissionCo2CategoryType | A | VehicleEmissionCo2CategoryType - (563J A)
A - Klasse 1 Coded value in Risico label ( ->) Laag risico (donkergroen) - Financiële producten in euro die profiteren van de bescherming van deposito's door een zeer solbvabele staat - lid van de Europese economische ruimte (EER) evenals schuld effecten in euro rechtstreeks uitgegeven door een lidstaat (bijvoorbeeld, een spaarrekening - een termijnrekening of een tak 21 verzekeringsovereenkomst voorgesteld door een kredietinstelling of een Belgische verzekeringsonderneming).  
( A - Classe 1 / A - Stufe 1 / A - Class 1 )
FinancialRiskType | A | FinancialRiskType - (1007 A)
A - Motorfiets Coded value in Type rijbewijs ( ->) Vanaf 1/10/1998 : A : Voertuig : Motorfiets met een vermogen meer dan 25 kW of met een vermogen/gewichtsverhouding meer dan 0,16 kW/kg. / Leeftijd : 21 jaar of 20 jaar met rijbewijs beperkte A sinds 2 jaar. beperkte A : Voertuig : Motorfiets met een vermogen =minder dan 25 k 
( A - Motocyclette / A - Motorrad / A - Motorcycle )
DocumentLicenceDriverType | A | DocumentLicenceDriverType - (A192 A)
A.O. Coded value in Type (A.O.-)verzekering ( ->)  
( A.T. / A.U. / W.Comp. )
GuaranteeWorkersCompensationInsuranceType | 1 | GuaranteeWorkersCompensationInsuranceType - (6416 1)
A1 - Motor (meer dan 400 cm3) Coded value in Type rijbewijs ( ->) Rijbewijzen 1/1/1989 - 30/9/1998 : Motoren ( meer dan 400 cm3 ) 
( A1 - Moto (plusque 400 cm3) / A1 - Motorrad / A1 - Motorcycle )
DocumentLicenceDriverType | A1 | DocumentLicenceDriverType - (A192 A1)
A2 - Motor (=minder dan 400 cm3) Coded value in Type rijbewijs ( ->) Rijbewijzen 1/1/1989 - 30/9/1998 : Motoren ( =minder dan 400 cm3 ) 
( A2 - Moto (=moins que 400 cm3) / A2 - Motorrad / A2 - Motorcycle )
DocumentLicenceDriverType | A2 | DocumentLicenceDriverType - (A192 A2)
A3 - Bromfietsen Coded value in Type rijbewijs ( ->) Vanaf 1/10/1998 : Voertuig : Bromfiets klasse B : cilinderinhoud =minder dan 50 cm3 - 25 km/u minder dan snelheid =minder dan 45 km/u. / Leeftijd : 16 jaar, 18 jaar met passagier. 1/1/1989 - 30/9/1998 : Bromfietsen Voor 1/1/1989 : onbestaande 
( A3 - Cyclomoteurs / A3 - Moped / A3 - Moped )
DocumentLicenceDriverType | A3 | DocumentLicenceDriverType - (A192 A3)
Aalst Coded value in Zetelnummer van de verzekeraar ( ->)  
( Aalst / Aalst / Aalst )
InsurerBranchType | 93 | InsurerBranchType - (A012 93)
Aalst Coded value in Zone van lokale politie ( ->)  
( Aalst / Aalst / Aalst )
PoliceCoveredZoneCode | 5440 | PoliceCoveredZoneCode - (C244 5440)
Aalst Coded value in Schadebeheer - zetel ( ->)  
( Aalst / Aalst / Aalst )
ClaimManagementBranchType | 93 | ClaimManagementBranchType - (C001 93)
Aalst Coded value in Derden - zetel schadebeheer ( ->)  
( Aalst / Aalst / Aalst )
AdversaryManagementBranchType | 93 | AdversaryManagementBranchType - (C115 93)
aalst Coded value in bestemmeling - zetel ( ->)  
( aalst / aalst / aalst )
DestineeBranchType | 93 | DestineeBranchType - (Z311 93)
aalst Coded value in afzender - zetel ( ->)  
( aalst / aalst / aalst )
SenderOfficeSeatType | 93 | SenderOfficeSeatType - (Z211 93)
Aalter/Knesselare Coded value in Zone van lokale politie ( ->)  
( Aalter/Knesselare / Aalter/Knesselare / Aalter/Knesselare )
PoliceCoveredZoneCode | 5423 | PoliceCoveredZoneCode - (C244 5423)
Aan Coded value in Verzekeringsnemer - code aanspreektitel ( ->)  
( A / An / To )
PolicyHolderTitleType | 47 | PolicyHolderTitleType - (A102 47)
Aan de Coded value in Verzekeringsnemer - code aanspreektitel ( ->)  
( Aux / An / To the )
PolicyHolderTitleType | 48 | PolicyHolderTitleType - (A102 48)
Aan de directie van Coded value in Verzekeringsnemer - code aanspreektitel ( ->)  
( A la direction de / An die Direktion von / To the management of )
PolicyHolderTitleType | 50 | PolicyHolderTitleType - (A102 50)
Aan de leden van Coded value in Verzekeringsnemer - code aanspreektitel ( ->)  
( Aux membres de / An die Mitglieder von / To the members of )
PolicyHolderTitleType | 51 | PolicyHolderTitleType - (A102 51)
Aan de linkerkant achteraan Coded value in Eerste raakpunt ( ->) Als het ware op 8 uur.  
( Sur la gauche en arrière / Auf der linken Seite - hinten / Leftside - back )
ContactPointFirstType | Y3 | ContactPointFirstType - (CPC3 Y3)
Aan de linkerkant in het midden Coded value in Eerste raakpunt ( ->) Als het ware op 9 uur.  
( Sur la gauche au milieu / Auf der linken Seite - in der Mitte / Leftside - middle )
ContactPointFirstType | Y2 | ContactPointFirstType - (CPC3 Y2)
Aan de linkerkant vooraan Coded value in Eerste raakpunt ( ->) Als het ware op 10 uur.  
( Sur la gauche en avant / Auf der linken Seite - vorne / Leftside - front )
ContactPointFirstType | Y1 | ContactPointFirstType - (CPC3 Y1)
Aan de producent Coded value in Adressering van de documenten ( ->)  
( Au producteur / Dem Produzenten / To intermediary )
DocumentsRoutingType | 1 | DocumentsRoutingType - (B400 1)
Aan de producent toe te sturen Coded value in Bestemmeling van de voorlopige groene kaart ( ->)  
( A expedier au producteur / Dem Produzenten zuzustellen / To be sent to intermediary )
CertificateMotorInsuranceTemporaryDeliveryType | 1 | CertificateMotorInsuranceTemporaryDeliveryType - (5700 1)
Aan de rechterkant achteraan Coded value in Eerste raakpunt ( ->) Als het ware op 4 uur.  
( Sur la droite en arrière / Auf der rechten Seite - hinten / Rightside - back )
ContactPointFirstType | Y6 | ContactPointFirstType - (CPC3 Y6)
Aan de rechterkant in het midden Coded value in Eerste raakpunt ( ->) Als het ware op 3 uur.  
( Sur la droite au milieu / Auf der rechten Seite - in der Mitte / Rightside - middle )
ContactPointFirstType | Y5 | ContactPointFirstType - (CPC3 Y5)
Aan de rechterkant vooraan Coded value in Eerste raakpunt ( ->) Als het ware op 2 uur.  
( Sur la droite en avant / Auf der rechten Seite - vorne / Rightside - front )
ContactPointFirstType | Y4 | ContactPointFirstType - (CPC3 Y4)
Aan de uitkering toe te voegen bedrag Attribute of Uitkering, vergoeding ( ->) De som die aan het hoofdbedrag toegevoegd wordt om : het te verzekeren bedrag te bekomen of de totale schadeloosstelling te bereiken. 
( Codification : / / -> )
( Montant à ajouter au montant prestation / Dem Hauptbetrag hinzuzurechnender Betrag / Amount to be added to the amount paid )
Indemnification | AmountPaidAdditionAmount | - (MOA 068)
Aan de verzekeringsnemer Coded value in Adressering van de documenten ( ->)  
( Au preneur d'assurance / Dem Versicherungsnehmer / To Policyholder )
DocumentsRoutingType | 2 | DocumentsRoutingType - (B400 2)
Aan de verzekeringsnemer toe te sturen Coded value in Bestemmeling van de voorlopige groene kaart ( ->)  
( A expedier au preneur d'assurance / Dem Versicherungsnehmer zuzustellen / To be sent to policy holder )
CertificateMotorInsuranceTemporaryDeliveryType | 2 | CertificateMotorInsuranceTemporaryDeliveryType - (5700 2)
Aan de voorzitter van Coded value in Verzekeringsnemer - code aanspreektitel ( ->)  
( Au président de / An den Vorsitzenden von / To the president of )
PolicyHolderTitleType | 57 | PolicyHolderTitleType - (A102 57)
Aan het bestuur van Coded value in Verzekeringsnemer - code aanspreektitel ( ->)  
( A l'administration de / An die Verwaltung von / To the administration of )
PolicyHolderTitleType | 56 | PolicyHolderTitleType - (A102 56)
Aan het personeel van Coded value in Verzekeringsnemer - code aanspreektitel ( ->)  
( Au personnel de / An das Personal von / To the staff of )
PolicyHolderTitleType | 54 | PolicyHolderTitleType - (A102 54)
Aan producent Coded value in Code versturen van de documenten ( ->)  
( Au producteur / Dem Produzenten / To intermediary )
DocumentMailingType | 1 | DocumentMailingType - (A090 1)
Aan verzekeringsnemer Coded value in Code versturen van de documenten ( ->)  
( Au preneur d'assurances / Dem Versicherungsnehmer / To policy holder )
DocumentMailingType | 2 | DocumentMailingType - (A090 2)
Aanbouw Coded value in SubObjectRoleType (*) ( ->)  
( Annexe / Anbau / Annex )
SubObjectRoleType | 031 | SubObjectRoleType - (X068 031)
AANBRENGER (PIJPLEIDINGEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( POSEUR (CANALISATIONS) / Poseur(Canalisations) (*) / Poseur(Canalisations) (*) )
OccupationType | 2800 | OccupationType - (X041 2800)
Aandeel brandbare materialen Attribute of Gebouw ( ->) Het aandeel brandbare materialen in een constructie.  
( Codification : Percentage brandbare materialen / 3V13 / -> )
( Part des matériaux combustibles / Anteil brennbare Materialien / Part of combustible materials )
Building | CombustibleMaterialsPortionCode | BuildingMaterialsCombustiblePartType - (ATT 3V13)
AANDRAAIER (WEVERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( BROYEUR (TISSAGE) / Broyeur(Tissage) (*) / Broyeur(Tissage) (*) )
OccupationType | 1894 | OccupationType - (X041 1894)
Aandrijvingstype Attribute of Technicar gegevens ( ->) Code die aanduidt op welke wijze het voertuig aangedreven wordt.  
( Codification : Aandrijvingstype van het voertuig / 501G / -> )
( Type de traction / Antriebstyp / Type of traction )
TechnicarData | TractionTypeCode | VehicleTractionType - (ATT 501G)
Aanduiders Coded value in Hoedanigheid van de -ontdekker- ( ->)  
( Indicateurs / Indikatoren / Indicators )
CapacityVehicleFinderType | 22 | CapacityVehicleFinderType - (C1A9 22)
Aanduiding geconverteerde munt Attribute of Boekhoudkundige lijn ( ->) Aanduiding dat de bedragen oorspronkelijk uitgedrukt waren in de andere munt (BEF of EUR), maar dat ze zijn omgezet op vraag van de tussenpersoon opdat zij in overeenstemming zouden zijn met de munt van zijn boekhouding. Dit is (was) eigen aan de overgangsperiode bij het opstarten van de Euro. 
( Codification : Aanduiding geconverteerde munt / B305 / -> )
( Indice devise convertie / Index konvertierte Währung / Indication converted currency )
AccountingLine | CurrencyConversionIndicator | CurrencyConvertedIndicator - (GIS B305)
Aanduiding polis resultaat van verkoop op afstand Attribute of Contract ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : Aanduiding polis resultaat van verkoop op afstand / A005 / -> )
( Indicateur police résultat de vente à distance / Verkauf auf abstand / Contract results from distant sales )
Contract | DistantSalesResultIndicator | ContractDistantSaleResultIndicator - (BIN A005)
Aangeduide expert ... Coded value in MSB-code - origine verzekeringsmaatschappij ( ->)  
( Nous avons ordonné l'expertise à ... / Ausgewiesenen Experten... / Designated assessor ... )
MessageClaimInsurerMsbType | 2A | MessageClaimInsurerMsbType - (CMSB 2A)
Aangeduide periode zonder meer Attribute of Waarborg ( ->) De waarborg is geldig tot de aangeduide datum, zonder stilzwijgende hernieuwing.  
( Codification : BA auto - aangeduide periode zonder meer / P10U / -> )
( Période indiquée sans plus / Angegebener Zeitraum ohne weiteres / Indicated period only )
Guarantee | GivenPeriodOnlyIndicator | PeriodGivenOnlyIndicator - (BIN P10U)
Aangenomen waarde Coded value in Type gedekte waarde (motorvoertuigen) ( ->)  
( Valeur agréée / Angenommener Wert / Agreed value )
VehicleValueInsuredType2 | 2 | VehicleValueInsuredType2 - (5580 2)
Aangenomen waarde Coded value in Type gedekte waarde (motorvoertuigen) ( ->)  
( Valeur agréée / Angenommener Wert / Authorised value )
VehicleValueInsuredType | 2 | VehicleValueInsuredType - (5400 2)
Aangepast voertuig Coded value in Type rijbewijs van de bestuurder ( ->)  
( Véhicule adapté / Angepasste Fahrzeug / Adapted vehicle )
PersonDriverLicenceType | F | PersonDriverLicenceType - (5192 F)
Aangesloten aan verzekering kleine risico's Attribute of Slachtoffer ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : Slachtoffer - aangesloten kleine risico' / CQ32 / -> )
( Affilié à l'assurance petits risques / Verbunden mit kleinen Risiken Versicherungen / Joined in with small risks insurance )
Victim | MinorRiskInsuranceIndicator | VictimAffiliatedSmallRisksIndicator - (BIN CQ32)
Aangestelde (mede-) Coded value in Binding met derde ( ->)  
( Employé / Angestellter / Employee )
RelationAdversaryType | 2 | RelationAdversaryType - (CL94 2)
Aangetoond Coded value in SAS - Aansprakelijkheid van de bestuurder ( ->)  
( Engagée / Gezeigt / Proven )
SasDriverLiabilityType | 1 | SasDriverLiabilityType - (Z282 1)
Aangever Entity ( ->) Identificeert partij-rol gespeeld door een betrokkene. Degene die een verklaring aflegt, die een aangifte doet. 
( Déclarant / Erklärender / Declarer )
| Notifier | - ( 025)
AANGEVER (WEVERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( DONNEUR DE FILS (TISSAGE) / DonneurDeFils(Tissage) (*) / DonneurDeFils(Tissage) (*) )
OccupationType | 1895 | OccupationType - (X041 1895)
Aangifte schadegeval Entity ( ->) Aangifte schadegeval, om het even welk. (Andere types dan de 018 - Europees Aanrijdingsformulier.)  
( Déclaration de sinistre / Schaden-Anspruch / Claim notification )
| ClaimNotification | - ( 079)
Aangrenzende landen Coded value in Territoriale begrenzing voor het gebruik van het voertuig ( ->)  
( Pays limitrophes / Angrenzende Länder / Border countries )
CoverTerritorialLimitVehicleUsageType | 2 | CoverTerritorialLimitVehicleUsageType - (5270 2)
Aangrenzing Attribute of Eigendom ( ->) Code die aanduidt of het gebouw grenst aan andere gebouwen, of hoe ver het van het naastgelegen gebouw verwijderd is.  
( Codification : Type aangrenzing / 3V62 / -> )
( Contiguïté / Aneinandergrenzen / Contiguity )
Property | ContiguityTypeCode | BuildingAdjacentType - (ATT 3V62)
AANHAKER (MIJNEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ACCROCHEUR (MINES) / Accrocheur(Mines) (*) / Accrocheur(Mines) (*) )
OccupationType | 1745 | OccupationType - (X041 1745)
Aanhangwagen Coded value in Soort aanhangwagen ( ->)  
( Remorque / Anhänger / Trailer )
VehicleTrailerType | 1 | VehicleTrailerType - (5501 1)
Aanhangwagen Coded value in Type van het voertuig volgens DIV ( ->)  
( Remorque / Anhänger / Trailer )
VehicleType | AR | VehicleType - (5003 AR)
Aanhangwagen Coded value in Type aanhangwagen volgens DIV ( ->)  
( Remorque / Anhänger / Trailer )
VehicleTrailerVroType | AR | VehicleTrailerVroType - (5503 AR)
Aanhangwagen Entity ( ->) Object - een vervoermiddel ontworpen om te trekken door een auto, vrachtwagen of trekker, voor het transport van goederen over de weg. 
( Remorque / Anhänger / Trailer )
| HaulageTrailer | - ( )
Aanhangwagen Coded value in SubObjectRoleType (*) ( ->)  
( Remorque / Anhänger / Trailer )
SubObjectRoleType | 012 | SubObjectRoleType - (X068 012)
Aanhangwagen Coded value in Categorie voertuig ( ->)  
( Remorque / Anhänger / Trailer )
VehicleCategoryType | F | VehicleCategoryType - (500G F)
Aanhangwagen met mtm tot en met 500 kg Coded value in Type aanhangwagen volgens DIV ( ->)  
( Remorque avec mma jusque500 kg / Anhänger mit ZHG bis zu 500 kg / Trailer with MMA upto 500 kg )
VehicleTrailerVroType | 99 | VehicleTrailerVroType - (5503 99)
Aanhangwagen voor boten Coded value in Type aanhangwagen volgens DIV ( ->)  
( Remorque à bateau / Bootsanhänger / Boat trailer )
VehicleTrailerVroType | BR | VehicleTrailerVroType - (5503 BR)
Aanhangwagen voor gereedschap Coded value in Type aanhangwagen volgens DIV ( ->)  
( Remorque à outils / Anhänger für Geräte / Tool trailer )
VehicleTrailerVroType | OR | VehicleTrailerVroType - (5503 OR)
Aanhangwagen voor zweefvliegtuigen Coded value in Type aanhangwagen volgens DIV ( ->)  
( Remorque à planeur / Anhänger für Segelflugzeuge / Glider trailer )
VehicleTrailerVroType | PR | VehicleTrailerVroType - (5503 PR)
AANKNOPER (WEVERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( NOUEUR (TISSAGE) / Noueur(Tissage) (*) / Noueur(Tissage) (*) )
OccupationType | 1889 | OccupationType - (X041 1889)
Aankoopdatum Attribute of Stoffelijk voorwerp ( ->) Bevat een datum en/of tijdsaanduiding en zijn formaat. 
( Codification : / / -> )
( Date d'achat / Einkaufsdatum / Purchase date )
MaterialObject | PurchaseDate | - (DTM 061)
Aankoopfactuur Coded value in Boorducument ( ->)  
( Facture d'achat / Einkaufsrechnung / Invoice )
BoardDocumentType | 4 | BoardDocumentType - (A1DB 4)
AANKOOPSECRETARIS Coded value in Type beroep ( ->)  
( SECRETAIRE D'ACHETEUR / SecretaireD'Acheteur (*) / SecretaireD'Acheteur (*) )
OccupationType | 819 | OccupationType - (X041 819)
AANKOPER Coded value in Type beroep ( ->)  
( ACQUISITEUR / Acquisiteur (*) / Acquisiteur (*) )
OccupationType | 1112 | OccupationType - (X041 1112)
AANLASSTER (KANTWERK) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ACCROCHEUSE-MONTEUSE EN DENTELLES / Accrocheuse-MonteuseEnDentelles (*) / Accrocheuse-MonteuseEnDentelles (*) )
OccupationType | 2102 | OccupationType - (X041 2102)
AANLEGGER (METSELWERK) Coded value in Type beroep ( ->)  
( POSEUR (MACONNERIE) / Poseur(Maconnerie) (*) / Poseur(Maconnerie) (*) )
OccupationType | 2720 | OccupationType - (X041 2720)
Aanleiding van de expertise Attribute of Schatting ( ->) Aanleiding komende uit de hoek van de verzekeringsnemer of uit die van de tegenpartij. 
( Codification : Aanleiding van de expertise / C41Y / -> )
( Initiation de l'expertise / Grund der Expertise / Reason for the assessment )
Assessment | AssessmentRisedByCode | AssessmentReasonType - (ATT C41Y)
Aanleren Coded value in Voorzorgsmaatregelen (tegen ongeval) ( ->)  
( Apprentissage / Lehre / Teaching )
PreventionMeasureType | 22 | PreventionMeasureType - (CQ94 22)
Aanleren Coded value in Preventie - preventieve maatregelen - ko ( ->)  
( Apprentissage / Lehre / Teaching )
PreventionMeasureType2 | 22 | PreventionMeasureType2 - (CQ95 22)
Aannemer Coded value in Hoedanigheid van de verzekeringsnemer ( ->) Iemand die zich verbindt enige arbeid of een leverantie op bepaalde voorwaarden uit te voeren; in 't bijzonder iemand die de uitvoering van bouwwerken, weg- en waterwerken onderneemt. 
( Entrepreneur / Bauunternehmer / Contractor )
PolicyHolderCategoryType | 19 | PolicyHolderCategoryType - (3110 19)
AANNEMER (IMMOBILIEN) ONROERENDE GOEDEREN Coded value in Type beroep ( ->)  
( PROMOTEUR IMMOBILIER / PromoteurImmobilier (*) / PromoteurImmobilier (*) )
OccupationType | 1035 | OccupationType - (X041 1035)
AANPASSER (BONT) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ESSAYEUR (FOURRURES) / Essayeur(Fourrures) (*) / Essayeur(Fourrures) (*) )
OccupationType | 2044 | OccupationType - (X041 2044)
AANPASSER (CONFECTIE) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ESSAYEUR (CONFECTION) / Essayeur(Confection) (*) / Essayeur(Confection) (*) )
OccupationType | 2026 | OccupationType - (X041 2026)
Aanpassing bonus/malus Attribute of Bestuurder (voertuig) ( ->) Code die aangeeft of de B/M graad moet aangepast worden op de eerstvolgende jaarlijkse vervaldag.  
( Codification : Aanpassing bonus/malus / 5320 / -> )
( Adaptation bonus/malus / Anpassung Bonus/Malus / No claims bonus/surcharge adjustment )
Driver | NCBAdjustmentIndicator | NCBAdjustmentIndicator - (BIN 5320)
Aanpassing van een polis Coded value in Code bericht ( ->)  
( Adaptation d'une police / Anpassung der polis / Adaptation of a contract )
MessageType | A08 | MessageType - (Z000 A08)
Aanpassing voor mindervalide Coded value in SubObjectRoleType (*) ( ->) De wijzigingen aangebracht aan de basisuitrusting van -, en uitrustingen toegevoegd aan het voertuig, in functie van de rijvaardigheid van de aangeduide bestuurder van het voertuig, of ten behoeve van de te vervoeren mindervalide. 
( Transformation pour moins valide / AdaptationToDisabledPerson (*) / Adaptation to disabled person )
SubObjectRoleType | 009 | SubObjectRoleType - (X068 009)
Aanpassingskosten BI Entity ( ->) Als dekking. Aanpassingskosten in blijvende invaliditeit. Slaat op de aanpassing van de woning, het voertuig, en dergelijke. 
( Fr.d'adaptation Inv.Perm. (du domicile, du véhicule, ...) / Anpassung Kosten dauerhafter Behinderung / Accomodation expenses in case of permanent disability )
| AccomodationExpensesInCaseOfPermanentDisabilityCover | - ( 036)
AANPIKKER (STEENGROEVEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ACCROCHEUR (CARRIERES) / Accrocheur(Carrieres) (*) / Accrocheur(Carrieres) (*) )
OccupationType | 1780 | OccupationType - (X041 1780)
AANPLAKKER (AFFICHES) Coded value in Type beroep ( ->)  
( COLLEUR (AFFICHES) / Colleur(Affiches) (*) / Colleur(Affiches) (*) )
OccupationType | 2705 | OccupationType - (X041 2705)
Aanplantingen Entity ( ->) Als dekking. Binnen een waarborg kan soms, van het geheel gewaarborgde, het gedeelte "aanplantingen" specifieke informatie vereisen. (Boomgaarden of tuinen, de percelen beplant met bomen of struiken, dikwijls voor de teelt van fruit.) 
( Plantations / Plantagen / Plantations )
| PlantationsCover | - ( 085)
Aanraking door dieren Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Heurt par animaux / Aufprall auf versicherte Güter - verschiedene Gegenstände / Collision of insured goods - misc. objects )
ClaimCircumstanceType | 341 | ClaimCircumstanceType - (C221 341)
Aanraking door voertuigen Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Heurt de véhicules / Aufprall von Fahrzeugen / Vehicle collision )
ClaimCircumstanceType | 339 | ClaimCircumstanceType - (C221 339)
Aanraking voertuigen Entity ( ->) Waarborg die de schade aan (onroerende, en in sommige gevallen ook roerende) goederen vergoedt, ontstaan als gevolg van een aanrijding door een motorrijtuig. 
( Heurt véhicules / Berührung Fahrzeugen / Contact with vehicles )
| ContactVehiclesGuarantee | - ( 390)
Aanranding Entity ( ->) Waarborg die in een vergoedende of forfaitaire uitkering voorziet wanneer de verzekerde als gevolg van een aanranding fysische letsels oploopt. 
( Agression / Überfall / Assault )
| AssaultGuarantee | - ( 250)
AANRECHTMEISJE Coded value in Type beroep ( ->)  
( FILLE D'OFFICE / FilleD'Office (*) / FilleD'Office (*) )
OccupationType | 3780 | OccupationType - (X041 3780)
AANRIJDER (STEENGROEVEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( DEBARDEUR (CARRIERES) / Debardeur(Carrieres) (*) / Debardeur(Carrieres) (*) )
OccupationType | 1778 | OccupationType - (X041 1778)
Aanrijding door voertuigen Coded value in (sectorale) Overeenkomst van toepassing ( ->) ( http://www.assuralia.be/nl/branches/auto/convention/Aanrijding/index.asp ) 
( Heurt de véhicules / Kollisionen mit Fahrzeugen / Vehicle collision )
AgreementSectorAppliedType | 01 | AgreementSectorAppliedType - (C059 01)
Aanrijding met wild Coded value in Type schadegeval ( ->)  
( Choc de gibier / Auffahrunfall mit Wild / Crash into game )
EventAccidentType | 557 | EventAccidentType - (A1D2 557)
Aanrijding met wild (Voertuig) Entity ( ->) Waarborg ter dekking van de schade (aan het voertuig) door aanrijding of plots contact met een dier. 
( Choc de gibier (Véhicule) / Zusammenstoß mit Wild / Collision with wild animals )
| MotorAnimalCollisionGuarantee | - ( 557)
Aanslagen en Arbeidsconflicten Entity ( ->) Waarborg die de vergoeding beoogt van de schade aan goederen (gebouw en/of inhoud) die veroorzaakt wordt door aanslagen of arbeidsconflicten. Aanslag is elke vorm van oproer, volksbeweging, terrorisme of sabotage. Als oproer wordt beschouwd elke gewelddadige manifestatie, zelfs als ze niet beraamd is, van een groep personen, die met opgehitste gemoederen plaatsvindt en gekenmerkt wordt door ongeregeldheden of onwettige daden, alsook door verzet tegen de diensten die met de handhaving van de openbare orde belast zijn, zonder dat een dergelijke beweging noodzakelijk tot doel heeft de gestelde openbare machten omver te werpen. Als volksbeweging wordt beschouwd elke gewelddadige beweging, zelfs als ze niet beraamd is, van een groep personen die, zonder dat er opstand is tegen de gevestigde orde, toch plaatsvindt met opgehitste gemoederen en gekenmerkt wordt door ongeregeldheden of onwettelijke daden. Als terrorisme of sabotage worden beschouwd elke clandestien georganiseerde actie met ideologische, politieke, economische of sociale bedoelingen, individueel of door een groep uitgevoerd, waarbij geweld gepleegd wordt op personen of goederen vernield worden om indruk te maken op het publiek en/of een klimaat van onveiligheid te scheppen (terrorisme) of om het verkeer of de normale werking van de dienst of een bedrijf te verhinderen (sabotage). Arbeidsconflict is iedere collectieve betwisting, in welke vorm die zich ook voordoet, in het kader van de arbeidsverhoudingen, met inbegrip van staking, d.i. het door een groep van loontrekkenden, bedienden, ambtenaren of zelfstandigen beraamde stillegging van het werk, en lock-out, d.i. de voorlopige sluiting van een onderneming waartoe beslist is om het personeel tot een vergelijk te dwingen in een arbeidsconflict. 
( Attentats et Conflits de travail / Anschläge und Arbeitskämpfe / Attacks and work conflicts )
| AttacksAndWorkConflictsGuarantee | - ( 384)
Aanslagen en Terrorisme Entity ( ->) Waarborg die de vergoeding beoogt van de schade aan goederen (gebouw en/of inhoud) die veroorzaakt wordt door aanslagen of terrorisme. Aanslag is elke vorm van oproer, volksbeweging, terrorisme of sabotage. Als oproer wordt beschouwd elke gewelddadige manifestatie, zelfs als ze niet beraamd is, van een groep personen, die met opgehitste gemoederen plaatsvindt en gekenmerkt wordt door ongeregeldheden of onwettige daden, alsook door verzet tegen de diensten die met de handhaving van de openbare orde belast zijn, zonder dat een dergelijke beweging noodzakelijk tot doel heeft de gestelde openbare machten omver te werpen, Als volksbeweging wordt beschouwd elke gewelddadige beweging, zelfs als ze niet beraamd is, van een groep personen die, zonder dat er opstand is tegen de gevestigde orde, toch plaatsvindt met opgehitste gemoederen en gekenmerkt wordt door ongeregeldheden of onwettelijke daden. Terrorisme of sabotage is elke clandestien georganiseerde actie met ideologische, politieke, economische of sociale bedoelingen, individueel of door een groep uitgevoerd, waarbij geweld gepleegd wordt op personen of goederen vernield worden om indruk te maken op het publiek en/of een klimaat van onveiligheid te scheppen (terrorisme) of om het verkeer of de normale werking van de dienst of een bedrijf te verhinderen (sabotage). 
( Attentats et Terrorisme / Anschläge und Terrorismus / Attacks and Terrorism )
| AttacksAndTerrorismGuarantee | - ( 383)
AANSLAGER (STEENGROEVEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( BARDEUR (CARRIERES) / Bardeur(Carrieres) (*) / Bardeur(Carrieres) (*) )
OccupationType | 1765 | OccupationType - (X041 1765)
Aanslagvoet vennootschapsbelasting Attribute of Wettelijk persoon ( ->) Belasting die wordt geheven op het wereldwijd inkomen van de Belgische vennootschappen. Zij moeten aan de volgende voorwaarden voldoen : rechtspersoonlijkheid bezitten, zetel hebben in België, uitoefenen van een winstgevende activiteit. 
( Codification : / / -> )
( Taux Impôt des Sociétés / Unternehmenssteuersatz / Company tax rate )
LegalPerson | CompanyTaxRate | - (PCD 024)
Aansluitingsnummer ASSURNET Attribute of Leverancier verzekering ( ->) Formaat : n..5 
( Codification : / / -> )
( Numéro d'affiliation ASSURNET / Anschlussnummer ASSURNET / Registration number ASSURNET )
InsuranceProvider | PORTIMARegistrationNumber | - (RFF 057)
Aansluitingsnummer Kas Attribute of Persoon ( ->) Formaat : an..14 
( Codification : / / -> )
( Numéro d'affiliation Caisse / Anschlussnummer Kasse / Registration number fund )
Party | FundRegistrationNumber | - (RFF 060)
Aansluitingsnummer Sociale Zekerheid Attribute of Persoon ( ->) Nummer waaronder een fysiiek of rechtspersoon bij de Sociale Zekerheid gekend is in zijn hoedanigheid van werkgever.
Nu vervangen door RFF+022; het Rijksregisternummer. 
( Codification : / / -> )
( Numéro d'affiliation Securité Sociale / Referenz Nummer Sozialversicherung / National Social Security Office number )
Party | SocialSecurityIdentifier | - (RFF 022)
Aansprakelijke Entity ( ->) Persoon in de rol van degene bij wie de oorspring ligt, en, of, die verantwoordelijkheid draagt. 
( Responsable / Verantwortlicher / Responsible )
| Responsible | - ( 045)
Aansprakelijke Coded value in Hoedanigheid van de correspondent in het schadegeval ( ->)  
( Responsable / Haftet / Liable )
CapacityInClaimType | 2 | CapacityInClaimType - (C834 2)
Aansprakelijke Coded value in Aanduiding van de nemer ( ->)  
( Responsable / Haftet / Liable )
PartyPolicyHolderImpliedType | 2 | PartyPolicyHolderImpliedType - (C385 2)
Aansprakelijke Coded value in Hoedanigheid van de verzekeringsnemer in het schadegeval ( ->)  
( Responsable / Haftet / Liable )
CapacityPolicyholderInClaimType | 2 | CapacityPolicyholderInClaimType - (C384 2)
Aansprakelijke Coded value in Aanduiding van correspondent 2 ( ->)  
( Responsable / Haftet / Liable )
Correspondent2Type | 2 | Correspondent2Type - (CF34 2)
Aansprakelijke Coded value in Aanduiding van correspondent 3 ( ->)  
( Responsable / Haftet / Liable )
Correspondent3Type | 2 | Correspondent3Type - (CG34 2)
Aansprakelijke Coded value in Aanduiding ( ->)  
( Responsable / Liable (*) / Liable (*) )
Correspondent4Type | 2 | Correspondent4Type - (CI34 2)
AANSPRAKELIJKHEID : Verz. lijkt aanspr. wegens ... Coded value in MSB-code - origine makelaar ( ->)  
( RESPONSABILITE : Resp. assuré paraît engagée ... / Haftung: Versicherte scheint haften wegen ... / LIABILITY: Insured seems liable because of ... )
MessageClaimBrokerMsbType | 51 | MessageClaimBrokerMsbType - (CMSA 51)
AANSPRAKELIJKHEID : Verz. lijkt niet aanspr. wegens ... Coded value in MSB-code - origine makelaar ( ->)  
( RESPONSABILITE : Resp. assuré ne semble pas engagée ... / Haftung: Versicherte scheint nicht haften wegen ... / LIABILITY: Insured seems not liable because of ... )
MessageClaimBrokerMsbType | 52 | MessageClaimBrokerMsbType - (CMSA 52)
AANSPRAKELIJKHEID : Verzekerde is akkoord Coded value in MSB-code - origine makelaar ( ->)  
( RESPONSABILITE : Assuré est d'accord sur la proposition / Haftung: Versicherte ist vereinbart / Liability: insured does agree )
MessageClaimBrokerMsbType | 54 | MessageClaimBrokerMsbType - (CMSA 54)
AANSPRAKELIJKHEID : Verzet verz. tegen schadeloosst. Coded value in MSB-code - origine makelaar ( ->)  
( RESPONSABILITE : Assuré s'oppose a l'indemnisation du tiers / Haftung: Versicherte ist gegen Entschädigung / Liability: insured does not agree with compensation )
MessageClaimBrokerMsbType | 53 | MessageClaimBrokerMsbType - (CMSA 53)
AANSPRAKELIJKHEID : Waarop steunt aansprakelijkheid? Coded value in MSB-code - origine makelaar ( ->)  
( RESPONSABILITE : Resp. basée sur quels éléments ? / Haftung: Wass unterstützt die Haftung / Liability: What supports the liability? )
MessageClaimBrokerMsbType | 55 | MessageClaimBrokerMsbType - (CMSA 55)
Aansprakelijkheid klient betrokken Coded value in MSB-code - origine verzekeringsmaatschappij ( ->)  
( Resp. de votre client est engagée / Haftung der Klient ist engagiert / Liability of the client is concerned )
MessageClaimInsurerMsbType | 3 | MessageClaimInsurerMsbType - (CMSB 3)
Aansprakelijkheid of vermoedelijke aansprakelijkheid Attribute of Schade ( ->) Code die aangeeft wat de situatie m.b.t. de aansprakelijkheid voor het ongeval is. Deze aansprakelijkheid kan vast staan of nog niet. Deze code kan veranderen in de loop van de afhandeling van het schadegeval.  
( Codification : Aansprakelijkheid of vermoedelijke aansprakelijkheid / C250 / -> )
( Responsabilité ou responsabilité probable / Haftung oder vermutliche Haftung / Liability or probable liability )
Claim | ResponsibilityTypeCode | LiabilityProbableType - (ATT C250)
Aansprakelijkheid vastgesteld Attribute of Schade ( ->) Is de aansprakelijkheid voor het ongeval duidelijk vastgesteld ?  
( Codification : Aansprakelijkheid vastgesteld ? / C251 / -> )
( Responsabilité établie / Haftung festgestellt / Liability established )
Claim | LiabilityEstablishedIndicator | LiabilityEstablishedIndicator - (BIN C251)
Aanspreking bij het begin van een brief Attribute of Persoon (fysiek) ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Aanspreking bij het begin van een brief / A10Y / -> )
( Adressage au début d'une lettre / Titel am Anfang eines Briefes / Letter's beginning form of address )
PhysicalPerson | LetterStartCourtesyFormulaCode | CorrespondentStartAdresseeType - (ATT A10Y)
Aanspreking bij het einde van een brief Attribute of Persoon (fysiek) ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Aanspreking bij het einde van een brief / A10Z / -> )
( Adressage à la fin d'une lettre / Titel am Ende eines Briefes / Letter's end form of address )
PhysicalPerson | LetterEndCourtesyFormulaCode | CorrespondentEndAdresseeType - (ATT A10Z)
Aantal aanhangwagens Attribute of Gemotoriseerd wegvoertuig ( ->) Bevat een hoeveelheid. 
( Codification : / / -> )
( Nombre de remorques / Anzahl Anhängern / Number of trailers )
MotorisedRoadVehicle | TrailersCount | - (QTY 075)
Aantal achtereenvolgende nachten afwezigheid Attribute of Eigendom ( ->) Bevat een hoeveelheid. 
( Codification : / / -> )
( Nombre de nuits d'absence consécutifs / Anzahl Nächte Abwesenheit abfolgend / Nights unoccupied consecutively )
Property | OccupancyNoneNightsConsecutiveMeasure | - (QTY 128)
Aantal andere plaatsen Attribute of Woning ( ->) Dit aantal mag enkel en alleen gebruikt worden in combinatie met minimaal enkele andere specifiek benoemde plaatsen/aantallen, en het algehele totaal is dan hetgeen verschijnt in de QTY+046. 
( Codification : / / -> )
( Nombre d'autres locaux / Anzahl Sonstige Räume / Number of other rooms )
Dwelling | PlacesOtherCount | - (QTY 141)
Aantal appartementen Attribute of Gebouw ( ->) Bevat een hoeveelheid. 
( Codification : / / -> )
( Nombre d'appartements / Anzahl Appartements / Number of apartments )
Building | ApartmentsCount | - (QTY 039)
Aantal arbeiders Attribute of Wettelijk persoon ( ->) Bevat een hoeveelheid. 
( Codification : / / -> )
( Nombre d'ouvriers / Anzahl Arbeiter / Number of workers )
LegalPerson | WorkersCount | - (QTY 079)
Aantal autostaanplaatsen Attribute of Garage ( ->) Het aantal autostaanplaatsen in de garage. 
( Codification : / / -> )
( Nombre d'emplacements pour véhicule / Anzahl Autostandplätze / Number of vehicle parking-places )
Garage | VehicleParkingPlacesCount | - (QTY 095)
Aantal badkamers Attribute of Woning ( ->) Een badkamer bevat minimaal een wastafel, en een bad of een douche. 
( Codification : / / -> )
( Nombre de salles de bains / Anzahl Badezimmer / Number of bathrooms )
Dwelling | BathroomsCount | - (QTY 139)
Aantal bedienden Attribute of Wettelijk persoon ( ->) Bevat een hoeveelheid. 
( Codification : / / -> )
( Nombre d'employés / Anzahl Bedienter / Number of employees )
LegalPerson | WhiteCollarEmployeesCount | - (QTY 080)
Aantal berekeningen Audatex Attribute of Schatting ( ->) Bevat een hoeveelheid. 
( Codification : / / -> )
( Nombre de calculs Audatex / Anzahl Audatexberechnungen / Number of Audatex calculations )
Assessment | AudatexCalculationsCount | - (QTY 064)
Aantal bergingen Attribute of Woning ( ->) Bevat een hoeveelheid. 
( Codification : / / -> )
( Nombre de réserves / Anzahl Bergungszimmer / Number of salvage-rooms )
Dwelling | StowingRoomsCount | - (QTY 099)
Aantal bibliotheken Attribute of Woning ( ->) Lees- en opbergruimte voor boeken. 
( Codification : / / -> )
( Nombre de bibliothèques / Anzahl Bibliotheken / Number of libraries )
Dwelling | LibrariesCount | - (QTY 089)
Aantal bijgesloten documenten Attribute of Bericht ( ->) Geeft het aantal bijgesloten documenten weer. 
( Codification : / / -> )
( Nombre de documents joints / Zahl zusatzliche Documente / Number of documents attached )
Message | DocumentsAttachedCounter | - (QTY 134)
Aantal bijkomende plaatsen Attribute of Capaciteit aan zitplaatsen ( ->) Bevat een hoeveelheid. 
( Codification : / / -> )
( Nombre de places supplémentaires / Anzahl zusätzlicher Sitzplätze / Number of extra places )
SeatingCapacity | AdditionalSeatsCount | - (QTY 013)
Aantal bureaus Attribute of Woning ( ->) Bevat een hoeveelheid. 
( Codification : / / -> )
( Nombre de bureaux / Anzahl Büros / Number of bureaux )
Dwelling | BureauxCount | - (QTY 088)
Aantal cilinders Attribute of Motor - Aandrijféénheid ( ->) Bevat een hoeveelheid. 
( Codification : / / -> )
( Nombre de cylindres / Anzahl Zylinder / Number of cylinders )
Engine | CylindersCount | - (QTY 012)
Aantal dagen gepresteerd sinds begin v. h. jaar (arbeiders) Attribute of Arbeidsongeval - detail verzekerdzijn ( ->) Bevat een datum en/of tijdsaanduiding en zijn formaat. 
( Codification : / / -> )
( Nombre de jours prestés depuis début de l'année (ouvriers) / Anzahl Tage prästiert seit dem Anfang des Jahres (Arbeiter) / Number of days worked since beginning of year (workers) )
WorkersCompensationClaimAsPolicyHeld | WorkersDaysWorkedCurrentYearCount | - (DTM 097)
Aantal dagen gepresteerd sinds begin v. h. jaar (bedienden) Attribute of Arbeidsongeval - detail verzekerdzijn ( ->) Bevat een datum en/of tijdsaanduiding en zijn formaat. 
( Codification : / / -> )
( Nombre de jours prestés depuis début de l'année (employés) / Anzahl Tage prästiert seit dem Anfang des Jahres (Bedienten) / Number of days worked since beginning of year (employees) )
WorkersCompensationClaimAsPolicyHeld | WhiteCollarEmployeesDaysWorkedCurrentYearCount | - (DTM 098)
Aantal deuren Attribute of Privaat gemotoriseerd wegvoertuig ( ->) Bevat een hoeveelheid. 
( Codification : / / -> )
( Nombre de portes / Anzahl Türen / Number of doors )
PrivateMotorisedRoadVehicle | DoorsCount | - (QTY 014)
Aantal dressing rooms Attribute of Woning ( ->) Opberg- en aankleedruimte, gelegen aan een slaapkamer. 
( Codification : / / -> )
( Nombre de dressing / Anzahl Ankleidezimmer / Number of dressing rooms )
Dwelling | DressingRoomsCount | - (QTY 087)
Aantal eenheden van het fonds Attribute of Fonds ( ->) Aantal eenheden van het fonds begrepen in het beleggingscontract. 
( Codification : / / -> )
( Nombre d'unités du fonds / Anzahl der Einheiten bei Einzahlung / Number of units as per latest deposit )
Fund | LatestDepositUnits | - (QTY 132)
Aantal gespannen Attribute of Privaat gebouw, andere ( ->) Bevat een hoeveelheid. 
( Codification : / / -> )
( Nombre d'attelages / Anzahl Kutschen / Number of carriages )
OtherPrivateBuilding | CarriagesCount | - (QTY 051)
Aantal heftoestellen Attribute of Gebouw ( ->) Bevat een hoeveelheid. 
( Codification : / / -> )
( Nombre de monte-charge / Anzahl Lastenaufzüge / Number of hoists )
Building | HoistsCount | - (QTY 016)
Aantal huisdieren Attribute of Dier ( ->) Bevat een hoeveelheid. 
( Codification : / / -> )
( Nombre d'animaux / Anzahl Haustiere / Number of animals )
Animal | AnimalsCount | - (QTY 035)
Aantal huispersoneel Attribute of Ongevallen privéleven ( ->) Bevat een hoeveelheid. 
( Codification : / / -> )
( Nombre de personnel de ménage / Anzahl Hauspersonalmitglieder / Number of house staff )
CollectivePersonalAccident | HouseStaffCount | - (QTY 052)
Aantal huurcontracten Attribute of Waarborg ( ->) Bevat een hoeveelheid. 
( Codification : / / -> )
( Nombre de contrats de bail / Anzahl Mietverträge / Number of lease contracts )
Guarantee | LeaseContractCount | - (QTY 085)
Aantal inwonenden Attribute of Ongevallen privéleven ( ->) Bevat een hoeveelheid. 
( Codification : / / -> )
( Nombre de personnes cohabitantes / Anzahl Einwohner / Number of residents )
CollectivePersonalAccident | ResidentsCount | - (QTY 053)
Aantal jaar bijkomende winstgarantie Attribute of Contract Leven ( ->) Bevat een datum en/of tijdsaanduiding en zijn formaat. 
( Codification : / / -> )
( Nombre d'années garanties bénéficiaires supplémentaires / Zahl von Jahren zusätzliche Gewinngarantie / Number of years supplementary profit participation )
LifeInsuranceContract | SupplementaryProfitParticipationDuration | - (DTM 129)
Aantal jachtdagen per jaar Attribute of Jacht op wild ( ->) Bevat een hoeveelheid. 
( Codification : / / -> )
( Nombre maximum de jours de chasse par an / Max. Anzahl Jagdtage / Maximum number of hunting days per year )
Hunting | HuntingDaysPerYearMaximumCount | - (QTY 030)
Aantal jaren geattesteerd Attribute of Verklaring ( ->) Het aantal jaren waarvoor de schadehistoriek bij middel van attesten vastgesteld is. 
( Codification : / / -> )
( Années attestées / Jahren Ansprüche-zertifiziert / Years claims-certified )
Declaration | DeclarationClaimsCertifiedYears | - (DTM 150)
Aantal keer basisvergoedingsgrens bedrijfsgoederen Attribute of Brand Algemeen ( ->) Multiplicator van een bedrag. 
( Codification : / / -> )
( Nombre de fois limite d'indemnisation de base marchandises / Grundbetrag für Handelsgüter multipliziert / Base amount multiplied for commercial goods )
GeneralFireGuarantee | BaseAmountMultiplicatorGoods | - (QTY 120)
Aantal keer basisvergoedingsgrens inhoud kelder Attribute of Brand Algemeen ( ->) Multiplicator van een bedrag. 
( Codification : / / -> )
( Nombre de fois limite d'indemnisation de base contenu cave / Grundbetrag multipliziert für Keller-Inhalt / Base amount multiplied for cellar content )
GeneralFireGuarantee | BaseAmountMultiplicatorCellarContents | - (QTY 119)
Aantal keer basisvergoedingsgrens per voorwerp Attribute of Brand Algemeen ( ->) Multiplicator van een bedrag. 
( Codification : / / -> )
( Nombre de fois limite d'indemnisation de base par objet / Grundbetrag pro separates Objekt multipliziert / Base amount multiplied per separate object )
GeneralFireGuarantee | BaseAmountMultiplicatorPerObject | - (QTY 121)
Aantal keer rijbewijs vervallen verklaard Attribute of Rijbewijs ( ->) Bevat een hoeveelheid. 
( Codification : / / -> )
( Nombre de fois permis de conduire déchu / Anzahl Ungültigkeitserklärungen Führerschein / Number of times driver's license removed )
DrivingLicence | WithdrawalCount | - (QTY 036)
Aantal keer wettelijke vrijstelling toepassen Attribute of Gebouw ( ->) Bevat een hoeveelheid. 
( Codification : / / -> )
( Nombre de fois appliquer franchise légale / Anzahl Anwendungen gesetzliche Franchise / Number of times legal franchise - deductable applied )
Building | LegalDeductibleApplicationCount | - (QTY 037)
Aantal kinderen Attribute of Gezin (privé leven) ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Codification : / / -> )
( Nombre d'enfants / Gesamtzahl der Kinder / Total number of children )
Family | ChildrenTotalQuantity | - (QTY 050)
Aantal kinderen Attribute of Persoon (fysiek) ( ->) Bevat een hoeveelheid. 
( Codification : / / -> )
( Nombre d'enfants / Anzahl Kinder / Number of children )
PhysicalPerson | ChildrenCount | - (QTY 050)
Aantal kleppen per cilinder Attribute of Technicar gegevens ( ->) Bevat een hoeveelheid. 
( Codification : / / -> )
( Nombre de soupapes par cylindre / Anzahl Ventile pro Zylinder / Number of valves per cylinder )
TechnicarData | ValvesPerCylinderCount | - (QTY 027)
Aantal knutselkamers Attribute of Woning ( ->) Hobby- en/of knutselkamer. 
( Codification : / / -> )
( Nombre de locaux de bricolage / Anzahl Bastelraüme / Number of hobby-rooms )
Dwelling | HobbyRoomsCount | - (QTY 098)
Aantal liften Attribute of Gebouw ( ->) Bevat een hoeveelheid. 
( Codification : / / -> )
( Nombre d'ascenseurs / Anzahl Aufzüge / Numbers of lifts )
Building | ElevatorsCount | - (QTY 015)
Aantal moto's Attribute of Contract Motorvoertuigen ( ->) Bevat een hoeveelheid. 
( Codification : / / -> )
( Nombre de motos / Anzahl Motorrädern / Number of motorbikes )
MotorInsuranceContract | MotorbikesCount | - (QTY 078)
Aantal niet gepresteerde werkuren Attribute of Slachtoffer ( ->) Bevat een datum en/of tijdsaanduiding en zijn formaat. 
( Codification : / / -> )
( Nombre d'heures de travail non prestées / Zahl von nicht-prästierte Arbeitsstunden / Number of hours not worked )
Victim | NotWorkedHoursCount | - (DTM 116)
Aantal ongevallen sinds aanpassing Attribute of Ongevallen sinds laatste aanpassing ( ->) Het aantal ongevallen dat zich voordeed sinds de laatste aanapssing van het contract, of van de waarborg. 
( Codification : / / -> )
( Nombre d'accidents depuis l'adaptation / Anzahl Unfälle seit Anpassung / Number of accidents since adjustment )
AccidentsSinceAdjustment | AccidentsSinceAdjustmentCount | - (QTY 019)
Aantal op te sturen exemplaren Attribute of Bijkomende schatting of gerelateerd document ( ->) Bevat een hoeveelheid. 
( Codification : / / -> )
( Nombre d'exemplaires à envoyer / Anzahl Stücke zu senden / Number of copies to be send )
AdditionalSubmissionOrRelatedDocument | CopiesToBeSentCount | - (QTY 065)
Aantal personen binnen het gezin Attribute of Gezin (privé leven) ( ->) (in het Engels:) A subset of the real numbers, which can be represented by decimal numerals. 
( Codification : / / -> )
( Nombre de personnes dans la famille / Anzahl der Personen in der Familie / Number of persons in the family )
Family | PersonsTotalQuantity | - (QTY 133)
Aantal plaatsen Coded value in Evaluatiesysteem voor de inhoud ( ->)  
( Nbre de pièces / Anzahl der Plätze / Number of places )
ContentValuationType | 2 | ContentValuationType - (3161 2)
Aantal plaatsen Attribute of Woning ( ->) Te gebruiken in de zin van "kamers", "vertrekken", ... in een gebouw ongeacht het doel waarvoor zij gebruikt worden. Kan ook gebruikt worden in de zin van "totaal aantal plaatsen" indien meerdere meer specifieke aantallen plaatsen gebruikt zijn. 
( Codification : / / -> )
( Nombre de pièces / Anzahl Räume / Number of places )
Dwelling | PlacesCount | - (QTY 046)
Aantal plaatsen met bad/douche Attribute of Woning ( ->) Dit is het aantal badkamers uitgebreid met het aantal andere lokalen die een bad of douche hebben. Als QTY+046 het totaal aantal plaatsen moet weergeven, dan is dat de som van alle specifiek benoemde plaatsen/aantallen, uitgezonderd deze QTY+140 want anders zou je deze dubbel tellen. 
( Codification : / / -> )
( Nombre de locaux avec baignoire/douche / Anzahl Zimmer mit Bade oder Douche / Number of rooms with bath/shower )
Dwelling | BathEquippedRoomsCount | - (QTY 140)
Aantal plaatsen per appartement Attribute of Gebouw ( ->) Te gebruiken in de zin van "kamers", "vertrekken", ... in een appartement, ongeacht het doel waarvoor zij gebruikt worden. Gebruikt in de zin van "totaal aantal plaatsen per appartement" wanneer het aantal appartementen opgegeven is. Indien slechts 1 maal aanwezig noodzakelijkerwijze het gemiddelde aantal per appartement, en anders 1 maal per aanwezig appartement. 
( Codification : / / -> )
( Nombre de pièces par appartement / Anzahl der Plätze pro Wohnung / Number of rooms per apartment )
Building | ApartmentRoomsCount | - (QTY 135)
Aantal polissen Attribute of Verzekeringsnemer ( ->) Bevat een hoeveelheid. 
( Codification : / / -> )
( Nombre de polices / Anzahl Policen / Number of policies )
PolicyHolder | PoliciesCount | - (QTY 010)
Aantal punten +/- Attribute of Waarborg ( ->) Aantal punten in een scoringstabel voor de berekening van gesegmenteerde waarborgen. 
( Codification : / / -> )
( Nombre de points +/- / Anzahl Punkte +/- / Number of points +/- )
Guarantee | PointsCount | - (QTY 044)
Aantal reizigers Attribute of Reis ( ->) Bevat een hoeveelheid. 
( Codification : / / -> )
( Nombre de voyageurs / Anzahl Reisende / Number of travellers )
Travel | TravellersCount | - (QTY 043)
Aantal risico-objecten Attribute of Contract ( ->) Bevat een hoeveelheid. 
( Codification : / / -> )
( Nombre d'objets de risque / Anzahl Risiko-Objekten / Number of risk objects )
Contract | RiskObjectsCount | - (QTY 077)
Aantal ruimtes voor uitoefening van een vrij beroep Attribute of Woning ( ->) Bevat een hoeveelheid. 
( Codification : / / -> )
( Nombre de locaux à des fins de professions libéraux / Anzahl Zimmer für ausüben Freiberuf / Number of rooms use for independant profession )
Dwelling | IndependentProfessionUsageRoomCount | - (QTY 094)
Aantal schadegevallen Attribute of Andere schadegevallen in referteperiode ( ->) Bevat een hoeveelheid. 
( Codification : / / -> )
( Nombre de sinistres / Anzahl Schadensfälle / Number of claims )
PreviousClaimDeclaration | ClaimsCount | - (QTY 001)
Aantal schadegevallen met aangetoonde aansprakelijkheid Attribute of Andere schadegevallen in referteperiode ( ->) In fout. 
( Codification : / / -> )
( Nombre de sinistres avec responsabilité engagée / Anzahl Schadensfälle mit Verantwortlichkeit / Number of claims at fault )
PreviousClaimDeclaration | ClaimsAtFaultCount | - (QTY 055)
Aantal slaapkamers Attribute of Woning ( ->) Bevat een hoeveelheid. 
( Codification : / / -> )
( Nombre de chambres à coucher / Anzahl Schlafzimmer / Number of bedrooms )
Dwelling | BedroomsCount | - (QTY 086)
Aantal speelkamers Attribute of Woning ( ->) Speelkamer, meestal voor kinderen. 
( Codification : / / -> )
( Nombre de chambres d'enfants / Anzahl Spielzimmer / Number of play rooms )
Dwelling | PlayingRoomsCount | - (QTY 091)
Aantal staanplaatsen Attribute of Wegvoertuig ( ->) (in het Engels:) A subset of the real numbers, which can be represented by decimal numerals. 
( Codification : / / -> )
( Nombre de places debout / Anzahl der Stellplätze / Number of plots )
RoadVehicle | PlacesStandingCounter | - (QTY 122)
Aantal stookplaatsen Attribute of Woning ( ->) Lokaal bevattende de centrale verwarmingseenheid. 
( Codification : / / -> )
( Nombre de locaux de chauffage / Anzahl Feuerstelle / Number of fireplaces )
Dwelling | FireplacesCount | - (QTY 096)
Aantal strijk- of naaikamers Attribute of Woning ( ->) Strijk- en/of naaikamer. 
( Codification : / / -> )
( Nombre de locaux de repassage / Anzahl Bügelzimmer und/oder Nähzimmer / Number of ironing and/or sewing rooms )
Dwelling | IroningOrSewingRoomsCount | - (QTY 090)
Aantal toeren/minuut (max) Attribute of Technicar gegevens ( ->) Bevat een hoeveelheid. 
( Codification : / / -> )
( Nombre de tours/minute (max) / Anzahl Umdrehung/Minute (Max) / Number of revolutions/minute (max) )
TechnicarData | RevolutionsPerMinuteMaximumCount | - (QTY 068)
Aantal toeren/minuut (min) Attribute of Technicar gegevens ( ->) Bevat een hoeveelheid. 
( Codification : / / -> )
( Nombre de tours/minute (min) / Anzahl Umdrehung/Minute (Min) / Number of revolutions/minute (min) )
TechnicarData | RevolutionsPerMinuteMinimumCount | - (QTY 033)
Aantal uitwonenden Attribute of Ongevallen privéleven ( ->) Bevat een hoeveelheid. 
( Codification : / / -> )
( Nombre de personnes non cohabitantes / Anzahl Auswohner / Number of non residents )
CollectivePersonalAccident | NonResidentsCount | - (QTY 054)
Aantal veranda's Attribute of Woning ( ->) Bevat een hoeveelheid. 
( Codification : / / -> )
( Nombre de vérandas / Anzahl Verandas / Number of verandas )
Dwelling | VerandasCount | - (QTY 092)
Aantal verdiepingen Attribute of Gebouw ( ->) Bevat een hoeveelheid. 
( Codification : / / -> )
( Nombre d'étages / Anzahl Stockwerke / Number of floors )
Building | FloorsCount | - (QTY 056)
Aantal verzonden documenten Attribute of VERIDASS registratie ( ->) Bevat een hoeveelheid. 
( Codification : / / -> )
( Nombre de documents expédiés / Anzahl versondene Dokumenten / Number of documents sent )
VERIDASSRegistration | DocumentsSentCount | - (QTY 076)
Aantal vierkante meter uithangbord Attribute of Commercieel gebouw ( ->) Bevat een hoeveelheid. 
( Codification : / / -> )
( Nombre de m2 d'enseignes / Quadratmeterzahl Aushängeschilder / Number of square metres of signs )
CommercialBuilding | SignboardSurfaceMeasure | - (QTY 017)
Aantal voertuigen Attribute of Contract Motorvoertuigen ( ->) Bevat een hoeveelheid. 
( Codification : / / -> )
( Nombre de véhicules / Anzahl Fahrzeuge / Number of vehicles )
MotorInsuranceContract | VehiclesCount | - (QTY 047)
Aantal voertuigen Attribute of Vloot ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Codification : / / -> )
( Nombre de véhicules / Anzahl der Fahrzeuge / Number of vehicles )
Fleet | VehicleTotalQuantity | - (QTY 047)
Aantal wachtkamers Attribute of Woning ( ->) Bevat een hoeveelheid. 
( Codification : / / -> )
( Nombre de salles d'attente / Anzahl Wartezimmer / Number of waiting-rooms )
Dwelling | WaitingRoomsCount | - (QTY 093)
Aantal wasplaatsen Attribute of Woning ( ->) Het lokaal waar men de kleding en/of het linnen wast. 
( Codification : / / -> )
( Nombre de buanderies / Anzahl Waschzimmer / Number of laundry-rooms )
Dwelling | LaundryRoomsCount | - (QTY 097)
Aantal werkdagen per week Attribute of Slachtoffer ( ->) Bevat een hoeveelheid. 
( Codification : / / -> )
( Nombre de jours de travail par semaine / Anzahl Arbeitstage pro Woche / Number of working days per week )
Victim | WorkingDaysPerWeekCount | - (QTY 081)
Aantal werknemers Attribute of Groep personen - gemeenschap ( ->) Bevat een hoeveelheid. 
( Codification : / / -> )
( Nombre de salariés / Anzahl Arbeitnehmer / Number of employees )
Community | EmployeesCount | - (QTY 042)
Aantal werkuren en -minuten per week Attribute of Slachtoffer ( ->) Bevat een datum en/of tijdsaanduiding en zijn formaat. 
( Codification : / / -> )
( Nombre d'heures et minutes à travailler par semaine / Antzahl Stunden und Minuten pro Woche zu arbeiten / Number of working hours per week (in minutes) )
Victim | WorkingMinutesPerWeekCount | - (DTM 118)
Aantal woonruimten Attribute of Woning ( ->) Eetkamer, salon en living als één geheel te beschouwen. 
( Codification : / / -> )
( Nombre de chambres / Anzahl Zimmer / Number of rooms )
Dwelling | RoomsCount | - (QTY 038)
Aantal zetels Attribute of Capaciteit aan zitplaatsen ( ->) Te gebruiken in de zin van "zitplaatsen" in een voertuig, plaats voor de bestuurder inbegrepen. 
( Codification : / / -> )
( Nombre de places / Anzahl Sitzplätze / Number of seats )
SeatingCapacity | SeatsCount | - (QTY 002)
Aantasting eerbaarheid of privacy Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Attentat honneur ou privacy / Honourableness Eingriffe oder Privatsphäre / Encroachments honourableness or privacy )
ClaimCircumstanceType | 436 | ClaimCircumstanceType - (C221 436)
Aanvaard Coded value in Status aanvaarding van de nieuwe zaak of project ( ->)  
( Acceptation / Akzeptiert / Accepted )
ContractAcceptanceStatusType | 1 | ContractAcceptanceStatusType - (A055 1)
Aanvaard door de boekhouding Coded value in Status van de factuur ( ->)  
( Injectée / Von der Buchhaltung akzeptiert / Accepted by accounting )
InvoiceAccountingStatusType | 7 | InvoiceAccountingStatusType - (5730 7)
Aanvaard met wijziging Coded value in Status aanvaarding van de nieuwe zaak of project ( ->)  
( Acceptation avec modification / Akzeptiert mit Änderung / Accepted including changes )
ContractAcceptanceStatusType | 2 | ContractAcceptanceStatusType - (A055 2)
Aanvaard met wijziging zonder dekking Coded value in Aanvaardingsstatus van verzekeringsproject zonder dekking ( ->)  
( Acceptation avec modification sans couverture / Akzeptiert mit Änderung ohne Deckung / Accepted including changes without coverage )
ProjectWithoutCoverAcceptanceStatusType | 9 | ProjectWithoutCoverAcceptanceStatusType - (A056 9)
Aanvaard zonder dekking Coded value in Aanvaardingsstatus van verzekeringsproject zonder dekking ( ->)  
( Acceptation sans couverture / Akzeptiert ohne Deckung / Accepted without coverage )
ProjectWithoutCoverAcceptanceStatusType | 8 | ProjectWithoutCoverAcceptanceStatusType - (A056 8)
Aanvaardingsstatus van verzekeringsproject zonder dekking Attribute of Contract ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Codification : Aanvaardingsstatus van verzekeringsproject zonder dekking / A056 / -> )
( Etat de l’acceptation du projet d'assurance sans couverture / Akzeptanz-Status der Versicherung Projekt ohne Abdeckung / State of acceptance )
Contract | ContractStatusWithoutCoverCode | ProjectWithoutCoverAcceptanceStatusType - (ATT A056)
Aanvang periode betaling Attribute of Regeling (schade) ( ->) Bevat een datum en/of tijdsaanduiding en zijn formaat. 
( Codification : / / -> )
( Début période paiement / Beginn Zahlung / Period paid start date )
Settlement | PaidPeriodStartDate | - (DTM 041)
Aanvangsdatum Attribute of Waarborg ( ->) Datum van inwerkingtreding van het contract (van de nieuwe zaak), het aanhangsel of de waarborg. Zie "Gebruik van datums". 
( Codification : / / -> )
( Date d'effet / Anfangssdatum / Inception date )
Guarantee | InceptionDateAndTime | - (DTM 008)
Aanvangsdatum Attribute of Contract ( ->) Datum van inwerkingtreding van het contract (van de nieuwe zaak), het aanhangsel of de waarborg. Zie "Gebruik van datums". 
( Codification : / / -> )
( Date d'effet / Anfangssdatum / Inception date )
Contract | ContractInceptionDateAndTime | - (DTM 033)
Aanvangsdatum Attribute of Beweging premie ( ->) Datum van inwerkingtreding van het contract (van de nieuwe zaak), het aanhangsel of de waarborg. Zie "Gebruik van datums". 
( Codification : / / -> )
( Date d'effet / Anfangssdatum / Inception date )
PremiumTransactionLine | PremiumLineContractStartDate | - (DTM 008)
Aanvangstijdstip bijvoegsel Attribute of Aktie ( ->) Bevat een datum en/of tijdsaanduiding en zijn formaat. 
( Codification : / / -> )
( Moment d'entrée en vigueur de l'avenant / Anfangsdatum des Zusatzes / Effective date of endorsement )
Action | ActionEffectiveDate | - (DTM 034)
Aanvangstijdstip bijvoegsel Attribute of Bijvoegsel ( ->) Bevat een datum en/of tijdsaanduiding en zijn formaat. 
( Codification : / / -> )
( Moment d'entrée en vigueur de l'avenant / Anfangsdatum des Zusatzes / Effective date of endorsement )
Amendment | AmendmentEffectiveDate | - (DTM 034)
Aanvangstijdstip bijvoegsel Attribute of Contract ( ->) Bevat een datum en/of tijdsaanduiding en zijn formaat. 
( Codification : / / -> )
( Moment d'entrée en vigueur de l'avenant / Anfangsdatum des Zusatzes / Effective date of endorsement )
Contract | AmendmentDate | - (DTM 034)
Aanvangstijdstip polis Attribute of Contract ( ->) Bevat een datum en/of tijdsaanduiding en zijn formaat. 
( Codification : / / -> )
( Moment d'entrée en vigueur de la police / Anfangsdatum der Police / Effective date of policy )
Contract | ContractEffectiveDate | - (DTM 008)
AANVOCHTER (TABAK) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MOUILLEUR (TABAC) / Mouilleur(Tabac) (*) / Mouilleur(Tabac) (*) )
OccupationType | 3377 | OccupationType - (X041 3377)
AANVRAAG Coded value in Code MPB - origine makelaar ( ->) Aanvraag. Het type of het doel van de vraag zit verklaard in andere elementen die van de vraag deel uitmaken. 
( DEMANDE / ANFRAGE / REQUEST )
MessageBusinessBrokerMpbType | 2 | MessageBusinessBrokerMpbType - (CMPA 2)
AANVRAAG : aktie na adreswijziging Coded value in Code MPB - origine verzekeringsmaatschappij ( ->) De verzekeraar heeft de adreswijziging ontvangen en genoteerd in het dossier, en vraagt nu aan de makelaar het dossier te openen om er de nodige verzekeringstechnische tussenkomst in te doen. 
( DEMANDE : acte technique suite au changement d'adresse / ANFRAGE: Aktion nach Adressänderung / REQUEST - action after change of address )
MessageBusinessInsurerMpbType | 23 | MessageBusinessInsurerMpbType - (CMPB 23)
AANVRAAG : Attest BA Jacht Coded value in Code MPB - origine makelaar ( ->)  
( DEMANDE : Attestation RC Chasse / ANFRAGE: Haftpflicht-Zertifikat Jagd / REQUEST - Hunting liability certificate )
MessageBusinessBrokerMpbType | 37 | MessageBusinessBrokerMpbType - (CMPA 37)
AANVRAAG : Attest BA Vaartuig Coded value in Code MPB - origine makelaar ( ->)  
( DEMANDE : Attestation RC Bateau / ANFRAGE: Haftpflicht-Zertifikat Schiff / REQUEST - Vessel liability certificate )
MessageBusinessBrokerMpbType | 38 | MessageBusinessBrokerMpbType - (CMPA 38)
AANVRAAG : Attest financiering Coded value in Code MPB - origine makelaar ( ->)  
( DEMANDE : Attestation de financement / ANFRAGE: Zertifikat Finanzierung / REQUEST - Funding certificate )
MessageBusinessBrokerMpbType | 36 | MessageBusinessBrokerMpbType - (CMPA 36)
AANVRAAG : Attest schades Coded value in Code MPB - origine makelaar ( ->)  
( DEMANDE : Attestation sinistres / ANFRAGE: Zertifikat Schäden / REQUEST - Claims certificate )
MessageBusinessBrokerMpbType | 31 | MessageBusinessBrokerMpbType - (CMPA 31)
AANVRAAG : Bijvoegsel hypothecair krediet Coded value in Code MPB - origine makelaar ( ->)  
( DEMANDE : Avenant de créance hypothécaire / ANFRAGE: Zuschlag Hypothekarkredite / REQUEST - Mortgage credit inset )
MessageBusinessBrokerMpbType | 35 | MessageBusinessBrokerMpbType - (CMPA 35)
AANVRAAG : Duplicaat kwijting - contante of termijn Coded value in Code MPB - origine makelaar ( ->) 20131030 : voorheen : AANVRAAG : Duplicaat kwijting / vanaf nu : AANVRAAG : Duplicaat kwijting - contante of termijn.  
( DEMANDE : Duplicata de quittance comptant ou terme / ANFRAGE: Duplikat der Entlastung / REQUEST - Discharge note duplicate )
MessageBusinessBrokerMpbType | 34 | MessageBusinessBrokerMpbType - (CMPA 34)
AANVRAAG : Fiscaal attest Coded value in Code MPB - origine makelaar ( ->)  
( DEMANDE : Attestation fiscale / ANFRAGE: Steuerbescheinigung / REQUEST - tax certificate )
MessageBusinessBrokerMpbType | 22 | MessageBusinessBrokerMpbType - (CMPA 22)
AANVRAAG : Fiscale optimalisering Coded value in Code MPB - origine makelaar ( ->)  
( DEMANDE : Optimisation fiscale / ANFRAGE: Steueroptimierung / REQUEST - Tax optimisation )
MessageBusinessBrokerMpbType | 21 | MessageBusinessBrokerMpbType - (CMPA 21)
AANVRAAG : Gedeeltelijke afkoop Coded value in Code MPB - origine makelaar ( ->)  
( DEMANDE : Rachat partiel / ANFRAGE: teilweiser Verzicht / REQUEST - partial redemption )
MessageBusinessBrokerMpbType | 25 | MessageBusinessBrokerMpbType - (CMPA 25)
AANVRAAG : Groene kaart Coded value in Code MPB - origine makelaar ( ->)  
( DEMANDE : Carte verte / ANFRAGE: Versicherungsbescheinigung / REQUEST - Motor Insurance certificate )
MessageBusinessBrokerMpbType | 32 | MessageBusinessBrokerMpbType - (CMPA 32)
AANVRAAG : Herziening premie Coded value in Code MPB - origine makelaar ( ->)  
( DEMANDE : Révision de la prime / ANFRAGE: Premium-Review / REQUEST - Premium review )
MessageBusinessBrokerMpbType | 39 | MessageBusinessBrokerMpbType - (CMPA 39)
AANVRAAG : Inspectie Coded value in Code MPB - origine makelaar ( ->)  
( DEMANDE : Inspection du bien / ANFRAGE: Inspektion / REQUEST - Inspection )
MessageBusinessBrokerMpbType | 40 | MessageBusinessBrokerMpbType - (CMPA 40)
AANVRAAG : Kopij contract Coded value in Code MPB - origine makelaar ( ->)  
( DEMANDE : Copie contrat / ANFRAGE: Kopie Vertrag / REQUEST - Contract copy )
MessageBusinessBrokerMpbType | 33 | MessageBusinessBrokerMpbType - (CMPA 33)
AANVRAAG : Niet geplande opname Coded value in Code MPB - origine makelaar ( ->)  
( DEMANDE : Retrait non planifié / ANFRAGE: Nicht geplante Aufnahme / REQUEST - Not scheduled withdrawal )
MessageBusinessBrokerMpbType | 24 | MessageBusinessBrokerMpbType - (CMPA 24)
AANVRAAG : persoonsgegevens verzekeringnemer Coded value in Code MPB - origine makelaar ( ->) De makelaar licht de verzekeraar in over de tijdelijke vervanging van het voertuig voor een maximum van 24 uur. Het voertuig in vervanging is enkel tekstueel beschreven, en niet via gestructureerde gegevens.  
( DEMANDE : coordonnées du preneur d'assurance / ANFRAGE: Daten vom Versicherungsnehmer / REQUST : policyholder information )
MessageBusinessBrokerMpbType | 44 | MessageBusinessBrokerMpbType - (CMPA 44)
AANVRAAG : Prestatie in huwelijksvoorzorg Coded value in Code MPB - origine makelaar ( ->)  
( DEMANDE : Prestation pour nuptialité / ANFRAGE: Leistung in Ehesachen Sicherungsmaßnahmen / REQUEST - Performance in matrimonial precautionary )
MessageBusinessBrokerMpbType | 29 | MessageBusinessBrokerMpbType - (CMPA 29)
AANVRAAG : Prestatie in leven Coded value in Code MPB - origine makelaar ( ->)  
( DEMANDE : Prestation pour survie / ANFRAGE: Leistung im Lebensfall / REQUEST - Performance in life )
MessageBusinessBrokerMpbType | 30 | MessageBusinessBrokerMpbType - (CMPA 30)
AANVRAAG : Referentie-inkomen Coded value in Code MPB - origine verzekeringsmaatschappij ( ->)  
( DEMANDE : Revenu de référence / ANFRAGE: Referenzerlös / REQUEST - Reference-income )
MessageBusinessInsurerMpbType | 22 | MessageBusinessInsurerMpbType - (CMPB 22)
AANVRAAG : Transfer van de reserve Coded value in Code MPB - origine makelaar ( ->)  
( DEMANDE : Transfert de réserve / ANFRAGE: Übertragung der reserve / REQUEST - Transfer of the reserve )
MessageBusinessBrokerMpbType | 28 | MessageBusinessBrokerMpbType - (CMPA 28)
AANVRAAG : verbetering door de makelaar zelf te doen Coded value in Code MPB - origine verzekeringsmaatschappij ( ->) 20131030: de makelaar vroeg de verzekeraar foutief uitgegeven stukken te corrigeren. De verzekeraar vraagt hem nu de correcties zelf te doen, in principe via.zijn front-end toepassing.  
( DEMANDE : correction à effectuer par le courtier même / ANFRAGE: Aktion nach Adressänderung / REQUEST - action after change of address )
MessageBusinessInsurerMpbType | 24 | MessageBusinessInsurerMpbType - (CMPB 24)
AANVRAAG : verbetering foutief uiitgegeven stukken Coded value in Code MPB - origine makelaar ( ->) 20131030 : de makelaar ontvangt stukken en stelt fouten vast, en vraagt de verzekeraar deze te corrigeren.  
( DEMANDE : correction de pièces émises avec erreur(s) / ANFRAGE : verbesserung der ausgestellten Stücke / REQUEST : do correct erroneously issued documents )
MessageBusinessBrokerMpbType | 42 | MessageBusinessBrokerMpbType - (CMPA 42)
AANVRAAG : Volledige afkoop Coded value in Code MPB - origine makelaar ( ->)  
( DEMANDE : Rachat total / ANFRAGE: vollständiger Verzicht / REQUEST - Full redemption )
MessageBusinessBrokerMpbType | 26 | MessageBusinessBrokerMpbType - (CMPA 26)
AANVRAAG : Voorschot op polis Coded value in Code MPB - origine makelaar ( ->)  
( DEMANDE : Avance de fonds / ANFRAGE: Vorbezug Vertrag / REQUEST - Advance on policy )
MessageBusinessBrokerMpbType | 27 | MessageBusinessBrokerMpbType - (CMPA 27)
Aanvraag consultatie schadedossier Coded value in Code bericht ( ->)  
( Demande consultation dossier sinistre / Anfrage - Schaden Datei Beratung / REQUEST - Damage file consultation )
MessageType | C99 | MessageType - (Z000 C99)
Aanvraag informatie Coded value in Type document VERIDASS ( ->)  
( Demande d'information / Anfrage - Informationen / REQUEST - Information )
VeridassDocumentType | R | VeridassDocumentType - (Z250 R)
Aanvraag kwijtinggegevens Coded value in Code bericht ( ->)  
( Demande données quittance / Anfrage - Entlastung-Daten / REQUEST - renewal notice information )
MessageType | B99 | MessageType - (Z000 B99)
Aanvraag niet conform Coded value in Antwoordcode van het GMWF ( ->)  
( Demande non conforme / Anfrage entspricht nicht den Anforderungen / Request not in accordance )
FcgaResponseType | 07 | FcgaResponseType - (Z254 07)
Aanvraag nt ontvankelijk-nt geaut. aanvr Coded value in Ontvankelijkheid van de aanvraag DIV ( ->)  
( Demande irrecevable-demandeur non aut. / Anfrage nicht zulässig - nicht autorisiert / Request not admissible - not permitted request )
VroRequestAcceptabilityType | 3 | VroRequestAcceptabilityType - (Z223 3)
Aanvraag ontvankelijk-nummerp.bestaat nt Coded value in Ontvankelijkheid van de aanvraag DIV ( ->)  
( Demande recevable - plaque n'existe pas / Anfrage zulässig - Kennzeichen nicht vorhanden / Request admissible - license plate does not exist )
VroRequestAcceptabilityType | 1 | VroRequestAcceptabilityType - (Z223 1)
Aanvraag ontvankelijk-nummerpl. bestaat Coded value in Ontvankelijkheid van de aanvraag DIV ( ->)  
( Demande recevable - plaque existe / Anfrage zulässig - Kennzeichen vorhanden / Request admissible - license plate does exist )
VroRequestAcceptabilityType | 0 | VroRequestAcceptabilityType - (Z223 0)
Aanvraag ontvankelijk-plaat onmogelijk Coded value in Ontvankelijkheid van de aanvraag DIV ( ->)  
( Demande recevable-plaque impossible / Anfrage zulässig - Kennzeichen unmöglich / Request admissible - license plate not possible )
VroRequestAcceptabilityType | 2 | VroRequestAcceptabilityType - (Z223 2)
Aanvraag polisstaat Coded value in Code bericht ( ->)  
( Demande état de police / Anfrage - Vertrag-Übersicht / REQUEST - policy overview )
MessageType | A09 | MessageType - (Z000 A09)
Aanvraag van offerte Entity ( ->) Identificeert een actie. Verzoek om biedingen, gericht aan opkopers van wrakken. In de context van het schadebeheer (auto). 
( Appel d'offre / Anfrage für Angeboten / Request for bid )
| ActionRequestForBid | - ( 002)
Aanvraag voor hernieuwing van de gegevens Attribute of VERIDASS registratie ( ->) Bevat een instructie. 
( Codification : Aanvraag voor hernieuwing van de gegevens / Z226 / -> )
( Demande pour renouvellement des données / Anfrage für Erneuerung der Daten / Request for renewal of the data )
VERIDASSRegistration | VRODataRenewalRequestIndicator | DataRenewalRequestIndicator - (GIS Z226)
Aanvraag voor offertes ingetrokken Attribute of Aanvraag van offerte ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : Offertesaanvraag ingetrokken / C4BB / -> )
( Appel d'offres retiré / Anfrage für ... Angeboten / Request for bids is withdrawn )
ActionRequestForBid | BidRequestWithdrawnIndicator | BidRequestWithdrawnIndicator - (BIN C4BB)
Aanvraag voor offertes verstreken Attribute of Aanvraag van offerte ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : Offerteaanvraag verstreken / C4A3 / -> )
( Appel d'offres expiré / Anfrage für ... Angeboten / Request for bids is expired )
ActionRequestForBid | BidRequestExpiredIndicator | BidRequestPeriodExpiredIndicator - (BIN C4A3)
Aanvraag voorlopige dekking Coded value in Code bericht ( ->)  
( Demande couverture provisoire / Anfrage - vorläufige Deckung / REQUEST - provisional coverage )
MessageType | A03 | MessageType - (Z000 A03)
Aanvraagdatum document Attribute of VERIDASS registratie ( ->) Datum waarop het document is aangevraagd. 
( Codification : / / -> )
( Date de demande du document / Beantragungsdatum Dokument / Document request date )
VERIDASSRegistration | DocumentRequestedDate | - (DTM 059)
Aanvrager Entity ( ->) Identificeert een betrokkene, in de rol van aanvrager, degene die de vraag, uitnodiging, eis, ... stelt. 
( Demandeur / Beantrager / Requester )
| Requester | - ( 042)
Aanvullend debet (bv : verhoging) Coded value in Soort beweging (op een kwijting) ( ->)  
( Débit complémentaire (ex :majoration) / Zusätzliche Belastung (zum Beispiel: erhöhen) / Additional debit (eg: increase) )
PremiumInvoiceTransactionType | K | PremiumInvoiceTransactionType - (B041 K)
Aanvullend fiscaal statuut Attribute of Persoon ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Aanvullend fiscaal statuut / A176 / -> )
( Statut fiscal complémentaire / Ergänzende Steuerstatus / Complementary fiscal status )
Party | ComplementaryFiscalStatusCode | FiscalStatusComplementaryType - (ATT A176)
Aanvullend Nationaal Paritair Comité voor de bedienden (3) Coded value in Paritair comité ( ->)  
( Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés (3) / 218.00.00 (*) / national auxiliary Joint Committee for white collar workers )
JointCommitteeType | 2180000 | JointCommitteeType - (A139 2180000)
Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden (2) Coded value in Paritair comité ( ->)  
( Commission paritaire auxiliaire pour employés (2) / 200.00.00 (*) / additional Joint Committee for the white collar workers )
JointCommitteeType | 2000000 | JointCommitteeType - (A139 2000000)
Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden (2) Coded value in Paritair comité ( ->)  
( Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers (2) / 100.00.00 (*) / Auxiliary Joint Committee for blue collar workers )
JointCommitteeType | 1000000 | JointCommitteeType - (A139 1000000)
Aanvullende bedrijfssector glas Coded value in Paritair comité ( ->)  
( Secteur professionnel auxiliaire du verre / 115.09.00 (*) / Joint Committee for the glass industry - supplemental branch )
JointCommitteeType | 1150900 | JointCommitteeType - (A139 1150900)
Aanvullende waarborgen (Eenvoudig Risiko) Entity ( ->) Geheel van waarborgen, aansluitend op de verzekering van goederen, ter dekking van de verwante schade zoals het verhaal van de buren, de derving van het onroerend goed, de kosten van redding, behoud, afbraak en opruiming ... 
( Garanties complémentaires (Risque Simple) / Zusatzgarantien (Einfaches Risiko) / Additional guanrantees (Simple Risks) )
| FireAdditionalGuarantee | - ( 322)
Aanvullende waarborgen (leven) Entity ( ->) Een geheel van aanvullende waarborgen in levensverzekeringen en aanverwante, zoals rente bij invaliditeit, een bijkomend kapitaal in geval van overlijden door een ongeval en andere, als een geheel aangeboden. 
( Garanties complémentaires (vie) / Ergänzende Versicherung (Leben) / Added insurance (life) )
| LifeAddedGuarantee | - ( 130)
AANVULLER (MAGAZIJN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( REASSORTISSEUR (MAGASIN) / Reassortisseur(Magasin) (*) / Reassortisseur(Magasin) (*) )
OccupationType | 1088 | OccupationType - (X041 1088)
Aanwervingscommissie - eerste Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Commission d'acquisition - première / Anwerbungskommission - erste / Acquisition commission - first )
| FirstCommission | - ( )
Aanwervingscommissie - laatste Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Commission d'acquisition - dernière / Anwerbungskommission - letste / Acquisition commission - last )
| LastCommission | - ( )
Aanwervingscommissie - laatstvolgende Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Commission d'acquisition - suite / Anwerbungskommission - kontinuierte / Acquisition commission - continued )
| ThirdCommission | - ( )
Aanwervingscommissie - supplement Attribute of Commissie ( ->) In leven bestaat er een onderscheid tussen aanwervingscommissie en incassocommissie. De incassocommissie is uitgedrukt als percentage van de premie. De aanwervingscommissie is uitgedrukt als percentage (of complexere formule) van het onderschreven kapitaal. Als nu door een perekwatie het onderschreven kapitaal verhoogd wordt, dan verhoogt het bedrag van de aanwervingscommissie. Deze verhoging is het hier bedoelde supplement. 
( Codification : / / -> )
( Commission d'acquisition supplémentaire / Anwerbungskommission - Zusatz / Supplementary acquisition commission )
Commission | CommissionSupplementaryAmount | - (MOA 090)
Aanwervingscommissie - te verwachten Attribute of Commissie ( ->) De aanwervingscommissie die is voorzien in de verzekeringsovereenkomst op voorwaarde dat de overeenkomst niet wordt ontbonden voor de vervaldatum. 
( Codification : / / -> )
( Commission d'acquisition - prévue / Anwerbungskommission - vorgesehen / Acquisition commission - expected )
Commission | CommissionExpectedAmount | - (MOA 032)
Aanwervingscommissie - totaal Attribute of Contract Leven ( ->) Het loon van de tussenpersoon in de sector van de levensverzekeringen, berekend door middel van een % op het totaal verzekerde kapitaal. Deze commissie is definitief verworven door de tussenp. op vwde dat de overeenkomst wordt uitgevoerd tot op de vervdg. 
( Codification : / / -> )
( Commission d'acquisition - total / Anwerbungskommission - gesamt / Acquisition commission - total )
LifeInsuranceContract | AcquisitionCommissionTotalAmount | - (MOA 030)
Aanwervingscommissie - totaal Entity ( ->) Het loon van de tussenpersoon in de sector van de levensverzekeringen, berekend door middel van een % op het totaal verzekerde kapitaal. Deze commissie is definitief verworven door de tussenpersoon op voorwaarde dat de overeenkomst wordt uitgevoerd tot op de vervaldag. (In BOAR werkt men eerder met incassocommissie, uitgedrukt als percentage van de geïnde premie.) 
( Commission d'acquisition - total / Anwerbungskommission - gesamt / Acquisition commission - total )
| AcquisitionCommission | - ( )
Aanwervingscommissie - volgende Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Commission d'acquisition - suivante / Anwerbungskommission - folgende / Acquisition commission - next )
| SecondCommission | - ( )
Aanwezigheid op zitting niet verpl Coded value in MSB-code - origine verzekeringsmaatschappij ( ->)  
( La comparut. n'est pas obligatoire / Teilnahme an der Sitzung nicht erforderlich / Presence at session not required )
MessageClaimInsurerMsbType | 42C | MessageClaimInsurerMsbType - (CMSB 42C)
Aanwezigheid plaatsen groter dan de referte-oppervlakte Attribute of Gebouw ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : Aanwezigheid plaatsen groter dan de referte-oppervlakte / 3V52 / -> )
( Présence de pièces plus grandes que la superficie de réf. / Raume grosser als Referenswert / Presence of rooms greater than the reference-area )
Building | RoomSurfaceAboveReferenceIndicator | BuildingRoomSurfaceAboveReferenceIndicator - (BIN 3V52)
Aanwezigheid plafonds hoger dan de referte-hoogte Attribute of Gebouw ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : Aanwezigheid plafonds hoger dan de referte-hoogte / 3V51 / -> )
( Présence de plafonds plus haut que la hauteur de référence / Decke hoher als Referenswert / Presence of ceilings higher than the reference-height )
Building | CeilingHeightAboveReferenceIndicator | BuildingCeilingAboveReferenceIndicator - (BIN 3V51)
Aanwezigheid van beveiligingsmiddelen Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Présence de moyens de prévention / Vorhandensein von Schutzvorrichtungen / Presence of means of prevention )
| PresenceMeansPreventionDeclaration | - (QRS 3V1B)
Aanwezigheid van een antenne Attribute of Gebouw ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : Gebouw met antenne / 3478 / -> )
( Présence d'une antenne / Vorhandensein einer Antenne / Presence of an antenna )
Building | AntennaPresenceIndicator | BuildingAntennaIndicator - (BIN 3478)
Aanwezigheid van een buitenzwembad Attribute of Woning ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : Aanwezigheid buiten-zwembad / 3V82 / -> )
( Présence d'une piscine extérieure / Vorhandensein eines aussen Schwimmbades / Presence of an outdoor swimming pool )
Dwelling | SwimmingPoolOutdoorIndicator | BuildingPoolOutsideIndicator - (BIN 3V82)
Aanwezigheid van een platform in brandbare materialen Attribute of Gebouw ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : Gebouw met platform in brandbaar materiaal / 3V10 / -> )
( Présence d'une plate-forme en matériaux combustibles / Vorhandensein einer Plattform aus brennbarem Material / Platform made of combustible materials )
Building | CombustiblePlatformIndicator | BuildingPlatformCombustibleIndicator - (BIN 3V10)
Aanwezigheid van een uithangbord Attribute of Commercieel gebouw ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : Gebouw met uithangbord / 3477 / -> )
( Présence d'une enseigne / Vorhandensein eines Schildes / Presence of a neon light )
CommercialBuilding | SignboardPresenceIndicator | BuildingNeonlightIndicator - (BIN 3477)
Aanwezigheid van een warmtepomp Attribute of Woning ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : Aanwezigheid warmtepomp / 3V85 / -> )
( Présence d'une pompe à chaleur / Vorhandensein einer Wärmepumpe / Presence of a heating pump )
Dwelling | HeatingPumpIndicator | BuildingHeatpumpIndicator - (BIN 3V85)
Aanwezigheid van een zwembad Attribute of Woning ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : Gebouw met zwembad / 3V80 / -> )
( Présence d'une piscine / Vorhandensein eines Schwimmbades / Presence of a swimming pool )
Dwelling | SwimmingPoolIndicator | BuildingPoolIndicator - (BIN 3V80)
Aanwezigheid van passief-verwarming Attribute of Woning ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : Passief-huis / 3V83 / -> )
( Présence de chauffage passif / Vorhandensein von passive Heizung / Presence of passive heating )
Dwelling | HeatingPassiveIndicator | BuildingPassiveIndicator - (BIN 3V83)
Aanwezigheid van verwarming op basis van zonne-energie Attribute of Gebouw ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : Gebouw met verwarming op basis van zonne-energie / 3V81 / -> )
( Présence de chauffage sur base d'énergie solaire / Präsenz der Heizung auf Solarenergie / Presence of a solar heating system )
Building | SolarEnergyBasedHeatingSystemIndicator | BuildingSolarHeatingIndicator - (BIN 3V81)
Aanwezigheid van vloerverwarming Attribute of Woning ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : Aanwezigheid vloerverwarming / 1 / -> )
( Présence de chauffage au sol / Vorhandensein von Fußbodenheizung / Presence of floor-heating )
Dwelling | HeatingFloorIndicator | BuildingHeatingFloorIndicator - (BIN 3V84)
Aard betaling Attribute of Regeling (schade) ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Aard betaling / C60C / -> )
( Nature de paiement / Art der Zahlung / Nature of payment )
Settlement | PaymentSubjectTypeCode | PaymentType - (ATT C60C)
Aard bijvoegsel Attribute of Bijvoegsel ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Aard bijvoegsel / EW06 / -> )
( Nature de l'avenant / Art des Zusatzes / Nature of endorsement )
Amendment | AmendmentTypeCode | ContractEndorsementType - (ATT EW06)
Aard gebouw Attribute of Gebouw ( ->) Verkorte omschrijving van de stijl, de omvang en de indeling waarin het gebouw werd opgetrokken, op basis van historische of technische gegevens, dan wel op basis van vroegere activiteiten. Deze omschrijving helpt zich versneld een beeld te vormen van de aard en de omvang van het risico.  
( Codification : Aard gebouw / 3173 / -> )
( Genre du bâtiment / Natur Gebäude / Construction - nature )
Building | ConstructionNatureTypeCode | BuildingType - (ATT 3173)
Aard hangende rechtszaak Attribute of Rechtszaak hangende ( ->) Beschrijving van de soort van rechtzaak waarin de betrokkene betrokken is. 
( Codification : / / -> )
( Nature de l'affaire en cours / Art des laufenden Verfahrens / Nature of the case pending )
OffencePendingDeclaration | OffencePendingText | - (FTX 015)
Aard maatregelen na schade Attribute of Andere schadegevallen in referteperiode ( ->) Duidt de maatregelen aan die een maatschappij in het verleden heeft opgelegd aan de verzekeringsnemer na een schade die hij als bestuurder heeft opgelopen.  
( Codification : Aard maatregelen na schade / 5V03 / -> )
( Nature mesures après sinistre / Art Maßnahmen nach Schadensfall / Nature of post-claim measures )
PreviousClaimDeclaration | PostClaimMeasureTypeCode | RiskClaimResultingMeasureType - (ATT 5V03)
Aard van de activiteit - code Attribute of Beroep ( ->) (in het Engels:) It looks like this is an external list, a coding not catalogued here. 
( Codification : / / -> )
( Type d'activité - code / Beruf-Typ - codiert / Profession type - coded )
Profession | ProfessionTypeCode | - (PFN.C055.X041 )
Aard van de activiteit - tekst Attribute of Beroep ( ->) Omschrijving van de aard van de activiteiten die een betrokkene uitoefent. 
( Codification : / / -> )
( Type d'activité - texte / Aktivitätstyp / Profession type - text )
Profession | ProfessionTypeText | - (PFN.C055.X042 )
Aard van de activiteiten Attribute of Persoon (uitoefenen activiteit) ( ->) Omschrijving van de aard van de activiteiten die een betrokkene uitoefent. 
( Codification : / / -> )
( Type des activités / Aktivitätstyp / Activity type )
Activity | ActivityTypeText | - (FTX 002)
Aard van de activiteiten Attribute of Beroep ( ->) Omschrijving van de aard van de activiteiten die een betrokkene uitoefent. 
( Codification : / / -> )
( Type des activités / Aktivitätstyp / Activity type )
Profession | ProfessionDescriptionText | - (FTX 002)
Aard van de anciënniteit Attribute of Anciënniteit ( ->) In this model we do this through extensions of the class, not by some code within the class. 
( Codification : / / -> )
( Ancienneté - genre / Dienstalter - Typ / Seniority - type )
Seniority | SeniorityTypeCode | - ( )
Aard van de cessie Attribute of Cessionaris ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Codification : / / -> )
( Genre de cession / Art der Zuweisung / Nature of the assignment )
Cessionary | CessionaryDescription | - (FTX 019)
Aard veroordeling Attribute of De betrokkenen heeft veroordelingen gehad ? ( ->) Beschrijving van de soort veroordeling van de betrokkene. 
( Codification : / / -> )
( Nature de la condamnation / Art der Verurteilung / Nature of conviction )
ConvictionDeclaration | ConvictionTypeText | - (FTX 014)
Aard vervoerde goederen Attribute of Getransporteerde goederen ( ->) Beschrijving van elementen in verband met vervoerde goederen die nog niet vermeld zijn. 
( Codification : / / -> )
( Nature des biens transportés / Art der transportierten Güter / Nature of transported goods )
ObjectGoodsTransported | TransportedGoodsDescriptionText | - (FTX 010)
AARDBEIENKWEKER (ARBEIDER) Coded value in Type beroep ( ->)  
( OUVRIER FRAISIERISTE / OuvrierFraisieriste (*) / OuvrierFraisieriste (*) )
OccupationType | 1244 | OccupationType - (X041 1244)
Aardbeving Entity ( ->) Waarborg ter dekking van schade tgv een beweging van de aardkorst (initiële aardschok, schokken die binnen een tijdspanne van 72 uur volgen). 
( Tremblement de terre / Erdbeben / Earthquake )
| EarthquakeGuarantee | - ( 315)
Aardbeving Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Tremblement de terre / Erdbeben / Earthquake )
ClaimCircumstanceType | 351 | ClaimCircumstanceType - (C221 351)
Aardgas Coded value in Type hybride ( ->)  
( Gaz naturel / Erdgas / Natural gas )
VehicleEngineHybridType | 60 | VehicleEngineHybridType - (561E 60)
Aardgas Coded value in Type brandstof ( ->)  
( Gaz naturel / Erdgas / Natural gas )
VehicleFuelType | 6 | VehicleFuelType - (5015 6)
Aardgas Coded value in Soort brandstof ( ->)  
( Gaz naturel / Erdgas / Natural gas )
VehicleFuelType2 | 9 | VehicleFuelType2 - (5618 9)
Aardgas en benzine Coded value in Type brandstof ( ->)  
( Gaz naturel et essence / Erdgas und Benzin / Natural gas and petrol )
VehicleFuelType | 15 | VehicleFuelType - (5015 15)
Aardgas en benzine Coded value in Type hybride ( ->)  
( Gaz naturel et essence / Erdgas und Benzin / Natural gas and petrol )
VehicleEngineHybridType | 61 | VehicleEngineHybridType - (561E 61)
AARTSBISSCHOP Coded value in Type beroep ( ->)  
( ARCHEVEQUE / Archeveque (*) / Archeveque (*) )
OccupationType | 328 | OccupationType - (X041 328)
Abandonnement Entity ( ->) In dit geval vermoedelijk het verlaten van een schip. Dekking. 
( Délaissement / Verlassenheit / Abandonment )
| AbandonmentCover | - ( 165)
Abdij Coded value in Aard gebouw ( ->)  
( Abbaye / Abtei / Abbey )
BuildingType | 14 | BuildingType - (3173 14)
abex Coded value in gebouw - kapitaal (n.r.) ( ->)  
( abex / abex / abex )
BuildingIndustrialRisksCapitalType | 1 | BuildingIndustrialRisksCapitalType - (R01B 1)
Abex Coded value in Inhoud - indexcode ( ->)  
( Abex / Abex / Abex )
ContentIndexType | 1 | ContentIndexType - (M026 1)
abex Coded value in dekking x - indexcode ( ->)  
( abex / abex / abex )
CoverXIndexType | 1 | CoverXIndexType - (AX06 1)
Abex Coded value in Gebouw - indexcode ( ->)  
( Abex / Abex / Abex )
BuildingIndexationType | 1 | BuildingIndexationType - (M016 1)
abex Coded value in Indexcode materieel ( ->)  
( abex / abex / abex )
EquipmentIndexType | 1 | EquipmentIndexType - (3326 1)
abex Coded value in inhoud - kapitaal (n.r.) ( ->)  
( abex / abex / abex )
ContentIndustryCapitalIndexType | 1 | ContentIndustryCapitalIndexType - (R02B 1)
Abex Coded value in Waarborg - code index ( ->)  
( Abex / Abex (*) / Abex (*) )
GuaranteeIndexType | 1 | GuaranteeIndexType - (AW16 1)
abex Coded value in Inhoud - kapitaal ( ->)  
( abex / abex / abex )
ContentCapitalIndexType | 1 | ContentCapitalIndexType - (M02B 1)
abex Coded value in inhoud - indexcode (n.r.) ( ->)  
( abex / abex / abex )
ContentIndustryIndexType | 1 | ContentIndustryIndexType - (R026 1)
abex Coded value in gebouw + inhoud - indexcode ( ->)  
( abex / abex / abex )
BuildingAndContentIndexationType | 1 | BuildingAndContentIndexationType - (M036 1)
abex Coded value in gebouw - indexcode (n.r.) ( ->)  
( abex / abex / abex )
BuildingIndustrialRisksIndexationType | 1 | BuildingIndustrialRisksIndexationType - (R016 1)
abex Coded value in Indexcode dieren ( ->)  
( abex / abex / abex )
AnimalsIndexType | 1 | AnimalsIndexType - (3346 1)
abex Coded value in Indexcode meubilair ( ->)  
( abex / abex / abex )
FurnitureIndexType | 1 | FurnitureIndexType - (3316 1)
abex Coded value in Indexcode koopwaar ( ->)  
( abex / abex / abex )
GoodsIndexCode | 1 | GoodsIndexCode - (3336 1)
abex Coded value in dekking z - indexcode ( ->)  
( abex / abex / abex )
CoverZIndexType | 1 | CoverZIndexType - (AZ06 1)
abex Coded value in Indexcode rollend materieel ( ->)  
( abex / abex / abex )
EquipmentVehiclesIndexType | 1 | EquipmentVehiclesIndexType - (3356 1)
abex Coded value in dekking y - indexcode ( ->)  
( abex / abex / abex )
CoverYIndexType | 1 | CoverYIndexType - (AY06 1)
ABEX Coded value in Index type ( ->) Belgische Vereniging van Experten. Prijsindex met betrekking op de bouwsector. Wordt twee maal per jaar aangepast (januari, juli) door het Ministerie van Economische Zaken. Blijft 6 maanden geldig. 
( ABEX / ABEX / ABEX (Belgian experts association index) )
IndexType | 1 | IndexType - (X024 1)
Abex - aanpassing min ec zaken Coded value in Inhoud - indexcode ( ->)  
( Abex - adaptation min aff écon / Abex - Anpassung Wirtschaftsministerium / Abex adjustment Ministry Economic Affairs )
ContentIndexType | A | ContentIndexType - (M026 A)
Abex - aanpassing min ec zaken Coded value in Gebouw - indexcode ( ->)  
( Abex - adaptation min aff écon / Abex - Anpassung Wirtschaftsministerium / Abex adjustment Ministry Economic Affairs )
BuildingIndexationType | A | BuildingIndexationType - (M016 A)
abex - aanpassing min econ zaken Coded value in dekking y - indexcode ( ->)  
( abex - adaptation min affaires econ / Abex - Anpassung Wirtschaftsministerium / Abex adjustment Ministry Economic Affairs )
CoverYIndexType | A | CoverYIndexType - (AY06 A)
abex - aanpassing min econ zaken Coded value in dekking x - indexcode ( ->)  
( abex - adaptation min affaires econ / Abex - Anpassung Wirtschaftsministerium / Abex adjustment Ministry Economic Affairs )
CoverXIndexType | A | CoverXIndexType - (AX06 A)
abex - aanpassing min v. ec. z. Coded value in gebouw - indexcode (n.r.) ( ->)  
( abex - aanpassing min v. ec. z. / Abex - Anpassung Wirtschaftsministerium / Abex adjustment Ministry Economic Affairs )
BuildingIndustrialRisksIndexationType | A | BuildingIndustrialRisksIndexationType - (R016 A)
abex - aanpassing min. ec. z. Coded value in Indexcode dieren ( ->)  
( abex - adaptation min. aff. econ. / Abex - Anpassung Wirtschaftsministerium / Abex adjustment Ministry Economic Affairs )
AnimalsIndexType | A | AnimalsIndexType - (3346 A)
abex - aanpassing min. ec. z. Coded value in gebouw + inhoud - indexcode ( ->)  
( abex - adaptation min. aff. econ. / Abex - Anpassung Wirtschaftsministerium / Abex adjustment Ministry Economic Affairs )
BuildingAndContentIndexationType | A | BuildingAndContentIndexationType - (M036 A)
abex - aanpassing min. ec. z. Coded value in Indexcode rollend materieel ( ->)  
( abex - adaptation min. aff. econ. / Abex - Anpassung Wirtschaftsministerium / Abex adjustment Ministry Economic Affairs )
EquipmentVehiclesIndexType | A | EquipmentVehiclesIndexType - (3356 A)
abex - aanpassing min. ec. z. Coded value in Indexcode materieel ( ->)  
( abex - adaptation min. aff. econ. / Abex - Anpassung Wirtschaftsministerium / Abex adjustment Ministry Economic Affairs )
EquipmentIndexType | A | EquipmentIndexType - (3326 A)
abex - aanpassing min. ec. z. Coded value in Indexcode meubilair ( ->)  
( abex - adaptation min. aff. econ. / Abex - Anpassung Wirtschaftsministerium / Abex adjustment Ministry Economic Affairs )
FurnitureIndexType | A | FurnitureIndexType - (3316 A)
abex - aanpassing min. ec. z. Coded value in Indexcode koopwaar ( ->)  
( abex - adaptation min. aff. econ. / Abex - Anpassung Wirtschaftsministerium / Abex adjustment Ministry Economic Affairs )
GoodsIndexCode | A | GoodsIndexCode - (3336 A)
abex - aanpassing min. ec. z. Coded value in dekking z - indexcode ( ->)  
( abex - aanpassing min. ec..z.con. / Abex - Anpassung Wirtschaftsministerium / Abex adjustment Ministry Economic Affairs )
CoverZIndexType | A | CoverZIndexType - (AZ06 A)
Abex - aanpassing min. economische zaken Coded value in Waarborg - code index ( ->)  
( Abex - adaptation min. aff. économique / Abexadaptationminafféconomique (*) / Abexadaptationminafféconomique (*) )
GuaranteeIndexType | A | GuaranteeIndexType - (AW16 A)
abex - aanpassing min. v. ec. z. Coded value in Inhoud - kapitaal ( ->)  
( abex - adaptation min. aff. econ. / Abex - Anpassung Wirtschaftsministerium / Abex adjustment Ministry Economic Affairs )
ContentCapitalIndexType | A | ContentCapitalIndexType - (M02B A)
abex - aanpassing min. v. ec. z. Coded value in inhoud - indexcode (n.r.) ( ->)  
( abex - aanpassing min. v. ec. z. / Abex - Anpassung Wirtschaftsministerium / Abex adjustment Ministry Economic Affairs )
ContentIndustryIndexType | A | ContentIndustryIndexType - (R026 A)
ABEX - aanpassing Ministerie van Economische Zaken Coded value in Index type ( ->)  
( ABEX - adaptation Ministère des Affaires Economiques / ABEX - Anpassung Wirtschaftsministerium / ABEX - Economic Affairs Ministry adjustment )
IndexType | A | IndexType - (X024 A)
abex - adaptation min aff. econ. Coded value in gebouw - kapitaal (n.r.) ( ->)  
( abex - adaptation min aff. econ. / Abex - Anpassung Wirtschaftsministerium / Abex adjustment Ministry Economic Affairs )
BuildingIndustrialRisksCapitalType | A | BuildingIndustrialRisksCapitalType - (R01B A)
abex - adaptation min. aff. econ. Coded value in inhoud - kapitaal (n.r.) ( ->)  
( abex - adaptation min. aff. econ. / Abex - Anpassung Wirtschaftsministerium / Abex adjustment Ministry Economic Affairs )
ContentIndustryCapitalIndexType | A | ContentIndustryCapitalIndexType - (R02B A)
ABR - Schade aan bestaand goed Entity ( ->) Alle Bouwwerf Risico’s : Schade die wordt toegebracht aan het onroerend goed dat reeds voor de aanvang van de werken bestond. (Werkgroep Normalisatie 09/02/2012) 
( TRC - Dommages aux biens existants / Alle Risiken Baustelle - Existierende Gute / All-in Building Site - Damages to pre-existing property )
| BuildingSiteAllInPreExistingPropertyGuarantee | - ( 918)
ABR (Alle bouwplaatsrisico's) Coded value in Polistype ( ->) Als polistype voorbehouden aan de polissen die een bouwplaats tot voorwerp hebben, in de gecombineerde verzekering van het op te trekken en/of te verbouwen goed en van de aansprakelijkheid van de deelnemende partijen. De polis bevat gebeurlijk ook de scha 
( TRC (Tous Risques Chantier) / Alle Risiken Baustelle / All Risks - Construction site )
ContractPolicyType | 916 | ContractPolicyType - (A502 916)
Absoluut forfait Coded value in Afloop/Resultante van de expertise ( ->)  
( Forfait absolu / Absolut Flat-rate / Absolutely flat rate )
AssessmentResultType | X | AssessmentResultType - (CP31 X)
Absoluut forfait Coded value in Wijze bepaling hoofdbedrag RDR ( ->)  
( Forfait absolu / Absolut Flat-rate / Absolutely flat rate )
AssessmentPrimaryAmountDefinitionType | 5 | AssessmentPrimaryAmountDefinitionType - (CP89 5)
Accessoires (installatie audio, multimedia, ...) Entity ( ->) In de betekenis van stoffelijk voorwerp; een bijkomend onderdeel, een component die ergens aan toegevoegd wordt om dat geheel dan te verbeteren. 
( Accessoires (installation audio, multimédia, ...) / Zubehör (Audio-Ausrüstung, Multimedia, ...) / Accessories (Audio, Multimedia, ...) )
| Accessories | - ( )
Accid.milieuschade Entity ( ->) Accidentele milieuschade. Dekking. 
( Att.environn.accid. / versehentliche Umweltverschmutzung / Accidental environmental damages )
| AccidentalEnvironmentalDamagesCover | - ( 120)
accident caracterise Coded value in code schade ( ->)  
( accident caracterise / Unfall / Characterized accident )
EventType | 1 | EventType - (8050 1)
Accident. Lekkage Entity ( ->) Accidentele lekkage. Dekking. Het verlies van goederen of grondstoffen, door (weg-)lekken, steeds het incidenteel lekken, en niet het constant of algemeen erkend lekken van grondstoffen (bijvoorbeeld van niet-afgedekte vrachtwagens).  
( Coulage accidentel / Versehentliche Leckage / Accidental leakage )
| AccidentalLeakageCover | - ( 148)
ACCORDEONBOUWER Coded value in Type beroep ( ->)  
( FACTEUR D'ACCORDEONS / FacteurD'Accordeons (*) / FacteurD'Accordeons (*) )
OccupationType | 3549 | OccupationType - (X041 3549)
Accountant Entity ( ->) De boekhouding, de administratie, is dikwijls uitbesteed aan een externe firma. 
( Comptable / Buchhalter / Accountant )
| AccountantOf | - ( 214)
ACCOUNTANT Coded value in Type beroep ( ->)  
( ACCOUNTANT / Accountant (*) / Accountant (*) )
OccupationType | 518 | OccupationType - (X041 518)
Accountant - belastingdeskundige Entity ( ->) De boekhouding, de administratie, is dikwijls uitbesteed aan een externe firma, inbegrepen de contacten met de fiscale administratie.  
( Comptable - fiscaliste / Buchhalter - Steuerfachangestellte / Accountant - taxes specialist )
| AccountantTaxesOf | - ( 215)
Achter links Coded value in Raakpunten - schadelijder ( ->)  
( Arrière gauche / Hinten links / Rear left )
EventAccidentReportCollisionContactsOwnType | 7 | EventAccidentReportCollisionContactsOwnType - (CP30 7)
Achter links Coded value in Raakpunten - derde ( ->)  
( Arrière gauche / Hinten links / Rear left )
EventAccidentReportCollisionContactsThirdType | 7 | EventAccidentReportCollisionContactsThirdType - (CPC0 7)
Achter links Coded value in Raakpunten - expertise ( ->)  
( Arrière gauche / Hinten links / Rear left )
AssessmentContactPointsType | 7 | AssessmentContactPointsType - (CPC2 7)
Achter rechts Coded value in Raakpunten - derde ( ->)  
( Arrière droit / Hinten rechts / Rear right )
EventAccidentReportCollisionContactsThirdType | 8 | EventAccidentReportCollisionContactsThirdType - (CPC0 8)
Achter rechts Coded value in Raakpunten - expertise ( ->)  
( Arrière droit / Hinten rechts / Rear right )
AssessmentContactPointsType | 8 | AssessmentContactPointsType - (CPC2 8)
Achter rechts Coded value in Raakpunten - schadelijder ( ->)  
( Arrière droit / Hinten rechts / Rear right )
EventAccidentReportCollisionContactsOwnType | 8 | EventAccidentReportCollisionContactsOwnType - (CP30 8)
Achtergelaten Coded value in Lot van het wrak ( ->)  
( Abandonnée / Hinter gelassen / Left behind )
WreckDestinyType | 3 | WreckDestinyType - (CP34 3)
Achterstallig debetsaldo Attribute of Rekeninguittreksel ( ->) Achterstallig debet saldo dat de tussenpersoon reeds betaald had moeten hebben aan de maatschappij. 
( Codification : / / -> )
( Solde débit échu / Rückstand Debetsaldo / Debit balance overdue )
CurrentAccountStatement | DebitBalanceOverdueAmount | - (MOA 128)
Achtertrein van het voertuig Attribute of Technicar gegevens ( ->) De afstand tussen de middens van beide achterwielen,  
( Codification : / / -> )
( Voie arrière du véhicule / Spurweite hinten / Rear running gauge )
TechnicarData | AxleRearGaugeMeasure | - (QTY 103)
Achterwielaandrijving Coded value in Aandrijvingstype van het voertuig ( ->)  
( Propulsion / Hinterantrieb / Rear traction )
VehicleTractionType | 2 | VehicleTractionType - (501G 2)
Achterzijde Coded value in Raakpunten - schadelijder ( ->)  
( Face arrière / Hinten / Rear )
EventAccidentReportCollisionContactsOwnType | 2 | EventAccidentReportCollisionContactsOwnType - (CP30 2)
Achterzijde Coded value in Raakpunten - expertise ( ->)  
( Face arrière / Hinten / Rear )
AssessmentContactPointsType | 2 | AssessmentContactPointsType - (CPC2 2)
Achterzijde Coded value in Raakpunten - derde ( ->)  
( Face arrière / Hinten / Rear )
EventAccidentReportCollisionContactsThirdType | 2 | EventAccidentReportCollisionContactsThirdType - (CPC0 2)
Achterzijde links Coded value in Eerste raakpunt ( ->) Als het ware op 7 uur.  
( Arrière à gauche / Rückseite Links / Backside - left )
ContactPointFirstType | X4 | ContactPointFirstType - (CPC3 X4)
Achterzijde midden Coded value in Eerste raakpunt ( ->) Als het ware op 6 uur.  
( Arrière au milieu / Rückseite im Mitten / Backside - middle )
ContactPointFirstType | X5 | ContactPointFirstType - (CPC3 X5)
Achterzijde rechts Coded value in Eerste raakpunt ( ->) Als het ware op 5 uur.  
( Arrière à droite / Rückseite Rechts / Backside - right )
ContactPointFirstType | X6 | ContactPointFirstType - (CPC3 X6)
ACROBAAT Coded value in Type beroep ( ->)  
( TRAPEZISTE / Trapeziste (*) / Trapeziste (*) )
OccupationType | 462 | OccupationType - (X041 462)
ACTEUR Coded value in Type beroep ( ->)  
( ACTEUR / Acteur (*) / Acteur (*) )
OccupationType | 446 | OccupationType - (X041 446)
acteurs Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( acteurs, musiciens, danseurs et artis / Akteure / Actors )
InsuredOccupationType | 07400 | InsuredOccupationType - (2111 07400)
Actie Attribute of Waarborg ( ->) Instructie voor het behandelen van de component (rubriek of uitwisselingseenheid).  
( Codification : Waarborg - Code actie / P000 / -> )
( Code action / Code Aktion / Action code )
Guarantee | ComponentTreatmentCode | ActionOnGuaranteeType - (GIS P000)
Actief Coded value in Type beheer RDR-compensatie ( ->)  
( Active / Aktive / Active )
KnockForKnockConventionManagementType | A | KnockForKnockConventionManagementType - (CP79 A)
Actief Coded value in Status van het Technicar-record ( ->)  
( Actif / Aktive / Active )
VehicleTechnicarRecordStatusType | A | VehicleTechnicarRecordStatusType - (500U A)
Activering extranet-pro Entity ( ->) (in het Engels:) As in the Telebib2-Edifact object-action code 9802 
( Accès extranet-pro / Aktivierung extranet-pro / Extranet-pro access )
| MessageMiscAccessInformation | - ( 9802)
ACTUARIS Coded value in Type beroep ( ->)  
( ACTUAIRE / Actuaire (*) / Actuaire (*) )
OccupationType | 565 | OccupationType - (X041 565)
Acute vergiftingen en intoxicaties Coded value in Soort kwetsuur/verwonding ( ->)  
( Empoisonnements aigus et intoxication / Akute Vergiftungen und Vergiftungen / Acute poisonings and intoxications )
EventAccidentInjuryType | 70 | EventAccidentInjuryType - (CQ54 70)
Ademhalingsstelsel in het algemeen Coded value in Localisering kwetsuren/verwondingen ( ->)  
( Appareil respiratoire en général / Atemwege im allgemeinen / Respiratory system in general )
EventAccidentInjuriesLocationType | 72 | EventAccidentInjuriesLocationType - (CQ57 72)
Ademtest uitgevoerd Attribute of Tegenpartij, derde, schadelijder ( ->) Is een ademtest uitgevoerd na het ongeval ?  
( Codification : Ademtest - bestuurder / C234 / -> )
( Alcootest effectué / Alkohol-Atemtest ausgeführt / Party breath tested )
OpponentThirdParty | OpponentThirdPartyBreathTestIndicator | PartyBreathTestedIndicator - (BIN C234)
Ademtest uitgevoerd Attribute of Bestuurder (voertuig) ( ->) Is een ademtest uitgevoerd na het ongeval ?  
( Codification : Ademtest - bestuurder / C234 / -> )
( Alcootest effectué / Alkohol-Atemtest ausgeführt / Party breath tested )
Driver | DriverBreathTestIndicator | PartyBreathTestedIndicator - (BIN C234)
ADJUDANT (STRIJDMACHT) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ADJUDANT (FORCES ARMEES) / Adjudant(ForcesArmees) (*) / Adjudant(ForcesArmees) (*) )
OccupationType | 3966 | OccupationType - (X041 3966)
ADJUNKT-ADVISEUR (OPENBARE DIENST) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONSEILLER ADJOINT (SERVICE PUBLIC) / ConseillerAdjoint(ServicePublic) (*) / ConseillerAdjoint(ServicePublic) (*) )
OccupationType | 755 | OccupationType - (X041 755)
ADJUNKT-INSPECTEUR (OPENBARE DIENST) Coded value in Type beroep ( ->)  
( INSPECTEUR ADJOINT (SERVICE PUBLIC) / InspecteurAdjoint(ServicePublic) (*) / InspecteurAdjoint(ServicePublic) (*) )
OccupationType | 776 | OccupationType - (X041 776)
Administr.geschillen Entity ( ->) Als dekking. Rechtsbijstand in administratieve geschillen (meestal met overheidsintanties). 
( Conflits administr. / Verwaltungsrechtliche Streitigkeiten / Clerical disputes )
| ClericalDisputesCover | - ( 177)
Administratiekosten Attribute of Kosten ( ->) Administratieve kosten door een expert aangerekend 
( Codification : / / -> )
( Frais administratifs / Verwaltungskosten / Administration costs )
Expense | AdministrationCostAmount | - (MOA 111)
ADMINISTRATIEVE HULP Coded value in Type beroep ( ->)  
( AIDE-ADMINISTRATIVE / Aide-Administrative (*) / Aide-Administrative (*) )
OccupationType | 881 | OccupationType - (X041 881)
Administratieve sluiting Coded value in Afsluiting om redenen van ( ->) Sluiting ten gevolge van een interne fout. 
( Clôture administrative / Abschluss / Administrative closure )
ClosureReasonType | 4 | ClosureReasonType - (C256 4)
Administratieve weigering Attribute of Schade ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : Administr. weigering / CQI1 / -> )
( Refus administratif / Administrative Verweigerung / Administrative refusal )
Claim | AdministrativeRefusalIndicator | AdministrativeRefusalIndicator - (BIN CQI1)
ADMIRAAL (STRIJDMACHT) Coded value in Type beroep ( ->)  
( AMIRAL (FORCES ARMEES) / Amiral(ForcesArmees) (*) / Amiral(ForcesArmees) (*) )
OccupationType | 3961 | OccupationType - (X041 3961)
Adoptie Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Adoption / Annahme / Adoption )
ClaimCircumstanceType | 941 | ClaimCircumstanceType - (C221 941)
ADR-code Attribute of Getransporteerde goederen ( ->) Codificatie van de goederen die vervoerd worden.
Formaat : n4 
( Codification : / / -> )
( Code ADR / ADR-Code / ADR code )
ObjectGoodsTransported | ADRNumber | - (RFF 019)
Adres Entity ( ->) De plaats waar een persoon of een organisatie te vinden is, of waar er mee gecommuniceerd kan worden. 
( Adresse / Adresse / Address )
| Address | - (ADR )
Adres bijkantoor Entity ( ->) Gestructureerde beschrijving door middel van straat, huisnummer, ... van de plaats van een bijkantoor van een onderneming. 
( Siège d'exploitation secondaire / Zweigniederlassung / Branch office address )
| BranchOfficeAddress | - ( 011)
Adres optimalisatie volgens Attribute of Adres ( ->) Base de données de référence, utilisée pour se garantir des adresses de qualité et uniformes. L'élément de donnée simple X089 doît alors contenir l'identifiant de l'adresse référencée. Depuis la création de ce A09Y a aussi été inventé le nouveau X099. Il est préférable d'utiliser ce X099, et pas ce A09Y. 
( Codification : Adres optimalisatie volgens / A09Y / -> )
( Adresse optimisée sur base de / Adresse optimiert auf / Address optimization based upon )
Address | AddressOptimizationTypeCode | AddressOptimizationBaseType - (ADR.X099 )
Adres twijfelachtig Attribute of Verzekeringsnemer RSR ingeschreven ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : Fiche Datassur - Code adres vermoedelijk onjuist / Z613 / -> )
( Adresse douteuse / Zweifelhafte Adresse / Dubious address )
PolicyHolderAsRSRRegistered | DubiousAddressIndicator | DatassurAddressDoubtfulIndicator - (BIN Z613)
Adres van aanbouw Entity ( ->) Veelal voor een vaartuig. 
( Adresse de construction / Adresse dessen bauten / Address of construction )
| ConstructionAddress | - ( 018)
Adres, identificator Attribute of Adres ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Codification : / / -> )
( Adresse, identifiant / Adressierung - Identifikation / Address Identifier )
Address | AddressIdentifier | - (ADR.X089 )
Adres, taalcode Attribute of Adres ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Codification : Taal / A10C / -> )
( Adresse, code langue / Adressierung - Sprache / Address, language code )
Address | AddressLanguageCode | LanguageType - ( )
Adresgegevens op kwijting, code Attribute of Kwijting gerelateerde actie ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Adresgegevens op kwijting / A604 / -> )
( Adressage de la quittance, code / Adresse auf Quittung, kodiert / Premium notification issuer address, coded )
PremiumInvoiceRelatedAction | PremiumInvoiceIssuerCode | PremiumNotificationAddressType - (ATT A604)
Adresverandering en wijziging klantge Coded value in Code bericht ( ->)  
( Changement d'adresse et modification / Adressänderung und Ändern von Kundendaten / Address change and customer data change )
MessageType | A02 | MessageType - (Z000 A02)
Adresverandering enkel administratieve wijziging Attribute of Wijziging contract ( ->) Wijziging van het adres (van de verzekeringsnemer), zonder dat dit enige invloed heeft op de risicoligging en enkel met het oog op het vervullen van administratieve formaliteiten (zoals o.a. briefwisseling).  
( Codification : Adresverandering enkel administratieve wijziging / A1ZY / -> )
( Changement d'adresse modification administrative uniquement / Änderung der Adresse ausschließlich verwaltungsmäßig / Change of address administrative change only )
ContractChange | AdministrativeChangeOnlyIndicator | ChangeAdministrativeAddressOnlyIndicator - (GIS A1ZY)
ADVISEUR (OPENBARE DIENST) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONSEILLER (SERVICE PUBLIC) / Conseiller(ServicePublic) (*) / Conseiller(ServicePublic) (*) )
OccupationType | 741 | OccupationType - (X041 741)
ADVISEUR IN ONROERENDE GOEDEREN Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONSEILLER EN IMMOBILIER / ConseillerEnImmobilier (*) / ConseillerEnImmobilier (*) )
OccupationType | 1032 | OccupationType - (X041 1032)
Advocaat Coded value in Inningsstatus (van de kwijting) ( ->)  
( Avocat / Rechtsanwalt / Lawyer )
PremiumInvoiceCollectionStatusType | L | PremiumInvoiceCollectionStatusType - (B051 L)
Advocaat Coded value in Sender type, coded ( ->)  
( Avocat / Rechtsanwalt / Lawyer )
MessageSenderOrDestineeType | D | MessageSenderOrDestineeType - (X927,X928 D)
Advocaat Coded value in Bestemmeling van de betaling ( ->)  
( Avocat / Rechtsanwalt / Lawyer )
PaymentAddresseeType | 6 | PaymentAddresseeType - (C60D 6)
Advocaat Entity ( ->) Partij-rol. Rechtspleiter, -bezorger. 
( Avocat / Rechtsanwalt / Lawyer, solicitor )
| Lawyer | - ( 050)
Advocaten Coded value in Verzekeringsnemer - code aanspreektitel ( ->)  
( Avocats / Rechtsanwälte / Lawyers )
PolicyHolderTitleType | 43 | PolicyHolderTitleType - (A102 43)
advocaten Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( avocats, procureurs et conseillers ju / Rechtsanwälte / Lawyers )
InsuredOccupationType | 06100 | InsuredOccupationType - (2111 06100)
ADVOCATENKLERK Coded value in Type beroep ( ->)  
( CLERC D'AVOCAT / ClercD'Avocat (*) / ClercD'Avocat (*) )
OccupationType | 832 | OccupationType - (X041 832)
ADVOKAAT Coded value in Type beroep ( ->)  
( AVOCAT / Avocat (*) / Avocat (*) )
OccupationType | 353 | OccupationType - (X041 353)
Advokaat Coded value in Type begunstigde ( ->)  
( Avocat / Rechtsanwalt / Lawyer )
PartyBeneficiaryType | 6 | PartyBeneficiaryType - (C60A 6)
Advokaat stelt eis tot schade in ... Coded value in MSB-code - origine verzekeringsmaatschappij ( ->)  
( Avocat reclamera dommage (*) / Rechtsanwalt erlaubt Schadensersatzansprüche ... / Lawyer allows claims for damage ... )
MessageClaimInsurerMsbType | 42F | MessageClaimInsurerMsbType - (CMSB 42F)
Advokaat verdedigt op onze kosten ... Coded value in MSB-code - origine verzekeringsmaatschappij ( ->)  
( Avocat prendra defense à nos frais ... / Anwalt verteidigt auf unsere Kosten... / Lawyer defends on our cost ... )
MessageClaimInsurerMsbType | 42E | MessageClaimInsurerMsbType - (CMSB 42E)
ADVOKAAT-GENERAAL Coded value in Type beroep ( ->)  
( AVOCAT-GENERAL / Avocat-General (*) / Avocat-General (*) )
OccupationType | 354 | OccupationType - (X041 354)
Af te breken Coded value in Bestemming van het gebouw ( ->)  
( A détruire / Zu brechen / To be broken down )
BuildingAllocationType | 22 | BuildingAllocationType - (3172 22)
Afbeelding Coded value in IBP SubCategory Action Code ( ->)  
( Image / Image / Image )
IBPSubCategoryActionType | IBPSC-04 | IBPSubCategoryActionType - (IBP2 IBPSC-04)
Afbetaling (voorschot) Coded value in Soort beweging (op een kwijting) ( ->)  
( Avance / Zahlung (Advance) / Payment (advance) )
PremiumInvoiceTransactionType | 5 | PremiumInvoiceTransactionType - (B041 5)
AFBIJTER (WALSERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( DECAPEUR (LAMINOIR) / Decapeur(Laminoir) (*) / Decapeur(Laminoir) (*) )
OccupationType | 2319 | OccupationType - (X041 2319)
Afbraak en opruiming Entity ( ->) Als dekking. Dikwijls na brand; de afbraak en de opruiming van de restanten van het gebouw. 
( Déblais et démolition / Abbau- und Aufräumarbeiten / Clearance and demolition )
| ClearanceAndDemolitionCover | - ( 055)
AFBRAMER (METAAL) Coded value in Type beroep ( ->)  
( EBARBEUR (METAL) / Ebarbeur(Metal) (*) / Ebarbeur(Metal) (*) )
OccupationType | 2321 | OccupationType - (X041 2321)
AFBRAMER (PLASTIEK) Coded value in Type beroep ( ->)  
( FINISSEUR (PLASTIQUE) / Finisseur(Plastique) (*) / Finisseur(Plastique) (*) )
OccupationType | 3472 | OccupationType - (X041 3472)
AFBRAMER (POTTENBAKKERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( EBARBEUR (POTERIE) / Ebarbeur(Poterie) (*) / Ebarbeur(Poterie) (*) )
OccupationType | 2974 | OccupationType - (X041 2974)
AFBRAMER (RUBBER) Coded value in Type beroep ( ->)  
( EBARBEUR (CAOUTCHOUC) / Ebarbeur(Caoutchouc) (*) / Ebarbeur(Caoutchouc) (*) )
OccupationType | 3449 | OccupationType - (X041 3449)
AFBRAMER (SCHEIKUNDIGE INDUSTRIE) Coded value in Type beroep ( ->)  
( EBARBEUR (INDUSTRIE CHIMIQUE) / Ebarbeur(IndustrieChimique) (*) / Ebarbeur(IndustrieChimique) (*) )
OccupationType | 3286 | OccupationType - (X041 3286)
AFBRAMER (WALSERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( DECRIQUEUR (LAMINOIR) / Decriqueur(Laminoir) (*) / Decriqueur(Laminoir) (*) )
OccupationType | 2261 | OccupationType - (X041 2261)
AFBRANDER (SCHILDERWERK) Coded value in Type beroep ( ->)  
( DEROCHEUR / Derocheur (*) / Derocheur (*) )
OccupationType | 2694 | OccupationType - (X041 2694)
AFDELINGSHOOFD (OPENBARE DIENST) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CHEF DE DIVISION (SERVICE PUBLIC) / ChefDeDivision(ServicePublic) (*) / ChefDeDivision(ServicePublic) (*) )
OccupationType | 769 | OccupationType - (X041 769)
AFDRAAIER (BOUTENMAKERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ECROUTIER / Ecroutier (*) / Ecroutier (*) )
OccupationType | 2425 | OccupationType - (X041 2425)
AFDRUKKER (FOTOGRAFIE) Coded value in Type beroep ( ->)  
( TIREUR (PHOTOGRAPHIE) / Tireur(Photographie) (*) / Tireur(Photographie) (*) )
OccupationType | 2888 | OccupationType - (X041 2888)
AFFINEERDER (GIETERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( AFFINEUR (FONDERIE) / Affineur(Fonderie) (*) / Affineur(Fonderie) (*) )
OccupationType | 2243 | OccupationType - (X041 2243)
AFFINEERDER (TEXTIELVEZELS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( AFFINEUR (FIBRES TEXTILES) / Affineur(FibresTextiles) (*) / Affineur(FibresTextiles) (*) )
OccupationType | 1856 | OccupationType - (X041 1856)
Affinitygroep-nummer Attribute of Verzekeringsnemer ( ->) Bevat een referte. 
( Codification : / / -> )
( Numéro "affinité" / Affinity Gruppe number / Affinity group number )
PolicyHolder | AffinityGroupIdentifier | - (RFF 067)
Afgekorte naam Attribute of Persoon ( ->) Bevat een naam en titel. 
( Codification : / / -> )
( Nom abrégé / Abgekürzter Name / Abbreviated name )
Party | AbbreviatedName | - (NME 002)
Afgesloten Coded value in Toestand van het dossier ( ->)  
( Clôturé / Abgeschlossen / Closed )
ClaimFileStatusType | 1 | ClaimFileStatusType - (C051 1)
Afgesloten Coded value in SAS - Toestand van het schadedossier ( ->)  
( Clôturé / Abgeschlossen / Closed )
SasFileClaimStatusType | 1 | SasFileClaimStatusType - (Z281 1)
Afgestaan ten gunste van de maatschappij Coded value in Lot van het wrak ( ->)  
( Délaiséee au profit de la compagnie / Aufgegeben zugunsten der Gesellschaft / Abandoned in favor of the company )
WreckDestinyType | 2 | WreckDestinyType - (CP34 2)
AFGEVAARDIGD BEHEERDER (IN DIENSTVERBAND) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ADMINISTRATEUR-DELEGUE LIE PAR CONTRAT / Administrateur-DelegueLieParContrat (*) / Administrateur-DelegueLieParContrat (*) )
OccupationType | 641 | OccupationType - (X041 641)
AFGEVAARDIGD BEHEERDER (NIET IN DIENSTVERBAND) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ADMINISTRATEUR DELEGUE NON LIE PAR CONTRAT / AdministrateurDelegueNonLieParContrat (*) / AdministrateurDelegueNonLieParContrat (*) )
OccupationType | 613 | OccupationType - (X041 613)
AFGEVAARDIGDE (NATIONAAL PARLEMENT) Coded value in Type beroep ( ->)  
( DEPUTE / Depute (*) / Depute (*) )
OccupationType | 710 | OccupationType - (X041 710)
AFGEVAARDIGDE EUROPEES PARLEMENT Coded value in Type beroep ( ->)  
( DEPUTE DU PARLEMENT EUROPEEN / DeputeDuParlementEuropeen (*) / DeputeDuParlementEuropeen (*) )
OccupationType | 725 | OccupationType - (X041 725)
AFGEVAARDIGDE VERREKENINGSKAMER Coded value in Type beroep ( ->)  
( DELEGUE AUX CHAMBRES DE COMPENSATION / DelegueAuxChambresDeCompensation (*) / DelegueAuxChambresDeCompensation (*) )
OccupationType | 839 | OccupationType - (X041 839)
Afghaanse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( afghane / afghanische / Afghane2 (*) )
NationalityType | AF | NationalityType - (A121 AF)
Afghaanse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( afghane / afghanische / Afghan )
NationalityType | AFG | NationalityType - (A121 AFG)
Afghanistan Coded value in Landcode ( ->)  
( Afghanistan / Afghanistan / Afghanistan )
CountryType | AF | CountryType - (519B AF)
afghanistan Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( afghanistan / Afghanistan / Afghanistan )
VictimFATNationalityType | 251 | VictimFATNationalityType - (CL2B 251)
Afhandeling met uw klient voor de som van ... Coded value in MSB-code - origine verzekeringsmaatschappij ( ->)  
( Aff. terminée pour la sommme de ... / Mit Ihr Klient behandelt für die Summe von... / Handled with your client for the sum of ... )
MessageClaimInsurerMsbType | 9 | MessageClaimInsurerMsbType - (CMSB 9)
Afhankelijkheid Entity ( ->) Bijkomstige waarborg die de terugbetaling van een kapitaal, of een rente, voorziet in geval van een tijdelijke of een blijvende afhankelijkheid. 
( Dépendance / Abhängigkeit / Added dependency insurance )
| ComplementaryDependencyGuarantee | - ( 143)
AFKOELER (BROUWERIJ, BRANDERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( REFROIDISSEUR (BRASSERIE - DISTILLERIE) / Refroidisseur(Brasserie-Distillerie) (*) / Refroidisseur(Brasserie-Distillerie) (*) )
OccupationType | 3128 | OccupationType - (X041 3128)
AFKOKER (TEXTIEL) Coded value in Type beroep ( ->)  
( DEGRAISSEUR (ETOFFES) / Degraisseur(Etoffes) (*) / Degraisseur(Etoffes) (*) )
OccupationType | 1990 | OccupationType - (X041 1990)
AFKOKER VAN BEENDEREN Coded value in Type beroep ( ->)  
( BOUILLEUR D'OS / BouilleurD'Os (*) / BouilleurD'Os (*) )
OccupationType | 3251 | OccupationType - (X041 3251)
Afkoop Coded value in Aard document ( ->) PG Leven-Individuele 12.06.2008 : de (wiskundige) reserve van een waarborg leven kan gedeeltelijk of volledig afgekocht worden door de verzekeringnemer. 
( Rachat / Rückkauf / Redemption )
ContractDocumentType | 12 | ContractDocumentType - (EW05 12)
Afkoop Coded value in Reden annulatie van een kwijting ( ->)  
( Rachat / Rückkauf / Redemption )
PremiumReceiptCancellationReasonType | 2 | PremiumReceiptCancellationReasonType - (B053 2)
Afkoop (LEVEN) Coded value in Reden vernietiging ( ->)  
( Rachat (VIE) / Rückkauf (LEBEN) / Redemption (Life) )
CancellationReasonType | 18 | CancellationReasonType - (EW01 18)
Afkoop (Leven) Coded value in Reden opzeg ( ->)  
( Rachat (Vie) / Rückkauf (Leben) / Redemption (Life) )
CancellationReasonType3 | M | CancellationReasonType3 - (A705 M)
Afkoop bij afloop (LEVEN) Coded value in Reden vernietiging ( ->)  
( Rachat au terme (VIE) / Rückkauf beim Ablauf des Vertrags (LEBEN) / Redemption at expiration (Life) )
CancellationReasonType | 19 | CancellationReasonType - (EW01 19)
Afkoop vrijstelling Attribute of Vrijstelling ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : Afkoop vrijstelling / 3423 / -> )
( Rachat franchise / Rückkauf Franchise / Exemption surrender )
Deductible | DeductibleRedemptionIndicator | DeductibleSurrenderIndicator - (BIN 3423)
Afkoopbedrag Entity ( ->) Binnen een waarborg leven (of overlijden) worden reserves opgebouwd, via de bijdragen (premies) door de verzekeringnemer. Deze kan de bijdragen stopzetten, en vanaf dan via de waarborg de reserve uitputten, of zelfs de waarborg stopzetten en de reserve opeisen. De dekking laat hier toe dergelijke reserve te beschrijven, hoofdzakelijk het (opgebouwde) bedrag. 
( Montant du rachat / Rückkaufwert / Surrender value )
| SurrenderValueCover | - ( 002)
Afkoopwaarde op het einde van het vorige jaar Attribute of Contract Leven ( ->) Bevat een bedrag. 
( Codification : / / -> )
( Valeur de rachat du contrat à la fin de l'année précédente / Rückkaufwert des Vertrags Ende des vorigen Jahres / Surrender value of contract at end of last year )
LifeInsuranceContract | LastYearsEndContractRedemptionValueAmount | - (MOA 089)
Afleveren opzegbrief Attribute of Opzegging ( ->) Bevat een instructie. 
( Codification : Afleveren opzegbrief / A560 / -> )
( Délivrer lettre de renon / Kundigungsbrief verabfolgen / Deliver cancelation letter )
Cancellation | CancellationNoticeDeliveryIndicator | DeliverCancelationLetterIndicator - (GIS A560)
Afleveren werkgeversattest Attribute of Contract Groepsverzekeringen ( ->) Bevat een instructie. 
( Codification : Afleveren werkgeversattest / A561 / -> )
( Délivrer attestation pour l'employeur / Zeignis Arbeitgeber verabfolgen / Deliver certificate for the employer )
GroupInsuranceContract | EmployersCertificateDeliveryIndicator | DeliverCertificateEmployerIndicator - (GIS A561)
Afleveringsdatum van het voertuig bij de hersteller Attribute of Beschadigd object ( ->) Bevat een datum en/of tijdsaanduiding en zijn formaat. 
( Codification : / / -> )
( Date de dépôt du véhicule chez le réparateur / Ablieferungsdatum vom Fharzeug beim Reparateur / Delivery date of the vehicle to the repairer )
ObjectDamaged | VehicleDeliveryToRepairDate | - (DTM 072)
Afloop Entity ( ->) Identificeert een actie. In productiebeheer, de afloop van een contract. Dit is een eerder passieve actie, in de zin dat er eigenlijk niemand een aktie onderneemt, dit is eerder een gebeurtenis. 
( Expiration / Ablauf / Expiry )
| Expiry | - ( )
Afloop/Resultante van de expertise Attribute of Schatting ( ->) Gaande van de noties eerste of tweede evaluatie, over het afzien van, het al of niet absoluut forfait, tot het totaal verlies. 
( Codification : Afloop/Resultante van de expertise / CP31 / -> )
( Issue de l'expertise / Ergebnis der Expertise / Result of the assessment )
Assessment | AssessmentResultTypeCode | AssessmentResultType - ( CP31)
aflossing met konstante annuiteiten Coded value in Type terugbetaling lening ( ->)  
( amortissement par annuites constantes / Rückzahlung mit konstanter Annuität / Constant annuity repayment )
LoanRepaymentType | 2 | LoanRepaymentType - (0300 2)
aflossing met konstante schijven Coded value in Type terugbetaling lening ( ->)  
( amortissement par tranches constantes / Rückzahlung mit konstanter Tilgung / Repayment with constant fractions )
LoanRepaymentType | 3 | LoanRepaymentType - (0300 3)
AFMAKER (CONFECTIE) Coded value in Type beroep ( ->)  
( APIECEUR / Apieceur (*) / Apieceur (*) )
OccupationType | 2033 | OccupationType - (X041 2033)
Afmelding Coded value in Type beweging DISCOVER ( ->)  
( Désignalement / Abmeldung / Logoff )
DiscoverActionType | 2 | DiscoverActionType - (Z270 2)
AFNAAISTER (CONFECTIE) Coded value in Type beroep ( ->)  
( FINISSEUSE (CONFECTION) / Finisseuse(Confection) (*) / Finisseuse(Confection) (*) )
OccupationType | 2100 | OccupationType - (X041 2100)
AFPUNTER (DRAADTREKKERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( EPOINTEUR / Epointeur (*) / Epointeur (*) )
OccupationType | 2292 | OccupationType - (X041 2292)
AFRAFFELAAR (SPINNERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( BACLEUR (FILATURE) / Bacleur(Filature) (*) / Bacleur(Filature) (*) )
OccupationType | 1870 | OccupationType - (X041 1870)
Afrekening medeverzekering Attribute of Contract ( ->) Duidt aan of de premie wordt geïnd door de leidende verzekeraar of door elke medeverzekeraar afzonderlijk.  
( Codification : Type afrekening medeverzekering / A026 / -> )
( Réglementation coassurance / Mitversicherungsabrechnung / Co-insurance settlement )
Contract | CoinsuranceSettlementTypeCode | SettlementCoinsuranceType - (ATT A026)
AFREMMER (SPOORWEGEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( SERRE-FREINS (CHEMINS DE FER) / Serre-Freins(CheminsDeFer) (*) / Serre-Freins(CheminsDeFer) (*) )
OccupationType | 1626 | OccupationType - (X041 1626)
AFROMER (BOERDERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ECREMEUR (FERME) / Ecremeur(Ferme) (*) / Ecremeur(Ferme) (*) )
OccupationType | 3169 | OccupationType - (X041 3169)
AFROMER (MELKERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ECREMEUR / Ecremeur (*) / Ecremeur (*) )
OccupationType | 3194 | OccupationType - (X041 3194)
AFRONDER (BOEKBINDERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ARRONDISSEUR (RELIURE) / Arrondisseur(Reliure) (*) / Arrondisseur(Reliure) (*) )
OccupationType | 2883 | OccupationType - (X041 2883)
AFRUIMER (HORECA) Coded value in Type beroep ( ->)  
( DEBARRASSEUR (HORECA) / Debarrasseur(Horeca) (*) / Debarrasseur(Horeca) (*) )
OccupationType | 3807 | OccupationType - (X041 3807)
Afschaffen van de evenredigheidsregel Attribute of Contract Brand ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : Afschaffen van de evenredigheidsregel / 3180 / -> )
( Supprimer la règle proportionnelle / Proportionalization Dispens / Proportionalization dispensation )
FireInsuranceContract | ProportionalRuleAbolishmentIndicator | CoverProportionalityDispensationIndicator - (BIN 3180)
AFSCHALER (IJZERMIJNEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MINEUR AU ROCHER (MINES DE FER) / MineurAuRocher(MinesDeFer) (*) / MineurAuRocher(MinesDeFer) (*) )
OccupationType | 1725 | OccupationType - (X041 1725)
AFSCHALER (STEENGROEVEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( DERACHEUR (CARRIERES) / Deracheur(Carrieres) (*) / Deracheur(Carrieres) (*) )
OccupationType | 1764 | OccupationType - (X041 1764)
AFSCHAVER (HUIDEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( TREMPEUR (TANNERIE) / Trempeur(Tannerie) (*) / Trempeur(Tannerie) (*) )
OccupationType | 3516 | OccupationType - (X041 3516)
AFSCHAVER (SCHOENEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( AMINCISSEUR (CHAUSSURES) / Amincisseur(Chaussures) (*) / Amincisseur(Chaussures) (*) )
OccupationType | 2210 | OccupationType - (X041 2210)
AFSCHRAPER (HOUT) Coded value in Type beroep ( ->)  
( RACLEUR (BOIS) / Racleur(Bois) (*) / Racleur(Bois) (*) )
OccupationType | 2628 | OccupationType - (X041 2628)
AFSCHRIJVER (SCHRIJNWERKERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( TRACEUR (MENUISERIE) / Traceur(Menuiserie) (*) / Traceur(Menuiserie) (*) )
OccupationType | 2593 | OccupationType - (X041 2593)
AFSCHUINER (METAALPLATEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CHANFREINEUR / Chanfreineur (*) / Chanfreineur (*) )
OccupationType | 2416 | OccupationType - (X041 2416)
AFSLIJPER (PLAT GLAS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( EQUARISSEUR (VERRE PLAT) / Equarisseur(VerrePlat) (*) / Equarisseur(VerrePlat) (*) )
OccupationType | 2918 | OccupationType - (X041 2918)
Afsluitdatum van de expertise Attribute of Schatting ( ->) De expert doet zijn expertise en heeft dan nog enige tijd nodig om zijn rapport op te stellen. De afsluitdatum kan dan ook een andere datum zijn dan deze van de expertise zelf. 
( Codification : / / -> )
( Date de clôture de l'expertise / Datum abschliessen der Begutachtung / Assessment closing date )
Assessment | AssessmentClosingDate | - (DTM 081)
Afsluitdatum van de rekeningen Attribute of Boekhoudkundig document ( ->) Datum waarop een rekeninguittreksel afgesloten is. Latere verrichtingen zijn nog niet verrekend. 
( Codification : / / -> )
( Date de clôture des comptes / Abschlußdatum / Account closing date )
AccountingStatement | AccountingClosingDate | - (DTM 069)
Afsluitdatum van het dossier Attribute of Schade ( ->) Bevat een datum en/of tijdsaanduiding en zijn formaat. 
( Codification : / / -> )
( Date de clôture du dossier / Datum des Abschlusses der Akte / File closure date )
Claim | FileClosingDate | - (DTM 047)
Afsluiting arbeidscontract Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Conclusion contrat emploi / Verschluss-Vertrag / Closure contract )
ClaimCircumstanceType | 942 | ClaimCircumstanceType - (C221 942)
Afsluiting om redenen van Attribute of Schade ( ->) Code die aanduidt hoe het schadegeval zal geregeld worden.  
( Codification : Afsluiting om redenen van / C256 / -> )
( Motif de clôture / Abschluss grundung / Closure reason )
Claim | ClaimClosureReasonTypeCode | ClosureReasonType - (ATT C256)
AFSNIJDER (VELLEN, LEDER) Coded value in Type beroep ( ->)  
( DECOUPEUR DE PEAUX / DecoupeurDePeaux (*) / DecoupeurDePeaux (*) )
OccupationType | 3499 | OccupationType - (X041 3499)
AFSNIJDER (VELLEN, LEDER) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CROUPORMEUR (PEAUX - CUIR) / Croupormeur(Peaux-Cuir) (*) / Croupormeur(Peaux-Cuir) (*) )
OccupationType | 3498 | OccupationType - (X041 3498)
Afstand tussen gebouwen Attribute of Eigendom ( ->) Bevat een hoeveelheid. 
( Codification : / / -> )
( Distance entre bâtiments / Abstand zwischen Gebäuden / Distance between buildings )
Property | InterBuildingsDistanceMeasure | - (QTY 018)
Afstand van commissie Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Cession de commission / Verzichtleistung von Kommission / Transfer of commission )
| TransferCommissionDeclaration | - (QRS 3195)
Afstand van verhaal Attribute of Brand Algemeen ( ->) Afstand van verhaal door de maatschappij ten gevolge van een schadegeval dat meestal een premieverhoging tot gevolg heeft.  
( Codification : Afstand van verhaal / 3414 / -> )
( Abandon de recours / Regreßverzicht / Appeal dropped )
GeneralFireGuarantee | RecourseRenunciationIndicator | RecourseDroppedIndicator - (BIN 3414)
AFSTELLER (HOOGOVENS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( REGLEUR (HAUTS FOURNAUX) / Regleur(HautsFournaux) (*) / Regleur(HautsFournaux) (*) )
OccupationType | 2236 | OccupationType - (X041 2236)
AFSTELLER CEMENT- EN ASBESTMACHINES Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONDUCTEUR DE MACHINES (ASBESTE - CIMENT) / ConducteurDeMachines(Asbeste-Ciment) (*) / ConducteurDeMachines(Asbeste-Ciment) (*) )
OccupationType | 3571 | OccupationType - (X041 3571)
AFSTELLER WERKTUIGMACHINES Coded value in Type beroep ( ->)  
( REGLEUR EN MACHINES OUTILS N.C.A. / RegleurEnMachinesOutilsN.C.A. (*) / RegleurEnMachinesOutilsN.C.A. (*) )
OccupationType | 1438 | OccupationType - (X041 1438)
AFSTOFFER (HOEDEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( EPOUSSIEREUR (CHAPEAUX) / Epoussiereur(Chapeaux) (*) / Epoussiereur(Chapeaux) (*) )
OccupationType | 2061 | OccupationType - (X041 2061)
AFTEKENAAR (INLEGWERK) Coded value in Type beroep ( ->)  
( TRACEUR (MARQUETEUR) / Traceur(Marqueteur) (*) / Traceur(Marqueteur) (*) )
OccupationType | 2610 | OccupationType - (X041 2610)
AFTEKENAAR (METALEN GEBINTEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( TRACEUR (CHARPENTES METALLIQUES) / Traceur(CharpentesMetalliques) (*) / Traceur(CharpentesMetalliques) (*) )
OccupationType | 2514 | OccupationType - (X041 2514)
AFTEKENAAR (MEUBELWERK) Coded value in Type beroep ( ->)  
( TRACEUR (EBENISTERIE) / Traceur(Ebenisterie) (*) / Traceur(Ebenisterie) (*) )
OccupationType | 2609 | OccupationType - (X041 2609)
AFTEKENAAR (PLAATWERK) Coded value in Type beroep ( ->)  
( TRACEUR (TOLIER) / Traceur(Tolier) (*) / Traceur(Tolier) (*) )
OccupationType | 2480 | OccupationType - (X041 2480)
AFTEKENAAR (STENEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( TRACEUR (PIERRES) / Traceur(Pierres) (*) / Traceur(Pierres) (*) )
OccupationType | 2762 | OccupationType - (X041 2762)
AFTEKENAAR-GEREEDSCHAPSMAKER (METAAL) Coded value in Type beroep ( ->)  
( TRACEUR-OUTILLEUR (METAL) / Traceur-Outilleur(Metal) (*) / Traceur-Outilleur(Metal) (*) )
OccupationType | 2429 | OccupationType - (X041 2429)
AFTEKENAAR-UITSNIJDER (KLEDING) Coded value in Type beroep ( ->)  
( TRACEUR-DECOUPEUR (VETEMENTS) / Traceur-Decoupeur(Vetements) (*) / Traceur-Decoupeur(Vetements) (*) )
OccupationType | 2093 | OccupationType - (X041 2093)
Aftrek Attribute of Taxatie, schatting ( ->) Bedrag dat van de waarde afgetrokken wordt, voor welke reden dan ook 
( Codification : / / -> )
( Valeur déduction / Betrag Abzug / Deduction amount )
Valuation | DeductionAmount | - (MOA 106)
Aftrekbare gedeelte levensverzekeringspremie Attribute of Leven ( ->) Maximum bedrag van de levensverzekeringspremies dat een belastingsplichtige kan aftrekken van zijn belastbaar inkomen. 
( Codification : / / -> )
( Partie déductible prime vie / Abziehbarer Teil Lebensversicherungsprämie / Deductible portion of life premium )
GeneralLifeGuarantee | LifePremiumDeductibleAmount | - (MOA 029)
Aftrekbare gedeelte levensverzekeringspremie Attribute of Kwijting ( ->) Maximum bedrag van de levensverzekeringspremies dat een belastingsplichtige kan aftrekken van zijn belastbaar inkomen. 
( Codification : / / -> )
( Partie déductible prime vie / Abziehbarer Teil Lebensversicherungsprämie / Deductible portion of life premium )
PremiumNotification | LifePremiumTaxDeductibleTotalAmount | - (MOA 029)
AFTREKKER (SPINNERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( DEMONTEUR (FILATURE) / Demonteur(Filature) (*) / Demonteur(Filature) (*) )
OccupationType | 1876 | OccupationType - (X041 1876)
AFWEGER (TABAK) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ASSORTISSEUR (TABAC) / Assortisseur(Tabac) (*) / Assortisseur(Tabac) (*) )
OccupationType | 3384 | OccupationType - (X041 3384)
AFWERKER (BANDEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( FINISSEUR (PNEUS) / Finisseur(Pneus) (*) / Finisseur(Pneus) (*) )
OccupationType | 3448 | OccupationType - (X041 3448)
AFWERKER (DRUKKERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( FINISSEUR (IMPRIMERIE) / Finisseur(Imprimerie) (*) / Finisseur(Imprimerie) (*) )
OccupationType | 2849 | OccupationType - (X041 2849)
AFWERKER (HOUT) Coded value in Type beroep ( ->)  
( FINISSEUR (BOIS) / Finisseur(Bois) (*) / Finisseur(Bois) (*) )
OccupationType | 2678 | OccupationType - (X041 2678)
AFWERKER (KARTONFABRIEK) Coded value in Type beroep ( ->)  
( GARNISSEUR (CARTONNAGE) / Garnisseur(Cartonnage) (*) / Garnisseur(Cartonnage) (*) )
OccupationType | 3369 | OccupationType - (X041 3369)
AFWERKER (KUIPERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( FINISSEUR (TONNELERIE) / Finisseur(Tonnelerie) (*) / Finisseur(Tonnelerie) (*) )
OccupationType | 2663 | OccupationType - (X041 2663)
AFWERKER (METAAL) Coded value in Type beroep ( ->)  
( FINISSEUR (METAL) / Finisseur(Metal) (*) / Finisseur(Metal) (*) )
OccupationType | 2517 | OccupationType - (X041 2517)
AFWERKER (PIANOBOUW) Coded value in Type beroep ( ->)  
( FINISSEUR (PIANO) / Finisseur(Piano) (*) / Finisseur(Piano) (*) )
OccupationType | 3555 | OccupationType - (X041 3555)
AFWERKER (PLASTIEK) Coded value in Type beroep ( ->)  
( EBARBEUR (PLASTIQUE) / Ebarbeur(Plastique) (*) / Ebarbeur(Plastique) (*) )
OccupationType | 3471 | OccupationType - (X041 3471)
AFWERKER (SCHOENEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( FINISSEUR (CHAUSSURES) / Finisseur(Chaussures) (*) / Finisseur(Chaussures) (*) )
OccupationType | 2221 | OccupationType - (X041 2221)
AFWERKER (TEXTIEL) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CUISINIER D'APPRETS (TEXTILES) / CuisinierD'Apprets(Textiles) (*) / CuisinierD'Apprets(Textiles) (*) )
OccupationType | 1987 | OccupationType - (X041 1987)
AFWERKER OP DE DRAAISCHIJF (POTTENBAKKERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( PORCELAINIER / Porcelainier (*) / Porcelainier (*) )
OccupationType | 2965 | OccupationType - (X041 2965)
AFWERKSTER (CONFECTIE) Coded value in Type beroep ( ->)  
( RABATTEUSE / Rabatteuse (*) / Rabatteuse (*) )
OccupationType | 2126 | OccupationType - (X041 2126)
AFWERKSTER (WASSERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( FINISSEUSE (BLANCHISSERIE) / Finisseuse(Blanchisserie) (*) / Finisseuse(Blanchisserie) (*) )
OccupationType | 3888 | OccupationType - (X041 3888)
Afzender Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Expéditeur / Absender / Sender )
| Sender | - ( )
Afzender type Attribute of Afzender ( ->) Komt uit de AS/2 Edifact omgeving; in het segment XGH, is C900 de Sender Identification, en daarin is X927 het Sender type, coded. 
( Codification : Sender type, coded / X927,X928 / -> )
( Emettant type / Sender type / Sender type )
Sender | SenderTypeCode | MessageSenderOrDestineeType - (XGH )
Afzender, intern adres Attribute of Afzender ( ->) Komt uit de AS/2 Edifact omgeving; in het segment XGH, is C900 de Sender Identification, en daarin is X922 het Sender user address. 
( Codification : / / -> )
( Emettant, adresse interne / Absender - Benutzer-Adresse / Sender user address )
Sender | SenderUserAddress | - (XGH )
Afzender, uitwisselingsadres Attribute of Afzender ( ->) Komt uit de AS/2 Edifact omgeving; in het segment XGH, is C900 de Sender Identification, en daarin is X921 het Sender domain address. 
( Codification : / / -> )
( Emettant, adresse pour les échanges / Absender-Domain-Adresse / Sender domain address )
Sender | SenderDomainAddress | - (XGH )
Afzettingen en enucleaties Coded value in Soort kwetsuur/verwonding ( ->)  
( Amputations et énucléations / Amputationen un Enucleationen / Amputations and enucleations )
EventAccidentInjuryType | 40 | EventAccidentInjuryType - (CQ54 40)
Afzien Coded value in Afloop/Resultante van de expertise ( ->)  
( Abandon / Verzichten / Dispense )
AssessmentResultType | A | AssessmentResultType - (CP31 A)
AG (= Aktiengeselschaft) Coded value in V-nemer-werkgever-jur.statuut (buitenl.) ( ->)  
( AG (= Aktiengeselschaft) / AG (= Aktiengeselschaft) / AG (= Aktiengeselschaft) )
PersonEmployerAbroadLegalType | 1 | PersonEmployerAbroadLegalType - (A1CT 1)
AG (=Aktiengeselschaft) Coded value in Juridisch statuut (buitenland) ( ->)  
( AG (=Aktiengeselschaft) / AG (=Aktiengesellschaft) / AG (=Aktiengeselschaft) )
PersonLegalStatusAbroadType | 1 | PersonLegalStatusAbroadType - (A133 1)
Agent Coded value in Type agentschap ( ->)  
( Agent / Agent / Agent )
IntermediaryAgencyType | 1 | IntermediaryAgencyType - (A46D 1)
Agent met PC Coded value in Type bestemmeling voor Uitwisselingskaarten80 ( ->)  
( Agent avec PC / Agent mit PC / Agent with PC )
IntermediaryExchange80DestineeType | 08 | IntermediaryExchange80DestineeType - (A48A 08)
AGENT ONROERENDE GOEDEREN Coded value in Type beroep ( ->)  
( AGENT IMMOBILIER / AgentImmobilier (*) / AgentImmobilier (*) )
OccupationType | 1036 | OccupationType - (X041 1036)
AGENT OPENBARE VEILIGHEID Coded value in Type beroep ( ->)  
( AGENT DE LA SURETE PUBLIQUE / AgentDeLaSuretePublique (*) / AgentDeLaSuretePublique (*) )
OccupationType | 3731 | OccupationType - (X041 3731)
AGENT VAN EEN FINANCIERINGSAGENTSCHAP Coded value in Type beroep ( ->)  
( AGENT D'AGENCE FINANCIERE / AgentD'AgenceFinanciere (*) / AgentD'AgenceFinanciere (*) )
OccupationType | 1046 | OccupationType - (X041 1046)
AGENT WATERWEGEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( AGENT DES VOIES NAVIGABLES / AgentDesVoiesNavigables (*) / AgentDesVoiesNavigables (*) )
OccupationType | 1597 | OccupationType - (X041 1597)
Agentschap Coded value in Soort tussenpersoon ( ->)  
( Agence / Agentur / Agency )
EurAccNFAgencyType | Agency | EurAccNFAgencyType - (None (*) Agency)
Agentschap met authorisatie Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Agence avec autorisation / Autorisierte Agentur / Authorized agency )
| AuthorizedAgencyDeclaration | - (QRS A415)
AGRAFEERDER (METAAL) Coded value in Type beroep ( ->)  
( AGRAFEUR (METAL) / Agrafeur(Metal) (*) / Agrafeur(Metal) (*) )
OccupationType | 2508 | OccupationType - (X041 2508)
AGRAFFEERDER (BOEKBINDERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( AGRAFEUR (RELIURE) / Agrafeur(Reliure) (*) / Agrafeur(Reliure) (*) )
OccupationType | 2871 | OccupationType - (X041 2871)
agronomen en soortgelijke specialiste Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( agronomes et specialistes assimiles / Agronomen und ähnliche Spezialisten / agronomists and similar specialists )
InsuredOccupationType | 02400 | InsuredOccupationType - (2111 02400)
AGRONOOM Coded value in Type beroep ( ->)  
( AGRONOME / Agronome (*) / Agronome (*) )
OccupationType | 143 | OccupationType - (X041 143)
AGRONOOM BOSBOUW Coded value in Type beroep ( ->)  
( AGRONOME SYLVICULTEUR / AgronomeSylviculteur (*) / AgronomeSylviculteur (*) )
OccupationType | 147 | OccupationType - (X041 147)
AGRONOOM TUINBOUW Coded value in Type beroep ( ->)  
( AGRONOME HORTICULTEUR / AgronomeHorticulteur (*) / AgronomeHorticulteur (*) )
OccupationType | 146 | OccupationType - (X041 146)
AIR-HOSTESS Coded value in Type beroep ( ->)  
( HOTESSE DE L'AIR / HotesseDeL'Air (*) / HotesseDeL'Air (*) )
OccupationType | 3924 | OccupationType - (X041 3924)
Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes Coded value in Zone van lokale politie ( ->)  
( Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes / Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes / Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes )
PoliceCoveredZoneCode | 5331 | PoliceCoveredZoneCode - (C244 5331)
Akkoord herstellingsprijs ... Coded value in MSB-code - origine verzekeringsmaatschappij ( ->)  
( Accord de principe du coût des réparations ... / Vereinbarung Reparatur Preis... / Agreement on repair price ... )
MessageClaimInsurerMsbType | 1A | MessageClaimInsurerMsbType - (CMSB 1A)
Akkoord met bestek? Coded value in MSB-code - origine verzekeringsmaatschappij ( ->)  
( D'accord sur le devis ? / Vereinbarung mit Besteck? / Agreement with damage quotation? )
MessageClaimInsurerMsbType | 15 | MessageClaimInsurerMsbType - (CMSB 15)
Akkoord voor uitbetaling aan derde Attribute of Schade ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : Akkoord uitbetaling derde ? / CNB1 / -> )
( Accord indemnisation tiers / Vereinbarung zur Auszahlung an Dritte / Disbursement agreement )
Claim | PaymentToThirdPartyAgreedIndicator | AgreementSettlementThirdPartyIndicator - (BIN CNB1)
Aktie Entity ( ->) Identificeert een actie, zijnde een of ander proces met een of andere uitwerking op een verzekeringsgegeven. 
( Action / Aktion / Action )
| Action | - (ACT 998)
AL1 Coded value in Type antidiefstalsysteem voor voertuigen ( ->) Alarmsysteem zonder passieve activatie noch heractivatie 
( AL1 / AL1 / AL1 )
VehicleTheftAntiSystemType | 14 | VehicleTheftAntiSystemType - (5634 14)
AL2 Coded value in Type antidiefstalsysteem voor voertuigen ( ->) Alarmsysteem met passieve activatie en heractivatie 
( AL2 / AL2 / AL2 )
VehicleTheftAntiSystemType | 15 | VehicleTheftAntiSystemType - (5634 15)
Aland Eilanden Coded value in Landcode ( ->)  
( Aland, Îles / Aland Inseln / Aland Isles )
CountryType | AX | CountryType - (519B AX)
Alander Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( alander / von Alander inseln / Alander )
NationalityType | AX | NationalityType - (A121 AX)
Alarm eigen aan het merk Coded value in Type antidiefstalsysteem voor voertuigen ( ->)  
( Alarme propre à la marque / Markenspezifische Alarmanlage / Make's own alarm )
VehicleTheftAntiSystemType | 3 | VehicleTheftAntiSystemType - (5634 3)
Alarm erkend Coded value in Type bescherming en voorkoming (Diefstal) ( ->) Electronisch systeem, door een erkend organisme goedgekeurd. 
( Alarme agréée / Anerkanntes Alarmsystem / Alarm recognised )
BuildingAlarmRecognitionType | 1 | BuildingAlarmRecognitionType - (3462 1)
Alarm niet erkend Coded value in Type bescherming en voorkoming (Diefstal) ( ->) Electronisch systeem dat verwittigt over een inbraak, echter zonder enige goedkeuring. 
( Alarme non agréée / Nicht anerkanntes Alarmsystem / Alarm not recognised )
BuildingAlarmRecognitionType | 3 | BuildingAlarmRecognitionType - (3462 3)
Albanese Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( albanaise / albanische / Albanian )
NationalityType | AL | NationalityType - (A121 AL)
albanie Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( albanie / Albanien / Albania )
VictimFATNationalityType | 101 | VictimFATNationalityType - (CL2B 101)
Albanië Coded value in Landcode ( ->)  
( Albanie / Albanien / Albania )
CountryType | AL | CountryType - (519B AL)
Alcolock opgelegd Coded value in Type sanctie (ivm. rijbewijs) ( ->) De bestuurder mag slecht voertuigen besturen die met zulk systeem zijn uitgerust. Systeem dat starten onmogelijk maakt van zodra men teveel gedronken heeft. 
( Alcolock imposé / Alcolock auferleght / Alcolock imposed )
LicenceSanctionType | 2 | LicenceSanctionType - (A1D5 2)
Alg.blijv.kosten Entity ( ->) Algemene blijvende kosten. Als dekking. Als de exploitatie stopt lopen bepaalde kosten nog steeds door. (Leningen, sommige belastingen, sommige personeelskosten, enz.)  
( Frais génér. perman. / Allgemeine dauerhafte Kosten / Permanent fixed costs )
| PermanentFixedCostsCover | - ( 096)
Algemene B.A. Coded value in Tak-Kode FSMA ( ->) Alle overige niet reeds onder de nrs. 10, 11 en 12 vermelde vormen van aansprakelijkheid. (Groep van activiteiten "niet-leven") 
( R.C. générale / Haftpflicht / Liability )
BranchNBBType | 13 | BranchNBBType - (A509 13)
Algemene B.A. Entity ( ->) Koninklijk Besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen. Belgisch Staatsblad van 11 april 1991. Bijlage I. 13. Algemene B.A. Alle overige niet reeds onder de nrs. 10, 11 en 12 vermelde vormen van aanspakelijkheid. 
( R.C. générale / HP -General / HP General )
| BnbCivilLiabilityCommon | - ( )
Algemene informaties en Diverse operaties Entity ( ->) (in het Engels:) As in the Telebib2-Edifact object-action code 9800 
( Informations générales et Opérations diverses / Allgemeine Informationen und verschiedene Operationen / General Information and Miscellaneous operations )
| MessageMiscellaneous | - ( 9800)
Algemene rechtsbijstand (multi objecttype) Coded value in Polistype ( ->) Contract ter dekking van de rechtsbijstand in het privéleven en of het beroepsleven, met mogelijk voertuigen en eender welk ander risico-object. 
( PJ général (multi type d'objet) / Allgemeiner Rechtsschutz (Multi Objekttyp) / Legal Assistance - generic (multi object types) )
ContractPolicyType | 964 | ContractPolicyType - (A502 964)
Algemene voorwaarden Entity ( ->) De teksten die de contractuele afspraak tussen de partijen vastleggen voor identieke of gelijkaardige gevallen, daar waar de bijzondere voorwaarden de afspraak voor het specifieke geval vastleggen. 
( Conditions générales / Allgemeine Geschäftsbedingungen / General clause )
| GeneralClause | - ( 003)
Algemene voorwaarden Entity ( ->) Tekstueel geheel dat de werderzijdse verplichtingen beschrijft. 
( Conditions générales / Allgemeine Bedingungen / General conditions )
| GeneralCondition | - ( )
Algerije Coded value in Landcode ( ->)  
( Algérie / Algerien / Algeria )
CountryType | DZ | CountryType - (519B DZ)
algerije Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( algerie / Algerien / Algeria )
VictimFATNationalityType | 351 | VictimFATNationalityType - (CL2B 351)
Algerijnse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( algérienne / algerische / Algerian )
NationalityType | DZ | NationalityType - (A121 DZ)
alle andere machines, elektr. toest. Coded value in Type gebruikte materieel ( ->)  
( toutes autres machines, app.elec. / alle anderen Maschinen - elektrische Geräte / all other machines - electrical appliances )
ActivityEquipmentType | 349 | ActivityEquipmentType - (CQ79 349)
Alle Bouwwerf Risico's Entity ( ->) Geheel van waarborgen met betrekking tot de op een bouwplaats uitgevoerde werkzaamheden (de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de betrokken partijen), de aanwezige objecten en de objecten in oprichting. De afkorting ABR is algemeen gekend. 
( Tous Risques Chantier / Alle Bauarbeiten site Risiken / All-in building site )
| BuildingSiteAllInGuarantee | - ( 912)
Alle onbetaalden Coded value in Type aanvraag onbetaalden ( ->)  
( Tous les impayés / Alle unbezahlten Beträge / All unsettled payments )
MessageRequestPaymentsUnsettledType | 1 | MessageRequestPaymentsUnsettledType - (EW20 1)
Alle polissen van de client Coded value in Toepassingsgebied van de wijziging ( ->)  
( Toutes les polices du client / Sämtliche Policen des Kunden / All of the client's policies )
ContractAdjustmentFieldType | 2 | ContractAdjustmentFieldType - (A1ZU 2)
Alle Risico's Entity ( ->) Waarborg ter dekking van alle vormen van schade, behoudens de formele uitsluitingen. Wat niet is uitgesloten, is verzekerd. Het komt derhalve de verzekeraar toe aan te tonen dat een schadegeval niet gedekt is. 
( Tous Risques / garantieren alle Risiken / All-In )
| AllInGuarantee | - ( 950)
Alle Risico's (ondernemingen) Coded value in Polistype ( ->) Als polistype voorbehouden aan de polissen die de schade van volledige ondernemingen tot voorwerp hebben, onder een specifieke bewoording -alle risico’s-, doch buiten de gebruikelijke sectorale conventies. 
( Tous risques (entreprises) / Alle Risiken (Unternehmen) / All risks (enterprises) )
ContractPolicyType | 912 | ContractPolicyType - (A502 912)
Alle Risico's (particulieren) Coded value in Polistype ( ->) Als polistype voorbehouden aan de polissen die de schade aan welomschreven voorwerpen tot voorwerp hebben. 
( Tous risques (particuliers) / Alle Risiken (Privatpersonen) / All Risks (private individuals) )
ContractPolicyType | 950 | ContractPolicyType - (A502 950)
Alle risico's (Transport) Entity ( ->) Waarborg - Verzekering van goederen tegen alle risico’ s die niet in de algemene voorwaarden zijn uitgesloten. 
( Tous risques (Transport) / All-in (Transporte) / All-in (Transports) )
| TransportAllInGuarantee | - ( 803)
Alle Risico's Electronica Coded value in Polistype ( ->) Als polistype voorbehouden aan de polissen die de schade aan de elektronica en/of burotica tot voorwerp hebben, al of niet volgens geïnventarieerde toestellen en/of hun toebehoren of onder de vorm van een extended cover. 
( Tous risques Electronique / Alle Risiken Elektronik / All Risks - Electronics )
ContractPolicyType | 914 | ContractPolicyType - (A502 914)
Alle Risico's Gebouw Coded value in Polistype ( ->) Als polistype voorbehouden aan de polissen die, in tegenstelling tot de polissen met -genoemde gevaren-, volgens hun voorwaarden alle gevaren verzekeren behalve diegene die uitgesloten werden. 
( Tous risques Immeuble / Alle Risiken Gebaüde / Premises - All Risks )
ContractPolicyType | 370 | ContractPolicyType - (A502 370)
Alle Risico's Gebouw SR Coded value in Polistype ( ->) Als polistype voorbehouden aan de polissen die volgens hun voorwaarden alle gevaren verzekeren, behalve diegene die uitgesloten werden. Meestal met polisteksten volgens de conventies -alle risico’s Assuralia-. 
( Tous risques Immeuble RSp / Alle Risiken Gebaüde SR / Premises SpR - All Risks )
ContractPolicyType | 770 | ContractPolicyType - (A502 770)
Alle risico's vrachtwagens Coded value in Polistype ( ->)  
( Tous risques camions / Alle Risiken LKW / All Risks - Trucks )
ContractPolicyType | 915 | ContractPolicyType - (A502 915)
Alle takken leven Entity ( ->) Koninklijk Besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen. Belgisch Staatsblad van 11 april 1991. Bijlage II. K. Alle takken leven, bestaande uit alle verzekeringstakken opgesomd in bijlage I [onder de nrs. 21 tot en met 29]. 
( Toutes branches vie / Alle Leben-Branchen / All life branches )
| BnbBranchGroupAllLife | - ( )
Alle takken niet-leven Entity ( ->) Koninklijk Besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen. Belgisch Staatsblad van 11 april 1991. Bijlage II. H. Alle takken niet-leven, bestaande uit alle verzekeringstakken opgesomd in bijlage I onder de nrs. 1 tot 18. 
( Toutes branches non-vie / Alle Nicht-Leben-Branchen / All non-life branches )
| BnbBranchGroupAllNonlife | - ( )
Alle technische gegevens zijn ingevuld, de prijs ontbreekt Coded value in Beschikbaarheid van het Technicar-record ( ->)  
( Toutes les données technique sont rempli, le prix manque / alle technische Daten ausgefüllt - Preis nicht vorhanden / Alle technische gegevens ingevuld, prijs ontbreekt )
TechnicarRecordAvailabilityType | T | TechnicarRecordAvailabilityType - (500V T)
Alle voertuigen Coded value in Voertuigen van het gezin ( ->)  
( Tous les véhicules / Jenes Fahrzeug / All vehicles )
FamilyVehiclesType | A | FamilyVehiclesType - (4170 A)
Alle voetuigen andere dan personenwagens Coded value in Voertuigen van het gezin ( ->)  
( Tous les véhicules sauf les voitures / Jenes Fahrzeug, keine Auto / All vehicles, private cars excluded )
FamilyVehiclesType | B | FamilyVehiclesType - (4170 B)
Alle Waarden Coded value in Polistype ( ->) Als polistype voorbehouden aan de polissen die geld, liquiditeiten en waardepapieren tot voorwerp hebben (opslag, vervoer, vals geld, fraude, ...). 
( Toutes valeurs / Alle Werte / All Valuables )
ContractPolicyType | 921 | ContractPolicyType - (A502 921)
alleen door menselijke kracht bewogen Coded value in Type gebruikte materieel ( ->)  
( mus exclusivement par l'homme / nur mit menschlicher Kraft bewegt / moved only by human power )
ActivityEquipmentType | 351 | ActivityEquipmentType - (CQ79 351)
Alleenstaand Coded value in Type aangrenzing ( ->) Goed verwijderd van omgevende gebouwen. 
( Isolé / Freistehend / Isolated )
BuildingAdjacentType | 3 | BuildingAdjacentType - (3V62 3)
Alleenstaand Coded value in Dekkingstype B.A. - Privé-leven ( ->)  
( Isolé / Alleinstehend / Single )
GuaranteeLiabilityPrivateLifeType | X2 | GuaranteeLiabilityPrivateLifeType - (4100 X2)
Alleenstaand meer dan 20m Coded value in Type aangrenzing ( ->)  
( Isolé meer dan 20m / Alleinstehend uber 20m / Isolated above 20 m )
BuildingAdjacentType | 4 | BuildingAdjacentType - (3V62 4)
Alleenstaand meer dan 50m Coded value in Type aangrenzing ( ->)  
( Isolé meer dan 50 m / Ausgeschlossen uber 50m / Isolated > 50 m )
BuildingAdjacentType | 8 | BuildingAdjacentType - (3V62 8)
Alleenstaand minder dan 50m Coded value in Type aangrenzing ( ->)  
( Isolé moins que 50m / Ausgeschlossen unter 50m / Isolated < 50 m )
BuildingAdjacentType | 9 | BuildingAdjacentType - (3V62 9)
Alleenstaand persoon Attribute of Persoon (fysiek) ( ->) Duidt aan dat een betrokkene alleen leeft.  
( Codification : Verzekerde - alleenstaand ? / A225 / -> )
( Personne isolée / Alleinstehende Person / Isolated person )
PhysicalPerson | SinglePersonIndicator | PersonIsolatedIndicator - (BIN A225)
Alleenstaande derde leeftijd Coded value in Dekkingstype B.A. - Privé-leven ( ->)  
( Isolé du troisième âge / Senioren alleinstehend / Single senior citizen )
GuaranteeLiabilityPrivateLifeType | X4 | GuaranteeLiabilityPrivateLifeType - (4100 X4)
Alleensturen Coded value in Connexiteitsreden ( ->)  
( Conduite exclusive / Alleinfahren / Exclusive driver's rights )
ContractPolicyRelationReasonType | 52 | ContractPolicyRelationReasonType - (A04A 52)
Alleensturen Coded value in Connexiteitsreden ( ->)  
( Conduite exclusive / Alleinfahren / Exclusive driver's rights )
ContractConnectionReasonType | 52 | ContractConnectionReasonType - (A0BA 52)
Allen Coded value in Sender type, coded ( ->)  
( Tous / Alle / All )
MessageSenderOrDestineeType | 99 | MessageSenderOrDestineeType - (X927,X928 99)
Allerlei Coded value in Boeking - bewerkingscode GCP ( ->) Alle andere verrichtingen die geen betrekking hebben op premies en kommissielonen (vb. fiskale zegels, beheerskosten). 
( Divers / Verschiedenes / Miscellaneous )
AccountingTransactionCmpType | 8 | AccountingTransactionCmpType - (B300 8)
Allerlei Entity ( ->) Allerlei zonder premie, noch commissieloon. 
( Divers / Verschiedenes / Miscellaneous )
| MiscellaneousTransactionLine | - ( 008)
ALLERLEI : -- VRIJE TEKST -- VRIJE TEKST -- ... Coded value in MSB-code - origine makelaar ( ->)  
( DIVERS : -- TEXTE LIBRE -- TEXTE LIBRE -- ... / Weiteres - Freitext - ... / Miscellaneous -- Free tekst -- )
MessageClaimBrokerMsbType | 99 | MessageClaimBrokerMsbType - (CMSA 99)
ALLERLEI : -- Vrije tekst -- Vrije tekst -- ... Coded value in Code MPB - origine makelaar ( ->) WGN 20121108 : Vrije tekst - bericht niet prioritair te behandelen (gezien niet gestructureerd bericht). 
( DIVERS : -- Texte libre -- Texte libre -- ... / Weiteres - Freitext / Others : Free tekst )
MessageBusinessBrokerMpbType | 99 | MessageBusinessBrokerMpbType - (CMPA 99)
ALLERLEI : Beschouwen dossier als afgehandeld Coded value in MSB-code - origine makelaar ( ->)  
( DIVERS : Considérons l'affaire comme terminée / Weiteres - Betrachten Sie Datei als behandelt / Others: Consider file as handled )
MessageClaimBrokerMsbType | 71 | MessageClaimBrokerMsbType - (CMSA 71)
ALLERLEI : Voertuig bevindt zich ... Coded value in MSB-code - origine makelaar ( ->)  
( DIVERS : Voiture visible à ... / Weiteres - Fahrzeug ist... / Others: vehicle located at ... )
MessageClaimBrokerMsbType | 72 | MessageClaimBrokerMsbType - (CMSA 72)
Alles Coded value in Stuur aangeduide document terug ( ->)  
( Tout / Alles / All )
DocumentReturnRequestType | A | DocumentReturnRequestType - (C4C0 A)
ALLOPAAT Coded value in Type beroep ( ->)  
( ALLOPATHE / Allopathe (*) / Allopathe (*) )
OccupationType | 154 | OccupationType - (X041 154)
All-road Coded value in Marktsegment van het voertuig ( ->) 20140124: Audi A4 Allroad en Q3 en Q5 en Q7 / BMW X1 en X3 en X5 en X6 / Cadillac Escalade en SRX / Chevrolet Trax en Captiva / Citroen C4 Aircross en C-Crosser / Dacia Sandero Stepway en Duster / Fiat Freemont en Sedici 4x4 / Ford Kuga / Honda CR-V / Hyundai IX35 en Santa Fe en IX55 / Infiniti QX50 en QX70 / Jeep Compass en Wrangler en Grand Cherokee / Kia Sportage en Sorento / Land Rover Freelander en Discovery en Range Rover en Defender / Lexus RX / Mazda CX-5 / Mercedes M en GLK en GLA en G en GL / Mitsubishi ASX en Outlander en Pajero / Nissan Juke en Qashqai en X-Trail en Murano en Pathfinder / Opel Mokka en Antara / Peugeot 4008 en 2008 en 3008 en 508 RXH / Porsche Macan en Cayenne / Renault Captur en Koleos / Skoda Yeti / Ssangyong Korando en Rexton / Subaru Legacy Outback en XV en Forester / Suzuki SX4 en Jimny en Grand Vitara / Toyota Rav4 en Landcruiser / VW Passat Alltrack en Tiguan en Touareg / Volvo XC60 en XC70 en XC90  
( All-road / All-road / All-road )
VehicleMarketSegmentType | S | VehicleMarketSegmentType - (563E S)
All-road Coded value in Type jeep-like ( ->)  
( All-road / All-road / All-road )
JeepLikeType | A | JeepLikeType - (561C A)
Alpinisme Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Alpinisme / Bergsteigen / Mountaineering )
ClaimCircumstanceType | 213 | ClaimCircumstanceType - (C221 213)
als schade aan derden Coded value in Het voorwerp der beschadigingen is omschreven ( ->)  
( comme dommages aux tiers / so wie Schäden an Dritten / as damage to third parties )
EventAccidentObjectDamagedDescriptionType | 3 | EventAccidentObjectDamagedDescriptionType - (9910 3)
ALUINER (HUIDEN, LEDER) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ALUNEUR (PEAUX - CUIR) / Aluneur(Peaux-Cuir) (*) / Aluneur(Peaux-Cuir) (*) )
OccupationType | 3507 | OccupationType - (X041 3507)
ALUINLOOIER (HUIDEN, LEDER) Coded value in Type beroep ( ->)  
( DOLEUR (PEAUX) / Doleur(Peaux) (*) / Doleur(Peaux) (*) )
OccupationType | 3483 | OccupationType - (X041 3483)
Aluminium Coded value in Vaartuig - Bouwmateriaal ( ->)  
( Aluminium / Aluminium / Aluminium )
WaterVehicleConstructionMaterialType | 01 | WaterVehicleConstructionMaterialType - (5803 01)
AM - Bromfietsen Coded value in Type rijbewijs ( ->) Vanaf 1/05/2013 : A3 wordt AM : Voertuig : twee- en driewielige bromfietsen en lichte vierwielers met snelheid <= 45 km/u. Met aanhangwagen, behalve aan bromfiets met drie wielen of lichte vierwieler. / Leeftijd : 16 jaar. 1/10/1998 - 1/05/2013 : A3 : Voertuig : Bromfiets klasse B : cilinderinhoud =< 50 cm3 - 25 km/u < snelheid =< 45 km/u. / Leeftijd : 16 jaar, 18 jaar met passagier. 1/1/1989 - 30/9/1998 : Bromfietsen Voor 1/1/1989 : onbestaande  
( AM - Cyclomoteurs / AM - Moped / AM - Moped )
DocumentLicenceDriverType | AM | DocumentLicenceDriverType - (A192 AM)
AMANDELBLEKER (BANKETBAKKERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( BLANCHISSEUR D'AMANDES (CONFISERIE) / BlanchisseurD'Amandes(Confiserie) (*) / BlanchisseurD'Amandes(Confiserie) (*) )
OccupationType | 3055 | OccupationType - (X041 3055)
AMANDELSCHAVER (BANKETBAKKERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( EFFILEUR D'AMANDES (CONFISERIE) / EffileurD'Amandes(Confiserie) (*) / EffileurD'Amandes(Confiserie) (*) )
OccupationType | 3056 | OccupationType - (X041 3056)
Amb. kosten zw.ziekt Entity ( ->) Ambulante medische kosten bij zware ziekten. Als dekking. Medische verzorging, aan huis geleverd, in het geval van ziekten die een (gespecifieerd) ernstig karakter hebben. 
( Frais amb.mal.graves / Ambulante Kosten im Falle von schweren Erkrankungen / Ambulatory expenses in case of severe diseases )
| AmbulatoryExpensesInCaseOfSevereDiseasesCover | - ( 042)
Ambachtelijke ondernemingen Coded value in Paritair comité ( ->)  
( Entreprises artisanales / 111.02.00 (*) / Joint Committee for the arts and crafts )
JointCommitteeType | 1110200 | JointCommitteeType - (A139 1110200)
Ambachtelijke ondernemingen - Administratief arrondissement Charleroi en provincie Namen Coded value in Paritair comité ( ->)  
( Entreprises artisanales - Arrondissement administratif de Charleroi et province de Namur / 111.02.06 (*) / Joint Committee for the arts and crafts - administrative district of Charleroi and the province of Namur )
JointCommitteeType | 1110206 | JointCommitteeType - (A139 1110206)
Ambachtelijke ondernemingen - Bergen-Borinage Coded value in Paritair comité ( ->)  
( Entreprises artisanales - Mons-Borinage / 111.02.10 (*) / Joint Committee for the arts and crafts - Mons - Borinage )
JointCommitteeType | 1110210 | JointCommitteeType - (A139 1110210)
Ambachtelijke ondernemingen - Centrum Coded value in Paritair comité ( ->)  
( Entreprises artisanales - Région du Centre / 111.02.08 (*) / Joint Committee for the arts and crafts - central region )
JointCommitteeType | 1110208 | JointCommitteeType - (A139 1110208)
Ambachtelijke ondernemingen - Land van Waas Coded value in Paritair comité ( ->)  
( Entreprises artisanales - Pays de Waas / 111.02.05 (*) / Joint Committee for the arts and crafts - region of the Waas )
JointCommitteeType | 1110205 | JointCommitteeType - (A139 1110205)
Ambachtelijke ondernemingen - Provincie Brabant Coded value in Paritair comité ( ->)  
( Entreprises artisanales - Province de Brabant / 111.02.01 (*) / Joint Committee for the arts and crafts - province of Brabant )
JointCommitteeType | 1110201 | JointCommitteeType - (A139 1110201)
Ambachtelijke ondernemingen - Provincie Oost-Vlaanderen Coded value in Paritair comité ( ->)  
( Entreprises artisanales - Province de Flandre orientale / 111.02.03 (*) / Joint Committee for the arts and crafts - province of East-Flanders )
JointCommitteeType | 1110203 | JointCommitteeType - (A139 1110203)
Ambachtelijke ondernemingen - Provincie West-Vlaanderen Coded value in Paritair comité ( ->)  
( Entreprises artisanales - Province de Flandre occidentale / 111.02.02 (*) / Joint Committee for the arts and crafts - province of West-Flanders )
JointCommitteeType | 1110202 | JointCommitteeType - (A139 1110202)
Ambachtelijke ondernemingen - Provincies Antwerpen en Limburg Coded value in Paritair comité ( ->)  
( Entreprises artisanales - Provinces d'Anvers et de Limbourg / 111.02.04 (*) / Joint Committee for the arts and crafts - provinces of Antwerp and Limburg )
JointCommitteeType | 1110204 | JointCommitteeType - (A139 1110204)
Ambachtelijke ondernemingen - Provincies Luik en Luxemburg Coded value in Paritair comité ( ->)  
( Entreprises artisanales - Province de Liège et de Luxembourg / 111.02.07 (*) / Joint Committee for the arts and crafts - provinces of Liège and Luxembourg )
JointCommitteeType | 1110207 | JointCommitteeType - (A139 1110207)
Ambachtelijke ondernemingen - West-Henegouwen Coded value in Paritair comité ( ->)  
( Entreprises artisanales - Hainaut occidental / 111.02.09 (*) / Joint Committee for the arts and crafts - Hainaut-west )
JointCommitteeType | 1110209 | JointCommitteeType - (A139 1110209)
ambachtslieden Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( artisans, ouvriers de metier et ouvr. / Handwerker / Craftsmen )
InsuredOccupationType | 86900 | InsuredOccupationType - (2111 86900)
Ambachtslieden, vak- en fabriekarbeiders Coded value in Verzekeringsnemer - beroepscode ( ->)  
( Artisans, ouvriers de métier / Handwerker, Profis und Fabrikarbeiter / Craftsmen, specialised- and factory workers )
PolicyHolderOccupationType | 86 | PolicyHolderOccupationType - (A141 86)
AMBASSADE ATTACHE Coded value in Type beroep ( ->)  
( ATTACHE D'AMBASSADE / AttacheD'Ambassade (*) / AttacheD'Ambassade (*) )
OccupationType | 748 | OccupationType - (X041 748)
AMBASSADEUR Coded value in Type beroep ( ->)  
( AMBASSADEUR / Ambassadeur (*) / Ambassadeur (*) )
OccupationType | 728 | OccupationType - (X041 728)
Ambtenaar Coded value in Code beroep ( ->)  
( Fonctionnaire / Beamter / Officer )
DriverRiskClassType | 12 | DriverRiskClassType - (A197 12)
Ambtenaar Coded value in Sociaal statuut ( ->) Persoon die een betrekking uitoefent in de publieke diensten, met uitzondering van het leger. 
( Fonctionnaire / Beamter / Bureaucrat )
PersonSocialStatusType | 01 | PersonSocialStatusType - (A132 01)
Ambtenaar Coded value in Risicoklasse (activiteit) ( ->)  
( Fonctionnaire / Beamte(r) / Bureaucrat )
ActivityRiskClassType | 12 | ActivityRiskClassType - (5197 12)
AMBTENAAR (CONSULAAT) Coded value in Type beroep ( ->)  
( AGENT CONSULAIRE / AgentConsulaire (*) / AgentConsulaire (*) )
OccupationType | 898 | OccupationType - (X041 898)
AMBTENAAR (FINANCIEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( AGENT DES FINANCES / AgentDesFinances (*) / AgentDesFinances (*) )
OccupationType | 893 | OccupationType - (X041 893)
AMBTENAAR (GEMEENTE) Coded value in Type beroep ( ->)  
( AGENT COMMUNAL / AgentCommunal (*) / AgentCommunal (*) )
OccupationType | 897 | OccupationType - (X041 897)
AMBTENAAR (INTERNATIONAAL) Coded value in Type beroep ( ->)  
( AGENT INTERNATIONAL / AgentInternational (*) / AgentInternational (*) )
OccupationType | 902 | OccupationType - (X041 902)
AMBTENAAR (KANSELARIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( AGENT DE CHANCELLERIE / AgentDeChancellerie (*) / AgentDeChancellerie (*) )
OccupationType | 900 | OccupationType - (X041 900)
AMBTENAAR (PROVINCIE) Coded value in Type beroep ( ->)  
( AGENT PROVINCIAL / AgentProvincial (*) / AgentProvincial (*) )
OccupationType | 896 | OccupationType - (X041 896)
AMBTENAAR OPENBAAR MINISTERIE (PARKET) Coded value in Type beroep ( ->)  
( OFFICIER MINISTERE PUBLIC (PARQUET) / OfficierMinisterePublic(Parquet) (*) / OfficierMinisterePublic(Parquet) (*) )
OccupationType | 369 | OccupationType - (X041 369)
AMBULANCIER (GEDIPLOMEERD) Coded value in Type beroep ( ->)  
( AMBULANCIER (DIPLOME) / Ambulancier(Diplome) (*) / Ambulancier(Diplome) (*) )
OccupationType | 212 | OccupationType - (X041 212)
Ambulante med.kosten Entity ( ->) Ambulante medische kosten. Als dekking. Medische verzorging, aan huis geleverd. 
( Frais méd.ambulat. / Kosten für ambulante Behandlung / Ambulatory medical expenses )
| AmbulatoryMedicalExpensesCover | - ( 032)
Ambulante medische kosten Entity ( ->) Waarborg die de medische kosten van een behandeling buiten hospitaal dekt, ongeacht de oorzaak ervan. 
( Frais médicaux ambulatoires / Kosten für ambulante Behandlung / Ambulatory medical expenses )
| AmbulatoryMedicalExpensesGuarantee | - ( 238)
Amerikaans Samoa Coded value in Landcode ( ->)  
( Samoa Américaines / Libellé du qualifiant (All.) en 60 pos. Amerikanisch-Samoa / American Samoa )
CountryType | AS | CountryType - (519B AS)
Amerikaanse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( américaine / amerikanische / American )
NationalityType | USA | NationalityType - (A121 USA)
amerikaanse antillen Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( antilles americaines / Amerikanische Antillen / American Antilles )
VictimFATNationalityType | 483 | VictimFATNationalityType - (CL2B 483)
Amerikaanse, van de kleine eilanden Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( des Iles Mineurs éloignées des Etats-Unis / amerikanische / American, distand isles )
NationalityType | UM | NationalityType - (A121 UM)
Amerikaans-Samoaanse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( samoan / samoanische / Samoan )
NationalityType | AS | NationalityType - (A121 AS)
Amfibie Coded value in Vaartuig - type ( ->)  
( Amphibie / Amphibie / Amphibian )
WaterVehicleType | 01 | WaterVehicleType - (5801 01)
Analyse, inbegrepen de vergelijking van het aanbod Attribute of Contract ( ->) Verplichtingen qua inlichtingen voorafgaande aan contracten : Motivering op basis van een analyse, inbegrepen de vergelijking van het aanbod : Ja : Motivering inbegrepen vergelijkingen. 
( Codification : Analyse, inbegrepen de vergelijking van het aanbod / A006 / -> )
( Analyse incluant la comparaison de l'offre disponible / Basiert auf comparative Offerte / Comparative offering based )
Contract | ResearchComparativeOfferIndicator | ResearchComparativeOfferIncludedIndicator - (BIN A006)
Anciënniteit Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Ancienneté / Dienstalter / Seniority )
| Seniority | - ( )
Anciënniteit in de beroepscategorie Attribute of Anciënniteit ( ->) Bevat een datum en/of tijdsaanduiding en zijn formaat. 
( Codification : / / -> )
( Période d'ancienneté dans la catégorie professionnelle / Dienstalter im Berufskategorie / Seniority in the job category )
Seniority | SeniorityDuration | - (DTM 100)
Anciënniteit in de beroepscategorie Entity ( ->) Bevat een datum en/of tijdsaanduiding en zijn formaat. 
( Période d'ancienneté dans la catégorie professionnelle / Dienstalter im Berufskategorie / Seniority in the job category )
| JobCategorySeniority | - ( )
Anciënniteit in de exploitatiezetel Entity ( ->) Bevat een datum en/of tijdsaanduiding en zijn formaat. 
( Période d'ancienneté dans le siège d'exploitation / Dienstalter ins Betriebssessel / Seniority in the branch )
| BranchSeniority | - ( )
Anciënniteit in de onderneming Entity ( ->) Bevat een datum en/of tijdsaanduiding en zijn formaat. 
( Période d'ancienneté dans l'entreprise / Dienstalter ins Unternehmen / Seniority in the company )
| CompanySeniority | - ( )
Anciënniteit in het beroep Entity ( ->) Bevat een datum en/of tijdsaanduiding en zijn formaat. 
( Période d'ancienneté dans la profession / Dienstallter ins Beruf / Seniority in the profession )
| ProfessionSeniority | - ( )
and.vervoermiddel. nergens gerangsch. Coded value in Type gebruikte materieel ( ->)  
( autres moyens de transport non repris / andere Transportmittel - nicht klassifiziert / other means of transport ranked nowhere )
ActivityEquipmentType | 299 | ActivityEquipmentType - (CQ79 299)
Ander voorwerp geschil Coded value in Onderwerp/voorwerp geschil ( ->)  
( Autre objet de litige / Anderes Objekt des Streits / Other object dispute )
EventAccidentDiscussionSubjectType | 99 | EventAccidentDiscussionSubjectType - (CQIG 99)
andere Coded value in Indexcode rollend materieel ( ->)  
( autres / Sonstige / Other )
EquipmentVehiclesIndexType | 9 | EquipmentVehiclesIndexType - (3356 9)
Andere Coded value in Marktsegment van het voertuig ( ->)  
( Autre / Sonstige / Other )
VehicleMarketSegmentType | 18 | VehicleMarketSegmentType - (563E 18)
Andere Coded value in Titularis van het document ( ->)  
( Autre / Andere / Other )
DocumentHolderType | 9 | DocumentHolderType - (507X 9)
andere Coded value in Territoriale grenzen van de jachtakte ( ->)  
( autres / Andere / Other )
HuntingLicenceTerritorialLimitType | 9 | HuntingLicenceTerritorialLimitType - (4441 9)
Andere Coded value in Type antidiefstalsysteem voor voertuigen ( ->)  
( Autre / Andere / Other )
VehicleTheftAntiSystemType | 9 | VehicleTheftAntiSystemType - (5634 9)
andere Coded value in Indexcode dieren ( ->)  
( autres / Sonstige / Other )
AnimalsIndexType | 9 | AnimalsIndexType - (3346 9)
andere Coded value in Indexcode koopwaar ( ->)  
( autres / Sonstige / Other )
GoodsIndexCode | 9 | GoodsIndexCode - (3336 9)
andere Coded value in Indexcode materieel ( ->)  
( autres / Sonstige / Other )
EquipmentIndexType | 9 | EquipmentIndexType - (3326 9)
Andere Coded value in Aard maatregelen na schade ( ->)  
( Autre / Sonstige / Other )
RiskClaimResultingMeasureType | 9 | RiskClaimResultingMeasureType - (5V03 9)
andere Coded value in Indexcode meubilair ( ->)  
( autres / Sonstige / Other )
FurnitureIndexType | 9 | FurnitureIndexType - (3316 9)
Andere Coded value in Type beroep ( ->)  
( Autre / Sonstige / Other )
OccupationTypeOld | 9 | OccupationTypeOld - (2120 9)
Andere Coded value in Type brandstof ( ->)  
( Autre / Sonstige / Other )
VehicleFuelType | 5 | VehicleFuelType - (5015 5)
Andere Coded value in Type vrijstelling 3 ( ->)  
( Autre / Sonstige / Other )
DeductibleType4 | 9 | DeductibleType4 - (5F20 9)
Andere Coded value in Type instelling ( ->)  
( Autre / Andere / Other )
BuildingInstitutionFinancingType | 3 | BuildingInstitutionFinancingType - (3133 3)
Andere Coded value in Soort brandstof ( ->)  
( Autre / Sonstige / Other )
VehicleFuelType2 | 5 | VehicleFuelType2 - (5618 5)
Andere Coded value in Kleur van het voertuig ( ->)  
( Autre / Sonstige / Other )
VehicleColourType | X | VehicleColourType - (5019 X)
Andere Coded value in Landcode ( ->)  
( Autre / Andere / Other )
CountryType | XX | CountryType - (519B XX)
andere Coded value in Type terugbetaling lening ( ->)  
( autre / Sonstige / Other )
LoanRepaymentType | 9 | LoanRepaymentType - (0300 9)
Andere Coded value in Dakbedekkingstype ( ->)  
( Autre / Andere / Other )
BuildingRoofType | 9 | BuildingRoofType - (3V16 9)
Andere Coded value in Territoriale begrenzing voor het gebruik van het voertuig ( ->)  
( Autre / Andere / Other )
CoverTerritorialLimitVehicleUsageType | 5 | CoverTerritorialLimitVehicleUsageType - (5270 5)
Andere Coded value in Type lening ( ->)  
( Autre / Sonstige / Other )
LoanType | 9 | LoanType - (0200 9)
Andere Coded value in Reden opzeg ( ->)  
( Autre / Andere / Other )
CancellationReasonType3 | 9 | CancellationReasonType3 - (A705 9)
Andere Coded value in Juridisch statuut ( ->) Kruispuntbank : codes rechtsvormen : geen overeenkomstige code zoniet 151. 
( Autre / Andere / Other )
PersonLegalStatusType | 99 | PersonLegalStatusType - (A130 99)
Andere Coded value in Band met tegenpartij-correspondent 2 ( ->)  
( Autre / Sonstige / Other )
Correspondent2AdversaryRelationType | 9 | Correspondent2AdversaryRelationType - (CF36 9)
Andere Coded value in Band met nemer ( ->)  
( Autre / Sonstige / Other )
Correspondent2HolderRelationType | 9 | Correspondent2HolderRelationType - (CF35 9)
Andere Coded value in Band met tegenpartij ( ->)  
( Autre / Sonstige / Other )
Correspondent1AdversaryRelationType | 9 | Correspondent1AdversaryRelationType - (C836 9)
Andere Coded value in Band met nemer ( ->)  
( Autre / Sonstige / Other )
Correspondent1HolderRelationType | 9 | Correspondent1HolderRelationType - (C835 9)
Andere Coded value in Type begunstigde ( ->)  
( Autre / Andere / Other )
PartyBeneficiaryType | 9 | PartyBeneficiaryType - (C60A 9)
Andere Coded value in Betalingswijze ( ->)  
( Autre / Andere / Other )
PaymentMeansType | 9 | PaymentMeansType - (C608 9)
Andere Coded value in Code plaats van expertisering ( ->)  
( Autre / Andere / Other )
AssessmentLocationType | 99 | AssessmentLocationType - (C33A 99)
Andere Coded value in Type tussenkomende overheid ( ->) Beslissing WGN 20121108. De -andere- moet vermeden worden qua gebruik. 
( Autre / Sonstige / Other )
EventAccidentAuthorityInterveningType | 9 | EventAccidentAuthorityInterveningType - (C240 9)
Andere Coded value in Hoedanigheid van de -ontdekker- ( ->)  
( Autres / Sonstige / Other )
CapacityVehicleFinderType | 33 | CapacityVehicleFinderType - (C1A9 33)
Andere Coded value in Band met tegenpartij - correspondent 3 ( ->)  
( Autre / Sonstige / Other )
Correspondent3AdversaryRelationType | 9 | Correspondent3AdversaryRelationType - (CG36 9)
andere Coded value in dekking z - indexcode ( ->)  
( andere / sonstige / other )
CoverZIndexType | 9 | CoverZIndexType - (AZ06 9)
Andere Coded value in Band met nemer - correspondent 4 ( ->)  
( Autre / Autre (*) / Autre (*) )
Correspondent4HolderRelationType | 9 | Correspondent4HolderRelationType - (CI35 9)
andere Coded value in dekking y - indexcode ( ->)  
( autre / Sonstige / Other )
CoverYIndexType | 9 | CoverYIndexType - (AY06 9)
andere Coded value in dekking x - indexcode ( ->)  
( autre / Sonstige / Other )
CoverXIndexType | 9 | CoverXIndexType - (AX06 9)
Andere Coded value in Waarborg - code index ( ->)  
( Autre / Autre (*) / Autre (*) )
GuaranteeIndexType | 9 | GuaranteeIndexType - (AW16 9)
Andere Coded value in Type kwijting ( ->)  
( Autre / Andere / Other )
PremiumInvoiceType | 9 | PremiumInvoiceType - (B001 9)
andere Coded value in Reden opzeg ( ->)  
( autre / Sonstige / Other )
CancellationReasonType2 | 9 | CancellationReasonType2 - (A331 9)
Andere Coded value in Producent - taalcode ( ->)  
( Autre / Sonstige / Other )
IntermediaryLanguageType | 9 | IntermediaryLanguageType - (A46C 9)
Andere Coded value in Schorsingsreden ( ->)  
( Autres / Andere / Others )
SuspensionReasonType | 9 | SuspensionReasonType - (A311 9)
Andere Coded value in V-nemer-werkgever-jur.statuut (buitenl.) ( ->)  
( Autre / Sonstige / Other )
PersonEmployerAbroadLegalType | 99 | PersonEmployerAbroadLegalType - (A1CT 99)
Andere Coded value in V-nemer-werkgever-juridisch statuut ( ->)  
( Autre / Sonstige / Other )
PolicyHolderEmployerLegalStatusType | 99 | PolicyHolderEmployerLegalStatusType - (A1CS 99)
Andere Coded value in Juridisch statuut (buitenland) ( ->)  
( Autre / Andere / Other )
PersonLegalStatusAbroadType | 99 | PersonLegalStatusAbroadType - (A133 99)
Andere Coded value in Hoedanigheid van de tegenpartij ( ->)  
( Autres / Andere / Others )
PartyAdversaryQualityType | 99 | PartyAdversaryQualityType - (C114 99)
Andere Coded value in Slachtoffer - andere premies - kode 1 ( ->)  
( Autres / Sonstige / Other )
VictimAllowanceOther1Type | 9 | VictimAllowanceOther1Type - (CQD4 9)
andere Coded value in gebouw + inhoud - indexcode ( ->)  
( autres / Sonstige / Other )
BuildingAndContentIndexationType | 9 | BuildingAndContentIndexationType - (M036 9)
Andere Coded value in Inhoud - indexcode ( ->)  
( Autres / Sonstige / Other )
ContentIndexType | 9 | ContentIndexType - (M026 9)
Andere Coded value in Gebouw - indexcode ( ->)  
( Autres / Sonstige / Other )
BuildingIndexationType | 9 | BuildingIndexationType - (M016 9)
Andere Coded value in Aard bijvoegsel ( ->)  
( Autre / Andere / Other )
ContractEndorsementType | 5 | ContractEndorsementType - (EW06 5)
Andere Coded value in Reden vernietiging ( ->)  
( Autre / Sonstige / Other )
CancellationReasonType | 09 | CancellationReasonType - (EW01 09)
andere Coded value in vroeger kontrakt - schorsing reden ( ->)  
( autre / Sonstige / Other )
ContractPreviousSuspensionReasonType | 9 | ContractPreviousSuspensionReasonType - (D245 9)
Andere Coded value in Vroeger contract - opzeg reden ( ->)  
( Autre / Sonstige / Other )
ContractPreviousCancellationReasonType | 9 | ContractPreviousCancellationReasonType - (D243 9)
andere Coded value in bericht - vorm ( ->)  
( autrement / Sonstige / Other )
MessageModeType | 9 | MessageModeType - (D120 9)
Andere Coded value in Andere voordelen - kode 2 ( ->)  
( Autres / Sonstige / Other )
AdvantagesOtherType2 | 9 | AdvantagesOtherType2 - (CQH4 9)
Andere Coded value in Andere voordelen - kode 1 ( ->)  
( Autres / Sonstige / Other )
AdvantagesOtherType | 9 | AdvantagesOtherType - (CQG4 9)
Andere Coded value in Band met nemer - correspondent 3 ( ->)  
( Autre / Sonstige / Other )
Correspondent3HolderRelationType | 9 | Correspondent3HolderRelationType - (CG35 9)
Andere Coded value in Slachtoffer - andere premies - kode 2 ( ->)  
( Autres / Sonstige / Other )
VictimAllowanceOther2Type | 9 | VictimAllowanceOther2Type - (CQE4 9)
Andere Coded value in Oorsprong waterschade ( ->)  
( Autre / Sonstige / Other )
EventWaterDamageOriginType | 9 | EventWaterDamageOriginType - (CM41 9)
Andere Coded value in Slacht.premies van koll.over bedrag ( ->)  
( Autres / Sonstige / Other )
VictimAllowanceCollectiveType | 9 | VictimAllowanceCollectiveType - (CQB4 9)
Andere Coded value in Soort premie (toegevoegd aan verloning) ( ->)  
( Autres / Sonstige / Other )
AdvantageWagesAddedBonusType | 9 | AdvantageWagesAddedBonusType - (CQA4 9)
Andere Coded value in Reden niet-onderworpenheid aan de sociale zekerheid ( ->)  
( Autre / Sonstige / Other )
SocialSecuritySubmissionNoneReasonType | 99 | SocialSecuritySubmissionNoneReasonType - (CQ3A 99)
Andere Coded value in RDR - kategorie ( ->)  
( Autres / Sonstige / Other )
KnockForKnockCategoryType | C | KnockForKnockCategoryType - (CP78 C)
andere Coded value in Bestemmeling van de briefwisseling ( ->)  
( autre / Andere (unter zzzz anzugeben) / Other (describe under zzzz) )
CorrespondenceDestinationType | 9 | CorrespondenceDestinationType - (C090 9)
Andere Coded value in Soort ruit ( ->)  
( Autre / Sonstige / Other )
BuildingWindowGlassType | 9 | BuildingWindowGlassType - (CM51 9)
Andere Coded value in Binding met derde ( ->)  
( Autre / Andere / Other )
RelationAdversaryType | 9 | RelationAdversaryType - (CL94 9)
Andere Coded value in Binding met verzekeringnemer ( ->)  
( Autre / Andere / Other )
RelationPolicyHolderType | 9 | RelationPolicyHolderType - (CL91 9)
Andere Coded value in Categorie ARAB ( ->)  
( Autre / Sonstige / Other )
OccupationRgptType | 3 | OccupationRgptType - (CL42 3)
Andere Coded value in Band met tegenpartij-correspondent 4 ( ->)  
( Autre / Autre (*) / Autre (*) )
Correspondent4AdversaryRelationType | 9 | Correspondent4AdversaryRelationType - (CI36 9)
Andere Coded value in Slachtoffer - andere premies - kode 3 ( ->)  
( Autres / Sonstige / Other )
VictimAllowanceOther3Type | 9 | VictimAllowanceOther3Type - (CQF4 9)
Andere Coded value in Type vrijstelling 2 ( ->)  
( Autre / Sonstige / Other )
DeductibleType3 | 9 | DeductibleType3 - (5F10 9)
Andere Coded value in Manier van indringen ( ->)  
( Autre / Sonstige / Other )
TheftBurglaryMannerType | 9 | TheftBurglaryMannerType - (CM61 9)
Andere Coded value in Type vrijstelling 1 ( ->)  
( Autre / Sonstige / Other )
DeductibleType2 | 9 | DeductibleType2 - (5F00 9)
Andere Coded value in Aard maatregelen na schade ( ->)  
( Autre / Sonstige / Other )
RiskClaimResultingMeasureType2 | 9 | RiskClaimResultingMeasureType2 - (5V13 9)
andere Coded value in Sociaal statuut ( ->)  
( autre / Andere / Other )
PersonSocialStatusType | 99 | PersonSocialStatusType - (A132 99)
Andere Coded value in Reis - type ( ->)  
( Autre / Sonstiges / Other )
TripType | 9 | TripType - (8040 9)
andere (zzzz) Coded value in verhaal tegen verz.de - datum ontvangst ( ->)  
( autre motif (zzzz) / Sonstige (unter zzzz anzugeben) / others (zzzz) )
RecourseOnInsuredType | 9 | RecourseOnInsuredType - (C705 9)
Andere aan de nettopremie toe te voegen kosten Attribute of Lasten en kosten ( ->) Voor een getarifeerde waarborg, de som van de bedragen toe te voegen aan de "Netto Premie" andere dan "Lasten" of "Splitsingskosten", bvb. : premieprovisiekosten bij speciale risico’s (3,695% percentage in voege in 2004). Zie schema "Samenstelling van pre 
( Codification : / / -> )
( Autres coûts à ajouter à la prime nette / Andere Kosten zur netto Prämie hinzuzufügen / Other costs to be added to the net premium )
CostOrCharge | NetPremiumOtherSupplementaryCostAmount | - (MOA 105)
Andere aan de nettopremie toe te voegen kosten Attribute of Kwijting ( ->) Voor een getarifeerde waarborg, de som van de bedragen toe te voegen aan de "Netto Premie" andere dan "Lasten" of "Splitsingskosten", bvb. : premieprovisiekosten bij speciale risico’s (3,695% percentage in voege in 2004). Zie schema "Samenstelling van premies". 
( Codification : / / -> )
( Autres coûts à ajouter à la prime nette / Andere Kosten zur netto Prämie hinzuzufügen / Other costs to be added to the net premium )
PremiumNotification | PremiumCollectionOtherCostsTotalAmount | - (MOA 105)
Andere activiteiten die de (kandidaat-)verzekerde beoefent. Attribute of Verzekerd persoon (individu) ( ->) Omschrijving van de aard van de andere dan de normale activiteiten die een betrokkene uitoefent. 
( Codification : / / -> )
( Autres activités exercées par le (candidat-)assuré / Andere Aktivitäten des (Kandidat-) Versicherten / Other activities practised by (candidate) insured )
InsuredPersonPartyRole | InsuredOtherActivitiesPractiseText | - (FTX 006)
Andere algemene letsels Coded value in Localisering kwetsuren/verwondingen ( ->)  
( Autres lésions générales / Andere häufige Verletzungen / Other common injuries )
EventAccidentInjuriesLocationType | 79 | EventAccidentInjuriesLocationType - (CQ57 79)
andere arbeiders in de activiteiten t Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( autres ouvriers des activites annexes / andere Beschäftigte in der Nebentätigkeiten / other workers in the additional activities )
InsuredOccupationType | 42900 | InsuredOccupationType - (2111 42900)
andere arbeiders in het communicatiew Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( autres travailleurs des communication / andere Beschäftigte in der Kommunikation / other workers in the communication business )
InsuredOccupationType | 66900 | InsuredOccupationType - (2111 66900)
andere arbeiders in het transportweze Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( autres travailleurs des transports n. / andere Arbeitnehmer bei der Beförderung / other workers in the transportbusiness )
InsuredOccupationType | 65900 | InsuredOccupationType - (2111 65900)
andere BA dan auto Coded value in dekking x - indexcode ( ->)  
( RC autre que auto / andere HP dann Auto / Other libility than motor )
CoverXIndexType | B | CoverXIndexType - (AX06 B)
andere BA dan auto Coded value in dekking y - indexcode ( ->)  
( RC autre que auto / andere HP dann Auto / Other libility than motor )
CoverYIndexType | B | CoverYIndexType - (AY06 B)
andere ba dan auto Coded value in dekking z - indexcode ( ->)  
( andererbaqdanaauto / andere HP dann Auto / Other libility than motor )
CoverZIndexType | B | CoverZIndexType - (AZ06 B)
Andere ba dan auto Coded value in Waarborg - code index ( ->)  
( RC autre que auto / Rcautrequeauto (*) / Rcautrequeauto (*) )
GuaranteeIndexType | B | GuaranteeIndexType - (AW16 B)
andere bedienden n.e.v. Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( autres employes n.c.a. / sonstigen Bediensteten - nicht eindeutig erwähnt / other servants ... )
InsuredOccupationType | 21900 | InsuredOccupationType - (2111 21900)
andere beroepen in de dienstverlenend Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( autres professions de services (n.c.a / anderen Berufen in den Servicegesellschaften / other occupations in the service ... )
InsuredOccupationType | 94900 | InsuredOccupationType - (2111 94900)
Andere beroepen in de dienstverlenende b Coded value in Verzekeringsnemer - beroepscode ( ->)  
( Autres professions des services / anderen Berufen in den Servicegesellschaften / Other occupations in the service ... )
PolicyHolderOccupationType | 94 | PolicyHolderOccupationType - (A141 94)
andere beroepen in de fabricage van t Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( autres professions de la fabric. d'ar / andere Berufe bei der Fertigung von ... / other occupations in the manufacturing of ... )
InsuredOccupationType | 72900 | InsuredOccupationType - (2111 72900)
andere bestuurders n.e.v. Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( autres conducteurs n.c.a. / andere Treiber - nicht eindeutig erwähnt / other drivers ... )
InsuredOccupationType | 63900 | InsuredOccupationType - (2111 63900)
andere bestuurders van motorvoertuige Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( autres conducteurs de vehicules a mot / andere Fahrer von Kraftfahrzeugen / other drivers of motor vehicles )
InsuredOccupationType | 63400 | InsuredOccupationType - (2111 63400)
andere bewerkings - fatsoenerings en f Coded value in Type gebruikte materieel ( ->)  
( autres machines usinage, faconnage / andere Werkzeug- Fasson- und Fertigungmaschinen / other machinery machining - shaping )
ActivityEquipmentType | 139 | ActivityEquipmentType - (CQ79 139)
Andere binneninrichting Coded value in Aanhangwagen - toebehoren 2 - code ( ->)  
( Autres aménagements intérieurs / Andere Innenausstattung / Other interior fittings )
VehicleTrailerAccessory2Type | 3 | VehicleTrailerAccessory2Type - (565B 3)
Andere binneninrichting Coded value in Aanhangwagen - toebehoren 5 - code ( ->)  
( Autres aménagements intérieurs / Andere Innenausstattung / Other interior fittings )
VehicleTrailerAccessory5Type | 3 | VehicleTrailerAccessory5Type - (565E 3)
Andere binneninrichting Coded value in SubObjectRoleType (*) ( ->)  
( Autres aménagements intérieurs / Andere Inneneinrichtung / Other interior developments )
SubObjectRoleType | 003 | SubObjectRoleType - (X068 003)
Andere binneninrichting Coded value in Aanhangwagen - toebehoren 4 - code ( ->)  
( Autres aménagements intérieurs / Andere Innenausstattung / Other interior fittings )
VehicleTrailerAccessory4Type | 3 | VehicleTrailerAccessory4Type - (565D 3)
Andere binneninrichting Coded value in Voertuig - Code toebehoren ( ->)  
( Autres aménagements intérieurs / Andere Innenausstattung / Other interior fittings )
VehicleAccessoriesType | 3 | VehicleAccessoriesType - (560A 3)
Andere binneninrichting Coded value in Aanhangwagen - toebehoren 6 - code ( ->)  
( Autres aménagements intérieurs / Andere Innenausstattung / Other interior fittings )
VehicleTrailerAccessory6Type | 3 | VehicleTrailerAccessory6Type - (565F 3)
Andere binneninrichting Coded value in Aanhangwagen - toebehoren 1 - code ( ->)  
( Autres aménagements intérieurs / Andere Innenausstattung / Other interior fittings )
VehicleTrailerAccessory1Type | 3 | VehicleTrailerAccessory1Type - (565A 3)
Andere binneninrichting Coded value in Aanhangwagen - toebehoren 3 - code ( ->)  
( Autres aménagements intérieurs / Andere Innenausstattung / Other interior fittings )
VehicleTrailerAccessory3Type | 3 | VehicleTrailerAccessory3Type - (565C 3)
andere bouwvakarbeiders n.e.v. Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( autres travailleurs de la constructio / andere Arbeitnehmer - nicht eindeutig erwähnt / other construction workers ... )
InsuredOccupationType | 80900 | InsuredOccupationType - (2111 80900)
Andere brandstof Coded value in Type hybride ( ->)  
( Autre carburant / Sonstige Kraftstoff / Other fuel )
VehicleEngineHybridType | 50 | VehicleEngineHybridType - (561E 50)
Andere carrosserie dan uit plaatstaal Attribute of Gemotoriseerd wegvoertuig ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : Andere carrosserie dan uit plaatstaal / 5605 / -> )
( Carrosserie autre que tôle en acier / Andere Karosserie als Stahlblech-Karosserie / Bodywork other than steel plating )
MotorisedRoadVehicle | NonSteelPlatingBodyworkIndicator | BodyworkOtherThanSteelplatingIndicator - (BIN 5605)
Andere externe toebehoren en opties Coded value in Voertuig - Code toebehoren ( ->)  
( Autres accessoires externes et options / Andere externe Zubehör und Optionen / Other external accessories and options )
VehicleAccessoriesType | 6 | VehicleAccessoriesType - (560A 6)
Andere federale diensten Coded value in Juridisch statuut ( ->) Kruispuntbank : codes rechtsvormen : 303. 
( Autres services fédéraux / Andere föderale Dienste / Other federal services )
PersonLegalStatusType | 75 | PersonLegalStatusType - (A130 75)
andere glas- en ceramiekarbeiders n.e Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( autres travailleurs du verre et de la / andere Glas- und Keramik-Arbeitnehmer - nicht eind. erwähnt / other glass-and ceramics workers ... )
InsuredOccupationType | 82900 | InsuredOccupationType - (2111 82900)
andere hefwerktuigen Coded value in Type gebruikte materieel ( ->)  
( autres appareils de levage / andere Aufzugsanlagen / other lift equipment )
ActivityEquipmentType | 219 | ActivityEquipmentType - (CQ79 219)
Andere kantoorbedienden Coded value in Verzekeringsnemer - beroepscode ( ->)  
( Autres employés de bureau / Sonstige Büroangestellte / Other Office workers )
PolicyHolderOccupationType | 21 | PolicyHolderOccupationType - (A141 21)
Andere luchtvaart en Ruimtevaart Coded value in Polistype ( ->) Als polistype voorbehouden aan de polissen die andere tuigen voor de luchtvaart dan vliegtuigen, alsook ruimtetuigen tot voorwerp hebben. 
( Autre aviation et Navigation spatiale / Andere Luftfahrt und Raumfahrt / Aviation - unclassified and space travel )
ContractPolicyType | 873 | ContractPolicyType - (A502 873)
Andere maatregelen Coded value in Preventie - preventieve maatregelen - ko ( ->)  
( Autres mesures / Andere Maßnahmen / Other measures )
PreventionMeasureType2 | 26 | PreventionMeasureType2 - (CQ95 26)
Andere maatregelen Coded value in Voorzorgsmaatregelen (tegen ongeval) ( ->)  
( Autres mesures / Andere Maßnahmen / Other measures )
PreventionMeasureType | 26 | PreventionMeasureType - (CQ94 26)
Andere maatregelen Coded value in Preventie - preventieve maatregelen - ko ( ->)  
( Autres mesures / Andere Maßnahmen / Other measures )
PreventionMeasureType2 | 36 | PreventionMeasureType2 - (CQ95 36)
Andere maatregelen Coded value in Voorzorgsmaatregelen (tegen ongeval) ( ->)  
( Autres mesures / Andere Maßnahmen / Other measures )
PreventionMeasureType | 36 | PreventionMeasureType - (CQ94 36)
andere machines en specif. toestellen Coded value in Type gebruikte materieel ( ->)  
( autres machines et engins specifiques / andere Maschinen und spezielle Apparate / other machines and specific appliances )
ActivityEquipmentType | 190 | ActivityEquipmentType - (CQ79 190)
andere machines voor werk in de mijn Coded value in Type gebruikte materieel ( ->)  
( autres machines du travail de la mine / andere Maschinen für die Arbeit im Bergwerk / other machines for working in the mine )
ActivityEquipmentType | 159 | ActivityEquipmentType - (CQ79 159)
andere makelaars Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( autres courtiers, commissionnaires, i / andere Broker / other brokers )
InsuredOccupationType | 31900 | InsuredOccupationType - (2111 31900)
andere materiaal nergens gerangsch. Coded value in Type gebruikte materieel ( ->)  
( autres materiels non classes ailleurs / anderes Material nirgendwo klassifiziert / other material catalogued nowhere )
ActivityEquipmentType | 390 | ActivityEquipmentType - (CQ79 390)
Andere materiele agentia n-gerangsch. Coded value in Type gebruikte materieel ( ->)  
( Autres agents materiels non classes / Sonstiges Material nicht klassifiziert / Other material agents ... )
ActivityEquipmentType | 690 | ActivityEquipmentType - (CQ79 690)
ANDERE N.E.V. IN DE NATUUR- EN SCHEIKUNDIGE WETENSCHAPPEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( AUTRE SPECIALISTE DES SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES NCA / AutreSpecialisteDesSciencesPhysiquesEtChimiquesNca (*) / AutreSpecialisteDesSciencesPhysiquesEtChimiquesNca (*) )
OccupationType | 123 | OccupationType - (X041 123)
andere operateurs voor bureaumachines Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( autres operateurs de machines de bure / andere Operatoren für Büromaschinen / other operators for Office machines )
InsuredOccupationType | 20600 | InsuredOccupationType - (2111 20600)
Andere polis - document Entity ( ->) Identificeert een document. 
( Autre contrat - document / Andere Vertrag - Dokument / Other policy document )
| OtherPolicy | - ( )
Andere Privaatrechtelijke Vorm met rechtspersoonlijkheid Coded value in Juridisch statuut ( ->) Kruispuntbank : codes rechtsvormen : 051. 
( Autre forme de droit privé avec personnalité juridique / Andere privatrechtliche Rechtsform mit Rechtspersönlichkeit / Other private law Form with legal personality )
PersonLegalStatusType | 53 | PersonLegalStatusType - (A130 53)
Andere schade aan goederen Entity ( ->) Koninklijk Besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen. Belgisch Staatsblad van 11 april 1991. Bijlage I. 9. Andere schade aan goederen. Alle schade toegebracht aan goederen (met uitzondering van de goederen welke onder sub 3, 4, 5, 6 en 7 bedoelde takken zijn begrepen), wanneer die schade veroorzaakt is door hagel of vorst, alsmede door alle overige niet reeds sub 8 begrepen evenementen, zoals diefstal. 
( Autres dommages aux biens / Sonstige Sachschäden / Other damage to property )
| BnbGoodsOtherDamage | - ( )
Andere schade aan goederen Coded value in Tak-Kode FSMA ( ->) Alle schade toegebracht aan goederen (met uitzondering van de goederen welke onder de sub 03, 04, 05, 06 en 07 bedoelde takken zijn begrepen), wanneer deze zijn veroorzaakt door : brand; ontploffing; storm; natuurevenementen, met uitzondering van hagel en vorst; kernenergie; aardverzakking. (Groep van activiteiten "niet-leven") 
( Autres dommages aux biens / Other material damages / Other material damages )
BranchNBBType | 09 | BranchNBBType - (A509 09)
Andere schadegevallen in referteperiode Entity ( ->) Identificeert een verklaring. 
( Sinistres autres pendant période de référence / Andere Schadensfälle während Referenzzeitraum / Other claims during reference period )
| PreviousClaimDeclaration | - ( )
andere schilders en soortgelijke arbe Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( autres peintres et travailleurs assim / andere Maler und ähnliche Arbeitnehmer / other painters and similar workers )
InsuredOccupationType | 79900 | InsuredOccupationType - (2111 79900)
andere specialisten en paramedische t Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( autres specialistes et techniciens pa / andere Spezialisten und paramedizinischen Techniker / other specialists and paramedical ... )
InsuredOccupationType | 03900 | InsuredOccupationType - (2111 03900)
andere specifieke landbouwmachines Coded value in Type gebruikte materieel ( ->)  
( autres machines agricoles / andere spezifische Landmaschinen / other specific agricultural machinery )
ActivityEquipmentType | 149 | ActivityEquipmentType - (CQ79 149)
Andere sportbeoefenaar dan voetballer Coded value in Bedienden - Risicoklasse ( ->) Zonder definitie 
( Autres sportifs que les joueurs de football / Andere Sportler als Fußballspieler / Other sportsman than footballer )
EmployeeRiskClassType | 412 | EmployeeRiskClassType - (641D 412)
Andere stoffelijke schade dan deze aan voertuigen Attribute of Verlies ( ->) Er is materiële schade, andere dan deze aan voertuigen. 
( Codification : Andere stoffelijke schade dan deze aan voertuigen? / C238 / -> )
( Dégâts matériels autres qu'aux véhicules / Körperliche Schaden nicht zu Fahrzeuge / Material damages not to vehicles )
Damage | DamageMaterialNonVehiclesIndicator | DamagesNonVehiclesDamagesIndicator - (BIN C238)
andere stralingen Coded value in Type gebruikte materieel ( ->)  
( autres radiations / andere Strahlungen / other radiations )
ActivityEquipmentType | 459 | ActivityEquipmentType - (CQ79 459)
andere toestellen niet elders hernom. Coded value in Type gebruikte materieel ( ->)  
( autres appareils non repris ailleurs / andere Geräte - nicht an anderer Stelle aufgenommen / other appliances not elsewhere catalogued )
ActivityEquipmentType | 319 | ActivityEquipmentType - (CQ79 319)
Andere traumata Coded value in Soort kwetsuur/verwonding ( ->)  
( Autres traumatismes / Andere Traumata / Other trauma )
EventAccidentInjuryType | 99 | EventAccidentInjuryType - (CQ54 99)
Andere uitwendige toebehoren Coded value in SubObjectRoleType (*) ( ->)  
( Autres accessoires externes / Anderes externes Zubehör / Other external accessories )
SubObjectRoleType | 006 | SubObjectRoleType - (X068 006)
Andere uitwendige toebehoren Coded value in Aanhangwagen - toebehoren 3 - code ( ->)  
( Autres accessoires externes et options / Andere äußere Zubehör / Other exterior accessories )
VehicleTrailerAccessory3Type | 6 | VehicleTrailerAccessory3Type - (565C 6)
Andere uitwendige toebehoren Coded value in Aanhangwagen - toebehoren 4 - code ( ->)  
( Autres accessoires externes et options / Andere äußere Zubehör / Other exterior accessories )
VehicleTrailerAccessory4Type | 6 | VehicleTrailerAccessory4Type - (565D 6)
Andere uitwendige toebehoren Coded value in Aanhangwagen - toebehoren 6 - code ( ->)  
( Autres accessoires externes et options / Andere äußere Zubehör / Other exterior accessories )
VehicleTrailerAccessory6Type | 6 | VehicleTrailerAccessory6Type - (565F 6)
Andere uitwendige toebehoren Coded value in Aanhangwagen - toebehoren 5 - code ( ->)  
( Autres accessoires externes et options / Andere äußere Zubehör / Other exterior accessories )
VehicleTrailerAccessory5Type | 6 | VehicleTrailerAccessory5Type - (565E 6)
Andere uitwendige toebehoren Coded value in Aanhangwagen - toebehoren 2 - code ( ->)  
( Autres accessoires externes et options / Andere äußere Zubehör / Other exterior accessories )
VehicleTrailerAccessory2Type | 6 | VehicleTrailerAccessory2Type - (565B 6)
Andere uitwendige toeberhoren Coded value in Aanhangwagen - toebehoren 1 - code ( ->)  
( Autres accessoires externes et options / Andere äußere Zubehör / Other exterior accessories )
VehicleTrailerAccessory1Type | 6 | VehicleTrailerAccessory1Type - (565A 6)
Andere verblijfplaats Coded value in Type verblijfplaats ( ->) De plaats waar de verzekeringnemer af en toe, op onregelmatige basis, verblijft. 
( Autre résidence / Anderer Wohnsitz / Other residence )
BuildingResidenceType | 3 | BuildingResidenceType - (3020 3)
andere verkeersleiders en -regelaars Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( autres dispatchers et regleurs de la / Fluglotsen und anderen Verkehr / other controllers and adjusters )
InsuredOccupationType | 65600 | InsuredOccupationType - (2111 65600)
Andere verkeersrisico's (voetgangers, fietsen, ...) Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Autres risques de circulation (piéton, cycliste, ...) / Andere Verkehrsrisiken (Fußgänger, Radfahrer...) / Other traffic risks (pedestrian, cyclist, etc.) )
ClaimCircumstanceType | 423 | ClaimCircumstanceType - (C221 423)
Andere verrichtingen Leven (Takken 22, 24-29) Coded value in Polistype ( ->) Als polistype te gebruiken voor de polissen van het genre (Permanent Health Insurance) (= tak 24, voor Ierland en Verenigd Koninkrijk) en voor andere kapitalisaties dan levensverzekeringen en collectieve pensioenfondsen (= tak 26). 
( Autres opérations Vie (Branches 22, 24-29) / Andere Geschäfte Leben (Branchen 22, 24-29) / Life - Other (Branches 22, 24-29) )
ContractPolicyType | 130 | ContractPolicyType - (A502 130)
Andere verschillende plaatsen Coded value in Localisering kwetsuren/verwondingen ( ->)  
( Autres sièges multiples / Anderen Orten / Other different places )
EventAccidentInjuriesLocationType | 68 | EventAccidentInjuriesLocationType - (CQ57 68)
Andere verwondingen Coded value in Soort kwetsuur/verwonding ( ->)  
( Autres plaies / Andere Verletzungen / Other injuries )
EventAccidentInjuryType | 41 | EventAccidentInjuryType - (CQ54 41)
Andere verzekeraar van hetzelfde risico Entity ( ->) Partij-rol. Aanduiding van een andere maatschappij die eveneens een polis heeft afgesloten die hetzelfde risico dekt ( hetzij in verhoging, hetzij in uitbreiding van de waarborgen. Hier wordt niet een medeverzekeraar bedoeld. 
( Autre assureur du même risque / Andere Gesellschaft, die dasselbe Risiko versichert / Other company insuring the same risk )
| AddOnInsurer | - ( 015)
andere vissers en visserijpersoneel Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( autres pecheurs et travailleurs assim / Andere Fischer und Fischerei Bediensteten / other fishermen and fisheries staff )
InsuredOccupationType | 43900 | InsuredOccupationType - (2111 43900)
Andere vorm met Sociaal Oogmerk Coded value in Juridisch statuut ( ->) Kruispuntbank : codes rechtsvormen : 651. 
( Autre forme à finalité sociale (de droit public) / Andere Rechtsform mit sozialer Ziels. (öffentlich-rechtl.) / Other form with a social purpose )
PersonLegalStatusType | 95 | PersonLegalStatusType - (A130 95)
Andere vormen van ongeval Coded value in Vorm ongeval ( ->)  
( Autres formes d'accidents / Andere Arten von Unfall / Other types of accident )
EventAccidentShapeType | 090 | EventAccidentShapeType - (CQ81 090)
Andere waarde Coded value in Type gedekte waarde (motorvoertuigen) ( ->)  
( Autre valeur / Anderer Wert / Other value )
VehicleValueInsuredType2 | 9 | VehicleValueInsuredType2 - (5580 9)
Andere waarde Coded value in Type gedekte waarde (motorvoertuigen) ( ->)  
( Autre valeur / Anderer Wert / Other value )
VehicleValueInsuredType | 9 | VehicleValueInsuredType - (5400 9)
andere zagen Coded value in Type gebruikte materieel ( ->)  
( autres scies / andere Sägen / other saws )
ActivityEquipmentType | 136 | ActivityEquipmentType - (CQ79 136)
Anderen Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Autres / Andere / Others )
ClaimCircumstanceType | 999 | ClaimCircumstanceType - (C221 999)
Anderen (vrij, wetenschapp., technisch. Coded value in Verzekeringsnemer - beroepscode ( ->)  
( Autres (prof. scient., techn., libérales / Andere - wissenschaftliche technische freie Stellen / Others (Professional, scientist, technical job) )
PolicyHolderOccupationType | 09 | PolicyHolderOccupationType - (A141 09)
Anderlues/Binche Coded value in Zone van lokale politie ( ->)  
( Anderlues/Binche / Anderlues/Binche / Anderlues/Binche )
PoliceCoveredZoneCode | 5332 | PoliceCoveredZoneCode - (C244 5332)
Andorra Coded value in Landcode ( ->)  
( Andorre / Andorra / Andorra )
CountryType | AND | CountryType - (519B AND)
andorra Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( andorre / Andorra / Andorra )
VictimFATNationalityType | 102 | VictimFATNationalityType - (CL2B 102)
Andorrese Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( andorrane / andorranische / Andorran )
NationalityType | AND | NationalityType - (A121 AND)
ANESTHESIST Coded value in Type beroep ( ->)  
( ANESTHESISTE / Anesthesiste (*) / Anesthesiste (*) )
OccupationType | 184 | OccupationType - (X041 184)
Angola Coded value in Landcode ( ->)  
( Angola / Angola / Angola )
CountryType | AO | CountryType - (519B AO)
angola Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( angola / Angola / Angola )
VictimFATNationalityType | 341 | VictimFATNationalityType - (CL2B 341)
Angolese Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( angolaise / angolanische / Angolan )
NationalityType | AO | NationalityType - (A121 AO)
Anguilla Coded value in Landcode ( ->)  
( Anguilla / Anguilla / Anguilla )
CountryType | AI | CountryType - (519B AI)
Anguillaanse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( d'Anguilla / von Anguilla / Anguillan )
NationalityType | AI | NationalityType - (A121 AI)
ANIMALISEERDER (TEXTIEL) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ACIDEUR (TISSUS) / Acideur(Tissus) (*) / Acideur(Tissus) (*) )
OccupationType | 1948 | OccupationType - (X041 1948)
ANIMATOR (SPEKTAKEL) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ANIMATEUR (SPECTACLE) / Animateur(Spectacle) (*) / Animateur(Spectacle) (*) )
OccupationType | 497 | OccupationType - (X041 497)
Annuïteiten Coded value in Type schuldsaldo ( ->)  
( A annuité / Mit Annuitäten / Fixed annuity )
LoanDebtBalanceType | 02 | LoanDebtBalanceType - (1222 02)
Annulatie Coded value in Boeking - bewerkingscode GCP ( ->) Annulatie van premies en kommissielonen die betrekking hebben op termijn-, kontant- en terugbetalingskwitanties. 
( Annulation / Stornierung / Cancellation )
AccountingTransactionCmpType | 4 | AccountingTransactionCmpType - (B300 4)
Annulatie Entity ( ->) Identificeert een actie. In productiebeheer, de nietigverklaring van een contract 
( Annulation / Annullierung / Annulment )
| Annulment | - ( )
Annulatie van de premie Coded value in Code verrichting ( ->)  
( Annulation de prime / Stornierung der Prämie / Cancellation of the premium )
TransactionType | 2 | TransactionType - (8011 2)
Annulatie van de reeds uitgegeven termijnkwijtingen Attribute of Kwijting ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : Annulatie van de reeds uitgegeven termijnkwijtingen / B056 / -> )
( Annulation des quittances termes déjà émises / Stornierung der emittierten Verlängerungen / Cancellation of emitted renewals )
PremiumNotification | IssuedPremiumInvoiceCancellationIndicator | RenewalsEmittedAnnulmentIndicator - (BIN B056)
Annulatie van de schade Coded value in Code verrichting ( ->)  
( Annulation de sinistre / Stornierung des Schadens / Cancellation of the claim )
TransactionType | 4 | TransactionType - (8011 4)
Annulatie van het verhaal Coded value in Code verrichting ( ->)  
( Annulation de recours / Stornierung der Rückgriffanspruch / Cancellation of the redemption )
TransactionType | 6 | TransactionType - (8011 6)
Annulering Entity ( ->) Annulering van termijn-, contant- en terugbetalingsbewerkingen. 
( Annulation / Annullierung / Cancellation )
| PremiumCancellationLine | - ( 004)
Annulering Coded value in Aard document ( ->)  
( Annulation / Annullierung / Cancellation )
ContractDocumentType | 6 | ContractDocumentType - (EW05 6)
Annulering Entity ( ->) Waarborg die in de vergoeding voorziet van bepaalde uitgaven gemaakt voor een reis, indien de reis om welomschreven redenen (zoals overlijden van een naaste) niet doorgaat. 
( Annulation / Reiserücktrittsversicherung / Cancellation )
| TravelCancellationGuarantee | - ( 933)
Annulering van één geval Coded value in Type toekenning compensatie RDR ( ->)  
( Annulation d'un cas / Stornierung der Einem Fall / Cancellation of one case )
KnockForKnockCompensationAllocationType | V | KnockForKnockCompensationAllocationType - (CP7B V)
Anoniem Coded value in Hoedanigheid van de -ontdekker- ( ->)  
( Anonyme / Anonym / Anonymous )
CapacityVehicleFinderType | 32 | CapacityVehicleFinderType - (C1A9 32)
Antarctica Coded value in Landcode ( ->)  
( Antarctique / Antarktis / Antarctica )
CountryType | AQ | CountryType - (519B AQ)
Antarctische Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( antarctique / antarktische / Antartican )
NationalityType | AQ | NationalityType - (A121 AQ)
Anticipatieve bonus, teller Attribute of Toepassing van anticipatieve bonus ( ->) Deze teller verhoogt bij het opbouwen (met één of meer), het is als het ware een kapitaaltje of een voorraad van boni. Deze teller verlaagt telkens men een (één of meerdere) bonus consumeert, wat veelal gebeurt bij een schade. De spelregels en interpretatie zijn functie van de betrokken verzekeraar. 
( Codification : / / -> )
( Bonus anticipatif, compteur / Advance bonus, counter / Advance bonus, counter )
AnticipationBonusAppliedDeclaration | AnticipationBonusCounter | - (QTY 138)
Anticiperende belasting op de uitkering Coded value in Fiscaal regime van de prestatie ( ->)  
( Taxation anticipative forfaitaire sur prestation / Vorzeitige Pauschalbesteuerung auf der Leistung / Anticipatory tax on the distribution )
GuaranteePerformanceFiscalStatusType | 6 | GuaranteePerformanceFiscalStatusType - (1404 6)
Anticiperende belasting op het gewaarborgd kapitaal Coded value in Fiscaal regime van de prestatie ( ->)  
( Taxation anticipative forfaitaire sur capital garanti / Vorzeitige Pauschalbesteuerung auf dem Garantiekapital / Anticipatory tax on the capital guarantee )
GuaranteePerformanceFiscalStatusType | 5 | GuaranteePerformanceFiscalStatusType - (1404 5)
Antidiefstalbewijs Coded value in Boorducument ( ->)  
( Certificat antivol / Anti-Diebstahl-Nachweis / Anti Theft Proof )
BoardDocumentType | 12 | BoardDocumentType - (A1DB 12)
Antidiefstalcertificaat Entity ( ->) Document dat de plaatsing van een antidiefstalsysteem bevestigt. 
( Certificat antivol / Antidiebstahlbescheinigung / Anti-theft certificate )
| SecuritySystemCertificate | - ( 010)
Antidiefstalsysteem Attribute of Stoffelijk voorwerp ( ->) Is het voertuig met een antidiefstalsysteem uitgerust ?  
( Codification : Antidiefstalsysteem / 5608 / -> )
( Système antivol / Diebstahlsicherungssystem / Anti-theft system )
MaterialObject | SecuritySystemIndicator | AntiTheftSystemIndicator - (BIN 5608)
Antigua en Barbuda Coded value in Landcode ( ->)  
( Antigua-et-Barbuda / Antigua und Barbuda / Antigua and Barbuda )
CountryType | AG | CountryType - (519B AG)
ANTIQUAIR Coded value in Type beroep ( ->)  
( ANTIQUAIRE / Antiquaire (*) / Antiquaire (*) )
OccupationType | 987 | OccupationType - (X041 987)
ANTROPOLOOG, ANTROPOLOGIST Coded value in Type beroep ( ->)  
( ANTROPOLOGUE, ANTHROPOLOGISTE / Antropologue,Anthropologiste (*) / Antropologue,Anthropologiste (*) )
OccupationType | 574 | OccupationType - (X041 574)
antwerpen Coded value in afzender - zetel ( ->)  
( antwerpen / antwerpen / antwerpen )
SenderOfficeSeatType | 20 | SenderOfficeSeatType - (Z211 20)
Antwerpen Coded value in Schadebeheer - zetel ( ->)  
( Antwerpen / Antwerpen / Antwerpen )
ClaimManagementBranchType | 20 | ClaimManagementBranchType - (C001 20)
antwerpen Coded value in bestemmeling - zetel ( ->)  
( antwerpen / antwerpen / antwerpen )
DestineeBranchType | 20 | DestineeBranchType - (Z311 20)
Antwerpen Coded value in Derden - zetel schadebeheer ( ->)  
( Antwerpen / Antwerpen / Antwerp )
AdversaryManagementBranchType | 20 | AdversaryManagementBranchType - (C115 20)
Antwerpen Coded value in Zetelnummer van de verzekeraar ( ->)  
( Antwerpen / Antwerpen / Antwerpen )
InsurerBranchType | 20 | InsurerBranchType - (A012 20)
Antwerpen Coded value in Zone van lokale politie ( ->)  
( Antwerpen / Antwerpen / Antwerpen )
PoliceCoveredZoneCode | 5345 | PoliceCoveredZoneCode - (C244 5345)
Antwoord Entity ( ->) Bevat een detailantwoord en zijn waarde. 
( Réponse / Antwort / Answer )
| Response | - (RDT )
Antwoord op commerciële actie Attribute of Contract ( ->) Tijdelijke of bestendige afwijking van tarief, dekkingen of voorwaarden ten gevolge van een commerciële actie.  
( Codification : Respons op een commerciële aktie / A537 / -> )
( Réponse action commerciale / Antwort auf Werbeaktion / Response to commercial action )
Contract | ResponseToCommercialActionIndicator | CommercialActionResponseIndicator - (BIN A537)
Antwoord ten gevolge van een onderzoek Coded value in Type document VERIDASS ( ->)  
( Réponse suite à une enquète / Als Ergebnis einer Untersuchung zu beantworten / Answer as a result of a research )
VeridassDocumentType | B | VeridassDocumentType - (Z250 B)
Antwoordcode van het GMWF Attribute of VERIDASS registratie ( ->) Bevat een instructie. 
( Codification : Antwoordcode van het GMWF / Z254 / -> )
( Code réponse du FCGA / Antwort von GWFA / Response from FCGA )
VERIDASSRegistration | VERIDASSTreatmentResultCode | FcgaResponseType - (GIS Z254)
Antwoordrecord Entity ( ->) Voor de definitie van de notie Antwoordrecord zie : Assurnet-doc-server -- Documentation -- Package -- PK_NLV4.doc : punt 4.2.6 Nieuwe antwoordrecords. 
( Bloc retour / Antwort - Datensatz / Response record )
| ResponseRecord | - ( )
Antwoordrecord Coded value in Enveloptype ( ->) Voor de definitie van de notie Antwoordrecord zie : Assurnet-doc-server - Documentation - Package - PK_NLV4.doc : punt 4.2.6 Nieuwe antwoordrecords. 
( Bloc retour / ResponseRecord (*) / ResponseRecord (*) )
MessageEnvelopeType | 001 | MessageEnvelopeType - (X925 001)
AO huispersoneel Coded value in Polistype ( ->) Als polistype voorbehouden aan polissen die enkel de arbeidsongevallen van het huispersoneel dekken in toepassing van de Wet op Arbeidsongevallen. Onder -huispersoneel- begrepen zijnde alle loontrekkende prestaties die dienstig zijn in de privé-woning en 
( AT gens de maison / AU Hausangestellte / Industrial Accidents domestic (servants) )
ContractPolicyType | 649 | ContractPolicyType - (A502 649)
APOTHEEKPRODUKTEN TECHNICUS Coded value in Type beroep ( ->)  
( TECHNICIEN EN PRODUITS PHARMACEUTIQUES / TechnicienEnProduitsPharmaceutiques (*) / TechnicienEnProduitsPharmaceutiques (*) )
OccupationType | 1349 | OccupationType - (X041 1349)
Apotheker - dossier RIZIV Attribute of Persoon (fysiek) ( ->) Enkel geldig voor apothekers. Hier kan men aanduiden dat het om een RIZIV-dossier gaat. De premie wordt dan betaald door het RIZIV.  
( Codification : Apotheker - dossier RIZIV / A145 / -> )
( Pharmacien - dossier INAMI / Apotheker - Datei NIGIV / Pharmacist - National Health Insurer's file )
PhysicalPerson | PharmacistIndicator | PersonPharmacistConventionIndicator - (BIN A145)
APOTHEKER (APOTHEEK) Coded value in Type beroep ( ->)  
( PHARMACIEN D'OFFICINE / PharmacienD'Officine (*) / PharmacienD'Officine (*) )
OccupationType | 196 | OccupationType - (X041 196)
apothekers Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( pharmaciens / Apotheker / pharmacists )
InsuredOccupationType | 03200 | InsuredOccupationType - (2111 03200)
apothekersassistenten Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( assistants en pharmacie / Apotheker Assistenten / pharmacists assistants )
InsuredOccupationType | 03500 | InsuredOccupationType - (2111 03500)
Appartement Coded value in Type woning ( ->) Gedeelte van een gebouw samengesteld uit meerdere plaatsen dienstig voor de huisvesting van personen samenlevend in familiaal verband. 
( Appartement / Appartment / Apartment )
BuildingDwellingType | 2 | BuildingDwellingType - (3170 2)
Appelwijnen, wijnen, vruchtensap en -wijn, likeuren, aperitieven en vruchtenstokerijen Coded value in Paritair comité ( ->)  
( Cidres, vins, jus et vins de fruits, liquoristeries, apéritifs et distilleries de fruits / 118.08.02 (*) / Ciders, wines, fruit juices and wines, liqueurs, appetizers and fruit distilleries )
JointCommitteeType | 1180802 | JointCommitteeType - (A139 1180802)
Application return code Attribute of Bericht ( ->) The receiving application bounces the message back, completed with some return code, which confirms either denies the reception of such message. 
( Codification : Terugmeldingscode / D010 / -> )
( Application return code / Application return code / Application return code )
Message | TechnicallyApplicationReturnTypeCode | ApplicationReturnType - (XEH )
Application return error code Attribute of Bericht ( ->) The receiving application bounces the message back, completed with some return code, which confirms either denies the reception of such message. And on denial, this element contains some application-specific error code. The XEH X932 data-element. 
( Codification : / / -> )
( Application return error code / Application return error code / Application return error code )
Message | TechnicallyApplicationReturnErrorCode | - (XEH )
APPRETBREKER (WEEFSELS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( DEROMPEUR (TISSUS) / Derompeur(Tissus) (*) / Derompeur(Tissus) (*) )
OccupationType | 1983 | OccupationType - (X041 1983)
APPRETEERDER (EDELMETALEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( APPRETEUR (METAUX PRECIEUX) / Appreteur(MetauxPrecieux) (*) / Appreteur(MetauxPrecieux) (*) )
OccupationType | 2366 | OccupationType - (X041 2366)
APPRETEERDER (HOEDEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( APPRETEUR (CHAPEAUX) / Appreteur(Chapeaux) (*) / Appreteur(Chapeaux) (*) )
OccupationType | 2068 | OccupationType - (X041 2068)
APPRETEERDER (HUIDEN, LEDER) Coded value in Type beroep ( ->)  
( APPRETEUR (PEAUX - CUIR) / Appreteur(Peaux-Cuir) (*) / Appreteur(Peaux-Cuir) (*) )
OccupationType | 3525 | OccupationType - (X041 3525)
APPRETEERDER (METAAL) Coded value in Type beroep ( ->)  
( APPRETEUR (METAL) / Appreteur(Metal) (*) / Appreteur(Metal) (*) )
OccupationType | 2504 | OccupationType - (X041 2504)
APPRETEERDER (PAPIER) Coded value in Type beroep ( ->)  
( APPRETEUR (PAPIER) / Appreteur(Papier) (*) / Appreteur(Papier) (*) )
OccupationType | 3343 | OccupationType - (X041 3343)
APPRETEERDER (TEXTIEL) Coded value in Type beroep ( ->)  
( PREPARATEUR D'APPRETS (TEXTILES) / PreparateurD'Apprets(Textiles) (*) / PreparateurD'Apprets(Textiles) (*) )
OccupationType | 1986 | OccupationType - (X041 1986)
APPRETEERDER (WASSERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( APPRETEUR (BLANCHISSERIE) / Appreteur(Blanchisserie) (*) / Appreteur(Blanchisserie) (*) )
OccupationType | 3877 | OccupationType - (X041 3877)
AQUARELLIST Coded value in Type beroep ( ->)  
( AQUARELLISTE / Aquarelliste (*) / Aquarelliste (*) )
OccupationType | 391 | OccupationType - (X041 391)
ARBEID(ST)ER (CONFECTIE) N.E.V. Coded value in Type beroep ( ->)  
( OUVRIER CONFECTION VETEMENTS N.C.A. / OuvrierConfectionVetementsN.C.A. (*) / OuvrierConfectionVetementsN.C.A. (*) )
OccupationType | 2136 | OccupationType - (X041 2136)
Arbeider Coded value in Sociaal statuut ( ->) Persoon die handenarbeid of machinale arbeid uitoefent tegen betaling. 
( Ouvrier / Arbeiter / Worker )
PersonSocialStatusType | 02 | PersonSocialStatusType - (A132 02)
Arbeider Coded value in Type beroep ( ->)  
( Ouvrier / Arbeiter / Worker )
OccupationTypeOld | 3 | OccupationTypeOld - (2120 3)
Arbeider Coded value in Categorie ARAB ( ->)  
( Ouvrier / Arbeiter / Worker )
OccupationRgptType | 1 | OccupationRgptType - (CL42 1)
Arbeider Coded value in JobCategoryType (*) ( ->)  
( Ouvrier / Bluecollarworker (*) / Bluecollarworker (*) )
JobCategoryType | 003 | JobCategoryType - (X064 003)
Arbeider Coded value in Fijne beroepscategorie (voor A.O.) ( ->)  
( Ouvrier / Arbeiter / Worker )
OccupationFineWorkersCompType | 01 | OccupationFineWorkersCompType - (CQ15 01)
ARBEIDER (CONSERVEN VOEDINGSWAREN) N.E.V. Coded value in Type beroep ( ->)  
( OUVRIER DE CONSERVERIES N.C.A. / OuvrierDeConserveriesN.C.A. (*) / OuvrierDeConserveriesN.C.A. (*) )
OccupationType | 3148 | OccupationType - (X041 3148)
ARBEIDER (DRUKKERIJ) N.E.V. Coded value in Type beroep ( ->)  
( OUVRIER D'IMPRIMERIE N.C.A. / OuvrierD'ImprimerieN.C.A. (*) / OuvrierD'ImprimerieN.C.A. (*) )
OccupationType | 2844 | OccupationType - (X041 2844)
ARBEIDER (FARMACEUTISCHE PRODUKTEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( OUVRIER (PRODUITS PHARMACEUTIQUES) N.C.A. / Ouvrier(ProduitsPharmaceutiques)N.C.A. (*) / Ouvrier(ProduitsPharmaceutiques)N.C.A. (*) )
OccupationType | 3282 | OccupationType - (X041 3282)
ARBEIDER (KERAMIEK - POTTENBAKKERIJ) N.E.V. Coded value in Type beroep ( ->)  
( OUVRIER CERAMIQUE POTERIE N.C.A. / OuvrierCeramiquePoterieN.C.A. (*) / OuvrierCeramiquePoterieN.C.A. (*) )
OccupationType | 2976 | OccupationType - (X041 2976)
ARBEIDER (METAALCONSTRUCTIE) N.E.V. Coded value in Type beroep ( ->)  
( OUVRIER FABRICATION METALLIQUE N.C.A. / OuvrierFabricationMetalliqueN.C.A. (*) / OuvrierFabricationMetalliqueN.C.A. (*) )
OccupationType | 2524 | OccupationType - (X041 2524)
ARBEIDER (SCHEIKUNDIGE INDUSTRIE) N.E.V. Coded value in Type beroep ( ->)  
( OUVRIER DE LA CHEMIE N.C.A. / OuvrierDeLaChemieN.C.A. (*) / OuvrierDeLaChemieN.C.A. (*) )
OccupationType | 3298 | OccupationType - (X041 3298)
ARBEIDER (SCHOONHEIDS- EN SCHOONMAAKMIDDELEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( OUVRIER COSMETIQUES ET DETERGENTS N.C.A. / OuvrierCosmetiquesEtDetergentsN.C.A. (*) / OuvrierCosmetiquesEtDetergentsN.C.A. (*) )
OccupationType | 3283 | OccupationType - (X041 3283)
ARBEIDER (SUIKERBAKKERIJ) N.E.V. Coded value in Type beroep ( ->)  
( OUVRIER DE CONFISERIE N.C.A. / OuvrierDeConfiserieN.C.A. (*) / OuvrierDeConfiserieN.C.A. (*) )
OccupationType | 3070 | OccupationType - (X041 3070)
ARBEIDER (VERWIJDEREN VAN LIGNIET) (HOUT) Coded value in Type beroep ( ->)  
( DELIGNEUR (BOIS) / Deligneur(Bois) (*) / Deligneur(Bois) (*) )
OccupationType | 2644 | OccupationType - (X041 2644)
ARBEIDER (ZUIVELINDUSTRIE) N.E.V. Coded value in Type beroep ( ->)  
( OUVRIER DE LAITERIE N.C.A. / OuvrierDeLaiterieN.C.A. (*) / OuvrierDeLaiterieN.C.A. (*) )
OccupationType | 3214 | OccupationType - (X041 3214)
ARBEIDER AFKORTZAAGMACHINE (HOUT) Coded value in Type beroep ( ->)  
( TRONCONNEUR (BOIS) / Tronconneur(Bois) (*) / Tronconneur(Bois) (*) )
OccupationType | 2639 | OccupationType - (X041 2639)
ARBEIDER BEPLATING Coded value in Type beroep ( ->)  
( BORDEUR EN TOLERIE / BordeurEnTolerie (*) / BordeurEnTolerie (*) )
OccupationType | 2495 | OccupationType - (X041 2495)
ARBEIDER BETONPRODUKTEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( ASBESTE, CIMENT, AGGLOMERES (OUVRIER ARTICLES EN) / Asbeste,Ciment,Agglomeres(OuvrierArticlesEn) (*) / Asbeste,Ciment,Agglomeres(OuvrierArticlesEn) (*) )
OccupationType | 3573 | OccupationType - (X041 3573)
ARBEIDER BOSBOUW Coded value in Type beroep ( ->)  
( TRAVAILLEUR (FORESTIER) / Travailleur(Forestier) (*) / Travailleur(Forestier) (*) )
OccupationType | 1292 | OccupationType - (X041 1292)
ARBEIDER CEMENTFABRICAGE Coded value in Type beroep ( ->)  
( CIMENT (OUVRIER DU) / Ciment(OuvrierDu) (*) / Ciment(OuvrierDu) (*) )
OccupationType | 3280 | OccupationType - (X041 3280)
ARBEIDER ERTSVERHITTING Coded value in Type beroep ( ->)  
( GRILLEUR DE MINERAIS / GrilleurDeMinerais (*) / GrilleurDeMinerais (*) )
OccupationType | 1814 | OccupationType - (X041 1814)
ARBEIDER GEVOGELTE Coded value in Type beroep ( ->)  
( OUVRIER VOLAILLEUR / OuvrierVolailleur (*) / OuvrierVolailleur (*) )
OccupationType | 1230 | OccupationType - (X041 1230)
ARBEIDER HOEDENMAKERIJ Coded value in Type beroep ( ->)  
( OUVRIER EN CHAPELERIE / OuvrierEnChapelerie (*) / OuvrierEnChapelerie (*) )
OccupationType | 2078 | OccupationType - (X041 2078)
ARBEIDER IMKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( OUVRIER APICOLE / OuvrierApicole (*) / OuvrierApicole (*) )
OccupationType | 1233 | OccupationType - (X041 1233)
ARBEIDER IN DE MINERAALWATERSECTOR Coded value in Type beroep ( ->)  
( EAUX MINERALES (OUVRIER DES) / EauxMinerales(OuvrierDes) (*) / EauxMinerales(OuvrierDes) (*) )
OccupationType | 3143 | OccupationType - (X041 3143)
ARBEIDER LIMONADESECTOR Coded value in Type beroep ( ->)  
( LIMONADES (OUVRIER DES) / Limonades(OuvrierDes) (*) / Limonades(OuvrierDes) (*) )
OccupationType | 3142 | OccupationType - (X041 3142)
Arbeider op de werf Coded value in Arbeiders - Riscoklasse ( ->) Arbeiders, gespecialiseerd of niet, die geen vaste plaats van tewerkstelling hebben, maar die werken bij derden of op werven. 
( Ouvriers sur chantiers / Arbeiter der Werft / Worker at the yard )
WorkerRiskClassType | 002 | WorkerRiskClassType - (641C 002)
ARBEIDER PAPIERFABRICAGE Coded value in Type beroep ( ->)  
( OUVRIER DE PAPETERIE / OuvrierDePapeterie (*) / OuvrierDePapeterie (*) )
OccupationType | 3356 | OccupationType - (X041 3356)
ARBEIDER PLUIMVEEKWEKERIJ Coded value in Type beroep ( ->)  
( OUVRIER AVICULTEUR / OuvrierAviculteur (*) / OuvrierAviculteur (*) )
OccupationType | 1194 | OccupationType - (X041 1194)
ARBEIDER PRODUKTEN IN BETON, ASBEST, KUNSTSTEEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( BETON (OUVRIER - ARTICLES EN) / Beton(Ouvrier-ArticlesEn) (*) / Beton(Ouvrier-ArticlesEn) (*) )
OccupationType | 3572 | OccupationType - (X041 3572)
ARBEIDER ROOMIJS (INDUSTRIELE FABRICATIE) Coded value in Type beroep ( ->)  
( OUVRIER DES GLACES ALIMENTAIRES (FABRICATION INDUSTRIELLE) / OuvrierDesGlacesAlimentaires(FabricationIndustrielle) (*) / OuvrierDesGlacesAlimentaires(FabricationIndustrielle) (*) )
OccupationType | 3076 | OccupationType - (X041 3076)
ARBEIDER SYNTHETISCHE VEZELS Coded value in Type beroep ( ->)  
( FIBRES SYNTHETIQUES (AUTRES OUVRIERS DES) / FibresSynthetiques(AutresOuvriersDes) (*) / FibresSynthetiques(AutresOuvriersDes) (*) )
OccupationType | 3291 | OccupationType - (X041 3291)
ARBEIDER TRANSPORTSECTOR N.E.V. Coded value in Type beroep ( ->)  
( TRAVAILLEUR (TRANSPORTS) N.C.A. / Travailleur(Transports)N.C.A. (*) / Travailleur(Transports)N.C.A. (*) )
OccupationType | 1650 | OccupationType - (X041 1650)
ARBEIDER TRANSPORTSECTOR N.E.V. Coded value in Type beroep ( ->)  
( OUVRIER DES TRANSPORTS N.C.A. / OuvrierDesTransportsN.C.A. (*) / OuvrierDesTransportsN.C.A. (*) )
OccupationType | 1651 | OccupationType - (X041 1651)
Arbeider zonder verplaatsingen Coded value in Arbeiders - Riscoklasse ( ->) Arbeiders, gespecialiseerd of niet, die tijdens de werktijd de werkplaats (atelier, fabriek,...) niet verlaten, en die dus gebruik maken van de infrastructuur en de beveiligings- en preventiesystemen van de onderneming. 
( Ouvriers sans déplacement / Arbeitnehmer ohne Verschiebungen / Worker without displacements )
WorkerRiskClassType | 001 | WorkerRiskClassType - (641C 001)
Arbeiders - Riscoklasse Attribute of Groepering ( ->) Code die de risicoklasse van dat type arbeiders aanduidt.  
( Codification : Arbeiders - Riscoklasse / 641C / -> )
( Ouvriers - Classe de risque / Arbeitnehmer - Risiken Klasse / Workers - Risk classification )
Group | EmployedWorkerRiskClassCode | WorkerRiskClassType - (ATT 641C)
arbeiders in de bewerking van hout Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( ouvriers du traitement des bois / Arbeitnehmer bei der Arbeit mit Holz / Workers in working with wood )
InsuredOccupationType | 78600 | InsuredOccupationType - (2111 78600)
arbeiders in de fabricatie van produk Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( ouvriers de la fabrication de produit / Arbeitnehmer bei der Herstellung von Produkten / workers in the manufacture of products )
InsuredOccupationType | 86700 | InsuredOccupationType - (2111 86700)
arbeiders in de produktie en raffinad Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( ouvriers de la production et du raffi / Arbeiter in der Produktion und Veredelung / workers in the production and refining )
InsuredOccupationType | 83800 | InsuredOccupationType - (2111 83800)
arbeiders in de produktie van artikel Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( ouvriers de la fabrication d'articles / Arbeiter in der Produktion von Artikeln / workers in the production of articles )
InsuredOccupationType | 86300 | InsuredOccupationType - (2111 86300)
Arbeiders in land- en tuinbouw, veeteelt Coded value in Verzekeringsnemer - beroepscode ( ->)  
( Travailleurs dans l'agric. hortic., élév / Arbeitnehmern in Land- und Gartenbau und Viehwirtschaft / Workers in agriculture and horticulture, animal husbandry )
PolicyHolderOccupationType | 42 | PolicyHolderOccupationType - (A141 42)
arbeiders van de metaalproduktie en m Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( ouvriers de la production et du traite / Arbeitnehmer der Metallproduktion und Behandlung / workers of the metal production and )
InsuredOccupationType | 74900 | InsuredOccupationType - (2111 74900)
arbeiders van de scheikundige nijverh Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( travailleurs de la chimie et assimile / Beschäftigte der chemischen Industrie / workers of the chemical industry )
InsuredOccupationType | 84500 | InsuredOccupationType - (2111 84500)
Arbeiderswoning Coded value in Type woning - detail ( ->) Constructie, oorspronkelijk opgetrokken door een arbeider, met de bedoeling deze te bewonen. 
( Maison ouvrière / Arbeiterwohnung / Working Class House )
BuildingResidenceDetailType | 8 | BuildingResidenceDetailType - (3171 8)
ARBEIDSBEMIDDELAAR RVA-VDAB Coded value in Type beroep ( ->)  
( PLACEUR O.N.E.M. / PlaceurO.N.E.M. (*) / PlaceurO.N.E.M. (*) )
OccupationType | 777 | OccupationType - (X041 777)
ARBEIDSGENEESHEER-SCHOOLARTS Coded value in Type beroep ( ->)  
( MEDECIN DU TRAVAIL-MEDECIN SCOLAIRE / MedecinDuTravail-MedecinScolaire (*) / MedecinDuTravail-MedecinScolaire (*) )
OccupationType | 159 | OccupationType - (X041 159)
Arbeidsongeval Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Accident de travail / Arbeitsunfall / Workerscompensation claim )
| WorkersCompensationClaim | - ( )
Arbeidsongeval Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Accident de travail / Arbeitsunfall / Work-related accident )
ClaimCircumstanceType | 602 | ClaimCircumstanceType - (C221 602)
Arbeidsongeval - detail verzekerdzijn Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Accident du travail - détail contrat couvrant / Unfall in Arbeit - Detail sind-versichert / Workerscompensation claim - Policycovered detail )
| WorkersCompensationClaimAsPolicyHeld | - ( )
Arbeidsongevallen Coded value in Tak-Kode FSMA ( ->) (Groep van activiteiten "niet-leven") 
( Accidents du travail / Arbeitsunfalle / Workers compensation )
BranchNBBType | 01b | BranchNBBType - (A509 01b)
Arbeidsongevallen Entity ( ->) Waarborg - Verplichte verzekering ter bescherming van loontrekkenden (arbeiders of bedienden) tegen de risico’s van ongevallen die hen kunnen overkomen tijdens hun beroepsuitoefening of op de weg van of naar het werk. De wijze waarop vergoed wordt, is strikt door de wet geregeld. 
( Accidents du Travail / Unfälle am Arbeitsplatz / Workers Compensation )
| WorkersCompensationGuarantee | - ( 611)
Arbeidsongevallen Coded value in Tak ( ->)  
( Accident travail / Arbeitsunfall / Work-related accident )
BranchType | 6 | BranchType - (A500 6)
Arbeidsongevallen (Wet) Coded value in Polistype ( ->) Als polistype voorbehouden aan polissen die enkel de arbeidsongevallen dekken in toepassing van de Wet op Arbeidsongevallen, voor onderworpen werknemers. 
( Accidents du travail (Loi) / Arbeitsunfälle (Gesetz) / Industrial Accidents (Lawl) )
ContractPolicyType | 640 | ContractPolicyType - (A502 640)
Arbeidsongevallen en collectieve verzekeringen Coded value in IBP Product Domain Code ( ->) Op basis van het K.B. van 22.02.1991 - Algemeen reglement betreffende de contrôle op de verzekeringsondernemingen - Bijlage 1 - Indeling van de risico's per groep van activiteit en per tak - Groep van activiteiten niet-leven;
de 1 - ongevallen, niet-individuele, collectief onderschreven;
de 2 - ziekte, niet-individuele, collectief onderschreven;
Groep van activitieiten leven;
de 27 - beheer van collectieve pensioenfondsen. 
( Accidents du travail et assurances collectives / Arbeitsunfälle & Kollektive Versicherungen / Workman's Compensation and Collective Insurances )
IBPProductDomainType | X916-06 | IBPProductDomainType - (IBP3 X916-06)
Arbeidsongevallen en collectieve verzekeringen Coded value in Domein (Verzekeringen) ( ->) Op basis van het K.B. van 22.02.1991 - Algemeen reglement betreffende de contrôle op de verzekeringsondernemingen - Bijlage 1 - Indeling van de risico's per groep van activiteit en per tak - Groep van activiteiten niet-leven;
de 1 - ongevallen, niet-individuele, collectief onderschreven;
de 2 - ziekte, niet-individuele, collectief onderschreven;
Groep van activitieiten leven;
de 27 - beheer van collectieve pensioenfondsen. 
( Accidents du travail et assurances collectives / Arbeitsunfälle & Kollektive Versicherungen / Workman's Compensation and Collective Insurances )
DomainType | 06 | DomainType - (X916 06)
Arbeidsongevallen excedent Coded value in Polistype ( ->) Als polistype voorbehouden aan de contracten die enkel de gevolgen van arbeidsongevallen verzekeren voor het deel van het loon dat het wettelijk maximum inzake arbeidsongevallen overschrijdt. 
( Accidents du travail excédent / Arbeitsunfälle Überschuss / Industrial Accidents - excess insurance )
ContractPolicyType | 612 | ContractPolicyType - (A502 612)
Arbeidsongevallen niet onderworpenen Coded value in Polistype ( ->) Als polistype voorbehouden aan polissen die (in toepassing van de Wet op arbeidsongevallen) enkel de arbeidsongevallen verzekeren van (de nog weinige) werknemers die niet aan de RSZ onderworpen zijn, zoals bepaalde seizoenarbeiders of verleners van bepaal 
( Accidents du travail non assujettis / Nicht pflichtversicherte Arbeitsunfälle / Industrial Accidents - non subordinated )
ContractPolicyType | 611 | ContractPolicyType - (A502 611)
Arbeidsongevallen Overheidssector Coded value in Polistype ( ->) Als polistype voorbehouden aan polissen die enkel de arbeidsongevallen dekken in toepassing van de verschillende Wetten die de verzekering op Arbeidsongevallen in de Overheidssector verplichtend stellen. 
( Accidents du travail Secteur public / Arbeitsunfälle im öffentlichen Dienst / Industrial Accidents Public Sector )
ContractPolicyType | 641 | ContractPolicyType - (A502 641)
Arbeidspost Coded value in Preventie - preventieve maatregelen - ko ( ->)  
( Poste de travail / Beschäftigung-post / Employment post )
PreventionMeasureType2 | 21 | PreventionMeasureType2 - (CQ95 21)
Arbeidspost Coded value in Voorzorgsmaatregelen (tegen ongeval) ( ->)  
( Poste de travail / Beschäftigung-post / Employment post )
PreventionMeasureType | 21 | PreventionMeasureType - (CQ94 21)
Arbeidsrisico Entity ( ->) Waarborg ter dekking van de van de lichamelijke schade ten gevolge van een arbeidsongeval. Bij de (verplichte) arbeidsongevallenverzekering met premievoeten op de brutolonen wordt de premievoet bepaald in functie van het beroepsrisico. 
( Risque du Travail / Labour Risiko / Labour's risk )
| WorkersCompensationAtWorkGuarantee | - ( 613)
Arbeidsrisico (excedent) Entity ( ->) Waarborg ter dekking van de lichamelijke schade ten gevolge van een arbeidsongeval dat de geplafonneerde vergoedingen, voorzien in de verzekering Arbeidsongevallen, overschrijdt. De waarborg in overschrijding kan geschieden ten belope van het werkelijke loon of beperkt worden tot een bedrag vastgelegd voor iedere groep of categorie van verzekerden, het kan gaan om een forfait of om een veelvoud. 
( Risque du travail (excédent) / Arbeitsrisiken(Excedentes) / Labour's risk (surplus) )
| CollectiveExcedentAtWork | - ( 623)
Arbeidsweg Coded value in Aard ongeval (BA) ( ->)  
( Chemin du travail / Arbeitsweg / Work route )
EventAccidentLiabilityType | 2 | EventAccidentLiabilityType - (CNA1 2)
Arbeidsweg Coded value in Type persoonlijk ongeval ( ->)  
( Chemin du travail / Arbeitsweg / Work route )
EventAccidentPersonalType | 2 | EventAccidentPersonalType - (CLA0 2)
ARBITRAGE van de fondsen Coded value in Code MPB - origine makelaar ( ->)  
( ARBITRAGE des fonds / Arbitrage dessen Effekten / ARBITRATION of the funds )
MessageBusinessBrokerMpbType | 23 | MessageBusinessBrokerMpbType - (CMPA 23)
Arbitrage van fondsen Coded value in Type wijziging ( ->) PG Leven-Individuele 12.06.2008 : de klant verplaatst zijn investeringen van fondsen A, B, ... naar fondsen X, Y, ...  
( Arbitrage des fonds / Arbitrage dessen Effekten / Arbitration of funds )
ContractChangeType | 11 | ContractChangeType - (EW00 11)
ARCHEOLOOG Coded value in Type beroep ( ->)  
( ARCHEOLOGUE / Archeologue (*) / Archeologue (*) )
OccupationType | 573 | OccupationType - (X041 573)
ARCHIEFCONSERVATOR Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONSERVATEUR D'ARCHIVES / ConservateurD'Archives (*) / ConservateurD'Archives (*) )
OccupationType | 570 | OccupationType - (X041 570)
ARCHITECT Coded value in Type beroep ( ->)  
( ARCHITECTE / Architecte (*) / Architecte (*) )
OccupationType | 1 | OccupationType - (X041 1)
ARCHITECT-DECORATEUR Coded value in Type beroep ( ->)  
( ARCHITECTE DECORATEUR / ArchitecteDecorateur (*) / ArchitecteDecorateur (*) )
OccupationType | 5 | OccupationType - (X041 5)
architecten en stedebouwkundigen Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( architectes et urbanistes / Architekten und Stadtplaner / architects and urban planners )
InsuredOccupationType | 00100 | InsuredOccupationType - (2111 00100)
Architecten, ingenieurs, meetkundigen Coded value in Verzekeringsnemer - beroepscode ( ->)  
( Architectes, ingénieurs, geomètres / Architekten - Ingenieure - Geometer / Architects, engineers, geometers )
PolicyHolderOccupationType | 00 | PolicyHolderOccupationType - (A141 00)
ARCHITECTSASSISTENT Coded value in Type beroep ( ->)  
( ASSISTANT ARCHITECTE / AssistantArchitecte (*) / AssistantArchitecte (*) )
OccupationType | 1335 | OccupationType - (X041 1335)
ARCHITECTSHELPER Coded value in Type beroep ( ->)  
( AIDE ARCHITECTE / AideArchitecte (*) / AideArchitecte (*) )
OccupationType | 1334 | OccupationType - (X041 1334)
ARCHIVARIS Coded value in Type beroep ( ->)  
( ARCHIVISTE / Archiviste (*) / Archiviste (*) )
OccupationType | 567 | OccupationType - (X041 567)
archivarissen Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( archivistes, bibliothecaires et conse / Archivare / Archivists )
InsuredOccupationType | 09300 | InsuredOccupationType - (2111 09300)
Ardennes Brabanconnes Coded value in Zone van lokale politie ( ->)  
( Ardennes Brabanconnes / ARDENNES BRABANCONNES / ARDENNES BRABANCONNES )
PoliceCoveredZoneCode | 5272 | PoliceCoveredZoneCode - (C244 5272)
Argentijnse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( argentine / argentinische / Argentinian )
NationalityType | RA | NationalityType - (A121 RA)
Argentijnse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( argentine / argentinische / argentine (*) )
NationalityType | AR | NationalityType - (A121 AR)
Argentinië Coded value in Landcode ( ->)  
( Argentine / Argentinien / Argentina )
CountryType | AR | CountryType - (519B AR)
Argos Coded value in Hoedanigheid van de -ontdekker- ( ->)  
( Argos / Argos / Argos )
CapacityVehicleFinderType | 6 | CapacityVehicleFinderType - (C1A9 6)
arlon Coded value in bestemmeling - zetel ( ->)  
( arlon / arlon / arlon )
DestineeBranchType | 67 | DestineeBranchType - (Z311 67)
Arlon Coded value in Schadebeheer - zetel ( ->)  
( Arlon / Arlon / Arlon )
ClaimManagementBranchType | 67 | ClaimManagementBranchType - (C001 67)
arlon Coded value in afzender - zetel ( ->)  
( arlon / arlon / arlon )
SenderOfficeSeatType | 67 | SenderOfficeSeatType - (Z211 67)
Arlon Coded value in Derden - zetel schadebeheer ( ->)  
( Arlon / Arlon / Arlon )
AdversaryManagementBranchType | 67 | AdversaryManagementBranchType - (C115 67)
Arlon Coded value in Zetelnummer van de verzekeraar ( ->)  
( Arlon / Arlon / Arlon )
InsurerBranchType | 67 | InsurerBranchType - (A012 67)
Arlon (*) Coded value in Bijhuis, code ( ->)  
( Succursale d'Arlon / Arlon (*) / Arlon (*) )
SeatSubsidiaryIdentificationType | 67 | SeatSubsidiaryIdentificationType - (X076 67)
Arlon/Attert/Habay/Martelange Coded value in Zone van lokale politie ( ->)  
( Arlon/Attert/Habay/Martelange / Arlon/Attert/Habay/Martelange / Arlon/Attert/Habay/Martelange )
PoliceCoveredZoneCode | 5297 | PoliceCoveredZoneCode - (C244 5297)
Arm en elleboog Coded value in Localisering kwetsuren/verwondingen ( ->)  
( Bras et coudes / Arm und Ellenbogen / Arm and elbow )
EventAccidentInjuriesLocationType | 41 | EventAccidentInjuriesLocationType - (CQ57 41)
Armeense Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( arménienne / armenische / Armenian )
NationalityType | AM | NationalityType - (A121 AM)
Armenië Coded value in Landcode ( ->)  
( Arménie / Armenien / Armenia )
CountryType | AM | CountryType - (519B AM)
ARRONDISSEMENTSCOMMISSARIS Coded value in Type beroep ( ->)  
( COMMISSAIRE D'ARRONDISSEMENT / CommissaireD'Arrondissement (*) / CommissaireD'Arrondissement (*) )
OccupationType | 744 | OccupationType - (X041 744)
Artiest - Kunstenaar Coded value in Sociaal statuut ( ->) Acteur, zanger, musicus, danser, music-hall artiest. 
( Artiste / Künstler / Artist )
PersonSocialStatusType | 27 | PersonSocialStatusType - (A132 27)
ARTIEST (MUSIC-HALL, CABARET) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ARTISTE DE MUSIC HALL DE VARIETES / ArtisteDeMusicHallDeVarietes (*) / ArtisteDeMusicHallDeVarietes (*) )
OccupationType | 450 | OccupationType - (X041 450)
ARTIEST (MUZIKANT) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ARTISTE MUSICIEN / ArtisteMusicien (*) / ArtisteMusicien (*) )
OccupationType | 474 | OccupationType - (X041 474)
ARTIEST CHOREOGRAAF Coded value in Type beroep ( ->)  
( ARTISTE CHOREGRAPHE / ArtisteChoregraphe (*) / ArtisteChoregraphe (*) )
OccupationType | 491 | OccupationType - (X041 491)
Artiesten Coded value in Code beroep ( ->)  
( Artistes / Künstler / Artists )
DriverRiskClassType | 02 | DriverRiskClassType - (A197 02)
Artiesten Coded value in Risicoklasse (activiteit) ( ->)  
( Artistes / Künstler / Artists )
ActivityRiskClassType | 02 | ActivityRiskClassType - (5197 02)
Artiesten, schrijvers, journalisten Coded value in Verzekeringsnemer - beroepscode ( ->)  
( Artistes, écrivains, journalistes / Künstler, Autoren, Journalisten / Artists, writers, journalists )
PolicyHolderOccupationType | 07 | PolicyHolderOccupationType - (A141 07)
Artikel 45 - Samenloop van contracten Coded value in (sectorale) Overeenkomst van toepassing ( ->) Overeenkomst betreffende artikel 45 van de wet van 25 juni 1992 op de landsverzekeringsovereenkomst. Deze overeenkomst heeft als kader de hypothesen van samenloop van verzekering zoals bedoeld bij artikel 45, § 1, dat wil zeggen wanneer eenzelfde bela 
( Article 45 - Concours d'assurances / Artikel 45 - Zusammenlauf von Verträgen / Article 45 - confluence of contracts )
AgreementSectorAppliedType | 07 | AgreementSectorAppliedType - (C059 07)
ARTISTIEK DIRECTEUR Coded value in Type beroep ( ->)  
( DIRECTEUR ARTISTIQUE / DirecteurArtistique (*) / DirecteurArtistique (*) )
OccupationType | 502 | OccupationType - (X041 502)
Arts Coded value in Type begunstigde ( ->)  
( Médecin / Arzt / Doctor )
PartyBeneficiaryType | 5 | PartyBeneficiaryType - (C60A 5)
artsen Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( medecins, medecins specialistes et ch / Ärzte / Doctors )
InsuredOccupationType | 03000 | InsuredOccupationType - (2111 03000)
Artsen, chirurgen, tandartsen, apotheker Coded value in Verzekeringsnemer - beroepscode ( ->)  
( Médecins, chirurgiens, dentistes, pharma / Ärzte, Chirurgen, Zahnärzte, Apotheker / Doctors, surgeons, dentists, pharmacists )
PolicyHolderOccupationType | 03 | PolicyHolderOccupationType - (A141 03)
Aruba Coded value in Landcode ( ->)  
( Aruba / Aruba / Aruba )
CountryType | AW | CountryType - (519B AW)
Arubaanse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( arubain / von Aruba / Arubian )
NationalityType | AW | NationalityType - (A121 AW)
ASBESTWALSER Coded value in Type beroep ( ->)  
( LAMINOIR (AMIANTE) / Laminoir(Amiante) (*) / Laminoir(Amiante) (*) )
OccupationType | 3274 | OccupationType - (X041 3274)
ASFALTEERDER (WEGENBOUW) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ASPHALTEUR (ROUTES) / Asphalteur(Routes) (*) / Asphalteur(Routes) (*) )
OccupationType | 3650 | OccupationType - (X041 3650)
ASPIRANT (STRIJDMACHT) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ASPIRANT (FORCES ARMEES) / Aspirant(ForcesArmees) (*) / Aspirant(ForcesArmees) (*) )
OccupationType | 3952 | OccupationType - (X041 3952)
ASPIRANT-KINDERVERPLEEGSTER Coded value in Type beroep ( ->)  
( ASPIRANTE EN NURSING / AspiranteEnNursing (*) / AspiranteEnNursing (*) )
OccupationType | 1368 | OccupationType - (X041 1368)
ASSEMBLEERDER (SCHOENEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ASSEMBLEUR (CHAUSSURES) / Assembleur(Chaussures) (*) / Assembleur(Chaussures) (*) )
OccupationType | 2214 | OccupationType - (X041 2214)
Assenede/Evergem Coded value in Zone van lokale politie ( ->)  
( Assenede/Evergem / Assenede/Evergem / Assenede/Evergem )
PoliceCoveredZoneCode | 5421 | PoliceCoveredZoneCode - (C244 5421)
ASSISTENT (UNIVERSITAIR) (NIET BELAST MET LESGEVEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ASSISTANT D'UNIVERSITE NON CHARGE DE COURS / AssistantD'UniversiteNonChargeDeCours (*) / AssistantD'UniversiteNonChargeDeCours (*) )
OccupationType | 309 | OccupationType - (X041 309)
ASSISTENT CAMERAMAN (CINEMA, T.V.) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ASSISTANT CAMERAMAN (CINEMA - T.V.) / AssistantCameraman(Cinema-T.V.) (*) / AssistantCameraman(Cinema-T.V.) (*) )
OccupationType | 3894 | OccupationType - (X041 3894)
ASSISTENT KINDERVERPLEEGSTER (NIET GEDIPLOMEERD) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ASSISTANT EN NURSING (NON DIPLOME) / AssistantEnNursing(NonDiplome) (*) / AssistantEnNursing(NonDiplome) (*) )
OccupationType | 1369 | OccupationType - (X041 1369)
ASSISTENT REALISATOR Coded value in Type beroep ( ->)  
( ASSISTANT REALISATEUR / AssistantRealisateur (*) / AssistantRealisateur (*) )
OccupationType | 454 | OccupationType - (X041 454)
ASSISTENT UNIVERSITEIT Coded value in Type beroep ( ->)  
( ASSISTANT D'UNIVERSITE (CHARGE DE COURS) / AssistantD'Universite(ChargeDeCours) (*) / AssistantD'Universite(ChargeDeCours) (*) )
OccupationType | 230 | OccupationType - (X041 230)
ASSISTENT(E) APOTHEKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( ASSISTANT EN PHARMACIE / AssistantEnPharmacie (*) / AssistantEnPharmacie (*) )
OccupationType | 1366 | OccupationType - (X041 1366)
ASSISTENT(E) IN DE KINDERGENEESKUNDE (GEDIPLOMEERD) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ASSISTANT EN NURSING (DIPLOME) / AssistantEnNursing(Diplome) (*) / AssistantEnNursing(Diplome) (*) )
OccupationType | 209 | OccupationType - (X041 209)
ASSISTENT(E) IN DE VERPLEEGKUNDE (GEDIPLOMEERD) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ASSISTANT EN PEDIATRIE (DIPLOME) / AssistantEnPediatrie(Diplome) (*) / AssistantEnPediatrie(Diplome) (*) )
OccupationType | 208 | OccupationType - (X041 208)
ASSISTENT(E) IN HOSPITAALVERPLEGING Coded value in Type beroep ( ->)  
( ASSISTANT EN SOINS HOSPITALIERS / AssistantEnSoinsHospitaliers (*) / AssistantEnSoinsHospitaliers (*) )
OccupationType | 200 | OccupationType - (X041 200)
ASSISTENT(E) PEDIATRIE (NIET GEDIPLOMEERD) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ASSISTANT EN PEDIATRIE (NON DIPLOME) / AssistantEnPediatrie(NonDiplome) (*) / AssistantEnPediatrie(NonDiplome) (*) )
OccupationType | 1370 | OccupationType - (X041 1370)
ASSISTENT(E) VAN GENEESHEER Coded value in Type beroep ( ->)  
( AIDE-MEDECIN / Aide-Medecin (*) / Aide-Medecin (*) )
OccupationType | 911 | OccupationType - (X041 911)
ASSISTENT(E) VAN TANDARTS Coded value in Type beroep ( ->)  
( ASSISTANT(E) DE DENTISTE / Assistant(E)DeDentiste (*) / Assistant(E)DeDentiste (*) )
OccupationType | 909 | OccupationType - (X041 909)
Assuralia Coded value in Evaluatiesysteem voor de inhoud ( ->)  
( Assuralia / Assuralia / Assuralia )
ContentValuationType | 7 | ContentValuationType - (3161 7)
Assuralia Coded value in Hoedanigheid van de -ontdekker- ( ->)  
( Assuralia / Assuralia / Assuralia )
CapacityVehicleFinderType | 3 | CapacityVehicleFinderType - (C1A9 3)
Assuralia Coded value in Sender type, coded ( ->) voorheen genaamd de - BVVO - 
( Assuralia / Assuralia / Assuralia )
MessageSenderOrDestineeType | 7 | MessageSenderOrDestineeType - (X927,X928 7)
Assuralia-CATNAT referte Attribute of Incident ( ->) Natuurrampen : unieke referte toegekend aan een natuurramp op belgsich grondgebied. 
( Codification : / / -> )
( Référence Assuralia-CATNAT / Assuralia-CATNAT nummer / Assuralia-CATNAT reference )
Incident | IncidentCatnatIdentifier | - (RFF 083)
Assuralia-stelsel Coded value in Evaluatiesysteem voor het gebouw ( ->) Evaluatiesysteem opgemaakt en gepubliceerd door de Assuralia. 
( Assuralia / Assuralia / (UPEA) Professional Union of Insurance Companies )
BuildingValueCalculationType | 7 | BuildingValueCalculationType - (3151 7)
ASSURNET Coded value in Type bestemmeling voor Uitwisselingskaarten80 ( ->)  
( ASSURNET / ASSURNET / ASSURNET )
IntermediaryExchange80DestineeType | 02 | IntermediaryExchange80DestineeType - (A48A 02)
ASTROFYSICUS (UNIVERSITAIR OF ERMEE GELIJKGESTELD) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ASTROPHYSICIEN (UNIVERSITAIRE OU ASSIMILE) / Astrophysicien(UniversitaireOuAssimile) (*) / Astrophysicien(UniversitaireOuAssimile) (*) )
OccupationType | 113 | OccupationType - (X041 113)
ASTROLOOG Coded value in Type beroep ( ->)  
( ASTROLOGUE / Astrologue (*) / Astrologue (*) )
OccupationType | 3931 | OccupationType - (X041 3931)
ASTRONOOM (UNIVERSITAIR OF ERMEE GELIJKGESTELD) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ASTRONOME (UNIVERSITAIRE OU ASSIMILE) / Astronome(UniversitaireOuAssimile) (*) / Astronome(UniversitaireOuAssimile) (*) )
OccupationType | 112 | OccupationType - (X041 112)
AT1 Coded value in Type antidiefstalsysteem voor voertuigen ( ->) Na-diefstalsysteem met herstart-beveiliging zoals beschreven onder punt 1.6.4 van het Incert-document 
( AT1 / AT1 / AT1 )
VehicleTheftAntiSystemType | 20 | VehicleTheftAntiSystemType - (5634 20)
AT2 Coded value in Type antidiefstalsysteem voor voertuigen ( ->) Na-diefstalsysteem met herstart-beveiliging en snelheidsbegrenzing 
( AT2 / AT2 / AT2 )
VehicleTheftAntiSystemType | 21 | VehicleTheftAntiSystemType - (5634 21)
ATELIERCHEF Coded value in Type beroep ( ->)  
( CHEF DE BANC / ChefDeBanc (*) / ChefDeBanc (*) )
OccupationType | 2021 | OccupationType - (X041 2021)
ATLEET Coded value in Type beroep ( ->)  
( ATHLETE / Athlete (*) / Athlete (*) )
OccupationType | 3899 | OccupationType - (X041 3899)
atleten Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( athletes, sportifs et assimiles / Athleten / athletes )
InsuredOccupationType | 93100 | InsuredOccupationType - (2111 93100)
Atleten, sportbeoefenaars Coded value in Verzekeringsnemer - beroepscode ( ->)  
( Athlètes, sportifs / Athleten - Sportler / Athletes, athletes )
PolicyHolderOccupationType | 93 | PolicyHolderOccupationType - (A141 93)
Attest Coded value in Op te sturen documenten ( ->)  
( Attestation / Bescheinigung / Certificate )
DocumentRequestedType | 4 | DocumentRequestedType - (A547 4)
Attest BA jacht Entity ( ->) Document door de verzekeraar uitgereikt dat de dekking van een jager bewijst (in burgerrechtelijke aansprakelijkheid). 
( Attestation RC chasse / Haftpflicht Jagd Zertifikat / Liability hunting certificate )
| LiabilityHuntingCertificate | - ( 104)
Attest BA vaartuig Entity ( ->) Document door de verzekeraar uitgereikt dat de dekking van een vaartuig bewijst (in burgerrechtelijke aansprakelijkheid). 
( Attestation RC bateau / Haftpflicht Fahrzeug Zertifikat / Vessel liability certificate )
| LiabilityVesselCertificate | - ( 105)
Attest betwist Attribute of Getuigschrift van schadelasten ( ->) De verzekerde, of de eventuele andere in het attest genoemde persoon, heeft zich niet akkoord verklaard met de inhoud van het attest zoals door de verzekeraar uitgegeven. 
( Codification : Attest betwist / Z285 / -> )
( Attestation contestée / Umstrittene Zertifikat / Certificate disputed )
ClaimsCertificate | DisputedIndicator | CertificateDisputedIndicator - (BIN Z285)
Attest motorfiets Entity ( ->) Attest, door een officiële instantie uitgeschreven, dat het recht tot besturen van een motorfiets erkent. 
( Attestation cyclomoteur / Motorradbescheinigung / Motorcycle certificate )
| MotorCycleDrivingCertificate | - ( 012)
Attest motorfiets Coded value in Type af te drukken groene kaart ( ->)  
( Attestation cyclomoteur / Bescheinigung Motorrad / Moped certificate )
VehicleCertificateInsurancePrintType | 2 | VehicleCertificateInsurancePrintType - (5701 2)
Attest pendelaar afgeleverd Attribute of Bestuurder (voertuig) ( ->) Een attest van de werkgever is afgeleverd als bewijs pendelaar anders dan bus/tram/trein/metro vb. fiets.  
( Codification : Attest pendelaar afgeleverd / A144 / -> )
( Attestation navetteur fourni / Führer ist attestierter Pendler / Driver is certified commuter )
Driver | DriverCommuterCertificateIndicator | CommutersCertificateDeliveredIndicator - (BIN A144)
Attest van verzekering in BA objectieve Coded value in Op te sturen documenten ( ->)  
( Attestation d'assurance RC objective / Bescheinigung / Certificate of insurance in objective liability )
DocumentRequestedType | 6 | DocumentRequestedType - (A547 6)
Attest van verzekering in BA vaartuig Coded value in Op te sturen documenten ( ->)  
( Attestation d'assurance RC bateau / Bescheinigung Boot Haftpflicht Versicherung / Certificate of insurance in vessel liability )
DocumentRequestedType | 5 | DocumentRequestedType - (A547 5)
AUDATEX gegevens Coded value in Stuur aangeduide document terug ( ->)  
( Données AUDATEX / AUDATEX Daten / AUDATEX data )
DocumentReturnRequestType | 7 | DocumentReturnRequestType - (C4C0 7)
Audatex-berekening Attribute of Directe regeling (RDR) ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) Audatex : een (in Nederland) in 1981 in gebruik genomen elektronisch systeem voor de calculatie van autoschade, gebaseerd op gegevens over vele automerken en -modellen. Sindsdien werden (in Nederalnd) meer dan 10 miljoen schaden via dit systeem vastgesteld. In België synonem met Informex.  
( Codification : RDR - expertise audatex / CP77 / -> )
( Calcul Audatex / Audatex-Berechnung / Audatex calculation )
KfkOperation | AudatexCalculationIndicator | AudatexCalculationIndicator - (BIN CP77)
Audatex-blok Attribute of Schatting ( ->) Bevat niet gestructureerde informatie. 
( Codification : / / -> )
( Audatex bloc / Audatex block / Audatex bloc )
Assessment | AudatexBlocText | - (FTX 035)
Audio Coded value in IBP SubCategory Action Code ( ->)  
( Audio / Audio / Audio )
IBPSubCategoryActionType | IBPSC-07 | IBPSubCategoryActionType - (IBP2 IBPSC-07)
Audio-, visuele-, navigatie- en communicatieapparatuur Coded value in SubObjectRoleType (*) ( ->)  
( Appareils audiovisuels, de navigation et de communication / Audio-,Visual-,NavigationAndCommunicationEquipment (*) / Audio-, visual-, navigation and communication equipment )
SubObjectRoleType | 007 | SubObjectRoleType - (X068 007)
Audioinstallatie Coded value in SubObjectRoleType (*) ( ->)  
( Installation audio / Audio-Installation / Audio installation )
SubObjectRoleType | 001 | SubObjectRoleType - (X068 001)
Audio-installatie Entity ( ->) Als dekking. Dikwijls in voertuigen, de radio en andere multimedia apparatuur, die meestal niet tot de standaarduitrusting behoren. 
( Installation audio / Audio-Installation / Audio equipment )
| AudioEquipmentCover | - ( 138)
Audio-installatie Coded value in Aanhangwagen - toebehoren 3 - code ( ->)  
( Installation audio / Audio-Setup / Audio Setup )
VehicleTrailerAccessory3Type | 1 | VehicleTrailerAccessory3Type - (565C 1)
Audio-installatie Coded value in Aanhangwagen - toebehoren 2 - code ( ->)  
( Installation audio / Audio-Setup / Audio Setup )
VehicleTrailerAccessory2Type | 1 | VehicleTrailerAccessory2Type - (565B 1)
Audio-installatie Coded value in Aanhangwagen - toebehoren 1 - code ( ->)  
( Installation audio / Audio-Setup / Audio Setup )
VehicleTrailerAccessory1Type | 1 | VehicleTrailerAccessory1Type - (565A 1)
Audio-installatie Coded value in Aanhangwagen - toebehoren 5 - code ( ->)  
( Installation audio / Audio-Setup / Audio Setup )
VehicleTrailerAccessory5Type | 1 | VehicleTrailerAccessory5Type - (565E 1)
Audio-installatie Coded value in Aanhangwagen - toebehoren 6 - code ( ->)  
( Installation audio / Audio-Setup / Audio Setup )
VehicleTrailerAccessory6Type | 1 | VehicleTrailerAccessory6Type - (565F 1)
Audio-installatiee Coded value in Aanhangwagen - toebehoren 4 - code ( ->)  
( Installation audio / Audio-Setup / Audio Setup )
VehicleTrailerAccessory4Type | 1 | VehicleTrailerAccessory4Type - (565D 1)
AUDIOLOOG Coded value in Type beroep ( ->)  
( AUDIOLOGUE / Audiologue (*) / Audiologue (*) )
OccupationType | 1398 | OccupationType - (X041 1398)
AUDIT Coded value in Type beroep ( ->)  
( AUDIT (CONSULTANT) / Audit(Consultant) (*) / Audit(Consultant) (*) )
OccupationType | 611 | OccupationType - (X041 611)
AUDITEUR Coded value in Type beroep ( ->)  
( AUDITEUR / Auditeur (*) / Auditeur (*) )
OccupationType | 373 | OccupationType - (X041 373)
AUDITEUR-GENERAAL Coded value in Type beroep ( ->)  
( AUDITEUR-GENERAL / Auditeur-General (*) / Auditeur-General (*) )
OccupationType | 374 | OccupationType - (X041 374)
AUDITOR INFORMATICA Coded value in Type beroep ( ->)  
( AUDITEUR INFORMATIQUE / AuditeurInformatique (*) / AuditeurInformatique (*) )
OccupationType | 541 | OccupationType - (X041 541)
australie Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( australie / Australien / Australia )
VictimFATNationalityType | 611 | VictimFATNationalityType - (CL2B 611)
Australië Coded value in Landcode ( ->)  
( Australie / Australien / Australia )
CountryType | AUS | CountryType - (519B AUS)
Australische Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( australienne / australische / Australian )
NationalityType | AUS | NationalityType - (A121 AUS)
Australische dollar Coded value in Munteenheid ( ->)  
( Dollar australien / Australischer Dollar / Australian dollar )
CurrencyType | AUD | CurrencyType - (A660 AUD)
AUTEUR Coded value in Type beroep ( ->)  
( AUTEUR / Auteur (*) / Auteur (*) )
OccupationType | 418 | OccupationType - (X041 418)
auto Coded value in dekking x - indexcode ( ->)  
( auto / Fahrzeug / Motor )
CoverXIndexType | 4 | CoverXIndexType - (AX06 4)
auto Coded value in dekking z - indexcode ( ->)  
( auto / Fahrzeug / Motor )
CoverZIndexType | 4 | CoverZIndexType - (AZ06 4)
Auto Coded value in Index type ( ->)  
( Auto / Kfz / Car )
IndexType | 4 | IndexType - (X024 4)
Auto Coded value in Domein (Verzekeringen) ( ->)  
( Auto / Auto / Motor )
DomainType | 05 | DomainType - (X916 05)
Auto Coded value in IBP Product Domain Code ( ->)  
( Auto / Auto / Motor )
IBPProductDomainType | X916-05 | IBPProductDomainType - (IBP3 X916-05)
Auto Coded value in Waarborg - code index ( ->)  
( Auto / Auto (*) / Auto (*) )
GuaranteeIndexType | 4 | GuaranteeIndexType - (AW16 4)
auto Coded value in dekking y - indexcode ( ->)  
( auto / Fahrzeug / Motor )
CoverYIndexType | 4 | CoverYIndexType - (AY06 4)
Auto dubbel gebruik (*) Coded value in Type van het voertuig volgens DIV ( ->)  
( Voiture mixte (*) / Fahrzeug gemischter Gebrauch (*) / Car of mixed use )
VehicleType | SW | VehicleType - (5003 SW)
Autobus Coded value in Type rijbewijs van de bestuurder ( ->)  
( Autobus / Reisebus oder Autobus / Coach or bus )
PersonDriverLicenceType | D | PersonDriverLicenceType - (5192 D)
Autobus Coded value in Categorie voertuig ( ->)  
( Autocar ou autobus / Reisebus oder Autobus / Coach or bus )
VehicleCategoryType | E | VehicleCategoryType - (500G E)
AUTOBUSBESTUURDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONDUCTEUR (AUTOBUS) / Conducteur(Autobus) (*) / Conducteur(Autobus) (*) )
OccupationType | 1550 | OccupationType - (X041 1550)
autobusbestuurders en autobusbestuurd Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( conducteurs, conducteurs-receveurs d' / Fahrer und bus Treiber / Empfänger / bus drivers and bus drivers )
InsuredOccupationType | 63300 | InsuredOccupationType - (2111 63300)
AUTOBUSCHAUFFEUR Coded value in Type beroep ( ->)  
( CHAUFFEUR (AUTOBUS) / Chauffeur(Autobus) (*) / Chauffeur(Autobus) (*) )
OccupationType | 1551 | OccupationType - (X041 1551)
AUTOCARBESTUURDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONDUCTEUR (AUTOCAR) / Conducteur(Autocar) (*) / Conducteur(Autocar) (*) )
OccupationType | 1553 | OccupationType - (X041 1553)
AUTOCARCHAUFFEUR Coded value in Type beroep ( ->)  
( CHAUFFEUR (AUTOCAR) / Chauffeur(Autocar) (*) / Chauffeur(Autocar) (*) )
OccupationType | 1554 | OccupationType - (X041 1554)
Autocarondernemingen Coded value in Paritair comité ( ->)  
( Entreprises d'autocars / 140.03.00 (*) / Motor coach companies )
JointCommitteeType | 1400300 | JointCommitteeType - (A139 1400300)
AUTOCLAAFWERKER (SCHEIKUNDIGE INDUSTRIE) Coded value in Type beroep ( ->)  
( AUTOCLAVISTE (INDUSTRIE CHIMIQUE) / Autoclaviste(IndustrieChimique) (*) / Autoclaviste(IndustrieChimique) (*) )
OccupationType | 3252 | OccupationType - (X041 3252)
AUTOGEMB Coded value in Juridisch statuut - afkorting ( ->)  
( VORM SO / RF msZ / OFSocP )
PersonLegalStatusShortType | 95 | PersonLegalStatusShortType - (A134 95)
AUTOGEMB Coded value in Juridisch statuut - afkorting ( ->)  
( RCOMAUT / AutGemRg / Motor liability ... )
PersonLegalStatusShortType | 89 | PersonLegalStatusShortType - (A134 89)
Auto-inzittenden Coded value in Wijze expertise ( ->)  
( Occupants de voiture / Autoinsassen / Car occupants )
AssessmentType | F | AssessmentType - (C411 F)
Automatisch ( via programma ) Coded value in Wijze van premieberekening ( ->)  
( Automatique ( par programme ) / Automatisch (über Programme) / Auto (via programs) )
PremiumCalculationMannerType | 1 | PremiumCalculationMannerType - (A077 1)
Automatisch bij de maatschappij Coded value in Wijze afdrukken documenten ( ->)  
( Automatique à la compagnie / Automatisch bei der Gesellschaft / Automatically by the company )
DocumentPrintMethodType | 2 | DocumentPrintMethodType - (EW11 2)
Automatisch bij de makelaar Coded value in Wijze afdrukken documenten ( ->)  
( Automatique chez le courtier / Automatisch beim Makler / Automatically by the broker )
DocumentPrintMethodType | 1 | DocumentPrintMethodType - (EW11 1)
Automatisch transmissie Coded value in Soort schakeling ( ->)  
( Transmission automatique / Automatisch / Automatic transmission )
VehicleTransmissionType | 1 | VehicleTransmissionType - (5617 1)
Automatische forfaitisering Attribute of Schatting ( ->) Bevat een instructie. 
( Codification : Automatische forfaitisering / CP3B / -> )
( Forfaitisation automatique / Automatischer Pauschalierung / Automatic forfeitization )
Assessment | AutomaticForfeitizationIndicator | AutomaticLumpSumSettingIndicator - (GIS CP3B)
AUTOMATISEERDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( INGENIEUR EN AUTOMATIQUE / IngenieurEnAutomatique (*) / IngenieurEnAutomatique (*) )
OccupationType | 43 | OccupationType - (X041 43)
AUTOMOBIELEXPERT Coded value in Type beroep ( ->)  
( EXPERT EN AUTOMOBILE / ExpertEnAutomobile (*) / ExpertEnAutomobile (*) )
OccupationType | 1449 | OccupationType - (X041 1449)
Autonoom (niet geïntegreerd) Coded value in Soort antidiefstalsysteem ( ->)  
( Non intégré (autonome) / Autonome (nicht integriert) / Autonomous (not integrated) )
TheftAntiTheftSystemType | 1 | TheftAntiTheftSystemType - (5639 1)
Autonoom Gemeentebedrijf Coded value in Juridisch statuut ( ->) Kruispuntbank : codes rechtsvormen : 418. 
( Régie communale autonome / Autonome Gemeinderegie / Autonomous Municipal )
PersonLegalStatusType | 89 | PersonLegalStatusType - (A130 89)
Autonoom Provinciebedrijf Coded value in Juridisch statuut ( ->) Kruispuntbank : codes rechtsvormen : 419. 
( Régie provinciale autonome / Autonome Provinzialregie / Autonomous provincial company )
PersonLegalStatusType | 90 | PersonLegalStatusType - (A130 90)
Autoped met motor Coded value in Type van het voertuig volgens DIV ( ->)  
( Trottinette à moteur / Motorroller / Scooter with motor )
VehicleType | Z1 | VehicleType - (5003 Z1)
AUTOPRB Coded value in Juridisch statuut - afkorting ( ->)  
( RPROVAUT / AutPrvRg / Motor... )
PersonLegalStatusShortType | 90 | PersonLegalStatusShortType - (A134 90)
Autopsie Coded value in Onderwerp/voorwerp geschil ( ->)  
( Autopsie / Autopsie / Autopsy )
EventAccidentDiscussionSubjectType | 07 | EventAccidentDiscussionSubjectType - (CQIG 07)
Autoradio Coded value in Boorducument ( ->)  
( Autoradio / Autoradio / Car Stereo )
BoardDocumentType | 9 | BoardDocumentType - (A1DB 9)
AUTORIJSCHOOL MONITOR Coded value in Type beroep ( ->)  
( MONITEUR (AUTO-ECOLE) / Moniteur(Auto-Ecole) (*) / Moniteur(Auto-Ecole) (*) )
OccupationType | 1422 | OccupationType - (X041 1422)
Autorisatieprobleem - geen antwoord aan de correspondent Coded value in Terugmeldingscode ( ->)  
( Problème d'autorisation détecté - pas de réponse au corresp. / Autorisierungsproblem - keine Antwort an Sender / Authorisation problem detected - no answer to sender )
ApplicationReturnType | T | ApplicationReturnType - (D010 T)
autres Coded value in code schade ( ->)  
( autres / Sonstige / Other )
EventType | 9 | EventType - (8050 9)
AV Familiale Entity ( ->) Aanvullende verzekering familiale die voorziet in een verhoogde uitkering bij overlijden indien de verzekerde zich op het ogenblik van het overlijden nog in bepaalde, welomschreven familiale omstandigheden bevindt. 
( AC Familiale / Familienzusatzversicherung / AI Family )
| ComplementaryFamilyGuarantee | - ( 134)
avarie commune Coded value in code schade ( ->)  
( avarie commune / Normalen Schaden / Ordinary damage )
EventType | 0 | EventType - (8050 0)
AVIVEERDER (TEXTIEL) Coded value in Type beroep ( ->)  
( AVISEUR (TEXTILES) / Aviseur(Textiles) (*) / Aviseur(Textiles) (*) )
OccupationType | 1968 | OccupationType - (X041 1968)
Avondmaal Coded value in Soort voordeel in natura ( ->) Souper: (archaïsch; Belgisch-frans (Waals); Canada; Zwitserland) de avondmaaltijd. 
( Souper / Abendmahl / Supper )
AdvantageInKindType | 3 | AdvantageInKindType - (CQ4Z 3)
AVRH Entity ( ->) Aanvullende verzekering risico’s hospitalisatie die voorziet, al naargelang het contract in mindere of meerdere mate, in een vergoeding van de kosten ontstaan ten gevolge van genoten diensten in een ziekenhuis. 
( ACRH / Hospitalisationszusatzversicherung / AIRH )
| ComplementaryHospitalisationGuarantee | - ( 133)
AVRI Entity ( ->) Aanvullende verzekering risico's invaliditeit 
( ACRI / Invaliditätszusatzversicherung / AIRD )
| ComplementaryDisabilityGuarantee | - ( 131)
AVRI Kapitaal Entity ( ->) Bijkomstige waarborg die de uitbetaling van een kapitaal voorziet in geval van blijvende invaliditeit. 
( ACRI Capital / Invaliditätszusatzversicherung - Kapital / AIRD Capital )
| ComplementaryDisabilityCapital | - ( 139)
AVRI Premies Entity ( ->) Aanvullende waarborg die voorziet in de terugbetaling van de verzekeringspremies voor de hoofdwaarborg en de aanvullende waarborgen voor de duur van de invaliditeit. 
( ACRI Primes / Invaliditätszusatzversicherung - Prämien / AIRD Renewals )
| ComplementaryDisabilityRenewalsPaid | - ( 135)
AVRI rente Entity ( ->) Aanvullende waarborg die, na verloop van de contractuele wachttijd en in verhouding tot de opgelopen invaliditeit, in de betaling van een jaarlijkse rente voorziet wanneer de verzekerde door algehele of gedeeltelijke invaliditeit getroffen wordt, ongeacht of deze veroorzaakt is door ziekte of door ongeval, voor de duur voorzien door het contract, mogelijk ingekort door genezing, consolidatie of overlijden. 
( ACRI rente / Invaliditätszusatzversicherung - Rente / AIRD Allowance )
| ComplementaryDisabilityAllowance | - ( 136)
AVRI Vaste Kosten Entity ( ->) Bijkomstige waarborg die de terugbetaling van bewezen vaste kosten voorziet in geval van blijvende invaliditeit van de verzekerde (dit is dan de zaakvoerder, de uitbater wiens vaste kosten verder lopen terwijl hij zelf niet meer kan werken). 
( ACRI Frais Généraux / Invaliditätszusatzversicherung - Allgemeine Spenden / AIRD General Expenses )
| ComplementaryDisabilityCompensationsToProof | - ( 141)
AVRI voorschot Entity ( ->) Bijkomstige waarborg die de uitbetaling van een voorschot voorziet in geval van blijvende invaliditeit. 
( ACRI avance / Invaliditätszusatzversicherung Vorschuß / AIRD Advance )
| ComplementaryDisabilityCapitalAdvanced | - ( 137)
AVRO Entity ( ->) Aanvullende verzekering risico’s ongevallen die voorziet in een verhoogde uitkering bij overlijden, indien een ongeval het overlijden veroorzaakte. 
( ACRA / Unfallszusatzversicherung / AIRA )
| ComplementaryAccidentGuarantee | - ( 132)
AVRO Invaliditeit Entity ( ->) Bijkomstige waarborg die de uitbetaling van een kapitaal voorziet in geval van overlijden, of van blijvende, gehele (of gedeeltelijke) invaliditeit, allen ten gevolge ongeval. (AVRO : Aanvullende Verzekering Risico Ongeval.) Aanbeveling : de notie gehele of gedeeltelijke invaliditeit wordt opgegeven via een formule. 
( ACRA Invalidité / UZV Invalidität / AIRA Disability )
| ComplementaryAccidentalDisabilityGuarantee | - ( 142)
Awans/Grâce-Hollogne Coded value in Zone van lokale politie ( ->)  
( Awans/Grâce-Hollogne / Awans/Grâce-Hollogne / Awans/Grâce-Hollogne )
PoliceCoveredZoneCode | 5285 | PoliceCoveredZoneCode - (C244 5285)
Azerbaidjaanse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( azerbaïdjanaise / aserbaidschanische / Azerbauan )
NationalityType | AZ | NationalityType - (A121 AZ)
Azerbaidjan Coded value in Landcode ( ->)  
( Azerbaïdjan / Aserbaidschan / Azerbaidjan )
CountryType | AZ | CountryType - (519B AZ)
AZIJNBROUWER Coded value in Type beroep ( ->)  
( VINAIGRIER / Vinaigrier (*) / Vinaigrier (*) )
OccupationType | 3141 | OccupationType - (X041 3141)