> Dictionary > Per letter ...
SYNTAX INDEPENDENT COMPONENTS

Implementation Related Components

Dictionary : B...
Name (sorted asc.) Type Definition - (Codelist) - (Translations) Technically XML - (Edifact)
B Coded value in Omstandigheid derden - positie 1 ( ->)  
( B / B / B )
CircumstancesThirdPartyColumnType | B | CircumstancesThirdPartyColumnType - (CPB0 B)
B Coded value in Omstandigheid schadelijder ( ->)  
( B / B / B )
CircumstancesDamagedColumnType | B | CircumstancesDamagedColumnType - (CPA0 B)
B - Benzine 100-129, Diesel 85-114 Coded value in Categorie CO2-uitstoot ( ->) B - Benzine : 100 < of = g CO2/km < 130 / Diesel : 85 < of = g CO2/km < 115 
( B - Essence 100-129, Diesel 85-114 / B - Benzin 100-129, Diesel 85-114 / B - Petrol 100-129, Diesel 85-114 )
VehicleEmissionCo2CategoryType | B | VehicleEmissionCo2CategoryType - (563J B)
B - Klasse 2 Coded value in Risico label ( ->) Vrij laag risico (lichtgroen) - Financiële producten in euro's die voorzien in terugbetaling van de inleg na maximaal 10 jaar en die worden uitgegeven door een solvabele schuldenaar (bijvoorbeeld een 8 jaar obligatie uitgegeven door een bedrijf met een investment grade rating). (Dixit wikipedia "lower medium grade" begint bij de Moody's lange termijn Baa3 en korte termijn P-3 / S&P lange termijn BBB- en korte termijn A-3 / Fitch lange termijn BBB- en korte termijn F3.)  
( B - Classe 2 / B - Stufe 2 / B - Class 2 )
FinancialRiskType | B | FinancialRiskType - (1007 B)
B - Motorvoertuigen Coded value in Type rijbewijs ( ->) Vanaf 1/10/1998 : Voertuig : 1e - Auto met een MTM =minder dan 3,5 t en maximum 8 passagiers + bestuurder (+ aanhangwagen =minder dan 750 kg). 2e - Samenstel van voertuigen cat. B + aanhangwagen waarvan de MTM van het samenstel =minder dan 3,5 t en waarvan de MTM van de aanhangwage 
( B - Véhicules / B - Kraftfahrzeuge / B - Vehicles )
DocumentLicenceDriverType | B | DocumentLicenceDriverType - (A192 B)
B* - Taxi's, personeelsvervoer Coded value in Type rijbewijs ( ->) Voor 1/1/1989 : Voertuigen van de categorie B gebruikt als taxi's, als huurauto's voor het vervoer van personeel enz... (B.W. 30-12-1946). 
( B* - Taxis, transport du personnel / B* - Taxi, Personaltransporte / B* - Taxi, employee transports )
DocumentLicenceDriverType | B* | DocumentLicenceDriverType - (A192 B*)
B.A. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( R.C. / HP / CL )
GuaranteeCode | 510 | GuaranteeCode - (C6B1 510)
B.A. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( R.C. / HP / CL )
GuaranteeCode | N10 | GuaranteeCode - (C6B1 N10)
B.A. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( R.C. / HP / CL )
GuaranteeCode | 410 | GuaranteeCode - (C6B1 410)
B.A. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( R.C. / HP / CL )
GuaranteeCode | 370 | GuaranteeCode - (C6B1 370)
B.A. Coded value in Wijze expertise ( ->)  
( R.C. / HP / CL )
AssessmentType | 2 | AssessmentType - (C411 2)
B.A. Coded value in Tak ( ->)  
( R.C. / Ziv.HP / CL )
BranchType | 4 | BranchType - (A500 4)
B.A. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( R.C. / HP / CL )
GuaranteeCode | 770 | GuaranteeCode - (C6B1 770)
B.A. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( R.C. / HP / CL )
GuaranteeCode | M70 | GuaranteeCode - (C6B1 M70)
B.A. Coded value in Type vrijstelling 1 ( ->)  
( R.C. / HP / CL )
DeductibleType2 | 1 | DeductibleType2 - (5F00 1)
B.A. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( R.C. / HP / CL )
GuaranteeCode | P10 | GuaranteeCode - (C6B1 P10)
B.A. Coded value in Type vrijstelling 3 ( ->)  
( R.C. / HP / CL )
DeductibleType4 | 1 | DeductibleType4 - (5F20 1)
B.A. Coded value in Type vrijstelling 2 ( ->)  
( R.C. / HP / CL )
DeductibleType3 | 1 | DeductibleType3 - (5F10 1)
B.A. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( R.C. / HP / CL )
GuaranteeCode | R70 | GuaranteeCode - (C6B1 R70)
B.A. -23 jaar Coded value in Type vrijstelling 1 ( ->)  
( R.C. -23 ans / HP - -23 Jahre / CL -23 years )
DeductibleType2 | 2 | DeductibleType2 - (5F00 2)
B.A. -23 jaar Coded value in Type vrijstelling 3 ( ->)  
( R.C. -23 ans / HP - -23 Jahre / CL -23 years )
DeductibleType4 | 2 | DeductibleType4 - (5F20 2)
B.A. -23 jaar Coded value in Type vrijstelling 2 ( ->)  
( R.C. -23 ans / HP - -23 Jahre / CL -23 years )
DeductibleType3 | 2 | DeductibleType3 - (5F10 2)
B.A. derden Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( R.C. tierce / HP - Dritten / Third party liability )
GuaranteeCode | Q50 | GuaranteeCode - (C6B1 Q50)
B.A. derden Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( R.C. tierce / HP - Dritten / Third party liability )
GuaranteeCode | 650 | GuaranteeCode - (C6B1 650)
B.A. derden arb. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( R.C. tierce ouvr. / HP - Dritten - Arbeitern / Third party liability workers )
GuaranteeCode | Q53 | GuaranteeCode - (C6B1 Q53)
B.A. derden arb. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( R.C. tierce ouvr. / HP - Dritten - Arbeitern / Third party liability workers )
GuaranteeCode | 653 | GuaranteeCode - (C6B1 653)
B.A. derden deb. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( R.C. tierce empl. / HP - Dritten - Angestellten / Third party liability employees )
GuaranteeCode | Q52 | GuaranteeCode - (C6B1 Q52)
B.A. derden deb. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( R.C. tierce empl. / HP - Dritten - Angestellten / Third party liability employees )
GuaranteeCode | 652 | GuaranteeCode - (C6B1 652)
B.A. exploitatie Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( R.C. exploitation / HP - Betrieb / CL Operations )
GuaranteeCode | 411 | GuaranteeCode - (C6B1 411)
B.A. exploitatie Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( R.C. exploitation / HP - Betrieb / CL Operations )
GuaranteeCode | N11 | GuaranteeCode - (C6B1 N11)
B.A. gebow Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( R.C. bâtiment / HP - Gebäude / CL Building )
GuaranteeCode | M71 | GuaranteeCode - (C6B1 M71)
B.A. gebow Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( R.C. bâtiment / HP - Gebäude / CL Building )
GuaranteeCode | 771 | GuaranteeCode - (C6B1 771)
B.A. gebow Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( R.C. bâtiment / HP - Gebäude / CL Building )
GuaranteeCode | 371 | GuaranteeCode - (C6B1 371)
B.A. gebow Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( R.C. bâtiment / HP - Gebäude / CL Building )
GuaranteeCode | R71 | GuaranteeCode - (C6B1 R71)
B.A. inh. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( R.C. contenu / HP - Inhalt / CL Content )
GuaranteeCode | 372 | GuaranteeCode - (C6B1 372)
B.A. inh. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( R.C. contenu / HP - Inhalt / CL Content )
GuaranteeCode | 772 | GuaranteeCode - (C6B1 772)
B.A. inh. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( R.C. contenu / HP - Inhalt / CL Content )
GuaranteeCode | M72 | GuaranteeCode - (C6B1 M72)
B.A. inh. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( R.C. contenu / HP - Inhalt / CL Content )
GuaranteeCode | R72 | GuaranteeCode - (C6B1 R72)
B.A. luchtvaartuigen Entity ( ->) Koninklijk Besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen. Belgisch Staatsblad van 11 april 1991. Bijlage I. 11. B.A. luchtvaartuigen. Elke aansprakelijkheid die het gevolg is van het gebruik van luchtvaartuigen (met inbegrip van de aansprakelijkheid van de vervoerder). 
( R.C. véhicules aériens / HP Flugzeuge / Liability - aircraft )
| BnbCivilLiabilityAircrafts | - ( )
B.A. luchtvaartuigen Coded value in Tak-Kode FSMA ( ->) Elke aansprakelijkheid die het gevolg is van het gebruik van luchtvaartuigen (met inbegrip van de aansprakelijkheid van de vervoerder). (Groep van activiteiten "niet-leven") 
( R.C. véhicules aériens / Liability aircrafts / Liability aircrafts )
BranchNBBType | 11 | BranchNBBType - (A509 11)
B.A. motorrijtuigen Entity ( ->) Koninklijk Besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen. Belgisch Staatsblad van 11 april 1991. Bijlage I. 10 . B.A. motorrijtuigen. Elke aansprakelijkheid die het gevolg is van het gebruik van motorrijtuigen (met inbegrip van de aansprakelijkheid van de vervoerder). 
( R.C. véhicules terrestres automoteurs / HP -Kraftfahrzeuge / Liability - motor vehicles )
| BnbCivilLiabilityVehicles | - ( )
B.A. na levering Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( R.C. après livr. / HP - Nach der Lieferung / CL after delivery )
GuaranteeCode | N12 | GuaranteeCode - (C6B1 N12)
B.A. na levering Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( R.C. après livr. / HP - Nach der Lieferung / CL after delivery )
GuaranteeCode | 412 | GuaranteeCode - (C6B1 412)
B.A. produkten Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( R.c. produits / HP - Produkte / CL Products )
GuaranteeCode | 413 | GuaranteeCode - (C6B1 413)
B.A. produkten Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( R.c. produits / HP - Produkte / CL Products )
GuaranteeCode | N13 | GuaranteeCode - (C6B1 N13)
B.A. zee- en binnenschepen Entity ( ->) Koninklijk Besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen. Belgisch Staatsblad van 11 april 1991. Bijlage I. 12. B.A. zee- en binnenschepen. Elke aansprakelijkheid die het gevolg is van het gebruik van zee- en binnenschepen (met inbegrip van de aansprakelijkheid van de vervoerder). 
( R.C. véhicules maritimes, lacustres et fluviaux / HP Meer - See und Fluss und Kanal-Schiffe / Liability - sea - Lake and river and Canal vessels )
| BnbCivilLiabilityShips | - ( )
B.A. zee- en binnenschepen Coded value in Tak-Kode FSMA ( ->) Elke aansprakelijkheid die het gevolg is van het gebruik van zee- en binnenschepen (met inbegrip van de aansprakelijkheid van de vervoerder). (Groep van activiteiten "niet-leven") 
( R.C. véhicules maritimes, lacustres et fluviaux / Liability, marine, coastal and inland / Liability, marine, coastal and inland )
BranchNBBType | 12 | BranchNBBType - (A509 12)
B.A.derden-huisp. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( R.C.tiers-g.de m. / HP - Dritten - Hausangestellten / Third party liability House staff )
GuaranteeCode | Q51 | GuaranteeCode - (C6B1 Q51)
B.A.derden-huisp. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( R.C.tiers-g.de m. / HP - Dritten - Hausangestellten / Third party liability House staff )
GuaranteeCode | 651 | GuaranteeCode - (C6B1 651)
B.M.C. Coded value in Code bericht ( ->)  
( B.M.C. / B.M.C. / B.M.C. )
MessageType | B12 | MessageType - (Z000 B12)
B.R.B. Coded value in Code bericht ( ->)  
( B.R.B. / B.R.B. / B.R.B. )
MessageType | B11 | MessageType - (Z000 B11)
b.t.w. formulier Coded value in Overgemaakte doc. ( ->)  
( formulaire t.v.a / MwSt-Formular / V.A.T. form )
DocumentsSentType2 | 05 | DocumentsSentType2 - (C392 05)
B.T.W. formulier Coded value in Overgemaakte document ( ->)  
( Formulaire T.V.A. / MwSt-Formular / V.A.T. form )
DocumentsSentType | 05 | DocumentsSentType - (C390 05)
B.V. Coded value in Juridisch statuut - afkorting ( ->)  
( S.Civ. / ZvG / S.Civ )
PersonLegalStatusShortType | 32 | PersonLegalStatusShortType - (A134 32)
B.V.B.A. Coded value in Verzekeringsnemer - code aanspreektitel ( ->)  
( S.P.R.L. / GmbH / PLC )
PolicyHolderTitleType | 8 | PolicyHolderTitleType - (A102 8)
B.V.B.A. Coded value in V-nemer- domicil.- code aanspreektitel ( ->)  
( S.P.R.L. / GmbH / PLC )
PolicyHolderDomicileTitleType | 8 | PolicyHolderDomicileTitleType - (A182 8)
B.V.B.A. Coded value in Juridisch statuut - afkorting ( ->) Kruispuntbank : codes rechtsvormen : 015. 
( S.P.R.L. / GmbH / PLC )
PersonLegalStatusShortType | 04 | PersonLegalStatusShortType - (A134 04)
B.V.B.A.-Starter Coded value in Juridisch statuut - afkorting ( ->)  
( S.P.R.L.-Starter / Gbh-Starter / PLC-Starter )
PersonLegalStatusShortType | 41 | PersonLegalStatusShortType - (A134 41)
B.V.B.A.V.S.O. Coded value in Juridisch statuut - afkorting ( ->)  
( S.P.R.L.F.S. / PmbHsZ / PLC-Soc )
PersonLegalStatusShortType | 19 | PersonLegalStatusShortType - (A134 19)
B.Ver. Coded value in Juridisch statuut - afkorting ( ->)  
( U.P. / BV / PL )
PersonLegalStatusShortType | 33 | PersonLegalStatusShortType - (A134 33)
B2B inning Attribute of Domiciliëring ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : B2B inning / A60D / -> )
( Encaissement B2B / B2B Inkassomodus / B2B collection )
DomicilingDocument | CollectionB2BIndicator | DomicilingB2BPaymentIndicator - (BIN A210)
B6 - Motorvoertuigen met code 96 Coded value in Type rijbewijs ( ->) Vanaf 1/05/2013 : B + code 96 : trekkend voertuig van categorie B en aanhangwagen met MTM > 750kg, en MTM samenstel <= 4250kg. / Leeftijd : 18 jaar.  
( B6 - Véhicules avec code 96 / B6 - Kraftfahrzeug mit Kodierung 96 / B6 - Vehicle with code 96 )
DocumentLicenceDriverType | B6 | DocumentLicenceDriverType - (A192 B6)
BA Andere dan auto Coded value in Index type ( ->)  
( RC autre que auto / Andere als Kfz-Haftpflicht / CL Other than car )
IndexType | B | IndexType - (X024 B)
BA andere dan particulieren Entity ( ->) (in het Engels:) Think of the edi-domain 07 : Civil liability non private lines 
( RC autre que particuliers / HP andere als Einzelpersonen / Civil Liability - non private lines )
| CommercialLiabilityInsuranceContract | - ( )
BA andere dan particulieren Coded value in IBP Product Domain Code ( ->) Bevat alle vormen van BA met uitzondering van de domeinen 04 -BA particulieren-, 05 -Auto- en 08 -Objectieve aansprakelijkheid en van onroerende goederen-. 
( RC autre que particuliers / Nicht-Privathaftpflicht / CL Non private )
IBPProductDomainType | X916-07 | IBPProductDomainType - (IBP3 X916-07)
BA andere dan particulieren Coded value in Domein (Verzekeringen) ( ->) Bevat alle vormen van BA met uitzondering van de domeinen 04 -BA particulieren-, 05 -Auto- en 08 -Objectieve aansprakelijkheid en van onroerende goederen-. 
( RC autre que particuliers / Nicht-Privathaftpflicht / CL Non private )
DomainType | 07 | DomainType - (X916 07)
BA Auto / BA Exploitatie Coded value in (sectorale) Overeenkomst van toepassing ( ->) ( http://www.assuralia.be/nl/branches/auto/convention/Exploitation/index.asp ) 
( RC Auto / RC Exploitation / HP - Auto / HP - Betrieb / Motor liability / CL operations )
AgreementSectorAppliedType | 02 | AgreementSectorAppliedType - (C059 02)
BA bedrijfsleider Entity ( ->) Als dekking. De burgerrechtelijke aansprakelijkheid als bedrijfsleider. (De patronale of management aansprakelijkheid.) 
( RC patronale / Manager-Haftung / Managers liability )
| ManagersLiabilityCover | - ( 145)
BA Beroep Entity ( ->) Waarborg voorbehouden aan de specifieke contracten die, naast de gewone exploitatierisico’s, ook de contractuele aansprakelijkheid van de verzekerde indekken, zoals bijv. de beoefenaars van bepaalde vrije beroepen (artsen, advocaten, architecten, ingenieurs, ...). 
( RC Professionnelle / HP Beruf / Professional CL )
| CivilLiabilityProfessionalGuarantee | - ( 420)
BA Beroep (Intellectuele, Vrije, Commerciële) Coded value in Polistype ( ->) Als polistype voorbehouden aan de polissen die de specifieke beroepsaansprakelijkheid van bepaalde beroepen dekken, zoals advocaten, architecten, ingenieurs, notarissen, leraars, reisorganisatoren, milieucoördinatoren, enz. 
( RC Professions (intellectuelles, libérales, commerciales) / HP Berufe (intellektuelle, freie, kaufmännische) / Liability - Professional (intellectual, liberal, commercial) )
ContractPolicyType | 461 | ContractPolicyType - (A502 461)
BA Bevrachter Coded value in Polistype ( ->) Als polistype voorbehouden aan de polissen die de aansprakelijkheid van de bevrachter, de commissionair en/of de commissionair-expediteur verzekeren. 
( RC Affréteur / HP Befrachter / Liability - Shipping office )
ContractPolicyType | 860 | ContractPolicyType - (A502 860)
BA Bewaarnemer Entity ( ->) Waarborg ter dekking van de contractuele verantwoordelijkheid van de bewaarnemer zoals bijvoorbeeld de bewaking van een vestiaire of garderobe, de specifieke verantwoordelijkheid van de hotelier, ... 
( RC Dépositaire / HP Verwahrer / CL Custodian )
| CivilLiabilityCustodianGuarantee | - ( 416)
BA bewoning Coded value in Type mandaat van de expert ( ->)  
( RC habitaition / HP - wohnen / CL - housing )
AssessmentMissionType | 54 | AssessmentMissionType - (C42F 54)
BA Bezittingen Entity ( ->) Waarborg ter dekking van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekeringsnemer of de verzekerde verbonden met het verzekerde risico (omvat het gebouw en/of de inhoud). 
( RC Biens / HP Güter / CL Goods )
| CivilLiabilityGoodsGuarantee | - ( 370)
BA bouwheer Entity ( ->) Als dekking. De burgerrechtelijke aansprakelijkheid als bouwheer, de opdrachtgever van de werf. 
( RC maître d'ouvrage / HP des Prinzipals / Construction principal's liability )
| ConstructionPrincipalsLiabilityCover | - ( 127)
BA Burenhinder, contractueel verworven Entity ( ->) In de verzekeringen B.A Onderneming is er eveneens sprake van artikel 544 B.W. Hier wordt geen melding gemaakt van de notie "ongeval", maar de dekking geldt alleen voor de eigen rechten van eigendom van de verzekeringsnemer (verzekerden). De waarborg geldt dus niet standaard voor burenhinder die uitsluitend voortkomt uit een door de verzekeringsnemer aangegane contractuele verbintenis. Met andere woorden: de burenhinder op eigen site, op de eigen terreinen, is verworven. Maar de burenhinder is niet verworven als men bv. Als aannemer werken bij derden uitvoert en contractueel de verplichtingen van artikel 544 op zich zou genomen hebben. In die gevallen moet men dus afzonderlijk en voor een voldoende hoog bedrag een uitbreiding overeenkomen met zijn verzekeraar B.A. Onderneming. (Werkgroep Normalisatie 09/02/2012) 
( RC Troubles de voisinage, contractuellement acquise / HP bürgerliche Ungemach, vertraglich erwurben / CL Neighbourly nuisance, acquired by contract )
| CivilLiabilityNeighbourlyNuisanceByContractGuarantee | - ( 441)
BA commissionair of expediteur Entity ( ->) Waarborg ter dekking van de beroepsaansprakelijkheid van een commissionair en of een expediteur van een transport of van een lading. 
( RC commissionnaire ou expéditeur / HP Agent oder der Zusteller / CL Agent or Shipping agent )
| LiabilityShippingAgentGuarantee | - ( 807)
BA derden Coded value in Type mandaat van de expert ( ->)  
( RC tiers / HP - Dritten / Third party liability )
AssessmentMissionType | 51 | AssessmentMissionType - (C42F 51)
BA Dieren (oa. Paarden) Coded value in Polistype ( ->) Als polistype voorbehouden aan de polissen die enkel de aansprakelijkheid voor het hebben of houden van dieren dekken. 
( RC Animaux (e.a. Chevaux) / HP Tiere (u.a. Pferde) / Liability - Animals (eg. Horses) )
ContractPolicyType | 424 | ContractPolicyType - (A502 424)
BA Eigenaar jachtgebied Entity ( ->) Waarborg ter dekking van de burgerrechtelijke verantwoordelijkheid in hoofde van de eigenaar en/of inrichter van een jachtgebied. 
( RC Propriétaire de chasse / HP Eigentümer Jagdrevier / CL Owner hunting-grounds )
| CivilLiabilityHuntingOwnerGuarantee | - ( 431)
BA Gebouw en aanverwanten Coded value in Polistype ( ->) Als polistype voorbehouden aan de polissen die enkel de aansprakelijkheid voor bepaalde onroerende goederen dekken. Onder gebouwen en aanverwante worden begrepen: gebouwen, terreinen, gronden, bossen, liften, antennes, reclameborden, uithangborden, tenten 
( RC Immeuble et connexes / HP Gebäude und ähnliche Gefahren / Liability - Premises and affiliated )
ContractPolicyType | 432 | ContractPolicyType - (A502 432)
BA gezin (KB + waarborguitbreidingen) Entity ( ->) Een verzekering die tot beloop van bepaalde bedragen dekking verleent voor de extra-contractuele aansprakelijkheid, van een verzekeringnemer en zijn gezin, die hij kan oplopen wegens schade veroorzaakt aan derden uit hoofde van zijn privé-leven. Hieronder kan vallen: de schade veroorzaakt door dieren, gebouwen en hun inhoud, motorrijtuigen, sportbeoefening, tijdelijke verblijven, reizen of vakanties, jeugdbewegingen en onbezoldigde redding door derden. 
( RC familiale (AR + extensions) / HP Familie (KE + Deckungserweiterungen HP) / CL Family (RD plus Extensions) )
| CivilLiabilityFamilyExtendedGuarantee | - ( 412)
BA Gezin (KB) Entity ( ->) Een verzekering die tot beloop van bepaalde bedragen dekking verleent voor de extra-contractuele aansprakelijkheid, van een verzekeringnemer en zijn gezin, die hij kan oplopen wegens schade veroorzaakt aan derden uit hoofde van zijn privé-leven. De dekkingen in de waarborg blijven echter beperkt tot de strikte stipulaties van het Koninklijk Besluit dat de minimale inhoud van de waarborg regelt. 
( RC Familiale (AR) / HP Familie (KE) / CL Family (RD) )
| CivilLiabilityFamilyGuarantee | - ( 411)
BA Handel, kleine nijverheid, Manuele Beroepen Coded value in Polistype ( ->) Als polistype te gebruiken voor polissen die de algemene BA van een handelszaak of van een KMO dekken. Gebruikelijke componenten van deze producten zijn de BA uitbating, de toevertrouwde voorwerpen, de BA na levering en de rechtsbijstand (als spiegel van  
( RC Commerce, Petite industrie, Métiers manuels / HP Handel, Kleinindustrie, handwerkliche Berufe / Liability - Commercial, Small Industrial, Manual crafts )
ContractPolicyType | 451 | ContractPolicyType - (A502 451)
BA immateriële gevolgschade Entity ( ->) Onstoffelijke schade : elk geldelijk verlies voortkomende uit het gemis van de voordelen van het uitoefenen van een recht, van het genot van een zaak of van de diensten van een persoon; met name de roerende of onroerende genotsderving, de verhoogde algemene kosten, de verlaagde productie, de stopzetting van activiteiten, het verlies van inkomsten, klandizie of marktaandeel, en elke andere vergelijkbare schade. Hier doelt men op de onstoffelijke gevolgschade : de schade die het gevolg is van een (gedekte) lichamelijke of stoffelijke schade. (Dit in tegenstelling tot de zuivere onstoffelijke schade.)  
( RC dommages immatériels consécutifs / HP körperlosen Folgeschäden / CL consequential non-material damages )
| CivilLiabilityNonmaterialConsequentialDamagesGuarantee | - ( 438)
BA Initial Public Offering Entity ( ->) Een primaire emissie is de eerste keer dat een bedrijf zijn aandelen te koop aanbiedt op de markt. Het prospectus is het document dat de emissie begeleidt, waarin het bedrijf haar (financiële) situatie schetst. Het prospectus moet door de bank gebruikt worden voor haar werving van potentiële kopers. Het is een zorgvuldig samengesteld document, fouten of onvolledigheden in het prospectus kunnen (zeker bij dalende koersen) leiden tot langdurige rechtszaken van gedupeerde beleggers 
( RC Initial Public Offering / HP Initial Public Offering / Initial Public Offering Liability )
| CivilLiabilityInitialPublicOfferingGuarantee | - ( 470)
BA Inrichters van Evenementen Coded value in Polistype ( ->) Als polistype voorbehouden aan polissen die de aansprakelijkheid dekken van inrichters van evenementen van het eerder kortstondige type. 
( RC Organisateurs d'événements / HP Veranstalter von Ereignissen / Liability - Events Organizer )
ContractPolicyType | 422 | ContractPolicyType - (A502 422)
BA Jacht (KB 28/2/1977) Coded value in Polistype ( ->) Als polistype voorbehouden aan de polissen die alle vormen van aansprakelijkheid dekken rond het jachtgebeuren (jager, inrichter, opziener, drijver, ...). 
( RC Chasse (AR 28/2/1977) / HP Jagd (KE 28.02.1977) / Liability - Hunting (RD 28/2/1977) )
ContractPolicyType | 423 | ContractPolicyType - (A502 423)
BA Jachtwachter Entity ( ->) Waarborg die de aansprakelijkheid van of voor de jachtwachter dekt. 
( RC Garde chasse / HP Jagdaufseher / CL Game warden )
| CivilLiabilityHuntingWardenGuarantee | - ( 433)
BA Jagers Entity ( ->) Waarborg ter dekking van de burgerrechtelijke verantwoordelijkheid van de jager, jachtopziener en jachtdirecteur. 
( RC Chasseurs / HP Jäger / CL Huntsmen )
| CivilLiabilityHuntingGuarantee | - ( 430)
BA Klopjachten Entity ( ->) Waarborg die de aansprakelijkheid van klopjachten dekt. 
( RC Traqueur/rabatteur de chasse / HP Treiber / CL Round-up or drives )
| CivilLiabilityHuntingDriveGuarantee | - ( 432)
BA Landbouw Coded value in Polistype ( ->) Als polistype voorbehouden aan de polissen die de algemene BA van landbouwbedrijven dekken (hieronder begrepen hoevetoerisme, imker, ...). 
( RC Agriculture / HP Landwirtschaft / Liability - Farming )
ContractPolicyType | 454 | ContractPolicyType - (A502 454)
BA Lasthebbers van vennootschappen Coded value in Polistype ( ->) Polistype dat de schadevergoedingen en verdedigingskosten vergoedt voor rekening van de lasthebbers van vennootschappen ten gevolge van vorderingen wegens bestuursfouten dewelke tegen hen worden ingesteld door o.a. aandeelhouders, werknemers, schuldeisers, concurrenten, medecontractanten, regulerende overheden. 
( RC Mandataires sociaux / HP Beauftragter Gesellschafts / CL company agents, representatives )
ContractPolicyType | 463 | ContractPolicyType - (A502 463)
BA Lasthebbers van vennootschappen Entity ( ->) Waarborg die de schadevergoedingen en verdedigingskosten vergoedt voor rekening van de lasthebbers van vennootschappen ten gevolge van vorderingen wegens bestuursfouten dewelke tegen hen worden ingesteld door o.a. aandeelhouders, werknemers, schuldeisers, concurrenten, medecontractanten, regulerende overheden. 
( RC Mandataires sociaux / HP gesellschaftliches Beauftragter / Civil Liability company agents, representatives )
| CivilLiabilityCompanyAgents | - ( 429)
BA Lichamelijke schade Entity ( ->) Waarborg ter dekking van de vergoeding verschuldigd als gevolg van een onvrijwillige aantasting van de fysieke integriteit van een derde. 
( RC Dégâts corporels / HP Personenschäden / CL Injured )
| CivilLiabilityPhysicalDamagesGuarantee | - ( 425)
BA Materiële schade Entity ( ->) Waarborg ter dekking van de burgerrechtelijke verantwoordelijkheid voor elke beschadiging, vernieling of elk verlies van een goed toebehorend aan een derde. 
( RC Dégâts matériels / HP Sachschäden / CL Material damage )
| CivilLiabilityMaterialDamagesGuarantee | - ( 424)
BA Medische Beroepen Coded value in Polistype ( ->) Als polistype voorbehouden aan de polissen die de specifieke aansprakelijkheid dekking van dokters in de geneeskunde, specialisten, vroedvrouwen en beoefenaars van paramedische beroepen (verplegers, kinesisten, ergotherapeuten, psychologen, enz.). 
( RC Professions médicales / HP medizinische Berufe / Liability - Medical occupations )
ContractPolicyType | 462 | ContractPolicyType - (A502 462)
BA Milieu Entity ( ->) Waarborg ter dekking van de schade die plots of gradueel door of als gevolg van een inplanting of een activiteit onvrijwillig en onvoorzien aan de omgeving (land, lucht en/of water) bij derden wordt veroorzaakt. 
( RC Environnement / HP Umwelt / CL Environment )
| CivilLiabilityEnvironmentalGuarantee | - ( 460)
BA Motorvoertuig Entity ( ->) Waarborg - Verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen conform de wet. 
( RC Véhicule Automoteur / Haft Pflicht Motorfahrzeuge / Civil Liability Motor (third party) )
| MotorThirdPartyLiabilityGuarantee | - ( 510)
BA Motorvoertuigen Coded value in Type schadegeval ( ->)  
( RC Auto / Ziv.HP Motorfahrzeuge / CL Car )
EventAccidentType | 510 | EventAccidentType - (A1D2 510)
BA Na Levering Entity ( ->) Waarborg ter dekking van de risico’s inzake contractuele en extra contractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor geleverde goederen of diensten, nadat de materiële beheersing ervan werd overgedragen. 
( RC Après livraison / HP Nach Lieferung / CL After delivery )
| CivilLiabilityAfterDeliveryGuarantee | - ( 422)
BA Nijverheid, Groothandel Coded value in Polistype ( ->) Als polistype te gebruiken voor polissen die de algemene BA van een onderneming of een groothandel dekken. 
( RC Industrie, Commerce de gros / HP Industrie, Großhandel / Liability - Industrial, Wholesale )
ContractPolicyType | 452 | ContractPolicyType - (A502 452)
BA onstoffelijke schade Entity ( ->) Een schade is een schending van de belangen van een fysieke of van een rechtspersoon. Die schade kan verschillende gedaanten aannemen. Ze kan de persoon lichamelijk raken, in zijn geestesgesteldheid of in zijn patrimonium, rechtstreeks (stoffelijke schade) of onrechtstreeks (onstoffelijke schade: verlies van een kans, van winst, van klandizie). Hier doelt men op de zuivere onstoffelijke schade : de schade die niet het gevolg is van een lichamelijke of een stoffelijke schade. (Dit in tegenstelling tot de onstoffelijke gevolgschade.  
( RC dommages immatériels / HP immaterielle Schäden / CL non-material damages )
| CivilLiabilityNonmaterialDamagesGuarantee | - ( 439)
BA particulieren Coded value in IBP Product Domain Code ( ->) Domein voorbehouden aan de B.A. particulieren. (W.G. Normalisatie 19.03.2008 : Wijziging van de definitie, voorheen : Domein voorbehouden aan de BA particulieren, beter bekend onder de benaming "Verzekering BA Familiale".) 
( RC du particulier / Privathaftpflicht / Civil Liability )
IBPProductDomainType | X916-04 | IBPProductDomainType - (IBP3 X916-04)
BA particulieren Coded value in Domein (Verzekeringen) ( ->) Domein voorbehouden aan de B.A. particulieren. (W.G. Normalisatie 19.03.2008 : Wijziging van de definitie, voorheen : Domein voorbehouden aan de BA particulieren, beter bekend onder de benaming "Verzekering BA Familiale".) 
( RC du particulier / Privathaftpflicht / Civil Liability )
DomainType | 04 | DomainType - (X916 04)
BA Privéleven Coded value in Polistype ( ->) Als polistype voorbehouden aan de polissen die de BA van particulieren dekken, beter gekend als de typische -familiale- verzekering. 
( RC Vie privée / HP Privatleben / Private life Liability )
ContractPolicyType | 410 | ContractPolicyType - (A502 410)
BA Producten Entity ( ->) Waarborg ter dekking van de risico’s inzake contractuele en extra contractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor geleverde goederen, die industrieel gefabriceerd werden, nadat de materiële beheersing ervan werd overgedragen. 
( RC Produits / HP Produkte / CL Products )
| CivilLiabilityProductsGuarantee | - ( 423)
BA ten opzichte van waterskieërs Entity ( ->) Waarborg ter dekking van de aansprakelijkheid van de stuurman en zijn aangestelden jegens de getrokken waterskieërs. 
( RC vis-à-vis des skieurs nautiques / Haft Pflicht gegenstellte Wasserskier / CL with respect to water-skier )
| CivilLiabilityToWaterSkierGuarantee | - ( 831)
BA Toevertrouwde voorwerpen Entity ( ->) Waarborg ter dekking van de burgerrechtelijke verantwoordelijkheid van de verzekerde, in het gedrang door de schade veroorzaakt aan roerende en of onroerende goederen die door hem bewaard worden en die het voorwerp zijn of zullen zijn van een werk, een behandeling, een dienst, een advies, en dit alles in het kader van de verzekerde beroeps- of ondernemingsactiviteit. 
( RC Objets confiés / HP anvertraute Gegenstände / CL Objects under custody )
| CivilLiabilityGoodsConsignedGuarantee | - ( 426)
BA Uitbating Entity ( ->) Waarborg ter dekking van de risico’s inzake extra contractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor de schade tgv de exploitatie van een bedrijfs- of beroepsactiviteit. 
( RC Exploitation / HP Bewirtschaftung / CL Exploitation )
| CivilLiabilityExploitationGuarantee | - ( 421)
BA uitbating Coded value in Type mandaat van de expert ( ->)  
( RC exploitation / HP - Betrieb / CL operation )
AssessmentMissionType | 53 | AssessmentMissionType - (C42F 53)
BA Verenigingen en Instellingen Coded value in Polistype ( ->) Als polistype voorbehouden aan de polissen die de BA van verenigingen, instellingen of VZW’s dekken. 
( RC Associations et Institutions / HP Vereinigungen und Institutionen / Liability - Associations and Institutions )
ContractPolicyType | 421 | ContractPolicyType - (A502 421)
BA vermengde schade Entity ( ->) Als dekking. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid, zonder onderscheid tussen lichamelijke en stoffelijke of andere schade. (Zie ook MOA+197 Aansprakelijkheid gemengde schade L/M/I.) 
( RC Dommages confondus / Haftung für Schäden - gemischt / Liability damages, mixed )
| LiabilityDamagesMixedCover | - ( 109)
BA vervoerder Entity ( ->) Waarborg - Verzekering burgerrechtelijke verantwoordelijkheid in hoofde van de vervoerder, met als basis hetzij het transportmiddel, hetzij het getransporteerde. 
( RC transporteur / Haftpflicht-Transporter / Civil Liability Transporter )
| LiabilityTransporterGuarantee | - ( 802)
BA Vervoerder (incl. CMR) Coded value in Polistype ( ->) Als polistype voorbehouden aan de polissen die de aansprakelijkheid van de vervoerder/transporteur of van de transportonderneming verzekeren. 
( RC Transporteur (CMR inclus) / HP Spediteur (einschl. CMR) / Liability - Carrier (CMR included) )
ContractPolicyType | 861 | ContractPolicyType - (A502 861)
BA Werking Entity ( ->) Waarborg ter dekking van de burgerrechtelijke verantwoordelijkheid verbonden aan het gebruik van een voorwerp dat deel uit maakt van een groter geheel zoals een kraan op een vrachtwagen, een laadbrug, ... 
( RC Fonctionnement / HP Funktionieren / CL Functioning )
| FunctioningThirdPartyLiability | - ( 559)
BA-aanhangwagen Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( RC-remorque / HP - Anhänger / CL trailer )
GuaranteeCode | P12 | GuaranteeCode - (C6B1 P12)
BA-aanhangwagen Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( RC-remorque / HP - Anhänger / CL trailer )
GuaranteeCode | 512 | GuaranteeCode - (C6B1 512)
BAANBREKER (MIJNEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONVOYEUR DE RAMES (MINES) / ConvoyeurDeRames(Mines) (*) / ConvoyeurDeRames(Mines) (*) )
OccupationType | 1686 | OccupationType - (X041 1686)
BAANVAKWERKER (SPOORWEGEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CANTONNIER DE LA VOIE (CHEMINS DE FER) / CantonnierDeLaVoie(CheminsDeFer) (*) / CantonnierDeLaVoie(CheminsDeFer) (*) )
OccupationType | 1618 | OccupationType - (X041 1618)
BAANWACHTER Coded value in Type beroep ( ->)  
( GARDE-ROUTE / Garde-Route (*) / Garde-Route (*) )
OccupationType | 1629 | OccupationType - (X041 1629)
BACTERIOLOOG (UNIVERSITAIR OF ERMEE GELIJKGESTELD) Coded value in Type beroep ( ->)  
( BACTERIOLOGISTE (UNIVERSITAIRE OU ASSIMILE) / Bacteriologiste(UniversitaireOuAssimile) (*) / Bacteriologiste(UniversitaireOuAssimile) (*) )
OccupationType | 133 | OccupationType - (X041 133)
BADKNECHT Coded value in Type beroep ( ->)  
( GARCON DE BAINS / GarconDeBains (*) / GarconDeBains (*) )
OccupationType | 3857 | OccupationType - (X041 3857)
BAGAGEDRAGER (HOTEL) Coded value in Type beroep ( ->)  
( BAGAGISTE (HOTEL) / Bagagiste(Hotel) (*) / Bagagiste(Hotel) (*) )
OccupationType | 3842 | OccupationType - (X041 3842)
BAGAGEDRAGER (STATION) Coded value in Type beroep ( ->)  
( PORTEUR (BAGAGES GARE) / Porteur(BagagesGare) (*) / Porteur(BagagesGare) (*) )
OccupationType | 3684 | OccupationType - (X041 3684)
BAGETTENINNAAIER (IN KAARTZETTEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( COUSEUR DE BAGUETTES (MISE EN CARTES) / CouseurDeBaguettes(MiseEnCartes) (*) / CouseurDeBaguettes(MiseEnCartes) (*) )
OccupationType | 1922 | OccupationType - (X041 1922)
BAGGERAAR (GEBOUW) Coded value in Type beroep ( ->)  
( DRAGUEUR (BATIMENT) / Dragueur(Batiment) (*) / Dragueur(Batiment) (*) )
OccupationType | 3646 | OccupationType - (X041 3646)
BAGGERBOOTKAPITEIN Coded value in Type beroep ( ->)  
( CAPITAINE DE DRAGEUR / CapitaineDeDrageur (*) / CapitaineDeDrageur (*) )
OccupationType | 1504 | OccupationType - (X041 1504)
BAGGERMAN (ZAND-GRIND) Coded value in Type beroep ( ->)  
( DRAGUEUR (SABLE - GRAVIER) / Dragueur(Sable-Gravier) (*) / Dragueur(Sable-Gravier) (*) )
OccupationType | 1783 | OccupationType - (X041 1783)
bahamas Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( bahamas / Bahamas / Bahamas )
VictimFATNationalityType | 425 | VictimFATNationalityType - (CL2B 425)
Bahamas Coded value in Landcode ( ->)  
( Bahamas / Bahamas / Bahamas )
CountryType | BS | CountryType - (519B BS)
Bahamiaanse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( bahamienne / bahamaische / Bahamian )
NationalityType | BS | NationalityType - (A121 BS)
Bahrein Coded value in Landcode ( ->)  
( Bahreïn / Bahrain / Bahrain )
CountryType | BH | CountryType - (519B BH)
bahrein Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( bahrein / Bahrain / Bahrain )
VictimFATNationalityType | 268 | VictimFATNationalityType - (CL2B 268)
Bahreinse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( bahreïnien / bahrainische / Bahrainian )
NationalityType | BH | NationalityType - (A121 BH)
BAKKAPPER (HAVEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CULBUTEUR (PORTS) / Culbuteur(Ports) (*) / Culbuteur(Ports) (*) )
OccupationType | 3670 | OccupationType - (X041 3670)
BAKKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( BOULANGER / Boulanger (*) / Boulanger (*) )
OccupationType | 3029 | OccupationType - (X041 3029)
BAKKER (GLAS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( RECUISEUR (VERRE) / Recuiseur(Verre) (*) / Recuiseur(Verre) (*) )
OccupationType | 2979 | OccupationType - (X041 2979)
BAKKER-BANKETBAKKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( BOULANGER-PATISSIER / Boulanger-Patissier (*) / Boulanger-Patissier (*) )
OccupationType | 3030 | OccupationType - (X041 3030)
bakkers en banketbakkers Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( boulangers et patissiers / Bäckereien und Konditoreien / bakeries and pastry shops )
InsuredOccupationType | 83100 | InsuredOccupationType - (2111 83100)
BAKSTENENGIETER Coded value in Type beroep ( ->)  
( MOULEUR DE BRIQUETTES (MINES) / MouleurDeBriquettes(Mines) (*) / MouleurDeBriquettes(Mines) (*) )
OccupationType | 1811 | OccupationType - (X041 1811)
BAKSTENENPERSER (MIJNEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( PRESSEUR DE BRIQUETTES (MINES) / PresseurDeBriquettes(Mines) (*) / PresseurDeBriquettes(Mines) (*) )
OccupationType | 1810 | OccupationType - (X041 1810)
BALEN - DESSEL – MOL Coded value in Zone van lokale politie ( ->)  
( BALEN - DESSEL – MOL / BALEN - DESSEL – MOL / BALEN - DESSEL – MOL )
PoliceCoveredZoneCode | 5368 | PoliceCoveredZoneCode - (C244 5368)
BALLERINA Coded value in Type beroep ( ->)  
( BALLERINE / Ballerine (*) / Ballerine (*) )
OccupationType | 492 | OccupationType - (X041 492)
BALLETLEERMEESTER Coded value in Type beroep ( ->)  
( MAITRE DE BALLET / MaitreDeBallet (*) / MaitreDeBallet (*) )
OccupationType | 495 | OccupationType - (X041 495)
BALLETMEESTER Coded value in Type beroep ( ->)  
( CHEF DE BALLET / ChefDeBallet (*) / ChefDeBallet (*) )
OccupationType | 493 | OccupationType - (X041 493)
BALLONVAARDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( AERONAUTE / Aeronaute (*) / Aeronaute (*) )
OccupationType | 1537 | OccupationType - (X041 1537)
BALSEMER (BEGRAFENIS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( EMBAUMEUR (POMPES FUNEBRES) / Embaumeur(PompesFunebres) (*) / Embaumeur(PompesFunebres) (*) )
OccupationType | 3895 | OccupationType - (X041 3895)
BAMBOEBEWERKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( BAMBOUTIER / Bamboutier (*) / Bamboutier (*) )
OccupationType | 3437 | OccupationType - (X041 3437)
BANDAGIST (MAKER BREUKBANDEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( BANDAGISTE (PARAMEDICAL) / Bandagiste(Paramedical) (*) / Bandagiste(Paramedical) (*) )
OccupationType | 1409 | OccupationType - (X041 1409)
BANDAGISTE Coded value in Type beroep ( ->)  
( BANDAGISTE-ORTHOPEDISTE (FABRICATION) / Bandagiste-Orthopediste(Fabrication) (*) / Bandagiste-Orthopediste(Fabrication) (*) )
OccupationType | 2346 | OccupationType - (X041 2346)
bandenmakers en vulcaniseerders Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( confectionneurs et vulcanisateurs de / Reifen-Hersteller und Vulcanisierter / tire makers and vulcanisers )
InsuredOccupationType | 86200 | InsuredOccupationType - (2111 86200)
Bangladesh Coded value in Landcode ( ->)  
( Bangladesh / Bangladesch / Bangladesh )
CountryType | BD | CountryType - (519B BD)
Bank Coded value in Type instelling ( ->)  
( Banque / Bank / Bank )
BuildingInstitutionFinancingType | 2 | BuildingInstitutionFinancingType - (3133 2)
Bank en verzekeringen met nadruk op bank Coded value in Type activiteiten van het agentschap ( ->)  
( Banque et assurances avec accent sur banque / Bank und Versicherung mit Schwerpunkt auf Bank / Bank and insurance with emphasis on bank )
IntermediaryActivityType | 2 | IntermediaryActivityType - (A46E 2)
BANKACQUISITEUR Coded value in Type beroep ( ->)  
( DEMARCHEUR DE BANQUE / DemarcheurDeBanque (*) / DemarcheurDeBanque (*) )
OccupationType | 1047 | OccupationType - (X041 1047)
BANKBEDIENDE Coded value in Type beroep ( ->)  
( EMPLOYE (BANQUE) / Employe(Banque) (*) / Employe(Banque) (*) )
OccupationType | 837 | OccupationType - (X041 837)
BANKCHEF Coded value in Type beroep ( ->)  
( CHEF D'ATELIER / ChefD'Atelier (*) / ChefD'Atelier (*) )
OccupationType | 2022 | OccupationType - (X041 2022)
BANKETBAKKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONFISEUR / Confiseur (*) / Confiseur (*) )
OccupationType | 3048 | OccupationType - (X041 3048)
BANKIER Coded value in Type beroep ( ->)  
( BANQUIER NON LIE PAR CONTRAT / BanquierNonLieParContrat (*) / BanquierNonLieParContrat (*) )
OccupationType | 622 | OccupationType - (X041 622)
Bankinstelling Entity ( ->) De bankinstelling die de betrokkene gebruikt voor zijn financiële verrichtingen. 
( Institution bancaire / Bank-Beziehung / Bank relation )
| BankRelationOf | - ( 320)
Bankroet verzekeringsnemer Coded value in Schorsingsreden ( ->)  
( Faillite du preneur d’assurance / Konkurs des Versicherungsnehmers / Bankrupt policyholder )
SuspensionReasonType | B | SuspensionReasonType - (A311 B)
Bankroet verzekeringsnemer Coded value in Reden opzeg ( ->)  
( Faillite du preneur d'assurance / Konkurs des Versicherungsnehmers / Bankruptcy of policy holder )
CancellationReasonType3 | E | CancellationReasonType3 - (A705 E)
Bankwaarborg Entity ( ->) Waarborg - Contract waar de maatschappij zich borg stelt voor de klant. 
( Garantie bancaire / Kautionsversicherung / Suretyship )
| SuretyshipGuarantee | - ( 007)
BANKWERKER N.E.V. Coded value in Type beroep ( ->)  
( AJUSTEUR N.C.A. / AjusteurN.C.A. (*) / AjusteurN.C.A. (*) )
OccupationType | 2402 | OccupationType - (X041 2402)
BANKWERKER VOOR ONDERHOUD Coded value in Type beroep ( ->)  
( AJUSTEUR D'ENTRETIEN / AjusteurD'Entretien (*) / AjusteurD'Entretien (*) )
OccupationType | 2403 | OccupationType - (X041 2403)
Banner zonder link, met variabele inhoud Coded value in IBP SubCategory Action Code ( ->)  
( Banner sans lien, à contenu variable / Dynamic banner without link / Dynamic banner without link )
IBPSubCategoryActionType | IBPSC-16 | IBPSubCategoryActionType - (IBP2 IBPSC-16)
Banner zonder link, met vaste inhoud Coded value in IBP SubCategory Action Code ( ->)  
( Banner sans lien, à contenu fixe / Static banner without link / Static banner without link )
IBPSubCategoryActionType | IBPSC-15 | IBPSubCategoryActionType - (IBP2 IBPSC-15)
Barbadaanse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( barbadienne / barbadische / Barbadosian )
NationalityType | BOS | NationalityType - (A121 BOS)
Barbadaanse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( barbadienne / von Barbados / barbadienne (*) )
NationalityType | BB | NationalityType - (A121 BB)
Barbados Coded value in Landcode ( ->)  
( Barbade / Barbados / Barbados )
CountryType | BB | CountryType - (519B BB)
barbados Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( barbade / Barbados / Barbados )
VictimFATNationalityType | 428 | VictimFATNationalityType - (CL2B 428)
BARITEUR, BAKMAN (FILMS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( BARYTEUR (FILMS) / Baryteur(Films) (*) / Baryteur(Films) (*) )
OccupationType | 3562 | OccupationType - (X041 3562)
BARITON Coded value in Type beroep ( ->)  
( BARYTON / Baryton (*) / Baryton (*) )
OccupationType | 483 | OccupationType - (X041 483)
BARKEEPER Coded value in Type beroep ( ->)  
( COMMIS DE BAR / CommisDeBar (*) / CommisDeBar (*) )
OccupationType | 3798 | OccupationType - (X041 3798)
BARMAN Coded value in Type beroep ( ->)  
( BARMAN / Barman (*) / Barman (*) )
OccupationType | 3797 | OccupationType - (X041 3797)
Baron Coded value in Verzekeringsnemer - code aanspreektitel ( ->)  
( Baron / Baron / Baron )
PolicyHolderTitleType | 11 | PolicyHolderTitleType - (A102 11)
Barones Coded value in Verzekeringsnemer - code aanspreektitel ( ->)  
( Baronne / Baronin / Baroness )
PolicyHolderTitleType | 12 | PolicyHolderTitleType - (A102 12)
BAS Coded value in Type beroep ( ->)  
( BASSE / Basse (*) / Basse (*) )
OccupationType | 484 | OccupationType - (X041 484)
base64 (*) Coded value in MimeContentTransferEncodingType (*) ( ->)  
( base64 (*) / base64 (*) / base64 (*) )
MimeContentTransferEncodingType | 001 | MimeContentTransferEncodingType - (X096 001)
Basic / Roadster Coded value in Marktsegment van het voertuig ( ->)  
( Basic / Roadster / Basic / Roadster / Basic / Roadster )
VehicleMarketSegmentType | 4 | VehicleMarketSegmentType - (563E 4)
Basis Wet Entity ( ->) Als dekking. In de waarborg arbeidsongevallen, de dekking zoals wettelijk voorzien. Soms vallen andere waarborgen terug op deze, dan gelijkaardige, dekking.  
( Base Loi / Rechtsgrundlage / Legal basis )
| LegalBasisCover | - ( 146)
Basisloon Coded value in Onderwerp/voorwerp geschil ( ->)  
( Rémunération de base / Grundentgelt / Base Pay )
EventAccidentDiscussionSubjectType | 06 | EventAccidentDiscussionSubjectType - (CQIG 06)
Basisloon permanente invaliditeit Attribute of Slachtoffer ( ->) Bevat een bedrag. 
( Codification : / / -> )
( Rémunération de base invalidité permanente / Grundlohn für bleibende Invalidität / Base salary for permanent incapacity )
Victim | PermanentDisabilityBaseSalaryAmount | - (MOA 136)
Basisloon tijdelijke invaliditeit Attribute of Slachtoffer ( ->) Bevat een bedrag. 
( Codification : / / -> )
( Rémunération de base invalidité temporaire / Grundlohn für zeitweilige Invalidität / Base salary for temporary incapacity )
Victim | TemporaryDisabilityBaseSalaryAmount | - (MOA 137)
Basket Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Basket / Basketball / Basketball )
ClaimCircumstanceType | 216 | ClaimCircumstanceType - (C221 216)
BASTISSEUR (VILT) Coded value in Type beroep ( ->)  
( BASTISSEUR (FEUTRE) / Bastisseur(Feutre) (*) / Bastisseur(Feutre) (*) )
OccupationType | 2014 | OccupationType - (X041 2014)
BASTSCHILLER (HOUT) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ECORCEUR (BOIS) / Ecorceur(Bois) (*) / Ecorceur(Bois) (*) )
OccupationType | 2641 | OccupationType - (X041 2641)
BATTERIJENMONTEUR Coded value in Type beroep ( ->)  
( MONTEUR DE BATTERIE / MonteurDeBatterie (*) / MonteurDeBatterie (*) )
OccupationType | 2527 | OccupationType - (X041 2527)
BA-voertuig Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( RC-véhicule / HP - Fahrzeug / CL vehicle )
GuaranteeCode | P11 | GuaranteeCode - (C6B1 P11)
BA-voertuig Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( RC-véhicule / HP - Fahrzeug / CL vehicle )
GuaranteeCode | 511 | GuaranteeCode - (C6B1 511)
BE - Motorvoertuigen met zware aanhangwagen Coded value in Type rijbewijs ( ->) Vanaf 1/10/1998 : Voertuig : Samenstel van voertuig cat. B + aanhangwagen meer dan 750 kg dat niet tot de categorie B behoort. / Leeftijd : 18 jaar. 1/1/1989 - 30/9/1998 : 
( BE - Véhicules avec remorque lourde / BE - Kraftfahrzeug mit schweren Anhänger / BE - Vehicle with heavy trailer )
DocumentLicenceDriverType | BE | DocumentLicenceDriverType - (A192 BE)
bedien. van distilleer- Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( conducteurs d'appareils de distillati / Betreiber von Standbildern / operator of distilling company )
InsuredOccupationType | 84100 | InsuredOccupationType - (2111 84100)
BEDIENAAR INDIKTROMMEL (PAPIERBRIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( EPAISSISSEUR (PATE A PAPIER) / Epaississeur(PateAPapier) (*) / Epaississeur(PateAPapier) (*) )
OccupationType | 3315 | OccupationType - (X041 3315)
Bedienaar van eredienst Coded value in Sociaal statuut ( ->)  
( Religieux / Ordensmitglied/Geistlicher / Religious )
PersonSocialStatusType | 28 | PersonSocialStatusType - (A132 28)
Bediende Coded value in Band met tegenpartij-correspondent 2 ( ->)  
( Employé / Angestellter / Employee )
Correspondent2AdversaryRelationType | 2 | Correspondent2AdversaryRelationType - (CF36 2)
Bediende Coded value in Fijne beroepscategorie (voor A.O.) ( ->)  
( Employé / Angestellter / Employee )
OccupationFineWorkersCompType | 02 | OccupationFineWorkersCompType - (CQ15 02)
Bediende Coded value in Band met nemer - correspondent 4 ( ->)  
( Employé / Employé (*) / Employé (*) )
Correspondent4HolderRelationType | 2 | Correspondent4HolderRelationType - (CI35 2)
Bediende Coded value in Type beroep ( ->)  
( Employé / Angestellter / Employee )
OccupationTypeOld | 2 | OccupationTypeOld - (2120 2)
Bediende Coded value in JobCategoryType (*) ( ->)  
( Employé / Employee (*) / Employee (*) )
JobCategoryType | 002 | JobCategoryType - (X064 002)
Bediende Coded value in Categorie ARAB ( ->)  
( Employé / Angestellter / Employee )
OccupationRgptType | 2 | OccupationRgptType - (CL42 2)
Bediende Coded value in Band met tegenpartij-correspondent 4 ( ->)  
( Employé / Employé (*) / Employé (*) )
Correspondent4AdversaryRelationType | 2 | Correspondent4AdversaryRelationType - (CI36 2)
Bediende Coded value in Band met tegenpartij - correspondent 3 ( ->)  
( Employé / Angestellter / Employee )
Correspondent3AdversaryRelationType | 2 | Correspondent3AdversaryRelationType - (CG36 2)
Bediende Coded value in Band met nemer - correspondent 3 ( ->)  
( Employé / Angestellter / Employee )
Correspondent3HolderRelationType | 2 | Correspondent3HolderRelationType - (CG35 2)
Bediende Coded value in Binding met verzekeringnemer ( ->)  
( Employé / Angestellter / Employee )
RelationPolicyHolderType | B | RelationPolicyHolderType - (CL91 B)
Bediende Coded value in Band met nemer ( ->)  
( Employé / Angestellter / Employee )
Correspondent1HolderRelationType | 2 | Correspondent1HolderRelationType - (C835 2)
Bediende Coded value in Band met tegenpartij ( ->)  
( Employé / Angestellter / Employee )
Correspondent1AdversaryRelationType | 2 | Correspondent1AdversaryRelationType - (C836 2)
Bediende Coded value in Band met nemer ( ->)  
( Employé / Angestellter / Employee )
Correspondent2HolderRelationType | 2 | Correspondent2HolderRelationType - (CF35 2)
Bediende Coded value in Sociaal statuut ( ->) Persoon die een intellectuele activiteit uitoefent tegen betaling. Loontrekkenden zijn onderworpen aan de sociale zekerheid van het land waar ze werken, ook al staan ze op een Belgische payroll. Je kan dus iemand hebben die voltijds in het buitenland  
( Employé / Angestellter / Employee )
PersonSocialStatusType | 03 | PersonSocialStatusType - (A132 03)
BEDIENDE "VASTSTELLEN" PRIJZEN (REIZEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( EMPLOYE "FORFAITISTE" (VOYAGES) / Employe"Forfaitiste"(Voyages) (*) / Employe"Forfaitiste"(Voyages) (*) )
OccupationType | 907 | OccupationType - (X041 907)
BEDIENDE ACCIJNZEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( EMPLOYE DES ACCISES / EmployeDesAccises (*) / EmployeDesAccises (*) )
OccupationType | 895 | OccupationType - (X041 895)
BEDIENDE ACTUARIS (PRIVE) Coded value in Type beroep ( ->)  
( EMPLOYE A L'ACTUARIAT (PRIVE) / EmployeAL'Actuariat(Prive) (*) / EmployeAL'Actuariat(Prive) (*) )
OccupationType | 935 | OccupationType - (X041 935)
BEDIENDE ADMINISTRATIE (PRIVE) Coded value in Type beroep ( ->)  
( EMPLOYE A L'ADMINISTRATION (PRIVE) / EmployeAL'Administration(Prive) (*) / EmployeAL'Administration(Prive) (*) )
OccupationType | 882 | OccupationType - (X041 882)
BEDIENDE AMBASSADE Coded value in Type beroep ( ->)  
( EMPLOYE D'AMBASSADE / EmployeD'Ambassade (*) / EmployeD'Ambassade (*) )
OccupationType | 901 | OccupationType - (X041 901)
BEDIENDE AUTOMOBIELINSPECTIE Coded value in Type beroep ( ->)  
( EMPLOYE DE L'INSPECTION AUTOMOBILE / EmployeDeL'InspectionAutomobile (*) / EmployeDeL'InspectionAutomobile (*) )
OccupationType | 1589 | OccupationType - (X041 1589)
BEDIENDE BELASTINGEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( EMPLOYE DES CONTRIBUTIONS / EmployeDesContributions (*) / EmployeDesContributions (*) )
OccupationType | 892 | OccupationType - (X041 892)
BEDIENDE BEURS Coded value in Type beroep ( ->)  
( EMPLOYE (BOURSE) / Employe(Bourse) (*) / Employe(Bourse) (*) )
OccupationType | 842 | OccupationType - (X041 842)
BEDIENDE BOEKHOUDING N.E.V. Coded value in Type beroep ( ->)  
( EMPLOYE (COMPTABILITE N.C.A.) / Employe(ComptabiliteN.C.A.) (*) / Employe(ComptabiliteN.C.A.) (*) )
OccupationType | 785 | OccupationType - (X041 785)
BEDIENDE CONTROLEDIENST (VERZEKERINGEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( EMPLOYE AUX SERVICES DE CONTROLE (ASSURANCES) / EmployeAuxServicesDeControle(Assurances) (*) / EmployeAuxServicesDeControle(Assurances) (*) )
OccupationType | 851 | OccupationType - (X041 851)
Bediende die manueel werk verricht Coded value in Bedienden - Risicoklasse ( ->) Personen met het statuut van bediende die voor een belangrijk deel werk doen dat van manuele aard is (bv. bepaalde beenhouwers in grootwarenhuizen). 
( Employés avec travaux manuels et/ou contremaîtres / Angestellter - manuelle Arbeit / Employee, manual work done )
EmployeeRiskClassType | 405 | EmployeeRiskClassType - (641D 405)
BEDIENDE DIENST REISBILJETTEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( EMPLOYE AU SERVICE DES BILLETS / EmployeAuServiceDesBillets (*) / EmployeAuServiceDesBillets (*) )
OccupationType | 908 | OccupationType - (X041 908)
BEDIENDE ENQUETEUR Coded value in Type beroep ( ->)  
( ENQUETEUR (EMPLOYE) / Enqueteur(Employe) (*) / Enqueteur(Employe) (*) )
OccupationType | 921 | OccupationType - (X041 921)
BEDIENDE FINANCIELE TRANSACTIE (PRIVE SECTOR) Coded value in Type beroep ( ->)  
( EMPLOYE (TRANSACTIONS FINANCIERES : SECTEUR PRIVE) / Employe(TransactionsFinancieres:SecteurPrive) (*) / Employe(TransactionsFinancieres:SecteurPrive) (*) )
OccupationType | 841 | OccupationType - (X041 841)
BEDIENDE JURIDISCHE DIENST (PRIVE) Coded value in Type beroep ( ->)  
( EMPOYE AU SERVICE JURIDIQUE (PRIVE) / EmpoyeAuServiceJuridique(Prive) (*) / EmpoyeAuServiceJuridique(Prive) (*) )
OccupationType | 836 | OccupationType - (X041 836)
BEDIENDE LOONBEREKENING Coded value in Type beroep ( ->)  
( EMPLOYE DES SERVICES DE PAIE / EmployeDesServicesDePaie (*) / EmployeDesServicesDePaie (*) )
OccupationType | 916 | OccupationType - (X041 916)
BEDIENDE LOONUITKERING Coded value in Type beroep ( ->)  
( EMPLOYE AU CALCUL DES SALAIRES / EmployeAuCalculDesSalaires (*) / EmployeAuCalculDesSalaires (*) )
OccupationType | 917 | OccupationType - (X041 917)
BEDIENDE LUCHTVERKEER Coded value in Type beroep ( ->)  
( AGENT DE TRAFIC (EMPLOYE) / AgentDeTrafic(Employe) (*) / AgentDeTrafic(Employe) (*) )
OccupationType | 870 | OccupationType - (X041 870)
Bediende met occasionele opdrachten buiten de ondernememing Coded value in Bedienden - Risicoklasse ( ->) Personen die bepaalde, niet repetitieve, taken buiten de onderneming vervullen (maximum 10% van de werktijd). 
( Employés avec missions extérieures occasionnelles / Angestellter - gelegentlich außerhalb des Unternehmens / Employee with occasional commands outside the company )
EmployeeRiskClassType | 402 | EmployeeRiskClassType - (641D 402)
Bediende met regelmatige opdrachten buiten de onderneming Coded value in Bedienden - Risicoklasse ( ->) Personen die regelmatig taken buiten de onderneming vervullen (11 tot 50% van de werktijd). 
( Employés avec missions extérieures fréquentes / Angestellter - regelmäßig außerhalb des Unternehmens / Employee with regular commands outside the company )
EmployeeRiskClassType | 403 | EmployeeRiskClassType - (641D 403)
BEDIENDE NIET GESPECIFIEERD Coded value in Type beroep ( ->)  
( EMPLOYE (NON PRECISE) / Employe(NonPrecise) (*) / Employe(NonPrecise) (*) )
OccupationType | 940 | OccupationType - (X041 940)
BEDIENDE NOTERINGEN (TRANSPORT) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ANNOTATEUR (TRANSPORTS) / Annotateur(Transports) (*) / Annotateur(Transports) (*) )
OccupationType | 862 | OccupationType - (X041 862)
BEDIENDE ONTVANGST GOEDEREN Coded value in Type beroep ( ->)  
( EMPLOYE (RECEPTION MARCHANDISES) / Employe(ReceptionMarchandises) (*) / Employe(ReceptionMarchandises) (*) )
OccupationType | 858 | OccupationType - (X041 858)
BEDIENDE PRIJSBEREKENING Coded value in Type beroep ( ->)  
( EMPLOYE AU CALCUL DES PRIX / EmployeAuCalculDesPrix (*) / EmployeAuCalculDesPrix (*) )
OccupationType | 918 | OccupationType - (X041 918)
BEDIENDE REISBILJETTEN (REISAGENTSCHAP) Coded value in Type beroep ( ->)  
( BILLETISTE (AGENCE DE VOYAGES) / Billetiste(AgenceDeVoyages) (*) / Billetiste(AgenceDeVoyages) (*) )
OccupationType | 904 | OccupationType - (X041 904)
BEDIENDE REISBUREAU Coded value in Type beroep ( ->)  
( EMPLOYE (SERVICES DE VOYAGES) / Employe(ServicesDeVoyages) (*) / Employe(ServicesDeVoyages) (*) )
OccupationType | 906 | OccupationType - (X041 906)
BEDIENDE STATISTIEKEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( EMPLOYE AUX STATISTIQUES / EmployeAuxStatistiques (*) / EmployeAuxStatistiques (*) )
OccupationType | 934 | OccupationType - (X041 934)
BEDIENDE TRANSPORTDIENSTEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( EMPLOYE (SERVICES DE TRANSPORT) / Employe(ServicesDeTransport) (*) / Employe(ServicesDeTransport) (*) )
OccupationType | 872 | OccupationType - (X041 872)
BEDIENDE VAN BOEKHOUDDIENSTEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( MAINCOURANTIER / Maincourantier (*) / Maincourantier (*) )
OccupationType | 913 | OccupationType - (X041 913)
BEDIENDE VERZEKERINGEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( EMPLOYE (ASSURANCES) / Employe(Assurances) (*) / Employe(Assurances) (*) )
OccupationType | 840 | OccupationType - (X041 840)
BEDIENDE VOORBEREIDING VAN AKTEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( EMPLOYE PREPARATEUR DES ACTES / EmployePreparateurDesActes (*) / EmployePreparateurDesActes (*) )
OccupationType | 845 | OccupationType - (X041 845)
BEDIENDE WEGEN VAN GOEDEREN Coded value in Type beroep ( ->)  
( EMPLOYE BASCULEUR / EmployeBasculeur (*) / EmployeBasculeur (*) )
OccupationType | 861 | OccupationType - (X041 861)
BEDIENDE WISSELTRANSACTIES Coded value in Type beroep ( ->)  
( CHANGEUR-CAMBISTE / Changeur-Cambiste (*) / Changeur-Cambiste (*) )
OccupationType | 853 | OccupationType - (X041 853)
Bediende zonder verplaatsingen Coded value in Bedienden - Risicoklasse ( ->) Bedienden die tijdens de werktijd hun werkplaats nooit verlaten voor beroepsdoeleinden. 
( Employés sans déplacement / Angestellter - ohne Verschiebungen / Employee, without displacements )
EmployeeRiskClassType | 401 | EmployeeRiskClassType - (641D 401)
Bedienden - Risicoklasse Attribute of Groepering ( ->) Code die de risicoklasse weergeeft.  
( Codification : Bedienden - Risicoklasse / 641D / -> )
( Employés - Classe de risque / Angestellte - Risikoklasse / Employed - Risk classification )
Group | EmployedEmployeeRiskClassCode | EmployeeRiskClassType - (ATT 641D)
bedienden aan het openbaar bestuur n. Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( employes a l'administration publique / Angestellter der öffentlichen Verwaltung / attendants to public administration )
InsuredOccupationType | 21400 | InsuredOccupationType - (2111 21400)
bedienden 'financiele transacties en Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( employes aux transactions financieres / Angestellter - finanziellen Transaktionen / employees ' financial transactions and ... )
InsuredOccupationType | 21100 | InsuredOccupationType - (2111 21100)
bedienden in de boekhouding - kassier Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( employes de comptabilite, caissiers, / Angestellter - Buchhaltung-Kasse / clerks in the accounting - cashier )
InsuredOccupationType | 20100 | InsuredOccupationType - (2111 20100)
bedienden juridische dienst (prive) Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( employes des services juridiques (pri / Angestellter - Rechtsdienst (privat) / clerical legal service (private) )
InsuredOccupationType | 21000 | InsuredOccupationType - (2111 21000)
bedienden van verzendings- Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( employes des services d'expedition, r / Angestellter - Liefer-services / servants of shipping )
InsuredOccupationType | 21200 | InsuredOccupationType - (2111 21200)
bedienden voor administratief werk en Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( employes aux travaux d'administration / Angestellter - administrativen Arbeit / servants on administrative work and ... )
InsuredOccupationType | 21300 | InsuredOccupationType - (2111 21300)
BEDIENDER METAALOVENS VOOR TWEEDE SMELTING Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONDUCTEUR DE FOUR DE SECONDE FUSION / ConducteurDeFourDeSecondeFusion (*) / ConducteurDeFourDeSecondeFusion (*) )
OccupationType | 2271 | OccupationType - (X041 2271)
BEDIENER AFSNIJMACHINE (BOEKBINDERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( EBARBEUR (RELIURE) / Ebarbeur(Reliure) (*) / Ebarbeur(Reliure) (*) )
OccupationType | 2876 | OccupationType - (X041 2876)
BEDIENER APPARATEN VOOR MELK EN MARGARINE Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONDUCTEUR D'APPAREILS DE LAITERIE, DE MARGARINERIE / ConducteurD'AppareilsDeLaiterie,DeMargarinerie (*) / ConducteurD'AppareilsDeLaiterie,DeMargarinerie (*) )
OccupationType | 3195 | OccupationType - (X041 3195)
BEDIENER BONTSTIKMACHINE Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONDUCTEUR DE MACHINE A PIQUER LA FOURRURE / ConducteurDeMachineAPiquerLaFourrure (*) / ConducteurDeMachineAPiquerLaFourrure (*) )
OccupationType | 2142 | OccupationType - (X041 2142)
BEDIENER BOORMACHINE (PUTTEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONDUCTEUR DE FOREUSE (MUITS) / ConducteurDeForeuse(Muits) (*) / ConducteurDeForeuse(Muits) (*) )
OccupationType | 1791 | OccupationType - (X041 1791)
BEDIENER BOUWKUNDIGE MACHINES Coded value in Type beroep ( ->)  
( OPERATEUR D'ENGINS DE GENIE CIVIL / OperateurD'EnginsDeGenieCivil (*) / OperateurD'EnginsDeGenieCivil (*) )
OccupationType | 3644 | OccupationType - (X041 3644)
BEDIENER BREEKMACHINE (PETROLEUM) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONDUCTEUR DE BROYEUR (PETROLE) / ConducteurDeBroyeur(Petrole) (*) / ConducteurDeBroyeur(Petrole) (*) )
OccupationType | 1794 | OccupationType - (X041 1794)
BEDIENER BREEKMACHINE (SCHEIKUNDIGE PRODUKTEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONCASSEUR (CONDUCTEUR DE) (PRODUITS CHIMIQUES) / Concasseur(ConducteurDe)(ProduitsChimiques) (*) / Concasseur(ConducteurDe)(ProduitsChimiques) (*) )
OccupationType | 3269 | OccupationType - (X041 3269)
BEDIENER BREEKMACHINE (STEENGROEVEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONDUCTEUR DE CONCASSEURS (CARRIERES) / ConducteurDeConcasseurs(Carrieres) (*) / ConducteurDeConcasseurs(Carrieres) (*) )
OccupationType | 1773 | OccupationType - (X041 1773)
BEDIENER CEMENT- EN ASBESTMACHINES Coded value in Type beroep ( ->)  
( REGLEUR DE MACHINES (ASBESTE - CIMENT) / RegleurDeMachines(Asbeste-Ciment) (*) / RegleurDeMachines(Asbeste-Ciment) (*) )
OccupationType | 3570 | OccupationType - (X041 3570)
BEDIENER CENTRIFUGAALREINIGER (PAPIERBRIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( EPURATEUR (PATE A PAPIER) / Epurateur(PateAPapier) (*) / Epurateur(PateAPapier) (*) )
OccupationType | 3317 | OccupationType - (X041 3317)
BEDIENER COMPTOMETER Coded value in Type beroep ( ->)  
( COMPTOMETEUR(TRICE) / Comptometeur(Trice) (*) / Comptometeur(Trice) (*) )
OccupationType | 794 | OccupationType - (X041 794)
BEDIENER ELECTRISCH SCHAKELBORD Coded value in Type beroep ( ->)  
( OPERATEUR (TABLEAU DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE) / Operateur(TableauDeDistributionElectrique) (*) / Operateur(TableauDeDistributionElectrique) (*) )
OccupationType | 2568 | OccupationType - (X041 2568)
BEDIENER ELECTRO-RADIOGRAFIE Coded value in Type beroep ( ->)  
( OPERATEUR RADIOGRAPHIQUE / OperateurRadiographique (*) / OperateurRadiographique (*) )
OccupationType | 1379 | OccupationType - (X041 1379)
BEDIENER FAIENCE- EN PORSELEINOVEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONDUCTEUR DE FOUR (FAIENCE - PORCELAINE) / ConducteurDeFour(Faience-Porcelaine) (*) / ConducteurDeFour(Faience-Porcelaine) (*) )
OccupationType | 2980 | OccupationType - (X041 2980)
BEDIENER GASGENERATOR - COKESOVEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONDUCTEUR DE GAZOGENE-COKERIE / ConducteurDeGazogene-Cokerie (*) / ConducteurDeGazogene-Cokerie (*) )
OccupationType | 3263 | OccupationType - (X041 3263)
BEDIENER GIETERIJ Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONDUCTEUR DE FONTE / ConducteurDeFonte (*) / ConducteurDeFonte (*) )
OccupationType | 2274 | OccupationType - (X041 2274)
BEDIENER HIJSWERKTUIG, LOOPBRUG, WINDAS Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONDUCTEUR (APPAREIL DE LEVAGE, PONT MOBILE, TREUIL) / Conducteur(AppareilDeLevage,PontMobile,Treuil) (*) / Conducteur(AppareilDeLevage,PontMobile,Treuil) (*) )
OccupationType | 3631 | OccupationType - (X041 3631)
BEDIENER HOOGOVEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( OPERATEUR DE HAUT FOURNAUX / OperateurDeHautFournaux (*) / OperateurDeHautFournaux (*) )
OccupationType | 2239 | OccupationType - (X041 2239)
BEDIENER HOUTBEWERKINGSMACHINE (TIMMERWERK) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONDUCTEUR DE MACHINE A BOIS (MENUISERIE - CHARPENTE) / ConducteurDeMachineABois(Menuiserie-Charpente) (*) / ConducteurDeMachineABois(Menuiserie-Charpente) (*) )
OccupationType | 2654 | OccupationType - (X041 2654)
BEDIENER INDUSTRIELE ROBOTTEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONDUCTEUR DE ROBOTS INDUSTRIELS / ConducteurDeRobotsIndustriels (*) / ConducteurDeRobotsIndustriels (*) )
OccupationType | 2401 | OccupationType - (X041 2401)
BEDIENER INPAKMACHINE Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONDUCTEUR (MACHINE D'EMBALLAGE) / Conducteur(MachineD'Emballage) (*) / Conducteur(MachineD'Emballage) (*) )
OccupationType | 3598 | OccupationType - (X041 3598)
BEDIENER INSTALLATIE AUTOMATISCHE MONTAGEKETTING Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONDUCTEUR D'INSTALLATION CHAINE DE MONTAGE AUTOMATIQUE / ConducteurD'InstallationChaineDeMontageAutomatique (*) / ConducteurD'InstallationChaineDeMontageAutomatique (*) )
OccupationType | 2400 | OccupationType - (X041 2400)
BEDIENER KERFMACHINE (STEENGROEVEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONDUCTEUR DE HAVEUSE (CARRIERES) / ConducteurDeHaveuse(Carrieres) (*) / ConducteurDeHaveuse(Carrieres) (*) )
OccupationType | 1768 | OccupationType - (X041 1768)
BEDIENER KETEL, VASTE MOTOR, COMPRESSOR Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONDUCTEUR (CHAUDIERE, MOTEUR FIXE, COMPRESSEUR) / Conducteur(Chaudiere,MoteurFixe,Compresseur) (*) / Conducteur(Chaudiere,MoteurFixe,Compresseur) (*) )
OccupationType | 3625 | OccupationType - (X041 3625)
BEDIENER KOLENHOUWMACHINE (MIJNEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MACHINISTE DE MACHINES A ABATTRE / MachinisteDeMachinesAAbattre (*) / MachinisteDeMachinesAAbattre (*) )
OccupationType | 1740 | OccupationType - (X041 1740)
BEDIENER LAADMACHINE (MIJNEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MACHINISTE D'ENGINS D'EVACUATION / MachinisteD'EnginsD'Evacuation (*) / MachinisteD'EnginsD'Evacuation (*) )
OccupationType | 1739 | OccupationType - (X041 1739)
BEDIENER LANGGATBOORMACHINE (HOUT) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MORTAISEUR (BOIS) / Mortaiseur(Bois) (*) / Mortaiseur(Bois) (*) )
OccupationType | 2633 | OccupationType - (X041 2633)
BEDIENER LEDERSTIKMACHINE Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONDUCTEUR DE MACHINE A PIQUER LE CUIR / ConducteurDeMachineAPiquerLeCuir (*) / ConducteurDeMachineAPiquerLeCuir (*) )
OccupationType | 2141 | OccupationType - (X041 2141)
BEDIENER MACHINE (HOLGLAS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONDUCTEUR DE MACHINES (VERRE CREUX) / ConducteurDeMachines(VerreCreux) (*) / ConducteurDeMachines(VerreCreux) (*) )
OccupationType | 2936 | OccupationType - (X041 2936)
BEDIENER MACHINE (HOUTMATEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONDUCTEUR DE MACHINE - TAILLE DU BOIS / ConducteurDeMachine-TailleDuBois (*) / ConducteurDeMachine-TailleDuBois (*) )
OccupationType | 2656 | OccupationType - (X041 2656)
BEDIENER MACHINE (MEUBELMAKERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONDUCTEUR DE MACHINE - MENUISERIE D'AMEUBLEMENT / ConducteurDeMachine-MenuiserieD'Ameublement (*) / ConducteurDeMachine-MenuiserieD'Ameublement (*) )
OccupationType | 2655 | OccupationType - (X041 2655)
BEDIENER MACHINE MARGARINEBEREIDING Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONDUCTEUR DE MACHINE PRODUIRE LA MARGARINE / ConducteurDeMachineProduireLaMargarine (*) / ConducteurDeMachineProduireLaMargarine (*) )
OccupationType | 3213 | OccupationType - (X041 3213)
BEDIENER MACHINE SUIKERPRODUKTIE Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONDUCTEUR DE MACHINE, PRODUCTION DE SUCRE / ConducteurDeMachine,ProductionDeSucre (*) / ConducteurDeMachine,ProductionDeSucre (*) )
OccupationType | 3229 | OccupationType - (X041 3229)
BEDIENER OFFSETPERS Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONDUCTEUR DE MACHINE OFFSET / ConducteurDeMachineOffset (*) / ConducteurDeMachineOffset (*) )
OccupationType | 2836 | OccupationType - (X041 2836)
BEDIENER ONTVEZELMACHINE (HOUT) Coded value in Type beroep ( ->)  
( DEFIBREUR (BOIS) / Defibreur(Bois) (*) / Defibreur(Bois) (*) )
OccupationType | 2636 | OccupationType - (X041 2636)
BEDIENER OPNAME (RADIO - TV) Coded value in Type beroep ( ->)  
( OPERATEUR D'ENREGISTREMENT / OperateurD'Enregistrement (*) / OperateurD'Enregistrement (*) )
OccupationType | 2572 | OccupationType - (X041 2572)
BEDIENER OVEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( FONDEUR (METALLURGIE) / Fondeur(Metallurgie) (*) / Fondeur(Metallurgie) (*) )
OccupationType | 2234 | OccupationType - (X041 2234)
BEDIENER OVEN (BAKSTENEN EN DAKPANNEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONDUCTEUR DE FOUR BRIQUES - TUILES / ConducteurDeFourBriques-Tuiles (*) / ConducteurDeFourBriques-Tuiles (*) )
OccupationType | 2982 | OccupationType - (X041 2982)
BEDIENER OVEN (GLASWERK) Coded value in Type beroep ( ->)  
( FONDEUR (VERRE) / Fondeur(Verre) (*) / Fondeur(Verre) (*) )
OccupationType | 2977 | OccupationType - (X041 2977)
BEDIENER PAPIERMACHINE Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONDUCTEUR DE CONTINU (PAPIER) / ConducteurDeContinu(Papier) (*) / ConducteurDeContinu(Papier) (*) )
OccupationType | 3330 | OccupationType - (X041 3330)
BEDIENER PAPIERSNIJMACHINE (BOEKBINDERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MASSICOTEUR (RELIURE) / Massicoteur(Reliure) (*) / Massicoteur(Reliure) (*) )
OccupationType | 2879 | OccupationType - (X041 2879)
BEDIENER PERS (DRUKKERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONDUCTEUR DE PRESSE (IMPRIMERIE) / ConducteurDePresse(Imprimerie) (*) / ConducteurDePresse(Imprimerie) (*) )
OccupationType | 2832 | OccupationType - (X041 2832)
BEDIENER PERSMACHINE (HOLGLAS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONDUCTEUR DE PRESSE (VERRE CREUX) / ConducteurDePresse(VerreCreux) (*) / ConducteurDePresse(VerreCreux) (*) )
OccupationType | 2947 | OccupationType - (X041 2947)
BEDIENER PLASTIEKSTRENGPERSMACHINE Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONFECTIONNEUR (PLASTIQUE) / Confectionneur(Plastique) (*) / Confectionneur(Plastique) (*) )
OccupationType | 3459 | OccupationType - (X041 3459)
BEDIENER PLASTIEKVORMMACHINE Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONDUCTEUR MACHINE MOULER (PLASTIQUE) / ConducteurMachineMouler(Plastique) (*) / ConducteurMachineMouler(Plastique) (*) )
OccupationType | 3461 | OccupationType - (X041 3461)
BEDIENER POMPINSTALLATIES Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONDUCTEUR DE STATIONS DE POMPAGE / ConducteurDeStationsDePompage (*) / ConducteurDeStationsDePompage (*) )
OccupationType | 3629 | OccupationType - (X041 3629)
BEDIENER PROJECTOR Coded value in Type beroep ( ->)  
( OPERATEUR PROJECTIONNISTE / OperateurProjectionniste (*) / OperateurProjectionniste (*) )
OccupationType | 2577 | OccupationType - (X041 2577)
BEDIENER RUBBERPERSMACHINE Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONDUCTEUR DE MACHINE A REFOULER (CAOUTCHOUC) / ConducteurDeMachineARefouler(Caoutchouc) (*) / ConducteurDeMachineARefouler(Caoutchouc) (*) )
OccupationType | 3439 | OccupationType - (X041 3439)
BEDIENER RUBBERVORMPERS Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONDUCTEUR DE PRESSE A MOULER (CAOUTCHOUC) / ConducteurDePresseAMouler(Caoutchouc) (*) / ConducteurDePresseAMouler(Caoutchouc) (*) )
OccupationType | 3438 | OccupationType - (X041 3438)
BEDIENER SCHEIKUNDIG APPARAAT Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONDUCTEUR (APPAREILS CHIMIQUES) / Conducteur(AppareilsChimiques) (*) / Conducteur(AppareilsChimiques) (*) )
OccupationType | 3239 | OccupationType - (X041 3239)
BEDIENER SIGARENMACHINE Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONDUCTEUR DE MACHINES A CIGARES / ConducteurDeMachinesACigares (*) / ConducteurDeMachinesACigares (*) )
OccupationType | 3412 | OccupationType - (X041 3412)
BEDIENER SIGARETTENMACHINE Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONFECTIONNEUR (CIGARETTES) / Confectionneur(Cigarettes) (*) / Confectionneur(Cigarettes) (*) )
OccupationType | 3413 | OccupationType - (X041 3413)
BEDIENER TEXTIELSTIKMACHINE Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONDUCTEUR DE MACHINE A PIQUER LES TEXTILES / ConducteurDeMachineAPiquerLesTextiles (*) / ConducteurDeMachineAPiquerLesTextiles (*) )
OccupationType | 2140 | OccupationType - (X041 2140)
BEDIENER TOESTEL DAT DE MINERALEN VERRIJKT Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONDUCTEUR D'APPAREIL D'ENRICHISSEMENT DES MINERAIS / ConducteurD'AppareilD'EnrichissementDesMinerais (*) / ConducteurD'AppareilD'EnrichissementDesMinerais (*) )
OccupationType | 1808 | OccupationType - (X041 1808)
BEDIENER TRANSPORTEUR Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONDUCTEUR DE TRANSPORTEUR / ConducteurDeTransporteur (*) / ConducteurDeTransporteur (*) )
OccupationType | 3659 | OccupationType - (X041 3659)
BEDIENER TROMMELGIETMACHINE (FILMS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONDUCTEUR DE MACHINE A COULER (FILMS) / ConducteurDeMachineACouler(Films) (*) / ConducteurDeMachineACouler(Films) (*) )
OccupationType | 3560 | OccupationType - (X041 3560)
BEDIENER TURBINE (SCHEIKUNDIGE INDUSTRIE) Coded value in Type beroep ( ->)  
( TURBINES (CONDUCTEUR DE) (INDUSTRIE CHIMIQUE) / Turbines(ConducteurDe)(IndustrieChimique) (*) / Turbines(ConducteurDe)(IndustrieChimique) (*) )
OccupationType | 3278 | OccupationType - (X041 3278)
BEDIENER VALHAMER Coded value in Type beroep ( ->)  
( PILONNISTE (FORGE) / Pilonniste(Forge) (*) / Pilonniste(Forge) (*) )
OccupationType | 2464 | OccupationType - (X041 2464)
BEDIENER VAN MACHINE (OPTIEKGGLAS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONDUCTEUR DE MACHINES (VERRES OPTIQUES) / ConducteurDeMachines(VerresOptiques) (*) / ConducteurDeMachines(VerresOptiques) (*) )
OccupationType | 2931 | OccupationType - (X041 2931)
BEDIENER VAN MACHINE DIE VOORWERPEN OP KARTON VASTMAAKT Coded value in Type beroep ( ->)  
( ENCARTEUR (RELIURE) / Encarteur(Reliure) (*) / Encarteur(Reliure) (*) )
OccupationType | 2874 | OccupationType - (X041 2874)
BEDIENER VAN SMEEDPERS Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONDUCTEUR DE PRESSE A FORGER / ConducteurDePresseAForger (*) / ConducteurDePresseAForger (*) )
OccupationType | 2454 | OccupationType - (X041 2454)
BEDIENER VAN VENSTERGLAS- EN SPIEGELGLASMACHINES Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONDUCTEUR MACHINES VITRES-GLACES / ConducteurMachinesVitres-Glaces (*) / ConducteurMachinesVitres-Glaces (*) )
OccupationType | 2904 | OccupationType - (X041 2904)
BEDIENER VENSTERGLASMACHINE Coded value in Type beroep ( ->)  
( OPERATEUR DE MACHINES A VITRE / OperateurDeMachinesAVitre (*) / OperateurDeMachinesAVitre (*) )
OccupationType | 2903 | OccupationType - (X041 2903)
BEDIENER VERBRANDINGSOVEN HUISVUIL Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONDUCTEUR D'INSTALLATION D'INCINERATION DES ORDURES / ConducteurD'InstallationD'IncinerationDesOrdures (*) / ConducteurD'InstallationD'IncinerationDesOrdures (*) )
OccupationType | 3628 | OccupationType - (X041 3628)
BEDIENER VERSTERKINGSINSTALLATIE Coded value in Type beroep ( ->)  
( OPERATEUR D'AMPLIFICATION / OperateurD'Amplification (*) / OperateurD'Amplification (*) )
OccupationType | 2574 | OccupationType - (X041 2574)
BEDIENER WALSMACHINE Coded value in Type beroep ( ->)  
( OPERATEUR DE LAMINOIR / OperateurDeLaminoir (*) / OperateurDeLaminoir (*) )
OccupationType | 2259 | OccupationType - (X041 2259)
BEDIENER WASCENTRIFUGE Coded value in Type beroep ( ->)  
( ESSOREUR (BLANCHISSERIE) / Essoreur(Blanchisserie) (*) / Essoreur(Blanchisserie) (*) )
OccupationType | 3887 | OccupationType - (X041 3887)
BEDIENER WASMACHINES Coded value in Type beroep ( ->)  
( OPERATEUR D'ENGINS DE LEVAGE / OperateurD'EnginsDeLevage (*) / OperateurD'EnginsDeLevage (*) )
OccupationType | 3632 | OccupationType - (X041 3632)
BEDIENER WATERZUIVERINGSINSTALLATIE Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONDUCTEUR D'INSTALLATION D'EPURATION D'EAU / ConducteurD'InstallationD'EpurationD'Eau (*) / ConducteurD'InstallationD'EpurationD'Eau (*) )
OccupationType | 3627 | OccupationType - (X041 3627)
BEDIENER WEEFMACHINE Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONDUCTEUR DE MACHINE A TISSER / ConducteurDeMachineATisser (*) / ConducteurDeMachineATisser (*) )
OccupationType | 1897 | OccupationType - (X041 1897)
BEDIENER WERKTUIGMACHINE Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONDUCTEUR DE MACHINES-OUTILS / ConducteurDeMachines-Outils (*) / ConducteurDeMachines-Outils (*) )
OccupationType | 2410 | OccupationType - (X041 2410)
BEDIENER WINDAS Coded value in Type beroep ( ->)  
( TREUILLISTE / Treuilliste (*) / Treuilliste (*) )
OccupationType | 3634 | OccupationType - (X041 3634)
BEDIENER ZADENBREEKMACHINE Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONDUCTEUR DE BROYEURS DE GRAINS / ConducteurDeBroyeursDeGrains (*) / ConducteurDeBroyeursDeGrains (*) )
OccupationType | 3007 | OccupationType - (X041 3007)
bedieners van filtreerapparaten Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( conducteurs d'appareils de filtrage / Betreiber von Filter-Geräte / operators of filter devices )
InsuredOccupationType | 84400 | InsuredOccupationType - (2111 84400)
bedieners van glas- en ceramiekovens Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( conducteurs de fours de verrerie et d / Betreiber von Glas- und Keramik-Brennöfen / operators of glass-and ceramics kilns )
InsuredOccupationType | 82500 | InsuredOccupationType - (2111 82500)
bedieners van grondwerk- en bouwmachi Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( conducteurs de mach. de terrassement / Betreiber von Erdarbeiten und Bau / operators of earthwork and construction equipment )
InsuredOccupationType | 88500 | InsuredOccupationType - (2111 88500)
bedieners van houtbewerkingsmachines Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( conducteurs de machines a bois / Betreiber von Holzbearbeitungsmaschinen / operators of woodworking machines )
InsuredOccupationType | 78400 | InsuredOccupationType - (2111 78400)
bedieners van interne transportmiddel Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( conducteurs d'appareils de manutentio / Betreiber von internen transport / operators of internal transport means )
InsuredOccupationType | 88900 | InsuredOccupationType - (2111 88900)
bedieners van metaalovens Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( conducteurs de four de metallurgie / Betreiber von Metall-Öfen / operators of metal ovens )
InsuredOccupationType | 74100 | InsuredOccupationType - (2111 74100)
bedieners van metaalovens voor 2de sm Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( conducteurs de four de seconde fusion / Betreiber von Metall-Schmelzöfen für 2-en Schmelz / operators of metal melting furnaces for 2nd )
InsuredOccupationType | 74400 | InsuredOccupationType - (2111 74400)
bedieners van ramen- en glasmachines Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( conducteurs de machines a vitres, gla / Betreiber von Fenstern- und Glas-Maschinen / operators of Windows and glass machines )
InsuredOccupationType | 82100 | InsuredOccupationType - (2111 82100)
bedieners van schakelbord (elektrisch Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( operateurs de tableaux de distributio / Betreiber der zentrale (elektrisch) / operators of switchboard (electrics) )
InsuredOccupationType | 77700 | InsuredOccupationType - (2111 77700)
Bedr.sch. inh. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Chôm.com. cont. / Betriebsschaden - Inhalt / Loss of profits - content )
GuaranteeCode | RB2 | GuaranteeCode - (C6B1 RB2)
Bedr.sch. inh. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Chôm.com. cont. / Betriebsschaden - Inhalt / Loss of profits - content )
GuaranteeCode | 3B2 | GuaranteeCode - (C6B1 3B2)
Bedr.sch. inh. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Chôm.com. cont. / Betriebsschaden - Inhalt / Loss of profits - content )
GuaranteeCode | 7B2 | GuaranteeCode - (C6B1 7B2)
Bedr.sch. inh. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Chôm.com. cont. / Betriebsschaden - Inhalt / Loss of profits - content )
GuaranteeCode | MB2 | GuaranteeCode - (C6B1 MB2)
Bedrag Coded value in Eenheid van kapitaal meubilair ( ->) Een geldelijke bedrag, uitgedrukt in een te bepalen munteenheid. 
( Montant / Betrag / Amount )
ContentCapitalUnitType | 1 | ContentCapitalUnitType - (331N 1)
Bedrag Coded value in Auto-volledige omnium-type vrijstelling ( ->)  
( Montant / Betrag / Amount )
VehicleComprehensiveDeductibleType | 2 | VehicleComprehensiveDeductibleType - (PC1T 2)
Bedrag Coded value in Diefstal auto - type vrijstelling ( ->)  
( Montant / Betrag / Amount )
MotorTheftDeductibleType | 2 | MotorTheftDeductibleType - (P61T 2)
Bedrag Coded value in Glasbraak - type vrijstelling ( ->)  
( Montant / Betrag / Amount )
BrokenWindowsDeductibleType | 2 | BrokenWindowsDeductibleType - (P71T 2)
Bedrag Coded value in Wijze uitdrukking vrijstelling ( ->)  
( Montant / Betrag / Monetary amount )
DeductibleExpressionType | 2 | DeductibleExpressionType - (P11T 2)
Bedrag Coded value in E.S. aanhangwagen - type vrijstelling ( ->)  
( Montant / Betrag / Amount )
MotorOwnDamagesTrailerDeductibleType | 2 | MotorOwnDamagesTrailerDeductibleType - (P42T 2)
Bedrag Coded value in Brand auto - type vrijstelling ( ->)  
( Montant / Betrag / Amount )
GuaranteeMotorFireDeductibleType | 2 | GuaranteeMotorFireDeductibleType - (P51T 2)
Bedrag Coded value in Code type vrijstelling (aanhanwagen) ( ->)  
( Montant / Betrag / Amount )
VehicleTrailerDeductibleType | 2 | VehicleTrailerDeductibleType - (P12T 2)
Bedrag Coded value in auto - andere 1 - type vrijstelling ( ->)  
( Montant / Betrag / Amount )
VehicleOthers1DeductibleType | 2 | VehicleOthers1DeductibleType - (PY2T 2)
Bedrag Coded value in Diefstal ahw - type vrijstelling ( ->)  
( Montant / Betrag / Amount )
VehicleTrailerTheftDeductibleType | 2 | VehicleTrailerTheftDeductibleType - (P62T 2)
Bedrag Coded value in Type vrijstelling (Informex) ( ->)  
( Montant / Betrag / Amount )
AssessmentDeductibleInformexType | 1 | AssessmentDeductibleInformexType - (CP01 1)
Bedrag Coded value in Formule 2 - code type vrijstelling ( ->)  
( Montant / Betrag / Amount )
Formula2DeductibleType | 2 | Formula2DeductibleType - (PZ1T 2)
Bedrag Coded value in Brand ahw - type vrijstelling ( ->)  
( Montant / Betrag / Amount )
GuaranteeMotorTrailerFireDeductibleType | 2 | GuaranteeMotorTrailerFireDeductibleType - (P52T 2)
Bedrag Coded value in Eigen schade - type vrijstelling ( ->)  
( Montant / Betrag / Amount )
MotorOwnDamagesDeductibleType | 2 | MotorOwnDamagesDeductibleType - (P41T 2)
Bedrag Coded value in Ahwg - andere 2 - type vrijstelling ( ->)  
( Montant / Betrag / Amount )
DeductibleTrailerOther2Type | 2 | DeductibleTrailerOther2Type - (PZ2T 2)
Bedrag 1ste risico Attribute of Reeds verzekerd object ( ->) Verzekerd bedrag voor een omschreven goed dat de limiet van de tussenkomst bepaalt van de verzekeraar maar de afschaffing van de evenredigheidsregel toelaat. 
( Codification : / / -> )
( Montant au 1er risque / Betrag für 1. Risiko / Amount first risk )
ObjectInsuredPreviously | FirstRiskAmount | - (MOA 035)
Bedrag aanwervingcommissie per termijn Attribute of Commissie ( ->) Bevat een bedrag. 
( Codification : / / -> )
( Montant commission d'acquisition par terme / Kommissionbetrag von Akquisition, per Termin / Commission amount for acquisition )
Commission | CommissionSplitAmount | - (MOA 152)
Bedrag AVRO-verkeer Entity ( ->) Complementaire dekking in contracten leven (eigenlijk overlijden). Aanvullende Verzekering Risico op Ongevallen in het verkeer. Een bijkomend bedrag uit te keren bij overlijden in een verkeersongeval. 
( Montant ACRA-circulation / Betrag ZsVUR-Verkehr / ACRA-traffic )
| ComplementaryTrafficAccidentCover | - ( 010)
Bedrag bestek Attribute of Stoffelijke schade ( ->) Bedrag vermeld op het bestek afgeleverd door de hersteller of aannemer. 
( Codification : / / -> )
( Montant devis / Betrag Voranschlag / Estimate amount )
MaterialDamage | RepairEstimateAmount | - (MOA 059)
Bedrag evenredigheidsregel Attribute of Beschadigd object ( ->) Bevat een bedrag. 
( Codification : / / -> )
( Montant règle proportionnelle / Betrag Verhältnisregel / Proportional rule amount )
ObjectDamaged | ProportionalRuleAmount | - (MOA 073)
Bedrag is commissie - Attribute of Boekhoudkundige lijn ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Codification : Bedrag is commissie / None (*) / -> )
( Montant commission - / Provisionsbetrag / Commission amount )
AccountingLine | CreditCommissionIndicator | AmountCommissionType - ( )
Bedrag is commissie - Attribute of Boekhoudkundige lijn ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Codification : Bedrag is commissie / None (*) / -> )
( Montant commission - / Provisionsbetrag / Commission amount )
AccountingLine | DebitCommissionIndicator | AmountCommissionType - ( )
Bedrag kwitantie te storten op onze rekening ... Coded value in MSB-code - origine verzekeringsmaatschappij ( ->)  
( Verser les fonds à notre compte / Betrag nach Eingang auf unserem Konto einzahlen... / Receipt amount to deposit on our account ... )
MessageClaimInsurerMsbType | 7A | MessageClaimInsurerMsbType - (CMSB 7A)
Bedrag lichamelijke schade Attribute of Lichamelijke schade ( ->) Bevat een bedrag. 
( Codification : / / -> )
( Montant dégâts corporels / Betrag der körperlichen Schäden / Value of physical injury )
PhysicalInjury | BodilyInjuryValueAmount | - (MOA 056)
Bedrag niet te betalen Attribute of Regeling (schade) ( ->) Bevat een bedrag. 
( Codification : / / -> )
( Montant à ne pas payer / Betrag nicht bezahlt zu werden / Not to be paid amount )
Settlement | NotToBePaidAmount | - (MOA 130)
Bedrag offerte Attribute of Offerte ( ->) Bevat een bedrag. 
( Codification : / / -> )
( Montant de l'offre / Betrag (Wert) Angebot / Amount (value) of the bid )
ActionBidOrOffer | BidAmount | - (MOA 107)
Bedrag premie en commissie omkeren Attribute of Inverse beweging premie ( ->) Aanduiding dat het bedrag premie en het bedrag commissie in de boeking omgekeerd zijn. (Alleen van toepassing bij vernietiging of terugzending van een teruggavekwijting)  
( Codification : Bedrag premie en commissie omkeren / B325 / -> )
( Inverser montants prime et commission / Betrag Prämie und Kommission auswechseln / Reverse premium and commission amounts )
PremiumAndCommissionReversiblePremiumLine | PremiumAndCommissionAmountReverseIndicator | PremiumCommissionAmountReversalIndicator - (GIS B325)
Bedrag RIZIV Attribute of Uitkering, vergoeding ( ->) Het aan het RIZIV voorbehouden aandeel. 
( Codification : / / -> )
( Montant O.N.S.S. / LASS-Betrag / National Social Security Office amount )
Indemnification | SocialSecurityAmount | - (MOA 063)
Bedrag schade vastgesteld Attribute of Verlies ( ->) Code die aangeeft of het bedrag van de schade definitief is vastgesteld.  
( Codification : Bedrag schade vastgesteld / C381 / -> )
( Montant du dommage établi / Betrag des festgestellten Schadens / Amount of determined damage )
Damage | DamageAmountDeterminedIndicator | DamageAmountDeterminedIndicator - (BIN C381)
Bedrag schadegeval(len) Attribute of Andere schadegevallen in referteperiode ( ->) De som die uitbetaald wordt, of zal uitbetaald worden voor de schadeverwekkende gebeurtenissen waarvan de gevolgen onder de toepassing van de overeenkomst vallen. 
( Codification : / / -> )
( Montant des sinistres / Betrag Schadensfälle / Claim amount )
PreviousClaimDeclaration | PreviousClaimAmount | - (MOA 006)
Bedrag schadegeval(len) Attribute of Schade ( ->) De som die uitbetaald wordt, of zal uitbetaald worden voor de schadeverwekkende gebeurtenissen waarvan de gevolgen onder de toepassing van de overeenkomst vallen. 
( Codification : / / -> )
( Montant des sinistres / Betrag Schadensfälle / Claim amount )
Claim | ClaimAmount | - (MOA 006)
Bedrag sleet Attribute of Taxatie, schatting ( ->) Bevat een bedrag. 
( Codification : / / -> )
( Montant vétusté / Veralteter Betrag / Wear and tear amount )
Valuation | WearAndTearAmount | - (MOA 074)
Bedrag stoffelijke schade Attribute of Stoffelijke schade ( ->) Bevat een bedrag. 
( Codification : / / -> )
( Montant dégâts matériels / Betrag der materiellen Schäden / Value of material damage )
MaterialDamage | MaterialDamageValueAmount | - (MOA 055)
Bedrag totaal verlies Attribute of Taxatie in totaal verlies ( ->) Bevat een bedrag. 
( Codification : / / -> )
( Montant perte totale / Verlustgesamtbetrag / Total amount of loss )
TotalLoss | TotalLossAmount | - (MOA 079)
Bedrag van de belasting Attribute of Belasting ( ->) Het bedrag van de op de premie berekende heffingen welke worden opgelegd ten behoeve van het Rijk, de gemeenschap, het gewest, de provincie, de gemeente of de agglomeratie, aan de personen die op het grondgebied van het Rijk verblijven of er belangen hebb 
( Codification : / / -> )
( Montant impôts / Steuerbetrag / Tax amount )
Tax | TaxAmount | - ( )
Bedrag van de bruto storting Attribute of Fonds ( ->) Door de verzekeringsnemer geïnvesteerde bedrag bij de onderschrijving van het beleggingscontract. 
( Codification : / / -> )
( Montant du versement brut / Brutto-Betrag hinterlegt / Gross amount deposited )
Fund | DepositGrossAmount | - (MOA 169)
Bedrag van de geplande opvraging Attribute of Fonds ( ->) Bedrag van de toekomstige opvragingen die contractueel voorzien zijn. 
( Codification : / / -> )
( Montant du retrait planifié / Betrag eingezogen - wie geplant / Amount to be withdrawn as planned )
Fund | WithdrawalAsPlannedAmount | - (MOA 172)
Bedrag van de geplande storting Attribute of Fonds ( ->) Bedrag van de toekomstige investeringen die contractueel voorzien zijn. 
( Codification : / / -> )
( Montant du versement planifié / Betrag hinterlegt - wie geplant / Amount to be deposited as planned )
Fund | DepositAsPlannedAmount | - (MOA 171)
Bedrag van de netto storting Attribute of Fonds ( ->) Bedrag exclusief geïnvesteerd in aankoop van eenheden van het beleggingsfonds. 
( Codification : / / -> )
( Montant du versement net / Netto-Betrag hinterlegt / Net amount deposited )
Fund | DepositNetAmount | - (MOA 170)
Bedrag van de premie (toegevoegd aan de verloning) Attribute of Soort premie (toegevoegd aan verloning) ( ->) Bevat een bedrag. 
( Codification : / / -> )
( Montant de la prime (en ajout de la rémunération) / Bonusbetrag (zum Gehalt beigefügt) / Bonus amount (added to the salary) )
BonusResponse | BonusSalaryAmount | - (MOA 134)
Bedrag vrijstelling (per periode per object) Entity ( ->) Bedrag van de vrijstelling toe te passen per periode en per object. 
( Montant franchise (par periode par objet) / Franchise (pro Zeitspanne pro Object) / Amount deductable (per period per object) )
| PeriodObjectBasedDeductible | - ( 006)
Bedrag vrijstelling (per periode) Entity ( ->) Bedrag van de vrijstelling toe te passen per periode. 
( Montant franchise (par periode) / Franchise (pro Zeitspanne) / Amount deductable (per period) )
| PeriodBasedDeductible | - ( 004)
Bedrag vrijstelling (per schadegeval en per voorwerp) Entity ( ->) Bedrag van de vrijstelling toe te passen per schadegeval en per voorwerp. 
( Montant franchise (par sinistre et par objet) / Franchise (pro Schadenfall und pro Object) / Amount deductable (per claim and per object) )
| ClaimObjectBasedDeductible | - ( 005)
Bedrag vrijstelling (per schadegeval) Entity ( ->) Bedrag van de vrijstelling toe te passen per schadegeval. 
( Montant franchise (par sinistre) / Franchise (pro Schadenfall) / Amount deductable (per claim) )
| ClaimBasedDeductible | - ( 003)
Bedragen in euro gewenst Attribute of Bericht ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : Aanduiding geconverteerde munt / B305 / -> )
( Montants souhaités en EUR / Euro Betrage erwunscht / Currency Euro Conversion )
Message | TechnicallyCurrencyConversionIndicator | CurrencyConvertedIndicator - (XEH )
Bedragen te indexeren Attribute of Contract ( ->) De premies en/of andere in het contract vermelde bedragen volgen de evolutie van een in de polis gedefinieerde index.  
( Codification : Code contract te indexeren / A534 / -> )
( Montants à indexer / Zu indexierende Beträge / Amounts to be indexed )
Contract | IndexingIndicator | AmountsIndexedIndicator - (BIN A534)
Bedreiging of geweld Attribute of Diefstal ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : Diefstal - bedreiging of geweld ? / CM65 / -> )
( Menaces ou violences / Bedrohung oder Gewalt / Threat or violence )
TheftOrBurglary | ThreatOrViolenceIndicator | TheftThreatViolenceIndicator - (BIN CM65)
Bedreiging of geweldpleging Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Violence / Diebstahl mit Drohung oder Gewaltanwendung / Theft following threats or violence )
ClaimCircumstanceType | 371 | ClaimCircumstanceType - (C221 371)
Bedrijfleid. in land-, tuinbouw (onder c Coded value in Verzekeringsnemer - beroepscode ( ->)  
( Chefs d'exploit. agric., hortic. sous co / Geschäftsführer in der Landwirtschaft, Gartenbau (unter... / Business executive in agriculture, horticulture (under © )
PolicyHolderOccupationType | 40 | PolicyHolderOccupationType - (A141 40)
BEDRIJFSHOOFD (HANDEL) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CHEF D'ETABLISSEMENT (COMMERCE) / ChefD'Etablissement(Commerce) (*) / ChefD'Etablissement(Commerce) (*) )
OccupationType | 649 | OccupationType - (X041 649)
BEDRIJFSHOOFD (IN DIENSTVERBAND) (PRIVE) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CHEF D'ETABLISSEMENT LIE PAR UN CONTRAT (PRIVE) / ChefD'EtablissementLieParUnContrat(Prive) (*) / ChefD'EtablissementLieParUnContrat(Prive) (*) )
OccupationType | 644 | OccupationType - (X041 644)
Bedrijfsleider Coded value in Sociaal statuut ( ->)  
( Chef d'entreprise / Unternehmensleiter / Company manager )
PersonSocialStatusType | 04 | PersonSocialStatusType - (A132 04)
BEDRIJFSLEIDER (NIET IN DIENSTVERBAND) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CHEF D'ENTREPRISE NON LIE PAR CONTRAT / ChefD'EntrepriseNonLieParContrat (*) / ChefD'EntrepriseNonLieParContrat (*) )
OccupationType | 623 | OccupationType - (X041 623)
Bedrijfsleiders Coded value in Polistype ( ->) Is een verzekering van het type individueel leven, tak 21 of zelfs tak 23, afgesloten door een rechtspersoon, die zichzelf als begunstigde aanwijst. 
( Dirigeants d'entreprise / Geschäftsführer / Managers (Life) )
ContractPolicyType | 118 | ContractPolicyType - (A502 118)
bedrijfsleiders e.d. in de prive-sect Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( chefs d'entreprise et assimiles du se / Geschäftsführer etc...,in der Privatwirtschaft / Managers in the private sector, etc. )
InsuredOccupationType | 10100 | InsuredOccupationType - (2111 10100)
Bedrijfsleiders niet in dienstverband (p Coded value in Verzekeringsnemer - beroepscode ( ->)  
( Chefs d'entreprise non liés par contrat / Unternehmensleiter nicht beschäftigt / Company directors not employed (p )
PolicyHolderOccupationType | 10 | PolicyHolderOccupationType - (A141 10)
Bedrijfsleidersverzekering Coded value in Fiscaliteit levensverzekeringspremie ( ->)  
( Dirigeant d'entreprise / Geschäftsführerversicherung / Managersinsurance )
PremiumFiscalStatusType | 11 | PremiumFiscalStatusType - (1400 11)
Bedrijfsmateriaal Coded value in Type van het voertuig volgens DIV ( ->)  
( Matériel industriel / Industriematerial / Industrial material )
VehicleType | MT | VehicleType - (5003 MT)
BEDRIJFSREVISOR Coded value in Type beroep ( ->)  
( REVISEUR D'ENTREPRISE / ReviseurD'Entreprise (*) / ReviseurD'Entreprise (*) )
OccupationType | 508 | OccupationType - (X041 508)
Bedrijfssch. geb Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Chôm.com. bat. / Betriebsschaden - Gebäude / Loss of profits - building )
GuaranteeCode | MB1 | GuaranteeCode - (C6B1 MB1)
Bedrijfssch. geb Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Chôm.com. bat. / Betriebsschaden - Gebäude / Loss of profits - building )
GuaranteeCode | RB1 | GuaranteeCode - (C6B1 RB1)
Bedrijfssch. geb Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Chôm.com. bat. / Betriebsschaden - Gebäude / Loss of profits - building )
GuaranteeCode | 3B1 | GuaranteeCode - (C6B1 3B1)
Bedrijfssch. geb Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Chôm.com. bat. / Betriebsschaden - Gebäude / Loss of profits - building )
GuaranteeCode | 7B1 | GuaranteeCode - (C6B1 7B1)
Bedrijfsschade Coded value in Polistype ( ->) Als polistype voorbehouden aan de polissen die enkel de bedrijfsschade van speciale risico’s (en mogelijk ook de expertisekosten) dekken. 
( Perte d'exploitation / Betriebsunterbrechung / Loss of profits (SpR) )
ContractPolicyType | 760 | ContractPolicyType - (A502 760)
Bedrijfsschade Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Chômage com. / Betriebsunterbrechung / Loss of profits )
GuaranteeCode | RB0 | GuaranteeCode - (C6B1 RB0)
Bedrijfsschade Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Chômage com. / Betriebsunterbrechung / Loss of profits )
GuaranteeCode | 7B0 | GuaranteeCode - (C6B1 7B0)
Bedrijfsschade Coded value in Polistype ( ->) Als polistype voorbehouden aan de polissen die enkel de bedrijfsschade van speciale risico’s (en mogelijk ook de expertisekosten) dekken. 
( Perte d'exploitation / Betriebsverlust / Loss of profits )
ContractPolicyType | 360 | ContractPolicyType - (A502 360)
Bedrijfsschade Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Chômage com. / Betriebsunterbrechung / Loss of profits )
GuaranteeCode | MB0 | GuaranteeCode - (C6B1 MB0)
Bedrijfsschade Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Chômage commerciale / Betriebsunterbrechung / Loss of profits )
ClaimCircumstanceType | 384 | ClaimCircumstanceType - (C221 384)
Bedrijfsschade Entity ( ->) Waarborg ter vergoeding van het winstverlies (en/of van permanente, algemene kosten) ingevolge het zich voordoen van een gedekte materiële schade, onder de vorm van een limiet per jaar, en mogelijk voorzien van een aanpassingsclausule. 
( Perte d'exploitation / Betriebsverlust / Exploitation loss )
| ExploitationLossGuarantee | - ( 385)
Bedrijfsschade Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Chômage com. / Betriebsunterbrechung / Loss of profits )
GuaranteeCode | 3B0 | GuaranteeCode - (C6B1 3B0)
Bedrijfsvoertuig Coded value in Oorsprong schadeattest ( ->) Men was gebruiker van een bedrijfsvoertuig (leasing en dergelijke), en men is nu gebruiker van zijn eigen voertuig. 
( Véhicule d'entreprise / Company vehicle / Company vehicle )
ClaimCertificateOriginType | 04 | ClaimCertificateOriginType - (5V6L 04)
BEDRUKKER (LEDER) Coded value in Type beroep ( ->)  
( FACONNEUR (PEAUX - CUIR) / Faconneur(Peaux-Cuir) (*) / Faconneur(Peaux-Cuir) (*) )
OccupationType | 3531 | OccupationType - (X041 3531)
BEEDIGD VERTALER Coded value in Type beroep ( ->)  
( TRADUCTEUR JURE / TraducteurJure (*) / TraducteurJure (*) )
OccupationType | 551 | OccupationType - (X041 551)
BEELDHOUWER (EDELSMEEDKUNST) Coded value in Type beroep ( ->)  
( SCULPTEUR (ORFEVRERIE) / Sculpteur(Orfevrerie) (*) / Sculpteur(Orfevrerie) (*) )
OccupationType | 2374 | OccupationType - (X041 2374)
BEELDHOUWER (KUNST) Coded value in Type beroep ( ->)  
( SCULPTEUR (ARTISTE) / Sculpteur(Artiste) (*) / Sculpteur(Artiste) (*) )
OccupationType | 394 | OccupationType - (X041 394)
BEELDHOUWER (MEUBELEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( SCULPTEUR (MEUBLES) / Sculpteur(Meubles) (*) / Sculpteur(Meubles) (*) )
OccupationType | 2620 | OccupationType - (X041 2620)
BEELDHOUWER (STEEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( SCULPTEUR (TAILLEUR DE PIERRES) / Sculpteur(TailleurDePierres) (*) / Sculpteur(TailleurDePierres) (*) )
OccupationType | 2783 | OccupationType - (X041 2783)
beeldhouwers Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( sculpteurs, peintres et artistes assi / Bildhauer / sculptors )
InsuredOccupationType | 07100 | InsuredOccupationType - (2111 07100)
Been Coded value in Localisering kwetsuren/verwondingen ( ->)  
( Jambe / Bein / Leg )
EventAccidentInjuriesLocationType | 53 | EventAccidentInjuriesLocationType - (CQ57 53)
BEENDERENBRANDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( GRILLEUR D'OS / GrilleurD'Os (*) / GrilleurD'Os (*) )
OccupationType | 3254 | OccupationType - (X041 3254)
BEENHOUWER Coded value in Type beroep ( ->)  
( BOUCHER / Boucher (*) / Boucher (*) )
OccupationType | 3187 | OccupationType - (X041 3187)
BEERRUIMER Coded value in Type beroep ( ->)  
( VIDANGEUR / Vidangeur (*) / Vidangeur (*) )
OccupationType | 3696 | OccupationType - (X041 3696)
BEERSEL Coded value in Zone van lokale politie ( ->)  
( BEERSEL / BEERSEL / BEERSEL )
PoliceCoveredZoneCode | 5404 | PoliceCoveredZoneCode - (C244 5404)
BEF Coded value in Muntcode van het antwoord op de expertiseopdracht ( ->)  
( BEF / BEF / BEF )
MissionResponseCurrencyType | B | MissionResponseCurrencyType - (C446 B)
BEGELEIDER (MUZIKANT) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ACCOMPAGNATEUR (MUSICIEN) / Accompagnateur(Musicien) (*) / Accompagnateur(Musicien) (*) )
OccupationType | 472 | OccupationType - (X041 472)
BEGELEIDER-BEZORGER (TRANSPORT) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONVOYEUR-LIVREUR (TRANSPORT) / Convoyeur-Livreur(Transport) (*) / Convoyeur-Livreur(Transport) (*) )
OccupationType | 1645 | OccupationType - (X041 1645)
Begin herzieningstermijn Coded value in Type gebeurtenis A.O. ( ->)  
( Début délai de révision / Start Revision-Frist / Start revision term )
EventAccidentWorkersCompensationType | 14 | EventAccidentWorkersCompensationType - (CQIE 14)
Begin van het geschil Coded value in Soort beweging (op een kwijting) ( ->)  
( Mise en contentieux / Beginn des Rechtsstreits / Beginning of the dispute )
PremiumInvoiceTransactionType | E | PremiumInvoiceTransactionType - (B041 E)
Begin van het voorgeschil Coded value in Soort beweging (op een kwijting) ( ->)  
( Mise en précontentieux / Beginn des pre-Rechtsstreits / Beginning of the preliminary dispute )
PremiumInvoiceTransactionType | C | PremiumInvoiceTransactionType - (B041 C)
Begindatum geldigheid document Attribute of Rijbewijs ( ->) Begindatum geldigheid van het document. 
( Codification : / / -> )
( Date de début de validité du document / Datum Gültigkeitsbeginn / Start of validity date )
DrivingLicence | ValidityStartDate | - (DTM 032)
Begindatum geldigheid document Attribute of Jachtakte ( ->) Begindatum geldigheid van het document. 
( Codification : / / -> )
( Date de début de validité du document / Datum Gültigkeitsbeginn / Start of validity date )
HuntingLicence | HuntingLicenceValidityStartDate | - (DTM 032)
Begindatum periode Attribute of Bedrag vrijstelling (per periode) ( ->) Datum waarop een periode begint.
Gebruik: in kwijtingen; periodes en waarborgen.
(Zie Recommendations - Definitie en gebruik van datums.) 
( Codification : / / -> )
( Date de début de période / Anfangsdatum Periode / Period Start date )
PeriodBasedDeductible | PeriodStartDate | - (DTM 041)
Begindatum periode Attribute of Vergoedingsperiode ( ->) Datum waarop een periode begint.
Gebruik: in kwijtingen; periodes en waarborgen.
(Zie Recommendations - Definitie en gebruik van datums.) 
( Codification : / / -> )
( Date de début de période / Zeitraum-Startdatum / Period Start date )
IndemnificationPeriod | PeriodStartDate | - (DTM 041)
Begindatum periode Attribute of Premie periode ( ->) Datum waarop een periode begint.
Gebruik: in kwijtingen; periodes en waarborgen.
(Zie Recommendations - Definitie en gebruik van datums.) 
( Codification : / / -> )
( Date de début de période / Anfangsdatum Periode / Period Start date )
PremiumPeriod | PeriodStartDate | - (DTM 041)
Begindatum periode Attribute of Aanvraag van offerte ( ->) Datum waarop een periode begint.
Gebruik: in kwijtingen; periodes en waarborgen.
(Zie Recommendations - Definitie en gebruik van datums.) 
( Codification : / / -> )
( Date de début de période / Anfangsdatum Periode / Period Start date )
ActionRequestForBid | BidPeriodStartDate | - (DTM 041)
Begindatum periode Attribute of Contract - sturen gegevens naar verzekeraar - detail ( ->) Dit bericht is repetitief en bestrijkt telkens een aantal dagen (één dag of meerdere dagen). Deze begindatum is dan gelijk aan de einddatum van het vorige bericht plus één dag. 
( Codification : / / -> )
( Date de début de période / Zeitraum-Startdatum / Period Start date )
MessageContractFcgaOutsourcedDetails | PeriodStartDate | - (DTM 041)
Beginkapitaal Attribute of Leven ( ->) Het bedrag van het verzekerde kapitaal in geval van overlijden gelijk aan het ontleende bedrag of aan een percentage van dit bedrag (in functie van de gekozen formule). 
( Codification : / / -> )
( Capital initial / Anfangskapital / Opening capital )
GeneralLifeGuarantee | DebtBalanceStartCapitalAmount | - (MOA 021)
Beginsaldo credit Attribute of Rekeninguittreksel ( ->) Bevat een bedrag. 
( Codification : / / -> )
( Solde créditeur précédent / Voriger Kreditsaldo / Start credit balance )
CurrentAccountStatement | CreditBalanceOpeningAmount | - (MOA 084)
Beginsaldo debet Attribute of Rekeninguittreksel ( ->) Bevat een bedrag. 
( Codification : / / -> )
( Solde débiteur précédent / Voriger Debetsaldo / Start debit balance )
CurrentAccountStatement | DebitBalanceOpeningAmount | - (MOA 083)
Begintijd shift 1 Attribute of Ongeval beroepsleven ( ->) Bevat een datum en/of tijdsaanduiding en zijn formaat. 
( Codification : / / -> )
( Début plage horaire 1 / Anfang Zeitraum 1 / Start time shift 1 )
ProfessionalLifeAccident | Shift1StartTime | - (DTM 105)
Begintijd shift 2 Attribute of Ongeval beroepsleven ( ->) Bevat een datum en/of tijdsaanduiding en zijn formaat. 
( Codification : / / -> )
( Début plage horaire 2 / Anfang Zeitraum 2 / Start time shift 2 )
ProfessionalLifeAccident | Shift2StartTime | - (DTM 107)
Begrafeniskosten Attribute of Contract Persoonlijke Verzekeringen ( ->) Bevat een bedrag. 
( Codification : / / -> )
( Frais d'enterrement / Bestattungskosten / Funeral costs )
IndividualInsuranceContract | FuneralCostAmount | - (MOA 156)
Begrafeniskosten Entity ( ->) Waarborg die voorziet in de kosten ten gevolge van een begrafenisplechtigheid. 
( Frais funéraires / Bestattungskosten / Funeral expenses )
| FuneralExpensesGuarantee | - ( 274)
BEGRAFENISONDERNEMER Coded value in Type beroep ( ->)  
( ENTREPRENEUR (POMPES FUNEBRES) / Entrepreneur(PompesFunebres) (*) / Entrepreneur(PompesFunebres) (*) )
OccupationType | 3896 | OccupationType - (X041 3896)
begrafenisondernemers en -personeel Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( entrepreneurs et personnel des pompes / Bestattungsinstitut und Personal / funeral directors and staff )
InsuredOccupationType | 92400 | InsuredOccupationType - (2111 92400)
Begunstigde Entity ( ->) Partij-rol. Identificeert een betrokkene. Degene die het genot van de positieve uitwerking van het contractueel overeengekomen zal verkrijgen.  
( Bénéficiaire / Begünstigter / Beneficiary )
| Beneficiary | - ( 014)
Begunstigde Coded value in Hoedanigheid van de persoon in het dossier ( ->)  
( Bénéficiaire / Begünstigten / Beneficiary )
CapacityInFileType | 4 | CapacityInFileType - (Z602 4)
Begunstigde bij leven Entity ( ->) Partij-rol. Identificeert een betrokkene - de begunstigde in geval van overleven. 
( Bénéficiaire vie / Begünstigter Lebensfall / Beneficiary life )
| BeneficiaryLife | - ( 048)
Begunstigde bij overlijden Entity ( ->) Identificeert een betrokkene - de begunstigde in geval van overlijden. 
( Bénéficiaire décès / Begünstigter Todesfall / Beneficiary decease )
| BeneficiaryDecease | - ( 049)
Begunstigde heeft het contractvoordeel aanvaard Attribute of Leven ( ->) Code die aanduidt dat de begunstigde het contractvoordeel heeft aanvaard. 
( Codification : Begunstigde heeft het contractvoordeel aanvaard / 1911 / -> )
( Bénéficiaire a accepté l'avantage du contrat / Empfänger hat Vorteil Vertrag akzeptiert / Beneficiary accepted the contractual benefits )
GeneralLifeGuarantee | ContractBenefitsAcceptedIndicator | BeneficiaryAcceptedAdvantagesIndicator - (BIN 1911)
BEHANDELAAR (DEKBLADEREN) (SIGAREN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ETENDEUR DE FEUILLES (CIGARES) / EtendeurDeFeuilles(Cigares) (*) / EtendeurDeFeuilles(Cigares) (*) )
OccupationType | 3395 | OccupationType - (X041 3395)
Behandelend geneesheer Entity ( ->) Partij-rol. Identificeert een betrokkene, de behandelende geneesheer. 
( Médecin traitant / Behandelnder Arzt / Treating medical doctor )
| TreatingMedicalDoctor | - ( 026)
Behandeling zonder drijfkracht Coded value in Vorm ongeval ( ->)  
( Au cours de manutention ss force mot. / Behandlung ohne Triebkraft / Treatment without driving force )
EventAccidentShapeType | 051 | EventAccidentShapeType - (CQ81 051)
Behandelingskosten van zware ziekten Entity ( ->) Waarborg ter dekking van de ambulante behandelingskosten van een van de zware ziekten opgesomd in de polis. 
( Frais de traitement en cas de maladie grave / Behandlungskosten bei schwerer Krankheit / Serious illness treatment expenses )
| SeriousIllnessTreatmentGuarantee | - ( 239)
BEHANGER (BEHANGPAPIER) Coded value in Type beroep ( ->)  
( TAPISSIER (PAPIERS-PEINTS) / Tapissier(Papiers-Peints) (*) / Tapissier(Papiers-Peints) (*) )
OccupationType | 2703 | OccupationType - (X041 2703)
BEHANGER (MEUBELEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( TAPISSIER (MEUBLES) / Tapissier(Meubles) (*) / Tapissier(Meubles) (*) )
OccupationType | 2081 | OccupationType - (X041 2081)
BEHANGER-STOFFEERDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( TAPISSIER-GARNISSEUR / Tapissier-Garnisseur (*) / Tapissier-Garnisseur (*) )
OccupationType | 2080 | OccupationType - (X041 2080)
Beheer van Collectieve Pensioenfondsen Coded value in Polistype ( ->) Dit type slaat op de rechtstreekse bijdragen van werkgevers aan collectieve pensioenfondsen die, zonder de tussenkomst van een verzekeraar, deze bijdragen autonoom beheren met het oog op het verlenen van een extra legaal (overlevings- of aanvullend) pensi 
( Gestion de fonds de pension collectifs / Verwaltung kollektiver Pensionskassen / Collective pension schemes management )
ContractPolicyType | 180 | ContractPolicyType - (A502 180)
Beheer van collectieve pensioenfondsen Coded value in Tak-Kode FSMA ( ->) (Groep van activiteiten "leven") 
( Gestion de fonds collectifs de retraite / Management of collective pensionfunds / Management of collective pensionfunds )
BranchNBBType | 27 | BranchNBBType - (A509 27)
beheerd door Coded value in Verzekerde - domicil. - code ( ->)  
( aux soins de / Betreuung von / care of )
DomicileAddresseeType | 1 | DomicileAddresseeType - (A28Z 1)
Beheerder Coded value in Inningswijze tegenover klant ( ->) De beheerder van het contract zal de (door zijn organisatie gedrukte) kwijting bij de klant aanbieden. 
( Gestionnaire / Administrator / Administrator )
PremiumNotificationCollectionClientType | 8 | PremiumNotificationCollectionClientType - (A60B 8)
Beheerder - Syndicus Entity ( ->) Een vereniging van mede-eigenaars heeft dikwijls een syndicus die allerhande taken op zich neemt. 
( Syndic / Verwalter / Property administrator )
| AdministratorOfProperty | - ( 216)
BEHEERDER (ACTIEF) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ADMINISTRATEUR ACTIF (PRIVE) / AdministrateurActif(Prive) (*) / AdministrateurActif(Prive) (*) )
OccupationType | 612 | OccupationType - (X041 612)
BEHEERDER (GEBOUWEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( SYNDIC (BATIMENTS) / Syndic(Batiments) (*) / Syndic(Batiments) (*) )
OccupationType | 3815 | OccupationType - (X041 3815)
BEHEERDER (NIET IN DIENSTVERBAND) UITGEZONDERD 0,6 Coded value in Type beroep ( ->)  
( GERANT NON LIE PAR CONTRAT (SAUF AGRI., COMMERCE, HORECA) / GerantNonLieParContrat(SaufAgri.,Commerce,Horeca) (*) / GerantNonLieParContrat(SaufAgri.,Commerce,Horeca) (*) )
OccupationType | 639 | OccupationType - (X041 639)
BEHEERDER (OPENBARE DIENST) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ADMINISTRATEUR (SERVICE PUBLIC) / Administrateur(ServicePublic) (*) / Administrateur(ServicePublic) (*) )
OccupationType | 750 | OccupationType - (X041 750)
BEHEERDER (WERKZAAM IN DIENSTVERBAND) (PRIVE) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ADMINISTRATEUR ACTIF LIE PAR UN CONTRAT (PRIVE) / AdministrateurActifLieParUnContrat(Prive) (*) / AdministrateurActifLieParUnContrat(Prive) (*) )
OccupationType | 640 | OccupationType - (X041 640)
BEHEERDER CULTUREEL CENTRUM Coded value in Type beroep ( ->)  
( GESTIONNAIRE DE CENTRE CULTUREL / GestionnaireDeCentreCulturel (*) / GestionnaireDeCentreCulturel (*) )
OccupationType | 527 | OccupationType - (X041 527)
BEHEERDER IN DIENSTVERBAND (FINANCIELE PRIVE SECTOR) Coded value in Type beroep ( ->)  
( GERANT LIE PAR UN CONTRAT (SECTEUR PRIVE FINANCIER) / GerantLieParUnContrat(SecteurPriveFinancier) (*) / GerantLieParUnContrat(SecteurPriveFinancier) (*) )
OccupationType | 667 | OccupationType - (X041 667)
BEHEERDER IN LAND-, TUINBOUW OF VEETEELT (ONDER CONTRACT) Coded value in Type beroep ( ->)  
( DIRECTEUR (AGRICULTURE, HORTICULTURE, ELEVAGE) AVEC CONTRAT / Directeur(Agriculture,Horticulture,Elevage)AvecContrat (*) / Directeur(Agriculture,Horticulture,Elevage)AvecContrat (*) )
OccupationType | 1117 | OccupationType - (X041 1117)
BEHEERDER VAN EEN DISCOTHEEK Coded value in Type beroep ( ->)  
( GERANT DE DISCOTHEQUE / GerantDeDiscotheque (*) / GerantDeDiscotheque (*) )
OccupationType | 1029 | OccupationType - (X041 1029)
Beheerskosten makelaar Attribute of Tussenpersoon, details ( ->) Verloning van de makelaar voor supplementaire werken ( bv. afdrukken van de stukken, schaderegelingen, e.a. ) 
( Codification : / / -> )
( Frais de gestion courtier / Verwaltungskosten Makler / Administration costs broker )
ContractAsIntermediated | BrokerAdministrationCostAmount | - (MOA 103)
Beheersstap Entity ( ->) Identificeert een actie. 
( Acte de gestion / Verwaltungsschritt / Managing action )
| ActionManagementAct | - ( 001)
Beheerstekst Attribute of Persoon ( ->) Vrije tekst die ingegeven wordt door de producent of de redacteur. Deze tekst bevat nuttige beheersinformatie en kan gebruikt worden om notities te maken. 
( Codification : / / -> )
( Texte de gestion / Verwaltungstext / Management text )
Party | ManagementText | - (FTX 020)
Beheerstekst Attribute of Waarborg ( ->) Vrije tekst die ingegeven wordt door de producent of de redacteur. Deze tekst bevat nuttige beheersinformatie en kan gebruikt worden om notities te maken. 
( Codification : / / -> )
( Texte de gestion / Verwaltungstext / Management text )
Guarantee | GuaranteeManagementText | - (FTX 020)
Beheerstekst Attribute of Contract ( ->) Vrije tekst die ingegeven wordt door de producent of de redacteur. Deze tekst bevat nuttige beheersinformatie en kan gebruikt worden om notities te maken. 
( Codification : / / -> )
( Texte de gestion / Verwaltungstext / Management text )
Contract | ContractManagementText | - (FTX 020)
BEHEREND VENNOOT (NIET IN DIENSTVERBAND) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ASSOCIE ACTIF NON LIE PAR CONTRAT / AssocieActifNonLieParContrat (*) / AssocieActifNonLieParContrat (*) )
OccupationType | 618 | OccupationType - (X041 618)
Behoud eigen risicotermijn na 60 jaar Attribute of Persoon (fysiek) ( ->) Indien een aanvulende invaliditeitsverzekering wordt gekozen, dan wordt er bij arbeidsongeschiktheid uitgekeerd na een vooraf bepaalde eigen risicotermijn. Ongeacht de oorspronkelijke eigen risicotermijn wordt deze vanaf 60-jarige leeftijd verlengt 365d.  
( Codification : Behoud eigen risicotermijn na 60 jaar / 2250 / -> )
( Maintien du délai de carence après 60 ans / Selbstbeteiligung Termin nach 60 Jahre / Unrefunded period maintained above 60 years )
PhysicalPerson | OwnRiskTermAfter60ConservationIndicator | CoverTermOwnriskMaintained60PlusIndicator - ( 2250)
BEIAARDIER Coded value in Type beroep ( ->)  
( CARILLONNEUR / Carillonneur (*) / Carillonneur (*) )
OccupationType | 478 | OccupationType - (X041 478)
Beide zijden Coded value in Type aangrenzing ( ->) Goed aan beide zijden belendend, aangrenzend, aanpalend, geen spatie vertonend. 
( Deux côtés / Zweiseitig angebaut / Two sides )
BuildingAdjacentType | 1 | BuildingAdjacentType - (3V62 1)
Beige Coded value in Kleur van het voertuig ( ->)  
( Beige / Beige / Beige )
VehicleColourType | F | VehicleColourType - (5019 F)
BEITSER (METALEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( DECAPEUR / Decapeur (*) / Decapeur (*) )
OccupationType | 2256 | OccupationType - (X041 2256)
Bejaardenrusthuis Coded value in Aard gebouw ( ->)  
( Maison de repos / Senioren-Pflegeheim / Elderly Nursing Home )
BuildingType | 11 | BuildingType - (3173 11)
BEKISTER-STUTTER Coded value in Type beroep ( ->)  
( COFFREUR-BOISEUR / Coffreur-Boiseur (*) / Coffreur-Boiseur (*) )
OccupationType | 2602 | OccupationType - (X041 2602)
BEKISTINGPLAATSER Coded value in Type beroep ( ->)  
( POSEUR DE COFFRAGE / PoseurDeCoffrage (*) / PoseurDeCoffrage (*) )
OccupationType | 2603 | OccupationType - (X041 2603)
Bekken en heupen Coded value in Localisering kwetsuren/verwondingen ( ->)  
( Bassin et hanches / Becken und Hüfte / Pelvis and hips )
EventAccidentInjuriesLocationType | 35 | EventAccidentInjuriesLocationType - (CQ57 35)
BEKLEDER (KARTONFABRIEK) Coded value in Type beroep ( ->)  
( HABILLEUR (CARTONNAGE) / Habilleur(Cartonnage) (*) / Habilleur(Cartonnage) (*) )
OccupationType | 3372 | OccupationType - (X041 3372)
Beklimmen Coded value in Manier van indringen ( ->)  
( Escalade / Klettern / Climbing )
TheftBurglaryMannerType | 2 | TheftBurglaryMannerType - (CM61 2)
Beknopt expertiseverslag Coded value in Stuur aangeduide document terug ( ->)  
( PV de synthèse / Präzise Fachwissen Bericht / Concise assessment report )
DocumentReturnRequestType | 0 | DocumentReturnRequestType - (C4C0 0)
Bekrachting FAO Coded value in Type gebeurtenis A.O. ( ->)  
( Entérinement du F.A.T. / Bestätigung AUF / Endorsement WCF )
EventAccidentWorkersCompensationType | 11 | EventAccidentWorkersCompensationType - (CQIE 11)
Belang van de activiteit, code Attribute of Beroep ( ->) The TB2-Edifact X040 job qualifier is here in this model a further extension of the profession. 
( Codification : / / -> )
( Importance de la profession, code / Beruf - ranking - codiert / Profession ranking, coded )
Profession | ProfessionRankingCode | - ( )
Belang van de activiteit, percentage Attribute of Beroep ( ->) Het percentage brandbare materialen welke vervat zijn in de conceptie van de verzekerde gebouwen. 
( Codification : / / -> )
( Importance de la profession, pourcentage / Beruf - ranking - Prozentsatz / Profession ranking, percentage )
Profession | ProfessionRankingPercentage | - (PFN.X039 )
Belarus Coded value in Landcode ( ->)  
( Bélarus / Belarus / Belarus )
CountryType | BY | CountryType - (519B BY)
Belarussische Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( biélorusse / belarussische / Belarussian )
NationalityType | RB | NationalityType - (A121 RB)
Belarussische Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( biélorusse / belarussische / biélorusse (*) )
NationalityType | BY | NationalityType - (A121 BY)
Belasting Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Taxe, impôt / Steuer / Tax )
| Tax | - ( )
Belasting niet inwoners Coded value in Fiscaal statuut ( ->)  
( Impôt des non-résidents / Besteuerung Nichtansässigen / Non-resident taxes )
FiscalStatusType | 50 | FiscalStatusType - (A175 50)
BELASTINGSCONTROLEUR Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONTROLEUR DE CONTRIBUTIONS / ControleurDeContributions (*) / ControleurDeContributions (*) )
OccupationType | 764 | OccupationType - (X041 764)
BELASTINGSINSPECTEUR Coded value in Type beroep ( ->)  
( INSPECTEUR DES CONTRIBUTIONS / InspecteurDesContributions (*) / InspecteurDesContributions (*) )
OccupationType | 762 | OccupationType - (X041 762)
BELEGGER (BANKETBAKKERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ENROBEUR (CONFISERIE) / Enrobeur(Confiserie) (*) / Enrobeur(Confiserie) (*) )
OccupationType | 3049 | OccupationType - (X041 3049)
Belegging en Takken 23 en 26 Coded value in IBP Product Domain Code ( ->) Op basis van het K.B. van 22.02.1991 - Algemeen reglement betreffende de contrôle op de verzekeringsondernemingen - Bijlage 1 - Indeling van de risico's per groep van activiteit en per tak - Groep van activitieiten leven;
de 23 - levens-, bruidsschats- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen;
de 26 - kapitalisatieverrichtingen.
Aanbeveling PG Leven-Individuele : release 01.01.2010 : Verouderde domein-definitie, nu opgenomen in het ruimere domein 01 - Leven, beleggingen. 
( Placement et Branches 23 et 26 / Sparte 23 und 26 / Investment and Branch 23 and 26 )
IBPProductDomainType | X916-23 | IBPProductDomainType - (IBP3 X916-23)
Belegging en Takken 23 en 26 Entity ( ->) (in het Engels:) think of edi-domain 23 : Investment and Branch 23 and 26 
( Placement et Branches 23 et 26 / Sparte 23 und 26 / Investment and branch 23 and 26 )
| InvestmentInsuranceContract | - ( )
Belegging en Takken 23 en 26 Coded value in Domein (Verzekeringen) ( ->) Op basis van het K.B. van 22.02.1991 - Algemeen reglement betreffende de contrôle op de verzekeringsondernemingen - Bijlage 1 - Indeling van de risico's per groep van activiteit en per tak - Groep van activitieiten leven;
de 23 - levens-, bruidsschats- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen;
de 26 - kapitalisatieverrichtingen.
Aanbeveling PG Leven-Individuele : release 01.01.2010 : Verouderde domein-definitie, nu opgenomen in het ruimere domein 01 - Leven, beleggingen. 
( Placement et Branches 23 et 26 / Sparte 23 und 26 / Investment and Branch 23 and 26 )
DomainType | 23 | DomainType - (X916 23)
Belegging niet onderw. RV ( excedenten overlijden of duur ) Coded value in Fiscaliteit levensverzekeringspremie ( ->)  
( Placement non soumis à précompte ( excédent décès ou durée ) / Anlage nicht Q.S. unterlegen (Excedenten Tod oder Dauer) / Investment without Withh. tax (excedings death or duration) )
PremiumFiscalStatusType | 8 | PremiumFiscalStatusType - (1400 8)
Belegging onderworpen aan RV Coded value in Fiscaliteit levensverzekeringspremie ( ->)  
( Placement soumis à précompte / Anlage Quellensteuer unterliegen / Investment with Withholding taks )
PremiumFiscalStatusType | 7 | PremiumFiscalStatusType - (1400 7)
Beleggingsproducten Coded value in Polistype ( ->) Producten van eerder bancaire aard waarbij geld aan een bankier wordt toevertrouwd met het oog op het behalen van een zekere opbrengst op korte, middenlange of lange termijn. Hieronder gerekend de kasbon, de obligatie, de Euro-obligatie, de muntenbeleggi 
( Produits de placement / Kapitalanlagen / Investment products )
ContractPolicyType | 080 | ContractPolicyType - (A502 080)
Belendend Coded value in Type aangrenzing ( ->) Goed dat raakt aan een ander goed, aangebouwd is. Alleen te gebruiken indien de maatschappij geen bijkomende precisering vraagt. 
( Contigu / Ja / Yes )
BuildingAdjacentType | 5 | BuildingAdjacentType - (3V62 5)
Belgie Coded value in Nationaliteit van de bestuurder ( ->)  
( Belgique / Belgique (*) / Belgique (*) )
DriverNationalityType | B | DriverNationalityType - (5122 B)
belgie Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( belgique / Belgien / Belgium )
VictimFATNationalityType | 150 | VictimFATNationalityType - (CL2B 150)
Belgie Coded value in V-nemer- domicil.- landcode ( ->)  
( Belgique / Belgien / Belgium )
PolicyHolderDomicileCountryType | B | PolicyHolderDomicileCountryType - (A189 B)
Belgie Coded value in Landcode van de risicoligging ( ->)  
( Belgique / Belgien / Belgium )
RiskObjectLocationCountryCode | B | RiskObjectLocationCountryCode - (3009 B)
Belgie Coded value in Producent - landcode ( ->)  
( Belgique / Belgien / Belgium )
IntermediaryCountryType | B | IntermediaryCountryType - (A469 B)
Belgie Coded value in Landcode van de bestuurder ( ->)  
( Belgique / Belgien / Belgium )
DriverCountryType | B | DriverCountryType - (5109 B)
België Coded value in Landcode ( ->)  
( Belgique / Belgien / Belgium )
CountryType | B | CountryType - (519B B)
België Coded value in Territoriale grenzen van de jachtakte ( ->)  
( Belgique / Belgien / Belgium )
HuntingLicenceTerritorialLimitType | 1 | HuntingLicenceTerritorialLimitType - (4441 1)
België + 100 km Coded value in Territoriale begrenzing voor het gebruik van het voertuig ( ->)  
( Belgique + 100 km / Belgien + 100 km / Belgium + 100 km )
CoverTerritorialLimitVehicleUsageType | 1 | CoverTerritorialLimitVehicleUsageType - (5270 1)
Belgische Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( belge / belgische / Belgian )
NationalityType | B | NationalityType - (A121 B)
Belgische frank Coded value in Communicatiemunt ( ->)  
( Franc Belge / Belgischer Franken / Belgian franc )
CommunicationCurrencyType | BEF | CommunicationCurrencyType - (A665 BEF)
Belgische frank Coded value in Bericht - muntcode ( ->)  
( Franc belge / Belgischer Franken / Belgian franc )
MessageCurrencyType | BEF | MessageCurrencyType - (D115 BEF)
Belgische frank Coded value in Munteenheid ( ->)  
( Franc belge / Belgischer Franken / Belgian franc )
CurrencyType | BEF | CurrencyType - (A660 BEF)
Belizaanse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( bélizien / belizische / Belizian )
NationalityType | BZ | NationalityType - (A121 BZ)
Belize (Brits Honduras) Coded value in Landcode ( ->)  
( Belize / Belize / Belize )
CountryType | BZ | CountryType - (519B BZ)
BELOEIL / LEUZE -Ht Coded value in Zone van lokale politie ( ->)  
( BELOEIL / LEUZE -Ht / BELOEIL / LEUZE -Ht / BELOEIL / LEUZE -Ht )
PoliceCoveredZoneCode | 5319 | PoliceCoveredZoneCode - (C244 5319)
Bemestingsschade Entity ( ->) Waarborg ter dekking van de aansprakelijkheid van de verzekerde in geval van schade aan derden als gevolg van de bemesting van een terrein. 
( Dégâts par fumure / Düngungsschaden / Fertilization damages (menure) )
| CivilLiabilityMenureDamagesGuarantee | - ( 466)
Bemestingsschade Entity ( ->) Als dekking. Eigen aan de landbouw en groenteteelt, meststoffen, toegediend op het foute ogenblik of in foute hoeveelheden, kunnen schade veroorzaken, eveneens en in het bijzonder op of over de perceelsgrenzen. 
( Domm.par fumure / Streudienste Schäden / Manuring damages )
| ManuringDamagesCover | - ( 124)
BENEN- EN VOETENZETTER (GLAS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( METTEUR DE JAMBES ET PIEDS (VERRE CREUX) / MetteurDeJambesEtPieds(VerreCreux) (*) / MetteurDeJambesEtPieds(VerreCreux) (*) )
OccupationType | 2937 | OccupationType - (X041 2937)
Bengalese Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( bangladais / bangladeschische / Bengalese )
NationalityType | BD | NationalityType - (A121 BD)
bengladesj Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( bangladesh / Bengal / Bengalese )
VictimFATNationalityType | 237 | VictimFATNationalityType - (CL2B 237)
Benin Coded value in Landcode ( ->)  
( Bénin / Benin / Benin )
CountryType | BJ | CountryType - (519B BJ)
benin (volksrepubliek) Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( benin (rep.pop.du) / Benin (Volksrepublik) / Benin )
VictimFATNationalityType | 310 | VictimFATNationalityType - (CL2B 310)
Beninese Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( béninoise / beninische / Beninese )
NationalityType | BJ | NationalityType - (A121 BJ)
Benzine Coded value in Soort brandstof ( ->)  
( Essence / Benzin / Gas )
VehicleFuelType2 | 1 | VehicleFuelType2 - (5618 1)
Benzine Coded value in Scheepsmotor - Brandstof ( ->)  
( Essence / Benzin / Gas )
WaterVehicleEngineFuelType | 01 | WaterVehicleEngineFuelType - (5805 01)
Benzine Coded value in Type hybride ( ->)  
( Essence / Benzin / Petrol )
VehicleEngineHybridType | 10 | VehicleEngineHybridType - (561E 10)
Benzine Coded value in Type brandstof ( ->)  
( Essence / Benzin / Petrol )
VehicleFuelType | 1 | VehicleFuelType - (5015 1)
Benzine Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Essence / Benzin / Petrol )
ClaimCircumstanceType | 308 | ClaimCircumstanceType - (C221 308)
BENZINEERDER (WASSERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( BENZINEUR (BLANCHISSERIE) / Benzineur(Blanchisserie) (*) / Benzineur(Blanchisserie) (*) )
OccupationType | 3865 | OccupationType - (X041 3865)
BENZOLBEREIDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( BENZOLIER / Benzolier (*) / Benzolier (*) )
OccupationType | 3294 | OccupationType - (X041 3294)
Bep. verantw. / Evaluatie vd schade Coded value in Onderwerp/voorwerp geschil ( ->)  
( Déterm. resp./Evaluation des dommages / Bestimmung Verantwortung / Bewertung des Schadens / Damage Evaluation responsibility/determination )
EventAccidentDiscussionSubjectType | 14 | EventAccidentDiscussionSubjectType - (CQIG 14)
Bepaling door afgevaardigde maatschappij Coded value in Evaluatiesysteem voor het gebouw ( ->) Geen echt evaluatiesysteem, maar wel evaluatie onder aansprakelijkheid van als expert optredende bediende van de maatschappij. 
( Fixation par le délégué compagnie / Festlegung durch den Vertreter der Gesellschaft / Fixed by delegate company )
BuildingValueCalculationType | A | BuildingValueCalculationType - (3151 A)
Bepaling verantwoordelijkheden Coded value in Onderwerp/voorwerp geschil ( ->)  
( Déterm. responsab. / Bestimmung Verantwortung / Determining responsibilities )
EventAccidentDiscussionSubjectType | 12 | EventAccidentDiscussionSubjectType - (CQIG 12)
Beperking elektriciteitsrisico Attribute of Brand Algemeen ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Beperking elektriciteitsrisico / 3433 / -> )
( Limitation risque électricité / Beschränkung Elektricitätsrisiko / Restricted to electricity risk )
GeneralFireGuarantee | ElectricityRiskCoverLimitCode | CoverRiskElectricityRestrictedType - (ATT 3433)
Beperkt gebruik (beperkt arbeidsweg) Coded value in Gebruik van het voertuig ( ->)  
( Usage limité (limité chemin du travail) / Begrenzte Nutzung (Begrenzter Weg zur Arbeit) / Limited use path home-workplace )
VehicleUsageType | 16 | VehicleUsageType - (5200 16)
Beperkt tot 100.000 BEF Coded value in Beperking elektriciteitsrisico ( ->)  
( Limité à 100.000 BEF / Begrenzt auf 100.000 BEF / Restricted to 100.000 BEF )
CoverRiskElectricityRestrictedType | 1 | CoverRiskElectricityRestrictedType - (3433 1)
Beperkt tot 250.000 Coded value in Beperking elektriciteitsrisico ( ->)  
( Limité à 250.000 / Begrenzt auf 250.000 / Restricted to 250.000 BEF )
CoverRiskElectricityRestrictedType | 2 | CoverRiskElectricityRestrictedType - (3433 2)
Beperkt tot 500.000 Coded value in Beperking elektriciteitsrisico ( ->)  
( Limité à 500.000 / Begrenzt auf 500.000 / Restricted to 500.000 BEF )
CoverRiskElectricityRestrictedType | 3 | CoverRiskElectricityRestrictedType - (3433 3)
Beperkt tot 750.000 Coded value in Beperking elektriciteitsrisico ( ->)  
( Limité à 750.000 / Begrenzt auf 750.000 / Restricted to 750.000 BEF )
CoverRiskElectricityRestrictedType | 4 | CoverRiskElectricityRestrictedType - (3433 4)
Beperkte informatie Coded value in Beschikbaarheid van het Technicar-record ( ->)  
( Information limitée / Begrenzte Informationen / Limited information )
TechnicarRecordAvailabilityType | L | TechnicarRecordAvailabilityType - (500V L)
BEPLEISTERAAR Coded value in Type beroep ( ->)  
( CREPISSEUR / Crepisseur (*) / Crepisseur (*) )
OccupationType | 2736 | OccupationType - (X041 2736)
Bereden dier Coded value in Soort dier ( ->) Hiermee worden de klassieke rijdieren bedoeld zoals paard, poney, enz. 
( Animal à monter / Geschütteltes Tier / Ridden animal )
AnimalType | 2 | AnimalType - (4132 2)
BEREIDER CHEMISCH BORDUURWERK (TEXTIEL) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CHIMIQUEUR (TEXTILES) / Chimiqueur(Textiles) (*) / Chimiqueur(Textiles) (*) )
OccupationType | 1984 | OccupationType - (X041 1984)
BEREIDER FOTOGRAVURE Coded value in Type beroep ( ->)  
( PREPARATEUR (PHOTOGRAVURE) / Preparateur(Photogravure) (*) / Preparateur(Photogravure) (*) )
OccupationType | 2860 | OccupationType - (X041 2860)
BEREIDER LIJMLADING (PAPIERBRIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( PREPARATEUR (COLLES-CHARGES) (PATE A PAPIER) / Preparateur(Colles-Charges)(PateAPapier) (*) / Preparateur(Colles-Charges)(PateAPapier) (*) )
OccupationType | 3318 | OccupationType - (X041 3318)
BEREIDER MELKERIJ Coded value in Type beroep ( ->)  
( PREPARATEUR (LAITERIE) / Preparateur(Laiterie) (*) / Preparateur(Laiterie) (*) )
OccupationType | 3199 | OccupationType - (X041 3199)
BEREIDER MELKZUURBACTERIEN (MELKERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ENSEMENCEUR (LAITERIE) / Ensemenceur(Laiterie) (*) / Ensemenceur(Laiterie) (*) )
OccupationType | 3202 | OccupationType - (X041 3202)
BEREIDER TABAK Coded value in Type beroep ( ->)  
( PREPARATEUR (TABAC) / Preparateur(Tabac) (*) / Preparateur(Tabac) (*) )
OccupationType | 3419 | OccupationType - (X041 3419)
BEREIDER TABAKSBLADEREN Coded value in Type beroep ( ->)  
( PREPARATEUR (FEUILLES DE TABAC) / Preparateur(FeuillesDeTabac) (*) / Preparateur(FeuillesDeTabac) (*) )
OccupationType | 3376 | OccupationType - (X041 3376)
BEREIDER TABAKSBLADEREN Coded value in Type beroep ( ->)  
( OUVREUR DE FEUILLES (TABAC) / OuvreurDeFeuilles(Tabac) (*) / OuvreurDeFeuilles(Tabac) (*) )
OccupationType | 3393 | OccupationType - (X041 3393)
BEREIDER TUSSENGERECHTEN (KEUKEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ENTREMETIER (CUISINE) / Entremetier(Cuisine) (*) / Entremetier(Cuisine) (*) )
OccupationType | 3769 | OccupationType - (X041 3769)
BEREIDER VOORGERECHTEN (KEUKEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( HORS D'OEUVRIER (CUISINE) / HorsD'Oeuvrier(Cuisine) (*) / HorsD'Oeuvrier(Cuisine) (*) )
OccupationType | 3772 | OccupationType - (X041 3772)
Berek. niet gecopieerd door het bestek Coded value in Statuut direkte betaling ( ->)  
( Calcul AUDATEX non copié du devis / Berechnung wurde nicht durch den Bereich kopiert / Calculation is not copied by the scope )
KnockForKnockPaymentDirectStatusType | 6 | KnockForKnockPaymentDirectStatusType - (C4E5 6)
BEREKENAAR BESTEKKEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( CALCULATEUR DE DEVIS / CalculateurDeDevis (*) / CalculateurDeDevis (*) )
OccupationType | 919 | OccupationType - (X041 919)
BEREKENAAR COMMISSIELONEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( CALCULATEUR DE COMMISSIONS / CalculateurDeCommissions (*) / CalculateurDeCommissions (*) )
OccupationType | 920 | OccupationType - (X041 920)
BEREKENAAR PREMIES Coded value in Type beroep ( ->)  
( CALCULATEUR DE PRIMES / CalculateurDePrimes (*) / CalculateurDePrimes (*) )
OccupationType | 847 | OccupationType - (X041 847)
Berekende schatting Entity ( ->) Identificeert een evaluatie 
( Estimation calculée / Teilverlust / Calculated valuation )
| Calculation | - ( 002)
Berekening 80% regel Entity ( ->) Informatie die makelaars op regelmatige basis aan de verzekeraars moeten overmaken, in VAPZ en EIP. (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen) 
( Calcul règle 80% / 80-Prozent-Regel Kalkül / 80 percent ruling calculus )
| EightyPercentRulingAdvice | - ( 054)
Berekening commissie op splitsingskosten Attribute of Splitsingskosten ( ->) Code die aanduidt of de maatschappij commissie berekent op de splitsingskosten voor dit contract.  
( Codification : Berekening commissie op splitsingskosten / A691 / -> )
( Calcul commission sur frais de fractionnement / Provisionsabrechnung auf Kernspaltung Kosten / Commission upon splitting costs )
SplitPremiumPaymentLoading | CommissionOnSplitcostsIndicator | CommissionCalculusOnSplitCostsIndicator - (ATT A691)
Berekening splitsingskosten op taxen en kosten Attribute of Splitsingskosten ( ->) Code die aanduidt of de maatschappij de splitsingskosten berekent op de taksen en de kosten voor dit contract.  
( Codification : Berekening splitsingskosten op taxen en kosten / A690 / -> )
( Calcul frais de fractionnement sur impôts et frais / Kernspaltung-Kosten-Berechnung auf Gebühren und Entgelte / Spltting costs upon taxes and costs )
SplitPremiumPaymentLoading | SplitcostsOnTaxesAndExpensesIndicator | SplitCostCalculusOnTaxAndCostsIndicator - (ATT A690)
Berekening van de hersteller gekopieerd in de expertise Attribute of Schatting ( ->) Aanduiding van het feit dat de berekening van de hersteller in de expertise is overgenomen.  
( Codification : Berekening van de hersteller gekopieerd in de expertise / CP3A / -> )
( Calcul du réparateur copié dans l'expertise / Kalkulation des Reparateurs kopiert in der Einschätzung / Calculation of the repairer copied in the assessment )
Assessment | RepairerCalculationInAssessmentReportIndicator | CalculationRepairerCopiedInAssessmentIndicator - (GIS CP3A)
Berekeningsnota Entity ( ->) Het document dat een betaling aankondigt (vb : de afrekening van de vergoeding in schade). RFF+034 is het nummer dat dit document identificeert. 
( Note de calcul / Berechnungsnote / Calculation note )
| CalculationNote | - ( 081)
Berg van Barmhartigheid Coded value in Juridisch statuut ( ->) Kruispuntbank : codes rechtsvormen : 127. 
( Monts-de-Piété / Leihhaus / Mont-de-piété )
PersonLegalStatusType | 59 | PersonLegalStatusType - (A130 59)
Berging, vlottrekking en opzoeking Entity ( ->) Waarborg ter dekking van de kosten ter opzoeking en berging van het risicovoorwerp en of de inzittenden. In het algemeen omvat de waarborg tevens de redding van (en de bijstand aan) personen. 
( Retirement, renflouement et recherche / Suche - refloating und Bergung / Salvaging, refloating and searching )
| SearchSalvageRefloatGuarantee | - ( 808)
Bericht Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Message / Bericht / Message )
| Message | - (XEH )
Bericht aan deonteigende producent Coded value in Code bericht ( ->)  
( Avis au producteur dépossédé / Nachricht an der ausgeschlossenen Produzent / Message to the excluded producer )
MessageType | A10 | MessageType - (Z000 A10)
Bericht aan deonteigende producent Coded value in Code bericht ( ->)  
( Avis au producteur dépossédé / Nachricht an der ausgeschlossenen Produzent / Message to the expropriated producer )
MessageType | D03 | MessageType - (Z000 D03)
Bericht invordering verhaal Entity ( ->) Document - De verzekeraar, in zijn schadebeheer, informeert (meestal de verzekeringnemer of de verzekerde) over zijn verhaalsrecht dat hij bij deze uitoefent. Een eventuele herinnering van datzelfde bericht catalogeren we onder deze zelfde qualifier. 
( Avis du recours exigible / Anzeige Regress Einziehung / Notice of recourse demand )
| NoticeRecourseDemand | - ( 082)
Bericht schadeloosstelling tegenpartij Entity ( ->) Schadebeheer - Brief kennisgeving schadeloosstelling : Brief van de verzekeraar tot aankondiging van de schadeloosstelling van de tegenpartij. (Zit dicht bij de code CMSB 40D.)  
( Avis d'indemnisation de la partie adverse / Nachricht Vergütung gegen die Partei / Notice of indemnification of opposite party )
| OppositePartyIndemnificationNotice | - ( 071)
Bericht van achterstallige betaling Coded value in Code bericht ( ->)  
( Avis de retard de paiement / Bekanntmachung über Zahlungsverzug / Notice of overdue payment )
MessageType | B21 | MessageType - (Z000 B21)
Bericht van schrapping nummerplaat Entity ( ->) Identificeert een document, of beter nog, de rol die dat document speelt binnen de context waar het opgegeven wordt. 
( Avis de radiation plaque / Fahrzeug löschen Registrierungshinweis / Vehicle registration deletion notice )
| VehicleRegistrationDeletionNotice | - ( 026)
Bericht van schuldbekentenis Entity ( ->) Schadebeheer - Formulier bekentenis (financiële) schulden, ingevuld : Formulier schulden-bekentenis in te vullen door de verzekerde, de naar behoren ingevulde versie.  
( Avis de reconnaissance de dettes / Bekanntmachung über die Zulassung von Schuld / Notice of debt acknowledgement )
| DebtAcknowledgmentNotice | - ( 067)
Bericht van toepassing evenredigheidsregel Coded value in MSB-code - origine verzekeringsmaatschappij ( ->) De verzekeraar licht de klant in over de toepassing van de evenredigheidsregel. 
( Avis d'application de proportionnalité / Nachricht Verhältnismäßigkeit Regel anwenden / Message apply proportionality rule )
MessageClaimInsurerMsbType | 91A | MessageClaimInsurerMsbType - (CMSB 91A)
Bericht van toepassing evenredigheidsregel Entity ( ->) Evenredigheidsregel. De verzekeraar bericht de klant over de toepassing van de evenredigheidsregel. De prestatie van de verzekeraar is slechts in verhouding tot het deel van het risico dat de verzekeringnemer effectief in de verzekering opnam.  
( Avis d'application de proportionnalité / Nachricht Verhältnismäßigkeit Regel anwenden / Notice of proportionality applied )
| ProportionalityAppliedNotice | - ( 076)
Bericht van uiteenlopende belangen Entity ( ->) Schadebeheer - persoonlijk advies gezien uiteenlopende belangen : Uiteenlopende belangen tussen verzekeraar en verzekerde. (Vanuit het standpunt van de makelaar iets van groot belang!) De verzekeraar informeert over dergelijke situatie.  
( Avis d'intérêts divergents / Nachricht von unterschiedlichen Interessen / Notice of a diversity of interests )
| InterestsDiversityNotice | - ( 068)
Bericht van vertraging van betaling Coded value in Code bericht ( ->)  
( Avis de retard de payement / Bekanntmachung über Zahlungsverzug / Notice of delay of payment )
MessageType | D02 | MessageType - (Z000 D02)
Bericht van weigering schade Entity ( ->) Schadebeheer - Weigeringsbrief : Brief afkomstig van de verzekeraar met vermelding van de reden van de weigering tot tussenkomst. (Vanuit het standpunt van de makelaar iets van groot belang!)  
( Avis de refus de sinistre / Bekanntmachung über die Weigerung Schaden / Notice of refusal of claim )
| ClaimRefusalNotice | - ( 072)
Bericht van wijziging van beheerder Coded value in MSB-code - origine verzekeringsmaatschappij ( ->) De maatschappij informeert de klant van de verandering van beheerder van zijn dossier. 
( Avis de transfert de gestionnaire / Bekanntmachung über die Änderung des Administrators / Notice of change of administrator )
MessageClaimInsurerMsbType | 92A | MessageClaimInsurerMsbType - (CMSB 92A)
Bericht wijziging b.a. gezin Coded value in Code bericht ( ->)  
( Avis modification r.c. familiale / Nachricht Änderung HP Familie / Message modification family liability )
MessageType | W41 | MessageType - (Z000 W41)
Bericht wijziging b.a. intellectuele Coded value in Code bericht ( ->)  
( Avis modification r.c. professions i / Nachricht Änderung HP geistige / Message modification intellectual liability )
MessageType | W4C | MessageType - (Z000 W4C)
Bericht wijziging b.a. jacht Coded value in Code bericht ( ->)  
( Avis modification r.c. chasse / Nachricht Änderung HP Jagd / Message modification hunting liability )
MessageType | W44 | MessageType - (Z000 W44)
Bericht wijziging b.a. manuele beroep Coded value in Code bericht ( ->)  
( Avis modification r.c. professions m / Nachricht Änderung HP manuelle Berufe / Message modification manual professions liability )
MessageType | W4D | MessageType - (Z000 W4D)
Bericht wijziging b.a. organisator v. Coded value in Code bericht ( ->)  
( Avis modification r.c. organisateur / Nachricht Änderung HP Veranstalter / Message modification organizer of hunting liability )
MessageType | W4E | MessageType - (Z000 W4E)
Bericht wijziging brand g.r. Coded value in Code bericht ( ->)  
( Avis modification incendie r.s. / Nachricht Änderung Brandgefahr / Message modification fire common law )
MessageType | W30 | MessageType - (Z000 W30)
Bericht wijziging huispersoneel Coded value in Code bericht ( ->)  
( Avis modification gens de maison / Nachricht Änderung Hausangestellte / Message modification housekeepers )
MessageType | W68 | MessageType - (Z000 W68)
Bericht wijziging individuele ongeval Coded value in Code bericht ( ->)  
( Avis modification individuelle accide / Nachricht Änderung Unfall Einzeln / Message modification personal accident )
MessageType | W20 | MessageType - (Z000 W20)
Bericht wijziging motorrijtuigen Coded value in Code bericht ( ->)  
( Avis modification automobile / Nachricht Änderung Kraftfahrzeuge / Message modification motor vehicles )
MessageType | W50 | MessageType - (Z000 W50)
Beringen/Ham/Tessenderlo Coded value in Zone van lokale politie ( ->)  
( Beringen/Ham/Tessenderlo / Beringen/Ham/Tessenderlo / Beringen/Ham/Tessenderlo )
PoliceCoveredZoneCode | 5373 | PoliceCoveredZoneCode - (C244 5373)
BERLAAR – NIJLEN Coded value in Zone van lokale politie ( ->)  
( BERLAAR – NIJLEN / BERLAAR – NIJLEN / BERLAAR – NIJLEN )
PoliceCoveredZoneCode | 5361 | PoliceCoveredZoneCode - (C244 5361)
Berlare/Zele Coded value in Zone van lokale politie ( ->)  
( Berlare/Zele / Berlare/Zele / Berlare/Zele )
PoliceCoveredZoneCode | 5436 | PoliceCoveredZoneCode - (C244 5436)
Berline Coded value in Type van het voertuig volgens DIV ( ->)  
( Berline / Limousine / Berline )
VehicleType | AA | VehicleType - (5003 AA)
bermuda Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( bermudes / die Bermudas / Bermuda )
VictimFATNationalityType | 485 | VictimFATNationalityType - (CL2B 485)
Bermuda Coded value in Landcode ( ->)  
( Bermudes / die Bermudas / Bermuda )
CountryType | BM | CountryType - (519B BM)
Bermudaanse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( bermudienne / bermudische / Bermudienne2 (*) )
NationalityType | BM | NationalityType - (A121 BM)
Bermudaanse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( bermudienne / bermudische / Bermudian )
NationalityType | BER | NationalityType - (A121 BER)
Bernissart/Péruwelz Coded value in Zone van lokale politie ( ->)  
( Bernissart/Péruwelz / Bernissart/Péruwelz / Bernissart/Péruwelz )
PoliceCoveredZoneCode | 5321 | PoliceCoveredZoneCode - (C244 5321)
Beroep Coded value in Gebruik van het pand ( ->) Gebruik voor doeleinden dewelke enkel onder het handelsrecht ressorteren of elke professionele activiteit die geen vrij beroep of handelsactiviteit is. Bvb : school, gemeentehuis, makelaarskantoor, bureel. 
( Professionnel / Beruflich / Professional )
BuildingUsageType | 2 | BuildingUsageType - (3100 2)
Beroep Coded value in Gebruik van het pand (S.R.) ( ->)  
( Professionnelles / Beruflich / Professional )
BuildingUsageType2 | 2 | BuildingUsageType2 - (7100 2)
Beroep Entity ( ->) Bevat een beroep, zoals uitgeoefend door een individu. 
( Profession / Beruf / Profession )
| Profession | - (PFN )
Beroep onbek. of gehandic. (beschermde w Coded value in Verzekeringsnemer - beroepscode ( ->)  
( Profess. inconnue ou handicapés (atelier / Unbekannte oder deaktiviert (geschützte Werkstatt) / Job unknown or disabled (protected workshop) )
PolicyHolderOccupationType | Z0 | PolicyHolderOccupationType - (A141 Z0)
Beroep verzekerde? BTW-plichtig? Coded value in MSB-code - origine verzekeringsmaatschappij ( ->)  
( Act. profess., assujet. T.V.A. ? / Job Versicherten? MWSteuerpflichtig? / Job insured? Liable for VAT? )
MessageClaimInsurerMsbType | 43A | MessageClaimInsurerMsbType - (CMSB 43A)
Beroepen in de persoonsdiensten Coded value in Verzekeringsnemer - beroepscode ( ->)  
( Travailleurs des services personnels / Berufe in den persönlichen Dienstleistungen / Occupations in the personal services )
PolicyHolderOccupationType | 92 | PolicyHolderOccupationType - (A141 92)
BEROEPENANALIST Coded value in Type beroep ( ->)  
( ANALYSTE DE PROFESSIONS / AnalysteDeProfessions (*) / AnalysteDeProfessions (*) )
OccupationType | 602 | OccupationType - (X041 602)
Beroepsactiviteit Coded value in Aard ongeval (BA) ( ->)  
( Activité professionnelle / Berufliche Tätigkeit / Professional occupation )
EventAccidentLiabilityType | 3 | EventAccidentLiabilityType - (CNA1 3)
Beroepsactiviteit Coded value in Type persoonlijk ongeval ( ->)  
( Activité professionnelle / Berufliche Tätigkeit / Professional occupation )
EventAccidentPersonalType | 3 | EventAccidentPersonalType - (CLA0 3)
Beroepsaktiviteit Coded value in Type van ongeval ( ->)  
( Activité professionnelle / Berufliche Tätigkeit / Professional occupation )
EventAccidentPersonalType2 | 3 | EventAccidentPersonalType2 - (CQ03 3)
beroepsbevolking waarvan het beroep o Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( autres personnes actives dont la prof / Arbeitskräfte deren Aufgabe nicht bekannt ist / labor force whose job ... )
InsuredOccupationType | Z0200 | InsuredOccupationType - (2111 Z0200)
BEROEPSBEVOLKING WAARVAN HET BEROEP ONBEKEND IS Coded value in Type beroep ( ->)  
( PERSONNES ACTIVES DONT LA PROFESSION EST INCONNUE / PersonnesActivesDontLaProfessionEstInconnue (*) / PersonnesActivesDontLaProfessionEstInconnue (*) )
OccupationType | 3977 | OccupationType - (X041 3977)
Beroepsbezigheid - bezigheid naderhand Attribute of Verslag raadsgeneesheer ( ->) (in het Engels:) A sequence of characters in some suitable character set. 
( Codification : / / -> )
( Activité professionnelle de par la suite / Beruflichen Tätigkeit-Tätigkeit anschließend / Professional activity - subsequently )
MedicalAssessment | SoProOccupationsPostText | - ( )
Beroepsbezigheid - huidige Attribute of Verslag raadsgeneesheer ( ->) (in het Engels:) A sequence of characters in some suitable character set. 
( Codification : / / -> )
( Activité professionnelle - acuelle / Beruflichen Tätigkeit - aktuelle Tätigkeit / Professional activity - current )
MedicalAssessment | SoProOccupationWhilstText | - ( )
Beroepsbezigheid - vorige Attribute of Verslag raadsgeneesheer ( ->) (in het Engels:) A sequence of characters in some suitable character set. 
( Codification : / / -> )
( Profession - précédente / Beruf - zurück / Occupation - previous )
MedicalAssessment | SoProOccupationsPreText | - ( )
Beroepscategorie Attribute of Beroep ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Codification : JobCategoryType (*) / X064 / -> )
( Catégorie de profession / Beruf-Kategorie / Occupation category )
Profession | ProfessionCategoryCode | JobCategoryType - (PFN X064)
Beroepsgebruik Coded value in Goederen bestemd voor gebruikstype ( ->) Het goed (of de dienst) is aangekocht ten behoeve van het uitgeoefende beroep,  
( Usage professionnel / Professionellen Einsatz / Professional use )
GoodsUsageType | 1 | GoodsUsageType - (C282 1)
Beroepsgebruik Coded value in SAS - Gebruik van het verzekerde voertuig ( ->)  
( Usage professionnel / Professionellen Einsatz / Professional use )
SasVehicleUsageType | 2 | SasVehicleUsageType - (Z280 2)
Beroepsmilitairen Coded value in Verzekeringsnemer - beroepscode ( ->)  
( Militaires de carrière / Berufssoldaten / Professional Soldiers )
PolicyHolderOccupationType | A0 | PolicyHolderOccupationType - (A141 A0)
Beroepsporter Coded value in Fijne beroepscategorie (voor A.O.) ( ->)  
( Sportif professionnel / Profisportler / Professional Sportsman )
OccupationFineWorkersCompType | 06 | OccupationFineWorkersCompType - (CQ15 06)
Beroepsrisico's Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Risques professionnels / Berufliche Risiken / Professional risks )
ClaimCircumstanceType | 201 | ClaimCircumstanceType - (C221 201)
BEROEPSSPORTBEOEFENAAR Coded value in Type beroep ( ->)  
( SPORTIF PROFESSIONNEL / SportifProfessionnel (*) / SportifProfessionnel (*) )
OccupationType | 3900 | OccupationType - (X041 3900)
Beroepssportman Coded value in Type beroep ( ->)  
( Sportif professionnel / Profisportler / Professional Sportsman )
OccupationTypeOld | 5 | OccupationTypeOld - (2120 5)
Beroepssportman Coded value in JobCategoryType (*) ( ->)  
( Sportif professionnel / Professionalsportsman (*) / Professionalsportsman (*) )
JobCategoryType | 005 | JobCategoryType - (X064 005)
Beroepsvereniging Coded value in Collectiviteit ( ->)  
( Association professionnelle / Berufsverband / Professional Union )
GroupType | 04 | GroupType - (A135 04)
Beroepsvereniging Coded value in Sender type, coded ( ->)  
( Union professionnelle / ProfessionalAssociation (*) / Professional association )
MessageSenderOrDestineeType | E | MessageSenderOrDestineeType - (X927,X928 E)
Beroepsvereniging Coded value in Juridisch statuut ( ->) De wet van 31 maart 1898 verleende rechtspersoonlijkheid aan beroepsorganisaties. Die erkenning was gebonden aan een aantal voorwaarden, o.m. het feit dat de leden hetzelfde of verwante beroep(en) zouden uitoefenen. De erkenning werd verleend door de Cons 
( Union Professionnelle / Berufsverband / Professional Union )
PersonLegalStatusType | 33 | PersonLegalStatusType - (A130 33)
BEROEPSVRIJWILLIGER Coded value in Type beroep ( ->)  
( MILITAIRE N.C.A. / MilitaireN.C.A. (*) / MilitaireN.C.A. (*) )
OccupationType | 3975 | OccupationType - (X041 3975)
Beschadigd dier Entity ( ->) Object-rol - schade-object - denk aan het edi schade-object 090 : dier. 
( Animal endommagé / Beschädigte Tier / Damaged animal )
| DamagedAnimal | - ( 090)
Beschadigd evenement Entity ( ->) Object-rol - schade-object - denk aan het edi schade-object 080 : manifestatie, evenement. 
( Evénement endommagé / Beschädigte Ereignis / Damaged event )
| DamagedEvent | - ( 080)
Beschadigd gebouw Entity ( ->) Object-rol - schade-object - denk aan het edi schade-object 010 : gebouw. 
( Bâtiment endommagé / Beschädigte Gebäude / Damaged building )
| DamagedBuilding | - ( 010)
Beschadigd luchtvaartuig Entity ( ->) Object-rol - schade-object - denk aan het edi schade-object 009 : luchtvaartuig(en). 
( Engin aérien endommagé / Beschädigte Flugzeuge / Damaged aircraft )
| DamagedAirVehicle | - ( 009)
Beschadigd materieel Entity ( ->) Object-rol - schade-object - denk aan het edi schade-object 014 : materieel. 
( Matériel endommagé / Beschädigte Ausrüstungen / Damaged equipment )
| DamagedHandlingMaterials | - ( 014)
Beschadigd motorvoertuig Entity ( ->) Object-rol - schade-object - denk aan het edi schade-object 001 : trekkend voertuig. 
( Véhicule motorisé endommagé / Motorisierte Fahrzeug beschädigt / Damaged motorised vehicle )
| DamagedMotorisedVehicle | - ( 001)
Beschadigd niet-aangedreven voertuig Entity ( ->) Object-rol - schade-object - denk aan het edi schade-object 006 : niet-gemotoriseerd(e) voertuig(en). 
( Véhicule non-motorisé endommagé / Nicht motorisierten Fahrzeug beschädigt / Damaged non-motorised vehicle )
| DamagedNonMotorisedVehicle | - ( 006)
Beschadigd object Entity ( ->) Object-rol - Identificeert een beschadigd object. Een schade-eiser (damaged party) geeft de geleden schade (damages) op, en binnen deze opgave vermeldt hij het object dat de schade onderging (damaged object). 
( Objet endommagé / Beschädigten Objekte / Damaged object )
| ObjectDamaged | - (DOD )
Beschadigd onroerend patrimonium Entity ( ->) Object-rol - schade-object - denk aan het edi schade-object 013 : onroerend patrimonium. 
( Patrimoine immobilier endommagé / Beschädigtes Eigentum - Immobilien / Damaged Property, estate )
| DamagedRealEstate | - ( 013)
Beschadigd tak 26 product Entity ( ->) Object-rol - schade-object - denk aan het edi schade-object 180 : tak 26. 
( Produit branche 26 endommagé / Beschädigten Objekte für ein Zweig 26-Produkt / Damaged object for a branch 26 product )
| DamagedProductBranch26Object | - ( 180)
Beschadigd terrein Entity ( ->) Object-rol - schade-object - denk aan het edi schade-object 020 : terrein. 
( Terrain endommagé / Beschädigte Gelände / Damaged terrain )
| DamagedLand | - ( 020)
Beschadigd vaartuig Entity ( ->) Object-rol - schade-object - denk aan het edi schade-object 003 : vaartuig. 
( Engin nautique endommagé / Beschädigten Schiff / Damaged vessel )
| DamagedVessel | - ( 003)
Beschadigd voorwerp Entity ( ->) Object-rol - schade-object - denk aan het edi schade-object 100 : voorwerp. 
( Objet endommagé / Beschädigten Objekte - Sache / Damaged object, thing )
| DamagedObject | - ( 100)
Beschadigd werfmateriaal Entity ( ->) Object-rol - schade-object - denk aan het edi schade-object 121 : Werfmateriaal en niet-ingeschreven gemotoriseerde voertuigen. 
( Engins de chantier endommagés / Beschädigte Baumaschinen und Fahrzeuge / Damaged construction machinery and vehicles )
| DamagedSiteEquipmentAndVehicles | - ( 121)
Beschadigd, niet gespecifieerd voorwerp Entity ( ->) Object-rol - schade-object - denk aan het edi schade-object 998 : niet gedefinieerd risico-object. 
( Objet non spécifié, endommagé / Beschädigten sonstige Objekte / Damaged miscellaneous object )
| DamagedMiscellaneousObject | - ( 998)
Beschadigde aanhangwagen Entity ( ->) Object-rol - schade object - denk aan het edi schade-object 002 : aanhangwagen. 
( Remorque endommagée / Beschädigte Anhänger / Damaged trailer )
| DamagedTrailer | - ( 002)
Beschadigde accessoires Entity ( ->) Object-rol - schade-object - denk aan het edi schade-object 105 : accessoires (installatie audio, multimedia, ...). 
( Accessoires endommagés / Beschädigtes Zubehör (audio, Multimedia,...) / Damaged accessories (audio, multimedia, ...) )
| DamagedAccessories | - ( 105)
Beschadigde ambtenaren Entity ( ->) Object-rol - schade-object - denk aan het edi schade-object 043 : groep personen - privé- en openbare bedrijven. 
( Fonctionnaires endommagés / Beschädigte Zusammenschluss von Personen - in einer institution / Damaged group of persons, in an institution )
| DamagedPersonsOfInstitution | - ( 043)
Beschadigde arbeiders Entity ( ->) Object-rol - schade-object - denk aan het edi schade-object 041 : groep personen - arbeiders. 
( Ouvriers endommagés / Beschädigte Zusammenschluss von Personen - Arbeitnehmer / Damaged group of persons, workers )
| DamagedPersonsWorkers | - ( 041)
Beschadigde bedienden Entity ( ->) Object-rol - schade-object - denk aan het edi schade-object 042 : groep personen - bedienden. 
( Employés endommagés / Beschädigte Zusammenschluss von Personen - Mitarbeiter / Damaged group of persons, employees )
| DamagedPersonsEmployees | - ( 042)
Beschadigde collectiviteit Entity ( ->) Object-rol - schade-object - denk aan het edi schade-object 044 : groep personen (collectief). 
( Collectivité endommagée / Beschädigte Gruppe von Personen - in einem Kollektiv / Damaged group of persons, in a collective )
| DamagedPersonsOfCollective | - ( 044)
Beschadigde familiale activiteit Entity ( ->) Object-rol - schade-object - denk aan het edi schade-object 060 : gezin - privé leven. 
( Activité familiale endommagée / Beschädigte Aktivität einer Familie / Damaged activity of a family )
| DamagedActivityOfFamily | - ( 060)
Beschadigde familiale vloot Entity ( ->) Object-rol - schade-object - denk aan het edi schade-object 170 : voertuigen van het gezin. 
( Flotte familiale endommagée / Beschädigte Fahrzeuge der Familie / Damaged vehicles of the family )
| DamagedFamilyFleet | - ( 170)
Beschadigde familie Entity ( ->) Object-rol - schade-object - denk aan het edi schade-object 040 : groep personen - gezin. 
( Famille endommagée / Beschädigte Zusammenschluss von Personen - Familie / Damaged group of persons, family )
| DamagedPersonsFamily | - ( 040)
Beschadigde goederen Entity ( ->) Object-rol - schade-object - denk aan het edi schade-object 130 : goederen. 
( Marchandises endommagés / Beschädigte Ware / Damaged goods )
| DamagedGoods | - ( 130)
Beschadigde groepsactiviteit Entity ( ->) Object-rol - schade-object - denk aan het edi schade-object 070 : vereniging, groepering - uitoefenen van een activiteit. 
( Activité en groupe endommagée / Beschädigte Aktivität einer Gruppe / Damaged activity of a group )
| DamagedActivityOfGroup | - ( 070)
Beschadigde inboedel Entity ( ->) Object-rol - schade-object - denk aan het edi schade-object 015 : inboedel. 
( Mobilier endommagé / Beschädigte Möbel - Hausrat / Damaged Furniture, household effects )
| DamagedHouseholdFurniture | - ( 015)
Beschadigde individuele activiteit Entity ( ->) Object-rol - schade-object - denk aan het edi schade-object 050 : persoon - uitoefenen activiteit. 
( Activité individuelle endommagée / Beschädigte Aktivität einer Person / Damaged activity of a person )
| DamagedActivityOfPerson | - ( 050)
Beschadigde inhoud Entity ( ->) Object-rol - schade-object - denk aan het edi schade-object 011 : inhoud. 
( Contenu endommagé / Beschädigten Inhalt / Damaged content )
| DamagedContent | - ( 011)
Beschadigde lening Entity ( ->) Object-rol - schade-object - denk aan het edi schade-object 149 : lening. 
( Prêt endommagé / Beschädigte Darlehen / Damaged loan )
| DamagedLoan | - ( 149)
Beschadigde lift Entity ( ->) Object-rol - schade-object - denk aan het edi schade-object 125 : lift. 
( Ascenseur endommagé / Beschädigte Aufzug / Damaged lift )
| DamagedElevator | - ( 125)
Beschadigde machines en toestellen Entity ( ->) Object-rol - schade-object - denk aan het edi schade-object 120 : machines en toestellen. 
( Machines et appareils endommagées / Beschädigte Maschinen und Geräten / Damaged machines and appliances )
| DamagedMachineryOrAppliances | - ( 120)
Beschadigde oogst Entity ( ->) Object-rol - schade-object - denk aan het edi schade-object 131 : oogst. 
( Récolte endommagée / Beschädigte Ernte / Damaged harvest )
| DamagedHarvest | - ( 131)
Beschadigde partij - rol Entity ( ->) Personen bekleden een rol binnen een verzekering, of binnen een verzekeringsactie. Denk aan de rol van verzekerde, verzekeraar, makelaar, ... 
( Partie endommagée - rôle / beschädigte Partei-Rolle / Damaged party role )
| DamagedPersonPartyRole | - ( )
Beschadigde persoon Entity ( ->) Object-rol - schade-object - denk aan het edi schade-object 030 : persoon (individu). 
( Personne endommagée / Beschädigte Person - Individuellen / Damaged person, individual )
| DamagedPersonObjectRole | - ( 030)
Beschadigde reis Entity ( ->) Object-rol - schade-object - denk aan het edi schade-object 110 : reis. 
( Voyage endommagé / Beschädigte Reise / Damaged trip )
| DamagedTravel | - ( 110)
Beschadigde verfraaiing Entity ( ->) Object-rol - schade-object - denk aan het edi schade-object 016 : onroerende verfraaiingen. 
( Embellissement endommagé / Beschädigte Immobilien-Verzierungen / Damaged real-estate embellishments )
| DamagedRealEstateEmbellishment | - ( 016)
Beschadigde vloot Entity ( ->) Object-rol - schade-object - denk aan het edi schade-object 004 : vloot. 
( Flotte endommagée / Beschädigte Flotte / Damaged fleet )
| DamagedFleet | - ( 004)
Beschadigde waarden en fondsen Entity ( ->) Object-rol - schade-object - denk aan het edi schade-object 140 : fondsen en waarden. 
( Fonds et valeurs endommagées / Beschädigte Fonds und Aktien / Damaged funds and shares )
| DamagedFundsOrValuables | - ( 140)
Beschadigde werf Entity ( ->) Object-rol - schade-object - denk aan het edi schade-object 150 : werf. 
( Chantier endommagé / Beschädigte Baustelle / Damaged construction site )
| DamagedConstructionSite | - ( 150)
Beschadigde woonwagen Entity ( ->) Object-rol - schade-object - denk aan het edi schade-object 012 : woonwagen - stacaravan (residentieel). 
( Caravane endommagée / Beschädigte Wohnwagen / Damaged caravan )
| DamagedResidentialCaravan | - ( 012)
Beschadigde zakelijke activiteit Entity ( ->) Object-rol - schade-object - denk aan het edi schade-object 051 : bedrijf - uitoefenen activiteit. 
( Activité commerciale endommagée / Beschädigte Aktivität eines Unternehmens / Damaged activity of a business )
| DamagedActivityOfBusiness | - ( 051)
Beschadiging onroerende Entity ( ->) Waarborg ter dekking van de materiële schade veroorzaakt aan het gebouw ter gelegenheid van een diefstal of van een poging tot diefstal. 
( Détérioration immobilière / Beschädigung von unbeweglichen Gütern / Real-estate damages )
| RealEstateGuarantee | - ( 388)
Beschadiging roerende goederen Entity ( ->) Waarborg ter dekking van de materiële schade veroorzaakt aan de inhoud ter gelegenheid van een diefstal of van een poging tot diefstal. 
( Détériorations mobilières / Beschädigung von beweglichen Gütern / Personal estate damages )
| PersonalEstateGuarantee | - ( 389)
Beschermd Coded value in Beschikbaarheid van het Technicar-record ( ->)  
( Protégé / Geschützt / Protected )
TechnicarRecordAvailabilityType | P | TechnicarRecordAvailabilityType - (500V P)
Beschermingsuitrusting individueel Coded value in Voorzorgsmaatregelen (tegen ongeval) ( ->)  
( Equipement de protection individuelle / Schutzausrüstung individuell / Protective equipment individually )
PreventionMeasureType | 34 | PreventionMeasureType - (CQ94 34)
Beschermingsuitrusting individueel Coded value in Preventie - preventieve maatregelen - ko ( ->)  
( Equipement de protection individuelle / Schutzausrüstung individuell / Protective equipment individually )
PreventionMeasureType2 | 34 | PreventionMeasureType2 - (CQ95 34)
Beschikbaarheid ABS Attribute of Technicar gegevens ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Beschikbaarheid ABS / 5631 / -> )
( Disponibilité ABS / ABS / ABS )
TechnicarData | ABSAvailabilityMannerCode | VehicleAbsAvailabilityType - (ATT 5631)
Beschikbaarheid DLR systeem Attribute of Technicar gegevens ( ->) Technicar 
( Codification : Beschikbaarheid DLR systeem / 563F / -> )
( Disponibilité système DLR / DLR-system / DLR system )
TechnicarData | DLRSystemTypeCode | DlrAvailabilityType - (ATT 563F)
Beschikbaarheid servo-remmen Attribute of Technicar gegevens ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Beschikbaarheid servo-remmen / 5630 / -> )
( Disponibilité servofrein / Servobremsen / Servo-brake )
TechnicarData | ServobrakeAvailibilityMannerCode | VehicleServobrakeAvailableType - (ATT 5630)
Beschikbaarheid servo-stuur Attribute of Technicar gegevens ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Beschikbaarheid servo-stuur / 5632 / -> )
( Disponibilité direction assistée / Servolenkung / Power steering )
TechnicarData | PowerSteeringAvailabilityMannerCode | VehiclePowerSteeringAvailabilityType - (ATT 5632)
Beschikbaarheid van het Technicar-record Attribute of Technicar gegevens ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Beschikbaarheid van het Technicar-record / 500V / -> )
( Disponibilité du record Technicar / Vorhandenseinbarheit der Technicar Satz / Availability of the Technicar record )
TechnicarData | TechnicarRecordAvailabilityCode | TechnicarRecordAvailabilityType - (ATT 500V)
BESCHOEIER (GRONDWERKEN GEBOUWEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( BLINDEUR (CONSTRUCTION) / Blindeur(Construction) (*) / Blindeur(Construction) (*) )
OccupationType | 2798 | OccupationType - (X041 2798)
Beschrijving Attribute of Aktie ( ->) Tekst van om het even welke mededeling die een verzender aan een bestemmeling wil doen. 
( Codification : / / -> )
( Description / Beschreibung / Description )
Action | ActionCommunicationText | - (FTX 018)
Beschrijving Attribute of Motor - Aandrijféénheid ( ->) Bevat niet gestructureerde informatie. 
( Codification : / / -> )
( Description / Beschreibung / Description of the engine )
Engine | EngineDescriptionText | - (FTX 019)
Beschrijving Attribute of Document ( ->) Beschrijving zonder meer. 
( Codification : / / -> )
( Description / Beschreibung / Description )
Document | DocumentDescriptionText | - (FTX 019)
Beschrijving Attribute of Verzekeringsobject ( ->) Beschrijving zonder meer. 
( Codification : / / -> )
( Description / Beschreibung / Description )
InsuranceObject | InsuranceObjectText | - (FTX 019)
Beschrijving Attribute of Incident ( ->) Beschrijving zonder meer. 
( Codification : / / -> )
( Description / Beschreibung / Description )
Incident | IncidentDescriptionText | - (FTX 019)
Beschrijving Attribute of Aktie ( ->) Beschrijving zonder meer. 
( Codification : / / -> )
( Description / Beschreibung / Description )
Action | ActionDescriptionText | - (FTX 019)
Beschrijving Attribute of Waarborg ( ->) Beschrijving zonder meer. 
( Codification : / / -> )
( Description / Beschreibung / Description )
Guarantee | GuaranteeDescriptionText | - (FTX 019)
Beschrijving Attribute of Boekhoudkundige lijn ( ->) Beschrijving zonder meer. 
( Codification : / / -> )
( Description / Beschreibung / Description )
AccountingLine | AccountLineDescriptionText | - (FTX 019)
Beschrijving betrokkene Entity ( ->) (in het Engels:) As in the Telebib2-Edifact object 91 with object-action code 91xx 
( Description d'un intervenant / Perzonsbeschreibung / Party description )
| MessageAboutPartyDescription | - ( 91)
Beschrijving betrokkene - gegevens agentenrekening Entity ( ->) (in het Engels:) As in the Telebib2-Edifact object-action code 9110 
( Description d'un intervenant - renvoi données compte agent / Beschreibung einer betreffende Person - Agentenrechnungsdaten / Party description - (agent) account data )
| MessagePartyDescriptionIntermediation | - ( 9110)
Beschrijving betrokkene - goedkeuren expert Entity ( ->) (in het Engels:) As in the Telebib2-Edifact object-action code 9102 
( Description d'un intervenant - agrément expert / Beschreibung einer betreffende Person - gutheissen Expert / Party description - confirmation assessor )
| MessagePartyDescriptionAssessor | - ( 9102)
Beschrijving betrokkene - zending Entity ( ->) (in het Engels:) As in the Telebib2-Edifact object-action code 9101 
( Description d'un intervenant - envoi / Beschreibung einer betreffende Person - Sendung / Party description - send )
| MessagePartyDescription | - ( 9101)
Beschrijving gebruik van het verzekerde risico Attribute of Stoffelijk voorwerp ( ->) Beschrijving van elementen in verband met het gebruik van het risico die nog niet vermeld zijn. 
( Codification : / / -> )
( Description de l'usage du risque assuré / Beschreibung der Nutzung des versicherten Risikos / Insured risk use description )
MaterialObject | RiskUseText | - (FTX 008)
Beschrijving omstandigheden Attribute of Incident ( ->) Niet-gestructureerde omschrijving van de omstandigheden waaronder een gebeurtenis heeft plaats gehad. 
( Codification : / / -> )
( Description des circonstances / Beschreibung der Umstände / Description of circumstances )
Incident | IncidentCircumstanceText | - (FTX 025)
Beschrijving premie-elementen Attribute of Premie ( ->) Bevat niet gestructureerde informatie. 
( Codification : / / -> )
( Description des éléments de prime / Beschreibung der Prämienelemente / Description of premium elements )
Premium | PremiumElementText | - (FTX 029)
Beschrijving schade Attribute of Verlies ( ->) Niet-gestructureerde beschrijving van schade. 
( Codification : / / -> )
( Description du dommage / Beschreibung des Schadens / Description of damages )
Damage | DamageText | - (FTX 026)
Beschrijving van de geografische positie Attribute of Geografische coördinaten ( ->) De tekstuele beschrijving van de geografische plaats. 
( Codification : / / -> )
( Description de la position geographique / Beschreibung dessen Punkt / Description of the geographical position )
GeographicalCoordinatesSet | GeographicalPositionText | - (FTX 051)
Beschrijving van de ligging Attribute of Terrein ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Codification : / / -> )
( Description de la situation / Lokalisierung Beschreibung / Localisation description )
Land | LocalisationText | - (FTX 044)
Beschrijving van het type lening Attribute of Lening - algemeen ( ->) Vrije tekst die het type lening beschrijft (formule) indien de rentevoet niet vast is, bvb. 10+5+5 ou 5/-5. 
( Codification : / / -> )
( Description du type de prêt / Darlehen Typenbeschreibung / Loan type description )
DebtGuarantee | LoanDescriptionText | - (FTX 043)
Beschrijving voertuig Attribute of Voertuig ( ->) Niet-gestructureerde opgave van merk, model en/of type of een beschrijving onder volledig vrije vorm.. 
( Codification : / / -> )
( Description du véhicule / Beschreibung des Fahrzeugs / Vehicle description )
Vehicle | VehicleText | - (FTX 031)
Beschrijving voertuig Entity ( ->) (in het Engels:) As in the Telebib2-Edifact object90 with object-action code 90xx 
( Description de véhicule / Beschreibung des Fahrzeugs / Vehicle description )
| MessageAboutVehicleDescription | - ( 90)
Beschrijving voertuig - laden Entity ( ->) (in het Engels:) As in the Telebib2-Edifact object-action code 9001 
( Description de véhicule - chargement / Beschreibung des Fahrzeugs - Zuladung / Vehicle description - upload )
| MessageVehicleDescription | - ( 9001)
Beschrijving vrij gekozen begunstigde Attribute of Leven ( ->) Bevat niet gestructureerde informatie. 
( Codification : / / -> )
( Description du bénéficiaire choisi librement / Beschreibung des freigewählten Bevorzugte / Description of the freely chosen beneficiary )
GeneralLifeGuarantee | FreelyChosenBeneficiaryText | - (FTX 040)
BESCHUITBAKKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( BISCOTIER / Biscotier (*) / Biscotier (*) )
OccupationType | 3042 | OccupationType - (X041 3042)
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkh. - Starter Coded value in Juridisch statuut ( ->) Volgens het K.B. 27,05,2010 - Belgisch Staatsblad 31.05.2010 
( Société Privée à Responsabilité Limitée - Starter / Gesellschaft mit beschränkter Haftung - Starter / Private limited liability company - Starter )
PersonLegalStatusType | 41 | PersonLegalStatusType - (A130 41)
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Coded value in Juridisch statuut ( ->) De vennoten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid verbinden slechts hun inbreng, en hun rechten kunnen alleen worden overgedragen onder bepaalde voorwaarden. Dit betekent dat de overdracht en overgang van aandelen aan specifieke reg 
( Société Privée à Responsabilité Limitée / Gesellschaft mit beschränkter Haftung / Private limited liability company )
PersonLegalStatusType | 04 | PersonLegalStatusType - (A130 04)
Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid V.S.O. Coded value in Juridisch statuut ( ->)  
( Société Privée à Responsabilité Limitée à Finalité Sociale / Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit sozialem Zweck / Private limited liability company with social ends )
PersonLegalStatusType | 19 | PersonLegalStatusType - (A130 19)
BESPROEIER (TEXTIEL) Coded value in Type beroep ( ->)  
( HUMIDIFICATEUR (TEXTILE) / Humidificateur(Textile) (*) / Humidificateur(Textile) (*) )
OccupationType | 1879 | OccupationType - (X041 1879)
BESPROEIER-BESTUIVER Coded value in Type beroep ( ->)  
( ARROSEUR-PULVERISATEUR / Arroseur-Pulverisateur (*) / Arroseur-Pulverisateur (*) )
OccupationType | 1259 | OccupationType - (X041 1259)
Best. inv. arb. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Inval.perm. ouvr. / Dauerhafter Behinderung Arbeitnehmer / Permanent disability workers )
GuaranteeCode | QB3 | GuaranteeCode - (C6B1 QB3)
Best. inv. arb. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Inval.perm. ouvr. / Dauerhafter Behinderung Arbeitnehmer / Permanent disability workers )
GuaranteeCode | 6B3 | GuaranteeCode - (C6B1 6B3)
Best. inv. ong. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Inval.perm. acc. / Dauerhafter Behinderung Unfälle / Permanent disability accidents )
GuaranteeCode | 221 | GuaranteeCode - (C6B1 221)
Best. inv. ong. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Inval.perm. acc. / Dauerhafter Behinderung Unfälle / Permanent disability accidents )
GuaranteeCode | L21 | GuaranteeCode - (C6B1 L21)
Best. inv. pers. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Inval.perm. prive / Dauerhafter Behinderung persönliche / Permanent disability private individuals )
GuaranteeCode | L22 | GuaranteeCode - (C6B1 L22)
Best. inv. pers. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Inval.perm. privé / Dauerhafter Behinderung persönliche / Permanent disability private individuals )
GuaranteeCode | 222 | GuaranteeCode - (C6B1 222)
Best. inval. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Inval. perm. / Dauerhafter Behinderung / Permanent disability )
GuaranteeCode | L20 | GuaranteeCode - (C6B1 L20)
Best. inval. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Inval. perm. / Dauerhafter Behinderung / Permanent disability )
GuaranteeCode | 6B0 | GuaranteeCode - (C6B1 6B0)
Best. inval. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Inval. perm. / Dauerhafter Behinderung / Permanent disability )
GuaranteeCode | 220 | GuaranteeCode - (C6B1 220)
Best. inval. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Inval. perm. / Dauerhafter Behinderung / Permanent disability )
GuaranteeCode | QB0 | GuaranteeCode - (C6B1 QB0)
Best.inv. bed. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Inv. perm. empl. / Dauerhafter Behinderung Angestellten / Permanent disability employees )
GuaranteeCode | QB2 | GuaranteeCode - (C6B1 QB2)
Best.inv. bed. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Inv. perm. empl. / Dauerhafter Behinderung Angestellten / Permanent disability employees )
GuaranteeCode | 6B2 | GuaranteeCode - (C6B1 6B2)
Best.inv. ziekten Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Inv.perm. maladie / Dauerhafter Behinderung Krankheiten / Permanent disability diseases )
GuaranteeCode | L23 | GuaranteeCode - (C6B1 L23)
Best.inv. ziekten Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Inv.perm. maladie / Dauerhafter Behinderung Krankheiten / Permanent disability diseases )
GuaranteeCode | 223 | GuaranteeCode - (C6B1 223)
Best.inv.-huisp. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Inv.perm.-g.de m. / Dauerhafter Behinderung Hausangestellte / Permanent disability house staff )
GuaranteeCode | 6B1 | GuaranteeCode - (C6B1 6B1)
Best.inv.-huisp. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Inv.perm.-g.de m. / Dauerhafter Behinderung Hausangestellte / Permanent disability house staff )
GuaranteeCode | QB1 | GuaranteeCode - (C6B1 QB1)
Bestandsnaam Attribute of Multi-media object ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Codification : / / -> )
( Nom du fichier / Dateiname / Filename )
MultiMediaObject | Filename | - ( )
Bestandstype Attribute of Multi-media object ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Codification : MultiMediaFileType (*) / X095 / -> )
( Type de fichier / Dateityp / Filetype )
MultiMediaObject | FileType | MultiMediaFileType - (MMD X095)
BESTEEKBANDMAKER (BOEKBINDERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( BATTEUR DE MORS (RELIURE) / BatteurDeMors(Reliure) (*) / BatteurDeMors(Reliure) (*) )
OccupationType | 2884 | OccupationType - (X041 2884)
Bestek Coded value in Inhoud van het document (ASSMNT) ( ->)  
( Devis / Besteck / price offer )
AssessmentDocumentContentType | D | AssessmentDocumentContentType - (C417 D)
Bestek Entity ( ->) Schatting van prijs of kost opgemaakt door de leverancier. 
( Devis / Kostenanschlag / Estimate )
| EstimatingDocument | - ( 013)
bestek van de herstellingen Coded value in Overgemaakte doc. ( ->)  
( devis des reparations / Besteck von der Reparationen / price offer of the reparations )
DocumentsSentType2 | 02 | DocumentsSentType2 - (C392 02)
Bestek van de herstellingen Coded value in Overgemaakte document ( ->)  
( Devis des réparations / Besteck von der Reparationen / price offer of the reparations )
DocumentsSentType | 02 | DocumentsSentType - (C390 02)
Bestek werd gevraagd aan klient Coded value in MSB-code - origine verzekeringsmaatschappij ( ->)  
( Dem. votre client envoyer devis / Besteck war Klient gebeten / price offer asked for from customer )
MessageClaimInsurerMsbType | 14 | MessageClaimInsurerMsbType - (CMSB 14)
BESTELLER PER BAKFIETS Coded value in Type beroep ( ->)  
( LIVREUR PAR TRIPORTEUR / LivreurParTriporteur (*) / LivreurParTriporteur (*) )
OccupationType | 1572 | OccupationType - (X041 1572)
BESTELLER PER FIETS Coded value in Type beroep ( ->)  
( LIVREUR PAR BICYCLETTE / LivreurParBicyclette (*) / LivreurParBicyclette (*) )
OccupationType | 1570 | OccupationType - (X041 1570)
BESTELLER PER STOOTKAR Coded value in Type beroep ( ->)  
( LIVREUR PAR CHARETTE A BRAS / LivreurParCharetteABras (*) / LivreurParCharetteABras (*) )
OccupationType | 1571 | OccupationType - (X041 1571)
Bestelwagen Coded value in Type model ( ->)  
( Fourgon / Van / Van )
VehicleModelType | 10 | VehicleModelType - (5612 10)
BESTELWAGENBESTUURDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( CAMIONNEUR-LIVREUR / Camionneur-Livreur (*) / Camionneur-Livreur (*) )
OccupationType | 1560 | OccupationType - (X041 1560)
BESTELWAGENCHAUFFEUR Coded value in Type beroep ( ->)  
( CHAUFFEUR-LIVREUR / Chauffeur-Livreur (*) / Chauffeur-Livreur (*) )
OccupationType | 1561 | OccupationType - (X041 1561)
Bestemmeling Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Destinataire / Adressierter / Addressee )
| Addressee | - ( )
Bestemmeling (van een betaling) Entity ( ->) Partij-rol. Identificeert degene aan wie de betaling gericht is. 
( Destinataire (d'un paiement) / Empfänger (Zahlung) / Destinee of payment )
| Payee | - ( 030)
Bestemmeling van de betaling Attribute of Uitkering, vergoeding ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Bestemmeling van de betaling / C60D / -> )
( Destinataire du payement / Bestimmung der Zahlung / Addressee of the payment )
Indemnification | PayeeTypeCode | PaymentAddresseeType - (ATT C60D)
Bestemmeling van de bijkomende zending Attribute of Bijkomende schatting of gerelateerd document ( ->) Bevat een instructie. 
( Codification : / / -> )
( Destinataire de l'envoie supplémentaire / Adressat von den zusätzlichen Sendung / Recipient of the additional submission )
AdditionalSubmissionOrRelatedDocument | AdditionalSubmissionAdresseeIdentificationCode | - ( )
Bestemmeling van de briefwisseling Attribute of Schade ( ->) Code die aangeeft aan wie de correspondentie met betrekking tot het schadegeval dient gericht te worden.  
( Codification : Bestemmeling van de briefwisseling / C090 / -> )
( Destination de la correspondance / Bestimmung der Korrespondenz / Destination of correspondence )
Claim | MailDestinationCode | CorrespondenceDestinationType - (ATT C090)
Bestemmeling van de voorlopige groene kaart Attribute of Groene kaart ( ->) Code die de bestemming van de voorlopige groene kaart bij vertrek uit de maatschappij aanduidt.  
( Codification : Bestemmeling van de voorlopige groene kaart / 5700 / -> )
( Destinataire de la carte verte provisoire / Vorläufige Grüne Karte - von Gesellschaft auszuhändigen / Temporary green card to be delivered by company )
GreenCard | GreenCardDeliveryCode | CertificateMotorInsuranceTemporaryDeliveryType - (GIS 5700)
Bestemmeling-maatschappij Entity ( ->) Partij-rol. Identificeert een betrokkene. 
( Compagnie destinataire / Adressierte Gesellschaft / Receiving company )
| ReceivingCompany | - ( 044)
bestemmen voor ondergrondse werkmidde Coded value in Type gebruikte materieel ( ->)  
( milieux de travail souterrains / unterirdische Arbeitsplatzspezifische angeeignet / appropriated for underground work resources )
ActivityEquipmentType | 550 | ActivityEquipmentType - (CQ79 550)
Bestemming reis Attribute of Reis ( ->) Duidt de bestemming van de reis aan, in algemene termen.  
( Codification : Bestemming reis / 9302 / -> )
( Destination de voyage / Reiseziel / Travel destination )
Travel | TravelDestinationCode | TripDestinationType - (ATT 9302)
Bestemming terugvragen ( ATK ) Attribute of Kwijting ( ->) Reden waarom de kwijting aan de tussenpersoon wordt terugbezorgd.  
( Codification : Adressering van de documenten / B400 / -> )
( Destination de remise ( DRQ ) / Rückgabeziel (DRQ) / Remission to (DRQ) )
PremiumNotification | PremiumInvoiceRequestForReturnDestinationCode | DocumentsRoutingType - (GIS B400)
Bestemming van het gebouw Attribute of Gebouw ( ->) Bestemming van eht gebouw (niet dienstig voor bewoning). 
( Codification : Bestemming van het gebouw / 3172 / -> )
( Affectation du bâtiment / Ziel des Gebäudes / Destination of the building )
Building | ConstructionPurposeTypeCode | BuildingAllocationType - (ATT 3172)
BESTENDIG AFGEVAARDIGDE Coded value in Type beroep ( ->)  
( DEPUTE PERMANENT / DeputePermanent (*) / DeputePermanent (*) )
OccupationType | 714 | OccupationType - (X041 714)
Bestendige invaliditeit Entity ( ->) Waarborg die voorziet in een vergoedende of forfaitaire uitkering in geval van bestendige invaliditeit van de verzekerde, als gevolg van een ongeval. In tegenstelling met de tijdelijke invaliditeit (begrensd in de tijd) wordt aangenomen dat de bestendige 
( Invalidité permanente / Bleibende Invalidität / Permanent disability )
| PermanentDisabilityGuarantee | - ( 220)
BESTOMER (TABAK) Coded value in Type beroep ( ->)  
( HUMECTEUR (TABAC) / Humecteur(Tabac) (*) / Humecteur(Tabac) (*) )
OccupationType | 3380 | OccupationType - (X041 3380)
BESTRATER Coded value in Type beroep ( ->)  
( EMPIERREUR / Empierreur (*) / Empierreur (*) )
OccupationType | 2728 | OccupationType - (X041 2728)
Besturing voertuig beperkt tot de bestuurder en zijn partner Attribute of Privaat gemotoriseerd wegvoertuig ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : Besturing voertuig beperkt tot bestuurder en zijn partner / 5V5V / -> )
( Conduite du véhicule limitée au conducteur et son conjoint / Des Fahrzeugs fahren beschränkt auf einzusparen Treiber und partner / Vehicle's driving limited to indentified driver and partner )
PrivateMotorisedRoadVehicle | RestrictedDrivingIndicator | VehicleDrivingLimitedDriverSpouseIndicator - (BIN 5V5V)
Bestuurd. voertuig moet aanw. zijn Coded value in MSB-code - origine verzekeringsmaatschappij ( ->)  
( Le conducteur doit comparaître / Fahrzeug Fahrer muss vorhanden sein / Driver vehicle must be present )
MessageClaimInsurerMsbType | 42B | MessageClaimInsurerMsbType - (CMSB 42B)
Bestuurder Coded value in Aanduiding van correspondent 3 ( ->)  
( Conducteur / Fahrer / Driver )
Correspondent3Type | 5 | Correspondent3Type - (CG34 5)
Bestuurder Coded value in Aanduiding ( ->)  
( Conducteur / Driver (*) / Driver (*) )
Correspondent4Type | 5 | Correspondent4Type - (CI34 5)
Bestuurder Coded value in Hoedanigheid van de correspondent in het schadegeval ( ->)  
( Conducteur / Fahrer / Driver )
CapacityInClaimType | 5 | CapacityInClaimType - (C834 5)
Bestuurder Coded value in Hoedanigheid van de persoon in het dossier ( ->)  
( Conducteur / Fahrer / Driver )
CapacityInFileType | 6 | CapacityInFileType - (Z602 6)
Bestuurder Coded value in Aanduiding van correspondent 2 ( ->)  
( Conducteur / Fahrer / Driver )
Correspondent2Type | 5 | Correspondent2Type - (CF34 5)
Bestuurder Coded value in Titularis van het document ( ->)  
( Conducteur / Fahrer / Driver )
DocumentHolderType | 2 | DocumentHolderType - (507X 2)
BESTUURDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONDUCTEUR D'APPAREILS DE MANUTENTION N.C.A. / ConducteurD'AppareilsDeManutentionN.C.A. (*) / ConducteurD'AppareilsDeManutentionN.C.A. (*) )
OccupationType | 3656 | OccupationType - (X041 3656)
Bestuurder Coded value in Hoedanigheid van de tegenpartij ( ->)  
( Conducteur / Führer / Driver )
PartyAdversaryQualityType | 01 | PartyAdversaryQualityType - (C114 01)
Bestuurder ( Ind. Gemeen Recht ) Coded value in Type schadegeval ( ->)  
( Conducteur ( Ind. Doit Commun ) / Fahrzeugführer (Individuell Gemeines Recht) / Driver (Individual Common Law) )
EventAccidentType | 532 | EventAccidentType - (A1D2 532)
Bestuurder ( Ind. Gemeen Recht ) Entity ( ->) Waarborg ter vergoeding van de lichamelijke schade die een bestuurder opliep, ongeacht of hij voor dit ongeval verantwoordelijk was of niet. De vergoeding verloopt volgens de regels van het Belgisch gemeen recht, zoals door de rechtbanken aangewend. D.w.z. dat de vergoeding berekend wordt in functie van de schade die werkelijk door de bestuurder geleden werd. Op de vergoeding worden gebeurlijke tussenkomsten van derden in mindering gebracht. In geval een derde verantwoordelijk is voor de lichamelijke schade van de bestuurder, oefent de eigen verzekeraar verhaal uit op de derde of op de verzekeraar van de derde, tot beloop van de uitgekeerde vergoeding. Volgende posten zijn tot beloop van de limieten in de algemene voorwaarden in de vergoeding begrepen: de medische kosten, de tijdelijke werkongeschiktheid, de blijvende invaliditeit en het overlijden. Vaak wordt in het contract een absoluut grensbedrag per schadegeval opgenomen. 
( Conducteur ( Ind. Droit Commun ) / Fahrer (Ind. Gemeines Recht) / Driver (Ind. Common Law) )
| VehicleDriverGuarantee | - ( 532)
BESTUURDER (BAKFIETS MET MOTOR) Coded value in Type beroep ( ->)  
( TRIPORTEUR (A MOTEUR) / Triporteur(AMoteur) (*) / Triporteur(AMoteur) (*) )
OccupationType | 1563 | OccupationType - (X041 1563)
Bestuurder (voertuig) Entity ( ->) Partij-rol. Identificeert een betrokkene. Hij die een voertuig onder controle heeft. 
( Conducteur / Fahrer / Driver )
| Driver | - ( 004)
BESTUURDER (WEGTRANSPORT) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONDUCTEUR (VEHICULES ROUTIERS) / Conducteur(VehiculesRoutiers) (*) / Conducteur(VehiculesRoutiers) (*) )
OccupationType | 1558 | OccupationType - (X041 1558)
BESTUURDER BEHEERDER (NIET IN DIENSTVERBAND) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ADMINISTRATEUR-GERANT NON LIE PAR CONTRAT / Administrateur-GerantNonLieParContrat (*) / Administrateur-GerantNonLieParContrat (*) )
OccupationType | 616 | OccupationType - (X041 616)
Bestuurder bekend Coded value in SAS - Beschikbaarheid van de gegevens van de bestuurder ( ->)  
( Conducteur connu / Treiber bekannt / Driver known )
SasDriverDataAvailableType | 1 | SasDriverDataAvailableType - (Z283 1)
BESTUURDER BOUWWERKMACHINE N.E.V. Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONDUCTEUR (MACHINES DE CONSTRUCTION N.C.A.) / Conducteur(MachinesDeConstructionN.C.A.) (*) / Conducteur(MachinesDeConstructionN.C.A.) (*) )
OccupationType | 3643 | OccupationType - (X041 3643)
BESTUURDER ELECTRISCHE TRACTIE Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONDUCTEUR (TRACTION ELECTRIQUE) / Conducteur(TractionElectrique) (*) / Conducteur(TractionElectrique) (*) )
OccupationType | 1542 | OccupationType - (X041 1542)
BESTUURDER GEMOTORISEERDE LANDBOUWMACHINES Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONDUCTEUR DE MOISSONNEUSE BATTEUSE - LIEUSE / ConducteurDeMoissonneuseBatteuse-Lieuse (*) / ConducteurDeMoissonneuseBatteuse-Lieuse (*) )
OccupationType | 1253 | OccupationType - (X041 1253)
BESTUURDER GEMOTORISEERDE VOERTUIGEN (BOSBOUW) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONDUCTEUR DE MATERIELS MOTORISES (FORET) / ConducteurDeMaterielsMotorises(Foret) (*) / ConducteurDeMaterielsMotorises(Foret) (*) )
OccupationType | 1316 | OccupationType - (X041 1316)
BESTUURDER GRONDWERKMACHINE N.E.V. Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONDUCTEUR (MACHINES DE TERRASSEMENT N.C.A.) / Conducteur(MachinesDeTerrassementN.C.A.) (*) / Conducteur(MachinesDeTerrassementN.C.A.) (*) )
OccupationType | 3642 | OccupationType - (X041 3642)
Bestuurder heeft rijschoolstage gevolgd Attribute of Bestuurder (voertuig) ( ->) Debestuurder volgde een opleiding 
( Codification : Bestuurder heeft rijschoolstage gevolgd / 5V1S / -> )
( Conducteur a suivi un stage école de conduite / Fahrschule eingetragen / Drivingschool enlisted )
Driver | DrivingSchoolTrainingIndicator | DriverDrivingSchoolTrainingIndicator - (BIN 5V1S)
Bestuurder is pendelaar Attribute of Bestuurder (voertuig) ( ->) Bevat een instructie. 
( Codification : De betrokkene is pendelaar / A143 / -> )
( Conducteur est navetteur / Führer ist Pendler / Driver is commuter )
Driver | DriverCommuterIndicator | PersonCommuterIndicator - (BIN A143)
Bestuurder is verzekeringsnemer Attribute of Bestuurder (voertuig) ( ->) Bevat een instructie. 
( Codification : Bestuurder is verzekeringnemer / 510Z / -> )
( Conducteur est preneur d'assurance / Führer ist Versicherungsnehmer / Driver is policy holder )
Driver | DriverEqualsPolicyHolderIndicator | DriverPolicyHolderIndicator - (GIS 510Z)
BESTUURDER LOCOMOTIEF Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONDUCTEUR (LOCOMOTIVE) / Conducteur(Locomotive) (*) / Conducteur(Locomotive) (*) )
OccupationType | 1539 | OccupationType - (X041 1539)
BESTUURDER MOTORTREIN Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONDUCTEUR (AUTOMOTRICE) / Conducteur(Automotrice) (*) / Conducteur(Automotrice) (*) )
OccupationType | 1540 | OccupationType - (X041 1540)
Bestuurder onbekend Coded value in SAS - Beschikbaarheid van de gegevens van de bestuurder ( ->) Indien de bestuurder op het ogenblik van de opstelling van het attest nog niet gekend is. 
( Conducteur inconnu / Treiber unbekannt / Driver unknown )
SasDriverDataAvailableType | 2 | SasDriverDataAvailableType - (Z283 2)
BESTUURDER ONDERHOUDSMOTORRIJTUIG Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONDUCTEUR (DRAISINE) / Conducteur(Draisine) (*) / Conducteur(Draisine) (*) )
OccupationType | 1541 | OccupationType - (X041 1541)
BESTUURDER OOGST- EN DORSMACHINE Coded value in Type beroep ( ->)  
( TRACTORISTE / Tractoriste (*) / Tractoriste (*) )
OccupationType | 1255 | OccupationType - (X041 1255)
BESTUURDER OOGST- EN DORSMACHINE Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONDUCTEUR D'ENGINS MOTORISES AGRICOLES / ConducteurD'EnginsMotorisesAgricoles (*) / ConducteurD'EnginsMotorisesAgricoles (*) )
OccupationType | 1256 | OccupationType - (X041 1256)
Bestuurder van voertuigen sinds ... Attribute of Bestuurder (voertuig) ( ->) Datum sedert dewelke iemand gekwalificeerd is om een voertuig te besturen. 
( Codification : / / -> )
( Date conducteur depuis ... / Führer von Fahrzeugen seit ... / Driver since date )
Driver | DrivingStartDate | - (DTM 009)
BESTUURDER VORKLIFTMACHINE Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONDUCTEUR DE CHARIOT ET ELEVATEUR / ConducteurDeChariotEtElevateur (*) / ConducteurDeChariotEtElevateur (*) )
OccupationType | 3658 | OccupationType - (X041 3658)
BESTUURDER WALSMACHINE Coded value in Type beroep ( ->)  
( MACHINISTE (LAMINOIR) / Machiniste(Laminoir) (*) / Machiniste(Laminoir) (*) )
OccupationType | 2260 | OccupationType - (X041 2260)
BESTUURDER-ONTVANGER (AUTOBUS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONDUCTEUR-RECEVEUR (AUTOBUS) / Conducteur-Receveur(Autobus) (*) / Conducteur-Receveur(Autobus) (*) )
OccupationType | 1552 | OccupationType - (X041 1552)
Bestuurders ouder dan de referteleeftijd Attribute of Privaat gemotoriseerd wegvoertuig ( ->) Zijn alle potentiële bestuurders van het voertuig ouder dan de referteleeftijd ?  
( Codification : Bestuurders ouder dan de referteleeftijd / 5V60 / -> )
( Conducteurs au-dessus de l'âge de référence / Führer älter als Referenzalter / Drivers older than reference age )
PrivateMotorisedRoadVehicle | AllDriversOverReferenceAgeIndicator | DriverAboveReferenceAgeIndicator - (BIN 5V60)
Bestuurders, chauffeurs (per spoor en vi Coded value in Verzekeringsnemer - beroepscode ( ->)  
( Conducteurs, chauffeurs (rail et route) / Treiber (Schiene und Straße) / Drivers, drivers (by rail and ...) )
PolicyHolderOccupationType | 63 | PolicyHolderOccupationType - (A141 63)
BESTUURSCHEF (OPENBARE DIENST) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CHEF ADMINISTRATIF (SERVICE PUBLIC) / ChefAdministratif(ServicePublic) (*) / ChefAdministratif(ServicePublic) (*) )
OccupationType | 772 | OccupationType - (X041 772)
BESTUURSDIRECTEUR (OPENBARE DIENST) Coded value in Type beroep ( ->)  
( DIRECTEUR D'ADMINISTRATION (SERVICE PUBLIC) / DirecteurD'Administration(ServicePublic) (*) / DirecteurD'Administration(ServicePublic) (*) )
OccupationType | 737 | OccupationType - (X041 737)
BESTUURSSECRETARIS (OPENBARE DIENST) Coded value in Type beroep ( ->)  
( SECRETAIRE D'ADMINISTRATION (SERVICE PUBLIC) / SecretaireD'Administration(ServicePublic) (*) / SecretaireD'Administration(ServicePublic) (*) )
OccupationType | 759 | OccupationType - (X041 759)
Betaald Coded value in Betalingsstatus ( van de kwijting ) ( ->)  
( Payée / Bezahlt / Paid )
InvoicePaymentStatusType | 1 | InvoicePaymentStatusType - (B052 1)
Betaald Coded value in Betalingsstatus laatst geboekte premi ( ->)  
( Payée / Bezahlt / Paid )
PremiumLastPaymentStatusType | 1 | PremiumLastPaymentStatusType - (A650 1)
Betaald bedrag in stoff. schade ... Coded value in MSB-code - origine verzekeringsmaatschappij ( ->)  
( Avons payé pour domm. Matériels ... / Betrag einbezahlt Sachschaden... / Amount paid in material damage ... )
MessageClaimInsurerMsbType | 31 | MessageClaimInsurerMsbType - (CMSB 31)
Betaalgarantie voor de opkoper Attribute of Offerte ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Betaalgarantie voor de opkoper / C4BD / -> )
( Garantie de paiement pour l'épaviste / Zahlungsgarantie für den Kaufer / Payment guarantee for the buyer )
ActionBidOrOffer | JunkDealerPaymentGuaranteeTypeCode | BuyerPaymentGuaranteeType - (ATT C4BD)
Betaalplan Coded value in Inningswijze igv inning door producent ( ->) De klant betaalt iedere maand een afgesproken bedrag. Het bedrag is een berekening die door een extern berekeningsprogramma werd gemaakt. (Assubudget, Assuplan, ... ) 
( Plan de paiement / Zahlungsplan / Payment plan )
PremiumNotificationCollectionIntermediaryType | C | PremiumNotificationCollectionIntermediaryType - (B002 C)
Betaling (klant naar Mij) Coded value in Soort beweging (op een kwijting) ( ->)  
( Payée par le client à la Compagnie / Zahlung vom Kunden zum Anbieter / Payment (customer -> company) )
PremiumInvoiceTransactionType | 1 | PremiumInvoiceTransactionType - (B041 1)
Betaling in het buitenland Coded value in Betalingswijze ( ->)  
( Paiement à l'étranger / Zahlung im Ausland / Payment abroad )
PaymentMeansType | 7 | PaymentMeansType - (C608 7)
Betalingsdatum Attribute of Regeling (schade) ( ->) Bevat een datum en/of tijdsaanduiding en zijn formaat. 
( Codification : / / -> )
( Date de paiement / Datum Zahlung / Payment date )
Settlement | PaymentDate | - (DTM 053)
Betalingsplan Coded value in Inningswijze tegenover klant ( ->) De klant betaalt iedere maand een afgesproken bedrag. Het bedrag is een berekening die door een extern berekeningsprogramma werd gemaakt. (Assubudget, Assuplan, ...) 
( Plan de paiement / Zahlungsplan / Payment plan )
PremiumNotificationCollectionClientType | C | PremiumNotificationCollectionClientType - (A60B C)
Betalingsstatus ( van de kwijting ) Attribute of Kwijting ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Betalingsstatus ( van de kwijting ) / B052 / -> )
( Statut de payement ( de la quittance ) / Zahlungsstatus (der Quitting) / Payment status (of the premium invoice) )
PremiumNotification | PremiumInvoicePaymentStatusCode | InvoicePaymentStatusType - (ATT B052)
Betalingsstatus laatst geboekte premie Attribute of Laatste premie ( ->) Code die aangeeft of de laatst geboekte premie betaald is. Indien de premie door de producent wordt geïnd, wordt de premie aanzien als betaald tot eventuele terugzending van de kwijting aan de maatschappij wegens niet-betaling.  
( Codification : Betalingsstatus laatst geboekte premi / A650 / -> )
( Statut du paiement de la dernière prime / Zahlungsstatus letzte Prämie / Payment status of last premium )
LastPremium | LastPremiumPaymentStatusCode | PremiumLastPaymentStatusType - (ATT A650)
Betalingswijze Attribute of Regeling (schade) ( ->) Wijze waarop de betaling van een schadevergoeding wordt verricht door de maatschappij.  
( Codification : Betalingswijze / C608 / -> )
( Mode de paiement / Zahlungsweise / Means of payment )
Settlement | PaymentMeansCode | PaymentMeansType - (ATT C608)
BETONMENGER Coded value in Type beroep ( ->)  
( MELANGEUR DE BETON / MelangeurDeBeton (*) / MelangeurDeBeton (*) )
OccupationType | 3652 | OccupationType - (X041 3652)
BETONNEERDER (WEGENBOUW) Coded value in Type beroep ( ->)  
( BETONNEUR (ROUTES) / Betonneur(Routes) (*) / Betonneur(Routes) (*) )
OccupationType | 3649 | OccupationType - (X041 3649)
betontimmerlieden Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( charpentiers en beton, coffreurs-bois / konkrete Tischler / concrete carpenters )
InsuredOccupationType | 78200 | InsuredOccupationType - (2111 78200)
BETONWERKER (CONSTRUCTIE) Coded value in Type beroep ( ->)  
( BETONNEUR (CONSTRUCTION) / Betonneur(Construction) (*) / Betonneur(Construction) (*) )
OccupationType | 2738 | OccupationType - (X041 2738)
BETONWERKER MET GUNITEBETON Coded value in Type beroep ( ->)  
( GUNITE (BETONNEUR) / Gunite(Betonneur) (*) / Gunite(Betonneur) (*) )
OccupationType | 2739 | OccupationType - (X041 2739)
betonwerkers en betonafwerkers Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( betonneurs et surfaceurs / konkrete Arbeitnehmer und Beton finishing teams / concrete workers and concrete finishing teams )
InsuredOccupationType | 80300 | InsuredOccupationType - (2111 80300)
Betrokken derde Coded value in Hoedanigheid van de persoon in het dossier ( ->)  
( Tiers impliqué / Relevante Dritte / Relevant third )
CapacityInFileType | 5 | CapacityInFileType - (Z602 5)
Betrokkene Entity ( ->) Partij-rol. Persoon die tussenkomt of weerhouden is. 
( Intervenant / Betroffene / Involved party )
| PartyInvolved | - ( 998)
Betrokkene geniet premievoordelen Entity ( ->) Identificeert een verklaring. 
( Intervenant bénéficie d'avantages-primes / Betreffender Person geniest prämien / Party concerned enjoys bonuses )
| BonusReceptionDeclaration | - (QRS CQ45)
Betrokkene had (bromfiets)verzekering Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( L'intervenant avait une assurance (cyclomoteur) / Betroffene hatte (Motorrat-) Versicherung / The party had moped insurance )
| MopedInsuranceDeclaration | - (QRS 5V6C)
Betrokkene is een bijkomende verzekerde Attribute of Betrokkene ( ->) De betrokkene wordt aanzien als bijkomende verzekerde : - op voorwaarde dat deze geen beroeps- of vervangingsinkomen heeeft en door u en/of uw samenwonende partner financieel word onderhouden, de niet-inwonende kinderen, stief- en pleegkinderen van u en of uw samenwonende partner tot 25 jaar of indien ouder, ze onder het statuut van de verlengde minderjarigheid vallen. - elke andere bij de verzekeringsnemer inwonende persoon waarvan de naam en de geboortedatum, in verband met deze waarborg zijn vermeld.  
( Codification : Betrokkene is een bijkomende verzekerde / 2140 / -> )
( L'intervenant est un assuré supplémentaire / Der betroffene ist eine zusätzliche versichert / The party is an additionally insured )
PartyInvolved | PartyInvolvedAccessoryInsuredIndicator | PersonInsuredAccessoryIndicator - (BIN 2140)
Betrokkene is enige bestuurder Attribute of Privaat voertuig of trekker : details bestuurder ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : Betrokkene is enige bestuurder / 5V00 / -> )
( Intervenant est conducteur unique / Betroffener ist einziger Führer / Party is the only driver )
PrivateVehicleOrTruckAsDriven | ExclusiveDriverIndicator | DriverExclusiveIndicator - (BIN 5V00)
Betrokkene is in bezit van een B/M-attest Attribute of Bestuurder (voertuig) ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : Betrokkene is in bezit van een B/M-attest / 5V0N / -> )
( L'intervenant est-il en possession d'une attestation B/M ? / Ist der Betroffene im Besitz eines B/M-Attests / Does the party have a no claims bonus certificate? )
Driver | NCBCertificatePossessionIndicator | PersonCertificateBonusNoClaimsIndicator - (BIN 5V0N)
Betrokkene uitgesloten als bestuurder van voertuig Attribute of Privaat voertuig of trekker : details bestuurder ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : Betrokkene uitgesloten als bestuurder van voertuig / 5V0T / -> )
( Intervenant exclu comme conducteur du véhicule / Betroffener als Führer des Fahrzeugs ausgeschlossen / Party excluded as driver )
PrivateVehicleOrTruckAsDriven | ExcludedDriverIndicator | PartyExcludedDriverIndicator - (BIN 5V0T)
Betwiste zaken Coded value in Inningswijze termijnkwijting ( ->)  
( Contentieux / Streitsachen / Litigation )
CollectionModeType | 5 | CollectionModeType - (A600 5)
Betwisten aanspr. verzekerde Coded value in MSB-code - origine verzekeringsmaatschappij ( ->)  
( Contestons resp. de notre assuré / Fechten die Haftung des Versicherten an / Dispute liability of the insured )
MessageClaimInsurerMsbType | 40C | MessageClaimInsurerMsbType - (CMSB 40C)
BEUKER (TEXTIELVEZELS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ASSOUPLISSEUR (FIBRES TEXTILES) / Assouplisseur(FibresTextiles) (*) / Assouplisseur(FibresTextiles) (*) )
OccupationType | 1855 | OccupationType - (X041 1855)
BEURSMAKELAAR Coded value in Type beroep ( ->)  
( COURTIER EN VALEURS / CourtierEnValeurs (*) / CourtierEnValeurs (*) )
OccupationType | 1039 | OccupationType - (X041 1039)
beursmakelaars Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( courtiers en valeurs / Börsenmakler / stockbrokers )
InsuredOccupationType | 31300 | InsuredOccupationType - (2111 31300)
Beveiligend systeem Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Dispositif sécurisant / Sicherheitssystem / Securing system )
| ObjectSecuring | - ( )
Beveiligingsklasse Attribute of Diefstal en inbraak ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Beveiligingsklasse / 3467 / -> )
( Classe des mesures de sécurité / Sicherheitsklasse / Security measure class )
BurglaryOrTheft | SecurityMeasureClassCode | BuildingSecurityMeasureType - (ATT 3467)
Beveiligingsmiddel Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Moyen de prévention / Schutzvorrichtung / Means of prevention )
| MeansPreventionResponse | - (RDT A1D8)
Beveiligingssysteem Entity ( ->) Stoffelijk voorwerp - Een toestel of een constructie die een object beschermt tegen een gevaar. 
( Dispositif de sécurité / Sicherheitssystem / Security system )
| SecuritySystem | - ( )
Beveiligingssysteem Coded value in SubObjectRoleType (*) ( ->)  
( Système de securité / SecuritySystem (*) / Security system )
SubObjectRoleType | 008 | SubObjectRoleType - (X068 008)
BEVELVOERDER BAGGERBOOT Coded value in Type beroep ( ->)  
( CHEF DE DRAGUE / ChefDeDrague (*) / ChefDeDrague (*) )
OccupationType | 1505 | OccupationType - (X041 1505)
BEVELVOERDER BINNENSCHIP Coded value in Type beroep ( ->)  
( MAITRE-BATELIER / Maitre-Batelier (*) / Maitre-Batelier (*) )
OccupationType | 1498 | OccupationType - (X041 1498)
Bevestiging na bezoek slachtoffer Entity ( ->) De maatschappij (verzekeraar) informeert het slachtoffer over het verloop van het schade-dossier (na een bezoek of consult). 
( Confirmation après visite victime / Bestätigung nach Besuch Opfer / Confirmation following visit victim )
| PostVictimVisitNote | - ( 061)
Bevestiging vervanging voertuig max. 24 hr. Entity ( ->) De makelaar informeerde de verzekeraar over de tijdelijke wijziging van voertuig (maximaal 24 uur) bij middel van een MPB met daarin een tekstuele beschrijving (ongestructureerd) van het voertuig in vervanging. De verzekeraar kan deze tijdelijke wijziging met dit specifieke document bevestigen.  
( Confirmation remplacement temporaire de véhicule 24hr max. / Bestätigung Ersatzfahrzeug max. 24-Stunden / Confirmation replacement vehicle max. 24 hr )
| VehicleReplacement24hrMaxConfirmed | - ( 098)
BEVOCHTIGER (TABAK) Coded value in Type beroep ( ->)  
( HUMIDIFICATEUR (TABAC) / Humidificateur(Tabac) (*) / Humidificateur(Tabac) (*) )
OccupationType | 3379 | OccupationType - (X041 3379)
BEVOCHTIGER (WASSERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( HUMECTEUR (BLANCHISSERIE) / Humecteur(Blanchisserie) (*) / Humecteur(Blanchisserie) (*) )
OccupationType | 3880 | OccupationType - (X041 3880)
BEVOORRADER (SIGARETTENMACHINE) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ALIMENTEUR (MACHINE A CIGARETTES) / Alimenteur(MachineACigarettes) (*) / Alimenteur(MachineACigarettes) (*) )
OccupationType | 3417 | OccupationType - (X041 3417)
BEVRACHTER Coded value in Type beroep ( ->)  
( AFFRETEUR (EMPLOYE) / Affreteur(Employe) (*) / Affreteur(Employe) (*) )
OccupationType | 867 | OccupationType - (X041 867)
Bevred. offertes Coded value in Onderwerp/voorwerp geschil ( ->)  
( Offres satisfactoires / Befriedigende Angebote / Satisfying quotes )
EventAccidentDiscussionSubjectType | 10 | EventAccidentDiscussionSubjectType - (CQIG 10)
BEVRIEZER (CONSERVEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONGELEUR (CONSERVES) / Congeleur(Conserves) (*) / Congeleur(Conserves) (*) )
OccupationType | 3085 | OccupationType - (X041 3085)
Bewaakte garage Coded value in Stalling ( ->)  
( Garage surveillé / Bewachte Garage / Guarded garage )
VehicleGarageType | 5 | VehicleGarageType - (5420 5)
Bewaarder Coded value in Hoedanigheid van de verzekeringsnemer ( ->) Opdrachtgever van een gebouw. 
( Depositaire / Depositnehmer / Depository )
PolicyHolderCategoryType | 21 | PolicyHolderCategoryType - (3110 21)
Bewaargever tegen bewaarhouder Coded value in Type verhaalafstand ( ->)  
( Déposant contre dépositaire / Deponent gegen Depositar / Depositor against retention holder )
RecourseDroppedType | 16 | RecourseDroppedType - (M03J 16)
Bewaker Coded value in Relatie verzekeringsnemer met veroorzaker van het ongeval ( ->)  
( Gardien / Wache / Guard )
PolicyHolderRelationAccidentCauserType | 2 | PolicyHolderRelationAccidentCauserType - (CNA5 2)
BEWAKER (DROOGDOK, KADE) Coded value in Type beroep ( ->)  
( DEBARDEUR (PORTS) / Debardeur(Ports) (*) / Debardeur(Ports) (*) )
OccupationType | 3676 | OccupationType - (X041 3676)
BEWAKER (KERKHOF) Coded value in Type beroep ( ->)  
( GARDIEN (CIMETIERE) / Gardien(Cimetiere) (*) / Gardien(Cimetiere) (*) )
OccupationType | 3743 | OccupationType - (X041 3743)
BEWAKER N.E.V. Coded value in Type beroep ( ->)  
( GARDE N.C.A. / GardeN.C.A. (*) / GardeN.C.A. (*) )
OccupationType | 3747 | OccupationType - (X041 3747)
bewakers en soortgelijken n.e.v. Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( gardiens et assimiles n.c.a. / Wachen und ähnliche nicht eindeutig erwähnt / guards and similar n.c.s. )
InsuredOccupationType | 90900 | InsuredOccupationType - (2111 90900)
Bewakingsdienst Coded value in Type bescherming en voorkoming (Diefstal) ( ->) Overeenkomst die voorziet in een plaatsbezoek in het geval van een alarm. 
( Service de gardiennage / Bewachungsdienst / Security service )
BuildingAlarmRecognitionType | 12 | BuildingAlarmRecognitionType - (3462 12)
Beweegredenen afschrijving van de kapitalen Attribute of Dekkingslimiet ( ->) Bevat niet gestructureerde informatie. 
( Codification : / / -> )
( Motif suspension des capitaux / Motiv der Aussetzung der Kapitalbeträge / Capital suspension motive )
CoverLimit | CoverLimitSuspensionReasonText | - (FTX 011)
Beweging in Commercieel programma Attribute of Commercieel programma ( ->) Code die aanduidt op welke manier het individuele dossier evolueert binnen het commerciëel programma.  
( Codification : Beweging in Commercieel programma / A539 / -> )
( Mouvement en Programme commercial / Bewegung in commercielles Program / Commercial programme movement )
CommercialProgram | CommercialProgramMovementTypeCode | CommercialProgramMouvementType - (GIS A539)
Beweging premie Entity ( ->) Identificeert een lijn in een rekeninguittreksel. 
( Mouvement prime / Bewegung Prämie / Premium operation )
| PremiumTransactionLine | - ( )
Beweging ten gevolge van perekwatie Attribute of Contract Leven ( ->) Bevat een instructie. 
( Codification : Beweging tgv perequatie / 1025 / -> )
( Mouvement suite à péréquation / Bewegung infolge Ausgleich / Current account line following redistribution )
LifeInsuranceContract | EqualisationConsequenceTypeCode | CurrentaccountLineFollowingEqualizationType - (GIS 1025)
Beweging termijn Entity ( ->) Premie en commissieloon van een termijnkwijting. 
( Opération terme / Bewegung Frist / Renewal operation )
| RenewalLine | - ( 001)
Beweging termijn Entity ( ->) Totaal van de premies en commissielonen van het borderel termijnkwijtingen. 
( Opération terme / Bewegung Frist / Renewals operation )
| RenewalsTotalLine | - ( 001)
Bewegingen:enkel Y voerde een beweging (manoeuver) uit Coded value in RDR-barema ( ->)  
( Manoeuvres : seul Y effectue une manoeuvre / Manöver : nur Y führt ein Manöver aus / Movements: only Y conducted a movement (maneuver) )
KnockForKnockTariffType | 50 | KnockForKnockTariffType - (CP86 50)
Bewegingen:X en Y voerden bewegingen (manoeuvers) uit Coded value in RDR-barema ( ->)  
( Manoeuvres : X et Y effectuent une manoeuvre / Manövers: X und Y führen ein Manöver aus / Movements: X and Y performed movements (manoeuvres) )
KnockForKnockTariffType | 51 | KnockForKnockTariffType - (CP86 51)
BEWERKER (HUIDEN, LEDER) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ESTAMPEUR (CUIR) / Estampeur(Cuir) (*) / Estampeur(Cuir) (*) )
OccupationType | 3532 | OccupationType - (X041 3532)
BEWERKER ARTIKELEN IN PAPIER Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONFECTIONNEUR (ARTICLES EN PAPIER) / Confectionneur(ArticlesEnPapier) (*) / Confectionneur(ArticlesEnPapier) (*) )
OccupationType | 3358 | OccupationType - (X041 3358)
BEWERKER GLEISWERK Coded value in Type beroep ( ->)  
( TOURNEUR (POTERIE) / Tourneur(Poterie) (*) / Tourneur(Poterie) (*) )
OccupationType | 2962 | OccupationType - (X041 2962)
BEWERKER HOLGLAS Coded value in Type beroep ( ->)  
( VERRE CREUX (TRAVAILLEUR DU) / VerreCreux(TravailleurDu) (*) / VerreCreux(TravailleurDu) (*) )
OccupationType | 2956 | OccupationType - (X041 2956)
BEWERKER KARTONFABRIEK Coded value in Type beroep ( ->)  
( CARTONNIER / Cartonnier (*) / Cartonnier (*) )
OccupationType | 3359 | OccupationType - (X041 3359)
BEWERKER OPTIEKGLAS Coded value in Type beroep ( ->)  
( VERRES D'OPTIQUE (TRAVAILLEUR DE) / VerresD'Optique(TravailleurDe) (*) / VerresD'Optique(TravailleurDe) (*) )
OccupationType | 2933 | OccupationType - (X041 2933)
BEWERKER PORSELEIN Coded value in Type beroep ( ->)  
( TOURNASSEUR (POTERIE) / Tournasseur(Poterie) (*) / Tournasseur(Poterie) (*) )
OccupationType | 2964 | OccupationType - (X041 2964)
BEWERKER-APPRETEERDER (LEDER) Coded value in Type beroep ( ->)  
( FACONNEUR-APPRETEUR (CUIR) / Faconneur-Appreteur(Cuir) (*) / Faconneur-Appreteur(Cuir) (*) )
OccupationType | 2185 | OccupationType - (X041 2185)
Bewerkingscode VERIDASS Attribute of VERIDASS registratie ( ->) Bevat een instructie. 
( Codification : Bewerkingscode VERIDASS / Z230 / -> )
( Code opération VERIDASS / Bearbeitungscode VERIDASS / Transaction code VERIDASS )
VERIDASSRegistration | VERIDASSTransactionTypeCode | VeridassTransactionType - (GIS Z230)
Bewijs vakbekwaamheid Attribute of Rijbewijs ( ->) Vanaf 10/09/2009 : Rijbewijzen C / C1 / D / D1 laten professioneel vervoer toe mits het bekomen van het bewijs van vakbekwaamheid. 
( Codification : Bewijs vakbekwaamheid / A19C / -> )
( Certificat d'aptitude professionnelle / Beweis Kompetenz / Proof of competence )
DrivingLicence | CompetenceCertificateIndicator | DrivingCompetenceIndicator - (BIN A19C)
Bewijs van bron van fondsen Entity ( ->) Identificeert een document, of beter nog, de rol die dat document speelt binnen de context waar het opgegeven wordt. 
( Preuve d'origine des fonds / Quelle von Vermögenswerten - Beweis / Source of assets - proof )
| ProofOfAssetsSource | - ( 046)
Bewijs van leven Entity ( ->) Dit certificaat verklaart dat de aanvrager op de dag van de aanvraag leeft. Dit certificaat kan worden aangevraagd voor het bekomen van verzekerings-sommen of een pensioen... 
( Certificat de vie / Leben-Zertifikat / Life certificate )
| LifeCertificate | - ( 103)
bewog.d.een and.kracht d.d.menselijke Coded value in Type gebruikte materieel ( ->)  
( mus par une force autre que homme / anders als mit menschlicher Kraft bewegt / moved by a force other than by human power )
ActivityEquipmentType | 352 | ActivityEquipmentType - (CQ79 352)
Bezit rijbewijs langer dan referteperiode Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Possédant pdc plus longtemps que la période de référence / Besitzt Führerschein länger als Bezugszeitraum / Possesses driver's license for longer than ref. Period )
| LicenceAboveReferencePeriodDeclaration | - (QRS 5V6G)
Bezit rijbewijs minder lang dan referteperiode Attribute of Bestuurder (voertuig) ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : Bezit rijbewijs minder lang dan referteperiode / 5V5Z / -> )
( Possession pdc moins longtemps que durée de référence / Besitzt Führerschein seit weniger als Bezugszeitraum / Possesses driver's license for less time than ref. Period )
Driver | DrivingLicencePossessionPeriodIndicator | DriverLicenceReferencePeriodBelowIndicator - (BIN 5V5Z)
Bezoldigd expert Attribute of Expert (gewoon) ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : Expert bezoldigd ? / C40N / -> )
( Expert appointé / Bezahlte Gutachter / Paid assessor )
Assessor | PaidAssessorIndicator | AssessorPaidIndicator - (BIN C40N)
Bezoldigde Coded value in Type expert ( ->)  
( Appointé / Besoldeter / Salaried )
PartyAssessorType | 4 | PartyAssessorType - (C416 4)
BEZORGER (MOTORVOERTUIG) Coded value in Type beroep ( ->)  
( LIVREUR (VEHICULE A MOTEUR) / Livreur(VehiculeAMoteur) (*) / Livreur(VehiculeAMoteur) (*) )
OccupationType | 1562 | OccupationType - (X041 1562)
bhoetan Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( bhoutan / Bhutan / Bhutan )
VictimFATNationalityType | 223 | VictimFATNationalityType - (CL2B 223)
Bhutaanse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( bhoutanais / bhutanische / Bhutanese )
NationalityType | BT | NationalityType - (A121 BT)
Bhutan Coded value in Landcode ( ->)  
( Bhoutan / Bhutan / Bhutan )
CountryType | BT | CountryType - (519B BT)
BIBLIOTHECARIS Coded value in Type beroep ( ->)  
( BIBLIOTHECAIRE / Bibliothecaire (*) / Bibliothecaire (*) )
OccupationType | 531 | OccupationType - (X041 531)
BIBLIOTHEEKBEDIENDE (PRIVE) Coded value in Type beroep ( ->)  
( EMPLOYE DE BIBLIOTHEQUE (PRIVE) / EmployeDeBibliotheque(Prive) (*) / EmployeDeBibliotheque(Prive) (*) )
OccupationType | 933 | OccupationType - (X041 933)
BIC code Attribute of Financiële organisatie ( ->) Bank Identifier Code : ISO 9362 : an11 : BBBBCCLLbbb (Bank Country Location branch) bbb kan blanco zijn. 
( Codification : / / -> )
( Code BIC / Kode BIC / BIC code )
FinancialAccountServicingInstitution | FinancialInstitutionIdentifier | - (RFF 082)
Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek Coded value in Zone van lokale politie ( ->)  
( Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek / Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek / Bierbeek/Boutersem/Holsbeek/Lubbeek )
PoliceCoveredZoneCode | 5391 | PoliceCoveredZoneCode - (C244 5391)
BIERTAPPER Coded value in Type beroep ( ->)  
( POMPIER (HORECA) / Pompier(Horeca) (*) / Pompier(Horeca) (*) )
OccupationType | 3799 | OccupationType - (X041 3799)
BIETENHAKKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( BINEUR DE BETTERAVES / BineurDeBetteraves (*) / BineurDeBetteraves (*) )
OccupationType | 1219 | OccupationType - (X041 1219)
BIETENOOGSTER Coded value in Type beroep ( ->)  
( RECOLTEUR DE BETTERAVES / RecolteurDeBetteraves (*) / RecolteurDeBetteraves (*) )
OccupationType | 1223 | OccupationType - (X041 1223)
BIETENRASPER Coded value in Type beroep ( ->)  
( RAPEUR DE BETTERAVES / RapeurDeBetteraves (*) / RapeurDeBetteraves (*) )
OccupationType | 3228 | OccupationType - (X041 3228)
BIETENROOIER Coded value in Type beroep ( ->)  
( ARRACHEUR DE BETTERAVES / ArracheurDeBetteraves (*) / ArracheurDeBetteraves (*) )
OccupationType | 1215 | OccupationType - (X041 1215)
Bij te voegen Coded value in Diefstal auto - actiecode ( ->)  
( A ajouter / Hinzuzufügen / To be added )
GuaranteeMotorTheftActionType | 6 | GuaranteeMotorTheftActionType - (P610 6)
Bij te voegen Coded value in Eigen schade auto - actiecode ( ->)  
( A ajouter / Hinzuzufügen / To be added )
GuaranteeMotorOwnDamagesActionType | 6 | GuaranteeMotorOwnDamagesActionType - (P410 6)
Bij te voegen Coded value in Glasbraak - actiecode ( ->)  
( A ajouter / Hinzuzufügen / To be added )
GuaranteeBrokenWindowsActionType2 | 6 | GuaranteeBrokenWindowsActionType2 - (P710 6)
Bij te voegen Coded value in Ahwg - andere 2 - actiecode ( ->)  
( A ajouter / Hinzuzufügen / To be added )
GuaranteeMotorTrailerOther2ActionType | 6 | GuaranteeMotorTrailerOther2ActionType - (PZ20 6)
Bij te voegen Coded value in Individueel gemeen recht ( ->)  
( A ajouter / Hinzuzufügen / To be added )
GuaranteePersonalLegislationCivilActionType | 6 | GuaranteePersonalLegislationCivilActionType - (P900 6)
Bij te voegen Coded value in Formule 2 - actiecode ( ->)  
( A ajouter / Hinzuzufügen / To be added )
Formula2ActionType | 6 | Formula2ActionType - (PZ10 6)
Bij te voegen Coded value in Ahwg - andere 1 - actiecode ( ->)  
( A ajouter / Hinzuzufügen / To be added )
VehicleTrailerOther1ActionType | 6 | VehicleTrailerOther1ActionType - (PY20 6)
Bij te voegen Coded value in Formule 1 - actiecode ( ->)  
( A ajouter / Hinzuzufügen / To be added )
Formula1ActionType | 6 | Formula1ActionType - (PY10 6)
Bij te voegen Coded value in Inzittenden - actiecode ( ->)  
( A ajouter / Hinzuzufügen / To be added )
GuaranteePassengerActionType | 6 | GuaranteePassengerActionType - (P310 6)
Bij te voegen Coded value in Brand auto - actiecode ( ->)  
( A ajouter / Hinzuzufügen / To be added )
GuaranteeMotorFireActionType | 6 | GuaranteeMotorFireActionType - (P510 6)
Bij te voegen Coded value in BA aanhangwagen - actiecode ( ->)  
( A ajouter / Hinzuzufügen / To be added )
GuaranteeMotorTrailerLiabilityActionType | 6 | GuaranteeMotorTrailerLiabilityActionType - (P120 6)
Bij te voegen Coded value in BA auto - actiecode ( ->)  
( A ajouter / Hinzuzufügen / To be added )
GuaranteeMotorLiabilityActionType | 6 | GuaranteeMotorLiabilityActionType - (P110 6)
Bij te voegen Coded value in Diefstal aanhangwagen - actiecode ( ->)  
( A ajouter / Hinzuzufügen / To be added )
GuaranteeTheftTrailerActionType | 6 | GuaranteeTheftTrailerActionType - (P620 6)
Bij te voegen Coded value in Rechtsbijstand - actiekode ( ->)  
( A ajouter / Hinzuzufügen / To be added )
GuaranteeAssistanceLegalActionType | 6 | GuaranteeAssistanceLegalActionType - (P200 6)
Bij te voegen Coded value in Brand aanhangwagen - actiecode ( ->)  
( A ajouter / Hinzuzufügen / To be added )
GuaranteeMotorTrailerFireActionType | 6 | GuaranteeMotorTrailerFireActionType - (P520 6)
Bij te voegen Coded value in Autopolis - reisbijstand - actiecode ( ->)  
( A ajouter / Hinzuzufügen / To be added )
PolicyMotorAssistanceTravelActionType | 6 | PolicyMotorAssistanceTravelActionType - (P800 6)
Bij te voegen Coded value in Eigen schade aanhangwagen - actiecode ( ->)  
( A ajouter / Hinzuzufügen / To be added )
GuaranteeMotorOwnDamagesTrailerActionType | 6 | GuaranteeMotorOwnDamagesTrailerActionType - (P420 6)
Bijberoep Entity ( ->) Een (bij-)beroep, een beroep dat men uitoefent naast zijn hoofdberoep. 
( Profession annexe / Nebenberuf / Additional occupation )
| AdditionalOccupation | - (PFN 002)
BIJENHOUDER (IMKER) Coded value in Type beroep ( ->)  
( APICULTEUR / Apiculteur (*) / Apiculteur (*) )
OccupationType | 1179 | OccupationType - (X041 1179)
Bijhorende technische actie Attribute of Wijziging contract ( ->) Deze indicator geeft aan of samen met een administratieve wijziging een aanhangsel verstuurd is.  
( Codification : Gelijktijdige technische akte / A1ZX / -> )
( Acte technique concomitant / Zugehörige technische Aktion / Concomitant technical act )
ContractChange | RelatedTechnicalActIndicator | TransactionTechnicalCoincidingIndicator - (BIN A1ZX)
Bijhorigheden Entity ( ->) Als dekking binnen een waarborg. De bijhorigheden (aan het risiko-object) vallen onder de waarborg. 
( Accessoires / Zubehör / Accessories )
| AccessoriesCover | - ( 132)
Bijhuis Aalst Coded value in Bijhuis, code ( ->)  
( Succursale de Aalst / Aaltst (*) / Aaltst (*) )
SeatSubsidiaryIdentificationType | 93 | SeatSubsidiaryIdentificationType - (X076 93)
Bijhuis Antwerpen Coded value in Bijhuis, code ( ->)  
( Antwerpen (*) / Antwerpen (*) / Antwerpen (*) )
SeatSubsidiaryIdentificationType | 20 | SeatSubsidiaryIdentificationType - (X076 20)
Bijhuis Brugge Coded value in Bijhuis, code ( ->)  
( Brugge (*) / Brugge (*) / Brugge (*) )
SeatSubsidiaryIdentificationType | 80 | SeatSubsidiaryIdentificationType - (X076 80)
Bijhuis Brussel Coded value in Bijhuis, code ( ->)  
( Succursale de Bruxelles / Brussels (*) / Brussels (*) )
SeatSubsidiaryIdentificationType | 10 | SeatSubsidiaryIdentificationType - (X076 10)
Bijhuis Gent Coded value in Bijhuis, code ( ->)  
( Succursale de Gent / Gent (*) / Gent (*) )
SeatSubsidiaryIdentificationType | 90 | SeatSubsidiaryIdentificationType - (X076 90)
Bijhuis Hasselt Coded value in Bijhuis, code ( ->)  
( Hasselt (*) / Hasselt (*) / Hasselt (*) )
SeatSubsidiaryIdentificationType | 35 | SeatSubsidiaryIdentificationType - (X076 35)
Bijhuis Kortrijk Coded value in Bijhuis, code ( ->)  
( Kortrijk (*) / Kortrijk (*) / Kortrijk (*) )
SeatSubsidiaryIdentificationType | 85 | SeatSubsidiaryIdentificationType - (X076 85)
Bijhuis Leuven Coded value in Bijhuis, code ( ->)  
( Leuven (*) / Leuven (*) / Leuven (*) )
SeatSubsidiaryIdentificationType | 30 | SeatSubsidiaryIdentificationType - (X076 30)
Bijhuis Mechelen Coded value in Bijhuis, code ( ->)  
( Mechelen (*) / Mechelen (*) / Mechelen (*) )
SeatSubsidiaryIdentificationType | 28 | SeatSubsidiaryIdentificationType - (X076 28)
Bijhuis Oostende Coded value in Bijhuis, code ( ->)  
( Oostende (*) / Oostende (*) / Oostende (*) )
SeatSubsidiaryIdentificationType | 84 | SeatSubsidiaryIdentificationType - (X076 84)
Bijhuis Roeselare Coded value in Bijhuis, code ( ->)  
( Roeselare (*) / Roeselare (*) / Roeselare (*) )
SeatSubsidiaryIdentificationType | 88 | SeatSubsidiaryIdentificationType - (X076 88)
Bijhuis Sint Niklaas Coded value in Bijhuis, code ( ->)  
( SintNiklaas (*) / SintNiklaas (*) / SintNiklaas (*) )
SeatSubsidiaryIdentificationType | 27 | SeatSubsidiaryIdentificationType - (X076 27)
Bijhuis Turnhout Coded value in Bijhuis, code ( ->)  
( Turnhout (*) / Turnhout (*) / Turnhout (*) )
SeatSubsidiaryIdentificationType | 23 | SeatSubsidiaryIdentificationType - (X076 23)
Bijhuis, code Attribute of Persoon ( ->) De hoofdzetel, of een bijhuis, en dan een indicatie van de ligging op basis van de eerste 2 cijfers van de postcode, en dus een bijhuis op belgisch grondgebied. 
( Codification : Bijhuis, code / X076 / -> )
( Succursale, code / Branch - code / Seat subsidiary identification code )
Party | SeatSubsidiaryIdentificationCode | SeatSubsidiaryIdentificationType - (PTY )
Bijkomend bedrag bij overlijden Attribute of Leven ( ->) WGN 20110908 : Universal Life en Unit Linked : de waarborg overlijden bovenop de gecumuleerde assets. 
( Codification : / / -> )
( Montant décès supplémentaire / Zusätzlichen Betrag im Todesfall / Supplemental amount in case of death )
GeneralLifeGuarantee | SupplementalDeceaseAmount | - (MOA 191)
Bijkomend bedrag eerst toegepast Attribute of Leven ( ->) WGN 20110908 : Universal Life en Unit Linked : de waarborg overlijden in minimum komt na de waarborg overlijden bovenop de gecumuleerde assets, in de berekening/toepassing van deze waarborgen. 
( Codification : Bijkomend bedrag eerst toegepast / 1204 / -> )
( Montant supplémentaire premièrement / Zusätzlichen Betrag zuerst angewendet / Supplemental amount applied first )
GeneralLifeGuarantee | DeceaseAmountSupplementalFirstIndicator | DeceaseSupplementFirstIndicator - (BIN 1204)
Bijkomend bedrag in overlijden Attribute of Leven ( ->) WGN 20110908 : Universal Life en Unit Linked : de waarborg overlijden komt bovenop de gecumuleerde assets. 
( Codification : Bijkomend bedrag in overlijden / 1203 / -> )
( Montant supplémentaire en cas de décès / Zusätzlichen Betrag im Todesfall / Supplemental amount in case of death )
GeneralLifeGuarantee | DeceaseAmountSupplementalIndicator | DeceaseSupplementalIndicator - (BIN 1203)
Bijkomend gezinslid Coded value in Oorsprong schadeattest ( ->) Eventueel in voertuigverzekeringen. Men valt terug op de schadehistoriek van de voertuigen gebruikt door de andere gezinsleden. 
( Membre de la famille supplémentaire / Family member added / Family member added )
ClaimCertificateOriginType | 03 | ClaimCertificateOriginType - (5V6L 03)
Bijkomend voertuig Coded value in Oorsprong schadeattest ( ->) Voor een bijkomend voertuig valt men eventueel terug op het bewijs qua schadehistoriek van het (of de) reeds aanwezige voertuig(en). 
( Véhicule supplémentaire / Vehicle added / Vehicle added )
ClaimCertificateOriginType | 02 | ClaimCertificateOriginType - (5V6L 02)
Bijkomende adressering Attribute of Adres ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Codification : / / -> )
( Extension de l'adresse / AddressExtension (*) / Address extension )
Address | AddressExtension | - ( )
bijkomende factuur Coded value in Overgemaakte doc. ( ->)  
( facture complementaire / zusätzliche Rechnung / Additional invoice )
DocumentsSentType2 | 04 | DocumentsSentType2 - (C392 04)
Bijkomende factuur Coded value in Overgemaakte document ( ->)  
( Facture complémentaire / zusätzliche Rechnung / Additional invoice )
DocumentsSentType | 04 | DocumentsSentType - (C390 04)
Bijkomende naam Attribute of Persoon (fysiek) ( ->) Naam onder dewelke een natuurlijk persoon in het bevolkingsregister is ingeschreven of een rechtspersoon in het handelsregister is ingeschreven. 
( Codification : / / -> )
( Extension au nom / Erweiterte Bezeichnung / Name extension )
PhysicalPerson | NameExtension | - (NME 001)
Bijkomende schatting of gerelateerd document Entity ( ->) (in het Engels:) Information regarding documents related to an assessment and/or additional submissions hereof. (19.06.2007 : namechange into ...Or...) 
( Estimation secondaire ou document rattaché / Zusätzliche Unterordnung oder Verwandtes Dokument / Additional submission or related document )
| AdditionalSubmissionOrRelatedDocument | - ( )
Bijkomende vacaties Attribute of Kosten ( ->) Bijkomende vacaties door de expert in rekening gebracht 
( Codification : / / -> )
( Vacations supplémentaires / Zusätzliche Kosten (Tagegelder) / Additional fees (vacations) )
Expense | FeeAmount | - (MOA 109)
Bijkomende vergoedingen Coded value in Wijze bepaling hoofdbedrag RDR ( ->)  
( Accessoires / Zusätzliche Gebühren / Additional compensations )
AssessmentPrimaryAmountDefinitionType | 0 | AssessmentPrimaryAmountDefinitionType - (CP89 0)
Bijpremie Coded value in Aard maatregelen na schade ( ->)  
( Surprime / Zuschlagsprämie / Extra premium )
RiskClaimResultingMeasureType | 2 | RiskClaimResultingMeasureType - (5V03 2)
Bijpremie Coded value in Gevolg van de verhaalsafstand ( ->)  
( Surprime / Zuschlagsprämie / Extra premium )
RecourseDroppedEffectType | 1 | RecourseDroppedEffectType - (M03K 1)
Bijpremie Coded value in Aard maatregelen na schade ( ->)  
( Surprime / Zuschlagsprämie / Extra premium )
RiskClaimResultingMeasureType2 | 2 | RiskClaimResultingMeasureType2 - (5V13 2)
Bijproducten van graangewassen, deegwaren en rijstpellerijen Coded value in Paritair comité ( ->)  
( Dérivés de céréales, pâtes alimentaires et rizeries / 118.02.00 (*) / By-products of cereal crops, pasta and rice-husking plants )
JointCommitteeType | 1180200 | JointCommitteeType - (A139 1180200)
Bijstand Coded value in Domein (Verzekeringen) ( ->) Domein dat voornamelijk de waarborgen Bijstand dakt. Hieronder wordt verstaan voornamelijk de algemene bijstand, jaarlijkse abonnementen, bijstand aan voertuigen, bijstand bij pech. 
( Assistance / Beistand / Assistance )
DomainType | 22 | DomainType - (X916 22)
Bijstand Entity ( ->) Al dan niet kosteloze dienstverlening, al dan niet gelinkt aan een bestaande dekking, die de klant moet bijstaan wanneer een gedekt schadegeval zich voordoet. Het doel van de hulpverlening bestaat erin een dringende hulp, een snelle en efficiënte ondersteuning te bieden aan onze cliënten zodat deze hun normale activiteiten zo snel mogelijk kunnen hervatten en dit in de best mogelijke omstandigheden. Deze dienstverlening is voorzien in Auto, Brand en Kleine Ondernemingen en wordt telefonisch geactiveerd. 
( Assistance / Hilfe / Assistance )
| AssistanceGuarantee | - ( 940)
Bijstand Coded value in Type schadegeval ( ->)  
( Assistance / Beistand / Aid )
EventAccidentType | 940 | EventAccidentType - (A1D2 940)
Bijstand Entity ( ->) (in het Engels:) think of edi-domain 22 : Assistance 
( Assistance / Beistand / Assistance )
| AssistanceInsuranceContract | - ( )
Bijstand Coded value in IBP Product Domain Code ( ->) Domein dat voornamelijk de waarborgen Bijstand dakt. Hieronder wordt verstaan voornamelijk de algemene bijstand, jaarlijkse abonnementen, bijstand aan voertuigen, bijstand bij pech. 
( Assistance / Beistand / Assistance )
IBPProductDomainType | X916-22 | IBPProductDomainType - (IBP3 X916-22)
Bijstand (CBFA 18) Coded value in Polistype ( ->) Als polistype voorbehouden aan de polissen die in hoofdorde bijstandsverlening waarborgen. Hieronder worden in het bijzonder begrepen de polissen van algemene bijstand, de jaarabonnementen, de bijstand voor voertuigen, de pechverhelping. 
( Assistance (CBFA 18) / Beistand (CBFA 18) / Assistance (FSMA 18) )
ContractPolicyType | 940 | ContractPolicyType - (A502 940)
Bijstand personen Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Assistance personnes / Beistand Personen / Assistance to persons )
ClaimCircumstanceType | 565 | ClaimCircumstanceType - (C221 565)
Bijstand voertuig Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Assistance véhicule / Beistand Fahrzeuge / Assistance for vehicles )
ClaimCircumstanceType | 566 | ClaimCircumstanceType - (C221 566)
Bijstand woning Entity ( ->) Als dekking. Geheel van diensten in verband met de woning. 
( Assistance habitat. / Beistand Wohnung / Residential assistance )
| ResidentialAssistanceCover | - ( 090)
Bijstandskosten Entity ( ->) Als dekking. Vergoeding van assistentie en bijstand (juridisch, psychologisch, materieel, ...) geleverd in de context van een schadegeval. 
( Frais d'assistance / Hilfe-Aufwendungen / Assistance expenses )
| AssistanceExpensesCover | - ( 040)
Bijstandspolis Coded value in Connexiteitsreden ( ->)  
( Police Assistance / Beistandspolice / Assistance policy )
ContractPolicyRelationReasonType | 94 | ContractPolicyRelationReasonType - (A04A 94)
Bijvoegsel Entity ( ->) Identificeert een actie. In het productiebeheer, de actie die een contract wijzigt qua inhoud, qua verzekerde objecten, voorziene waarborgen en dergelijke. Het gevolg is een bijvoegsel aan het contract. 
( Avenant / Aktion / Amendment )
| Amendment | - ( )
Bijvoegsel (handhaving van vervaldatum) Coded value in documentcode - bijvoegsel of vernieuwing ( ->)  
( Avenant (maintien de la date d'échéance) / Anhang (Durchsetzung von Due Date) / Appendix (enforcement of due date) )
ContractRevampingType | 1 | ContractRevampingType - (EW02 1)
Bijvoegsel schuldvordering Entity ( ->) Bijvoegsel schuldvordering (vanwege de schuldeiser). 
( Avenant de créance / Zuschlag Anspruch / Credit addendum )
| CreditAddendum | - ( 025)
BIJWERKER (FOTOGRAVURE) Coded value in Type beroep ( ->)  
( RETOUCHEUR (PHOTOGRAVURE) / Retoucheur(Photogravure) (*) / Retoucheur(Photogravure) (*) )
OccupationType | 2863 | OccupationType - (X041 2863)
BIJWERKER-KLEERMAKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( RETOUCHEUR-TAILLEUR / Retoucheur-Tailleur (*) / Retoucheur-Tailleur (*) )
OccupationType | 2020 | OccupationType - (X041 2020)
Bijwerking rubriek verzekeringsnemer Coded value in Bewerkingscode VERIDASS ( ->)  
( Mise à jour rubrique preneur / Nachbessern Abschnitt Versicherungsnehmer / Update section policyholder )
VeridassTransactionType | 23 | VeridassTransactionType - (Z230 23)
Bijzond.voorwerpen Entity ( ->) Als dekking. Voorwerpen van uitzonderlijke of specifieke waarde, die niet volgens eenvoudige algemene regels te bepalen valt. 
( Objets spéciaux / Spezielle Objekte / Special objects )
| SpecialObjectsCover | - ( 046)
Bijzondere autobusdiensten Coded value in Paritair comité ( ->)  
( Services spéciaux d'autobus / 140.02.00 (*) / Special coach services )
JointCommitteeType | 1400200 | JointCommitteeType - (A139 1400200)
Bijzondere clausule Entity ( ->) (in het Engels:) Clause - Paragraph or section in a contract stating a particular obligation or condition. 
( Clause particulière / Besondere Klausel / Special clause )
| SpecialClause | - ( 001)
Bijzondere voertuigen Coded value in Polistype ( ->) Als polistype voorbehouden aan polissen die enkel voertuigen verzekeren die niet onder de bovenstaande beschrijvingen passen. 
( Véhicules spéciaux / Besondere Fahrzeuge / Special vehicles )
ContractPolicyType | 579 | ContractPolicyType - (A502 579)
Bijzondere voorwaarden Entity ( ->) De bijzondere voorwaarden waren vroeger het geheel qua tekst dat de algemene voorwaarden vooraf ging, en dat alle specifieke informatie omvatte zoals contratnummer, datum opmaak, aanvang, concrete gegevens verzekeringsnemer en verzekerde persoon of goed en dergelijke. Een bijzondere clausule was daar dan een onderdeel van. 
( Conditions particulières / Besondere Bedingungen / Special conditions )
| SpecialCondition | - ( )
Bijzondere voorwaarden, niet codeerbaar Entity ( ->) Identificeert een document, of beter nog, de rol die dat document speelt binnen de context waar het opgegeven wordt. 
( Clauses particulières non encodables / Besondere Bedingungen - nicht codierlich / Special clauses, non code-able )
| ConditionsNonCoded | - ( 028)
BILJARTSTOFFEERDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( GARNISSEUR (BILLARD) / Garnisseur(Billard) (*) / Garnisseur(Billard) (*) )
OccupationType | 2086 | OccupationType - (X041 2086)
Bilzen/Hoeselt/Riemst Coded value in Zone van lokale politie ( ->)  
( Bilzen/Hoeselt/Riemst / Bilzen/Hoeselt/Riemst / Bilzen/Hoeselt/Riemst )
PoliceCoveredZoneCode | 5381 | PoliceCoveredZoneCode - (C244 5381)
BINDER (MANDENMAKERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( LIEUR (VANNERIE) / Lieur(Vannerie) (*) / Lieur(Vannerie) (*) )
OccupationType | 3429 | OccupationType - (X041 3429)
Binding met derde Attribute of Eiser ( ->) Duidt aan hoe de betrokkene zich verhoudt tot de eigenlijke derde van het schadegeval waarvan sprake.  
( Codification : Binding met derde / CL94 / -> )
( Lien avec tiers / Verbindung mit Drittem / Link with third party )
Claimant | PartyToOpponentPartyRelationshipTypeCode | RelationAdversaryType - (ATT CL94)
Binding met verzekeringnemer Attribute of Eiser ( ->) Duidt aan hoe de betrokkene zich verhoudt tot de verzekeringsnemer van de polis waarvan sprake.  
( Codification : Binding met verzekeringnemer / CL91 / -> )
( Lien avec preneur d'assurance / Verbindung mit Versicherungsnehmer / Link with policy holder )
Claimant | PartyToPolicyHolderRelationshipTypeCode | RelationPolicyHolderType - (ATT CL91)
Binnen het gebouw Coded value in Localisatie garage tov. het gebouw ( ->)  
( A l'intérieur du bâtiment / Innerhalb des Gebäudes / Inside the building )
BuildingGarageSituationType | 1 | BuildingGarageSituationType - (3V73 1)
Binnenboord Coded value in Scheepsmotor - plaatsing ( ->)  
( Incorporé / Innenbordmotor / Inboard motor )
WaterVehicleEnginePlacementType | 04 | WaterVehicleEnginePlacementType - (5804 04)
Binnendeur Coded value in Soort ruit ( ->)  
( Porte intérieure / Innentür / Inner Door )
BuildingWindowGlassType | 4 | BuildingWindowGlassType - (CM51 4)
BINNENGOEDMAKER (SIGAREN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( POUPIER (CIGARES) / Poupier(Cigares) (*) / Poupier(Cigares) (*) )
OccupationType | 3399 | OccupationType - (X041 3399)
BINNENHUISARCHITECT Coded value in Type beroep ( ->)  
( ARCHITECTE ENSEMBLIER / ArchitecteEnsemblier (*) / ArchitecteEnsemblier (*) )
OccupationType | 3 | OccupationType - (X041 3)
BINNENHUISDECORATEUR Coded value in Type beroep ( ->)  
( DECORATEUR ENSEMBLIER / DecorateurEnsemblier (*) / DecorateurEnsemblier (*) )
OccupationType | 404 | OccupationType - (X041 404)
BINNENHUISDECORATEUR (BEDIENDE) Coded value in Type beroep ( ->)  
( DECORATEUR D'INTERIEUR (EMPLOYE) / DecorateurD'Interieur(Employe) (*) / DecorateurD'Interieur(Employe) (*) )
OccupationType | 1336 | OccupationType - (X041 1336)
Binnenkoer Coded value in Stalling ( ->)  
( Cour intérieure / Hinterhof / Inner Courtyard )
VehicleGarageType | 6 | VehicleGarageType - (5420 6)
Binnenruit Coded value in Soort ruit ( ->)  
( Vitre intérieure / Innenfenster / Inside window )
BuildingWindowGlassType | 5 | BuildingWindowGlassType - (CM51 5)
Binnenschepen (Casco en BA) Coded value in Polistype ( ->) Als polistype voorbehouden aan de polissen die een binnenschip tot voorwerp hebben, zowel wat de schade aan het schip als wat de schade aan derden betreft. 
( Navigation fluviale (Corps et RC) / Binnenschiffe (Kasko und HP) / Inland navigation (Hull & Liability) )
ContractPolicyType | 820 | ContractPolicyType - (A502 820)
Binnenschip Coded value in Reis - type ( ->)  
( Bateau de navigation intérieure / Binnenschiffahrt / Inland navigation )
TripType | 3 | TripType - (8040 3)
Binnenschip Coded value in Vaartuig - type ( ->)  
( Péniche / Binnenschif / Barge )
WaterVehicleType | 02 | WaterVehicleType - (5801 02)
Binnenschipper Coded value in Sociaal statuut ( ->) Persoon van wie het beroep eruit bestaat binnenschepen te besturen of te onderhouden. 
( Batelier / Binnenschiffer / Boatman )
PersonSocialStatusType | 17 | PersonSocialStatusType - (A132 17)
BINNENSCHIPPER Coded value in Type beroep ( ->)  
( BATELIER / Batelier (*) / Batelier (*) )
OccupationType | 1495 | OccupationType - (X041 1495)
binnenschippers en loodsen (binnenvaa Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( bateliers et pilotes (navigation fluv / Binnenschiffer und Piloten (Binnenschifffahrt) / inland navigation operators and pilots (inland navigation) )
InsuredOccupationType | 60300 | InsuredOccupationType - (2111 60300)
Binnenvaart Coded value in Gebruik vaartuig ( ->) Zie de portaalsite belgium.be. Wat de DIV beschrijft onder het punt - Mobiliteit - Goederentransport - Water - Het Belgische scheepvaartnet.  
( Navigation intérieure / Binnenschiffahrt / Inland navigation )
WaterVehicleUsageType | 2 | WaterVehicleUsageType - (5800 2)
BINNENZOOLOPZETTER Coded value in Type beroep ( ->)  
( AFFICHEUR DE "PREMIERES" (CHAUSSURES) / AfficheurDe"Premieres"(Chaussures) (*) / AfficheurDe"Premieres"(Chaussures) (*) )
OccupationType | 2176 | OccupationType - (X041 2176)
BIOCHEMIST (UNIVERSITAIR OF ERMEE GELIJKGESTELD) Coded value in Type beroep ( ->)  
( BIOCHIMISTE (UNIVERSITAIRE OU ASSIMILE) / Biochimiste(UniversitaireOuAssimile) (*) / Biochimiste(UniversitaireOuAssimile) (*) )
OccupationType | 140 | OccupationType - (X041 140)
Bio-ethanol Coded value in Type brandstof ( ->)  
( Bio-ethanol / Bio-ethanol / Bio-ethanol )
VehicleFuelType | 13 | VehicleFuelType - (5015 13)
Bio-ethanol (E85) Coded value in Type hybride ( ->)  
( Bio-ethanol (E85) / Bio-ethanol (E85) / Bio-ethanol (E85) )
VehicleEngineHybridType | A0 | VehicleEngineHybridType - (561E A0)
Bio-ethanol (E85) en benzine Coded value in Type hybride ( ->)  
( Bio-ethanol (E85) et essence / Bio-ethanol (E85) und Benzin / Bio-ethanol (E85) and petrol )
VehicleEngineHybridType | A1 | VehicleEngineHybridType - (561E A1)
BIOFYSICUS Coded value in Type beroep ( ->)  
( BIOPHYSICIEN / Biophysicien (*) / Biophysicien (*) )
OccupationType | 142 | OccupationType - (X041 142)
biologen Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( biologistes, naturalistes (universita / Biologen / biologists )
InsuredOccupationType | 02200 | InsuredOccupationType - (2111 02200)
biologen Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( biologistes, naturalistes et assimile / Biologen / biologists )
InsuredOccupationType | 02300 | InsuredOccupationType - (2111 02300)
Biologen, veeartsen, agronomen Coded value in Verzekeringsnemer - beroepscode ( ->)  
( Biologistes, vétérinaires, agronomes / Biologen, Tierärzten, Agrarwissenschaftler / Biologists, veterinarians, agronomists )
PolicyHolderOccupationType | 02 | PolicyHolderOccupationType - (A141 02)
BIOLOOG (NIET-UINIVERSITAIR) Coded value in Type beroep ( ->)  
( BIOLOGISTE (NON UNIVERSITAIRE) / Biologiste(NonUniversitaire) (*) / Biologiste(NonUniversitaire) (*) )
OccupationType | 1351 | OccupationType - (X041 1351)
BIOLOOG (UNIVERSITAIR OF ERMEE GELIJKGESTELD) Coded value in Type beroep ( ->)  
( BIOLOGISTE (UNIVERSITAIRE OU ASSIMILE) / Biologiste(UniversitaireOuAssimile) (*) / Biologiste(UniversitaireOuAssimile) (*) )
OccupationType | 126 | OccupationType - (X041 126)
Bioscoop Coded value in Aard gebouw ( ->)  
( Cinéma / Kino / Cinema )
BuildingType | 21 | BuildingType - (3173 21)
BIPO Coded value in Juridisch statuut - afkorting ( ->)  
( OPEI / AIÖE / OIPO )
PersonLegalStatusShortType | 62 | PersonLegalStatusShortType - (A134 62)
birma Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( birmanie / Burma / Birma )
VictimFATNationalityType | 201 | VictimFATNationalityType - (CL2B 201)
BISCUITBAKKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( BISCUITIER / Biscuitier (*) / Biscuitier (*) )
OccupationType | 3041 | OccupationType - (X041 3041)
BISSCHOP Coded value in Type beroep ( ->)  
( EVEQUE / Eveque (*) / Eveque (*) )
OccupationType | 334 | OccupationType - (X041 334)
BITUMEERDER (PAPIER) Coded value in Type beroep ( ->)  
( BITUMEUR (PAPIER) / Bitumeur(Papier) (*) / Bitumeur(Papier) (*) )
OccupationType | 3348 | OccupationType - (X041 3348)
BLAASBALGMAKER (ORGELS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( SONFFLETIER (ORGUES) / Sonffletier(Orgues) (*) / Sonffletier(Orgues) (*) )
OccupationType | 3552 | OccupationType - (X041 3552)
BLAASINSTRUMENTENBOUWER Coded value in Type beroep ( ->)  
( FACTEUR INSTRUMENT A VENT / FacteurInstrumentAVent (*) / FacteurInstrumentAVent (*) )
OccupationType | 3544 | OccupationType - (X041 3544)
Blaaspomp Entity ( ->) Als dekking in dit geval. Meestal op vrachtwagens voor bulktransport, de luchtpomp en bijhorigheden die toelaat de bulkgoederen te laden en te lossen (graan, meel, poeders, ...) 
( Soufflerie / Blasegerät / Blower )
| BlowerCover | - ( 140)
BLACK-COOK Coded value in Type beroep ( ->)  
( BLACK-COOK / Black-Cook (*) / Black-Cook (*) )
OccupationType | 3771 | OccupationType - (X041 3771)
BLADENUITLEGGER (SIGAREN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( TRIEUR (CIGARES) / Trieur(Cigares) (*) / Trieur(Cigares) (*) )
OccupationType | 3397 | OccupationType - (X041 3397)
Blanco papier Coded value in Type papier ( ->)  
( Papier blanc / Blankopapier / Blanc paper )
DocumentPaperType | 1 | DocumentPaperType - (D121 1)
Blanco papier met overschrijvingsborderel Coded value in Type papier ( ->)  
( Papier blanc avec bordereau de versement / Leeres Papier mit Transfer-slip / Blank paper with transfer slip )
DocumentPaperType | 3 | DocumentPaperType - (D121 3)
Blankenberge/Zuienkerke Coded value in Zone van lokale politie ( ->)  
( Blankenberge/Zuienkerke / Blankenberge/Zuienkerke / Blankenberge/Zuienkerke )
PoliceCoveredZoneCode | 5445 | PoliceCoveredZoneCode - (C244 5445)
Blankwerkers, gereedschapsmakers, loodgi Coded value in Verzekeringsnemer - beroepscode ( ->)  
( Ajusteurs, outilleurs, plombiers, soudeu / Blankwerker, Werkzeugmacher, Sanitär / Bank workers, tool makers, plumbing )
PolicyHolderOccupationType | 76 | PolicyHolderOccupationType - (A141 76)
Blauw Coded value in Kleur van het voertuig ( ->)  
( Bleu / Blau / Blue )
VehicleColourType | I | VehicleColourType - (5019 I)
BLAUWDRUKMAKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( TIREUR DE BLEUS / TireurDeBleus (*) / TireurDeBleus (*) )
OccupationType | 813 | OccupationType - (X041 813)
BLAUWER (METALEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( BLEUISSEUR (METAL) / Bleuisseur(Metal) (*) / Bleuisseur(Metal) (*) )
OccupationType | 2257 | OccupationType - (X041 2257)
BLAUWER (OPTIEKGLAS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( BLEUISSEUR (VERRES D'OPTIQUE) / Bleuisseur(VerresD'Optique) (*) / Bleuisseur(VerresD'Optique) (*) )
OccupationType | 2932 | OccupationType - (X041 2932)
BLAUWER (TEXTIEL) Coded value in Type beroep ( ->)  
( AZUREUR (TEXTILES) / Azureur(Textiles) (*) / Azureur(Textiles) (*) )
OccupationType | 1989 | OccupationType - (X041 1989)
BLEKER (LEDER) Coded value in Type beroep ( ->)  
( BLANCHISSEUR (CUIR) / Blanchisseur(Cuir) (*) / Blanchisseur(Cuir) (*) )
OccupationType | 3524 | OccupationType - (X041 3524)
BLEKER (PAPIERBRIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( BLANCHISSEUR (PATE A PAPIER) / Blanchisseur(PateAPapier) (*) / Blanchisseur(PateAPapier) (*) )
OccupationType | 3316 | OccupationType - (X041 3316)
BLEKER (SCHEIKUNDIGE INDUSTRIE) Coded value in Type beroep ( ->)  
( BLANCHISSEUR (INDUSTRIE CHIMIQUE) / Blanchisseur(IndustrieChimique) (*) / Blanchisseur(IndustrieChimique) (*) )
OccupationType | 3284 | OccupationType - (X041 3284)
BLEKER (TEXTIEL) Coded value in Type beroep ( ->)  
( BLANCHISSEUR (TEXTILES) / Blanchisseur(Textiles) (*) / Blanchisseur(Textiles) (*) )
OccupationType | 1940 | OccupationType - (X041 1940)
BLEKER (WASSERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( BLANCHISSEUR (BLANCHISSERIE) / Blanchisseur(Blanchisserie) (*) / Blanchisseur(Blanchisserie) (*) )
OccupationType | 3859 | OccupationType - (X041 3859)
blekers Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( blanchisseurs, teinturiers et finisseu / Bleicher / Bleachers )
InsuredOccupationType | 71600 | InsuredOccupationType - (2111 71600)
Blijvende invaliditeit Entity ( ->) Als dekking. Fysieke aantasting van een persoon, met blijvend karakter en volgens een overeengekomen procedure gewaardeerd. 
( Invalidité permanente / Dauernde Invalidität / Permanent disability )
| PermanentDisabilityCover | - ( 017)
Blijvende invaliditeit Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Invalidité permanente / Dauernde Invalidität / Permanent disability )
| PermanentDisability | - ( )
Bliksem Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Foudre / Blitzschlag / Lightning )
ClaimCircumstanceType | 321 | ClaimCircumstanceType - (C221 321)
Blikseminslag Entity ( ->) Gebeurtenis. De bliksem treft een constructie of een voorwerp. 
( Foudre / Blitzeinschlag / Lightning )
| Lightning | - ( 321)
BLIKSLAGER Coded value in Type beroep ( ->)  
( FERBLANTIER / Ferblantier (*) / Ferblantier (*) )
OccupationType | 2486 | OccupationType - (X041 2486)
BLINDENKAPPER (IN KAARTZETTEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( PIQUEUR D'OEILLETS (MISE EN CARTES) / PiqueurD'Oeillets(MiseEnCartes) (*) / PiqueurD'Oeillets(MiseEnCartes) (*) )
OccupationType | 1923 | OccupationType - (X041 1923)
BLINDEUR (BEPANTSERING) (METAAL) Coded value in Type beroep ( ->)  
( BLINDEUR (METAL) / Blindeur(Metal) (*) / Blindeur(Metal) (*) )
OccupationType | 2483 | OccupationType - (X041 2483)
Bloed- en aanverwanten in de rechte lijn tot in de 3de graad Coded value in Type verhaalafstand ( ->)  
( Parents et alliés en ligne directe jusqu'au troisième degrée / Bluts- und Anverwandten in direkter Linie bis zum 3. Grad / Relatives and in-laws in direct line up to the third degree )
RecourseDroppedType | 12 | RecourseDroppedType - (M03J 12)
Bloedsomloopstelsel in het algemeen Coded value in Localisering kwetsuren/verwondingen ( ->)  
( Appareil circulatoire en général / Kreislauf-System im allgemeinen / Circulatory system in General )
EventAccidentInjuriesLocationType | 71 | EventAccidentInjuriesLocationType - (CQ57 71)
BLOEMBOLLENKWEKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( BULBICUTEUR / Bulbicuteur (*) / Bulbicuteur (*) )
OccupationType | 1141 | OccupationType - (X041 1141)
BLOEMBOLLENPRODUCENT Coded value in Type beroep ( ->)  
( PRODUCTEUR DE BULBES / ProducteurDeBulbes (*) / ProducteurDeBulbes (*) )
OccupationType | 1140 | OccupationType - (X041 1140)
BLOEMENKWEKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( FLORICULTEUR / Floriculteur (*) / Floriculteur (*) )
OccupationType | 1138 | OccupationType - (X041 1138)
BLOEMENPLUKKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( CUEILLEUR DE FLEURS / CueilleurDeFleurs (*) / CueilleurDeFleurs (*) )
OccupationType | 1249 | OccupationType - (X041 1249)
Bloementeelt Coded value in Paritair comité ( ->)  
( Floriculture / 145.01.00 (*) / Joint Committee for the floriculture )
JointCommitteeType | 1450100 | JointCommitteeType - (A139 1450100)
BLOKWACHTER (SPOORWEGEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( GARDE-BLOC (CHEMINS DE FER) / Garde-Bloc(CheminsDeFer) (*) / Garde-Bloc(CheminsDeFer) (*) )
OccupationType | 1616 | OccupationType - (X041 1616)
Bloot./cont. elec.stroom Coded value in Vorm ongeval ( ->)  
( Exposition / cont. courant electr. / Exposition/Kontakt mit elektrischem Strom / Exposure/contact electric current )
EventAccidentShapeType | 070 | EventAccidentShapeType - (CQ81 070)
Blootsteelin ioniser. stralingen Coded value in Vorm ongeval ( ->)  
( Exposition a des rad.ionisantes / Exposition gegenüber ionisierender Strahlung / Ionising radiation exposure )
EventAccidentShapeType | 082 | EventAccidentShapeType - (CQ81 082)
Blootstel./cont. giftige stof Coded value in Vorm ongeval ( ->)  
( Exposition / cont. substance nocives / Exposition/Kontakt mit toxischen Substanz / Exposure/contact toxins )
EventAccidentShapeType | 080 | EventAccidentShapeType - (CQ81 080)
Blootstelling andere stralingen Coded value in Vorm ongeval ( ->)  
( Exposition a des radiations autres / Gefährdung durch andere Strahlungen / Exposure other radiations )
EventAccidentShapeType | 083 | EventAccidentShapeType - (CQ81 083)
Blootstelling/contact koude/warmte Coded value in Vorm ongeval ( ->)  
( Exposition / contact chaleur/froid / Exposition/Kontakt mit kalt/warm / Exposure/contact cold/heat )
EventAccidentShapeType | 060 | EventAccidentShapeType - (CQ81 060)
BLOUSEMAAKSTER Coded value in Type beroep ( ->)  
( BLOUSIERE / Blousiere (*) / Blousiere (*) )
OccupationType | 2036 | OccupationType - (X041 2036)
BOAR-verzekeraar Entity ( ->) Partij-rol - Verzekeraar Brand, Ongevallen en Andere Risicos. 
( Assureur IARD / Versicherer FUAR / FAOR-insurer )
| DamageInsurer | - ( 046)
BOBIJNER (DRUKKERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( BOBINEUR D'IMPRIMERIE / BobineurD'Imprimerie (*) / BobineurD'Imprimerie (*) )
OccupationType | 2842 | OccupationType - (X041 2842)
BOBIJNER (SPINNERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( BOBINEUR (FILATURE) / Bobineur(Filature) (*) / Bobineur(Filature) (*) )
OccupationType | 1858 | OccupationType - (X041 1858)
BOBINEERDER (ELECTRISCHE DRADEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( BOBINEUR DE FILS ELECTRIQUES / BobineurDeFilsElectriques (*) / BobineurDeFilsElectriques (*) )
OccupationType | 2581 | OccupationType - (X041 2581)
BOBINEERDER (PAPIER) Coded value in Type beroep ( ->)  
( BOBINETTEUR (PAPIER) / Bobinetteur(Papier) (*) / Bobinetteur(Papier) (*) )
OccupationType | 3338 | OccupationType - (X041 3338)
BOBINEERDER (RADIO) Coded value in Type beroep ( ->)  
( BOBINEUR (RADIO) / Bobineur(Radio) (*) / Bobineur(Radio) (*) )
OccupationType | 2582 | OccupationType - (X041 2582)
Bode Coded value in Reis - type ( ->)  
( Messager / Bote / Messenger )
TripType | 7 | TripType - (8040 7)
BODE (PRIVE) Coded value in Type beroep ( ->)  
( HUISSIER (PRIVE) / Huissier(Prive) (*) / Huissier(Prive) (*) )
OccupationType | 923 | OccupationType - (X041 923)
BODEMKUNDIG TECHNICUS Coded value in Type beroep ( ->)  
( TECHNICIEN PEDOLOGUE / TechnicienPedologue (*) / TechnicienPedologue (*) )
OccupationType | 1356 | OccupationType - (X041 1356)
BODEMKUNDIGE (UNIVERSITAIR OF ERMEE GELIJKGESTELD) Coded value in Type beroep ( ->)  
( PEDOLOGUE (UNIVERSITAIRE OU ASSIMILE) / Pedologue(UniversitaireOuAssimile) (*) / Pedologue(UniversitaireOuAssimile) (*) )
OccupationType | 120 | OccupationType - (X041 120)
BODEMPLAATSER (KUIPERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( PLACEUR DE FONDS (TONNELERIE) / PlaceurDeFonds(Tonnelerie) (*) / PlaceurDeFonds(Tonnelerie) (*) )
OccupationType | 2665 | OccupationType - (X041 2665)
boden Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( messagers / Boden / Messengers )
InsuredOccupationType | 66500 | InsuredOccupationType - (2111 66500)
BODUKAP Coded value in Zone van lokale politie ( ->)  
( BODUKAP / BODUKAP / BODUKAP )
PoliceCoveredZoneCode | 5359 | PoliceCoveredZoneCode - (C244 5359)
BOEKBINDER (BOEKBINDERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( RELIEUR (RELIURE) / Relieur(Reliure) (*) / Relieur(Reliure) (*) )
OccupationType | 2865 | OccupationType - (X041 2865)
boekbinders en soortgelijke arbeiders Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( relieurs et travailleurs assimiles / Buchbinder und verwandte Arbeitskräfte / bookbinders and related workers )
InsuredOccupationType | 81600 | InsuredOccupationType - (2111 81600)
BOEKENLEGGERMAKER (BOEKBINDERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( TRANCHEFILEUR (RELIURE) / Tranchefileur(Reliure) (*) / Tranchefileur(Reliure) (*) )
OccupationType | 2878 | OccupationType - (X041 2878)
BOEKHANDELAAR Coded value in Type beroep ( ->)  
( LIBRAIRIE / Librairie (*) / Librairie (*) )
OccupationType | 997 | OccupationType - (X041 997)
BOEKHOUDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( COMPTABLE / Comptable (*) / Comptable (*) )
OccupationType | 506 | OccupationType - (X041 506)
BOEKHOUDER (BEDIENDE) Coded value in Type beroep ( ->)  
( TENEUR DE LIVRES / TeneurDeLivres (*) / TeneurDeLivres (*) )
OccupationType | 914 | OccupationType - (X041 914)
BOEKHOUDINGSBEDIENDE Coded value in Type beroep ( ->)  
( EMPLOYE COMPTABILITE / EmployeComptabilite (*) / EmployeComptabilite (*) )
OccupationType | 784 | OccupationType - (X041 784)
Boekhoudkundig document Entity ( ->) Document dat het bewijs vormt van de gegrondheid van een boekhoudkundige beweging, in de boekhouding van de uitgever van het document, zowel als in de boekhouding van de ontvanger van het document. Dat is dan een borderel. Eveneens het document dat een weergave is van de bewegingen in de boekhouding van de uitgever van het document, wat eveneens de bewegingen in de boekhouding van de ontvanger staaft. dat is dan een rekeninguittreksel. 
( Document comptable / Buchhaltungsbeleg / Accounting document )
| AccountingStatement | - ( )
Boekhoudkundige beweging Coded value in Boeking - Recordtype ( ->)  
( Mouvement comptable / Bewegung / Movement )
AccountingRecordType | 2 | AccountingRecordType - (B043 2)
Boekhoudkundige lijn Entity ( ->) Identificeert een lijn in een rekeninguittreksel. Bemerk dat het in de meerderheid van de gevallen (voor kwijtingen) eigenlijk de samentrekking is van twee boekhoudkundige verrichtingen of lijnen (de journaalposten premie en commissie worden op één enkele lijn weergegeven). 
( Ligne comptable / Buchhaltung-Linie / Accounting line )
| AccountingLine | - ( )
Boeking en statistiek Coded value in Code boekh./statistiek ( ->)  
( Comptable et statistique / Buchung und Statistiken / Booking and statistics )
AccountingPlusStatisticsType | Y | AccountingPlusStatisticsType - (8010 Y)
Boeking terugbetaling Coded value in Soort beweging (op een kwijting) ( ->)  
( Comptabilisation du remboursement / Buchung der Erstattung / Booking refund )
PremiumInvoiceTransactionType | 9 | PremiumInvoiceTransactionType - (B041 9)
Boekingsdatum Attribute of Kwijting ( ->) Datum waarop een transactie in de boekhouding geboekt wordt. 
( Codification : / / -> )
( Date de comptabilisation / Buchungsdatum / Accounting date )
PremiumNotification | NotificationAccountingDate | - ( )
Boekingsdatum Attribute of Boekhoudkundig document ( ->) Datum waarop een transactie in de boekhouding ingeschreven wordt. 
( Codification : / / -> )
( Date de comptabilisation / Buchungsdatum / Accounting date )
AccountingStatement | AccountingDate | - (DTM 005)
BOENWASSER (MEUBELEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CIREUR (MEUBLES) / Cireur(Meubles) (*) / Cireur(Meubles) (*) )
OccupationType | 2682 | OccupationType - (X041 2682)
BOER Coded value in Type beroep ( ->)  
( AGRICULTEUR / Agriculteur (*) / Agriculteur (*) )
OccupationType | 1125 | OccupationType - (X041 1125)
Boerderij Coded value in Aard gebouw ( ->)  
( Ferme / Bauernhof / Farm )
BuildingType | 04 | BuildingType - (3173 04)
BOERENKNECHT Coded value in Type beroep ( ->)  
( DOMESTIQUE DE FERME / DomestiqueDeFerme (*) / DomestiqueDeFerme (*) )
OccupationType | 1189 | OccupationType - (X041 1189)
boeroendi Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( burundi / Burundi / Burundi )
VictimFATNationalityType | 303 | VictimFATNationalityType - (CL2B 303)
BOKAALGARNEERDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( GARNISSEUR DE BOCAUX / GarnisseurDeBocaux (*) / GarnisseurDeBocaux (*) )
OccupationType | 3234 | OccupationType - (X041 3234)
BOKKENZETTER (MIJNEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MONTEUR DE PILES (MINES) / MonteurDePiles(Mines) (*) / MonteurDePiles(Mines) (*) )
OccupationType | 1737 | OccupationType - (X041 1737)
BOKSER Coded value in Type beroep ( ->)  
( BOXEUR / Boxeur (*) / Boxeur (*) )
OccupationType | 3904 | OccupationType - (X041 3904)
Bolivia Coded value in Landcode ( ->)  
( Bolivie / Bolivien / Bolivia )
CountryType | BO | CountryType - (519B BO)
bolivia Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( bolivie / Bolivien / Bolivia )
VictimFATNationalityType | 512 | VictimFATNationalityType - (CL2B 512)
Boliviaanse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( bolivienne / bolivianische / Bolivienne2 (*) )
NationalityType | BO | NationalityType - (A121 BO)
Boliviaanse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( bolivienne / bolivianische / Bolivian )
NationalityType | BOL | NationalityType - (A121 BOL)
BOLLENWINDSTER Coded value in Type beroep ( ->)  
( EPOULEUSE / Epouleuse (*) / Epouleuse (*) )
OccupationType | 1865 | OccupationType - (X041 1865)
Bonaire, Sint Eustatius en Saba Coded value in Landcode ( ->)  
( Bonaire, Sint Eustatius et Saba / Bonaire, Sint Eustatius und Saba / Bonaire, Sint Eustatius and Saba )
CountryType | BQ | CountryType - (519B BQ)
Bond Coded value in Collectiviteit ( ->)  
( Fédération / Bund / Federation )
GroupType | 19 | GroupType - (A135 19)
BONTKLEERMAKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( PELISSIER / Pelissier (*) / Pelissier (*) )
OccupationType | 2046 | OccupationType - (X041 2046)
BONTWERKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( FOURREUR / Fourreur (*) / Fourreur (*) )
OccupationType | 2043 | OccupationType - (X041 2043)
bontwerkers e.d. Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( fourreurs et travailleurs assimiles / Kürschner, etc. / furriers, etc. )
InsuredOccupationType | 72200 | InsuredOccupationType - (2111 72200)
Bonus : verdeelsleutel Coded value in Type wijziging van de planning ( ->)  
( Bonus : répartition / Bonus: Schlüssel / Bonus: key )
PlanningChangeType | 6 | PlanningChangeType - (EW13 6)
Bonus : verdeelsleutel Coded value in Type wijziging planning ( ->)  
( Bonus : répartition / Bonus : Teilung / Bonus : spread )
FinancialPlanningChangeType | 6 | FinancialPlanningChangeType - (EW13 6)
Bonus niet onderschreven Coded value in Status anticipatieve bonus ( ->)  
( Bonus non souscrit / Bonus nicht unterstützt / Bonus not subscribed )
BonusInAdvanceStatusType | 02 | BonusInAdvanceStatusType - (3192 02)
Bonus schadevrij-zijn bij vorige verzekeraar Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Bonus pour non-sinistralité chez l'assureur précédent / Bonus Schaden frei - in früheren Versicherer / No-claims bonus at previous insurer )
| NCBAtPreviousInsurer | - ( )
Bonus schadevrij-zijn, 2 jaar Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Bonus pour non-sinistralité, 2 années / Prämienstufe aufgrund von Schäden frei 2 Jahre / No-claims bonus, 2 years ago )
| NCBYearMinus2 | - ( )
Bonus schadevrij-zijn, 3 jaar Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Bonus pour non-sinistralité, 3 ans / Prämienstufe aufgrund von Schäden frei - 3 Jahre / No-claims bonus, 3 years ago )
| NCBYearMinus3 | - ( )
Bonus schadevrij-zijn, bij onderschrijving Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Bonus pour non-sinistralité, lors de la souscription / Bonus Schaden frei - zum Zeitpunkt der Anerkennung / No-claims bonus at underwriting )
| NCBAtUnderwriting | - ( )
Bonus schadevrij-zijn, gerefereerde Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Bonus pour non-sinistralité, référé / Prämienstufe aufgrund von Schäden frei - auf die verwiesen wird / No-claims bonus, referenced )
| NCBReference | - ( )
Bonus schadevrij-zijn, vorige Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Bonus pour non-sinistralité, précédent / Prämienstufe aufgrund von Schäden frei - zurück / No-claims bonus, previous )
| NCBPrevious | - ( )
Bonus verworven Coded value in Status anticipatieve bonus ( ->)  
( Bonus acquis / Bonus erworben / Bonus obtained )
BonusInAdvanceStatusType | 01 | BonusInAdvanceStatusType - (3192 01)
Bonus/malus klasse Attribute of Huidige bonus schadevrij-zijn ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Codification : Bonus/malus klasse / 5301 / -> )
( Classe de bonus/malus / Bonus/Malus-Klasse - die gilt / Actual no claims bonus class )
NCBActual | NCBActualClassCode | BonusMalusClassType - (ATT 5301)
Bonus/malus klasse Attribute of Bonus schadevrij-zijn, bij onderschrijving ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Codification : Bonus/malus klasse / 5301 / -> )
( Classe de bonus/malus / Bonus/Malus-Klasse - die gilt / Actual no claims bonus class )
NCBAtUnderwriting | NCBAtUnderwritingClassCode | BonusMalusClassType - (ATT 5301)
Bonus/malus klasse Attribute of Bonus schadevrij-zijn bij vorige verzekeraar ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Codification : Bonus/malus klasse / 5301 / -> )
( Classe de bonus/malus / Bonus/Malus-Klasse - die gilt / Actual no claims bonus class )
NCBAtPreviousInsurer | NCBAtPreviousInsurerClassCode | BonusMalusClassType - (ATT 5301)
Bonus/malus niet OK Coded value in Reden voor BRB-code B ( ->)  
( Bonus/malus pas OK / Bonus/Malus nicht OK / Bonus/malus not OK )
PremiumNotificationReturnReasonBType | 05 | PremiumNotificationReturnReasonBType - (BRBC 05)
Bonus/malusgraad in vorige maatschappij Attribute of Bonus schadevrij-zijn bij vorige verzekeraar ( ->) Graad op de schaal bonus/malus, zoals deze van toepassing was bij de vorige maatschappij. (Codering : KB 03.02.1992, bijlage 2)  
( Codification : Bonus/malusgraad van toepassing / 5300 / -> )
( Degré bonus/malus dans la compagnie précédente / Bonus/Malusgrad beim voriger Versicherer / No claims bonus level at previous insurer )
NCBAtPreviousInsurer | NCBAtPreviousInsurerLevelCode | NoClaimsBonusLevelActualType - (ATT 5321)
Bonus/malusgraad jaar -2 Attribute of Bonus schadevrij-zijn, 2 jaar ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Bonus/malusgraad van toepassing / 5300 / -> )
( Degré bonus/malus année -2 / Bonus/Malusgrad Jahr -2 / No claims bonus level year -2 )
NCBYearMinus2 | NCBYearMinus2LevelCode | NoClaimsBonusLevelActualType - (ATT 5311)
Bonus/malusgraad jaar -3 Attribute of Bonus schadevrij-zijn, 3 jaar ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Bonus/malusgraad van toepassing / 5300 / -> )
( Degré bonus/malus année -3 / Bonus/Malusgrad Jahr -3 / No claims bonus level year -3 )
NCBYearMinus3 | NCBYearMinus3LevelCode | NoClaimsBonusLevelActualType - (ATT 5312)
Bonus/malusgraad van referte Attribute of Bonus schadevrij-zijn, gerefereerde ( ->) Graad op de schaal bonus/malus, zoals deze van toepassing is op het moment van opstellen van de polis of het laatste bijvoegsel. (Codering : KB 03.02.1992, bijlage 2)  
( Codification : Bonus/malusgraad van toepassing / 5300 / -> )
( Degré bonus/malus de référence / Referenz-Bonus/Malusgrad / Reference level for no claims bonus )
NCBReference | NCBReferenceLevelCode | NoClaimsBonusLevelActualType - (ATT 5340)
Bonus/malusgraad van toepassing Attribute of Huidige bonus schadevrij-zijn ( ->) Graad van bonus/malus, zoals deze van toepassing is op het moment in kwestie. De betekenis kan verschillen van maatschappij tot maatschappij.  
( Codification : Bonus/malusgraad van toepassing / 5300 / -> )
( Degré bonus/malus d'application / Geltender Bonus/Malusgrad / Actual no claims bonus level )
NCBActual | NCBActualLevelCode | NoClaimsBonusLevelActualType - (ATT 5300)
Bonus-malusattest Coded value in Code bericht ( ->)  
( Attestation bonus-malus / Bonus-Malus-Zertifikat / Bonus-malus certificate )
MessageType | A14 | MessageType - (Z000 A14)
Bonusniveau wegens schadevrij Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Niveau du bonus pour non-sinistralité / Prämienstufe aufgrund von Schäden frei / No-claims bonus level )
| NCBLevel | - ( )
Bonusvoorwaarden niet voldaan Coded value in Status anticipatieve bonus ( ->)  
( Conditions du bonus non remplies / Bonusregeln und Bedingungen nicht erfüllt / Bonus conditions not fulfilled )
BonusInAdvanceStatusType | 03 | BonusInAdvanceStatusType - (3192 03)
BOODSCHAPPER (BERICHTEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MESSAGER (COMMUNICATIONS) / Messager(Communications) (*) / Messager(Communications) (*) )
OccupationType | 1671 | OccupationType - (X041 1671)
BOODSCHAPPER-BODE (PRIVE) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MESSAGER-HUISSIER (PRIVE) / Messager-Huissier(Prive) (*) / Messager-Huissier(Prive) (*) )
OccupationType | 924 | OccupationType - (X041 924)
BOODSCHAPSLOPER Coded value in Type beroep ( ->)  
( COMMISSIONNAIRE (MESSAGER) / Commissionnaire(Messager) (*) / Commissionnaire(Messager) (*) )
OccupationType | 1672 | OccupationType - (X041 1672)
BOOGVLAMSNIJDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( OXYCOUPEUR / Oxycoupeur (*) / Oxycoupeur (*) )
OccupationType | 2474 | OccupationType - (X041 2474)
BOOKMAKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( BOOKMAKER / Bookmaker (*) / Bookmaker (*) )
OccupationType | 3937 | OccupationType - (X041 3937)
Bookmakers Coded value in Risicoklasse (activiteit) ( ->)  
( Bookmakers / Buchmacher / Bookmakers )
ActivityRiskClassType | 04 | ActivityRiskClassType - (5197 04)
Bookmakers Coded value in Code beroep ( ->)  
( Bookmakers / Buchmacher / Bookmakers )
DriverRiskClassType | 04 | DriverRiskClassType - (A197 04)
BOOMKAPONDERNEMER (NIET IN BOS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ENTREPRENEUR D'ABATTAGE D'ARBRES NON FORESTIERS / EntrepreneurD'AbattageD'ArbresNonForestiers (*) / EntrepreneurD'AbattageD'ArbresNonForestiers (*) )
OccupationType | 1185 | OccupationType - (X041 1185)
BOOMKWEKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( PEPINIERISTE / Pepinieriste (*) / Pepinieriste (*) )
OccupationType | 1158 | OccupationType - (X041 1158)
BOOMKWEKER (ARBEIDER) Coded value in Type beroep ( ->)  
( OUVRIER PEPINIERISTE / OuvrierPepinieriste (*) / OuvrierPepinieriste (*) )
OccupationType | 1241 | OccupationType - (X041 1241)
BOOMKWEKER (BOS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( SYLVICULTEUR / Sylviculteur (*) / Sylviculteur (*) )
OccupationType | 1291 | OccupationType - (X041 1291)
Boomkwekerijen Coded value in Paritair comité ( ->)  
( Pépinières / 145.03.00 (*) / Joint Committee for the tree nurseries )
JointCommitteeType | 1450300 | JointCommitteeType - (A139 1450300)
BOOMMERKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( MARQUEUR D'ARBRES / MarqueurD'Arbres (*) / MarqueurD'Arbres (*) )
OccupationType | 1310 | OccupationType - (X041 1310)
BOOMPLANTER (BOS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( PLANTEUR D'ARBRES (FORET) / PlanteurD'Arbres(Foret) (*) / PlanteurD'Arbres(Foret) (*) )
OccupationType | 1312 | OccupationType - (X041 1312)
BOOMSNOEIER (BOS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ELAGUEUR (FORET) / Elagueur(Foret) (*) / Elagueur(Foret) (*) )
OccupationType | 1301 | OccupationType - (X041 1301)
BOOMTELER Coded value in Type beroep ( ->)  
( ARBORICULTEUR PEPINIERISTE / ArboriculteurPepinieriste (*) / ArboriculteurPepinieriste (*) )
OccupationType | 1157 | OccupationType - (X041 1157)
BOOMVELLER (HOUTHAKKER) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ABATTEUR (BUCHERON) / Abatteur(Bucheron) (*) / Abatteur(Bucheron) (*) )
OccupationType | 1294 | OccupationType - (X041 1294)
Boorddocument Attribute of Boorddocument ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Codification : Boorducument / A1DB / -> )
( Document de bord / Borddokument / Board document )
BoardDocumentResponse | BoardDocumentResponseTypeCode | BoardDocumentType - (RDT A1DB)
Boorddocument Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Document de bord / Borddokument / Board document )
| BoardDocumentResponse | - (RDT A1DB)
BOORDER (AFWERKING) (WALSERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( FOREUR DE PARACHEVEMENT (LAMINOIR) / ForeurDeParachevement(Laminoir) (*) / ForeurDeParachevement(Laminoir) (*) )
OccupationType | 2264 | OccupationType - (X041 2264)
BOORDER (EDELSTENEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( PERCEUR (PIERRES PRECIEUSES) / Perceur(PierresPrecieuses) (*) / Perceur(PierresPrecieuses) (*) )
OccupationType | 2394 | OccupationType - (X041 2394)
BOORDER (METAAL) Coded value in Type beroep ( ->)  
( FOREUR (METAL) / Foreur(Metal) (*) / Foreur(Metal) (*) )
OccupationType | 2412 | OccupationType - (X041 2412)
BOORDER (PARELS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( PERCEUR (PERLES) / Perceur(Perles) (*) / Perceur(Perles) (*) )
OccupationType | 2395 | OccupationType - (X041 2395)
BOORDER IN DE LAAG (MIJNEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( FOREUR EN VEINE (MINES) / ForeurEnVeine(Mines) (*) / ForeurEnVeine(Mines) (*) )
OccupationType | 1730 | OccupationType - (X041 1730)
BOORDER-PEILER (PUTTEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( FOREUR-SONDEUR (PUITS) / Foreur-Sondeur(Puits) (*) / Foreur-Sondeur(Puits) (*) )
OccupationType | 1790 | OccupationType - (X041 1790)
BOORDMECANIEKER (LUCHTVAART) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MECANICIEN DE BORD (AVION) / MecanicienDeBord(Avion) (*) / MecanicienDeBord(Avion) (*) )
OccupationType | 1538 | OccupationType - (X041 1538)
boordwerktuigkundigen (vliegtuig) Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( mecaniciens de bord (aviation) / Flugingenieure (Flugzeug) / flight engineers (airplane) )
InsuredOccupationType | 62200 | InsuredOccupationType - (2111 62200)
boormachines en panzers Coded value in Type gebruikte materieel ( ->)  
( haveuses et panzers / Bohren - Maschinen und Panzer / drilling machines and panzers )
ActivityEquipmentType | 151 | ActivityEquipmentType - (CQ79 151)
BOORSTANGENHERSTELLER (PETROLEUM) Coded value in Type beroep ( ->)  
( SONDEUR DE PLANCHER (PETROLE) / SondeurDePlancher(Petrole) (*) / SondeurDePlancher(Petrole) (*) )
OccupationType | 1796 | OccupationType - (X041 1796)
Boot Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Bateau / Boot / Boat )
ClaimCircumstanceType | 215 | ClaimCircumstanceType - (C221 215)
Boot, romp breedte Attribute of Vaartuig ( ->) Voor de netto lengte van de romp, gebruik de QTY+024, en voor de netto breedte, gebruik de QTY+026. 
( Codification : / / -> )
( Bateau, largueur de la coque / Boot Rumpf Breidten / Ship, hull width )
WaterVehicle | WaterVehicleHullWidth | - (QTY 026)
Boot, romp lengte Attribute of Vaartuig ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Codification : / / -> )
( Bateau, longueur de la coque / Boot Rumpf Längen / Ship, hull lenght )
WaterVehicle | WaterVehicleHullLength | - (QTY 024)
Boot, totale lengte Attribute of Vaartuig ( ->) Voor de netto lengte van de romp, gebruik de QTY+024, en voor de netto breedte, gebruik de QTY+026. 
( Codification : / / -> )
( Bateau, longueur hors tout / Boot Längen / Ship, total lenght )
WaterVehicle | WaterVehicleGrossLength | - (QTY 145)
Bootaanhangwagen Coded value in Type van het voertuig volgens DIV ( ->)  
( Remorque à bateau / Bootsanhänger / Boat trailer )
VehicleType | BR | VehicleType - (5003 BR)
BOOTSMAN Coded value in Type beroep ( ->)  
( MARINIER / Marinier (*) / Marinier (*) )
OccupationType | 1509 | OccupationType - (X041 1509)
BOOTSMAN (VISSERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MAITRE D'EQUIPAGE (PECHE) / MaitreD'Equipage(Peche) (*) / MaitreD'Equipage(Peche) (*) )
OccupationType | 1263 | OccupationType - (X041 1263)
Bordeaux Coded value in Kleur van het voertuig ( ->)  
( Bordeaux / Bordeaux / Bordeaux )
VehicleColourType | K | VehicleColourType - (5019 K)
BORDENWASSER (HORECA) Coded value in Type beroep ( ->)  
( PLONGEUR (HORECA) / Plongeur(Horeca) (*) / Plongeur(Horeca) (*) )
OccupationType | 3808 | OccupationType - (X041 3808)
Borderel Coded value in Enveloptype ( ->) Niet gebruiken in nieuwe ontwikkelingen (aldus genoteerd op 08.11.2001). 
( Bordereau / Bordereau (*) / Bordereau (*) )
MessageEnvelopeType | 003 | MessageEnvelopeType - (X925 003)
Borderel Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Bordereau / Bordereau / Accounting statement )
| MessageAboutAccountBordereau | - ( 0702)
Borderel Entity ( ->) Een borderel van een contante kwijting, of een termijnborderel, van termijnkwijtingen. In een ver verleden ging het borderel naar de boekhouding, en de kwijting via de relatiebeheerder, uiteindelijk mits betaling naar de klant aan wie bij middel van een bericht van contante, of een vervaldagbericht, diets gemaakt was dat er iets moest betaald worden. 
( Bordereau / Bordereau / Docket )
| AccountingBordereau | - ( )
Borderel contant Coded value in Code bericht ( ->)  
( Bordereau comptant / Barzahlung Bordereau / Cash deposit document )
MessageType | B02 | MessageType - (Z000 B02)
Borderel directe regeling debet of credit Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Bordereau de règlement direct débit ou crédit / RDR soll- oder Anweisung / Knock for knock debit or credit statement )
| KfkDebitOrCreditStatement | - ( )
Borderel termijn Coded value in Code bericht ( ->)  
( Bordereau terme / Fristzahlung Bordereau / Term deposit document )
MessageType | B01 | MessageType - (Z000 B01)
BORDUURDER(-STER) Coded value in Type beroep ( ->)  
( BRODEUR(SE) / Brodeur(Se) (*) / Brodeur(Se) (*) )
OccupationType | 2106 | OccupationType - (X041 2106)
Borgtocht Entity ( ->) Als dekking. Bij een borgtocht stelt men de gelden (permanent) ter beschikking (op een rekening), bij een dekking borgtocht waarborgt men de beschikbaarheid van de gelden via een verzekeraar. 
( Cautionnement / Bürgschaft / Bail )
| BailCover | - ( 173)
Borgtocht Coded value in Tak-Kode FSMA ( ->) Directe borgtocht; indirecte borgtocht. (Groep van activiteiten "niet-leven") 
( Caution / Caution / Bail )
BranchNBBType | 15 | BranchNBBType - (A509 15)
Borgtocht Coded value in Polistype ( ->) Als polistype voorbehouden aan de polissen die een borg stellen voor een bepaalde activiteit (beroepsactiviteit of andere), voor een bepaalde prestatie of voor de resultaten van een bepaalde prestatie. 
( Caution / Bürgschaft / Caution (money) )
ContractPolicyType | 982 | ContractPolicyType - (A502 982)
Borgtocht Entity ( ->) Koninklijk Besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen. Belgisch Staatsblad van 11 april 1991. Bijlage I. 15. Borgtocht. - directe borgtocht; - indirecte borgtocht. 
( Caution / Kaution / Bail )
| BnbBail | - ( )
Borst (ribben, borstbeen, ...) Coded value in Localisering kwetsuren/verwondingen ( ->)  
( Poitrine (côtes, sternum,...) / Brust (Rippen, Brustbein,...) / Chest (ribs, sternum, ...) )
EventAccidentInjuriesLocationType | 33 | EventAccidentInjuriesLocationType - (CQ57 33)
BORSTELAAR (HOEDEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( BROSSEUR (CHAPEAUX) / Brosseur(Chapeaux) (*) / Brosseur(Chapeaux) (*) )
OccupationType | 2064 | OccupationType - (X041 2064)
BORSTELAAR (POTTENBAKKERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( BROSSEUR (POTERIE) / Brosseur(Poterie) (*) / Brosseur(Poterie) (*) )
OccupationType | 2975 | OccupationType - (X041 2975)
BORSTELAAR (TEXTIEL) Coded value in Type beroep ( ->)  
( BROSSEUR (TEXTILES) / Brosseur(Textiles) (*) / Brosseur(Textiles) (*) )
OccupationType | 1961 | OccupationType - (X041 1961)
BORSTELMAKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( BROSSIER / Brossier (*) / Brossier (*) )
OccupationType | 3426 | OccupationType - (X041 3426)
BOSARBEIDER N.E.V. Coded value in Type beroep ( ->)  
( OUVRIER FORESTIER N.C.A. / OuvrierForestierN.C.A. (*) / OuvrierForestierN.C.A. (*) )
OccupationType | 1314 | OccupationType - (X041 1314)
BOSBINDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( BOTTELEUR / Botteleur (*) / Botteleur (*) )
OccupationType | 1306 | OccupationType - (X041 1306)
BOSBOUW TECHNICUS Coded value in Type beroep ( ->)  
( TECHNICIEN FORESTIER / TechnicienForestier (*) / TechnicienForestier (*) )
OccupationType | 1354 | OccupationType - (X041 1354)
BOSBOUWER Coded value in Type beroep ( ->)  
( OUVRIER FORESTIER / OuvrierForestier (*) / OuvrierForestier (*) )
OccupationType | 1293 | OccupationType - (X041 1293)
BOSBOUWINSPECTEUR Coded value in Type beroep ( ->)  
( INSPECTEUR FORESTIER / InspecteurForestier (*) / InspecteurForestier (*) )
OccupationType | 1360 | OccupationType - (X041 1360)
BOSBOUWKUNDIG VERANTWOORDELIJKE Coded value in Type beroep ( ->)  
( SYLVICULTEUR GERANT / SylviculteurGerant (*) / SylviculteurGerant (*) )
OccupationType | 1122 | OccupationType - (X041 1122)
BOSBOUWRAADGEVER Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONSEILLER FORESTIER / ConseillerForestier (*) / ConseillerForestier (*) )
OccupationType | 1359 | OccupationType - (X041 1359)
Bosnië-Herzegovina Coded value in Landcode ( ->)  
( Bosnie-Herzégovine / Bosnien und Herzegowina / Bosnia and Herzegovina )
CountryType | BIH | CountryType - (519B BIH)
BOSONTGINNER Coded value in Type beroep ( ->)  
( DEFRICHEUR BOIS / DefricheurBois (*) / DefricheurBois (*) )
OccupationType | 1307 | OccupationType - (X041 1307)
BOSOPRUIMER Coded value in Type beroep ( ->)  
( ESSARTEUR / Essarteur (*) / Essarteur (*) )
OccupationType | 1304 | OccupationType - (X041 1304)
Bossen Entity ( ->) Als dekking. Binnen een waarborg kan soms, van het geheel gewaarborgde, het gedeelte "bossen" specifieke informatie vereisen. (Dikwijls aangeplante bossen, soms natuurlijke bossen, meestal voor de commerciële kap van hout.) 
( Bois / Wälder / Woods )
| WoodsCover | - ( 086)
BOSWACHTER Coded value in Type beroep ( ->)  
( FORESTIER / Forestier (*) / Forestier (*) )
OccupationType | 1290 | OccupationType - (X041 1290)
BOSWACHTER (PUBLIEKE DIENST) Coded value in Type beroep ( ->)  
( GARDE-FORESTIER (SERVICE PUBLIC) / Garde-Forestier(ServicePublic) (*) / Garde-Forestier(ServicePublic) (*) )
OccupationType | 3719 | OccupationType - (X041 3719)
BOTANICUS (UNIVERSITAIR OF ERMEE GELIJKGESTELD) Coded value in Type beroep ( ->)  
( BOTANISTE (UNIVERSITAIRE OU ASSIMILE) / Botaniste(UniversitaireOuAssimile) (*) / Botaniste(UniversitaireOuAssimile) (*) )
OccupationType | 130 | OccupationType - (X041 130)
BOTERMAKER (BOERDERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( BEURRIER (FERME) / Beurrier(Ferme) (*) / Beurrier(Ferme) (*) )
OccupationType | 3168 | OccupationType - (X041 3168)
BOTERMAKER (MELKERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( BEURRIER (LAITERIE) / Beurrier(Laiterie) (*) / Beurrier(Laiterie) (*) )
OccupationType | 3208 | OccupationType - (X041 3208)
Botswaanse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( botswanaise / botsuanische / Botswanian )
NationalityType | BW | NationalityType - (A121 BW)
Botswana Coded value in Landcode ( ->)  
( Botswana / Botsuana / Botswana )
CountryType | BW | CountryType - (519B BW)
botswana Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( botswana / Botsuana / Botswana )
VictimFATNationalityType | 302 | VictimFATNationalityType - (CL2B 302)
BOTTE DU HAINAUT Coded value in Zone van lokale politie ( ->)  
( BOTTE DU HAINAUT / BOTTE DU HAINAUT / BOTTE DU HAINAUT )
PoliceCoveredZoneCode | 5334 | PoliceCoveredZoneCode - (C244 5334)
BOTTELIER Coded value in Type beroep ( ->)  
( CAMBUSIER / Cambusier (*) / Cambusier (*) )
OccupationType | 3755 | OccupationType - (X041 3755)
BOUCHARDEERDER (STENEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( BOUCHARDEUR (PIERRES) / Bouchardeur(Pierres) (*) / Bouchardeur(Pierres) (*) )
OccupationType | 2788 | OccupationType - (X041 2788)
BOURDONNEERSTER Coded value in Type beroep ( ->)  
( BOURDONNEUSE / Bourdonneuse (*) / Bourdonneuse (*) )
OccupationType | 2110 | OccupationType - (X041 2110)
BOUTENMAKER (BOUTENMAKERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( BOULONNEUR (BOULONNERIE) (FABRICATION) / Boulonneur(Boulonnerie)(Fabrication) (*) / Boulonneur(Boulonnerie)(Fabrication) (*) )
OccupationType | 2424 | OccupationType - (X041 2424)
Bouvet eiland Coded value in Landcode ( ->)  
( Bouvet, Île / Bouvet-Insel / Bouvet Island )
CountryType | BV | CountryType - (519B BV)
Bouwheer Coded value in Hoedanigheid van de verzekeringsnemer ( ->) Opdrachtgever van een gebouw. 
( Maître d'ouvrage / Bauherr / Builder )
PolicyHolderCategoryType | 20 | PolicyHolderCategoryType - (3110 20)
Bouwjaar Attribute of Voertuig ( ->) Het jaar waarin de constructie van een object heeft plaats gehad of is beëindigd. (Of een voertuig nu nieuw of tweedehands is, zijn bouwjaar blijft hetzelfde.) 
( Codification : / / -> )
( Année de construction / Baujahr / Production year )
Vehicle | ManufacturingYear | - (DTM 012)
Bouwjaar Attribute of Motor - Aandrijféénheid ( ->) Het jaar waarin de constructie van een object heeft plaats gehad of is beëindigd. 
( Codification : / / -> )
( Année de construction / Baujahr / Production year )
Engine | ManufacturingYear | - (DTM 012)
Bouwkarakteristieken ,Aantal Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Caractéristique de bâtiment, Nombre / Bauart, Anzahl / Construction characteristic ,Number )
| ConstructionCharacteristicResponse | - (RDT A1DC)
Bouwkarakteristieken/Aantallen bepalend voor kapitaal gebouw Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Caractéristiques/Nombres significatifs pour capital bâtiment / Bauart/Anzahl ... / Construction characteristic/Number affecting value )
| ConstructionCharacteristicNumberDeclaration | - (QRS 3V1F)
BOUWKUNDIG TEKENAAR Coded value in Type beroep ( ->)  
( DESSINATEUR D'ARCHITECTURE / DessinateurD'Architecture (*) / DessinateurD'Architecture (*) )
OccupationType | 1319 | OccupationType - (X041 1319)
Bouwmaterialen Entity ( ->) Als dekking. Meestal op een (bouw-)werf, de materialen die verbruikt worden (stenen, cement, zand, verf, pannen, kabels, ...) 
( Matériaux de construction / Baustoffe / Construction materials )
| ConstructionMaterialsCover | - ( 170)
Boven/onderste lidmaat of meer Coded value in Localisering kwetsuren/verwondingen ( ->)  
( Un membre sup.et inf.ou plus / Unteren/oberen Gliedmaßen oder mehr / Top/lower limb or more )
EventAccidentInjuriesLocationType | 63 | EventAccidentInjuriesLocationType - (CQ57 63)
Bovenliggende verklaring Attribute of Verklaring ( ->) Bevat een verwijzing naar een bovenliggende verklaring door middel van de vermelding van de QRS-qualifier van de bovenliggende verklaring. 
( Codification : / / -> )
( Déclaration principale / Haupterklärung / Main declaration )
Declaration | ParentDeclarationIdentifier | - (RFF 990)
Boxer Coded value in Plaatsing van de cylinders van het voertuig ( ->)  
( Boxer / Boxer / Boxer )
CylindersAlignmentType | 1 | CylindersAlignmentType - (501I 1)
BPR Coded value in Juridisch statuut - afkorting ( ->)  
( AEP / PRaV / FPO )
PersonLegalStatusShortType | 50 | PersonLegalStatusShortType - (A134 50)
BRADER (KEUKEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ROTISSEUR (CUISINE) / Rotisseur(Cuisine) (*) / Rotisseur(Cuisine) (*) )
OccupationType | 3765 | OccupationType - (X041 3765)
BRADER (VLEES, VIS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ROTISSEUR (VIANDE - POISSON - CONSERVERIE) / Rotisseur(Viande-Poisson-Conserverie) (*) / Rotisseur(Viande-Poisson-Conserverie) (*) )
OccupationType | 3160 | OccupationType - (X041 3160)
BRAKEL Coded value in Zone van lokale politie ( ->)  
( BRAKEL / BRAKEL / BRAKEL )
PoliceCoveredZoneCode | 5426 | PoliceCoveredZoneCode - (C244 5426)
BRANCARDIER, ZIEKENDRAGER Coded value in Type beroep ( ->)  
( BRANCARDIER / Brancardier (*) / Brancardier (*) )
OccupationType | 1372 | OccupationType - (X041 1372)
Brand Coded value in Type mandaat van de expert ( ->)  
( Incendie / Feuer / Fire )
AssessmentMissionType | 30 | AssessmentMissionType - (C42F 30)
Brand Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Incendie / Feuer / Fire )
GuaranteeCode | M10 | GuaranteeCode - (C6B1 M10)
Brand Coded value in Type vrijstelling 2 ( ->)  
( Incendie / Feuer / Fire )
DeductibleType3 | 4 | DeductibleType3 - (5F10 4)
Brand Coded value in Type schadegeval ( ->)  
( Incendie / Brand / Fire )
EventAccidentType | 300 | EventAccidentType - (A1D2 300)
Brand Coded value in Type vrijstelling 3 ( ->)  
( Incendie / Feuer / Fire )
DeductibleType4 | 4 | DeductibleType4 - (5F20 4)
Brand Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Incendie / Feuer / Fire )
GuaranteeCode | 310 | GuaranteeCode - (C6B1 310)
Brand Coded value in Wijze expertise ( ->)  
( Incendie / Brand / Fire )
AssessmentType | 6 | AssessmentType - (C411 6)
Brand Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Incendie / Feuer / Fire )
GuaranteeCode | P50 | GuaranteeCode - (C6B1 P50)
Brand Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Incendie / Feuer / Fire )
GuaranteeCode | R10 | GuaranteeCode - (C6B1 R10)
Brand Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Incendie / Feuer / Fire )
ClaimCircumstanceType | 381 | ClaimCircumstanceType - (C221 381)
Brand Entity ( ->) Gebeurtenis. Brand in de betekenis van een (mogelijkerwijze) verzekerd gevaar. 
( Incendie / Feuer / Fire )
| Fire | - ( 300)
Brand Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Incendie / Feuer / Fire )
GuaranteeCode | 710 | GuaranteeCode - (C6B1 710)
Brand Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Incendie / Feuer / Fire )
GuaranteeCode | 550 | GuaranteeCode - (C6B1 550)
Brand Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Feu / Brand - Rauch - Explosion / Fire - smoke - explosion )
ClaimCircumstanceType | 401 | ClaimCircumstanceType - (C221 401)
Brand Coded value in Type vrijstelling 1 ( ->)  
( Incendie / Feuer / Fire )
DeductibleType2 | 4 | DeductibleType2 - (5F00 4)
Brand - eenvoudige risico's Coded value in Tak ( ->)  
( Incendie - risques simples / Brand - einfache Risiken / Fire - basic risks )
BranchType | 3 | BranchType - (A500 3)
Brand - industriele risico's Coded value in Tak ( ->)  
( Incendie - risques industriels / Brand - Industrierisiken / Fire - industrial risks )
BranchType | 7 | BranchType - (A500 7)
Brand ( Auto ) Coded value in Type schadegeval ( ->)  
( Incendie ( Auto ) / Brand (Auto) / Fire (Car) )
EventAccidentType | 551 | EventAccidentType - (A1D2 551)
Brand (Auto) Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Incendie (Auto) / Brand (Kfz) / Fire )
ClaimCircumstanceType | 556 | ClaimCircumstanceType - (C221 556)
Brand (Voertuig) Entity ( ->) Waarborg ter dekking van beschadiging (van het voertuig) door vuur, ontploffing, blikseminslag, kortsluiting. 
( Incendie (Véhicule) / Brand (Motorfahrzeuge) / Fire (Motor) )
| MotorFireGuarantee | - ( 551)
Brand (zonder FLEXA - B.S.R.) Entity ( ->) Waarborg Brand enkel en alleen, zonder bliksem of ontploffing of dergelijke, (Brand Speciale Risico's) 
( Incendie (non FLEXA - I.R.Sp.) / Brand (ohne FLEXA - F.S.R.) / Fire (non FLEXA - F.Sp.R.) )
| FireNonFlexaGuarantee | - ( 711)
Brand Algemeen Entity ( ->) Verzekering Brand geheten "globale" onderschrijving, die een reeks waarborgen zoals brand en aanverwante waarborgen, storm en hagel, waterschade, glasbreuk, en zelfs BA gebouw (in het geval van de woningverzekering of van de gebouwen die verhuurd worden), als een geheel aanbieden. 
( Incendie générale / Brand allgemein / General fire )
| GeneralFireGuarantee | - ( 300)
Brand algemeen gebouw Coded value in Type schadegeval ( ->)  
( Incendie général bâtiment / Feuer allgemein - Gebäude / Fire general - construction )
EventAccidentType | 302 | EventAccidentType - (A1D2 302)
Brand algemeen inhoud Coded value in Type schadegeval ( ->)  
( Incendie général contenu / Feuer allgemein - Inhalte / Fire general - cotent )
EventAccidentType | 301 | EventAccidentType - (A1D2 301)
Brand alleen Entity ( ->) Waarborg die vergoeding beoogt van de materiële schade opgelopen ter gelegenheid van een brand of een aanverwant gevaar (zoals een ontploffing, een blikseminslag, het neerstorten van een vliegtuig), doch met uitsluiting van andere waarborgen zoals S en H, aardbeving, waterschade.... In geval van eenvoudige risico’s bevat de waarborg omwille van de Wet eveneens de implosie, de aanslag, het terrorisme en de sociale conflicten. 
( Incendie seule / Nur Feuer / Fire only )
| FireGuarantee | - ( 311)
Brand AW Coded value in Type mandaat van de expert ( ->)  
( Incendie VA / Feuer - angenommen Wert / Fire - agreed value )
AssessmentMissionType | 32 | AssessmentMissionType - (C42F 32)
Brand bijzondere risico's Coded value in Domein (Verzekeringen) ( ->) Omvat de verzekeringen met genoemde gevaren waarvan de verzekerde som hoger is dan de limiet in het KB van 01.02.1988. 
( Incendie risques spéciaux / Feuer - Besondere Risiken / Fire - Special risks )
DomainType | 11 | DomainType - (X916 11)
Brand bijzondere risico's Coded value in IBP Product Domain Code ( ->) Omvat de verzekeringen met genoemde gevaren waarvan de verzekerde som hoger is dan de limiet in het KB van 01.02.1988. 
( Incendie risques spéciaux / Feuer - Besondere Risiken / Fire - Special risks )
IBPProductDomainType | X916-11 | IBPProductDomainType - (IBP3 X916-11)
Brand doorgegeven door buren Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Communication d'incendie du voisin / Übergreifen Brand von Nachbar / Fire spread to neighbour's )
ClaimCircumstanceType | 366 | ClaimCircumstanceType - (C221 366)
Brand eenvoudige risico's Coded value in Domein (Verzekeringen) ( ->) Omvat de verzekeringen met genoemde gevaren waarvan de verzekerde som lager is dan de limiet in het KB van 01.02.1988. 
( Incendie risques simples / Feuer - Einfache Risiken / Fire - Simple risks )
DomainType | 03 | DomainType - (X916 03)
Brand eenvoudige risico's Coded value in IBP Product Domain Code ( ->) Omvat de verzekeringen met genoemde gevaren waarvan de verzekerde som lager is dan de limiet in het KB van 01.02.1988. 
( Incendie risques simples / Feuer - Einfache Risiken / Fire - Simple risks )
IBPProductDomainType | X916-03 | IBPProductDomainType - (IBP3 X916-03)
Brand en andere schade aan goederen Entity ( ->) Koninklijk Besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen. Belgisch Staatsblad van 11 april 1991. Bijlage II. E. Brand en andere schade aan goederen, bestaande uit de takken "Brand en natuurevenementen" en "Andere schade aan goederen". 
( Incendie et autres dommages aux biens / Feuer- und andere Sachschäden / Fire and other material damages )
| BnbBranchGroupFireAndOtherMaterialDamage | - ( )
Brand en natuurevenementen Entity ( ->) Koninklijk Besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen. Belgisch Staatsblad van 11 april 1991. Bijlage I. 8 . Brand en natuurevenementen. Alle schade toegebracht aan goederen (met uitzondering van de goederen welke onder de sub 3, 4, 5, 6 en 7 bedoelde takken zijn begrepen), wanneer deze zijn veroorzaakt door : - brand; - ontploffing; - storm; - natuurevenementen, met uitzondering van hagel en vorst; - kernenergie; - aardverzakking. 
( Incendie et éléments naturels / Feuer und Elementarschäden / Fire and natural forces )
| BnbFire | - ( )
Brand en natuurevenementen Coded value in Tak-Kode FSMA ( ->) Alle schade toegebracht aan goederen (met uitzondering van de goederen welke onder de sub 03, 04, 05, 06 en 07 bedoelde takken zijn begrepen), wanneer deze zijn veroorzaakt door : brand; ontploffing; storm; natuurevenementen, met uitzondering van hagel en vorst; kernenergie; aardverzakking. (Groep van activiteiten "niet-leven") 
( Incendie et éléments naturels / Fire and nature / Fire and nature )
BranchNBBType | 08 | BranchNBBType - (A509 08)
Brand ER - Buiten Categorie Coded value in Polistype ( ->) Omvat de verzekeringen met genoemde gevaren voor specifieke objecten die, ondanks het feit dat de verzekerde som hoger ligt dan de gewone limiet in het KB van 01.02.1988, door dat KB niettemin als een eenvoudig risico beschouwd worden. 
( Incendie RSi - Hors catégorie / Brand Einfache Risiken - Außer Kategorie / Fire SiR - Unclassified )
ContractPolicyType | 340 | ContractPolicyType - (A502 340)
Brand ER - Handelshuizen Coded value in Polistype ( ->) Omvat de verzekeringen met genoemde gevaren voor handelszaken, ambachten en werkplaatsen waarvan de verzekerde som lager is dan de limiet in het KB van 01.02.1988. 
( Incendie RSi - Maisons de commerce / Brand Einfache Risiken Handelshaüser / Fire SiR - Commercial )
ContractPolicyType | 320 | ContractPolicyType - (A502 320)
Brand ER - Kantoren Coded value in Polistype ( ->) Omvat de verzekeringen met genoemde gevaren voor kantoren waarvan de verzekerde som lager is dan de limiet in het KB van 01.02.1988. 
( Incendie RSi - Bureaux / Brand Einfache Risiken - Büro / Fire SiR - offices )
ContractPolicyType | 315 | ContractPolicyType - (A502 315)
Brand ER - Landbouw Coded value in Polistype ( ->) Omvat de verzekeringen met genoemde gevaren voor landbouwrisico’s waarvan de verzekerde som lager is dan de limiet in het KB van 01.02.1988. 
( Incendie RSi - Agriculture / Brand Einfache Risiken - Landwirtschaft / Fire SiR - Farming )
ContractPolicyType | 330 | ContractPolicyType - (A502 330)
Brand ER - woonhuizen Coded value in Polistype ( ->) Omvat de verzekeringen met genoemde gevaren voor woningen waarvan de verzekerde som lager is dan de limiet in het KB van 01.02.1988. 
( Incendie RSi - habitations / Brand Einfache Risiken Wohnung / Fire SiR - residential (Simple Risks) )
ContractPolicyType | 310 | ContractPolicyType - (A502 310)
Brand gebouw Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Incendie bâtiment / Brand - Gebäude / Fire construction )
GuaranteeCode | R11 | GuaranteeCode - (C6B1 R11)
Brand gebouw Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Incendie bâtiment / Brand - Gebäude / Fire construction )
GuaranteeCode | 311 | GuaranteeCode - (C6B1 311)
Brand gebouw Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Incendie bâtiment / Brand - Gebäude / Fire construction )
GuaranteeCode | M11 | GuaranteeCode - (C6B1 M11)
Brand gebouw Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Incendie bâtiment / Brand - Gebäude / Fire construction )
GuaranteeCode | 711 | GuaranteeCode - (C6B1 711)
Brand inhoud Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Incendie contenu / Brand - Inhalte / Fire content )
GuaranteeCode | R12 | GuaranteeCode - (C6B1 R12)
Brand inhoud Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Incendie contenu / Brand - Inhalte / Fire content )
GuaranteeCode | 712 | GuaranteeCode - (C6B1 712)
Brand inhoud Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Incendie contenu / Brand - Inhalte / Fire content )
GuaranteeCode | M12 | GuaranteeCode - (C6B1 M12)
Brand inhoud Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Incendie contenu / Brand - Inhalte / Fire content )
GuaranteeCode | 312 | GuaranteeCode - (C6B1 312)
Brand SR Coded value in Polistype ( ->) Als polistype voorbehouden aan de (al of niet) globale brandverzekeringen met genoemde gevaren voor risico’s die door de Wet als speciale risico’s beschouwd worden: d.w.z. handelszaken, landbouwexploitaties, bedrijven, ondernemingen, enz. waarvan het kapi 
( Incendie RSp / Brand SR / Fire SpR (Special Risks) )
ContractPolicyType | 710 | ContractPolicyType - (A502 710)
Brand WW Coded value in Type mandaat van de expert ( ->)  
( Incendie VR / Brand - True-Wert / Fire - actual value )
AssessmentMissionType | 33 | AssessmentMissionType - (C42F 33)
Brand/ontpl.voertuig Entity ( ->) Brand en ontploffing van voertuigen. Als dekking. 
( Inc./expl.véhicules / Fahrzeuge - Brand oder Explosion / Vehicles, fire or explosion )
| VehiclesFireOrExplosionCover | - ( 118)
Brand-aanhangw. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Incendie-remorque / Brand - Anhänger / Fire - trailer )
GuaranteeCode | 552 | GuaranteeCode - (C6B1 552)
Brand-aanhangw. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Incendie-remorque / Brand - Anhänger / Fire - trailer )
GuaranteeCode | P52 | GuaranteeCode - (C6B1 P52)
BRANDER (CACAO) Coded value in Type beroep ( ->)  
( TORREFACTEUR (CACAO) / Torrefacteur(Cacao) (*) / Torrefacteur(Cacao) (*) )
OccupationType | 3084 | OccupationType - (X041 3084)
BRANDER (KOFFIE, CICHOREI) Coded value in Type beroep ( ->)  
( BRULEUR (CAFE - CHICOREE) / Bruleur(Cafe-Chicoree) (*) / Bruleur(Cafe-Chicoree) (*) )
OccupationType | 3102 | OccupationType - (X041 3102)
BRANDER (POTTENBAKKERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CUISEUR (POTERIE) / Cuiseur(Poterie) (*) / Cuiseur(Poterie) (*) )
OccupationType | 2981 | OccupationType - (X041 2981)
BRANDER (SCHEIKUNDIGE PRODUKTEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( BRULEUR (PRODUITS CHIMIQUES) / Bruleur(ProduitsChimiques) (*) / Bruleur(ProduitsChimiques) (*) )
OccupationType | 3262 | OccupationType - (X041 3262)
BRANDER (VOEDINGSPRODUKTEN) N.E.V. Coded value in Type beroep ( ->)  
( TORREFACTEUR (PRODUITS ALIMENTAIRE) N.C.A. / Torrefacteur(ProduitsAlimentaire)N.C.A. (*) / Torrefacteur(ProduitsAlimentaire)N.C.A. (*) )
OccupationType | 3105 | OccupationType - (X041 3105)
BRANDEWIJNSTOKER-DISTILLEERDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( BOUILLEUR DE CRU-DISTILATEUR / BouilleurDeCru-Distilateur (*) / BouilleurDeCru-Distilateur (*) )
OccupationType | 3121 | OccupationType - (X041 3121)
BRANDSTOFHANDELAAR (KLEINHANDEL) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MARCHAND DE COMBUSTIBLE (DETAIL) / MarchandDeCombustible(Detail) (*) / MarchandDeCombustible(Detail) (*) )
OccupationType | 996 | OccupationType - (X041 996)
BRANDVERFSCHILDER (VERF) Coded value in Type beroep ( ->)  
( EMAILLEUR (PEINTURE) / Emailleur(Peinture) (*) / Emailleur(Peinture) (*) )
OccupationType | 2712 | OccupationType - (X041 2712)
Brand-voertuig Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Incendie-véhicule / Brand - Fahrzeug / Fire - vehicle )
GuaranteeCode | 551 | GuaranteeCode - (C6B1 551)
Brand-voertuig Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Incendie-véhicule / Brand - Fahrzeug / Fire - vehicle )
GuaranteeCode | P51 | GuaranteeCode - (C6B1 P51)
BRANDVRIJMAKER (WEEFSELS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( IMPERMEABILISATEUR (TISSUS) / Impermeabilisateur(Tissus) (*) / Impermeabilisateur(Tissus) (*) )
OccupationType | 1964 | OccupationType - (X041 1964)
Brandweer Coded value in Type tussenkomende overheid ( ->)  
( Pompiers / Feuerwehr / Fire Brigade )
EventAccidentAuthorityInterveningType | 3 | EventAccidentAuthorityInterveningType - (C240 3)
BRANDWEERCOMMANDANT Coded value in Type beroep ( ->)  
( COMMANDANT DE POMPIER / CommandantDePompier (*) / CommandantDePompier (*) )
OccupationType | 3705 | OccupationType - (X041 3705)
brandweerpersoneel en soortgelijken Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( pompiers et assimiles / Feuerwehren und ähnliche / fire fighters and similar )
InsuredOccupationType | 90100 | InsuredOccupationType - (2111 90100)
Brandweerpersoneel, politie, bewakers Coded value in Verzekeringsnemer - beroepscode ( ->)  
( Pompiers, policiers, gardiens / Feuerwehr, Polizei, Wachen / Fire fighters, police, guards )
PolicyHolderOccupationType | 90 | PolicyHolderOccupationType - (A141 90)
Brandweerwagen Coded value in Type van het voertuig volgens DIV ( ->)  
( Véhicule service incendie / Feuerwehrmotorfahrzeug / Fire Truck )
VehicleType | BF | VehicleType - (5003 BF)
Brandwonden Coded value in Soort kwetsuur/verwonding ( ->)  
( Brulures / Brandwunde / Burns )
EventAccidentInjuryType | 60 | EventAccidentInjuryType - (CQ54 60)
Brandwonden Entity ( ->) Waarborg die de vergoeding beoogt van de schade tgv aantasting van een goed of een lichaam door de werking van een vlam, van de hitte of van een bijtende stof. 
( Brûlures / Brandwunden / Burns )
| BurnsGuarantee | - ( 330)
BRASEERDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( BRASEUR / Braseur (*) / Braseur (*) )
OccupationType | 2475 | OccupationType - (X041 2475)
BRASSCHAAT Coded value in Zone van lokale politie ( ->)  
( BRASSCHAAT / BRASSCHAAT / BRASSCHAAT )
PoliceCoveredZoneCode | 5352 | PoliceCoveredZoneCode - (C244 5352)
Braziliaanse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( brésilienne / brasilianische / Brazilian )
NationalityType | BR | NationalityType - (A121 BR)
brazilie Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( bresil / Brasilien / Brazil )
VictimFATNationalityType | 513 | VictimFATNationalityType - (CL2B 513)
Brazilië Coded value in Landcode ( ->)  
( Brésil / Brasilien / Brazil )
CountryType | BR | CountryType - (519B BR)
BRBOperationCode (*) Attribute of Borderel ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Codification : Operatiecode B.R.B. / BBRB / -> )
( BRBOperationCode (*) / BRBOperationCode (*) / BRBOperationCode (*) )
AccountingBordereau | BRBOperationCode | BRBOperationType - (ATT BBRB)
Break Coded value in Type model ( ->)  
( Break / Break / Break )
VehicleModelType | 1 | VehicleModelType - (5612 1)
Bredene/De Haan Coded value in Zone van lokale politie ( ->)  
( Bredene/De Haan / Bredene/De Haan / Bredene/De Haan )
PoliceCoveredZoneCode | 5450 | PoliceCoveredZoneCode - (C244 5450)
Breedte Attribute of Eigendom ( ->) Voor voertuigen, zonder spiegels 
( Codification : / / -> )
( Largeur / Breite / Width )
Property | WidthMeasure | - (QTY 026)
Breedte met inbegrip spiegels Attribute of Technicar gegevens ( ->) Bevat een hoeveelheid. 
( Codification : / / -> )
( Largeur avec rétroviseurs / Breite mit Rückspiegeln / Width, rear view mirrors included )
TechnicarData | RearViewMirrorsIncludedWidthMeasure | - (QTY 067)
Breekbare goederen Entity ( ->) Als dekking. Binnen een waarborg kan soms, van het geheel gewaarborgde, het gedeelte "breekbare goederen" specifieke informatie vereisen. Denk aan glas, porselein, andere fragiele goederen. 
( Biens fragiles / Zerbrechliche Ware / Fragile goods )
| FragileGoodsCover | - ( 153)
BREIER(-STER) (BREIMACHINE) Coded value in Type beroep ( ->)  
( TRICOTEUR(SE) (MACHINE A TRICOTER) / Tricoteur(Se)(MachineATricoter) (*) / Tricoteur(Se)(MachineATricoter) (*) )
OccupationType | 1906 | OccupationType - (X041 1906)
breiers en regelaars van breimachines Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( tricoteurs et regleurs de metiers a t / Strickerinnen und Regler der Strickmaschinen / knitters and controllers of knitting machines )
InsuredOccupationType | 71400 | InsuredOccupationType - (2111 71400)
BREIGOEDMAKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( BONNETIER / Bonnetier (*) / Bonnetier (*) )
OccupationType | 1907 | OccupationType - (X041 1907)
BREISTER (MANUEEL) Coded value in Type beroep ( ->)  
( TRICOTEUSE (MAINS) / Tricoteuse(Mains) (*) / Tricoteuse(Mains) (*) )
OccupationType | 1995 | OccupationType - (X041 1995)
BREIWERKUITTREKSTER Coded value in Type beroep ( ->)  
( ETIREUSE DE TRICOT / EtireuseDeTricot (*) / EtireuseDeTricot (*) )
OccupationType | 1910 | OccupationType - (X041 1910)
BREKER (BASSIN VAN KOLENSLIK) Coded value in Type beroep ( ->)  
( BATTEUR (BASSIN A SHLAMMS) / Batteur(BassinAShlamms) (*) / Batteur(BassinAShlamms) (*) )
OccupationType | 1807 | OccupationType - (X041 1807)
BREKER (DIAMANT) Coded value in Type beroep ( ->)  
( REFRACTIONNEUR (DIAMANT) / Refractionneur(Diamant) (*) / Refractionneur(Diamant) (*) )
OccupationType | 2391 | OccupationType - (X041 2391)
BREKER (ERTSEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( BROYEUR (MINERAIS) / Broyeur(Minerais) (*) / Broyeur(Minerais) (*) )
OccupationType | 1803 | OccupationType - (X041 1803)
BREKER (TEXTIELVEZELS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( BROYEUR (FIBRES TEXTILES) / Broyeur(FibresTextiles) (*) / Broyeur(FibresTextiles) (*) )
OccupationType | 1852 | OccupationType - (X041 1852)
brekers Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( concasseurs, broyeurs, calandreurs et / Brecher / crushers )
InsuredOccupationType | 84300 | InsuredOccupationType - (2111 84300)
BRETELLENMAKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONFECTIONNEUR DE BRETELLES / ConfectionneurDeBretelles (*) / ConfectionneurDeBretelles (*) )
OccupationType | 2147 | OccupationType - (X041 2147)
Breuk van ski Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Bris de skis / Bruch des ski / Breakage of ski )
ClaimCircumstanceType | 980 | ClaimCircumstanceType - (C221 980)
brief derde Coded value in Overgemaakte doc. ( ->)  
( lettre du tiers / Brief von Dritten / third party letter )
DocumentsSentType2 | 07 | DocumentsSentType2 - (C392 07)
Brief derde Coded value in Overgemaakte document ( ->)  
( Lettre du tiers / Brief von Dritten / third party letter )
DocumentsSentType | 07 | DocumentsSentType - (C390 07)
Brief van afsluiting schade Entity ( ->) Schadebeheer - Brief van afsluiting : Brief van de verzekeraar tot aankondiging van afsluiting van het dossier. (Opgelet : enkel te gebruiken in de gevallen waar de gestructureerde mededeling ontbreekt.)  
( Lettre de clôture sinistre / Brief der Schließung Schaden / Letter of claim closure )
| ClaimClosureLetter | - ( 069)
brief van de verzekerde Coded value in Overgemaakte doc. ( ->)  
( lettre de l'assure / Brief des Versicherten / Letter of the insured )
DocumentsSentType2 | 06 | DocumentsSentType2 - (C392 06)
Brief van de verzekerde Coded value in Overgemaakte document ( ->)  
( Lettre de l'assuré / Brief des Versicherten / Letter of the insured )
DocumentsSentType | 06 | DocumentsSentType - (C390 06)
Brief van dokter Entity ( ->) De brief van de arts is iets anders dan een medisch rapport en bevat geen expliciet medische informatie. 
( Lettre du médecin / Brief vom Arzt / Letter from medical doctor )
| LetterDoctor | - ( 059)
Brief van klant Entity ( ->) Identificeert een document, of beter nog, de rol die dat document speelt binnen de context waar het opgegeven wordt. 
( Lettre Client / Brief von client / Letter from client )
| LetterClient | - ( 041)
Brief van verzekeraar Entity ( ->) Identificeert een document, of beter nog, de rol die dat document speelt binnen de context waar het opgegeven wordt. 
( Lettre de l'assureur / Brief vom Versicherer / Letter from insurer )
| LetterInsurer | - ( 042)
Brief Verzekeraar - sanering portefeuille Entity ( ->) Identificeert een document, of beter nog, de rol die dat document speelt binnen de context waar het opgegeven wordt. 
( Lettre Cie surveillance portefeuille / Firma Brief - Portfolio-Kontrolle / Company letter - portfolio scrutiny )
| LetterInsurerScrutiny | - ( 040)
brieven- en telegrambestellers Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( facteurs et porteurs de telegrammes / Briefe und Telegramm Besteller / letters and telegram orderers )
InsuredOccupationType | 66400 | InsuredOccupationType - (2111 66400)
BRIGADIER (RIJKSWACHT) Coded value in Type beroep ( ->)  
( BRIGADIER (GENDARMERIE) / Brigadier(Gendarmerie) (*) / Brigadier(Gendarmerie) (*) )
OccupationType | 3715 | OccupationType - (X041 3715)
BRIGADIER (STRIJDMACHT) Coded value in Type beroep ( ->)  
( BRIGADIER (FORCES ARMEES) / Brigadier(ForcesArmees) (*) / Brigadier(ForcesArmees) (*) )
OccupationType | 3972 | OccupationType - (X041 3972)
BRIJPERSER (PAPIERBRIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( PRESSEUR (PATE A PAPIER) / Presseur(PateAPapier) (*) / Presseur(PateAPapier) (*) )
OccupationType | 3320 | OccupationType - (X041 3320)
BRILJANTEERDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( BRILLANTEUR / Brillanteur (*) / Brillanteur (*) )
OccupationType | 2396 | OccupationType - (X041 2396)
Brilkosten Entity ( ->) Als dekking. De kosten voor de aanschaf of vervanging van een bril (hetgeen het zicht verbetert). 
( Frais de lunettes / Brille Aufwendungen / Glasses expenses )
| GlassesExpensesCover | - ( 029)
BRILLENMAKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( LUNETTIER / Lunettier (*) / Lunettier (*) )
OccupationType | 2338 | OccupationType - (X041 2338)
British Indian Ocean Territory Coded value in Landcode ( ->)  
( Océan Indien, Territoire Britannique de l' / Britisches Territorium im Indischen Ozean / British Indian Ocean Territory )
CountryType | IO | CountryType - (519B IO)
Brits pond sterling Coded value in Munteenheid ( ->)  
( Livre sterling / Pfund Sterling / Pound sterling )
CurrencyType | GBP | CurrencyType - (A660 GBP)
Britse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( britanique / britische / British )
NationalityType | GB | NationalityType - (A121 GB)
britse antiellen Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( antilles britanniques / British West Indies / British West Indies )
VictimFATNationalityType | 424 | VictimFATNationalityType - (CL2B 424)
Brochure Coded value in Type reis ( ->)  
( Brochure / Broschüre / Brochure )
TripHolidayType | 1 | TripHolidayType - (9301 1)
Broeder / zuster Coded value in Binding met verzekeringnemer ( ->)  
( Frère / soeur / Bruder/Schwester / Brother / sister )
RelationPolicyHolderType | 5 | RelationPolicyHolderType - (CL91 5)
BROEIER Coded value in Type beroep ( ->)  
( INCUBATEUR / Incubateur (*) / Incubateur (*) )
OccupationType | 1227 | OccupationType - (X041 1227)
BROEKENPIJPSTER (WASSERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( TUYAUTEUSE (BLANCHISSERIE) / Tuyauteuse(Blanchisserie) (*) / Tuyauteuse(Blanchisserie) (*) )
OccupationType | 3871 | OccupationType - (X041 3871)
BROEKMAKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( CULOTTIER / Culottier (*) / Culottier (*) )
OccupationType | 2030 | OccupationType - (X041 2030)
Broer, zuster Entity ( ->) De broer of zus van de betrokkene. 
( Frère, soeur / Bruder - Schwester / Brother, sister )
| BrotherOrSisterOf | - ( 106)
Bromfiets Coded value in Categorie voertuig ( ->)  
( Cyclomoteur / Moped / Moped )
VehicleCategoryType | D | VehicleCategoryType - (500G D)
Bromfiets klasse A (2 of 3 wielen) Coded value in Type van het voertuig volgens DIV ( ->)  
( Cyclomoteur classe A (2 ou 3 roues) / Mofa Klasse A (2 oder 3 Räder) / Class A moped (2 or 3 wheels) )
VehicleType | L1 | VehicleType - (5003 L1)
Bromfiets klasse B ( 2 of meer wielen) Coded value in Type van het voertuig volgens DIV ( ->)  
( Cyclomoteur classe B (2 ou plus de 2 roues)) / Mofa Klasse B (2 oder mehr als 2 Räder) / Moped class B (2 or more wheels) )
VehicleType | L2 | VehicleType - (5003 L2)
Bromfietsen Coded value in Polistype ( ->) Als polistype voorbehouden aan polissen die enkel bromfietsen (klasse A, klasse B) verzekeren. Het betreft tweewielige voertuigen waarvan de cilinderinhoud en de snelheid beperkt zijn en die niet aan een federale inschrijving onderworpen zijn. 
( Cyclomoteurs / Motorfahrrad / Mopeds )
ContractPolicyType | 541 | ContractPolicyType - (A502 541)
Bromfietsen Coded value in Type rijbewijs van de bestuurder ( ->)  
( Cyclomoteur / Mofas / Mopeds )
PersonDriverLicenceType | A3 | PersonDriverLicenceType - (5192 A3)
Bromfietsen (klasse b) Coded value in Gebruik van het voertuig ( ->)  
( Cyclomoteur (classe b) / Motorrad (Klasse b) / Moped (class b) )
VehicleUsageType | 85 | VehicleUsageType - (5200 85)
Brommer (indien niet gekend) Coded value in Gebruik van het voertuig ( ->)  
( Cyclomoteur (si pas connu) / Motorrad (falls unbekannt) / Moped (if unknown) )
VehicleUsageType | 82 | VehicleUsageType - (5200 82)
BRONBOORDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( FOREUR DE PUITS / ForeurDePuits (*) / ForeurDePuits (*) )
OccupationType | 1789 | OccupationType - (X041 1789)
BRONZER (METALEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( BRONZEUR (METAUX) / Bronzeur(Metaux) (*) / Bronzeur(Metaux) (*) )
OccupationType | 2310 | OccupationType - (X041 2310)
BROUWER Coded value in Type beroep ( ->)  
( BRASSEUR / Brasseur (*) / Brasseur (*) )
OccupationType | 3122 | OccupationType - (X041 3122)
BROUWERIJARBEIDER N.E.V. Coded value in Type beroep ( ->)  
( OUVRIER DE BRASSERIE N.C.A. / OuvrierDeBrasserieN.C.A. (*) / OuvrierDeBrasserieN.C.A. (*) )
OccupationType | 3147 | OccupationType - (X041 3147)
Brouwerijen Coded value in Paritair comité ( ->)  
( Brasseries / 118.07.01 (*) / Breweries )
JointCommitteeType | 1180701 | JointCommitteeType - (A139 1180701)
Brouwerijen en mouterijen Coded value in Paritair comité ( ->)  
( Brasseries et malteries / 118.07.00 (*) / Breweries and malt-houses )
JointCommitteeType | 1180700 | JointCommitteeType - (A139 1180700)
Brugge Coded value in Zetelnummer van de verzekeraar ( ->)  
( Brugge / Brugge / Brugge )
InsurerBranchType | 80 | InsurerBranchType - (A012 80)
brugge Coded value in bestemmeling - zetel ( ->)  
( brugge / Brugge / Brugge )
DestineeBranchType | 80 | DestineeBranchType - (Z311 80)
Brugge Coded value in Schadebeheer - zetel ( ->)  
( Brugge / Brugge / Brugge )
ClaimManagementBranchType | 80 | ClaimManagementBranchType - (C001 80)
brugge Coded value in afzender - zetel ( ->)  
( brugge / Brugge / Brugge )
SenderOfficeSeatType | 80 | SenderOfficeSeatType - (Z211 80)
BRUGGE Coded value in Zone van lokale politie ( ->)  
( BRUGGE / BRUGGE / BRUGGE )
PoliceCoveredZoneCode | 5444 | PoliceCoveredZoneCode - (C244 5444)
Brugge Coded value in Derden - zetel schadebeheer ( ->)  
( Brugge / Brugge / Bruges )
AdversaryManagementBranchType | 80 | AdversaryManagementBranchType - (C115 80)
BRUGGEMAN Coded value in Type beroep ( ->)  
( PONTONNIER (PONT MOBILE) / Pontonnier(PontMobile) (*) / Pontonnier(PontMobile) (*) )
OccupationType | 3635 | OccupationType - (X041 3635)
Bruggepensioneerd Coded value in Fiscaal statuut ( ->)  
( Prépensionné / Frühpensionierter / Early pensioner )
FiscalStatusType | 14 | FiscalStatusType - (A175 14)
BRUHOOGE Coded value in Juridisch statuut - afkorting ( ->)  
( REGBRXCA / RBH / REGBRXCA )
PersonLegalStatusShortType | 78 | PersonLegalStatusShortType - (A134 78)
Bruidsschat- en geboorteverzekeringen Entity ( ->) Koninklijk Besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen. Belgisch Staatsblad van 11 april 1991. Bijlage I. 22. Bruidsschats- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen. 
( Assurances de nuptialité et de natalité / Mitgift- und Geburt Versicherung / Dowry- and birth insurance )
| BnbDowryAndNatality | - ( )
Bruidsschats- en geboorteverzekeringen Coded value in