> Dictionary > Per letter ...
SYNTAX INDEPENDENT COMPONENTS

Implementation Related Components

Dictionary : E...
Name (sorted asc.) Type Definition - (Codelist) - (Translations) Technically XML - (Edifact)
E - Benzine 190-219, Diesel 175-204 Coded value in Categorie CO2-uitstoot ( ->) E - Benzine : 190 < of = g CO2/km < 220 / Diesel : 175 < of = g CO2/km < 205 
( E - Essence 190-219, Diesel 175-204 / E - Benzin 190-219, Diesel 175-204 / E - Petrol 190-219, Diesel 175-204 )
VehicleEmissionCo2CategoryType | E | VehicleEmissionCo2CategoryType - (563J E)
E - Klasse 5 Coded value in Risico label ( ->) Zeer hoog risico (rood) - Derivaten en soortgelijke producten (bijvoorbeeld een CFD of een optie). CFD - contract for difference -.  
( E - Classe 5 / E - Stufe 5 / E - Class 5 )
FinancialRiskType | E | FinancialRiskType - (1007 E)
E - Zware aanhangwagen Coded value in Type rijbewijs ( ->) Motorvoertuigen van categorie B, C of D met andere dan een lichte aanhangwagen. Geldig indien het rijbewijs ook geldig is voor de categorie B, C of D. (Voer. cat. B, C of D met aanhangw. meer dan 0,75 T) 
( E - Remorque lourde / E - Schweren Anhänger / E - Heavy trailer )
DocumentLicenceDriverType | E | DocumentLicenceDriverType - (A192 E)
E.B.V.B.A. Coded value in Juridisch statuut - afkorting ( ->)  
( S.P.R.L.U. / PGmbHmA / Oplcl )
PersonLegalStatusShortType | 14 | PersonLegalStatusShortType - (A134 14)
E.S. verzekerde waarde Coded value in Wijze expertise ( ->) Eigen schade (Fr zegt echter Stoffelijke schade) - verzekerde waarde 
( D.M. valeur assurée / MS Versicherungswert / Insured value of material damage )
AssessmentType | 1 | AssessmentType - (C411 1)
E.S. werkelijke waarde Coded value in Wijze expertise ( ->)  
( D.M. valeur réelle / MS Realwert / Real value of material damage )
AssessmentType | 8 | AssessmentType - (C411 8)
E.S.-aanhangwagen Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( D.M. remorque / Eigenen Schaden - Anhänger / Material Damages - Trailer )
GuaranteeCode | 542 | GuaranteeCode - (C6B1 542)
E.S.-aanhangwagen Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( D.M. remorque / Eigenen Schaden - Anhänger / Material Damages - Trailer )
GuaranteeCode | P42 | GuaranteeCode - (C6B1 P42)
E.S.V. Coded value in Sender type, coded ( ->) Economisch samenwerkingsverband. 
( G.I.E. / CCA (*) / Commercial Collaboration Association )
MessageSenderOrDestineeType | A | MessageSenderOrDestineeType - (X927,X928 A)
E.S.V. Coded value in Juridisch statuut - afkorting ( ->)  
( G.I.E. / WIV / E.I.A. )
PersonLegalStatusShortType | 34 | PersonLegalStatusShortType - (A134 34)
E.S.-voertuig Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( D.M. véhicule / Eigenen Schaden - Kfz / Material Damages - Vehicle )
GuaranteeCode | 541 | GuaranteeCode - (C6B1 541)
E.S.-voertuig Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( D.M. véhicule / Eigenen Schaden - Kfz / Material Damages - Vehicle )
GuaranteeCode | P41 | GuaranteeCode - (C6B1 P41)
E.V.B.A.V.S.O. Coded value in Juridisch statuut - afkorting ( ->)  
( S.P.R.L.U.F.S. / PgbHsZ / OPllSg )
PersonLegalStatusShortType | 18 | PersonLegalStatusShortType - (A134 18)
EBONIETMAKER (HARDRUBBER) Coded value in Type beroep ( ->)  
( EBONITEUR / Eboniteur (*) / Eboniteur (*) )
OccupationType | 3455 | OccupationType - (X041 3455)
Echtgeno(o)t(e) Entity ( ->) De echtgenoot, echtgenote of partner van de betrokkene. 
( Conjoint(e) / Ehegatten (e) / Partner )
| PartnerOf | - ( 101)
Echtgeno(o)t(e)/Ander inwonende persoon/Gebruikelijke best. Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Conjoint/Autre personne vivant au foyer/Conducteur habituel / Ehepartner/andere unter demselben Dach wohnende Person/gewöh / Spouse/Other inhabitant in home/Usual driver )
| SpouseInhabitantDriverDeclaration | - (QRS 5V6E)
ECOLOGISCH RAADGEVER Coded value in Type beroep ( ->)  
( ECO-CONSEILLER / Eco-Conseiller (*) / Eco-Conseiller (*) )
OccupationType | 606 | OccupationType - (X041 606)
ECOLOGIST Coded value in Type beroep ( ->)  
( SPECIALISTE EN ENVIRONNEMENT / SpecialisteEnEnvironnement (*) / SpecialisteEnEnvironnement (*) )
OccupationType | 149 | OccupationType - (X041 149)
Economisch Coded value in Type -totaal verlies- ( ->)  
( Economique / Wirtschaftlicher / Economic )
AssessmentTotalLossType | 1 | AssessmentTotalLossType - (CP4A 1)
ECONOMISCH ADVISEUR Coded value in Type beroep ( ->)  
( ECONOMETRICIEN / Econometricien (*) / Econometricien (*) )
OccupationType | 572 | OccupationType - (X041 572)
Economisch Samenwerkingsverband Coded value in Juridisch statuut ( ->) Het economisch samenwerkingsverband is een vennootschap die bij overeenkomst voor een bepaalde of onbepaalde tijd, door natuurlijke of rechtspersonen kan worden opgericht en uitsluitend tot doel heeft de economische bedrijvigheid van haar leden te vergema 
( Groupement d'Intérêt Economique / Wirtschaftlicher Interessenverband / Economic Interest Group )
PersonLegalStatusType | 34 | PersonLegalStatusType - (A130 34)
Economisch samenwerkingsverband met sociaal oogmerk Coded value in Juridisch statuut ( ->) Kruispuntbank : codes rechtsvormen : 560. 
( Groupement d'intérêt économique à finalité sociale / Wirtschaftliche Interessenvereinig. mit sozialer Zielsetzung / Economic Interest Group with Social Goal )
PersonLegalStatusType | 94 | PersonLegalStatusType - (A130 94)
Economische waarde Coded value in Type gedekte waarde (motorvoertuigen) ( ->)  
( Valeur économique / Wirtschaftlicher Wert / Economic value )
VehicleValueInsuredType | 8 | VehicleValueInsuredType - (5400 8)
ECONOMIST Coded value in Type beroep ( ->)  
( ECONOMISTE / Economiste (*) / Economiste (*) )
OccupationType | 571 | OccupationType - (X041 571)
economisten Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( economistes, statisticiens, mathemati / Ökonomen / economists )
InsuredOccupationType | 09400 | InsuredOccupationType - (2111 09400)
ECONOOM Coded value in Type beroep ( ->)  
( ECONOME / Econome (*) / Econome (*) )
OccupationType | 3750 | OccupationType - (X041 3750)
Ecuador Coded value in Landcode ( ->)  
( Equateur / Ecuador / Ecuador )
CountryType | EC | CountryType - (519B EC)
EDELSMID Coded value in Type beroep ( ->)  
( ORFEVRE / Orfevre (*) / Orfevre (*) )
OccupationType | 2357 | OccupationType - (X041 2357)
EDELSTEENZETTER (JUWELENINDUSTRIE) Coded value in Type beroep ( ->)  
( SERTISSEUR (BIJOUTERIE) / Sertisseur(Bijouterie) (*) / Sertisseur(Bijouterie) (*) )
OccupationType | 2364 | OccupationType - (X041 2364)
Een afzonderlijke voorlopige herstelling is uitgevoerd Attribute of Beschadigd object ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : Code afzonderlijke voorlopige herstelling / CP61 / -> )
( Une réparation provisoire distincte a été exécutée / Eine separate provisorische Reparatur wurde getan / A separate provisional repair has been done )
ObjectDamaged | ProvisionalRepairIndicator | RepairTemporaryDistinctIndicator - (BIN CP61)
Een bepaalde polis Coded value in Toepassingsgebied van de wijziging ( ->)  
( Une police déterminée / Eine bestimmte Police / One policy in particular )
ContractAdjustmentFieldType | 1 | ContractAdjustmentFieldType - (A1ZU 1)
Een dier Coded value in Type veroorzaker (van ongeval) ( ->)  
( Un animal / Ein Tier / An animal )
EventAccidentPartyCausingType | 3 | EventAccidentPartyCausingType - (CNA2 3)
Eén mast (alleen grootzeil) Coded value in Tuigage ( ->)  
( Un mât (à taille-vent) / Einmastiges (nur Groszeil) / One mast (mainsail only) )
WaterVehicleRiggingType | 01 | WaterVehicleRiggingType - (5802 01)
Eén mast (grootzeil en fok : Sloeptuig) Coded value in Tuigage ( ->)  
( Un mât (grand-voile et foc : Sloop) / Einmastiges (Groszeil un Fock : Schaluppe) / One mast (mainsail and foresail : Sloop) )
WaterVehicleRiggingType | 02 | WaterVehicleRiggingType - (5802 02)
Eén mast (grootzeil, fok en kluiver : Kottertuig) Coded value in Tuigage ( ->)  
( Un mât (grand-voile, foc et clinfoc : Cotre) / Einmastiges (Groszeil, Fock und Kleinfock : Kutter) / One mast (mainsail, foresail and jib : Cutter) )
WaterVehicleRiggingType | 03 | WaterVehicleRiggingType - (5802 03)
Een schadegeval Coded value in Reden van registratie ( ->)  
( Un sinistre / Ein Fall von Schäden / A claim )
RegistrationReasonType | 13 | RegistrationReasonType - (Z604 13)
Een vervangwagen is ter beschikking gesteld Attribute of Omnium Voertuig ( ->) Een vervangwagen is door de hersteller ter beschikking gesteld  
( Codification : Vervangwagen geleverd door de hersteller / C4E1 / -> )
( Un véhicule de remplacement est fourni / Wird ein Ersatzfahrzeug zur Verfügung gestellt / A replacement vehicle is provided )
MotorComprehensiveGuarantee | ReplacementVehicleProvisionIndicator | ReplacementVehicleProvidedIndicator - (BIN C4E1)
Een verzekerde Coded value in Type veroorzaker (van ongeval) ( ->)  
( Un assuré / Die versicherte person / An insured )
EventAccidentPartyCausingType | 2 | EventAccidentPartyCausingType - (CNA2 2)
Een voorgaande kwijting is onbetaald Attribute of Beweging premie ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : Een vroegere premie is onbetaald / B055 / -> )
( Une quittance précédente est impayée / Eine vorherige Entladung ist unbezahlt / A previous premium invoice is not paid )
PremiumTransactionLine | PreviousPremiumNotPaidIndicator | PreviousInvoicePayableIndicator - (BIN B055)
Een zaak Coded value in Type veroorzaker (van ongeval) ( ->)  
( Une chose / Eine Sache / A thing or case )
EventAccidentPartyCausingType | 4 | EventAccidentPartyCausingType - (CNA2 4)
Een zijde ( Gedeeltelijk belendend ) Coded value in Type aangrenzing ( ->) Goed aan één zijde belendend aangrenzend, aanpalend, geen spatie vertonen. 
( Un seul côté / Einseitig angebaut (teilweise angrenzend) / One side )
BuildingAdjacentType | 2 | BuildingAdjacentType - (3V62 2)
Eengezinswoning Coded value in Type woning ( ->) Geheel van lokalen voor de huisvesting van personen samenlevend in familiaal verband. 
( Maison unifamiliale / Einfamilienhaus / House )
BuildingDwellingType | 1 | BuildingDwellingType - (3170 1)
Eenheid van kapitaal Attribute of Gebouw ( ->) Rekeneenheid die toelaat de premie Brand te berekenen door de aanslagvoet toe te passen op het bedrag (basis voor premieberekening).  
( Codification : Eenheid van kapitaal meubilair / 331N / -> )
( Unité du capital / Einheit vom Kapital / Unit of Capital )
Building | CapitalUnitCode | ContentCapitalUnitType - (ATT 331N)
Eenheidsprijs Attribute of Stoffelijk voorwerp ( ->) Bevat een bedrag. 
( Codification : / / -> )
( Prix unitaire / Einheitspreis / Unit price )
MaterialObject | UnitPriceAmount | - (MOA 095)
Eénoudergezin Coded value in Type familie ( ->)  
( Famille monoparentale / Einem-Elternteil-Familie / One parent family )
FamilyType | 2 | FamilyType - (4160 2)
Eénpersoons Besloten Venootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Coded value in Juridisch statuut ( ->) Ook éénhoofdige vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, tot . Ingevolge een wetswijziging in 1987 kan ook een natuurlijke persoon alleen een BVBA oprichten waardoor de ondernemer aldus zijn persoonlijk vermogen kan scheiden van het maatschappelijk ka 
( Société Privée à Responsabilité Limitée Unitaire / Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung / Private limited company )
PersonLegalStatusType | 14 | PersonLegalStatusType - (A130 14)
Eénpersoonsgezin Coded value in Type familie ( ->)  
( Famille d'une seule personne / 1-Person-Familie / single person Family )
FamilyType | 4 | FamilyType - (4160 4)
Eenpersoonskamer 0-19 jaar basis 2008 Coded value in Index type ( ->) Zie http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/economie/gezondheidssector/medische_index/ 
( Chambre particulière 0-19 ans base 2008 / Einzelzimmer 0-19 jahre Basis 2008 / Private room 0-19 years base 2008 )
IndexType | N10 | IndexType - (X024 N10)
Eenpersoonskamer 0-19 jaar basis 2008 Coded value in Index type ( ->) Zie http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/economie/gezondheidssector/medische_index/ 
( Chambre particulière 0-19 ans base 2008 / Einzelzimmer 0-19 jahre Basis 2008 / Private room 0-19 years base 2008 )
IndexType | N19 | IndexType - (X024 N19)
Eenpersoonskamer 20-34 jaar basis 2008 Coded value in Index type ( ->) Zie http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/economie/gezondheidssector/medische_index/ 
( Chambre particulière 20-34 ans base 2008 / Einzelzimmer 20-34 jahre Basis 2008 / Private room 20-34 years base 2008 )
IndexType | N12 | IndexType - (X024 N12)
Eenpersoonskamer 35-49 jaar basis 2008 Coded value in Index type ( ->) Zie http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/economie/gezondheidssector/medische_index/ 
( Chambre particulière 35-49 ans base 2008 / Einzelzimmer 35-49 jahre Basis 2008 / Private room 35-49 years base 2008 )
IndexType | N13 | IndexType - (X024 N13)
Eenpersoonskamer 50-64 jaar basis 2008 Coded value in Index type ( ->) Zie http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/economie/gezondheidssector/medische_index/ 
( Chambre particulière 50-64 ans base 2008 / Einzelzimmer 50-64 jahre Basis 2008 / Private room 50-64 years base 2008 )
IndexType | N15 | IndexType - (X024 N15)
Eenpersoonskamer 65plus jaar basis 2008 Coded value in Index type ( ->) Zie http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/economie/gezondheidssector/medische_index/ 
( Chambre particulière 65plus ans base 2008 / Einzelzimmer 65plus jahre Basis 2008 / Private room 65plus years base 2008 )
IndexType | N16 | IndexType - (X024 N16)
Eenpersoonsvennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid VSO. Coded value in Juridisch statuut ( ->)  
( Société Privée à Responsabilité Limitée Unitaire à Fin. Soc. / Privatgesellschaft mit beschränkter Haftung mit sozialer Z. / Unitary private company with limited liability with soc. end )
PersonLegalStatusType | 18 | PersonLegalStatusType - (A130 18)
Eenvoudige verklaring Coded value in Oorsprong schadeattest ( ->) Andere bewijzen qua schadehistoriek zijn te catalogeren onder de algemene noemer -eenvoudige verklaringen vanwege de verzekeringnemer-. 
( Déclaration simple / Declared as such / Declared as such )
ClaimCertificateOriginType | 07 | ClaimCertificateOriginType - (5V6L 07)
EERST AANWEZEND COMMISSARIS Coded value in Type beroep ( ->)  
( COMMISSAIRE PRINCIPAL / CommissairePrincipal (*) / CommissairePrincipal (*) )
OccupationType | 767 | OccupationType - (X041 767)
EERST AANWEZEND DIRECTIESECRETARIS Coded value in Type beroep ( ->)  
( SECRETAIRE PRINCIPAL DE DIRECTION (SERVICE PUBLIC) / SecretairePrincipalDeDirection(ServicePublic) (*) / SecretairePrincipalDeDirection(ServicePublic) (*) )
OccupationType | 778 | OccupationType - (X041 778)
EERSTE ADVISEUR (OPENBARE DIENST) Coded value in Type beroep ( ->)  
( PREMIER CONSEILLER (SERVICE PUBLIC) / PremierConseiller(ServicePublic) (*) / PremierConseiller(ServicePublic) (*) )
OccupationType | 739 | OccupationType - (X041 739)
EERSTE BANKBEDIENDE Coded value in Type beroep ( ->)  
( PREMIER EMPLOYE (BANQUE) / PremierEmploye(Banque) (*) / PremierEmploye(Banque) (*) )
OccupationType | 838 | OccupationType - (X041 838)
Eerste dag werkonderbreking compleet Attribute of Lichamelijke schade ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : De eerste dag van de werkonderbreking volledig ( of niet ) / CQ68 / -> )
( Premier jour d'interruption complet / Ersten Tag Arbeitsausfall abgeschlossen / 1st day of full (work)stoppage )
PhysicalInjury | FirstDayUnfitForWorkCompleteIndicator | EventWorkInterruptionDay1FullIndicator - (BIN CQ68)
Eerste evaluatie Coded value in Afloop/Resultante van de expertise ( ->)  
( Première évaluation / Erste Bewertung / first evaluation )
AssessmentResultType | 1 | AssessmentResultType - (CP31 1)
Eerste herinnering Coded value in Inningsstatus (van de kwijting) ( ->)  
( Premier rappel / Erste Mahnung / First reminder )
PremiumInvoiceCollectionStatusType | 1 | PremiumInvoiceCollectionStatusType - (B051 1)
EERSTE NOTARISKLERK Coded value in Type beroep ( ->)  
( PREMIER CLERC DE NOTAIRE / PremierClercDeNotaire (*) / PremierClercDeNotaire (*) )
OccupationType | 835 | OccupationType - (X041 835)
Eerste premie Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Première prime / Erste Prämie / First premium )
| FirstPremium | - ( )
Eerste premieaanvraag Coded value in Inningsstatus (van de kwijting) ( ->) Het betreft wel degelijk de stand van zaken qua inning van de betreffende kwijting, hetgeen dus geen uitspraak omvat betreffende het betrokken contract 
( Première demande de prime / Erste Prämienanfrage / First premium request )
PremiumInvoiceCollectionStatusType | 0 | PremiumInvoiceCollectionStatusType - (B051 0)
Eerste rang Coded value in Hypothecaire rang ( ->) De datum van de hypothécaire inschrijving is belangrijk. Wanneer meerdere hypotheken ingeschreven zijn, is het de eerst weerhouden schuldeiser die zich voor alle andere (die dan in 2de, 3de,.. rang ingeschreven zijn, volgens chronologische volgorde) zal kunnen bedienen van de som van de verkoop van het onroerend goed. 
( Premier rang / Ersten Ranges / first grade )
MortgageOrder | 1 | MortgageOrder - (0221 1)
Eerste risico Coded value in Evaluatiesysteem voor de inhoud ( ->)  
( Premier risque / Erstes Risiko / First risk )
ContentValuationType | 5 | ContentValuationType - (3161 5)
Eerste risico Coded value in Type gedekte waarde (motorvoertuigen) ( ->)  
( Premier risque / Erstes Risiko / First risk )
VehicleValueInsuredType | A | VehicleValueInsuredType - (5400 A)
Eerste risico Coded value in Evaluatiesysteem voor het gebouw ( ->) Geen echt evaluatiesysteem, maar wel een type dekking dat het gebruik van een rooster niet vereist. 
( Premier risque / Erstes Risiko / First risk )
BuildingValueCalculationType | 5 | BuildingValueCalculationType - (3151 5)
Eerste verzekering Coded value in Oorsprong schadeattest ( ->) Gezien een geval van eerste verzekering ontbreekt het eigenlijke schadeattest.  
( Première assurance / Erstmahlig / First insurance )
ClaimCertificateOriginType | 01 | ClaimCertificateOriginType - (5V6L 01)
EERSTE WERKNEMER OP ATELIER Coded value in Type beroep ( ->)  
( PREMIERE D'ATELIER / PremiereD'Atelier (*) / PremiereD'Atelier (*) )
OccupationType | 2024 | OccupationType - (X041 2024)
EERSTE WERKSTER (CONFECTIE) Coded value in Type beroep ( ->)  
( PREMIERE OUVRIERE (CONFECTION) / PremiereOuvriere(Confection) (*) / PremiereOuvriere(Confection) (*) )
OccupationType | 2025 | OccupationType - (X041 2025)
Eerste zorgen toegediend Attribute of Lichamelijke schade ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : Letsels - eerste verzorging in intern ? / CQ51 / -> )
( Premiers soins donnés / Erste Hilfe verabreicht / 1st aid administered )
PhysicalInjury | FirstAidGivenIndicator | EventAccidentInjuriesFirstAidInternallyIndicator - (BIN CQ51)
Eerwaarde Heer Coded value in Verzekeringsnemer - code aanspreektitel ( ->)  
( Monsieur l'Abbé / Hochwürdigster Herrn Abt / The Reverend Father )
PolicyHolderTitleType | 20 | PolicyHolderTitleType - (A102 20)
Eerwaarde Heer, Coded value in Aanspreking bij het begin van een brief ( ->)  
( Monsieur l'Abbé, / Hochwürden, / Reverend, )
CorrespondentStartAdresseeType | 020 | CorrespondentStartAdresseeType - (A10Y 020)
Eerwaarde Pater Coded value in Verzekeringsnemer - code aanspreektitel ( ->)  
( Révérend Père / Ehrwürdiger Vater / Reverend Father )
PolicyHolderTitleType | 22 | PolicyHolderTitleType - (A102 22)
Eerwaarde Pater, Coded value in Aanspreking bij het begin van een brief ( ->)  
( Révérend Père, / Hochwürden, / Reverend Father, )
CorrespondentStartAdresseeType | 022 | CorrespondentStartAdresseeType - (A10Y 022)
Eerwaarde Zuster Coded value in Verzekeringsnemer - code aanspreektitel ( ->)  
( Révérende Soeur / Ehrwürdige Schwester / Reverend Sister )
PolicyHolderTitleType | 21 | PolicyHolderTitleType - (A102 21)
Eerwaarde Zuster, Coded value in Aanspreking bij het begin van een brief ( ->)  
( Révérende Soeur, / Ehrwürden, / Reverend Sister, )
CorrespondentStartAdresseeType | 021 | CorrespondentStartAdresseeType - (A10Y 021)
EESV Coded value in Juridisch statuut - afkorting ( ->)  
( GEIE / EWIV / GEIE )
PersonLegalStatusShortType | 72 | PersonLegalStatusShortType - (A134 72)
EESV Coded value in Juridisch statuut - afkorting ( ->)  
( GEIE / EWIV / GEIE )
PersonLegalStatusShortType | 47 | PersonLegalStatusShortType - (A134 47)
EGSMID Coded value in Type beroep ( ->)  
( TAILLANDIER / Taillandier (*) / Taillandier (*) )
OccupationType | 2459 | OccupationType - (X041 2459)
egypte Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( rep.arabe d'egypte / Ägypten / Egypt )
VictimFATNationalityType | 352 | VictimFATNationalityType - (CL2B 352)
Egypte Coded value in Landcode ( ->)  
( Egypte / Ägypten / Egypt )
CountryType | EG | CountryType - (519B EG)
Egyptische Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( égyptienne / ägyptische / Egyptian )
NationalityType | EG | NationalityType - (A121 EG)
eID Distinguished name Attribute of Identiteitskaart ( ->) Info beschikbaar in het certificaat op basis van de eID (electronische identiteitskaart) van de persoon. 
( Codification : / / -> )
( eID Distinguished name / eID Distinguished name / eID Distinguished name )
IdentityCard | EIDDistinguishedName | - (FTX 045)
EIERSCHOUWER Coded value in Type beroep ( ->)  
( MIREUR D'OEUFS / MireurD'Oeufs (*) / MireurD'Oeufs (*) )
OccupationType | 1228 | OccupationType - (X041 1228)
EIERSORTEERDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( SELECTIONNEUR D'OEUFS / SelectionneurD'Oeufs (*) / SelectionneurD'Oeufs (*) )
OccupationType | 1229 | OccupationType - (X041 1229)
Eigen bijdrage in groepsverzekering Coded value in Oorsprong der premiebetalingen ( ->)  
( Cotisation propre à une assurance groupe / Eigene Beitrage im Gruppenversicherung / Private contribution to group contract )
PremiumFundingType | 02 | PremiumFundingType - (1406 02)
Eigen diensten (georganiseerd vervoer) Coded value in Gebruik van het voertuig ( ->)  
( Propres services (transport organisé) / Eigendienste (Organisierter Transport) / Private services (organized transport) )
VehicleUsageType | 54 | VehicleUsageType - (5200 54)
Eigen private financiering Coded value in Oorsprong der premiebetalingen ( ->)  
( Financement propre privé / Eigene private Spenden / Personal private disbursement )
PremiumFundingType | 01 | PremiumFundingType - (1406 01)
Eigen schade Coded value in Type schadegeval ( ->)  
( Dégâts matériels / Materialschäden / Material damage )
EventAccidentType | 541 | EventAccidentType - (A1D2 541)
Eigen Schade Entity ( ->) Waarborg ter dekking van het verzekerde voertuig tegen stoffelijke schade ten gevolge van een ongeval of vandalisme. 
( Dégâts Matériels (propres) / Materielle Schäden / Own acidental damage )
| VehicleOwnDamagesGuarantee | - ( 541)
Eigen schade Coded value in Type vrijstelling 2 ( ->)  
( Dégat matériel / Materialschäden / Material damage )
DeductibleType3 | 3 | DeductibleType3 - (5F10 3)
Eigen schade Coded value in Type vrijstelling 3 ( ->)  
( dégat matériel / Materialschäden / Material damage )
DeductibleType4 | 3 | DeductibleType4 - (5F20 3)
Eigen schade Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Dégâts matériels / Materialschäden / Material damage )
GuaranteeCode | P40 | GuaranteeCode - (C6B1 P40)
Eigen schade Coded value in Type vrijstelling 1 ( ->)  
( Dégat matériel / Materialschäden / Material damage )
DeductibleType2 | 3 | DeductibleType2 - (5F00 3)
Eigen schade Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Dégâts matériels / Materialschäden / Material damage )
GuaranteeCode | 540 | GuaranteeCode - (C6B1 540)
Eigen zaak Attribute of Tussenpersoon, details ( ->) Duidt aan dat de polis een verzekering van de producent zelf betreft  
( Codification : Eigen zaak / A412 / -> )
( Affaire propre / Eigenes Geschäft / Own matter )
ContractAsIntermediated | OwnPolicyIndicator | OwnCaseIndicator - ( A412)
Eigenaar Coded value in Hoedanigheid verzekeringsnemer van de 2de risicoligging ( ->)  
( Propriétaire / Eigentümer / Owner )
PartyPolicyHolder2ndSituationQualityType | 01 | PartyPolicyHolder2ndSituationQualityType - (3B10 01)
Eigenaar Coded value in Hoedanigheid van de verzekeringsnemer ( ->) De verzekeringnemer heeft de volle eigendom over het goed. 
( Propriétaire / Eigentümer / Owner )
PolicyHolderCategoryType | 01 | PolicyHolderCategoryType - (3110 01)
Eigenaar Coded value in Relatie verzekeringsnemer met veroorzaker van het ongeval ( ->)  
( Propriétaire / Eigentümer / Owner )
PolicyHolderRelationAccidentCauserType | 1 | PolicyHolderRelationAccidentCauserType - (CNA5 1)
Eigenaar Entity ( ->) Partij-rol. Identificeert een betrokkene. Degene die het volle genot heeft van een goed. 
( Propriétaire / Eigentümer / Owner )
| Owner | - ( 012)
Eigenaar Coded value in Hoedanigheid van de verzekeringsnemer (S.R.) ( ->)  
( Propriétaire / Eigentümer / Owner )
PartyPolicyHolderIndustryQualityType | 1 | PartyPolicyHolderIndustryQualityType - (7110 1)
Eigenaar - niet-uitbater Coded value in Hoedanigheid van de verzekeringsnemer ( ->) De verzekeringnemer heeft de volle eigendom over het goed, en hijzelf gebruikt de aan het handelsrecht onderworpen gedeelten niet. 
( Propriétaire - non-exploitant / Eigentümer - Nicht-Nutzer / Owner-non-manager )
PolicyHolderCategoryType | 14 | PolicyHolderCategoryType - (3110 14)
Eigenaar - uitbater Coded value in Hoedanigheid van de verzekeringsnemer ( ->) De verzekeringnemer heeft de volle eigendom over het goed, en hij gebruikt de aan het handelsrecht onderworpen gedeelten. 
( Propriétaire - exploitant / Eigentümer - Nutzer / Owner-manager )
PolicyHolderCategoryType | 13 | PolicyHolderCategoryType - (3110 13)
Eigenaar tegen huurder of gebruiker Coded value in Type verhaalafstand ( ->)  
( Propriétaire contre locataire ou occupant / Eigentümer gegen Mieter oder Benutzer / Owner versus tenant or occupant )
RecourseDroppedType | 1 | RecourseDroppedType - (M03J 1)
Eigenaar tegen huurder of gebruiker en zijn klanten Coded value in Type verhaalafstand ( ->)  
( Propriétaire contre locataire ou occupant et ses client / Eigentümer gegen Mieter und dessen Kunden / Owner versus tenant or occupant and clients )
RecourseDroppedType | 6 | RecourseDroppedType - (M03J 6)
Eigenaar verschillend van verzekeringsnemer Attribute of Risico-object ( ->) De eigenaar ( van een voertuig ) is verschillend van de verzekeringsnemer.  
( Codification : Eigenaar verschillend van verzekeringsnemer / 509Z / -> )
( Propriétaire différent du preneur / Eigentümer nicht = Versicherte / Owner not = insured )
ObjectInsured | OwnerNotTheInsuredIndicator | OwnerNotEqualsInsuredIndicator - (BIN 509Z)
Eigenaars en personeel van cafes,bars,... Coded value in Risicoklasse (activiteit) ( ->)  
( Propriétaires et personnel cafés,bars,... / Eigentümer und Person von Cafés, Bars,... / Café, bar, etc. owners and staff )
ActivityRiskClassType | 01 | ActivityRiskClassType - (5197 01)
Eigenaars en personeel van cafes,bars,... Coded value in Code beroep ( ->)  
( Propriétaires et personnel cafés,bars,... / Eigentümer & Person von Cafés, Bars,... / Café, bar, etc. owners & staff )
DriverRiskClassType | 01 | DriverRiskClassType - (A197 01)
EIGENAAR-UITBATER (NIET IN DIENSTVERBAND) Coded value in Type beroep ( ->)  
( PROPRIETAIRE EXPLOITANT NON LIE PAR CONTRAT / ProprietaireExploitantNonLieParContrat (*) / ProprietaireExploitantNonLieParContrat (*) )
OccupationType | 638 | OccupationType - (X041 638)
Eigendom Entity ( ->) Stoffelijk voorwerp - Identificeert een eigendom, een zaak, als kandidaat onderwerp van waarborg in een verzekering. 
( Bien propre / Eigenschaft / Property )
| Property | - ( )
Eindatum van het arbeidscontract van bepaalde duur Attribute of Slachtoffer ( ->) Bevat een datum en/of tijdsaanduiding en zijn formaat. 
( Codification : / / -> )
( Date de fin du contrat d'emploi à durée déterminée / Datum Ende des Arbeitsvertrag mit bestimmte Dauer / End date of the labour contract with restricted duration )
Victim | LabourContractWithRestrictedDurationEndDate | - (DTM 104)
Einddatum daling schuldsaldo Attribute of Contract Leven ( ->) Bevat een datum en/of tijdsaanduiding en zijn formaat. 
( Codification : / / -> )
( Date de fin de la diminution du solde restant du / Datum von Ende von der Senkung der Schuldsaldo / End date of the reduction of the remaining balance )
LifeInsuranceContract | DebtBalanceDecreaseEndDate | - (DTM 128)
Einddatum geldigheid document Attribute of Jachtakte ( ->) Einddatum geldigheid van het document. 
( Codification : / / -> )
( Date fin de validité du document / Datum Ende der Gültigkeit / Expiration date )
HuntingLicence | HuntingLicenceExpiryDate | - (DTM 038)
Einddatum geldigheid document Attribute of Rijbewijs ( ->) Einddatum geldigheid van het document. 
( Codification : / / -> )
( Date fin de validité du document / Datum Ende der Gültigkeit / Expiration date )
DrivingLicence | ExpiryDate | - (DTM 038)
Einddatum geldigheid van de offerte Attribute of Aanvraag van offerte ( ->) Bevat een datum en/of tijdsaanduiding en zijn formaat. 
( Codification : / / -> )
( Date de limite de validité de l'offre / Datum Ende Gültigkeit der Angebot / Validity end date of the bids )
ActionRequestForBid | BidRequestValidityEndDate | - (DTM 083)
Einddatum indexering Attribute of Index ( ->) Bevat een datum en/of tijdsaanduiding en zijn formaat. 
( Codification : / / -> )
( Date de fin d'indexation / Indizierung Enddatum / Indexing end date )
Index | IndexingEndDate | - (DTM 067)
Einddatum medeverzekering Attribute of Contract ( ->) Datum waarop dekking door een medeverzekeraar eindigt. 
( Codification : / / -> )
( Date expiration coassurance / Ablaufdatum Mitversicherung / Co-insurance expiry date )
Contract | CoinsuranceExpiryDate | - (DTM 063)
Einddatum periode Attribute of Vergoedingsperiode ( ->) Datum waarop een periode eindigt. De periode loopt dus van ... tot en met deze einddatum.
Gebruik: in kwijtingen; periodes en waarborgen.
(Zie Recommendations - Definitie en gebruik van datums.) 
( Codification : / / -> )
( Date de fin de période / Zeitraum-Ende-Datum / Period End date )
IndemnificationPeriod | PeriodEndDate | - (DTM 022)
Einddatum periode Attribute of Andere polis - document ( ->) Datum waarop een periode eindigt. De periode loopt dus van ... tot en met deze einddatum.
Gebruik: in kwijtingen; periodes en waarborgen.
(Zie Recommendations - Definitie en gebruik van datums.) 
( Codification : / / -> )
( Date de fin de période / Enddatum Periode / Period End date )
OtherPolicy | OtherPolicyEndDate | - (DTM 138)
Einddatum periode Attribute of Bedrag vrijstelling (per periode) ( ->) Datum waarop een periode eindigt. De periode loopt dus van ... tot en met deze einddatum.
Gebruik: in kwijtingen; periodes en waarborgen.
(Zie Recommendations - Definitie en gebruik van datums.) 
( Codification : / / -> )
( Date de fin de période / Enddatum Periode / Period End date )
PeriodBasedDeductible | PeriodEndDate | - (DTM 022)
Einddatum periode Attribute of Contract ( ->) Datum waarop een periode eindigt. De periode loopt dus van ... tot en met deze einddatum.
Gebruik: in kwijtingen; periodes en waarborgen.
(Zie Recommendations - Definitie en gebruik van datums.) 
( Codification : / / -> )
( Date de fin de période / Enddatum Periode / Period End date )
Contract | ContractEndDate | - (DTM 022)
Einddatum periode Attribute of Waarborg ( ->) Datum waarop een periode eindigt. De periode loopt dus van ... tot en met deze einddatum.
Gebruik: in kwijtingen; periodes en waarborgen.
(Zie Recommendations - Definitie en gebruik van datums.) 
( Codification : / / -> )
( Date de fin de période / Enddatum Periode / Period End date )
Guarantee | GuaranteeEndDate | - (DTM 022)
Einddatum periode Attribute of Contract - sturen gegevens naar verzekeraar - detail ( ->) Dit bericht bestrijkt een aantal dagen (één dag of meerdere dagen), inclusief deze einddatum. 
( Codification : / / -> )
( Date de fin de période / Zeitraum-Ende-Datum / Period End date )
MessageContractFcgaOutsourcedDetails | PeriodEndDate | - (DTM 022)
Einddatum periode Attribute of Premie periode ( ->) Datum waarop een periode eindigt. De periode loopt dus van ... tot en met deze einddatum.
Gebruik: in kwijtingen; periodes en waarborgen.
(Zie Recommendations - Definitie en gebruik van datums.) 
( Codification : / / -> )
( Date de fin de période / Enddatum Periode / Period End date )
PremiumPeriod | PeriodEndDate | - (DTM 022)
Einddatum vorige periode Attribute of Contract - sturen gegevens naar verzekeraar - detail ( ->) Dit bericht is repetitief en bestrijkt telkens een aantal dagen (één dag of meerdere dagen). Deze einddatum is dan de einddatum van het vorige bericht. 
( Codification : / / -> )
( Date de fin de la période précedente / End-Datum der letzten Periode / Previous Period End date )
MessageContractFcgaOutsourcedDetails | PeriodEndPreviousDate | - (DTM 014)
Einde periode betaling Attribute of Regeling (schade) ( ->) Bevat een datum en/of tijdsaanduiding en zijn formaat. 
( Codification : / / -> )
( Fin période paiement / Ende Zahlung / Period paid end date )
Settlement | PaidPeriodEndDate | - (DTM 022)
Einde van het geschil Coded value in Soort beweging (op een kwijting) ( ->)  
( Fin du contentieux / Ende des Streits / End of the dispute )
PremiumInvoiceTransactionType | F | PremiumInvoiceTransactionType - (B041 F)
Einde van het voorgeschil Coded value in Soort beweging (op een kwijting) ( ->)  
( Fin du précontentieux / Ende des Vorausstreits / End of the pre-dispute )
PremiumInvoiceTransactionType | D | PremiumInvoiceTransactionType - (B041 D)
Eindindex Entity ( ->) Bevat een index. Met name de waarde in zijn finale staat. 
( Indice de fin / Ende-index / End index )
| EndIndex | - (IND 005)
Eindtijd shift 1 Attribute of Ongeval beroepsleven ( ->) Bevat een datum en/of tijdsaanduiding en zijn formaat. 
( Codification : / / -> )
( Fin plage horaire 1 / Ende Zeitraum 1 / End time shift 1 )
ProfessionalLifeAccident | Shift1EndTime | - (DTM 106)
Eindtijd shift 2 Attribute of Ongeval beroepsleven ( ->) Bevat een datum en/of tijdsaanduiding en zijn formaat. 
( Codification : / / -> )
( Fin plage horaire 2 / Ende Zeitraum 2 / End time shift 2 )
ProfessionalLifeAccident | Shift2EndTime | - (DTM 108)
e-Invoicing Coded value in Inningswijze tegenover klant ( ->) De klant ontvangt zijn factuur via een volledig geinformatiseerd proces.  
( e-Invoicing / e-Invoicing / e-Invoicing )
PremiumNotificationCollectionClientType | F | PremiumNotificationCollectionClientType - (A60B F)
Eiser Entity ( ->) Partij-rol. Identificeert een schade-eiser. Degene die op basis van het contract de verzekeraar bevraagt. 
( Revendicateur / Kläger / Claimant )
| Claimant | - (DPT )
El Salvador Coded value in Landcode ( ->)  
( El Salvador / El Salvador / El Salvador )
CountryType | SV | CountryType - (519B SV)
el salvador Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( el salvador / El Salvador / El Salvador )
VictimFATNationalityType | 421 | VictimFATNationalityType - (CL2B 421)
ELASTIEKSTIKSTER Coded value in Type beroep ( ->)  
( ELASTIQUEUSE / Elastiqueuse (*) / Elastiqueuse (*) )
OccupationType | 2135 | OccupationType - (X041 2135)
Elders Coded value in Stalling ( ->)  
( Ailleurs / Anderswo / Elsewhere )
VehicleGarageType | 9 | VehicleGarageType - (5420 9)
Electr. geb. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Risque el. bat. / Elektrische Risiko - Gebäude / Electric risks - Building )
GuaranteeCode | M31 | GuaranteeCode - (C6B1 M31)
Electr. geb. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Risque él. bat. / Elektrische Risiko - Gebäude / Electric risks - Building )
GuaranteeCode | R31 | GuaranteeCode - (C6B1 R31)
Electr. geb. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Risque él. bat. / Elektrische Risiko - Gebäude / Electric risks - Building )
GuaranteeCode | 731 | GuaranteeCode - (C6B1 731)
Electr. geb. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Risque él. bat. / Elektrische Risiko - Gebäude / Electric risks - Building )
GuaranteeCode | 331 | GuaranteeCode - (C6B1 331)
Electr. inh. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Ris.électr. cont. / Elektrische Risiko - Content / Electric risks - Content )
GuaranteeCode | 732 | GuaranteeCode - (C6B1 732)
Electr. inh. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Ris.électr. cont. / Elektrische Risiko - Content / Electric risks - Content )
GuaranteeCode | M32 | GuaranteeCode - (C6B1 M32)
Electr. inh. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Ris.électr. cont. / Elektrische Risiko - Content / Electric risks - Content )
GuaranteeCode | 332 | GuaranteeCode - (C6B1 332)
Electr. inh. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Ris.électr. cont. / Elektrische Risiko - Content / Electric risks - Content )
GuaranteeCode | R32 | GuaranteeCode - (C6B1 R32)
Electriciteit Coded value in Soort brandstof ( ->)  
( Electricité / Elektrizität / Electricity )
VehicleFuelType2 | 4 | VehicleFuelType2 - (5618 4)
Electriciteit Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Electricité / Elektrizität / Electricity )
ClaimCircumstanceType | 391 | ClaimCircumstanceType - (C221 391)
Electriciteit Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Risque électrique / Elektrizität / Electric risks )
GuaranteeCode | R30 | GuaranteeCode - (C6B1 R30)
Electriciteit Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Risque électrique / Elektrizität / Electric risks )
GuaranteeCode | 730 | GuaranteeCode - (C6B1 730)
Electriciteit Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Risque électrique / Elektrizität / Electric risks )
GuaranteeCode | M30 | GuaranteeCode - (C6B1 M30)
Electriciteit Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Risque électrique / Elektrizität / Electric risks )
GuaranteeCode | 330 | GuaranteeCode - (C6B1 330)
Electriciteit/benzine Coded value in Type brandstof ( ->)  
( Electricité/essence / Elektrizität/Benzin / Electricity/petrol )
VehicleFuelType | 7 | VehicleFuelType - (5015 7)
Electriciteit/diesel Coded value in Type brandstof ( ->)  
( Electricité/diesel / Elektrizität/Diesel / Electricity/diesel )
VehicleFuelType | 8 | VehicleFuelType - (5015 8)
Electriciteit/LPG Coded value in Type brandstof ( ->)  
( Electricité/LPG / Elektrizität/LPG / Electricity/LPG )
VehicleFuelType | 12 | VehicleFuelType - (5015 12)
Electriciteit/waterstof Coded value in Type brandstof ( ->)  
( Electricité/hydrogène / Elektrizität/Wasserstoff / Electricity/hydrogen )
VehicleFuelType | 14 | VehicleFuelType - (5015 14)
ELECTRIEKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( ELECTRICIEN / Electricien (*) / Electricien (*) )
OccupationType | 2531 | OccupationType - (X041 2531)
ELECTRIEKER (ELECTRO-MECHANICA) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ELECTRICIEN (ELECTRO-MECANIQUE) / Electricien(Electro-Mecanique) (*) / Electricien(Electro-Mecanique) (*) )
OccupationType | 2545 | OccupationType - (X041 2545)
ELECTRIEKER (KOELINSTALLATIES) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ELECTRICIEN (INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES) / Electricien(InstallationsFrigorifiques) (*) / Electricien(InstallationsFrigorifiques) (*) )
OccupationType | 2549 | OccupationType - (X041 2549)
ELECTRIEKER (LIFTEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ELECTRICIEN D'ASCENSEURS / ElectricienD'Ascenseurs (*) / ElectricienD'Ascenseurs (*) )
OccupationType | 2547 | OccupationType - (X041 2547)
ELECTRIEKER (NEONRECLAMEVERLICHTING) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ELECTRICIEN D'ENSEIGNES EN NEON / ElectricienD'EnseignesEnNeon (*) / ElectricienD'EnseignesEnNeon (*) )
OccupationType | 2538 | OccupationType - (X041 2538)
ELECTRIEKER (THEATER - CINEMA) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ELECTRICIEN (THEATRE-CINEMA) / Electricien(Theatre-Cinema) (*) / Electricien(Theatre-Cinema) (*) )
OccupationType | 2537 | OccupationType - (X041 2537)
ELECTRIEKER (TOESTELLEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ELECTRICIEN (APPAREILS) / Electricien(Appareils) (*) / Electricien(Appareils) (*) )
OccupationType | 2542 | OccupationType - (X041 2542)
ELECTRIEKER-AFSTELLER Coded value in Type beroep ( ->)  
( ELECTRICIEN-AJUSTEUR / Electricien-Ajusteur (*) / Electricien-Ajusteur (*) )
OccupationType | 2540 | OccupationType - (X041 2540)
ELECTRIEKER-HERSTELLER Coded value in Type beroep ( ->)  
( ELECTRICIEN-REPARATEUR / Electricien-Reparateur (*) / Electricien-Reparateur (*) )
OccupationType | 2532 | OccupationType - (X041 2532)
ELECTRIEKER-HERSTELLER (MACHINES) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ELECTRICIEN REPARATEUR (MACHINES) / ElectricienReparateur(Machines) (*) / ElectricienReparateur(Machines) (*) )
OccupationType | 2543 | OccupationType - (X041 2543)
Electrisch met Range extender benzine Coded value in Type hybride ( ->)  
( Electrique avec range extender essence / Strom mit Range extender Benzin / Electricity with range extender petrol )
VehicleEngineHybridType | 41 | VehicleEngineHybridType - (561E 41)
Electrisch met Range extender diesel Coded value in Type hybride ( ->)  
( Electrique avec range extender diesel / Strom mit Range Extender Diesel / Electricity with range extender diesel )
VehicleEngineHybridType | 42 | VehicleEngineHybridType - (561E 42)
Electrisch plug-in Coded value in Type hybride ( ->)  
( Electrique plug-in / Strom plug-in / Electricity plug-in )
VehicleEngineHybridType | 40 | VehicleEngineHybridType - (561E 40)
Electrische driewieler Coded value in Gebruik van het voertuig ( ->)  
( Tricycle électrique / Elektrisches Dreirad / Electric tricycle )
VehicleUsageType | 86 | VehicleUsageType - (5200 86)
Electrische installatie Coded value in Gerenoveerde component ( ->)  
( Installation électrique / Elektrische Installation / Electrical installation )
BuildingComponentRenovatedType | 2 | BuildingComponentRenovatedType - (A1D6 2)
ELECTROCUTEERDER (SLACHTHUIS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ELECTROCUTEUR (ABATTOIR) / Electrocuteur(Abattoir) (*) / Electrocuteur(Abattoir) (*) )
OccupationType | 3172 | OccupationType - (X041 3172)
ELECTRO-MECANIEKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( ELECTRO-MECANICIEN / Electro-Mecanicien (*) / Electro-Mecanicien (*) )
OccupationType | 2539 | OccupationType - (X041 2539)
ELECTRO-MONTEUR Coded value in Type beroep ( ->)  
( ELECTRO-MONTEUR / Electro-Monteur (*) / Electro-Monteur (*) )
OccupationType | 2541 | OccupationType - (X041 2541)
ELECTRONIEKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( ELECTRONICIEN / Electronicien (*) / Electronicien (*) )
OccupationType | 2552 | OccupationType - (X041 2552)
ELECTRONIEKER-AFSTELLER Coded value in Type beroep ( ->)  
( AJUSTEUR-ELECTRONICIEN / Ajusteur-Electronicien (*) / Ajusteur-Electronicien (*) )
OccupationType | 2553 | OccupationType - (X041 2553)
Electronische facturatie Coded value in Inningswijze tegenover klant ( ->) De klant wenst de kwijtingen per e-mail te ontvangen. 
( Facture électronique / Elektronische Rechnungsstellung / Electronic Invoicing )
PremiumNotificationCollectionClientType | E | PremiumNotificationCollectionClientType - (A60B E)
Electronische factuur Coded value in Inningswijze igv inning door producent ( ->) De klant wenst de kwijtingen per e-mail te ontvangen. 
( Facture électronique / Elektronische Rechnung / Electronic Invoice )
PremiumNotificationCollectionIntermediaryType | E | PremiumNotificationCollectionIntermediaryType - (B002 E)
ELECTROTECHNICUS Coded value in Type beroep ( ->)  
( ELECTROTECHNICIEN / Electrotechnicien (*) / Electrotechnicien (*) )
OccupationType | 1444 | OccupationType - (X041 1444)
Elektriciteit Entity ( ->) Waarborg die de vergoeding beoogt van de schade aan elektrische en elektronische toestellen en installaties, als gevolg van de uitwerking van elektriciteit (zoals kortsluiting, overspanning, ...). 
( Electricité / Elektrizität / Electricity )
| ElectricityGuarantee | - ( 313)
Elektriciteit Coded value in Scheepsmotor - Brandstof ( ->)  
( Electricité / Elektrizität / Electricity )
WaterVehicleEngineFuelType | 04 | WaterVehicleEngineFuelType - (5805 04)
Elektriciteit Coded value in Type brandstof ( ->)  
( Electricité / Elektrizität / Electricity )
VehicleFuelType | 4 | VehicleFuelType - (5015 4)
Elektriciteit - andere Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Electricité - autre / Elektrizität - andere / Electricity - other )
ClaimCircumstanceType | 305 | ClaimCircumstanceType - (C221 305)
Elektriciteit - inductie Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Electricité - induction / Elektrizität - Induktion / Electricity - induction )
ClaimCircumstanceType | 304 | ClaimCircumstanceType - (C221 304)
Elektriciteit - kortsluiting Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Electricité - court circuit / Elektrizität - Kurzschluß / Electricity - short circuit )
ClaimCircumstanceType | 301 | ClaimCircumstanceType - (C221 301)
Elektriciteit - overspanning Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Electricité - surtension / Elektrizität - Überspannung / Electricity - overvoltage )
ClaimCircumstanceType | 302 | ClaimCircumstanceType - (C221 302)
Elektriciteit - te sterke elektrische stroom Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Electricité - surintensité / Elektrizität - Überstrom / Electricity - overload )
ClaimCircumstanceType | 303 | ClaimCircumstanceType - (C221 303)
Elektriciteit en Electronica Entity ( ->) Waarborg van het type alle risico’s ter dekking van elke materiële beschadiging van elektronisch of informaticamaterieel, waaronder begrepen de schade door uitwerking van elektriciteit. 
( Electricité et Electronique / Elektrizität und Elektronik / Electricity and Electronics )
| ElectricityElectronicsGuarantee | - ( 916)
Elektriciteitrisico Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Risque électrique / Elektrische Risiken / Electrical risk )
ClaimCircumstanceType | 306 | ClaimCircumstanceType - (C221 306)
elektriekers Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( electriciens, electriciens reparateur / Elektriker / Electricians )
InsuredOccupationType | 77100 | InsuredOccupationType - (2111 77100)
Elektriekers Coded value in Verzekeringsnemer - beroepscode ( ->)  
( Electriciens et assimilés / Elektriker / Electricians )
PolicyHolderOccupationType | 77 | PolicyHolderOccupationType - (A141 77)
elektriekers en soortgelijke arbeider Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( travailleurs assimiles aux electricie / Elektriker und ähnliche Arbeitnehmer / electrician's and similar workers )
InsuredOccupationType | 77900 | InsuredOccupationType - (2111 77900)
elektromekaniekers Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( electro-mecaniciens, electro-monteurs / Elektromechaniker / electrical mechanics )
InsuredOccupationType | 77200 | InsuredOccupationType - (2111 77200)
Elektronisch materiaal Coded value in Soort voorwerp (zaak) ( ->)  
( Matériel électronique / Elektronisches Material / Electronic material )
InsuranceObjectObjectType | 50 | InsuranceObjectObjectType - (9900 50)
elektronisch op magneetdrager (disket Coded value in bericht - vorm ( ->)  
( par voie electronique, sur support ma / Elektronische auf magnetische Datenträger (Disketten) / lectronic on magnetic carrier (floppy disk) )
MessageModeType | 3 | MessageModeType - (D120 3)
Elementen van belang bij beoordeling van het risico Attribute of Verzekeringsobject ( ->) Beschrijving van alle elementen die nog niet vermeld zijn en die kunnen bijdragen tot een betere inschatting van het risico. 
( Codification : / / -> )
( Autres éléments importants / Andere wichtige Elemente / Other important elements concerning the risk )
InsuranceObject | InsuranceObjectInsuranceText | - (FTX 007)
e-Mail Entity ( ->) Bevat een communicatiekanaal en zijn oproepnummer, via e-mail. 
( Courrier électronique / e-Mail / e-Mail )
| EMail | - ( )
e-Mail Entity ( ->) In de zin van print-out van een ontvangen e-mail. 
( e-Mail / E-Mail-Dokument / e-Mail document )
| EMailDocument | - ( 036)
E-mail adres Attribute of e-Mail ( ->) Het adres dat men aan een bericht moet meegeven om het in een inbox van een electronisch mailsysteem te plaatsen. 
( Codification : / / -> )
( Adresse boîte postale électronique / E-mail-Adresse / E-mail address )
EMail | eMailAddress | - (COM 003)
e-Mail met Opt-In Entity ( ->) Bevat een communicatiekanaal en zijn oproepnummer, via telefax. 
( e-Mail avec Opt-in / e-Mail mit Ot-In / Opted-In e-Mail )
| EMailOptIn | - ( 008)
e-Mail opt-in verkregen Attribute of e-Mail met Opt-In ( ->) COM+008 e-Mail contractueel bindend. e-Mail adres van de verzekeringnemer, en specifiek voor een gegeven contract, en met een expliciete opt-in vanwege de verzekeringnemer, die dan de verzekeraar een communicatie-lijn met deze verzekeringnemer oplevert, met specifieke wettelijke waarde binnen dit verzekeringscontract.  
( Codification : e-Mail opt-in verkregen / A004 / -> )
( e-Mail opt-in obtenu / e-Mail opt-in bekommen / e-Mail opt-in obtained )
EMailOptIn | OptInChoiceIndicator | EMailOptInIndicator - (BIN A004)
EMAILLEERDER (EDELMETALEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( EMAILLEUR (METAUX PRECIEUX) / Emailleur(MetauxPrecieux) (*) / Emailleur(MetauxPrecieux) (*) )
OccupationType | 2361 | OccupationType - (X041 2361)
EMAILLEERDER (FOTOGRAFIE) Coded value in Type beroep ( ->)  
( EMAILLEUR (PHOTOGRAPHIE) / Emailleur(Photographie) (*) / Emailleur(Photographie) (*) )
OccupationType | 2896 | OccupationType - (X041 2896)
EMAILLEERDER (GLAS, AARDEWERK) Coded value in Type beroep ( ->)  
( EMAILLEUR (VERRE - POTERIE) / Emailleur(Verre-Poterie) (*) / Emailleur(Verre-Poterie) (*) )
OccupationType | 2987 | OccupationType - (X041 2987)
EMAILLEERDER (METALEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( GUILLOCHEUR (METAUX) / Guillocheur(Metaux) (*) / Guillocheur(Metaux) (*) )
OccupationType | 2312 | OccupationType - (X041 2312)
Embedded page element Coded value in IBP Display Mode ( ->) Embedded or Iframed (normalized size) page element. The one thing normalized is the width, which is to be maximally 728 pixels. That is the same as the width of the IAB UAP Leaderboard. 
( Embedded page element / Embedded page element / Embedded page element )
IBPDisplayModeType | EMBEDDED | IBPDisplayModeType - (IBP4 EMBEDDED)
Embedded page element Coded value in IBP Display Mode ( ->) Embedded or Iframed (NO normalized size) page element (like a banner, a logo, . . .) 
( Embedded page element / Embedded page element / Embedded page element )
IBPDisplayModeType | EMBEDDFREE | IBPDisplayModeType - (IBP4 EMBEDDFREE)
Emissie absorptiecoëfficiënt Attribute of Technicar gegevens ( ->) De absorptie van schadelijke stoffen, en dus met een de-polluerend effekt. 
( Codification : / / -> )
( Emission coëfficient d'absorption / Emission Absortionsfactor / Emissions absorption coefficient )
TechnicarData | EmissionAbsorptionCoefficient | - (QTY 115)
Emissie van CH4 Attribute of Technicar gegevens ( ->) De uitstoot van Methaan 
( Codification : / / -> )
( Emission de CH4 / Emission CH4 / Emissions CH4 )
TechnicarData | EmissionCH4Measure | - (QTY 110)
Emissie van CO Attribute of Technicar gegevens ( ->) De uitstoot van Koolmonoxide. 
( Codification : / / -> )
( Emission de CO / Emission CO / Emissions CO )
TechnicarData | EmissionCOMeasure | - (QTY 107)
Emissie van CO2 Attribute of Technicar gegevens ( ->) De uitstoot van KoolstofDiOxide. 
( Codification : / / -> )
( Emission de CO2 / Emission CO2 / Emissions CO2 )
TechnicarData | EmissionCO2Measure | - (QTY 114)
Emissie van diesel partikels Attribute of Technicar gegevens ( ->) De uitstoot van diesel partikels. 
( Codification : / / -> )
( Emission de particules diesel / Emission Diesel Feinstoff / Emissions Diesel Particles )
TechnicarData | EmissionDieselParticlesMeasure | - (QTY 113)
Emissie van HC Attribute of Technicar gegevens ( ->) De uitstoot van Koolwaterstoffen 
( Codification : / / -> )
( Emission de HC / Emission HC / Emissions HC )
TechnicarData | EmissionHCMeasure | - (QTY 108)
Emissie van NMHC Attribute of Technicar gegevens ( ->) De uitstoot van Niet-Methaanhoudende koolwaterstoffen 
( Codification : / / -> )
( Emission de NMHC / Emission NMHC / Emissions NMHC )
TechnicarData | EmissionNMHCMeasure | - (QTY 109)
Emissie van NOX Attribute of Technicar gegevens ( ->) De uitstoot van koolwaterstoffen in verhouding tot stikstofoxides. 
( Codification : / / -> )
( Emission de NOX / Emission NOX / Emissions NOX )
TechnicarData | EmissionHCNOXMeasure | - (QTY 112)
Emissie van NOX Attribute of Technicar gegevens ( ->) De uitstoot van stikstofoxides. 
( Codification : / / -> )
( Emission de NOX / Emission NOX / Emissions NOX )
TechnicarData | EmissionNOXMeasure | - (QTY 111)
EMULSIEBEREIDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( EMULSIONNEUR / Emulsionneur (*) / Emulsionneur (*) )
OccupationType | 3290 | OccupationType - (X041 3290)
EMULSIELAAGLEGGER (FILMS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( EMULSIONNEUR (FILMS) / Emulsionneur(Films) (*) / Emulsionneur(Films) (*) )
OccupationType | 3563 | OccupationType - (X041 3563)
EMULSIONNEERDER (FOTOGRAFIE) Coded value in Type beroep ( ->)  
( EMULSIONNEUR (PHOTOGRAPHIE) / Emulsionneur(Photographie) (*) / Emulsionneur(Photographie) (*) )
OccupationType | 2893 | OccupationType - (X041 2893)
EMULSIONNEERDER (MARGARINE) Coded value in Type beroep ( ->)  
( EMULSIONNEUR (MARGARINE) / Emulsionneur(Margarine) (*) / Emulsionneur(Margarine) (*) )
OccupationType | 3212 | OccupationType - (X041 3212)
Enduro Coded value in Marktsegment van het voertuig ( ->)  
( Enduro / Enduro / Enduro )
VehicleMarketSegmentType | 10 | VehicleMarketSegmentType - (563E 10)
Engels Coded value in Correspondent 4 - taalcode ( ->)  
( Anglais / Anglais (*) / Anglais (*) )
Correspondent4LanguageType | 4 | Correspondent4LanguageType - (CI1C 4)
Engels Coded value in Taalcode van de betrokkene ( ->)  
( Anglais / Englisch / English )
PartyInvolvedLanguageType | 4 | PartyInvolvedLanguageType - (A10T 4)
Engels Coded value in Correspondent 1 - taalcode ( ->)  
( Anglais / Englisch / English )
Correspondent1LanguageType | 4 | Correspondent1LanguageType - (C81C 4)
Engels Coded value in Correspondent 2 - taalcode ( ->)  
( Anglais / Englisch / English )
Correspondent2LanguageType | 4 | Correspondent2LanguageType - (CF1C 4)
Engels Coded value in Correspondent 3 - taalcode ( ->)  
( Anglais / Englisch / English )
Correspondent3LanguageType | 4 | Correspondent3LanguageType - (CG1C 4)
Engels Coded value in Producent - taalcode ( ->)  
( Anglais / Englisch / English )
IntermediaryLanguageType | 4 | IntermediaryLanguageType - (A46C 4)
Engels Coded value in Communicatietaal van de bestuurder ( ->)  
( Anglais / Englisch / English )
DriverLanguageType | 4 | DriverLanguageType - (5115 4)
Engels Coded value in Slachtoffer - taalcode ( ->)  
( Anglais / Englisch / English )
VictimLanguageType | 4 | VictimLanguageType - (CL0C 4)
Engels Coded value in V-nemer- domicil.- taalcode ( ->)  
( Anglais / Englisch / English )
PolicyHolderDomicileLanguageType | 4 | PolicyHolderDomicileLanguageType - (A18C 4)
Engels Coded value in Taal ( ->)  
( Anglais / Englisch / English )
LanguageType | 4 | LanguageType - (A10C 4)
Engelse vrijstelling Coded value in Type vrijstelling ( ->)  
( Franchise anglaise / Englische Befreiung / English exemption )
DeductibleType | 4 | DeductibleType - (P11V 4)
Enige premie Coded value in Betaalfrequentie (Splitsingscode) ( ->) De inning op premievervaldag heeft slechts één maal plaats en dekt de gehele duur van het contract. 
( Prime unique / Einmalige Prämie / Single premium )
PaymentFrequencyType | 5 | PaymentFrequencyType - (A325 5)
Enkel de wijzigingen Coded value in Communicatie - type ( ->) Het bericht gaat expliciet over de verschillen ten opzichte van de vorige versie, over de toegevoegde elementen en over de nu verwijderde elementen (de delta).  
( Modifications uniquement / Nur die Änderungen / Changes only )
MessageCommunicationType | 2 | MessageCommunicationType - (5741 2)
Enkel en voet (zonder tenen) Coded value in Localisering kwetsuren/verwondingen ( ->)  
( Cheville et pied (orteils execp.) / Sprunggelenk und Fuß (ohne Zehen) / Ankle and foot (without toes) )
EventAccidentInjuriesLocationType | 54 | EventAccidentInjuriesLocationType - (CQ57 54)
Enkel in opdracht Coded value in Gebruik van het voertuig ( ->)  
( Uniquement en mission / Nur auf Dienstreise / Only on command )
VehicleUsageType | 19 | VehicleUsageType - (5200 19)
Enkel op de werkplaats Coded value in Uitbreiding territoriale begrenzing ( ->)  
( Sur le lieu de travail uniquement / Nur am Arbeitsplatz / At work only )
CoverTerritorialLimitExtensionType | 1 | CoverTerritorialLimitExtensionType - (5271 1)
Enkel priveleven Coded value in Ongevallen priveleven alleen ( ->)  
( Vie privee uniquement / Nur Privat / Private Life Only )
AccidentsPrivateLifeOnlyType | 1 | AccidentsPrivateLifeOnlyType - (21V3 1)
Enkel privé-leven Coded value in Type (individuele) verzekering ( ->)  
( Vie privée uniquement / Nur Privat / Private only )
ContractPersonalType | 2 | ContractPersonalType - (21V2 2)
Enkel statistiek Coded value in Code boekh./statistiek ( ->)  
( Statistique seulement / Nur Statistiken / Only statistics )
AccountingPlusStatisticsType | N | AccountingPlusStatisticsType - (8010 N)
Enkel verzekeringen Coded value in Type activiteiten van het agentschap ( ->)  
( Assurances uniquement / Nur Versicherungen / Only insurances )
IntermediaryActivityType | 3 | IntermediaryActivityType - (A46E 3)
ENQUETEUR (BEDIENDE) Coded value in Type beroep ( ->)  
( EMPLOYE ENQUETEUR / EmployeEnqueteur (*) / EmployeEnqueteur (*) )
OccupationType | 922 | OccupationType - (X041 922)
ENTER Coded value in Type beroep ( ->)  
( GREFFEUR / Greffeur (*) / Greffeur (*) )
OccupationType | 1252 | OccupationType - (X041 1252)
ENTOMOLOOG Coded value in Type beroep ( ->)  
( ENTOMOLOGISTE / Entomologiste (*) / Entomologiste (*) )
OccupationType | 131 | OccupationType - (X041 131)
Enveloppe Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Enveloppe / Sendung / Message Envelope )
| MessageEnvelope | - ( )
EO Coded value in Type mandaat van de expert ( ->) ExpertiseOvereenkomst 
( CE / EV / EO )
AssessmentMissionType | 11 | AssessmentMissionType - (C42F 11)
EPIDEMIOLOOG (VEEARTS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( EPIDEMIOLOGISTE (VETERINAIRE) / Epidemiologiste(Veterinaire) (*) / Epidemiologiste(Veterinaire) (*) )
OccupationType | 125 | OccupationType - (X041 125)
equator Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( equateur / Äquator / equator )
VictimFATNationalityType | 516 | VictimFATNationalityType - (CL2B 516)
equatoriaal guinea Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( guinee equatoriale / Äquatorialguinea / Equatorial Guinea )
VictimFATNationalityType | 337 | VictimFATNationalityType - (CL2B 337)
Equatoriaal Guinea Coded value in Landcode ( ->)  
( Guinée Equatoriale / Äquatorialguinea / Equatorial Guinea )
CountryType | GQ | CountryType - (519B GQ)
Equatoriaal-Guinese Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( guinéenne-équatoriale / äquatorialguineische / Equatorial-Guinese )
NationalityType | GQ | NationalityType - (A121 GQ)
Equatoriaanse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( équatorienne / ecuadorianische / Equatorian )
NationalityType | EX | NationalityType - (A121 EX)
Equatoriaanse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( équatorienne / ecuadorianische / Équatorienne2 (*) )
NationalityType | EC | NationalityType - (A121 EC)
Er zijn aan het gebouw renovaties uitgevoerd Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Le bâtiment a fait l'objet d'une rénovation / Renovierungsarbeiten wurden an Gebäude ausgeführt / The building has been renovated )
| BuildingRenovatedDeclaration | - (QRS 3V19)
Erfgenamen Coded value in Verzekeringsnemer - code aanspreektitel ( ->)  
( Les Héritiers / Erben / Heirs )
PolicyHolderTitleType | 23 | PolicyHolderTitleType - (A102 23)
Erfgenamen Coded value in Collectiviteit ( ->)  
( Héritiers / Erben / Heirs )
GroupType | 09 | GroupType - (A135 09)
Erfrecht.geschillen Entity ( ->) Als dekking. Rechtsbijstand in geschillen rond het erfrecht (met overheidsintanties, of tussen de erven onderling). 
( Conflits succession / Folge Streitigkeiten / Succession disputes )
| SuccessionDisputesCover | - ( 181)
ERGOTHERAPEUT Coded value in Type beroep ( ->)  
( ERGOTHERAPEUTE / Ergotherapeute (*) / Ergotherapeute (*) )
OccupationType | 1391 | OccupationType - (X041 1391)
Eritrea Coded value in Landcode ( ->)  
( Erythrée / Eritrea / Eritrea )
CountryType | ER | CountryType - (519B ER)
Eritrese Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( érythréienne / eritreische / Eritrean )
NationalityType | ER | NationalityType - (A121 ER)
Erkend door Assuralia volgens oude norm Coded value in Type antidiefstalsysteem voor voertuigen ( ->)  
( Agréé par Assuralia selon la vieille norme / Von UPEA gemäß alter Norm zugelassen / Approved by UPEA's old norms )
VehicleTheftAntiSystemType | 5 | VehicleTheftAntiSystemType - (5634 5)
Erkende verantwoordelijkheid Coded value in Reden van registratie ( ->)  
( Responsabilité reconnue / Anerkannte Verantwortung / Recognized responsibility )
RegistrationReasonType | 15 | RegistrationReasonType - (Z604 15)
Erkende/Geconventioneerde garage/hersteller Attribute of Hersteller ( ->) Is de garage erkend door de maatschappij ?  
( Codification : Erkende garage? / C320 / -> )
( Garage/Réparateur agréé/conventionné / Angerkannte Werkstatt / Recognized garage )
Repairer | RepairerAcknowledgedIndicator | RepairerRecognizedIndicator - (BIN C320)
Erkenningsnummer antidiefstalsysteem Attribute of Beveiligingssysteem ( ->) Formaat : geen informatie beschikbaar 
( Codification : / / -> )
( Numéro d'agrément du système antivol / Zulassungsnummer Diebstahlsicherungssystem / Anti-theft system registration number )
SecuritySystem | SecuritySystemRegistrationIdentifier | - (RFF 021)
Erkenningsnummer expert Attribute of Expert (gewoon) ( ->) Formaat : an..4 
( Codification : / / -> )
( Numéro d'agrément de l'expert / Zulassungsnummer Experte / Expert approval number )
Assessor | AssessorAcknowledgementIdentifier | - (RFF 041)
Erpe-Mere/Lede Coded value in Zone van lokale politie ( ->)  
( Erpe-Mere/Lede / Erpe-Mere/Lede / Erpe-Mere/Lede )
PoliceCoveredZoneCode | 5441 | PoliceCoveredZoneCode - (C244 5441)
ERTSZIFTER Coded value in Type beroep ( ->)  
( EPIERREUR / Epierreur (*) / Epierreur (*) )
OccupationType | 1801 | OccupationType - (X041 1801)
eschrapt v/h buitenland Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( raye pour l'etranger / für im Ausland gelöscht / deleted for abroad )
VictimFATNationalityType | 992 | VictimFATNationalityType - (CL2B 992)
ESSAYIST Coded value in Type beroep ( ->)  
( ESSAYISTE / Essayiste (*) / Essayiste (*) )
OccupationType | 423 | OccupationType - (X041 423)
Estland Coded value in Landcode ( ->)  
( Estonie / Estland / Estonia )
CountryType | EW | CountryType - (519B EW)
Estlandse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( estonienne / estnische / Estonian )
NationalityType | EW | NationalityType - (A121 EW)
Ests Coded value in Taalcode van de betrokkene ( ->)  
( Estonien / Estisch / Estonian )
PartyInvolvedLanguageType | 13 | PartyInvolvedLanguageType - (A10T 13)
ESV Coded value in Verzekeringsnemer - code aanspreektitel ( ->)  
( GIE / WIV / E.I.A. )
PolicyHolderTitleType | 63 | PolicyHolderTitleType - (A102 63)
ESV SO Coded value in Juridisch statuut - afkorting ( ->)  
( GIE FS / WIV msZ / ECO Sg )
PersonLegalStatusShortType | 94 | PersonLegalStatusShortType - (A134 94)
ETAGECHEF (HOTEL) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CHEF D'ETAGE (HOTEL) / ChefD'Etage(Hotel) (*) / ChefD'Etage(Hotel) (*) )
OccupationType | 3804 | OccupationType - (X041 3804)
ETAGEMEISJE (HOTEL) Coded value in Type beroep ( ->)  
( COMMIS D'ETAGE (HOTEL) / CommisD'Etage(Hotel) (*) / CommisD'Etage(Hotel) (*) )
OccupationType | 3785 | OccupationType - (X041 3785)
ETALAGIST-ONTWERPER Coded value in Type beroep ( ->)  
( ETALAGISTE-CREATEUR / Etalagiste-Createur (*) / Etalagiste-Createur (*) )
OccupationType | 416 | OccupationType - (X041 416)
ethiopie Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( ethiopie / Äthiopien / Ethiopia )
VictimFATNationalityType | 311 | VictimFATNationalityType - (CL2B 311)
Ethiopië Coded value in Landcode ( ->)  
( Ethiopie / Äthiopien / Ethiopia )
CountryType | ETH | CountryType - (519B ETH)
Ethiopische Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( éthiopienne / äthiopische / Ethiopian )
NationalityType | ETH | NationalityType - (A121 ETH)
ETIKETTEERDER (INPAKKEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ETIQUETEUR (EMBALLAGE) / Etiqueteur(Emballage) (*) / Etiqueteur(Emballage) (*) )
OccupationType | 3611 | OccupationType - (X041 3611)
ETIKETTENSCHILDER (VERF) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ETIQUETTISTE (PEINTURE) / Etiquettiste(Peinture) (*) / Etiquettiste(Peinture) (*) )
OccupationType | 2715 | OccupationType - (X041 2715)
ETNOLOOG (VOLKENKUNDIGE) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ETHNOLOGUE / Ethnologue (*) / Ethnologue (*) )
OccupationType | 576 | OccupationType - (X041 576)
EU Coded value in Territoriale grenzen van de jachtakte ( ->)  
( UE / EWG / EEC )
HuntingLicenceTerritorialLimitType | 2 | HuntingLicenceTerritorialLimitType - (4441 2)
EULANISEERDER (TEXTIEL) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ANTIMITEUR (TEXTILES) / Antimiteur(Textiles) (*) / Antimiteur(Textiles) (*) )
OccupationType | 1967 | OccupationType - (X041 1967)
Eupen Coded value in Schadebeheer - zetel ( ->)  
( Eupen / Eupen / Eupen )
ClaimManagementBranchType | 49 | ClaimManagementBranchType - (C001 49)
Eupen Coded value in Zetelnummer van de verzekeraar ( ->)  
( Eupen / Eupen / Eupen )
InsurerBranchType | 49 | InsurerBranchType - (A012 49)
Eupen Coded value in Derden - zetel schadebeheer ( ->)  
( Eupen / Eupen / Eupen )
AdversaryManagementBranchType | 49 | AdversaryManagementBranchType - (C115 49)
eupen Coded value in afzender - zetel ( ->)  
( eupen / Eupen / Eupen )
SenderOfficeSeatType | 49 | SenderOfficeSeatType - (Z211 49)
eupen Coded value in bestemmeling - zetel ( ->)  
( eupen / Eupen / Eupen )
DestineeBranchType | 49 | DestineeBranchType - (Z311 49)
Eupen (*) Coded value in Bijhuis, code ( ->)  
( Succursale Eupen / Eupen (*) / Eupen (*) )
SeatSubsidiaryIdentificationType | 49 | SeatSubsidiaryIdentificationType - (X076 49)
EUR Coded value in Muntcode van het antwoord op de expertiseopdracht ( ->)  
( EUR / EUR / EUR )
MissionResponseCurrencyType | E | MissionResponseCurrencyType - (C446 E)
Eur.,Algerije, Marokko,Tunesië,Turkije,Can. Eil. en Madeira Coded value in Bestemming reis ( ->)  
( Eur., Algérie, Maroc, Tunisie, Turquie, Iles Can. et Madeire / Eur., Algerien, Marokko, Tunesien, Türkei, Kanarische Inseln / Eur., Algeria, Morocco, Tunisia, Turkey, Can. Isl. and Madeira )
TripDestinationType | 1 | TripDestinationType - (9302 1)
EurAccNFPADamageVisible (*) Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( EurAccNFPADamageVisible (*) / EurAccNFPADamageVisible (*) / EurAccNFPADamageVisible (*) )
| EurAccNFPADamageVisible | - ( )
EurAccNFPADeclarant (*) Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( EurAccNFPADeclarant (*) / EurAccNFPADeclarant (*) / EurAccNFPADeclarant (*) )
| EurAccNFPADeclarant | - ( )
EurAccNFPADriver (*) Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( EurAccNFPADriver (*) / EurAccNFPADriver (*) / EurAccNFPADriver (*) )
| EurAccNFPADriver | - ( )
EurAccNFPAFacts (*) Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( EurAccNFPAFacts (*) / EurAccNFPAFacts (*) / EurAccNFPAFacts (*) )
| EurAccNFPAFacts | - ( )
EurAccNFPAInsured (*) Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( EurAccNFPAInsured (*) / EurAccNFPAInsured (*) / EurAccNFPAInsured (*) )
| EurAccNFPAInsured | - ( )
EurAccNFPAInsurer (*) Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( EurAccNFPAInsurer (*) / EurAccNFPAInsurer (*) / EurAccNFPAInsurer (*) )
| EurAccNFPAInsurer | - ( )
EurAccNFPAVehicle (*) Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( EurAccNFPAVehicle (*) / EurAccNFPAVehicle (*) / EurAccNFPAVehicle (*) )
| EurAccNFPAVehicle | - ( )
EurAccNFPAWitness (*) Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( EurAccNFPAWitness (*) / EurAccNFPAWitness (*) / EurAccNFPAWitness (*) )
| EurAccNFPAWitness | - ( )
Euro Coded value in Bericht - muntcode ( ->)  
( Euro / Euro / Euro )
MessageCurrencyType | EUR | MessageCurrencyType - (D115 EUR)
Euro Coded value in Communicatiemunt ( ->)  
( Euro / Euro / Euro )
CommunicationCurrencyType | EUR | CommunicationCurrencyType - (A665 EUR)
Euro Coded value in Munteenheid ( ->)  
( Euro / Euro / Euro )
CurrencyType | EUR | CurrencyType - (A660 EUR)
Euronorm 1 Coded value in Depollutienorm voertuig ( ->)  
( Norme euro 1 / Euronorm 1 / Euronorm 1 )
VehicleDepollutionStandardType | 1 | VehicleDepollutionStandardType - (563H 1)
Euronorm 2 Coded value in Depollutienorm voertuig ( ->)  
( Norme euro 2 / Euronorm 2 / Euronorm 2 )
VehicleDepollutionStandardType | 2 | VehicleDepollutionStandardType - (563H 2)
Euronorm 3 Coded value in Depollutienorm voertuig ( ->)  
( Norme euro 3 / Euronorm 3 / Euronorm 3 )
VehicleDepollutionStandardType | 3 | VehicleDepollutionStandardType - (563H 3)
Euronorm 4 Coded value in Depollutienorm voertuig ( ->)  
( Norme euro 4 / Euronorm 4 / Euronorm 4 )
VehicleDepollutionStandardType | 4 | VehicleDepollutionStandardType - (563H 4)
Euronorm 5 Coded value in Depollutienorm voertuig ( ->)  
( Norme euro 5 / Euronorm 5 / Euronorm 5 )
VehicleDepollutionStandardType | 5 | VehicleDepollutionStandardType - (563H 5)
Euronorm 6 Coded value in Depollutienorm voertuig ( ->)  
( Norme euro 6 / Euronorm 6 / Euronorm 6 )
VehicleDepollutionStandardType | 6 | VehicleDepollutionStandardType - (563H 6)
Euro-normaal Coded value in Soort brandstof ( ->)  
( Euro-normale / Euro-Normal / Euro-Normal )
VehicleFuelType2 | 8 | VehicleFuelType2 - (5618 8)
Euro-normale Coded value in Ondertype brandstof ( ->)  
( Euro-normale / Euro-Normal / Euro-normal )
VehicleFuelSubType | 3 | VehicleFuelSubType - (5016 3)
Europ Auto Coded value in Hoedanigheid van de -ontdekker- ( ->)  
( Europ Auto / Europ Auto / Europ Auto )
CapacityVehicleFinderType | 29 | CapacityVehicleFinderType - (C1A9 29)
Europ. econ. samenwerkingsv. zonder zetel met vest. in Bel. Coded value in Juridisch statuut ( ->) Europees economisch samenwerkingsverband zonder zetel met vestiging in België (EESV) / Kruispuntbank : codes rechtsvormen : 265. 
( Groupement europ. d'intér. écon. sans siège avec étab. belge / Europ. wirtsch. Interessenver. ohne Sitz mit Niederl. in Be. / Eur. econ. interest grouping without seat, based in Belgium )
PersonLegalStatusType | 72 | PersonLegalStatusType - (A130 72)
Europ-con Coded value in Hoedanigheid van de -ontdekker- ( ->)  
( Europ-con / Europ-con / Europ-con )
CapacityVehicleFinderType | 24 | CapacityVehicleFinderType - (C1A9 24)
EuropeanAccidentNotificationFormPartAccident (*) Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( EuropeanAccidentNotificationFormPartAccident (*) / EuropeanAccidentNotificationFormPartAccident (*) / EuropeanAccidentNotificationFormPartAccident (*) )
| EuropeanAccidentNotificationFormPartAccident | - ( )
EuropeanAccidentNotificationFormPartNotification (*) Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( EuropeanAccidentNotificationFormPartNotification (*) / EuropeanAccidentNotificationFormPartNotification (*) / EuropeanAccidentNotificationFormPartNotification (*) )
| EuropeanAccidentNotificationFormPartNotification | - ( )
Europees Aanrijdingsformulier Entity ( ->) Standaardformulier dat gebruikt wordt om een verkeersincident of -ongeval aan te geven aan een verzekeraar. 
( Constat Européen d'Accident / Europäischer Unfallangabedocument / European Accident Notification Document )
| EuropeanAccidentNotificationForm | - ( 018)
Europees Aanrijdingsformulier QR Gegevens Entity ( ->) Standaardformulier of beter datastructuur die het makkelijker maakt een verkeersincident of -ongeval aan te geven aan een verzekeraar, bevat de gegevens van de groene kaart en bijkomende uit het contract. 
( Constat Européen d'Accident Données QR / Europäischer Unfallangabedocument QR Datei / European Accident Notification QR Data )
| EuropeanAccidentNotificationQRData | - ( )
Europees economisch samenwerkingsverband Coded value in Juridisch statuut ( ->) Europees economisch samenwerkingsverband met zetel in België. / Kruispuntbank : codes rechtsvormen : 065. 
( Groupement européen d'intérêt économique / Europäische Wirtschaftlicher Interessenverband / European Economic Interest Group )
PersonLegalStatusType | 47 | PersonLegalStatusType - (A130 47)
Europees Economisch Samenwerkingsverband Coded value in Collectiviteit ( ->)  
( Groupement d'Intérêts Economiques Europeen / Europäische wirtschaftliche Interessenvereinigung / European economic interest grouping )
GroupType | 21 | GroupType - (A135 21)
EUROPEES FUNCTIONARIS Coded value in Type beroep ( ->)  
( FONCTIONNAIRE EUROPEEN / FonctionnaireEuropeen (*) / FonctionnaireEuropeen (*) )
OccupationType | 780 | OccupationType - (X041 780)
europees proces-verbaal van ongeval Coded value in Overgemaakte doc. ( ->)  
( constat europeen d'accident / Europäischen Bericht der Unfall / European official report of accident )
DocumentsSentType2 | 01 | DocumentsSentType2 - (C392 01)
Europees proces-verbaal van ongeval Coded value in Overgemaakte document ( ->)  
( Constat européen d'accident / Europäischen Bericht der Unfall / European official report of accident )
DocumentsSentType | 01 | DocumentsSentType - (C390 01)
Europees PVG nummer Attribute of Gemotoriseerd wegvoertuig ( ->) Formaat : an..22 
( Codification : / / -> )
( Numéro de PVA européen / Europäisch Gleichförmigkeitszeugnisnummer / Number of the European Conformity Certificate )
MotorisedRoadVehicle | EuropeanConformityCertificateIdentifier | - (RFF 052)
Europese munteenheid (ecu) Coded value in Munteenheid ( ->)  
( Unité de monnaie européenne (ecu) / Europäische Währungseinheit (ecu) / European monetary unit (ecu) )
CurrencyType | XEU | CurrencyType - (A660 XEU)
Europese naam voertuig Attribute of Wegvoertuig ( ->) WG Normalisatie 09/12/2010. Wijziging procédure DIV. De DIV bezigt een zone van 60 posities, zijnde de samentrekking van merk en model. 
( Codification : / / -> )
( Nom européen du vehicule / Europaïscher Namen / European vehicle name )
RoadVehicle | VehicleRegistrationEuropeanNameText | - (FTX 049)
Europese vennootschap Coded value in Juridisch statuut ( ->) De SE is een naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die rechtspersoonlijkheid verkrijgt vanaf de dag van inschrijving en die een minimumkapitaal heeft van 120.000 Euro (artikelen 1, 4 en 16). De statutaire zetel van de SE dient gelegen te zi 
( Société Européenne / Europäische Gesellschaft / European company )
PersonLegalStatusType | 35 | PersonLegalStatusType - (A130 35)
Europol Coded value in Hoedanigheid van de -ontdekker- ( ->)  
( Europol / Europol / Europol )
CapacityVehicleFinderType | 14 | CapacityVehicleFinderType - (C1A9 14)
Euro-super Coded value in Ondertype brandstof ( ->)  
( Euro-super / Euro-Super / Euro-super )
VehicleFuelSubType | 2 | VehicleFuelSubType - (5016 2)
Euro-super Coded value in Soort brandstof ( ->)  
( Euro-super / Euro-Super / Euro-super )
VehicleFuelType2 | 7 | VehicleFuelType2 - (5618 7)
Evaluatie van de schade Coded value in Onderwerp/voorwerp geschil ( ->)  
( Eval. des dommages / Bewertung des Schadens / Evaluation of the damage )
EventAccidentDiscussionSubjectType | 13 | EventAccidentDiscussionSubjectType - (CQIG 13)
Evaluatierooster Entity ( ->) Een verzekeraar-specifiek rooster. Meestal in brand. Een rooster is een vastgelegde manier om een te verzekeren bedrag te bepalen. 
( Grille d'évaluation / Bewertung - Raster / Valuation grid )
| ValuationGridDocument | - ( 038)
Evaluatiesysteem Attribute of Eigendom ( ->) Code die aanduidt welk systeem van waardering van het verzekerde gebouw gehanteerd werd in de berekening van de te verzekeren waarde.  
( Codification : Evaluatiesysteem voor het gebouw / 3151 / -> )
( Système d'évaluation / Rastertyp / Type of calculation tabel )
Property | PremiumCalculationTableTypeCode | BuildingValueCalculationType - (ATT 3151)
EVANGELIST Coded value in Type beroep ( ->)  
( EVANGELISTE / Evangeliste (*) / Evangeliste (*) )
OccupationType | 341 | OccupationType - (X041 341)
EVBA Coded value in Verzekeringsnemer - code aanspreektitel ( ->)  
( SPRLU / PGmbH / Opll )
PolicyHolderTitleType | 58 | PolicyHolderTitleType - (A102 58)
EVBA(Eenpersoonsven.met beperkte aansp) Coded value in V-nemer-werkgever-juridisch statuut ( ->)  
( SPRLU(Société Privée à Resp.Lim.Unipers) / eAbHF (einzelner Abgeordneter beschränkter Haftung Firmen) / SmPllc (Single-member private limited liability companie) )
PolicyHolderEmployerLegalStatusType | 14 | PolicyHolderEmployerLegalStatusType - (A1CS 14)
Evenementen Coded value in Polistype ( ->) Als polistype voorbehouden aan de polissen die bepaalde evenementen in hun geheel tot voorwerp hebben. 
( Evénement / Ereignisse / Events )
ContractPolicyType | 924 | ContractPolicyType - (A502 924)
EVENWICHTSKUNSTENAAR Coded value in Type beroep ( ->)  
( EQUILIBRISTE / Equilibriste (*) / Equilibriste (*) )
OccupationType | 469 | OccupationType - (X041 469)
Excedent Entity ( ->) Waarborg ter dekking van de ongevallen die voorkomen op het traject tussen de woonplaats (verblijfplaats) en de werkplaats, alsook van de ongevallen overkomen op de werkplaats, voor het deel dat het wettelijk maximum inzake arbeidsongevallen overschrijdt. De waarborg in overschrijding kan geschieden tot beloop van het werkelijke loon of beperkt worden tot een bedrag vastgelegd voor iedere groep of categorie van verzekerden; het kan gaan om een forfait of om een veelvoud. 
( Excédent / Excedentes / Excedent )
| CollectiveExcedent | - ( 641)
Excedent wet Entity ( ->) Als dekking. In een waarborg arbeidsongevallen, de dekking in meer van wat wettelijk is voorzien. Dikwijls dicht dit de kloof tussen de wettelijke voorzieningen en de situatie zonder ongeval. 
( Excédent loi / Überschreitung der gesetzlichen / Exceeding the legal basis )
| ExceedingLegalBasisCover | - ( 147)
Excellentie, Coded value in Aanspreking bij het begin van een brief ( ->)  
( Votre Excellence, / Sehr geehrte Exzellenz, / Your Highness, )
CorrespondentStartAdresseeType | 066 | CorrespondentStartAdresseeType - (A10Y 066)
Exchange unit business content description Attribute of Bericht ( ->) The exchange unit, or message, has content as defined by such business content description. The XEH C910 X943 data-element. 
( Codification : / / -> )
( Exchange unit business content description / Exchange Einheit Geschäft Inhaltsbeschreibung / Exchange unit business content description )
Message | TechnicallyUnitContentDescription | - (XEH )
Exchange unit business content description version Attribute of Bericht ( ->) The exchange unit, or message, has content as defined by such business content description version. The XEH C910 X944 data-element. 
( Codification : / / -> )
( Exchange unit business content description version / Exchange Einheit Inhaltsbeschreibung Businessversion / Exchange unit business content description version )
Message | TechnicallyUnitContentDescriptionVersion | - (XEH )
Exchange unit issuing application Attribute of Bericht ( ->) The exchange unit, or message, has been created by such application. The XEH C910 X941 data-element. 
( Codification : / / -> )
( Exchange unit issuing application / Exchange-Einheit von ausstellenden Anwendung / Exchange unit issuing application )
Message | TechnicallyUnitIssuingApplication | - (XEH )
Exchange unit issuing application version Attribute of Bericht ( ->) The exchange unit, or message, has been created by such application's version. The XEH C910 X942 data-element. 
( Codification : / / -> )
( Exchange unit issuing application version / Exchange-Einheit von ausstellenden Anwendungsversion / Exchange unit issuing application version )
Message | TechnicallyUnitIssuingApplicationVersion | - (XEH )
Exchange unit issuing format Attribute of Bericht ( ->) The exchange unit, or message, originally could be presented in: a fix format with positionnal content (A1) (Telebib1) / or in a variable format with variable content (E1) (Telebib2) / or in a E1 enveloppe around A1 content (P1). The XEH C910 X940 data-element. 
( Codification : / / -> )
( Exchange unit issuing format / Einheit ausstellenden Austauschformat / Exchange unit issuing format )
Message | TechnicallyUnitIssuingFormat | - (XEH )
Ex-intersys (GBO) Coded value in Type bestemmeling voor Uitwisselingskaarten80 ( ->)  
( Ex-intersys (GBO) / Ex-intersys (GBO) / Ex-intersys (GBO) )
IntermediaryExchange80DestineeType | 01 | IntermediaryExchange80DestineeType - (A48A 01)
Exotisch dier Coded value in Soort dier ( ->) Slangen en andere minder klasieke dieren (niet gevaarlijk). 
( Animal exotique / Exotischen Tieren / Exotic animal )
AnimalType | 3 | AnimalType - (4132 3)
EXPEDITEUR Coded value in Type beroep ( ->)  
( EXPEDITEUR / Expediteur (*) / Expediteur (*) )
OccupationType | 854 | OccupationType - (X041 854)
EXPEDITIEBEDIENDE Coded value in Type beroep ( ->)  
( EMPLOYE D'EXPEDITION / EmployeD'Expedition (*) / EmployeD'Expedition (*) )
OccupationType | 856 | OccupationType - (X041 856)
Expert Coded value in Type begunstigde ( ->)  
( Expert / Experte / Expert )
PartyBeneficiaryType | 7 | PartyBeneficiaryType - (C60A 7)
Expert Coded value in Oorsprong expertiseaanvraag ( ->)  
( Expert / Experte / Expert )
AssessmentRequestOriginType | E | AssessmentRequestOriginType - (C418 E)
Expert Coded value in Stuur bijkomende zending naar de aangeduide bestemmeling ( ->)  
( Expert / Experte / Expert )
SubmissionAddedRecipientType | E | SubmissionAddedRecipientType - (C4CB E)
Expert Coded value in Verzender van het document ( ->)  
( Expert / Experte / Expert )
DocumentSenderType | E | DocumentSenderType - (C4CA E)
Expert Coded value in Type gegevensinvoerder ( ->)  
( Expert / Experte / Expert )
PersonDataEntryOperatorType | E | PersonDataEntryOperatorType - (C4A7 E)
Expert Coded value in Bestemmeling van de betaling ( ->)  
( Expert / Experte / Expert )
PaymentAddresseeType | 7 | PaymentAddresseeType - (C60D 7)
Expert Coded value in Code plaats van expertisering ( ->)  
( Experts / Begutachter / Assessor )
AssessmentLocationType | 02 | AssessmentLocationType - (C33A 02)
Expert Coded value in Type expert ( ->)  
( Expert / Experte / Expert )
PartyAssessorType | 1 | PartyAssessorType - (C416 1)
Expert Coded value in Oorsprong laatste wijziging plafond directe betaling ( ->)  
( Expert / Experte / Assessor )
PaymentLimitAdversaryChangeOriginType | E | PaymentLimitAdversaryChangeOriginType - (CP24 E)
EXPERT (ANTIQUITEITEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( EXPERT EN ANTIQUITES / ExpertEnAntiquites (*) / ExpertEnAntiquites (*) )
OccupationType | 401 | OccupationType - (X041 401)
EXPERT (BOEKHOUDER) Coded value in Type beroep ( ->)  
( EXPERT-COMPTABLE / Expert-Comptable (*) / Expert-Comptable (*) )
OccupationType | 517 | OccupationType - (X041 517)
Expert (eigenaar van de opdracht) Entity ( ->) Partij-rol. Hij die iets evalueert, in opdracht van de verzekeraar, of van degene die contractueel gezien opdracht kan geven. (In Informex termen is dit expert 1.) 
( Expert propriétaire de la mission / Experten - mandatierten / Mission owning assessor )
| AssessorMandated | - ( 037)
Expert (gewoon) Entity ( ->) Partij-rol. Hij die iets evalueert, meer specifiek een materiële schade, de herstellingskosten van iets, de vervangingskosten in geval van een totaal verlies, de waarde in uitbatingsverliezen van iets. 
( Expert ordinaire / Experte / Expert )
| Assessor | - ( 028)
EXPERT (ONROERENDE GOEDEREN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( EXPERT IMMOBILIER / ExpertImmobilier (*) / ExpertImmobilier (*) )
OccupationType | 1037 | OccupationType - (X041 1037)
EXPERT (PLUIMVEE) Coded value in Type beroep ( ->)  
( EXPERT EN VOLAILLE / ExpertEnVolaille (*) / ExpertEnVolaille (*) )
OccupationType | 1178 | OccupationType - (X041 1178)
EXPERT (POLITIEKE WETENSCHAPPEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( EXPERT EN SCIENCES POLITIQUES / ExpertEnSciencesPolitiques (*) / ExpertEnSciencesPolitiques (*) )
OccupationType | 590 | OccupationType - (X041 590)
EXPERT (TECHNIEK EN HANDEL) Coded value in Type beroep ( ->)  
( EXPERT TECHNICO-COMMERCIAL / ExpertTechnico-Commercial (*) / ExpertTechnico-Commercial (*) )
OccupationType | 1076 | OccupationType - (X041 1076)
EXPERT (TEWERKSTELLINGSPROBLEMEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( EXPERT EN PROBLEMES D'EMPLOI / ExpertEnProblemesD'Emploi (*) / ExpertEnProblemesD'Emploi (*) )
OccupationType | 603 | OccupationType - (X041 603)
EXPERT (ZEEVAARTZAKEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( EXPERT-MARITIME / Expert-Maritime (*) / Expert-Maritime (*) )
OccupationType | 863 | OccupationType - (X041 863)
Expert 1 Coded value in Stuur bericht aan aangeduide bestemmeling ( ->)  
( Expert 1 / Experte 1 / Expert 1 )
MessageSendToRecipientType | B | MessageSendToRecipientType - (C4C1 B)
Expert 2 Coded value in Stuur bericht aan aangeduide bestemmeling ( ->)  
( Expert 2 / Experte 2 / Expert 2 )
MessageSendToRecipientType | F | MessageSendToRecipientType - (C4C1 F)
Expert 3 Coded value in Stuur bericht aan aangeduide bestemmeling ( ->)  
( Expert 3 / Experte 3 / Expert 3 )
MessageSendToRecipientType | G | MessageSendToRecipientType - (C4C1 G)
Expert aangeduid Attribute of Schade ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : Door de producent aangewezen expert / C403 / -> )
( Expert designé / Experte bezeichnet / Assessor is appointed )
Claim | AssessorAppointedIndicator | AssessorAppointedIndicator - (BIN C403)
Expert Informex Coded value in Type expert ( ->)  
( Expert Informex / Informex-Experte / Informex expert )
PartyAssessorType | 2 | PartyAssessorType - (C416 2)
Expert stelde bedrag vast op ... Coded value in MSB-code - origine verzekeringsmaatschappij ( ->)  
( Notre expert en a fixé le montant ... / der Experte vorgeschlagen Betrags auf... / Expert suggested amount of ... )
MessageClaimInsurerMsbType | 1B | MessageClaimInsurerMsbType - (CMSB 1B)
expertboekhouders Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( experts comptables - comptables / Expert-Buchhalter / Experts-accountants )
InsuredOccupationType | 09100 | InsuredOccupationType - (2111 09100)
Experten Coded value in Verzekeringsnemer - code aanspreektitel ( ->)  
( Experts / Experten / Experts )
PolicyHolderTitleType | 44 | PolicyHolderTitleType - (A102 44)
Expertise Coded value in Evaluatiesysteem voor het gebouw ( ->) Geen echt evaluatiesysteem, maar wel evaluatie onder aansprakelijkheid van de expert. 
( Expertise / Expertise / Appraisal )
BuildingValueCalculationType | 4 | BuildingValueCalculationType - (3151 4)
Expertise Coded value in Type dekking diefstal inhoud ( ->)  
( Expertise / Gutachten / Assessment )
ContentTheftValueType | 4 | ContentTheftValueType - (3464 4)
Expertise Coded value in Evaluatiesysteem voor de inhoud ( ->)  
( Expertise / Expertise / Assessment )
ContentValuationType | 4 | ContentValuationType - (3161 4)
Expertise Coded value in Inhoud van het document (ASSMNT) ( ->)  
( Expertise / Expertise / Assessment )
AssessmentDocumentContentType | E | AssessmentDocumentContentType - (C417 E)
Expertise Coded value in Wijze bepaling hoofdbedrag RDR ( ->)  
( Expertise / Expertise / Assessment )
AssessmentPrimaryAmountDefinitionType | 4 | AssessmentPrimaryAmountDefinitionType - (CP89 4)
Expertise Entity ( ->) (in het Engels:) As in the Telebib2-Edifact object-code 03 with object-action code 03xx 
( Expertise / Expertise / Assessment )
| MessageAboutAssessment | - ( 05)
Expertise Coded value in Type aanstelling ( ->)  
( Expertise / Expertise / Appraisal )
AssessmentMissionPhaseType | 1 | AssessmentMissionPhaseType - (C41Z 1)
Expertise - aanduiden expert Entity ( ->) (in het Engels:) As in the Telebib2-Edifact object-action code 0501 
( Expertise - désignation expert / Expertise - Benennung des Experten / Assessment - designation of the assessor )
| MessageAssessmentDesignation | - ( 0501)
Expertise - afdrukbaar rapport Entity ( ->) (in het Engels:) As in the Telebib2-Edifact object-action code 0503 
( Expertise - rapport imprimable / Expertise - druckbarer Bericht / Assessment - printable report )
| MessageAssessmentReportPrint | - ( 0503)
Expertise - foutbericht Entity ( ->) (in het Engels:) As in the Telebib2-Edifact object-action code 0504 
( Expertise - message d' erreur / Expertise - Fehlermeldung / Assessment - error message )
| MessageAssessmentError | - ( 0504)
Expertise - rapport Entity ( ->) (in het Engels:) As in the Telebib2-Edifact object-action code 0502 
( Expertise - rapport / Expertise - Bericht / Assessment - report )
| MessageAssessmentReport | - ( 0502)
Expertise afgesloten Attribute of Schatting ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : Code beeindiging expertise / C443 / -> )
( Expertise clôturée / Assessment-Prozess abgeschlossen / Assessment process is finalized )
Assessment | AssessmentFinalizedIndicator | AssessmentProcessFinalizedIndicator - (BIN C443)
Expertise en RDR Coded value in (sectorale) Overeenkomst van toepassing ( ->) ( http://www.assuralia.be/nl/branches/auto/convention/rdr/index.asp ) 
( Expertise et RDR / Expertise und RDR / KfK Assessment )
AgreementSectorAppliedType | 05 | AgreementSectorAppliedType - (C059 05)
Expertise HL Coded value in Evaluatiesysteem voor het gebouw ( ->) Geen echt evaluatiesysteem, maar evaluatie onder aansprakelijkheid van de expert (hypothecaire lening). 
( Expertise PH / Expertise HD / Mortgage loan )
BuildingValueCalculationType | 9 | BuildingValueCalculationType - (3151 9)
Expertisebedrag (1) Attribute of Stoffelijke schade ( ->) Het bedrag van de expertise, de waarde van de schade, de prijs van de reparatie. Dit bedrag is te betalen op voorwaarde dat de hersteller wel degelijk deze is die betrokken was bij de expertise. 
( Codification : / / -> )
( Montant d'expertise (1) / Betrag Expertise (1) / Assessment value (1) )
MaterialDamage | AssessmentFirstValueAmount | - (MOA 071)
Expertisebedrag (2) Attribute of Stoffelijke schade ( ->) Bevat een bedrag. 
( Codification : / / -> )
( Montant d'expertise (2) / Betrag Expertise (2) / Assessment value (2) )
MaterialDamage | AssessmentSecondValueAmount | - (MOA 072)
Expertisekosten Entity ( ->) Als dekking. De expertise van het beschadigde goed, of van het resultaat van de schade. De bepaling van de waarde door degene die daarvoor aangesteld is. 
( Frais d'expertise / Gutachtenkosten / Assessment expenses )
| AssessmentExpensesCover | - ( 057)
Expertisekosten Entity ( ->) Waarborg ter compensatie van de uitgaven van de verzekerde, betaald onder de vorm van kosten en erelonen van experts, die de opdracht hadden zijn belangen t.a.v. de verzekeraar te verdedigen. 
( Frais d'expertise / Gutachtenkosten / Assessment expenses )
| AssessmentExpensesGuarantee | - ( 393)
Expertisekosten bedrijfsschade Entity ( ->) Waarborg ter dekking van de terugbetaling van de door de verzekerde gemaakte expertisekosten ter schatting van bedrijfsverliezen. 
( Frais d'expertise en pertes d'exploitation / Gutachtenkosten Betriebsverluste / Assessment costs, loss of profits )
| ExploitationLossAssessmentGuarantee | - ( 394)
Expertiseovereenkomst Coded value in Wijze expertise ( ->)  
( Convention d'expertise / Sachverständigenvertrag / Appraisal agreement )
AssessmentType | 4 | AssessmentType - (C411 4)
Expl. weigering om de bijkomende inlichtingen te verstrekken Coded value in Reden van registratie ( ->)  
( Refus explicite de fournir les renseignements complémentaire / Ausdrückliche Weigerung zusätzliche Informationen zu liefern / Explicit refusal to provide additional information )
RegistrationReasonType | 34 | RegistrationReasonType - (Z604 34)
Expliciet Coded value in Type plafond derde betaler ( ->)  
( Explicite / Explizit / Explicit )
SettlementPaymentLimitUpperPartyThirdType | E | SettlementPaymentLimitUpperPartyThirdType - (CP21 E)
Expliciet Coded value in Type tarifering van honoraria ( ->)  
( Explicite / Explizit / Explicit )
AssessmentFeeQuotationType | E | AssessmentFeeQuotationType - (C460 E)
Expliciet Coded value in Type aanwijziging van de expert ( ->)  
( Explicite / Explizit / Explicit )
AssessmentAppointmentType | E | AssessmentAppointmentType - (C413 E)
Expres leveringsdiensten Coded value in Gebruik van het voertuig ( ->)  
( Service de livraison exprès / Kurierdienst / Express delivery services )
VehicleUsageType | 65 | VehicleUsageType - (5200 65)
Extended coverage Entity ( ->) Als dekking. Een uitbreiding van de waarborg tot wat hier vermeld staat. 
( Extended coverage / Erweiterte Abdeckung / Extended coverage )
| ExtendedCoverageCover | - ( 089)
Extern traliewerk Coded value in Type bescherming en voorkoming (Diefstal) ( ->) Metalen stangen, ingewerkt in het metselwerk, die voor elke opening de doorgang van een mens onmogelijk maken. 
( Barreaux extérieurs / Außenstäbe / Exterior trellis )
BuildingAlarmRecognitionType | 15 | BuildingAlarmRecognitionType - (3462 15)
Externe rol, functie Entity ( ->) Identificeert een externe rol van een betrokkene. 
( Rôle externe, fonction / Externe Rolle / External role )
| ExternalRole | - (RLE )
Externe waardenlijst Coded value in Identificatie waardenlijst ( ->)  
( Liste de valeurs externe / Liste der externen Werte / List of external values )
Telebib2ListType | 004 | Telebib2ListType - (X901 004)
Extra winstgarantiebedrag (bij overlijden) Attribute of Winstdeelname overlijden ( ->) Bevat een bedrag. 
( Codification : / / -> )
( Montant participation bénéficiaire supplémentaire garanti / Zusätzlich Betrag garantierte Gewinnbeteiligung / Additional amount guaranteed profit participation )
DeceaseProfitSharing | DeceaseProfitSharingGuaranteedAdditionalAmount | - (MOA 150)
Extra winstgarantiepercentage (bij overlijden) Attribute of Winstdeelname overlijden ( ->) Gedurende de eerste 5 jaar wordt het winstdeelnamepercentage bij overlijden verhoogd met een bepaald percentage. 
( Codification : / / -> )
( Taux de participation bénéficiaire garanti ( décès ) / Prozentsatz von garantiertes Gewinnbeteiligung (Tod) / Percentage of guaranteed bonus loading (death) )
DeceaseProfitSharing | DeceaseProfitSharingGuaranteedBonusRate | - (PCD 042)
EXTRACTEERDER (SCHEIKUNDIGE PRODUKTEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( EXTRACTEUR (PRODUITS CHIMIQUES) / Extracteur(ProduitsChimiques) (*) / Extracteur(ProduitsChimiques) (*) )
OccupationType | 3241 | OccupationType - (X041 3241)
EXTRACTIETOESTELBEDIENER (GRANEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( EXTRACTEUR (GRAINS) / Extracteur(Grains) (*) / Extracteur(Grains) (*) )
OccupationType | 3018 | OccupationType - (X041 3018)
EXTRUDEUR (ELECTRISCHE BEKABELING) Coded value in Type beroep ( ->)  
( EXTRUDEUR (CABLERIE ELECTRIQUE) / Extrudeur(CablerieElectrique) (*) / Extrudeur(CablerieElectrique) (*) )
OccupationType | 2583 | OccupationType - (X041 2583)