> Dictionary > Per letter ...
SYNTAX INDEPENDENT COMPONENTS

Implementation Related Components

Dictionary : F...
Name (sorted asc.) Type Definition - (Codelist) - (Translations) Technically XML - (Edifact)
F - Benzine 220-249, Diesel 205-234 Coded value in Categorie CO2-uitstoot ( ->) F - Benzine : 220 < of = g CO2/km < 250 / Diesel : 205 < of = g CO2/km < 235 
( F - Essence 220-249, Diesel 205-234 / F - Benzin 220-249, Diesel 205-234 / F - Petrol 220-249, Diesel 205-234 )
VehicleEmissionCo2CategoryType | F | VehicleEmissionCo2CategoryType - (563J F)
F - Voertuig aangepast aan invaliditeit Coded value in Type rijbewijs ( ->) Voor 1/1/1989 : Voertuigen van de categoriën A of B speciaal aangepast aan de invaliditeit van de bestuurder. Beperkt tot het ingeschreven voertuig nr ... (Aangepast voertuig) 
( F - Véhicule adapté / F - Adaptiertes Fahrzeug / F - vehicle adapted to disability )
DocumentLicenceDriverType | F | DocumentLicenceDriverType - (A192 F)
F.V. Coded value in Juridisch statuut - afkorting ( ->) Kruispuntbank : codes rechtsvormen : geen exacte overeenkomst. 
( A.D.F. / Nicht rechtsfähiger Verein / Factual association )
PersonLegalStatusShortType | 06 | PersonLegalStatusShortType - (A134 06)
F.V. Coded value in Verzekeringsnemer - code aanspreektitel ( ->)  
( A.F. / F.V. / Factual association )
PolicyHolderTitleType | 65 | PolicyHolderTitleType - (A102 65)
Fabricagefout Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Vice de fabrication / Produktionsunfall / Manufacturing accident )
ClaimCircumstanceType | 316 | ClaimCircumstanceType - (C221 316)
Fabriek Coded value in Bestemming van het gebouw ( ->)  
( Usine / Fabrik / Factory )
BuildingAllocationType | 2 | BuildingAllocationType - (3172 2)
Fabriek in baksteen en pannen Coded value in Aard gebouw ( ->)  
( Usine en briques et tuiles / Fabrik in Ziegel und Pfannen / Factory in brick and pans )
BuildingType | 02 | BuildingType - (3173 02)
Fabriek met industriële loodsen Coded value in Aard gebouw ( ->)  
( Usine à hangars industriels / Werk mit industriellen Schuppen / Factory with industrial sheds )
BuildingType | 03 | BuildingType - (3173 03)
Fabrieks-, kraan-, grondwerkmachinisten Coded value in Verzekeringsnemer - beroepscode ( ->)  
( Conduct. de machines fixes, d'excavation / Fabrik- Kran- Boden-Arbeit-Lokführer / Factory, crane, earth-moving operators )
PolicyHolderOccupationType | 88 | PolicyHolderOccupationType - (A141 88)
fabrieksmachinist n.e.v. Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( conducteurs de machines et installati / Werksfahrer nicht eindeutig erwähnt / factory machinist, unclassified )
InsuredOccupationType | 88200 | InsuredOccupationType - (2111 88200)
Factureringsadres Entity ( ->) Gestructureerde beschijving door middel van straat, huisnummer, ... van de plaats waarnaar facturen gestuurd dienen te worden. 
( Adresse de facturation / Facturierungsadresse / Billing address )
| BillingAddress | - ( 015)
FACTURIST (BOEKHOUDMACHINES) Coded value in Type beroep ( ->)  
( FACTURIER (MACHINES COMPTABLES) / Facturier(MachinesComptables) (*) / Facturier(MachinesComptables) (*) )
OccupationType | 793 | OccupationType - (X041 793)
Factuur Entity ( ->) Document dat de prijs van goederen of diensten vastlegt en bij betaling het eigendomsrecht overdraagt. 
( Facture / Faktur / Invoice )
| InvoiceDocument | - ( 014)
Factuur van de herstellingen Coded value in Overgemaakte document ( ->)  
( Facture des réparations / Rechnung von der Reparationen / invoice of the reparations )
DocumentsSentType | 03 | DocumentsSentType - (C390 03)
factuur van de herstellingen Coded value in Overgemaakte doc. ( ->)  
( facture des reparations / Rechnung von der Reparationen / invoice of the reparations )
DocumentsSentType2 | 03 | DocumentsSentType2 - (C392 03)
Factuurnummer Attribute of Verlies ( ->) Bevat een referte. 
( Codification : / / -> )
( Numéro de facture / Rechnungsnummer / Invoice number )
Damage | InvoiceIdentifier | - (RFF 048)
Facultatief Coded value in Type herverzekering ( ->)  
( Facultative / Wahlweise / Facultative )
ContractReinsuranceType | 2 | ContractReinsuranceType - (A080 2)
Faeroër eilanden Coded value in Landcode ( ->)  
( Féroé, Îles / Färöer / Faroe Islands )
CountryType | FO | CountryType - (519B FO)
Faeröerse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( féroïen / färöische / Faroean )
NationalityType | FO | NationalityType - (A121 FO)
Fagnes Coded value in Zone van lokale politie ( ->)  
( Fagnes / FAGNES / FAGNES )
PoliceCoveredZoneCode | 5287 | PoliceCoveredZoneCode - (C244 5287)
Falklandeilanden (Malvinas) Coded value in Landcode ( ->)  
( Falkland, Îles (Malvinas) / Falklandinseln / Falkland Islands (Malvinas) )
CountryType | FK | CountryType - (519B FK)
Falklandeilandse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( des îles Falkland / falkländische / Malvinian )
NationalityType | FK | NationalityType - (A121 FK)
FAMILIAAL ASSISTENT Coded value in Type beroep ( ->)  
( AUXILIAIRE FAMILIAL / AuxiliaireFamilial (*) / AuxiliaireFamilial (*) )
OccupationType | 528 | OccupationType - (X041 528)
FAMILIAAL HELPER Coded value in Type beroep ( ->)  
( ASSISTANT FAMILLIAL / AssistantFamillial (*) / AssistantFamillial (*) )
OccupationType | 529 | OccupationType - (X041 529)
FAMILIAAL RAADGEVER Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONSEILLER FAMILIAL / ConseillerFamilial (*) / ConseillerFamilial (*) )
OccupationType | 598 | OccupationType - (X041 598)
Familiale Coded value in Type (rechtsbijstands)verzekering ( ->)  
( Familiale / Familien- / Family )
ContractAssistanceLegalType | 2 | ContractAssistanceLegalType - (9060 2)
Familiale Hospitalisatie Coded value in Polistype ( ->) Te gebruiken wanneer, meerdere personen van eenzelfde familie in één polis voor hospitalisatiekosten verzekerd worden. 
( Familiale Hospitalisation / Familienversicherung Krankenhausaufenthalt / Family Hospitalization )
ContractPolicyType | 280 | ContractPolicyType - (A502 280)
Familiale Medische kosten Coded value in Polistype ( ->) Te gebruiken wanneer, meerdere personen van eenzelfde familie in één polis voor medische kosten verzekerd worden. 
( Familiale Frais médicaux / Familienversicherung Arztkosten / Family Medical expenses )
ContractPolicyType | 290 | ContractPolicyType - (A502 290)
Familiale Ongevallen Coded value in Polistype ( ->) Te gebruiken wanneer, meerdere personen van een zelfde familie in één polis tegen ongevallen verzekerd worden. 
( Familiale Accidents / Familienversicherung Unfälle / Family Accidents )
ContractPolicyType | 260 | ContractPolicyType - (A502 260)
Familiale situatie Attribute of Verslag raadsgeneesheer ( ->) (in het Engels:) A sequence of characters in some suitable character set. 
( Codification : / / -> )
( Situation familiale / Familiensituation / Family situation )
MedicalAssessment | SoProFamilyText | - ( )
Familiale Ziekte Coded value in Polistype ( ->) Te gebruiken wanneer, meerdere personen van een zelfde familie in één polis tegen ziekte verzekerd worden. 
( Familiale Maladie / Familienversicherung Krankheit / Family Illness )
ContractPolicyType | 270 | ContractPolicyType - (A502 270)
Familie Entity ( ->) Niet gespecifieerde familie-relatie. Ofwel de familie (als entitieit) waar de betrokkene deel van uitmaakt. 
( Famille / Familie / Family )
| FamilyOf | - ( 100)
Familie Coded value in Verzekeringsnemer - code aanspreektitel ( ->)  
( Famille / Familie / Family )
PolicyHolderTitleType | 38 | PolicyHolderTitleType - (A102 38)
FANTASIST Coded value in Type beroep ( ->)  
( FANTAISISTE / Fantaisiste (*) / Fantaisiste (*) )
OccupationType | 482 | OccupationType - (X041 482)
FAO - req - melding buitengewone fout Entity ( ->) (in het Engels:) As in the Telebib2-Edifact object-action code 9817 
( FAT - req - erreur particulière / AUF-Request - message außerordentliche Fehler / WCF - request - specific error )
| MessageWcfReceiptErrorSpecific | - ( 9817)
FAO - ASR (Scenario 1) Entity ( ->) Aangifte Sociaal Risico 
( FAT - DRS (Scénario 1) / AUF - ASR (Szenario 1) / WCF - DRS (Script 1) )
| MessageWcfSocialRiskDeclarationScript1 | - ( 9813)
FAO - ontvangstmelding Entity ( ->) (in het Engels:) As in the Telebib2-Edifact object-action code 9815 
( FAT - accusé de réception / AUF - Empfangsbestätigung / WCF - acknowledgement of receipt )
| MessageWcfReceiptAcknowledgement | - ( 9815)
FAO - oude identificatie sociale zekerheid Attribute of Persoon ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Codification : / / -> )
( FAT - ancien identifiant sécurité sociale / AUF - alte soziale Sicherheit Identifikation / FAT - social security old identifer )
Party | SocialSecurityOldIdentifier | - (RFF 025)
FAO - PRIMULA Entity ( ->) Dankzij Primula krijgt de sector Arbeidsongevallen automatisch de DmfA-gegevens die hij nodig heeft voor de jaarlijkse premieberekening voor de werkgever. Vroeger moesten de verzekeraars inzake arbeidsongevallen jaarlijks de loonmassa- & werktijdgegevens van de werknemers opvragen bij de werkgevers of bij hun erkende sociale secretariaten. Sinds de invoering van de multifunctionele aangifte (DmfA) stelt de RSZ deze gegevens automatisch ter beschikking van de verzekeringsinstellingen via het FAO. Het Primulaproject is een samenwerking van de RSZ, als eigenaar van de gegevens, het FAO, als primaire instelling van de sociale zekerheid en tevens sponsor van het project, en de verzekeraars inzake arbeidsongevallen en hun dienstverleners. Smals maakte gebruik van het parallellisme tussen dit project en dat van de bijdragebons voor de sector Ziekteverzekering om de nodige synergie tot stand te brengen. Technologieën : MQ Series, XML. Dit project maakt gebruik van de voordelen van het multifunctionele karakter van de RSZ-aangifte en vermijdt aldus dat de werkgevers of sociale secretariaten meermaals dezelfde informatie moeten doorgeven aan de verschillende betrokkenen.  
( FAT - PRIMULA / AUF - PRIMULA / WCF - PRIMULA )
| MessageWcfPrimula | - ( 9820)
FAO - req. Attestatie Entity ( ->) (in het Engels:) As in the Telebib2-Edifact object-action code 9812 
( FAT - req. Attestation / AUF - Antrag Bescheinigung / WCF - request of attestation )
| MessageWcfRequestAttestation | - ( 9812)
FAO - req. Basisloon Entity ( ->) (in het Engels:) As in the Telebib2-Edifact object-action code 9822 
( FAT - req. Salaires de base / FAO - Anfrage - Grundgehalt / WCF - request of base-salary )
| MessageWcfRequestBasesalary | - ( 9822)
FAO - req. Contract Entity ( ->) (in het Engels:) As in the Telebib2-Edifact object-action code 9811 
( FAT - req. Contrat / AUF - Anfrage - Vertrag / WCF - request of contract )
| MessageWcfRequestContract | - ( 9811)
FAO - req. Identificatie Entity ( ->) (in het Engels:) As in the Telebib2-Edifact object-action code 9810 
( FAT - req. Identification / AUF - Anfrage Identification / WCF - request of identification )
| MessageWcfRequestIdentification | - ( 9810)
FAO - req. melding fout in de prefix Entity ( ->) (in het Engels:) As in the Telebib2-Edifact object-action code 9816 
( FAT - req. erreur sur le préfixe / AUF-Request - Nachricht Fehler im Präfix / WCF - request, prefix error )
| MessageWcfReceiptErrorPrefix | - ( 9816)
FAO - req. Schadegeval Entity ( ->) (in het Engels:) As in the Telebib2-Edifact object-action code 9821 
( FAT - req. Sinistre / AUF - Anfrage Schaden / WCF - request claim )
| MessageWcfRequestClaim | - ( 9821)
FAO datum wijziging identificatie sociale zekerheid Attribute of Persoon ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Codification : / / -> )
( FAT - date modification identifiant sécurité sociale / AUF - Datum Änderung soziale Sicherheit Identifikation / Social security identifier change date )
Party | SocialSecurityIdentifierChangeDate | - (DTM )
FAO identificatie Attribute of Ongeval beroepsleven ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Codification : / / -> )
( Identifiant au FAT / Unfall AUF Bezeichner / Accident register B identifier )
ProfessionalLifeAccident | AccidentRegisterBIdentifier | - (RFF 059)
FAO, ASR (Scenario 3) Entity ( ->) Aangifte Sociaal Risico, script 3 
( FAT, DRS (Scénario 3) / AUF - ASR (Szenario 3) / WCF, DRS (Script 3) )
| MessageWcfSocialRiskDeclarationScript3 | - ( 9814)
FARMACOLOOG (UNIVERSITAIR OF ERMEE GELIJKGESTELD) Coded value in Type beroep ( ->)  
( PHARMACOLOGUE (UNIVERSITAIRE OU ASSIMILE) / Pharmacologue(UniversitaireOuAssimile) (*) / Pharmacologue(UniversitaireOuAssimile) (*) )
OccupationType | 141 | OccupationType - (X041 141)
Fase beheer A.O. Attribute of Beheersstap ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Fase beheer A.O. / CQI0 / -> )
( Phase de gestion A.T. / Phase Verwaltung A.U. / Management phase W.C. )
ActionManagementAct | AccidentTreatmentPhaseCode | WorkersCompensationManagementPhaseType - (ATT CQI0)
FATSOENEERDER (POTTENBAKKERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( FACONNEUR (POTERIE) / Faconneur(Poterie) (*) / Faconneur(Poterie) (*) )
OccupationType | 2961 | OccupationType - (X041 2961)
Fax Entity ( ->) Bevat een communicatiekanaal en zijn oproepnummer, via telefax. 
( Fax / Fax / Fax )
| Fax | - ( 002)
Faxnummer Attribute of Fax ( ->) Het nummer dat men moet vormen om met een faxtoestel in verbinding te treden. 
( Codification : / / -> )
( Numéro de fax / Fax-Nummer / Fax number )
Fax | FaxNumber | - ( )
FAZANTENKWEKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( ELEVEUR DE FAISANS / EleveurDeFaisans (*) / EleveurDeFaisans (*) )
OccupationType | 1177 | OccupationType - (X041 1177)
FEDEDIEN Coded value in Juridisch statuut - afkorting ( ->)  
( SERVFEDE / FödD / FedServ )
PersonLegalStatusShortType | 75 | PersonLegalStatusShortType - (A134 75)
Federale overheidsdienst Coded value in Juridisch statuut ( ->) Kruispuntbank : codes rechtsvormen : 301. 
( Service public fédéral / Föderaler öffentlicher Dienst / Federal public service )
PersonLegalStatusType | 73 | PersonLegalStatusType - (A130 73)
Federale politie Coded value in Type tussenkomende overheid ( ->)  
( Police fédérale / Föderale Polizei / Federal police )
EventAccidentAuthorityInterveningType | 2 | EventAccidentAuthorityInterveningType - (C240 2)
Federaties Coded value in IBP OriginatorType ( ->) Men moet hier onder verstaan de federaties binnen onze sector; Assuralia, FVF, Feprabel, UPCA-BVVM.  
( Fédérations / Berufsverbände / Professional Associations )
IBPOriginatorType | IBPO-002 | IBPOriginatorType - (IBP5 IBPO-002)
Feitelijk gescheiden Coded value in Slachtoffer - burgelijkestaatskode ( ->)  
( Divorcé(e) de fait / Tatsächlich getrennt / Factually separated )
VictimCivilStatusType | 5 | VictimCivilStatusType - (CL23 5)
Feitelijk gescheiden Coded value in verzekerde - burgelijke staat ( ->)  
( Divorcé(e) de fait / Tatsächlich getrennt / Factually separated )
CivilStatusOfInsuredType | 5 | CivilStatusOfInsuredType - (A223 5)
Feitelijk gescheiden Coded value in Burgerlijke staat ( ->) 20111031 : Toestand van twee echtgenoten die (met onderlinge toestemming) beslist hebben gescheiden te leven zonder hun wettelijke toestand te veranderen. De wet definieert het begrip feitelijke scheiding niet, maar de fiscus houdt er wel rekening mee. - Vroeger : Toestand van twee echtgenoten die (met onderlinge toestemming) beslist hebben gescheiden te leven zonder hun wettelijke toestand te veranderen. 
( Séparé(e) de fait / De facto geschieden / Divorced de facto )
CivilStatusType | 5 | CivilStatusType - (A123 5)
Feitelijk gescheiden Coded value in Burgerlijke staat van de bestuurder ( ->)  
( Divorcé(e) de fait / Tatsächlich getrennt / Factually separated )
DriverCivilStatusType | 5 | DriverCivilStatusType - (5123 5)
Feitelijke groepering Entity ( ->) Identificeert een betrokkene, in deze een feitelijke groepering van personen, uitgezonderd deze die we als een koppel beschouwen. 
( Groupement de fait / Sachliche Gruppe / Factual group )
| FactualGroup | - ( )
Feitelijke verenig. Coded value in V-nemer-werkgever-juridisch statuut ( ->)  
( Association de fait / Nicht rechtsfähiger Verein / Unincorporated association )
PolicyHolderEmployerLegalStatusType | 6 | PolicyHolderEmployerLegalStatusType - (A1CS 6)
Feitelijke vereniging Coded value in Juridisch statuut ( ->) Een feitelijke vereniging ontstaat van zodra twee of meer personen het idee ontwikkelen om gezamenlijk een ideëel doel te verwezenlijken, wanneer meerdere personen overeenkomen om op geregelde en duurzame wijze een aantal initiatieven te nemen. Doordat de 
( Association de fait / Nicht rechtsfähiger Verein / Association de facto )
PersonLegalStatusType | 06 | PersonLegalStatusType - (A130 06)
FEPRABEL Coded value in Evaluatiesysteem voor de inhoud ( ->)  
( FEPRABEL / FEPRABEL / FEPRABEL )
ContentValuationType | 6 | ContentValuationType - (3161 6)
FEPRABEL = VAL-rooster Coded value in Evaluatiesysteem voor het gebouw ( ->) Evaluatiesysteem opgemaakt en gepubliceerd door FEPRABEL. 
( FEPRABEL / FEPRABEL / FEPRABEL )
BuildingValueCalculationType | 6 | BuildingValueCalculationType - (3151 6)
FERMENTEERDER (BROUWERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( LEVURIER / Levurier (*) / Levurier (*) )
OccupationType | 3130 | OccupationType - (X041 3130)
fernando poo Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( fernando / fernando poo / fernando poo )
VictimFATNationalityType | 392 | VictimFATNationalityType - (CL2B 392)
Ferrocement Coded value in Vaartuig - Bouwmateriaal ( ->)  
( Ferrociment / Ferrozement / Ferrocement )
WaterVehicleConstructionMaterialType | 02 | WaterVehicleConstructionMaterialType - (5803 02)
Ferry Coded value in Reis - type ( ->)  
( Ferry / Fährschiff / Ferry )
TripType | 5 | TripType - (8040 5)
FESTONNEERSTER Coded value in Type beroep ( ->)  
( FESTONNEUSE / Festonneuse (*) / Festonneuse (*) )
OccupationType | 2107 | OccupationType - (X041 2107)
Fictief document - niet te behandelen Coded value in Verzendingstype ( ->)  
( Document fictif - à ne pas traiter / Fiktiven Dokument - nicht behandeln / Fictional document - not to be handled )
ExchangeType | 2 | ExchangeType - (EA05 2)
Fictieve rente op de uitkering Coded value in Fiscaal regime van de prestatie ( ->)  
( Rente fictive sur prestation / Fiktive Rente auf der Leistung / Fictional interest on the benefit )
GuaranteePerformanceFiscalStatusType | 2 | GuaranteePerformanceFiscalStatusType - (1404 2)
Fictieve rente op gewaarborgd kapitaal Coded value in Fiscaal regime van de prestatie ( ->)  
( Rente fictive sur capital garanti / Fiktive Rente auf dem Garantiekapital / Fictional interest on capital guarantee )
GuaranteePerformanceFiscalStatusType | 1 | GuaranteePerformanceFiscalStatusType - (1404 1)
fidji Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( fidji / Fidschi / Fiji )
VictimFATNationalityType | 617 | VictimFATNationalityType - (CL2B 617)
Fiets Entity ( ->) Object - een twee-wielig voertuig waarop een persoon zich voortbeweegt, gebruik makende van pedalen. 
( Bicyclette / Fahrrad / Bicycle )
| Bicycle | - ( )
Fiets Coded value in Hoofdvervoermiddel ( ->)  
( Vélo / Fahrrad / Bike )
PersonTransportMeansMainType | 8 | PersonTransportMeansMainType - (A146 8)
Fiets (B.A.) Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Vélo (R.C.) / Fahrrad (HP) / Bike )
ClaimCircumstanceType | 422 | ClaimCircumstanceType - (C221 422)
Fiets (Ongevallen) Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Vélo (Accidents) / Radfahren (Unfälle) / Bike )
ClaimCircumstanceType | 207 | ClaimCircumstanceType - (C221 207)
Fietser Coded value in Hoedanigheid van de tegenpartij ( ->)  
( Cycliste / Radfahrer / Cyclist )
PartyAdversaryQualityType | 07 | PartyAdversaryQualityType - (C114 07)
FIGURENDRUKKER (LEDER) Coded value in Type beroep ( ->)  
( GAUFREUR (CUIR) / Gaufreur(Cuir) (*) / Gaufreur(Cuir) (*) )
OccupationType | 2196 | OccupationType - (X041 2196)
Fiji Coded value in Landcode ( ->)  
( Fidji / Fidschi / Fiji )
CountryType | FJ | CountryType - (519B FJ)
Fijische Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( fidjienne / fidschianische / Fidjienne2 (*) )
NationalityType | FJ | NationalityType - (A121 FJ)
Fijische Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( fidjienne / fidschianische / Fuan )
NationalityType | FJI | NationalityType - (A121 FJI)
Fijne beroepscategorie (voor A.O.) Attribute of Beroep ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Fijne beroepscategorie (voor A.O.) / CQ15 / -> )
( Catégorie fine de profession ( pour A.T. ) / Beruf, fein eingestuft (A.U.) / Occupation, finely classified (for W.Comp.) )
Profession | ProfessionCategoryFineCode | OccupationFineWorkersCompType - (ATT CQ15)
FIJNMAKER (PAPIERBRIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( TRITURATEUR (PATE A PAPIER) / Triturateur(PateAPapier) (*) / Triturateur(PateAPapier) (*) )
OccupationType | 3319 | OccupationType - (X041 3319)
FILANEERDER (TEXTIEL) Coded value in Type beroep ( ->)  
( PHILANISEUR (TEXTILES) / Philaniseur(Textiles) (*) / Philaniseur(Textiles) (*) )
OccupationType | 1971 | OccupationType - (X041 1971)
FILEERDER (VISSERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( FILETEUR (POISSONNERIE) / Fileteur(Poissonnerie) (*) / Fileteur(Poissonnerie) (*) )
OccupationType | 3156 | OccupationType - (X041 3156)
FILIAAL BEHEERDER (HYPOTHEEKKAS ) (IN DIENSTVERBAND) Coded value in Type beroep ( ->)  
( GERANT DE SUCCURSALE (CAISSES HYPOTHEQU.) LIE PAR UN CONTRAT / GerantDeSuccursale(CaissesHypothequ.)LieParUnContrat (*) / GerantDeSuccursale(CaissesHypothequ.)LieParUnContrat (*) )
OccupationType | 646 | OccupationType - (X041 646)
FILIAALBEHEERDER (BANK) (IN DIENSTVERBAND) Coded value in Type beroep ( ->)  
( GERANT DE SUCCURSALE (BANQUES) LIE PAR UN CONTRAT / GerantDeSuccursale(Banques)LieParUnContrat (*) / GerantDeSuccursale(Banques)LieParUnContrat (*) )
OccupationType | 668 | OccupationType - (X041 668)
FILIAALBEHEERDER (VERZEKERINGEN) (IN DIENSTVERBAND) Coded value in Type beroep ( ->)  
( GERANT DE SUCCURSALE (ASSURANCES) LIE PAR UN CONTRAT / GerantDeSuccursale(Assurances)LieParUnContrat (*) / GerantDeSuccursale(Assurances)LieParUnContrat (*) )
OccupationType | 669 | OccupationType - (X041 669)
FILIGRAANWERKMAKER (JUWELENINDUSTRIE) Coded value in Type beroep ( ->)  
( FILIGRANEUR (BIJOUTERIE) / Filigraneur(Bijouterie) (*) / Filigraneur(Bijouterie) (*) )
OccupationType | 2356 | OccupationType - (X041 2356)
Filipijnen Coded value in Landcode ( ->)  
( Philippines / Philippinen / Philippines )
CountryType | PH | CountryType - (519B PH)
Filipijnse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( des Philippines / philippinische / Philippine )
NationalityType | PH | NationalityType - (A121 PH)
filippijnen Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( philippines / Philippinen / Philippines )
VictimFATNationalityType | 214 | VictimFATNationalityType - (CL2B 214)
Filippijnse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( philippine / philippinische / Philippine )
NationalityType | RP | NationalityType - (A121 RP)
Film Coded value in IBP SubCategory Action Code ( ->)  
( Film / Film / Film )
IBPSubCategoryActionType | IBPSC-05 | IBPSubCategoryActionType - (IBP2 IBPSC-05)
film- Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( ouvriers de la fabrication des films, / Arbeitnehmer in Film und Aufnahme / workers of the production of films )
InsuredOccupationType | 86600 | InsuredOccupationType - (2111 86600)
FILMACTEUR Coded value in Type beroep ( ->)  
( ARTISTE DRAMATIQUE (CINEMA) / ArtisteDramatique(Cinema) (*) / ArtisteDramatique(Cinema) (*) )
OccupationType | 447 | OccupationType - (X041 447)
FILMFABRICATIE (ARBEIDER) Coded value in Type beroep ( ->)  
( FILMS (OUVRIERS A LA FABRICATION DES) / Films(OuvriersALaFabricationDes) (*) / Films(OuvriersALaFabricationDes) (*) )
OccupationType | 3565 | OccupationType - (X041 3565)
FILMPROJECTIE OPERATOR Coded value in Type beroep ( ->)  
( PROJECTIONNISTE / Projectionniste (*) / Projectionniste (*) )
OccupationType | 2576 | OccupationType - (X041 2576)
FILMSNIJDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( COUPEUR (FILMS) / Coupeur(Films) (*) / Coupeur(Films) (*) )
OccupationType | 3564 | OccupationType - (X041 3564)
FILMTHECARIS Coded value in Type beroep ( ->)  
( MEDIATHECAIRE / Mediathecaire (*) / Mediathecaire (*) )
OccupationType | 534 | OccupationType - (X041 534)
FILOLOOG Coded value in Type beroep ( ->)  
( PHILOLOGUE / Philologue (*) / Philologue (*) )
OccupationType | 554 | OccupationType - (X041 554)
FILOSOOF Coded value in Type beroep ( ->)  
( PHILOSOPHE / Philosophe (*) / Philosophe (*) )
OccupationType | 582 | OccupationType - (X041 582)
FILTERMAN (OLIESLAGERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( FILTREUR (HUILERIE) / Filtreur(Huilerie) (*) / Filtreur(Huilerie) (*) )
OccupationType | 3028 | OccupationType - (X041 3028)
FILTREERDER (FRUITSAP) Coded value in Type beroep ( ->)  
( FILTREUR (JUS DE FRUITS) / Filtreur(JusDeFruits) (*) / Filtreur(JusDeFruits) (*) )
OccupationType | 3145 | OccupationType - (X041 3145)
FILTREERDER (SCHEIKUNDIGE PRODUKTEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( FILTREUR (PRODUITS CHIMIQUES) (CONDUCTEUR DE) / Filtreur(ProduitsChimiques)(ConducteurDe) (*) / Filtreur(ProduitsChimiques)(ConducteurDe) (*) )
OccupationType | 3268 | OccupationType - (X041 3268)
Financieel product Entity ( ->) (in het Engels:) As in the Telebib2-Edifact object95 with object-action code 95xx. But maybee these do only exist for the sake of some as2-explorer entry-points... 
( Produit financier / Financielles Product / Financial product )
| MessageAboutFinancialProduct | - ( 95)
Financieel product - Financiële Planning Entity ( ->) (in het Engels:) As in the Telebib2-Edifact object-action code 9590 
( Produit financier - Planning Financier / Finanzielle Produkt - Financial Planning / Financial product - Financial Planning )
| MessageFinancialProductPlanning | - ( 9590)
Financieel product - Hypothecaire Lening Entity ( ->) (in het Engels:) As in the Telebib2-Edifact object-action code 9501 
( Produit financier - Prêt Hypothécaire / Finanzielle Produkt - Hypothekendarlehen / Financial product - Mortgage )
| MessageFinancialProductMortgage | - ( 9501)
Financieel product - Pensioenwijzer Entity ( ->) (in het Engels:) As in the Telebib2-Edifact object-action code 9591 
( Produit financier - Module Pension / Finanzielle Produkt - Pension Guide / Financial product - Pension Indicator )
| MessageFinancialProductPension | - ( 9591)
Financiële beweging Entity ( ->) Financiële bewerking, zoals overschrijvingen van fondsen, betaling van premies door verzekerden, voorheffing, enz.. 
( Opération financière / Finanzoperationen / Financial operation )
| FinancialTransactionLine | - ( 009)
Financiele bewerkingen Coded value in Boeking - bewerkingscode GCP ( ->) Financiële bewerkingen: de boeking van de betalingen uitgevoerd door verzekerden (aan de maatschappij in plaats van aan de producent), door de producenten (vb. saldo van de rekening), door de maatschappij (vb. saldo van de rekening). 
( Opérations financières / Finanzgeschäfte / Financial operations )
AccountingTransactionCmpType | 9 | AccountingTransactionCmpType - (B300 9)
Financiële diensten Entity ( ->) (in het Engels:) As in the Telebib2-Edifact object-action code 9950 
( Services financiers / Finanzdienstleistungen / Financial Services )
| MessageServiceFinancial | - ( 9950)
Financiële diensten - GFP (Gepersonaliseerd Financieel Plan) Entity ( ->) (in het Engels:) As in the Telebib2-Edifact object-action code 9951 
( Services financiers - PFP (Plan Financier Personnalisé) / Finanzielle Dienstleistungen - PFP (persönliche finanzielle Plan) / Financial services - PFP (Personal Financial Planning) )
| MessageServiceFinancialPersonalPlanning | - ( 9951)
Financiële instelling Coded value in Betalingswijze ( ->)  
( Institution financière / Finanzinstitut / Financial institution )
PaymentMeansType | 2 | PaymentMeansType - (C608 2)
Financiële organisatie Entity ( ->) Personen bekleden een rol binnen een verzekering, of binnen een verzekeringsactie. Denk aan de rol van verzekerde, verzekeraar, makelaar, ... 
( Organisation financière / Finanzorganisation / Financial Institution )
| FinancialAccountServicingInstitution | - ( 016)
Financiële profilering Attribute of Fonds ( ->) Een risicoprofiel weerspiegelt het type belegger en hoe deze staat tegenover rendement en risico van zijn beleggingen. Zulk een profiel dat is toegekend aan de persoon is dan te vergelijken met het profiel van het financiële product, wetende dat degene die het complexere aankan ook het eenvoudigere aankan, maar dat het omgekeerde minder evident is.  
( Codification : Financiële profilering / A007 / -> )
( Caractérisation financière / Finanzielle Profilerstellung / Financial profiling )
Fund | ProductProfileTypeCode | FinancialProfileType - (ATT A007)
Financiële profilering Attribute of Persoon ( ->) Een risicoprofiel weerspiegelt het type belegger en hoe deze staat tegenover rendement en risico van zijn beleggingen. Zulk een profiel dat is toegekend aan de persoon is dan te vergelijken met het profiel van het financiële product, wetende dat degene die het complexere aankan ook het eenvoudigere aankan, maar dat het omgekeerde minder evident is.  
( Codification : Financiële profilering / A007 / -> )
( Caractérisation financière / Finanzielle Profilerstellung / Financial profiling )
Party | FinancialProfileTypeCode | FinancialProfileType - (ATT A007)
Financiële profilering Attribute of Contractuele bepalingen ( ->) Een risicoprofiel weerspiegelt het type belegger en hoe deze staat tegenover rendement en risico van zijn beleggingen. Zulk een profiel dat is toegekend aan de persoon is dan te vergelijken met het profiel van het financiële product, wetende dat degene die het complexere aankan ook het eenvoudigere aankan, maar dat het omgekeerde minder evident is.  
( Codification : Financiële profilering / A007 / -> )
( Caractérisation financière / Finanzielle Profilerstellung / Financial profiling )
Condition | ProductProfileTypeCode | FinancialProfileType - (ATT A007)
Financiële rekening Entity ( ->) Bevat de cumul van de debit en credit bewegingen, en het saldo is dan in het voordeel van de ene of de andere, de eigenaar van de rekening, of de instelling die de rekening beheert. 
( Compte financier / Finanzkonto / Financial Account )
| FinancialAccount | - ( )
Financiële schade Entity ( ->) Identificeert een verlies ( schade ). Een schade-eiser (DPT) geeft de geleden schade (DAM) op, en binnen deze opgave vermeldt hij eveneens het object dat de schade onderging (DOD). Het gaat hier over de gevolgen van een gebeurtenis, die dan in geldelijke termen kunnen uiitgedrukt worden. 
( Dommage financier / Finanzieller Schaden / Financial damage )
| PecuniaryLoss | - ( 003)
Financiering Attribute of Voertuig ( ->) Is het voertuig onderwerp van een financiering ?  
( Codification : Financiering / 5606 / -> )
( Financement / Finanzierung / Financing )
Vehicle | FinancingIndicator | FinancingIndicator - (BIN 5606)
Financiering Entity ( ->) Waarborg - Terbeschikkingstelling van een geldsom met het doel een (over het algemeen roerend) goed te verwerven, onder vorm van een kredietovereenkomst en met het betrokken goed als specifiek pand. 
( Financement / Finanzierung / Personal funding )
| PersonalFundingGuarantee | - ( 004)
Financieringen Coded value in Polistype ( ->) Leningen die gebruikelijk aan personen met een beroepsactiviteit verstrekt worden en/of de verwerving van de juridische eigendom over een specifiek voorwerp dan wel een specifieke investering tot doel hebben en waarbij minstens het voorwerp of de invester 
( Financements / Finanzierungen / Financing )
ContractPolicyType | 030 | ContractPolicyType - (A502 030)
Financieringsattest af te leveren Attribute of Contract Motorvoertuigen ( ->) Bevat een instructie. 
( Codification : Financieringsattest af te leveren / 5720 / -> )
( Attestation de financement à délivrer / Vorzulegende Finanzierungsbescheinigung / Financing certificate to be delivered )
MotorInsuranceContract | FinancingCertificateDeliveryIndicator | FinancingCertificateDeliveryIndicator - (GIS 5720)
Financieringsmaatschappij Entity ( ->) Partij-rol. Identificeert een betrokkene. Degene die de aankoop van een goed financierde, die de lening verstrekte. 
( Compagnie de financement / Finanzierungsgesellschaft / Financing company )
| FinanceCompany | - ( 016)
FINEERKNIPPER (HOUT) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MASSICOTEUR (BOIS) / Massicoteur(Bois) (*) / Massicoteur(Bois) (*) )
OccupationType | 2623 | OccupationType - (X041 2623)
FINEERPLAKKER (HOUT) Coded value in Type beroep ( ->)  
( PLAQUEUR (BOIS) / Plaqueur(Bois) (*) / Plaqueur(Bois) (*) )
OccupationType | 2646 | OccupationType - (X041 2646)
FINEERSCHILLER (HOUT) Coded value in Type beroep ( ->)  
( TRANCHEUR (BOIS) / Trancheur(Bois) (*) / Trancheur(Bois) (*) )
OccupationType | 2624 | OccupationType - (X041 2624)
FINEERSNIJDER (HOUT) Coded value in Type beroep ( ->)  
( DEROULEUR (BOIS) / Derouleur(Bois) (*) / Derouleur(Bois) (*) )
OccupationType | 2626 | OccupationType - (X041 2626)
Finland Coded value in Producent - landcode ( ->)  
( Finlande / Finnland / Finland )
IntermediaryCountryType | SF | IntermediaryCountryType - (A469 SF)
Finland Coded value in V-nemer- domicil.- landcode ( ->)  
( Finlande / Finnland / Finland )
PolicyHolderDomicileCountryType | SF | PolicyHolderDomicileCountryType - (A189 SF)
Finland Coded value in Landcode van de bestuurder ( ->)  
( Finlande / Finnland / Finland )
DriverCountryType | SF | DriverCountryType - (5109 SF)
Finland Coded value in Landcode van de risicoligging ( ->)  
( Finlande / Finnland / Finland )
RiskObjectLocationCountryCode | SF | RiskObjectLocationCountryCode - (3009 SF)
finland Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( finlande / Finnland / Finland )
VictimFATNationalityType | 110 | VictimFATNationalityType - (CL2B 110)
Finland Coded value in Nationaliteit van de bestuurder ( ->)  
( Finlande / Finlande (*) / Finlande (*) )
DriverNationalityType | SF | DriverNationalityType - (5122 SF)
Finland Coded value in Landcode ( ->)  
( Finlande / Finnland / Finland )
CountryType | SF | CountryType - (519B SF)
Fins Coded value in Taalcode van de betrokkene ( ->)  
( Finlandais / Finnisch / Finnish )
PartyInvolvedLanguageType | 12 | PartyInvolvedLanguageType - (A10T 12)
Fins Coded value in Taal ( ->)  
( Finlandais / Finnisch / Finnish )
LanguageType | 12 | LanguageType - (A10C 12)
Finse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( finlandaise / finnische / Finnish )
NationalityType | SF | NationalityType - (A121 SF)
Finse mark Coded value in Munteenheid ( ->)  
( Mark finlandais / Finnmark / Finnish mark )
CurrencyType | FIM | CurrencyType - (A660 FIM)
firma Coded value in verzekerde - geslacht ( ->)  
( firme / Firma / Company )
GenderOfInsuredType | 3 | GenderOfInsuredType - (A224 3)
Firma Coded value in Verzekeringsnemer - code aanspreektitel ( ->)  
( Etablissements / Firma / Company )
PolicyHolderTitleType | 37 | PolicyHolderTitleType - (A102 37)
Firma (van een privé persoon) Entity ( ->) De firma, eigendom van de betrokkene. 
( Firme / Firma (von einer Privatperson) / Firm (of a private person) )
| FirmOf | - ( 203)
Fiscaal attest Entity ( ->) Het document van de verzekeraar, waarmee de verzekeringsnemer bepaalde uitgaven kan aangeven, zonder het geval uit te sluiten bepaalde inkomsten te moeten aangeven. 
( Attestation fiscale / Steuerbescheinigung / Tax certificate )
| TaxCertificate | - ( 102)
FISCAAL EXPERT Coded value in Type beroep ( ->)  
( EXPERT FISCAL / ExpertFiscal (*) / ExpertFiscal (*) )
OccupationType | 515 | OccupationType - (X041 515)
FISCAAL RAADGEVER Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONSEILLER FISCAL / ConseillerFiscal (*) / ConseillerFiscal (*) )
OccupationType | 514 | OccupationType - (X041 514)
Fiscaal regime van de prestatie Attribute of Leven ( ->) Het fiskaal regime van toepassing op de prestaties. 
( Codification : Fiscaal regime van de prestatie / 1404 / -> )
( Régime d'imposition de la prestation / Steuerliche Regelung - Leistung / Guarantee outcome - taxation )
GeneralLifeGuarantee | OutputTaxabilityTypeCode | GuaranteePerformanceFiscalStatusType - (ATT 1404)
Fiscaal statuut Attribute of Persoon ( ->) Het fiscaal statuut is het belastingsregime waaraan de relatie in hoofdorde onderworpen is, in toepassing van de Wet op de Inkomstenbelasting. Deze wet is van toepassing op natuurlijke personen en op rechtspersonen.  
( Codification : Fiscaal statuut / A175 / -> )
( Statut fiscal / Steuerstatus / Fiscal status )
Party | FiscalStatusCode | FiscalStatusType - (ATT A175)
Fiscaal vermogen Attribute of Motor - Aandrijféénheid ( ->) Bevat een hoeveelheid. 
( Codification : / / -> )
( Puissance fiscale / Steuer-PS-Leistung / Fiscal power )
Engine | FiscalPowerQuantity | - (QTY 011)
Fiscaal vrijgesteld Coded value in Fiscaliteit levensverzekeringspremie ( ->)  
( Immunisé fiscalement / Steuer befreit / Tax exempt )
PremiumFiscalStatusType | 1 | PremiumFiscalStatusType - (1400 1)
Fiscale / legale berekeningsmodule Coded value in IBP Category Object Code ( ->)  
( Module de calcul fiscal / légal / Fiscal calculus / Fiscal calculus )
IBPCategoryObjectType | IBPC-07 | IBPCategoryObjectType - (IBP1 IBPC-07)
Fiscale geschillen Entity ( ->) Als dekking. Rechtsbijstand in geschillen rond de belastingen, meestal met de autoriteiten, de fiscale administratie. 
( Conflits fiscaux / Steuerliche Streitfälle / Fiscal disputes )
| FiscalDisputesCover | - ( 183)
FISCALIST Coded value in Type beroep ( ->)  
( FISCALISTE / Fiscaliste (*) / Fiscaliste (*) )
OccupationType | 516 | OccupationType - (X041 516)
Fiscaliteit enige en eigen woning Coded value in Fiscaliteit levensverzekeringspremie ( ->) Een levensverzekering vrij af te sluiten door een zelfstandige, als natuurlijke persoon, en waarvan de premie, ten titel van aanvullend pensioen van zelfstandige (2de pijler), in mindering kan gebracht worden op het bruto inkomen voor heffing van de RSZ v 
( Fiscalité de la seule et propre habitation / Steuer dessen einzige Wohnung / Taxability owned sole home )
PremiumFiscalStatusType | 20 | PremiumFiscalStatusType - (1400 20)
Fiscaliteit levensverzekeringspremie Attribute of Premie ( ->) Wettelijk regime waaronder de verzekeringspremie een aftrek geniet.  
( Codification : Fiscaliteit levensverzekeringspremie / 1400 / -> )
( Fiscalité de la prime assurance vie / Fiskalische Zustand der Lebensversicherungsprämie / Fiscal status of the Life insurance premium )
Premium | PremiumFiscalStatusCode | PremiumFiscalStatusType - (ATT 1400)
Fiscaliteit onder verantw. klant (buitenl. verzek.) Coded value in Fiscaliteit levensverzekeringspremie ( ->)  
( Soumis à fisc. sous responsabilité du client (ass. étrang.) / Besteuerung unter Verantwortung Kunden (ausl. Vers.) / Taxation under the resp. of ustomer (foreign insured) )
PremiumFiscalStatusType | 13 | PremiumFiscalStatusType - (1400 13)
Fixed size Coded value in IBP Display Mode ( ->) Fixed, Telebib2 subset of IAB size standard. Dimensions used are: IAB UAP Leaderboard 728x90 / IAB UAP Rectangle 180x150 / IAB UAP Medium rectangle 300x250. 
( Fixed size / Fixed size / Fixed size )
IBPDisplayModeType | FIXDTB2IAB | IBPDisplayModeType - (IBP4 FIXDTB2IAB)
Flatgebouw Coded value in Constructietype ( ->)  
( Building / Building / Building )
ConstructionType | 6 | ConstructionType - (3V12 6)
Flémalle Coded value in Zone van lokale politie ( ->)  
( Flémalle / FLEMALLE / FLEMALLE )
PoliceCoveredZoneCode | 5282 | PoliceCoveredZoneCode - (C244 5282)
Flesjesfabricage (flacons) Coded value in Paritair comité ( ->)  
( Flaconnerie / 115.05.00 (*) / Glassworks - flacons )
JointCommitteeType | 1150500 | JointCommitteeType - (A139 1150500)
Flessenblazerij Coded value in Paritair comité ( ->)  
( Bouteillerie / 115.04.00 (*) / Glassworks - bottles )
JointCommitteeType | 1150400 | JointCommitteeType - (A139 1150400)
FLESSENMAKER (HOLGLAS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( FLACONNIER (VERRE CREUX) / Flaconnier(VerreCreux) (*) / Flaconnier(VerreCreux) (*) )
OccupationType | 2939 | OccupationType - (X041 2939)
FLESSENOPBERGER Coded value in Type beroep ( ->)  
( REMIREUR DE BOUTEILLES / RemireurDeBouteilles (*) / RemireurDeBouteilles (*) )
OccupationType | 3618 | OccupationType - (X041 3618)
FLESSENVULLER Coded value in Type beroep ( ->)  
( ENTONNEUR DE VINS / EntonneurDeVins (*) / EntonneurDeVins (*) )
OccupationType | 3600 | OccupationType - (X041 3600)
FLOWAL Coded value in Zone van lokale politie ( ->)  
( FLOWAL / FLOWAL / FLOWAL )
PoliceCoveredZoneCode | 5309 | PoliceCoveredZoneCode - (C244 5309)
Fluctuatie van het verzekerde kapitaal Attribute of Dekkingslimiet ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : Fluctuatie van het verzekerde kapitaal / 3415 / -> )
( Fluctuation du capital assuré / Fluktuation des versicherten Kapitals / Drift of capital insured )
CoverLimit | CoverLimitFluctuationIndicator | CapitalInsuredFluctuationIndicator - (BIN 3415)
FLUWEELMAKER (HOEDEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CASTORINEUR (CHAPEAUX) / Castorineur(Chapeaux) (*) / Castorineur(Chapeaux) (*) )
OccupationType | 2060 | OccupationType - (X041 2060)
FLUWEELSNIJDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( COUPEUR DE VELOURS / CoupeurDeVelours (*) / CoupeurDeVelours (*) )
OccupationType | 1953 | OccupationType - (X041 1953)
FLUWEELWEVER Coded value in Type beroep ( ->)  
( VELOUTEUR / Velouteur (*) / Velouteur (*) )
OccupationType | 1937 | OccupationType - (X041 1937)
FLUWELER (PAPIER) Coded value in Type beroep ( ->)  
( VELOUTEUR (PAPIER) / Velouteur(Papier) (*) / Velouteur(Papier) (*) )
OccupationType | 3353 | OccupationType - (X041 3353)
FOD Coded value in Juridisch statuut - afkorting ( ->)  
( SPF / FÖD / FPS )
PersonLegalStatusShortType | 73 | PersonLegalStatusShortType - (A134 73)
FOKKER VAN PAARDEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( ELEVEUR DE CHEVAUX / EleveurDeChevaux (*) / EleveurDeChevaux (*) )
OccupationType | 1167 | OccupationType - (X041 1167)
FOKKERIJBEHEERDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( ELEVEUR GERANT / EleveurGerant (*) / EleveurGerant (*) )
OccupationType | 1121 | OccupationType - (X041 1121)
FOLIEERDER (BOEKBINDERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( FOLIOTEUR (RELIURE) / Folioteur(Reliure) (*) / Folioteur(Reliure) (*) )
OccupationType | 2873 | OccupationType - (X041 2873)
FOLIEERDER (DRUKKERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( FOLIOTEUR (IMPRIMERIE) / Folioteur(Imprimerie) (*) / Folioteur(Imprimerie) (*) )
OccupationType | 2827 | OccupationType - (X041 2827)
Follow-up Coded value in Stuur aangeduide document terug ( ->)  
( Suivi / Follow-up / Follow-up )
DocumentReturnRequestType | 4 | DocumentReturnRequestType - (C4C0 4)
Fonds Entity ( ->) Beleggingsproduct. 
( Fonds / Fonds / Fund )
| Fund | - (FND )
Fonds Coded value in Collectiviteit ( ->)  
( Fonds / Fonds / Fund )
GroupType | 20 | GroupType - (A135 20)
Fonds met kapitaalsbescherming Entity ( ->) Voorheen Fonds met vast kapitaal. Fonds met kapitaalsbescherming: fondsen binnen de tak 23, dikwijls met beperkte periode van inschrijving, waarvoor de maatschappij een minimale prestatie op termijn vooropstelt, deze (morele) verplichting is gefundeerd op de onderliggende beleggingsstructuur. 
( Fonds avec protection des capitaux / Geschützte Kapitalfonds / Protected capital fund )
| FundCapitalProtected | - ( 001)
Fonds zonder kapitaalsbescherming Entity ( ->) Voorheen Fonds met variabel kapitaal. Fonds zonder kapitaalsbescherming : open fondsen binnen de tak 23, waarvan de waarde gebonden is aan de evolutie van de netto inventariswaarde van de fondsen-eenheden waarin geïnvesteerd is. 
( Fonds sans protection des capitaux / Ungeschützte Kapitalfonds / Unprotected capital fund )
| FundCapitalUnprotected | - ( 002)
Fondsen en Waarden Entity ( ->) Bankbiljetten, muntstukken, postzegels of fiscale zegels, cheques, handelspapieren, effecten, obligaties, aandelen, postwissels, edele metalen, enz. 
( Fonds et Valeurs / Fonds und Wertpapieren / Funds and shares )
| BondOrStock | - ( )
FONOTHECARIS Coded value in Type beroep ( ->)  
( PHONOTHECAIRE / Phonothecaire (*) / Phonothecaire (*) )
OccupationType | 535 | OccupationType - (X041 535)
FOORKRAMER Coded value in Type beroep ( ->)  
( FORAIN / Forain (*) / Forain (*) )
OccupationType | 1095 | OccupationType - (X041 1095)
FORELLENKWEKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( ELEVEUR DE TRUITES / EleveurDeTruites (*) / EleveurDeTruites (*) )
OccupationType | 1277 | OccupationType - (X041 1277)
FOREMAN Coded value in Type beroep ( ->)  
( FOREMAN / Foreman (*) / Foreman (*) )
OccupationType | 3662 | OccupationType - (X041 3662)
Forfait Coded value in Afloop/Resultante van de expertise ( ->)  
( Forfait / Pauschale / Lump sum )
AssessmentResultType | F | AssessmentResultType - (CP31 F)
Forfaitaire belasting op de uitkering Coded value in Fiscaal regime van de prestatie ( ->)  
( Taxation forfaitaire sur prestation / Pauschalbesteuerung auf der Leistung / Flat-rate tax on the distribution )
GuaranteePerformanceFiscalStatusType | 4 | GuaranteePerformanceFiscalStatusType - (1404 4)
Forfaitaire belasting op het gewaarborgd kapitaal Coded value in Fiscaal regime van de prestatie ( ->)  
( Taxation forfaitaire sur capital garanti / Pauschalbesteuerung auf dem Garantiekapital / Flat-rate tax on the capital guarantee )
GuaranteePerformanceFiscalStatusType | 3 | GuaranteePerformanceFiscalStatusType - (1404 3)
Forfaitaire vergoeding Coded value in Type uitkering (bedrijfsschade) ( ->) Forfaire uitkering van het in de bijzondere of algemene voorwaarden vermelde bedrag ter vergoeding van winstderving en vaste algemene kosten die blijven ondanks de gedeeltelijke of gehele onderbreking van de activiteiten van de onderneming, zonder control 
( Indemnité forfaitaire / Pauschalentschädigung / Flat-rate compensation )
CoverEconomicDamagesPaymentType | 3 | CoverEconomicDamagesPaymentType - (34B6 3)
Formaat nummerplaat Attribute of Voertuig ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Formaat nummerplaat / 5023 / -> )
( Format plaque / Forme der Kennzeichen / Form of the plate )
Vehicle | VehicleRegistrationPlateFormatCode | VehicleRegistrationPlateFormatType - (ATT 5023)
formel - Detaillierung Attribute of Formule ( ->) Commerciële beschrijving van de formule. 
( Codification : / / -> )
( Description formule / Beschrijving formule / Formula description )
Formula | FormulaDescription | - (FTX 019)
Formel - kodiert Attribute of Formule ( ->) De referte van de formule binnen de administratie van de uitgever. 
( Codification : / / -> )
( Identifiant formule / Identificatie formule / Formula identification code )
Formula | FormulaIdentifier | - (IFD )
Formule Entity ( ->) Bevat een formule. Een formule is een onderscheid dat door een maatschappij wordt gemaakt binnen een waarborg (ICD) of onderwaarborg (ISD), om aan te geven welke van diverse mogelijkheden binnen deze (onder-)waarborg door de verzekeringnemer onderschreven wordt. Het blijft daarbij (op het niveau van de sector) mogelijk dat binnen een polis, onder eenzelfde risico-object, meermaals eenzelfde (onder-)waarborg afgesloten wordt, in principe op voorwaarde dat de formules verschillen (en zoniet dat er andere onderscheidende elementen zijn). Zo kan de verzekeraar dan formules aanbieden die hij als mogelijke complementen ziet (formule a, plus formule b), of die hij als elkaar uitsluitende keuzes ziet (formule a, of formule b). Voorbeelden van complementen : gewaarborgd inkomen bij ongeval of/en bij ziekte. Voorbeelden van elkaar uitsluitende keuzes : Eigen schade aangenomen of werkelijke waarde, met of zonder vrijstelling; blijvende invaliditeit met of zonder progressieve verhoging; ... (17.11.2010: de qualifier X062 wijzigt van an..3 naar an..4, dit stemt overeen met het actuele gebruik in de referential.) 
( Formule / Formel / Formula )
| Formula | - (IFD )
Formule 1 Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Formule 1 / Formel 1 / Formula 1 )
GuaranteeCode | PY0 | GuaranteeCode - (C6B1 PY0)
Formule 1 Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Formule 1 / Formel 1 / Formula 1 )
GuaranteeCode | 5Y0 | GuaranteeCode - (C6B1 5Y0)
Formule 2 Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Formule 2 / Formel 2 / Formula 2 )
GuaranteeCode | PZ0 | GuaranteeCode - (C6B1 PZ0)
Formule 2 Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Formule 2 / Formel 2 / Formula 2 )
GuaranteeCode | 5Z0 | GuaranteeCode - (C6B1 5Z0)
Foto Entity ( ->) Identificeert een document, of beter nog, de rol die dat document speelt binnen de context waar het opgegeven wordt. 
( Photos / Foto / Pictures )
| PicturesDocument | - ( 045)
FOTOCOPIEMAKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( TIREUR DE PHOTOCOPIES / TireurDePhotocopies (*) / TireurDePhotocopies (*) )
OccupationType | 811 | OccupationType - (X041 811)
FOTOGRAAF Coded value in Type beroep ( ->)  
( PHOTOGRAPHE / Photographe (*) / Photographe (*) )
OccupationType | 3890 | OccupationType - (X041 3890)
fotografen en soortgelijken Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( photographes et cameramen / Fotografen und ähnliche / photographers and similar )
InsuredOccupationType | 92300 | InsuredOccupationType - (2111 92300)
FOTOGRAMMETRIST (TECHNICUS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( PHOTOGRAMMETRE (TECHNICIEN) / Photogrammetre(Technicien) (*) / Photogrammetre(Technicien) (*) )
OccupationType | 1440 | OccupationType - (X041 1440)
FOTOGRAVEERDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( PHOTOGRAVEUR / Photograveur (*) / Photograveur (*) )
OccupationType | 2859 | OccupationType - (X041 2859)
fotograveerders Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( photograveurs / Foto Graveure / Photo engravers )
InsuredOccupationType | 81500 | InsuredOccupationType - (2111 81500)
FOTOMODEL Coded value in Type beroep ( ->)  
( MODELE (PHOTO-MODE) / Modele(Photo-Mode) (*) / Modele(Photo-Mode) (*) )
OccupationType | 3930 | OccupationType - (X041 3930)
Fototoestel Coded value in Soort voorwerp (zaak) ( ->)  
( Appareil photo / Fotoapparat / Camera )
InsuranceObjectObjectType | 52 | InsuranceObjectObjectType - (9900 52)
Fout in het ontwerp Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Erreur de conception / Fehler in Projekten, Plänen, Berechnungen / Errors in projects, blueprints, calculations )
ClaimCircumstanceType | 416 | ClaimCircumstanceType - (C221 416)
Fout in uitvoering Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Erreur lors de l'éxécution d'une activité / Fehler in Bearbeitung / Error in the execution )
ClaimCircumstanceType | 441 | ClaimCircumstanceType - (C221 441)
Foutcode Attribute of VERIDASS registratie ( ->) Aanduiding, door middel van een code, van een fout die aangetroffen werd.  
( Codification : / / -> )
( Code erreur / Fehlercode / Error code )
VERIDASSRegistration | ErrorCode | - ( )
Foutief Coded value in Status van de factuur ( ->)  
( Erronée / Falsche / Incorrect )
InvoiceAccountingStatusType | 5 | InvoiceAccountingStatusType - (5730 5)
Foutieve berichtgeving Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Avis erroné / Falschangaben / Misreporting )
ClaimCircumstanceType | 437 | ClaimCircumstanceType - (C221 437)
Foutieve informatie of bron Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Info ou source erronée (journaliste) / Fehlinformationen oder Quelle / Incorrect information or source )
ClaimCircumstanceType | 443 | ClaimCircumstanceType - (C221 443)
Foutieve werking sprinkler Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Dysfonctionnement du sprinkler / Schäden durch Sprinklersystem / Damage due to sprinkler )
ClaimCircumstanceType | 359 | ClaimCircumstanceType - (C221 359)
Fracturen Coded value in Soort kwetsuur/verwonding ( ->)  
( Fractures / Frakturen / Fractures )
EventAccidentInjuryType | 10 | EventAccidentInjuryType - (CQ54 10)
FRAGEMEE Coded value in Juridisch statuut - afkorting ( ->)  
( COMMFRAN / FrG / FC )
PersonLegalStatusShortType | 79 | PersonLegalStatusShortType - (A134 79)
Frankrijk Coded value in Landcode ( ->)  
( France / Frankreich / France )
CountryType | F | CountryType - (519B F)
frankrijk Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( france / Frankreich / France )
VictimFATNationalityType | 111 | VictimFATNationalityType - (CL2B 111)
Frankrijk Coded value in Landcode van de bestuurder ( ->)  
( France / Frankreich / France )
DriverCountryType | F | DriverCountryType - (5109 F)
Frankrijk Coded value in Nationaliteit van de bestuurder ( ->)  
( France / France (*) / France (*) )
DriverNationalityType | F | DriverNationalityType - (5122 F)
Frankrijk Coded value in Producent - landcode ( ->)  
( France / Frankreich / France )
IntermediaryCountryType | F | IntermediaryCountryType - (A469 F)
Frankrijk Coded value in Landcode van de risicoligging ( ->)  
( France / Frankreich / France )
RiskObjectLocationCountryCode | F | RiskObjectLocationCountryCode - (3009 F)
Frankrijk Coded value in V-nemer- domicil.- landcode ( ->)  
( France / Frankreich / France )
PolicyHolderDomicileCountryType | F | PolicyHolderDomicileCountryType - (A189 F)
Frans Coded value in Slachtoffer - taalcode ( ->)  
( Francais / Französisch / French )
VictimLanguageType | 1 | VictimLanguageType - (CL0C 1)
Frans Coded value in Taalcode van de expertise ( ->)  
( Français / Französisch / French )
AssessmentLanguageType | 1 | AssessmentLanguageType - (C445 1)
Frans Coded value in V-nemer- domicil.- taalcode ( ->)  
( Français / Französisch / French )
PolicyHolderDomicileLanguageType | 1 | PolicyHolderDomicileLanguageType - (A18C 1)
Frans Coded value in Correspondent 2 - taalcode ( ->)  
( Francais / Französisch / French )
Correspondent2LanguageType | 1 | Correspondent2LanguageType - (CF1C 1)
Frans Coded value in Correspondent 4 - taalcode ( ->)  
( Francais / Francais (*) / Francais (*) )
Correspondent4LanguageType | 1 | Correspondent4LanguageType - (CI1C 1)
Frans Coded value in Producent - taalcode ( ->)  
( Français / Französisch / French )
IntermediaryLanguageType | 1 | IntermediaryLanguageType - (A46C 1)
Frans Coded value in Correspondent 3 - taalcode ( ->)  
( Francais / Französisch / French )
Correspondent3LanguageType | 1 | Correspondent3LanguageType - (CG1C 1)
Frans Coded value in Correspondent 1 - taalcode ( ->)  
( Francais / Französisch / French )
Correspondent1LanguageType | 1 | Correspondent1LanguageType - (C81C 1)
Frans Coded value in Expert - taalkode ( ->)  
( Français / Französisch / French )
AssessorLanguageType | 1 | AssessorLanguageType - (C40C 1)
Frans Coded value in Taalcode van de betrokkene ( ->)  
( Français / Französisch / French )
PartyInvolvedLanguageType | 1 | PartyInvolvedLanguageType - (A10T 1)
Frans Coded value in Taal ( ->)  
( Français / Französisch / French )
LanguageType | 1 | LanguageType - (A10C 1)
Frans Coded value in Communicatietaal van de bestuurder ( ->)  
( Francais / Französisch / French )
DriverLanguageType | 1 | DriverLanguageType - (5115 1)
Frans Coded value in Taalcode van het inschrijvingsbewijs ( ->)  
( Français / Französisch / French )
VehicleRegistrationLanguageCode | 1 | VehicleRegistrationLanguageCode - (502A 1)
Frans Coded value in DIVbis - Taalcode van de aanvraag ( ->)  
( Françcais / Französisch / French )
VroRequestLanguageType | 1 | VroRequestLanguageType - (Z253 1)
Frans Guyana Coded value in Landcode ( ->)  
( Guyane Française / Französisch-Guayana / French Guiana )
CountryType | GF | CountryType - (519B GF)
frans guyana Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( guyane francaise / Französisch-Guayana / French Guiana )
VictimFATNationalityType | 581 | VictimFATNationalityType - (CL2B 581)
Frans Polynesië Coded value in Landcode ( ->)  
( Polynésie Française / Französisch-Polynesien / French Polynesia )
CountryType | PF | CountryType - (519B PF)
Franse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( française / französische / French )
NationalityType | F | NationalityType - (A121 F)
franse antillen Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( antilles francaises / Französische Antillen / French Antilles )
VictimFATNationalityType | 481 | VictimFATNationalityType - (CL2B 481)
Franse frank Coded value in Munteenheid ( ->)  
( Franc français / Französischer Franc / French franc )
CurrencyType | FRF | CurrencyType - (A660 FRF)
Franse Zuidelijke Gebieden Coded value in Landcode ( ->)  
( Terres Australes Françaises / Französische Gebiete im südlichen Indischen Ozean / French Southern Territories )
CountryType | TF | CountryType - (519B TF)
Frans-Guyaanse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( guyanais / von Französisch-Guayana / French-Guianan )
NationalityType | GF | NationalityType - (A121 GF)
Frans-Polynesische Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( polynésien / von Französisch-Polynesien / Polynesian )
NationalityType | PF | NationalityType - (A121 PF)
Fraudepreventie Entity ( ->) (in het Engels:) As in the Telebib2-Edifact object 09 with object-action code 09xx 
( Prévention de fraude / Betrugsprävention / Fraud prevention )
| MessageAboutFraudPrevention | - ( 09)
Fraudepreventie - terugsturen B.R. Entity ( ->) Bijzondere Risico's 
( Prévention fraude - renvoi B.R. / Betrugsprävention - zurücksenden B.R. / Fraud prevention - return B.R. )
| MessagePreventionBrResponse | - ( 0911)
Fraudepreventie - terugsturen R.S.R. Entity ( ->) Risques spéciaux - Speciale Risico's 
( Prévention fraude - renvoi R.S.R. / Betrugsprävention - zurücksenden R.S.R. / Fraud prevention - return R.S.R. )
| MessagePreventionRsrResponse | - ( 0902)
Fraudepreventie - versturen B.R. Entity ( ->) (in het Engels:) As in the Telebib2-Edifact object-action code 0910 
( Prévention fraude - envoi B.R. / Betrugsprävention - senden B.R. / Fraud prevention - upload B.R. )
| MessagePreventionBrUpload | - ( 0910)
Fraudepreventie - versturen R.S.R. Entity ( ->) (in het Engels:) As in the Telebib2-Edifact object-action code 0901 
( Prévention fraude - envoi R.S.R. / Betrugsprävention - versenden R.S.R. / Fraud prevention - upload R.S.R. )
| MessagePreventionRsrUpload | - ( 0901)
Frequente verplaatsingen Attribute of Wegvoertuig ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : Frequente verplaatsingen / 5V6K / -> )
( Déplacements fréquents / Häufige Reisen / Frequent travelling )
RoadVehicle | FrequentTravellingIndicator | VehicleFrequentTravellingIndicator - (BIN 5V6K)
Frequentie niet OK Coded value in Reden voor BRB-code B ( ->)  
( Fréquence pas OK / Frequenz ist nicht OK / Frequency not OK )
PremiumNotificationReturnReasonBType | 07 | PremiumNotificationReturnReasonBType - (BRBC 07)
FREZER (AFWERKING) (WALSERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( FRAISEUR DE PARACHEVEMENT (LAMINOIR) / FraiseurDeParachevement(Laminoir) (*) / FraiseurDeParachevement(Laminoir) (*) )
OccupationType | 2265 | OccupationType - (X041 2265)
FREZER (HOUT) Coded value in Type beroep ( ->)  
( TOUPILLEUR (BOIS) / Toupilleur(Bois) (*) / Toupilleur(Bois) (*) )
OccupationType | 2630 | OccupationType - (X041 2630)
FREZER (SCHOENEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( FRAISEUR (CHAUSSURES) / Fraiseur(Chaussures) (*) / Fraiseur(Chaussures) (*) )
OccupationType | 2222 | OccupationType - (X041 2222)
FREZER-GEREEDSCHAPSMAKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( FRAISEUR-OUTILLEUR / Fraiseur-Outilleur (*) / Fraiseur-Outilleur (*) )
OccupationType | 2411 | OccupationType - (X041 2411)
FRITTER (AARDEWERK) Coded value in Type beroep ( ->)  
( FRITTEUR (POTERIE) / Fritteur(Poterie) (*) / Fritteur(Poterie) (*) )
OccupationType | 3002 | OccupationType - (X041 3002)
FRITUURDER (KEUKEN), FRUITER Coded value in Type beroep ( ->)  
( FRITURIER (CUISINE) / Friturier(Cuisine) (*) / Friturier(Cuisine) (*) )
OccupationType | 3767 | OccupationType - (X041 3767)
FRITUURUITBATER Coded value in Type beroep ( ->)  
( EXPLOITANT DE FRITERIE / ExploitantDeFriterie (*) / ExploitantDeFriterie (*) )
OccupationType | 1026 | OccupationType - (X041 1026)
FROBELONDERWIJZERES Coded value in Type beroep ( ->)  
( FROEBELIENNE / Froebelienne (*) / Froebelienne (*) )
OccupationType | 302 | OccupationType - (X041 302)
FRUITBOER (HANDEL) Coded value in Type beroep ( ->)  
( FRUITIER (COMMERCE) / Fruitier(Commerce) (*) / Fruitier(Commerce) (*) )
OccupationType | 977 | OccupationType - (X041 977)
FRUITBOOMKWEKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( ARBORICULTEUR FRUITIER / ArboriculteurFruitier (*) / ArboriculteurFruitier (*) )
OccupationType | 1152 | OccupationType - (X041 1152)
FRUITPLUKKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( CUEILLEUR DE FRUITS / CueilleurDeFruits (*) / CueilleurDeFruits (*) )
OccupationType | 1246 | OccupationType - (X041 1246)
FRUITSORTEERDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( TRIEUR-CALIBREUR DE FRUITS (EXPLOITATION) / Trieur-CalibreurDeFruits(Exploitation) (*) / Trieur-CalibreurDeFruits(Exploitation) (*) )
OccupationType | 1247 | OccupationType - (X041 1247)
Fruitteelt Coded value in Paritair comité ( ->)  
( Fructiculture / 145.05.00 (*) / Fruit culture )
JointCommitteeType | 1450500 | JointCommitteeType - (A139 1450500)
FRUITTELER Coded value in Type beroep ( ->)  
( PRODUCTEUR DE FRUITS / ProducteurDeFruits (*) / ProducteurDeFruits (*) )
OccupationType | 1153 | OccupationType - (X041 1153)
FRUITTRIEERDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( ASSORTISSEUR DE FRUITS / AssortisseurDeFruits (*) / AssortisseurDeFruits (*) )
OccupationType | 1248 | OccupationType - (X041 1248)
FSMA Geregistreerde activiteit Attribute of Tussenpersoon ( ->) Richtlijn dd. 24.12.2006 - Secretariaat dienst Tussenpersonen CBFA (tel 02/2205125 mail cpa.itp@cbfa.be) Wet dd. 27.03.1995 ... distributie van verzekeringen / Wet dd. 22.03.2006 ... Distributie financiële instrumenten - CBFA inschrijvingsnummers van 5 naar 6 cijfers, plus nu ook een niet numeriek gedeelte A-B-R. Deze letter-indicatie varieert naargelang een inschrijving wordt bekomen voor een bijkomende activiteit of wanneer een activiteit wordt stopgezet. (Dat is dan, in Edifact, een complement aan de RFF+039 van nu 6 cijfers.) Zijnde de ATT+A46G dewelke 3 maal kan voorkomen; A of cA, en/of B of cB, en/of R of cR. 
( Codification : FSMA Geregistreerde activiteit / A46G / -> )
( FSMA Activité enregistrée / Tätigkeit in der FSMA aufgezeichnet / FSMA registered activity )
Intermediary | AgencyActivityRegisteredTypeCode | FSMAActivityRegistratedType - (ATT A46G)
FSMA-nummer Attribute of Overgenomen polis ( ->) Richtlijn dd. 24.12.2006 - Secretariaat dienst Tussenpersonen CBFA (tel 02/2205125 mail cpa.itp@cbfa.be) Wet dd. 27.03.1995 ... distributie van verzekeringen / Wet dd. 22.03.2006 ... Distributie financiële instrumenten - CBFA inschrijvingsnummers van 5 naar 6 cijfers, plus nu ook een niet numeriek gedeelte A-B-R. Deze letter-indicatie varieert naargelang een inschrijving wordt bekomen voor een bijkomende activiteit of wanneer een activiteit wordt stopgezet. Dat is dan een complement aan deze RFF+039 van nu 6 cijfers. (Zijnde de ATT+A46G dewelke 3 maal kan voorkomen; A of cA, en/of B of cB, en/of R of cR.) 
( Codification : / / -> )
( Numéro FSMA / FSMA-Nummer / Insurance Control Board number )
TakeOverPolicy | TakeOverPolicyICBIdentifier | - (RFF 039)
FSMA-nummer Attribute of Leverancier verzekering ( ->) 01.04.2011 - FSMA komt in de plaats van de CBFA.
Richtlijn dd. 24.12.2006 - Secretariaat dienst Tussenpersonen CBFA (tel 02/2205125 mail cpa.itp@cbfa.be) Wet dd. 27.03.1995 ... distributie van verzekeringen / Wet dd. 22.03.2006 ... Distributie financiële instrumenten - CBFA inschrijvingsnummers van 5 naar 6 cijfers, plus nu ook een niet numeriek gedeelte A-B-R. Deze letter-indicatie varieert naargelang een inschrijving wordt bekomen voor een bijkomende activiteit of wanneer een activiteit wordt stopgezet. Dat is dan, in Edifact, een complement aan deze RFF+039 van nu 6 cijfers. (Zijnde de ATT+A46G dewelke 3 maal kan voorkomen; A of cA, en/of B of cB, en/of R of cR.) 
( Codification : / / -> )
( Numéro FSMA / FSMA-Nummer / FSMA number )
InsuranceProvider | ICBIdentifier | - (RFF 039)
Fullhybride benzine en elektriciteit Coded value in Type hybride ( ->)  
( Fullhybride essence et electricité / Fullhybrid Benzin und Strom / Fullhybrid Petrol and Electricity )
VehicleEngineHybridType | 75 | VehicleEngineHybridType - (561E 75)
Fullhybride Diesel en elektriciteit Coded value in Type hybride ( ->)  
( Fullhybride Diesel et électrique / Fullhybrid Diesel und Strom / Fullhybrid Diesel and Electricity )
VehicleEngineHybridType | 85 | VehicleEngineHybridType - (561E 85)
Fullhybride Diesel met AdBlue en elektriciteit Coded value in Type hybride ( ->)  
( Fullhybride Diesel avec AdBlue et électrique / Fullhybrid Diesel mit AdBlue und Strom / Fullhybrid Diesel w. AdBlue and Electricity )
VehicleEngineHybridType | 8F | VehicleEngineHybridType - (561E 8F)
Fullhybride Diesel met LPG en elektriciteit Coded value in Type hybride ( ->)  
( Fullhybride Diesel avec LPG et électrique / Fullhybrid Diesel mit LPG und Strom / Fullhybrid Diesel w. LPG and Electricity )
VehicleEngineHybridType | 8L | VehicleEngineHybridType - (561E 8L)
Fullhybride LPG en benzine en elektriciteit Coded value in Type hybride ( ->)  
( Fullhybride LPG et essence et electricité / Fullhybrid LPG und Benzin und Strom / Fullhybrid LPG and Petrol and Electricity )
VehicleEngineHybridType | 35 | VehicleEngineHybridType - (561E 35)
FUNCTIONARIS N.E.V. Coded value in Type beroep ( ->)  
( FONCTIONNAIRE N.C.A. / FonctionnaireN.C.A. (*) / FonctionnaireN.C.A. (*) )
OccupationType | 781 | OccupationType - (X041 781)
Fysiek Coded value in Code natuurlijk of rechtspersoon van de bestuurder ( ->)  
( Personne physique / Natürliche Person / Natural person )
DriverPersonType | 1 | DriverPersonType - (5131 1)
Fysiek persoon Coded value in Hoedanigheid van de persoon in het dossier ( ->)  
( Personne physique / Natürliche Person / Natural person )
CapacityInFileType | 7 | CapacityInFileType - (Z602 7)
Fysieke aantasting Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Dégradation condition physique / Körperliche Beeinträchtigung / Physical degradation )
ClaimCircumstanceType | 947 | ClaimCircumstanceType - (C221 947)
FYSIOLOOG (UNIVERSITAIR OF ERMEE GELIJKGESTELD) Coded value in Type beroep ( ->)  
( PHYSIOLOGISTE (UNIVERSITAIRE OU ASSIMILE) / Physiologiste(UniversitaireOuAssimile) (*) / Physiologiste(UniversitaireOuAssimile) (*) )
OccupationType | 137 | OccupationType - (X041 137)
FYSIOTHERAPEUT Coded value in Type beroep ( ->)  
( PHYSIOTHERAPEUTE / Physiotherapeute (*) / Physiotherapeute (*) )
OccupationType | 1392 | OccupationType - (X041 1392)
Fysische handicap Coded value in Verzekeringnemer - verminderde capacit. ( ->)  
( Handicap physique / Körperliche Behinderung / Physical handicap )
PolicyHolderAbilityLoweredType | 2 | PolicyHolderAbilityLoweredType - (A198 2)
Fysische handicap Coded value in Type verminderde capaciteit ( ->) Handicap : lichamelijk of geestelijk gebrek. / De gradatie, de ernst van het gebrek maakt dat het een blijvende invaliditeit wordt. (WG Norm. 14.05.2008) 
( Handicap physique / Körperliche Behinderung / Physical handicap )
PersonCapacityReducedType | 2 | PersonCapacityReducedType - (5198 2)
FYTOAPOTHEKER (SPECIALIST) Coded value in Type beroep ( ->)  
( PHYTOPHARMACIEN / Phytopharmacien (*) / Phytopharmacien (*) )
OccupationType | 148 | OccupationType - (X041 148)