> Dictionary > Per letter ...
SYNTAX INDEPENDENT COMPONENTS

Implementation Related Components

Dictionary : G...
Name (sorted asc.) Type Definition - (Codelist) - (Translations) Technically XML - (Edifact)
G - Benzine 250+, Diesel 235+ Coded value in Categorie CO2-uitstoot ( ->) G - Benzine : 250 g CO2/km, of meer / Diesel : 235 g CO2/km, of meer 
( G - Essence 250+, Diesel 235+ / G - Benzin 250+, Diesel 235+ / G - Petrol 250+, Diesel 235+ )
VehicleEmissionCo2CategoryType | G | VehicleEmissionCo2CategoryType - (563J G)
G - Landbouwtrekker Coded value in Type rijbewijs ( ->) Vanaf 15/9/2006 : Voertuig : landbouwtrekker, landbouwmateriaal, motoculteur, maaimachine. Alle trajecten. / Rijbewijs : G. / Leeftijd : 16 jaar (max 20 t), 18 jaar onbeperkt tonnage. 
( G - Tracteur agricole / G - Trecker (Landwirtschaft) / G - Farming tractor )
DocumentLicenceDriverType | G | DocumentLicenceDriverType - (A192 G)
G.C.V. Coded value in Juridisch statuut - afkorting ( ->)  
( S.C.S. / EKG / Limited partnership company )
PersonLegalStatusShortType | 15 | PersonLegalStatusShortType - (A134 15)
G.C.V.V.S.O. Coded value in Juridisch statuut - afkorting ( ->)  
( S.C.S.F.S. / EKGmsZ / Limited partnership company Social goal )
PersonLegalStatusShortType | 25 | PersonLegalStatusShortType - (A134 25)
G.R. Coded value in Type (A.O.-)verzekering ( ->)  
( D.C. / Gewohnheitsrecht / C.L. )
GuaranteeWorkersCompensationInsuranceType | 2 | GuaranteeWorkersCompensationInsuranceType - (6416 2)
g/km Coded value in Eenheid ( ->) gram per kilometer (een duizendste van een kilo, per duizend meter) 
( g/km / g/km / g/km )
MeasureUnitType | 019 | MeasureUnitType - (X049 019)
gabon Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( gabon / Gabun / Gabon )
VictimFATNationalityType | 312 | VictimFATNationalityType - (CL2B 312)
Gabon Coded value in Landcode ( ->)  
( Gabon / Gabun / Gabon )
CountryType | GAB | CountryType - (519B GAB)
Gabonese Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( gabonaise / gabunische / Gabonese )
NationalityType | GAB | NationalityType - (A121 GAB)
GALERIJCHEF (PLAT GLAS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CHEF DE GALERIE (VERRE PLAT) / ChefDeGalerie(VerrePlat) (*) / ChefDeGalerie(VerrePlat) (*) )
OccupationType | 2905 | OccupationType - (X041 2905)
GALERIJHOUWER (MIJNEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( HIERCHEUR (MINES) / Hiercheur(Mines) (*) / Hiercheur(Mines) (*) )
OccupationType | 1731 | OccupationType - (X041 1731)
GALERIJSTUTTER (MIJNEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MONTEUR DE SOUTENEMENT (MINES) / MonteurDeSoutenement(Mines) (*) / MonteurDeSoutenement(Mines) (*) )
OccupationType | 1691 | OccupationType - (X041 1691)
GALVANISEERDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( ELECTROPLASTE / Electroplaste (*) / Electroplaste (*) )
OccupationType | 2300 | OccupationType - (X041 2300)
galvaniseerders Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( electroplastes, galvaniseurs, etameur / Verzinkern / galvanizing workers )
InsuredOccupationType | 74800 | InsuredOccupationType - (2111 74800)
GALVANOPLAST Coded value in Type beroep ( ->)  
( GALVANOPLASTE (IMPRIMERIE) / Galvanoplaste(Imprimerie) (*) / Galvanoplaste(Imprimerie) (*) )
OccupationType | 2850 | OccupationType - (X041 2850)
Gambia Coded value in Landcode ( ->)  
( Gambie / Gambia / Gambia )
CountryType | WAG | CountryType - (519B WAG)
gambia Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( gambie / Gambia / Gambia )
VictimFATNationalityType | 313 | VictimFATNationalityType - (CL2B 313)
Gambiaanse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( gambienne / gambische / Gambian )
NationalityType | WAG | NationalityType - (A121 WAG)
Gans West-Europa Coded value in Territoriale begrenzing voor het gebruik van het voertuig ( ->)  
( Europe Occidentale entière / Ganz Westeuropa / All of Western Europe )
CoverTerritorialLimitVehicleUsageType | 3 | CoverTerritorialLimitVehicleUsageType - (5270 3)
Garage Coded value in Type woning ( ->)  
( Garage / Garage / Garage )
BuildingDwellingType | 11 | BuildingDwellingType - (3170 11)
Garage Entity ( ->) Stoffelijk voorwerp - eigendom - constructie (onroerend goed) bestemd voor privaat gebruik, meestal behorende bij een woning, voor de bewaring van (een) voertuig(en). 
( Garage / Garage / Garage )
| Garage | - ( )
Garage Coded value in Gebruik van het pand ( ->) Gebruik voor doeleinden dewelke zowel onder het privaatrechterlijke als het handelsrecht kunnen ressorteren, met name het stallen van één of meerdere voertuigen voor niet commercieel gebruik. 
( Garage / Garage / Garage )
BuildingUsageType | 6 | BuildingUsageType - (3100 6)
Garage aanwezig in gebouw Attribute of Gebouw ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : Garage aanwezig in gebouw / 3V72 / -> )
( Garage présent dans le bâtiment / Geäude mit Garage / Building with garage )
Building | IntegratedGarageIndicator | BuildingGarageIndicator - (BIN 3V72)
Garage van de verzekerde Coded value in Code plaats van expertisering ( ->)  
( Garage de l'assuré / Garage des Versicherten / Garage of the insured )
AssessmentLocationType | 04 | AssessmentLocationType - (C33A 04)
Garagebox Coded value in Bestemming van het gebouw ( ->)  
( Box ... garage / Garage-Box / Garage Box )
BuildingAllocationType | 5 | BuildingAllocationType - (3172 5)
GARAGEHOUDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( GARAGISTE / Garagiste (*) / Garagiste (*) )
OccupationType | 2440 | OccupationType - (X041 2440)
Garagist Coded value in Hoedanigheid van de -ontdekker- ( ->)  
( Garagiste / Garage-operator / Garage manager )
CapacityVehicleFinderType | 28 | CapacityVehicleFinderType - (C1A9 28)
Garantieverzekering Coded value in Polistype ( ->) Als polistype voorbehouden aan de polissen die de contractuele aansprakelijkheid van de leverancier voor (de kwaliteit van) het geleverde product of het geleverde werk zelf tot voorwerp hebben (verzekering van de resultaatsverbintenis). 
( Assurance de garantie / Garantieversicherung / Warranty insurance )
ContractPolicyType | 919 | ContractPolicyType - (A502 919)
GARDE-MANGER (KEUKEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( GARDE-MANGER (CUISINE) / Garde-Manger(Cuisine) (*) / Garde-Manger(Cuisine) (*) )
OccupationType | 3762 | OccupationType - (X041 3762)
GARENAFWINDSTER Coded value in Type beroep ( ->)  
( DEVIDEUSE DE FIL / DevideuseDeFil (*) / DevideuseDeFil (*) )
OccupationType | 1859 | OccupationType - (X041 1859)
GARENGLACEERDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( GLACEUR DE FIL / GlaceurDeFil (*) / GlaceurDeFil (*) )
OccupationType | 1878 | OccupationType - (X041 1878)
GARENKEURSTER Coded value in Type beroep ( ->)  
( VERIFICATEUR DE TITRE / VerificateurDeTitre (*) / VerificateurDeTitre (*) )
OccupationType | 1873 | OccupationType - (X041 1873)
GARENSORTEERDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( TITREUR DE FIL / TitreurDeFil (*) / TitreurDeFil (*) )
OccupationType | 1874 | OccupationType - (X041 1874)
GARNALENPELLER Coded value in Type beroep ( ->)  
( EPLUCHEUR DE CREVETTES / EplucheurDeCrevettes (*) / EplucheurDeCrevettes (*) )
OccupationType | 3161 | OccupationType - (X041 3161)
GARNALENVISSER Coded value in Type beroep ( ->)  
( PECHEUR DE CREVETTES / PecheurDeCrevettes (*) / PecheurDeCrevettes (*) )
OccupationType | 1270 | OccupationType - (X041 1270)
GARNEERDER (DRUKKERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( GARNISSEUR (IMPRIMERIE) / Garnisseur(Imprimerie) (*) / Garnisseur(Imprimerie) (*) )
OccupationType | 2840 | OccupationType - (X041 2840)
GARNEERDER (HOEDEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( GARNISSEUR (CHAPEAUX) / Garnisseur(Chapeaux) (*) / Garnisseur(Chapeaux) (*) )
OccupationType | 2076 | OccupationType - (X041 2076)
GARNEERDER (LEDER) Coded value in Type beroep ( ->)  
( GARNISSEUR (CUIR) / Garnisseur(Cuir) (*) / Garnisseur(Cuir) (*) )
OccupationType | 2186 | OccupationType - (X041 2186)
GARNEERDER (POTTENBAKKERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( GARNISSEUR (POTERIE) / Garnisseur(Poterie) (*) / Garnisseur(Poterie) (*) )
OccupationType | 2973 | OccupationType - (X041 2973)
Gas Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Gaz / Gas / Gas )
ClaimCircumstanceType | 307 | ClaimCircumstanceType - (C221 307)
GASFITTER (LOODGIETER) Coded value in Type beroep ( ->)  
( GAZIER (PLOMBIER) / Gazier(Plombier) (*) / Gazier(Plombier) (*) )
OccupationType | 2471 | OccupationType - (X041 2471)
gasflessen Coded value in Type gebruikte materieel ( ->)  
( bouteilles a gaz / Gasflaschen / gas cylinders )
ActivityEquipmentType | 314 | ActivityEquipmentType - (CQ79 314)
GASMAN (STAALFABRIEK) Coded value in Type beroep ( ->)  
( GAZIER (ACIERIE) / Gazier(Acierie) (*) / Gazier(Acierie) (*) )
OccupationType | 2237 | OccupationType - (X041 2237)
gassen, stoom, rook Coded value in Type gebruikte materieel ( ->)  
( gaz, vapeurs, fumees / Gase - Dampf - Rauch / gases, steam, fumes )
ActivityEquipmentType | 420 | ActivityEquipmentType - (CQ79 420)
Gastarbeider Coded value in Sociaal statuut ( ->)  
( Immigré / Gastarbeiter / Immigrant )
PersonSocialStatusType | 20 | PersonSocialStatusType - (A132 20)
GASTRO-ENTEROLOOG Coded value in Type beroep ( ->)  
( INTERNISTE / Interniste (*) / Interniste (*) )
OccupationType | 169 | OccupationType - (X041 169)
GATMAN (UITWIJZER) (HAVEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( PORTUISANIER / Portuisanier (*) / Portuisanier (*) )
OccupationType | 3667 | OccupationType - (X041 3667)
GAUFREERDER (BOEKBINDERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( GAUFREUR (RELIURE) / Gaufreur(Reliure) (*) / Gaufreur(Reliure) (*) )
OccupationType | 2881 | OccupationType - (X041 2881)
GAUFREERDER (WEEFSELS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( GAUFREUR DE TISSUS / GaufreurDeTissus (*) / GaufreurDeTissus (*) )
OccupationType | 1935 | OccupationType - (X041 1935)
GAVERS Coded value in Zone van lokale politie ( ->)  
( GAVERS / GAVERS / GAVERS )
PoliceCoveredZoneCode | 5458 | PoliceCoveredZoneCode - (C244 5458)
GCV Coded value in Verzekeringsnemer - code aanspreektitel ( ->)  
( SCS / KG / Limited partnership company )
PolicyHolderTitleType | 60 | PolicyHolderTitleType - (A102 60)
GCV(Gewone Commanditaire Vennootschap) Coded value in V-nemer-werkgever-juridisch statuut ( ->)  
( SCS (Société en Commandité Simpleà / GKg (Gewöhnliche Kommanditgesellschaft) / Olp (Ordinary Limited Partnership) )
PolicyHolderEmployerLegalStatusType | 15 | PolicyHolderEmployerLegalStatusType - (A1CS 15)
geachte Baron Coded value in Aanspreking bij het einde van een brief ( ->)  
( cher Baron / Herr Baron / your Lordship )
CorrespondentEndAdresseeType | 011 | CorrespondentEndAdresseeType - (A10Z 011)
Geachte Baron, Coded value in Aanspreking bij het begin van een brief ( ->)  
( Cher Baron, / Herr Baron, / Your Lordship, )
CorrespondentStartAdresseeType | 011 | CorrespondentStartAdresseeType - (A10Y 011)
geachte Barones Coded value in Aanspreking bij het einde van een brief ( ->)  
( chère Baronne / Frau Baronin / your Ladyship )
CorrespondentEndAdresseeType | 012 | CorrespondentEndAdresseeType - (A10Z 012)
Geachte Barones, Coded value in Aanspreking bij het begin van een brief ( ->)  
( Chère Baronne, / Frau Baronin, / Your Ladyship, )
CorrespondentStartAdresseeType | 012 | CorrespondentStartAdresseeType - (A10Y 012)
geachte Burggraaf Coded value in Aanspreking bij het einde van een brief ( ->)  
( cher Vicomte / Herr Burggraf / dear Viscount )
CorrespondentEndAdresseeType | 013 | CorrespondentEndAdresseeType - (A10Z 013)
Geachte Burggraaf, Coded value in Aanspreking bij het begin van een brief ( ->)  
( Cher Vicomte, / Herr Burggraf, / Dear Viscount, )
CorrespondentStartAdresseeType | 013 | CorrespondentStartAdresseeType - (A10Y 013)
geachte Burggravin Coded value in Aanspreking bij het einde van een brief ( ->)  
( chère Vicomtesse / Frau Burggräfin / dear Viscountess )
CorrespondentEndAdresseeType | 014 | CorrespondentEndAdresseeType - (A10Z 014)
Geachte Burggravin, Coded value in Aanspreking bij het begin van een brief ( ->)  
( Chère Vicomtesse, / Frau Burggräfin, / Dear Viscountess, )
CorrespondentStartAdresseeType | 014 | CorrespondentStartAdresseeType - (A10Y 014)
geachte Commandant Coded value in Aanspreking bij het einde van een brief ( ->)  
( cher Commandant / sehr geehrter Herr Kommandant / dear Commander )
CorrespondentEndAdresseeType | 026 | CorrespondentEndAdresseeType - (A10Z 026)
Geachte Commandant, Coded value in Aanspreking bij het begin van een brief ( ->)  
( Cher Commandant, / Sehr geehrter Herr Kommandant, / Dear Commander, )
CorrespondentStartAdresseeType | 026 | CorrespondentStartAdresseeType - (A10Y 026)
geachte Dames Coded value in Aanspreking bij het einde van een brief ( ->)  
( Mesdames / sehr geehrte Damen / Ladies )
CorrespondentEndAdresseeType | 049 | CorrespondentEndAdresseeType - (A10Z 049)
geachte Dames Coded value in Aanspreking bij het einde van een brief ( ->)  
( Mesdames / sehr geehrte Damen / Ladies )
CorrespondentEndAdresseeType | 007 | CorrespondentEndAdresseeType - (A10Z 007)
Geachte Dames, Coded value in Aanspreking bij het begin van een brief ( ->)  
( Mesdames, / Sehr geehrte Damen, / Ladies, )
CorrespondentStartAdresseeType | 007 | CorrespondentStartAdresseeType - (A10Y 007)
geachte Dokter Coded value in Aanspreking bij het einde van een brief ( ->)  
( cher Docteur / sehr geehrter Herr Doktor / dear Doctor )
CorrespondentEndAdresseeType | 032 | CorrespondentEndAdresseeType - (A10Z 032)
Geachte Dokter, Coded value in Aanspreking bij het begin van een brief ( ->)  
( Cher Docteur, / Sehr geehrter Herr Doktor, / Dear Doctor, )
CorrespondentStartAdresseeType | 032 | CorrespondentStartAdresseeType - (A10Y 032)
geachte Dokter, geachte Heer Coded value in Aanspreking bij het einde van een brief ( ->)  
( cher Docteur, cher Monsieur / sehr geehrte Herr Doktor und Herr / dear Doctor, dear Sir )
CorrespondentEndAdresseeType | 036 | CorrespondentEndAdresseeType - (A10Z 036)
Geachte Dokter, Geachte Heer, Coded value in Aanspreking bij het begin van een brief ( ->)  
( Cher Docteur, Cher Monsieur, / Sehr geehrte Herr Doktor und Herr, / Dear Doctor, Dear Sir, )
CorrespondentStartAdresseeType | 036 | CorrespondentStartAdresseeType - (A10Y 036)
geachte Eerwaarde Heer Coded value in Aanspreking bij het einde van een brief ( ->)  
( cher Monsieur l'Abbé / Hochwürden / Reverend Mr. )
CorrespondentEndAdresseeType | 020 | CorrespondentEndAdresseeType - (A10Z 020)
geachte Eerwaarde Pater Coded value in Aanspreking bij het einde van een brief ( ->)  
( cher Révérend Père / Hochwürden / Reverend Father )
CorrespondentEndAdresseeType | 022 | CorrespondentEndAdresseeType - (A10Z 022)
geachte Eerwaarde Zuster Coded value in Aanspreking bij het einde van een brief ( ->)  
( chère Révérende Soeur / Ehrwürden / Reverend Sister )
CorrespondentEndAdresseeType | 021 | CorrespondentEndAdresseeType - (A10Z 021)
geachte Excellentie Coded value in Aanspreking bij het einde van een brief ( ->)  
( cher Excellence / sehr geehrte Exzellenz / your Highness )
CorrespondentEndAdresseeType | 066 | CorrespondentEndAdresseeType - (A10Z 066)
geachte Generaal Coded value in Aanspreking bij het einde van een brief ( ->)  
( cher Général / sehr geehrter Herr General / dear General )
CorrespondentEndAdresseeType | 028 | CorrespondentEndAdresseeType - (A10Z 028)
Geachte Generaal, Coded value in Aanspreking bij het begin van een brief ( ->)  
( Cher Général, / Sehr geehrter Herr General, / Dear General, )
CorrespondentStartAdresseeType | 028 | CorrespondentStartAdresseeType - (A10Y 028)
geachte Graaf Coded value in Aanspreking bij het einde van een brief ( ->)  
( cher Comte / Herr Graf / dear Count )
CorrespondentEndAdresseeType | 015 | CorrespondentEndAdresseeType - (A10Z 015)
Geachte Graaf, Coded value in Aanspreking bij het begin van een brief ( ->)  
( Cher Comte, / Herr Graf, / Dear Count, )
CorrespondentStartAdresseeType | 015 | CorrespondentStartAdresseeType - (A10Y 015)
geachte Gravin Coded value in Aanspreking bij het einde van een brief ( ->)  
( chère Comtesse / Frau Gräfin / dear Countess )
CorrespondentEndAdresseeType | 016 | CorrespondentEndAdresseeType - (A10Z 016)
Geachte Gravin, Coded value in Aanspreking bij het begin van een brief ( ->)  
( Chère Comtesse, / Frau Gräfin, / Dear Countess, )
CorrespondentStartAdresseeType | 016 | CorrespondentStartAdresseeType - (A10Y 016)
geachte Heer Coded value in Aanspreking bij het einde van een brief ( ->)  
( cher Monsieur / sehr geehrter Herr / dear Sir )
CorrespondentEndAdresseeType | 030 | CorrespondentEndAdresseeType - (A10Z 030)
geachte Heer Coded value in Aanspreking bij het einde van een brief ( ->)  
( cher Monsieur / sehr geehrter Herr / dear Sir )
CorrespondentEndAdresseeType | 067 | CorrespondentEndAdresseeType - (A10Z 067)
geachte Heer Coded value in Aanspreking bij het einde van een brief ( ->)  
( cher Monsieur / sehr geehrter Herr / dear Sir )
CorrespondentEndAdresseeType | 001 | CorrespondentEndAdresseeType - (A10Z 001)
Geachte Heer, Coded value in Aanspreking bij het begin van een brief ( ->)  
( Cher Monsieur, / Sehr geehrter Herr, / Dear Sir, )
CorrespondentStartAdresseeType | 030 | CorrespondentStartAdresseeType - (A10Y 030)
Geachte Heer, Coded value in Aanspreking bij het begin van een brief ( ->)  
( Cher Monsieur, / Sehr geehrter Herr, / Dear Sir, )
CorrespondentStartAdresseeType | 067 | CorrespondentStartAdresseeType - (A10Y 067)
Geachte Heer, Coded value in Aanspreking bij het begin van een brief ( ->)  
( Cher Monsieur, / Sehr geehrter Herr, / Dear Sir, )
CorrespondentStartAdresseeType | 001 | CorrespondentStartAdresseeType - (A10Y 001)
geachte Heren Coded value in Aanspreking bij het einde van een brief ( ->)  
( Messieurs / sehr geehrte Herren / Gentlemen )
CorrespondentEndAdresseeType | 005 | CorrespondentEndAdresseeType - (A10Z 005)
Geachte Heren, Coded value in Aanspreking bij het begin van een brief ( ->)  
( Messieurs, / Sehr geehrte Herren, / Gentlemen, )
CorrespondentStartAdresseeType | 005 | CorrespondentStartAdresseeType - (A10Y 005)
geachte Hertog Coded value in Aanspreking bij het einde van een brief ( ->)  
( cher Duc / Hoheit / dear Duke )
CorrespondentEndAdresseeType | 017 | CorrespondentEndAdresseeType - (A10Z 017)
Geachte Hertog, Coded value in Aanspreking bij het begin van een brief ( ->)  
( Cher Duc, / Hoheit, / Dear Duke, )
CorrespondentStartAdresseeType | 017 | CorrespondentStartAdresseeType - (A10Y 017)
geachte Hertogin Coded value in Aanspreking bij het einde van een brief ( ->)  
( chère Duchesse / Hoheit / dear Duchess )
CorrespondentEndAdresseeType | 018 | CorrespondentEndAdresseeType - (A10Z 018)
Geachte Hertogin, Coded value in Aanspreking bij het begin van een brief ( ->)  
( Chère Duchesse, / Hoheit, / Dear Duchess, )
CorrespondentStartAdresseeType | 018 | CorrespondentStartAdresseeType - (A10Y 018)
geachte Jonkheer Coded value in Aanspreking bij het einde van een brief ( ->)  
( cher Ecuyer / sehr geehrter Junker / dear Esquire )
CorrespondentEndAdresseeType | 073 | CorrespondentEndAdresseeType - (A10Z 073)
Geachte Jonkheer Coded value in Aanspreking bij het begin van een brief ( ->)  
( Cher Ecuyer / Sehr geehrter Junker / Dear Esquire )
CorrespondentStartAdresseeType | 073 | CorrespondentStartAdresseeType - (A10Y 073)
Geachte Jonkvrouw Coded value in Aanspreking bij het begin van een brief ( ->)  
( Chère Dame / Sehr geehrter Fräulein / Dear Lady )
CorrespondentStartAdresseeType | 074 | CorrespondentStartAdresseeType - (A10Y 074)
geachte Jonkvrouw Coded value in Aanspreking bij het einde van een brief ( ->)  
( chère Dame / sehr geehrter Fräulein / dear Lady )
CorrespondentEndAdresseeType | 074 | CorrespondentEndAdresseeType - (A10Z 074)
geachte Kolonel Coded value in Aanspreking bij het einde van een brief ( ->)  
( cher Colonel / sehr geehrter Herr Oberst / dear Colonel )
CorrespondentEndAdresseeType | 027 | CorrespondentEndAdresseeType - (A10Z 027)
Geachte Kolonel, Coded value in Aanspreking bij het begin van een brief ( ->)  
( Cher Colonel, / Sehr geehrter Herr Oberst, / Dear Colonel, )
CorrespondentStartAdresseeType | 027 | CorrespondentStartAdresseeType - (A10Y 027)
geachte Majesteit Coded value in Aanspreking bij het einde van een brief ( ->)  
( votre Majesté / sehr geehrte Majestät / His Majesty )
CorrespondentEndAdresseeType | 069 | CorrespondentEndAdresseeType - (A10Z 069)
geachte Markies Coded value in Aanspreking bij het einde van een brief ( ->)  
( cher Marquis / sehr geehrter Marquis / dear Marquis )
CorrespondentEndAdresseeType | 071 | CorrespondentEndAdresseeType - (A10Z 071)
Geachte Markies, Coded value in Aanspreking bij het begin van een brief ( ->)  
( Cher Marquis, / Sehr geehrter Marquis, / Dear Marquis, )
CorrespondentStartAdresseeType | 071 | CorrespondentStartAdresseeType - (A10Y 071)
geachte Markiezin Coded value in Aanspreking bij het einde van een brief ( ->)  
( chère Marquise / sehr geehrte Marquise / dear Marchioness )
CorrespondentEndAdresseeType | 072 | CorrespondentEndAdresseeType - (A10Z 072)
Geachte Markiezin, Coded value in Aanspreking bij het begin van een brief ( ->)  
( Chère Marquise, / Sehr geehrte Marquise, / Dear Marchioness, )
CorrespondentStartAdresseeType | 072 | CorrespondentStartAdresseeType - (A10Y 072)
geachte Meester Coded value in Aanspreking bij het einde van een brief ( ->)  
( cher Maître / sehr geehrter Herr Rechtsanwalt / dear Master )
CorrespondentEndAdresseeType | 031 | CorrespondentEndAdresseeType - (A10Z 031)
geachte Meester Coded value in Aanspreking bij het einde van een brief ( ->)  
( cher Maître / sehr geehrter Herr Rechtsanwalt / dear Master )
CorrespondentEndAdresseeType | 033 | CorrespondentEndAdresseeType - (A10Z 033)
Geachte Meester, Coded value in Aanspreking bij het begin van een brief ( ->)  
( Cher Maître, / Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt, / Dear Master, )
CorrespondentStartAdresseeType | 033 | CorrespondentStartAdresseeType - (A10Y 033)
Geachte Meester, Coded value in Aanspreking bij het begin van een brief ( ->)  
( Cher Maître, / Sehr geehrter Herr Rechtsanwalt, / Dear Master, )
CorrespondentStartAdresseeType | 031 | CorrespondentStartAdresseeType - (A10Y 031)
geachte Mejuffrouw Coded value in Aanspreking bij het einde van een brief ( ->)  
( chère Mademoiselle / sehr geehrtes Fräulein / dear Miss )
CorrespondentEndAdresseeType | 003 | CorrespondentEndAdresseeType - (A10Z 003)
Geachte Mejuffrouw, Coded value in Aanspreking bij het begin van een brief ( ->)  
( Chère Mademoiselle, / Sehr geehrtes Fräulein, / Dear Miss, )
CorrespondentStartAdresseeType | 003 | CorrespondentStartAdresseeType - (A10Y 003)
geachte Mejuffrouw, geachte Heer Coded value in Aanspreking bij het einde van een brief ( ->)  
( chère Mademoiselle, cher Monsieur / sehr geehrte Fräulein und Herr / dear Miss, dear Gentleman )
CorrespondentEndAdresseeType | 068 | CorrespondentEndAdresseeType - (A10Z 068)
Geachte Mejuffrouw, Geachte Heer, Coded value in Aanspreking bij het begin van een brief ( ->)  
( Chère Mademoiselle, Cher Monsieur, / Sehr geehrte Fräulein und Herr, / Dear Miss, Dear Gentleman, )
CorrespondentStartAdresseeType | 068 | CorrespondentStartAdresseeType - (A10Y 068)
geachte Mejuffrouwen Coded value in Aanspreking bij het einde van een brief ( ->)  
( Mesdemoiselles / sehr geehrte Fräulein / dear Misses )
CorrespondentEndAdresseeType | 025 | CorrespondentEndAdresseeType - (A10Z 025)
Geachte Mejuffrouwen, Coded value in Aanspreking bij het begin van een brief ( ->)  
( Mesdemoiselles, / Sehr geehrte Fräulein, / Dear Misses, )
CorrespondentStartAdresseeType | 025 | CorrespondentStartAdresseeType - (A10Y 025)
geachte Mevrouw Coded value in Aanspreking bij het einde van een brief ( ->)  
( chère Madame / sehr geehrte Frau / dear Madam )
CorrespondentEndAdresseeType | 002 | CorrespondentEndAdresseeType - (A10Z 002)
geachte Mevrouw Coded value in Aanspreking bij het einde van een brief ( ->)  
( chère Madame / sehr geehrte Frau / dear Madam )
CorrespondentEndAdresseeType | 040 | CorrespondentEndAdresseeType - (A10Z 040)
Geachte Mevrouw, Coded value in Aanspreking bij het begin van een brief ( ->)  
( Chère Madame, / Sehr geehrte Frau, / Dear Madam, )
CorrespondentStartAdresseeType | 002 | CorrespondentStartAdresseeType - (A10Y 002)
Geachte Mevrouw, Coded value in Aanspreking bij het begin van een brief ( ->)  
( Chère Madame, / Sehr geehrte Frau, / Dear Madam, )
CorrespondentStartAdresseeType | 040 | CorrespondentStartAdresseeType - (A10Y 040)
geachte Mevrouw, geachte Dokter Coded value in Aanspreking bij het einde van een brief ( ->)  
( chère Madame, cher Docteur / sehr geehrte Frau und Herr Doktor / dear Madam, dear Doctor )
CorrespondentEndAdresseeType | 035 | CorrespondentEndAdresseeType - (A10Z 035)
Geachte Mevrouw, Geachte Dokter, Coded value in Aanspreking bij het begin van een brief ( ->)  
( Chère Madame, Cher Docteur, / Sehr geehrte Frau und Herr Doktor, / Dear Madam, Dear Doctor, )
CorrespondentStartAdresseeType | 035 | CorrespondentStartAdresseeType - (A10Y 035)
geachte Mevrouw, geachte Heer Coded value in Aanspreking bij het einde van een brief ( ->)  
( chère Madame, cher Monsieur / sehr geehrte Frau, sehr geehrter Herr / dear Madam, dear Sir, )
CorrespondentEndAdresseeType | 052 | CorrespondentEndAdresseeType - (A10Z 052)
geachte Mevrouw, geachte Heer Coded value in Aanspreking bij het einde van een brief ( ->)  
( chère Madame, cher Monsieur / sehr geehrte Frau, sehr geehrter Herr / dear Madam, dear Sir )
CorrespondentEndAdresseeType | 047 | CorrespondentEndAdresseeType - (A10Z 047)
geachte Mevrouw, geachte Heer Coded value in Aanspreking bij het einde van een brief ( ->)  
( chère Madame, cher Monsieur / sehr geehrte Frau, sehr geehrter Herr / dear Madam, dear Sir, )
CorrespondentEndAdresseeType | 057 | CorrespondentEndAdresseeType - (A10Z 057)
geachte Mevrouw, geachte Heer Coded value in Aanspreking bij het einde van een brief ( ->)  
( chère Madame, cher Monsieur / sehr geehrte Frau, sehr geehrter Herr / dear Madam, dear Sir )
CorrespondentEndAdresseeType | 004 | CorrespondentEndAdresseeType - (A10Z 004)
Geachte Mevrouw, Geachte Heer, Coded value in Aanspreking bij het begin van een brief ( ->)  
( Chère Madame, Cher Monsieur, / Sehr geehrte Frau, Sehr geehrter Herr, / Dear Madam, Dear Sir, )
CorrespondentStartAdresseeType | 052 | CorrespondentStartAdresseeType - (A10Y 052)
Geachte Mevrouw, Geachte Heer, Coded value in Aanspreking bij het begin van een brief ( ->)  
( Chère Madame, Cher Monsieur, / Sehr geehrte Frau, Sehr geehrter Herr, / Dear Madam, Dear Sir, )
CorrespondentStartAdresseeType | 047 | CorrespondentStartAdresseeType - (A10Y 047)
Geachte Mevrouw, Geachte Heer, Coded value in Aanspreking bij het begin van een brief ( ->)  
( Chère Madame, Cher Monsieur, / Sehr geehrte Frau, Sehr geehrter Herr, / Dear Madam, Dear Sir, )
CorrespondentStartAdresseeType | 004 | CorrespondentStartAdresseeType - (A10Y 004)
Geachte Mevrouw, Geachte Heer, Coded value in Aanspreking bij het begin van een brief ( ->)  
( Chère Madame, Cher Monsieur, / Sehr geehrte Frau, Sehr geehrter Herr, / Dear Madam, Dear Sir, )
CorrespondentStartAdresseeType | 057 | CorrespondentStartAdresseeType - (A10Y 057)
Geachte Mevrouwen, Coded value in Aanspreking bij het begin van een brief ( ->)  
( Mesdames, / Sehr geehrte Damen, / Ladies, )
CorrespondentStartAdresseeType | 049 | CorrespondentStartAdresseeType - (A10Y 049)
geachte Mevrouwen, geachte Heren Coded value in Aanspreking bij het einde van een brief ( ->)  
( chères Mesdames, chers Messieurs / sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren / Ladies and Gentlemen )
CorrespondentEndAdresseeType | 006 | CorrespondentEndAdresseeType - (A10Z 006)
geachte Mevrouwen, geachte Heren Coded value in Aanspreking bij het einde van een brief ( ->)  
( Mesdames, Messieurs / sehr geehrte Damen und Herren / Ladies and Gentlemen )
CorrespondentEndAdresseeType | 039 | CorrespondentEndAdresseeType - (A10Z 039)
geachte Mevrouwen, geachte Heren Coded value in Aanspreking bij het einde van een brief ( ->)  
( chères Mesdames, chers Messieurs / sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren / Ladies and Gentlemen )
CorrespondentEndAdresseeType | 058 | CorrespondentEndAdresseeType - (A10Z 058)
geachte Mevrouwen, geachte Heren Coded value in Aanspreking bij het einde van een brief ( ->)  
( chères Mesdames, chers Messieurs / sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren / Ladies and Gentlemen )
CorrespondentEndAdresseeType | 063 | CorrespondentEndAdresseeType - (A10Z 063)
geachte Mevrouwen, geachte Heren Coded value in Aanspreking bij het einde van een brief ( ->)  
( chères Mesdames, chers Messieurs / sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren / Ladies and Gentlemen )
CorrespondentEndAdresseeType | 062 | CorrespondentEndAdresseeType - (A10Z 062)
geachte Mevrouwen, geachte Heren Coded value in Aanspreking bij het einde van een brief ( ->)  
( Mesdames, Messieurs / sehr geehrte Damen und Herren / Ladies and Gentlemen )
CorrespondentEndAdresseeType | 050 | CorrespondentEndAdresseeType - (A10Z 050)
geachte Mevrouwen, geachte Heren Coded value in Aanspreking bij het einde van een brief ( ->)  
( chères Mesdames, chers Messieurs / sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren / Ladies and Gentlemen )
CorrespondentEndAdresseeType | 060 | CorrespondentEndAdresseeType - (A10Z 060)
geachte Mevrouwen, geachte Heren Coded value in Aanspreking bij het einde van een brief ( ->)  
( chères Mesdames, chers Messieurs / sehr geehrte Damen und Herren / Ladies and Gentlemen )
CorrespondentEndAdresseeType | 059 | CorrespondentEndAdresseeType - (A10Z 059)
geachte Mevrouwen, geachte Heren Coded value in Aanspreking bij het einde van een brief ( ->)  
( Mesdames, Messieurs / sehr geehrte Damen und Herren / Ladies and Gentlemen )
CorrespondentEndAdresseeType | 024 | CorrespondentEndAdresseeType - (A10Z 024)
geachte Mevrouwen, geachte Heren Coded value in Aanspreking bij het einde van een brief ( ->)  
( Mesdames, Messieurs / sehr geehrte Damen und Herren / Ladies and Gentlemen )
CorrespondentEndAdresseeType | 038 | CorrespondentEndAdresseeType - (A10Z 038)
geachte Mevrouwen, geachte Heren Coded value in Aanspreking bij het einde van een brief ( ->)  
( chères Mesdames, chers Messieurs / sehr geehrte Damen und Herren / Ladies and Gentlemen )
CorrespondentEndAdresseeType | 061 | CorrespondentEndAdresseeType - (A10Z 061)
geachte Mevrouwen, geachte Heren Coded value in Aanspreking bij het einde van een brief ( ->)  
( Mesdames, Messieurs / sehr geehrte Damen und Herren / Ladies and Gentlemen )
CorrespondentEndAdresseeType | 034 | CorrespondentEndAdresseeType - (A10Z 034)
geachte Mevrouwen, geachte Heren Coded value in Aanspreking bij het einde van een brief ( ->)  
( Mesdames, Messieurs / sehr geehrte Damen und Herren / Ladies and Gentlemen )
CorrespondentEndAdresseeType | 054 | CorrespondentEndAdresseeType - (A10Z 054)
geachte Mevrouwen, geachte Heren Coded value in Aanspreking bij het einde van een brief ( ->)  
( Mesdames, Messieurs / sehr geehrte Damen und Herren / Ladies and Gentlemen )
CorrespondentEndAdresseeType | 053 | CorrespondentEndAdresseeType - (A10Z 053)
geachte Mevrouwen, geachte Heren Coded value in Aanspreking bij het einde van een brief ( ->)  
( Mesdames, Messieurs / sehr geehrte Damen und Herren / Ladies and Gentlemen )
CorrespondentEndAdresseeType | 048 | CorrespondentEndAdresseeType - (A10Z 048)
geachte Mevrouwen, geachte Heren Coded value in Aanspreking bij het einde van een brief ( ->)  
( chères Mesdames, chers Messieurs / sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren / Ladies and Gentlemen )
CorrespondentEndAdresseeType | 009 | CorrespondentEndAdresseeType - (A10Z 009)
geachte Mevrouwen, geachte Heren Coded value in Aanspreking bij het einde van een brief ( ->)  
( Mesdames, Messieurs / sehr geehrte Damen und Herren / Ladies and Gentlemen )
CorrespondentEndAdresseeType | 037 | CorrespondentEndAdresseeType - (A10Z 037)
geachte Mevrouwen, geachte Heren Coded value in Aanspreking bij het einde van een brief ( ->)  
( Mesdames, Messieurs / sehr geehrte Damen und Herren / Ladies and Gentlemen )
CorrespondentEndAdresseeType | 046 | CorrespondentEndAdresseeType - (A10Z 046)
geachte Mevrouwen, geachte Heren Coded value in Aanspreking bij het einde van een brief ( ->)  
( Mesdames, Messieurs / sehr geehrte Damen und Herren / Ladies and Gentlemen )
CorrespondentEndAdresseeType | 055 | CorrespondentEndAdresseeType - (A10Z 055)
geachte Mevrouwen, geachte Heren Coded value in Aanspreking bij het einde van een brief ( ->)  
( Mesdames, Messieurs / sehr geehrte Damen und Herren / Ladies and Gentlemen )
CorrespondentEndAdresseeType | 044 | CorrespondentEndAdresseeType - (A10Z 044)
geachte Mevrouwen, geachte Heren Coded value in Aanspreking bij het einde van een brief ( ->)  
( Mesdames, Messieurs / sehr geehrte Damen und Herren / Ladies and Gentlemen )
CorrespondentEndAdresseeType | 056 | CorrespondentEndAdresseeType - (A10Z 056)
geachte Mevrouwen, geachte Heren Coded value in Aanspreking bij het einde van een brief ( ->)  
( Mesdames, Messieurs / sehr geehrte Damen und Herren / Ladies and Gentlemen )
CorrespondentEndAdresseeType | 023 | CorrespondentEndAdresseeType - (A10Z 023)
geachte Mevrouwen, geachte Heren Coded value in Aanspreking bij het einde van een brief ( ->)  
( chères Mesdames, chers Messieurs / sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren / Ladies and Gentlemen )
CorrespondentEndAdresseeType | 065 | CorrespondentEndAdresseeType - (A10Z 065)
geachte Mevrouwen, geachte Heren Coded value in Aanspreking bij het einde van een brief ( ->)  
( Mesdames, Messieurs / sehr geehrte Damen und Herren / Ladies and Gentlemen )
CorrespondentEndAdresseeType | 043 | CorrespondentEndAdresseeType - (A10Z 043)
geachte Mevrouwen, geachte Heren Coded value in Aanspreking bij het einde van een brief ( ->)  
( chères Mesdames, chers Messieurs / sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren / Ladies and Gentlemen )
CorrespondentEndAdresseeType | 008 | CorrespondentEndAdresseeType - (A10Z 008)
geachte Mevrouwen, geachte Heren Coded value in Aanspreking bij het einde van een brief ( ->)  
( Mesdames, Messieurs / sehr geehrte Damen und Herren / Ladies and Gentlemen )
CorrespondentEndAdresseeType | 051 | CorrespondentEndAdresseeType - (A10Z 051)
geachte Mevrouwen, geachte Heren Coded value in Aanspreking bij het einde van een brief ( ->)  
( chères Mesdames, chers Messieurs / sehr geehrte Damen und Herren / Ladies and Gentlemen )
CorrespondentEndAdresseeType | 064 | CorrespondentEndAdresseeType - (A10Z 064)
geachte Mevrouwen, geachte Heren Coded value in Aanspreking bij het einde van een brief ( ->)  
( Mesdames, Messieurs / sehr geehrte Damen und Herren / Ladies and Gentlemen )
CorrespondentEndAdresseeType | 045 | CorrespondentEndAdresseeType - (A10Z 045)
Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Coded value in Aanspreking bij het begin van een brief ( ->)  
( Mesdames, Messieurs, / Sehr geehrte Damen und Herren, / Ladies, Gentlemen, )
CorrespondentStartAdresseeType | 051 | CorrespondentStartAdresseeType - (A10Y 051)
Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Coded value in Aanspreking bij het begin van een brief ( ->)  
( Mesdames, Messieurs, / Sehr geehrte Damen und Herren, / Ladies, Gentlemen, )
CorrespondentStartAdresseeType | 050 | CorrespondentStartAdresseeType - (A10Y 050)
Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Coded value in Aanspreking bij het begin van een brief ( ->)  
( Mesdames, Messieurs, / Sehr geehrte Damen und Herren, / Ladies, Gentlemen, )
CorrespondentStartAdresseeType | 053 | CorrespondentStartAdresseeType - (A10Y 053)
Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Coded value in Aanspreking bij het begin van een brief ( ->)  
( Mesdames, Messieurs, / Sehr geehrte Damen und Herren, / Ladies, Gentlemen, )
CorrespondentStartAdresseeType | 054 | CorrespondentStartAdresseeType - (A10Y 054)
Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Coded value in Aanspreking bij het begin van een brief ( ->)  
( Mesdames, Messieurs, / Sehr geehrte Damen und Herren, / Ladies, Gentlemen, )
CorrespondentStartAdresseeType | 055 | CorrespondentStartAdresseeType - (A10Y 055)
Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Coded value in Aanspreking bij het begin van een brief ( ->)  
( Mesdames, Messieurs, / Sehr geehrte Damen und Herren, / Ladies, Gentlemen, )
CorrespondentStartAdresseeType | 023 | CorrespondentStartAdresseeType - (A10Y 023)
Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Coded value in Aanspreking bij het begin van een brief ( ->)  
( Mesdames, Messieurs, / Sehr geehrte Damen und Herren, / Ladies, Gentlemen, )
CorrespondentStartAdresseeType | 048 | CorrespondentStartAdresseeType - (A10Y 048)
Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Coded value in Aanspreking bij het begin van een brief ( ->)  
( Chères Mesdames, Chers Messieurs, / Sehr geehrte Damen und Herren, / Ladies, Gentlemen, )
CorrespondentStartAdresseeType | 058 | CorrespondentStartAdresseeType - (A10Y 058)
Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Coded value in Aanspreking bij het begin van een brief ( ->)  
( Mesdames, Messieurs, / Sehr geehrte Damen und Herren, / Ladies, Gentlemen, )
CorrespondentStartAdresseeType | 056 | CorrespondentStartAdresseeType - (A10Y 056)
Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Coded value in Aanspreking bij het begin van een brief ( ->)  
( Chères Mesdames, Chers Messieurs, / Sehr geehrte Damen und Herren, / Ladies, Gentlemen, )
CorrespondentStartAdresseeType | 061 | CorrespondentStartAdresseeType - (A10Y 061)
Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Coded value in Aanspreking bij het begin van een brief ( ->)  
( Mesdames, Messieurs, / Sehr geehrte Damen und Herren, / Ladies, Gentlemen, )
CorrespondentStartAdresseeType | 024 | CorrespondentStartAdresseeType - (A10Y 024)
Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Coded value in Aanspreking bij het begin van een brief ( ->)  
( Mesdames, Messieurs, / Sehr geehrte Damen und Herren, / Ladies, Gentlemen, )
CorrespondentStartAdresseeType | 034 | CorrespondentStartAdresseeType - (A10Y 034)
Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Coded value in Aanspreking bij het begin van een brief ( ->)  
( Chères Mesdames, Chers Messieurs, / Sehr geehrte Damen und Herren, / Ladies and Gentlemen, )
CorrespondentStartAdresseeType | 006 | CorrespondentStartAdresseeType - (A10Y 006)
Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Coded value in Aanspreking bij het begin van een brief ( ->)  
( Mesdames, Messieurs, / Sehr geehrte Damen und Herren, / Ladies, Gentlemen, )
CorrespondentStartAdresseeType | 038 | CorrespondentStartAdresseeType - (A10Y 038)
Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Coded value in Aanspreking bij het begin van een brief ( ->)  
( Chères Mesdames, Chers Messieurs, / Sehr geehrte Damen und Herren, / Ladies, Gentlemen, )
CorrespondentStartAdresseeType | 008 | CorrespondentStartAdresseeType - (A10Y 008)
Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Coded value in Aanspreking bij het begin van een brief ( ->)  
( Chères Mesdames, Chers Messieurs, / Sehr geehrte Damen und Herren, / Ladies, Gentlemen, )
CorrespondentStartAdresseeType | 009 | CorrespondentStartAdresseeType - (A10Y 009)
Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Coded value in Aanspreking bij het begin van een brief ( ->)  
( Chères Mesdames, Chers Messieurs, / Sehr geehrte Damen und Herren, / Ladies, Gentlemen, )
CorrespondentStartAdresseeType | 060 | CorrespondentStartAdresseeType - (A10Y 060)
Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Coded value in Aanspreking bij het begin van een brief ( ->)  
( Mesdames, Messieurs, / Sehr geehrte Damen und Herren, / Ladies, Gentlemen, )
CorrespondentStartAdresseeType | 037 | CorrespondentStartAdresseeType - (A10Y 037)
Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Coded value in Aanspreking bij het begin van een brief ( ->)  
( Mesdames, Messieurs, / Sehr geehrte Damen und Herren, / Ladies, Gentlemen, )
CorrespondentStartAdresseeType | 046 | CorrespondentStartAdresseeType - (A10Y 046)
Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Coded value in Aanspreking bij het begin van een brief ( ->)  
( Chères Mesdames, Chers Messieurs, / Sehr geehrte Damen und Herren, / Ladies, Gentlemen, )
CorrespondentStartAdresseeType | 063 | CorrespondentStartAdresseeType - (A10Y 063)
Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Coded value in Aanspreking bij het begin van een brief ( ->)  
( Mesdames, Messieurs, / Sehr geehrte Damen und Herren, / Ladies, Gentlemen, )
CorrespondentStartAdresseeType | 039 | CorrespondentStartAdresseeType - (A10Y 039)
Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Coded value in Aanspreking bij het begin van een brief ( ->)  
( Chères Mesdames, Chers Messieurs, / Sehr geehrte Damen und Herren, / Ladies, Gentlemen, )
CorrespondentStartAdresseeType | 064 | CorrespondentStartAdresseeType - (A10Y 064)
Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Coded value in Aanspreking bij het begin van een brief ( ->)  
( Mesdames, Messieurs, / Sehr geehrte Damen und Herren, / Ladies, Gentlemen, )
CorrespondentStartAdresseeType | 043 | CorrespondentStartAdresseeType - (A10Y 043)
Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Coded value in Aanspreking bij het begin van een brief ( ->)  
( Mesdames, Messieurs, / Sehr geehrte Damen und Herren, / Ladies, Gentlemen, )
CorrespondentStartAdresseeType | 044 | CorrespondentStartAdresseeType - (A10Y 044)
Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Coded value in Aanspreking bij het begin van een brief ( ->)  
( Mesdames, Messieurs, / Sehr geehrte Damen und Herren, / Ladies, Gentlemen, )
CorrespondentStartAdresseeType | 045 | CorrespondentStartAdresseeType - (A10Y 045)
Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Coded value in Aanspreking bij het begin van een brief ( ->)  
( Chères Mesdames, Chers Messieurs, / Sehr geehrte Damen und Herren, / Ladies, Gentlemen, )
CorrespondentStartAdresseeType | 065 | CorrespondentStartAdresseeType - (A10Y 065)
Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Coded value in Aanspreking bij het begin van een brief ( ->)  
( Chères Mesdames, Chers Messieurs, / Sehr geehrte Damen und Herren, / Ladies, Gentlemen, )
CorrespondentStartAdresseeType | 059 | CorrespondentStartAdresseeType - (A10Y 059)
geachte Monseigneur Coded value in Aanspreking bij het einde van een brief ( ->)  
( cher Monseigneur / Hoheit / your Highness )
CorrespondentEndAdresseeType | 019 | CorrespondentEndAdresseeType - (A10Z 019)
geachte Prins Coded value in Aanspreking bij het einde van een brief ( ->)  
( cher Prince / Hoheit / your Highness )
CorrespondentEndAdresseeType | 029 | CorrespondentEndAdresseeType - (A10Z 029)
geachte Prinses Coded value in Aanspreking bij het einde van een brief ( ->)  
( Madame / sehr geehrte Prinzessin / dear Madam )
CorrespondentEndAdresseeType | 070 | CorrespondentEndAdresseeType - (A10Z 070)
geachte Professor Coded value in Aanspreking bij het einde van een brief ( ->)  
( cher Professeur / sehr geehrter Herr Professor / dear Professor )
CorrespondentEndAdresseeType | 041 | CorrespondentEndAdresseeType - (A10Z 041)
geachte Professor Doctor Coded value in Aanspreking bij het einde van een brief ( ->)  
( cher Professeur Docteur / sehr geehrter Herr Professor Doktor / dear Professor Doctor )
CorrespondentEndAdresseeType | 042 | CorrespondentEndAdresseeType - (A10Z 042)
Geachte Professor Doctor, Coded value in Aanspreking bij het begin van een brief ( ->)  
( Cher Professeur Docteur, / Sehr geehrter Herr Professor Doktor, / Dear Professor Doctor, )
CorrespondentStartAdresseeType | 042 | CorrespondentStartAdresseeType - (A10Y 042)
Geachte Professor, Coded value in Aanspreking bij het begin van een brief ( ->)  
( Cher Professeur, / Sehr geehrter Herr Professor, / Dear Professor, )
CorrespondentStartAdresseeType | 041 | CorrespondentStartAdresseeType - (A10Y 041)
Geachte Ridder, Coded value in Aanspreking bij het begin van een brief ( ->)  
( Cher Chevalier, / Sehr geehrter Herr, / Dear Sir, )
CorrespondentStartAdresseeType | 010 | CorrespondentStartAdresseeType - (A10Y 010)
Geannuleerd Coded value in Betalingsstatus ( van de kwijting ) ( ->)  
( Annulée / Abgesagt / Cancelled )
InvoicePaymentStatusType | 2 | InvoicePaymentStatusType - (B052 2)
Geannuleerd Coded value in Status van de factuur ( ->)  
( Annulé / Abgesagt / Cancelled )
InvoiceAccountingStatusType | 1 | InvoiceAccountingStatusType - (5730 1)
Gebeurtenis-nummer (schade) Attribute of Incident ( ->) Unieke identificatie van een gebeurtenis (incident) waarnaar eventueel meerdere schadedossiers kunnen verwijzen. Eenduidig nummer, gegeven door de maatschappij, waaronder een gebeurtenis gekend is. Meerdere schadedossiers verwijzen mogelijks naar dergelijke gezamelijke gebeurtenis.
Formaat en presentatie : bij voorkeur volgens Witte Map, aanbeveling nr 22 :
Formaat : altijd precies 12 karakters, uitsluitend letters en cijfers,
Presentatie : op papier ... 
( Codification : / / -> )
( Numéro de l'événement / Vorfall nummer / Event identifier (claims) )
Incident | IncidentIdentifier | - (RFF 086)
Gebied recentelijk overstroomd Attribute of Gebouw ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : Gebied recentelijk overstroomd / 34C2 / -> )
( Zone inondée récemment / Kürzlich überstromtes Areal / Recently flooded area )
Building | FloodAreaRecentlyIndicator | RegionFloodingRecentIndicator - (BIN 34C2)
GEBINTENMAKER IN STAAL Coded value in Type beroep ( ->)  
( CHARPENTIER EN FER / CharpentierEnFer (*) / CharpentierEnFer (*) )
OccupationType | 2499 | OccupationType - (X041 2499)
Geboorte 1ste kind Attribute of Persoon (fysiek) ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : Geboorte 1ste kind / 4122 / -> )
( Naissance 1er enfant / Geburt 1. Kind / First child born during reference period )
PhysicalPerson | FirstChildBornIndicator | FirstChildBornInReferencePeriodIndicator - (BIN 4122)
Geboortedatum Attribute of Persoon (fysiek) ( ->) Datum waarop iemand geboren is. 
( Codification : / / -> )
( Date de naissance / Geburtsdatum / Date of birth )
PhysicalPerson | BirthDate | - (DTM 001)
Geboortedatum eerste kind Attribute of Persoon (fysiek) ( ->) Datum waarop iemands eerste kind is geboren. 
( Codification : / / -> )
( Date de naissance du premier enfant / Geburtsdatum erste Kind / Date of first child's birth )
PhysicalPerson | FirstChildBirthDate | - (DTM 017)
Geboorteplaats Attribute of Persoon (fysiek) ( ->) Niet-gestructureerde vermelding van de plaats van waar een betrokkene geboren is. 
( Codification : / / -> )
( Lieu de naissance / Geburtsort / Place of birth )
PhysicalPerson | BirthPlaceText | - (FTX 022)
Geboorteplaats - code Attribute of Persoon (fysiek) ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Codification : / / -> )
( Lieu de naissance - codé / Geburtsort - code / Birthplace - coded )
PhysicalPerson | BirthPlaceCode | - ( )
Gebouw Coded value in Voorwerp van schuld ( ->)  
( Bâtiment / Gebäude / Building )
BuildingLoanSubjectType | 1 | BuildingLoanSubjectType - (3135 1)
Gebouw Coded value in SubObjectRoleType (*) ( ->)  
( Bâtiment / Gebäude / Building )
SubObjectRoleType | 040 | SubObjectRoleType - (X068 040)
Gebouw Entity ( ->) Stoffelijk voorwerp - eigendom - constructie (onroerend goed). 
( Bâtiment / Gebäude / Building )
| Building | - ( )
Gebouw Coded value in Type verzekerd kapitaal ( ->)  
( Bâtiment / Gebäude / Building )
BuildingCapitalInsuredType | 1 | BuildingCapitalInsuredType - (M100 1)
Gebouw + inhoud Coded value in Type verzekerd kapitaal ( ->)  
( Bâtiment + contenu / Gebäude + Inhalt / Building plus contents )
BuildingCapitalInsuredType | 8 | BuildingCapitalInsuredType - (M100 8)
Gebouw + inhoud Coded value in Voorwerp van schuld ( ->)  
( Bâtiment + contenu / Gebäude + Inhalt / Building plus contents )
BuildingLoanSubjectType | 3 | BuildingLoanSubjectType - (3135 3)
Gebouw in brandbare materialen Attribute of Gebouw ( ->) Gebouw waarvan de buitenmuren brandbare materialen bevatten in een % hoger dan in de algemene voorwaarden voorzien. Geeft in het algemeen aanleiding tot de toepassing van een bijpremie in functie van het %.  
( Codification : Gebouw in brandbare materialen / 3V11 / -> )
( Bâtiment en matériaux combustibles / Gebäude aus brennbarem Material / Building with combustible materials )
Building | CombustibleMaterialsIndicator | BuildingCombustibleMaterialsIndicator - (BIN 3V11)
Gebouw in goede staat van onderhoud Attribute of Stoffelijk voorwerp ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : Gebouw in goede staat van onderhoud / 3V1G / -> )
( Bâtiment en bon état d'entretien / Gebäude gepflegt / Building well kept )
MaterialObject | GoodShapeOfMaintenanceIndicator | BuildingWellMaintainedIndicator - (BIN 3V1G)
Gebouw in opbouw Attribute of Gebouw ( ->) Gebouw waarvan de bouw nog niet is beëindigd.  
( Codification : Gebouw in opbouw / 3V20 / -> )
( Bâtiment en construction / Im Bau befindliches Gebäude / Building under construction )
Building | BuildingUnderConstructionIndicator | BuildingUnderConstructionIndicator - (BIN 3V20)
Gebouw in verwaarloosde staat Attribute of Stoffelijk voorwerp ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : Gebouw in verwaarloosde staat / 3V1E / -> )
( Bâtiment dans un état négligé / Gebäude in schlechtem Zustand / Building in bad shape )
MaterialObject | BadShapeIndicator | BuildingBadshapeIndicator - (BIN 3V1E)
Gebouw met brandbeveiligingssysteem Attribute of Eigendom ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : Gebouw met brandbeveiligingssysteem / 3418 / -> )
( Bâtiment avec système de protection incendie / Gebäude mit Feuerschützung / Building with fire protection )
Property | FireProtectionIndicator | BuildingFireProtectionIndicator - (BIN 3418)
Gebouw met inbraakbeveiligingssysteem Attribute of Eigendom ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : Gebouw met inbraakbeveiligingssyteem / 346C / -> )
( Bâtiment avec système de protection vol / Gebäude mit Diebstahlschützung / Building with theft protection )
Property | TheftProtectionIndicator | BuildingTheftProtectionIndicator - (BIN 346C)
Gebouw met inwonende huisbewaarder Attribute of Eigendom ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : Gebouw met inwonende huisbewaarder / 3V64 / -> )
( Bâtiment avec concierge résident / Gebäude mit bewohnendem Hausmeister / Building with live-in concierge )
Property | ResidentHouseKeeperIndicator | BuildingLiveInConciergeIndicator - (BIN 3V64)
Gebouw met kelder Attribute of Gebouw ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : Gebouw met kelder / 3V70 / -> )
( Cave présente dans le bâtiment / Unterkellertes Gebäude / Building with cellar )
Building | CellarIndicator | BuildingCellarIndicator - (BIN 3V70)
Gebouw met kelders, bijgebouwen of garages Attribute of Gebouw ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : Gebouw met kelders, bijgebouwen of garages / 3V74 / -> )
( Bâtiment avec caves, annexes ou garages / Unterkellertes Gebäude mit Keller, Annexe oder Garage / Building with cellar, annexe or garage )
Building | CellarOutbuildingGarageIndicator | BuildingCellarAnnexGarageIndicator - (BIN 3V74)
Gebouw met meerdere appartementen Attribute of Gebouw ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : Gebouw met meerdere appartementen / 3V63 / -> )
( Bâtiment à plusieurs appartements / Gebäude mit mehreren Appartements / Building with several apartments )
Building | ApartmentsIndicator | BuildingSeveralApartmentsIndicator - (BIN 3V63)
Gebouw met zolder Attribute of Gebouw ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : Gebouw met zolder / 3V71 / -> )
( Grenier présent dans le bâtiment / Gebäude mit Speicher / Building with attic )
Building | GarretIndicator | BuildingAtticIndicator - (BIN 3V71)
Gebouw minder breed dan de referentiebreedte Attribute of Brand Algemeen ( ->) Het gebouw is smaller dan de refertewaarde. 
( Codification : Gebouw minder breed dan de referentiebreedte / 3V50 / -> )
( Bâtiment moins large que la largeur de référence / Aufbau schmaler als die Breite der verwiesen wird / Building narrower than referenced width )
GeneralFireGuarantee | BuildingWidthBelowReferenceIndicator | BuildingWidthBelowReferenceIndicator - (BIN 3V50)
Gebouw minder breed dan de referentiebreedte Attribute of Gebouw ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : Gebouw minder breed dan de referentiebreedte / 3V50 / -> )
( Bâtiment moins large que la largeur de référence / Gebaude schmaler als Referenswert / Building narrower than referenced width )
Building | WidthBelowReferenceIndicator | BuildingWidthBelowReferenceIndicator - (BIN 3V50)
Gebouw voor handelsbeurzen Coded value in Aard gebouw ( ->)  
( Bâtiment à foires commerciales / Gebäude für Messen / Building for trade fairs )
BuildingType | 18 | BuildingType - (3173 18)
Gebouw voor handelsbeurzen Coded value in Bestemming van het gebouw ( ->)  
( Bâtiment à foires commerciales / Gebäude für Messen / Building for trade fairs )
BuildingAllocationType | 13 | BuildingAllocationType - (3172 13)
Gebouwen - terreinen Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Bâtiments - terrains / Gebäude - Gelände / Buildings - terrains )
ClaimCircumstanceType | 419 | ClaimCircumstanceType - (C221 419)
Gebruik vaartuig Attribute of Vaartuig ( ->) Zie de portaalsite belgium.be. Wat de DIV beschrijft onder het punt - Mobiliteit - Lucht- en scheepvaart.  
( Codification : Gebruik vaartuig / 5800 / -> )
( Usage de l'engin nautique / Fahrzeug - gebrauch / Vessel usage )
WaterVehicle | WaterVehicleUsageCode | WaterVehicleUsageType - (ATT 5800)
Gebruik van het pand Attribute of Gebouw ( ->) Code die aangeeft waarvoor het verzekerde risico gebruikt wordt. Gebruik (differentiërend element in het gebruik) van het verzekerde risico met inbegrip van de inhoud of het terrein met of zonder gebouw.  
( Codification : Gebruik van het pand / 3100 / -> )
( Usage de l'immeuble / Nutzung des Gebäudes / Building use )
Building | PremisesUseCode | BuildingUsageType - (ATT 3100)
Gebruik van het voertuig Attribute of Wegvoertuig ( ->) Code die aangeeft waarvoor het voertuig wordt gebruikt. (Codering : STATAU)  
( Codification : Gebruik van het voertuig / 5200 / -> )
( Usage du véhicule / Fahrzeugnutzung / Vehicle usage )
RoadVehicle | VehicleUseCode | VehicleUsageType - (ATT 5200)
Gebruik van het voertuig lager dan bepaald aantal km/jaar Attribute of Gemotoriseerd wegvoertuig ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : Gebruik van het voertuig lager dan bepaald aantal km/jaar / 5207 / -> )
( Usage du véhicule inférieur à un nombre spécifié de km/an / Fahrzeug nutzung unter km pro jahres Grenze / Vehicle usage below given km per year )
MotorisedRoadVehicle | UsageBelowSpecifiedKilometerageIndicator | VehicleUsageBelowKmDrivenGivenIndicator - (BIN 5207)
Gebruik voertuig in dienst van werkgever Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Utilisation du véhicule au service de l'employeur / Nutzung des Fahrzeugs im Dienste des Arbeitgebers / Use of vehicle for employer )
| VehicleForEmployerDeclaration | - (QRS 5V1P)
Gebruikelijke Coded value in Type bestuurder ( ->)  
( Habituel / Gewöhnliche / Main )
PartyDriverType | 1 | PartyDriverType - (5125 1)
Gebruikelijke bestuurder (contant en termijn) Coded value in Bestemmeling van de (defintieve) groene kaart ( ->)  
( Conducteur habituel (comptant et terme) / Üblichen Treiber (Bar und Termin) / Usual driver (cash and term) )
MotorInsuranceCertificateRecipientType | 4 | MotorInsuranceCertificateRecipientType - (5702 4)
Gebruikelijke bestuurder (termijn) Coded value in Bestemmeling van de (defintieve) groene kaart ( ->)  
( Conducteur habituel (terme) / Üblichen Treiber (Termin) / Usual driver (term) )
MotorInsuranceCertificateRecipientType | 2 | MotorInsuranceCertificateRecipientType - (5702 2)
Gebruiken van valse sleutels Coded value in Manier van indringen ( ->)  
( Utilisation de fausses clés / Falsche Tasten / Using false keys )
TheftBurglaryMannerType | 3 | TheftBurglaryMannerType - (CM61 3)
Gebruiker Coded value in Hoedanigheid van de verzekeringsnemer (S.R.) ( ->)  
( Occupant / Benutzer / User )
PartyPolicyHolderIndustryQualityType | 3 | PartyPolicyHolderIndustryQualityType - (7110 3)
Gebruiksderving (voertuig) Entity ( ->) Waarborg ter dekking van de schade tgv de onmogelijkheid het voertuig te gebruiken. 
( Chômage (véhicule) / Nutzungsausfall (Fahrzeug) / Deprivation (loss of use) )
| MotorDeprivationGuarantee | - ( 556)
Gecompartimenteerd gebouw Coded value in Constructietype ( ->)  
( Bâtiment compartimenté / Durch Trennwände abgeteiltes Gebäude / Compartmentalized construction )
ConstructionType | 12 | ConstructionType - (3V12 12)
Gedeelde aansprakelijkheid Coded value in Aansprakelijkheid of vermoedelijke aansprakelijkheid ( ->)  
( Responsabilité partagée / Geteilte Verantwortung / Both are responsible )
LiabilityProbableType | 3 | LiabilityProbableType - (C250 3)
Gedeelde commissie Attribute of Tussenpersoon ( ->) De commissie is verdeeld tussen verschillende tussenpersonen.  
( Codification : Gedeelde commissie / A411 / -> )
( Commission scindée / Geteilte Kommission / Split commission )
Intermediary | SplitCommissionIndicator | CommissionSplitIndicator - (BIN A411)
Gedeelt.diefstal AW Coded value in Type mandaat van de expert ( ->) Gedeeltelijke diefstal in Aangenomen Waarde; poging tot diefstal van een voertuig, of diefstal uit een voertuig; het voertuig heeft schade opgelopen. 
( Vol partiel VA / Teilweise Diebstahl in angenommenen Wert / Partial theft Agreed Value )
AssessmentMissionType | 42 | AssessmentMissionType - (C42F 42)
Gedeelt.diefstal WW Coded value in Type mandaat van de expert ( ->) Gedeeltelijke diefstal in Werkelijke Waarde; poging tot diefstal van een voertuig, of diefstal uit een voertuig; het voertuig heeft schade opgelopen. 
( Vol partiel VR / Teilweise Diebstahl true-Wert / Partial theft Factual Value )
AssessmentMissionType | 43 | AssessmentMissionType - (C42F 43)
Gedeeltelijk Coded value in Graad van vrijstelling van taks ( ->)  
( Partielle / Teilweise / Partial )
TaxExemptionDegreeType | 3 | TaxExemptionDegreeType - (A670 3)
Gedeeltelijk CASCO AW Coded value in Type mandaat van de expert ( ->) Gedeeltelijk Casco in Aangenomen Waarde. (Men denkt hier aan de waarborg Gedeeltelijke Omnium.) 
( Casco partielle VA / Teilweise Casco angenommenen Wert / Partial CASCO Agreed Value )
AssessmentMissionType | 28 | AssessmentMissionType - (C42F 28)
Gedeeltelijk CASCO WW Coded value in Type mandaat van de expert ( ->) Gedeeltelijk Casco in Werkelijke Waarde. (Men denkt hier aan de waarborg Gedeeltelijke Omnium.) 
( Casco partielle VR / Teilweise Casco true-Wert / Partial CASCO Factual Value )
AssessmentMissionType | 29 | AssessmentMissionType - (C42F 29)
Gedeeltelijk onderworpen ( minder dan 50% ) Coded value in Onderworpenheid aan BTW ( ->)  
( Assujetti partiel ( récupération moins que 50% ) / Teilweise pflichtversichert (unter 50 %) / Partially subject (recovery below 50%) )
PersonVatSubjectedType | 2 | PersonVatSubjectedType - (A173 2)
Gedeeltelijk onderworpen (=50%) Coded value in Onderworpenheid aan BTW ( ->)  
( Assujetti partiel (récupération = 50%) / Teilweise pflichtversichert (= 50 %) / Partially subject (recovery = 50%) )
PersonVatSubjectedType | 4 | PersonVatSubjectedType - (A173 4)
Gedeeltelijk onderworpen (>50%) Coded value in Onderworpenheid aan BTW ( ->)  
( Assujetti partiel (récupération > 50%) / Teilweise pflichtversichert (über 50 %) / Partially subject (recovery above 50%) )
PersonVatSubjectedType | 5 | PersonVatSubjectedType - (A173 5)
Gedeeltelijke diefstal Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Vol partiel / Teilweiser Diebstahl / Partial theft )
ClaimCircumstanceType | 560 | ClaimCircumstanceType - (C221 560)
Gedeeltelijke diefstal (auto) Coded value in Type schadegeval ( ->)  
( Vol partiel (auto) / Teilweiser Diebstahl (Kfz) / Partial theft (motor) )
EventAccidentType | 559 | EventAccidentType - (A1D2 559)
Gedeeltelijke eerste risico Coded value in Type dekking diefstal inhoud ( ->) Dekking ten belope van een in de algemene of bijzondere voorwaarden gespecifiëerd gedeelte van het verzekerde bedrag voor een bepaald goed dat de vergoedingsgrens van de verzekeraar voorstelt en de afschaffing van de evenredigheidsregel toelaat. 
( Premier risque partiel / Erstes Risiko prozentual / Partial first risk )
ContentTheftValueType | 5 | ContentTheftValueType - (3464 5)
Gedeeltelijke gebruiker Coded value in Hoedanigheid van de verzekeringsnemer ( ->) De verzekeringnemer gebruikt een gedeelte van het goed, er is geen uitspraak qua vergoeding, noch qua eigenaarschap. 
( Occupant partiel / Teilbewohner / Partial occupant )
PolicyHolderCategoryType | 18 | PolicyHolderCategoryType - (3110 18)
Gedeeltelijke huurder Coded value in Hoedanigheid van de verzekeringsnemer ( ->) De verzekeringnemer huurt een gedeelte van het goed. 
( Locataire partiel / Teilmieter / Partial tenant )
PolicyHolderCategoryType | 11 | PolicyHolderCategoryType - (3110 11)
Gedeeltelijke Omnium Entity ( ->) Verzameling waarborgen aangeboden als een geheel, omvattende de waarborgen brand, diefstal, glasbreuk, natuurkrachten, botsing met dieren en eventuele andere bijkomende waarborgen. 
( Omnium Partielle / Teilkasko / Partial comprehensive insurance )
| MotorPartialComprehensiveGuarantee | - ( 550)
Gedeeltelijke renovatie Coded value in Graad van renovatie ( ->)  
( Rénovation partielle / Teilrenovierung / Partial renovation )
BuildingRenovationDegreeType | 2 | BuildingRenovationDegreeType - (3V18 2)
Gedeeltelijke tijdelijke invaliditeit Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Invalidité temporaire et partielle / Temporäre partielle Behinderung / Partial temporary disability )
| PartialTemporaryDisability | - ( )
Gedeeltelijke waarde Coded value in Type dekking diefstal inhoud ( ->) Dekking ten belope van een in de algemene of bijzondere voorwaarden gespecifiëerd gedeelte van het vermelde bedrag. 
( Valeur partielle / Teilwert / Partial value )
ContentTheftValueType | 2 | ContentTheftValueType - (3464 2)
gedekt Coded value in Schade aan het jachthuis ( ->)  
( couverts / Abgedeckt / Covered )
CoverHuntingLodgeType | 1 | CoverHuntingLodgeType - (4415 1)
Gedekt Coded value in B.A. - actiekode ( ->)  
( Couvert / Abgedeckt / Covered )
GuaranteeLiabilityActionType | 6 | GuaranteeLiabilityActionType - (N100 6)
Gedekt/ Aanwezig/Te behouden met eventuele wijziging Coded value in Waarborg - Code actie ( ->)  
( A maintenir avec modifications éventuelles / Présente / Mit evtl. Änderungen beizubehalten / Anwesend / To be maintained with possible adjustment/Present )
ActionOnGuaranteeType | 1 | ActionOnGuaranteeType - (P000 1)
Gedeponeerde goederen Entity ( ->) Als dekking. De eigenaar van de goederen geeft deze in depot aan een andere partij, depothouder. Afhankelijk van de de bovenliggende waarborg gaat het over een dekking in hoofde van de eigenaar of van de houder. 
( Biens en dépôt / Waren auf Einzahlung / Goods on deposit )
| GoodsOnDepositCover | - ( 117)
GEDIPLOMEERD INGENIEUR Coded value in Type beroep ( ->)  
( INGENIEUR DE BREVETS / IngenieurDeBrevets (*) / IngenieurDeBrevets (*) )
OccupationType | 92 | OccupationType - (X041 92)
gediplomeerde verplegers en ziekenopp Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( infirmiers et gardes-malades diplomes / ausgebildete Krankenschwestern und Tageseltern / graduate nurses and the sick minders )
InsuredOccupationType | 03600 | InsuredOccupationType - (2111 03600)
Gedomicilieerd in België Attribute of Slachtoffer ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : Slachtoffer - woonplaatskode in belgie / CL0G / -> )
( Domicilié en Belgique / Mit Sitz in Belgien / Domiciled in Belgium )
Victim | ResidentInBelgiumIndicator | VictimBelgiumDomicileIndicator - (BIN CL0G)
Gedomicilieerde Entity ( ->) Persoon waarbij een premie (uitgegeven in hoofde van de betrokkene) betaalbaar wordt gesteld. 
( Domiciliataire / Partei ihren Wohnsitz / Domiciled party )
| DomiciledOf | - ( 220)
Gedurende meer dan 3 maanden aaneensluitend onbewoond Coded value in Graad van bewoning ( ->)  
( Inoccupé pendant plus de 3 mois consécutifs / Während mehr als 3 aufeinanderfolgenden Monaten unbewohnt / Inoccupied for over 3 consecutive months )
BuildingOccupationDegreeType | 5 | BuildingOccupationDegreeType - (3V61 5)
Gedurende meer dan 3 maanden onbewoond Coded value in Graad van bewoning ( ->)  
( Inoccupé pendant plus de 3 mois / Während mehr als 3 Monaten unbewohnt / Inoccupied for over 3 months )
BuildingOccupationDegreeType | 4 | BuildingOccupationDegreeType - (3V61 4)
Geef aub gevolg aan bericht van ... Coded value in MSB-code - origine verzekeringsmaatschappij ( ->)  
( Rappelons derniere communication du ... / Bitte geben Sie Nachricht von Folge... / Please give consequence to message from ... )
MessageClaimInsurerMsbType | 29 | MessageClaimInsurerMsbType - (CMSB 29)
Geel Coded value in Kleur van het voertuig ( ->)  
( Jaune / Gelb / Yellow )
VehicleColourType | E | VehicleColourType - (5019 E)
Geel/Laakdal/Meerhout Coded value in Zone van lokale politie ( ->)  
( Geel/Laakdal/Meerhout / Geel/Laakdal/Meerhout / Geel/Laakdal/Meerhout )
PoliceCoveredZoneCode | 5366 | PoliceCoveredZoneCode - (C244 5366)
geen Coded value in Indexcode meubilair ( ->)  
( aucun / Keines / None )
FurnitureIndexType | 0 | FurnitureIndexType - (3316 0)
Geen Coded value in Type cabrio ( ->) Het voertuig is geen cabrio.  
( Neant / Kein Kabriolett / Not a cabriolet )
ConvertibleType | N | ConvertibleType - (561B N)
Geen Coded value in Index type ( ->) De bedragen zijn niet gekoppeld aan een index. 
( Aucun / Keine / None )
IndexType | 0 | IndexType - (X024 0)
Geen Coded value in Betaalfrequentie (Splitsingscode) ( ->)  
( Pas / Nicht / None )
PaymentFrequencyType | 0 | PaymentFrequencyType - (A325 0)
geen Coded value in Indexcode dieren ( ->)  
( aucun / Keines / None )
AnimalsIndexType | 0 | AnimalsIndexType - (3346 0)
geen Coded value in Indexcode koopwaar ( ->)  
( aucun / Keines / None )
GoodsIndexCode | 0 | GoodsIndexCode - (3336 0)
geen Coded value in Indexcode materieel ( ->)  
( aucun / Keines / None )
EquipmentIndexType | 0 | EquipmentIndexType - (3326 0)
geen Coded value in Indexcode rollend materieel ( ->)  
( aucun / Keines / None )
EquipmentVehiclesIndexType | 0 | EquipmentVehiclesIndexType - (3356 0)
geen Coded value in gebouw + inhoud - indexcode ( ->)  
( aucun / Keines / None )
BuildingAndContentIndexationType | 0 | BuildingAndContentIndexationType - (M036 0)
Geen Coded value in Inhoud - indexcode ( ->)  
( Aucun / Keines / None )
ContentIndexType | 0 | ContentIndexType - (M026 0)
Geen Coded value in Gebouw - indexcode ( ->)  
( Aucun / Keines / None )
BuildingIndexationType | 0 | BuildingIndexationType - (M016 0)
geen aflossingen - enkel intrest Coded value in Type terugbetaling lening ( ->)  
( pas d'amortissement - uniquement inte / Keine Tilgung nur Zinsen / No repayments - only interest )
LoanRepaymentType | 1 | LoanRepaymentType - (0300 1)
Geen alarm Coded value in Type bescherming en voorkoming (Diefstal) ( ->) Per 31.12.2004 vervallen code. 
( Pas d'alarme / Kein Alarm / No alarm )
BuildingAlarmRecognitionType | 2 | BuildingAlarmRecognitionType - (3462 2)
Geen bewoning Coded value in Graad van bewoning ( ->)  
( Pas d'occupation / Nicht bewohnt / Not occupied )
BuildingOccupationDegreeType | 3 | BuildingOccupationDegreeType - (3V61 3)
Geen bijpremie Coded value in Gevolg van de verhaalsafstand ( ->)  
( Pas de surprime / Keine zusätzliche Prämie / No additional premium )
RecourseDroppedEffectType | 2 | RecourseDroppedEffectType - (M03K 2)
Geen code Coded value in Status van het Technicar-record ( ->)  
( Non codé / Nicht kodiert / No code )
VehicleTechnicarRecordStatusType | N | VehicleTechnicarRecordStatusType - (500U N)
Geen controle Coded value in Type technische controle ( ->)  
( Pas de contrôle / Keine Kontrolle / No control )
AssessmentControlTechnicalType | N | AssessmentControlTechnicalType - (CP49 N)
Geen domein Coded value in Domein (Verzekeringen) ( ->) Default waarde. Domein 00 bestaat omwille van technische redenen, en speelt geen rol op het niveau van contracten. 
( Pas de domaine / Ohne Domäne / No domain specified )
DomainType | 00 | DomainType - (X916 00)
Geen domein Coded value in IBP Product Domain Code ( ->) Default waarde. Domein 00 bestaat omwille van technische redenen, en speelt geen rol op het niveau van contracten. 
( Pas de domaine / Ohne Domäne / No domain specified )
IBPProductDomainType | X916-00 | IBPProductDomainType - (IBP3 X916-00)
Geen domiciliëring Coded value in Type adressering bij domiciliëring ( ->)  
( Pas de domiciliation / Keine Domizilierung / No domiciliation )
PaymentDomiciledAddresseeType | 0 | PaymentDomiciledAddresseeType - (A18Z 0)
Geen fiscalisatie ( buitenlandse klant ) Coded value in Fiscaliteit levensverzekeringspremie ( ->)  
( Pas de fiscalisation ( preneur étranger ) / Keine Beiträge gezahlt (ausländische Kunden) / No contributions paid (foreign customer) )
PremiumFiscalStatusType | 12 | PremiumFiscalStatusType - (1400 12)
Geen fiscalisatie ( klassiek leven ) Coded value in Fiscaliteit levensverzekeringspremie ( ->)  
( Pas de fiscalisation ( vie classique ) / Keine Beiträge gezahlt (klassische Leben) / No contributions paid (classical life) )
PremiumFiscalStatusType | 3 | PremiumFiscalStatusType - (1400 3)
Geen gegarandeerde betaling gevraagd Coded value in Betaalgarantie voor de opkoper ( ->)  
( Pas de paiement garanti préalable demandé / Keine garantierte Zahlung angefordert / No guaranteed payment requested )
BuyerPaymentGuaranteeType | 0 | BuyerPaymentGuaranteeType - (C4BD 0)
Geen groene kaart Coded value in Type af te drukken groene kaart ( ->)  
( Pas de carte verte / Keine Versicherungskarte / No green card )
VehicleCertificateInsurancePrintType | 0 | VehicleCertificateInsurancePrintType - (5701 0)
Geen inspuiting Coded value in Type injectie ( ->) Brandstofvoeding via carburator.  
( Pas d'injection / Keine Einspritzung / No injection )
VehicleEngineInjectionType | N | VehicleEngineInjectionType - (561D N)
geen lidmaatschap Coded value in Lidmaatschap Touring Club Belgium ( ->)  
( non affilié / keine Mitgliedschaft / no membership )
MembershipTouringClubType | 1 | MembershipTouringClubType - (A136 1)
Geen maatregelen Coded value in Aard maatregelen na schade ( ->)  
( Pas de mesure / Keine Maßnahmen / Nil )
RiskClaimResultingMeasureType | 0 | RiskClaimResultingMeasureType - (5V03 0)
Geen motorrijtuigen meeverzekerd Coded value in Klasse van meeverzekerde voertuigen ( ->)  
( Pas de véhicules automoteur coassurés / Kein Kraftfahrzeug versichert / No vehicles coinsured )
VehiclesCoInsuredClassCode | 1 | VehiclesCoInsuredClassCode - (3V1D 1)
Geen onbetaalden Coded value in Inningsstatus (van de kwijting) ( ->)  
( Pas d'impayés / Keine unbezahlten Beträge / No unsettled accounts )
PremiumInvoiceCollectionStatusType | Z | PremiumInvoiceCollectionStatusType - (B051 Z)
Geen plaatsingsmandaat Coded value in Plaatsingsmandaatsstatus ( ->)  
( Pas de mandat de placement / Kein Anlagemandat / No placement mandate )
ContractIntermediationMandateType | 0 | ContractIntermediationMandateType - (A410 0)
Geen Rechtspersoonlijkheid Coded value in Juridisch statuut ( ->) Kruispuntbank : codes rechtsvormen : 721 (en voor 30/06/2003 de 790). 
( Pas de Personnalité Juridique / Ohne Rechtspersönlichkeit / No legal status )
PersonLegalStatusType | 98 | PersonLegalStatusType - (A130 98)
Geen Rechtspersoonlijkheid Coded value in Juridisch statuut - afkorting ( ->)  
( Pas de Personnalité Juridique / Ohne Rechtspersönlichkeit / No legal status )
PersonLegalStatusShortType | 98 | PersonLegalStatusShortType - (A134 98)
Geen risicoberoep Coded value in Risicoklasse (activiteit) ( ->)  
( Profession sans risque / Kein Risicoberuf / Profession without risk )
ActivityRiskClassType | 99 | ActivityRiskClassType - (5197 99)
Geen rooster Coded value in Evaluatiesysteem voor het gebouw ( ->) Geen enkel evaluatiesysteem werd gebruikt, de waarden D, E en F zijn hier eigenlijk verfijningen van. 
( Pas de grille / Kein Rahmungsschema / No chart )
BuildingValueCalculationType | 0 | BuildingValueCalculationType - (3151 0)
Geen rooster Coded value in Evaluatiesysteem voor de inhoud ( ->)  
( Pas de grille / Kein Rahmungsschema / No chart )
ContentValuationType | 0 | ContentValuationType - (3161 0)
geen trekhaak Coded value in Kracht van de trekhaak ( ->)  
( pas de crochet d'attelage / Kein Kupplungshaken / No hook )
VehicleTowingHookForceType | 1 | VehicleTowingHookForceType - (5640 1)
Geen tussenkomst vereist Coded value in Type sleping van het beschadigde voertuig ( ->)  
( Pas d'intervention nécessaire / Kein Eingreifen erforderlich / No intervention required )
VehicleDamagedTowingDestinationType | 05 | VehicleDamagedTowingDestinationType - (CP17 05)
Geen werkonderbreking Coded value in Gevolg van de kwetsuren/verwondingen ( ->)  
( Non interruption de travail / Kein Arbeitsausfall / No work stoppage )
InjurieConsequenceType | 2 | InjurieConsequenceType - (CQ60 2)
Geen wijziging Coded value in Type beweging ( ->)  
( Pas de modification / Keine Änderung / No modification )
MessageFunctionalityType | 1 | MessageFunctionalityType - (500C 1)
Geen wijziging Coded value in Type beweging op de aanhangwagen ( ->)  
( Pas de modification / Keine Änderung / No modification )
VehicleTrailerModificationType | 1 | VehicleTrailerModificationType - (550C 1)
GeenKoopwaar Coded value in Index type ( ->) De automatische aanpassing aan de groothandelsprijzen van de koopwaar, met het oog op de beperking der gevolgen van de muntontwaarding en van de prijsstijging. 
( Marchandises / Waren / Merchandise )
IndexType | 6 | IndexType - (X024 6)
Gefactureerde waarde Attribute of Stoffelijk voorwerp ( ->) De waarde welke wordt bewezen door de aankoopfactuur van het goed. BTW inbegrpen. 
( Codification : / / -> )
( Valeur facturée / Fakturpreis / Invoiced value )
MaterialObject | InvoicedPriceAmount | - (MOA 046)
Gefactureerde waarde Entity ( ->) De waarde welke wordt bewezen door de aankoopfactuur van het goed. 
( Valeur facturée / Fakturierter Wert / Invoiced value )
| InvoicedValue | - ( )
Gefactureerde waarde zonder BTW Attribute of Stoffelijk voorwerp ( ->) De waarde welke wordt bewezen door de aankoopfactuur van het goed. BTW niet inbegrepen. 
( Codification : / / -> )
( Valeur facturée hors TVA / Fakturpreis ausschl. MWS / Invoiced value VAT excl. )
MaterialObject | InvoicedPriceNetAmount | - (MOA 187)
Gefailleerde Coded value in Juridisch statuut ( ->) Kruispuntbank : codes rechtsvormen : geen overeenkomstige code. 
( Ancien failli / Konkursunternehmen / Former bankruptcy )
PersonLegalStatusType | 92 | PersonLegalStatusType - (A130 92)
Geforceerd Coded value in Type eerste evaluatie ( ->)  
( Forcée / Gezwungen / Forced )
AssessmentEvaluationFirstType | F | AssessmentEvaluationFirstType - (CP42 F)
Gegevensinvoerder Entity ( ->) Partij-rol - Identificeert een betrokkene. Hij die een dossier ingeeft in een systeem. 
( Encodeur / Dateneingeber / Data entry operator )
| DataEntryOperator | - ( 033)
GEGRADUEERDE IN DE KINDERGENEESKUNDE (GEDIPLOMEERD) Coded value in Type beroep ( ->)  
( GRADUE EN PEDIATRIE (DIPLOME) / GradueEnPediatrie(Diplome) (*) / GradueEnPediatrie(Diplome) (*) )
OccupationType | 207 | OccupationType - (X041 207)
GEGRADUEERDE IN DE VERPLEEGKUNDE (GEDIPLOMEERD) Coded value in Type beroep ( ->)  
( GRADUE EN NURSING (DIPLOME) / GradueEnNursing(Diplome) (*) / GradueEnNursing(Diplome) (*) )
OccupationType | 206 | OccupationType - (X041 206)
Gegroepeerde gezinspolissen Brand + andere (BA Gezin, ...) Coded value in Polistype ( ->) Betreft kleinere packages die naast de brandverzekering die ook waarborgen uit andere takken bevatten (zoals de BA-gezin, de caravan, ongevallen, ...), maar waarvan de brandverzekering de basis vormt of waarbij de uitgifte uitgaat van de dienst brandverze 
( Polices familiales regroupées Incendie + autres (RC, Famil.) / Gruppierte Familienversich. Brand + sonstige (HP Privatleb.) / Family policies grouping Fire + other (Liability, ...) )
ContractPolicyType | 311 | ContractPolicyType - (A502 311)
Gegroepeerde Polissen AO, BA, ... Coded value in Polistype ( ->) Te gebruiken wanneer, behalve de waarborg arbeidsongevallen, ook nog waarborgen uit de tak collectieve verzekeringen of uit andere takken (dan de tak Q) in hoofdorde in de polis opgenomen werden. Qua premie, omvang of nadruk blijft de waarborg arbeidsonge 
( Polices regroupées AT, RC, ... / Gruppierte Policen AU, HP, … / Combined policies I.Accidents, Liability, ... )
ContractPolicyType | 650 | ContractPolicyType - (A502 650)
Gegroepeerde polissen Brand Handel + andere (BA, ...) Coded value in Polistype ( ->) Betreft kleinere packages die naast de brandverzekering die ook waarborgen uit andere takken bevatten (zoals de BA-handel, geldverzekering, ...), maar waarvan de brandverzekering de basis vormt of waarbij de uitgifte uitgaat van de dienst brandverzekering 
( Polices regroupées Incendie Commerce + autres (RC, ...) / Gruppierte Policen Brand Handel + sonstige HP…) / Policies grouping Commercial Fire + other (Liability, ...) )
ContractPolicyType | 321 | ContractPolicyType - (A502 321)
gehandicapten in beschermde werkplaat Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( personnes handicapees travaillant dan / Menschen mit Behinderungen in geschützten Werkstätten / disabled persons in protected workshop )
InsuredOccupationType | Z0100 | InsuredOccupationType - (2111 Z0100)
GEHANDICAPTEN IN BESCHERMDE WERKPLAATS Coded value in Type beroep ( ->)  
( HANDICAPES TRAVAILLANT DANS UN ATELIER PROTEGE / HandicapesTravaillantDansUnAtelierProtege (*) / HandicapesTravaillantDansUnAtelierProtege (*) )
OccupationType | 3976 | OccupationType - (X041 3976)
Gehele tijdelijke invaliditeit Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Invalidité totale temporaire / Gesamt und vorübergehende Behinderung / Total temporary disability )
| TotalTemporaryDisability | - ( )
Geherwaardeerde aangenomen waarde Coded value in Type gedekte waarde (motorvoertuigen) ( ->)  
( Valeur agréée revalorisée / Neu bewerteter angenommener Wert / Authorised adjusted value )
VehicleValueInsuredType | 3 | VehicleValueInsuredType - (5400 3)
Geherwaardeerde aangenomen waarde Coded value in Type gedekte waarde (motorvoertuigen) ( ->)  
( Valeur agréée revue / Neu bewerteter angenommener Wert / Adjusted agreed value )
VehicleValueInsuredType2 | 3 | VehicleValueInsuredType2 - (5580 3)
Gehomologeerd nog niet ingeschreven Coded value in Status van het Technicar-record ( ->)  
( Homologué pas encore immatriculé / Homologiert noch nicht registriert / Homologated not yet registered )
VehicleTechnicarRecordStatusType | H | VehicleTechnicarRecordStatusType - (500U H)
GEHOORAPPARATENSPECIALIST Coded value in Type beroep ( ->)  
( AUDICIEN / Audicien (*) / Audicien (*) )
OccupationType | 1399 | OccupationType - (X041 1399)
Gehuwd Coded value in Burgerlijke staat van de bestuurder ( ->)  
( Marié / Verheiratet / Married )
DriverCivilStatusType | 1 | DriverCivilStatusType - (5123 1)
gehuwd Coded value in verzekerde - burgelijke staat ( ->)  
( marie / Verheiratet / Married )
CivilStatusOfInsuredType | 1 | CivilStatusOfInsuredType - (A223 1)
Gehuwd Coded value in Burgerlijke staat ( ->) Toestand van een persoon die officieel verbonden is met een andere door het huwelijk. 
( Marié(e) / Verheiratet / Married )
CivilStatusType | 1 | CivilStatusType - (A123 1)
Gehuwd Coded value in Slachtoffer - burgelijkestaatskode ( ->)  
( Marié(e) / Verheiratet / Married )
VictimCivilStatusType | 2 | VictimCivilStatusType - (CL23 2)
GEIMAN (HAVEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( TREUILLISTE (PORTS) / Treuilliste(Ports) (*) / Treuilliste(Ports) (*) )
OccupationType | 3668 | OccupationType - (X041 3668)
Geind rentes-aanh Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Rentes ind.-rem. / Indizierte Zinssätze - Anhänger / Indexed interests - trailer )
GuaranteeCode | 5E2 | GuaranteeCode - (C6B1 5E2)
Geind rentes-aanh Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Rentes ind.-rem. / Indizierte Zinssätze - Anhänger / Indexed interests - trailer )
GuaranteeCode | PE2 | GuaranteeCode - (C6B1 PE2)
Geind rentes-vrt. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Rentes ind.-veh. / Indizierte Zinssätze - Kfz / Indexed interests - vehicle )
GuaranteeCode | PE1 | GuaranteeCode - (C6B1 PE1)
Geind rentes-vrt. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Rentes ind.-veh. / Indizierte Zinssätze - Kfz / Indexed interests - vehicle )
GuaranteeCode | 5E1 | GuaranteeCode - (C6B1 5E1)
Geindex. rentes Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Rentes indexees / Indizierte Zinssätze / Indexed interests )
GuaranteeCode | PE0 | GuaranteeCode - (C6B1 PE0)
Geindex. rentes Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Rentes indexees / Indizierte Zinssätze / Indexed interests )
GuaranteeCode | 5E0 | GuaranteeCode - (C6B1 5E0)
Geïntegreerd Coded value in Soort antidiefstalsysteem ( ->)  
( Intégré / Integriert / Integrated )
TheftAntiTheftSystemType | 2 | TheftAntiTheftSystemType - (5639 2)
GEITENHOEDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( CHEVRIER / Chevrier (*) / Chevrier (*) )
OccupationType | 1202 | OccupationType - (X041 1202)
Gekarakteriseerd ongeval Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Accidents caractérisés / Eindeutige Unfälle / Characterized accident )
ClaimCircumstanceType | 803 | ClaimCircumstanceType - (C221 803)
Geklasseerde woonst Coded value in Aard gebouw ( ->)  
( Demeure classée / Klassifizierte Wohn / Classified home )
BuildingType | 27 | BuildingType - (3173 27)
GELATINEFILTREERDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( FILTREUR (GELATINE) (CONDUCTEUR DE) / Filtreur(Gelatine)(ConducteurDe) (*) / Filtreur(Gelatine)(ConducteurDe) (*) )
OccupationType | 3266 | OccupationType - (X041 3266)
GELATINESMELTER Coded value in Type beroep ( ->)  
( FONDEUR DE GELATINE / FondeurDeGelatine (*) / FondeurDeGelatine (*) )
OccupationType | 3258 | OccupationType - (X041 3258)
Geld en waarden Entity ( ->) Als dekking. Munten, bankbiljetten en waardepapieren zoals aandelen, al of niet aan toonder, obligaties. 
( Argents et valeurs / Geld und Wertsachen / Money and valuables )
| MoneyAndValuablesCover | - ( 047)
Geldelijke verliezen Entity ( ->) Waarborg ter dekking van de geldelijke verliezen die een verzekerde lijdt als gevolg van een aantasting van zijn vermogen door een voorval, specifiek met de verzekeraar overeengekomen, zoals een evenement, een annulering, een non-appearance, een onweer, ... 
( Pertes financières / Finanzielle Verluste / Financial losses )
| FinancialLossesGuarantee | - ( 980)
GELDINNER (PRIVE SECTOR) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ENCAISSEUR (SECTEUR PRIVE) / Encaisseur(SecteurPrive) (*) / Encaisseur(SecteurPrive) (*) )
OccupationType | 825 | OccupationType - (X041 825)
Geleend bedrag Attribute of Lening - algemeen ( ->) Geleende bedrag zonder kosten. 
( Codification : / / -> )
( Montant emprunté / Betrag geliehen / Amount lent )
DebtGuarantee | AmountLent | - (MOA 174)
Gelegenheidsarbeider Coded value in Sociaal statuut ( ->) Persoon die voor een bepaalde duur aangeworven wordt om reden van een overmaat aan arbeid of een speciaal project. 
( Travailleur occasionnel / Gelegenheitsarbeiter / Occasional worker )
PersonSocialStatusType | 30 | PersonSocialStatusType - (A132 30)
Gelieve copie terug te sturen Coded value in MSB-code - origine verzekeringsmaatschappij ( ->)  
( Veuillez nous restituer la copie / Bitte Kopie zurück / Please return copy )
MessageClaimInsurerMsbType | 21E | MessageClaimInsurerMsbType - (CMSB 21E)
Gelieve herstell.faktuur te zenden Coded value in MSB-code - origine verzekeringsmaatschappij ( ->)  
( Attendons facture des réparations / Reparaturrechnung bitte schicken / Please send the repair invoice )
MessageClaimInsurerMsbType | 23A | MessageClaimInsurerMsbType - (CMSB 23A)
Gelieve ons uw copie te sturen Coded value in MSB-code - origine verzekeringsmaatschappij ( ->)  
( Veuillez nous transm. votre copie / Bitte senden Sie uns Ihre Kopie / Please send us your copy )
MessageClaimInsurerMsbType | 21B | MessageClaimInsurerMsbType - (CMSB 21B)
Gelijklopende evol. van bonus-malus Coded value in Connexiteitsreden ( ->)  
( Evolution parallèle du bonus-malus / Parallele Entwicklung von Bonus-Malus / Parallel evolution of no-claim bonus/surcharge )
ContractConnectionReasonType | 54 | ContractConnectionReasonType - (A0BA 54)
Gelijklopende evolutie van bonus-malus Coded value in Connexiteitsreden ( ->)  
( Evolution parallèle du bonus-malus / Parallele Entwicklung von Bonus-Malus / Parallel evolution of no-claim bonus/surcharge )
ContractPolicyRelationReasonType | 54 | ContractPolicyRelationReasonType - (A04A 54)
Gelijkvormigheidsattest Coded value in Boorducument ( ->)  
( Certificat de conformité / Konformitäts-Zertifikat / Certificate Of Conformity )
BoardDocumentType | 1 | BoardDocumentType - (A1DB 1)
GELUIDSASSISTENT Coded value in Type beroep ( ->)  
( ASSISTANT DE SON / AssistantDeSon (*) / AssistantDeSon (*) )
OccupationType | 2573 | OccupationType - (X041 2573)
GELUIDSINGENIEUR Coded value in Type beroep ( ->)  
( INGENIEUR DU SON / IngenieurDuSon (*) / IngenieurDuSon (*) )
OccupationType | 33 | OccupationType - (X041 33)
Geluidsinstallatie Coded value in Voertuig - Code toebehoren ( ->)  
( Installation audio / Sound-System / Sound System )
VehicleAccessoriesType | 1 | VehicleAccessoriesType - (560A 1)
Geluidsniveau in stilstand Attribute of Technicar gegevens ( ->) Het geluidsniveau in stilstand. 
( Codification : / / -> )
( Niveau sonore à l'arrêt / Lautstarke auf Stand / Soundlevel at rest )
TechnicarData | EmissionSoundStandingLevel | - (QTY 116)
Geluidsniveau rijdend Attribute of Technicar gegevens ( ->) Het geluidsniveau in beweging. 
( Codification : / / -> )
( Niveau sonore roulant / Lautstarke reitent / Soundlevel moving )
TechnicarData | EmissionSoundRunningLevel | - (QTY 117)
gem.recht-huisp. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( dr.commun-g.de m. / Gemeines Recht - Haushalte Personal / common law - House staff )
GuaranteeCode | 631 | GuaranteeCode - (C6B1 631)
gem.recht-huisp. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( dr.commun-g.de m. / Gemeines Recht - Haushalte Personal / common law - House staff )
GuaranteeCode | Q31 | GuaranteeCode - (C6B1 Q31)
gemeen akkoord Coded value in Reden opzeg ( ->)  
( commun accord / In gegenseitigem Einvernehmen / Common agreement )
CancellationReasonType2 | 7 | CancellationReasonType2 - (A331 7)
Gemeen akkoord Coded value in Oorsprong van de opzegging ( ->)  
( Commun accord / In gegenseitigem Einvernehmen / Common accord )
ContractCancellationOriginType | 3 | ContractCancellationOriginType - (A314 3)
gemeen akkoord Coded value in vroeger kontrakt - schorsing reden ( ->)  
( commun accord / In gegenseitigem Einvernehmen / Common agreement )
ContractPreviousSuspensionReasonType | 7 | ContractPreviousSuspensionReasonType - (D245 7)
Gemeen akkoord Coded value in Reden vernietiging ( ->)  
( Commun accord / In gegenseitigem Einvernehmen / Common agreement )
CancellationReasonType | 07 | CancellationReasonType - (EW01 07)
Gemeen recht Coded value in Wijze expertise ( ->)  
( Droit commun / Gemeines Recht / Common law )
AssessmentType | B | AssessmentType - (C411 B)
gemeen recht Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( droit commun / Gemeines Recht / Common law )
GuaranteeCode | 630 | GuaranteeCode - (C6B1 630)
gemeen recht Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( droit commun / Gemeines Recht / Common law )
GuaranteeCode | Q30 | GuaranteeCode - (C6B1 Q30)
Gemeen recht Coded value in Type mandaat van de expert ( ->) Gemeen Recht 
( DC / Gemeines Recht / Common law )
AssessmentMissionType | 52 | AssessmentMissionType - (C42F 52)
Gemeen recht arb. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Dr. commun. ouvr. / Gemeines Recht - Arbeiter / Common law - Workers )
GuaranteeCode | Q33 | GuaranteeCode - (C6B1 Q33)
Gemeen recht arb. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Dr. commun. ouvr. / Gemeines Recht - Arbeiter / Common law - Workers )
GuaranteeCode | 633 | GuaranteeCode - (C6B1 633)
gemeen recht bed. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( dr. commun empl. / Gemeines Recht - Angestellte / Common law - Employees )
GuaranteeCode | 632 | GuaranteeCode - (C6B1 632)
gemeen recht bed. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( dr. commun empl. / Gemeines Recht - Angestellte / Common law - Employees )
GuaranteeCode | Q32 | GuaranteeCode - (C6B1 Q32)
Gemeenschappelijk akkoord Coded value in Reden opzeg ( ->)  
( Commun accord / In gegenseitigem Einvernehmen / Common accord )
CancellationReasonType3 | 7 | CancellationReasonType3 - (A705 7)
Gemeenschappelijk akkoord Coded value in Reden opzeg van de overgenomen polis ( ->)  
( Commun accord / In gegenseitigem Einvernehmen / Common agreement )
ContractTakeoverFromCancellationReasonType | 7 | ContractTakeoverFromCancellationReasonType - (5V1R 7)
Gemeenschappelijk akkoord Coded value in Vroeger contract - opzeg reden ( ->)  
( Commun accord / In gegenseitigem Einvernehmen / Common agreement )
ContractPreviousCancellationReasonType | 7 | ContractPreviousCancellationReasonType - (D243 7)
Gemeenschappelijke belangen Coded value in Type verhaalafstand ( ->)  
( Communauté d'intérêts / Interessengemeinschaft / Of interest at communal level )
RecourseDroppedType | 11 | RecourseDroppedType - (M03J 11)
Gemeenschapsgebouw Coded value in Bestemming van het gebouw ( ->)  
( Bâtiment à usage associatif / Gebäude der Gemeinschaft / Community Building )
BuildingAllocationType | 21 | BuildingAllocationType - (3172 21)
Gemeenschapszaal Coded value in Bestemming van het gebouw ( ->)  
( Centre de culte / Bethaus / Community Hall )
BuildingAllocationType | 15 | BuildingAllocationType - (3172 15)
GEMEENTE Coded value in Juridisch statuut - afkorting ( ->)  
( COMMUNE / Gemeinde / Municipality )
PersonLegalStatusShortType | 82 | PersonLegalStatusShortType - (A134 82)
Gemeente Attribute of Adres ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Codification : / / -> )
( Commune / CityName (*) / City, name )
Address | CityName | - ( )
Gemeente, code Attribute of Adres ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Codification : / / -> )
( Commune, code / CityCode (*) / City, code )
Address | CityCode | - ( )
GEMEENTERAADSLID Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONSEILLER COMMUNAL / ConseillerCommunal (*) / ConseillerCommunal (*) )
OccupationType | 719 | OccupationType - (X041 719)
GEMEENTESECRETARIS (OPENBARE DIENST) Coded value in Type beroep ( ->)  
( SECRETAIRE COMMUNAL (SERVICE PUBLIC) / SecretaireCommunal(ServicePublic) (*) / SecretaireCommunal(ServicePublic) (*) )
OccupationType | 751 | OccupationType - (X041 751)
Gemend gebruik Coded value in SAS - Gebruik van het verzekerde voertuig ( ->) Deze code wordt gebruikt wanneer effectief zowel privaat als beroepsgebruik bedoeld wordt maar ook wanneer het gebruik bij het betreffende voertuig voor de verzekeraar die het attest aflevert van geen belang is (bijvoorbeeld bij tweewielers). 
( Usage mixte / Gemischter Gebrauch / Mixed use )
SasVehicleUsageType | 3 | SasVehicleUsageType - (Z280 3)
Gemengd Coded value in Type herverzekering ( ->)  
( Mixte / Gemischt / Mixed )
ContractReinsuranceType | 4 | ContractReinsuranceType - (A080 4)
Gemengd gebruik Coded value in Gebruik van het voertuig ( ->)  
( Usage mixte / Gemischter Gebrauch / Mixed use )
VehicleUsageType | 21 | VehicleUsageType - (5200 21)
Gemengd gebruik Coded value in Goederen bestemd voor gebruikstype ( ->) Het goed (of de dienst) is aangekocht ten behoeve van het uitgeoefende beroep, en tegelijk voor het privé-leven. Eén of andere verdeelsleutel zal dit moeten verduidelijken.  
( Usage mixte / Gemischter Gebrauch / Mixed use )
GoodsUsageType | 3 | GoodsUsageType - (C282 3)
Gemengde (leven) Entity ( ->) Verzekering (waarborg) waarbij de maatschappij er zich toe verbindt bij leven van de verzekerde bij de afloop van het contract (de waarborg) een bepaald kapitaal te betalen. Bij overlijden van de verzekerde vóór de afloop van het contract (de waarborg) wordt het kapitaal onmiddellijk betaald aan de aangewezen begunstigde. Verschillende formules stellen de verzekerde in de mogelijkheid de relatieve belangrijkheid van het overlijdenskapitaal (xx), en van het kapitaal bij leven (yy), te bepalen bij middel van een verdeelsleutel in de aard van xx/yy. Dergelijke verdeelsleutel is al dan niet evolutief.  
( Vie mixte / Lebensversicherung (Zermischt) / Life insurance (mixed) )
| MixedLife | - ( 110)
Gemengde vloot Coded value in Polistype ( ->) Voorbehouden aan polissen die (enkel) voertuigen van verschillende aard groeperen, zoals bijv. personenwagens én lichte vrachtwagens én vrachtwagens. 
( Flotte mixte / Gemischte Flotte / Mixed fleet (of vehicles) )
ContractPolicyType | 584 | ContractPolicyType - (A502 584)
Gemiddeld aantal km per jaar Attribute of Gemotoriseerd wegvoertuig ( ->) Bevat een hoeveelheid. 
( Codification : / / -> )
( Kilométrage moyen par an / Durchschnittliche Anzahl km pro Jahr / Average mileage per year )
MotorisedRoadVehicle | AverageMileagePerYearCount | - (QTY 041)
Gemiddelde break Coded value in Marktsegment van het voertuig ( ->) 20140124: Alpina B3 en D3 / Audi A4 Avant / BMW 3 Touring / Chevrolet Cruze SW / Dacia Logan MCV / Fiat Doblo / Ford Focus Clipper / Honda Civic Tourer / Hyundai i30 Wagon en i40 Wagon / Kia Ceed Sporty Wagon / Mercedes C Break / Opel Combo en Astra Sports Tourer / Peugeot 308 SW / Renault Megane Grandtour / Seat Leon ST / Skoda Octavia Combi / Toyota Auris Touring / VW Golf Variant / Volvo V60  
( Break moyen / Durchschnittliche Auto-combi / Average break )
VehicleMarketSegmentType | H | VehicleMarketSegmentType - (563E H)
Gemiddelde familiewagen Coded value in Marktsegment van het voertuig ( ->) 20140124: Alfa Romeo Giulietta / Alpina B3 en D3 / Audi A4 / BMW 3 en 3 Gran Turismo / Cadillac ATS / Chevrolet Cruze en Volt / Citroen DS4 en DS5 / Ford Focus / Honda Insight / Lancia Delta / Lexus CT en IS Sedan / Mazda 3 Sedan en Hatchback / Mercedes C Berline en CLA / Mitsubishi Lancer Sportback en Lancer Sports Sedan en Lancer Evo / Nissan Leaf / Opel Astra en Astra Sports Sedan en GTC en Ampera / Seat Toledo / Skoda Rapid / Skoda Octavia / Subaru Impreza en Impreza sedan / Toyota Corolla Sedan en Prius / VW Jetta / Volvo V40 en S60  
( Familiale moyenne / Durchschnittlichen Familienauto / Average family car )
VehicleMarketSegmentType | D | VehicleMarketSegmentType - (563E D)
Gemiddelde kost toegekend in het kader van de RDR Attribute of Borderel directe regeling debet of credit ( ->) Bevat een bedrag. 
( Codification : / / -> )
( Coût moyen attribué dans le cadre du remboursement RDR / Durchschnittlicher Kosten zuerkennt der RDR zufolge / Average cost allocated according to the Kfk convention )
KfkDebitOrCreditStatement | KfkAllocatedAverageCostAmount | - (MOA 145)
Gemiddelde monovolume Coded value in Marktsegment van het voertuig ( ->) 20140124: BMW I3 / Citroen C3 Picasso / Fiat 500 L en Sedici 4x2 / Ford B-Max en C-Max / Hyundai IX20 / Kia Venga / Landwind CV9 / Mercedes B / Nissan Note en NV200 / Opel Meriva / Renault Megane Scenic / Seat Altea / Skoda Roomster / Subaru Trezia / Suzuki SX4 / Toyota Verso-S / VW Golf Plus en Touran  
( Monospace moyen / Durchschnittliche Auto-monovolume / Average monovolume )
VehicleMarketSegmentType | O | VehicleMarketSegmentType - (563E O)
Gemiddelde verbruik in cl (EU 93/116) Attribute of Technicar gegevens ( ->) Bevat een hoeveelheid. 
( Codification : / / -> )
( Consommation moyenne en cl (EU 93/116) / Durchschnitt Verbrauch / Average consumption in cl (EU 93/116) )
TechnicarData | AverageConsumptionQuantity | - (QTY 071)
GEMMOLOOG Coded value in Type beroep ( ->)  
( GEMMOLOGUE / Gemmologue (*) / Gemmologue (*) )
OccupationType | 121 | OccupationType - (X041 121)
Gemotoriseerd wegvoertuig Entity ( ->) Object - Tuig dat aangewend wordt voor de verplaatsing van personen of goederen over de weg, met een aandrijfmechanisme. Artikel 1, lid 1 van de W.A.M (Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen) stelt dat onder een motorrijtuig onderworpen aan deze wet moet verstaan worden: rij- of voertuigen, bestemd om zich over de grond te bewegen en die door een mechanische kracht kunnen worden aangedreven, zonder aan spoorstaven te zijn gebonden. 
( Véhicule routier motorisé / Motorisiertes Straßenfahrzeug / Motorised roadvehicle )
| MotorisedRoadVehicle | - ( )
GENEALOOG Coded value in Type beroep ( ->)  
( GENEALOGISTE / Genealogiste (*) / Genealogiste (*) )
OccupationType | 577 | OccupationType - (X041 577)
Geneesheer Entity ( ->) Partij-rol. Identificeert een betrokkene, geneesheer, in het bezit van zowel diploma als toelating. 
( Médecin / Ärztin / Arzt / Medical doctor )
| MedicalDoctor | - ( )
GENEESHEER SPECIALIST Coded value in Type beroep ( ->)  
( MEDECIN-SPECIALISTE / Medecin-Specialiste (*) / Medecin-Specialiste (*) )
OccupationType | 157 | OccupationType - (X041 157)
GENEESHEER, ARTS Coded value in Type beroep ( ->)  
( MEDECIN / Medecin (*) / Medecin (*) )
OccupationType | 151 | OccupationType - (X041 151)
Generaal Coded value in Verzekeringsnemer - code aanspreektitel ( ->)  
( Général / General / General )
PolicyHolderTitleType | 28 | PolicyHolderTitleType - (A102 28)
GENERAAL (STRIJDMACHT) Coded value in Type beroep ( ->)  
( GENERAL (FORCES ARMEES) / General(ForcesArmees) (*) / General(ForcesArmees) (*) )
OccupationType | 3960 | OccupationType - (X041 3960)
Genezing Coded value in Type gebeurtenis A.O. ( ->)  
( Guérison / Heilung / Healing )
EventAccidentWorkersCompensationType | 07 | EventAccidentWorkersCompensationType - (CQIE 07)
GENT Coded value in Zone van lokale politie ( ->)  
( GENT / GENT / GENT )
PoliceCoveredZoneCode | 5415 | PoliceCoveredZoneCode - (C244 5415)
Gent Coded value in Schadebeheer - zetel ( ->)  
( Gent / Gent / Gent )
ClaimManagementBranchType | 90 | ClaimManagementBranchType - (C001 90)
gent Coded value in bestemmeling - zetel ( ->)  
( gent / Gent / Gent )
DestineeBranchType | 90 | DestineeBranchType - (Z311 90)
gent Coded value in afzender - zetel ( ->)  
( gent / Gent / Gent )
SenderOfficeSeatType | 90 | SenderOfficeSeatType - (Z211 90)
Gent Coded value in Derden - zetel schadebeheer ( ->)  
( Gent / Gent / Gent )
AdversaryManagementBranchType | 90 | AdversaryManagementBranchType - (C115 90)
Gent Coded value in Zetelnummer van de verzekeraar ( ->)  
( Gent / Gent / Gent )
InsurerBranchType | 90 | InsurerBranchType - (A012 90)
GEOFYSICUS (UNIVERSITAIR OF ERMEE GELIJKGESTELD) Coded value in Type beroep ( ->)  
( GEOPHYSICIEN (UNIVERSITAIRE OU ASSIMILE) / Geophysicien(UniversitaireOuAssimile) (*) / Geophysicien(UniversitaireOuAssimile) (*) )
OccupationType | 116 | OccupationType - (X041 116)
GEOFYSISCH INGENIEUR Coded value in Type beroep ( ->)  
( INGENIEUR GEOPHYSICIEN / IngenieurGeophysicien (*) / IngenieurGeophysicien (*) )
OccupationType | 56 | OccupationType - (X041 56)
GEOGRAAF Coded value in Type beroep ( ->)  
( GEOGRAPHE / Geographe (*) / Geographe (*) )
OccupationType | 578 | OccupationType - (X041 578)
Geografisch adres Entity ( ->) Eenvoudig adres, punt, zonder informatie over de oppervlakte. 
( Adresse géographique / Geografische Adresse / Geographical address )
| GeographicalAddress | - ( 001)
Geografisch hoogste punt Entity ( ->) Het hoogste punt van een terrein. Gezien de hoogte gekend is, blijft het onder meerdere hoogste punten duidelijk welke het allerhoogste punt is. 
( Point supérieur géographique / Geografisches höchstes Punkt / Geographical highest point )
| GeographicalHighestPoint | - ( 004)
Geografisch laagste punt Entity ( ->) Het laagste punt van een terrein. Gezien de hoogte gekend is, blijft het onder meerdere laagste punten duidelijk welke het allerlaagste punt is. 
( Point inférieur géographique / Geografisches niedrigstes Punkt / Geographical lowest point )
| GeographicalLowestPoint | - ( 003)
Geografisch toegangspunt Entity ( ->) Een terrein heeft een ingang en/of uitgang. Dit punt zonder onderscheid te maken tussen de noties ingang en uitgang. 
( Point d'entrée géographique / Geografischer Eintrittspunkt / Geographical entrance point )
| GeographicalEntryPoint | - ( 002)
Geografische breedtegraad Attribute of Geografische coördinaten ( ->) Noorderbreedte / Zuiderbreedte. Afstand van de evenaar tot de parallel, in graden, en eventueel minuten, en eventueel seconden van de meridiaan. Noord is positief / Zuid is negatief. 
( Codification : / / -> )
( Latitude géographique / Geografischer Breidte / Geographical latitude )
GeographicalCoordinatesSet | GeographicalLatitudeWidth | - (QTY 148)
Geografische coördinaten Entity ( ->) Een geheel van geografische coördinaten van een gegeven punt, zoals daar zijn de lengtegraad, de breedtegraad en de hoogte, volgens een gegeven geografisch referentiesysteem (zie ATT+A10M). (een rubriek) 
( Coordonnées géographiques / Geografischer Ortsbestimmung / Geographical coordinates set )
| GeographicalCoordinatesSet | - (GEC )
Geografische coördinaten systeem Attribute of Geografische coördinaten ( ->) Referentiesysteem dat de exacte plaatsbepaling op de wereldbol mogelijk maakt. 
( Codification : Geografische coördinaten systeem / A10M / -> )
( Système de coordonnées géographiques / Geografisches Ortsbestimmungssystem / Geographical co-ordinate - system )
GeographicalCoordinatesSet | GeographicalPositioningSystemTypeCode | GeographicalCoordinateSystemType - (ATT A10M)
Geografische hoogte Attribute of Geografische coördinaten ( ->) Uitgedrukt in meter (QTY format qualifier 008) of in voet (QTY format qualifier 023), en in principe boven het niveau van de zee, en kan negatief zijn, en in realiteit boven het niveau bepaald door de GeographicalCoordinateSystemIdentifier (ATT+...). 
( Codification : / / -> )
( Altitude géographique / Geografischer Höhe / Geographical altitude )
GeographicalCoordinatesSet | GeographicalAltitudeHeight | - (QTY 147)
Geografische lengtegraad Attribute of Geografische coördinaten ( ->) Oosterlengte / Westerlengte. Afstand van de meridiaan van Greenwich, in graden, en eventueel minuten, en eventueel seconden, van de meridiaan. Oost is positief / West is negatief. 
( Codification : / / -> )
( Longitude géographique / Geografischer Länge / Geographical longitude )
GeographicalCoordinatesSet | GeographicalLongitudeLength | - (QTY 149)
Geografische omtrekshoek Entity ( ->) Een van de hoeken van een terrein. Voor een geometrische vorm kunnen de hoeken opgegeven worden, en voor een cirkelvormig terrein kan het enkele perimeterpunt de straal weergeven en dus de cirkel. 
( Angle périphérique géographique / Geografischer Umriss Ecke / Geographical corner point )
| GeographicalCornerPoint | - ( 005)
Geografische zone 1 Coded value in Regiocode ( ->)  
( Zone géographique 1 / Geografische Zone 1 / Geographic zone 1 )
RegionType | 1 | RegionType - (A10L 1)
Geografische zone 2 Coded value in Regiocode ( ->)  
( Zone géographique 2 / Geografische Zone 2 / Geographic zone 2 )
RegionType | 2 | RegionType - (A10L 2)
Geografische zone 3 Coded value in Regiocode ( ->)  
( Zone géographique 3 / Geografische Zone 3 / Geographic zone 3 )
RegionType | 3 | RegionType - (A10L 3)
Geografische zone 4 Coded value in Regiocode ( ->)  
( Zone géographique 4 / Geografische Zone 4 / Geographic zone 4 )
RegionType | 4 | RegionType - (A10L 4)
Geografische zone 5 Coded value in Regiocode ( ->)  
( Zone géographique 5 / Geografische Zone 5 / Geographic zone 5 )
RegionType | 5 | RegionType - (A10L 5)
Geografische zone 6 Coded value in Regiocode ( ->)  
( Zone géographique 6 / Geografische Zone 6 / Geographic zone 6 )
RegionType | 6 | RegionType - (A10L 6)
GEOLOOG (AARDKUNDIGE) (UNIVERSITAIR OF ERMEE GELIJKGESTELD) Coded value in Type beroep ( ->)  
( GEOLOGUE (UNIVERSITAIRE OU ASSIMILE) / Geologue(UniversitaireOuAssimile) (*) / Geologue(UniversitaireOuAssimile) (*) )
OccupationType | 117 | OccupationType - (X041 117)
GEOMORFOLOOG Coded value in Type beroep ( ->)  
( GEOMORPHOLOGUE / Geomorphologue (*) / Geomorphologue (*) )
OccupationType | 118 | OccupationType - (X041 118)
Georgië Coded value in Landcode ( ->)  
( Géorgie / Georgien / Georgia )
CountryType | GE | CountryType - (519B GE)
Georgische Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( géorgienne / georgische / Georgian )
NationalityType | GE | NationalityType - (A121 GE)
Gepantserde voertuig Coded value in Type van het voertuig volgens DIV ( ->)  
( Véhicule blindé / Gepanzertes Auto / Armoured vehicle )
VehicleType | SB | VehicleType - (5003 SB)
Geparkeerde derde aangereden door verzekerde Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Tiers stationné est heurté par l'assuré / Versicherter fährt auf parkenden Dritten auf / Insuree collided with parked third party )
ClaimCircumstanceType | 536 | ClaimCircumstanceType - (C221 536)
Geparkeerde verzekerde aangereden door gekende derde Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Assuré stationné heurté par tiers connu / Bekannter Dritter fährt auf parkenden Versicherten auf / Known third party collided with parked insuree )
ClaimCircumstanceType | 509 | ClaimCircumstanceType - (C221 509)
Geparkeerde verzekerde aangereden door onbekende derde Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Assuré stationné heurté par tiers inconnu / Unbekannter Dritter fährt auf parkenden Versicherten auf / Unknown third party collided with parked insuree )
ClaimCircumstanceType | 510 | ClaimCircumstanceType - (C221 510)
Gepensioneerd Coded value in Fiscaal statuut ( ->)  
( Pensionné / Pensionierter / Pensioner )
FiscalStatusType | 15 | FiscalStatusType - (A175 15)
Gepensioneerde Coded value in Sociaal statuut ( ->) Persoon die geniet van een pensioen. 
( Pensionné / Pensionierter / Pensioner )
PersonSocialStatusType | 05 | PersonSocialStatusType - (A132 05)
Gepensioneerden Coded value in Code beroep ( ->)  
( Pensionnés / Pensionierter / Retireds )
DriverRiskClassType | 10 | DriverRiskClassType - (A197 10)
Gepersonaliseerde nummerplaat Attribute of Voertuig ( ->) De nummerplaat van inschrijving bij de DIV is specifiek en persoonlijk. In principe heeft dit een bijkomende kostprijs.  
( Codification : Gepersonaliseerde nummerplaat / 5024 / -> )
( Plaque personnalisée / Personalisierte Kennzeichen / Customised registration reference )
Vehicle | VehicleRegistrationPlatePersonalIndicator | VehicleRegistrationPlatePersonalIndicator - (BIN 5024)
GERAAMTEMAKER (HOUT) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CARCASSIER / Carcassier (*) / Carcassier (*) )
OccupationType | 2612 | OccupationType - (X041 2612)
GERAARDSBERGEN - LIERDE Coded value in Zone van lokale politie ( ->)  
( GERAARDSBERGEN - LIERDE / GERAARDSBERGEN - LIERDE / GERAARDSBERGEN - LIERDE )
PoliceCoveredZoneCode | 5428 | PoliceCoveredZoneCode - (C244 5428)
GERANT (GEBOUWEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( GERANT (BATIMENTS) / Gerant(Batiments) (*) / Gerant(Batiments) (*) )
OccupationType | 3814 | OccupationType - (X041 3814)
GERANT (LANDBOUW, FOKKERIJ, VISVANGST) (BEDIENDE) Coded value in Type beroep ( ->)  
( GERANT (AGRICULTURE - SYLVICULTURE, PECHE) (EMPLOYE) / Gerant(Agriculture-Sylviculture,Peche)(Employe) (*) / Gerant(Agriculture-Sylviculture,Peche)(Employe) (*) )
OccupationType | 1124 | OccupationType - (X041 1124)
GERANT (VERVERIJ, STOMERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( GERANT (TEINTURIE) / Gerant(Teinturie) (*) / Gerant(Teinturie) (*) )
OccupationType | 3861 | OccupationType - (X041 3861)
GERANT (WASSERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( GERANT (BLANCHISSERIE) / Gerant(Blanchisserie) (*) / Gerant(Blanchisserie) (*) )
OccupationType | 3860 | OccupationType - (X041 3860)
GERANT, BEHEERDER KAPSALON Coded value in Type beroep ( ->)  
( GERANT, DIRIGEANTS, SALON DE COIFFURE / Gerant,Dirigeants,SalonDeCoiffure (*) / Gerant,Dirigeants,SalonDeCoiffure (*) )
OccupationType | 3863 | OccupationType - (X041 3863)
GERANT, BEHEERDER SCHOONHEIDSSALON Coded value in Type beroep ( ->)  
( GERANT, DIRIGEANTS, SALON DE BEAUTE / Gerant,Dirigeants,SalonDeBeaute (*) / Gerant,Dirigeants,SalonDeBeaute (*) )
OccupationType | 3862 | OccupationType - (X041 3862)
Gerecht. onderz. nog steeds bezig Coded value in MSB-code - origine verzekeringsmaatschappij ( ->)  
( Information judic. toujours en cours / die gerichtliche Untersuchung versucht immer noch / Judicial inquest still ongoing )
MessageClaimInsurerMsbType | 33B | MessageClaimInsurerMsbType - (CMSB 33B)
Gerecht. onderz. zonder gevolg Coded value in MSB-code - origine verzekeringsmaatschappij ( ->)  
( Inform. judic. classée sans suite / die gerichtliche Untersuchung ist ohne Folgen / Judicial inquest without consequences )
MessageClaimInsurerMsbType | 33C | MessageClaimInsurerMsbType - (CMSB 33C)
Gerechtelijk Coded value in Type mandaat van de expert ( ->)  
( Judiciaire / Justizielle / Judicial )
AssessmentMissionType | 61 | AssessmentMissionType - (C42F 61)
Gerechtelijke expertise Coded value in Type aanstelling ( ->)  
( Expertise judiciaire / Justizielle Expertise / Judicial expertise )
AssessmentMissionPhaseType | 4 | AssessmentMissionPhaseType - (C41Z 4)
GERECHTELIJKE GEVOLGEN : Datum inschrijving op rol? Coded value in MSB-code - origine makelaar ( ->)  
( SUITES JUDICIAIRES : Date de fixation au role ? / RECHTLICHE Schritte: Datum der Anmeldung auf Rolle? / LEGAL ACTION: registration date on roll? )
MessageClaimBrokerMsbType | 65 | MessageClaimBrokerMsbType - (CMSA 65)
GERECHTELIJKE GEVOLGEN : Dossier verstuurd aan ... Coded value in MSB-code - origine makelaar ( ->)  
( SUITES JUDICIAIRES : Avons remis l'affaire à l'avocat ... / RECHTLICHE Schritte: Dossier geschickt... / LEGAL ACTION: file sent to ... )
MessageClaimBrokerMsbType | 64B | MessageClaimBrokerMsbType - (CMSA 64B)
GERECHTELIJKE GEVOLGEN : Gevolg aan gerecht. onderzoek? Coded value in MSB-code - origine makelaar ( ->)  
( SUITES JUDICIAIRES : La suite réservée à l'info juridique ? / RECHTLICHE Schritte: Fortsetzung zu gerichtlichen Untersuch? / LEGAL ACTION: sequel to judicial investigation? )
MessageClaimBrokerMsbType | 61 | MessageClaimBrokerMsbType - (CMSA 61)
GERECHTELIJKE GEVOLGEN : Kennisname strafbundel? Coded value in MSB-code - origine makelaar ( ->)  
( SUITES JUDICIAIRES : Connaissance du dossier repressif ? / RECHTLICHE Schritte: Prüfung strafrechtlicher Bundle? / LEGAL ACTION: Examining criminal bundle? )
MessageClaimBrokerMsbType | 62 | MessageClaimBrokerMsbType - (CMSA 62)
GERECHTELIJKE GEVOLGEN : Klachtafst. verzonden aan parket? Coded value in MSB-code - origine makelaar ( ->)  
( SUITES JUDICIAIRES : désistement de plainte transmis ? / RECHTLICHE Schritte: Beschwerdeverzicht ans Parkett ges.? / LEGAL ACTION: renunciation sent to public prosecutor? )
MessageClaimBrokerMsbType | 63 | MessageClaimBrokerMsbType - (CMSA 63)
GERECHTELIJKE GEVOLGEN : Klant aanwezig op zitting? Coded value in MSB-code - origine makelaar ( ->)  
( SUITES JUDICIAIRES : Présence du client à l'audience ? / RECHTLICHE Schritte: Kunde auf Aussehen? / LEGAL ACTION: customer present at appearance? )
MessageClaimBrokerMsbType | 67 | MessageClaimBrokerMsbType - (CMSA 67)
GERECHTELIJKE GEVOLGEN : Resultaat vonnis of arrest? Coded value in MSB-code - origine makelaar ( ->)  
( SUITES JUDICIAIRES : Résultat du jugement ou l'arrêt ? / RECHTLICHE Schritte: Ergebnis Urteil oder Entscheidung? / LEGAL ACTION: result a judgment or decision? )
MessageClaimBrokerMsbType | 68 | MessageClaimBrokerMsbType - (CMSA 68)
GERECHTELIJKE GEVOLGEN : Welke advokaat is gelast? Coded value in MSB-code - origine makelaar ( ->)  
( SUITES JUDICIAIRES : Quel est l'avocat chargé ? / RECHTLICHE Schritte: welcher Anwalt ist befehlt? / LEGAL ACTION: which lawyer is instructed? )
MessageClaimBrokerMsbType | 64A | MessageClaimBrokerMsbType - (CMSA 64A)
GERECHTELIJKE GEVOLGEN : Zaak komt voor op ... Coded value in MSB-code - origine makelaar ( ->)  
( SUITES JUDICIAIRES : Affaire fixée en justice le ... / RECHTLICHE Schritte: der Fall kommt vor Gericht am ... / LEGAL ACTION: case to be heard on ... )
MessageClaimBrokerMsbType | 66 | MessageClaimBrokerMsbType - (CMSA 66)
Gerechtelijke politie Coded value in Hoedanigheid van de -ontdekker- ( ->)  
( Police judiciaire / Kriminalpolizei / Judicial police )
CapacityVehicleFinderType | 12 | CapacityVehicleFinderType - (C1A9 12)
Gerechtelijke vervolging van derde Attribute of Schade ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : Gerechtelijke vervolging van derde ? / CNB3 / -> )
( Poursuite judiciaire du tiers / Verfolgung von Dritten / Legal action against opponent )
Claim | OpponentPartyProsecutedIndicator | EventAccidentAdversaryLegalActionIndicator - (BIN CNB3)
GERECHTERLIJK POLITIEAGENT Coded value in Type beroep ( ->)  
( AGENT DE POLICE JUDICIAIRE / AgentDePoliceJudiciaire (*) / AgentDePoliceJudiciaire (*) )
OccupationType | 3716 | OccupationType - (X041 3716)
Gerechterlijke procedure Coded value in Type gebeurtenis A.O. ( ->)  
( Procédure judiciaire / Gerichtsverfahren / Judicial procedure )
EventAccidentWorkersCompensationType | 15 | EventAccidentWorkersCompensationType - (CQIE 15)
GERECHTSDEURWAARDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( HUISSIER DE JUSTICE / HuissierDeJustice (*) / HuissierDeJustice (*) )
OccupationType | 378 | OccupationType - (X041 378)
GEREEDSCHAPSMAKER (BOUTENMAKERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( OUTILLEUR (METAL) / Outilleur(Metal) (*) / Outilleur(Metal) (*) )
OccupationType | 2427 | OccupationType - (X041 2427)
GEREEDSCHAPSMAKER (METAAL) Coded value in Type beroep ( ->)  
( OUTILLEUR (BOULONNERIE) / Outilleur(Boulonnerie) (*) / Outilleur(Boulonnerie) (*) )
OccupationType | 2428 | OccupationType - (X041 2428)
Gerenoveerde component Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Composant rénové / Renoviertes Bauteil / Renovated component )
| RenovatedComponentResponse | - (RDT A1D6)
Gerenoveerde component Attribute of Gerenoveerde component ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Codification : Gerenoveerde component / A1D6 / -> )
( Composant rénové / Renoviertes Bauteil / Renovated component )
RenovatedComponentResponse | RenovatedComponentResponseTypeCode | BuildingComponentRenovatedType - (RDT A1D6)
Gereserveerde schade Attribute of Beschadigd object ( ->) Als de schatting van de schade de juiste is, dan is deze gelijk aan het totaal van de vrijstelling (185) + de uitbetalingen (182) + de reserveringen (183). Het eventueel verhaalbare (184) is (een onderdeel van) datzelfde totaal. 
( Codification : / / -> )
( Dommages réservés / Reservierte Schaden / Reserved damages )
ObjectDamaged | DamagesReservedAmount | - (MOA 183)
GERMINALT Coded value in Zone van lokale politie ( ->)  
( GERMINALT / GERMINALT / GERMINALT )
PoliceCoveredZoneCode | 5338 | PoliceCoveredZoneCode - (C244 5338)
GERONTOLOOG Coded value in Type beroep ( ->)  
( GERONTOLOGUE / Gerontologue (*) / Gerontologue (*) )
OccupationType | 180 | OccupationType - (X041 180)
Gescheiden van tafel en bed Coded value in Burgerlijke staat van de bestuurder ( ->)  
( Séparé(e) de corps / Von Tisch und Bett getrennt / Physically separated )
DriverCivilStatusType | 7 | DriverCivilStatusType - (5123 7)
Gescheiden van tafel en bed Coded value in verzekerde - burgelijke staat ( ->)  
( Séparé(e) de corps / Von Tisch und Bett getrennt / Physically separated )
CivilStatusOfInsuredType | 7 | CivilStatusOfInsuredType - (A223 7)
Gescheiden van tafel en bed Coded value in Burgerlijke staat ( ->) 20111031 : Bij een scheiding van tafel en bed blijft het huwelijk bestaan, maar wonen de echtgenoten niet meer samen. Daarbovenop worden de goederen gescheiden. Dit is een gerechtelijke procedure die nog zelden voorkomt. Bij een scheiding van tafel en bed beschouwt de fiscus de echtgenoten als alleenstaanden. - Vroeger : Toestand die van kracht gaat bij de wettelijke afschaffing van de plicht tot samenwonen zonder echtscheiding. 
( Séparé(e) de corps / Von Tisch und Bett getrennt / Physically separated )
CivilStatusType | 7 | CivilStatusType - (A123 7)
Gescheiden van tafel en bed Coded value in Slachtoffer - burgelijkestaatskode ( ->)  
( Séparé(e) de corps / Von Tisch und Bett getrennt / Physically separated )
VictimCivilStatusType | 7 | VictimCivilStatusType - (CL23 7)
Geschiedenis - chirurgisch Attribute of Verslag raadsgeneesheer ( ->) (in het Engels:) A sequence of characters in some suitable character set. 
( Codification : / / -> )
( Antécédents - Interventions chirurgicales / Geschichte - chirurgische / History - Surgical )
MedicalAssessment | PreExistingSurgeriesText | - ( )
Geschiedenis - geneesmiddelen Attribute of Verslag raadsgeneesheer ( ->) (in het Engels:) A sequence of characters in some suitable character set. 
( Codification : / / -> )
( Antécédents - Médicaments / Geschichte - Medikamente / History - medicines )
MedicalAssessment | PreExistingMedicationText | - ( )
Geschiedenis - hulp van anderen Attribute of Verslag raadsgeneesheer ( ->) (in het Engels:) A sequence of characters in some suitable character set. 
( Codification : / / -> )
( Antécédents - Aide de tiers / Geschichte - Hilfe von Andren / History - Help of others )
MedicalAssessment | PreExistingAidText | - ( )
Geschiedenis - Kine Attribute of Verslag raadsgeneesheer ( ->) (in het Engels:) A sequence of characters in some suitable character set. 
( Codification : / / -> )
( Antécédents - Kiné / Geschichte - Kine / History - Kine )
MedicalAssessment | PreExistingPhysiotherapyText | - ( )
Geschiedenis - prothesen Attribute of Verslag raadsgeneesheer ( ->) (in het Engels:) A sequence of characters in some suitable character set. 
( Codification : / / -> )
( Antécédents - Prothèses / Geschichte - Prothesen / History - prostheses )
MedicalAssessment | PreExistingProsthesisText | - ( )
Geschiedenis - ziekten Attribute of Verslag raadsgeneesheer ( ->) (in het Engels:) A sequence of characters in some suitable character set. 
( Codification : / / -> )
( Antécédents - Maladies / Geschichte - Krankheiten / History - diseases )
MedicalAssessment | PreExistingDiseasesText | - ( )
GESCHIEDSCHRIJVER Coded value in Type beroep ( ->)  
( HISTORIEN (AUTEUR) / Historien(Auteur) (*) / Historien(Auteur) (*) )
OccupationType | 428 | OccupationType - (X041 428)
Geschilbegin Coded value in Inningsstatus (van de kwijting) ( ->)  
( Mise en contentieux / Streitfallbeginn / Litigation introduced )
PremiumInvoiceCollectionStatusType | E | PremiumInvoiceCollectionStatusType - (B051 E)
Geschillen rijbewijs Entity ( ->) Als dekking. Rechtsbijstand in geschillen over het rijbewijs (meestal met overheidsintanties). 
( Confl.permis cond. / Streitigkeiten über den Führerschein / Disputes on driving licences )
| DisputesOnDrivingLicencesCover | - ( 178)
Geschorst Coded value in Status van de polis ( ->) resultaat van een voorlopige opschorting van alle effecten van het contract (premie betaling en opvorderbaarheid van de waarborg). 
( Suspendue / Ausgesetzt / Suspended )
ContractStatusType | 4 | ContractStatusType - (A003 4)
Geschrapt Coded value in Status van de nummerplaat ( ->)  
( Annulée / Gelöscht / Deleted )
VehicleRegistrationStatusType | R | VehicleRegistrationStatusType - (Z224 R)
Geschrapt BTW-nummer Coded value in Type BTW-nummer ( ->)  
( Numéro de TVA annulé / Gelöschte MwSt-Nummer / Deleted VAT number )
PersonVatReferenceType | 3 | PersonVatReferenceType - (A174 3)
Geslacht Attribute of Persoon (fysiek) ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Geslacht / A124 / -> )
( Sexe / Gattung / Sex )
PhysicalPerson | GenderCode | PersonGenderType - (ATT A124)
Geslacht van het dier, code Attribute of Dier ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Codification : Geslacht / A124 / -> )
( Sexe de l'animal / AnimalGenderCode (*) / Animal gender, coded )
Animal | AnimalGenderCode | PersonGenderType - (ATT A124)
GESLACHTSKEURDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( SEXEUR / Sexeur (*) / Sexeur (*) )
OccupationType | 1198 | OccupationType - (X041 1198)
Gestolen voertuig : er is geen waarde Coded value in Lot van het wrak ( ->)  
( Véhicule volé : il n' y a pas de déd. / Gestohlenes Fahrzeug: kein Wert / Stolen vehicle: no value )
WreckDestinyType | 5 | WreckDestinyType - (CP34 5)
gestructureerd Coded value in bericht - structuurcode ( ->)  
( structure / strukturiert / structured )
MessageStructureType | 1 | MessageStructureType - (Z500 1)
Getekende kwijting Coded value in Overgemaakte document ( ->)  
( Quittance signée / Gezeichnete Entlastung / Signed discharge note )
DocumentsSentType | 16 | DocumentsSentType - (C390 16)
getekende kwijting Coded value in Overgemaakte doc. ( ->)  
( quittance signee / Gezeichnete Entlastung / Signed discharge note )
DocumentsSentType2 | 16 | DocumentsSentType2 - (C392 16)
Getekent ontvangst akkoord Coded value in Type gebeurtenis A.O. ( ->)  
( Réception accord signé / Vereinbarung unterzeichnet / Reception of signed agreement )
EventAccidentWorkersCompensationType | 10 | EventAccidentWorkersCompensationType - (CQIE 10)
Getransporteerde goederen Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Marchandises transportées / Beförderte Güter / Goods transported )
| ObjectGoodsTransported | - ( )
Getrouwheidskorting Entity ( ->) Bevat een percentage. - Korting voor trouw cliënteel 
( Réduction pour fidélité / Treue-Rabatt / Fidelity discount )
| FidelityBonus | - ( )
Getuige Coded value in Aanduiding van de nemer ( ->)  
( Témoin / Zeuge / Witness )
PartyPolicyHolderImpliedType | 4 | PartyPolicyHolderImpliedType - (C385 4)
Getuige Coded value in Aanduiding ( ->)  
( Témoin / Witness (*) / Witness (*) )
Correspondent4Type | 4 | Correspondent4Type - (CI34 4)
Getuige Entity ( ->) Identificeert een betrokkene in de rol van getuige van een gebeurtenis. In principe zonder dat deze deelneemt aan het gebeuren, doch slecht observeert. 
( Témoin / Zeuge / Witness )
| Witness | - ( 023)
Getuige Coded value in Hoedanigheid van de correspondent in het schadegeval ( ->)  
( Témoin / Zeuge / Witness )
CapacityInClaimType | 4 | CapacityInClaimType - (C834 4)
Getuige Coded value in Aanduiding van correspondent 2 ( ->)  
( Témoin / Zeuge / Witness )
Correspondent2Type | 4 | Correspondent2Type - (CF34 4)
Getuige Coded value in Aanduiding van correspondent 3 ( ->)  
( Témoin / Zeuge / Witness )
Correspondent3Type | 4 | Correspondent3Type - (CG34 4)
Getuige Coded value in Hoedanigheid van de verzekeringsnemer in het schadegeval ( ->)  
( Témoin / Zeuge / Witness )
CapacityPolicyholderInClaimType | 4 | CapacityPolicyholderInClaimType - (C384 4)
Getuigen Attribute of Incident ( ->) Zijn er getuigen van het ongeval ?  
( Codification : Getuigen ? / C232 / -> )
( Témoins / Zeugen / Witnesses )
Incident | WitnessIndicator | WitnessesIndicator - (BIN C232)
Getuigschrift van beschermingsmaatregelen Entity ( ->) Identificeert een document, of beter nog, de rol die dat document speelt binnen de context waar het opgegeven wordt. 
( Attestation mesures de protection / Schutzmaßnahmen-Zertifikat / Protective measures certificate )
| ProtectiveMeasuresCertificate | - ( 024)
Getuigschrift van kinderbijslag Entity ( ->) Identificeert een document, of beter nog, de rol die dat document speelt binnen de context waar het opgegeven wordt. 
( Attestation allocations familiales / Familienbeihilfe-Zertifikat / Family allowance certificate )
| FamilyAllowanceCertificate | - ( 022)
Getuigschrift van schadelasten Entity ( ->) Identificeert een document, of beter nog, de rol die dat document speelt binnen de context waar het opgegeven wordt. 
( Attestation de sinistralité / Zertifikat von Versicherungsansprüchen / Claims certificate )
| ClaimsCertificate | - ( 023)
Gev. T.I. en/of prot Coded value in Niveau ernst ( ->)  
( Cas I.T et/ou proth. / vorübergehenden Behinderung und/oder Prothese / Case of temporary disability and/or prosthesis )
GravityLevelType | 3 | GravityLevelType - (CQI3 3)
Gevaarlijk dier Coded value in Soort dier ( ->) Wilde dieren en dieren die door de wet als gevaarlijk worden beschouwd. 
( Animal dangereux / Gefährliche Tier / Dangerous animal )
AnimalType | 4 | AnimalType - (4132 4)
Gevaarlijk product Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Produit dangereux / Gefährliches Produkt / Dangerous product )
| DangerousProductResponse | - (RDT A1D4)
Gevaarlijke producten Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Produits dangereux / Gefährliche Produkte / Dangerous products )
| DangerousProductsDeclaration | - (QRS 5V67)
Geval met T.I. Coded value in Niveau ernst ( ->)  
( Cas avec I.T. / Fall von vorübergehenden Behinderung / Case of temporary disability )
GravityLevelType | 2 | GravityLevelType - (CQI3 2)
Geval zonder gevolg Coded value in Niveau ernst ( ->)  
( Cas sans suite / Fall ohne Ergebnis / Casewithout consequences )
GravityLevelType | 1 | GravityLevelType - (CQI3 1)
GEVANGENISBEWAKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( GARDIEN (PRISON) / Gardien(Prison) (*) / Gardien(Prison) (*) )
OccupationType | 3738 | OccupationType - (X041 3738)
Gevechtssport Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Sport de combat / Kampfsport / Combat sport )
ClaimCircumstanceType | 206 | ClaimCircumstanceType - (C221 206)
GEVELSCHOONMAKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( RAVALEUR DE FACADE / RavaleurDeFacade (*) / RavaleurDeFacade (*) )
OccupationType | 2707 | OccupationType - (X041 2707)
Geven t.v.v tegenp. kwitantie uit Coded value in MSB-code - origine verzekeringsmaatschappij ( ->)  
( Emettons quitt. indemn. pour tiers / Geben zugünsten Gegenpartij Quittung / Give a receipt to the benefit of the counterparty )
MessageClaimInsurerMsbType | 40D | MessageClaimInsurerMsbType - (CMSB 40D)
Gevolg van de kwetsuren/verwondingen Attribute of Lichamelijke schade ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Gevolg van de kwetsuren/verwondingen / CQ60 / -> )
( Conséquence des lésions / Folge der Verletzung / Consequence of the injuries )
PhysicalInjury | InjuryConsequenceTypeCode | InjurieConsequenceType - (ATT CQ60)
Gevolg van de verhaalsafstand Attribute of Waarborg ( ->) De verhaalsafstand heeft een prijs. 
( Codification : Gevolg van de verhaalsafstand / M03K / -> )
( Implication de l'abandon de recours / Folgen dessen Regress Abstand / Recourse dropped effect )
Guarantee | RecourseRenunciationEffectTypeCode | RecourseDroppedEffectType - (ATT M03K)
Gevolg weeromst. en andere uitwendig. Coded value in Soort kwetsuur/verwonding ( ->)  
( Effets intempéries et autres facteurs / Aufgrund der Witterung und andere externen Ursachen / Due to weather conditions and other external elements )
EventAccidentInjuryType | 80 | EventAccidentInjuryType - (CQ54 80)
Gevolgen Entity ( ->) Gevolgschade. Schade die voortvloeit uit, of volgt op hetgeen voorafgaat, hetgeen het voorwerp is van de (hoofd-)waarborg. 
( Postériorité / Folgen / Consequences )
| ConsequencesCover | - ( 130)
GEVOLMACHTIGD BEHEERDER (IN DIENSTVERBAND) Coded value in Type beroep ( ->)  
( FONDE DE POUVOIRS LIE PAR UN CONTRAT / FondeDePouvoirsLieParUnContrat (*) / FondeDePouvoirsLieParUnContrat (*) )
OccupationType | 645 | OccupationType - (X041 645)
GEVOLMACHTIGD MINISTER Coded value in Type beroep ( ->)  
( MINISTRE PLENIPOTENTIAIRE / MinistrePlenipotentiaire (*) / MinistrePlenipotentiaire (*) )
OccupationType | 727 | OccupationType - (X041 727)
GEVOLMACHTIGDE (NIET IN DIENSTVERBAND) Coded value in Type beroep ( ->)  
( FONDE DE POUVOIR NON LIE PAR CONTRAT / FondeDePouvoirNonLieParContrat (*) / FondeDePouvoirNonLieParContrat (*) )
OccupationType | 619 | OccupationType - (X041 619)
Gew. inkomen Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Salaire garanti / Garantiertes Einkommen / Guaranteed income )
GuaranteeCode | Q40 | GuaranteeCode - (C6B1 Q40)
Gew. inkomen Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Salaire garanti / Garantiertes Einkommen / Guaranteed income )
GuaranteeCode | 640 | GuaranteeCode - (C6B1 640)
Gew. inkomen arb. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Sal. gar. ouvr. / Garantiertes Einkommen - Arbeiter / Guaranteed income - workers )
GuaranteeCode | 643 | GuaranteeCode - (C6B1 643)
Gew. inkomen arb. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Sal. gar. ouvr. / Garantiertes Einkommen - Arbeiter / Guaranteed income - workers )
GuaranteeCode | Q43 | GuaranteeCode - (C6B1 Q43)
Gew. inkomen bed. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Sal. gar. empl. / Garantiertes Einkommen - Angestellte / Guaranteed income - employees )
GuaranteeCode | Q42 | GuaranteeCode - (C6B1 Q42)
Gew. inkomen bed. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Sal. gar. empl. / Garantiertes Einkommen - Angestellte / Guaranteed income - employees )
GuaranteeCode | 642 | GuaranteeCode - (C6B1 642)
Gew. inkomen ong. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Revenu gar. acc. / Garantiertes Einkommen - Unfälle / Guaranteed income - accidents )
GuaranteeCode | L81 | GuaranteeCode - (C6B1 L81)
Gew. inkomen ong. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Revenu gar. acc. / Garantiertes Einkommen - Unfälle / Guaranteed income - accidents )
GuaranteeCode | 281 | GuaranteeCode - (C6B1 281)
Gew.ink. arb. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Rev. gar. ouvr. / Garantiertes Einkommen - Arbeiter / Guaranteed income - workers )
GuaranteeCode | 6G3 | GuaranteeCode - (C6B1 6G3)
Gew.ink. arb. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Rev. gar. ouvr. / Garantiertes Einkommen - Arbeiter / Guaranteed income - workers )
GuaranteeCode | QG3 | GuaranteeCode - (C6B1 QG3)
Gew.ink. bed. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Rev. gar. empl. / Garantiertes Einkommen - Angestellte / Guaranteed income - employees )
GuaranteeCode | 6G2 | GuaranteeCode - (C6B1 6G2)
Gew.ink. bed. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Rev. gar. empl. / Garantiertes Einkommen - Angestellte / Guaranteed income - employees )
GuaranteeCode | QG2 | GuaranteeCode - (C6B1 QG2)
Gew.ink. ziekten Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Rev. gar. maladie / Garantiertes Einkommen - Krankheiten / Guaranteed income - diseases )
GuaranteeCode | 283 | GuaranteeCode - (C6B1 283)
Gew.ink. ziekten Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Rev. gar. maladie / Garantiertes Einkommen - Krankheiten / Guaranteed income - diseases )
GuaranteeCode | L83 | GuaranteeCode - (C6B1 L83)
Gew.ink.-huisp. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Sal. gar.-g.de m. / Garantiertes Einkommen - Haushalte Personal / Guaranteed income - house staff )
GuaranteeCode | 641 | GuaranteeCode - (C6B1 641)
Gew.ink.-huisp. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Sal. gar.-g.de m. / Garantiertes Einkommen - Haushalte Personal / Guaranteed income - house staff )
GuaranteeCode | Q41 | GuaranteeCode - (C6B1 Q41)
Gew.ink.-huispers Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Rev. gar.-g.de m. / Garantiertes Einkommen - Haushalte Personal / Guaranteed income - house staff )
GuaranteeCode | 6G1 | GuaranteeCode - (C6B1 6G1)
Gew.ink.-huispers Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Rev. gar.-g.de m. / Garantiertes Einkommen - Haushalte Personal / Guaranteed income - house staff )
GuaranteeCode | QG1 | GuaranteeCode - (C6B1 QG1)
Gewaarb. inkomen Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Revenu gar. / Garantiertes Einkommen / Guaranteed income )
GuaranteeCode | 6G0 | GuaranteeCode - (C6B1 6G0)
Gewaarb. inkomen Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Revenu gar. / Garantiertes Einkommen / Guaranteed income )
GuaranteeCode | 280 | GuaranteeCode - (C6B1 280)
Gewaarb. inkomen Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Revenu gar. / Garantiertes Einkommen / Guaranteed income )
GuaranteeCode | QG0 | GuaranteeCode - (C6B1 QG0)
Gewaarb. inkomen Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Revenu gar. / Garantiertes Einkommen / Guaranteed income )
GuaranteeCode | L80 | GuaranteeCode - (C6B1 L80)
Gewaarb.ink. pers Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Revenu gar. privé / Garantiertes Einkommen - persönliche / Guaranteed income - personal )
GuaranteeCode | L82 | GuaranteeCode - (C6B1 L82)
Gewaarb.ink. pers Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Revenu gar. prive / Garantiertes Einkommen - persönliche / Guaranteed income - personal )
GuaranteeCode | 282 | GuaranteeCode - (C6B1 282)
Gewaarborgd inkomen Entity ( ->) Waarborg die, na verloop van de contractuele wachttijd of karenstijd en in verhouding tot de opgelopen invaliditeit, voorziet in de betaling van een jaarlijkse rente wanneer de verzekerde door algehele of gedeeltelijke invaliditeit getroffen wordt, ongeacht of deze veroorzaakt is door ziekte of door ongeval, voor de duur voorzien door het contract, mogelijk ingekort door genezing, consolidatie of overlijden. 
( Revenu garanti / Garantiertes Einkommen / Guaranteed income )
| GuaranteedIncomeGuarantee | - ( 280)
Gewaarborgd inkomen Coded value in Polistype ( ->) Omvat alle producten die een bepaalde jaarlijkse rente waarborgen n.a.v. de invaliditeit van een bepaalde persoon, ongeacht de oorzaak. Het product kan afgesloten zijn door een particulier of een rechtspersoon. 
( Revenu garanti / Garantiertes Einkommen / Guaranteed income )
ContractPolicyType | 221 | ContractPolicyType - (A502 221)
Gewaarborgd inkomen (Collectieve Verzekeringen) Entity ( ->) Waarborg ter dekking van de risico’s op ziekte of ongevallen van het privé-leven, aangeboden aan personen die deel uitmaken van een groep of van een collectiviteit. 
( Revenu garanti (Assurances Collectives) / Garantiertes einkommen (Collectief) / Guaranteed income )
| CollectiveGuaranteedIncome | - ( 640)
Gewaarborgd loon Entity ( ->) Waarborg ter dekking van de terugbetaling van het verschil tussen de vergoeding van de verzekeraar arbeidsongevallen en het gewone loon dat de werkgever gehouden is te betalen ten titel van gewaarborgd loon. Deze waarborg geldt als aanvulling op de verzekering arbeidsongevallen. Afhankelijk van de formule kan de waarborg ook de terugbetaling bevatten van de patronale lasten verbonden aan het gewaarborgd loon. 
( Salaire garanti / Garantierte Verlohnung / Guaranteed salary )
| CollectiveGuaranteedSalary | - ( 633)
Gewaarborgd loon (Bedr.S) Entity ( ->) Waarborg die de terugbetaling beoogt van het gewaarborgd loon dat de werkgever aan zijn arbeiders moet betalen ter gelegenheid van een brand of een ander gedekt schadegeval met onderbreking van het productieproces tot gevolg. 
( Salaire garanti (PEx.) / Garantierter Lohn (Betr.Verl.) / Guaranteed salary (Operational losses) )
| GuaranteedSalaryGuarantee | - ( 380)
Gewaarborgde rentevoet leven Attribute of Leven ( ->) Gewaarborgde rentevoet van de premie leven bestemd voor kapitalisatie. 
( Codification : / / -> )
( Taux garanti vie / Garantierter Prozentsatz Leben / Guaranteed interest rate Life )
GeneralLifeGuarantee | GuaranteedInterestRateLifePercentage | - (PCD 057)
Gewaarborgde rentevoet op de reserve Attribute of Leven ( ->) PG Leven-Individuele 12.06.2008 : de gewaarborgde rentevoet toegepast op de wiskundige reserve opgebouwd in een waarborg van het type leven. 
( Codification : / / -> )
( Taux garanti sur la réserve / Garantierter Prozentsatz Reserven / Guaranteed interest rate on reserve )
GeneralLifeGuarantee | GuaranteedInterestRateReservesPercentage | - (PCD 058)
Gewassen Entity ( ->) Als dekking. Binnen een waarborg kan soms, van het geheel gewaarborgde, het gedeelte "gewassen" specifieke informatie vereisen. (In de zin van cultuurplanten, vruchtgewassen, enz.) 
( Végétaux / Kulturen / Crops )
| CropsCover | - ( 084)
Geweigerd Coded value in Status van de factuur ( ->)  
( Refusée / Abgelehnt / Refused )
InvoiceAccountingStatusType | 8 | InvoiceAccountingStatusType - (5730 8)
Geweigerd Coded value in Type moeilijkheid ( ->)  
( Refusé / Abgelehnt / Refused )
ContractHistoryDifficultyType | 1 | ContractHistoryDifficultyType - (A1D0 1)
Geweigerd door de klant Coded value in Status aanvaarding van de nieuwe zaak of project ( ->)  
( Refus par le client / Ablehnung durch den Kunden / Refused by the customer )
ContractAcceptanceStatusType | 12 | ContractAcceptanceStatusType - (A055 12)
Geweigerd door de klant Coded value in Aanvaardingsstatus van verzekeringsproject zonder dekking ( ->)  
( Refus par le client / Ablehnung durch den Kunden / Refused by the customer )
ProjectWithoutCoverAcceptanceStatusType | 12 | ProjectWithoutCoverAcceptanceStatusType - (A056 12)
Geweigerd door de maatschappij Coded value in Status aanvaarding van de nieuwe zaak of project ( ->)  
( Refus par la compagnie / Ablehnung durch die Gesellschaft / Refused by the company )
ContractAcceptanceStatusType | 11 | ContractAcceptanceStatusType - (A055 11)
Geweigerd door de maatschappij Coded value in Aanvaardingsstatus van verzekeringsproject zonder dekking ( ->)  
( Refus par la compagnie / Ablehnung durch die Gesellschaft / Refused by the company )
ProjectWithoutCoverAcceptanceStatusType | 11 | ProjectWithoutCoverAcceptanceStatusType - (A056 11)
Geweld, Hold-Up, Afpersing Coded value in Polistype ( ->) Als polistype voorbehouden aan de polissen die de financiële, psychologische en praktische gevolgen van brutale misdrijven verzekeren, zoals geweldpleging, hold-up, overval, kaping, onrechtmatige detentie, afpersing, ontvoering, enz. 
( Violence, Hold-up, Extorsion / Gewalttätigkeit, Raubüberfall, Erpressung / Violence, Holdup, Extorsion )
ContractPolicyType | 926 | ContractPolicyType - (A502 926)
Gewenste oplossing noch '1' noch 'F' Coded value in Statuut direkte betaling ( ->)  
( Issue souhaitée n'est ni '1' ni 'F' / Gewünschte Lösung nicht '1' nicht 'F' / Desired solution nor 1 or F )
KnockForKnockPaymentDirectStatusType | 5 | KnockForKnockPaymentDirectStatusType - (C4E5 5)
Geweren Entity ( ->) Als dekking. Binnen een waarborg kan soms, van het geheel gewaarborgde, het gedeelte "geweren" specifieke informatie vereisen. (geweren, en bij uitbreiding de vuur- en de blanke wapens.) 
( Armes / Gewehre und Waffen / Rifles and weapons )
| RiflesAndWeaponsCover | - ( 076)
Gewezen bedrijfsgebouw Coded value in Type woning - detail ( ->) Constructie, oorspronkelijk gebruikt voor een ambachtelijk of industriëel bedrijf, en nu enkel bewoond. 
( Ancien bâtiment industriel (d'exploitation) / Ehemaliges Industriegebäude / Former industrial building )
BuildingResidenceDetailType | 3 | BuildingResidenceDetailType - (3171 3)
Gewezen bedrijfsgebouw Coded value in Type woning ( ->) Constructie, oorspronkelijk gebruikt voor een ambachtelijk of industriëel bedrijf, en nu enkel bewoond. 
( Ancien bâtiment industriel (d'exploitation) / Ehemaliges Betriebsgebaüde / Former industrial building )
BuildingDwellingType | 7 | BuildingDwellingType - (3170 7)
Gewone Commanditaire Vennootschap Coded value in Juridisch statuut ( ->) De gewone commanditaire vennootschap is een vennootschap die wordt aangegaan tussen één of meer hoofdelijk aansprakelijke vennoten, beherende vennoten genoemd, en één of meer geldschieters, stille vennoten genoemd. (wetboek van vennootschappen van 7 mei 1 
( Société en Commandite Simple / Einfache Kommanditgesellschaft / Limited partnership )
PersonLegalStatusType | 15 | PersonLegalStatusType - (A130 15)
Gewone Commanditaire Vennootschap V.S.O. Coded value in Juridisch statuut ( ->)  
( Société en Commandite Simple à Finalité Sociale / Einfache Kommanditgesellschaft mit sozialer Zielsetzung / Limited partnership with social ends )
PersonLegalStatusType | 25 | PersonLegalStatusType - (A130 25)
Gewone diefstal Coded value in Wijze van diefstal ( ->)  
( Vol simple / Allgemeiner Diebstahl / Common theft )
TheftMannerType | 1 | TheftMannerType - (CP19 1)
Gewone tekst, te integreren Coded value in IBP SubCategory Action Code ( ->)  
( Texte simple à intégrer / Simple text - for integration / Simple text - for integration )
IBPSubCategoryActionType | IBPSC-01 | IBPSubCategoryActionType - (IBP2 IBPSC-01)
GEZELSCHAPSDAME Coded value in Type beroep ( ->)  
( DAME DE COMPAGNIE / DameDeCompagnie (*) / DameDeCompagnie (*) )
OccupationType | 3753 | OccupationType - (X041 3753)
Gezelschapsdier Coded value in Soort dier ( ->) Hiermee worden de klassieke huisdieren bedoeld zoals hond, kat, hamster, kanarie, enz. 
( Animal de compagnie / Heimtier / Pet Animal )
AnimalType | 1 | AnimalType - (4132 1)
Gezien de tegenstrijdige versies Coded value in MSB-code - origine verzekeringsmaatschappij ( ->)  
( Vu les versions contradictoires ... / Da die widersprüchlichen Versionen / Given the conflicting versions )
MessageClaimInsurerMsbType | 40B | MessageClaimInsurerMsbType - (CMSB 40B)
Gezin Coded value in Collectiviteit ( ->)  
( Famille / Familie / Family )
GroupType | 13 | GroupType - (A135 13)
Gezin (privé leven) Entity ( ->) Object, dat een groep van personen identificeert die die samen een gezin vormen (onder andere samen leven onder één dak), en dat een rol kan spelen als verzekerd object, beschadigd object, ... Men denkt hierbij vooral aan het gezin wiens vermogen het voorwerp kan zijn van waarborgen ter dekking van de aanspraken van derden of van eigen schade. 
( Famille (vie privée) / Familie (Privatleben) / Family (private) )
| Family | - ( )
Gezin met kinderen Coded value in Type familie ( ->)  
( Famille avec enfants / Familie mit Kindern / Family with children )
FamilyType | 1 | FamilyType - (4160 1)
Gezin zonder kinderen Coded value in Type familie ( ->)  
( Famille sans enfants / Familie ohne Kinder / Family without children )
FamilyType | 3 | FamilyType - (4160 3)
GEZINSHELPSTER Coded value in Type beroep ( ->)  
( AIDE-FAMILIALE / Aide-Familiale (*) / Aide-Familiale (*) )
OccupationType | 3830 | OccupationType - (X041 3830)
Gezinsrelatie Coded value in Connexiteitsreden ( ->)  
( Relation de famille / Familienverwandtschaftsverhältnis / Family relation )
ContractPolicyRelationReasonType | 95 | ContractPolicyRelationReasonType - (A04A 95)
Gezinssamenstelling Entity ( ->) Zoals het trouwboekje, of het document van samenwoning. 
( Composition du ménage / Familie Zusammensetzung / Family composition notice )
| FamilyCompositionNotice | - ( 029)
Gezondheid (basis 1988) Coded value in Index type ( ->) Basis 1988 = basis_1996:0,8294 = basis_2004:0,7290. 
( Santé (base 1988) / Gesundheit (Basis 1988) / Health (Base 1988) )
IndexType | E | IndexType - (X024 E)
Gezondheid (basis 1996) Coded value in Index type ( ->) Basis 1996 = basis_1988x1,2057 = basis_2004:0,8790. 
( Santé (base 1996) / Gesundheit (Basis 1996) / Health (Base 1996) )
IndexType | D | IndexType - (X024 D)
Gezondheid (basis 2004) Coded value in Index type ( ->) Basis 2004 = basis1996x1,1377 = basis1988x1,3717 
( Santé (base 2004) / Gesundheit (Basis 2004) / Health (Base 2004) )
IndexType | M | IndexType - (X024 M)
Gezondheid (basis 2013) Coded value in Index type ( ->) Basis 2013 = basis 2004 x 1,2077 = basis 1996 x 1,3740 = basis 1988 x 1,6566 
( Santé (base 2013) / Gesundheit (Basis 2013) / Health (Base 2013) )
IndexType | M01 | IndexType - (X024 M01)
GEZONDHEIDSHELP(ST)ER (NIET GEDIPLOMEERD) Coded value in Type beroep ( ->)  
( AIDE-SANITAIRE (NON DIPLOME) / Aide-Sanitaire(NonDiplome) (*) / Aide-Sanitaire(NonDiplome) (*) )
OccupationType | 1378 | OccupationType - (X041 1378)
Gezondheidszorgen Coded value in Polistype ( ->) Betreft alle producten die een bepaalde vergoedende of compenserende prestatie waarborgen (terugbetaling van de kosten, dagvergoeding, ...). Het product kan afgesloten zijn door een particulier of een rechtspersoon. 
( Soins de santé / Krankenpflege / Health care )
ContractPolicyType | 230 | ContractPolicyType - (A502 230)
Ghana Coded value in Landcode ( ->)  
( Ghana / Ghana / Ghana )
CountryType | GH | CountryType - (519B GH)
ghana Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( ghana / Ghana / Ghana )
VictimFATNationalityType | 314 | VictimFATNationalityType - (CL2B 314)
Ghanese Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( ghanéenne / ghanaische / Ghanese )
NationalityType | GH | NationalityType - (A121 GH)
gibraltar Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( gibraltar / Gibraltar / Gibraltar )
VictimFATNationalityType | 180 | VictimFATNationalityType - (CL2B 180)
Gibraltar Coded value in Landcode ( ->)  
( Gibraltar / Gibraltar / Gibraltar )
CountryType | GBZ | CountryType - (519B GBZ)
Gibraltarese Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( de Gibraltar / gibraltarische / of Gibraltar )
NationalityType | GBZ | NationalityType - (A121 GBZ)
GIDS, LEIDSMAN (VOORAL IN ITALIE) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CICERONE (GUIDE) / Cicerone(Guide) (*) / Cicerone(Guide) (*) )
OccupationType | 3921 | OccupationType - (X041 3921)
gidsen Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( guides / Reiseführer / Guides )
InsuredOccupationType | 94100 | InsuredOccupationType - (2111 94100)
GIETER (DRUKKERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( FONDEUR (IMPRIMERIE) / Fondeur(Imprimerie) (*) / Fondeur(Imprimerie) (*) )
OccupationType | 2822 | OccupationType - (X041 2822)
GIETER (DRUKLETTERS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( FONDEUR DE CARACTERES / FondeurDeCaracteres (*) / FondeurDeCaracteres (*) )
OccupationType | 2276 | OccupationType - (X041 2276)
GIETER (GLAS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONDUCTEUR DE FOUR (VERRERIE) / ConducteurDeFour(Verrerie) (*) / ConducteurDeFour(Verrerie) (*) )
OccupationType | 2978 | OccupationType - (X041 2978)
GIETER (HOLGLAS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MOULEUR (VERRE CREUX) / Mouleur(VerreCreux) (*) / Mouleur(VerreCreux) (*) )
OccupationType | 2945 | OccupationType - (X041 2945)
GIETER (KERAMIEK) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MOULEUR (CERAMIQUE) / Mouleur(Ceramique) (*) / Mouleur(Ceramique) (*) )
OccupationType | 2967 | OccupationType - (X041 2967)
GIETER (POTTENBAKKERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MOULEUR (POTERIE) / Mouleur(Poterie) (*) / Mouleur(Poterie) (*) )
OccupationType | 2960 | OccupationType - (X041 2960)
GIETER (POTTENBAKKERIJ) (KERAMIEK) Coded value in Type beroep ( ->)  
( COULEUR (POTERIE) (CERAMIQUE) / Couleur(Poterie)(Ceramique) (*) / Couleur(Poterie)(Ceramique) (*) )
OccupationType | 2972 | OccupationType - (X041 2972)
GIETER (SCHOENEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MOULEUR (CHAUSSURES) / Mouleur(Chaussures) (*) / Mouleur(Chaussures) (*) )
OccupationType | 2173 | OccupationType - (X041 2173)
GIETER (STAALFABRIEK) Coded value in Type beroep ( ->)  
( COULEUR D'ACIERIE / CouleurD'Acierie (*) / CouleurD'Acierie (*) )
OccupationType | 2247 | OccupationType - (X041 2247)
GIETER BRUGMAN Coded value in Type beroep ( ->)  
( PONTONNIER DE COULEE (FONDERIE) / PontonnierDeCoulee(Fonderie) (*) / PontonnierDeCoulee(Fonderie) (*) )
OccupationType | 2275 | OccupationType - (X041 2275)
gilberteilanden Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( iles gilbert / Gilbert Inseln / gilbert Islands )
VictimFATNationalityType | 622 | VictimFATNationalityType - (CL2B 622)
GISTER (BAKKERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( FERMENTEUR (BOULANGERIE) / Fermenteur(Boulangerie) (*) / Fermenteur(Boulangerie) (*) )
OccupationType | 3033 | OccupationType - (X041 3033)
GISTER (BROUWERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( FERMENTEUR (BRASSERIE) / Fermenteur(Brasserie) (*) / Fermenteur(Brasserie) (*) )
OccupationType | 3124 | OccupationType - (X041 3124)
Gistfabrieken en distilleerderijen Coded value in Paritair comité ( ->)  
( Levureries et distilleries / 118.06.03 (*) / Yeast plants and distilleries )
JointCommitteeType | 1180603 | JointCommitteeType - (A139 1180603)
GLACEERDER (BAKKERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( GLACEUR (BOULANGERIE) / Glaceur(Boulangerie) (*) / Glaceur(Boulangerie) (*) )
OccupationType | 3039 | OccupationType - (X041 3039)
GLACEERDER (PAPIER) Coded value in Type beroep ( ->)  
( GLACEUR (PAPIER) / Glaceur(Papier) (*) / Glaceur(Papier) (*) )
OccupationType | 3328 | OccupationType - (X041 3328)
GLADMAKER (HUIDEN, LEDER) Coded value in Type beroep ( ->)  
( PALISSONNEUR (PEAUX - CUIR) / Palissonneur(Peaux-Cuir) (*) / Palissonneur(Peaux-Cuir) (*) )
OccupationType | 3515 | OccupationType - (X041 3515)
GLADMAKER (KAARSEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( POLISSEUR (CHANDELLES) / Polisseur(Chandelles) (*) / Polisseur(Chandelles) (*) )
OccupationType | 3595 | OccupationType - (X041 3595)
GLADSCHUURDER (PLAT GLAS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( PONCEUR (VERRE PLAT) / Ponceur(VerrePlat) (*) / Ponceur(VerrePlat) (*) )
OccupationType | 2913 | OccupationType - (X041 2913)
GLANZER (BONT) Coded value in Type beroep ( ->)  
( LUSTREUR (FOURRURES) / Lustreur(Fourrures) (*) / Lustreur(Fourrures) (*) )
OccupationType | 2053 | OccupationType - (X041 2053)
GLANZER (FOTOGRAFIE) Coded value in Type beroep ( ->)  
( GLACEUR (PHOTOGRAPHIE) / Glaceur(Photographie) (*) / Glaceur(Photographie) (*) )
OccupationType | 2895 | OccupationType - (X041 2895)
GLANZER (HUIDEN, LEDER) Coded value in Type beroep ( ->)  
( LISSEUR (PEAUX - CUIR) / Lisseur(Peaux-Cuir) (*) / Lisseur(Peaux-Cuir) (*) )
OccupationType | 3511 | OccupationType - (X041 3511)
GLANZER (PAPIER) Coded value in Type beroep ( ->)  
( LISSEUR (PAPIER) / Lisseur(Papier) (*) / Lisseur(Papier) (*) )
OccupationType | 3333 | OccupationType - (X041 3333)
Glas Coded value in Dakbedekkingstype - detail ( ->)  
( Verre / Glas / Glass )
BuildingRoofDetailType | 13 | BuildingRoofDetailType - (3V1H 13)
GLAS- EN AARDEWERKSORTEERDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( TRIEUR DE VERRERIE, DE POTERIE / TrieurDeVerrerie,DePoterie (*) / TrieurDeVerrerie,DePoterie (*) )
OccupationType | 3004 | OccupationType - (X041 3004)
glas- en ceramiekversierders Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( decorateurs de verre et de ceramique / Glas und Keramik Dekorateure / glass and ceramic decorators )
InsuredOccupationType | 82600 | InsuredOccupationType - (2111 82600)
GLASARBEIDER N.E.V. Coded value in Type beroep ( ->)  
( OUVRIER DU VERRE N.C.A. / OuvrierDuVerreN.C.A. (*) / OuvrierDuVerreN.C.A. (*) )
OccupationType | 2957 | OccupationType - (X041 2957)
GLASBEWERKER (PLAT GLAS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( VERRE PLAT (TRAVAILLEUR DU) / VerrePlat(TravailleurDu) (*) / VerrePlat(TravailleurDu) (*) )
OccupationType | 2924 | OccupationType - (X041 2924)
GLASBLAZER Coded value in Type beroep ( ->)  
( SOUFFLEUR DE VERRE / SouffleurDeVerre (*) / SouffleurDeVerre (*) )
OccupationType | 2938 | OccupationType - (X041 2938)
GLASBLAZER (HOLGLAS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CARREUR (VERRE CREUX) / Carreur(VerreCreux) (*) / Carreur(VerreCreux) (*) )
OccupationType | 2943 | OccupationType - (X041 2943)
Glasbraak Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Bris de vitres / Glasbruch / Broken glass )
GuaranteeCode | 750 | GuaranteeCode - (C6B1 750)
Glasbraak Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Bris de vitres / Glasbruch / Broken glass )
GuaranteeCode | M50 | GuaranteeCode - (C6B1 M50)
Glasbraak Entity ( ->) Waarborg die slaat op objecten in glas en al dan niet aanverwante materialen, met varianten qua mogelijke beschadiging. 
( Bris de vitrage / Glasbruch / Glass breakage )
| GlassBreakageGuarantee | - ( 350)
Glasbraak Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Bris de vitrage / Glasbruch / Broken glass )
GuaranteeCode | P70 | GuaranteeCode - (C6B1 P70)
Glasbraak Entity ( ->) Identificeert een gebeurtenis.
Men denkt hier in eerste instantie in het kader van de schades. 
( Bris de vitrage / Glasbruch / Glass breakage )
| GlassBreakage | - ( 350)
Glasbraak Coded value in Type vrijstelling 3 ( ->)  
( Bris de glace / Glasbruch / Broken glass )
DeductibleType4 | 6 | DeductibleType4 - (5F20 6)
Glasbraak Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Bris de vitrage / Glasbruch / Broken glass - cause unknown )
ClaimCircumstanceType | 357 | ClaimCircumstanceType - (C221 357)
Glasbraak Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Bris de vitres / Glasbruch / Broken glass )
GuaranteeCode | R50 | GuaranteeCode - (C6B1 R50)
Glasbraak Coded value in Type mandaat van de expert ( ->)  
( Bris de glace / Glasbruch / Broken glass )
AssessmentMissionType | 26 | AssessmentMissionType - (C42F 26)
Glasbraak Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Bris de vitrage / Glasbruch / Broken glass )
GuaranteeCode | 570 | GuaranteeCode - (C6B1 570)
Glasbraak Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Bris de vitres / Glasbruch / Broken glass )
GuaranteeCode | 350 | GuaranteeCode - (C6B1 350)
Glasbraak Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Bris de glaces / Glasbruch / Broken glass (by projected objects) )
ClaimCircumstanceType | 558 | ClaimCircumstanceType - (C221 558)
Glasbraak Coded value in Type vrijstelling 1 ( ->)  
( Bris de glace / Glasbruch / Broken glass )
DeductibleType2 | 6 | DeductibleType2 - (5F00 6)
Glasbraak Coded value in Type vrijstelling 2 ( ->)  
( Bris de glace / Glasbruch / Broken glass )
DeductibleType3 | 6 | DeductibleType3 - (5F10 6)
Glasbraak - vandalisme Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Bris de vitrage - vandalisme / Glasbruch - Vandalismus / Broken glass - vandalism )
ClaimCircumstanceType | 356 | ClaimCircumstanceType - (C221 356)
Glasbraak ( Auto ) Coded value in Type schadegeval ( ->)  
( Bris de vitres ( Auto ) / Glasbruch (Auto) / Broken glass (Car) )
EventAccidentType | 553 | EventAccidentType - (A1D2 553)
Glasbraak (Voertuig) Entity ( ->) Waarborg ter dekking van de herstelling of de vervanging van de ruiten van het voertuig in geval van breuk of barst. De omvang van de waarborg kan ter hoogte van de definities verschillen naargelang de maatschappij: bijv. wat betreft het opendraaiend dak of de lampen, of nog wat betreft de vrijstelling. 
( Bris de vitres (Véhicule) / Glasbruch (Motorfahrzeuge) / Windscreen (Motor) )
| MotorWindscreenGuarantee | - ( 553)
Glasbraak geb. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Bris vitres bat. / Glasbruch - Gebäude / Broken glass - building )
GuaranteeCode | R51 | GuaranteeCode - (C6B1 R51)
Glasbraak geb. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Bris vitres bat. / Glasbruch - Gebäude / Broken glass - building )
GuaranteeCode | 351 | GuaranteeCode - (C6B1 351)
Glasbraak geb. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Bris vitres bat. / Glasbruch - Gebäude / Broken glass - building )
GuaranteeCode | M51 | GuaranteeCode - (C6B1 M51)
Glasbraak geb. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Bris vitres bat. / Glasbruch - Gebäude / Broken glass - building )
GuaranteeCode | 751 | GuaranteeCode - (C6B1 751)
Glasbraak inh. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Bris vitres cont. / Glasbruch - Inhalt / Broken glass - content )
GuaranteeCode | 352 | GuaranteeCode - (C6B1 352)
Glasbraak inh. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Bris vitres cont. / Glasbruch - Inhalt / Broken glass - content )
GuaranteeCode | R52 | GuaranteeCode - (C6B1 R52)
Glasbraak inh. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Bris vitres cont. / Glasbruch - Inhalt / Broken glass - content )
GuaranteeCode | M52 | GuaranteeCode - (C6B1 M52)
Glasbraak inh. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Bris vitres cont. / Glasbruch - Inhalt / Broken glass - content )
GuaranteeCode | 752 | GuaranteeCode - (C6B1 752)
Glasbraak-aanh. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Bris vitres rem. / Glasbruch - Anhänger / Broken glass - trailer )
GuaranteeCode | P72 | GuaranteeCode - (C6B1 P72)
Glasbraak-aanh. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Bris vitres rem. / Glasbruch - Anhänger / Broken glass - trailer )
GuaranteeCode | 572 | GuaranteeCode - (C6B1 572)
Glasbraak-voert. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Bris vitres veh. / Glasbruch - Kfz / Broken glass - vehicle )
GuaranteeCode | P71 | GuaranteeCode - (C6B1 P71)
Glasbraak-voert. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Bris vitres véh. / Glasbruch - Kfz / Broken glass - vehicle )
GuaranteeCode | 571 | GuaranteeCode - (C6B1 571)
Glasbreuk Coded value in Wijze expertise ( ->)  
( Bris de glace / Glasbruch / Broken glass )
AssessmentType | C | AssessmentType - (C411 C)
Glasmakers, pottenmakers Coded value in Verzekeringsnemer - beroepscode ( ->)  
( Verriers, potiers, autres (verre et cera / Glas Hersteller - Keramik-Hersteller / Glass makers, pottery makers )
PolicyHolderOccupationType | 82 | PolicyHolderOccupationType - (A141 82)
GLASSLIJPER Coded value in Type beroep ( ->)  
( DOUCISSEUR (VERRE PLAT) / Doucisseur(VerrePlat) (*) / Doucisseur(VerrePlat) (*) )
OccupationType | 2916 | OccupationType - (X041 2916)
GLASTEMPERAAR Coded value in Type beroep ( ->)  
( TREMPEUR DE VERRE / TrempeurDeVerre (*) / TrempeurDeVerre (*) )
OccupationType | 2923 | OccupationType - (X041 2923)
GLASTREKKER (PLAT GLAS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ETIREUR (VERRE PLAT) / Etireur(VerrePlat) (*) / Etireur(VerrePlat) (*) )
OccupationType | 2907 | OccupationType - (X041 2907)
GLASTUINDER (BLOEMEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( SERRISTE (FLEURS) / Serriste(Fleurs) (*) / Serriste(Fleurs) (*) )
OccupationType | 1143 | OccupationType - (X041 1143)
GLASTUINDER (GROENTEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( SERRISTE (LEGUMES) / Serriste(Legumes) (*) / Serriste(Legumes) (*) )
OccupationType | 1147 | OccupationType - (X041 1147)
GLASVORMER (OPTIEKGLAS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MOULEUR (VERRES D'OPTIQUE) / Mouleur(VerresD'Optique) (*) / Mouleur(VerresD'Optique) (*) )
OccupationType | 2925 | OccupationType - (X041 2925)
GLASWALSER (PLAT GLAS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ETENDEUR (VERRE PLAT) / Etendeur(VerrePlat) (*) / Etendeur(VerrePlat) (*) )
OccupationType | 2908 | OccupationType - (X041 2908)
GLAZENIER Coded value in Type beroep ( ->)  
( VERRIER (FABRICATION) / Verrier(Fabrication) (*) / Verrier(Fabrication) (*) )
OccupationType | 2934 | OccupationType - (X041 2934)
GLAZENMAKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( VITRIER (BATIMENT) / Vitrier(Batiment) (*) / Vitrier(Batiment) (*) )
OccupationType | 2753 | OccupationType - (X041 2753)
GLAZENMAKER (BEGLAZING) Coded value in Type beroep ( ->)  
( VITRIER POSEUR (VERRIERES) / VitrierPoseur(Verrieres) (*) / VitrierPoseur(Verrieres) (*) )
OccupationType | 2754 | OccupationType - (X041 2754)
GLAZENMAKER (KUNSTGLAS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( VITRAILLISTE / Vitrailliste (*) / Vitrailliste (*) )
OccupationType | 2755 | OccupationType - (X041 2755)
glazenmakers Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( vitriers / Glaser / Glaziers )
InsuredOccupationType | 80500 | InsuredOccupationType - (2111 80500)
GLAZENSPOELER (HORECA) Coded value in Type beroep ( ->)  
( VERRIER (HORECA) / Verrier(Horeca) (*) / Verrier(Horeca) (*) )
OccupationType | 3810 | OccupationType - (X041 3810)
Globaal objectief van het contract Attribute of Contract Leven ( ->) Code die aanduidt waarop de verzekeringsnemer zijn levensverzekeringscontract wil baseren. De andere elementen volgen uit dit basisgegeven en kunnen na afronding licht anders zijn dan de cijfers, opgegeven in offerte of voorstel.  
( Codification : Globaal objectief van het contract / 1401 / -> )
( Objectif global du contrat / Globale Zielsetzung des Vertrags / Overall objective of the contract )
LifeInsuranceContract | OverallContractObjectiveCode | ContractObjectiveOverallType - (ATT 1401)
Globalisering van de vervaldagberichten Attribute of Tussenpersoon ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Codification : Globalisering van de vervaldagberichten / A546 / -> )
( Globalisation des avis / Erarbeitung dessen Zahlung-Bekanntmachungen / Renewals draw up )
Intermediary | RenewalDrawupTypeCode | PremiumNotificationGroupingIndicator - (ATT A546)
GLUCOSEBEREIDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( GLUCOSIER / Glucosier (*) / Glucosier (*) )
OccupationType | 3293 | OccupationType - (X041 3293)
GmbH Coded value in Juridisch statuut (buitenland) ( ->)  
( GmbH / GmbH / GmbH )
PersonLegalStatusAbroadType | 3 | PersonLegalStatusAbroadType - (A133 3)
GmbH Coded value in V-nemer-werkgever-jur.statuut (buitenl.) ( ->)  
( GmbH / GmbH / GmbH )
PersonEmployerAbroadLegalType | 3 | PersonEmployerAbroadLegalType - (A1CT 3)
goed sleutelbeheer, hang- en sluitwerk + reg. voorwerpen Coded value in Beveiligingsklasse ( ->)  
( Bonne adm. des clefs, pentures et verrous + enreg. d'objets / Gute Schlüsselverwaltung, Beschläge, Registrierung der Gegen / good key management, hardware + registration of objects )
BuildingSecurityMeasureType | 1 | BuildingSecurityMeasureType - (3467 1)
Goederen Entity ( ->) Als dekking. Binnen een waarborg kan soms, van het geheel gewaarborgde, het gedeelte "goederen" specifieke informatie vereisen. 
( Biens / Güter / Goods )
| GoodsCover | - ( 059)
Goederen Entity ( ->) Stoffelijk voorwerp - Worden hier bedoeld de voorwerpen die verhandeld worden, de koopwaren, de handelsartikelen. 
( Marchandises / Waren / Goods )
| Goods | - ( )
Goederen bestemd voor gebruikstype Attribute of Beschadigd object ( ->) Het (de) goed(eren) is (zijn) bestemd voor gebruik binnen de sfeer van de beroepsuitoefening, ofwel binnen het zuivere private leven, ofwel deels in beide sferen. De vraag is meestal van belang in verband met de verrekening van de ervoor betaalde BTW, 
( Codification : Goederen bestemd voor gebruikstype / C282 / -> )
( Biens destinés à usage de type / Verwendungstyp / Goods to be used for )
ObjectDamaged | DamagedObjectUsageCode | GoodsUsageType - (ATT C282)
Goederen buit.gebouw Entity ( ->) Als dekking. Binnen een waarborg kan soms, van het geheel gewaarborgde, het gedeelte "goederen buiten gebouw" specifieke informatie vereisen. (De goederen, niet binnen in het gebouw, maar buiten, in de openlucht.) 
( Biens hors bâtiment / Waren außerhalb des Gebäudes / Goods outside )
| GoodsOutsideCover | - ( 095)
Goederen in magazijn Entity ( ->) Als dekking. De goederen, aanwezig in de winkelruimte, en dus niet in de opslagruimte. Ofwel in de betekenis van aansprakelijkheid vervoerder, inbegrepen voor de goederen nog op te halen of al geleverd. 
( Biens en magasin / Waren im Speicher / Goods in store )
| GoodsInStoreCover | - ( 159)
Goederen van derden Entity ( ->) Als dekking. Binnen een waarborg kan soms, van het geheel gewaarborgde, het gedeelte "goederen van derden" specifieke informatie vereisen. 
( Biens appartenant à tiers / Güter von Dritten / Commodities of third parties )
| CommoditiesOfThirdPartiesCover | - ( 061)
Goederenvervoer Coded value in Paritair comité ( ->)  
( Transport de choses et messageries et garages annexés / 140.04.00 (*) / Goods traffic )
JointCommitteeType | 1400400 | JointCommitteeType - (A139 1400400)
Goedgekeurd alarmsysteem verbonden met bewakingscentrale Coded value in Type bescherming en voorkoming (Diefstal) ( ->) Per 31.12.2006 vervallen code. 
( Alarme agréée reliée à une centrale de surveillance / Mit einer Überwachungszentrale verbundenes anerkanntes Alarm / Certified alarmsystem connected to a surveillance centre )
BuildingAlarmRecognitionType | 5 | BuildingAlarmRecognitionType - (3462 5)
Goedkeuringsdienst van het antidiefstalsysteem Attribute of Beveiligingssysteem ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : / / -> )
( Service d'agrégation du système antivol / Zulassungsdienst des Diebstahlsicherungssystems / Approving service of the anti-theft system )
SecuritySystem | SecuritySystemAcknowledgementBodyIdentificationCode | - (ATT 5637)
GOLFLERAAR Coded value in Type beroep ( ->)  
( PROFESSEUR DE GOLF / ProfesseurDeGolf (*) / ProfesseurDeGolf (*) )
OccupationType | 3909 | OccupationType - (X041 3909)
Golfmateriaal Coded value in Soort voorwerp (zaak) ( ->)  
( Matériel de golf / Golfmaterial / Golf equipment )
InsuranceObjectObjectType | 62 | InsuranceObjectObjectType - (9900 62)
Golfplaat in eternit Coded value in Dakbedekkingstype - detail ( ->)  
( Tôle ondulée en éternit / Wellblech aus Eternit / Currugated sheet in eternit )
BuildingRoofDetailType | 10 | BuildingRoofDetailType - (3V1H 10)
Golfplaat in kunststof Coded value in Dakbedekkingstype - detail ( ->)  
( Tôle ondulée en matière synthétique / Wellblech aus Kunststoff / Currugated sheet in plastic )
BuildingRoofDetailType | 8 | BuildingRoofDetailType - (3V1H 8)
Golfplaat in metaal Coded value in Dakbedekkingstype - detail ( ->)  
( Tôle ondulée en métal / Wellblech aus Metall / Currugated sheet in metal )
BuildingRoofDetailType | 9 | BuildingRoofDetailType - (3V1H 9)
GOLVENMAKER (METAALNIJVERHEID) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ONDULEUR (METALLURGIE) / Onduleur(Metallurgie) (*) / Onduleur(Metallurgie) (*) )
OccupationType | 2326 | OccupationType - (X041 2326)
GOLVER (ARTIKELEN IN PAPIER) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ONDULEUR (ARTICLES EN PAPIER) / Onduleur(ArticlesEnPapier) (*) / Onduleur(ArticlesEnPapier) (*) )
OccupationType | 3363 | OccupationType - (X041 3363)
GOMMAKER (BANKETBAKKERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( GOMMIER (CONFISERIE) / Gommier(Confiserie) (*) / Gommier(Confiserie) (*) )
OccupationType | 3065 | OccupationType - (X041 3065)
GOMMER (ARTIKELEN IN PAPIER) Coded value in Type beroep ( ->)  
( GOMMEUR (ARTICLES EN PAPIER) / Gommeur(ArticlesEnPapier) (*) / Gommeur(ArticlesEnPapier) (*) )
OccupationType | 3364 | OccupationType - (X041 3364)
GOMMER (DRUKKERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( GOMMEUR (IMPRIMERIE) / Gommeur(Imprimerie) (*) / Gommeur(Imprimerie) (*) )
OccupationType | 2838 | OccupationType - (X041 2838)
GOMMER (PAPIER) Coded value in Type beroep ( ->)  
( GOMMEUR (PAPIER) / Gommeur(Papier) (*) / Gommeur(Papier) (*) )
OccupationType | 3345 | OccupationType - (X041 3345)
GOMMER (RUBBER) Coded value in Type beroep ( ->)  
( GOMMEUR (CAOUTCHOUC) / Gommeur(Caoutchouc) (*) / Gommeur(Caoutchouc) (*) )
OccupationType | 3451 | OccupationType - (X041 3451)
GOMMER (WEEFSELS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( GOMMEUR (TISSUS) / Gommeur(Tissus) (*) / Gommeur(Tissus) (*) )
OccupationType | 1963 | OccupationType - (X041 1963)
GOOCHELAAR Coded value in Type beroep ( ->)  
( PRESTIDIGITATEUR / Prestidigitateur (*) / Prestidigitateur (*) )
OccupationType | 458 | OccupationType - (X041 458)
goud- en zilversmeden Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( orfevres, joailliers, tailleurs, poli / Gold- und Silberschmiede / Gold and silversmiths )
InsuredOccupationType | 75500 | InsuredOccupationType - (2111 75500)
Goudfrank Coded value in Munteenheid ( ->)  
( Franc or / Goldfranken / Gold franc )
CurrencyType | FOR | CurrencyType - (A660 FOR)
GOUDSMID Coded value in Type beroep ( ->)  
( BIJOUTIER / Bijoutier (*) / Bijoutier (*) )
OccupationType | 2354 | OccupationType - (X041 2354)
GOUVERNANTE Coded value in Type beroep ( ->)  
( GOUVERNANTE / Gouvernante (*) / Gouvernante (*) )
OccupationType | 3748 | OccupationType - (X041 3748)
GOUVERNEUR (NATIONALE BANK) Coded value in Type beroep ( ->)  
( GOUVERNEUR (BANQUE NATIONALE) / Gouverneur(BanqueNationale) (*) / Gouverneur(BanqueNationale) (*) )
OccupationType | 745 | OccupationType - (X041 745)
Graad van afwerking/ouderdom Attribute of Gebouw ( ->) Code die aanduidt hoe verzorgd de afwerking van het verzekerde risico-object is. (Codering : maatschappij-specifiek).  
( Codification : Graad van afwerking/ouderdom / 3153 / -> )
( Degré de finition/age / Bearbeitungsgrad / Degree of finishing )
Building | FinishDegreeCode | BuildingFinishingDegreeType - (ATT 3153)
Graad van bewoning Attribute of Eigendom ( ->) Code die aanduidt of het gebouw regelmatig bewoond wordt.  
( Codification : Graad van bewoning / 3V61 / -> )
( Degré d'occupation / Grad von Bewohnung / Degree of occupation )
Property | OccupancyDegreeCode | BuildingOccupationDegreeType - (ATT 3V61)
Graad van renovatie Attribute of Gebouw ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Graad van renovatie / 3V18 / -> )
( Degré de rénovation / Grad von Renovierung / Degree of renovation )
Building | RenovationDegreeCode | BuildingRenovationDegreeType - (ATT 3V18)
Graad van vrijstelling van taks Attribute of Contract ( ->) Duidt aan dat de verzekeringsnemer om één of andere reden geheel of gedeeltelijk geen verzekeringstaks moet betalen.  
( Codification : Graad van vrijstelling van taks / A670 / -> )
( Degré d'exonération de taxe / Grad von Steuerbefreiung / Degree of tax exemption )
Contract | TaxExemptionLevelCode | TaxExemptionDegreeType - (ATT A670)
Graaf Coded value in Verzekeringsnemer - code aanspreektitel ( ->)  
( Comte / Graf / Count )
PolicyHolderTitleType | 15 | PolicyHolderTitleType - (A102 15)
GRAANHANDELAAR Coded value in Type beroep ( ->)  
( MARCHAND DE GRAINES / MarchandDeGraines (*) / MarchandDeGraines (*) )
OccupationType | 1006 | OccupationType - (X041 1006)
GRAANPERSBEDIENER Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONDUCTEUR DE PRESSE A GRAINS / ConducteurDePresseAGrains (*) / ConducteurDePresseAGrains (*) )
OccupationType | 3008 | OccupationType - (X041 3008)
GRADEERDER (SCHOENEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( GRADUEUR (CHAUSSURES) / Gradueur(Chaussures) (*) / Gradueur(Chaussures) (*) )
OccupationType | 2166 | OccupationType - (X041 2166)
graden Coded value in Eenheid ( ->) Typisch de weergave van de geografische lengte en breedte (-graad). Uithedrukt in graden. 360 graden voor een cirkel en dus 90 graden voor een rechte hoek. Men noteert (voorbeeld) 51° Z of -51° of -51,000000°. De graden kunnen met decimalen (specificatie via X030). (De gpx bestanden gebruiken 6 decimalen.) De Z of negatief cijfer geven Zuid, en N of positief cijfer geven Noord (lengte). De W of negatief cijfer geven West, de O of positief cijfer geven Oost (breedte). Het teken voorkomt verwarring en is te verkiezen. In onze syntaxis geeft het voorbeeld QTY+...:-51000000:6:024'. 
( degrés / grat / degrees )
MeasureUnitType | 024 | MeasureUnitType - (X049 024)
GRADUAAT ARCHITECTEUR Coded value in Type beroep ( ->)  
( GRADUE EN ARCHITECTURE / GradueEnArchitecture (*) / GradueEnArchitecture (*) )
OccupationType | 2 | OccupationType - (X041 2)
GRADUAAT TOERISME Coded value in Type beroep ( ->)  
( GRADUE EN LOISIRS / GradueEnLoisirs (*) / GradueEnLoisirs (*) )
OccupationType | 3922 | OccupationType - (X041 3922)
GRADUAAT VRIJE TIJD Coded value in Type beroep ( ->)  
( GRADUE EN TOURISME / GradueEnTourisme (*) / GradueEnTourisme (*) )
OccupationType | 3923 | OccupationType - (X041 3923)
GRADUEERDER VAN PRECISIE-INSTRUMENTEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( GRADUEUR (INSTRUMENTS DE PRECISION) / Gradueur(InstrumentsDePrecision) (*) / Gradueur(InstrumentsDePrecision) (*) )
OccupationType | 2335 | OccupationType - (X041 2335)
GRAFDELVER, DOODGRAVER Coded value in Type beroep ( ->)  
( FOSSOYEUR / Fossoyeur (*) / Fossoyeur (*) )
OccupationType | 2809 | OccupationType - (X041 2809)
GRAFICUS Coded value in Type beroep ( ->)  
( GRAPHISTE / Graphiste (*) / Graphiste (*) )
OccupationType | 385 | OccupationType - (X041 385)
GRAFOLOOG Coded value in Type beroep ( ->)  
( GRAPHOLOGUE / Graphologue (*) / Graphologue (*) )
OccupationType | 605 | OccupationType - (X041 605)
GRAMMATICUS Coded value in Type beroep ( ->)  
( GRAMMAIRIEN / Grammairien (*) / Grammairien (*) )
OccupationType | 556 | OccupationType - (X041 556)
GRANITOLEGGER Coded value in Type beroep ( ->)  
( POSEUR DE GRANIT / PoseurDeGranit (*) / PoseurDeGranit (*) )
OccupationType | 2742 | OccupationType - (X041 2742)
Gratis Coded value in Type verhaalafstand ( ->)  
( Gratuit / Gratis / Free )
RecourseDroppedType | 10 | RecourseDroppedType - (M03J 10)
Gratis gebruiker Coded value in Hoedanigheid van de verzekeringsnemer ( ->) De verzekeringnemer maakt kosteloos gebruik van het goed. 
( Occupant à titre gratuit / Kostenfreier Bewohner / Non-paying occupant )
PolicyHolderCategoryType | 03 | PolicyHolderCategoryType - (3110 03)
GRAVEERDER (DRUKKERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( LITHOGRAPHE (IMPRIMERIE) / Lithographe(Imprimerie) (*) / Lithographe(Imprimerie) (*) )
OccupationType | 2851 | OccupationType - (X041 2851)
GRAVEERDER (EDELSMEEDKUNST) Coded value in Type beroep ( ->)  
( GRAVEUR (ORFEVRERIE) / Graveur(Orfevrerie) (*) / Graveur(Orfevrerie) (*) )
OccupationType | 2376 | OccupationType - (X041 2376)
GRAVEERDER (GLAS, AARDEWERK) Coded value in Type beroep ( ->)  
( GRAVEUR (VERRE - POTERIE) / Graveur(Verre-Poterie) (*) / Graveur(Verre-Poterie) (*) )
OccupationType | 2995 | OccupationType - (X041 2995)
GRAVEERDER (HOUT) Coded value in Type beroep ( ->)  
( GRAVEUR (BOIS) / Graveur(Bois) (*) / Graveur(Bois) (*) )
OccupationType | 2619 | OccupationType - (X041 2619)
GRAVEERDER (LEDER) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CISELEUR (CUIR) / Ciseleur(Cuir) (*) / Ciseleur(Cuir) (*) )
OccupationType | 2195 | OccupationType - (X041 2195)
GRAVEERDER (METALEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( BURINEUR (METAUX) / Burineur(Metaux) (*) / Burineur(Metaux) (*) )
OccupationType | 2322 | OccupationType - (X041 2322)
GRAVEERDER (PLASTIEK) Coded value in Type beroep ( ->)  
( GRAVEUR (PLASTIQUE) / Graveur(Plastique) (*) / Graveur(Plastique) (*) )
OccupationType | 3473 | OccupationType - (X041 3473)
GRAVEERDER (STENEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( GRAVEUR (PIERRES) / Graveur(Pierres) (*) / Graveur(Pierres) (*) )
OccupationType | 2784 | OccupationType - (X041 2784)
Gravin Coded value in Verzekeringsnemer - code aanspreektitel ( ->)  
( Comtesse / Gräfin / Countess )
PolicyHolderTitleType | 16 | PolicyHolderTitleType - (A102 16)
GREINEERDER (PAPIER) Coded value in Type beroep ( ->)  
( GRAINEUR (PAPIER) / Graineur(Papier) (*) / Graineur(Papier) (*) )
OccupationType | 3351 | OccupationType - (X041 3351)
grenada Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( grenade / Grenada / Grenada )
VictimFATNationalityType | 426 | VictimFATNationalityType - (CL2B 426)
Grenada Coded value in Landcode ( ->)  
( Grenade / Grenada / Grenada )
CountryType | GD | CountryType - (519B GD)
Grenadaanse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( grenadienne / grenadische / Grenadian )
NationalityType | GRD | NationalityType - (A121 GRD)
Grenadaanse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( grenadienne / grenadische / Grenadienne2 (*) )
NationalityType | GD | NationalityType - (A121 GD)
GRENS Coded value in Zone van lokale politie ( ->)  
( GRENS / GRENS / GRENS )
PoliceCoveredZoneCode | 5350 | PoliceCoveredZoneCode - (C244 5350)
Grensarbeid(st)er (uitsluitend Frankrijk) Coded value in Fiscaal statuut ( ->) uitsluitend Frankrijk : in de betekenis van met uitsluiting van iets anders, enkel en alleen Frankrijk. 
( Frontalier (France exclusivement) / Grenze Arbeitnehmer (nur Frankreich) / Cross-border worker (France only) )
FiscalStatusType | 54 | FiscalStatusType - (A175 54)
GRENSINSPECTEUR Coded value in Type beroep ( ->)  
( INSPECTEUR DES FRONTIERES / InspecteurDesFrontieres (*) / InspecteurDesFrontieres (*) )
OccupationType | 3737 | OccupationType - (X041 3737)
GRENSLEIE Coded value in Zone van lokale politie ( ->)  
( GRENSLEIE / GRENSLEIE / GRENSLEIE )
PoliceCoveredZoneCode | 5455 | PoliceCoveredZoneCode - (C244 5455)
GREPPELREINIGER (MIJNEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( NETTOYEUR DE RIGOLES (MINES) / NettoyeurDeRigoles(Mines) (*) / NettoyeurDeRigoles(Mines) (*) )
OccupationType | 1700 | OccupationType - (X041 1700)
griekenland Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( grece / Griechenland / Greece )
VictimFATNationalityType | 114 | VictimFATNationalityType - (CL2B 114)
Griekenland Coded value in Landcode van de risicoligging ( ->)  
( Grèce / Griechenland / Greece )
RiskObjectLocationCountryCode | GR | RiskObjectLocationCountryCode - (3009 GR)
Griekenland Coded value in Nationaliteit van de bestuurder ( ->)  
( Grèce / Grèce (*) / Grèce (*) )
DriverNationalityType | GR | DriverNationalityType - (5122 GR)
Griekenland Coded value in Landcode van de bestuurder ( ->)  
( Grèce / Griechenland / Greece )
DriverCountryType | GR | DriverCountryType - (5109 GR)
Griekenland Coded value in V-nemer- domicil.- landcode ( ->)  
( Grèce / Griechenland / Greece )
PolicyHolderDomicileCountryType | GR | PolicyHolderDomicileCountryType - (A189 GR)
Griekenland Coded value in Producent - landcode ( ->)  
( Grèce / Griechenland / Greece )
IntermediaryCountryType | GR | IntermediaryCountryType - (A469 GR)
Griekenland Coded value in Landcode ( ->)  
( Grèce / Griechenland / Greece )
CountryType | GR | CountryType - (519B GR)
Grieks Coded value in Taalcode van de betrokkene ( ->)  
( Grec / Griechisch / Greec )
PartyInvolvedLanguageType | 10 | PartyInvolvedLanguageType - (A10T 10)
Grieks Coded value in Taal ( ->)  
( Grec / Griechisch / Greec )
LanguageType | 10 | LanguageType - (A10C 10)
Griekse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( grecque / griechische / Greek )
NationalityType | GR | NationalityType - (A121 GR)
GRIESMEELMAKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( SEMOULIER / Semoulier (*) / Semoulier (*) )
OccupationType | 3025 | OccupationType - (X041 3025)
GRIFFIER (GERECHT) Coded value in Type beroep ( ->)  
( GREFFIER DE JUSTICE / GreffierDeJustice (*) / GreffierDeJustice (*) )
OccupationType | 377 | OccupationType - (X041 377)
Grijs Coded value in Kleur van het voertuig ( ->)  
( Gris / Grau / Grey )
VehicleColourType | D | VehicleColourType - (5019 D)
GRILLEERDER (VOEDINGSPRODUKTEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( GRILLEUR (PRODUITS ALIMENTAIRES) N.C.A. / Grilleur(ProduitsAlimentaires)N.C.A. (*) / Grilleur(ProduitsAlimentaires)N.C.A. (*) )
OccupationType | 3106 | OccupationType - (X041 3106)
Grimbergen Coded value in Zone van lokale politie ( ->)  
( Grimbergen / Grimbergen / Grimbergen )
PoliceCoveredZoneCode | 5410 | PoliceCoveredZoneCode - (C244 5410)
GRIMEUR Coded value in Type beroep ( ->)  
( GRIMEUR / Grimeur (*) / Grimeur (*) )
OccupationType | 3851 | OccupationType - (X041 3851)
Groen Coded value in Kleur van het voertuig ( ->)  
( Vert / Grün / Green )
VehicleColourType | B | VehicleColourType - (5019 B)
Groen papier Coded value in Type papier ( ->)  
( Papier vert / Grünbuch / Green pater )
DocumentPaperType | 2 | DocumentPaperType - (D121 2)
Groene kaart Coded value in Type af te drukken groene kaart ( ->)  
( Carte verte / Grüne Karte / Green card )
VehicleCertificateInsurancePrintType | 1 | VehicleCertificateInsurancePrintType - (5701 1)
Groene kaart Entity ( ->) Document door de verzekeraar uitgereikt dat de dekking van een voertuig bewijst. 
( Carte verte / Motor grüne Versicherungskarte / Motor insurance green card )
| GreenCard | - (DOC 004)
Groene kaart Coded value in Op te sturen documenten ( ->)  
( Carte verte / Grüne Karte / Green card )
DocumentRequestedType | 1 | DocumentRequestedType - (A547 1)
Groene kaart Coded value in Boorducument ( ->)  
( Carte Verte / Grüne Karte / Green card )
BoardDocumentType | 3 | BoardDocumentType - (A1DB 3)
Groene kaart/Attest motorfiets bij premievervaldagbericht Coded value in Type af te drukken groene kaart ( ->)  
( Carte verte/Attestation cyclomoteur à l'avis d'échéance / Grüne Karte/Bescheinigung Motorrad bei Stichdatumsbescheid / Premium advice note for green card/moped certificate )
VehicleCertificateInsurancePrintType | 3 | VehicleCertificateInsurancePrintType - (5701 3)
Groenland Coded value in Landcode ( ->)  
( Groenland / Grönland / Greenland )
CountryType | GL | CountryType - (519B GL)
Groenlandse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( groenlandais / grönländische / Greenlandish )
NationalityType | GL | NationalityType - (A121 GL)
GROENTEBOER PRIMEURVERKOPER Coded value in Type beroep ( ->)  
( GROSSISTE EN PRIMEURS / GrossisteEnPrimeurs (*) / GrossisteEnPrimeurs (*) )
OccupationType | 970 | OccupationType - (X041 970)
GROENTEKWEKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( MARAICHER / Maraicher (*) / Maraicher (*) )
OccupationType | 1145 | OccupationType - (X041 1145)
Groentenijverheid Coded value in Paritair comité ( ->)  
( Industrie des légumes / 118.09.00 (*) / Vegetables industries )
JointCommitteeType | 1180900 | JointCommitteeType - (A139 1180900)
GROENTEPRODUCENT Coded value in Type beroep ( ->)  
( PRODUCTEUR DE LEGUMES / ProducteurDeLegumes (*) / ProducteurDeLegumes (*) )
OccupationType | 1146 | OccupationType - (X041 1146)
Groenteteelt en teelt van tuinbouwzaden Coded value in Paritair comité ( ->)  
( Cultures maraîchères et semences horticoles / 145.06.00 (*) / Market gardening and horiculture seeds production )
JointCommitteeType | 1450600 | JointCommitteeType - (A139 1450600)
Groep personen - gemeenschap Entity ( ->) Object, dat een groep van personen identificeert die een gemeenschap vormen, en dat een rol kan spelen als verzekerd object, beschadigd object, ... Men denkt hierbij vooral aan waarborgen ter dekking van een aantasting van de lichamelijke integriteit. 
( Groupe de personnes - communauté / Gruppe von Personen - Gemeinschaft / Group of persons - community )
| Community | - ( )
Groep Zelfstandigen Coded value in Polistype ( ->) Betreft de afspraken tussen een rechtspersoon en haar zelfstandige medewerkers om aan de hand van verzekeringen (leven, overlijden, invaliditeit, hospitalisatie, ...) extra legale voordelen voor de zelfstandige medewerkers tot stand te brengen. De presta 
( Groupe Indépendants / Gruppe Selbstständiger / Group Life - Self-employed )
ContractPolicyType | 165 | ContractPolicyType - (A502 165)
Groepen A en B Coded value in Paritair comité ( ->)  
( Groupes A et B / 202.00.01 (*) / Groups a and b )
JointCommitteeType | 2020001 | JointCommitteeType - (A139 2020001)
Groepering Entity ( ->) Identificeert een betrokkene, in dit geval een groepering van personen. 
( Groupement / Gruppe / Group )
| Group | - ( )
Groepering van natuurlijke en/of rechtspersonen Coded value in Natuurlijk of rechtspersoon ( ->) Groepering van personen die als groep maar zonder rechtspersoonlijkheid een verzekeringscontract onderschrijven. 
( Groupement de personnes physiques et/ou morales / Gruppierung von natürlichen Personen und/oder Rechtspersonen / Group of natural and/or legal persons )
PersonType | 3 | PersonType - (A131 3)
Groeperingsnummer polis Attribute of Pakket ( ->) Nummer waaronder één of meerdere verzekeringscontracten tot één commercieel aanbod samengevoegd worden (bvb : een pakket van meerdere polissen uit verschillende domeinen). De polissen behouden ook een eigen polisnummer. 
( Codification : / / -> )
( Numéro de groupement de polices / Gruppierung-Vertragsnummer / Policygrouping number )
Package | PolicyPackageIdentifier | - (RFF 072)
Groepsverzekering - bijdragen Coded value in Fiscaliteit levensverzekeringspremie ( ->)  
( Assurance groupe - cotisations / Gruppenversicherung - Beiträge / Groupinsurance - contribution )
PremiumFiscalStatusType | 10 | PremiumFiscalStatusType - (1400 10)
Groepsverzekering - toelagen Coded value in Fiscaliteit levensverzekeringspremie ( ->)  
( Assurance groupe - allocations / Gruppenversicherung - Zulagen / Groupinsurance - allowances )
PremiumFiscalStatusType | 9 | PremiumFiscalStatusType - (1400 9)
Groepsverzekering - zelfstandige Coded value in Fiscaliteit levensverzekeringspremie ( ->)  
( Assurance groupe - indépendant / Gruppenversicherung - Selbstständige(r) / Goupinsurance - self-employed )
PremiumFiscalStatusType | 18 | PremiumFiscalStatusType - (1400 18)
Groeptype van het voertuig Attribute of Technicar gegevens ( ->) Maakt deel uit van het Technicar-bestand. 
( Codification : Groeptype van het voertuig / 563D / -> )
( Genre regroupement du véhicule / Gruppentyp des Fahrzeugs / Vehicle group type )
TechnicarData | VehicleGroupTypecode | VehicleGroupType - (ATT 563D)
GROEVEARBEIDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( CARRIER / Carrier (*) / Carrier (*) )
OccupationType | 1758 | OccupationType - (X041 1758)
groevearbeiders en soortgelijken Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( carriers et assimiles / Steinbruch-Arbeiter und ähnliche / quarry workers and similar )
InsuredOccupationType | 50200 | InsuredOccupationType - (2111 50200)
grondboorders Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( foreurs, sondeurs et assimiles / Bohrmaschinen - Forscher und verwandte Arbeiter / Drillers, pollsters and related workers )
InsuredOccupationType | 50500 | InsuredOccupationType - (2111 50500)
GRONDER (PAPIER) Coded value in Type beroep ( ->)  
( FONCEUR (PAPIER) / Fonceur(Papier) (*) / Fonceur(Papier) (*) )
OccupationType | 3327 | OccupationType - (X041 3327)
GRONDKANTWERKER (WEVERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( FONEUX (TISSAGE) / Foneux(Tissage) (*) / Foneux(Tissage) (*) )
OccupationType | 1899 | OccupationType - (X041 1899)
Grondstoffen Entity ( ->) Als dekking. Het is eigen aan een productieproces dat het grondstoffen verwerkt tot afgewerkte producten. Maar het is ook zo dat, wat een afgewerkt product is voor de ene, een grondstof is voor de andere. Van zand naar vlakglas, en van vlakglas naar een volledig vensterraam. 
( Matières premières / Rohstoffe / Raw materials )
| RawMaterialsCover | - ( 066)
Grondverplaatsing Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Mouvement de terrain / Boden-Verschiebung / Ground Displacement )
ClaimCircumstanceType | 395 | ClaimCircumstanceType - (C221 395)
Grondverzakking Coded value in Vorm ongeval ( ->)  
( Eboulement / Boden-Absenkung / Ground Subsidence )
EventAccidentShapeType | 021 | EventAccidentShapeType - (CQ81 021)
Grondwerken Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Travaux de terrassement / Schäden an unterirdischer Kanalisation / Damage to underground pipes )
ClaimCircumstanceType | 429 | ClaimCircumstanceType - (C221 429)
GRONDWERKER (STEENGROEVEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( TERRASSIER-CARRIER / Terrassier-Carrier (*) / Terrassier-Carrier (*) )
OccupationType | 1816 | OccupationType - (X041 1816)
GROOM (HOTEL) Coded value in Type beroep ( ->)  
( GROOM (HOTEL) / Groom(Hotel) (*) / Groom(Hotel) (*) )
OccupationType | 3836 | OccupationType - (X041 3836)
groot-britanie Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( grande-bretagne / Großbritannien / Great Britain )
VictimFATNationalityType | 112 | VictimFATNationalityType - (CL2B 112)
Groot-Brittanie Coded value in Producent - landcode ( ->)  
( Grande-Bretagne / Großbritannien / Great Britain )
IntermediaryCountryType | GB | IntermediaryCountryType - (A469 GB)
Groot-Brittanie Coded value in Landcode van de risicoligging ( ->)  
( Grande-Bretagne / Großbritannien / Great Britain )
RiskObjectLocationCountryCode | GB | RiskObjectLocationCountryCode - (3009 GB)
Groot-Brittannie Coded value in V-nemer- domicil.- landcode ( ->)  
( Grande-Bretagne / Großbritannien / Great Britain )
PolicyHolderDomicileCountryType | GB | PolicyHolderDomicileCountryType - (A189 GB)
Groot-Brittannie Coded value in Nationaliteit van de bestuurder ( ->)  
( Grande-Bretagne / Grandebretagne (*) / Grandebretagne (*) )
DriverNationalityType | GB | DriverNationalityType - (5122 GB)
Groot-Brittannie Coded value in Landcode van de bestuurder ( ->)  
( Grande-Bretagne / Großbritannien / Great Britain )
DriverCountryType | GB | DriverCountryType - (5109 GB)
GROOTHANDELAAR Coded value in Type beroep ( ->)  
( GROSSISTE / Grossiste (*) / Grossiste (*) )
OccupationType | 944 | OccupationType - (X041 944)
GROOTHANDELAAR IN DIEPVRIESPRODUKTEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( GROSSISTE EN PRODUITS SURGELES / GrossisteEnProduitsSurgeles (*) / GrossisteEnProduitsSurgeles (*) )
OccupationType | 971 | OccupationType - (X041 971)
GROOTHANDELAAR IN VOEDINGSMIDDELEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( GROSSISTE EN PRODUITS ALIMENTAIRES / GrossisteEnProduitsAlimentaires (*) / GrossisteEnProduitsAlimentaires (*) )
OccupationType | 968 | OccupationType - (X041 968)
GROOTHANDELAAR IN WIJNEN, LIKEUREN Coded value in Type beroep ( ->)  
( GROSSISTE EN VINS - LIQUEURS / GrossisteEnVins-Liqueurs (*) / GrossisteEnVins-Liqueurs (*) )
OccupationType | 969 | OccupationType - (X041 969)
groothandelaars Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( commercants de gros / Großhändler / wholesalers )
InsuredOccupationType | 30100 | InsuredOccupationType - (2111 30100)
Grootouder Entity ( ->) De ouder van een ouder van de betrokkene. 
( Grand-parent / Großeltern / Grandparent )
| GrandparentOf | - ( 105)
Grootvader / grootmoeder Coded value in Binding met verzekeringnemer ( ->)  
( Grand-père / grand-mère / Großvater/Großmutter / Grandfather / grandmother )
RelationPolicyHolderType | 3 | RelationPolicyHolderType - (CL91 3)
GROOTWERKER (KLEDING) Coded value in Type beroep ( ->)  
( FINISSEUR (CONFECTION) / Finisseur(Confection) (*) / Finisseur(Confection) (*) )
OccupationType | 2032 | OccupationType - (X041 2032)
GROSSIER Coded value in Type beroep ( ->)  
( COMMERCANT EN GROS / CommercantEnGros (*) / CommercantEnGros (*) )
OccupationType | 945 | OccupationType - (X041 945)
GROSSIER IN MELKPODRUKTEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( GROSSISTE EN PRODUITS LAITIERS (FROMAGES) / GrossisteEnProduitsLaitiers(Fromages) (*) / GrossisteEnProduitsLaitiers(Fromages) (*) )
OccupationType | 948 | OccupationType - (X041 948)
GROSSIER IN SLACHTVLEES Coded value in Type beroep ( ->)  
( CHEVILLARD / Chevillard (*) / Chevillard (*) )
OccupationType | 946 | OccupationType - (X041 946)
GROSSIER IN VISSEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( GROSSISTE EN POISSONS / GrossisteEnPoissons (*) / GrossisteEnPoissons (*) )
OccupationType | 950 | OccupationType - (X041 950)
Grote break Coded value in Marktsegment van het voertuig ( ->) Per 20140123, de merken/modellen Alpina D5 en B5 Touring / Audi A6 Avant / BMW 5 Touring / Cadillac CTS Sport Wagon / Citroen C5 Tourer / Ford Mondeo Clipper / Honda Accord Tourer / Jaguar XF Sportbrake / Mazda 6 Wagon / Mercedes E Break en CLS Shooting Brake / Opel Insignia Sports Tourer en Country Tourer / Peugeot 508 SW / Renault Laguna Grandtour / Skoda Superb Combi / Subaru Legacy Touring Wagon / Toyota Avensis Wagon / VW Passat Variant / Volvo V70  
( Grand break / Große Combi Auto / Large break )
VehicleMarketSegmentType | I | VehicleMarketSegmentType - (563E I)
Grote familiewagen Coded value in Marktsegment van het voertuig ( ->) 20140124: Alpina D5 en B5 / Audi A5 Sportback / BMW 5 en 5 Gran Turismo / Cadillac CTS Sedan / Chevrolet Malibu / Citroen C5 / Fisker Karma / Ford Mondeo / Honda Accord / Hyundai i40 Sedan / Infiniti Q50 / Kia Optima / Lexus GS / Mazda 6 Sedan / Mercedes E Berline / Opel Insignia / Peugeot 508 / Renault Laguna Berline / Skoda Superb / Subaru Legacy Sedan / Toyota Avensis Berline / VW Passat en CC / Volvo S80  
( Grande familiale / Große Familie Auto / Large family car )
VehicleMarketSegmentType | E | VehicleMarketSegmentType - (563E E)
Grote jeep-like Coded value in Marktsegment van het voertuig ( ->)  
( Grand jeep-like / Große jeep-like / Large jeep-like )
VehicleMarketSegmentType | V | VehicleMarketSegmentType - (563E V)
Grote monovolume Coded value in Marktsegment van het voertuig ( ->) 20140124: Chevrolet Orlando / Citroen C4 Picasso en C4 Grand Picasso en C8 / Dacia Lodgy / Ford C-Max Grand en S-Max en Galaxy / Kia Carens / Lancia Voyager / Mazda 5 / Mercedes Viano / Opel Zafira / Peugeot 5008 en 807 / Renault Megane Grand Scenic en Espace / Seat Altea XL en Alhambra / Ssangyong Rodius / Toyota Prius Grand en Verso / VW Sharan  
( Grand monospace / Große Monovolumen Auto / Large monovolume )
VehicleMarketSegmentType | P | VehicleMarketSegmentType - (563E P)
Grote natuurramp Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Cataclysme naturel / Naturkatastrophe / Natural cataclysm )
ClaimCircumstanceType | 352 | ClaimCircumstanceType - (C221 352)
Grote risico's Coded value in Type aansluiting bij mutualiteit ( ->)  
( Gros risques / Große Risiken / Big risks )
PersonMutualInsuranceCoverageType | 2 | PersonMutualInsuranceCoverageType - (CL90 2)
GSM Coded value in Boorducument ( ->)  
( GSM / Handy / GSM )
BoardDocumentType | 8 | BoardDocumentType - (A1DB 8)
GSM nummer Entity ( ->) Het nummer dat men moet vormen om met een mobiele telefoon in verbinding te treden. 
( Numéro GSM / Mobiltelefonnummer / Mobile telephone number )
| MobileTelephone | - ( 007)
Guadaloupe Coded value in Landcode ( ->)  
( Guadeloupe / Guadeloupe / Guadeloupe )
CountryType | GP | CountryType - (519B GP)
Guadeloupse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( guadeloupéen / von Guadeloupe / Guadeloupian )
NationalityType | GP | NationalityType - (A121 GP)
Guam Coded value in Landcode ( ->)  
( Guam / Guam / Guam )
CountryType | GU | CountryType - (519B GU)
Guamese Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( de Guam / guamische / Guamese )
NationalityType | GU | NationalityType - (A121 GU)
guatemala Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( guatemala / Guatemala / Guatemala )
VictimFATNationalityType | 413 | VictimFATNationalityType - (CL2B 413)
Guatemala Coded value in Landcode ( ->)  
( Guatemala / Guatemala / Guatemala )
CountryType | GT | CountryType - (519B GT)
Guatemalaanse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( guatémaltèque / guatemaltekische / Guatémaltèque2 (*) )
NationalityType | GT | NationalityType - (A121 GT)
Guatemalaanse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( guatémaltèque / guatemaltekische / Guatemala )
NationalityType | GCA | NationalityType - (A121 GCA)
Guernsey Coded value in Landcode ( ->)  
( Guernsey / Guernsey / Guernsey )
CountryType | GG | CountryType - (519B GG)
guerre, greves, emeutes Coded value in code schade ( ->)  
( guerre, greves, emeutes / Krieg - Streik - Aufruhr / War, strike, riot )
EventType | 8 | EventType - (8050 8)
GUID van het bericht Attribute of Bericht ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Codification : / / -> )
( GUID du message / GUID der Nachricht / Globally Unique IDentifier )
Message | MessageGUID | - (RFF 084)
GUID van het hoofdbericht Attribute of Technisch object - bijgevoegd document ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Codification : / / -> )
( GUID du message principal / GUID des Hauptbotschaft / GUID of the main message )
MessageTechOperEnclosedDocument | MessageGUIDReferenced | - (RFF 085)
GUILLOCHEERDER (GLAS, AARDEWERK) Coded value in Type beroep ( ->)  
( GUILLOCHEUR (VERRE - POTERIE) / Guillocheur(Verre-Poterie) (*) / Guillocheur(Verre-Poterie) (*) )
OccupationType | 2996 | OccupationType - (X041 2996)
GUILLOCHEERDER (METALEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( EMAILLEUR (METAUX) / Emailleur(Metaux) (*) / Emailleur(Metaux) (*) )
OccupationType | 2313 | OccupationType - (X041 2313)
guinea Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( guinee / Guinea / Guinea )
VictimFATNationalityType | 315 | VictimFATNationalityType - (CL2B 315)
Guinea Coded value in Landcode ( ->)  
( Guinée / Guinea / Guinea )
CountryType | RG | CountryType - (519B RG)
guinea bissau Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( guinee-bissau / Guinea-Bissau / Guinea-Bissau )
VictimFATNationalityType | 338 | VictimFATNationalityType - (CL2B 338)
Guinea-Bissau Coded value in Landcode ( ->)  
( Guinée-Bissau / Guinea-Bissau / Guinea-Bissau )
CountryType | GW | CountryType - (519B GW)
Guinese Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( guinéenne / guineische / Guinean )
NationalityType | RG | NationalityType - (A121 RG)
Guyaanse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( guyanienne / guyanische / Guyanienne2 (*) )
NationalityType | GY | NationalityType - (A121 GY)
Guyaanse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( guyanienne / guyanische / Guyanese )
NationalityType | GUY | NationalityType - (A121 GUY)
guyana Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( guyane / Guyana / Guyana )
VictimFATNationalityType | 521 | VictimFATNationalityType - (CL2B 521)
Guyana Coded value in Landcode ( ->)  
( Guyana / Guyana / Guyana )
CountryType | GY | CountryType - (519B GY)
Gymnastiek en atletiek Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Gymnastique et athlétisme / Gymnastik und Leichtathletik / Gymnastics and track and field )
ClaimCircumstanceType | 209 | ClaimCircumstanceType - (C221 209)
GYNECOLOOG Coded value in Type beroep ( ->)  
( OBSTETRICIEN / Obstetricien (*) / Obstetricien (*) )
OccupationType | 178 | OccupationType - (X041 178)