> Dictionary > Per letter ...
SYNTAX INDEPENDENT COMPONENTS

Implementation Related Components

Dictionary : H...
Name (sorted asc.) Type Definition - (Codelist) - (Translations) Technically XML - (Edifact)
ha Coded value in Eenheid ( ->) 1 hectare is 10000 vierkante meter (100 x 100 meter) 
( ha / ha / ha )
MeasureUnitType | 009 | MeasureUnitType - (X049 009)
HAACHT Coded value in Zone van lokale politie ( ->)  
( HAACHT / HAACHT / HAACHT )
PoliceCoveredZoneCode | 5395 | PoliceCoveredZoneCode - (C244 5395)
HAAKWERKSTER (MANUEEL) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CROCHETEUSE (MAINS) / Crocheteuse(Mains) (*) / Crocheteuse(Mains) (*) )
OccupationType | 1996 | OccupationType - (X041 1996)
HAARKAPPER Coded value in Type beroep ( ->)  
( COIFFEUR / Coiffeur (*) / Coiffeur (*) )
OccupationType | 3848 | OccupationType - (X041 3848)
HAARWASSTER Coded value in Type beroep ( ->)  
( SHAMPOINGNEUSE / Shampoingneuse (*) / Shampoingneuse (*) )
OccupationType | 3858 | OccupationType - (X041 3858)
HAARWERKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( POSTICHEUR / Posticheur (*) / Posticheur (*) )
OccupationType | 3854 | OccupationType - (X041 3854)
Hagel Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Grêle / Hagel / Hail )
ClaimCircumstanceType | 343 | ClaimCircumstanceType - (C221 343)
haiti Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( haiti / Haiti / Haiti )
VictimFATNationalityType | 419 | VictimFATNationalityType - (CL2B 419)
Haïti Coded value in Landcode ( ->)  
( Haïti / Haiti / Haiti )
CountryType | HT | CountryType - (519B HT)
Haïtiaanse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( haïtienne / haitianische / Haitian )
NationalityType | RH | NationalityType - (A121 RH)
Haitische Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( haitienne / haitische / haitienne (*) )
NationalityType | HT | NationalityType - (A121 HT)
HAKKENOPZETTER Coded value in Type beroep ( ->)  
( TALONNIER / Talonnier (*) / Talonnier (*) )
OccupationType | 2220 | OccupationType - (X041 2220)
Halfbroer, -zuster Entity ( ->) In nieuw samengestelde gezinnen, de broer of zus van betrokkene, langs enkel de vaders- of enkel de moeders-kant. 
( Demi-frère, demi-soeur / Halbbruder, -Schwester / Half-brother, -sister )
| HalfBrotherOrSisterOf | - ( 115)
Half-lichte materialen Coded value in Constructietype ( ->) Constructie opgetrokken uit deels brandbare materialen, zoals daar zijn hout, agglomeraten, kunststoffen. 
( Matériaux semi-légers / Halbleichte Materialien / Semi-light materials )
ConstructionType | 2 | ConstructionType - (3V12 2)
Hals (inbegrepen keel,nek,halswerv.) Coded value in Localisering kwetsuren/verwondingen ( ->)  
( Cou (y compris gorge, nuque,verteb.) / Hals (inklusive Kehle, Hals, Halswirbel) / Neck (included throat, neck, cervical vertebrae) )
EventAccidentInjuriesLocationType | 20 | EventAccidentInjuriesLocationType - (CQ57 20)
HALSBOORDMAAKSTER Coded value in Type beroep ( ->)  
( FAUX-COLIERE / Faux-Coliere (*) / Faux-Coliere (*) )
OccupationType | 2124 | OccupationType - (X041 2124)
HAMBEWERKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( JAMBONNIER / Jambonnier (*) / Jambonnier (*) )
OccupationType | 3190 | OccupationType - (X041 3190)
HAMERSMID Coded value in Type beroep ( ->)  
( MARTELEUR / Marteleur (*) / Marteleur (*) )
OccupationType | 2457 | OccupationType - (X041 2457)
Hamme/Waasmunster Coded value in Zone van lokale politie ( ->)  
( Hamme/Waasmunster / Hamme/Waasmunster / Hamme/Waasmunster )
PoliceCoveredZoneCode | 5435 | PoliceCoveredZoneCode - (C244 5435)
Hand (zonder de vingers) Coded value in Localisering kwetsuren/verwondingen ( ->)  
( Mains (les doigts exeptés) / Hand (ohne die Finger) / Hand (without the fingers) )
EventAccidentInjuriesLocationType | 43 | EventAccidentInjuriesLocationType - (CQ57 43)
Handel Coded value in Gebruik van het pand ( ->) Gebruik voor alle commerciële, industriële, landbouw- of artisanale activiteiten met of zonder winstgevend doel. 
( Commerce / Handel / Business )
BuildingUsageType | 5 | BuildingUsageType - (3100 5)
Handel in bieren en drinkwaters Coded value in Paritair comité ( ->)  
( Commerce de bière et eaux de boissons / 119.02.00 (*) / Beers and beverages trade )
JointCommitteeType | 1190200 | JointCommitteeType - (A139 1190200)
Handel in voedingswaren Coded value in Paritair comité ( ->)  
( Commerce alimentaire / 119.01.00 (*) / Food trade )
JointCommitteeType | 1190100 | JointCommitteeType - (A139 1190100)
Handel.enverteg.bieren,sterkedranken,... Coded value in Code beroep ( ->)  
( Marchands et repres.en bières,spirit.,... / Händler & Vertreter für Biere, Alkoholika, ... / Beer, spirits, etc. merchants & representatives )
DriverRiskClassType | 05 | DriverRiskClassType - (A197 05)
Handel.enverteg.bieren,sterkedranken,... Coded value in Risicoklasse (activiteit) ( ->)  
( Marchands et représ.en bières,spirit.,... / Händler und Vertreter für Biere, Alkoholika, ... / Beer, spirits, etc. merchants and representatives )
ActivityRiskClassType | 05 | ActivityRiskClassType - (5197 05)
Handelaar Coded value in Juridisch statuut ( ->)  
( Commercant / Händler / Merchants )
PersonLegalStatusType | 02 | PersonLegalStatusType - (A130 02)
Handelaar Coded value in V-nemer-werkgever-juridisch statuut ( ->)  
( Commerçant / Händler / Merchants )
PolicyHolderEmployerLegalStatusType | 2 | PolicyHolderEmployerLegalStatusType - (A1CS 2)
HANDELAAR Coded value in Type beroep ( ->)  
( NEGOCIANT / Negociant (*) / Negociant (*) )
OccupationType | 941 | OccupationType - (X041 941)
HANDELAAR IN AARDAPPELEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( NEGOCIANT EN POMME DE TERRE / NegociantEnPommeDeTerre (*) / NegociantEnPommeDeTerre (*) )
OccupationType | 960 | OccupationType - (X041 960)
HANDELAAR IN AUTO-ACCESSOIRES Coded value in Type beroep ( ->)  
( NEGOCIANT EN FOURNITURES AUTOS / NegociantEnFournituresAutos (*) / NegociantEnFournituresAutos (*) )
OccupationType | 964 | OccupationType - (X041 964)
HANDELAAR IN AUTO-ONDERDELEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( COMMERCANT EN ACCESSOIRES AUTOMOBILES / CommercantEnAccessoiresAutomobiles (*) / CommercantEnAccessoiresAutomobiles (*) )
OccupationType | 1003 | OccupationType - (X041 1003)
HANDELAAR IN BEHANGPAPIER Coded value in Type beroep ( ->)  
( NEGOCIANT EN PAPIER PEINT / NegociantEnPapierPeint (*) / NegociantEnPapierPeint (*) )
OccupationType | 966 | OccupationType - (X041 966)
HANDELAAR IN BLOEMEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( NEGOCIANT EN FLEURS / NegociantEnFleurs (*) / NegociantEnFleurs (*) )
OccupationType | 961 | OccupationType - (X041 961)
HANDELAAR IN BONT (KLEINHANDEL) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MARCHAND DE FOURRURES (DETAIL) / MarchandDeFourrures(Detail) (*) / MarchandDeFourrures(Detail) (*) )
OccupationType | 1008 | OccupationType - (X041 1008)
HANDELAAR IN BOUWMATERIALEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( NEGOCIANT EN MATERIAUX DE CONSTRUCTION / NegociantEnMateriauxDeConstruction (*) / NegociantEnMateriauxDeConstruction (*) )
OccupationType | 955 | OccupationType - (X041 955)
HANDELAAR IN CONFECTIEKLEDING Coded value in Type beroep ( ->)  
( NEGOCIANT EN CONFECTION / NegociantEnConfection (*) / NegociantEnConfection (*) )
OccupationType | 957 | OccupationType - (X041 957)
HANDELAAR IN GRANEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( NEGOCIANT EN GRAINS / NegociantEnGrains (*) / NegociantEnGrains (*) )
OccupationType | 958 | OccupationType - (X041 958)
HANDELAAR IN INDUSTRIELE PRODUKTEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( NEGOCIANT EN PRODUITS INDUSTRIELS / NegociantEnProduitsIndustriels (*) / NegociantEnProduitsIndustriels (*) )
OccupationType | 963 | OccupationType - (X041 963)
HANDELAAR IN KLEDING (KLEINHANDEL) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MARCHAND DE VETEMENTS (DETAIL) / MarchandDeVetements(Detail) (*) / MarchandDeVetements(Detail) (*) )
OccupationType | 1009 | OccupationType - (X041 1009)
HANDELAAR IN KOLEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( MARCHAND DE CHARBON (DETAIL) / MarchandDeCharbon(Detail) (*) / MarchandDeCharbon(Detail) (*) )
OccupationType | 994 | OccupationType - (X041 994)
HANDELAAR IN LINNENGOED (KLEINHANDEL) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MARCHAND DE LINGERIE (DETAIL) / MarchandDeLingerie(Detail) (*) / MarchandDeLingerie(Detail) (*) )
OccupationType | 1011 | OccupationType - (X041 1011)
HANDELAAR IN MUZIEKINSTRUMENTEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( COMMERCANT EN INSTRUMENTS DE MUSIQUE / CommercantEnInstrumentsDeMusique (*) / CommercantEnInstrumentsDeMusique (*) )
OccupationType | 1004 | OccupationType - (X041 1004)
HANDELAAR IN OLIEPRODUKTEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( NEGOCIANT EN PRODUITS PETROLIERS / NegociantEnProduitsPetroliers (*) / NegociantEnProduitsPetroliers (*) )
OccupationType | 953 | OccupationType - (X041 953)
HANDELAAR IN RARIETEITEN, ANTIQUITEITEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( BROCANTEUR / Brocanteur (*) / Brocanteur (*) )
OccupationType | 988 | OccupationType - (X041 988)
HANDELAAR IN SCHOENEN (KLEINHANDEL) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MARCHAND DE CHAUSSURES (DETAIL) / MarchandDeChaussures(Detail) (*) / MarchandDeChaussures(Detail) (*) )
OccupationType | 1010 | OccupationType - (X041 1010)
HANDELAAR IN SCHROOT (OUD IJZER) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MARCHAND DE FERRAILLES / MarchandDeFerrailles (*) / MarchandDeFerrailles (*) )
OccupationType | 992 | OccupationType - (X041 992)
HANDELAAR IN SCHROOT, IJZER EN METALEN (GERECUPEREERD) Coded value in Type beroep ( ->)  
( NEGOCIANT EN MITRAILLES, MARCHAND FER ET METAUX (RECUP.) / NegociantEnMitrailles,MarchandFerEtMetaux(Recup.) (*) / NegociantEnMitrailles,MarchandFerEtMetaux(Recup.) (*) )
OccupationType | 951 | OccupationType - (X041 951)
HANDELAAR IN SPEELGOED Coded value in Type beroep ( ->)  
( NEGOCIANT EN JOUETS / NegociantEnJouets (*) / NegociantEnJouets (*) )
OccupationType | 965 | OccupationType - (X041 965)
HANDELAAR IN TAPIJTEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( MARCHAND DE TAPIS / MarchandDeTapis (*) / MarchandDeTapis (*) )
OccupationType | 1012 | OccupationType - (X041 1012)
HANDELAAR IN TEXTIEL Coded value in Type beroep ( ->)  
( NEGOCIANT EN TEXTILE / NegociantEnTextile (*) / NegociantEnTextile (*) )
OccupationType | 956 | OccupationType - (X041 956)
HANDELAAR IN TWEEDEHANDSBOEKEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( BOUQUINISTE / Bouquiniste (*) / Bouquiniste (*) )
OccupationType | 999 | OccupationType - (X041 999)
HANDELAAR IN VISVANGSTARTIKELEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( COMMERCANT EN ARTICLES DE PECHE / CommercantEnArticlesDePeche (*) / CommercantEnArticlesDePeche (*) )
OccupationType | 1005 | OccupationType - (X041 1005)
HANDELAAR IN VOEDER EN STRO Coded value in Type beroep ( ->)  
( NEGOCIANT EN FOURRAGE ET PAILLE / NegociantEnFourrageEtPaille (*) / NegociantEnFourrageEtPaille (*) )
OccupationType | 959 | OccupationType - (X041 959)
HANDELAAR IN VOEDINGSMIDDELEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( COMMERCANT EN PRODUITS ALIMENTAIRES / CommercantEnProduitsAlimentaires (*) / CommercantEnProduitsAlimentaires (*) )
OccupationType | 981 | OccupationType - (X041 981)
HANDELAAR IN VOEDINGSMIDDELEN (LANDBOUW) Coded value in Type beroep ( ->)  
( NEGOCIANT EN AGRO-ALIMENT / NegociantEnAgro-Aliment (*) / NegociantEnAgro-Aliment (*) )
OccupationType | 962 | OccupationType - (X041 962)
Handelaars Coded value in Verzekeringsnemer - beroepscode ( ->)  
( Commercants / Händler / Merchants )
PolicyHolderOccupationType | 30 | PolicyHolderOccupationType - (A141 30)
Handelaars- en testritplaten 2-wielers Coded value in Gebruik van het voertuig ( ->)  
( Plaques marchand et essai 2 roues / Händler- und Probenummernschild Zweirad / Sales and temporary plate 2 wheels )
VehicleUsageType | 92 | VehicleUsageType - (5200 92)
Handelaarsplaat aanhangwagen Coded value in Type van het voertuig volgens DIV ( ->)  
( Plaque marchand remorque / Handelsschild Anhänger / Trailer sales plate )
VehicleType | HR | VehicleType - (5003 HR)
Handelaarsplaat aanhangwagen Coded value in Type aanhangwagen volgens DIV ( ->)  
( Plaque marchand remorque / Händlernummernschild für Anhänger / Trailer sales plate )
VehicleTrailerVroType | HR | VehicleTrailerVroType - (5503 HR)
Handelaarsplaat aanhangwagen Coded value in Type nummerplaat ( ->)  
( Plaque marchand remorque / Handelsschild Anhänger / Trailer sales plate )
VehicleRegistrationType | HR | VehicleRegistrationType - (5008 HR)
Handelaarsplaat auto Coded value in Type nummerplaat ( ->)  
( Plaque marchand auto / Handelsschild Kfz / Car sales plate )
VehicleRegistrationType | MH | VehicleRegistrationType - (5008 MH)
Handelaarsplaat moto Coded value in Type nummerplaat ( ->)  
( Plaque marchand moto / Handelsschild Motorrad / Motorcycle sales plate )
VehicleRegistrationType | M8 | VehicleRegistrationType - (5008 M8)
Handelaarsplaat motor Coded value in Type van het voertuig volgens DIV ( ->)  
( Plaque marchand moto / Handelsschild Motorrad / Motorcycle sales plate )
VehicleType | M8 | VehicleType - (5003 M8)
Handelaarsplaat wagen Coded value in Type van het voertuig volgens DIV ( ->)  
( Plaque marchand auto / Handelsschild Pkw / Car sales plate )
VehicleType | MH | VehicleType - (5003 MH)
Handelaarsplaten 4-wielers Coded value in Gebruik van het voertuig ( ->)  
( Plaque marchand 4 roues / Händlernummernschild Vierrad / Sales plate 4 wheels )
VehicleUsageType | 91 | VehicleUsageType - (5200 91)
Handelaarsplaten en Proefrittenplaten Coded value in Polistype ( ->) Als polistype voorbehouden aan polissen die enkel handelaarplaten en/of proefrittenplaten verzekeren. Inbegrepen de aanhangwagens die deze voertuigen mogen trekken. 
( Plaques marchands et Plaques essais / Handels- und Versuchsschilder / Registrations for test-drives and commercial purposes )
ContractPolicyType | 515 | ContractPolicyType - (A502 515)
HANDELSAGENT Coded value in Type beroep ( ->)  
( AGENT COMMERCIAL / AgentCommercial (*) / AgentCommercial (*) )
OccupationType | 1062 | OccupationType - (X041 1062)
HANDELSANIMATOR Coded value in Type beroep ( ->)  
( ANIMATEUR COMMERCIAL / AnimateurCommercial (*) / AnimateurCommercial (*) )
OccupationType | 1086 | OccupationType - (X041 1086)
HANDELSATTACHE Coded value in Type beroep ( ->)  
( ATTACHE COMMERCIAL / AttacheCommercial (*) / AttacheCommercial (*) )
OccupationType | 1066 | OccupationType - (X041 1066)
HANDELSBEMIDDELAAR Coded value in Type beroep ( ->)  
( INTERMEDIAIRE COMMERCIAL / IntermediaireCommercial (*) / IntermediaireCommercial (*) )
OccupationType | 1056 | OccupationType - (X041 1056)
Handelscode (NACE) Attribute of Commercieel gebouw ( ->) Code die aanduidt welke soort handel in het verzekerde risico bedreven wordt.  
( Codification : / / -> )
( Code commerce ( NACE ) / Handelscode (NACE) / Business code (NACE) )
CommercialBuilding | CommercialBuildingNACECode | - (ATT 3103)
Handelscode (NACE-BEL 2008) Attribute of Commercieel gebouw ( ->) De activiteitennomenclatuur NACE-BEL 2008 is opgebouwd volgens de hiernavolgende hiërarchische niveaus: secties en subsecties (gecodeerd met letters), vervolgens afdelingen (2 cijfers), groepen (3 cijfers), klassen (4 cijfers) en subklassen (5 cijfers). Zie : http://statbel.fgov.be/figures/nacebel2008_nl.asp. Dit is een externe waardenlijst: het beheer ligt niet in de handen van Telebib. 
( Codification : / / -> )
( Code commerce (NACE-BEL 2008) / Handelscode (NACE-BEL 2008) / Business code (NACE-BEL 2008) )
CommercialBuilding | CommercialBuildingNACEBEL2008Code | - (ATT 3105)
Handelscode (NACE-BEL 2008) Attribute of Verzekeringsnemer ( ->) De activiteitennomenclatuur NACE-BEL 2008 is opgebouwd volgens de hiernavolgende hiërarchische niveaus: secties en subsecties (gecodeerd met letters), vervolgens afdelingen (2 cijfers), groepen (3 cijfers), klassen (4 cijfers) en subklassen (5 cijfers). Zie : http://statbel.fgov.be/figures/nacebel2008_nl.asp. Dit is een externe waardenlijst: het beheer ligt niet in de handen van Telebib. 
( Codification : / / -> )
( Code commerce (NACE-BEL 2008) / Handelscode (NACE-BEL 2008) / Business code (NACE-BEL 2008) )
PolicyHolder | PolicyHolderNACEBEL2008Code | - (ATT 3105)
Handelscode (NACE-BEL 2008) Attribute of Slachtoffer ( ->) De activiteitennomenclatuur NACE-BEL 2008 is opgebouwd volgens de hiernavolgende hiërarchische niveaus: secties en subsecties (gecodeerd met letters), vervolgens afdelingen (2 cijfers), groepen (3 cijfers), klassen (4 cijfers) en subklassen (5 cijfers). Zie : http://statbel.fgov.be/figures/nacebel2008_nl.asp. Dit is een externe waardenlijst: het beheer ligt niet in de handen van Telebib. 
( Codification : / / -> )
( Code commerce (NACE-BEL 2008) / Handelscode (NACE-BEL 2008) / Business code (NACE-BEL 2008) )
Victim | VictimNACEBEL2008Code | - (ATT 3105)
Handelscode (NACEBEL) Attribute of Slachtoffer ( ->) De activiteitennomenclatuur NACE-BEL is opgebouwd volgens de hiernavolgende hiërarchische niveaus: secties en subsecties (gecodeerd met letters), vervolgens afdelingen (2 cijfers), groepen (3 cijfers), klassen (4 cijfers) en subklassen (5 cijfers). Zie :  
( Codification : / / -> )
( Code commerce (NACEBEL) / Handelscode (NACEBEL) / Business code (NACEBEL) )
Victim | VictimNACEBELCode | - (ATT 3104)
Handelscode (NACEBEL) Attribute of Commercieel gebouw ( ->) De activiteitennomenclatuur NACE-BEL is opgebouwd volgens de hiernavolgende hiërarchische niveaus: secties en subsecties (gecodeerd met letters), vervolgens afdelingen (2 cijfers), groepen (3 cijfers), klassen (4 cijfers) en subklassen (5 cijfers). Zie : -- De activiteitennomenclatuur NACE-BEL is opgebouwd volgens de hiernavolgende hiërarchische niveaus: secties en subsecties (gecodeerd met letters), vervolgens afdelingen (2 cijfers), groepen (3 cijfers), klassen (4 cijfers) en subklassen (5 cijfers). Zie :  
( Codification : / / -> )
( Code commerce (NACEBEL) / Handelscode (NACEBEL) / Business code (NACEBEL) )
CommercialBuilding | CommercialBuildingNACEBELCode | - (ATT 3104)
Handelscode (NACEBEL) Attribute of Verzekeringsnemer ( ->) De activiteitennomenclatuur NACE-BEL is opgebouwd volgens de hiernavolgende hiërarchische niveaus: secties en subsecties (gecodeerd met letters), vervolgens afdelingen (2 cijfers), groepen (3 cijfers), klassen (4 cijfers) en subklassen (5 cijfers). Zie :  
( Codification : / / -> )
( Code commerce (NACEBEL) / Handelscode (NACEBEL) / Business code (NACEBEL) )
PolicyHolder | PolicyHolderNACEBELCode | - (ATT 3104)
HANDELSDIRECTEUR (IN DIENSTVERBAND) Coded value in Type beroep ( ->)  
( DIRECTEUR (COMMERCE) LIE PAR UN CONTRAT / Directeur(Commerce)LieParUnContrat (*) / Directeur(Commerce)LieParUnContrat (*) )
OccupationType | 648 | OccupationType - (X041 648)
HANDELSEXPERT Coded value in Type beroep ( ->)  
( EXPERT COMMERCIAL / ExpertCommercial (*) / ExpertCommercial (*) )
OccupationType | 1072 | OccupationType - (X041 1072)
HANDELSFILIAALBEHEERDER (ZELFSTANDIGE) Coded value in Type beroep ( ->)  
( GERANT DE FILIALE DE COMMERCE (INDEPENDANT) / GerantDeFilialeDeCommerce(Independant) (*) / GerantDeFilialeDeCommerce(Independant) (*) )
OccupationType | 974 | OccupationType - (X041 974)
Handelsgalerij Coded value in Bestemming van het gebouw ( ->)  
( Galerie commerciale / Handel-Galerie / Trade Gallery )
BuildingAllocationType | 12 | BuildingAllocationType - (3172 12)
HANDELSGELASTIGDE Coded value in Type beroep ( ->)  
( DELEGUE COMMERCIAL / DelegueCommercial (*) / DelegueCommercial (*) )
OccupationType | 1063 | OccupationType - (X041 1063)
Handelshuis Coded value in Bestemming van het gebouw ( ->)  
( Maison de commerce / Handelshaus / Trading House )
BuildingAllocationType | 1 | BuildingAllocationType - (3172 1)
Handelshuis Coded value in Aard gebouw ( ->)  
( Maison de commerce / Handelshaus / Trading House )
BuildingType | 01 | BuildingType - (3173 01)
HANDELSINGENIEUR Coded value in Type beroep ( ->)  
( INGENIEUR COMMERCIAL / IngenieurCommercial (*) / IngenieurCommercial (*) )
OccupationType | 91 | OccupationType - (X041 91)
HANDELSINSPECTEUR Coded value in Type beroep ( ->)  
( INSPECTEUR COMMERCIAL / InspecteurCommercial (*) / InspecteurCommercial (*) )
OccupationType | 1069 | OccupationType - (X041 1069)
HANDELSRAADGEVER Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONSEILLER ECONOMIQUE / ConseillerEconomique (*) / ConseillerEconomique (*) )
OccupationType | 608 | OccupationType - (X041 608)
Handelsregisternummer Attribute of Wettelijk geregistreerd persoon ( ->) Formaat : tot op heden zijn er geen specificaties opgegeven. 
( Codification : / / -> )
( Numéro registre de commerce / Handelsregister-Nummer / Trade Register number )
RegisteredLegalPerson | TradeRegisterNumber | - (RFF 026)
HANDELSREIZIGER Coded value in Type beroep ( ->)  
( VOYAGEUR DE COMMERCE / VoyageurDeCommerce (*) / VoyageurDeCommerce (*) )
OccupationType | 1065 | OccupationType - (X041 1065)
Handelsreizigers en handelsvertegenwoord Coded value in Verzekeringsnemer - beroepscode ( ->)  
( Voyageurs et représentants de commerce / Commercial Reisenden und Handelsvertretern / Commercial travellers and trade representatives )
PolicyHolderOccupationType | 32 | PolicyHolderOccupationType - (A141 32)
handelsreizigers en -vertegenwoordige Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( voyageurs et representants de commerc / Commercial Reisenden und Handelsvertretern / Commercial travellers and trade representatives )
InsuredOccupationType | 32100 | InsuredOccupationType - (2111 32100)
HANDELSVERANTWOORDELIJKE Coded value in Type beroep ( ->)  
( RESPONSABLE COMMERCIAL / ResponsableCommercial (*) / ResponsableCommercial (*) )
OccupationType | 1109 | OccupationType - (X041 1109)
Handelsvereniging bij wijze van deelneming Coded value in Collectiviteit ( ->)  
( Association Commerciale par participation / Fachverband durch Beteiligung / Trade Association by way of participation )
GroupType | 22 | GroupType - (A135 22)
HANDELSVERTALER Coded value in Type beroep ( ->)  
( TRADUCTEUR COMMERCIAL / TraducteurCommercial (*) / TraducteurCommercial (*) )
OccupationType | 549 | OccupationType - (X041 549)
HANDELSVERTEGENWOORDIGER Coded value in Type beroep ( ->)  
( REPRESENTANT DE COMMERCE / RepresentantDeCommerce (*) / RepresentantDeCommerce (*) )
OccupationType | 1064 | OccupationType - (X041 1064)
HANDLANGER N.E.V. Coded value in Type beroep ( ->)  
( MANOEUVRE N.C.A. / ManoeuvreN.C.A. (*) / ManoeuvreN.C.A. (*) )
OccupationType | 3703 | OccupationType - (X041 3703)
handlangers n.e.v. Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( manoeuvres n.c.a. / Schergen mehrdeutige erwähnt / Helpers unclassified )
InsuredOccupationType | 89900 | InsuredOccupationType - (2111 89900)
HANDSCHOENENMAKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( GANTIER / Gantier (*) / Gantier (*) )
OccupationType | 2134 | OccupationType - (X041 2134)
HANDWERKMAN HOUTEN VOORWERPEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( ARTISAN ARTICLES EN BOIS / ArtisanArticlesEnBois (*) / ArtisanArticlesEnBois (*) )
OccupationType | 2652 | OccupationType - (X041 2652)
HANDWERKMAN MANDENMAKERIJ Coded value in Type beroep ( ->)  
( ARTISAN ARTICLES DE VANNERIE / ArtisanArticlesDeVannerie (*) / ArtisanArticlesDeVannerie (*) )
OccupationType | 2653 | OccupationType - (X041 2653)
handwerktuigen (elektrische) Coded value in Type gebruikte materieel ( ->)  
( outils a main (electriques) / Handwerkzeuge (elektrisch) / hand tools (electric) )
ActivityEquipmentType | 342 | ActivityEquipmentType - (CQ79 342)
handzetters en machinezetters Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( compositeurs et typographes / Hand-Setter und Maschine Setter / hand setters and machine setters )
InsuredOccupationType | 81100 | InsuredOccupationType - (2111 81100)
HANGSLOTENMAKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( CADENASSIER / Cadenassier (*) / Cadenassier (*) )
OccupationType | 2350 | OccupationType - (X041 2350)
HANO Coded value in Zone van lokale politie ( ->)  
( HANO / HANO / HANO )
PoliceCoveredZoneCode | 5372 | PoliceCoveredZoneCode - (C244 5372)
Harde materialen Coded value in Constructietype ( ->) Constructie opgetrokken uit op zich onbrandbare materialen, zoals daar zijn steen, beton, staal, glas. 
( Matériaux durs / Harte Materialien / Heavy materials )
ConstructionType | 1 | ConstructionType - (3V12 1)
Hardtop Coded value in Type cabrio ( ->) Cabrio met een dak in harde materialen, zoals staal of versterkte vezels.  
( Hardtop / Hardtop / Hardtop )
ConvertibleType | H | ConvertibleType - (561B H)
HARINGROKER (VIS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( SAURISSEUR (POISSONS) / Saurisseur(Poissons) (*) / Saurisseur(Poissons) (*) )
OccupationType | 3153 | OccupationType - (X041 3153)
HASPELAARSTER Coded value in Type beroep ( ->)  
( HASPLEUSE / Haspleuse (*) / Haspleuse (*) )
OccupationType | 1871 | OccupationType - (X041 1871)
Hasselt Coded value in Zetelnummer van de verzekeraar ( ->)  
( Hasselt / Hasselt / Hasselt )
InsurerBranchType | 35 | InsurerBranchType - (A012 35)
Hasselt Coded value in Schadebeheer - zetel ( ->)  
( Hasselt / Hasselt / Hasselt )
ClaimManagementBranchType | 35 | ClaimManagementBranchType - (C001 35)
Hasselt Coded value in Derden - zetel schadebeheer ( ->)  
( Hasselt / Hasselt / Hasselt )
AdversaryManagementBranchType | 35 | AdversaryManagementBranchType - (C115 35)
hasselt Coded value in afzender - zetel ( ->)  
( hasselt / Hasselt / Hasselt )
SenderOfficeSeatType | 35 | SenderOfficeSeatType - (Z211 35)
hasselt Coded value in bestemmeling - zetel ( ->)  
( hasselt / Hasselt / Hasselt )
DestineeBranchType | 35 | DestineeBranchType - (Z311 35)
Hatchback Coded value in Type van het voertuig volgens DIV ( ->)  
( Voiture à hayon arrière / Auto mit Heckklappe / Hatchback )
VehicleType | AB | VehicleType - (5003 AB)
Hatchback Coded value in Type model ( ->)  
( Hatchback / Hatchback / Hatchback )
VehicleModelType | 3 | VehicleModelType - (5612 3)
HAVENARBEIDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( DOCKER / Docker (*) / Docker (*) )
OccupationType | 3661 | OccupationType - (X041 3661)
havenarbeiders Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( dockers, chargeurs, dechargeurs de po / Hafenarbeiter / port workers )
InsuredOccupationType | 89100 | InsuredOccupationType - (2111 89100)
Havenarbeiders, laders en lossers, handl Coded value in Verzekeringsnemer - beroepscode ( ->)  
( Dockers et manutentionnaires, manoeuvres / Hafenarbeiter - Lader und Entlader - Handlanger / Dockers, loaders and unloaders, helpers )
PolicyHolderOccupationType | 89 | PolicyHolderOccupationType - (A141 89)
HAVENCOMMISSARIS Coded value in Type beroep ( ->)  
( COMMISSAIRE DE PORT / CommissaireDePort (*) / CommissaireDePort (*) )
OccupationType | 1594 | OccupationType - (X041 1594)
HAVENKAPITEIN Coded value in Type beroep ( ->)  
( CAPITAINE DE PORT / CapitaineDePort (*) / CapitaineDePort (*) )
OccupationType | 1593 | OccupationType - (X041 1593)
HAVENLOODS Coded value in Type beroep ( ->)  
( LAMANEUR / Lamaneur (*) / Lamaneur (*) )
OccupationType | 1501 | OccupationType - (X041 1501)
hawai Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( hawai / Hawai / Hawai )
VictimFATNationalityType | 682 | VictimFATNationalityType - (CL2B 682)
HAZODI Coded value in Zone van lokale politie ( ->)  
( HAZODI / HAZODI / HAZODI )
PoliceCoveredZoneCode | 5370 | PoliceCoveredZoneCode - (C244 5370)
Heardeiland en McDonaldeilanden Coded value in Landcode ( ->)  
( Heard, Île et McDonald, Îles / Heard und McDonaldinseln / Heard Island and McDonald Islands )
CountryType | HM | CountryType - (519B HM)
Heelkundige kosten Entity ( ->) Als dekking. Al of niet in het geval van een ziekenhuisopname, de kost van een heelkundige ingreep of operatie (chirurgie). 
( Frais opératoires / Chirurgische Aufwendungen / Surgical expenses )
| SurgicalExpensesCover | - ( 034)
heftrucks Coded value in Type gebruikte materieel ( ->)  
( chariots autoleveurs / Stapler / (fork-)lift trucks )
ActivityEquipmentType | 216 | ActivityEquipmentType - (CQ79 216)
heilige stoel Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( saint-siege / Heiliger Stuhl / Holy See )
VictimFATNationalityType | 133 | VictimFATNationalityType - (CL2B 133)
Heimelijke binnendringing Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Introduction furtive / Diebstahl mit Eindringen / Theft following a sneaky break-in )
ClaimCircumstanceType | 370 | ClaimCircumstanceType - (C221 370)
HEKLA Coded value in Zone van lokale politie ( ->)  
( HEKLA / HEKLA / HEKLA )
PoliceCoveredZoneCode | 5349 | PoliceCoveredZoneCode - (C244 5349)
Hekmotor met geïntegreerde uitlaat Coded value in Scheepsmotor - plaatsing ( ->)  
( Embase arrière avec échappement intégré / Heckmotor mit integrierter Auspuff / Sternmounted with integrated exhaust )
WaterVehicleEnginePlacementType | 02 | WaterVehicleEnginePlacementType - (5804 02)
Hekmotor zonder geïntegreerde uitlaat Coded value in Scheepsmotor - plaatsing ( ->)  
( Embase arrière sans échappement intégré / (Heckmotor ohne integrierter Auspuff / Sternmounted without integrated exhaust )
WaterVehicleEnginePlacementType | 03 | WaterVehicleEnginePlacementType - (5804 03)
Hele wereld Coded value in Bestemming reis ( ->)  
( Monde entier / Ganze Welt / Whole world )
TripDestinationType | 2 | TripDestinationType - (9302 2)
HELIOGRAVEERDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( HELIOGRAVEUR / Heliograveur (*) / Heliograveur (*) )
OccupationType | 2862 | OccupationType - (X041 2862)
HELMENGIETER Coded value in Type beroep ( ->)  
( CASQUIER / Casquier (*) / Casquier (*) )
OccupationType | 2073 | OccupationType - (X041 2073)
HELMENMAKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( MOULEUR DE CASQUES (CHAPEAUX) / MouleurDeCasques(Chapeaux) (*) / MouleurDeCasques(Chapeaux) (*) )
OccupationType | 2071 | OccupationType - (X041 2071)
HELMENMONTEERDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( MONTEUR DE CASQUES (CHAPEAUX) / MonteurDeCasques(Chapeaux) (*) / MonteurDeCasques(Chapeaux) (*) )
OccupationType | 2072 | OccupationType - (X041 2072)
HELPER VERKOOP Coded value in Type beroep ( ->)  
( AUXILIAIRE DE VENTE / AuxiliaireDeVente (*) / AuxiliaireDeVente (*) )
OccupationType | 1089 | OccupationType - (X041 1089)
HEMATOLOOG Coded value in Type beroep ( ->)  
( HEMATOLOGUE / Hematologue (*) / Hematologue (*) )
OccupationType | 136 | OccupationType - (X041 136)
HENNEPBEWERKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( CHANVRIER / Chanvrier (*) / Chanvrier (*) )
OccupationType | 1849 | OccupationType - (X041 1849)
HERBERGIER Coded value in Type beroep ( ->)  
( AUBERGISTE / Aubergiste (*) / Aubergiste (*) )
OccupationType | 1019 | OccupationType - (X041 1019)
Herenhuis Coded value in Type woning - detail ( ->) Constructie, oorspronkelijk opgetrokken door een heer van stand, met de bedoeling deze te bewonen. 
( Maison de maître / Herrenhaus / Mansion )
BuildingResidenceDetailType | 9 | BuildingResidenceDetailType - (3171 9)
HERENKAPPER Coded value in Type beroep ( ->)  
( SALONNIER (COIFFURE) / Salonnier(Coiffure) (*) / Salonnier(Coiffure) (*) )
OccupationType | 3850 | OccupationType - (X041 3850)
HERKO Coded value in Zone van lokale politie ( ->)  
( HERKO / HERKO / HERKO )
PoliceCoveredZoneCode | 5393 | PoliceCoveredZoneCode - (C244 5393)
HERMETON ET HEURE Coded value in Zone van lokale politie ( ->)  
( HERMETON ET HEURE / HERMETON ET HEURE / HERMETON ET HEURE )
PoliceCoveredZoneCode | 5315 | PoliceCoveredZoneCode - (C244 5315)
Herneming werk Coded value in Onderwerp/voorwerp geschil ( ->)  
( Reprise du travail / Wiederbelebung-Arbeit / Work restart )
EventAccidentDiscussionSubjectType | 02 | EventAccidentDiscussionSubjectType - (CQIG 02)
Herneming werk na hernieuwe aanval Coded value in Type gebeurtenis A.O. ( ->)  
( Reprise du travail après rechute / Wiederbelebung Arbeit nach erneuten Angriff / Work restart following recurring sickness )
EventAccidentWorkersCompensationType | 06 | EventAccidentWorkersCompensationType - (CQIE 06)
Herneming werk na TI Coded value in Type gebeurtenis A.O. ( ->)  
( Reprise du travail après I.T. / Wiederbelebung Arbeit nach vorübergehende Behinderung / Work restart following temporary incapacity )
EventAccidentWorkersCompensationType | 03 | EventAccidentWorkersCompensationType - (CQIE 03)
Hernieuwe aanval - tot Coded value in Type gebeurtenis A.O. ( ->)  
( Rechute - jusqu'à / erneuten Angriff - bis / Recurrent incapacity - until )
EventAccidentWorkersCompensationType | 05 | EventAccidentWorkersCompensationType - (CQIE 05)
Hernieuwe aanval - vanaf Coded value in Type gebeurtenis A.O. ( ->)  
( Rechute - à partir de / erneuten Angriff - ab / Recurrent incapacity - starting )
EventAccidentWorkersCompensationType | 04 | EventAccidentWorkersCompensationType - (CQIE 04)
Hernieuwing Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Prolongation / Erneuerung / Renewal )
| Renewal | - ( )
hernieuwing of vervanging Coded value in voorstel - type ( ->)  
( renouvellement ou remplacement / Erneuerung oder Ersatzung / renewal or replacement )
ProposalType | 2 | ProposalType - (D201 2)
Herst. niet ingel., aangesloten, overe. Coded value in Statuut direkte betaling ( ->)  
( Rép. non renseigné, raccordé, convent. / Werkstatt nicht informiert - verbunden oder vereinbart / Repairer not informed, connected, agreed )
KnockForKnockPaymentDirectStatusType | 4 | KnockForKnockPaymentDirectStatusType - (C4E5 4)
Herstal Coded value in Zone van lokale politie ( ->)  
( Herstal / Herstal / Herstal )
PoliceCoveredZoneCode | 5279 | PoliceCoveredZoneCode - (C244 5279)
Herstelbon Coded value in Stuur aangeduide document terug ( ->)  
( Bon de réparation / Reparatur-Gutschein / Repair slip )
DocumentReturnRequestType | 6 | DocumentReturnRequestType - (C4C0 6)
Hersteller Coded value in Stuur bijkomende zending naar de aangeduide bestemmeling ( ->)  
( Réparateur / Reparatur Ausführender / Repairer )
SubmissionAddedRecipientType | R | SubmissionAddedRecipientType - (C4CB R)
Hersteller Coded value in Type gegevensinvoerder ( ->)  
( Réparateur / Reparatur Ausführender / Repairer )
PersonDataEntryOperatorType | R | PersonDataEntryOperatorType - (C4A7 R)
Hersteller Coded value in Verzender van het document ( ->)  
( Réparateur / Reparatur Ausführender / Repairer )
DocumentSenderType | R | DocumentSenderType - (C4CA R)
Hersteller Entity ( ->) Partij-rol. Inbegrepen degene die de eerste beschermingsmaatregelen neemt. Inbegrepen zij die assistentie verlenen, repatriëringen. 
( Réparateur / Reparaturunternehmen / Repairer )
| Repairer | - ( 021)
Hersteller Coded value in Oorsprong expertiseaanvraag ( ->)  
( Réparateur / Reparatur Ausführender / Repairer )
AssessmentRequestOriginType | R | AssessmentRequestOriginType - (C418 R)
Hersteller Coded value in Stuur bericht aan aangeduide bestemmeling ( ->)  
( Réparateur / Reparatur Ausführender / Repairer )
MessageSendToRecipientType | C | MessageSendToRecipientType - (C4C1 C)
HERSTELLER BONT Coded value in Type beroep ( ->)  
( RETOUCHEUR (FOURRURES) / Retoucheur(Fourrures) (*) / Retoucheur(Fourrures) (*) )
OccupationType | 2047 | OccupationType - (X041 2047)
HERSTELLER FIETSEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( REPARATEUR DE VELOS / ReparateurDeVelos (*) / ReparateurDeVelos (*) )
OccupationType | 2449 | OccupationType - (X041 2449)
HERSTELLER FOTOTOESTELLEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( REPARATEUR D'APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES / ReparateurD'AppareilsPhotographiques (*) / ReparateurD'AppareilsPhotographiques (*) )
OccupationType | 2348 | OccupationType - (X041 2348)
HERSTELLER MOTORRIJWIELEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( REPARATEUR DE VEHICULES A MOTEUR / ReparateurDeVehiculesAMoteur (*) / ReparateurDeVehiculesAMoteur (*) )
OccupationType | 2443 | OccupationType - (X041 2443)
HERSTELLER MUZIEKINSTRUMENTEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( REPARATEUR (INSTRUMENTS DE MUSIQUE) / Reparateur(InstrumentsDeMusique) (*) / Reparateur(InstrumentsDeMusique) (*) )
OccupationType | 3559 | OccupationType - (X041 3559)
HERSTELLER PRECISIE-INSTRUMENTEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( REPARATEUR D'INSTRUMENTS DE PRECISION / ReparateurD'InstrumentsDePrecision (*) / ReparateurD'InstrumentsDePrecision (*) )
OccupationType | 2333 | OccupationType - (X041 2333)
HERSTELLER RADIOTOESTELLEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( DEPANNEUR D'APPAREILS DE RADIO / DepanneurD'AppareilsDeRadio (*) / DepanneurD'AppareilsDeRadio (*) )
OccupationType | 2554 | OccupationType - (X041 2554)
HERSTELLER SCHOENHAKKEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( TALONNEUR / Talonneur (*) / Talonneur (*) )
OccupationType | 2164 | OccupationType - (X041 2164)
HERSTELLER TELEFOONINSTALLATIES Coded value in Type beroep ( ->)  
( DEPANNEUR D'INSTALLATIONS TELEPHONIQUES / DepanneurD'InstallationsTelephoniques (*) / DepanneurD'InstallationsTelephoniques (*) )
OccupationType | 2558 | OccupationType - (X041 2558)
HERSTELLER TELEGRAAFINSTALLATIES Coded value in Type beroep ( ->)  
( DEPANNEUR D'INSTALLATIONS TELEGRAPHIQUES / DepanneurD'InstallationsTelegraphiques (*) / DepanneurD'InstallationsTelegraphiques (*) )
OccupationType | 2561 | OccupationType - (X041 2561)
HERSTELLER TELEVISIETOESTELLEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( DEPANNEUR D'APPAREILS DE TELEVISION / DepanneurD'AppareilsDeTelevision (*) / DepanneurD'AppareilsDeTelevision (*) )
OccupationType | 2555 | OccupationType - (X041 2555)
HERSTELLER VERPAKKINGEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( NETTOYEUR (RECIPIENTS D'EMBALLAGE) / Nettoyeur(RecipientsD'Emballage) (*) / Nettoyeur(RecipientsD'Emballage) (*) )
OccupationType | 3619 | OccupationType - (X041 3619)
HERSTELLER VLIEGTUIGMOTOREN Coded value in Type beroep ( ->)  
( REPARATEUR DE MOTEURS D'AVIONS / ReparateurDeMoteursD'Avions (*) / ReparateurDeMoteursD'Avions (*) )
OccupationType | 2447 | OccupationType - (X041 2447)
HERSTELLER-SCHOONMAKER (UURWERKMAKERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( RHABILLEUR (HORLOGERIE) / Rhabilleur(Horlogerie) (*) / Rhabilleur(Horlogerie) (*) )
OccupationType | 2353 | OccupationType - (X041 2353)
Herstelling Coded value in Type technische controle ( ->)  
( Réparation / Reparatur / Repair )
AssessmentControlTechnicalType | A | AssessmentControlTechnicalType - (CP49 A)
Herstellingsmandaat Attribute of Beschadigd object ( ->) Code die aangeeft of de verzekeraar al dan niet het mandaat heeft om bij schade een geconventioneerde garage te kiezen.  
( Codification : Herstellingsmandaat / 5250 / -> )
( Mandat de réparation / Reparaturanweisung / Approval for repair )
ObjectDamaged | RepairPermissionIndicator | RepairApprovalIndicator - (BIN 5250)
Hertog Coded value in Verzekeringsnemer - code aanspreektitel ( ->)  
( Duc / Herzog / Duke )
PolicyHolderTitleType | 17 | PolicyHolderTitleType - (A102 17)
Hertogin Coded value in Verzekeringsnemer - code aanspreektitel ( ->)  
( Duchesse / Herzogin / Duchess )
PolicyHolderTitleType | 18 | PolicyHolderTitleType - (A102 18)
Herverpakking Entity ( ->) Als dekking. In transportverzekeringen, de vervanging of herstelling van beschadigde verpakking. 
( Réemballage / Umpacken / Rewrapping )
| RewrappingCover | - ( 161)
Herverzekeringen Coded value in Polistype ( ->) Als polistype voorbehouden aan alle vormen van herverzekeringsafspraken. 
( Réassurance / Rückversicherung / Reinsurance )
ContractPolicyType | 990 | ContractPolicyType - (A502 990)
Herverzekeringstussenpersoon Coded value in FSMA Geregistreerde activiteit ( ->)  
( Intermédiaire en réassurances / Rückversicherung Vermittler / Intermediary, reinsurance )
FSMAActivityRegistratedType | R | FSMAActivityRegistratedType - (A46G R)
Herverzekeringstussenpersoon, via centrale instelling Coded value in FSMA Geregistreerde activiteit ( ->) Deze inschrijving is dus niet individueel bekomen, maar via een centrale instelling, een organisme, een firma of dergelijke, waartoe deze tussenpersoon behoort. 
( Intermédiaire en réassurances, par organisme centralisant / Rückversicherung Vermittler - über zentrale Einrichtung / Intermediary, reinsurance, joint registration )
FSMAActivityRegistratedType | CR | FSMAActivityRegistratedType - (A46G CR)
Herziening van de bevelen Coded value in Preventie - preventieve maatregelen - ko ( ->)  
( Révision des consignes / Bericht der Bestellungen / Review of the orders )
PreventionMeasureType2 | 23 | PreventionMeasureType2 - (CQ95 23)
Herziening van de bevelen Coded value in Voorzorgsmaatregelen (tegen ongeval) ( ->)  
( Révision des consignes / Bericht der Bestellungen / Review of the orders )
PreventionMeasureType | 23 | PreventionMeasureType - (CQ94 23)
Hesbaye Coded value in Zone van lokale politie ( ->)  
( Hesbaye / HESBAYE / HESBAYE )
PoliceCoveredZoneCode | 5286 | PoliceCoveredZoneCode - (C244 5286)
Hesbaye Ouest Coded value in Zone van lokale politie ( ->)  
( Hesbaye Ouest / HESBAYE OUEST / HESBAYE OUEST )
PoliceCoveredZoneCode | 5293 | PoliceCoveredZoneCode - (C244 5293)
Het ongeval beantwoordt aan de criteria RDR Attribute of Verkeersongeval ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : Beantwoordt het ongeval aan de criteria RDR / C065 / -> )
( L'accident répond aux critères du barème RDR / Unfall entspricht RDR-Kriterien / The accident meets "Knock-for-knock" criteria )
TrafficAccident | KfkConventionCriteriaMetIndicator | EventKnockForKnockIndicator - (BIN C065)
Het voertuig is buiten dienst Attribute of Beschadigd object ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : Geimmobiliseerd voertuig ? / CP12 / -> )
( Le véhicule est immobilisé / Das Fahrzeug ist außer Betrieb / The vehicle is out of service )
ObjectDamaged | VehicleOutOfServiceIndicator | EventVehicleServiceOutType - (BIN CP12)
Het voertuig is gesleept geworden Attribute of Beschadigd object ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : Code sleeping / CP60 / -> )
( Le véhicule a été remorqué / Das Fahrzeug wurde abgeschleppt / The vehicle has been towed )
ObjectDamaged | VehicleTowedIndicator | EventVehicleTowedType - (BIN CP60)
Het voertuig vertoont tekenen van vroegere schades Attribute of Beschadigd object ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : Voertuig - vorige schade / CP15 / -> )
( Le véhicule montre des dégâts antérieurs / Das Fahrzeug zeigt vorherige Schäden / The vehicle shows previous damages )
ObjectDamaged | VehiclePreviousDamagesIndicator | VehiclePreviousDamagesIndicator - (BIN CP15)
Het voorwerp der beschadigingen is omschreven Attribute of Beschadigd object ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Codification : Het voorwerp der beschadigingen is omschreven / 9910 / -> )
( L'objet des dommages est décrit / Das Objekt des Schadens ist definiert / The object of damages is defined )
ObjectDamaged | DamagedObjectDescriptionCode | EventAccidentObjectDamagedDescriptionType - (ATT 9910)
Heusden-Zolder Coded value in Zone van lokale politie ( ->)  
( Heusden-Zolder / Heusden-Zolder / Heusden-Zolder )
PoliceCoveredZoneCode | 5375 | PoliceCoveredZoneCode - (C244 5375)
HIELENWIKKELAAR (BANDEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( FLIPPEUR (PNEUS) / Flippeur(Pneus) (*) / Flippeur(Pneus) (*) )
OccupationType | 3456 | OccupationType - (X041 3456)
Hierbij document of copie Coded value in MSB-code - origine verzekeringsmaatschappij ( ->)  
( Ci-joint document ou copie du document / Dieses Dokument oder die Kopie / Herewith document or copy )
MessageClaimInsurerMsbType | 36 | MessageClaimInsurerMsbType - (CMSB 36)
Hierbij ondertekende klachtafstand Coded value in MSB-code - origine verzekeringsmaatschappij ( ->)  
( Désistement de plainte signé / Diese Beschwerde Entlastung unterzeichnet / Herewith complaint renunciation signed )
MessageClaimInsurerMsbType | 8 | MessageClaimInsurerMsbType - (CMSB 8)
hindernissen,openingen in de bodems Coded value in Type gebruikte materieel ( ->)  
( obstacles, ouvertures dans les sols / Hindernisse - Öffnungen in die Böden / obstacles - openings in surfaces )
ActivityEquipmentType | 520 | ActivityEquipmentType - (CQ79 520)
Historiek afwezig (voor een kwijting) Attribute of Kwijting ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : Historiek afwezig / B044 / -> )
( Historique absent ( pour une quittance ) / Keine Geschichte (bei einer Premium-Rechnung) / No history (for a premium invoice) )
PremiumNotification | PremiumInvoiceHistoryPresenceIndicator | PremiumInvoiceHistoryNoneIndicator - (BIN B044)
Hoedanigheid van de correspondent in het schadegeval Attribute of Partij-rol ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Hoedanigheid van de correspondent in het schadegeval / C834 / -> )
( Capacité du correspondent dans le sinistre / Rolle der Correspondent in der Schadenfall / Capacity of the party in the claim )
PartyRole | ClaimRoleCode | CapacityInClaimType - (ATT C834)
Hoedanigheid van de -ontdekker- Attribute of Localisering gestolen voertuig ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Codification : Hoedanigheid van de -ontdekker- / C1A9 / -> )
( Capacité du -découvreur- / Beschaffenheid der -Entdecker- / Capacity of the person who found the vehicle )
VehicleLocalisationIncident | DetectingPartyCapacityCode | CapacityVehicleFinderType - (ATT C1A9)
Hoedanigheid van de persoon in het dossier Attribute of Verzekeringsnemer RSR ingeschreven ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Hoedanigheid van de persoon in het dossier / Z602 / -> )
( Qualité de la personne dans le dossier / Eigenschaft von der Perzon im Dossier / Capacity of the party in the file )
PolicyHolderAsRSRRegistered | PartyCapacityCode | CapacityInFileType - (ATT Z602)
Hoedanigheid van de tegenpartij Attribute of Tegenpartij, derde, schadelijder ( ->) Code die aangeeft in welke hoedanigheid de tegenpartij bij het schadegeval betrokken is.  
( Codification : Hoedanigheid van de tegenpartij / C114 / -> )
( Qualité de la partie adverse / Eigenschaft der Gegenpartei / Quality of the opposite party )
OpponentThirdParty | OpponentPartyCapacityCode | PartyAdversaryQualityType - (ATT C114)
Hoedanigheid van de verzekeringsnemer Attribute of Huurder ( ->) Code die aanduidt in welke hoedanigheid de verzekeringsnemer optreedt ten overstaan van het verzekerde risico van het type gebouw, lokaal, lokalen of constructie.  
( Codification : Hoedanigheid van de verzekeringsnemer / 3110 / -> )
( Qualité du preneur d'assurance / Eigenschaft als Versicherungsnehmer / Policy holder category )
BuildingTennant | BuildingHolderCategoryCode | PolicyHolderCategoryType - (ATT 3110)
Hoedanigheid van de verzekeringsnemer Attribute of Houder (gebouw) ( ->) Code die aanduidt in welke hoedanigheid de verzekeringsnemer optreedt ten overstaan van het verzekerde risico van het type gebouw, lokaal, lokalen of constructie.  
( Codification : Hoedanigheid van de verzekeringsnemer / 3110 / -> )
( Qualité du preneur d'assurance / Eigenschaft als Versicherungsnehmer / Policy holder category )
BuildingHolder | BuildingHolderCategoryCode | PolicyHolderCategoryType - (ATT 3110)
Hoedanigheid van de verzekeringsnemer in het schadegeval Attribute of Incident ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Hoedanigheid van de verzekeringsnemer in het schadegeval / C384 / -> )
( Qualité du preneur dans le sinistre / Eigenschaft der Versicherungsnehmer im Schadensfall / Capacity of the policy holder in the claim )
Incident | PolicyHolderRoleInAccidentCode | CapacityPolicyholderInClaimType - (ATT C384)
HOEDENMAKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( CHAPELIER / Chapelier (*) / Chapelier (*) )
OccupationType | 2055 | OccupationType - (X041 2055)
hoedenmodisten en hoedenmakers Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( modistes et chapeliers / Modisten Hüte und Hut-Hersteller / hat designers and hat makers )
InsuredOccupationType | 72300 | InsuredOccupationType - (2111 72300)
HOEFSMID Coded value in Type beroep ( ->)  
( MARECHAL-FERRAND / Marechal-Ferrand (*) / Marechal-Ferrand (*) )
OccupationType | 2460 | OccupationType - (X041 2460)
HOEVEJONGEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( GARCON DE FERME / GarconDeFerme (*) / GarconDeFerme (*) )
OccupationType | 1190 | OccupationType - (X041 1190)
HOEVEKNECHT Coded value in Type beroep ( ->)  
( VALET DE FERME / ValetDeFerme (*) / ValetDeFerme (*) )
OccupationType | 1188 | OccupationType - (X041 1188)
HOEVEMEID Coded value in Type beroep ( ->)  
( SERVANTE DE FERME / ServanteDeFerme (*) / ServanteDeFerme (*) )
OccupationType | 1191 | OccupationType - (X041 1191)
Hof-plaat Coded value in Type speciale nummerplaat ( ->)  
( Plaque cour / Nummernschild Hof / Court-plate )
VehicleRegistrationSpecialType | CR | VehicleRegistrationSpecialType - (500J CR)
HOGER ADMINISTRATIEF KADERLID (BEHALVE 0 EN 6) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CADRE ADMINIS. SUP. (TOUTES ACTIVITES SAUF AGRIC. COMM.) / CadreAdminis.Sup.(ToutesActivitesSaufAgric.Comm.) (*) / CadreAdminis.Sup.(ToutesActivitesSaufAgric.Comm.) (*) )
OccupationType | 670 | OccupationType - (X041 670)
HOGER ADMINISTRATIEF KADERLID (HANDEL) (IN DIENSTVERBAND) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CADRE ADMINISTRATIF SUPER. (COMMERCE) LIE PAR UN CONTRAT / CadreAdministratifSuper.(Commerce)LieParUnContrat (*) / CadreAdministratifSuper.(Commerce)LieParUnContrat (*) )
OccupationType | 686 | OccupationType - (X041 686)
HOGER ADMINISTRATIEF KADERLID (HORECA) (IN DIENSTVERBAND) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CADRE ADMINISTRATIF SUPERIEUR (HORECA) LIE PAR UN CONTRAT / CadreAdministratifSuperieur(Horeca)LieParUnContrat (*) / CadreAdministratifSuperieur(Horeca)LieParUnContrat (*) )
OccupationType | 652 | OccupationType - (X041 652)
hoger administratief personeel van he Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( agents administratifs superieurs de l / höhere Verwaltungspersonal des Reiches / higher administrative staff of the government )
InsuredOccupationType | 12300 | InsuredOccupationType - (2111 12300)
HOGER KADERLID (HANDEL) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CADRE SUPERIEUR DANS LE COMMERCE / CadreSuperieurDansLeCommerce (*) / CadreSuperieurDansLeCommerce (*) )
OccupationType | 650 | OccupationType - (X041 650)
HOGER KADERLID (PRIVE) (UITGEZONDERD 0,6) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CADRE SUPERIEUR (PRIVE) SAUF AGR., COM., HOREC. / CadreSuperieur(Prive)SaufAgr.,Com.,Horec. (*) / CadreSuperieur(Prive)SaufAgr.,Com.,Horec. (*) )
OccupationType | 647 | OccupationType - (X041 647)
Holglasblazerijen met de mond Coded value in Paritair comité ( ->)  
( Gobeleterie à bouche / 115.06.00 (*) / Glassworks - from the mouth )
JointCommitteeType | 1150600 | JointCommitteeType - (A139 1150600)
HOLGLASSNIJDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( TRANCHEUR (VERRE CREUX) / Trancheur(VerreCreux) (*) / Trancheur(VerreCreux) (*) )
OccupationType | 2942 | OccupationType - (X041 2942)
HOLLANDERMALER (PAPIERBRIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( GOUVERNEUR (PATE A PAPIER) DE PILE / Gouverneur(PateAPapier)DePile (*) / Gouverneur(PateAPapier)DePile (*) )
OccupationType | 3321 | OccupationType - (X041 3321)
Home jacking Coded value in Wijze van diefstal ( ->)  
( Home jacking / Home-Jacking / Home-jacking )
TheftMannerType | 3 | TheftMannerType - (CP19 3)
Homejacking Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Homejacking / Home-Jacking / Home-jacking )
ClaimCircumstanceType | 392 | ClaimCircumstanceType - (C221 392)
HOMEOPAAT Coded value in Type beroep ( ->)  
( HOMEOPATHE / Homeopathe (*) / Homeopathe (*) )
OccupationType | 155 | OccupationType - (X041 155)
HOMOGENISEERDER (MELKERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( HOMOGENISATEUR (LAITERIE) / Homogenisateur(Laiterie) (*) / Homogenisateur(Laiterie) (*) )
OccupationType | 3197 | OccupationType - (X041 3197)
Hond Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Chien / Hund / Dog )
ClaimCircumstanceType | 407 | ClaimCircumstanceType - (C221 407)
HONDENAFRICHTER Coded value in Type beroep ( ->)  
( DRESSEUR DE CHIENS / DresseurDeChiens (*) / DresseurDeChiens (*) )
OccupationType | 1220 | OccupationType - (X041 1220)
HONDENKWEKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( ELEVEUR DE CHIENS / EleveurDeChiens (*) / EleveurDeChiens (*) )
OccupationType | 1182 | OccupationType - (X041 1182)
HONDENSCHEERDER (FOKKERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( TONDEUR DE CHIENS (ELEVAGE) / TondeurDeChiens(Elevage) (*) / TondeurDeChiens(Elevage) (*) )
OccupationType | 1214 | OccupationType - (X041 1214)
honduras Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( honduras / Honduras / Honduras )
VictimFATNationalityType | 414 | VictimFATNationalityType - (CL2B 414)
Honduras Coded value in Landcode ( ->)  
( Honduras / Honduras / Honduras )
CountryType | HN | CountryType - (519B HN)
Hondurese Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( hondurienne / honduranische / Hondurese )
NationalityType | HON | NationalityType - (A121 HON)
Hondurese Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( hondurienne / honduranische / Hondurienne2 (*) )
NationalityType | HN | NationalityType - (A121 HN)
Hong Kong Coded value in Landcode ( ->)  
( Hong Kong / Hongkong / Hong Kong )
CountryType | HK | CountryType - (519B HK)
Hong kong dollar Coded value in Munteenheid ( ->)  
( Dollar de hong kong / Hongkong-Dollar / Hong Kong dollar )
CurrencyType | HKD | CurrencyType - (A660 HKD)
Hongaars Coded value in Taalcode van de betrokkene ( ->)  
( Hongrois / Ungarisch / Hungarian )
PartyInvolvedLanguageType | 14 | PartyInvolvedLanguageType - (A10T 14)
Hongaarse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( hongroise / ungarische / Hungarian )
NationalityType | H | NationalityType - (A121 H)
Hongarije Coded value in Producent - landcode ( ->)  
( Hongrie / Ungarn / Hungary )
IntermediaryCountryType | H | IntermediaryCountryType - (A469 H)
Hongarije Coded value in V-nemer- domicil.- landcode ( ->)  
( Hongrie / Ungarn / Hungary )
PolicyHolderDomicileCountryType | H | PolicyHolderDomicileCountryType - (A189 H)
hongarije Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( hongrie / Ungarn / Hungary )
VictimFATNationalityType | 115 | VictimFATNationalityType - (CL2B 115)
Hongarije Coded value in Landcode ( ->)  
( Hongrie / Ungarn / Hungary )
CountryType | H | CountryType - (519B H)
Hongarije Coded value in Nationaliteit van de bestuurder ( ->)  
( Hongrie / Hongrie (*) / Hongrie (*) )
DriverNationalityType | H | DriverNationalityType - (5122 H)
Hongarije Coded value in Landcode van de risicoligging ( ->)  
( Hongrie / Ungarn / Hungary )
RiskObjectLocationCountryCode | H | RiskObjectLocationCountryCode - (3009 H)
Hongarije Coded value in Landcode van de bestuurder ( ->)  
( Hongrie / Ungarn / Hungary )
DriverCountryType | H | DriverCountryType - (5109 H)
Honkongse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( honkongaise / von Hongkong / of Hong-Kong )
NationalityType | HK | NationalityType - (A121 HK)
Honoraria Coded value in Stuur aangeduide document terug ( ->)  
( Honoraires / Anwaltskosten / Fees )
DocumentReturnRequestType | 5 | DocumentReturnRequestType - (C4C0 5)
Honorarium Entity ( ->) Identificeert een uitkering of een betaling van kosten. In schade, een vergoeding. In dit geval gaat het niet over de vergoeding, maar over de betaling van aan de eiser geleverde bijkomende prestaties (of ten laste van het dossier). 
( Honoraire / Honorar / Fee )
| Fee | - ( 003)
Hoofd en romp, hoofd en ledematen Coded value in Localisering kwetsuren/verwondingen ( ->)  
( Tête et tronc, tête et membres / Kopf und Oberkörper - Kopf und Gliedmaßen / Head and torso, head and limbs )
EventAccidentInjuriesLocationType | 61 | EventAccidentInjuriesLocationType - (CQ57 61)
HOOFD TECNISCH INGENIEUR (OPENBARE DIENST) Coded value in Type beroep ( ->)  
( INGENIEUR TECHNICIEN EN CHEF (SERVICE PUBLIC) / IngenieurTechnicienEnChef(ServicePublic) (*) / IngenieurTechnicienEnChef(ServicePublic) (*) )
OccupationType | 89 | OccupationType - (X041 89)
HOOFDARBEIDSBEMIDDELAAR Coded value in Type beroep ( ->)  
( PLACEUR PRINCIPAL O.N.E.M. / PlaceurPrincipalO.N.E.M. (*) / PlaceurPrincipalO.N.E.M. (*) )
OccupationType | 774 | OccupationType - (X041 774)
HOOFDBEAMBTE (OPENBARE DIENST) Coded value in Type beroep ( ->)  
( AGENT PRINCIPAL (SERVICE PUBLIC) / AgentPrincipal(ServicePublic) (*) / AgentPrincipal(ServicePublic) (*) )
OccupationType | 887 | OccupationType - (X041 887)
Hoofdberoep Entity ( ->) De voornaamste (hoofd-) activiteit die een individu uitoefent. 
( Profession (principale) / Beruf / Primary occupation )
| PrimaryOccupation | - (PFN 001)
Hoofdbestuurder Coded value in Type bestuurder bij antecedent ( ->)  
( Conducteur principal / Haupttreiber / Main driver )
AntecedentDriverType | 02 | AntecedentDriverType - (D264 02)
HOOFDBOEKHOUDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( CHEF-COMPTABLE / Chef-Comptable (*) / Chef-Comptable (*) )
OccupationType | 507 | OccupationType - (X041 507)
HOOFDCOMMISSARIS Coded value in Type beroep ( ->)  
( COMMISSAIRE EN CHEF / CommissaireEnChef (*) / CommissaireEnChef (*) )
OccupationType | 766 | OccupationType - (X041 766)
HOOFDCONDUCTEUR Coded value in Type beroep ( ->)  
( CHEF DE TRAIN / ChefDeTrain (*) / ChefDeTrain (*) )
OccupationType | 1608 | OccupationType - (X041 1608)
hoofden van kantoorpersoneel prive-se Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( chefs de groupe d'employes de bureau / Chef der Angestellten in der Privatwirtschaft / Heads of Office staff - private sector )
InsuredOccupationType | 11400 | InsuredOccupationType - (2111 11400)
HOOFDINGENIEUR Coded value in Type beroep ( ->)  
( INGENIEUR PRINCIPAL / IngenieurPrincipal (*) / IngenieurPrincipal (*) )
OccupationType | 16 | OccupationType - (X041 16)
HOOFDINGENIEUR (OPENBARE DIENST) Coded value in Type beroep ( ->)  
( INGENIEUR PRINCIPAL (SERVICE PUBLIC) / IngenieurPrincipal(ServicePublic) (*) / IngenieurPrincipal(ServicePublic) (*) )
OccupationType | 88 | OccupationType - (X041 88)
HOOFDINGENIEUR-DIENSTHOOFD (OPENBARE DIENST) Coded value in Type beroep ( ->)  
( INGENIEUR PRINCIPAL-CHEF DE SERVICE (SERVICE PUBLIC) / IngenieurPrincipal-ChefDeService(ServicePublic) (*) / IngenieurPrincipal-ChefDeService(ServicePublic) (*) )
OccupationType | 87 | OccupationType - (X041 87)
HOOFDINGENIEUR-DIRECTEUR (OPENBARE DIENST) Coded value in Type beroep ( ->)  
( INGENIEUR EN CHEF-DIRECTEUR (SERVICE PUBLIC) / IngenieurEnChef-Directeur(ServicePublic) (*) / IngenieurEnChef-Directeur(ServicePublic) (*) )
OccupationType | 86 | OccupationType - (X041 86)
HOOFDINKOPER Coded value in Type beroep ( ->)  
( CHEF ACHETEUR / ChefAcheteur (*) / ChefAcheteur (*) )
OccupationType | 1111 | OccupationType - (X041 1111)
HOOFDINSPECTEUR (OPENBARE DIENST) Coded value in Type beroep ( ->)  
( INSPECTEUR EN CHEF (SERVICE PUBLIC) / InspecteurEnChef(ServicePublic) (*) / InspecteurEnChef(ServicePublic) (*) )
OccupationType | 740 | OccupationType - (X041 740)
Hoofdkantoor Entity ( ->) Gestructureerde beschrijving door middel van straat, huisnummer, ... Van de plaats van het hoofdkantoor van een onderneming. 
( Siège d'exploitation / Geschäftssitz / Head Office )
| HeadOfficeAddress | - ( 010)
HOOFDKASSIER Coded value in Type beroep ( ->)  
( CHEF CAISSIER / ChefCaissier (*) / ChefCaissier (*) )
OccupationType | 823 | OccupationType - (X041 823)
HOOFDLOODS Coded value in Type beroep ( ->)  
( CHEF PILOTE / ChefPilote (*) / ChefPilote (*) )
OccupationType | 1502 | OccupationType - (X041 1502)
HOOFDMAARSCHALK (STRIJDMACHT)-WACHTMEESTER Coded value in Type beroep ( ->)  
( MARECHAL DES LOGIS (FORCES ARMEES) / MarechalDesLogis(ForcesArmees) (*) / MarechalDesLogis(ForcesArmees) (*) )
OccupationType | 3965 | OccupationType - (X041 3965)
HOOFDMONTEERDER (FILMEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CHEF MONTEUR (FILMS) / ChefMonteur(Films) (*) / ChefMonteur(Films) (*) )
OccupationType | 2892 | OccupationType - (X041 2892)
Hoofdverblijfplaats Coded value in Type verblijfplaats ( ->) De plaats waar de verzekeringnemer meer dan de helft van het burgerlijke jaar verblijft. 
( Résidence principale / Hauptwohnsitz / Main residence )
BuildingResidenceType | 1 | BuildingResidenceType - (3020 1)
HOOFDVERKOPER, HOOFDVERKOOPSTER Coded value in Type beroep ( ->)  
( CHEF VENDEUR / ChefVendeur (*) / ChefVendeur (*) )
OccupationType | 1079 | OccupationType - (X041 1079)
Hoofdvervaldag Attribute of Beweging premie ( ->) Spildatum in het leven van een contract die de dag en de maand vastlegt waarop bepaalde contractuele aanpassingen mogen aangebracht worden (bvb. Indexering, aanpassing B/M, perequatie, ...) en contractuele schikkingen uitgevoerd worden (referentie voor de 
( Codification : / / -> )
( Date d'échéance principale / Hauptstichtag / Renewal main date )
PremiumTransactionLine | PremiumLineRenewalMainDate | - (DTM 004)
Hoofdvervaldag Attribute of Contract ( ->) Spildatum in het leven van een contract die de dag en de maand vastlegt waarop bepaalde contractuele aanpassingen mogen aangebracht worden (bvb. Indexering, aanpassing B/M, perequatie, ...) en contractuele schikkingen uitgevoerd worden (referentie voor de splitsing van de premie, afrekening, aanpassingen, ...).Zie "Gebruik van datums". 
( Codification : / / -> )
( Date d'échéance principale / Hauptstichtag / Main renewal date )
Contract | RenewalMainDate | - (DTM 004)
Hoofdvervaldag Attribute of Waarborg ( ->) Spildatum in het leven van een contract die de dag en de maand vastlegt waarop bepaalde contractuele aanpassingen mogen aangebracht worden (bvb. Indexering, aanpassing B/M, perequatie, ...) en contractuele schikkingen uitgevoerd worden (referentie voor de 
( Codification : / / -> )
( Date d'échéance principale / Hauptstichtag / Main renewal date )
Guarantee | GuaranteeRenewalMainDate | - (DTM 004)
Hoofdvervoermiddel Attribute of Bestuurder (voertuig) ( ->) Het hoofdvervoermiddel waarmee de betrokkene pendelaar zich verplaatst. 
( Codification : Hoofdvervoermiddel / A146 / -> )
( Moyen de transport principal / Wichtigsten Transportmittel / Main means of transportation )
Driver | MainMeansOfTransportTypeCode | PersonTransportMeansMainType - (ATT A146)
Hoofd-vestigingseenheid Entity ( ->) Zo kunnen voor een verzekeringnemer -vestigingseenheid- de details van de (hoofd-)zetel - onderneming worden mee gegeven. 
( Unité d'établissement principal / Lage-Einheit - Hauptliche / Location unit - main )
| LocationUnitMainOf | - ( 207)
Hoofdzetel Coded value in Bijhuis, code ( ->) In principe het fiskale adres van de organisatie, daar waar de directie zetelt, waar de centrale administratie gebeurt. Eventuele bijhuizen rapporteren aan deze centrale zetel. 
( Siège social / Mainseat (*) / Headoffice )
SeatSubsidiaryIdentificationType | 00 | SeatSubsidiaryIdentificationType - (X076 00)
Hoofdzetel Coded value in Schadebeheer - zetel ( ->)  
( Siège central / Headoffice / Head Office )
ClaimManagementBranchType | 00 | ClaimManagementBranchType - (C001 00)
Hoofdzetel Coded value in Derden - zetel schadebeheer ( ->)  
( Siège central / Headoffice / Headoffice )
AdversaryManagementBranchType | 00 | AdversaryManagementBranchType - (C115 00)
Hoofdzetel Coded value in Zetelnummer van de verzekeraar ( ->)  
( Siège social / Headoffice / Head Office )
InsurerBranchType | 00 | InsurerBranchType - (A012 00)
HOOGLERAAR Coded value in Type beroep ( ->)  
( PROFESSEUR DE FACULTE / ProfesseurDeFaculte (*) / ProfesseurDeFaculte (*) )
OccupationType | 226 | OccupationType - (X041 226)
Hoogovenarbeid., walsers, draadtrekkers, Coded value in Verzekeringsnemer - beroepscode ( ->)  
( Conducteurs de four, laminoir, trefileur / Hochofen-Arbeiter - Walser - Stahl Draht-Puller, / Blast furnace workers, walsers, wire strippers, )
PolicyHolderOccupationType | 74 | PolicyHolderOccupationType - (A141 74)
Hoogspanning Coded value in Vorm ongeval ( ->)  
( Haute tension / Hochspannung / High Voltage )
EventAccidentShapeType | 071 | EventAccidentShapeType - (CQ81 071)
Hoogspanningskabine Coded value in Aard gebouw ( ->)  
( Cabine à haute tension / Hochspannungs-Kabine / High Voltage cabin )
BuildingType | 33 | BuildingType - (3173 33)
Hoogte Attribute of Eigendom ( ->) Bevat een hoeveelheid. 
( Codification : / / -> )
( Hauteur / Höhe / Height )
Property | HeightMeasure | - (QTY 025)
HOORNVEEFOKKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( ELEVEUR DE BOVIDES / EleveurDeBovides (*) / EleveurDeBovides (*) )
OccupationType | 1163 | OccupationType - (X041 1163)
HOPPLANTER Coded value in Type beroep ( ->)  
( HOUBLONNIER / Houblonnier (*) / Houblonnier (*) )
OccupationType | 1130 | OccupationType - (X041 1130)
HOPPLUKKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( CUEILLEUR DE HOUBLON / CueilleurDeHoublon (*) / CueilleurDeHoublon (*) )
OccupationType | 1221 | OccupationType - (X041 1221)
HOSPITAALVERPLEGER, -VERPLEEGSTER (GEDIPLOMEERD) Coded value in Type beroep ( ->)  
( HOSPITALIERE (DIPLOMEE) / Hospitaliere(Diplomee) (*) / Hospitaliere(Diplomee) (*) )
OccupationType | 201 | OccupationType - (X041 201)
Hospitalisatie Entity ( ->) (in het Engels:) think of edi-domain 10 : Hospitalization 
( Hospitalisation / Krankenhausaufenthalt / Hospitalization )
| HospitalizationInsuranceContract | - ( )
Hospitalisatie Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Hospitalisation / Einweisung ins Krankenhaus / Hospitalization )
ClaimCircumstanceType | 105 | ClaimCircumstanceType - (C221 105)
Hospitalisatie Coded value in Polistype ( ->) Betreft alle producten die n.a.v. een hospitalisatie van een bepaalde persoon een bepaalde vergoedende of compenserende prestatie beloven (terugbetaling van de kosten, dagvergoeding, ...). Het product kan afgesloten zijn door een particulier of een recht 
( Hospitalisation / Krankenhausaufenthalt / Hospitalization )
ContractPolicyType | 241 | ContractPolicyType - (A502 241)
Hospitalisatie en gezondheidszorgen Coded value in Domein (Verzekeringen) ( ->) Domein, bestrijkende de kosten opgelopen in klinieken, sanatoria en erkende verplegingsinstellingen, met uitsluiting van rusthuizen, en in voorkomend geval uitgebreid tot de kosten die er uit kunnen voortvloeien.
release 01.01.2010 : Aanbeveling PG Leven-Individuele : verouderde domein-definitie, nu opgenomen in het ruimere domein 02 - Individuele, hospitalisatie.
Eventuele collectief onderschreven hospitalisatieverzekeringen behoren tot het domein 06 - Arbeidsongevallen en collectieve verzekeringen.
Nieuwe definitie : domein, bestrijkende de gezondheidszorgen, inbegrepen de zorgkassen en de wachtcontracten (wet verwilghen 10/08/2007), alsook de kosten opgelopen in klinieken, sanatoria en erkende zorginstellingen, eventueel uitgebreid tot mogelijke resulterende kosten, ambulante of andere. 
( Hospitalisation et soins de santé / Krankenhausaufenthalt / Hospitalization )
DomainType | 10 | DomainType - (X916 10)
Hospitalisatie en gezondheidszorgen Coded value in IBP Product Domain Code ( ->) Domein, bestrijkende de kosten opgelopen in klinieken, sanatoria en erkende verplegingsinstellingen, met uitsluiting van rusthuizen, en in voorkomend geval uitgebreid tot de kosten die er uit kunnen voortvloeien.
release 01.01.2010 : Aanbeveling PG Leven-Individuele : verouderde domein-definitie, nu opgenomen in het ruimere domein 02 - Individuele, hospitalisatie.
Eventuele collectief onderschreven hospitalisatieverzekeringen behoren tot het domein 06 - Arbeidsongevallen en collectieve verzekeringen.
Nieuwe definitie : domein, bestrijkende de gezondheidszorgen, inbegrepen de zorgkassen en de wachtcontracten (wet verwilghen 10/08/2007), alsook de kosten opgelopen in klinieken, sanatoria en erkende zorginstellingen, eventueel uitgebreid tot mogelijke resulterende kosten, ambulante of andere. 
( Hospitalisation et soins de santé / Krankenhausaufenthalt / Hospitalization )
IBPProductDomainType | X916-10 | IBPProductDomainType - (IBP3 X916-10)
Hospitalisatiekosten Entity ( ->) Als dekking. De opname in een ziekenhuis of ermee gelijkgestelde instelling. 
( Frais d'hospitalisation / Krankenhauskosten / Hospitalization expenses )
| HospitalizationExpensesCover | - ( 031)
HOSTESS (ONTHAAL) Coded value in Type beroep ( ->)  
( HOTESSE D'ACCUEIL / HotesseD'Accueil (*) / HotesseD'Accueil (*) )
OccupationType | 3928 | OccupationType - (X041 3928)
Hotel Coded value in Aard gebouw ( ->)  
( Hotel / Hotel / Hotel )
BuildingType | 15 | BuildingType - (3173 15)
hotel- Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( hoteliers, restaurateurs et cafetiers / Hotels - Restaurants - Cafés / (hotel and) catering (industry) )
InsuredOccupationType | 30300 | InsuredOccupationType - (2111 30300)
HOTELHOUDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( HOTELIER / Hotelier (*) / Hotelier (*) )
OccupationType | 1014 | OccupationType - (X041 1014)
HOTELHOUDER-RESTAURANTHOUDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( HOTELIER-RESTAURATEUR / Hotelier-Restaurateur (*) / Hotelier-Restaurateur (*) )
OccupationType | 1015 | OccupationType - (X041 1015)
HOTELMEESTER Coded value in Type beroep ( ->)  
( MAITRE D'HOTEL (PRIVE) / MaitreD'Hotel(Prive) (*) / MaitreD'Hotel(Prive) (*) )
OccupationType | 3751 | OccupationType - (X041 3751)
Houder Entity ( ->) Partij-rol. Hij die een object in zijn bezit heeft en bij wie het ten behoeve van een expertise bezichtigd kan worden. 
( Gardien / Halter / Keeper )
| KeeperParty | - ( 035)
Houder (gebouw) Entity ( ->) Partij-rol. Degene die als eigenaar van het gebouw gezien wordt. 
( Titulaire (bâtiment) / Inhaber (Gebäude) / Building holder )
| BuildingHolder | - ( )
Houder is eigenaar en verzekerde Attribute of Voertuig ( ->) Bevat een instructie. 
( Codification : Houder is gelijk aan eigenaar/verzekerde / 509Y / -> )
( Gardien est propriétaire et assuré / Inhaber ist Eigentümer und Versicherde / Keeper is owner and insured )
Vehicle | VehicleKeeperEqualsVehicleOwnerIndicator | KeeperEqualsOwnerInsuredIndicator - (GIS 509Y)
Hout Coded value in Vaartuig - Bouwmateriaal ( ->)  
( Bois / Holz / Wood )
WaterVehicleConstructionMaterialType | 03 | WaterVehicleConstructionMaterialType - (5803 03)
HOUTBEWERKER N.E.V. Coded value in Type beroep ( ->)  
( OUVRIER DU BOIS N.C.A. / OuvrierDuBoisN.C.A. (*) / OuvrierDuBoisN.C.A. (*) )
OccupationType | 2689 | OccupationType - (X041 2689)
houtbewerkers n.e.v. Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( travailleurs du bois n.c.a. / Holzarbeiter mehrdeutige erwähnt / Woodworkers unclassified )
InsuredOccupationType | 78900 | InsuredOccupationType - (2111 78900)
HOUTBOORDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( FOREUR DE BOIS / ForeurDeBois (*) / ForeurDeBois (*) )
OccupationType | 2635 | OccupationType - (X041 2635)
HOUTBRANDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( GRILLEUR DE BOIS / GrilleurDeBois (*) / GrilleurDeBois (*) )
OccupationType | 3253 | OccupationType - (X041 3253)
HOUTBUIGER Coded value in Type beroep ( ->)  
( COURBEUR (BOIS) / Courbeur(Bois) (*) / Courbeur(Bois) (*) )
OccupationType | 2631 | OccupationType - (X041 2631)
HOUTDRAAIER Coded value in Type beroep ( ->)  
( TOURNEUR (BOIS) / Tourneur(Bois) (*) / Tourneur(Bois) (*) )
OccupationType | 2632 | OccupationType - (X041 2632)
HOUTDRAGER (MIJNEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MACON DE PUITS (MINES) / MaconDePuits(Mines) (*) / MaconDePuits(Mines) (*) )
OccupationType | 1694 | OccupationType - (X041 1694)
Houten constructie Coded value in Constructietype ( ->) Constructie volledig opgetrokken in hout. 
( Construction en bois / Holzkonstruktion / Wooden construction )
ConstructionType | 5 | ConstructionType - (3V12 5)
houtfreesmachines Coded value in Type gebruikte materieel ( ->)  
( toupies / Holz-Fräsmaschinen / wood milling machines )
ActivityEquipmentType | 137 | ActivityEquipmentType - (CQ79 137)
HOUTHAKKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( BUCHERON / Bucheron (*) / Bucheron (*) )
OccupationType | 1289 | OccupationType - (X041 1289)
houthakkers en andere bosarbeiders Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( bucherons et autres travailleurs fore / Logger und andere Waldarbeiter / Loggers and other forestry workers )
InsuredOccupationType | 44100 | InsuredOccupationType - (2111 44100)
Houthakkers en andere bosarbeiders Coded value in Verzekeringsnemer - beroepscode ( ->)  
( Bûcherons et autres travailleurs foresti / Logger und andere Waldarbeiter / Loggers and other forestry workers )
PolicyHolderOccupationType | 44 | PolicyHolderOccupationType - (A141 44)
Houthalen-Helchteren Coded value in Zone van lokale politie ( ->)  
( Houthalen-Helchteren / Houthalen-Helchteren / Houthalen-Helchteren )
PoliceCoveredZoneCode | 5378 | PoliceCoveredZoneCode - (C244 5378)
HOUTHANDELAAR Coded value in Type beroep ( ->)  
( NEGOCIANT EN BOIS / NegociantEnBois (*) / NegociantEnBois (*) )
OccupationType | 954 | OccupationType - (X041 954)
HOUTHANDELAAR (KLEINHANDEL) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MARCHAND DE BOIS (DETAIL) / MarchandDeBois(Detail) (*) / MarchandDeBois(Detail) (*) )
OccupationType | 995 | OccupationType - (X041 995)
HOUTKLIEVER Coded value in Type beroep ( ->)  
( FENDEUR (TRAVAIL DU BOIS) / Fendeur(TravailDuBois) (*) / Fendeur(TravailDuBois) (*) )
OccupationType | 2640 | OccupationType - (X041 2640)
HOUTKROMMER Coded value in Type beroep ( ->)  
( CINTREUR DE BOIS / CintreurDeBois (*) / CintreurDeBois (*) )
OccupationType | 2657 | OccupationType - (X041 2657)
HOUTPORION (MIJNEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( BOISEUR (MINES) / Boiseur(Mines) (*) / Boiseur(Mines) (*) )
OccupationType | 1689 | OccupationType - (X041 1689)
HOUTRAMER Coded value in Type beroep ( ->)  
( EVALUATEUR DE BOIS / EvaluateurDeBois (*) / EvaluateurDeBois (*) )
OccupationType | 1309 | OccupationType - (X041 1309)
HOUTSCHATTER Coded value in Type beroep ( ->)  
( ESTIMATEUR DE BOIS / EstimateurDeBois (*) / EstimateurDeBois (*) )
OccupationType | 1308 | OccupationType - (X041 1308)
HOUTSKOOLMAKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( CHARBONNIER (DE BOIS) / Charbonnier(DeBois) (*) / Charbonnier(DeBois) (*) )
OccupationType | 1315 | OccupationType - (X041 1315)
HOUTSLIJPER (PAPIERBRIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( DEFIBREUR DE BOIS (PATE A PAPIER) / DefibreurDeBois(PateAPapier) (*) / DefibreurDeBois(PateAPapier) (*) )
OccupationType | 3299 | OccupationType - (X041 3299)
HOUTSNIJDER (PAPIERBRIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( DECOUPEUR DE CHIFFONS (PATE A PAPIER) / DecoupeurDeChiffons(PateAPapier) (*) / DecoupeurDeChiffons(PateAPapier) (*) )
OccupationType | 3306 | OccupationType - (X041 3306)
HOUTSPLITSER Coded value in Type beroep ( ->)  
( DEDOUBLEUR (BOIS) / Dedoubleur(Bois) (*) / Dedoubleur(Bois) (*) )
OccupationType | 2643 | OccupationType - (X041 2643)
HOUTSTAPELAAR Coded value in Type beroep ( ->)  
( EMPILEUR (BOIS) / Empileur(Bois) (*) / Empileur(Bois) (*) )
OccupationType | 2647 | OccupationType - (X041 2647)
HOUTZAGER (BOS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( TRONCONNEUR (FORET) / Tronconneur(Foret) (*) / Tronconneur(Foret) (*) )
OccupationType | 1299 | OccupationType - (X041 1299)
HOUWEELWERKER (SPOORWEG) Coded value in Type beroep ( ->)  
( PIOCHEUR (CHEMINS DE FER / Piocheur(CheminsDeFer (*) / Piocheur(CheminsDeFer (*) )
OccupationType | 2806 | OccupationType - (X041 2806)
HOUWEELWERKER (STEENGROEVEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( PIOCHEUR (CARRIERES) / Piocheur(Carrieres) (*) / Piocheur(Carrieres) (*) )
OccupationType | 1763 | OccupationType - (X041 1763)
HOUWER (MIJNEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( BOUVELEUR (MINES) / Bouveleur(Mines) (*) / Bouveleur(Mines) (*) )
OccupationType | 1685 | OccupationType - (X041 1685)
HOVENIERSARBEIDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( OUVRIER JARDINIER / OuvrierJardinier (*) / OuvrierJardinier (*) )
OccupationType | 1239 | OccupationType - (X041 1239)
HOVENIERSKNECHT Coded value in Type beroep ( ->)  
( DOMESTIQUE JARDINIER / DomestiqueJardinier (*) / DomestiqueJardinier (*) )
OccupationType | 1237 | OccupationType - (X041 1237)
HUIDENBEREIDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( PEAUSSIER (PEAUX) / Peaussier(Peaux) (*) / Peaussier(Peaux) (*) )
OccupationType | 3493 | OccupationType - (X041 3493)
HUIDENSORTEERDER (LEERLOOIERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CLASSEUR DE PEAUX (TANNERIE) / ClasseurDePeaux(Tannerie) (*) / ClasseurDePeaux(Tannerie) (*) )
OccupationType | 3497 | OccupationType - (X041 3497)
HUIDENZOUTER Coded value in Type beroep ( ->)  
( SALEUR (PEAUX) / Saleur(Peaux) (*) / Saleur(Peaux) (*) )
OccupationType | 3536 | OccupationType - (X041 3536)
Huidige bonus schadevrij-zijn Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Bonus actuel pour non-sinistralité / Aktuelle Bonus wegen keine Schäden / Actual no-claims bonus )
| NCBActual | - ( )
Huidige index Entity ( ->) Bevat een index. Met name de waarde zoals van toepassing op het ogenblik van deze registratie. 
( Indice actuel / Aktueller Index / Actual index )
| ActualIndex | - (IND 002)
Huidige kilometerstand Attribute of Voertuig ( ->) Bevat een hoeveelheid. 
( Codification : / / -> )
( Nombre actuel de kilomètres / Aktueller Kilometerstand / Current number of kilo-metres )
Vehicle | OdometerActualReadingQuantity | - (QTY 040)
Huidige kilometerstand Attribute of Beschadigd motorvoertuig ( ->) Bevat een hoeveelheid. 
( Codification : / / -> )
( Nombre actuel de kilomètres / Aktueller Kilometerstand / Current number of kilo-metres )
DamagedMotorisedVehicle | OdometerActualReadingQuantity | - (QTY 040)
Huidige verzekeraar Entity ( ->) Identificeert een persoon, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die met de betrokkene een relatie heeft. De relatie wordt uitgedrukt van deze persoon naar de betrokkene. In dit geval de huidige verzekeraar van de betrokkene. 
( Assureur actuel / Versicherer / Actual insurer )
| ActualInsurerOf | - ( 300)
Huis personeel Coded value in Fijne beroepscategorie (voor A.O.) ( ->)  
( Personnel domestique / Haushalte Personal / Domestic Servants )
OccupationFineWorkersCompType | 03 | OccupationFineWorkersCompType - (CQ15 03)
Huis-/Tuinhulp Coded value in JobCategoryType (*) ( ->)  
( Personne à tout faire / Handyman (*) / Handyman (*) )
JobCategoryType | 006 | JobCategoryType - (X064 006)
HUISARTS Coded value in Type beroep ( ->)  
( DOCTEUR EN MEDECINE / DocteurEnMedecine (*) / DocteurEnMedecine (*) )
OccupationType | 152 | OccupationType - (X041 152)
Huisbewaarders Coded value in Arbeiders - Riscoklasse ( ->) Personen van het type dienstbode, in dienst van private personen (v oorbeeld: appartementsgebouw) of van ondernemingen, en die meestal diverse voordelen zoals woonst, verwarming, verlichting,..., genieten. 
( Concierges / Hausmeister / Caretakers )
WorkerRiskClassType | 003 | WorkerRiskClassType - (641C 003)
HUISELECTRIEKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( ELECTRICIEN DE BATIMENT / ElectricienDeBatiment (*) / ElectricienDeBatiment (*) )
OccupationType | 2533 | OccupationType - (X041 2533)
Huishoudelijk, hotel- en keukenpersoneel Coded value in Verzekeringsnemer - beroepscode ( ->)  
( Services domestiques, hôteliers, restaur / Haushalt-, Hotel- und Küchenpersonal / Household, hotel and kitchen staff )
PolicyHolderOccupationType | 91 | PolicyHolderOccupationType - (A141 91)
Huishoudelijke schade Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Sinistre ménager / Haushaltsunfall / Household claim )
ClaimCircumstanceType | 313 | ClaimCircumstanceType - (C221 313)
HUISHOUDSTER (HULP IN HET HUISHOUDEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( FEMME DE MENAGE (DOMESTIQUE) / FemmeDeMenage(Domestique) (*) / FemmeDeMenage(Domestique) (*) )
OccupationType | 3833 | OccupationType - (X041 3833)
HUISMEESTER Coded value in Type beroep ( ->)  
( INTENDANT / Intendant (*) / Intendant (*) )
OccupationType | 3749 | OccupationType - (X041 3749)
huismeesters Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( intendants, economes et gouvernantes / Hausmeister / stewards, stewards and housekeepers )
InsuredOccupationType | 91100 | InsuredOccupationType - (2111 91100)
Huisnummer Attribute of Adres ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Codification : / / -> )
( Maison, numéro / HouseNumberIdentifier (*) / Housenumber )
Address | HouseNumberIdentifier | - ( )
Huispersoneel Coded value in Reden niet-onderworpenheid aan de sociale zekerheid ( ->)  
( Domestique / Haushalte Personal / Domestic Servants )
SocialSecuritySubmissionNoneReasonType | 02 | SocialSecuritySubmissionNoneReasonType - (CQ3A 02)
Huispersoneel Coded value in JobCategoryType (*) ( ->)  
( Personnel de maison / Householdstaff (*) / Householdstaff (*) )
JobCategoryType | 001 | JobCategoryType - (X064 001)
Huispersoneel Entity ( ->) Arbeidsongevallenverzekering en verzekering op de weg naar en van het werk voor het huispersoneel. 
( Gens de maison / Hauspersonal / Household Staff Compensation )
| HouseholdStaffCompensation | - ( 650)
Huispersoneel Coded value in Type beroep ( ->)  
( Personnel de maison / Haushalte Personal / Domestic Servants )
OccupationTypeOld | 1 | OccupationTypeOld - (2120 1)
HUISSCHILDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( PEINTRE EN BATIMENT / PeintreEnBatiment (*) / PeintreEnBatiment (*) )
OccupationType | 2692 | OccupationType - (X041 2692)
Huisvesting Coded value in Soort voordeel in natura ( ->)  
( Logement / Gehäuse / Housing )
AdvantageInKindType | 4 | AdvantageInKindType - (CQ4Z 4)
Huiszwam Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Mérule / Hausschwamm / Dry rot )
ClaimCircumstanceType | 394 | ClaimCircumstanceType - (C221 394)
Hulp derden bij BI Entity ( ->) Hulp van derden in het geval van een blijvende invaliditeit. Als dekking. Meestal levenslang regelmatige prestaties of diensten te leveren aan het slachtoffer. 
( Assistance tiers Inv.Perm. / Unterstützung im Falle dauerhafter Behinderung / Assistance in case of permanent disability )
| AssistanceInCaseOfPermanentDisabilityCover | - ( 035)
HULPAPOTHEKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( AIDE-PHARMACIEN / Aide-Pharmacien (*) / Aide-Pharmacien (*) )
OccupationType | 1365 | OccupationType - (X041 1365)
HULPBOEKHOUDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( AIDE-COMPTABLE / Aide-Comptable (*) / Aide-Comptable (*) )
OccupationType | 782 | OccupationType - (X041 782)
Hulpboekhouders, kassiers, dactylos, ope Coded value in Verzekeringsnemer - beroepscode ( ->)  
( Aides-comptables, caissiers, dactylos, o / Assistent für die Inhaber - Kassierer - Dactylos - Operat. / Assistant holders, cashiers, dactylos, operators )
PolicyHolderOccupationType | 20 | PolicyHolderOccupationType - (A141 20)
HULPGIETER (STAALFABRIEK) Coded value in Type beroep ( ->)  
( AIDE-COULEUR (ACIERIE) / Aide-Couleur(Acierie) (*) / Aide-Couleur(Acierie) (*) )
OccupationType | 2250 | OccupationType - (X041 2250)
HULPHUISHOUDSTER Coded value in Type beroep ( ->)  
( AIDE MENAGERE / AideMenagere (*) / AideMenagere (*) )
OccupationType | 3829 | OccupationType - (X041 3829)
HULPKOK Coded value in Type beroep ( ->)  
( COMMIS (CUISINE) / Commis(Cuisine) (*) / Commis(Cuisine) (*) )
OccupationType | 3775 | OccupationType - (X041 3775)
HULPKRACHT (LANDBOUW) Coded value in Type beroep ( ->)  
( AIDE AGRICOLE / AideAgricole (*) / AideAgricole (*) )
OccupationType | 1258 | OccupationType - (X041 1258)
HULPLABORANT Coded value in Type beroep ( ->)  
( AIDE-LABORANT / Aide-Laborant (*) / Aide-Laborant (*) )
OccupationType | 1350 | OccupationType - (X041 1350)
HULPPANNENMAN (STAALFABRIEK) Coded value in Type beroep ( ->)  
( AIDE-POCHEUR (ACIERIE) / Aide-Pocheur(Acierie) (*) / Aide-Pocheur(Acierie) (*) )
OccupationType | 2251 | OccupationType - (X041 2251)
HULPPROGRAMMEUR Coded value in Type beroep ( ->)  
( AIDE-PROGRAMMEUR / Aide-Programmeur (*) / Aide-Programmeur (*) )
OccupationType | 1413 | OccupationType - (X041 1413)
HULPSCHEIKUNDIGE Coded value in Type beroep ( ->)  
( AIDE-CHIMISTE / Aide-Chimiste (*) / Aide-Chimiste (*) )
OccupationType | 1345 | OccupationType - (X041 1345)
HULPSMELTER Coded value in Type beroep ( ->)  
( AIDE-FONDEUR / Aide-Fondeur (*) / Aide-Fondeur (*) )
OccupationType | 2249 | OccupationType - (X041 2249)
HULPSMID (MET GAS) (METAALNIJVERHEID) Coded value in Type beroep ( ->)  
( FRAPPEUR AU BEC (METALLURGIE) / FrappeurAuBec(Metallurgie) (*) / FrappeurAuBec(Metallurgie) (*) )
OccupationType | 2331 | OccupationType - (X041 2331)
HULPVERKOPER, HULPVERKOOPSTER Coded value in Type beroep ( ->)  
( AIDE-VENDEUR / Aide-Vendeur (*) / Aide-Vendeur (*) )
OccupationType | 1090 | OccupationType - (X041 1090)
Hulpverlening Entity ( ->) Koninklijk Besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen. Belgisch Staatsblad van 11 april 1991. Bijlage I. 18. Hulpverlening. - hulpverlening aan in moeilijkheden verkerende personen die op reis zijn of zich buiten hun woonplaats of vaste verblijfplaats bevinden; - hulpverlening onder andere omstandigheden. 
( Assistance / Hilfe / Assistance )
| BnbAssistance | - ( )
Hulpverlening Coded value in Tak-Kode FSMA ( ->) Hulpverlening aan in moeilijkheden verkerende personen die op reis zijn of zich buiten hun woonplaats of vaste verblijfplaats bevinden; hulpverlening onder andere omstandigheden. (Groep van activiteiten "niet-leven") 
( Assistance / Assistance / Assistance )
BranchNBBType | 18 | BranchNBBType - (A509 18)
HULPVERPLEEGSTER (NIET GEDIPLOMEERD) Coded value in Type beroep ( ->)  
( AIDE-MEDICALE / Aide-Medicale (*) / Aide-Medicale (*) )
OccupationType | 1376 | OccupationType - (X041 1376)
Huurder Coded value in Type adressering bij domiciliëring ( ->)  
( Locataire / Mieter / Tenant )
PaymentDomiciledAddresseeType | 4 | PaymentDomiciledAddresseeType - (A18Z 4)
huurder Coded value in tegenpartij - domicil. - code ( ->)  
( locataire / Mieter / Tenant )
PersonAdversaryDomicileType | 4 | PersonAdversaryDomicileType - (C18Z 4)
Huurder Coded value in Hoedanigheid verzekeringsnemer van de 2de risicoligging ( ->)  
( Locataire / Mieter / Tenant )
PartyPolicyHolder2ndSituationQualityType | 02 | PartyPolicyHolder2ndSituationQualityType - (3B10 02)
huurder Coded value in Verzekerde - domicil. - code ( ->)  
( locataire / Mieter / Tenant )
DomicileAddresseeType | 4 | DomicileAddresseeType - (A28Z 4)
Huurder Entity ( ->) Partij-rol. Degene die het gebruik van een gebouw, of van een deel van een gebouw, verwerft mits de periodieke betaling van het overeengekomen bedrag. 
( Locataire / Mieter / Tennant )
| BuildingTennant | - ( 024)
Huurder Coded value in Hoedanigheid van de verzekeringsnemer (S.R.) ( ->)  
( Locataire / Mieter / Tenant )
PartyPolicyHolderIndustryQualityType | 2 | PartyPolicyHolderIndustryQualityType - (7110 2)
Huurder - niet-uitbater Coded value in Hoedanigheid van de verzekeringsnemer ( ->) De verzekeringnemer huurt het het goed in zijn geheel, en hijzelf gebruikt de aan het handelsrecht onderworpen gedeelten niet. 
( Locataire - non-exploitant / Mieter - Nicht-Nutzer / Tenant-non-manager )
PolicyHolderCategoryType | 16 | PolicyHolderCategoryType - (3110 16)
Huurder - uitbater Coded value in Hoedanigheid van de verzekeringsnemer ( ->) De verzekeringnemer huurt het goed in zijn geheel, en hij gebruikt de aan het handelsrecht onderworpen gedeelten. 
( Locataire - exploitant / Mieter - Nutzer / Tenant-manager )
PolicyHolderCategoryType | 15 | PolicyHolderCategoryType - (3110 15)
Huurder of gebruiker tegen eigenaar Coded value in Type verhaalafstand ( ->)  
( Locataire ou occupant contre propriétaire / Mieter oder Benutzer gegen Eigentümer / Tenant or occupant versus owner )
RecourseDroppedType | 2 | RecourseDroppedType - (M03J 2)
Huurder of gebruiker tegen eigenaar en zijn klanten Coded value in Type verhaalafstand ( ->)  
( Locataire ou occupant contre propriétaire et ses clients / Mieter gegen Eigentümer und dessen Kunden / Tenant or occupant versus owner and clients )
RecourseDroppedType | 7 | RecourseDroppedType - (M03J 7)
Huurder tegen onderhuurder Coded value in Type verhaalafstand ( ->)  
( Locataire contre sous-locataire / Mieter gegen Untermieter / Tenant versus subtenant )
RecourseDroppedType | 4 | RecourseDroppedType - (M03J 4)
Huurder tegen onderhuurder en zijn klanten Coded value in Type verhaalafstand ( ->)  
( Locataire contre sous-locataire et ses clients / Mieter gegen Untermieter und dessen Kunden / Tenant versus subtenant and clients )
RecourseDroppedType | 8 | RecourseDroppedType - (M03J 8)
Huurder wordt eigenaar Coded value in Reden afschaffen een van de kapitalen ( ->)  
( Locataire devient propriétaire / Mieter wird Eigentümer / Tenant becomes owner )
CapitalDispensationReasonType | 2 | CapitalDispensationReasonType - (3V30 2)
Huurgeschillen Entity ( ->) Als dekking. Rechtsbijstand in geschillen over huurcontracten (meestal in hoofde van de huurder, soms de verhuurder). 
( Conflits locatifs / Vermietung Streitigkeiten / Rental disputes )
| RentalDisputesCover | - ( 179)
Huurwagen korte termijn Coded value in Gebruik van het voertuig ( ->)  
( Voiture de location court terme / Mietwagen kurzfristig / Rental car short term )
VehicleUsageType | 25 | VehicleUsageType - (5200 25)
Huurwagen lange termijn Coded value in Gebruik van het voertuig ( ->)  
( Voiture de location long terme / Mietwagen langfristig / Rental car long term )
VehicleUsageType | 26 | VehicleUsageType - (5200 26)
Huurwagen transport E.R. korte termijn Coded value in Gebruik van het voertuig ( ->)  
( Transport C.P. location court terme / Werkverkehr Mietwagen kurzfristig / Rental car trnasport own risk short term )
VehicleUsageType | 32 | VehicleUsageType - (5200 32)
Huurwagen transport E.R. lange termijn Coded value in Gebruik van het voertuig ( ->)  
( Transport C.P. location long terme / Werkverkehr Mietwagen langfristig / Rental car trnasport own risk long term )
VehicleUsageType | 33 | VehicleUsageType - (5200 33)
Huurwagen transport R.D. korte termijn Coded value in Gebruik van het voertuig ( ->)  
( Transport C.A. location court terme / Gewerblicher Verkehr Mietwagen kurzfristig / Rental car trnasport others risk short term )
VehicleUsageType | 42 | VehicleUsageType - (5200 42)
Huurwagen transport R.D. lange termijn Coded value in Gebruik van het voertuig ( ->)  
( Transport C.A. location long terme / Gewerblicher Verkehr Mietwagen langfristig / Rental car trnasport others risk long term )
VehicleUsageType | 43 | VehicleUsageType - (5200 43)
Huurwagens toerisme Coded value in Gebruik van het voertuig ( ->)  
( Voiture de location tourisme / Mietwagen Tourismus / Rental car tourism )
VehicleUsageType | 96 | VehicleUsageType - (5200 96)
Huurwagens transport Coded value in Gebruik van het voertuig ( ->)  
( Voiture de location transport / Mietwagen Transport / Rental car transport )
VehicleUsageType | 97 | VehicleUsageType - (5200 97)
Huwelijksdatum Attribute of Persoon (fysiek) ( ->) Datum waarop iemand in het huwelijk is getreden. 
( Codification : / / -> )
( Date de mariage / Hochzeitsdatum / Date of marriage )
PhysicalPerson | WeddingDate | - (DTM 016)
HUWELIJKSRAADGEVER Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONSEILLER CONJUGAL / ConseillerConjugal (*) / ConseillerConjugal (*) )
OccupationType | 597 | OccupationType - (X041 597)
Huwelijksvermogen Coded value in Juridisch statuut - afkorting ( ->)  
( Patrimoine Matrimonial / Eheliches Vermögen / Marriage heritage )
PersonLegalStatusShortType | 26 | PersonLegalStatusShortType - (A134 26)
Huwelijksvermogen Coded value in Juridisch statuut ( ->)  
( Patrimoine Matrimonial / Eheliches Vermögen / Marriage heritage )
PersonLegalStatusType | 26 | PersonLegalStatusType - (A130 26)
Huwelijksvermogen Coded value in Collectiviteit ( ->)  
( Patrimoine matrimonial / Eheliches Vermögen / Marriage heritage )
GroupType | 14 | GroupType - (A135 14)
Huwelijksvoorzorg Entity ( ->) K.B. 22.02.1991 - Bijlage 1 - Indeling van de risico's per groep van activiteit en per tak - Groep van activiteiten leven - 22. Bruidsschats- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen. Waarborg waarbij de maatschappij er zich toe verbindt bij leven van de verzekerde bij de afloop van de waarborg, of bij het eerste huwelijk van de verzekerde voor de afloop van de waarborg, een bepaald kapitaal te betalen. Bij overlijden of blijvende en gehele invaliditeit van de verzekerde vóór de afloop van de waarborg wordt een kapitaal onmiddellijk betaald aan de verzekeringnemers. Verzekering (waarborg) waarbij de ene partij een bedrag, éénmalig of periodiek (de premie) betaalt, opdat de andere partij een kapitaal of een rente uitkeert aan de eerste partij of aan een door haar aan te duiden derde partij, wanneer een gebeurtenis in verband met het huwelijk, het overlijden of het overleven van één of meerdere personen zich voordoet. 
( Nuptialité / Heiratsvorkehrung / Ante nuptiality )
| AntenuptialGuarantee | - ( 124)
Huy Coded value in Zone van lokale politie ( ->)  
( Huy / HUY / HUY )
PoliceCoveredZoneCode | 5295 | PoliceCoveredZoneCode - (C244 5295)
Hybride benzine en elektriciteit Coded value in Type hybride ( ->)  
( Hybride essence et electricité / Hybrid Benzin und Strom / Hybrid Petrol and Electricity )
VehicleEngineHybridType | 70 | VehicleEngineHybridType - (561E 70)
Hybride Diesel en elektriciteit Coded value in Type hybride ( ->)  
( Hybride Diesel et électrique / Hybrid Diesel und Strom / Hybrid Diesel and Electricity )
VehicleEngineHybridType | 80 | VehicleEngineHybridType - (561E 80)
Hydraulische installatie Coded value in Gerenoveerde component ( ->)  
( Installation hydraulique / Hydraulikinstallation / Hydraulic installation )
BuildingComponentRenovatedType | 3 | BuildingComponentRenovatedType - (A1D6 3)
Hydrogen Coded value in Type hybride ( ->)  
( Hydrogène / Hydrogen / Hydrogen )
VehicleEngineHybridType | 90 | VehicleEngineHybridType - (561E 90)
HYDROGRAAF Coded value in Type beroep ( ->)  
( HYDROGRAPHE / Hydrographe (*) / Hydrographe (*) )
OccupationType | 1429 | OccupationType - (X041 1429)
HYGIENIST (GENEESHEER) Coded value in Type beroep ( ->)  
( EPIDEMIOLOGISTE (MEDECIN) / Epidemiologiste(Medecin) (*) / Epidemiologiste(Medecin) (*) )
OccupationType | 186 | OccupationType - (X041 186)
HYGIENIST (SANITAIRE INSPECTIE) Coded value in Type beroep ( ->)  
( HYGIENISTE INSPECTION SANITAIRE / HygienisteInspectionSanitaire (*) / HygienisteInspectionSanitaire (*) )
OccupationType | 216 | OccupationType - (X041 216)
HYGIENIST (TANDARTS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( HYGIENISTE (DENTISTERIE) / Hygieniste(Dentisterie) (*) / Hygieniste(Dentisterie) (*) )
OccupationType | 195 | OccupationType - (X041 195)
Hypothecair krediet Entity ( ->) Waarborg - Krediet gewaarborgd door een hypotheekstelling van een onroerend goed (in beginsel in eerste rang) en vaak vergezeld van een loondomiciliëring. (Makelaars durven binnen hun systemen nogal eens een waarborg oneigenlijk te gebruiken. In dit geval stopt men er dan een lening in om via de quittancering de inning van de aflossingen op te kunnen volgen.) 
( Crédit hypothécaire / Hypothekendarlehen / Mortgage loan )
| MortgageLoanGuarantee | - ( 002)
Hypothecair mandaat Coded value in Type hypothecaire akte ( ->) Bij een hypothecaire volmacht geeft de lener de toelating aan de leninggever om een hypothecaire inschrijving te nemen zodra laatstgenoemde dat nodig vindt. Veelal om de kosten van de hypotheek te drukken, kan de bankinstelling genoegen nemen met een kleinere zekerheid, onder de vorm van de hypothecaire volmacht, die via een notaris wordt gegeven. 
( Mandat hypothécaire / Hypothek-Mandat / Mortgage warrant )
MortgageDeedType | 2 | MortgageDeedType - (0220 2)
Hypothecair schuldeiser Coded value in Hoedanigheid van de verzekeringsnemer (S.R.) ( ->)  
( Créancier hypothécaire / Hypothekengläubiger / Mortgagee )
PartyPolicyHolderIndustryQualityType | 4 | PartyPolicyHolderIndustryQualityType - (7110 4)
Hypothecair schuldeiser Coded value in Hoedanigheid van de verzekeringsnemer ( ->) De verzekeringnemer treedt ten opzicht van het goed op als hypothecair ingeschreven rechthebbende. 
( Créancier hypothécaire / Hypothekengläubiger / Mortgagee )
PolicyHolderCategoryType | 04 | PolicyHolderCategoryType - (3110 04)
Hypothecaire inschrijving Coded value in Type hypothecaire akte ( ->) De hypotheek is het juridisch mechanisme dat er voor zorgt dat een schuldeiser, zoals de bank, bevoorrecht wordt om zich van de koopsom te bedienen bij gedwongen verkoop van het in waarborg gegeven onroerend goed. Deze bevoorrechte positie als schuldeiser wordt bekendgemaakt op het hypotheekkantoor, zodat belanghebbende derden daarvan kennis kunnen nemen. 
( Inscription hypothécaire / Hypothek-Registrierung / Mortgage registration )
MortgageDeedType | 1 | MortgageDeedType - (0220 1)
Hypothecaire lening Coded value in Type lening ( ->)  
( Prêt hypothécaire / Hypothekardarlehen / Mortgage loan )
LoanType | 1 | LoanType - (0200 1)
Hypothecaire Leningen Coded value in Polistype ( ->) Leningen die gebruikelijk de verwerving van de juridische eigendom over een onroerend goed tot doel hebben en gewaarborgd worden aan de hand van minstens een hypothecaire inschrijving of een hypothecair mandaat op een onroerend goed in het voordeel van de 
( Prêts Hypothécaires / Hypothekardarlehen / Mortgages )
ContractPolicyType | 010 | ContractPolicyType - (A502 010)
Hypothecaire referte-index Attribute of Lening - algemeen ( ->) Hypothecaire kredieten - Veranderlijkheid der rentevoeten - Referte-indexen - Artikel 9, par. 1 van de wet van 4 aug. 1992. Maandelijks gepubliceerd door de FSMA. 
( Codification : / / -> )
( Indice de référence hypothécaire / Hypothek Referenzindex / Mortgage reference index )
DebtGuarantee | MortgageReferenceIndexRate | - (PCD 061)
Hypothecaire referte-index, maand Attribute of Lening - algemeen ( ->) Hypothecaire kredieten - Veranderlijkheid der rentevoeten - Referte-indexen - Artikel 9, par. 1 van de wet van 4 aug. 1992. Maandelijks gepubliceerd door de FSMA. Formaat volgens qualifier 005 MMJJJJ. 
( Codification : / / -> )
( Indice de référence hypothécaire, mois / Referenzmonats Index Hypothek / Mortgage reference index month )
DebtGuarantee | MortgageReferenceIndexMonth | - (DTM 155)
Hypothecaire referte-index, periodiciteit Attribute of Lening - algemeen ( ->) Hypothecaire kredieten - Veranderlijkheid der rentevoeten - Referte-indexen - Artikel 9, par. 1 van de wet van 4 aug. 1992. Maandelijks gepubliceerd door de FSMA.  
( Codification : Hypothecaire referte-index, periodiciteit / 0420 / -> )
( Indice de référence hypothécaire, périodicité / Hypothek Referenz Index Periodizität / Mortgage reference index periodicity )
DebtGuarantee | MortgageReferenceIndexPeriodicityCode | MortgageReferenceIndexPeriodicityType - (ATT 0420)
Hypothecaire referte-index, type Attribute of Lening - algemeen ( ->) Hypothecaire kredieten - Veranderlijkheid der rentevoeten - Referte-indexen - Artikel 9, par. 1 van de wet van 4 aug. 1992. Maandelijks gepubliceerd door de FSMA.  
( Codification : Hypothecaire referte-index, type / 0410 / -> )
( Indice de référence hypothécaire, type / Verweistyp Index Hypothek / Mortgage reference index type )
DebtGuarantee | MortgageReferenceIndexTypeCode | MortgageReferenceIndexType - (ATT 0410)
Hypothecaire schuldeiser Coded value in Type schuldeiser ( ->) De rechthebbende van een schuld, gewaarborgd door een onroerend goed van de verzekeringnemer, ingeschreven bij het bureau van hypothecaire beschrijven. 
( Créancier hypothécaire / Hypothekengläubiger / Mortgagee )
PartyCreditorType | 1 | PartyCreditorType - (3130 1)