> Dictionary > Per letter ...
SYNTAX INDEPENDENT COMPONENTS

Implementation Related Components

Dictionary : I...
Name (sorted asc.) Type Definition - (Codelist) - (Translations) Technically XML - (Edifact)
I.O.N. Coded value in Juridisch statuut - afkorting ( ->)  
( E.U.P. / GemEinri / I.P.I. )
PersonLegalStatusShortType | 29 | PersonLegalStatusShortType - (A134 29)
I.V.M. Coded value in Juridisch statuut - afkorting ( ->)  
( A.I.B.P. / IVmpZ / I.P.A. )
PersonLegalStatusShortType | 30 | PersonLegalStatusShortType - (A134 30)
I.V.Z.W. Coded value in Juridisch statuut - afkorting ( ->)  
( A.I.S.B.L. / IVoG / I.N.P.A. )
PersonLegalStatusShortType | 37 | PersonLegalStatusShortType - (A134 37)
IA1 Coded value in Type antidiefstalsysteem voor voertuigen ( ->) Startbeveiliging met passieve activatie (en voor vrachtwagens 5 minuten weerstand tegen inbraak), en alarmsysteem zonder passieve activatie 
( IA1 / IA1 / IA1 )
VehicleTheftAntiSystemType | 16 | VehicleTheftAntiSystemType - (5634 16)
IA2 Coded value in Type antidiefstalsysteem voor voertuigen ( ->) Startbeveiliging met passieve activatie (en voor vrachtwagens 5 minuten weerstand tegen inbraak), en alarmsysteem met passieve activatie en heractivatie 
( IA2 / IA2 / IA2 )
VehicleTheftAntiSystemType | 17 | VehicleTheftAntiSystemType - (5634 17)
IA3 Coded value in Type antidiefstalsysteem voor voertuigen ( ->) Startbeveiliging met passieve activatie (en voor vrachtwagens 15 minuten weerstand tegen inbraak), en alarmsysteem zonder passieve activatie 
( IA3 / IA3 / IA3 )
VehicleTheftAntiSystemType | 18 | VehicleTheftAntiSystemType - (5634 18)
IA4 Coded value in Type antidiefstalsysteem voor voertuigen ( ->) Startbeveiliging met passieve activatie (en voor vrachtwagens 15 minuten weerstand tegen inbraak), en alarmsysteem met passieve activatie en heractivatie 
( IA4 / IA4 / IA4 )
VehicleTheftAntiSystemType | 19 | VehicleTheftAntiSystemType - (5634 19)
IBAN Rekeningnummer Attribute of Financiële rekening ( ->) International Bank Account Number. Internationaal bankrekeningnummer. Formaat = CCnnnnnnnnnnnnnn bestaande uit ISO Country code (an2), IBAN Check digits (n2), Bank branch code (n3), Account number (n7), Check digits (n2) Presentatie = CCnn nnnn nnnn nnnn Dixit SEPA zijn IBAN en BIC verplicht. In de praktijk zulen onze MCI's het BIC als optioneel vermelden. De verzender is echter gehouden deze BIC te vermelden zodra gekend. 
( Codification : / / -> )
( Numéro du compte IBAN / IBAN Kontonummer / IBAN account number )
FinancialAccount | InternationalBankAccountNumber | - (RFF 077)
IC Coded value in Juridisch statuut - afkorting ( ->)  
( IC / IK / I.C. )
PersonLegalStatusShortType | 85 | PersonLegalStatusShortType - (A134 85)
Icoon product Coded value in IBP SubCategory Action Code ( ->) Op 25.06.2010 is er beslist deze code te schrappen. 
( Icône produit / Product Icon / Product Icon )
IBPSubCategoryActionType | IBPSC-03 | IBPSubCategoryActionType - (IBP2 IBPSC-03)
ID van het bericht, bij de afzender Attribute of Bericht ( ->) Komt uit de AS/2 Edifact omgeving; in het segment XEH, is X913 de Sender exchange unit identifier. Het unieke ID dat de afzender aan zijn verzonden bericht geeft. 
( Codification : / / -> )
( ID du message, chez l'expédient / Absender Exchange Einheit Bezeichner / Sender exchange unit IDentifier )
Message | TechnicallySenderMessageID | - (XEH )
ID van het bericht, bij de ontvanger Attribute of Bericht ( ->) Komt uit de AS/2 Edifact omgeving; in het segment XEH, is X915 de Recipient exchange unit identifier. Het unieke ID dat de ontvanger aan zijn ontvangen bericht geeft. (Wat dus nog niet kan bestaan op het ogenblik dat de afzender zijn bericht aanmaakt.) 
( Codification : / / -> )
( ID du message, chez le destinataire / Empfänger Exchange Einheit Bezeichner / Recipient exchange unit IDentifier )
Message | TechnicallyRecipientMessageID | - (XEH )
Identificatie Attribute of Identificatie verzekeringsobject ( ->) Interne referte,of identificatie zoals de gegeven partij deze intern gebruikt. 
( Codification : / / -> )
( Identifiant / Identifizierung / Identifier )
InsuranceObjectMultipleIdentifier | InsuranceObjectIdentfier | - (ROD )
Identificatie Attribute of Identificatie van de persoon ( ->) Interne referte,of identificatie zoals de gegeven partij deze intern gebruikt. 
( Codification : / / -> )
( Identifiant / Identifizierung / Identifier )
PartyMultipleIdentifier | PartyIdentfier | - (PTY )
Identificatie Attribute of Identificatie waarborg ( ->) Interne referte,of identificatie zoals de gegeven partij deze intern gebruikt. 
( Codification : / / -> )
( Identifiant / Identifizierung / Identifier )
GuaranteeMultipleIdentifier | GuaranteeIdentfier | - (ROD )
Identificatie bestemmeling voor Uitwisselingskaarten80 Attribute of Leverancier verzekering ( ->) Het beheer van deze identificaties zit vandaag (03/03/2009) bij Portima.  
( Codification : / / -> )
( Identifiant du destinataire pour les Echanges80 / Identifizierung Empfänger für Exchange-Karten-80 / Exchanges80 destinee identifier )
InsuranceProvider | Exchanges80DestineeCode | - (PTY )
Identificatie kolom "toedracht" Attribute of Kolom omstandigheden ( ->) Identificatie van de kolom ""toedracht"" van het Europees Aanrijdingsformulier.
Formaat : an..1 
( Codification : / / -> )
( Identification colonne "circonstances" / Identifizierung Spalte "Umstand" / Identification column "circumstances" )
CircumstanceColumn | CircumstanceColumnIdentifier | - (RFF 043)
Identificatie persoon en ongeval in FAO Attribute of Slachtoffer ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Codification : / / -> )
( Identifiant personne et accident au FAT / Personenidentifikation und Unfall der AUF / Accident Person Identifier )
Victim | AccidentPersonIdentifier | - (RFF 059)
Identificatie van de geografische coordinaten Attribute of Geografische coördinaten ( ->) De referte die de plaats identificeert, uniek en eigen aan het administratief systeem van haar uitgever. Dit slaat niet op de geografische coördinaten zelve. 
( Codification : / / -> )
( Identifiant des coordonnées géographiques / Geographische koordinieren Identification Bezeichner / Geographical Co-ordinate Identification Identifier )
GeographicalCoordinatesSet | GeographicalReference | - (RFF 097)
Identificatie van de persoon Entity ( ->) Iemand bezigt een eenduidige identificatie voor deze persoon. 
( Identifiant de la personne / Personals-identifizierung / Party identification )
| PartyMultipleIdentifier | - ( )
Identificatie van het vervangen voertuig Attribute of Technicar gegevens ( ->) Formaat : n..6 
( Codification : / / -> )
( Identification du véhicule remplacé / Identifizierung vom umgewechselte Fahrzeug / Identification of the replaced vehicle )
TechnicarData | ReplacedVehicleIdentifier | - (RFF 053)
Identificatie van het vervangende voertuig Attribute of Technicar gegevens ( ->) Formaat : n..6 
( Codification : / / -> )
( Identification du véhicule remplaçant / Identifizierung vom stellvertretende Fahrzeug / Identification of the replacing vehicle )
TechnicarData | ReplacingVehicleIdentifier | - (RFF 054)
Identificatie verzekeraar EVA LEA Attribute of Verzekeraar ( ->) EVA-LEA : Electronische Verbindingen Arbeidsongevallen, databank bij het FAO-FAT (Fonds voor ArbeidsOngevallen). 
( Codification : / / -> )
( EVA LEA identifiant de l'assureur / EVA LEA Versicherer Bezeichner / EVA LEA insurer identifier )
Insurer | EVALEAInsurerIdentifier | - (RFF )
Identificatie verzekeringsobject Entity ( ->) Iemand bezigt een eenduidige identificatie voor dit object. 
( Identifiant de l'objet d'assurance / Versicherung-Objekt identifizierung / Insurance object identification )
| InsuranceObjectMultipleIdentifier | - ( )
Identificatie waarborg Entity ( ->) Iemand bezigt een eenduidige identificatie voor deze waarborg. Deze waarborg heel specifiek in deze polis, onder dit verzekerd object. 
( Identifiant garantie / Garantie identifizierung / Guarantee identification )
| GuaranteeMultipleIdentifier | - ( )
Identificatiegegevens Coded value in Stuur aangeduide document terug ( ->)  
( Identification / Daten zur Identifizierung / Identification Data )
DocumentReturnRequestType | 3 | DocumentReturnRequestType - (C4C0 3)
Identificatienummer betrokkene (bij maatschappij) Attribute of Persoon ( ->) Bevat een referte. 
( Codification : / / -> )
( Numéro d'identification de l'intervenant (à la compagnie) / Identifikation Nummer Person (der Versicherer) / Party identification (as given by the insurer) )
Party | InsurerPartyIdentifier | - (RFF 070)
Identificatienummer bij de DIV Attribute of Titularis van de nummerplaat ( ->) Nummer waaronder de titularis van een nummerplaat bij de DIV is gekend. 
( Codification : / / -> )
( Numéro de titulaire à la DIV / DIV-Inhabernummer / VRO identification number )
VehicleRegistrationPlateHolder | VROPlateOwnerIdentifier | - (RFF 040)
Identificatienummer van een raakpunt Attribute of Kolom omstandigheden ( ->) Formaat : an..1 
( Codification : / / -> )
( Numéro d'identification d'un point de choc / Identifizierung von einen Berührungspunkt / Identification of a point of impact )
CircumstanceColumn | PointOfImpactIdentifier | - (RFF 045)
Identifier Commercieel programma Attribute of Commercieel programma ( ->) De polis behoort tot een bepaalde productlijn, of gamma (onze notie Product). De verzekeraar kan dit ook nog kaderen in een verkoopsactie of -programma, eventueel op het niveau van de klant of van een verzameling van klanten. Dit identificeert dan deze verkoopsactie, dit programma. 
( Codification : / / -> )
( Identifiant Programme commercial / Identifizierung commercielles Program / Commercial program Identifier )
CommercialProgram | CommercialProgramIdentifier | - (IPD A536)
Identiteitskaart Entity ( ->) Document uitgereikt door de gemeente dat de identiteit van een persoon bewijst. 
( Carte d'identité / Personalausweis / Identity card )
| IdentityCard | - ( 009)
Identiteitskaart Coded value in Boorducument ( ->)  
( Carte d'identité / Personalausweis / Identity Card )
BoardDocumentType | 11 | BoardDocumentType - (A1DB 11)
ierland Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( irlande (eire) / Irland / Ireland )
VictimFATNationalityType | 116 | VictimFATNationalityType - (CL2B 116)
Ierland Coded value in Producent - landcode ( ->)  
( Irlande / Irland / Ireland )
IntermediaryCountryType | IRL | IntermediaryCountryType - (A469 IRL)
Ierland Coded value in V-nemer- domicil.- landcode ( ->)  
( Irlande / Irland / Ireland )
PolicyHolderDomicileCountryType | IRL | PolicyHolderDomicileCountryType - (A189 IRL)
Ierland Coded value in Landcode van de bestuurder ( ->)  
( Irlande / Irland / Ireland )
DriverCountryType | IRL | DriverCountryType - (5109 IRL)
Ierland Coded value in Landcode van de risicoligging ( ->)  
( Irlande / Irland / Ireland )
RiskObjectLocationCountryCode | IRL | RiskObjectLocationCountryCode - (3009 IRL)
Ierland Coded value in Nationaliteit van de bestuurder ( ->)  
( Irlande / Irlande (*) / Irlande (*) )
DriverNationalityType | IRL | DriverNationalityType - (5122 IRL)
Ierland Coded value in Landcode ( ->)  
( Irlande / Irland / Ireland )
CountryType | IRL | CountryType - (519B IRL)
Ierse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( irlandaise / irische / Irish )
NationalityType | IRL | NationalityType - (A121 IRL)
Ierse pond Coded value in Munteenheid ( ->)  
( Livre irlandaise / Irisches Pfund / Irish pound )
CurrencyType | IEP | CurrencyType - (A660 IEP)
IJKER VAN PRECISIE-INSTRUMENTEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( ETALONNEUR (INSTRUMENTS DE PRECISION) / Etalonneur(InstrumentsDePrecision) (*) / Etalonneur(InstrumentsDePrecision) (*) )
OccupationType | 2334 | OccupationType - (X041 2334)
IJSBEREIDER (VOEDINGSIJS AMBACHTELIJK BEREID) Coded value in Type beroep ( ->)  
( GLACIER (GLACES ALIMENTAIRES - FABRICATION MANUELLE) / Glacier(GlacesAlimentaires-FabricationManuelle) (*) / Glacier(GlacesAlimentaires-FabricationManuelle) (*) )
OccupationType | 3046 | OccupationType - (X041 3046)
Ijsland Coded value in Landcode van de bestuurder ( ->)  
( Islande / Island / Iceland )
DriverCountryType | IS | DriverCountryType - (5109 IS)
Ijsland Coded value in Nationaliteit van de bestuurder ( ->)  
( Islande / Islande (*) / Islande (*) )
DriverNationalityType | IS | DriverNationalityType - (5122 IS)
IJsland Coded value in Landcode ( ->)  
( Islande / Island / Iceland )
CountryType | IS | CountryType - (519B IS)
Ijsland Coded value in Producent - landcode ( ->)  
( Islande / Island / Iceland )
IntermediaryCountryType | IS | IntermediaryCountryType - (A469 IS)
Ijsland Coded value in Landcode van de risicoligging ( ->)  
( Islande / Island / Iceland )
RiskObjectLocationCountryCode | IS | RiskObjectLocationCountryCode - (3009 IS)
Ijsland Coded value in V-nemer- domicil.- landcode ( ->)  
( Islande / Island / Iceland )
PolicyHolderDomicileCountryType | IS | PolicyHolderDomicileCountryType - (A189 IS)
ijsland Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( islande / Island / Iceland )
VictimFATNationalityType | 117 | VictimFATNationalityType - (CL2B 117)
IJslandse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( islandaise / isländische / Icelandic )
NationalityType | IS | NationalityType - (A121 IS)
IJZERHANDELAAR Coded value in Type beroep ( ->)  
( QUINCAILLIER / Quincaillier (*) / Quincaillier (*) )
OccupationType | 1002 | OccupationType - (X041 1002)
IJZERSMEDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( FERRONNIER / Ferronnier (*) / Ferronnier (*) )
OccupationType | 2456 | OccupationType - (X041 2456)
IJZERVLECHTER (WERKPLAATS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( FERRAILLEUR (ATELIER) / Ferrailleur(Atelier) (*) / Ferrailleur(Atelier) (*) )
OccupationType | 2520 | OccupationType - (X041 2520)
ILLUSIONIST Coded value in Type beroep ( ->)  
( ILLUSIONNISTE / Illusionniste (*) / Illusionniste (*) )
OccupationType | 460 | OccupationType - (X041 460)
ILLUSTREERDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( ILLUSTRATEUR / Illustrateur (*) / Illustrateur (*) )
OccupationType | 384 | OccupationType - (X041 384)
IM Coded value in Type antidiefstalsysteem voor voertuigen ( ->) Startbeveiliging met passieve aktivatie 
( IM / IM / IM )
VehicleTheftAntiSystemType | 11 | VehicleTheftAntiSystemType - (5634 11)
IM1 Coded value in Type antidiefstalsysteem voor voertuigen ( ->) Startbeveiliging met passieve activatie en 5 minuten weerstand tegen inbraak 
( IM1 / IM1 / IM1 )
VehicleTheftAntiSystemType | 12 | VehicleTheftAntiSystemType - (5634 12)
IM2 Coded value in Type antidiefstalsysteem voor voertuigen ( ->) Startbeveiliging met passieve activatie en 15 minuten weerstand tegen inbraak 
( IM2 / IM2 / IM2 )
VehicleTheftAntiSystemType | 13 | VehicleTheftAntiSystemType - (5634 13)
IMAM Coded value in Type beroep ( ->)  
( IMAN / Iman (*) / Iman (*) )
OccupationType | 345 | OccupationType - (X041 345)
IMITATOR Coded value in Type beroep ( ->)  
( IMITATEUR / Imitateur (*) / Imitateur (*) )
OccupationType | 453 | OccupationType - (X041 453)
Impliciet Coded value in Type plafond derde betaler ( ->)  
( Implicite / Impliziert / Implicit )
SettlementPaymentLimitUpperPartyThirdType | I | SettlementPaymentLimitUpperPartyThirdType - (CP21 I)
Impliciet Coded value in Type tarifering van honoraria ( ->)  
( Implicite / Impliziert / Implicit )
AssessmentFeeQuotationType | I | AssessmentFeeQuotationType - (C460 I)
Impliciet Coded value in Type aanwijziging van de expert ( ->)  
( Implicite / Impliziert / Implicit )
AssessmentAppointmentType | I | AssessmentAppointmentType - (C413 I)
Implosie - elektriciteit Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Implosion - électricité / Implosion - Elektrizität / Implosion - electricity )
ClaimCircumstanceType | 331 | ClaimCircumstanceType - (C221 331)
Implosie - fabricage Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Implosion - fabrication / Implosion - Herstellung / Implosion - manufacturing )
ClaimCircumstanceType | 333 | ClaimCircumstanceType - (C221 333)
Implosie - gas Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Implosion - gaz / Implosion - Gas / Implosion - gas )
ClaimCircumstanceType | 332 | ClaimCircumstanceType - (C221 332)
Implosion Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Implosion / Implosion - unbekannte Ursache / Implosion - cause unknown )
ClaimCircumstanceType | 338 | ClaimCircumstanceType - (C221 338)
Implosion - doorgegeven door buren Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Implosion - communiquée par voisin / Implosion - von Nachbarn übergreifend / Implosion - spread from neighbour's )
ClaimCircumstanceType | 336 | ClaimCircumstanceType - (C221 336)
Implosion - menselijke oorzaak Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Implosion - cause humaine / Implosion - menschliches Versagen / Implosion - human fault )
ClaimCircumstanceType | 335 | ClaimCircumstanceType - (C221 335)
Implosion - onderhoudsgebrek Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Implosion - défaut d'entretien / Implosion - Wartungsmangel / Implosion - defective maintenance )
ClaimCircumstanceType | 334 | ClaimCircumstanceType - (C221 334)
Implosion - vandalisme Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Implosion - vandalisme / Implosion - Vandalismus / Implosion - vandalism )
ClaimCircumstanceType | 337 | ClaimCircumstanceType - (C221 337)
IMPREGNEERDER (HOUT) Coded value in Type beroep ( ->)  
( IMPREGNATEUR (BOIS) / Impregnateur(Bois) (*) / Impregnateur(Bois) (*) )
OccupationType | 2650 | OccupationType - (X041 2650)
IMPREGNEERDER (PLASTIEK) Coded value in Type beroep ( ->)  
( INJECTEUR (PLASTIQUE) / Injecteur(Plastique) (*) / Injecteur(Plastique) (*) )
OccupationType | 3462 | OccupationType - (X041 3462)
IMPREGNEERDER (RUBBER) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONFECTIONNEUR (CAOUTCHOUC) / Confectionneur(Caoutchouc) (*) / Confectionneur(Caoutchouc) (*) )
OccupationType | 3441 | OccupationType - (X041 3441)
IMPREGNEERDER (WEEFSELS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( IMPREGNEUR (TISSUS) / Impregneur(Tissus) (*) / Impregneur(Tissus) (*) )
OccupationType | 1966 | OccupationType - (X041 1966)
IMPRESSARIO Coded value in Type beroep ( ->)  
( IMPRESARIO / Impresario (*) / Impresario (*) )
OccupationType | 504 | OccupationType - (X041 504)
In 1000 bef Coded value in Eenheid van kapitaal rollend materieel ( ->)  
( En 1000 bef / in 1.000 bef / in 1,000 bef )
EquipmentVehiclesCapitalUnitType | 4 | EquipmentVehiclesCapitalUnitType - (335N 4)
In 1000 bef Coded value in Gebouw + inhoud - code waarde kapitaal ( ->)  
( En 1000 bef / in 1.000 bef / in 1,000 bef )
BuildingAndContentValueType | 4 | BuildingAndContentValueType - (M03N 4)
In 1000 bef Coded value in Inhoud - code waarde kapitaal ( ->)  
( En 1000 bef / in 1.000 bef / in 1,000 bef )
ContentCapitalType | 4 | ContentCapitalType - (M02N 4)
In 1000 bef Coded value in Gebouw - code waarde kapitaal ( ->)  
( En 1000 bef / in 1.000 bef / in 1,000 bef )
BuildingValueType | 4 | BuildingValueType - (M01N 4)
In 1000 bef Coded value in Eenheid van kapitaal dieren ( ->)  
( En 1000 bef / in 1000 bef / in 1000 bef )
AnimalCapitalUnitType | 4 | AnimalCapitalUnitType - (334N 4)
In 1000 bef Coded value in Eenheid van kapitaal materieel ( ->)  
( En 1000 bef / in 1.000 bef / in 1,000 bef )
EquipmentCapitalUnitType | 4 | EquipmentCapitalUnitType - (332N 4)
In 1000 bef Coded value in Eenheid van kapitaal koopwaar ( ->)  
( En 1000 bef / in 1.000 bef / in 1,000 bef )
MerchandiseCapitalUnitType | 4 | MerchandiseCapitalUnitType - (333N 4)
In 1000 BEF Coded value in Eenheid van kapitaal meubilair ( ->)  
( En 1000 BEF / in 1.000 BEF / in 1,000 BEF )
ContentCapitalUnitType | 4 | ContentCapitalUnitType - (331N 4)
In aantal plaatsen Coded value in Eenheid van kapitaal dieren ( ->)  
( En nombre de places / in Anzahl Zimmern / in number of places )
AnimalCapitalUnitType | 3 | AnimalCapitalUnitType - (334N 3)
In aantal plaatsen Coded value in Eenheid van kapitaal meubilair ( ->) Een aantal lokalen. 
( En nombre de places / in Anzahl Zimmern / in number of places )
ContentCapitalUnitType | 3 | ContentCapitalUnitType - (331N 3)
In aantal plaatsen Coded value in Eenheid van kapitaal materieel ( ->)  
( En nombre de places / in Anzahl Zimmern / in number of places )
EquipmentCapitalUnitType | 3 | EquipmentCapitalUnitType - (332N 3)
In aantal plaatsen Coded value in Gebouw - code waarde kapitaal ( ->)  
( En nombre de places / in Anzahl Zimmern / in number of places )
BuildingValueType | 3 | BuildingValueType - (M01N 3)
In aantal plaatsen Coded value in Inhoud - code waarde kapitaal ( ->)  
( En nombre de places / in Anzahl Zimmern / in number of places )
ContentCapitalType | 3 | ContentCapitalType - (M02N 3)
In aantal plaatsen Coded value in Gebouw + inhoud - code waarde kapitaal ( ->)  
( En nombre de places / in Anzahl Zimmern / in number of places )
BuildingAndContentValueType | 3 | BuildingAndContentValueType - (M03N 3)
In aantal plaatsen Coded value in Eenheid van kapitaal rollend materieel ( ->)  
( En nombre de places / in Anzahl Zimmern / in number of places )
EquipmentVehiclesCapitalUnitType | 3 | EquipmentVehiclesCapitalUnitType - (335N 3)
In aantal plaatsen Coded value in Eenheid van kapitaal koopwaar ( ->)  
( En nombre de places / in Anzahl Zimmern / in number of places )
MerchandiseCapitalUnitType | 3 | MerchandiseCapitalUnitType - (333N 3)
In afwachting Coded value in Status van de factuur ( ->)  
( En attente / Ausstehende / Pending )
InvoiceAccountingStatusType | 9 | InvoiceAccountingStatusType - (5730 9)
In afwachting gevolg P.V. Coded value in MSB-code - origine verzekeringsmaatschappij ( ->)  
( Attendons suite réservée au P.V. / Ausstehende Ergebnis Minuten / Pending minutes result )
MessageClaimInsurerMsbType | 33A | MessageClaimInsurerMsbType - (CMSB 33A)
In belgische frank Coded value in Inhoud - code waarde kapitaal ( ->)  
( En francs belges / Auf belgische Franken / In Belgian francs )
ContentCapitalType | 1 | ContentCapitalType - (M02N 1)
In belgische frank Coded value in Eenheid van kapitaal rollend materieel ( ->)  
( En francs belges / Auf belgische Franken / In Belgian francs )
EquipmentVehiclesCapitalUnitType | 1 | EquipmentVehiclesCapitalUnitType - (335N 1)
In belgische frank Coded value in Eenheid van kapitaal dieren ( ->)  
( En francs belges / Auf belgische Franken / In Belgian francs )
AnimalCapitalUnitType | 1 | AnimalCapitalUnitType - (334N 1)
In belgische frank Coded value in Eenheid van kapitaal koopwaar ( ->)  
( En francs belges / Auf belgische Franken / In Belgian francs )
MerchandiseCapitalUnitType | 1 | MerchandiseCapitalUnitType - (333N 1)
In belgische frank Coded value in Gebouw + inhoud - code waarde kapitaal ( ->)  
( En francs belges / Auf belgische Franken / In Belgian francs )
BuildingAndContentValueType | 1 | BuildingAndContentValueType - (M03N 1)
In belgische frank Coded value in Gebouw - code waarde kapitaal ( ->)  
( En francs belges / Auf belgische Franken / In Belgian francs )
BuildingValueType | 1 | BuildingValueType - (M01N 1)
In belgische frank Coded value in Eenheid van kapitaal materieel ( ->)  
( En francs belges / Auf belgische Franken / In Belgian francs )
EquipmentCapitalUnitType | 1 | EquipmentCapitalUnitType - (332N 1)
In bijlage zal U kwitantie vinden Coded value in MSB-code - origine verzekeringsmaatschappij ( ->)  
( Vous trouverez en annexe une quittance / Im Anhang finden Sie Erhalt / In annex you will find receipt )
MessageClaimInsurerMsbType | 25A | MessageClaimInsurerMsbType - (CMSB 25A)
in de algemene voorwaarden Coded value in Het voorwerp der beschadigingen is omschreven ( ->)  
( dans les conditions générales / in den allgemeinen Geschäftsbedingungen / in the general terms and conditions )
EventAccidentObjectDamagedDescriptionType | 2 | EventAccidentObjectDamagedDescriptionType - (9910 2)
in de bijzondere voorwaarden Coded value in Het voorwerp der beschadigingen is omschreven ( ->)  
( dans les conditions spécifiques / in den besonderen Geschäftsbedingungen / in the special terms and conditions )
EventAccidentObjectDamagedDescriptionType | 1 | EventAccidentObjectDamagedDescriptionType - (9910 1)
In kubieke meter Coded value in Eenheid van kapitaal meubilair ( ->) Een aantal kubieke meters, een inhoud. 
( En mètres cubes / In Kubikmeter / In cubic metres )
ContentCapitalUnitType | 5 | ContentCapitalUnitType - (331N 5)
In lijn Coded value in Plaatsing van de cylinders van het voertuig ( ->)  
( En ligne / In Reihe / Aligned )
CylindersAlignmentType | 2 | CylindersAlignmentType - (501I 2)
In opbouw Coded value in Graad van afwerking/ouderdom ( ->)  
( En construction / Im Bau / Under construction )
BuildingFinishingDegreeType | 1 | BuildingFinishingDegreeType - (3153 1)
In opmaak Coded value in Status van de factuur ( ->)  
( En confection / Im markup / In progress )
InvoiceAccountingStatusType | 4 | InvoiceAccountingStatusType - (5730 4)
In V Coded value in Plaatsing van de cylinders van het voertuig ( ->)  
( En V / In V-Anordnung / V-shaped )
CylindersAlignmentType | 3 | CylindersAlignmentType - (501I 3)
In vierkante meter Coded value in Eenheid van kapitaal dieren ( ->)  
( En mètres carrés / in Quadratmetern / In square meters )
AnimalCapitalUnitType | 2 | AnimalCapitalUnitType - (334N 2)
In vierkante meter Coded value in Eenheid van kapitaal koopwaar ( ->)  
( En mètres carrés / in Quadratmetern / In square meters )
MerchandiseCapitalUnitType | 2 | MerchandiseCapitalUnitType - (333N 2)
In vierkante meter Coded value in Eenheid van kapitaal materieel ( ->)  
( En mètres carrés / in Quadratmetern / In square meters )
EquipmentCapitalUnitType | 2 | EquipmentCapitalUnitType - (332N 2)
In vierkante meter Coded value in Gebouw + inhoud - code waarde kapitaal ( ->)  
( En mètres carrés / in Quadratmetern / In square meters )
BuildingAndContentValueType | 2 | BuildingAndContentValueType - (M03N 2)
In vierkante meter Coded value in Gebouw - code waarde kapitaal ( ->)  
( En mètres carrés / in Quadratmetern / In square meters )
BuildingValueType | 2 | BuildingValueType - (M01N 2)
In vierkante meter Coded value in Inhoud - code waarde kapitaal ( ->)  
( En metres carres / in Quadratmetern / In square meters )
ContentCapitalType | 2 | ContentCapitalType - (M02N 2)
In vierkante meter Coded value in Eenheid van kapitaal rollend materieel ( ->)  
( En mètres carrés / in Quadratmetern / In square meters )
EquipmentVehiclesCapitalUnitType | 2 | EquipmentVehiclesCapitalUnitType - (335N 2)
In vierkante meter Coded value in Eenheid van kapitaal meubilair ( ->) Een aantal vierkante meters, een oppervlakte. 
( En mètres carrés / in Quadratmetern / in m² )
ContentCapitalUnitType | 2 | ContentCapitalUnitType - (331N 2)
In voege Coded value in Status van de factuur ( ->)  
( En cours / Im Ort / Valid )
InvoiceAccountingStatusType | 0 | InvoiceAccountingStatusType - (5730 0)
In W Coded value in Plaatsing van de cylinders van het voertuig ( ->)  
( En W / In W-Anordnung / W-shaped )
CylindersAlignmentType | 5 | CylindersAlignmentType - (501I 5)
Inactief Coded value in Status van het Technicar-record ( ->)  
( Non actif / Inaktiv / Inactive )
VehicleTechnicarRecordStatusType | D | VehicleTechnicarRecordStatusType - (500U D)
Inbewaringgeving van de vrijstelling Attribute of Vrijstelling ( ->) (in het Engels:) Boolean indicator 
( Codification : Inbewaringgeving van de vrijstelling / P11Z / -> )
( Franchise consignée / Selbstbehalt consigniert / Exemption consigned )
Deductible | DeductibleConsignedIndicator | DeductibleConsignedIndicator - (BIN P11Z)
Inboedel Entity ( ->) Stoffelijk voorwerp - eigendom - binnen een gebouw, het geheel van roerende goederen voor (meestal) privé gebruik. 
( Mobilier (toujours privé) / Privatausrüstung / Furniture and household effects )
| HouseholdFurniture | - ( )
Inboedel Coded value in SubObjectRoleType (*) ( ->)  
( Contenu / Mobiliar / Furniture, effects )
SubObjectRoleType | 042 | SubObjectRoleType - (X068 042)
Inbraak Coded value in Manier van indringen ( ->)  
( Effraction / Diebstahl mit Einbruch / Burglary )
TheftBurglaryMannerType | 1 | TheftBurglaryMannerType - (CM61 1)
Inbraak Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Effraction / Diebstahl mit Einbruch / Theft following breaking and entering )
ClaimCircumstanceType | 368 | ClaimCircumstanceType - (C221 368)
Inbraakschade Entity ( ->) Waarborg ter dekking van de materiële schade veroorzaakt aan het gebouw en of aan de inhoud ter gelegenheid van een diefstal of van een poging tot diefstal. 
( Dégâts d'effraction / Einbruchsschaden / Burglary damages )
| BurglaryDamagesGuarantee | - ( 369)
Inbraakschade Entity ( ->) Als dekking. De schade door inbraak. De kapotte deur, niet de gestolen portefeuille. 
( Domm.d'effraction / Einbruchsschaden / Burglary damages )
| BurglaryDamagesCover | - ( 048)
Inbraakwerende deur goedgekeurd BOSEC Coded value in Type bescherming en voorkoming (Diefstal) ( ->) Deur met inbraakwerende eigenschappen, met aangevraagde en verkregen goedkeuring. 
( Porte anti-effraction certifiée BOSEC / Einbruchhemmende Tür mit Bosec-Zertifikat / Burglary resistant door, BOSEC certified )
BuildingAlarmRecognitionType | 4 | BuildingAlarmRecognitionType - (3462 4)
Inbraakwerende deur zonder BOSEC goedkeuring Coded value in Type bescherming en voorkoming (Diefstal) ( ->) Deur met inbraakwerende eigenschappen, echter zonder aangevraagde of zonder bekomen goedkeuring. 
( Porte anti-effraction non certifiée BOSEC / Einbruchhemmende Tür - ohne Bosec-Zertifikat / Burglary resisting door, non BOSEC certified )
BuildingAlarmRecognitionType | 7 | BuildingAlarmRecognitionType - (3462 7)
Inbreuk Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Infraction / Verletzung / Infringement )
ClaimCircumstanceType | 982 | ClaimCircumstanceType - (C221 982)
Incassobureau Coded value in Inningsstatus (van de kwijting) ( ->)  
( Société de recouvrement / Eintreibungsgesellschaft / Debt collection company )
PremiumInvoiceCollectionStatusType | K | PremiumInvoiceCollectionStatusType - (B051 K)
incendie Coded value in code schade ( ->)  
( incendie / Feuer / Fire )
EventType | 3 | EventType - (8050 3)
Incert alarm Graad 01 Coded value in Type bescherming en voorkoming (Diefstal) ( ->) Laag risico : geldt voor particulieren met een inhoud die minder bedraagt dan 75.000 EUR of voor handelszaken met een zeer laag risico, zoals bakkers, schoenmakers, ... 
( Alarme Incert grade 01 / Incert Alarmsystem Stufe 01 / Incert alarm level 01 )
BuildingAlarmRecognitionType | 8 | BuildingAlarmRecognitionType - (3462 8)
Incert alarm Graad 02 Coded value in Type bescherming en voorkoming (Diefstal) ( ->) Gemiddeld risico : geldt voor particulieren met een inhoud van meer dan 75.000 EUR, en voor de meeste handelszaken en vrije beroepen, zoals tandartsen, restauranthouders, schrijnwerkers ... 
( Alarme Incert grade 02 / Incert Alarmsystem Stufe 02 / Incert alarm level 02 )
BuildingAlarmRecognitionType | 9 | BuildingAlarmRecognitionType - (3462 9)
Incert alarm Graad 03 Coded value in Type bescherming en voorkoming (Diefstal) ( ->) Hoog risico : geld voor particulieren met belangrijke goederen (b.v. talrijke kunstwerken) of voor handelszaken met een hoog risico zoals telefoon- of fotozaken, juwelenwinkels, kleine bankagentschappen ... 
( Alarme Incert grade 03 / Incert Alarmsystem Stufe 03 / Incert alarm level 03 )
BuildingAlarmRecognitionType | 10 | BuildingAlarmRecognitionType - (3462 10)
Incert alarm Graad 04 Coded value in Type bescherming en voorkoming (Diefstal) ( ->) Zeer hoog risico : geldt voor zeer bijzondere risico’s zoals strategische industrieën (petrochemie) , militaire basissen, hoofdkantoren van banken, grote juwelenzaken ... 
( Alarme Incert grade 04 / Incert Alarmsystem Stufe 04 / Incert alarm level 04 )
BuildingAlarmRecognitionType | 11 | BuildingAlarmRecognitionType - (3462 11)
Incident Entity ( ->) Identificeert een gebeurtenis. Men denkt hier in eerste instantie in het kader van de schades. 
( Incident / Vorfall / Incident )
| Incident | - (EVT 998)
Incident - gevolgen Attribute of Verslag raadsgeneesheer ( ->) (in het Engels:) A sequence of characters in some suitable character set. 
( Codification : / / -> )
( Incident - répercussions / Vorfall - Auswirkungen / Incident - repercussions )
MedicalAssessment | IncidentRepercussionText | - ( )
Incident - periode van arbeidsongeschiktheid Attribute of Verslag raadsgeneesheer ( ->) (in het Engels:) A sequence of characters in some suitable character set. 
( Codification : / / -> )
( Incident - période d'incapacité / Vorfall - Zeitraum der Arbeitsunfähigkeit / Incident - incapacity period )
MedicalAssessment | IncidentIncapacityPeriodText | - ( )
Incident - situatie Attribute of Verslag raadsgeneesheer ( ->) (in het Engels:) A sequence of characters in some suitable character set. 
( Codification : / / -> )
( Incident - situation / Vorfall - Lage / Incident - situation )
MedicalAssessment | IncidentSituationText | - ( )
Incident - verloop behandelingen Attribute of Verslag raadsgeneesheer ( ->) (in het Engels:) A sequence of characters in some suitable character set. 
( Codification : / / -> )
( Incident - le cours des traitements / Vorfall - Gang der Ereignisse / Incident - course )
MedicalAssessment | IncidentCourseText | - ( )
Incident - verwondingen Attribute of Verslag raadsgeneesheer ( ->) (in het Engels:) A sequence of characters in some suitable character set. 
( Codification : / / -> )
( Incident - blessures / Vorfall - Verletzungen / Incident - injuries )
MedicalAssessment | IncidentInjuriesText | - ( )
Incident - ziekenhuisopnames Attribute of Verslag raadsgeneesheer ( ->) (in het Engels:) A sequence of characters in some suitable character set. 
( Codification : / / -> )
( Incident - hospitalisations / Vorfall - Hospitalisierungen / Incident - admission )
MedicalAssessment | IncidentAdmissionText | - ( )
INCRUSTEERSTER Coded value in Type beroep ( ->)  
( STRIQUEUSE / Striqueuse (*) / Striqueuse (*) )
OccupationType | 2103 | OccupationType - (X041 2103)
Index Entity ( ->) Bevat een index. Een (huidig) getal dat in verhouding tot een ander (vroeger) getal een uitspraak doet over de (huidige) waarde in functie van de (vroegere) waarde. Als basis gebruikt men in principe het getal 100. 
( Index / Index / Index )
| Index | - (IND )
Index - naam Attribute of Index ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Codification : Index type / X024 / -> )
( Indice - nom / Index-Typ / Index type )
Index | IndexTypeCode | IndexType - ( )
Index - vertrekwaarde Attribute of Index ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Codification : / / -> )
( Indice - valeur de départ / Index-Basiszinssatz / Index base rate )
Index | IndexBaseRate | - ( )
Index - waarde Attribute of Index ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Codification : / / -> )
( Indice - valeur / Index-Preise / Index rate )
Index | IndexRate | - ( )
Index A - Schatkistcert. 12 maand Coded value in Hypothecaire referte-index, type ( ->) Index A - Schatkistcertificaat - 12 maand. 
( Indice A - Certif. de trésor. 12 mois / Index A / Index A - Treasury bond 12 months )
MortgageReferenceIndexType | A | MortgageReferenceIndexType - (0410 A)
Index B - Lin. Obl. 2 jaar Coded value in Hypothecaire referte-index, type ( ->) Index B - Lineaire obligaties 2 jaar. 
( Indice B - Obl. Lin. 2 ans / Index B / Index B - Linear Bond - 2 years )
MortgageReferenceIndexType | B | MortgageReferenceIndexType - (0410 B)
Index C - Lin. Obl. 3 jaar Coded value in Hypothecaire referte-index, type ( ->) Index C - Lineaire obligaties 3 jaar. 
( Indice C - Obl. Lin. 3 ans / Index C / Index C - Linear Bond - 3 years )
MortgageReferenceIndexType | C | MortgageReferenceIndexType - (0410 C)
Index D - Lin. Obl. 4 jaar Coded value in Hypothecaire referte-index, type ( ->) Index D - Lineaire obligaties 4 jaar. 
( Indice D - Obl. Lin. 4 ans / Index D / Index D - Linear Bond - 4 years )
MortgageReferenceIndexType | D | MortgageReferenceIndexType - (0410 D)
Index E - Lin. Obl. 5 jaar Coded value in Hypothecaire referte-index, type ( ->) Index E - Lineaire obligaties 5 jaar. 
( Indice E - Obl. Lin. 5 ans / Index E / Index E - Linear Bond - 5 years )
MortgageReferenceIndexType | E | MortgageReferenceIndexType - (0410 E)
Index F - Lin. Obl. 6 jaar Coded value in Hypothecaire referte-index, type ( ->) Index F - Lineaire obligaties 6 jaar. 
( Indice F - Obl. Lin. 6 ans / Index F / Index F - Linear Bond - 6 years )
MortgageReferenceIndexType | F | MortgageReferenceIndexType - (0410 F)
Index G - Lin. Obl. 7 jaar Coded value in Hypothecaire referte-index, type ( ->) Index G - Lineaire obligaties 7 jaar. 
( Indice G - Obl. Lin. 7 ans / Index G / Index G - Linear Bond - 7 years )
MortgageReferenceIndexType | G | MortgageReferenceIndexType - (0410 G)
Index H - Lin. Obl. 8 jaar Coded value in Hypothecaire referte-index, type ( ->) Index H - Lineaire obligaties 8 jaar. 
( Indice H - Obl. Lin. 8 ans / Index H / Index H - Linear Bond - 8 years )
MortgageReferenceIndexType | H | MortgageReferenceIndexType - (0410 H)
Index I - Lin. Obl. 9 jaar Coded value in Hypothecaire referte-index, type ( ->) Index I - Lineaire obligaties 9 jaar. 
( Indice I - Obl. Lin. 9 ans / Index I / Index I - Linear Bond - 9 years )
MortgageReferenceIndexType | I | MortgageReferenceIndexType - (0410 I)
Index J - Lin. Obl. 10 jaar Coded value in Hypothecaire referte-index, type ( ->) Index J - Lineaire obligaties 10 jaar. 
( Indice J - Obl. Lin. 10 ans / Index J / Index J - Linear Bond - 10 years )
MortgageReferenceIndexType | J | MortgageReferenceIndexType - (0410 J)
Indexering Coded value in Beweging tgv perequatie ( ->)  
( Indexation / Indexierung / Indexation )
CurrentaccountLineFollowingEqualizationType | 1 | CurrentaccountLineFollowingEqualizationType - (1025 1)
India Coded value in Landcode ( ->)  
( Inde / Indien / India )
CountryType | IND | CountryType - (519B IND)
india Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( inde / Indien / India )
VictimFATNationalityType | 207 | VictimFATNationalityType - (CL2B 207)
Indir. verl. geb Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Pertes indir. bat. / Indirekte Verluste - Gebäude / Indirect losses - building )
GuaranteeCode | M81 | GuaranteeCode - (C6B1 M81)
Indir. verl. geb Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Pertes indir. bat. / Indirekte Verluste - Gebäude / Indirect losses - building )
GuaranteeCode | R81 | GuaranteeCode - (C6B1 R81)
Indir. verl. geb Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Pertes indir. bat. / Indirekte Verluste - Gebäude / Indirect losses - building )
GuaranteeCode | 781 | GuaranteeCode - (C6B1 781)
Indir. verl. geb Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Pertes indir. bat. / Indirekte Verluste - Gebäude / Indirect losses - building )
GuaranteeCode | 381 | GuaranteeCode - (C6B1 381)
Indir. verl. inh. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Pertes ind. cont. / Indirekte Verluste - Inhalt / Indirect losses - content )
GuaranteeCode | R82 | GuaranteeCode - (C6B1 R82)
Indir. verl. inh. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Pertes ind. cont. / Indirekte Verluste - Inhalt / Indirect losses - content )
GuaranteeCode | 382 | GuaranteeCode - (C6B1 382)
Indir. verl. inh. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Pertes ind. cont. / Indirekte Verluste - Inhalt / Indirect losses - content )
GuaranteeCode | M82 | GuaranteeCode - (C6B1 M82)
Indir. verl. inh. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Pertes ind. cont. / Indirekte Verluste - Inhalt / Indirect losses - content )
GuaranteeCode | 782 | GuaranteeCode - (C6B1 782)
Indir.verliezen Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Pertes indirectes / Indirekte Verluste / Indirect losses )
GuaranteeCode | 380 | GuaranteeCode - (C6B1 380)
Indir.verliezen Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Pertes indirectes / Indirekte Verluste / Indirect losses )
GuaranteeCode | R80 | GuaranteeCode - (C6B1 R80)
Indir.verliezen Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Pertes indirectes / Indirekte Verluste / Indirect losses )
GuaranteeCode | 780 | GuaranteeCode - (C6B1 780)
Indir.verliezen Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Pertes indirectes / Indirekte Verluste / Indirect losses )
GuaranteeCode | M80 | GuaranteeCode - (C6B1 M80)
Indirect Coded value in Soort getuige ( ->)  
( Indirect / Indirekt / Indirect )
EventWitnessKindType | 2 | EventWitnessKindType - (CT1X 2)
Indirect Coded value in Getuige 2 - code ( ->)  
( Indirect / Indirekt / Indirect )
PersonWitness2Type | 2 | PersonWitness2Type - (CT2X 2)
Indirecte Verliezen Entity ( ->) Waarborg die, middels een forfaitaire verhoging van de uitkering, de vergoeding beoogt van de onrechtstreekse kosten ontstaan n.a.v. een gedekt schadegeval, zoals telefoonkosten, postzegels, verplaatsingen, enz. 
( Pertes indirectes / Indirekte Verluste / Indirect losses )
| IndirectLossesGuarantee | - ( 381)
Indische Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( indienne / indische / Indian )
NationalityType | IND | NationalityType - (A121 IND)
Individ. gr-voert Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Individ. dc-veh / individuelle Gewohnheitsrecht - Fahrzeug / Individual - common law - vehicle )
GuaranteeCode | PG1 | GuaranteeCode - (C6B1 PG1)
Individ. gr-voert Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Individ. dc-véh / individuelle Gewohnheitsrecht - Fahrzeug / Individual - common law - vehicle )
GuaranteeCode | 5G1 | GuaranteeCode - (C6B1 5G1)
Individueel Leven (Meerdere Takken Coded value in Polistype ( ->) Polistype waarin de hoofdelijke premie(s), al of niet in vrije stortingen, worden verdeeld over de tak 21 met gewaarborgd rendement, en de tak 23 met beleggingsfondsen. Dit polistype vertoont dus gemengde karakteristieken, die tegelijk behoren tot verschillende takken van het algemene type Leven. 
( Vie Individuelle (Branches multiples) / (Individuelle Lebensversicherung (Mehrere Branchen) / Individual Life (Multiple branches) )
ContractPolicyType | 140 | ContractPolicyType - (A502 140)
Individueel Leven (Tak 21) Coded value in Polistype ( ->) De individuele levensverzekering is het contract dat door een verzekeringsnemer wordt aangegaan met het oog op één of meerdere, vooraf strikt bepaalde prestaties vanwege de verzekeraar, tegen een duidelijk omschreven eenmalige of repetitieve premie. Aanbeveling : de contracten in de aard van -Bedrijfsleiders- dienen te behoren tot het polistype 118 - Bedrijfsleiders. 
( Vie Individuelle (Branche 21) / Individuelle Lebensversicherung (Branche 21) / Individual Life (Branch 21 )
ContractPolicyType | 110 | ContractPolicyType - (A502 110)
Individueel Leven i.v.m. Beleggingsfondsen (Tak 23) Coded value in Polistype ( ->) Onder deze rubriek horen de producten waarbij de verzekeringsnemer aan de verzekeraar de opdracht geeft de betaalde premie om te zetten in een aantal eenheden van één of meerdere beleggingsfondsen, met verbintenis van de verzekeraar op de afgesproken tijd 
( Vie Individuelle liée à un fonds d'investissement (br.23) / Individuelle Lebensversicherung i.V.m. Anlagefonds (Br.23) / Individual Life - Unit Linked (Branch 23) )
ContractPolicyType | 120 | ContractPolicyType - (A502 120)
Individueel Leven met vrije stortingen Coded value in Polistype ( ->) Onder deze rubriek horen de producten van het type -universal life-. Partijen zijn vrij de frequentie en de hoogte van de stortingen af te spreken. Wordt van de afspraak afgeweken, dan geldt geen penaliteit. Het engagement van de verzekeraar beperkt zi 
( Vie Individuelle à versements facultatifs / Individuelle Lebensversicherung mit freie Auszahlungen / Individual Life with elective deposits (Universal Life) )
ContractPolicyType | 115 | ContractPolicyType - (A502 115)
Individueel leven: wijgering autom. indexering Coded value in Operatiecode B.R.B. ( ->)  
( Vie individuelle: refus indexation automatique / Individuelles Leben: Ablehnung der automatischen Indexierung / Individual life: no automatic indexation )
BRBOperationType | G | BRBOperationType - (BBRB G)
individuele Coded value in dekking z - indexcode ( ->)  
( individuelee / Individuell / Individual )
CoverZIndexType | 2 | CoverZIndexType - (AZ06 2)
Individuele Coded value in Waarborg - code index ( ->)  
( Individuelle / Individuelle (*) / Individuelle (*) )
GuaranteeIndexType | 2 | GuaranteeIndexType - (AW16 2)
individuele Coded value in dekking x - indexcode ( ->)  
( individuelle / Individuell / Individual )
CoverXIndexType | 2 | CoverXIndexType - (AX06 2)
Individuele Coded value in Tak ( ->)  
( Individuelle / Individuell / Individual )
BranchType | 2 | BranchType - (A500 2)
Individuele Coded value in Domein (Verzekeringen) ( ->) Op basis van het K.B. van 22.02.1991 - Algemeen reglement betreffende de contrôle op de verzekeringsondernemingen - Bijlage 1 - Indeling van de risico's per groep van activiteit en per tak - Groep van activiteiten niet-leven;
de 1 - ongevallen, individuele, individueel onderschreven;
de 2 - ziekte, individuele, individueel onderschreven.
(deleted : Aanbeveling PG Leven-Individuele : wijziging van - Individuele - naar - Individuele, Hospitalisatie -. De in familiaal verband onderschreven polissen behoren nog tot dit domein.) 
( Individuelle / Einzelunfallversicherung / Personal accidents )
DomainType | 02 | DomainType - (X916 02)
individuele Coded value in dekking y - indexcode ( ->)  
( individuelle / Individuell / Individual )
CoverYIndexType | 2 | CoverYIndexType - (AY06 2)
Individuele Coded value in Index type ( ->)  
( Individuelle / Einzelperson / Individual )
IndexType | 2 | IndexType - (X024 2)
Individuele Coded value in IBP Product Domain Code ( ->) Op basis van het K.B. van 22.02.1991 - Algemeen reglement betreffende de contrôle op de verzekeringsondernemingen - Bijlage 1 - Indeling van de risico's per groep van activiteit en per tak - Groep van activiteiten niet-leven;
de 1 - ongevallen, individuele, individueel onderschreven;
de 2 - ziekte, individuele, individueel onderschreven.
(deleted : Aanbeveling PG Leven-Individuele : wijziging van - Individuele - naar - Individuele, Hospitalisatie -. De in familiaal verband onderschreven polissen behoren nog tot dit domein.) 
( Individuelle / Einzelunfallversicherung / Personal accidents )
IBPProductDomainType | X916-02 | IBPProductDomainType - (IBP3 X916-02)
Individuele gemeen recht Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Individuelle droit commun / individuelle Gewohnheitsrecht / Individual - common law )
GuaranteeCode | 590 | GuaranteeCode - (C6B1 590)
Individuele gemeen recht Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Individuelle droit commun / individuelle Gewohnheitsrecht / Individual - common law )
GuaranteeCode | P90 | GuaranteeCode - (C6B1 P90)
Individuele gr Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Individuelle dc / individuelle Gewohnheitsrecht / Individual - common law )
GuaranteeCode | 5G0 | GuaranteeCode - (C6B1 5G0)
Individuele gr Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Individuelle dc / individuelle Gewohnheitsrecht / Individual - common law )
GuaranteeCode | PG0 | GuaranteeCode - (C6B1 PG0)
Individuele pensioentoezegging - loontrekkende Coded value in Polistype ( ->) Betreft de afspraken tussen een werkgever, een werknemer en een verzekeraar om aan de hand van verzekeringen (leven, overlijden, en aanvullend invaliditeit en/of hospitalisatie) extra legale voordelen voor de betrokken werknemer tot stand te brengen. 
( Engagement individuel de pension - salarié / Individuelle Rentenzusage - Arbeitnehmer / Individual pension entitlement - employee )
ContractPolicyType | 161 | ContractPolicyType - (A502 161)
Individuele pensioentoezegging - werknemer Coded value in Fiscaliteit levensverzekeringspremie ( ->) Aanvullend pensioen in het kader van de tweede pijler dat op initiatief van een werkgever ten voordele van een welbepaalde werknemer opgebouwd wordt (al of niet met behulp van verzekering) 
( Engagement individuel de pension - salarié / Individuelle Rentenzusage - Arbeitnehmer / Individual pension entitlement - employee )
PremiumFiscalStatusType | 17 | PremiumFiscalStatusType - (1400 17)
Individuele pensioentoezegging - zelfstandige Coded value in Polistype ( ->) Betreft de afspraken tussen een rechtspersoon en een zelfstandige medewerker om aan de hand van verzekeringen (leven, overlijden, invaliditeit, hospitalisatie, ...) extra legale voordelen voor die zelfstandige medewerker tot stand te brengen. 
( Engagement individuel de pension - indépendant / Individuelle Rentenzusage - Selbstständiger / Individual pension entitlement - self-employed )
ContractPolicyType | 166 | ContractPolicyType - (A502 166)
Individuele pensioentoezegging - zelfstandige Coded value in Fiscaliteit levensverzekeringspremie ( ->) Aanvullend pensioen in het kader van de tweede pijler dat op initiatief van een vennootschap ten voordele van een bezoldigd orgaan opgebouwd wordt (al of niet met behulp van verzekering) 
( Engagement individuel de pension - indépendant / Individuelle Rentenzusage - Selbstständige(r) / Individual pension entitlement - self-employed )
PremiumFiscalStatusType | 16 | PremiumFiscalStatusType - (1400 16)
Individuele verzekering Coded value in Type (ongevallen)verzekering ( ->)  
( Assurance individuelle / Individuelle Versicherung / Individual insurance )
ContractAccidentsInsuranceType | 1 | ContractAccidentsInsuranceType - (2122 1)
indonesie Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( indonesie / Indonesien / Indonesia )
VictimFATNationalityType | 208 | VictimFATNationalityType - (CL2B 208)
Indonesië Coded value in Landcode ( ->)  
( Indonésie / Indonesien / Indonesia )
CountryType | RI | CountryType - (519B RI)
Indonesische Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( indonésienne / indonesische / Indonesian )
NationalityType | RI | NationalityType - (A121 RI)
INDUSTRIEEL Coded value in Type beroep ( ->)  
( INDUSTRIEL / Industriel (*) / Industriel (*) )
OccupationType | 625 | OccupationType - (X041 625)
INDUSTRIEEL APOTHEKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( PHARMACIEN INDUSTRIEL OU D'INDUSTRIE / PharmacienIndustrielOuD'Industrie (*) / PharmacienIndustrielOuD'Industrie (*) )
OccupationType | 198 | OccupationType - (X041 198)
INDUSTRIEEL INGENIEUR Coded value in Type beroep ( ->)  
( INGENIEUR INDUSTRIEL / IngenieurIndustriel (*) / IngenieurIndustriel (*) )
OccupationType | 18 | OccupationType - (X041 18)
INDUSTRIEEL INGENIEUR (ANDERE INDUSTRIEEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( INGENIEUR INDUSTRIEL (AUTRES INDUSTRIES) / IngenieurIndustriel(AutresIndustries) (*) / IngenieurIndustriel(AutresIndustries) (*) )
OccupationType | 75 | OccupationType - (X041 75)
INDUSTRIEEL INGENIEUR BURGERLIJKE BOUWKUNDE Coded value in Type beroep ( ->)  
( INGENIEUR INDUSTRIEL EN CONSTRUCTIONS CIVILES / IngenieurIndustrielEnConstructionsCiviles (*) / IngenieurIndustrielEnConstructionsCiviles (*) )
OccupationType | 28 | OccupationType - (X041 28)
INDUSTRIEEL INGENIEUR ELECTRO-MECHANICA Coded value in Type beroep ( ->)  
( INGENIEUR INDUSTRIEL EN ELECTROMECANIQUE / IngenieurIndustrielEnElectromecanique (*) / IngenieurIndustrielEnElectromecanique (*) )
OccupationType | 46 | OccupationType - (X041 46)
INDUSTRIEEL INGENIEUR ELEKTRICITEIT Coded value in Type beroep ( ->)  
( INGENIEUR INDUSTRIEL EN ELECTRICITE / IngenieurIndustrielEnElectricite (*) / IngenieurIndustrielEnElectricite (*) )
OccupationType | 37 | OccupationType - (X041 37)
INDUSTRIEEL INGENIEUR LANDBOUWKUNDE Coded value in Type beroep ( ->)  
( INGENIEUR INDUSTRIEL EN AGRICULTURE / IngenieurIndustrielEnAgriculture (*) / IngenieurIndustrielEnAgriculture (*) )
OccupationType | 81 | OccupationType - (X041 81)
INDUSTRIEEL INGENIEUR MECHANICA Coded value in Type beroep ( ->)  
( INGENIEUR INDUSTRIEL EN MECANIQUE / IngenieurIndustrielEnMecanique (*) / IngenieurIndustrielEnMecanique (*) )
OccupationType | 53 | OccupationType - (X041 53)
INDUSTRIEEL INGENIEUR NUCLEAIRE ENERGIE Coded value in Type beroep ( ->)  
( INGENIEUR INDUSTRIEL EN ENERGIE NUCLEAIRE / IngenieurIndustrielEnEnergieNucleaire (*) / IngenieurIndustrielEnEnergieNucleaire (*) )
OccupationType | 61 | OccupationType - (X041 61)
INDUSTRIEEL INGENIEUR SCHEIKUNDE Coded value in Type beroep ( ->)  
( INGENIEUR INDUSTRIEL EN CHIMIE / IngenieurIndustrielEnChimie (*) / IngenieurIndustrielEnChimie (*) )
OccupationType | 60 | OccupationType - (X041 60)
INDUSTRIEEL NATUURKUNDIGE Coded value in Type beroep ( ->)  
( PHYSICIEN INDUSTRIEL / PhysicienIndustriel (*) / PhysicienIndustriel (*) )
OccupationType | 108 | OccupationType - (X041 108)
INDUSTRIEEL SCHEIKUNDIGE Coded value in Type beroep ( ->)  
( CHIMISTE INDUSTRIEL / ChimisteIndustriel (*) / ChimisteIndustriel (*) )
OccupationType | 1342 | OccupationType - (X041 1342)
INDUSTRIEEL SCHILDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( PEINTRE (POLYVALENT) / Peintre(Polyvalent) (*) / Peintre(Polyvalent) (*) )
OccupationType | 2691 | OccupationType - (X041 2691)
INDUSTRIEEL TECHNICUS Coded value in Type beroep ( ->)  
( TECHNICIEN INDUSTRIEL / TechnicienIndustriel (*) / TechnicienIndustriel (*) )
OccupationType | 1467 | OccupationType - (X041 1467)
INDUSTRIEEL TEKENAAR Coded value in Type beroep ( ->)  
( DESSINATEUR INDUSTRIEL / DessinateurIndustriel (*) / DessinateurIndustriel (*) )
OccupationType | 1321 | OccupationType - (X041 1321)
INDUSTRIEEL VERTEGENWOORDIGER Coded value in Type beroep ( ->)  
( REPRESENTANT D'INDUSTRIE / RepresentantD'Industrie (*) / RepresentantD'Industrie (*) )
OccupationType | 1071 | OccupationType - (X041 1071)
Industriële en ambachtelijke bakkerijen, ambachtelijke banketbakkerijen, ambachtelijke roomijsfabrikanten en de consumptiesalons bij een ambachtelijke banketbakkerij Coded value in Paritair comité ( ->)  
( Boulangeries industrielles et artisanales, pâtisseries artisanales, glaciers et confiseurs artisanaux et salons de consommation annexés à une pâtisserie artisanale / 118.03.00 (*) / Industrial and traditional bakeries, traditional patisseries, traditional ice cream makers and their parlours )
JointCommitteeType | 1180300 | JointCommitteeType - (A139 1180300)
Industriële loods Coded value in Aard gebouw ( ->)  
( Hangar industriel / Industrielle Schuppen / Industrial shed )
BuildingType | 08 | BuildingType - (3173 08)
Industriële ondernemingen Coded value in Paritair comité ( ->)  
( Entreprises industrielles / 111.01.00 (*) / Joint Committee for the industries )
JointCommitteeType | 1110100 | JointCommitteeType - (A139 1110100)
Industriële ondernemingen - Administratief arrondissement Charleroi en provincie Namen Coded value in Paritair comité ( ->)  
( Entreprises industrielles - Arrondissement administratif de Charleroi et province de Namur / 111.01.06 (*) / Joint Committee for the industries - administrative district of Charleroi and the province of Namur )
JointCommitteeType | 1110106 | JointCommitteeType - (A139 1110106)
Industriële ondernemingen - Bergen - Borinage Coded value in Paritair comité ( ->)  
( Entreprises industrielles - Mons-Borinage / 111.01.10 (*) / Joint Committee for the industries - Mons - Borinage )
JointCommitteeType | 1110110 | JointCommitteeType - (A139 1110110)
Industriële ondernemingen - Centrum Coded value in Paritair comité ( ->)  
( Entreprises industrielles - Région du centre / 111.01.08 (*) / Joint Committee for the industries - central region )
JointCommitteeType | 1110108 | JointCommitteeType - (A139 1110108)
Industriële ondernemingen - Land van Waas Coded value in Paritair comité ( ->)  
( Entreprises industrielles - Pays de Waas / 111.01.05 (*) / Joint Committee for the industries - region of the Waas )
JointCommitteeType | 1110105 | JointCommitteeType - (A139 1110105)
Industriële ondernemingen - Provincie Brabant Coded value in Paritair comité ( ->)  
( Entreprises industrielles - Province de Brabant / 111.01.01 (*) / Joint Committee for the industries - province of Brabant )
JointCommitteeType | 1110101 | JointCommitteeType - (A139 1110101)
Industriële ondernemingen - Provincie Oost-Vlaanderen Coded value in Paritair comité ( ->)  
( Entreprises industrielles - Province de Flandre orientale / 111.01.03 (*) / Joint Committee for the industries - province of East-Flanders )
JointCommitteeType | 1110103 | JointCommitteeType - (A139 1110103)
Industriële ondernemingen - Provincie West-Vlaanderen Coded value in Paritair comité ( ->)  
( Entreprises industrielles - Province de Flandre occidentale / 111.01.02 (*) / Joint Committee for the industries - province of West-Flanders )
JointCommitteeType | 1110102 | JointCommitteeType - (A139 1110102)
Industriële ondernemingen - Provincies Antwerpen en Limburg Coded value in Paritair comité ( ->)  
( Entreprises industrielles - Province d'Anvers et de Limbourg / 111.01.04 (*) / Joint Committee for the industries - provinces of Antwerp and Limburg )
JointCommitteeType | 1110104 | JointCommitteeType - (A139 1110104)
Industriële ondernemingen - Provincies Luik en Luxemburg Coded value in Paritair comité ( ->)  
( Entreprises industrielles - Provinces de Liège et de Luxembourg / 111.01.07 (*) / Joint Committee for the industries - provinces of Liège and Luxembourg )
JointCommitteeType | 1110107 | JointCommitteeType - (A139 1110107)
Industriële ondernemingen - West-Henegouwen Coded value in Paritair comité ( ->)  
( Entreprises industrielles - Hainaut occidental / 111.01.09 (*) / Joint Committee for the industries - Hainaut-west )
JointCommitteeType | 1110109 | JointCommitteeType - (A139 1110109)
Inform.dragers/soft Entity ( ->) Als dekking. Binnen een waarborg kan soms, van het geheel gewaarborgde, het gedeelte "informatiedragers, software" specifieke informatie vereisen. (magneetbanden, compact discs, harde schijven, en alle verwante of nieuwsoortige opslagmedia) 
( Supports informatiques / Datenträger / Data carriers )
| DataCarriersCover | - ( 081)
Informatica,bureautica,video,communicat. Coded value in Aanhangwagen - toebehoren 1 - code ( ->)  
( Equip.informatique,bureautique,video,... / Informatik - Büroautomation - video - Kommunikation / Informatics, Office Automation, video, communication )
VehicleTrailerAccessory1Type | 2 | VehicleTrailerAccessory1Type - (565A 2)
Informatica,bureautica,video,communicat. Coded value in Aanhangwagen - toebehoren 3 - code ( ->)  
( Equip.informatique,bureautique,video,... / Informatik - Büroautomation - video - Kommunikation / Informatics, Office Automation, video, communication )
VehicleTrailerAccessory3Type | 2 | VehicleTrailerAccessory3Type - (565C 2)
Informatica,bureautica,video,communicat. Coded value in Aanhangwagen - toebehoren 4 - code ( ->)  
( Equip.informatique,bureautique,video,... / Informatik - Büroautomation - video - Kommunikation / Informatics, Office Automation, video, communication )
VehicleTrailerAccessory4Type | 2 | VehicleTrailerAccessory4Type - (565D 2)
Informatica,bureautica,video,communicat. Coded value in Aanhangwagen - toebehoren 6 - code ( ->)  
( Equip.informatique,bureautique,video,... / Informatik - Büroautomation - video - Kommunikation / Informatics, Office Automation, video, communication )
VehicleTrailerAccessory6Type | 2 | VehicleTrailerAccessory6Type - (565F 2)
Informatica,bureautica,video,communicat. Coded value in Aanhangwagen - toebehoren 5 - code ( ->)  
( Equip.informatique,bureautique,video,... / Informatik - Büroautomation - video - Kommunikation / Informatics, Office Automation, video, communication )
VehicleTrailerAccessory5Type | 2 | VehicleTrailerAccessory5Type - (565E 2)
Informatica,bureaytica,video,communicat. Coded value in Aanhangwagen - toebehoren 2 - code ( ->)  
( Equip.informatique,bureautique,video,... / Informatik - Büroautomation - video - Kommunikation / Informatics, Office Automation, video, communication )
VehicleTrailerAccessory2Type | 2 | VehicleTrailerAccessory2Type - (565B 2)
Informatica,kantoorautomatis.,video,... Coded value in Voertuig - Code toebehoren ( ->)  
( Equip.informatique,bureautique,video,... / Informatik - Büroautomation - video - Kommunikation / Informatics, Office Automation, video )
VehicleAccessoriesType | 2 | VehicleAccessoriesType - (560A 2)
informatici Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( informaticiens, analystes de systeme / Informatiker / computer scientists )
InsuredOccupationType | 09500 | InsuredOccupationType - (2111 09500)
Informatieplicht Entity ( ->) Identificeert een document, of beter nog, de rol die dat document speelt binnen de context waar het opgegeven wordt. 
( Devoir d'information / Informationspflicht / Obligation of information )
| ObligationOfInformation | - ( 034)
INFORMATUS N.E.V. Coded value in Type beroep ( ->)  
( INFORMATICIEN N.C.A. / InformaticienN.C.A. (*) / InformaticienN.C.A. (*) )
OccupationType | 543 | OccupationType - (X041 543)
INFORMEX Coded value in Type gegevensinvoerder ( ->)  
( INFORMEX / INFORMEX / INFORMEX )
PersonDataEntryOperatorType | I | PersonDataEntryOperatorType - (C4A7 I)
Informex Coded value in Sender type, coded ( ->)  
( Informex / Informex / Informex )
MessageSenderOrDestineeType | 6 | MessageSenderOrDestineeType - (X927,X928 6)
Informex (auto) Coded value in Code bericht ( ->)  
( Informex (auto) / Informex (Kfz) / Informex (motor) )
MessageType | C85 | MessageType - (Z000 C85)
Ingangsdatum daling schuldsaldo Attribute of Contract Leven ( ->) Bevat een datum en/of tijdsaanduiding en zijn formaat. 
( Codification : / / -> )
( Date de début de la diminution du solde restant du / Datum von Anfang von der Senkung der Schuldsaldo / Start date of the reduction of the remaining balance )
LifeInsuranceContract | DebtBalanceDecreaseStartDate | - (DTM 127)
Ingebrekestelling van de partij Entity ( ->) Schadebeheer - Ingebrekestelling van de partij : Brief afkomstig van de verzekeraar voor ingebrekestelling van één van de interveniënten van het schadegeval.  
( Mise en demeure de l'intervenant / Inverzugsetzung der Partei / Serving notice upon the party )
| ServingNoticeUponParty | - ( 073)
Ingebrekestelling van de tegenpartij Coded value in Overgemaakte document ( ->)  
( Mise en demeure de la partie adverse / Verzug der Gegenpartei / notice of default of the counterparty )
DocumentsSentType | 10 | DocumentsSentType - (C390 10)
ingebrekestelling van de tegenpartij Coded value in Overgemaakte doc. ( ->)  
( mise en demeure de la partie adverse / Verzug der Gegenpartei / notice of default of the counterparty )
DocumentsSentType2 | 10 | DocumentsSentType2 - (C392 10)
INGENIEUR Coded value in Type beroep ( ->)  
( INGENIEUR / Ingenieur (*) / Ingenieur (*) )
OccupationType | 10 | OccupationType - (X041 10)
Ingenieur Coded value in Verzekeringsnemer - code aanspreektitel ( ->)  
( Ingénieur / Ingenieur / Engineer )
PolicyHolderTitleType | 30 | PolicyHolderTitleType - (A102 30)
INGENIEUR AUTOMATISATIE Coded value in Type beroep ( ->)  
( AUTOMATICIEN / Automaticien (*) / Automaticien (*) )
OccupationType | 42 | OccupationType - (X041 42)
INGENIEUR BROUWERIJBEDRIJVEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( INGENIEUR DE BRASSERIE / IngenieurDeBrasserie (*) / IngenieurDeBrasserie (*) )
OccupationType | 71 | OccupationType - (X041 71)
INGENIEUR ELECTRICITEIT Coded value in Type beroep ( ->)  
( INGENIEUR ELECTRICIEN / IngenieurElectricien (*) / IngenieurElectricien (*) )
OccupationType | 29 | OccupationType - (X041 29)
INGENIEUR ELECTRICITEIT - ENERGIEPRODUKTIE Coded value in Type beroep ( ->)  
( INGENIEUR ELECTRICIEN-PRODUCTION D'ENERGIE / IngenieurElectricien-ProductionD'Energie (*) / IngenieurElectricien-ProductionD'Energie (*) )
OccupationType | 31 | OccupationType - (X041 31)
INGENIEUR ELECTRISCHE INSTALLATIES Coded value in Type beroep ( ->)  
( INGENIEUR ELECTRICIEN-INSTALLATIONS / IngenieurElectricien-Installations (*) / IngenieurElectricien-Installations (*) )
OccupationType | 30 | OccupationType - (X041 30)
INGENIEUR ELECTRO-MECHANICA Coded value in Type beroep ( ->)  
( INGENIEUR ELECTROMECANICIEN / IngenieurElectromecanicien (*) / IngenieurElectromecanicien (*) )
OccupationType | 39 | OccupationType - (X041 39)
INGENIEUR ELECTRONICA Coded value in Type beroep ( ->)  
( INGENIEUR ELECTRONICIEN / IngenieurElectronicien (*) / IngenieurElectronicien (*) )
OccupationType | 38 | OccupationType - (X041 38)
INGENIEUR GELUIDSTECHNIEKEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( INGENIEUR EN TECHNIQUE DU SON / IngenieurEnTechniqueDuSon (*) / IngenieurEnTechniqueDuSon (*) )
OccupationType | 34 | OccupationType - (X041 34)
INGENIEUR GEOLOGIE Coded value in Type beroep ( ->)  
( INGENIEUR GEOLOGUE / IngenieurGeologue (*) / IngenieurGeologue (*) )
OccupationType | 63 | OccupationType - (X041 63)
INGENIEUR HYDRAULICA Coded value in Type beroep ( ->)  
( INGENIEUR HYDRAULICIEN / IngenieurHydraulicien (*) / IngenieurHydraulicien (*) )
OccupationType | 24 | OccupationType - (X041 24)
INGENIEUR INFORMATICA Coded value in Type beroep ( ->)  
( INGENIEUR EN INFORMATIQUE / IngenieurEnInformatique (*) / IngenieurEnInformatique (*) )
OccupationType | 82 | OccupationType - (X041 82)
INGENIEUR KERAMIEK EN GLAS Coded value in Type beroep ( ->)  
( INGENIEUR DE LA CERAMIQUE ET DU VERRE / IngenieurDeLaCeramiqueEtDuVerre (*) / IngenieurDeLaCeramiqueEtDuVerre (*) )
OccupationType | 68 | OccupationType - (X041 68)
INGENIEUR LOGICA Coded value in Type beroep ( ->)  
( INGENIEUR EN LOGICIEL / IngenieurEnLogiciel (*) / IngenieurEnLogiciel (*) )
OccupationType | 83 | OccupationType - (X041 83)
INGENIEUR MECHANICA Coded value in Type beroep ( ->)  
( INGENIEUR MECANICIEN / IngenieurMecanicien (*) / IngenieurMecanicien (*) )
OccupationType | 47 | OccupationType - (X041 47)
INGENIEUR MECHANICA (MACHINES) Coded value in Type beroep ( ->)  
( INGENIEUR MECANICIEN (MACHINES) / IngenieurMecanicien(Machines) (*) / IngenieurMecanicien(Machines) (*) )
OccupationType | 48 | OccupationType - (X041 48)
INGENIEUR MECHANICA (TURBINES) Coded value in Type beroep ( ->)  
( INGENIEUR MECANICIEN (TURBINES) / IngenieurMecanicien(Turbines) (*) / IngenieurMecanicien(Turbines) (*) )
OccupationType | 49 | OccupationType - (X041 49)
INGENIEUR MECHANICA (VERWARMING) Coded value in Type beroep ( ->)  
( INGENIEUR MECANICIEN (CHAUFFAGE) / IngenieurMecanicien(Chauffage) (*) / IngenieurMecanicien(Chauffage) (*) )
OccupationType | 50 | OccupationType - (X041 50)
INGENIEUR METALLURGIE Coded value in Type beroep ( ->)  
( INGENIEUR METALLURGISTE / IngenieurMetallurgiste (*) / IngenieurMetallurgiste (*) )
OccupationType | 64 | OccupationType - (X041 64)
INGENIEUR NUCLEAIRE WETENSCHAPPEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( INGENIEUR EN SCIENCES NUCLEAIRES / IngenieurEnSciencesNucleaires (*) / IngenieurEnSciencesNucleaires (*) )
OccupationType | 57 | OccupationType - (X041 57)
INGENIEUR RADIO-ELECTRICITEIT Coded value in Type beroep ( ->)  
( INGENIEUR RADIO-ELECTRICIEN / IngenieurRadio-Electricien (*) / IngenieurRadio-Electricien (*) )
OccupationType | 32 | OccupationType - (X041 32)
INGENIEUR SCHEEPSBOUWKUNDE Coded value in Type beroep ( ->)  
( INGENIEUR DES CONSTRUCTIONS NAVALES / IngenieurDesConstructionsNavales (*) / IngenieurDesConstructionsNavales (*) )
OccupationType | 70 | OccupationType - (X041 70)
INGENIEUR STEDEBOUW Coded value in Type beroep ( ->)  
( INGENIEUR URBANISTE / IngenieurUrbaniste (*) / IngenieurUrbaniste (*) )
OccupationType | 12 | OccupationType - (X041 12)
INGENIEUR TELECOMMUNICATIE Coded value in Type beroep ( ->)  
( INGENIEUR DES TELECOMMUNICATIONS / IngenieurDesTelecommunications (*) / IngenieurDesTelecommunications (*) )
OccupationType | 40 | OccupationType - (X041 40)
INGENIEUR TEXTIELNIJVERHEID Coded value in Type beroep ( ->)  
( INGENIEUR DES INDUSTRIES TEXTILES / IngenieurDesIndustriesTextiles (*) / IngenieurDesIndustriesTextiles (*) )
OccupationType | 69 | OccupationType - (X041 69)
INGENIEUR VOEDINGSNIJVERHEID Coded value in Type beroep ( ->)  
( INGENIEUR EN INDUSTRIES ALIMENTAIRES / IngenieurEnIndustriesAlimentaires (*) / IngenieurEnIndustriesAlimentaires (*) )
OccupationType | 72 | OccupationType - (X041 72)
INGENIEUR-ARCHITECT Coded value in Type beroep ( ->)  
( INGENIEUR ARCHITECTE / IngenieurArchitecte (*) / IngenieurArchitecte (*) )
OccupationType | 11 | OccupationType - (X041 11)
INGENIEUR-DIENSTHOOFD Coded value in Type beroep ( ->)  
( INGENIEUR CHEF DE SERVICE / IngenieurChefDeService (*) / IngenieurChefDeService (*) )
OccupationType | 14 | OccupationType - (X041 14)
INGENIEUR-RAADGEVER Coded value in Type beroep ( ->)  
( INGENIEUR CONSEIL / IngenieurConseil (*) / IngenieurConseil (*) )
OccupationType | 13 | OccupationType - (X041 13)
ingenieurs Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( ingenieurs, ingenieurs civils, ingeni / Ingenieure / Engineers )
InsuredOccupationType | 00200 | InsuredOccupationType - (2111 00200)
INGENIEURSASSISTENT Coded value in Type beroep ( ->)  
( ASSISTANT D'INGENIEUR / AssistantD'Ingenieur (*) / AssistantD'Ingenieur (*) )
OccupationType | 1475 | OccupationType - (X041 1475)
Ingesloten Coded value in Type aangrenzing ( ->)  
( Enclavé / Eingeschlossen / Enclosed )
BuildingAdjacentType | 7 | BuildingAdjacentType - (3V62 7)
Inhoud Coded value in Voorwerp van schuld ( ->)  
( Contenu / Inhalt / Contents )
BuildingLoanSubjectType | 2 | BuildingLoanSubjectType - (3135 2)
Inhoud Coded value in Type verzekerd kapitaal ( ->)  
( Contenu / Inhalt / Contents )
BuildingCapitalInsuredType | 2 | BuildingCapitalInsuredType - (M100 2)
Inhoud Entity ( ->) Stoffelijk voorwerp - eigendom - hetgeen binnen een gebouw aanwezig is, de roerende goederen. 
( Contenu / Inhalt / Contents )
| Contents | - ( )
Inhoud op verplaatsing Entity ( ->) Inhoud op verplaatsing. Als dekking. Meestal in brand en aanverwante gevaren, de waarborg dekt eveneens de inhoud die mee gaat naar het vakantieverblijf (waar men voor korte duur gaat resideren), ofwel tijdens een verhuis bijvoorbeeld. 
( Contenu en deplacem. / Inhalte in Bewegung / Content on the move )
| ContentOnTheMoveCover | - ( 052)
Inhoud van het expertiseverslag Attribute of Schatting ( ->) Bevat een instructie, een onderscheid tussen de noties bestek en expertise. 
( Codification : Inhoud van het document (ASSMNT) / C417 / -> )
( Code contenu du rapport d'expertise / Inhalt-Code des Dokumentes (ASSMNT) / Contents code of the assessment report )
Assessment | AssessmentReportContentsCode | AssessmentDocumentContentType - (GIS C417)
Initiatief makelaar Coded value in Reden opzeg ( ->)  
( Initiative courtier / Initiative Makler / Initiative Broker )
CancellationReasonType3 | K | CancellationReasonType3 - (A705 K)
Injectie Coded value in Type injectie ( ->)  
( Injection / Einspritzung / Injection )
VehicleEngineInjectionType | Y | VehicleEngineInjectionType - (561D Y)
Inklimming Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Escalade / Diebstahl mit Klettern / Theft following a climb )
ClaimCircumstanceType | 369 | ClaimCircumstanceType - (C221 369)
INKOPER Coded value in Type beroep ( ->)  
( ACHETEUR (COMMERCE) / Acheteur(Commerce) (*) / Acheteur(Commerce) (*) )
OccupationType | 1110 | OccupationType - (X041 1110)
inkopers en hoofdinkopers Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( acheteurs et chefs acheteurs / Käufer und Hauptabnehmer / buyers and main buyers )
InsuredOccupationType | 33400 | InsuredOccupationType - (2111 33400)
INLEGGER (HOUT) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MARQUETEUR / Marqueteur (*) / Marqueteur (*) )
OccupationType | 2617 | OccupationType - (X041 2617)
INLEGGER (LEERLOOIERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( RECOUCHEUR (TANNERIE) / Recoucheur(Tannerie) (*) / Recoucheur(Tannerie) (*) )
OccupationType | 3508 | OccupationType - (X041 3508)
Inlichtingen over bestuurder-in-opdracht Entity ( ->) Schadebeheer - Formulier werkgever van bestuurder in omnium, ingevuld : FORMULIER OMNIUM OPDRACHT - Formulier voor de werkgever van de bestuurder van het voertuig in opdracht bij een verkeersongeval, de naar behoren ingevulde versie.  
( Informations sur conducteur-employé / Informationen zum Treiber auf Geheiß / Information about driver-employed )
| InfoOnDriverEmployedNote | - ( 066)
Inlichtingen over lichamelijke letsels Entity ( ->) Formulier lichamelijke letsels, ingevuld : INFORMATIEFICHE - Informatiefiche in te vullen door het slachtoffer van de lichamelijke letsels, de naar behoren ingevulde versie.  
( Informations sur lésions corporelles / Informationen über Personenschäden / Information about bodily injuries )
| InfoOnInjuriesNote | - ( 063)
Inlichtingen over medische kosten Entity ( ->) Formulier medische kosten, ingevuld : Formulier met de door het slachtoffer opgelopen medische kosten, de naar behoren ingevulde versie. (Eventueel reeds aangevuld door de verzekeraar, en dan dus een regelingsrapport.) 
( Informations sur frais médicaux / Informationen über medizinische Kosten / Information about medical costs )
| InfoOnCostsMedicalNote | - ( 064)
Inlichtingen over transportkosten Entity ( ->) Formulier transportkosten, ingevuld : Formulier in te vullen door het slachtoffer betreffende zijn transportkosten, de naar behoren ingevulde versie. 
( Informations sur frais de transport / Informationen über Transportkosten / Information about transportation costs )
| InfoOnCostsTransportNote | - ( 065)
INLIJMER (BOEKBINDERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ENCOLLEUR (RELIURE) / Encolleur(Reliure) (*) / Encolleur(Reliure) (*) )
OccupationType | 2869 | OccupationType - (X041 2869)
INLIJMER (LEDER) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ENCOLLEUR (CUIR) / Encolleur(Cuir) (*) / Encolleur(Cuir) (*) )
OccupationType | 2191 | OccupationType - (X041 2191)
INNAAIER (BOEKBINDERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( BROCHEUR (RELIURE) / Brocheur(Reliure) (*) / Brocheur(Reliure) (*) )
OccupationType | 2872 | OccupationType - (X041 2872)
INNAAIER (SCHOENEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( BROCHEUR (CHAUSSURES) / Brocheur(Chaussures) (*) / Brocheur(Chaussures) (*) )
OccupationType | 2218 | OccupationType - (X041 2218)
INNER AUTOMATISCHE DISTRIBUTIETOESTELLEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( ENCAISSEUR DE DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES / EncaisseurDeDistributeursAutomatiques (*) / EncaisseurDeDistributeursAutomatiques (*) )
OccupationType | 936 | OccupationType - (X041 936)
Inning bij de klant Coded value in Inningswijze igv inning door producent ( ->) Een medewerker van het kantoor zal de kwijting bij de klant aanbieden. 
( Encaissement chez le client / Inning beim Kunden / Collection at the customer )
PremiumNotificationCollectionIntermediaryType | 5 | PremiumNotificationCollectionIntermediaryType - (B002 5)
Inning door de beheerder Coded value in Inningswijze igv inning door producent ( ->) De beheerder van het contract zal de kwijting bij de klant aanbieden. 
( Encaissement par le gestionnaire / Inning durch den Administrator / Collection by the administrator )
PremiumNotificationCollectionIntermediaryType | 8 | PremiumNotificationCollectionIntermediaryType - (B002 8)
Inning door de commercieel afgevaardigde Coded value in Inningswijze igv inning door producent ( ->) De commercieel afgevaardigde van het contract zal de kwijting bij de klant aanbieden. 
( Encaissement par le délégué commerciale / Inning durch die kommerziellen Vertreter / Collection by the commercial representative )
PremiumNotificationCollectionIntermediaryType | 7 | PremiumNotificationCollectionIntermediaryType - (B002 7)
Inning door de maatschappij, 'adres onbekend' Coded value in Operatiecode B.R.B. ( ->)  
( Encaissement par la compagnie, 'adresse inconnue' / Inkasso durch die Gesellschaft, 'Adresse unbekant' / Collection by company - address unknown )
BRBOperationType | U | BRBOperationType - (BBRB U)
Inning door de maatschappij, 'refund' Coded value in Operatiecode B.R.B. ( ->) Terugzending van kwijting, oorspronkelijk in inning makelaar, aan de maatschappij, voor inning door de maatschappij. Dit ten gevolge de refund uitgeoefend door de verzekeringnemer op basis van de SEPA regels, en dit terwijl de terugzendtermijn (makelaar - verzekerde) overschreden is. Conform de Aanbeveling 03 van de Witte Map is dit een geval waar enkel de boekhouding betrokken is, en niet de productie. 
( Encaissement par la compagnie, 'refund' / Inkasso durch die Gesellschaft, 'refund' / Collection by company - refund )
BRBOperationType | Z | BRBOperationType - (BBRB Z)
Inning door de onderagent Coded value in Inningswijze igv inning door producent ( ->) Onderagent van het contract zal de kwijting bij de klant aanbieden. 
( Encaissement par le sous-agent / Inning durch die unter-Agent / Collection by sub-agent )
PremiumNotificationCollectionIntermediaryType | 6 | PremiumNotificationCollectionIntermediaryType - (B002 6)
Inning maatschappij van onderhavige en toekomstige kwijting Coded value in Operatiecode B.R.B. ( ->)  
( Encaissement Compagnie de la présente quittance + suivantes / Inkasso durch die Gesellschaft dieser und künftiger Quittung / Company collects present and next premium not. )
BRBOperationType | T | BRBOperationType - (BBRB T)
Inning maatschappij van onderhavige kwijting Coded value in Operatiecode B.R.B. ( ->)  
( Encaissement Compagnie de la présente quittance / Inkasso durch die Gesellschaft dieser Quittung / Company collects present premium notification )
BRBOperationType | S | BRBOperationType - (BBRB S)
Inning van deze kwijting door de producent Coded value in Reden terugvragen ( ATK ) ( ->)  
( Encaissement de cette quittance par le producteur / Inkasso dieser Quittung durch den Produzenten / Producer collection of this premium notification )
PremiumNotificationRemissionReasonType | 4 | PremiumNotificationRemissionReasonType - (B405 4)
Inning van deze kwijting en volgende door de producent Coded value in Reden terugvragen ( ATK ) ( ->)  
( Enc. par le producteur de cette quittance et les suivantes / Inkasso dieser und der folgenden Quittungen durch den Produz / Producer collection of this and the next premium not. )
PremiumNotificationRemissionReasonType | 3 | PremiumNotificationRemissionReasonType - (B405 3)
Inningsstatus (van de kwijting) Attribute of Kwijting ( ->) Het betreft wel degelijk de stand van zaken qua inning van de betreffende kwijting, hetgeen dus geen uitspraak omvat betreffende het betrokken contract  
( Codification : Inningsstatus (van de kwijting) / B051 / -> )
( Statut de recouvrement ( de la quittance ) / Status der Eintreibung (der Quittung) / Collection status ( of the premium invoice ) )
PremiumNotification | PremiumInvoiceCollectionStatusCode | PremiumInvoiceCollectionStatusType - (ATT B051)
Inningswijze Attribute of Borderel ( ->) Code die aangeeft wie verantwoordelijk is voor het innen van de premie (of enig ander bedrag).  
( Codification : Inningswijze termijnkwijting / A600 / -> )
( Mode d'encaissement / Inkassomodus / Notification collection mode )
AccountingBordereau | InvoiceCollectionCode | CollectionModeType - (ATT A600)
Inningswijze contantkwijting Attribute of Contract ( ->) Code die aangeeft wie verantwoordelijk is voor het innen van een contantpremie.  
( Codification : Inningswijze contantkwijting / A602 / -> )
( Mode d'encaissement quittance comptant / Inkassomodus Barquittung / Discharge notification collection mode )
Contract | FirstPremiumCollectionCode | PremiumNotificationCollectionType - (ATT A602)
Inningswijze igv inning door producent Attribute of Kwijting ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Codification : Inningswijze igv inning door producent / B002 / -> )
( Mode encaissement en cas d'encaissement producteur / Inkassomodus bei Inning von Produzent / Collection mode when by intermediary )
PremiumNotification | InvoiceCollectionIntermediaryTypeCode | PremiumNotificationCollectionIntermediaryType - (ATT B002)
Inningswijze makelaar Attribute of Contract ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Codification : Inningswijze tegenover klant / A60B / -> )
( Mode d'encaissement, courtier / Innings Weg broker / Renewalpremium collection process code, broker )
Contract | RenewalPremiumCollectionProcessCode | PremiumNotificationCollectionClientType - (ATT A60B)
Inningswijze termijnkwijting tussenvervaldag Attribute of Contract ( ->) Code die aangeeft wie verantwoordelijk is voor het innen van premies op tussenliggende vervaldagen, d.w.z. verschillend van de hoofdvervaldag.  
( Codification : Inningwijze termijnkwijting tussenvervaldag / A603 / -> )
( Mode d'enc. quittance terme à date d'échéance interméd. / Inkassomodus Terminquitting Zwischenstichtag / Intervening renewals notification collection mode )
Contract | InstalmentPremiumCollectionCode | PremiumNotificationCollectionDueDateType - (ATT A603)
Inningswijze termijnkwijtingen Attribute of Contract ( ->) Code die aangeeft wie verantwoordelijk is voor het innen van de termijnpremie.  
( Codification : Inningswijze termijnkwijting / A600 / -> )
( Mode d'encaissement quittance terme / Inkassomodus Terminquittungen / Renewals notification collection mode )
Contract | RenewalPremiumCollectionCode | CollectionModeType - (ATT A600)
Inningswijze van de kwijting Attribute of Kwijting ( ->) (in het Engels:) The info as specific to this one (renewal) notice in its current state. This might be different from what is stipulated for the contract as a whole; exceptions are possible, hence this separate code. 
( Codification : Inningswijze van de kwijting / B003 / -> )
( Mode d'encaissement de la quittance / Inkassomodus Quittung / Notification collection mode )
PremiumNotification | InvoiceCollectionTypeCode | InvoiceCollectionType - (ATT B003)
INPAKKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( EMPAQUETEUR / Empaqueteur (*) / Empaqueteur (*) )
OccupationType | 3602 | OccupationType - (X041 3602)
inpakkers Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( emballeurs, capsuleurs, etiqueteurs e / Packer / Packers )
InsuredOccupationType | 87100 | InsuredOccupationType - (2111 87100)
Inpakkers, capsuleerders, etiketteerders Coded value in Verzekeringsnemer - beroepscode ( ->)  
( Emballeurs, capsuleurs, étiquêteurs / Packer - Kapseler - Etikettierer / Packers, bottlers, labellers )
PolicyHolderOccupationType | 87 | PolicyHolderOccupationType - (A141 87)
INPLOOIER (SCHOENEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( REMPLIEUR (CHAUSSURES) / Remplieur(Chaussures) (*) / Remplieur(Chaussures) (*) )
OccupationType | 2211 | OccupationType - (X041 2211)
Inrichters van autowedstrijden Coded value in Polistype ( ->) Als polistype voorbehouden aan polissen die enkel de aansprakelijkheid van inrichters van wedstrijden met motorrijtuigen verzekeren. De contracten van dit polistype dekken dus de specifieke aansprakelijkheid van de inrichter voor de schade die tussen de s 
( Organisateurs de courses automobiles / Veranstalter von Autorennen / Organizers of motor races )
ContractPolicyType | 583 | ContractPolicyType - (A502 583)
Inschrijver Entity ( ->) Persoon in de rol van leverancier die inschrijft via een bieding. (Eveneens de opkoper die zijn beste prijs voorstelt.) 
( Soumissionnaire / Bietender / Tenderer )
| TendererParty | - ( 032)
Inschrijvingsaanvraag Entity ( ->) Inschrijving van een voertuig. 
( Demande d'immatriculation / Antrag auf Eintragung / Application for registration )
| VehicleRegistrationRequest | - ( 033)
Inschrijvingsaanvraag overgemaakt aan de DIV Attribute of Voertuig ( ->) Is de inschrijvingsaanvraag reeds overgemaakt aan de DIV  
( Codification : Inschrijvingsaanvraag overgemaakt aan de DIV / 502D / -> )
( Demande d'immatriculation transmise à la DIV / Eintragungsantrag an DIV zugestellt / Registration request sent to VRO )
Vehicle | RegistrationRequestSentIndicator | VehicleRegistrationRequestSentIndicator - (BIN 502D)
Inschrijvingsbewijs Entity ( ->) Document door de DIV uitgereikt dat de inschrijving van een voertuig bewijst. 
( Carte d'immatriculation / Registrierungskarte / Registration card )
| VehicleRegistrationCard | - ( 005)
Inschrijvingsbewijs Coded value in Boorducument ( ->)  
( Certificat d'immatriculation / Bescheinigung über die Eintragung / Certificate Of Registration )
BoardDocumentType | 2 | BoardDocumentType - (A1DB 2)
Inschrijvingsdatum Attribute of Wegvoertuig ( ->) De datum van inschrijving in het register. (Voor een nieuw voertuig zijn eerste inschrijving, voor een tweedehands voertuig zijn laatste, huidige inschrijving.) 
( Codification : / / -> )
( Date d'immatriculation / Datum der Registrierung / Registration Date )
RoadVehicle | VehicleRegistrationDate | - (DTM 134)
Inschrijvingsnummer in het personeelsregister Attribute of Slachtoffer ( ->) Formaat : an..12 
( Codification : / / -> )
( Numéro matricule (inscription dans registres du personnel) / Einschreibungsnummer ins Personalregister / Registration number in the company's employees file )
Victim | EnterprisePersonalRegistrationIdentifier | - (RFF 061)
Insijpeling Coded value in Oorsprong waterschade ( ->)  
( Infiltration / Wasserschäden - Eindringen / Water damage - infiltration )
EventWaterDamageOriginType | 3 | EventWaterDamageOriginType - (CM41 3)
Insijpeling Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Infiltration / Wasserschäden - Eindringen durch Dach / Water damage - infiltration through roof )
ClaimCircumstanceType | 364 | ClaimCircumstanceType - (C221 364)
INSMEERDER (HUIDEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( PASSEUR AU SUIF (PEAUX) / PasseurAuSuif(Peaux) (*) / PasseurAuSuif(Peaux) (*) )
OccupationType | 3503 | OccupationType - (X041 3503)
INSNIJDER-FIGURENDRUKKER (LEDER) Coded value in Type beroep ( ->)  
( INCISEUR-GAUFREUR (CUIR) / Inciseur-Gaufreur(Cuir) (*) / Inciseur-Gaufreur(Cuir) (*) )
OccupationType | 2197 | OccupationType - (X041 2197)
Insolventie van derden Entity ( ->) Aan Rechtsbijstand aanverwante waarborg die de vergoeding van de verzekerde dekt bij onvermogen van de aansprakelijke derde. 
( Insolvabilité des tiers / Zahlungsunfähigkeit des Dritten / Insolvency of third parties )
| VehicleThirdPartyInsolvencyGuarantee | - ( 521)
Inspan./verk.beweg./uitgl. Coded value in Vorm ongeval ( ->)  
( Effort/faux mvt/glissade / Aufwand - falsche Bewegung - rutschen / Effort/wrong move/slipping )
EventAccidentShapeType | 050 | EventAccidentShapeType - (CQ81 050)
Inspecteur Entity ( ->) Misschien : De vertegenwoordiger van de verzekeraar naar de betrokkene toe, op technisch vlak. Ofwel : de vertegenwoordiger van de betrokkene naar de verzekeraar toe, op technisch vlak. 
( Inspecteur / Inspektor / Inspector )
| InspectorOf | - ( 211)
Inspecteur Coded value in Sender type, coded ( ->)  
( Inspecteur / Inspektor / Inspector )
MessageSenderOrDestineeType | C | MessageSenderOrDestineeType - (X927,X928 C)
Inspecteur Coded value in Type expert ( ->)  
( Inspecteur / Inspektor / Inspector )
PartyAssessorType | 3 | PartyAssessorType - (C416 3)
INSPECTEUR (EERSTAANWEZEND) (OPENBARE DIENST) Coded value in Type beroep ( ->)  
( INSPECTEUR PRINCIPAL (SERVICE PUBLIC) / InspecteurPrincipal(ServicePublic) (*) / InspecteurPrincipal(ServicePublic) (*) )
OccupationType | 756 | OccupationType - (X041 756)
INSPECTEUR (FINANCIEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( INSPECTEUR DES FINANCES / InspecteurDesFinances (*) / InspecteurDesFinances (*) )
OccupationType | 758 | OccupationType - (X041 758)
INSPECTEUR (GROOTWARENHUIZEN FILIALEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( INSPECTEUR (SUPERMARCHES SUCCURSALES) / Inspecteur(SupermarchesSuccursales) (*) / Inspecteur(SupermarchesSuccursales) (*) )
OccupationType | 3732 | OccupationType - (X041 3732)
INSPECTEUR (ONDERWIJS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( INSPECTEUR DE L'ENSEIGNEMENT / InspecteurDeL'Enseignement (*) / InspecteurDeL'Enseignement (*) )
OccupationType | 320 | OccupationType - (X041 320)
INSPECTEUR (OPENBARE DIENST) Coded value in Type beroep ( ->)  
( INSPECTEUR (SERVICE PUBLIC) / Inspecteur(ServicePublic) (*) / Inspecteur(ServicePublic) (*) )
OccupationType | 761 | OccupationType - (X041 761)
INSPECTEUR (SPOORWEGEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( INSPECTEUR (CHEMINS DE FER) / Inspecteur(CheminsDeFer) (*) / Inspecteur(CheminsDeFer) (*) )
OccupationType | 1578 | OccupationType - (X041 1578)
INSPECTEUR (TRAM, BUS, METRO) Coded value in Type beroep ( ->)  
( INSPECTEUR (TRAM, BUS, METRO) / Inspecteur(Tram,Bus,Metro) (*) / Inspecteur(Tram,Bus,Metro) (*) )
OccupationType | 1581 | OccupationType - (X041 1581)
INSPECTEUR (TRANSPORT N.E.V) Coded value in Type beroep ( ->)  
( INSPECTEUR DES TRANSPORTS N.C.A. / InspecteurDesTransportsN.C.A. (*) / InspecteurDesTransportsN.C.A. (*) )
OccupationType | 1586 | OccupationType - (X041 1586)
INSPECTEUR (WEGVERVOER) Coded value in Type beroep ( ->)  
( INSPECTEUR (VOIE - TRACTION) / Inspecteur(Voie-Traction) (*) / Inspecteur(Voie-Traction) (*) )
OccupationType | 1582 | OccupationType - (X041 1582)
INSPECTEUR (WERKEN) (OPENBARE DIENST) Coded value in Type beroep ( ->)  
( INSPECTEUR DE TRAVAUX (SERVICE PUBLIC) / InspecteurDeTravaux(ServicePublic) (*) / InspecteurDeTravaux(ServicePublic) (*) )
OccupationType | 760 | OccupationType - (X041 760)
INSPECTEUR-GENERAAL (OPENBARE DIENST) Coded value in Type beroep ( ->)  
( INSPECTEUR-GENERAL (SERVICE PUBLIC) / Inspecteur-General(ServicePublic) (*) / Inspecteur-General(ServicePublic) (*) )
OccupationType | 738 | OccupationType - (X041 738)
Inspecteurs, controleurs (transportwezen Coded value in Verzekeringsnemer - beroepscode ( ->)  
( Inspecteurs, controleurs (transports) / Inspektoren, Kontrolleure (transport) / Inspectors, Checkers (transportation) )
PolicyHolderOccupationType | 64 | PolicyHolderOccupationType - (A141 64)
Inspektie Coded value in Voorzorgsmaatregelen (tegen ongeval) ( ->)  
( Inspection / Inspektion / Inspection )
PreventionMeasureType | 31 | PreventionMeasureType - (CQ94 31)
Inspektie Coded value in Preventie - preventieve maatregelen - ko ( ->)  
( Inspection / Inspektion / Inspection )
PreventionMeasureType2 | 31 | PreventionMeasureType2 - (CQ95 31)
install.waar koude geprod.of gebruikt Coded value in Type gebruikte materieel ( ->)  
( installations de production en froid. / Installation in dem kalten erstellt bzw. verwendet wird / installation where cold is produced or used )
ActivityEquipmentType | 330 | ActivityEquipmentType - (CQ79 330)
INSTALLATEUR VAN ANTENNES (RADIO - TELEVISIE) Coded value in Type beroep ( ->)  
( INSTALLATEUR D'ANTENNES (RADIO-TELEVISION) / InstallateurD'Antennes(Radio-Television) (*) / InstallateurD'Antennes(Radio-Television) (*) )
OccupationType | 2556 | OccupationType - (X041 2556)
Installatieleningen Coded value in Polistype ( ->) Bijzondere vorm van financieringen die gebruikelijk verstrekt worden aan mensen die met een vrij beroep starten of die op hun beroepsvestiging een volledige vernieuwing van de inrichting beogen, en die de verwerving van de juridische eigendom over een geh 
( Prêts d'installation / Installationskredit / Installation loans )
ContractPolicyType | 011 | ContractPolicyType - (A502 011)
Installaties Entity ( ->) Als dekking. Binnen een waarborg kan soms, van het geheel gewaarborgde, het gedeelte "installaties" specifieke informatie vereisen. 
( Installations / Installationen / Installations )
| InstallationsCover | - ( 063)
INSTALLEERDER-ELECTRIEKER (GEBOUWEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( INSTALLATEUR-ELECTRICIEN (BATIMENT) / Installateur-Electricien(Batiment) (*) / Installateur-Electricien(Batiment) (*) )
OccupationType | 2534 | OccupationType - (X041 2534)
INSTEKER (SPINNERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( TEILLEUR (FIBRES TEXTILES) / Teilleur(FibresTextiles) (*) / Teilleur(FibresTextiles) (*) )
OccupationType | 1841 | OccupationType - (X041 1841)
INSTELLER VAN HOUTBEWERKINGSMACHINES Coded value in Type beroep ( ->)  
( REGLEUR DE MACHINE A BOIS / RegleurDeMachineABois (*) / RegleurDeMachineABois (*) )
OccupationType | 2622 | OccupationType - (X041 2622)
INSTELLER VAN MACHINES (HOLGLAS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( REGLEUR DE MACHINES (VERRE CREUX) / RegleurDeMachines(VerreCreux) (*) / RegleurDeMachines(VerreCreux) (*) )
OccupationType | 2935 | OccupationType - (X041 2935)
INSTELLER VAN WERKTUIGMACHINES Coded value in Type beroep ( ->)  
( REGLEUR (MACHINES-OUTILS) / Regleur(Machines-Outils) (*) / Regleur(Machines-Outils) (*) )
OccupationType | 2409 | OccupationType - (X041 2409)
Instelling sociale zekerheid Attribute of Wettelijk persoon ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Type instelling sociale zekerheid / 6402 / -> )
( Organisme sécurité sociale / Soziale Sicherheitsorganisation / Social security organization )
LegalPerson | SocialSecurityOrganizationTypeCode | SocialSecurityOrganizationType - (ATT 6402)
Instelling van Openbaar Nut Coded value in Juridisch statuut ( ->) wet van 27 juli 1921 (artikel 27). Enkel voor structuur actief op het vlak van filantropie, godsdienst, wetenschap, kunst en opvoedkunde. 
( Etablissement d'Utilité Publique / Gemeinnützige Einrichtung / Public Utility establishment )
PersonLegalStatusType | 29 | PersonLegalStatusType - (A130 29)
Instelling zonder winstoogmerk Coded value in Juridisch statuut ( ->) Kruispuntbank : codes rechtsvormen : 028. 
( Institution sans but lucratif / Einrichtung ohne Gewinnerzielungsabsicht / Not-for-profit institution )
PersonLegalStatusType | 51 | PersonLegalStatusType - (A130 51)
Instorting Coded value in Vorm ongeval ( ->)  
( Ecroulement / Zusammenbruch / Collapse )
EventAccidentShapeType | 022 | EventAccidentShapeType - (CQ81 022)
Instorting Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Effondrement / Zusammenbruch / Collapse )
ClaimCircumstanceType | 390 | ClaimCircumstanceType - (C221 390)
Instorting (B.S.R.) Entity ( ->) Constructie die haar integriteit verliest doordat een of meerdere van haar dragende elementen het onder de last van de zwaartekracht begeven. 
( Effondrement (I.R.Sp.) / Einsturz (F.S.R.) / Construction collapse (F.Sp.R.) )
| ConstructionCollapseGuarantee | - ( 745)
INSTRIJKER (HUIDEN, LEDER) Coded value in Type beroep ( ->)  
( METTEUR AU SUIF (PEAUX) / MetteurAuSuif(Peaux) (*) / MetteurAuSuif(Peaux) (*) )
OccupationType | 3505 | OccupationType - (X041 3505)
INSTRUCTEUR Coded value in Type beroep ( ->)  
( INSTRUCTEUR N.C.A. / InstructeurN.C.A. (*) / InstructeurN.C.A. (*) )
OccupationType | 1423 | OccupationType - (X041 1423)
Instrumenten Entity ( ->) Als dekking. Denk aan fijne machinerie, muziekinstrumenten, en dergelijke. 
( Instruments / Instrumente / Instruments )
| InstrumentsCover | - ( 073)
INSTRUMENTENMAKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( MECANICIEN EN INSTRUMENTS / MecanicienEnInstruments (*) / MecanicienEnInstruments (*) )
OccupationType | 2332 | OccupationType - (X041 2332)
Instrumentenmakers, horlogemakers, gouds Coded value in Verzekeringsnemer - beroepscode ( ->)  
( Mécaniciens en instruments, horlogers, o / Instrumentenbauer - Uhrmacher - Goldschmiede / Instrument makers, watchmakers, goldsmiths )
PolicyHolderOccupationType | 75 | PolicyHolderOccupationType - (A141 75)
INSTRUMENTIST Coded value in Type beroep ( ->)  
( INSTRUMENTISTE / Instrumentiste (*) / Instrumentiste (*) )
OccupationType | 473 | OccupationType - (X041 473)
int.V. Coded value in Juridisch statuut - afkorting ( ->)  
( S.int. / S.int. / int.S. )
PersonLegalStatusShortType | 44 | PersonLegalStatusShortType - (A134 44)
Intercommunale Coded value in Juridisch statuut ( ->) Kruispuntbank : codes rechtsvormen : 414. 
( Intercommunale / Interkommunale / intermunicipal (utility) company )
PersonLegalStatusType | 85 | PersonLegalStatusType - (A130 85)
Interestvoet bij toekenning van de lening Attribute of Lening - algemeen ( ->) Begininterestvoet bij de toekenning van de lening (te vermelden in dezelfde gegevens-eenheid als de duur). 
( Codification : / / -> )
( Taux d'intérêt lors de l'octroi du prêt / Rate wie bei der Genehmigung / Rate as at the approval )
DebtGuarantee | IntrestRateOnLoanApproval | - (PCD 051)
Interieur Coded value in Raakpunten - expertise ( ->)  
( Intérieur / Interieur / Interior )
AssessmentContactPointsType | X | AssessmentContactPointsType - (CPC2 X)
Interieur Coded value in Raakpunten - derde ( ->)  
( Intérieur / Interieur / Interior )
EventAccidentReportCollisionContactsThirdType | X | EventAccidentReportCollisionContactsThirdType - (CPC0 X)
Interieur Coded value in Raakpunten - schadelijder ( ->)  
( Intérieur / Interieur / Interior )
EventAccidentReportCollisionContactsOwnType | X | EventAccidentReportCollisionContactsOwnType - (CP30 X)
INTERIEURARCHITECT Coded value in Type beroep ( ->)  
( ARCHITECTE D'INTERIEUR / ArchitecteD'Interieur (*) / ArchitecteD'Interieur (*) )
OccupationType | 4 | OccupationType - (X041 4)
Interimaris Coded value in Fijne beroepscategorie (voor A.O.) ( ->)  
( Intérimaire / Temporäre Arbeiter / Temp Worker )
OccupationFineWorkersCompType | 10 | OccupationFineWorkersCompType - (CQ15 10)
Intern misbruik en fraude Entity ( ->) Waarborg ter dekking van de geldelijke verliezen van de werkgever ten gevolge van misbruik of fraude van een aangestelde. 
( Malversation interne et fraude / Interne Amtsmissbrauch und betrug / Internal malpractice and fraud )
| InternalMalpracticeGuarantee | - ( 953)
INTERNATIONAAL FUNCTIONARIS Coded value in Type beroep ( ->)  
( FONCTIONNAIRE INTERNATIONAL / FonctionnaireInternational (*) / FonctionnaireInternational (*) )
OccupationType | 779 | OccupationType - (X041 779)
Internationaal transport Coded value in Uitbreiding gebruik voertuig ( ->)  
( Transport international / Internationaler Transport / Transport - international )
VehicleUsageExtensionType | 2 | VehicleUsageExtensionType - (5201 2)
Internationaal vervoer Attribute of Commercieel gemotoriseerd wegvoertuig ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : Internationaal vervoer / 5202 / -> )
( Transport international / Internationale Transporte / International transports )
CommercialMotorisedRoadVehicle | TransportInternationalIndicator | VehicleTransportInternationalIndicator - (BIN 5202)
Internationale plaat Coded value in Type speciale nummerplaat ( ->)  
( Plaque internationale / Internationales Nummernschild / International plate )
VehicleRegistrationSpecialType | IN | VehicleRegistrationSpecialType - (500J IN)
Internationale Vereniging met Menslievend doel Coded value in Juridisch statuut ( ->)  
( Association Internationale à But Philanthropique / Internationale Vereinigung mit philanthropischer Zielsetzung / International Philanthropic Association )
PersonLegalStatusType | 30 | PersonLegalStatusType - (A130 30)
Internationale Vereniging Zonder Winstoogmerk Coded value in Juridisch statuut ( ->)  
( Association Internationale Sans but Lucratif / Internationale Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht / International Non-profit Association )
PersonLegalStatusType | 37 | PersonLegalStatusType - (A130 37)
Interne oorzaak Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Cause interne / Interne Ursache / Internal cause )
ClaimCircumstanceType | 386 | ClaimCircumstanceType - (C221 386)
Interne vennootschap Coded value in Juridisch statuut ( ->) Volgens artikel 48 van de Code van vennootschappen. (Zonder rechtspersoonlijkheid.) 
( Société interne / Société interne / Internal society )
PersonLegalStatusType | 44 | PersonLegalStatusType - (A130 44)
INTERNIST Coded value in Type beroep ( ->)  
( GASTRO-ENTEROLOGUE / Gastro-Enterologue (*) / Gastro-Enterologue (*) )
OccupationType | 168 | OccupationType - (X041 168)
Interpol Coded value in Hoedanigheid van de -ontdekker- ( ->)  
( Interpol / Interpol / Interpol )
CapacityVehicleFinderType | 13 | CapacityVehicleFinderType - (C1A9 13)
Intieme vermenging Entity ( ->) Als dekking. Bepaalde producten (vloeistoffen, poeders, ...) kunnen na vermenging niet meer gescheiden worden, wat een verlies kan betekenen. 
( Mélange intime / Intime mischen / Intimate mixturing )
| IntimateMixturingCover | - ( 123)
Intoxicatie Entity ( ->) Als dekking. Meestal in verband met voeding. Horeca, kleinhandel, groothandel, ... 
( Intoxication / Vergiftung / Poisoning )
| PoisoningCover | - ( 128)
Intrekking rijbewijs Entity ( ->) Waarborg die in een dagvergoeding voorziet ten behoeve van diegene die een intrekking van rijbewijs opliep, met oog op het inschakelen van een andere bestuurder of van andere vervoermiddelen. 
( Retrait de permis de conduire / Lizenz-Entzug / Licence withdrawal )
| LicenceWithdrawalGuarantee | - ( 966)
Intrekking rijbewijs Coded value in Type sanctie (ivm. rijbewijs) ( ->)  
( Déchéance du permis de conduire / Führerschein enthalten / Licence withdrawal )
LicenceSanctionType | 1 | LicenceSanctionType - (A1D5 1)
Intrekking verlof, noodzakelijke aanwezigheid vrij beroep Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Suppression congés/présence nécessaire profession libérale / Rückzug überlassen - notwendige Anwesenheit freie Arbeit / Withdrawal leave, necessary presence liberal job )
ClaimCircumstanceType | 969 | ClaimCircumstanceType - (C221 969)
Intrestpercentage schuldsaldo Attribute of Contract Leven ( ->) Jaarlijkse nominale interestvoet waartegen de lening werd toegestaan (zonder rekening te houden met eventuele commerciële kortingen). 
( Codification : / / -> )
( Taux d'intérêt solde restant dû / Zinssatz geschuldeter Saldo / Interest rate on remaining balance owed )
LifeInsuranceContract | DebtBalanceInterestRate | - (PCD 008)
Invalide Coded value in Sociaal statuut ( ->) Persoon die blijvend gedeeltelijk of totaal in de onmogelijkheid verkeert arbeid te verrichten. 
( Invalide / Invalide / Disabled persoon )
PersonSocialStatusType | 18 | PersonSocialStatusType - (A132 18)
Invaliditeit Entity ( ->) Lichamelijke gesteldheid. 
( Invalidité / Behinderung / Disability )
| Disability | - ( )
Invaliditeit Coded value in Type verminderde capaciteit ( ->) Het invalide zijn / arbeidsongeschiktheid. / Iemand die door een gebrek beperkt is in zijn fysieke mogelijkheden. (WG Norm. 14.05.2008) 
( Invalidité / Invalidität / Disabled )
PersonCapacityReducedType | 3 | PersonCapacityReducedType - (5198 3)
Invaliditeit Coded value in Verzekeringnemer - verminderde capacit. ( ->)  
( Invalidité / Behinderung / Disablement )
PolicyHolderAbilityLoweredType | 3 | PolicyHolderAbilityLoweredType - (A198 3)
Invaliditeit Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Invalidité / Invalidität / Disablement )
ClaimCircumstanceType | 103 | ClaimCircumstanceType - (C221 103)
Invaliditeit belemmert de reis Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Invalidité empêchant le voyage / Behinderung behindert Reisen / Disability hinders travel )
ClaimCircumstanceType | 954 | ClaimCircumstanceType - (C221 954)
Invaliditeit door ongeval Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Invalidité par accident / Invalidität infolge Unfall / Disability following accident )
ClaimCircumstanceType | 104 | ClaimCircumstanceType - (C221 104)
INVALLER (VERDIEPING) Coded value in Type beroep ( ->)  
( TOURNANT D'ETAGE / TournantD'Etage (*) / TournantD'Etage (*) )
OccupationType | 3792 | OccupationType - (X041 3792)
Inverse beweging premie Entity ( ->) Identificeert een lijn in een rekeninguittreksel. 
( Mouvement prime inverse / Reverse Premium Rechnung / Reverse premium invoice )
| PremiumAndCommissionReversiblePremiumLine | - ( )
Investeringskrediet Entity ( ->) Terbeschikkingstelling van een geldsom met het doel een (roerend of onroerend) goed te verwerven dat moet dienen voor een professionele activiteit of uitbating, onder vorm van een kredietovereenkomst en met het betrokken goed als specifiek pand. 
( Crédit d'investissement / Finanzierung von Investitionen / Investment funding )
| InvestmentFundingGuarantee | - ( 005)
INVETTER (HUIDEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( SUIFFEUR (PEAUX - CUIR) / Suiffeur(Peaux-Cuir) (*) / Suiffeur(Peaux-Cuir) (*) )
OccupationType | 3504 | OccupationType - (X041 3504)
INVETTER (HUIDEN, LEDER) Coded value in Type beroep ( ->)  
( GRAISSEUR (PEAUX - CUIR) / Graisseur(Peaux-Cuir) (*) / Graisseur(Peaux-Cuir) (*) )
OccupationType | 3527 | OccupationType - (X041 3527)
Invoerdatum (van de gegevens) Attribute of Offerte ( ->) Bevat een datum en/of tijdsaanduiding en zijn formaat. 
( Codification : / / -> )
( Date de l'encodage (des données) / Einführdatum (der Daten) / Data entry date )
ActionBidOrOffer | DataEntryDateAndTime | - (DTM 073)
Invoerdatum (van de gegevens) Attribute of Contract ( ->) Bevat een datum en/of tijdsaanduiding en zijn formaat. 
( Codification : / / -> )
( Date de l'encodage (des données) / Einführdatum (der Daten) / Data entry date )
Contract | ContractDataEntryDateAndTime | - (DTM 074)
INVOERDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( IMPORTATEUR / Importateur (*) / Importateur (*) )
OccupationType | 943 | OccupationType - (X041 943)
InvoiceTypeCode (*) Attribute of Borderel ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Codification : Type kwijting / B001 / -> )
( InvoiceTypeCode (*) / InvoiceTypeCode (*) / InvoiceTypeCode (*) )
AccountingBordereau | InvoiceTypeCode | PremiumInvoiceType - (ATT B001)
Invorderingskosten Attribute of Kwijting ( ->) Kosten die door de maatschappij gevorderd worden als gevolg van een onbetaalde totale premie (mogelijk evoluerend). Zie schema "Samenstelling van premies".
(012_Totaal te betalen) + (049_Invorderingskosten) = (165_Totaal te vorderen) 
( Codification : / / -> )
( Frais de recouvrement / Eintreibungskosten / Collection costs )
PremiumNotification | PremiumCollectionCostAmount | - (MOA 049)
Inwonend Attribute of Persoon (fysiek) ( ->) Duidt aan of een persoon die met een betrokkene een relatie heeft bij deze betrokkene inwoont.  
( Codification : v-nemer - inwonend / A128 / -> )
( Habitant sous le même toit / Unter einem Dach wohnend / Living under the same roof )
PhysicalPerson | LivingTogetherIndicator | PersonLivingInIndicator - (BIN A128)
INZETTER (AARDEWERK) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ENFOURNEUR (POTERIE) / Enfourneur(Poterie) (*) / Enfourneur(Poterie) (*) )
OccupationType | 3003 | OccupationType - (X041 3003)
INZETTER (BAKKERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( FOURNIER (BOULANGERIE) / Fournier(Boulangerie) (*) / Fournier(Boulangerie) (*) )
OccupationType | 3036 | OccupationType - (X041 3036)
INZETTER (SCHOENEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( POSEUR (CHAUSSURES) / Poseur(Chaussures) (*) / Poseur(Chaussures) (*) )
OccupationType | 2171 | OccupationType - (X041 2171)
INZETTER EN UITTREKKER (VLAS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( GARNISSEUR DE ROUISSOIR / GarnisseurDeRouissoir (*) / GarnisseurDeRouissoir (*) )
OccupationType | 1825 | OccupationType - (X041 1825)
Inzittenden Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Occupants / Insassen / Occupants )
GuaranteeCode | P30 | GuaranteeCode - (C6B1 P30)
Inzittenden Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Occupants / Insassen / Occupants )
GuaranteeCode | 530 | GuaranteeCode - (C6B1 530)
Inzittenden Entity ( ->) Waarborg ter vergoeding van bepaalde prestaties wanneer de verzekerde, inzittende van een vervoermiddel, het slachtoffer is van een gedekt ongeval. 
( Occupants / Insassen / Occupants )
| VehiclePassengersGuarantee | - ( 531)
Inzittenden-aanh. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Occupants rem. / Insassen - Anhänger / Occupants - trailer )
GuaranteeCode | 532 | GuaranteeCode - (C6B1 532)
Inzittenden-aanh. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Occupants rem. / Insassen - Anhänger / Occupants - trailer )
GuaranteeCode | P32 | GuaranteeCode - (C6B1 P32)
Inzittenden-voert Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Occupants véh. / Insassen - Kfz / Occupants - vehicle )
GuaranteeCode | P31 | GuaranteeCode - (C6B1 P31)
Inzittenden-voert Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Occupants véh. / Insassen - Kfz / Occupants - vehicle )
GuaranteeCode | 531 | GuaranteeCode - (C6B1 531)
INZOUTER (PEKELAAR) Coded value in Type beroep ( ->)  
( SALAISONNIER / Salaisonnier (*) / Salaisonnier (*) )
OccupationType | 3155 | OccupationType - (X041 3155)
INZOUTER (VLEES, VIS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( SALEUR (VIANDE - POISSONS) / Saleur(Viande-Poissons) (*) / Saleur(Viande-Poissons) (*) )
OccupationType | 3149 | OccupationType - (X041 3149)
ioniserende stralingen Coded value in Type gebruikte materieel ( ->)  
( radiations ionisantes / ionisierende Strahlung / ionising radiation )
ActivityEquipmentType | 451 | ActivityEquipmentType - (CQ79 451)
Iraanse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( iranienne / iranische / Iranian )
NationalityType | IR | NationalityType - (A121 IR)
Irak Coded value in Landcode ( ->)  
( Iraq / Irak / Iraq )
CountryType | IQ | CountryType - (519B IQ)
irak Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( irak / Irak / Iraq )
VictimFATNationalityType | 254 | VictimFATNationalityType - (CL2B 254)
Irakese Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( irakienne / irakische / Irakienne2 (*) )
NationalityType | IQ | NationalityType - (A121 IQ)
Irakese Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( irakienne / irakische / Iraqian )
NationalityType | IRQ | NationalityType - (A121 IRQ)
Iran Coded value in Landcode ( ->)  
( Iran, République Islamique d' / Iran / Iran, Islamic Republic of )
CountryType | IR | CountryType - (519B IR)
iran Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( iran / Iran / Iran, Islamic Republic of )
VictimFATNationalityType | 255 | VictimFATNationalityType - (CL2B 255)
Is de v-nemer of meer dan één inwonende persoon > 65 jaar Attribute of Bestuurder (voertuig) ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : Is de v-nemer of één inwonende persoon meer dan 65 jaar oud / A210 / -> )
( Le preneur ou plus d'une personne résidente > 65 ans / Der Versicherungsnehmer oder mehrere Bewohner ist über 65 / The policyholder or more than one resident is above 65 )
Driver | AgeLimitExcessIndicator | PolicyHolderResidentAbove65Indicator - (BIN A210)
Is er betwisting over de R.S.R.-fiche Attribute of RSR registratie ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : Fiche Datassur - betwisting ? / Z607 / -> )
( Il y a-t-il contestation de la fiche R.S.R. / Die R.S.R.-Registrierung ist umstritten / The R.S.R. registration is disputed )
RSRRegistration | RSRRecordDisagreementIndicator | DatassurDisputedIndicator - (BIN Z607)
Is het voertuig meer dan n maand per jaar in het buitenland Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Le véhicule se trouve plus que n mois/an à l'étranger / Fahrzeug befindet sich mehr als n Monate pro Jahr im Ausland / The vehicle has been abroad for n months/year. )
| VehicleAbroadMonthsYearsDeclaration | - (QRS 5208)
Is niet onderworpen aan de BTW Attribute of Persoon ( ->) De persoon is niet BTW plichtig, en heeft logischerwijze geen BTW nummer.  
( Codification : Is niet onderworpen aan de BTW / A168 / -> )
( N'est pas assujetti à la TVA / Mehrwertsteuer Unpflichtiger / Not subject to VAT )
Party | VATSubjectNotIndicator | VATSubjectedNotIndicator - (BIN A168)
Is onderworpen aan de BTW Attribute of Persoon ( ->) De persoon is BTW plichtig, en heeft dus een BTW nummer.  
( Codification : Is onderworpen aan de BTW / A169 / -> )
( Est assujetti à la TVA / Mehrwertsteuer Pflichtiger / Subject to VAT )
Party | VATSubjectIndicator | VATSubjectedIndicator - (BIN A169)
ISIN-code Attribute of Fonds ( ->) International Securities Identification Number - Gestandaardiseerd identificatienummer van een beleggingsfonds. Formaat = an..12 Presentatie = Ccaaaaaaaaaa 
( Codification : / / -> )
( Code ISIN / ISIN-code / ISIN-code )
Fund | IsinCode | - (RFF 079)
Isle of Man Coded value in Landcode ( ->)  
( Isle of Man / Isle of Man / Isle of Man )
CountryType | IM | CountryType - (519B IM)
ISOLATIEAANBRENGER Coded value in Type beroep ( ->)  
( ISOLATIONNEUR / Isolationneur (*) / Isolationneur (*) )
OccupationType | 2746 | OccupationType - (X041 2746)
ISOLEERDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( CALORIFUGEUR / Calorifugeur (*) / Calorifugeur (*) )
OccupationType | 2750 | OccupationType - (X041 2750)
ISOLEERDER VAN KOELINSTALLATIES Coded value in Type beroep ( ->)  
( FRIGORIFRIGEUR / Frigorifrigeur (*) / Frigorifrigeur (*) )
OccupationType | 2751 | OccupationType - (X041 2751)
isoleerders Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( calorifugeurs et isolationneurs / Isolierer / insulators )
InsuredOccupationType | 80400 | InsuredOccupationType - (2111 80400)
israel Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( israel / Israel / Israel )
VictimFATNationalityType | 256 | VictimFATNationalityType - (CL2B 256)
Israël Coded value in Landcode ( ->)  
( Israël / Israel / Israel )
CountryType | IL | CountryType - (519B IL)
Israelische Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( israélienne / israelische / Israelian )
NationalityType | IL | NationalityType - (A121 IL)
Italiaans Coded value in Taalcode van de betrokkene ( ->)  
( Italien / Italienisch / Italian )
PartyInvolvedLanguageType | 5 | PartyInvolvedLanguageType - (A10T 5)
Italiaans Coded value in Taal ( ->)  
( Italien / Italienisch / Italian )
LanguageType | 5 | LanguageType - (A10C 5)
Italiaanse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( italienne / italienische / Italian )
NationalityType | I | NationalityType - (A121 I)
Italiaanse lire Coded value in Munteenheid ( ->)  
( Lire italienne / Italienische Lire / Italian lira )
CurrencyType | ITL | CurrencyType - (A660 ITL)
italie Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( italie / Italien / Italy )
VictimFATNationalityType | 218 | VictimFATNationalityType - (CL2B 218)
Italie Coded value in Nationaliteit van de bestuurder ( ->)  
( Italie / Italie (*) / Italie (*) )
DriverNationalityType | I | DriverNationalityType - (5122 I)
Italie Coded value in Landcode van de bestuurder ( ->)  
( Italie / Italien / Italy )
DriverCountryType | I | DriverCountryType - (5109 I)
Italie Coded value in Landcode van de risicoligging ( ->)  
( Italie / Italien / Italy )
RiskObjectLocationCountryCode | I | RiskObjectLocationCountryCode - (3009 I)
Italie Coded value in V-nemer- domicil.- landcode ( ->)  
( Italie / Italien / Italy )
PolicyHolderDomicileCountryType | I | PolicyHolderDomicileCountryType - (A189 I)
Italie Coded value in Producent - landcode ( ->)  
( Italie / Italien / Italy )
IntermediaryCountryType | I | IntermediaryCountryType - (A469 I)
Italië Coded value in Landcode ( ->)  
( Italie / Italien / Italy )
CountryType | I | CountryType - (519B I)
ITRS Coded value in Geografische coördinaten systeem ( ->) ITRS of International Terrestrial Reference System. 
( ITRS / ITRS / ITRS )
GeographicalCoordinateSystemType | 2 | GeographicalCoordinateSystemType - (A10M 2)
IVOORBEWERKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( IVOIRIER / Ivoirier (*) / Ivoirier (*) )
OccupationType | 2688 | OccupationType - (X041 2688)
ivoorkust Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( cote-d'ivoire / Côte d'Ivoire / Ivory Coast )
VictimFATNationalityType | 309 | VictimFATNationalityType - (CL2B 309)
Ivoorkust Coded value in Landcode ( ->)  
( Côte-d'Ivoire / Côte d'Ivoire / Ivory Coast )
CountryType | CI | CountryType - (519B CI)
Ivoriaanse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( ivoirienne / ivorische / Ivory-Coastan )
NationalityType | CI | NationalityType - (A121 CI)
IZW Coded value in Juridisch statuut - afkorting ( ->)  
( ISBL / EoG / NfpI )
PersonLegalStatusShortType | 51 | PersonLegalStatusShortType - (A134 51)