> Dictionary > Per letter ...
SYNTAX INDEPENDENT COMPONENTS

Implementation Related Components

Dictionary : J...
Name (sorted asc.) Type Definition - (Codelist) - (Translations) Technically XML - (Edifact)
Ja Coded value in Voertuig met compressor ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
VehicleCompressorIndicator | 1 | VehicleCompressorIndicator - (563I 1)
Ja Coded value in Datum van de maatregelen na schade ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
PostClaimMeasuresIndicator | 1 | PostClaimMeasuresIndicator - (5V04 1)
Ja Coded value in Aard van de veroordelingen ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
PersonAccusedIndicator | 1 | PersonAccusedIndicator - (5V05 1)
Ja Coded value in Aard van de hangende rechtszaak ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
CasePendingIndicator | 1 | CasePendingIndicator - (5V06 1)
Ja Coded value in Overname van een contract bij een andere maatschappij ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
ContractTakeoverFromInsurerIndicator | 1 | ContractTakeoverFromInsurerIndicator - (5V0B 1)
Ja Coded value in Rijbewijs vervallen verklaard ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
DriverLicenceWithdrawalIndicator | 1 | DriverLicenceWithdrawalIndicator - (5V0D 1)
Ja Coded value in Onderzoek hangende ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
InvestigationPendingIndicator | 1 | InvestigationPendingIndicator - (5V0E 1)
Ja Coded value in Betrokkene is goede bestuurder ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
PersonDriverGoodIndicator | 1 | PersonDriverGoodIndicator - (5V0L 1)
Ja Coded value in Betrokkene is in bezit van een B/M-attest ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
PersonCertificateBonusNoClaimsIndicator | 1 | PersonCertificateBonusNoClaimsIndicator - (5V0N 1)
Ja Coded value in Vorige polis - voertuig gedekt in eigen schade ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
PolicyPreviousVehicleOwnDamagesIndicator | 1 | PolicyPreviousVehicleOwnDamagesIndicator - (5V0P 1)
Ja Coded value in Verzekering geweigerd, opgezegd of verdergezet onder voorwdn ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
ContractConditionallyContinuatedIndicator | 1 | ContractConditionallyContinuatedIndicator - (5V0S 1)
Ja Coded value in Betrokkene uitgesloten als bestuurder van voertuig ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
PartyExcludedDriverIndicator | 1 | PartyExcludedDriverIndicator - (5V0T 1)
Ja Coded value in Verzekerd geweest bij tarificatiebureau in referteperiode ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
InsuredThroughRatingOfficeIndicator | 1 | InsuredThroughRatingOfficeIndicator - (5V0V 1)
Ja Coded value in Schadeclausules aanwezig ? ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
ClaimClausesPresenceIndicator | 1 | ClaimClausesPresenceIndicator - (A370 1)
Ja Coded value in Verzekeringsnemer heeft schadegevallen gehad ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
PolicyHolderHistoryClaimsIndicator | 1 | PolicyHolderHistoryClaimsIndicator - (5V01 1)
Ja Coded value in Voertuig met turbomotor ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
VehicleTurboIndicator | 1 | VehicleTurboIndicator - (5614 1)
Ja Coded value in Financieringsattest af te leveren ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
FinancingCertificateDeliveryIndicator | 1 | FinancingCertificateDeliveryIndicator - (5720 1)
Ja Coded value in Leasingbijvoegsel af te leveren ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
LeasingCertificateDeliveryIndicator | 1 | LeasingCertificateDeliveryIndicator - (5721 1)
Ja Coded value in Overname van een contract bij een andere maatschappij ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
ContractTakeoverFromInsurerIndicator2 | 1 | ContractTakeoverFromInsurerIndicator2 - (5V1B 1)
Ja Coded value in Rijbewijs vervallen verklaard ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
DriverLicenceWithdrawalType | 1 | DriverLicenceWithdrawalType - (5V1D 1)
Ja Coded value in Onderzoek hangende ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
PersonInstructionPendingIndicator | 1 | PersonInstructionPendingIndicator - (5V1E 1)
Ja Coded value in Gebruik voertuig in dienst van werkgever ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
VehicleUsageForEmployerIndicator | 1 | VehicleUsageForEmployerIndicator - (5V1P 1)
Ja Coded value in Cursus defensief rijden gevolgd ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
DefensiveDrivingCourseIndicator | 1 | DefensiveDrivingCourseIndicator - (5V1Q 1)
Ja Coded value in Bestuurder heeft rijschoolstage gevolgd ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
DriverDrivingSchoolTrainingIndicator | 1 | DriverDrivingSchoolTrainingIndicator - (5V1S 1)
Ja Coded value in Medisch attest vereist ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
CertificateMedicalRequiredIndicator | 1 | CertificateMedicalRequiredIndicator - (5V1T 1)
Ja Coded value in In het bezit van een medisch rijvaardigheidsattest ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
DriverMedicalProficiencyIndicator | 1 | DriverMedicalProficiencyIndicator - (5V1U 1)
Ja Coded value in Besturing voertuig beperkt tot bestuurder en zijn partner ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
VehicleDrivingLimitedDriverSpouseIndicator | 1 | VehicleDrivingLimitedDriverSpouseIndicator - (5V5V 1)
Ja Coded value in Occasioneel gebruik door partner ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
VehiclePartnerOccasionallyDrivesIndicator | 1 | VehiclePartnerOccasionallyDrivesIndicator - (5V5Y 1)
Ja Coded value in Bestuurder heeft schadegevallen gehad ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
DriverHistoryClaimsIndicator | 1 | DriverHistoryClaimsIndicator - (5V11 1)
Ja Coded value in Schadeverleden geattesteerd ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
ClaimHistoryCertificateIndicator | 1 | ClaimHistoryCertificateIndicator - (5323 1)
ja Coded value in Verzekerde is jachtopziener ( ->)  
( oui / Ja / Yes )
InsuredIsGameKeeperIndicator | 1 | InsuredIsGameKeeperIndicator - (4432 1)
Ja Coded value in Risicovoertuig in diefstal ( ->)  
( 0ui / Ja / Yes )
VehicleTheftRiskIndicator | 1 | VehicleTheftRiskIndicator - (500H 1)
Ja Coded value in Voertuig gedekt in diefstal ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
VehicleTheftCoverIndicator | 1 | VehicleTheftCoverIndicator - (500I 1)
Ja Coded value in Voertuig uitgerust met katalysator ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
VehicleCatalystIndicator | 1 | VehicleCatalystIndicator - (501F 1)
Ja Coded value in Houder is gelijk aan eigenaar/verzekerde ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
KeeperEqualsOwnerInsuredIndicator | 1 | KeeperEqualsOwnerInsuredIndicator - (509Y 1)
Ja Coded value in Eigenaar verschillend van verzekeringsnemer ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
OwnerNotEqualsInsuredIndicator | 1 | OwnerNotEqualsInsuredIndicator - (509Z 1)
Ja Coded value in Bestuurder is verzekeringnemer ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
DriverPolicyHolderIndicator | 1 | DriverPolicyHolderIndicator - (510Z 1)
Ja Coded value in Gebruik van het voertuig lager dan bepaald aantal km/jaar ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
VehicleUsageBelowKmDrivenGivenIndicator | 1 | VehicleUsageBelowKmDrivenGivenIndicator - (5207 1)
Ja Coded value in Het voertuig is meer dan n maanden/jaar in het buitenland ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
VehicleAbroadNMonthsYearIndicator | 1 | VehicleAbroadNMonthsYearIndicator - (5208 1)
Ja Coded value in Voertuig bestuurd door bestuurder(s) jonger dan referteleeft ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
VehicleDriverAgeReferenceBelowIndicator | 1 | VehicleDriverAgeReferenceBelowIndicator - (5209 1)
Ja Coded value in Voertuig behoort tot vloot ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
VehicleFleetInIndicator | 1 | VehicleFleetInIndicator - (5230 1)
Ja Coded value in Verzekering vervoerde zaken ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
CoverGoodsTransportedIndicator | 1 | CoverGoodsTransportedIndicator - (5240 1)
Ja Coded value in Voertuig is oldtimer ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
VehicleOldtimerIndicator | 1 | VehicleOldtimerIndicator - (561A 1)
Ja Coded value in Dekking BTW bij totaal verlies ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
CoverVatTotalLossIndicator2 | 1 | CoverVatTotalLossIndicator2 - (530B 1)
Ja Coded value in Voertuig met injectiemotor ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
VehicleEngineInjectionIndicator | 1 | VehicleEngineInjectionIndicator - (5615 1)
Ja Coded value in Werknemer is verzekeringsnemer ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
EmployeeIsPolicyHolderIndicator | 1 | EmployeeIsPolicyHolderIndicator - (535Z 1)
Ja Coded value in Dekking taks op inverkeersstelling ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
CoverTaxTrafficIntroductionIndicator | 1 | CoverTaxTrafficIntroductionIndicator - (5401 1)
Ja Coded value in Trekken aanhangwagen ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
VehicleTrailerElseInsuredIndicator | 1 | VehicleTrailerElseInsuredIndicator - (5599 1)
Ja Coded value in Voertuig is cabriolet ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
ConvertibleIndicator | 1 | ConvertibleIndicator - (5601 1)
Ja Coded value in Wagen met sportkenmerken ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
VehicleSportscarIndicator | 1 | VehicleSportscarIndicator - (5602 1)
ja Coded value in Andere carrosserie dan uit plaatstaal ( ->)  
( oui / Ja / Yes )
BodyworkOtherThanSteelplatingIndicator | 1 | BodyworkOtherThanSteelplatingIndicator - (5605 1)
Ja Coded value in Financiering ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
FinancingIndicator | 1 | FinancingIndicator - (5606 1)
ja Coded value in Indexcijfer BA.-werkgevers ( ->)  
( oui / Ja / Yes )
EmployerLiabilityIndexIndicator | 1 | EmployerLiabilityIndexIndicator - (5607 1)
Ja Coded value in Antidiefstalsysteem ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
AntiTheftSystemIndicator | 1 | AntiTheftSystemIndicator - (5608 1)
ja Coded value in Is het voertuig meer dan n maand per jaar in het buitenland ( ->)  
( oui / Ja / Yes )
VehicleAbroadNMonthsIndicator | 1 | VehicleAbroadNMonthsIndicator - (5610 1)
Ja Coded value in Voertuig is coupé ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
CoupéIndicator | 1 | CoupéIndicator - (5611 1)
Ja Coded value in Voertuig is terreinwagen ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
JeepIndicator | 1 | JeepIndicator - (5613 1)
Ja Coded value in Verantwoordelijkheid aangesproken ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
LiabilityEngagedIndicator | 1 | LiabilityEngagedIndicator - (5V68 1)
Ja Coded value in Herstellingsmandaat ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
RepairApprovalIndicator | 1 | RepairApprovalIndicator - (5250 1)
Ja Coded value in Adresverandering enkel administratieve wijziging ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
ChangeAdministrativeAddressOnlyIndicator | 1 | ChangeAdministrativeAddressOnlyIndicator - (A1ZY 1)
Ja Coded value in Betrokkene met lichamelijk gebrek ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
PersonPhysicalDefectIndicator | 1 | PersonPhysicalDefectIndicator - (5V66 1)
Ja Coded value in Verander gegevens dekkingen en/of uitbreidingen ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
ChangeCoverageInformationIndicator | 1 | ChangeCoverageInformationIndicator - (A09A 1)
Ja Coded value in Wijzig contractgegevens ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
ChangeContractualInformationIndicator | 1 | ChangeContractualInformationIndicator - (A09B 1)
Ja Coded value in Gegevens bevestigd ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
DataConfirmedIndicator | 1 | DataConfirmedIndicator - (A09Z 1)
Ja Coded value in v-nemer - inwonend ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
PersonLivingInIndicator | 1 | PersonLivingInIndicator - (A128 1)
Ja Coded value in De betrokkene is ingezetene van de EU ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
PersonEUNationalityIndicator | 1 | PersonEUNationalityIndicator - (A12B 1)
Ja Coded value in De betrokkene is in dienst van de NAVO of van de SHAPE ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
PersonNatoShapeIndicator | 1 | PersonNatoShapeIndicator - (A12C 1)
Ja Coded value in Ouders lid van Touring Club Belgium ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
PersonParentTouringClubBelgiumIndicator | 1 | PersonParentTouringClubBelgiumIndicator - (A12D 1)
Ja Coded value in De betrokkene oefent een risico-activiteit uit ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
PersonActivityRiskType | 1 | PersonActivityRiskType - (A142 1)
Ja Coded value in e-Mail opt-in verkregen ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
EMailOptInIndicator | 1 | EMailOptInIndicator - (A004 1)
Ja Coded value in Apotheker - dossier RIZIV ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
PersonPharmacistConventionIndicator | 1 | PersonPharmacistConventionIndicator - (A145 1)
Ja Coded value in Verander benaming ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
ChangeNameIndicator | 1 | ChangeNameIndicator - (A1ZV 1)
Ja Coded value in Verander gegevens risico ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
ChangeRiskInformationIndicator | 1 | ChangeRiskInformationIndicator - (A098 1)
Ja Coded value in Gelijktijdige technische akte ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
TransactionTechnicalCoincidingIndicator | 1 | TransactionTechnicalCoincidingIndicator - (A1ZX 1)
Ja Coded value in Wijzig adres verzekeringsnemer ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
ChangePolicyholderAddressIndicator | 1 | ChangePolicyholderAddressIndicator - (A094 1)
Ja Coded value in Begunstigde is verzekeringsnemer ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
BeneficiaryIsPolicyholderIndicator | 1 | BeneficiaryIsPolicyholderIndicator - (A20Y 1)
Ja Coded value in Verzekerde is verzekeringsnemer ( ->)  
( Oui / ja / Yes )
InsuredIsPolicyholderIndicator | 1 | InsuredIsPolicyholderIndicator - (A20Z 1)
Ja Coded value in Is de v-nemer of één inwonende persoon meer dan 65 jaar oud ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
PolicyHolderResidentAbove65Indicator | 1 | PolicyHolderResidentAbove65Indicator - (A210 1)
Ja Coded value in Verzekerde - alleenstaand ? ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
PersonIsolatedIndicator | 1 | PersonIsolatedIndicator - (A225 1)
Ja Coded value in Persoon behoort tot de derde leeftijd ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
PersonSeniorIndicator | 1 | PersonSeniorIndicator - (A226 1)
Ja Coded value in Persoon vormt gezin ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
PersonInFamilyIndicator | 1 | PersonInFamilyIndicator - (A227 1)
Ja Coded value in Polis in alimenten ( ->) Een polis met alimenten kent normaliter geen voorschotten, maar wordt niet noodzakelijk afgerekend op het einde van het contract. Vaak wordt afgerekend na afloop van het verzekeringsjaar, maar meestal wordt afgerekend ter gelegenheid van elk aliment afzo 
( Oui / Ja / Yes )
PolicyPaymentSettlementsIndicator | 1 | PolicyPaymentSettlementsIndicator - (A323 1)
Ja Coded value in Polis in abonnement ( ->) Bij een abonnementspolis is er een basis aan risico dat een permanent karakter vertoont, dat zich over de jaarvervaldagen heen laat verzekeren. Het volume van dat risico gaat echter schommelen. De aard van het risico wijzigt niet, alleen de verzekerde so 
( Oui / Ja / Yes )
PolicyPaymentSubscriptionIndicator | 1 | PolicyPaymentSubscriptionIndicator - (A324 1)
ja Coded value in Gedeelde commissie ( ->)  
( oui / Ja / Yes )
CommissionSplitIndicator | 1 | CommissionSplitIndicator - (A411 1)
Ja Coded value in Eigen zaak ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
OwnCaseIndicator | 1 | OwnCaseIndicator - (A412 1)
Ja Coded value in Agentschap met authorisatie ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
AgencyMandatedIndicator | 1 | AgencyMandatedIndicator - (A415 1)
Ja Coded value in Producent partner ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
IntermediaryPartnershipIndicator | 1 | IntermediaryPartnershipIndicator - (A417 1)
Ja Coded value in Pluraliteit van voertuigen ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
VehicleMultipleInsuredIndicator | 1 | VehicleMultipleInsuredIndicator - (A32A 1)
Ja Coded value in Schrap adres interne correspondentie ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
AddressInternalCorrespondenceDeleteIndicator | 1 | AddressInternalCorrespondenceDeleteIndicator - (A1ZW 1)
Ja Coded value in Premie aanpasbaar aan de evolutie van het risico ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
RiskPremiumFollowsRiskEvolutionIndicator | 1 | RiskPremiumFollowsRiskEvolutionIndicator - (641B 1)
Ja Coded value in Uitbreiding onthaalmoeder ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
BabyMindeExtensionIndicator | 1 | BabyMindeExtensionIndicator - (4150 1)
Ja Coded value in Tussenkomst voor schades aan derden ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
InterventionDamagesThirdPartyIndicator | 1 | InterventionDamagesThirdPartyIndicator - (5V69 1)
Ja Coded value in Tussenkomst voor eigen schade ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
InterventionDamagesOwnIndicator | 1 | InterventionDamagesOwnIndicator - (5V6A 1)
Ja Coded value in Rijervaring met voertuig van andere verzekeringsnemer ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
DriverOtherInsuredVehicleExperienceIndicator | 1 | DriverOtherInsuredVehicleExperienceIndicator - (5V6B 1)
Ja Coded value in Betrokkene had (bromfiets)verzekering ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
PersonHistoryMopedIndicator | 1 | PersonHistoryMopedIndicator - (5V6C 1)
Ja Coded value in Minder dan 23 jaar en/of bezit rijbewijs minder dan 2 jaar ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
DriverUnder23OrLicenceUnder2Indicator | 1 | DriverUnder23OrLicenceUnder2Indicator - (5V6D 1)
Ja Coded value in Echtgeno(o)t(e)/Ander inwonende persoon/Gebruikelijke best. ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
VehicleDriverSpouseInhabitantUsualIndicator | 1 | VehicleDriverSpouseInhabitantUsualIndicator - (5V6E 1)
Ja Coded value in Betrokkene heeft kinderen ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
PersonChildrenIndicator | 1 | PersonChildrenIndicator - (5V6F 1)
Ja Coded value in Bezit rijbewijs langer dan referteperiode ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
DriverLicenceReferencePeriodAboveIndicator | 1 | DriverLicenceReferencePeriodAboveIndicator - (5V6G 1)
Ja Coded value in Ouders verzekerd bij dezelfde maatschappij ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
PersonParentsInsurerSameIndicator | 1 | PersonParentsInsurerSameIndicator - (5V6H 1)
Ja Coded value in Betrokkene lijdt aan een mentale handicap ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
PersonDisabledMentallyIndicator | 1 | PersonDisabledMentallyIndicator - (5V6I 1)
Ja Coded value in Kinderen hebben een eigen voertuig ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
ChildrenOwnVehicleIndicator | 1 | ChildrenOwnVehicleIndicator - (5V6J 1)
Ja Coded value in Verander gegevens kapitalen ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
ChangeCapitalInformationIndicator | 1 | ChangeCapitalInformationIndicator - (A099 1)
Ja Coded value in Werkgever met statuut -onderneming 1967- ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
Employer1967CompanyIndicator | 1 | Employer1967CompanyIndicator - (640A 1)
Ja Coded value in Vervoer van gevaarlijke producten ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
DangerousProductsIndicator | 1 | DangerousProductsIndicator - (5V67 1)
Ja Coded value in Aanduiding polis resultaat van verkoop op afstand ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
ContractDistantSaleResultIndicator | 1 | ContractDistantSaleResultIndicator - (A005 1)
Ja Coded value in Analyse, inbegrepen de vergelijking van het aanbod ( ->) Verplichtingen qua inlichtingen voorafgaande aan contracten : Motivering op basis van een analyse, inbegrepen de vergelijking van het aanbod : Ja : Motivering inbegrepen vergelijkingen 
( Oui / Ja / Yes )
ResearchComparativeOfferIncludedIndicator | 1 | ResearchComparativeOfferIncludedIndicator - (A006 1)
Ja Coded value in Medeverzekeringspolis ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
PolicyCoinsuranceIndicator | 1 | PolicyCoinsuranceIndicator - (A027 1)
ja Coded value in Voorafgetekende polis ( ->)  
( oui / Ja / Yes )
ContractPresignedIndicator | 1 | ContractPresignedIndicator - (A060 1)
Ja Coded value in Aanwezigheid hypotheekclausule ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
BuildingMortgageClauseIndicator | 1 | BuildingMortgageClauseIndicator - (A061 1)
Ja Coded value in Contract in onderpand ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
ContractPledgedIndicator | 1 | ContractPledgedIndicator - (A062 1)
Ja Coded value in Voorschot op polis ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
AdvanceOnContractIndicator | 1 | AdvanceOnContractIndicator - (A063 1)
Ja Coded value in Voorschot op waarborg AVRI ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
AdvanceOnAIRDIndicator | 1 | AdvanceOnAIRDIndicator - (A064 1)
Ja Coded value in Er is een toekomstige versie van het contract ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
ContractFutureVersionIndicator | 1 | ContractFutureVersionIndicator - (A065 1)
Ja Coded value in Te tariferen op de gegevens van de bestuurder ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
VehicleQuotationOnDriverMainIndicator | 1 | VehicleQuotationOnDriverMainIndicator - (A072 1)
Ja Coded value in Stuur antwoordrecord (bloc retour) ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
RecordReplyRequestIndicator | 1 | RecordReplyRequestIndicator - (A091 1)
Ja Coded value in Verander gegevens verzekeringsnemer ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
ChangePolicyholderInformationIndicator | 1 | ChangePolicyholderInformationIndicator - (A092 1)
Ja Coded value in Transfereer verzekeringsnemer ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
PolicyHolderTransferIndicator | 1 | PolicyHolderTransferIndicator - (A093 1)
Ja Coded value in Diefstal van boordpapieren ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
TheftBoardDocumentsIndicator | 1 | TheftBoardDocumentsIndicator - (5X0A 1)
ja Coded value in Dekking andere waarborg 4 - vrijstelling ( ->)  
( oui / Ja / Yes )
GuaranteeOther4DeductibleIndicator | 1 | GuaranteeOther4DeductibleIndicator - (34X9 1)
ja Coded value in Uitbreiding kapitaal of waarborgen BA. ( ->)  
( oui / Ja / Yes )
CapitalLiabilityExtensionIndicator | 1 | CapitalLiabilityExtensionIndicator - (3471 1)
Ja Coded value in Afstand van commissie ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
GuaranteeCommissionCessionIndicator | 1 | GuaranteeCommissionCessionIndicator - (3195 1)
ja Coded value in Uitbreiding kapitaal of waarborgen ( ->)  
( oui / Ja / Yes )
CapitalOrGuaranteesExtensionIndicator | 1 | CapitalOrGuaranteesExtensionIndicator - (3411 1)
ja Coded value in Uitbreiding waarborgen ( ->)  
( oui / Ja / Yes )
GuaranteeExtensionIndicator | 1 | GuaranteeExtensionIndicator - (3412 1)
ja Coded value in Afstand van verhaal ( ->)  
( oui / Ja / Yes )
RecourseDroppedIndicator | 1 | RecourseDroppedIndicator - (3414 1)
Ja Coded value in Fluctuatie van het verzekerde kapitaal ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
CapitalInsuredFluctuationIndicator | 1 | CapitalInsuredFluctuationIndicator - (3415 1)
Ja Coded value in Gebouw met brandbeveiligingssysteem ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
BuildingFireProtectionIndicator | 1 | BuildingFireProtectionIndicator - (3418 1)
ja Coded value in Vrijstelling aanwezig ( ->)  
( oui / Ja / Yes )
DeductibleIndicator | 1 | DeductibleIndicator - (3419 1)
ja Coded value in Uitbreiding verzekerd kapitaal ( ->)  
( oui / Ja / Yes )
CapitalInsuredExtensionIndicator | 1 | CapitalInsuredExtensionIndicator - (3421 1)
ja Coded value in Uitbreiding sneeuwdruk ( ->)  
( oui / Ja / Yes )
CoverHeavySnowExtensionIndicator | 1 | CoverHeavySnowExtensionIndicator - (3422 1)
ja Coded value in Afkoop vrijstelling ( ->)  
( oui / Ja / Yes )
DeductibleSurrenderIndicator | 1 | DeductibleSurrenderIndicator - (3423 1)
ja Coded value in Vrijstelling aanwezig ( ->)  
( oui / Ja / Yes )
DeductiblePresentIndicator | 1 | DeductiblePresentIndicator - (3429 1)
Ja Coded value in Afschaffen van de evenredigheidsregel ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
CoverProportionalityDispensationIndicator | 1 | CoverProportionalityDispensationIndicator - (3180 1)
ja Coded value in Uitbreiding verzekerd kapitaal elektriciteitsrisico's ( ->)  
( oui / Ja / Yes )
CapitalElectricityRisksExtensionIndicator2 | 1 | CapitalElectricityRisksExtensionIndicator2 - (3432 1)
ja Coded value in Uitbreiding verzekerd kapitaal diefstal ( ->)  
( oui / Ja / Yes )
CapitalTheftExtensionIndicator | 1 | CapitalTheftExtensionIndicator - (3461 1)
ja Coded value in Dek andere waarb 1 - uitbr. kap of waarb ( ->)  
( oui / Ja / Yes )
GuaranteeOther1ExtensionIndicator | 1 | GuaranteeOther1ExtensionIndicator - (34Y1 1)
ja Coded value in Dekking andere waarborg 1 - vrijstelling ( ->)  
( oui / Ja / Yes )
GuaranteeOther1DeductibleIndicator | 1 | GuaranteeOther1DeductibleIndicator - (34Y9 1)
ja Coded value in Dek andere waarb 2 - uitbr. kap of waarb ( ->)  
( oui / Ja / Yes )
GuaranteeOther2ExtensionIndicator | 1 | GuaranteeOther2ExtensionIndicator - (34Z1 1)
ja Coded value in Dekking andere waarborg 2 - vrijstelling ( ->)  
( oui / Ja / Yes )
GuaranteeOther2DeductibleIndicator | 1 | GuaranteeOther2DeductibleIndicator - (34Z9 1)
Ja Coded value in Adres 2de risicoligging gelijk aan adres 1ste risicoligging ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
AddressRisk2EqualsRisk1Indicator | 1 | AddressRisk2EqualsRisk1Indicator - (3A11 1)
Ja Coded value in Betrokkene is bewoner ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
PersonInhabitantIndicator | 1 | PersonInhabitantIndicator - (3D01 1)
Ja Coded value in Betrokkene is uitbater ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
PersonOperatorIndicator | 1 | PersonOperatorIndicator - (3D02 1)
Ja Coded value in Gebouw met platform in brandbaar materiaal ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
BuildingPlatformCombustibleIndicator | 1 | BuildingPlatformCombustibleIndicator - (3V10 1)
Ja Coded value in Gebouw in brandbare materialen ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
BuildingCombustibleMaterialsIndicator | 1 | BuildingCombustibleMaterialsIndicator - (3V11 1)
ja Coded value in Vrijstelling diefstal ( ->)  
( oui / Ja / Yes )
DeductibleTheftIndicator | 1 | DeductibleTheftIndicator - (3469 1)
Ja Coded value in Uitsluiting juwelen ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
CoverJewelleryExcludedIndicator | 1 | CoverJewelleryExcludedIndicator - (346A 1)
Ja Coded value in Wereldwijde dekking ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
CoverWorldwideIndicator | 1 | CoverWorldwideIndicator - (346B 1)
ja Coded value in Verzekerde is jager-schutter ( ->)  
( oui / Ja / Yes )
InsuredIsMarksmanIndicator | 1 | InsuredIsMarksmanIndicator - (4431 1)
ja Coded value in Uitbreiding kapitaal of waarborgen elektriciteitsrisico's ( ->)  
( oui / Ja / Yes )
CapitalElectricityRisksExtensionIndicator | 1 | CapitalElectricityRisksExtensionIndicator - (3431 1)
Ja Coded value in Betrokkene beoefent een niet-professionele activiteit ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
PersonActivityNonProfessionalIndicator | 1 | PersonActivityNonProfessionalIndicator - (2135 1)
Ja Coded value in Contract genereert winstdeelname ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
ContractProfitSharingIndicator | 1 | ContractProfitSharingIndicator - (1010 1)
Ja Coded value in Contract onderheving aan perequatie ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
ContractEqualizationIndicator | 1 | ContractEqualizationIndicator - (1020 1)
Ja Coded value in Onderworpenheid van de prestatie ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
PerformanceTaxationIndicator | 1 | PerformanceTaxationIndicator - (1405 1)
Ja Coded value in Begunstigde heeft het contractvoordeel aanvaard ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
BeneficiaryAcceptedAdvantagesIndicator | 1 | BeneficiaryAcceptedAdvantagesIndicator - (1911 1)
Ja Coded value in Afkoop carenstijd ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
DeductiblePeriodUnrefundedSurrenderIndicator | 1 | DeductiblePeriodUnrefundedSurrenderIndicator - (2040 1)
Ja Coded value in Betrokkene is bestuurder van een risicovoertuig ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
AggravatedRiskVehicleDrivenIndicator | 1 | AggravatedRiskVehicleDrivenIndicator - (2110 1)
Ja Coded value in Gebouw gelijkgesteld met nieuwbouw ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
BuildingNewEquivalentIndicator | 1 | BuildingNewEquivalentIndicator - (3154 1)
Ja Coded value in Korting voor verleden kredietakte ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
DeedEffectiveDiscountIndicator | 1 | DeedEffectiveDiscountIndicator - (3158 1)
Ja Coded value in Korting voor aankoop gebouw ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
BuildingAcquisitionDiscountIndicator | 1 | BuildingAcquisitionDiscountIndicator - (3159 1)
Ja Coded value in Gebouw in verval, in afbraak of bestemd voor afbraak ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
BuildingRuinedForDemolishmentIndicator | 1 | BuildingRuinedForDemolishmentIndicator - (315A 1)
ja Coded value in Er is meer dan één schuldeiser ( ->)  
( oui / Ja / Yes )
CreditorMultiplicityIndicator | 1 | CreditorMultiplicityIndicator - (3132 1)
Ja Coded value in Betrokkene oefent een professionele activiteit uit ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
PersonActivityProfessionalIndicator | 1 | PersonActivityProfessionalIndicator - (2130 1)
Ja Coded value in Toepassing van een anticipatieve bonus ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
BonusInAdvanceAppliedIndicator | 1 | BonusInAdvanceAppliedIndicator - (3190 1)
Ja Coded value in Intelectueel bijberoep buiten de medische/paramedische secto ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
OccupationAdditionalIntellectualNonMedicalIndicator | 1 | OccupationAdditionalIntellectualNonMedicalIndicator - (2132 1)
Ja Coded value in Gebouw met uithangbord ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
BuildingNeonlightIndicator | 1 | BuildingNeonlightIndicator - (3477 1)
Ja Coded value in Betrokkene is een bijkomende verzekerde ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
PersonInsuredAccessoryIndicator | 1 | PersonInsuredAccessoryIndicator - (2140 1)
ja Coded value in Betrokkene beoefent uitgesloten sporten ( ->)  
( oui / Ja / Yes )
ExcludedSportsPractisedIndicator | 1 | ExcludedSportsPractisedIndicator - (21V4 1)
ja Coded value in Betrokkene beoefent sport als onbezold. amateur ( ->)  
( oui / Ja / Yes )
SportsHobbyPractisedIndicator | 1 | SportsHobbyPractisedIndicator - (21V5 1)
ja Coded value in Betrokkene is in goede gezondheid ( ->)  
( oui / Ja / Yes )
InGoodHealthIndicator | 1 | InGoodHealthIndicator - (21V6 1)
Ja Coded value in Overeengekomen indeplaatsstelling ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
SubrogationAsAgreedIndicator | 1 | SubrogationAsAgreedIndicator - (21V9 1)
Ja Coded value in Behoud eigen risicotermijn na 60 jaar ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
CoverTermOwnriskMaintained60PlusIndicator | 1 | CoverTermOwnriskMaintained60PlusIndicator - (2250 1)
Ja Coded value in Meer dan één risicoligging ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
RiskSituationMultipleIndicator | 1 | RiskSituationMultipleIndicator - (3010 1)
Ja Coded value in Risicoligging is adres verzekeringsnemer ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
RiskLocationPolicyHolderAddressIndicator | 1 | RiskLocationPolicyHolderAddressIndicator - (3011 1)
ja Coded value in Vrijstelling elektriciteitsrisico's ( ->)  
( oui / Ja / Yes )
DeductibleElectricityRiskIndicator | 1 | DeductibleElectricityRiskIndicator - (3439 1)
ja Coded value in Uitbreiding verzekerd kapitaal waterschade ( ->)  
( oui / Ja / Yes )
CapitalWaterDamagesExtensionIndicator | 1 | CapitalWaterDamagesExtensionIndicator - (3441 1)
ja Coded value in Vrijstelling waterschade ( ->)  
( oui / Ja / Yes )
DeductibleWaterDamagesIndicator | 1 | DeductibleWaterDamagesIndicator - (3449 1)
ja Coded value in Uitbreiding verzekerd kapitaal glasbraak ( ->)  
( oui / Ja / Yes )
CapitalGlassBrokenExtensionIndicator | 1 | CapitalGlassBrokenExtensionIndicator - (3451 1)
ja Coded value in Vrijstelling glasbraak ( ->)  
( oui / Ja / Yes )
DeductibleWindowsBrokenIndicator | 1 | DeductibleWindowsBrokenIndicator - (3459 1)
Ja Coded value in Betrokkene beoefent een zelfstandig/vrij beroep ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
PersonProfessionIndependentLiberalIndicator | 1 | PersonProfessionIndependentLiberalIndicator - (2131 1)
Ja Coded value in Gebouw 2de risicoligging opgetokken in brandbare materialen ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
BuildingRisk2MaterialInflammableIndicator | 1 | BuildingRisk2MaterialInflammableIndicator - (3W11 1)
Ja Coded value in Gebouw met inbraakbeveiligingssyteem ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
BuildingTheftProtectionIndicator | 1 | BuildingTheftProtectionIndicator - (346C 1)
Ja Coded value in Toepassing algemene contractuele vrijstelling ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
DeductibleLegalAppliedIndicator | 1 | DeductibleLegalAppliedIndicator - (3V40 1)
Ja Coded value in Gebouw minder breed dan de referentiebreedte ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
BuildingWidthBelowReferenceIndicator | 1 | BuildingWidthBelowReferenceIndicator - (3V50 1)
Ja Coded value in Gebouw met meerdere appartementen ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
BuildingSeveralApartmentsIndicator | 1 | BuildingSeveralApartmentsIndicator - (3V63 1)
Ja Coded value in Gebouw met inwonende huisbewaarder ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
BuildingLiveInConciergeIndicator | 1 | BuildingLiveInConciergeIndicator - (3V64 1)
Ja Coded value in Speciale voorwerpen ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
ObjectsSpecialIndicator | 1 | ObjectsSpecialIndicator - (3V65 1)
Ja Coded value in Appartement gelegen op een hoger niveau dan het gelijkvloers ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
ApartmentsAboveGroundLevelIndicator | 1 | ApartmentsAboveGroundLevelIndicator - (3V6A 1)
Ja Coded value in Gebouw belendend ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
BuildingContiguousIndicator | 1 | BuildingContiguousIndicator - (3V6B 1)
Ja Coded value in Gebouw met kelder ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
BuildingCellarIndicator | 1 | BuildingCellarIndicator - (3V70 1)
Ja Coded value in Gebouw met zolder ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
BuildingAtticIndicator | 1 | BuildingAtticIndicator - (3V71 1)
Ja Coded value in Garage aanwezig in gebouw ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
BuildingGarageIndicator | 1 | BuildingGarageIndicator - (3V72 1)
Ja Coded value in Gebouw met kelders, bijgebouwen of garages ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
BuildingCellarAnnexGarageIndicator | 1 | BuildingCellarAnnexGarageIndicator - (3V74 1)
Ja Coded value in Jonggehuwden ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
PersonMarriedRecentlyIndicator | 1 | PersonMarriedRecentlyIndicator - (3V21 1)
Ja Coded value in Gebouw met verwarming op basis van zonne-energie ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
BuildingSolarHeatingIndicator | 1 | BuildingSolarHeatingIndicator - (3V81 1)
Ja Coded value in Gebouw in opbouw ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
BuildingUnderConstructionIndicator | 1 | BuildingUnderConstructionIndicator - (3V20 1)
ja Coded value in Uitbreiding waarborgen BA. Privé-leven ( ->)  
( oui / Ja / Yes )
CoverLiabilityPrivateLifeExtensionIndicator | 1 | CoverLiabilityPrivateLifeExtensionIndicator - (4110 1)
Ja Coded value in Uitsluiting van het consumptierecht ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
CoverConsumerRightExclusionIndicator | 1 | CoverConsumerRightExclusionIndicator - (411A 1)
Ja Coded value in Jonggehuwden ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
PersonMarriedRecentlyIndicator2 | 1 | PersonMarriedRecentlyIndicator2 - (4121 1)
Ja Coded value in Geboorte 1ste kind ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
FirstChildBornInReferencePeriodIndicator | 1 | FirstChildBornInReferencePeriodIndicator - (4122 1)
Ja Coded value in Uitbreiding dieren ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
AnimalsExtensionIndicator | 1 | AnimalsExtensionIndicator - (4131 1)
Ja Coded value in Voertuig uitgerust met LPG-installatie ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
VehicleLpgIndicator | 1 | VehicleLpgIndicator - (501P 1)
Ja Coded value in Waarde standaard-AVC inbegrepen in cataloguswaarde ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
VehicleAvcValueIncludedIndicator | 1 | VehicleAvcValueIncludedIndicator - (5033 1)
Ja Coded value in Dekking BTW bij totaal verlies ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
CoverVatTotalLossIndicator | 1 | CoverVatTotalLossIndicator - (503B 1)
Ja Coded value in Voertuig aangepast ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
VehicleDisabilityAdaptedIndicator | 1 | VehicleDisabilityAdaptedIndicator - (5053 1)
Ja Coded value in Voertuig heeft zichtbare schade ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
VehicleDamagesVisibleIndicator | 1 | VehicleDamagesVisibleIndicator - (5054 1)
Ja Coded value in Schade aan paarden voor één enkele verzekerde ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
DamagesHorsesOneInsuredOnlyIndicator | 1 | DamagesHorsesOneInsuredOnlyIndicator - (4135 1)
Ja Coded value in Uitbreiding gespannen ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
CoverCarriagesExtensionIndicator | 1 | CoverCarriagesExtensionIndicator - (4140 1)
Ja Coded value in Attest pendelaar afgeleverd ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
CommutersCertificateDeliveredIndicator | 1 | CommutersCertificateDeliveredIndicator - (A144 1)
Ja Coded value in Gebouw met zwembad ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
BuildingPoolIndicator | 1 | BuildingPoolIndicator - (3V80 1)
ja Coded value in Vrijstelling bedrijfsschade ( ->)  
( oui / Ja / Yes )
DeductibleLossOfProfitsIndicator | 1 | DeductibleLossOfProfitsIndicator - (34B9 1)
Ja Coded value in Gebouw met antenne ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
BuildingAntennaIndicator | 1 | BuildingAntennaIndicator - (3478 1)
ja Coded value in Vrijstelling BA. ( ->)  
( oui / Ja / Yes )
DeductibleLiabilityIndicator | 1 | DeductibleLiabilityIndicator - (3479 1)
ja Coded value in Uitbreiding verzekerd kapitaal indirecte verliezen ( ->)  
( oui / Ja / Yes )
CapitalIndirectLossesExtensionIndicator | 1 | CapitalIndirectLossesExtensionIndicator - (3481 1)
ja Coded value in Vrijstelling indirecte verliezen ( ->)  
( oui / Ja / Yes )
DeductibleIndirectLossesIndicator | 1 | DeductibleIndirectLossesIndicator - (3489 1)
ja Coded value in Uitbreiding verzekerd kapitaal staking en oproer ( ->)  
( oui / Ja / Yes )
CapitalStrikesRiotsExtensionIndicator | 1 | CapitalStrikesRiotsExtensionIndicator - (34A1 1)
ja Coded value in Uitbreiding waarborgen staking en oproer ( ->)  
( oui / Ja / Yes )
CoverStrikesRiotsExtensionIndicator | 1 | CoverStrikesRiotsExtensionIndicator - (34A2 1)
ja Coded value in Vrijstelling staking en oproer ( ->)  
( oui / Ja / Yes )
DeductibleStrikesRiotsIndicator | 1 | DeductibleStrikesRiotsIndicator - (34A9 1)
ja Coded value in Uitbreiding kapitaal of waarborgen bedrijfsschade ( ->)  
( oui / Ja / Yes )
CapitalLossOfProfitsExtensionIndicator | 1 | CapitalLossOfProfitsExtensionIndicator - (34B1 1)
ja Coded value in Voertuig inbegrepen of vervat in het risico ( ->)  
( oui / Ja / Yes )
RiskObjectVehicleIncorporatedIndicator | 1 | RiskObjectVehicleIncorporatedIndicator - (3V14 1)
Ja Coded value in Prefab woning ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
BuildingPrefabIndicator | 1 | BuildingPrefabIndicator - (3V15 1)
Ja Coded value in Dragende elementen in brandbare materialen ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
BuildingLoadBearingsCombustibleIndicator | 1 | BuildingLoadBearingsCombustibleIndicator - (3V17 1)
Ja Coded value in Er zijn aan het gebouw renovaties uitgevoerd ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
BuildingRenovatedIndicator | 1 | BuildingRenovatedIndicator - (3V19 1)
Ja Coded value in Geboorte 1ste kind ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
Person1stBornIndicator | 1 | Person1stBornIndicator - (3V22 1)
Ja Coded value in Gebouw met beveiligingsmiddelen ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
BuildingPreventionMeansIndicator | 1 | BuildingPreventionMeansIndicator - (3V1B 1)
ja Coded value in Verzekerde is organisator jacht ( ->)  
( oui / Ja / Yes )
InsuredIsHuntOrganiserIndicator | 1 | InsuredIsHuntOrganiserIndicator - (4430 1)
Ja Coded value in Waarborg overstroming geschrapt wegens sanering ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
GuaranteeFloodCancelledAfterScrutinyIndicator | 1 | GuaranteeFloodCancelledAfterScrutinyIndicator - (34C0 1)
Ja Coded value in Natuurlijk overstromingsgebied ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
RegionFloodingNatureIndicator | 1 | RegionFloodingNatureIndicator - (34C1 1)
Ja Coded value in Gebied recentelijk overstroomd ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
RegionFloodingRecentIndicator | 1 | RegionFloodingRecentIndicator - (34C2 1)
Ja Coded value in Schadegevallen overstroming in referteperiode ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
BuildingHistoryFloodReferencePeriodIndicator | 1 | BuildingHistoryFloodReferencePeriodIndicator - (34C3 1)
Ja Coded value in Overstromingsschade beperkt tot kelder en/of garage ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
DamagesFloodingCellarGarageOnlyIndicator | 1 | DamagesFloodingCellarGarageOnlyIndicator - (34C4 1)
Ja Coded value in Minimaal 1 schadegeval overstroming in laatste 5 jaar ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
BuildingHistoryFlood1In5Indicator | 1 | BuildingHistoryFlood1In5Indicator - (34C5 1)
Ja Coded value in Soortgelijke waarborg in ander contract bij betrokken mij ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
GuaranteeSimilarSameInsurerIndicator | 1 | GuaranteeSimilarSameInsurerIndicator - (34V0 1)
ja Coded value in Dek andere waarb 3 - uitbr. kap of waarb ( ->)  
( oui / Ja / Yes )
GuaranteeOther3ExtensionIndicator | 1 | GuaranteeOther3ExtensionIndicator - (34W1 1)
ja Coded value in Dekking andere waarborg 3 - vrijstelling ( ->)  
( oui / Ja / Yes )
GuaranteeOther3DeductibleIndicator | 1 | GuaranteeOther3DeductibleIndicator - (34W9 1)
ja Coded value in Dek andere waarb 4 - uitbr. kap of waarb ( ->)  
( oui / Ja / Yes )
GuaranteeOther4ExtensionIndicator | 1 | GuaranteeOther4ExtensionIndicator - (34X1 1)
Ja Coded value in Gebouw in verwaarloosde staat ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
BuildingBadshapeIndicator | 1 | BuildingBadshapeIndicator - (3V1E 1)
Ja Coded value in Bouwkarateristieken/Aantallen bepalend voor kapitaal gebouw ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
BuildingCapitalMarksAndNumbersIndicator | 1 | BuildingCapitalMarksAndNumbersIndicator - (3V1F 1)
Ja Coded value in Gebouw in goede staat van onderhoud ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
BuildingWellMaintainedIndicator | 1 | BuildingWellMaintainedIndicator - (3V1G 1)
Ja Coded value in Renovatie jonger dan 20 jaar ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
BuildingRenovationMinus20YearIndicator | 1 | BuildingRenovationMinus20YearIndicator - (3V1A 1)
Ja Coded value in Slachtoffer - prothese ? ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
VictimProsthesisIndicator | 1 | VictimProsthesisIndicator - (CQI6 1)
Ja Coded value in RDR - expertise audatex ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
AudatexCalculationIndicator | 1 | AudatexCalculationIndicator - (CP77 1)
Ja Coded value in Attest betwist ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
CertificateDisputedIndicator | 1 | CertificateDisputedIndicator - (Z285 1)
Ja Coded value in Eerste verzekerde huispersoneel is aansloten aan de RSZ ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
StaffSocialSecuritySubjectIndicator | 1 | StaffSocialSecuritySubjectIndicator - (69A2 1)
Ja Coded value in Voertuig ingeschreven onder transit plaat ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
VehicleRegistrationTransitIndicator | 1 | VehicleRegistrationTransitIndicator - (502X 1)
Ja Coded value in Inschrijvingsaanvraag overgemaakt aan de DIV ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
VehicleRegistrationRequestSentIndicator | 1 | VehicleRegistrationRequestSentIndicator - (502D 1)
Ja Coded value in Voertuig nieuw bij afsluiten polis ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
VehicleNewIndicator | 1 | VehicleNewIndicator - (5V65 1)
Ja Coded value in Betrokkene is enige bestuurder ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
DriverExclusiveIndicator | 1 | DriverExclusiveIndicator - (5V00 1)
Ja Coded value in Vrijstelling oudere bestuurder ( ->)  
( Oui / Oui (*) / Oui (*) )
DeductibleOlderDriver | 1 | DeductibleOlderDriver - (P11Q 1)
Ja Coded value in Schadegeval hangende ? ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
ClaimPendingIndicator | 1 | ClaimPendingIndicator - (A371 1)
Ja Coded value in Aanwezigheid warmtepomp ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
BuildingHeatpumpIndicator | 1 | BuildingHeatpumpIndicator - (3V85 1)
Ja Coded value in Is onderworpen aan de BTW ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
VATSubjectedIndicator | 1 | VATSubjectedIndicator - (A169 1)
Ja Coded value in Twijfelgeval ? ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
CaseDoubtfulIndicator | 1 | CaseDoubtfulIndicator - (CQI2 1)
Ja Coded value in Is niet onderworpen aan de BTW ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
VATSubjectedNotIndicator | 1 | VATSubjectedNotIndicator - (A168 1)
Ja Coded value in Slachtoffer - rentenier geworden ? ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
VictimLivesOffOwnMeansIndicator | 1 | VictimLivesOffOwnMeansIndicator - (CQID 1)
Ja Coded value in Criterium behoeft voorafgaandelijke acceptatie ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
CriterionAcceptanceFirstIndicator | 1 | CriterionAcceptanceFirstIndicator - (D099 1)
Ja Coded value in Risiko reeds verzekerd door andere Mij ? ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
RiskObjectOtherInsurerIndicator | 1 | RiskObjectOtherInsurerIndicator - (D246 1)
Ja Coded value in Is de vorige polis opgezegd ? ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
ContractPreviousCancelledIndicator | 1 | ContractPreviousCancelledIndicator - (D247 1)
Ja Coded value in BIN ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
CancellationSentToFormerInsurerIndicator | 1 | CancellationSentToFormerInsurerIndicator - (D248 1)
ja Coded value in kontrakt geindexeerd ? ( ->)  
( oui / Ja / Yes )
ContractIndexedIndicator | 1 | ContractIndexedIndicator - (D250 1)
Ja Coded value in Verzwaring van risico ? ( ->)  
( Oui, il y a des circonstances aggravantes / Ja / Yes )
RiskIncreasedIndicator | 1 | RiskIncreasedIndicator - (D260 1)
Ja Coded value in Stuur printblok ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
PrintRecordSendIndicator | 1 | PrintRecordSendIndicator - (EW10 1)
Ja Coded value in Multimediabestand aanwezig ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
MessageMediaFileIndicator | 1 | MessageMediaFileIndicator - (EW12 1)
Ja Coded value in Individuele - ongevallen - actiecode ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
GuaranteePersonalAccidentActionType | 1 | GuaranteePersonalAccidentActionType - (L010 1)
Ja Coded value in Individuele - ong. pr. l.- actiecode ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
GuaranteePersonalAccidentPrivateActionType | 1 | GuaranteePersonalAccidentPrivateActionType - (L020 1)
Ja Coded value in Aanwezigheid vloerverwarming ( ->)  
( Oui / Yes (*) / Yes )
BuildingHeatingFloorIndicator | 1 | BuildingHeatingFloorIndicator - (1 1)
Ja Coded value in Slachtoffer - premiewinst ? ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
VictimAllowanceBonusIndicator | 1 | VictimAllowanceBonusIndicator - (CQ45 1)
Ja Coded value in Aanwezigheid buiten-zwembad ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
BuildingPoolOutsideIndicator | 1 | BuildingPoolOutsideIndicator - (3V82 1)
ja Coded value in Contract-portfolio in gedelegeerd beheer ( ->) Het contract is niet bemiddeld, maar volledig uitbesteed in de handen van de makelaar. In de meeste gevallen zal de makelaar verslag uitbrengen aan de verzekeraar op het niveau van de uitbestede portefeuille in zijn geheel.  
( oui / Ja / Yes )
ContractPortfolioDelegatedIndicator | 1 | ContractPortfolioDelegatedIndicator - (5740 1)
Ja Coded value in Internationaal vervoer ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
VehicleTransportInternationalIndicator | 1 | VehicleTransportInternationalIndicator - (5202 1)
Ja Coded value in Kwijting met impact op voorwaarden ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
RenewalAffectingTermsIndicator | 1 | RenewalAffectingTermsIndicator - (B004 1)
Ja Coded value in Niet onderworpenen (A.O. DmfA) ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
WorkersCompensationSubmissionFreeIndicator | 1 | WorkersCompensationSubmissionFreeIndicator - (641E 1)
Ja Coded value in Slachtoffer werkt ook voor andere werkgever ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
VictimOtherEmployerIndicator | 1 | VictimOtherEmployerIndicator - (CQ2F 1)
Ja Coded value in Slachtoffer werkt in onderaanneming voor andere werkgever ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
VictimOtherEmployerSubcontractedIndicator | 1 | VictimOtherEmployerSubcontractedIndicator - (CQ2G 1)
Ja Coded value in Slachtoffer - slachtoffer genoemd ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
VictimByNameIndicator | 1 | VictimByNameIndicator - (CQ2H 1)
Ja Coded value in Slachtoffer - aangesloten kleine risico' ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
VictimAffiliatedSmallRisksIndicator | 1 | VictimAffiliatedSmallRisksIndicator - (CQ32 1)
Ja Coded value in Slachtoffer - ander kontrakt ? ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
VictimOtherContractIndicator | 1 | VictimOtherContractIndicator - (CQ33 1)
Ja Coded value in Clausules weergegeven ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
ClausesDetailedIndicator | 1 | ClausesDetailedIndicator - (A059 1)
Ja Coded value in Slachtoffer - voltijdse wernemer ? ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
VictimEmployedFulltimeIndicator | 1 | VictimEmployedFulltimeIndicator - (CQ40 1)
Ja Coded value in Individuele - best. inv. - actiecode ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
GuaranteePersonalDisabilityPermanentActionType | 1 | GuaranteePersonalDisabilityPermanentActionType - (L200 1)
Ja Coded value in Kode voordelen in natura - lunch ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
VictimAllowanceInKindIndicator | 1 | VictimAllowanceInKindIndicator - (CQ4A 1)
Ja Coded value in Kode voordelen in natura - diner ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
MaterialAdvantageLunchIndicator | 1 | MaterialAdvantageLunchIndicator - (CQ4B 1)
Ja Coded value in Kode voordelen in natura - avondmaal ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
MaterialAdvantageSupperIndicator | 1 | MaterialAdvantageSupperIndicator - (CQ4C 1)
Ja Coded value in Kode voordelen in natura - logement ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
MaterialAdvantageBoardingIndicator | 1 | MaterialAdvantageBoardingIndicator - (CQ4D 1)
Ja Coded value in Veiligheidsmaatregelen genomen ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
SecurityProceedingsIndicator | 1 | SecurityProceedingsIndicator - (CQ97 1)
Ja Coded value in Letsels - eerste verzorging in intern ? ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
EventAccidentInjuriesFirstAidInternallyIndicator | 1 | EventAccidentInjuriesFirstAidInternallyIndicator - (CQ51 1)
Ja Coded value in Ongeval - gebruikelijke bezigheid ? ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
AccidentOccupationHabitualIndicator | 1 | AccidentOccupationHabitualIndicator - (CQ76 1)
ja Coded value in Vrijstelling indien niet-overeengekomen hersteller ( ->)  
( oui / Oui (*) / Oui (*) )
DeductibleRepairerNonAgreedIndicator | 1 | DeductibleRepairerNonAgreedIndicator - (P11P 1)
Ja Coded value in Vestigingseenheid ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
CrossRoadsEstablishmentIndicator | 1 | CrossRoadsEstablishmentIndicator - (A137 1)
Ja Coded value in Recht op gedeeltelijke BTW-aftrek ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
VATDeductiblePartialIndicator | 1 | VATDeductiblePartialIndicator - (C281 1)
Ja Coded value in Recht op totale BTW-aftrek ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
VATDeductibleFullIndicator | 1 | VATDeductibleFullIndicator - (C280 1)
Ja Coded value in Slachtoffer - onderworpen aan sociale ze ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
VictimSubjectSocialSecurityIndicator | 1 | VictimSubjectSocialSecurityIndicator - (CQ37 1)
Ja Coded value in Aanwezigheid plafonds hoger dan de referte-hoogte ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
BuildingCeilingAboveReferenceIndicator | 1 | BuildingCeilingAboveReferenceIndicator - (3V51 1)
Ja Coded value in SAS - Schadegeval al in aanmerking genomen ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
SasClaimAccountedPreviousIndicator | 1 | SasClaimAccountedPreviousIndicator - (Z284 1)
Ja Coded value in Fiche Datassur - Fysiek pers. betrokken ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
DatassurPersonImplicatedIndicator | 1 | DatassurPersonImplicatedIndicator - (Z601 1)
Ja Coded value in Fiche Datassur - betwisting ? ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
DatassurDisputedIndicator | 1 | DatassurDisputedIndicator - (Z607 1)
Ja Coded value in Fiche Datassur - Code adres vermoedelijk onjuist ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
DatassurAddressDoubtfulIndicator | 1 | DatassurAddressDoubtfulIndicator - (Z613 1)
Ja Coded value in Aanwezigheid plaatsen groter dan de referte-oppervlakte ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
BuildingRoomSurfaceAboveReferenceIndicator | 1 | BuildingRoomSurfaceAboveReferenceIndicator - (3V52 1)
Ja Coded value in Passief-huis ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
BuildingPassiveIndicator | 1 | BuildingPassiveIndicator - (3V83 1)
Ja Coded value in Waarborg occasioneel personeel voor huispersoneel ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
CoverStaffTemporaryIndicator | 1 | CoverStaffTemporaryIndicator - (6911 1)
Ja Coded value in Commerciële groepering ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
CommerciallyGroupedIndicator | 1 | CommerciallyGroupedIndicator - (A066 1)
Ja Coded value in Verhaalsafstand contractueel vastgelegd ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
RetrievalCessionContractuallyIndicator | 1 | RetrievalCessionContractuallyIndicator - (M03H 1)
Ja Coded value in Respons op een commerciële aktie ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
CommercialActionResponseIndicator | 1 | CommercialActionResponseIndicator - (A537 1)
Ja Coded value in Individuele - ziekte - actiecode ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
GuaranteePersonalDiseaseActionType | 1 | GuaranteePersonalDiseaseActionType - (L030 1)
Ja Coded value in Medeverzekeringspolis ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
ContractCoinsuranceIndicator | 2 | ContractCoinsuranceIndicator - (A027 2)
Ja Coded value in Formule 2 - aangeduide per. zonder meer ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
Formula2PeriodGivenOnlyIndicator | 1 | Formula2PeriodGivenOnlyIndicator - (PZ0U 1)
ja Coded value in Contractuele vrijstelling ( ->)  
( oui / Ja / Yes )
DeductibleAsByContractIndicator | 1 | DeductibleAsByContractIndicator - (P11R 1)
ja Coded value in Drempelvrijstelling ( ->)  
( oui / Ja / Yes )
DeductibleThresholdIndicator | 1 | DeductibleThresholdIndicator - (P11W 1)
Ja Coded value in Vrijstelling jonge bestuurder ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
DeductibleYoungDriver | 1 | DeductibleYoungDriver - (P11X 1)
ja Coded value in Plaatsgebonden vrijstelling ( ->)  
( oui / Ja / Yes )
DeductibleAreaRestricted | 1 | DeductibleAreaRestricted - (P11Y 1)
ja Coded value in Inbewaringgeving van de vrijstelling ( ->)  
( oui / Ja / Yes )
DeductibleConsignedIndicator | 1 | DeductibleConsignedIndicator - (P11Z 1)
Ja Coded value in Uitgevoerd ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
ActionCompletedIndicator | 1 | ActionCompletedIndicator - (C052 1)
Ja Coded value in Multimediabestand aanwezig ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
MultiMediaFileIndicator | 1 | MultiMediaFileIndicator - (EW12 1)
Ja Coded value in Verhaalsafstand contractueel vastgelegd ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
RecourseDroppedExplicitIndicator | 1 | RecourseDroppedExplicitIndicator - (M03H 1)
Ja Coded value in DIV refertes conform ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
VehicleRegistrationDataUnchangedIndicator | 1 | VehicleRegistrationDataUnchangedIndicator - (500M 1)
Ja Coded value in Frequente verplaatsingen ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
VehicleFrequentTravellingIndicator | 1 | VehicleFrequentTravellingIndicator - (5V6K 1)
Ja Coded value in Min. 1 kamervloer in natuursteen, massief parket of planken ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
FloorMaterialNaturalIndicator | 1 | FloorMaterialNaturalIndicator - (3V79 1)
Ja Coded value in Medeverzekeringspolis ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
ContractCoinsuranceIndicator | 1 | ContractCoinsuranceIndicator - (A027 1)
Ja Coded value in Inzittend-aangeduide periode zonder meer ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
GuaranteePassengerPeriodOnlyIndicator | 1 | GuaranteePassengerPeriodOnlyIndicator - (P30U 1)
Ja Coded value in Code afzonderlijke voorlopige herstelling ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
RepairTemporaryDistinctIndicator | 1 | RepairTemporaryDistinctIndicator - (CP61 1)
Ja Coded value in Individuele - tijd. inv. - actiecode ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
GuaranteePersonalDisabilityTemporaryActionType | 1 | GuaranteePersonalDisabilityTemporaryActionType - (L300 1)
Ja Coded value in Individuele - med. kosten - actiecode ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
GuaranteePersonalMedicalExpensesActionType | 1 | GuaranteePersonalMedicalExpensesActionType - (L500 1)
Ja Coded value in Individuele - rechtsbijstand - actiecode ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
GuaranteePersonalAssistanceLegalActionType | 1 | GuaranteePersonalAssistanceLegalActionType - (L600 1)
Ja Coded value in Individuele - hospitalisatie - actiecode ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
GuaranteePersonalHospitalisationActionType | 1 | GuaranteePersonalHospitalisationActionType - (L700 1)
Ja Coded value in Individuele - gew. inkomen - actiecode ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
GuaranteePersonalIncomeWarrantedActionType | 1 | GuaranteePersonalIncomeWarrantedActionType - (L800 1)
Ja Coded value in BA - rechtsbijstand - actiecode ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
GuaranteeLiabilityAssistanceLegalActionType | 1 | GuaranteeLiabilityAssistanceLegalActionType - (N200 1)
Ja Coded value in Eigen schade ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
DamagesOwnDamagesIndicator | 1 | DamagesOwnDamagesIndicator - (N300 1)
Ja Coded value in Gewonden ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
EventInjuredIndicator | 1 | EventInjuredIndicator - (N400 1)
Ja Coded value in Toepassing van de volmachten van de producent ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
BrokersMandateAppliedIndicator | 1 | BrokersMandateAppliedIndicator - (P00D 1)
Ja Coded value in BA auto - aangeduide periode zonder meer ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
PeriodGivenOnlyIndicator | 1 | PeriodGivenOnlyIndicator - (P10U 1)
Ja Coded value in Aanvraag voor hernieuwing van de gegevens ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
DataRenewalRequestIndicator | 1 | DataRenewalRequestIndicator - (Z226 1)
Ja Coded value in Rechtsbijst-aangeduide per. zonder meer ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
GuaranteeAssistanceLegalPeriodOnlyIndicator | 1 | GuaranteeAssistanceLegalPeriodOnlyIndicator - (P20U 1)
Ja Coded value in Afsluit.kwijt.voor eenh.Mij/Prod/Uitwis. ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
InsurerAgentPeriodRenewalsAggregateClosureIndicator | 1 | InsurerAgentPeriodRenewalsAggregateClosureIndicator - (Z031 1)
Ja Coded value in Eigen sch-aangeduide periode zonder meer ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
MotorOwnDamagesPeriodOnlyIndicator | 1 | MotorOwnDamagesPeriodOnlyIndicator - (P40U 1)
Ja Coded value in Eigen schade auto - afkoop vrijstelling ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
CoverMotorOwnDamagesDeductibleSurrenderIndicator | 1 | CoverMotorOwnDamagesDeductibleSurrenderIndicator - (P41L 1)
Ja Coded value in Eigen schade aanhangwagen-afkoop vrijst. ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
CoverMotorOwnDamagesTrailerDeductibleSurrenderIndicator | 1 | CoverMotorOwnDamagesTrailerDeductibleSurrenderIndicator - (P42L 1)
Ja Coded value in Brand auto - aangeduide per. zonder meer ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
GuaranteeMotorFirePeriodOnlyIndicator | 1 | GuaranteeMotorFirePeriodOnlyIndicator - (P50U 1)
Ja Coded value in Diefstal - aangeduide per. zonder meer ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
MotorTheftPeriodGivenOnlyIndicator | 1 | MotorTheftPeriodGivenOnlyIndicator - (P60U 1)
Ja Coded value in Glasbraak - aangeduide per. zonder meer ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
BrokenWindowsLimitedToPeriodIndicator | 1 | BrokenWindowsLimitedToPeriodIndicator - (P70U 1)
Ja Coded value in Bijstand -aangeduide periode zonder meer ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
AssistanceLimitedToAgreedPeriodIndicator | 1 | AssistanceLimitedToAgreedPeriodIndicator - (P80U 1)
Ja Coded value in Indiv. gemeen recht -periode zonder meer ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
GuaranteePersonalLegislationCivilPeriodOnlyIndicator | 1 | GuaranteePersonalLegislationCivilPeriodOnlyIndicator - (P90U 1)
Ja Coded value in Auto-volledige omnium-aang.per.zonder mr ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
VehicleComprehensivePeriodOnlyIndicator | 1 | VehicleComprehensivePeriodOnlyIndicator - (PC0U 1)
Ja Coded value in Formule 1 - aangeduide per. zonder meer ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
Formula1PeriodGivenOnlyIndicator | 1 | Formula1PeriodGivenOnlyIndicator - (PY0U 1)
Ja Coded value in Individuele - overlijden - actiecode ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
GuaranteePersonalDeceaseActionType | 1 | GuaranteePersonalDeceaseActionType - (L100 1)
Ja Coded value in De vrijstelling is niet van toepassing ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
DeductibleNotApplicableIndicator | 1 | DeductibleNotApplicableIndicator - (P11S 1)
Ja Coded value in Toepassing van de evenredigheidsregel ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
ProportionalityAppliedIndicator | 1 | ProportionalityAppliedIndicator - (C066 1)
Ja Coded value in Vrijstelling in immateriële schade ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
DeductibleDamagesImmaterialIndicator | 1 | DeductibleDamagesImmaterialIndicator - (P12Y 1)
Ja Coded value in Vrijstelling in gemengde schade ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
DeductibleDamagesMixedIndicator | 1 | DeductibleDamagesMixedIndicator - (P12X 1)
Ja Coded value in Vrijstelling in stoffelijke schade ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
DeductibleDamagesMaterialIndicator | 1 | DeductibleDamagesMaterialIndicator - (P12W 1)
Ja Coded value in Vrijstelling in lichamelijke schade ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
DeductibleDamagesCorporalIndicator | 1 | DeductibleDamagesCorporalIndicator - (P12V 1)
Ja Coded value in Digitaal ondertekend ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
DigitalSignatureIndicator | 1 | DigitalSignatureIndicator - (EW24 1)
Ja Coded value in Bijkomend bedrag eerst toegepast ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
DeceaseSupplementFirstIndicator | 1 | DeceaseSupplementFirstIndicator - (1204 1)
Ja Coded value in Bijkomend bedrag in overlijden ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
DeceaseSupplementalIndicator | 1 | DeceaseSupplementalIndicator - (1203 1)
Ja Coded value in Minimaal bedrag in overlijden ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
DeceaseMinimalIndicator | 1 | DeceaseMinimalIndicator - (1202 1)
Ja Coded value in Bewijs vakbekwaamheid ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
DrivingCompetenceIndicator | 1 | DrivingCompetenceIndicator - (A19C 1)
Ja Coded value in Hft ongev,met cont, zich in Belgie voorg ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
EventCollisionBelgiumIndicator | 1 | EventCollisionBelgiumIndicator - (C063 1)
Ja Coded value in Administr. weigering ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
AdministrativeRefusalIndicator | 1 | AdministrativeRefusalIndicator - (CQI1 1)
Ja Coded value in Beantwoordt het ongeval aan de criteria RDR ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
EventKnockForKnockIndicator | 1 | EventKnockForKnockIndicator - (C065 1)
Ja Coded value in Toepassing van de RDR overeenkomst? ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
KnockForKnockAgreementAppliedIndicator | 1 | KnockForKnockAgreementAppliedIndicator - (C060 1)
Ja Coded value in Meer dan 3 derden ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
EventAccidentAdversaryPlus3Indicator | 1 | EventAccidentAdversaryPlus3Indicator - (C119 1)
Ja Coded value in De verklaring vermeldt gewonden. ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
EventAccidentReportInjuredIndicator | 1 | EventAccidentReportInjuredIndicator - (C229 1)
Ja Coded value in Ongevalsaangifte samen ondertekend ? ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
EventAccidentReportJointlySignedIndicator | 1 | EventAccidentReportJointlySignedIndicator - (C230 1)
Ja Coded value in PV opgesteld ? ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
WrittenReportIndicator | 1 | WrittenReportIndicator - (C231 1)
Ja Coded value in Getuigen ? ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
WitnessesIndicator | 1 | WitnessesIndicator - (C232 1)
Ja Coded value in Doden of gewonden ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
DeadWoundedIndicator | 1 | DeadWoundedIndicator - (C233 1)
Ja Coded value in Ademtest - bestuurder ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
PartyBreathTestedIndicator | 1 | PartyBreathTestedIndicator - (C234 1)
Ja Coded value in Ademtest - derde ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
ThirdPartyAlcoholTestIndicator | 1 | ThirdPartyAlcoholTestIndicator - (C235 1)
Ja Coded value in Werkgever wenst een medisch onderzoek ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
EmployerMedicalInquiryIndicator | 1 | EmployerMedicalInquiryIndicator - (CQ05 1)
Ja Coded value in Andere stoffelijke schade dan deze aan voertuigen? ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
DamagesNonVehiclesDamagesIndicator | 1 | DamagesNonVehiclesDamagesIndicator - (C238 1)
Ja Coded value in Voert. onderworpen aan verplichte verz.? ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
VehiclesMandatoryInsuranceIndicator | 1 | VehiclesMandatoryInsuranceIndicator - (C064 1)
Ja Coded value in Berekening commissie op splitsingskosten ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
CommissionCalculusOnSplitCostsIndicator | 1 | CommissionCalculusOnSplitCostsIndicator - (A691 1)
Ja Coded value in Producent actief ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
IntermediaryActiveIndicator | 1 | IntermediaryActiveIndicator - (A40A 1)
Ja Coded value in Gepersonaliseerde nummerplaat ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
VehicleRegistrationPlatePersonalIndicator | 1 | VehicleRegistrationPlatePersonalIndicator - (5024 1)
Ja Coded value in PV opgesteld ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
WrittenReportConfirmedType | 1 | WrittenReportConfirmedType - (C23B 1)
Ja Coded value in Code contract te indexeren ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
AmountsIndexedIndicator | 1 | AmountsIndexedIndicator - (A534 1)
Ja Coded value in Algemene voorwaarden door de maatschappij af te drukken ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
ClausesGeneralInsurerPrintedIndicator | 1 | ClausesGeneralInsurerPrintedIndicator - (A541 1)
Ja Coded value in Contractuele stukken lokaal te printen ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
ContractDocumentPrintLocalIndicator | 1 | ContractDocumentPrintLocalIndicator - (A545 1)
Ja Coded value in Afleveren opzegbrief ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
DeliverCancelationLetterIndicator | 1 | DeliverCancelationLetterIndicator - (A560 1)
Ja Coded value in Afleveren werkgeversattest ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
DeliverCertificateEmployerIndicator | 1 | DeliverCertificateEmployerIndicator - (A561 1)
Ja Coded value in Domiciliëringscode ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
PaymentDomiciledIndicator | 1 | PaymentDomiciledIndicator - (A601 1)
Ja Coded value in Premievervaldagbericht door de maatschappij af te drukken ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
PremiumNotificationInsurerPrintedIndicator | 1 | PremiumNotificationInsurerPrintedIndicator - (A60A 1)
Ja Coded value in Heeft Mij v/verz.RDR overeenk.onderschr? ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
InsurerConventionKfkIndicator | 1 | InsurerConventionKfkIndicator - (C062 1)
Ja Coded value in Berekening splitsingskosten op taxen en kosten ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
SplitCostCalculusOnTaxAndCostsIndicator | 1 | SplitCostCalculusOnTaxAndCostsIndicator - (A690 1)
Ja Coded value in Is onze verzekerde gewaarborgd in B.A.? ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
PersonInsuredLiabilityIndicator | 1 | PersonInsuredLiabilityIndicator - (C061 1)
ja Coded value in overname - code meer dan 3 maatschappije ( ->)  
( oui / Ja / Yes )
ContractTakeoverFromPlus3InsurersIndicator | 1 | ContractTakeoverFromPlus3InsurersIndicator - (A710 1)
Ja Coded value in Historiek afwezig ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
PremiumInvoiceHistoryNoneIndicator | 1 | PremiumInvoiceHistoryNoneIndicator - (B044 1)
Ja Coded value in Een vroegere premie is onbetaald ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
PreviousInvoicePayableIndicator | 1 | PreviousInvoicePayableIndicator - (B055 1)
Ja Coded value in Annulatie van de reeds uitgegeven termijnkwijtingen ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
RenewalsEmittedAnnulmentIndicator | 1 | RenewalsEmittedAnnulmentIndicator - (B056 1)
Ja Coded value in Aanduiding geconverteerde munt ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
CurrencyConvertedIndicator | 1 | CurrencyConvertedIndicator - (B305 1)
Ja Coded value in Bedrag premie en commissie omkeren ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
PremiumCommissionAmountReversalIndicator | 1 | PremiumCommissionAmountReversalIndicator - (B325 1)
Ja Coded value in Uitgevoerd? ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
PerformedIndicator | 1 | PerformedIndicator - (C052 1)
Ja Coded value in Wederkerende inning ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
DomicilingRecurrentPaymentIndicator | 1 | DomicilingRecurrentPaymentIndicator - (A60C 1)
Ja Coded value in Vrijstelling in toevertrouwde voorwerpen ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
DeductibleObjectsEntrustedIndicator | 1 | DeductibleObjectsEntrustedIndicator - (P12Z 1)
Ja Coded value in Toepassing van een (sectorale) overeenkomst? ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
SectoralAgreementAppliedIndicator | 1 | SectoralAgreementAppliedIndicator - (C058 1)
Ja Coded value in Onstoffelijke schade? ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
DamagesImmaterialIndicator | 1 | DamagesImmaterialIndicator - (C239 1)
Ja Coded value in B2B inning ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
DomicilingB2BPaymentIndicator | 1 | DomicilingB2BPaymentIndicator - (A60D 1)
Ja Coded value in Verantwoordelijke - bezoldigd dr v-nemer ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
EventAccidentPersonLiableEmployedIndicator | 1 | EventAccidentPersonLiableEmployedIndicator - (CN93 1)
Ja Coded value in Verbod tot wijzigen % recuperatie BTW van de schadelijder ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
DamagedPartyVatPercentageChangeProhibitedIndicator | 1 | DamagedPartyVatPercentageChangeProhibitedIndicator - (C41E 1)
Ja Coded value in Bezit rijbewijs minder lang dan referteperiode ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
DriverLicenceReferencePeriodBelowIndicator | 1 | DriverLicenceReferencePeriodBelowIndicator - (5V5Z 1)
Ja Coded value in Eigen Schade ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
MaterialDamagesOwnIndicator | 1 | MaterialDamagesOwnIndicator - (C236 1)
Ja Coded value in Preferentieel tarief van toepassing ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
PreferentialRateAppliedIndicator | 1 | PreferentialRateAppliedIndicator - (A538 1)
Ja Coded value in Slachtoffer - betaald door v-nemer ? ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
VictimPolicyHolderPaidIndicator | 1 | VictimPolicyHolderPaidIndicator - (CL93 1)
Ja Coded value in Slachtoffer - samenwonend met derde ? ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
PersonVictimCohabitatingIndicator | 1 | PersonVictimCohabitatingIndicator - (CL95 1)
ja Coded value in glasbraak - inscriptie of decoratie ? ( ->)  
( oui / Ja / Yes )
BrokenWindowEngravingIndicator | 1 | BrokenWindowEngravingIndicator - (CM56 1)
Ja Coded value in Diefstal - toegang op slot ? ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
TheftAccessLockedIndicator | 1 | TheftAccessLockedIndicator - (CM63 1)
Ja Coded value in Diefstal - lokalen bezet ? ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
TheftRoomOccupiedIndicator | 1 | TheftRoomOccupiedIndicator - (CM64 1)
Ja Coded value in Bestuurders ouder dan de referteleeftijd ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
DriverAboveReferenceAgeIndicator | 1 | DriverAboveReferenceAgeIndicator - (5V60 1)
Ja Coded value in Buitenlandse nummerplaat ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
VehicleRegistrationForeignIndicator | 1 | VehicleRegistrationForeignIndicator - (500N 1)
Ja Coded value in Aanpassing bonus/malus ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
NCBAdjustmentIndicator | 1 | NCBAdjustmentIndicator - (5320 1)
Ja Coded value in Verantwoordelijke - band met v-nemer ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
EventAccidentPersonLiableRelatedIndicator | 1 | EventAccidentPersonLiableRelatedIndicator - (CN94 1)
Ja Coded value in Verantwoordelijke - samenwonend m. v-n ? ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
EventAccidentPersonLiableInhabitantIndicator | 1 | EventAccidentPersonLiableInhabitantIndicator - (CN95 1)
Ja Coded value in Akkoord uitbetaling derde ? ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
AgreementSettlementThirdPartyIndicator | 1 | AgreementSettlementThirdPartyIndicator - (CNB1 1)
Ja Coded value in Vraag om betaling ontvangen van derde ? ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
ThirdsPaymentRequestReceptionIndicator | 1 | ThirdsPaymentRequestReceptionIndicator - (CNB2 1)
Ja Coded value in Gerechtelijke vervolging van derde ? ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
EventAccidentAdversaryLegalActionIndicator | 1 | EventAccidentAdversaryLegalActionIndicator - (CNB3 1)
Ja Coded value in Datum eerste ingebruikstelling bekend? ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
DateFirstInTrafficKnownIndicator | 1 | DateFirstInTrafficKnownIndicator - (CP11 1)
Ja Coded value in Voertuig - vorige schade ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
VehiclePreviousDamagesIndicator | 1 | VehiclePreviousDamagesIndicator - (CP15 1)
Ja Coded value in Berekening van de hersteller gekopieerd in de expertise ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
CalculationRepairerCopiedInAssessmentIndicator | 1 | CalculationRepairerCopiedInAssessmentIndicator - (CP3A 1)
Ja Coded value in Automatische forfaitisering ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
AutomaticLumpSumSettingIndicator | 1 | AutomaticLumpSumSettingIndicator - (CP3B 1)
Ja Coded value in Code sleeping ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
EventVehicleTowedType | 1 | EventVehicleTowedType - (CP60 1)
Ja Coded value in Diefstal - bedreiging of geweld ? ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
TheftThreatViolenceIndicator | 1 | TheftThreatViolenceIndicator - (CM65 1)
Ja Coded value in Code transit van honoraria ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
TransitFeesIndicator | 1 | TransitFeesIndicator - (C467 1)
Ja Coded value in Aansprakelijkheid vastgesteld ? ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
LiabilityEstablishedIndicator | 1 | LiabilityEstablishedIndicator - (C251 1)
Ja Coded value in Erkende garage? ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
RepairerRecognizedIndicator | 1 | RepairerRecognizedIndicator - (C320 1)
Ja Coded value in Derde betaler ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
ThirdPayerIndicator | 1 | ThirdPayerIndicator - (C321 1)
Ja Coded value in Rijbewijs enkel voor automatische versnellingsbak ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
DrivingAutomatedOnlyIndicator | 1 | DrivingAutomatedOnlyIndicator - (A19B 1)
Ja Coded value in Benadeelde gehandicapt ? ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
PersonAdversaryDisabilityIndicator | 1 | PersonAdversaryDisabilityIndicator - (C383 1)
Ja Coded value in Door de producent aangewezen expert ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
AssessorAppointedIndicator | 1 | AssessorAppointedIndicator - (C403 1)
Ja Coded value in Expert bezoldigd ? ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
AssessorPaidIndicator | 1 | AssessorPaidIndicator - (C40N 1)
ja Coded value in hof van cassatie - beslissing ( ->)  
( oui / Ja / Yes )
CourtCassationDecisionIndicator | 1 | CourtCassationDecisionIndicator - (C535 1)
ja Coded value in is rechtszitting voorzien ? ( ->)  
( oui / Ja / Yes )
EventAccidentLegalProceedingIndicator | 1 | EventAccidentLegalProceedingIndicator - (C559 1)
Ja Coded value in Bedrag schade vastgesteld ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
DamageAmountDeterminedIndicator | 1 | DamageAmountDeterminedIndicator - (C381 1)
Ja Coded value in Expertise - totaal verlies ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
AssessmentTotalLossIndicator | 1 | AssessmentTotalLossIndicator - (C452 1)
Ja Coded value in Slachtoffer - woonplaatskode in belgie ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
VictimBelgiumDomicileIndicator | 1 | VictimBelgiumDomicileIndicator - (CL0G 1)
Ja Coded value in Hersteller toegestaan ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
RepairerRegisteredIndicator | 1 | RepairerRegisteredIndicator - (C4E7 1)
Ja Coded value in Offerte gedeclasseerd ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
WreckOfferRelegatedIndicator | 1 | WreckOfferRelegatedIndicator - (C4AB 1)
Ja Coded value in Offertesaanvraag ingetrokken ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
BidRequestWithdrawnIndicator | 1 | BidRequestWithdrawnIndicator - (C4BB 1)
Ja Coded value in Offerte verlopen ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
BidDisqualifiedIndicator | 1 | BidDisqualifiedIndicator - (C4BC 1)
Ja Coded value in Vrijstelling - aftrek. van dir. betaling ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
DeductiblePaymentDirectSubtractionIndicator | 1 | DeductiblePaymentDirectSubtractionIndicator - (C4D1 1)
Ja Coded value in Meer dan 4 korrespondenten ? ( ->)  
( Oui / Oui (*) / Oui (*) )
CorrespondentsPlus4Indicator | 1 | CorrespondentsPlus4Indicator - (CI99 1)
ja Coded value in Is beroep voorzien ? ( ->)  
( oui / Ja / Yes )
AppealProvidedIndicator | 1 | AppealProvidedIndicator - (C509 1)
Ja Coded value in Vervangwagen geleverd door de hersteller ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
ReplacementVehicleProvidedIndicator | 1 | ReplacementVehicleProvidedIndicator - (C4E1 1)
Ja Coded value in Offerteaanvraag verstreken ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
BidRequestPeriodExpiredIndicator | 1 | BidRequestPeriodExpiredIndicator - (C4A3 1)
Ja Coded value in Hersteller overeengekomen ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
RepairerAgreementAdheringIndicator | 1 | RepairerAgreementAdheringIndicator - (C4E8 1)
Ja Coded value in Code beeindiging expertise ( ->)  
( Oui / Ja / Yes )
AssessmentProcessFinalizedIndicator | 1 | AssessmentProcessFinalizedIndicator - (C443 1)
Ja - bij de hersteller Coded value in Geimmobiliseerd voertuig ? ( ->)  
( Oui - chez le réparateur / Ja / Yes )
EventVehicleServiceOutType | 1 | EventVehicleServiceOutType - (CP12 1)
Ja - elders Coded value in Geimmobiliseerd voertuig ? ( ->)  
( Oui - ailleurs / Ja / Yes )
EventVehicleServiceOutType | 3 | EventVehicleServiceOutType - (CP12 3)
Ja - Meerdere kwijtingen per bericht Coded value in Globalisering van de vervaldagberichten ( ->)  
( Oui - Avis multi quittances / Mehrere Entlastung pro Nachricht / Multiple discharge notes per message )
PremiumNotificationGroupingIndicator | 1 | PremiumNotificationGroupingIndicator - (A546 1)
Ja - onderworpen Coded value in Betrokkene onderworpen aan A.O.-wet ( ->)  
( Oui - assujetti / Verfasst / subject )
SubjectToWorkersCompLegislationIndicator | 1 | SubjectToWorkersCompLegislationIndicator - (2112 1)
Ja = compleet Coded value in De eerste dag van de werkonderbreking volledig ( of niet ) ( ->)  
( Oui = complet / Ja / Yes )
EventWorkInterruptionDay1FullIndicator | 1 | EventWorkInterruptionDay1FullIndicator - (CQ68 1)
Ja, + een keer Coded value in Rijbewijs vervallen verklaard ( ->)  
( Oui, plus d'une fois / Ja / Yes )
DriverLicenceWithdrawalType | 3 | DriverLicenceWithdrawalType - (5V1D 3)
Jaar van de fiche A.O. Attribute of Arbeidsongeval ( ->) Bevat een datum en/of tijdsaanduiding en zijn formaat. 
( Codification : / / -> )
( Année de la fiche A.T. / Jahre des Zettels A.U. / Year of the L.A. card )
WorkersCompensationClaim | WorkersCompensationInsuranceCardYear | - (DTM 096)
Jaareinde Coded value in Andere voordelen - kode 2 ( ->)  
( Fin d'année / Ende des Jahres / Year End )
AdvantagesOtherType2 | 1 | AdvantagesOtherType2 - (CQH4 1)
jaareinde Coded value in Slachtoffer - andere premies - kode 1 ( ->)  
( Fin d'année / Ende des Jahres / Year End )
VictimAllowanceOther1Type | 1 | VictimAllowanceOther1Type - (CQD4 1)
Jaareinde Coded value in Slachtoffer - andere premies - kode 2 ( ->)  
( Fin d'année / Ende des Jahres / Year End )
VictimAllowanceOther2Type | 1 | VictimAllowanceOther2Type - (CQE4 1)
Jaareinde Coded value in Slachtoffer - andere premies - kode 3 ( ->)  
( Fin d'année / Ende des Jahres / Year End )
VictimAllowanceOther3Type | 1 | VictimAllowanceOther3Type - (CQF4 1)
Jaareinde Coded value in Soort premie (toegevoegd aan verloning) ( ->)  
( Fin d'année / Ende des Jahres / Year End )
AdvantageWagesAddedBonusType | 1 | AdvantageWagesAddedBonusType - (CQA4 1)
Jaareinde Coded value in Slacht.premies van koll.over bedrag ( ->)  
( Fin d'année / Ende des Jahres / Year End )
VictimAllowanceCollectiveType | 1 | VictimAllowanceCollectiveType - (CQB4 1)
Jaareinde Coded value in Andere voordelen - kode 1 ( ->)  
( Fin d'année / Ende des Jahres / Year End )
AdvantagesOtherType | 1 | AdvantagesOtherType - (CQG4 1)
Jaarhuur (lasten inbegrepen) Attribute of Gebouw ( ->) Prijs van de huur van een woonlokaal voor de periode van één jaar, met inbegrip van de gemeenschappelijke onderhoudskosten maar met uitsluiting van de kosten voor eigen gebruik. 
( Codification : / / -> )
( Loyer annuel (charges comprises) / Jahresmiete (einschl. Mietnebenkosten) / Annual rent (costs included) )
Building | RentAnnualAmount | - (MOA 001)
Jaarl.overlev.rente Entity ( ->) Als dekking. 
( Rente survie / Jährliche Überlebensrate / Widow's benefit )
| WidowsBenefitCover | - ( 004)
Jaarlijks Coded value in Betaalfrequentie (Splitsingscode) ( ->) De inning op premievervaldag heeft elk jaar plaats. 
( Annuel / Jährlich / Yearly )
PaymentFrequencyType | 1 | PaymentFrequencyType - (A325 1)
Jaarlijks Coded value in Hypothecaire referte-index, periodiciteit ( ->)  
( Annuel / Jahrlich / Yearly )
MortgageReferenceIndexPeriodicityType | 1 | MortgageReferenceIndexPeriodicityType - (0420 1)
Jaarlijkse huur Coded value in Evaluatiesysteem voor het gebouw ( ->) Evaluatiesysteem op basis van de jaarlijkse huur. 
( Loyer annuel / Jahresmiete / Annual rent )
BuildingValueCalculationType | 3 | BuildingValueCalculationType - (3151 3)
Jaarlijkse huur Coded value in Evaluatiesysteem voor de inhoud ( ->)  
( Loyer annuel / Jahresmiete / Annual rent )
ContentValuationType | 3 | ContentValuationType - (3161 3)
Jaarlijkse netto premie Entity ( ->) De prijs of iedere vorm van vergoeding die de verzekeringsnemer aan de verzekeraar moet betalen als tegenprestatie voor de dekking van het risico, onder aftrek van de lasten en kosten. Voor een getarifeerde waarborg, de som van de bedragen "Commissiebedrag" plus "Technische Kosten" plus "Technische Premie", weze de jaar- of enige premie voor belasting. Zie schema "Samenstelling van premies". 
( Prime nette annuelle / Netto Jahrprämie / Annual net premium )
| AnnualPremium | - ( )
Jaarlijkse netto premie, geïndexeerd Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Prime nette annuelle, indexée / Netto Jahrprämie, indexierte / Annual net premium, indexed )
| AnnualPremiumIndexed | - ( )
Jaarlijkse netto premie, niet geïndexeerd Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Prime nette annuelle, non indexée / Netto Jahrprämie, nicht indexierte / Annual net premium, non indexed )
| AnnualPremiumNonIndexed | - ( )
Jaarlijkse rente Entity ( ->) Als dekking (leven). Geeft de verzekerde recht op een aantal periodieke bedragen. 
( Rente / Annuität / Annuity )
| InterestCover | - (IDD 016)
Jaarlijkse rente (Levensverzekering) Attribute of Leven ( ->) Bedrag van de jaarlijkse prestatie van de verzekeraar in het kader van een Levensverzekering. 
( Codification : / / -> )
( Rente annuelle (assurance vie) / Jahrbetrag (Lebensversicherungen) / Yearly allowance (life insurances) )
GeneralLifeGuarantee | YearlyAllowanceAmount | - (MOA 180)
Jacht op wild Entity ( ->) Object dat een activiteit identificeert - het najagen en het doden of vangen van (wilde) dieren, gezien als een sportieve bezigheid. 
( La chasse / Jagt / Hunting )
| Hunting | - ( )
Jachtakte Entity ( ->) Akte uitgereikt door een officiële instantie die aan de titularis het recht geeft te jagen. 
( Permis de chasse / Jagdschein / Gamelicence )
| HuntingLicence | - ( 019)
JACHTWACHTER (PUBLIEKE DIENST) Coded value in Type beroep ( ->)  
( GARDE-CHASSE (SERVICE PUBLIC) / Garde-Chasse(ServicePublic) (*) / Garde-Chasse(ServicePublic) (*) )
OccupationType | 3717 | OccupationType - (X041 3717)
jamaica Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( jamaique / Jamaika / Jamaica )
VictimFATNationalityType | 415 | VictimFATNationalityType - (CL2B 415)
Jamaica Coded value in Landcode ( ->)  
( Jamaïque / Jamaika / Jamaica )
CountryType | JM | CountryType - (519B JM)
Jamaicaanse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( jamaïcaine / jamaikanische / Jamaican )
NationalityType | JA | NationalityType - (A121 JA)
Jamaicaanse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( jamaïcaine / jamaikanische / Jamaïcaine2 (*) )
NationalityType | JM | NationalityType - (A121 JM)
JAMBEREIDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( SIROPIER / Siropier (*) / Siropier (*) )
OccupationType | 3087 | OccupationType - (X041 3087)
Japan Coded value in Landcode ( ->)  
( Japon / Japan / Japan )
CountryType | J | CountryType - (519B J)
japan Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( japon / Japan / Japan )
VictimFATNationalityType | 209 | VictimFATNationalityType - (CL2B 209)
Japanse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( japonaise / japanische / Japanese )
NationalityType | J | NationalityType - (A121 J)
Japanse yen Coded value in Munteenheid ( ->)  
( Yen japonais / Japanischer Yen / Japanese yen )
CurrencyType | JPY | CurrencyType - (A660 JPY)
Jaren Coded value in Andere voordelen - periodiciteit 2 ( ->)  
( Années / Jahre / Years )
AdvantagesOtherPeriodicityType2 | 5 | AdvantagesOtherPeriodicityType2 - (CQH3 5)
Jaren Coded value in Slachtoffer - kode periode beroepsancien ( ->)  
( Années / Jahre / Years )
VictimProfessionSeniorityType2 | 5 | VictimProfessionSeniorityType2 - (CQ23 5)
Jaren Coded value in Andere voordelen - periodiciteit 1 ( ->)  
( Années / Jahre / Years )
AdvantagesOtherPeriodicityType | 5 | AdvantagesOtherPeriodicityType - (CQG3 5)
Jaren Coded value in Slachtoffer - kode periode ancienniteit ( ->)  
( Années / Jahre / Years )
VictimEmployedSeniorityType | 5 | VictimEmployedSeniorityType - (CQ25 5)
Jaren Coded value in Slachtoffer - kode periode ancienniteit ( ->)  
( Années / Jahre / Years )
VictimBranchEmployedSeniorityType | 5 | VictimBranchEmployedSeniorityType - (CQ27 5)
Jaren Coded value in Slachtoffer - kode periode anc.beroep ( ->)  
( Années / Jahre / Years )
VictimProfessionSeniorityType | 5 | VictimProfessionSeniorityType - (CQ29 5)
Jeeplike Coded value in Marktsegment van het voertuig ( ->) 20140124: Audi A4 Allroad en Q3 en Q5 en Q7 / BMW X1 en X3 en X5 en X6 / Cadillac Escalade en SRX / Chevrolet Trax en Captiva / Citroen C4 Aircross en C-Crosser / Dacia Sandero Stepway en Duster / Fiat Freemont en Sedici 4x4 / Ford Kuga / Honda CR-V / Hyundai IX35 en Santa Fe en IX55 / Infiniti QX50 en QX70 / Jeep Compass en Wrangler en Grand Cherokee / Kia Sportage en Sorento / Land Rover Freelander en Discovery en Range Rover en Defender / Lexus RX / Mazda CX-5 / Mercedes M en GLK en GLA en G en GL / Mitsubishi ASX en Outlander en Pajero / Nissan Juke en Qashqai en X-Trail en Murano en Pathfinder / Opel Mokka en Antara / Peugeot 4008 en 2008 en 3008 en 508 RXH / Porsche Macan en Cayenne / Renault Captur en Koleos / Skoda Yeti / Ssangyong Korando en Rexton / Subaru Legacy Outback en XV en Forester / Suzuki SX4 en Jimny en Grand Vitara / Toyota Rav4 en Landcruiser / VW Passat Alltrack en Tiguan en Touareg / Volvo XC60 en XC70 en XC90  
( Jeeplike / ähnlich wie ein Jeep / Jeep-alike )
VehicleMarketSegmentType | R | VehicleMarketSegmentType - (563E R)
Jeep-like Coded value in Type jeep-like ( ->)  
( Jeep-like / Jeep-like / Jeep-like )
JeepLikeType | Y | JeepLikeType - (561C Y)
jemen Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( yemen / Jemen / Yemen )
VictimFATNationalityType | 263 | VictimFATNationalityType - (CL2B 263)
Jemen Coded value in Landcode ( ->)  
( Yémen / Jemen / Yemen )
CountryType | YE | CountryType - (519B YE)
Jemenitische Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( yéménite / jemenitische / Yemenitian )
NationalityType | YE | NationalityType - (A121 YE)
Jeugdbeweging Coded value in Collectiviteit ( ->)  
( Mouvement de jeunesse / Jugendbewegung / Youth Movement )
GroupType | 05 | GroupType - (A135 05)
JOCKEY Coded value in Type beroep ( ->)  
( JOCKEY / Jockey (*) / Jockey (*) )
OccupationType | 3903 | OccupationType - (X041 3903)
Joegoslavie Coded value in Producent - landcode ( ->)  
( Yougoslavie / Jugoslawien / Yugoslavia )
IntermediaryCountryType | YU | IntermediaryCountryType - (A469 YU)
Joegoslavie Coded value in Landcode van de bestuurder ( ->)  
( Yougoslavie / Jugoslawien / Yugoslavia )
DriverCountryType | YU | DriverCountryType - (5109 YU)
Joegoslavie Coded value in Nationaliteit van de bestuurder ( ->)  
( Yougoslavie / Yougoslavie (*) / Yougoslavie (*) )
DriverNationalityType | YU | DriverNationalityType - (5122 YU)
Joegoslavie Coded value in Landcode van de risicoligging ( ->)  
( Yougoslavie / Jugoslawien / Yugoslavia )
RiskObjectLocationCountryCode | YU | RiskObjectLocationCountryCode - (3009 YU)
joegoslavie Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( yougoslavie / Jugoslawien / Yugoslavia )
VictimFATNationalityType | 132 | VictimFATNationalityType - (CL2B 132)
Joegoslavië Coded value in Landcode ( ->)  
( Yougoslavie / Jugoslawien / Yugoslavia )
CountryType | YU | CountryType - (519B YU)
Joegoslavische Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( yougoslave / jugoslawische / Yugoslavian )
NationalityType | YU | NationalityType - (A121 YU)
Jongeheer Coded value in Verzekeringsnemer - code aanspreektitel ( ->)  
( Jeune homme / Junger Mann / Young Gentleman )
PolicyHolderTitleType | 67 | PolicyHolderTitleType - (A102 67)
Jonger dan 10 jaar Coded value in Graad van afwerking/ouderdom ( ->)  
( Moins de 10 ans / Unter 10 Jahren / Under 10 years old )
BuildingFinishingDegreeType | 2 | BuildingFinishingDegreeType - (3153 2)
Jongeren, bijkomende Entity ( ->) In geval van overlijden van (één van) de verzekerde(n) van de aanvullende verzekering, neemt de maatschappij tot de einddatum van deze waarborg Bijkomende jeugd, zolang de verzekerde van de hoofdverzekering (een kind) in leven is, de betaling van de op het ogenblik van het overlijden geplande premies ten laste. 
( Aditionnelle jeunes / Jugendliche, Zusatzversicherung / Added Youngsters )
| ComplementaryYoungstersGuarantee | - ( 144)
Jongerenpakket Coded value in Type polissenpakket ( ->)  
( Paquet jeunes / Pauschalversicherung für Jugendliche / Youth package )
ContractPackageType | 4 | ContractPackageType - (A505 4)
Jonggehuwden Attribute of Persoon (fysiek) ( ->) Personen die minder dan één jaar getrouwd zijn.  
( Codification : Jonggehuwden / 3V21 / -> )
( Jeunes mariés / Jungverheiratete / Newlyweds )
PhysicalPerson | NewlyWedIndicator | PersonMarriedRecentlyIndicator - (BIN 3V21)
JONGLEUR Coded value in Type beroep ( ->)  
( JONGLEUR / Jongleur (*) / Jongleur (*) )
OccupationType | 467 | OccupationType - (X041 467)
Jonkheer Coded value in Verzekeringsnemer - code aanspreektitel ( ->)  
( Ecuyer / Jonkheer / Esquire )
PolicyHolderTitleType | 73 | PolicyHolderTitleType - (A102 73)
Jonkvrouw Coded value in Verzekeringsnemer - code aanspreektitel ( ->)  
( Dame / Fräulein / Lady )
PolicyHolderTitleType | 74 | PolicyHolderTitleType - (A102 74)
Jordaanse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( jordanienne / jordanische / Jordanienne2 (*) )
NationalityType | JO | NationalityType - (A121 JO)
Jordaanse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( jordanienne / jordanische / Jordanian )
NationalityType | JOR | NationalityType - (A121 JOR)
jordanie Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( jordanie / Jordanien / Jordan )
VictimFATNationalityType | 257 | VictimFATNationalityType - (CL2B 257)
Jordanië Coded value in Landcode ( ->)  
( Jordanie / Jordanien / Jordan )
CountryType | JO | CountryType - (519B JO)
JOURNALIST (PERS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( JOURNALISTE (PRESSE) / Journaliste(Presse) (*) / Journaliste(Presse) (*) )
OccupationType | 433 | OccupationType - (X041 433)
JPEG (*) Coded value in MultiMediaFileType (*) ( ->)  
( JPEG (*) / JPEG (*) / JPEG (*) )
MultiMediaFileType | 001 | MultiMediaFileType - (X095 001)
JURIDISCH ADVISEUR Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONSEILLER JURIDIQUE / ConseillerJuridique (*) / ConseillerJuridique (*) )
OccupationType | 356 | OccupationType - (X041 356)
Juridisch statuut Attribute of Wettelijk persoon ( ->) Het juridisch statuut is de connotatie van aanspreekbaar in rechte. Hieronder worden aldus begrepen: de natuurlijke personen en alle rechtspersonen zoals bij wet erkend (alle rechtspersoonlijkheid uit ons rechtsbestel, inbegrepen het huwelijksvermogen).  
( Codification : Juridisch statuut / A130 / -> )
( Statut juridique / Rechtsstatus / Legal status )
LegalPerson | DomesticLegalStatusCode | PersonLegalStatusType - (ATT A130)
Juridisch statuut - afkorting Attribute of Wettelijk persoon ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Codification : Juridisch statuut - afkorting / A134 / -> )
( Statut juridique - abréviation / Rechtsform - abgekürzt / Legal status - abbreviated )
LegalPerson | DomesticLegalStatusShortenedCode | PersonLegalStatusShortType - (ATT A134)
Juridisch statuut (buitenland) Attribute of Wettelijk persoon ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Juridisch statuut (buitenland) / A133 / -> )
( Statut juridique ( étranger ) / Rechtsstatus (Ausland) / Legal status (abroad) )
LegalPerson | ForeignLegalStatusCode | PersonLegalStatusAbroadType - (ATT A133)
Juridische beroepen Coded value in Verzekeringsnemer - beroepscode ( ->)  
( Professions juridiques / Rechtsberufe / Legal professions )
PolicyHolderOccupationType | 06 | PolicyHolderOccupationType - (A141 06)
juridische beroepen n.e.v. Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( autres professions juridiques / Rechtsberufe - nicht eindeutig erwähnt / Legal professions unclassified )
InsuredOccupationType | 06900 | InsuredOccupationType - (2111 06900)
Juwelen Entity ( ->) Als dekking. Binnen een waarborg kan soms, van het geheel gewaarborgde, het gedeelte "juwelen" specifieke informatie vereisen. 
( Bijoux / Schmuck / Juwelry )
| JuwelryCover | - ( 091)
Juwelen Coded value in Soort voorwerp (zaak) ( ->)  
( Bijoux / Schmuck / Jewelry )
InsuranceObjectObjectType | 53 | InsuranceObjectObjectType - (9900 53)
JUWELIER Coded value in Type beroep ( ->)  
( JOAILLIER / Joaillier (*) / Joaillier (*) )
OccupationType | 2355 | OccupationType - (X041 2355)