> Dictionary > Per letter ...
SYNTAX INDEPENDENT COMPONENTS

Implementation Related Components

Dictionary : L...
Name (sorted asc.) Type Definition - (Codelist) - (Translations) Technically XML - (Edifact)
L.V. Coded value in Juridisch statuut - afkorting ( ->)  
( S.A.G. / LG / P.U. )
PersonLegalStatusShortType | 31 | PersonLegalStatusShortType - (A134 31)
La Louvière Coded value in Zone van lokale politie ( ->)  
( La Louvière / La Louvière / La Louvière )
PoliceCoveredZoneCode | 5325 | PoliceCoveredZoneCode - (C244 5325)
La Mazerine Coded value in Zone van lokale politie ( ->)  
( La Mazerine / LA MAZERINE / LA MAZERINE )
PoliceCoveredZoneCode | 5269 | PoliceCoveredZoneCode - (C244 5269)
LAADCHEF (VLIEGTUIG) Coded value in Type beroep ( ->)  
( LOADCHIEF (AVION) / Loadchief(Avion) (*) / Loadchief(Avion) (*) )
OccupationType | 3682 | OccupationType - (X041 3682)
Laadvermogen Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Charge utile / Maximale Ladefähigkeit / Loadcapacity )
| LoadCapacity | - ( )
Laadvermogen Attribute of Aanhangwagen ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Codification : Laadvermogen / 5542 / -> )
( Capacité de charge / Code für die Tragfähigkeit / Carrying capacity code )
HaulageTrailer | TrailerWeightAllowedTypeCode | CarryingCapacityType - (ATT 5542)
Laadvloercabine Coded value in Type model ( ->)  
( Plancher cabine / Bett Kabine / Loading floor cabin )
VehicleModelType | 13 | VehicleModelType - (5612 13)
Laagspanning Coded value in Vorm ongeval ( ->)  
( Basse tension / Low-Voltage / Low Voltage )
EventAccidentShapeType | 072 | EventAccidentShapeType - (CQ81 072)
Laatste dag vergoed Attribute of Slachtoffer ( ->) Bevat een datum en/of tijdsaanduiding en zijn formaat. 
( Codification : / / -> )
( Dernier jour indemnisé / Letzter Tag entschädigt / Last day compensated )
Victim | LastCompensatedDate | - (DTM 121)
Laatste premie Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Dernière prime / Letzte Prämie / Last premium )
| LastPremium | - ( )
LABORANT Coded value in Type beroep ( ->)  
( LABORANT / Laborant (*) / Laborant (*) )
OccupationType | 1346 | OccupationType - (X041 1346)
Laboratorium Coded value in Bestemming van het gebouw ( ->)  
( Laboratoire / Labor / Laboratory )
BuildingAllocationType | 16 | BuildingAllocationType - (3172 16)
LABORATORIUMASSISTENT Coded value in Type beroep ( ->)  
( ASSISTANT DE LABORATOIRE / AssistantDeLaboratoire (*) / AssistantDeLaboratoire (*) )
OccupationType | 1347 | OccupationType - (X041 1347)
LABORATORIUMTECHNICUS Coded value in Type beroep ( ->)  
( TECHNICIEN DE LABORATOIRE / TechnicienDeLaboratoire (*) / TechnicienDeLaboratoire (*) )
OccupationType | 1348 | OccupationType - (X041 1348)
ladders, verplaatsbare hellingen,trap Coded value in Type gebruikte materieel ( ->)  
( echelles, rampes mobiles, escabeaux / Leitern - tragbare Rampen - Treppen / ladders - portable ramps - stairs )
ActivityEquipmentType | 360 | ActivityEquipmentType - (CQ79 360)
Laden en lossen Entity ( ->) Als dekking. Aansprakelijkheid vervoerder, ook bij het laden en lossen van de goederen. 
( Chargement/déchargement / Laden und Entladen / Load and unload )
| LoadAndUnloadCover | - ( 155)
Laden, afladen, overladen Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Chargement, déchargement, transbordement / Laden, Abladen, Umladen / Loading, unloading, transferring )
ClaimCircumstanceType | 431 | ClaimCircumstanceType - (C221 431)
LADER (GIETERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CHARGEUR (FONDERIE) / Chargeur(Fonderie) (*) / Chargeur(Fonderie) (*) )
OccupationType | 2317 | OccupationType - (X041 2317)
LADER (HAVEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CHARGEUR (PORTS) / Chargeur(Ports) (*) / Chargeur(Ports) (*) )
OccupationType | 3666 | OccupationType - (X041 3666)
LADER (MIJNEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MACHINISTE DE CHARGEMENT / MachinisteDeChargement (*) / MachinisteDeChargement (*) )
OccupationType | 1738 | OccupationType - (X041 1738)
LADER (STEENGROEVEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CHARGEUR (CARRIERES) / Chargeur(Carrieres) (*) / Chargeur(Carrieres) (*) )
OccupationType | 1779 | OccupationType - (X041 1779)
LADER (WAGON, VRACHTWAGEN, VLIEGTUIG) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CHARGEUR (WAGON - CAMION - AVION) / Chargeur(Wagon-Camion-Avion) (*) / Chargeur(Wagon-Camion-Avion) (*) )
OccupationType | 3679 | OccupationType - (X041 3679)
LADER BIJ STORTBAK (MIJNEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ROBINEUR (MINES) / Robineur(Mines) (*) / Robineur(Mines) (*) )
OccupationType | 1736 | OccupationType - (X041 1736)
LADER VAN BAKSTENEN (MIJNEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CHARGEUR DE BRIQUETTES (MINES) / ChargeurDeBriquettes(Mines) (*) / ChargeurDeBriquettes(Mines) (*) )
OccupationType | 1813 | OccupationType - (X041 1813)
LADINGBEREIDER (PAPIER) Coded value in Type beroep ( ->)  
( PREPARATEUR DE CHARGES (PAPIER) / PreparateurDeCharges(Papier) (*) / PreparateurDeCharges(Papier) (*) )
OccupationType | 3329 | OccupationType - (X041 3329)
LAINEERDER (TEXTIEL) Coded value in Type beroep ( ->)  
( LAINEUR (TEXTILES) / Laineur(Textiles) (*) / Laineur(Textiles) (*) )
OccupationType | 1957 | OccupationType - (X041 1957)
LAKEERDER (VERF) Coded value in Type beroep ( ->)  
( LAQUEUR (PEINTURE) / Laqueur(Peinture) (*) / Laqueur(Peinture) (*) )
OccupationType | 2711 | OccupationType - (X041 2711)
LAKEI Coded value in Type beroep ( ->)  
( VALET DE PIED / ValetDePied (*) / ValetDePied (*) )
OccupationType | 3791 | OccupationType - (X041 3791)
LAKENWEVER Coded value in Type beroep ( ->)  
( DRAPIER / Drapier (*) / Drapier (*) )
OccupationType | 1936 | OccupationType - (X041 1936)
LAMBRISEERDER (HOUT) Coded value in Type beroep ( ->)  
( LAMBRISSEUR / Lambrisseur (*) / Lambrisseur (*) )
OccupationType | 2618 | OccupationType - (X041 2618)
LAMIERE (WEVERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( LAMIERE (TISSAGE) / Lamiere(Tissage) (*) / Lamiere(Tissage) (*) )
OccupationType | 1893 | OccupationType - (X041 1893)
LAMPEKAPPENMAKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( ABAT-JOURISTE / Abat-Jouriste (*) / Abat-Jouriste (*) )
OccupationType | 2152 | OccupationType - (X041 2152)
LAMPENIST (MIJNEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( LAMPISTE (MINES) / Lampiste(Mines) (*) / Lampiste(Mines) (*) )
OccupationType | 1720 | OccupationType - (X041 1720)
LAMPENIST (SPOORWEGEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( LAMPISTE (CHEMINS DE FER) / Lampiste(CheminsDeFer) (*) / Lampiste(CheminsDeFer) (*) )
OccupationType | 1649 | OccupationType - (X041 1649)
Lanaken Coded value in Zone van lokale politie ( ->)  
( Lanaken / Lanaken / Lanaken )
PoliceCoveredZoneCode | 5386 | PoliceCoveredZoneCode - (C244 5386)
Land Attribute of Adres ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Codification : / / -> )
( Pays / CountryName (*) / Country, name )
Address | CountryName | - ( )
Land- en bosbouwmaterieel Coded value in Gebruik van het voertuig ( ->)  
( Matériel agricole et forestier / Land- und forstwirtschaftliches Material / Farming and forest material )
VehicleUsageType | 63 | VehicleUsageType - (5200 63)
Land van inschrijving Attribute of EurAccNFPAVehicle (*) ( ->) Het voertuig is geregistreerd in dat land. De kentekenplaat is afgeleverd door dat nationale voertuig-registratiebureau. Informatie met betrekking tot dergelijke registratie dient te worden gezocht binnen deze organisatie. 
( Codification : Nationaliteit / A121 / -> )
( Pays d'immatriculation / Staat der Zulassung / Vehicle Registration Country )
EurAccNFPAVehicle | D070103 | NationalityType - ( )
Land van registratie - code Attribute of Wettelijk geregistreerd persoon ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Codification : Landcode / 519B / -> )
( Pays de l'enregistrement - codé / Zulassungsland - codiert / Country of registration - coded )
RegisteredLegalPerson | CountryOfRegistrationCode | CountryType - (ATT 519B)
landbouw- en veeteeltarbeiders Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( ouvriers agricoles et de l'elevage / Landwirtschaft und Tierhaltung Arbeitnehmer / agricultural and animal husbandry workers )
InsuredOccupationType | 42100 | InsuredOccupationType - (2111 42100)
Landbouw., tuinbouw., fokkers (niet onde Coded value in Verzekeringsnemer - beroepscode ( ->)  
( Agric., hortic., éléveurs non liés par c / Landwirtschaft, Gartenbau, Züchter (nicht unter Vertrag) / Agriculture, horticulture., breeders (unclassified) )
PolicyHolderOccupationType | 41 | PolicyHolderOccupationType - (A141 41)
LANDBOUWARBEIDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( OUVRIER AGRICOLE / OuvrierAgricole (*) / OuvrierAgricole (*) )
OccupationType | 1192 | OccupationType - (X041 1192)
LANDBOUWBEHEERDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( AGRICULTEUR GERANT / AgriculteurGerant (*) / AgriculteurGerant (*) )
OccupationType | 1119 | OccupationType - (X041 1119)
LANDBOUWCONSULENT Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONSEILLER AGRICOLE (AGRONOME) / ConseillerAgricole(Agronome) (*) / ConseillerAgricole(Agronome) (*) )
OccupationType | 144 | OccupationType - (X041 144)
LANDBOUWDESKUNDIGE Coded value in Type beroep ( ->)  
( EXPERT AGRICOLE / ExpertAgricole (*) / ExpertAgricole (*) )
OccupationType | 145 | OccupationType - (X041 145)
Landbouwer Coded value in Aanvullend fiscaal statuut ( ->) Hoewel weinig voorkomend, maar niet uit te sluiten (en misschien zelfs een groeiend fenomeen), is de situatie denkbaar waarbij het beroep van landbouw secundair zou zijn t.o.v. een hoofdactiviteit. 
( Fermier / Landwirt / Farmer )
FiscalStatusComplementaryType | 10 | FiscalStatusComplementaryType - (A176 10)
Landbouwer Coded value in Fiscaal statuut ( ->) Waar in de belastingsaangifte het onderscheid niet gemaakt wordt, maar de activiteit wel vermeld, is een afzonderlijke opname van « landbouwer » te verdedigen, aangezien de landbouwer niet belast wordt volgens het inkomen, doch forfaitair volgens de bewer 
( Fermier / Landwirt / Farmer )
FiscalStatusType | 24 | FiscalStatusType - (A175 24)
LANDBOUWER-PLUIMVEEHOUDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( FERMIER AVICULTEUR / FermierAviculteur (*) / FermierAviculteur (*) )
OccupationType | 1173 | OccupationType - (X041 1173)
landbouwers Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( agriculteurs / Landwirte / Farmers )
InsuredOccupationType | 41000 | InsuredOccupationType - (2111 41000)
landbouwers-tuinbouwers n.e.v. Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( agriculteurs - horticulteurs n.c.a. / Landwirte und Gemüseanbau - nicht eindeutig erwähnt / farmers and vegetable growers unclassified )
InsuredOccupationType | 41500 | InsuredOccupationType - (2111 41500)
LANDBOUWINGENIEUR Coded value in Type beroep ( ->)  
( INGENIEUR AGRONOME / IngenieurAgronome (*) / IngenieurAgronome (*) )
OccupationType | 76 | OccupationType - (X041 76)
LANDBOUWINGENIEUR (LANDELIJKE GENIE) Coded value in Type beroep ( ->)  
( INGENIEUR AGRONOME - GENIE RURAL / IngenieurAgronome-GenieRural (*) / IngenieurAgronome-GenieRural (*) )
OccupationType | 78 | OccupationType - (X041 78)
LANDBOUWINGENIEUR (WATERS EN BOSSEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( INGENIEUR AGRONOME - EAUX ET FORETS / IngenieurAgronome-EauxEtForets (*) / IngenieurAgronome-EauxEtForets (*) )
OccupationType | 77 | OccupationType - (X041 77)
LANDBOUWINSPECTEUR Coded value in Type beroep ( ->)  
( INSPECTEUR AGRICOLE / InspecteurAgricole (*) / InspecteurAgricole (*) )
OccupationType | 1358 | OccupationType - (X041 1358)
Landbouwmateriaal Coded value in Type van het voertuig volgens DIV ( ->)  
( Matériel agricole / Landwirtschaftl. Material / Farming material )
VehicleType | LA | VehicleType - (5003 LA)
Landbouwmotor Coded value in Type van het voertuig volgens DIV ( ->)  
( Motoculteur / Einachsschlepper / Motorised cultivator )
VehicleType | ML | VehicleType - (5003 ML)
LANDBOUWONDERNEMER Coded value in Type beroep ( ->)  
( EXPLOITANT AGRICOLE / ExploitantAgricole (*) / ExploitantAgricole (*) )
OccupationType | 1127 | OccupationType - (X041 1127)
LANDBOUWONDERNEMINGSCHEF (ONDER CONTRACT) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CHEF D'EXPLOITATION AGRICOLE AVEC CONTRAT / ChefD'ExploitationAgricoleAvecContrat (*) / ChefD'ExploitationAgricoleAvecContrat (*) )
OccupationType | 1118 | OccupationType - (X041 1118)
LANDBOUWRAADGEVER Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONSEILLER AGRICOLE (TECHNICIEN) / ConseillerAgricole(Technicien) (*) / ConseillerAgricole(Technicien) (*) )
OccupationType | 1357 | OccupationType - (X041 1357)
LANDBOUWTECHNICUS Coded value in Type beroep ( ->)  
( TECHNICIEN AGRICOLE / TechnicienAgricole (*) / TechnicienAgricole (*) )
OccupationType | 1355 | OccupationType - (X041 1355)
Landbouwtractor Coded value in Type van het voertuig volgens DIV ( ->)  
( Tracteur agricole / Landwirtschaftl. Traktor / Farming tractor )
VehicleType | TL | VehicleType - (5003 TL)
Landbouwtractoren V.E.R. Coded value in Gebruik van het voertuig ( ->)  
( Tracteur agricole T.C.P. / Landwirtsch. Traktor (T.C.P.) / Farming tractor (for own purposes) )
VehicleUsageType | 61 | VehicleUsageType - (5200 61)
Landbouwtractoren V.R.D. Coded value in Gebruik van het voertuig ( ->)  
( Tracteur agricole T.C.A. / Landwirtsch. Traktor (T.C.A.) / Farming tractor (for others) )
VehicleUsageType | 62 | VehicleUsageType - (5200 62)
Landbouwvennootschap Coded value in Juridisch statuut ( ->) De landbouwvennootschap is een vennootschap die de exploitatie van een land- of tuinbouwbedrijf tot doel heeft. Is een burgerlijke vennootschap met rechtspersoonlijkheid. (wetboek van vennootschappen van 7 mei 1999) (1999-vandaag) 
( Société Agricole / Landwirtschaftliche Gesellschaft / Farming society )
PersonLegalStatusType | 31 | PersonLegalStatusType - (A130 31)
Landcode Attribute of Rijbewijs ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Codification : Landcode / 519B / -> )
( Code pays / Ländercode / Countrycode )
DrivingLicence | Country | CountryType - (ATT 519B)
Landcode Attribute of Adres ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Codification : Landcode / 519B / -> )
( Code pays / CountryCode (*) / Country, code )
Address | CountryCode | CountryType - (ATT A109)
Landhuis Coded value in Type woning - detail ( ->) Vrijstaande constructie, dienstig voor de huisvesting van personen samenlevend in familiaal verband, gelegen buiten de stedelijke woonkernen. 
( Maison de campagne / Landhaus / Country House )
BuildingResidenceDetailType | 12 | BuildingResidenceDetailType - (3171 12)
LANDINGSCONTROLEUR (VLIEGVELD) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONTROLEUR D'APPROCHE / ControleurD'Approche (*) / ControleurD'Approche (*) )
OccupationType | 1600 | OccupationType - (X041 1600)
LANDMETER Coded value in Type beroep ( ->)  
( ARPENTEUR / Arpenteur (*) / Arpenteur (*) )
OccupationType | 101 | OccupationType - (X041 101)
LANDMETER-SCHATTER ONROERENDE GOEDEREN Coded value in Type beroep ( ->)  
( GEOMETRE EXPERT IMMOBILIER / GeometreExpertImmobilier (*) / GeometreExpertImmobilier (*) )
OccupationType | 99 | OccupationType - (X041 99)
LANDSCHAPSARCHITECT Coded value in Type beroep ( ->)  
( ARCHITECTE PAYSAGISTE / ArchitectePaysagiste (*) / ArchitectePaysagiste (*) )
OccupationType | 6 | OccupationType - (X041 6)
LANDSCHAPSCHILDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( PAYSAGISTE / Paysagiste (*) / Paysagiste (*) )
OccupationType | 393 | OccupationType - (X041 393)
Lange termijn sparen Coded value in Fiscaliteit levensverzekeringspremie ( ->)  
( Epargne à long terme / Langfristiges Sparen / Long term savings )
PremiumFiscalStatusType | 4 | PremiumFiscalStatusType - (1400 4)
Langs gerechtelijke weg Coded value in Type regeling (schadegeval) ( ->)  
( Par voie judiciaire / Auf dem Rechtsweg / Through legal channels )
ClaimSettlementType | 2 | ClaimSettlementType - (C255 2)
Laos Coded value in Landcode ( ->)  
( Lao, République Démocratique Populaire / Laos / Lao People's Democratic Republic )
CountryType | LA | CountryType - (519B LA)
laos Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( laos / Laos / laos )
VictimFATNationalityType | 210 | VictimFATNationalityType - (CL2B 210)
Laotiaanse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( laotienne / laotische / Laotian )
NationalityType | LAI | NationalityType - (A121 LAI)
Laotiaanse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( laotienne / laotische / Laotienne2 (*) )
NationalityType | LA | NationalityType - (A121 LA)
LASSER Coded value in Type beroep ( ->)  
( SOUDEUR / Soudeur (*) / Soudeur (*) )
OccupationType | 2472 | OccupationType - (X041 2472)
LASSER MET BRANDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( BRULEUR AU CHALUMEAU / BruleurAuChalumeau (*) / BruleurAuChalumeau (*) )
OccupationType | 2473 | OccupationType - (X041 2473)
lassers en branders Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( soudeurs et decoupeurs / Schweißgeräte und -Brenner / Welders and burners )
InsuredOccupationType | 76700 | InsuredOccupationType - (2111 76700)
Lasten Attribute of Lasten en kosten ( ->) Voor een getarifeerde waarborg, de som van de verzekeringstaks verhoogd met de andere wettelijke lasten. Zie schema "Samenstelling van premies". 
( Codification : / / -> )
( Charges / Nebenkosten / Charges )
CostOrCharge | ChargeAmount | - (MOA 016)
Lasten Attribute of Kwijting ( ->) Voor een getarifeerde waarborg, de som van de verzekeringstaks verhoogd met de andere wettelijke lasten. Zie schema "Samenstelling van premies". 
( Codification : / / -> )
( Charges / Nebenkosten / Charges )
PremiumNotification | PremiumCollectionChargesTotalAmount | - (MOA 016)
Lasten en kosten Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Charges et frais / Gebühren und Kosten / Cost and, or charge )
| CostOrCharge | - ( )
Lasten en kosten Attribute of Lasten en kosten ( ->) Voor een getarifëerde waarborg, de som van de bedragen "Lasten" en "Kosten". Zie schema "Samenstelling van premies". 
( Codification : / / -> )
( Charges et frais / Steuern und Unkosten / Charges and costs )
CostOrCharge | ChargeAndCostAmount | - (MOA 018)
Lasten en kosten Coded value in Code communicatie van de splitsingskosten ( ->)  
( Charges et frais / Gebühren und Kosten / Charges and costs )
SplitCostsCommunicationType | 1 | SplitCostsCommunicationType - (A692 1)
Lasten en kostenpercentage Attribute of Lasten en kosten ( ->) Het in percent uitgedrukte forfait van de verschuldigde bijdragen aan verscheidene fondsen en/of instellingen van de bedrijfs- en distributiekosten. 
( Codification : / / -> )
( Pourcentage frais et charges / Prozentsatz Unkosten und Nebenkosten / Percentage of costs and charges )
CostOrCharge | ChargeAndCostPercentage | - (PCD 010)
Lastenpercentage Attribute of Lasten en kosten ( ->) Bevat een percentage. 
( Codification : / / -> )
( Pourcentage des charges / Prozentsatz der Nebenkosten / Percentage of charges )
CostOrCharge | ChargePercentage | - (PCD 006)
Lastgever Coded value in Stuur bericht aan aangeduide bestemmeling ( ->)  
( Compagnie mandante / Principal / Principal )
MessageSendToRecipientType | A | MessageSendToRecipientType - (C4C1 A)
LAY-OUTMAN (DRUKKERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MAQUETTISTE (IMPRIMERIE) / Maquettiste(Imprimerie) (*) / Maquettiste(Imprimerie) (*) )
OccupationType | 2817 | OccupationType - (X041 2817)
Leasing Coded value in Polistype ( ->) Kredietverstrekkingen die de verwerving van de economische eigendom over een roerend of een onroerend goed beogen, met de mogelijkheid om op een afgesproken ogenblik en tegen een afgesproken prijs de juridische eigendom over dat goed te verwerven, dan wel 
( Leasing / Leasing / Leasing )
ContractPolicyType | 040 | ContractPolicyType - (A502 040)
Leasing Coded value in Type eigendom ( ->) Contracttechniek van krediet op middellange termijn waarbij een maatschappij op vraag van een klant eigendom verwerft over goederen met het oog ze voor een bepaalde termijn tegen betaling van voorschotten of huurprijs in huur te geven aan de klant. 
( Leasing / Leasing / Leasing )
VehiclePropertyType | 2 | VehiclePropertyType - (5609 2)
Leasingattest af te levern Attribute of Contract Motorvoertuigen ( ->) Bevat een instructie. 
( Codification : Leasingbijvoegsel af te leveren / 5721 / -> )
( Attestation de leasing à délivrer / Vorzulegende Leasingsbescheinigung / Leasing certificate to be delivered )
MotorInsuranceContract | LeasingCertificateDeliveryIndicator | LeasingCertificateDeliveryIndicator - (GIS 5721)
Leasingmaatschappij Entity ( ->) Partij-rol. Identificeert een betrokkene. De leasing-gever, een bijzondere vorm van financiering. 
( Compagnie de leasing / Leasing-Gesellschaft / Leasing company )
| LeasingCompany | - ( 010)
Leasingmaatschappij Coded value in Type instelling ( ->)  
( Compagnie de leasing / Leasinggesellschaft / Leasing Company )
BuildingInstitutionFinancingType | 4 | BuildingInstitutionFinancingType - (3133 4)
LECTOR Coded value in Type beroep ( ->)  
( LECTEUR (CHARGE DE COURS) / Lecteur(ChargeDeCours) (*) / Lecteur(ChargeDeCours) (*) )
OccupationType | 229 | OccupationType - (X041 229)
Leden van geestelijke orden Coded value in Verzekeringsnemer - beroepscode ( ->)  
( Ministres d'un culte / Mitglieder einer spirituellen Ordnung / Members of spiritual orders )
PolicyHolderOccupationType | 05 | PolicyHolderOccupationType - (A141 05)
leden van wetgevende macht Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( membres des corps legislatifs / Mitglieder der Legislative / members of legislature )
InsuredOccupationType | 12100 | InsuredOccupationType - (2111 12100)
LEDERARBEIDERS N.E.V. Coded value in Type beroep ( ->)  
( OUVRIER DU CUIR N.C.A. / OuvrierDuCuirN.C.A. (*) / OuvrierDuCuirN.C.A. (*) )
OccupationType | 2233 | OccupationType - (X041 2233)
LEDERBEWERKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( FACONNEUR (CUIR) / Faconneur(Cuir) (*) / Faconneur(Cuir) (*) )
OccupationType | 3530 | OccupationType - (X041 3530)
LEDERGOEDBEWERKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( BUFFLETIER / Buffletier (*) / Buffletier (*) )
OccupationType | 3490 | OccupationType - (X041 3490)
LEDERSTANSER Coded value in Type beroep ( ->)  
( EMBOUTISSEUR (CUIR) / Emboutisseur(Cuir) (*) / Emboutisseur(Cuir) (*) )
OccupationType | 2193 | OccupationType - (X041 2193)
LEDERUITSTEKER (DREVEL) Coded value in Type beroep ( ->)  
( REPOUSSEUR SUR CUIR / RepousseurSurCuir (*) / RepousseurSurCuir (*) )
OccupationType | 3529 | OccupationType - (X041 3529)
LEDERWARENMAKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( MAROQUINIER / Maroquinier (*) / Maroquinier (*) )
OccupationType | 2183 | OccupationType - (X041 2183)
Leefmileu, omgevingsfactoren Coded value in Voorzorgsmaatregelen (tegen ongeval) ( ->)  
( Environnement, facteurs d'ambiance / Umwelt - Umweltfaktoren / Environment, environmental factors )
PreventionMeasureType | 35 | PreventionMeasureType - (CQ94 35)
Leefmilieu, omgevingfactoren Coded value in Preventie - preventieve maatregelen - ko ( ->)  
( Environnement, facteurs d'ambiance / Umwelt - Umweltfaktoren / Environment, environmental factors )
PreventionMeasureType2 | 35 | PreventionMeasureType2 - (CQ95 35)
LEEMDELVER Coded value in Type beroep ( ->)  
( GLAISIER / Glaisier (*) / Glaisier (*) )
OccupationType | 1786 | OccupationType - (X041 1786)
Leerkontract Coded value in Fijne beroepscategorie (voor A.O.) ( ->)  
( Apprenti sous contrat / Studien / Apprenticeship )
OccupationFineWorkersCompType | 04 | OccupationFineWorkersCompType - (CQ15 04)
LEERKRACHT (BIJZONDER ONDERWIJS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ENSEIGNANT DE L'EDUCATION SPECIALE / EnseignantDeL'EducationSpeciale (*) / EnseignantDeL'EducationSpeciale (*) )
OccupationType | 308 | OccupationType - (X041 308)
LEERKRACHT (LAGER ONDERWIJS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ENSEIGNANT (ENSEIGNEMENT PRIMAIRE) / Enseignant(EnseignementPrimaire) (*) / Enseignant(EnseignementPrimaire) (*) )
OccupationType | 299 | OccupationType - (X041 299)
LEERKRACHT (LICHAMELIJK GEHANDICAPTEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ENSEIGNANT POUR HANDICAPES PHYSIQUES / EnseignantPourHandicapesPhysiques (*) / EnseignantPourHandicapesPhysiques (*) )
OccupationType | 305 | OccupationType - (X041 305)
LEERKRACHT (MIDDELBAAR ONDERWIJS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ENSEIGNANT (ENSEIGNEMENT SECONDAIRE) / Enseignant(EnseignementSecondaire) (*) / Enseignant(EnseignementSecondaire) (*) )
OccupationType | 293 | OccupationType - (X041 293)
Leerling Entity ( ->) Betrokkene is een school of andere onderwijsinstelling, en dit is de leerling verbonden aan deze instelling. 
( Elève / Student / Student )
| StudentOf | - ( 342)
leerlooiers Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( tanneurs, peaussiers, megissiers et a / Gerber / Tanners )
InsuredOccupationType | 86400 | InsuredOccupationType - (2111 86400)
LEERMEESTER Coded value in Type beroep ( ->)  
( MAITRE D'APPRENTISSAGE / MaitreD'Apprentissage (*) / MaitreD'Apprentissage (*) )
OccupationType | 323 | OccupationType - (X041 323)
Legale / fiscale informatie Coded value in IBP Category Object Code ( ->)  
( Information légale / fiscale / Legal or fiscal information / Legal or fiscal information )
IBPCategoryObjectType | IBPC-04 | IBPCategoryObjectType - (IBP1 IBPC-04)
Leger Coded value in Hoedanigheid van de -ontdekker- ( ->)  
( Armée / Armee / Army )
CapacityVehicleFinderType | 18 | CapacityVehicleFinderType - (C1A9 18)
LEGGER VAN KANTSTENEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( BORDURES (POSEUR DE) / Bordures(PoseurDe) (*) / Bordures(PoseurDe) (*) )
OccupationType | 2726 | OccupationType - (X041 2726)
Leidende maatschappij Entity ( ->) Partij-rol - Identificeert een leidende maatschappij. Dit is de medeverzekeraar die, voor rekening en in naam van alle medeverzekeraars, het beheer van het contract verzorgt. Meestal is het hij die de klant aanbrengt en wiens relatieve deel in de waarborg het grootste is. 
( Apériteur / Hauptversicherer / Leading-insurer )
| LeadingInsurer | - ( 007)
LEIDER SYNDICAAT Coded value in Type beroep ( ->)  
( DIRIGEANT DE SYNDICAT / DirigeantDeSyndicat (*) / DirigeantDeSyndicat (*) )
OccupationType | 657 | OccupationType - (X041 657)
Leidingbreuk Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Rupture canalisation / Bruch der Rohre / Pipe breakage )
ClaimCircumstanceType | 397 | ClaimCircumstanceType - (C221 397)
leidingen en bijhorigheden Coded value in Type gebruikte materieel ( ->)  
( canalisations et accessoires / Rohre und Zubehör / pipes and accessories )
ActivityEquipmentType | 313 | ActivityEquipmentType - (CQ79 313)
Leidingen en kabels Entity ( ->) Als dekking. Meestal op een (bouw-)werf, in aansprakelijkheid van de aannemer, de schade toegebracht aan (dikwijls ondergrondse) leidingen en kabels. 
( Conduites et cables / Rohren und Kabeln / Pipes and wiring )
| PipesAndWiringCover | - ( 172)
LEIHOUWER (STEENGROEVEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ABATTEUR (CARRIERES) / Abatteur(Carrieres) (*) / Abatteur(Carrieres) (*) )
OccupationType | 1760 | OccupationType - (X041 1760)
LEIKLOVER (STEENGROEVEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( DEBITEUR (CARRIERES) / Debiteur(Carrieres) (*) / Debiteur(Carrieres) (*) )
OccupationType | 1774 | OccupationType - (X041 1774)
LEISPLIJTER (STEENGROEVEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( FENDEUR (CARRIERES) / Fendeur(Carrieres) (*) / Fendeur(Carrieres) (*) )
OccupationType | 1777 | OccupationType - (X041 1777)
LEISTEKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( REBATTEUR (ARDOISES) / Rebatteur(Ardoises) (*) / Rebatteur(Ardoises) (*) )
OccupationType | 2773 | OccupationType - (X041 2773)
Lek of leidingbreuk Coded value in Oorsprong waterschade ( ->)  
( Fuite ou rupture de conduite / Leck oder Linie Bruch / Leak or line break )
EventWaterDamageOriginType | 1 | EventWaterDamageOriginType - (CM41 1)
Lengte Attribute of Eigendom ( ->) Bevat een hoeveelheid. 
( Codification : / / -> )
( Longueur / Länge / Length )
Property | LengthMeasure | - (QTY 024)
Lening Entity ( ->) (in het Engels:) think of edi-domain 13 : Loan 
( Prêt / Darlehen / Loan )
| LoanInsuranceContract | - ( )
Lening Coded value in Domein (Verzekeringen) ( ->)  
( Prêt / Darlehen / Loan )
DomainType | 13 | DomainType - (X916 13)
Lening Coded value in IBP Product Domain Code ( ->)  
( Prêt / Darlehen / Loan )
IBPProductDomainType | X916-13 | IBPProductDomainType - (IBP3 X916-13)
Lening - algemeen Entity ( ->) Waarborg gebruikt om leningen en, of kredieten voor te stellen. Eigenlijk zouden dit de waarborgen op deze leningen moeten zijn, en de leningen zelf zouden dan risiko-objecten moeten zijn. 
( Prêt général / Kredit - Produkt / Credit - product )
| DebtGuarantee | - ( 001)
Lening bij de maatschappij Coded value in Connexiteitsreden ( ->)  
( Prêt à la compagnie / Darlehen an die Gesellschaft / Loan from insurer )
ContractPolicyRelationReasonType | 11 | ContractPolicyRelationReasonType - (A04A 11)
Leningen Coded value in Tak ( ->)  
( Prêts / Darlehen / Loans )
BranchType | 0 | BranchType - (A500 0)
Leningen Algemeen Coded value in Polistype ( ->) Leningen zonder specifiek voorwerp, zonder specifiek onderpand of zonder bijzondere waarborg. 
( Prêts Général / Darlehen Allgemein / Loans Generic )
ContractPolicyType | 001 | ContractPolicyType - (A502 001)
Leningen niet OK Coded value in Reden voor BRB-code B ( ->)  
( Prêts pas OK / Darlehen nicht OK / Loans not OK )
PremiumNotificationReturnReasonBType | 06 | PremiumNotificationReturnReasonBType - (BRBC 06)
LENZENREINIGER Coded value in Type beroep ( ->)  
( NETTOYEUR DE LENTILLES (OPTIQUE) / NettoyeurDeLentilles(Optique) (*) / NettoyeurDeLentilles(Optique) (*) )
OccupationType | 2340 | OccupationType - (X041 2340)
Leraar Entity ( ->) De betrokkene is een leerling, en krijgt les van deze leraar. Ofwel, de betrokkene is een onderwijsinstelling waar deze leraar aan verbonden is.  
( Professeur / Lehrer / Teacher )
| TeacherOf | - ( 341)
Leraar Coded value in Fijne beroepscategorie (voor A.O.) ( ->)  
( Enseignant / Lehrer / Teacher )
OccupationFineWorkersCompType | 09 | OccupationFineWorkersCompType - (CQ15 09)
LERAAR (ALGEMEEN, MIDDELBAAR OF NORMAAL SECUNDAIR ONDERWIJS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( PROFESSEUR (ENSEIGN. SECONDAIRE GENERAL, MOYEN OU NORMAL) / Professeur(Enseign.SecondaireGeneral,MoyenOuNormal) (*) / Professeur(Enseign.SecondaireGeneral,MoyenOuNormal) (*) )
OccupationType | 234 | OccupationType - (X041 234)
LERAAR (ATHENEUM, LYCEUM, COLLEGE) Coded value in Type beroep ( ->)  
( PROFESSEUR (ATHENEE, LYCEE, COLLEGE) / Professeur(Athenee,Lycee,College) (*) / Professeur(Athenee,Lycee,College) (*) )
OccupationType | 233 | OccupationType - (X041 233)
LERAAR (MIDDELBAAR ONDERWIJS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( PROFESSEUR (ENSEIGNEMENT MOYEN) / Professeur(EnseignementMoyen) (*) / Professeur(EnseignementMoyen) (*) )
OccupationType | 239 | OccupationType - (X041 239)
LERAAR (SECUNDAIR KUNSTONDERWIJS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( PROFESSEUR D'ARTS (ENSEIGNEMENT SECONDAIRE) / ProfesseurD'Arts(EnseignementSecondaire) (*) / ProfesseurD'Arts(EnseignementSecondaire) (*) )
OccupationType | 243 | OccupationType - (X041 243)
LERAAR (SECUNDAIR ONDERWIJS: TECHNISCH, BEROEPS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( PROFESSEUR (ENSEIGN. SECONDAIRE TECHNIQUE, PROFESSIONNEL) / Professeur(Enseign.SecondaireTechnique,Professionnel) (*) / Professeur(Enseign.SecondaireTechnique,Professionnel) (*) )
OccupationType | 241 | OccupationType - (X041 241)
LERAAR AARDRIJKSKUNDE Coded value in Type beroep ( ->)  
( PROFESSEUR DE GEOGRAPHIE / ProfesseurDeGeographie (*) / ProfesseurDeGeographie (*) )
OccupationType | 248 | OccupationType - (X041 248)
LERAAR ARCHITECTUUR Coded value in Type beroep ( ->)  
( PROFESSEUR D'ARCHITECTURE / ProfesseurD'Architecture (*) / ProfesseurD'Architecture (*) )
OccupationType | 276 | OccupationType - (X041 276)
LERAAR BEELDHOUWKUNST Coded value in Type beroep ( ->)  
( PROFESSEUR DE SCULPTURE / ProfesseurDeSculpture (*) / ProfesseurDeSculpture (*) )
OccupationType | 274 | OccupationType - (X041 274)
LERAAR BEROEPSPRAKTIJKEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( PROFESSEUR DE PRATIQUES PROFESSIONNELLES / ProfesseurDePratiquesProfessionnelles (*) / ProfesseurDePratiquesProfessionnelles (*) )
OccupationType | 278 | OccupationType - (X041 278)
LERAAR BIOLOGIE Coded value in Type beroep ( ->)  
( PROFESSEUR DE BIOLOGIE / ProfesseurDeBiologie (*) / ProfesseurDeBiologie (*) )
OccupationType | 256 | OccupationType - (X041 256)
LERAAR DACTYLOGRAFIE (PRIVE LESSEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( PROFESSEUR DE DACTYLOGRAPHIE (COURS PRIVES) / ProfesseurDeDactylographie(CoursPrives) (*) / ProfesseurDeDactylographie(CoursPrives) (*) )
OccupationType | 312 | OccupationType - (X041 312)
LERAAR DANSLES (PRIVE LESSEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( PROFESSEUR DE DANSE (COURS PRIVES) / ProfesseurDeDanse(CoursPrives) (*) / ProfesseurDeDanse(CoursPrives) (*) )
OccupationType | 316 | OccupationType - (X041 316)
LERAAR DIENSTVERLENING Coded value in Type beroep ( ->)  
( PROFESSEUR - SERVICE DES PERSONNES / Professeur-ServiceDesPersonnes (*) / Professeur-ServiceDesPersonnes (*) )
OccupationType | 285 | OccupationType - (X041 285)
LERAAR ECONOMISCHE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( PROFESSEUR EN SCIENCES ECONOMIQUES ET SOCIALES / ProfesseurEnSciencesEconomiquesEtSociales (*) / ProfesseurEnSciencesEconomiquesEtSociales (*) )
OccupationType | 257 | OccupationType - (X041 257)
LERAAR ELEKTRO-MECHANISCHE INDUSTRIEEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( PROFESSEUR - INDUSTRIES ELECTRO-MECANIQUES / Professeur-IndustriesElectro-Mecaniques (*) / Professeur-IndustriesElectro-Mecaniques (*) )
OccupationType | 288 | OccupationType - (X041 288)
LERAAR FILOSOFIE Coded value in Type beroep ( ->)  
( PROFESSEUR DE PHILOSOPHIE / ProfesseurDePhilosophie (*) / ProfesseurDePhilosophie (*) )
OccupationType | 264 | OccupationType - (X041 264)
LERAAR FYSICA Coded value in Type beroep ( ->)  
( PROFESSEUR DE PHYSIQUE / ProfesseurDePhysique (*) / ProfesseurDePhysique (*) )
OccupationType | 254 | OccupationType - (X041 254)
LERAAR GEESTELIJK GEHANDICAPTEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( ENSEIGNANT POUR HANDICAPES MENTAUX / EnseignantPourHandicapesMentaux (*) / EnseignantPourHandicapesMentaux (*) )
OccupationType | 306 | OccupationType - (X041 306)
LERAAR GESCHIEDENIS Coded value in Type beroep ( ->)  
( PROFESSEUR D'HISTOIRE / ProfesseurD'Histoire (*) / ProfesseurD'Histoire (*) )
OccupationType | 245 | OccupationType - (X041 245)
LERAAR GODSDIENST Coded value in Type beroep ( ->)  
( PROFESSEUR DE RELIGION / ProfesseurDeReligion (*) / ProfesseurDeReligion (*) )
OccupationType | 266 | OccupationType - (X041 266)
LERAAR GRIEKS Coded value in Type beroep ( ->)  
( PROFESSEUR DE GREC / ProfesseurDeGrec (*) / ProfesseurDeGrec (*) )
OccupationType | 251 | OccupationType - (X041 251)
LERAAR GYMNASTIEK Coded value in Type beroep ( ->)  
( PROFESSEUR DE GYMNASTIQUE / ProfesseurDeGymnastique (*) / ProfesseurDeGymnastique (*) )
OccupationType | 262 | OccupationType - (X041 262)
LERAAR HANDEL - ADMINISTRATIE - BUREAU Coded value in Type beroep ( ->)  
( PROFESSEUR DE COMMERCE - ADMINISTRATION - BUREAU / ProfesseurDeCommerce-Administration-Bureau (*) / ProfesseurDeCommerce-Administration-Bureau (*) )
OccupationType | 282 | OccupationType - (X041 282)
LERAAR HANDELSWETENSCHAPPEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( PROFESSEUR EN SCIENCES COMMERCIALES / ProfesseurEnSciencesCommerciales (*) / ProfesseurEnSciencesCommerciales (*) )
OccupationType | 260 | OccupationType - (X041 260)
LERAAR HOUTBEWERKING Coded value in Type beroep ( ->)  
( PROFESSEUR DE MENUISERIE / ProfesseurDeMenuiserie (*) / ProfesseurDeMenuiserie (*) )
OccupationType | 291 | OccupationType - (X041 291)
LERAAR INDUSTRIEEL TEKENEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( PROFESSEUR DE DESSIN INDUSTRIEL / ProfesseurDeDessinIndustriel (*) / ProfesseurDeDessinIndustriel (*) )
OccupationType | 277 | OccupationType - (X041 277)
LERAAR INFORMATICA (PRIVE LESSEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( PROFESSEUR D'INFORMATIQUE (COURS PRIVES) / ProfesseurD'Informatique(CoursPrives) (*) / ProfesseurD'Informatique(CoursPrives) (*) )
OccupationType | 313 | OccupationType - (X041 313)
LERAAR KAPPER Coded value in Type beroep ( ->)  
( PROFESSEUR DE COIFFURE / ProfesseurDeCoiffure (*) / ProfesseurDeCoiffure (*) )
OccupationType | 286 | OccupationType - (X041 286)
LERAAR KINESITHERAPIE Coded value in Type beroep ( ->)  
( PROFESSEUR DE KINESITHERAPIE / ProfesseurDeKinesitherapie (*) / ProfesseurDeKinesitherapie (*) )
OccupationType | 263 | OccupationType - (X041 263)
LERAAR KLASSIEKE TALEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( PROFESSEUR DE LANGUES CLASSIQUES / ProfesseurDeLanguesClassiques (*) / ProfesseurDeLanguesClassiques (*) )
OccupationType | 249 | OccupationType - (X041 249)
LERAAR KLEDING Coded value in Type beroep ( ->)  
( MAITRESSE DE COUTURE - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE / MaitresseDeCouture-EnseignementTechnique (*) / MaitresseDeCouture-EnseignementTechnique (*) )
OccupationType | 281 | OccupationType - (X041 281)
LERAAR KONTAKTSPORTEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( PROFESSEUR SPORTS DE CONTACT / ProfesseurSportsDeContact (*) / ProfesseurSportsDeContact (*) )
OccupationType | 3911 | OccupationType - (X041 3911)
LERAAR KOOKKUNST Coded value in Type beroep ( ->)  
( PROFESSEUR DE CUISINE / ProfesseurDeCuisine (*) / ProfesseurDeCuisine (*) )
OccupationType | 284 | OccupationType - (X041 284)
LERAAR KRIJGSKUNSTEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( PROFESSEUR D'ARTS MARTIAUX / ProfesseurD'ArtsMartiaux (*) / ProfesseurD'ArtsMartiaux (*) )
OccupationType | 3912 | OccupationType - (X041 3912)
LERAAR KUNSTGESCHIEDENIS Coded value in Type beroep ( ->)  
( PROFESSEUR D'HISTOIRE DE L'ART / ProfesseurD'HistoireDeL'Art (*) / ProfesseurD'HistoireDeL'Art (*) )
OccupationType | 246 | OccupationType - (X041 246)
LERAAR LANDBOUW Coded value in Type beroep ( ->)  
( PROFESSEUR EN AGRICULTURE / ProfesseurEnAgriculture (*) / ProfesseurEnAgriculture (*) )
OccupationType | 292 | OccupationType - (X041 292)
LERAAR LATIJN Coded value in Type beroep ( ->)  
( PROFESSEUR DE LATIN / ProfesseurDeLatin (*) / ProfesseurDeLatin (*) )
OccupationType | 250 | OccupationType - (X041 250)
LERAAR LETTERKUNDE Coded value in Type beroep ( ->)  
( PROFESSEUR DE LITTERATURE / ProfesseurDeLitterature (*) / ProfesseurDeLitterature (*) )
OccupationType | 247 | OccupationType - (X041 247)
LERAAR LICHAMELIJKE OPVOEDING Coded value in Type beroep ( ->)  
( PROFESSEUR D'EDUCATION PHYSIQUE / ProfesseurD'EducationPhysique (*) / ProfesseurD'EducationPhysique (*) )
OccupationType | 261 | OccupationType - (X041 261)
LERAAR MECHANICA Coded value in Type beroep ( ->)  
( PROFESSEUR DE MECANIQUE / ProfesseurDeMecanique (*) / ProfesseurDeMecanique (*) )
OccupationType | 290 | OccupationType - (X041 290)
LERAAR MENSWETENSCHAPPEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( PROFESSEUR EN SCIENCES HUMAINES / ProfesseurEnSciencesHumaines (*) / ProfesseurEnSciencesHumaines (*) )
OccupationType | 259 | OccupationType - (X041 259)
LERAAR MUZIEK, PIANO (PRIVE LESSEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( PROFESSEUR DE MUSIQUE, PIANO (COURS PRIVES) / ProfesseurDeMusique,Piano(CoursPrives) (*) / ProfesseurDeMusique,Piano(CoursPrives) (*) )
OccupationType | 315 | OccupationType - (X041 315)
LERAAR NORMAAL ONDERWIJS Coded value in Type beroep ( ->)  
( PROFESSEUR D'ENSEIGNEMENT NORMAL / ProfesseurD'EnseignementNormal (*) / ProfesseurD'EnseignementNormal (*) )
OccupationType | 236 | OccupationType - (X041 236)
LERAAR OPENBARE WERKEN - HOUT Coded value in Type beroep ( ->)  
( PROFESSEUR TRAVAUX PUBLICS-BOIS / ProfesseurTravauxPublics-Bois (*) / ProfesseurTravauxPublics-Bois (*) )
OccupationType | 289 | OccupationType - (X041 289)
LERAAR PAARDRIJDEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( PROFESSEUR D'EQUITATION / ProfesseurD'Equitation (*) / ProfesseurD'Equitation (*) )
OccupationType | 3913 | OccupationType - (X041 3913)
LERAAR PEDAGOGIE Coded value in Type beroep ( ->)  
( PROFESSEUR DE PEDAGOGIE / ProfesseurDePedagogie (*) / ProfesseurDePedagogie (*) )
OccupationType | 269 | OccupationType - (X041 269)
LERAAR PLASTISCHE KUNSTEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( PROFESSEUR D'ARTS PLASTIQUES / ProfesseurD'ArtsPlastiques (*) / ProfesseurD'ArtsPlastiques (*) )
OccupationType | 273 | OccupationType - (X041 273)
LERAAR POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( PROFESSEUR EN SCIENCES POLITIQUES ET SOCIALES / ProfesseurEnSciencesPolitiquesEtSociales (*) / ProfesseurEnSciencesPolitiquesEtSociales (*) )
OccupationType | 258 | OccupationType - (X041 258)
LERAAR PSYCHOLOGIE Coded value in Type beroep ( ->)  
( PROFESSEUR DE PSYCHOLOGIE / ProfesseurDePsychologie (*) / ProfesseurDePsychologie (*) )
OccupationType | 267 | OccupationType - (X041 267)
LERAAR PSYCHO-PEDAGOGIE Coded value in Type beroep ( ->)  
( PROFESSEUR DE PSYCHO-PEDAGOGIE / ProfesseurDePsycho-Pedagogie (*) / ProfesseurDePsycho-Pedagogie (*) )
OccupationType | 271 | OccupationType - (X041 271)
LERAAR RECHTEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( PROFESSEUR DE DROIT / ProfesseurDeDroit (*) / ProfesseurDeDroit (*) )
OccupationType | 268 | OccupationType - (X041 268)
LERAAR SCHEIKUNDE Coded value in Type beroep ( ->)  
( PROFESSEUR DE CHIMIE / ProfesseurDeChimie (*) / ProfesseurDeChimie (*) )
OccupationType | 255 | OccupationType - (X041 255)
LERAAR SCHILDEREN Coded value in Type beroep ( ->)  
( PROFESSEUR DE PEINTURE / ProfesseurDePeinture (*) / ProfesseurDePeinture (*) )
OccupationType | 275 | OccupationType - (X041 275)
LERAAR SCHOONHEIDSVERZORGING Coded value in Type beroep ( ->)  
( PROFESSEUR SOINS DE BEAUTE / ProfesseurSoinsDeBeaute (*) / ProfesseurSoinsDeBeaute (*) )
OccupationType | 287 | OccupationType - (X041 287)
LERAAR SCHOONHEIDSVERZORGING (PRIVE LESSEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( PROFESSEUR DE SOINS DE BEAUTE (COURS PRIVES) / ProfesseurDeSoinsDeBeaute(CoursPrives) (*) / ProfesseurDeSoinsDeBeaute(CoursPrives) (*) )
OccupationType | 314 | OccupationType - (X041 314)
LERAAR SNIT EN NAAD Coded value in Type beroep ( ->)  
( PROFESSEUR HABILLEMENT / ProfesseurHabillement (*) / ProfesseurHabillement (*) )
OccupationType | 280 | OccupationType - (X041 280)
LERAAR STENO-DACTYLO Coded value in Type beroep ( ->)  
( PROFESSEUR DE STENO-DACTYLO / ProfesseurDeSteno-Dactylo (*) / ProfesseurDeSteno-Dactylo (*) )
OccupationType | 283 | OccupationType - (X041 283)
LERAAR TAAL Coded value in Type beroep ( ->)  
( PROFESSEUR DE LANGUES / ProfesseurDeLangues (*) / ProfesseurDeLangues (*) )
OccupationType | 244 | OccupationType - (X041 244)
LERAAR TEKENEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( PROFESSEUR DE DESSIN / ProfesseurDeDessin (*) / ProfesseurDeDessin (*) )
OccupationType | 272 | OccupationType - (X041 272)
LERAAR THEOLOGIE Coded value in Type beroep ( ->)  
( PROFESSEUR DE THEOLOGIE / ProfesseurDeTheologie (*) / ProfesseurDeTheologie (*) )
OccupationType | 270 | OccupationType - (X041 270)
LERAAR VOOR PRIVELESSEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( PROFESSEUR DE COURS PRIVES / ProfesseurDeCoursPrives (*) / ProfesseurDeCoursPrives (*) )
OccupationType | 311 | OccupationType - (X041 311)
LERAAR WETENSCHAPPEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( PROFESSEUR DE SCIENCES / ProfesseurDeSciences (*) / ProfesseurDeSciences (*) )
OccupationType | 252 | OccupationType - (X041 252)
LERAAR WISKUNDE Coded value in Type beroep ( ->)  
( PROFESSEUR DE MATHEMATIQUE / ProfesseurDeMathematique (*) / ProfesseurDeMathematique (*) )
OccupationType | 253 | OccupationType - (X041 253)
LERAAR ZEDENLEER Coded value in Type beroep ( ->)  
( PROFESSEUR DE MORALE LAIQUE / ProfesseurDeMoraleLaique (*) / ProfesseurDeMoraleLaique (*) )
OccupationType | 265 | OccupationType - (X041 265)
leraars Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( professeurs, regents, enseignement se / Lehrer / Teachers )
InsuredOccupationType | 04200 | InsuredOccupationType - (2111 04200)
leraars Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( professeurs de cours prives n.c.a. / Lehrer / Teachers )
InsuredOccupationType | 04800 | InsuredOccupationType - (2111 04800)
LERARES NAAIKUNST (TECHNISCH ONDERWIJS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( PROFESSEUR DE COUPE-COUTURE / ProfesseurDeCoupe-Couture (*) / ProfesseurDeCoupe-Couture (*) )
OccupationType | 279 | OccupationType - (X041 279)
LERMES Coded value in Zone van lokale politie ( ->)  
( LERMES / LERMES / LERMES )
PoliceCoveredZoneCode | 5333 | PoliceCoveredZoneCode - (C244 5333)
Lerminiaux Coded value in Hoedanigheid van de -ontdekker- ( ->)  
( Lerminiaux / Lerminiaux / Lerminiaux )
CapacityVehicleFinderType | 30 | CapacityVehicleFinderType - (C1A9 30)
lesotho Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( lesotho / Lesotho / Lesotho )
VictimFATNationalityType | 301 | VictimFATNationalityType - (CL2B 301)
Lesotho Coded value in Landcode ( ->)  
( Lesotho / Lesotho / Lesotho )
CountryType | LS | CountryType - (519B LS)
LESVOORBEREIDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( PREPARATEUR DE COURS / PreparateurDeCours (*) / PreparateurDeCours (*) )
OccupationType | 325 | OccupationType - (X041 325)
Letland Coded value in Landcode ( ->)  
( Lettonie / Lettland / Latvia )
CountryType | LV | CountryType - (519B LV)
Letlandse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( letton / lettische / Latvian )
NationalityType | LV | NationalityType - (A121 LV)
Lets Coded value in Taalcode van de betrokkene ( ->)  
( Letton / Lettisch / Latvian )
PartyInvolvedLanguageType | 15 | PartyInvolvedLanguageType - (A10T 15)
LETTERKUNDIGE Coded value in Type beroep ( ->)  
( LITTERATEUR / Litterateur (*) / Litterateur (*) )
OccupationType | 426 | OccupationType - (X041 426)
LETTERKUNDIGE (TAALKUNDIGE) Coded value in Type beroep ( ->)  
( HOMME - FEMMES DE LETTRES / Homme-FemmesDeLettres (*) / Homme-FemmesDeLettres (*) )
OccupationType | 421 | OccupationType - (X041 421)
LETTEROPSTIKSTER Coded value in Type beroep ( ->)  
( CHIFFREUSE (PRODEUSE) / Chiffreuse(Prodeuse) (*) / Chiffreuse(Prodeuse) (*) )
OccupationType | 2109 | OccupationType - (X041 2109)
LETTERSCHILDER (VERF) Coded value in Type beroep ( ->)  
( LETTREUR (PEINTURE) / Lettreur(Peinture) (*) / Lettreur(Peinture) (*) )
OccupationType | 2714 | OccupationType - (X041 2714)
LETTERZETTER (ZELFSTANDIGE) Coded value in Type beroep ( ->)  
( LETTREUR PUBLICITAIRE (INDEPENDANT) / LettreurPublicitaire(Independant) (*) / LettreurPublicitaire(Independant) (*) )
OccupationType | 410 | OccupationType - (X041 410)
LEURDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( COLPORTEUR / Colporteur (*) / Colporteur (*) )
OccupationType | 1100 | OccupationType - (X041 1100)
Leuven Coded value in Zetelnummer van de verzekeraar ( ->)  
( Leuven / Leuven / Leuven )
InsurerBranchType | 30 | InsurerBranchType - (A012 30)
Leuven Coded value in Schadebeheer - zetel ( ->)  
( Leuven / Leuven / Leuven )
ClaimManagementBranchType | 30 | ClaimManagementBranchType - (C001 30)
leuven Coded value in afzender - zetel ( ->)  
( leuven / Leuven / Leuven )
SenderOfficeSeatType | 30 | SenderOfficeSeatType - (Z211 30)
leuven Coded value in bestemmeling - zetel ( ->)  
( leuven / Leuven / Leuven )
DestineeBranchType | 30 | DestineeBranchType - (Z311 30)
Leuven Coded value in Derden - zetel schadebeheer ( ->)  
( Leuven / Leuven / Leuven )
AdversaryManagementBranchType | 30 | AdversaryManagementBranchType - (C115 30)
LEUVEN Coded value in Zone van lokale politie ( ->)  
( LEUVEN / LEUVEN / LEUVEN )
PoliceCoveredZoneCode | 5388 | PoliceCoveredZoneCode - (C244 5388)
Leven Coded value in Specialiteit van het agentschap ( ->)  
( Assurances Vie / Leben / Life )
IntermediarySpecialtyType | 2 | IntermediarySpecialtyType - (A46F 2)
Leven Entity ( ->) Als dekking. Hetgeen de waarborg voorziet in geval van (over)leven van de verzekerde op de einddatum van de waarborg. 
( Vie / Leben / Life )
| LifeCover | - ( 011)
Leven Entity ( ->) Overeenkomst (waarborg) krachtens dewelke een partij een in geld waardeerbare prestatie (nl. een premie) betaalt die ineens verschuldigd is of die periodiek vervalt opdat de andere partij, aan de eerste of aan derden die de eerste aanwijst, hetzij een kapitaal hetzij een rente zou uitkeren, wanneer een gebeurtenis zich voordoet die in betrekking staat tot het overlijden of tot het nog steeds in leven zijn van één of meerdere personen. 
( Vie / Lebensversicherung / Life insurance )
| GeneralLifeGuarantee | - ( 100)
Leven Coded value in Tak ( ->)  
( Vie / Leben / Life )
BranchType | 1 | BranchType - (A500 1)
Leven actuele res. Entity ( ->) Leven actuele reserve. Als dekking. Laat toe, binnen een waarborg leven, de reeds opgebouwde reserve weer te geven. 
( Vie réserve actuelle / Leben tatsächliche reserve / Life current reserve )
| LifeCurrentReserveCover | - ( 012)
Leven en beleggingen Coded value in Domein (Verzekeringen) ( ->) Definitie ....
De notie domein ondergaat veel invloed van de -Indeling van de risico's per groep van activiteit en per tak- van het CBFA. Zie de bijlage 1 aan het Koninklijk Besluit van 22.02.1991. De website van het CBFA publiceert een officieuze en recente coördinatie van de teksten, afgesloten in november 2006.
Op basis van het K.B. van 22.02.1991 - Algemeen reglement betreffende de contrôle op de verzekeringsondernemingen - Bijlage 1 - Indeling van de risico's per groep van activiteit en per tak - Groep van activitieiten leven;
de 21 - levensverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschats- en geboorteverzekeringen;
de 22 - bruidsschats- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen;
de 24 - de in Ierland en het Verenigd Koninkrijk bestaande permanent health insurance;
de 25 - tontineverrichtingen (soort van lijfrenteverzekering; enige personen brengen een kapitaal bijeen en genieten daarvan de rente; sterft er een, dan valt zijn aandeel aan de overigen toe, terwijl bij het overlijden van de laatste het kapitaal het eigendom wordt van de Staat, of van andere instellingen).
PG Leven-Individuele : wijziging van - Klassiek leven en tak 21 - naar - Leven, beleggingen -, nu inbegrepen;
de 23 - levens-, bruidsschats- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen;
de 26 - kapitalisatieverrichtingen. 
( Vie et placements / Klassische Lebensversicherungen und Sparte 21 / Life and investments )
DomainType | 01 | DomainType - (X916 01)
Leven en beleggingen Coded value in IBP Product Domain Code ( ->) Definitie ....
De notie domein ondergaat veel invloed van de -Indeling van de risico's per groep van activiteit en per tak- van het CBFA. Zie de bijlage 1 aan het Koninklijk Besluit van 22.02.1991. De website van het CBFA publiceert een officieuze en recente coördinatie van de teksten, afgesloten in november 2006.
Op basis van het K.B. van 22.02.1991 - Algemeen reglement betreffende de contrôle op de verzekeringsondernemingen - Bijlage 1 - Indeling van de risico's per groep van activiteit en per tak - Groep van activitieiten leven;
de 21 - levensverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschats- en geboorteverzekeringen;
de 22 - bruidsschats- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen;
de 24 - de in Ierland en het Verenigd Koninkrijk bestaande permanent health insurance;
de 25 - tontineverrichtingen (soort van lijfrenteverzekering; enige personen brengen een kapitaal bijeen en genieten daarvan de rente; sterft er een, dan valt zijn aandeel aan de overigen toe, terwijl bij het overlijden van de laatste het kapitaal het eigendom wordt van de Staat, of van andere instellingen).
PG Leven-Individuele : wijziging van - Klassiek leven en tak 21 - naar - Leven, beleggingen -, nu inbegrepen;
de 23 - levens-, bruidsschats- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen;
de 26 - kapitalisatieverrichtingen. 
( Vie et placements / Klassische Lebensversicherungen und Sparte 21 / Life and investments )
IBPProductDomainType | X916-01 | IBPProductDomainType - (IBP3 X916-01)
Leven en Varia Coded value in Specialiteit van het agentschap ( ->)  
( Assurances Vie et Divers / Leben und Sonstiges / Life and miscellaneous )
IntermediarySpecialtyType | 3 | IntermediarySpecialtyType - (A46F 3)
Leven gereduceerd Entity ( ->) Leven gereduceerd kapitaal. Als dekking. Binnen een waarborg leven (of overlijden) worden reserves opgebouwd, via de bijdragen (premies) door de verzekeringnemer. Deze kan de bijdragen stopzetten, en vanaf dan via de waarborg de reserve uitputten, mits de gepaste verlaging van de waarborg. De dekking laat hier toe dergelijke (lagere) waarborg te beschrijven, hoofdzakelijk het (lagere) bedrag. 
( Vie capital reduit / Leben verringerte Kapital / Life decreased capital )
| LifeDecreasedCapitalCover | - ( 013)
Leven Groep i.v.m. Beleggingsfondsen Coded value in Polistype ( ->) Hier horen de groepsverzekeringen waarin de premiebesteding gekoppeld wordt aan beleggingsfondsen. 
( Vie Groupe liée à un fonds d'investissement / Leben Gruppe i.V.m. Anlagefonds / Group Life - Unit Linked )
ContractPolicyType | 170 | ContractPolicyType - (A502 170)
Leven Groep loontrekkenden Coded value in Polistype ( ->) Betreft de afspraken tussen werkgever, werknemers en verzekeraar om aan de hand van verzekeringen (leven, overlijden, en aanvullend invaliditeit en/of hospitalisatie) extra legale voordelen voor de werknemers tot stand te brengen. De prestaties kunnen va 
( Vie Groupe salariés / Leben Arbeitnehmergruppe / Group Life Insurance (employees) )
ContractPolicyType | 160 | ContractPolicyType - (A502 160)
Levens-, bruidsschats- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen Coded value in Tak-Kode FSMA ( ->) Levens-, bruidsschats- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen. (Groep van activiteiten "leven") 
( Assurances sur la vie, assurances de nuptialité et de natalité liées à des fonds d'investissement / Life, marriage and birth, funds related / Life, marriage and birth, funds related )
BranchNBBType | 23 | BranchNBBType - (A509 23)
Levenslange levensverzekering Entity ( ->) Waarborg - Verzekering die slechts afloopt ter gelegenheid van het overlijden van de verzekerde en waarbij de maatschappij zich ertoe verbindt op het ogenblik van het overlijden een overeengekomen bedrag te betalen. Er is dus (in tegenstelling tot de tijdelijke verzekering overlijden) steeds een prestatie van de verzekeraar. 
( Assurance vie "Vie Entière" / Sterbensversicherung (Lebenslänglich) / Permanent decease insurance )
| LifelongDecease | - ( 123)
Levensverrichtingen volgens wetgeving van een Lid-Staat Entity ( ->) Koninklijk Besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen. Belgisch Staatsblad van 11 april 1991. Bijlage I. 29. De in de wetgeving op de sociale verzekering omschreven en bedoelde verrichtingen in verband met de duur van het leven van de mens, voor zover deze in overeenstemming zijn met de wetgeving van een Lid-Staat, en door verzekeringsondernemingen voor eigen risico worden verricht of beheerd. 
( Opérations vie suivant législation d'un Etat membre / Leben-Geschäfts nach den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats / Life operations according to legislation of a Member State )
| BnbLifeFollowingMemberStateLaw | - ( )
Levensverzekeringen Entity ( ->) Koninklijk Besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen. Belgisch Staatsblad van 11 april 1991. Bijlage I. 21. Levensverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschats- en geboorteverzekeringen. 
( Assurances sur la vie / Lebensversicherung / Life Insurance )
| BnbLife | - ( )
Levensverzekeringen Coded value in Tak-Kode FSMA ( ->) Levensverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschats- en geboorteverzekeringen. (Groep van activiteiten "leven") 
( Assurances sur la vie / Leben / Life insurance )
BranchNBBType | 21 | BranchNBBType - (A509 21)
Levensverzekeringen met beleggingsfondsen Entity ( ->) Koninklijk Besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen. Belgisch Staatsblad van 11 april 1991. Bijlage I. 23. Levens-, bruidsschats- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen. 
( Assurances sur la vie avec fonds d'investissement / Lebensversicherung mit Investmentfonds / Life insurance with investment funds )
| BnbLifeWithInvestmentfunding | - ( )
LEVERAAR (BAKFIETS MET MOTOR) Coded value in Type beroep ( ->)  
( LIVREUR (TRIPORTEUR A MOTEUR) / Livreur(TriporteurAMoteur) (*) / Livreur(TriporteurAMoteur) (*) )
OccupationType | 1564 | OccupationType - (X041 1564)
Leverancier verzekering Entity ( ->) Partij-rol. Identificeert een betrokkene, verzekeraar of tussenpersoon. 
( Fournisseur de l'assurance / Versicherungs-Anbieter / Insurance provider )
| InsuranceProvider | - ( )
Leveranciersafhankelijkheid Entity ( ->) Als dekking. In technische verzekeringen of in handel. Het zakenciijfer en of de winst hangen af van een regelmatige aanvoer van te verwerken grondstoffen en dergelijke. 
( Dépend.de fourniss. / Lieferantenabhängigkeit / Dependence on suppliers )
| DependenceOnSuppliersCover | - ( 083)
Leveranciersafhankelijkheid Entity ( ->) Waarborg ter compensatie van de bedrijfsschade die de verzekerde lijdt, als gevolg van een gedekt schadegeval bij één van zijn leveranciers. 
( Dépendance de fournisseur / Lieferantenabhängigkeit / Dependence on suppliers )
| SuppliersDependencyGuarantee | - ( 379)
Levering - Terugname Entity ( ->) Als dekking. In exploitatie, de (tijdelijke) levering, opstelling, onderhoud, afbraak en terugname van installaties en materieel. (kerstverlichting, signalisatie, (feest-)tenten, werfmaterieel, ...)  
( Pose-dépose / Versand - Rückzug / Delivery - Withdrawal )
| DeliveryWithdrawalCover | - ( 114)
LEXICOGRAAF Coded value in Type beroep ( ->)  
( LEXICOGRAPHE / Lexicographe (*) / Lexicographe (*) )
OccupationType | 555 | OccupationType - (X041 555)
Libanese Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( libanaise / libanesische / Lebanese )
NationalityType | RL | NationalityType - (A121 RL)
Libanese Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( libanaise / von Libanon / libanaise (*) )
NationalityType | LB | NationalityType - (A121 LB)
Libanon Coded value in Landcode ( ->)  
( Liban / Libanon / Lebanon )
CountryType | LB | CountryType - (519B LB)
libanon Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( liban / Libanon / Lebanon )
VictimFATNationalityType | 258 | VictimFATNationalityType - (CL2B 258)
liberia Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( liberia / Liberia / Liberia )
VictimFATNationalityType | 318 | VictimFATNationalityType - (CL2B 318)
Liberiaanse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( libérienne / liberianische / Libian )
NationalityType | LR | NationalityType - (A121 LR)
Liberië Coded value in Landcode ( ->)  
( Libéria / Liberia / Liberia )
CountryType | LR | CountryType - (519B LR)
libie Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( libye / Libyen / Libya )
VictimFATNationalityType | 353 | VictimFATNationalityType - (CL2B 353)
Libië Coded value in Landcode ( ->)  
( Libye / Libyen / Libya )
CountryType | LAR | CountryType - (519B LAR)
Libische Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( libyen / libysche / Libian )
NationalityType | LAR | NationalityType - (A121 LAR)
LICENTIAAT IN DE NATUURKUNDE Coded value in Type beroep ( ->)  
( LICENCIE EN PHYSIQUE / LicencieEnPhysique (*) / LicencieEnPhysique (*) )
OccupationType | 106 | OccupationType - (X041 106)
LICENTIAAT IN DE SCHEIKUNDE Coded value in Type beroep ( ->)  
( LICENCIE EN CHIMIE / LicencieEnChimie (*) / LicencieEnChimie (*) )
OccupationType | 104 | OccupationType - (X041 104)
LICENTIAAT IN DE TANDHEELKUNDE Coded value in Type beroep ( ->)  
( LICENCIE EN SCIENCES DENTAIRES / LicencieEnSciencesDentaires (*) / LicencieEnSciencesDentaires (*) )
OccupationType | 190 | OccupationType - (X041 190)
LICENTIAAT LESGEVER Coded value in Type beroep ( ->)  
( LICENCIE CHARGE DE COURS / LicencieChargeDeCours (*) / LicencieChargeDeCours (*) )
OccupationType | 238 | OccupationType - (X041 238)
Lichamelijk gebrek Entity ( ->) Als verklaring. 
( Défaut physique / Physischen Defekt / Physical defect )
| PhysicalDefectDeclaration | - (QRS 5V66)
Lichamelijk of geestelijk aanpassing Coded value in Voorzorgsmaatregelen (tegen ongeval) ( ->)  
( Adaptation physique ou psychique / Körperliche oder geistige Anpassung / Physical or mental adjustment )
PreventionMeasureType | 25 | PreventionMeasureType - (CQ94 25)
Lichamelijk of geestelijk aanpassing Coded value in Preventie - preventieve maatregelen - ko ( ->)  
( Adaptation physique ou psychique / Körperliche oder geistige Anpassung / Physical or mental adjustment )
PreventionMeasureType2 | 25 | PreventionMeasureType2 - (CQ95 25)
Lichamelijke ongevallen Coded value in Index type ( ->)  
( Accidents corporels / Körperliche Unfälle / Physical accidents )
IndexType | C | IndexType - (X024 C)
Lichamelijke schade Entity ( ->) Als dekking. De aantasting van de fysieke integriteit van een persoon, het lichamelijk letsel. (Zie ook MOA+192 Aansprakelijkheid lichamelijke schade.) 
( Domm.corporels / Körperlicher Schaden / Physical damages )
| PhysicalDamagesCover | - ( 102)
Lichamelijke schade Entity ( ->) Identificeert een verlies ( geleden schade ). Een schade-eiser (DPT) geeft de geleden schade (DAM) op, en binnen deze opgave zal hij eveneens het object dat de schade onderging (DOD) vermelden. Het gaat hier over (menselijke) kwetsuren of erger. 
( Dommage corporel / Körperlicher Schaden / Physical injury )
| PhysicalInjury | - ( 002)
Lichamelijke schade derden veroorzaakt door gebouw Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Dommages corporels tiers causés par bâtiment / Körperliche Schäden Dritter, durch Gebäude verursacht / Bodily harm of third party due to building )
ClaimCircumstanceType | 375 | ClaimCircumstanceType - (C221 375)
Lichamelijke schade derden veroorzaakt door inhoud Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Dommages corporels tiers causés par contenu / Körperliche Schäden Dritter, durch Inhalt verursacht / Bodily harm of third party due to contents )
ClaimCircumstanceType | 376 | ClaimCircumstanceType - (C221 376)
Lichamelijke schade derden veroorzaakt door stoep Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Dommages corporels tiers causés par trottoir / Körperliche Schäden Dritter, durch Stufe verursacht / Bodily harm of third party due to pavement )
ClaimCircumstanceType | 377 | ClaimCircumstanceType - (C221 377)
LICHTDRUKKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( PHOTOTYPISTE / Phototypiste (*) / Phototypiste (*) )
OccupationType | 2837 | OccupationType - (X041 2837)
Lichte luchtvaart Coded value in Polistype ( ->) Als polistype voorbehouden aan de polissen die kleinere vliegtuigen, helikopters en sporttoestellen tot voorwerp hebben en aan polissen die de aansprakelijkheid rond het licht vliegwezen verzekeren. Hieronder worden in voorkomend geval tevens begrepen de  
( Aviation légère / Heeresflieger / Light aviation )
ContractPolicyType | 872 | ContractPolicyType - (A502 872)
Lichte materialen Coded value in Constructietype ( ->) Constructie opgetrokken uit hoofdzakelijk brandbare materialen, en/of waarvan de stabiliteit niet alleen door de materialen bepaald wordt. 
( Matériaux légers / Leichte Materialien / Light materials )
ConstructionType | 3 | ConstructionType - (3V12 3)
Lichte pantser Coded value in Type van het voertuig volgens DIV ( ->)  
( Véhicule léger blindé / Leichtes Panzerfahrzeug / Light armor (*) )
VehicleType | BP | VehicleType - (5003 BP)
Lichte prefab Coded value in Type préfab ( ->)  
( Préfabriqué léger / Vorgefertigt - Licht / Light prefabricated )
BuildingPrefabType | 2 | BuildingPrefabType - (3V1C 2)
Lichte vrachtwagen Coded value in Groeptype van het voertuig ( ->)  
( Véhicule utilitaire leger / Leichter Lkw / Light Truck )
VehicleGroupType | LCV | VehicleGroupType - (563D LCV)
Lichte vrachtwagen (MTM minder dan 3500 kg) Coded value in Type van het voertuig volgens DIV ( ->)  
( Camionnette (MMA moins que 3500 kg) / Leichter Lkw (ZHG unter 3500 kg) / Light lorry (MMA below 3500 kg) )
VehicleType | CT | VehicleType - (5003 CT)
Lichte Vrachtwagens Coded value in Polistype ( ->) Als polistype voorbehouden aan polissen die enkel lichte vrachtwagens verzekeren. Inbegrepen de aanhangwagens die deze voertuigen mogen trekken. 
( Camionnettes / Kleine Lastwagen / Vans )
ContractPolicyType | 530 | ContractPolicyType - (A502 530)
Lichtensteinse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( lichtensteinoise / liechtensteinische / Lichtensteiner )
NationalityType | FL | NationalityType - (A121 FL)
LICHTMATROOS (BINNENSCHEEPVAART) Coded value in Type beroep ( ->)  
( NOVICE (NAVIGATION FLUVIALE) / Novice(NavigationFluviale) (*) / Novice(NavigationFluviale) (*) )
OccupationType | 1526 | OccupationType - (X041 1526)
LICHTMATROOS (VISSERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( NOVICE (PECHE) / Novice(Peche) (*) / Novice(Peche) (*) )
OccupationType | 1269 | OccupationType - (X041 1269)
Lichtreclame Entity ( ->) Als dekking. Zoals daar zijn de constructies van neonbuizen, lichtbakken met opdruk, assemblages met led's en dergelijke. 
( Enseigne lumineuse / Elektrisches Licht Zeichen / Electric light sign )
| ElectricLightSignCover | - ( 074)
Lichtstraten Entity ( ->) Als dekking. Binnen een waarborg kan soms, van het geheel gewaarborgde, het gedeelte "lichtstraten" specifieke informatie vereisen. (Lichtstraten, koepels, glazen overkappingen, enz.) 
( Toiture vitrée / Oberlicht / Skylight )
| SkylightCover | - ( 077)
Lid Entity ( ->) De betrokkene (PTY) is een voetbalclub, en deze (RPT) is lid van de club. Geldig voor alle soorten organisaties waar men van leden spreekt. 
( Membre / Mitglied / Member )
| Member | - ( 317)
LID VAN DE BESTENDIGE DEPUTATIE Coded value in Type beroep ( ->)  
( MEMBRE DE LA DEPUTATION PERMANENTE / MembreDeLaDeputationPermanente (*) / MembreDeLaDeputationPermanente (*) )
OccupationType | 717 | OccupationType - (X041 717)
LID VAN DE CULTURELE RAAD Coded value in Type beroep ( ->)  
( MEMBRE DU CONSEIL CULTUREL / MembreDuConseilCulturel (*) / MembreDuConseilCulturel (*) )
OccupationType | 724 | OccupationType - (X041 724)
LID VAN DE GEWESTRAAD Coded value in Type beroep ( ->)  
( MEMBRE DU CONSEIL REGIONAL / MembreDuConseilRegional (*) / MembreDuConseilRegional (*) )
OccupationType | 723 | OccupationType - (X041 723)
LID VAN DE SENAAT Coded value in Type beroep ( ->)  
( MEMBRE DU SENAT / MembreDuSenat (*) / MembreDuSenat (*) )
OccupationType | 712 | OccupationType - (X041 712)
LID VAN HET PROVINCIAAL COLLEGE Coded value in Type beroep ( ->)  
( MEMBRE DU COLLEGE PROVINCIAL / MembreDuCollegeProvincial (*) / MembreDuCollegeProvincial (*) )
OccupationType | 716 | OccupationType - (X041 716)
LID VAN HET SCHEPENCOLLEGE Coded value in Type beroep ( ->)  
( MEMBRE DU COLLEGE ECHEVINAL / MembreDuCollegeEchevinal (*) / MembreDuCollegeEchevinal (*) )
OccupationType | 721 | OccupationType - (X041 721)
Lidkaart Entity ( ->) Kaart die het lidmaatschap van een vereniging of groep bewijst. 
( Carte de membre / Ausweis / Membership card )
| MembershipCard | - ( 008)
Lidmaatschap Touring Club Belgium Attribute of Persoon (fysiek) ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Codification : Lidmaatschap Touring Club Belgium / A136 / -> )
( Affiliation Touring Club Belgium / Zugehörigkeit Touring Club Belgien / Touring Club Belgium membership )
PhysicalPerson | TouringClubBelgiumTypeCode | MembershipTouringClubType - (ATT A136)
Liechtenstein Coded value in Landcode ( ->)  
( Liechtenstein / Liechtenstein / Liechtenstein )
CountryType | FL | CountryType - (519B FL)
liechtenstein Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( liechtenstein / Liechtenstein / Liechtenstein )
VictimFATNationalityType | 118 | VictimFATNationalityType - (CL2B 118)
LIEDJESZANGER Coded value in Type beroep ( ->)  
( CHANSONNIER / Chansonnier (*) / Chansonnier (*) )
OccupationType | 451 | OccupationType - (X041 451)
liege Coded value in afzender - zetel ( ->)  
( liege / Liège / Liège )
SenderOfficeSeatType | 40 | SenderOfficeSeatType - (Z211 40)
liege Coded value in bestemmeling - zetel ( ->)  
( liege / Liège / Liège )
DestineeBranchType | 40 | DestineeBranchType - (Z311 40)
Liège Coded value in Derden - zetel schadebeheer ( ->)  
( Liège / Liège / Liège )
AdversaryManagementBranchType | 40 | AdversaryManagementBranchType - (C115 40)
Liège (*) Coded value in Bijhuis, code ( ->)  
( Succursale de Liège / Liège (*) / Liège (*) )
SeatSubsidiaryIdentificationType | 40 | SeatSubsidiaryIdentificationType - (X076 40)
Lier Coded value in Zone van lokale politie ( ->)  
( Lier / Lier / Lier )
PoliceCoveredZoneCode | 5360 | PoliceCoveredZoneCode - (C244 5360)
LIERBEDIENER (MIJNEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MACHINISTE DE TREUIL (MINES) / MachinisteDeTreuil(Mines) (*) / MachinisteDeTreuil(Mines) (*) )
OccupationType | 1746 | OccupationType - (X041 1746)
lieren Coded value in Type gebruikte materieel ( ->)  
( treuils / Winden / winches )
ActivityEquipmentType | 214 | ActivityEquipmentType - (CQ79 214)
LIERMACHINIST (MIJNEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONDUCTEUR DE TREUIL (MINES) / ConducteurDeTreuil(Mines) (*) / ConducteurDeTreuil(Mines) (*) )
OccupationType | 1747 | OccupationType - (X041 1747)
Lift Entity ( ->) Stoffelijk voorwerp - Meestal in een gebouw, een middel voor verticaal transport van mensen of goederen. 
( Ascenseur / Aufzug / Elevator )
| Elevator | - ( )
Lift en goederenlift Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Ascenceur et monte-charge / Personen- und Güteraufzug / Lift and hoist )
ClaimCircumstanceType | 424 | ClaimCircumstanceType - (C221 424)
Liftback Coded value in Type model ( ->)  
( Liftback / Liftback / Liftback )
VehicleModelType | 4 | VehicleModelType - (5612 4)
liften, goederenliften Coded value in Type gebruikte materieel ( ->)  
( ascenseurs, monte-charge / Personen- und Güteraufzug / Lift and hoist )
ActivityEquipmentType | 213 | ActivityEquipmentType - (CQ79 213)
LIFTJONGEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( LIFTIER / Liftier (*) / Liftier (*) )
OccupationType | 3843 | OccupationType - (X041 3843)
LIJFWACHT Coded value in Type beroep ( ->)  
( GARDIEN N.C.A. / GardienN.C.A. (*) / GardienN.C.A. (*) )
OccupationType | 3746 | OccupationType - (X041 3746)
LIJKDRAGER Coded value in Type beroep ( ->)  
( CROQUE-MORT / Croque-Mort (*) / Croque-Mort (*) )
OccupationType | 3898 | OccupationType - (X041 3898)
Lijkwagen Coded value in Type van het voertuig volgens DIV ( ->)  
( Corbillard / Leichenwagen / Hearse )
VehicleType | SD | VehicleType - (5003 SD)
Lijkwagen Coded value in Gebruik van het voertuig ( ->)  
( Corbillard / Leichenwagen / Hearse )
VehicleUsageType | 74 | VehicleUsageType - (5200 74)
Lijkwagen (*) Coded value in Type van het voertuig volgens DIV ( ->)  
( Corbillard (*) / Leichenwagen / Hearse )
VehicleType | CL | VehicleType - (5003 CL)
LIJMER (BOEKBINDERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( COLLEUR (RELIURE) / Colleur(Reliure) (*) / Colleur(Reliure) (*) )
OccupationType | 2868 | OccupationType - (X041 2868)
LIJMSTRIJKER (RUBBER) Coded value in Type beroep ( ->)  
( FRICTIONNEUR (CAOUTCHOUC) / Frictionneur(Caoutchouc) (*) / Frictionneur(Caoutchouc) (*) )
OccupationType | 3450 | OccupationType - (X041 3450)
LIJNENTREKKER (ARTIKELEN IN PAPIER) Coded value in Type beroep ( ->)  
( TRACEUR (ARTICLES EN PAPIER) / Traceur(ArticlesEnPapier) (*) / Traceur(ArticlesEnPapier) (*) )
OccupationType | 3362 | OccupationType - (X041 3362)
LIJNPILOOT Coded value in Type beroep ( ->)  
( PILOTE DE LIGNE / PiloteDeLigne (*) / PiloteDeLigne (*) )
OccupationType | 1532 | OccupationType - (X041 1532)
LIJSTENMAKER (HOUT) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ENCADREUR (BOIS) / Encadreur(Bois) (*) / Encadreur(Bois) (*) )
OccupationType | 2614 | OccupationType - (X041 2614)
LIKEURSTOKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( LIQUORISTE / Liquoriste (*) / Liquoriste (*) )
OccupationType | 3120 | OccupationType - (X041 3120)
Limiet one-day clin. Entity ( ->) Als dekking. De hospitalisatie voor één dag. (Daar waar een reguliere hospitalisatie minimaal één overnachting omvat.) 
( One-day clinique / Ein-Tages-Klinik / One-day clinic )
| OneDayClinicCover | - ( 043)
Limousine Coded value in Marktsegment van het voertuig ( ->) 20140124: Alpina B7 / Aston Martin Rapide / Audi A6 en A7 en A8 / Bentley Mulsanne en Continental Flying Spur / BMW 6 Gran Coupé en 7 / Infiniti M / Jaguar XF en XJ / Lancia Thema / Lexus LS / Maserati Ghibli en Quattroporte / Mercedes CLS en S / Porsche Panamera / Rolls-Royce Ghost en Phantom / Tesla S / VW Phaeton  
( Limousine / Limousine / Limousine )
VehicleMarketSegmentType | F | VehicleMarketSegmentType - (563E F)
Linkerflank Coded value in Raakpunten - schadelijder ( ->)  
( Côté gauche / Linke Flanke / Left Flank )
EventAccidentReportCollisionContactsOwnType | 5 | EventAccidentReportCollisionContactsOwnType - (CP30 5)
Linkerflank Coded value in Raakpunten - derde ( ->)  
( Côté gauche / Linke Flanke / Left Flank )
EventAccidentReportCollisionContactsThirdType | 5 | EventAccidentReportCollisionContactsThirdType - (CPC0 5)
Linkerflank Coded value in Raakpunten - expertise ( ->)  
( Côté gauche / Linke Flanke / Left Flank )
AssessmentContactPointsType | 5 | AssessmentContactPointsType - (CPC2 5)
LINKSTER-KETTELAARSTER Coded value in Type beroep ( ->)  
( REBROUSSEUSE-LISSEUSE / Rebrousseuse-Lisseuse (*) / Rebrousseuse-Lisseuse (*) )
OccupationType | 1908 | OccupationType - (X041 1908)
LINNENJUFFROUW Coded value in Type beroep ( ->)  
( LINGERE (HOTEL) / Lingere(Hotel) (*) / Lingere(Hotel) (*) )
OccupationType | 3786 | OccupationType - (X041 3786)
LINNENNAAISTER (CONFECTIE) Coded value in Type beroep ( ->)  
( LINGERE (CONFECTION) / Lingere(Confection) (*) / Lingere(Confection) (*) )
OccupationType | 2039 | OccupationType - (X041 2039)
LINNENNAAISTER (WASSERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( LINGERE (BLANCHISSERIE) / Lingere(Blanchisserie) (*) / Lingere(Blanchisserie) (*) )
OccupationType | 3889 | OccupationType - (X041 3889)
LINOTYPIST (DRUKKERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( LINOTYPISTE (IMPRIMERIE) / Linotypiste(Imprimerie) (*) / Linotypiste(Imprimerie) (*) )
OccupationType | 2823 | OccupationType - (X041 2823)
LIQUIDATOR VAN ONDERNEMINGEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( LIQUIDATEUR DE SOCIETES / LiquidateurDeSocietes (*) / LiquidateurDeSocietes (*) )
OccupationType | 519 | OccupationType - (X041 519)
liter Coded value in Eenheid ( ->) Liter, volume besloten in een kubus van 10 x 10 x 10 centimeter 
( litre / liter / liter )
MeasureUnitType | 004 | MeasureUnitType - (X049 004)
LITHOGRAAF (DRUKKERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( GRAVEUR (IMPRIMERIE) / Graveur(Imprimerie) (*) / Graveur(Imprimerie) (*) )
OccupationType | 2852 | OccupationType - (X041 2852)
Litouwen Coded value in Landcode ( ->)  
( Lituanie / Litauen / Lithuania )
CountryType | LT | CountryType - (519B LT)
Litouws Coded value in Taalcode van de betrokkene ( ->)  
( Lituanien / Litauisch / Lithuanian )
PartyInvolvedLanguageType | 16 | PartyInvolvedLanguageType - (A10T 16)
Litouwse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( lituanienne / litauische / Lithuanian )
NationalityType | LT | NationalityType - (A121 LT)
Litt. E Entity ( ->) Waarborg - Dekking van schade aan goederen ten gevolge van een gekarakteriseerd ongeval gedurende het transport en/of gedurende het verblijf in transit, zoals beschreven in litt. E van de zeevaartpolis van Antwerpen. 
( Litt. E / Antwerpens Meerespolitik Litt. E / Antwerp Maritime Litt. E )
| MaritimeAntwerpLittEGuarantee | - ( 804)
Litt. I Entity ( ->) Waarborg - Verzekering die enkel de gevaren uit litt. I van de maritieme polis van Antwerpen dekt. 
( Litt. I / Antwerpens Meerespolitik Litt. I / Antwerp Maritime Litt. I )
| MaritimeAntwerpLittIGuarantee | - ( 805)
Localisatie garage tov. het gebouw Attribute of Garage ( ->) Code die aanduidt of de garage zich binnen de muren van het gebouw bevindt.  
( Codification : Localisatie garage tov. het gebouw / 3V73 / -> )
( Localisation du garage par rapport du bâtiment / Lokalisierung der Garage bezüglich das Gebäude / Localization of the garage with respect to the building )
Garage | GarageToHouseLocationCode | BuildingGarageSituationType - (ATT 3V73)
Localisering Coded value in Type beweging DISCOVER ( ->)  
( Localisation / Lokalisierung / Localising )
DiscoverActionType | 3 | DiscoverActionType - (Z270 3)
Localisering gestolen voertuig Entity ( ->) Gebeurtenis. Een gestolen voertuig is terug gevonden op een bepaalde plaats. 
( Localisation d'un véhicule volé / Lokalizierung zerstholenes Fahrzeug / Localisation of a stolen vehicle )
| VehicleLocalisationIncident | - ( 991)
Localisering kwetsuren/verwondingen Attribute of Lichamelijke schade ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Localisering kwetsuren/verwondingen / CQ57 / -> )
( Localisation des lésions / Stelle von die Verletzung / Location of the injuries )
PhysicalInjury | InjuryLocationCode | EventAccidentInjuriesLocationType - (ATT CQ57)
Localisering voertuig Entity ( ->) (in het Engels:) A process of any kind having influence on an insurance issue (contract, claim, premium notification, ...). 
( Localisation d'un véhicule / Fahrzeug suchen / Locate vehicle )
| VehicleLocalisationAction | - ( 004)
Lock-out Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Lock-out / Aussperrung / Lock-out )
ClaimCircumstanceType | 346 | ClaimCircumstanceType - (C221 346)
LOCOMOTIEFMACHINIST (MIJNEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( COUPEUR DE VOIES (MINES) / CoupeurDeVoies(Mines) (*) / CoupeurDeVoies(Mines) (*) )
OccupationType | 1748 | OccupationType - (X041 1748)
LOCOMOTIEFMACHINIST (MIJNEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MACHINISTE DE LOCOMOTIVES (MINES) / MachinisteDeLocomotives(Mines) (*) / MachinisteDeLocomotives(Mines) (*) )
OccupationType | 1749 | OccupationType - (X041 1749)
Logdeal Entity ( ->) De Exchange_with_log is een procedure eigen aan Assurnet2 die een notariëel spoor vastlegt voor het uitgewisselde bericht. Zie : Assurnet-doc-server -- Documentation -- Client-serveur -- Exchange-with-log.doc (die documentatie dateert van 19.09.1996). 
( Logdeal / Logdeal / Logdeal )
| Logdeal | - ( )
Logdeal Coded value in Enveloptype ( ->) De Exchange_with_log is een procedure eigen aan Assurnet/2 die een notariëel spoor vastlegt voor het uitgewisselde bericht. Zie : Assurnet-doc-server - Documentation - Client-serveur - Exchange-with-log.doc (die documentatie dateert van 19.09.1996). 
( Logdeal / Logdeal (*) / Logdeal (*) )
MessageEnvelopeType | 002 | MessageEnvelopeType - (X925 002)
LOGER (HOUT, LOMPEN) (PAPIERBRIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( DEFILEUR DE CHIFFONS (PATE A PAPIER) / DefileurDeChiffons(PateAPapier) (*) / DefileurDeChiffons(PateAPapier) (*) )
OccupationType | 3311 | OccupationType - (X041 3311)
LOGOPEDIST Coded value in Type beroep ( ->)  
( LOGOPEDE / Logopede (*) / Logopede (*) )
OccupationType | 1404 | OccupationType - (X041 1404)
Lokale politie Coded value in Type tussenkomende overheid ( ->)  
( Police locale / Lokale Polizei / Local Police )
EventAccidentAuthorityInterveningType | 1 | EventAccidentAuthorityInterveningType - (C240 1)
LOKALE POLITIE MECHELEN Coded value in Zone van lokale politie ( ->)  
( LOKALE POLITIE MECHELEN / LOKALE POLITIE MECHELEN / LOKALE POLITIE MECHELEN )
PoliceCoveredZoneCode | 5358 | PoliceCoveredZoneCode - (C244 5358)
Lokale politiezone Coded value in Juridisch statuut ( ->) Kruispuntbank : codes rechtsvormen : 413. 
( Police locale / Lokale Polizei / Local Police )
PersonLegalStatusType | 84 | PersonLegalStatusType - (A130 84)
Lokale politiezone Coded value in Juridisch statuut ( ->) Kruispuntbank : codes rechtsvormen : 155. 
( Police locale / Lokale Polizei / Local Police )
PersonLegalStatusType | 61 | PersonLegalStatusType - (A130 61)
Lokalen bezet Attribute of Diefstal ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : Diefstal - lokalen bezet ? / CM64 / -> )
( Locaux occupés / Zimmer besetzt / Rooms occupied )
TheftOrBurglary | RoomsOccupiedIndicator | TheftRoomOccupiedIndicator - (BIN CM64)
LOKEREN Coded value in Zone van lokale politie ( ->)  
( LOKEREN / LOKEREN / LOKEREN )
PoliceCoveredZoneCode | 5434 | PoliceCoveredZoneCode - (C244 5434)
LOKETBEDIENDE Coded value in Type beroep ( ->)  
( GUICHETIER / Guichetier (*) / Guichetier (*) )
OccupationType | 824 | OccupationType - (X041 824)
LOKPOL Coded value in Juridisch statuut - afkorting ( ->)  
( POLLOC / LP / LP )
PersonLegalStatusShortType | 84 | PersonLegalStatusShortType - (A134 84)
LOKPOL Coded value in Juridisch statuut - afkorting ( ->)  
( POLLOC / LP / LP )
PersonLegalStatusShortType | 61 | PersonLegalStatusShortType - (A134 61)
LOMMEL Coded value in Zone van lokale politie ( ->)  
( LOMMEL / LOMMEL / LOMMEL )
PoliceCoveredZoneCode | 5371 | PoliceCoveredZoneCode - (C244 5371)
LOMPENKOOPMAN Coded value in Type beroep ( ->)  
( MARCHAND DE "LOQUES" / MarchandDe"Loques" (*) / MarchandDe"Loques" (*) )
OccupationType | 1103 | OccupationType - (X041 1103)
LOMPENREINIGER (PAPIERBRIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( DEPOUSSIEREUR DE PAILLE (PATE A PAPIER) / DepoussiereurDePaille(PateAPapier) (*) / DepoussiereurDePaille(PateAPapier) (*) )
OccupationType | 3303 | OccupationType - (X041 3303)
LOMPENSNIJDER (PAPIERBRIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( DECOUPEUR DE BOIS (PATE A PAPIER) / DecoupeurDeBois(PateAPapier) (*) / DecoupeurDeBois(PateAPapier) (*) )
OccupationType | 3307 | OccupationType - (X041 3307)
LOMPENSORTEERDER (PAPIERBRIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( TRIEUR DE CHIFFONS (PATE A PAPIER) / TrieurDeChiffons(PateAPapier) (*) / TrieurDeChiffons(PateAPapier) (*) )
OccupationType | 3305 | OccupationType - (X041 3305)
LOMPENSTUIVER (PAPIERBRIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( DELISSEUR DE CHIFFONS (PATE A PAPIER) / DelisseurDeChiffons(PateAPapier) (*) / DelisseurDeChiffons(PateAPapier) (*) )
OccupationType | 3301 | OccupationType - (X041 3301)
LOODGIETER Coded value in Type beroep ( ->)  
( PLOMBIER / Plombier (*) / Plombier (*) )
OccupationType | 2465 | OccupationType - (X041 2465)
loodgieters en buizenfitters Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( plombiers et tuyauteurs / Klempner und Pipe-Monteure / Plumbers and pipe fitters )
InsuredOccupationType | 76600 | InsuredOccupationType - (2111 76600)
Loods Coded value in Bestemming van het gebouw ( ->)  
( Hangar / Schuppen / shed )
BuildingAllocationType | 8 | BuildingAllocationType - (3172 8)
LOODS (BINNENSCHEEPVAART) Coded value in Type beroep ( ->)  
( PILOTE (NAVIGATION FLUVIALE) / Pilote(NavigationFluviale) (*) / Pilote(NavigationFluviale) (*) )
OccupationType | 1499 | OccupationType - (X041 1499)
LOODS (PLEZIERVAART) Coded value in Type beroep ( ->)  
( PILOTE (NAVIGATION PLAISANCE) / Pilote(NavigationPlaisance) (*) / Pilote(NavigationPlaisance) (*) )
OccupationType | 1500 | OccupationType - (X041 1500)
LOODS (ZEEVAART) Coded value in Type beroep ( ->)  
( PILOTE (NAVIGATION MARITIME) / Pilote(NavigationMaritime) (*) / Pilote(NavigationMaritime) (*) )
OccupationType | 1488 | OccupationType - (X041 1488)
Loods in baksteen en pannen Coded value in Aard gebouw ( ->)  
( Hangar en briques et tuiles / Schuppen in Ziegel und Pfannen / Shed in brick and roof tiles )
BuildingType | 07 | BuildingType - (3173 07)
LOODZETTER (GEKLEURDE RAMEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( METTEUR SOUS PLOMB (VITRAUX) / MetteurSousPlomb(Vitraux) (*) / MetteurSousPlomb(Vitraux) (*) )
OccupationType | 2756 | OccupationType - (X041 2756)
LOOGBEREIDER (PAPIERBRIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( PREPARATEUR DE LESSIVE (PATE A PAPIER) / PreparateurDeLessive(PateAPapier) (*) / PreparateurDeLessive(PateAPapier) (*) )
OccupationType | 3308 | OccupationType - (X041 3308)
LOOGBRANDER (PAPIERBRIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( BRULEUR DE LESSIVE (PATE A PAPIER) / BruleurDeLessive(PateAPapier) (*) / BruleurDeLessive(PateAPapier) (*) )
OccupationType | 3309 | OccupationType - (X041 3309)
LOOIER (HUIDEN, LEDER) Coded value in Type beroep ( ->)  
( TANNEUR (PEAUX - CUIR) / Tanneur(Peaux-Cuir) (*) / Tanneur(Peaux-Cuir) (*) )
OccupationType | 3480 | OccupationType - (X041 3480)
Loon- en weddetrekkende Coded value in Fiscaal statuut ( ->)  
( Salarié / Lohn- und Gehaltsempfänger / Employee )
FiscalStatusType | 11 | FiscalStatusType - (A175 11)
Loonmassa (arbeiders) Attribute of Wettelijk persoon ( ->) Bevat een bedrag. 
( Codification : / / -> )
( Masse salariale (ouvriers) / Totales Gehalt (Arbeiter) / Total salary (workers) )
LegalPerson | WorkersSalaryTotalAmount | - (MOA 131)
Loonmassa (bedienden) Attribute of Wettelijk persoon ( ->) Bevat een bedrag. 
( Codification : / / -> )
( Masse salariale (employés) / Totales Gehalt (Bedienten) / Total salary (employees) )
LegalPerson | WhiteCollarEmployeesSalaryTotalAmount | - (MOA 132)
Loonmassa beperkt tot het wettelijke plafond Attribute of Groep personen - gemeenschap ( ->) Dat deel van de totale loonmassa, dat de cumul is van (het deel van) elk salaris dat onder het wettelijk plafond zit.  
( Codification : / / -> )
( Masse salariale limité au plafond légal / Lohnsumme beschränkt auf die gesetzliche Obergrenze / Salary total up-to legal limit )
Community | SalaryTotalUptoLegalLimit | - (MOA 176)
Loonmassa die het wettelijke plafond overschrijdt Attribute of Groep personen - gemeenschap ( ->) Dat deel van de totale loonmassa, dat de cumul is van het deel van elk salaris dat boven het wettelijk plafond zit.  
( Codification : / / -> )
( Masse salariale excédent le plafond légal / Lohnsumme die die gesetzliche Obergrenze überschreitet / Salary total in excess of legal limit )
Community | SalaryTotalInExcessOfLegalLimit | - (MOA 177)
LOOPJONGEN (BERICHTEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( GARCON DE COURSE (COMMUNICATIONS) / GarconDeCourse(Communications) (*) / GarconDeCourse(Communications) (*) )
OccupationType | 1670 | OccupationType - (X041 1670)
LOOPJONGEN (OPENBARE DIENST) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MESSAGER (SERVICE PUBLIC) / Messager(ServicePublic) (*) / Messager(ServicePublic) (*) )
OccupationType | 890 | OccupationType - (X041 890)
LOOPJONGEN (PRIVE) Coded value in Type beroep ( ->)  
( COURSIER (PRIVE) / Coursier(Prive) (*) / Coursier(Prive) (*) )
OccupationType | 925 | OccupationType - (X041 925)
Lopend Coded value in Status van de polis ( ->) het contract is gewoon in voege en kent stilzwijgende hernieuwing. 
( En cours / Laufende / Underway )
ContractStatusType | 1 | ContractStatusType - (A003 1)
Lopend contract Coded value in Bewerkingscode VERIDASS ( ->)  
( Contrat en cours / Laufender Vertrag / Ongoing contract )
VeridassTransactionType | 00 | VeridassTransactionType - (Z230 00)
Lopende Coded value in Toestand van het dossier ( ->)  
( En cours / Laufende / Underway )
ClaimFileStatusType | 3 | ClaimFileStatusType - (C051 3)
Lopende tot Coded value in Status van de polis ( ->) WGN 2011-10 : de datum van afloop (DTM+138) is dan verplicht aanwezig. 
( En cours, jusqu'au / Bis / Valid until )
ContractStatusType | 6 | ContractStatusType - (A003 6)
Lopende, vanaf 1ste betaling Coded value in Status van de polis ( ->) PG Leven-Individuele 12.06.2008 : producten Universal Life en dergelijke : nemen aanvang na een eerste betaling; de status wijzigt dan op dat ogenblik naar -lopende- zonder meer. 
( En cours, dés 1er paiement / Laufende - ab 1. Zahlung / Valid from 1st payment onwards )
ContractStatusType | 5 | ContractStatusType - (A003 5)
LOSHAKER (MIJNEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( DECROCHEUR (MINES) / Decrocheur(Mines) (*) / Decrocheur(Mines) (*) )
OccupationType | 1757 | OccupationType - (X041 1757)
LOSMAKER (TABAK) Coded value in Type beroep ( ->)  
( EFFEUILLEUR (TABAC) / Effeuilleur(Tabac) (*) / Effeuilleur(Tabac) (*) )
OccupationType | 3374 | OccupationType - (X041 3374)
LOSMAKER (WALSERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( DECOLLEUR (LAMINOIR) / Decolleur(Laminoir) (*) / Decolleur(Laminoir) (*) )
OccupationType | 2320 | OccupationType - (X041 2320)
LOSSER (HAVEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( PELLETEUR (PORTS) / Pelleteur(Ports) (*) / Pelleteur(Ports) (*) )
OccupationType | 3671 | OccupationType - (X041 3671)
LOSSER (WAGON, VRACHTWAGEN, VLIEGTUIG) Coded value in Type beroep ( ->)  
( DECHARGEUR (WAGON - CAMION - AVION) / Dechargeur(Wagon-Camion-Avion) (*) / Dechargeur(Wagon-Camion-Avion) (*) )
OccupationType | 3680 | OccupationType - (X041 3680)
Lot van het wrak Attribute of Taxatie in totaal verlies ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Lot van het wrak / CP34 / -> )
( Sort de l'épave / Schicksal der Wracks / Destiny of the wreck )
TotalLoss | WreckDestinyCode | WreckDestinyType - (ATT CP34)
LOVERTJESWERKSTER Coded value in Type beroep ( ->)  
( PAILLETEUSE / Pailleteuse (*) / Pailleteuse (*) )
OccupationType | 2114 | OccupationType - (X041 2114)
LOWAZONE Coded value in Zone van lokale politie ( ->)  
( LOWAZONE / LOWAZONE / LOWAZONE )
PoliceCoveredZoneCode | 5422 | PoliceCoveredZoneCode - (C244 5422)
LPG Coded value in Scheepsmotor - Brandstof ( ->) Liquified petrol gas 
( LPG / LPG / LPG )
WaterVehicleEngineFuelType | 03 | WaterVehicleEngineFuelType - (5805 03)
LPG Coded value in Type brandstof ( ->)  
( LPG / LPG / LPG )
VehicleFuelType | 3 | VehicleFuelType - (5015 3)
LPG Coded value in Type hybride ( ->) Liquified petrol gas. 
( LPG / LPG / LPG )
VehicleEngineHybridType | 30 | VehicleEngineHybridType - (561E 30)
LPG Coded value in Soort brandstof ( ->)  
( LPG / LPG / LPG )
VehicleFuelType2 | 3 | VehicleFuelType2 - (5618 3)
LPG en benzine Coded value in Type hybride ( ->)  
( LPG et essence / LPG und Benzin / LPG and petrol )
VehicleEngineHybridType | 31 | VehicleEngineHybridType - (561E 31)
LPG en Bio-ethanol (E85) en benzine Coded value in Type hybride ( ->)  
( LPG et Bio-ethanol (E85) et essence / LPG und Bio-ethanol (E85) und Benzin / LPG and Bio-ethanol (E85) and petrol )
VehicleEngineHybridType | 3A | VehicleEngineHybridType - (561E 3A)
Ltd. (= Limited) Coded value in Juridisch statuut (buitenland) ( ->)  
( Ltd. (= Limited) / Ltd. (= Limited) / Ltd. (=Limited) )
PersonLegalStatusAbroadType | 4 | PersonLegalStatusAbroadType - (A133 4)
Ltd. (Limited) Coded value in V-nemer-werkgever-jur.statuut (buitenl.) ( ->)  
( Ltd. (Limited) / Ltd. (= Limited) / Ltd. (Limited) )
PersonEmployerAbroadLegalType | 4 | PersonEmployerAbroadLegalType - (A1CT 4)
LUCHTFOTOMEETKUNDIGE Coded value in Type beroep ( ->)  
( PHOTOGRAMMETRE (GEOMETRE) / Photogrammetre(Geometre) (*) / Photogrammetre(Geometre) (*) )
OccupationType | 96 | OccupationType - (X041 96)
LUCHTHAVENCONTROLEUR Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONTROLEUR D'AEROPORT / ControleurD'Aeroport (*) / ControleurD'Aeroport (*) )
OccupationType | 1598 | OccupationType - (X041 1598)
Luchtkussenvaartuig Coded value in Vaartuig - type ( ->)  
( Aéroglisseur / Aeroglisseur / Hovercraft )
WaterVehicleType | 04 | WaterVehicleType - (5801 04)
LUCHTTRAFIEKVERKEERSLEIDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONTROLEUR TRAFIC AERIEN / ControleurTraficAerien (*) / ControleurTraficAerien (*) )
OccupationType | 1601 | OccupationType - (X041 1601)
Luchtvaart Coded value in Reis - type ( ->)  
( Navigation aérienne / Luftfahrt / By air )
TripType | 2 | TripType - (8040 2)
LUCHTVAARTHOSTESS Coded value in Type beroep ( ->)  
( AIRHOSTESS / Airhostess (*) / Airhostess (*) )
OccupationType | 3925 | OccupationType - (X041 3925)
luchtvaarthostessen Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( hotesses de l'air, stewards et garcon / Luft-Hostessen / Air hostesses )
InsuredOccupationType | 94200 | InsuredOccupationType - (2111 94200)
LUCHTVAARTKELNER Coded value in Type beroep ( ->)  
( STEWARD(ESS) / Steward(Ess) (*) / Steward(Ess) (*) )
OccupationType | 3926 | OccupationType - (X041 3926)
LUCHTVAARTNAVIGATOR Coded value in Type beroep ( ->)  
( NAVIGATEUR (AVION) / Navigateur(Avion) (*) / Navigateur(Avion) (*) )
OccupationType | 1535 | OccupationType - (X041 1535)
Luchtvaarttuig(en) Entity ( ->) Object - Tuig dat aangewend wordt voor de verplaatsing van personen of goederen door de lucht. 
( Engin(s) aérien(s) / Luftfahrzeug(e) / Aircraft(s) )
| AirVehicle | - ( )
Luchtvaartuigcasco Coded value in Tak-Kode FSMA ( ->) Alle schade die eraan toegebracht wordt. (Groep van activiteiten "niet-leven") 
( Corps de véhicules aériens / Hull, aircrafts / Hull, aircrafts )
BranchNBBType | 05 | BranchNBBType - (A509 05)
Luchtvaartuigcasco Entity ( ->) Koninklijk Besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen. Belgisch Staatsblad van 11 april 1991. Bijlage I. 5. Luchtvaartuigcasco. Alle schade die eraan toegebracht wordt. 
( Corps de véhicules aériens / Flugzeuge casco / Aircraft casco )
| BnbAircraftDamage | - ( )
Luchtvaartverzekering Entity ( ->) Koninklijk Besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen. Belgisch Staatsblad van 11 april 1991. Bijlage II. D. Luchtvaartverzekering, bestaande uit de takken "Luchtvaartuig casco", "B.A. luchtvaartuigen", alsook de verzekeringen "Vervoerde personen" en "Vervoerde goederen", die er betrekking op hebben. 
( Assurance aviation / Luftfahrt Versicherung / Aviation insurance )
| BnbBranchGroupAviationinsurance | - ( )
LUCIFERMAKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( ALLUMETTIER / Allumettier (*) / Allumettier (*) )
OccupationType | 3587 | OccupationType - (X041 3587)
Luik Coded value in Zetelnummer van de verzekeraar ( ->)  
( Liège / Lüttich / Liège )
InsurerBranchType | 40 | InsurerBranchType - (A012 40)
Luik Coded value in Schadebeheer - zetel ( ->)  
( Liège / Lüttich / Liège )
ClaimManagementBranchType | 40 | ClaimManagementBranchType - (C001 40)
LUITENANT (STRIJDMACHT) Coded value in Type beroep ( ->)  
( LIEUTENANT (FORCES ARMEES) / Lieutenant(ForcesArmees) (*) / Lieutenant(ForcesArmees) (*) )
OccupationType | 3953 | OccupationType - (X041 3953)
Lunch Coded value in Soort voordeel in natura ( ->) In Frankrijk, een lichte maaltijd, voornamelijk op recepties. Eveneens; een receptie waarop lichte maaltijden kunnen worden genuttigd. Eveneens; een (licht) middagmaal. 
( Lunch / Mittagessen / Lunch )
AdvantageInKindType | 1 | AdvantageInKindType - (CQ4Z 1)
Luxemburg Coded value in Nationaliteit van de bestuurder ( ->)  
( Luxembourg / Luxembourg (*) / Luxembourg (*) )
DriverNationalityType | L | DriverNationalityType - (5122 L)
luxemburg Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( luxembourg / Luxemburg / Luxembourg )
VictimFATNationalityType | 113 | VictimFATNationalityType - (CL2B 113)
Luxemburg Coded value in Landcode van de bestuurder ( ->)  
( Luxembourg / Luxemburg / Luxembourg )
DriverCountryType | L | DriverCountryType - (5109 L)
Luxemburg Coded value in Landcode van de risicoligging ( ->)  
( Luxembourg / Luxemburg / Luxembourg )
RiskObjectLocationCountryCode | L | RiskObjectLocationCountryCode - (3009 L)
Luxemburg Coded value in Producent - landcode ( ->)  
( Luxembourg / Luxemburg / Luxembourg )
IntermediaryCountryType | L | IntermediaryCountryType - (A469 L)
Luxemburg Coded value in V-nemer- domicil.- landcode ( ->)  
( Luxembourg / Luxemburg / Luxembourg )
PolicyHolderDomicileCountryType | L | PolicyHolderDomicileCountryType - (A189 L)
Luxemburg Coded value in Landcode ( ->)  
( Luxembourg / Luxemburg / Luxembourg )
CountryType | L | CountryType - (519B L)
Luxemburgse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( luxembourgoise / uxemburgische / Luxembourger )
NationalityType | L | NationalityType - (A121 L)
Luxueuze villa Coded value in Type woning - detail ( ->) Vrijstaande constructie met meerdere verdiepingen, met een uitzonderlijk hoge graad van afwerking, dienstig voor de huisvesting van personen samenlevend in familiaal verband. 
( Villa luxueuse / Luxusvilla / Luxurious villa )
BuildingResidenceDetailType | 14 | BuildingResidenceDetailType - (3171 14)
LYRISCH ARTIEST Coded value in Type beroep ( ->)  
( ARTISTE LYRIQUE / ArtisteLyrique (*) / ArtisteLyrique (*) )
OccupationType | 480 | OccupationType - (X041 480)