> Dictionary > Per letter ...
SYNTAX INDEPENDENT COMPONENTS

Implementation Related Components

Dictionary : M...
Name (sorted asc.) Type Definition - (Codelist) - (Translations) Technically XML - (Edifact)
m Coded value in Eenheid ( ->) meter 
( m / m / m )
MeasureUnitType | 008 | MeasureUnitType - (X049 008)
M.S.B. Coded value in Code bericht ( ->)  
( M.S.B. / Schaden-Meldung / Claims message )
MessageType | C11 | MessageType - (Z000 C11)
m-1 Coded value in Eenheid ( ->) een getal per meter 
( m-1 / m-1 / m-1 )
MeasureUnitType | 020 | MeasureUnitType - (X049 020)
m2 Coded value in Eenheid ( ->) vierkante meter 
( m2 / m2 / m2 )
MeasureUnitType | 007 | MeasureUnitType - (X049 007)
maagdeneilanden Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( iles vierges / Jungferninseln / Virgin Islands )
VictimFATNationalityType | 486 | VictimFATNationalityType - (CL2B 486)
Maagdeneilanden (Britse) Coded value in Landcode ( ->)  
( Îles Vierges Britanniques / Britische Jungferninseln / Virgin Islands, British )
CountryType | VG | CountryType - (519B VG)
Maagdeneilanden (V.S.) Coded value in Landcode ( ->)  
( Îles Vierges des Etats-Unis / Amerikanische Jungferninseln / Virgin Islands (U.S.) )
CountryType | VI | CountryType - (519B VI)
MAAIER Coded value in Type beroep ( ->)  
( FAUCHEUR / Faucheur (*) / Faucheur (*) )
OccupationType | 1196 | OccupationType - (X041 1196)
Maaimachine (*) Coded value in Type van het voertuig volgens DIV ( ->)  
( Moissonneuse (*) / Mähmaschine (*) / Combine-harvester )
VehicleType | MM | VehicleType - (5003 MM)
Maalderijen en ondernemingen van roggebloem Coded value in Paritair comité ( ->)  
( Meuneries et entreprises de fleurs de seigle / 118.01.00 (*) / Rye flour mills and industries )
JointCommitteeType | 1180100 | JointCommitteeType - (A139 1180100)
Maand.afh.vergoeding Entity ( ->) Maandelijkse afhankelijkheidsvergoeding. Als dekking. Hulp van derden in het geval van een (blijvende) invaliditeit. Meestal (levenslang) regelmatige prestaties of diensten te leveren, aan het slachtoffer of aan zijn naasten. 
( Indemn.mens.dépendance. / Monatliche Vergütung in Abhängigkeit / Monthly dependency allowance )
| MonthlyDependencyAllowanceCover | - ( 039)
Maandelijks Coded value in Betaalfrequentie (Splitsingscode) ( ->) De inning op premievervaldag heeft elke maand plaats. 
( Mensuel / Monatlich / Monthly )
PaymentFrequencyType | 4 | PaymentFrequencyType - (A325 4)
Maandelijks Coded value in Hypothecaire referte-index, periodiciteit ( ->)  
( Mensuel / Monatlich / Monthly )
MortgageReferenceIndexPeriodicityType | 4 | MortgageReferenceIndexPeriodicityType - (0420 4)
Maandelijkse storting Coded value in Inningswijze igv inning door producent ( ->) De klant betaalt iedere maand een afgesproken bedrag. Het bedrag is een berekening die de makelaar zelf heeft uitgevoerd. 
( Mensualisation / Monatliche Einzahlung / Monthly deposit )
PremiumNotificationCollectionIntermediaryType | 3 | PremiumNotificationCollectionIntermediaryType - (B002 3)
Maandelijkse storting Coded value in Inningswijze tegenover klant ( ->) De klant betaalt iedere maand een afgesproken bedrag. Het bedrag is bepaald op basis van een berekening die de makelaar zelf heeft uitgevoerd. 
( Mensualisation / Monatliche Einzahlung / Monthly deposit )
PremiumNotificationCollectionClientType | 3 | PremiumNotificationCollectionClientType - (A60B 3)
Maanden Coded value in Slachtoffer - kode periode beroepsancien ( ->)  
( Mois / Monate / Months )
VictimProfessionSeniorityType2 | 4 | VictimProfessionSeniorityType2 - (CQ23 4)
Maanden Coded value in Slachtoffer - kode periode anc.beroep ( ->)  
( Mois / Monate / Months )
VictimProfessionSeniorityType | 4 | VictimProfessionSeniorityType - (CQ29 4)
Maanden Coded value in Andere voordelen - periodiciteit 2 ( ->)  
( Mois / Monate / Months )
AdvantagesOtherPeriodicityType2 | 4 | AdvantagesOtherPeriodicityType2 - (CQH3 4)
Maanden Coded value in Andere voordelen - periodiciteit 1 ( ->)  
( Mois / Monate / Months )
AdvantagesOtherPeriodicityType | 4 | AdvantagesOtherPeriodicityType - (CQG3 4)
Maanden Coded value in Slachtoffer - kode periode ancienniteit ( ->)  
( Mois / Monate / Months )
VictimEmployedSeniorityType | 4 | VictimEmployedSeniorityType - (CQ25 4)
Maanden Coded value in Slachtoffer - kode periode ancienniteit ( ->)  
( Mois / Monate / Months )
VictimBranchEmployedSeniorityType | 4 | VictimBranchEmployedSeniorityType - (CQ27 4)
Maasmechelen Coded value in Zone van lokale politie ( ->)  
( Maasmechelen / Maasmechelen / Maasmechelen )
PoliceCoveredZoneCode | 5387 | PoliceCoveredZoneCode - (C244 5387)
MAASSTER (TEXTIEL) Coded value in Type beroep ( ->)  
( REMAILLEUSE (TEXTILES) / Remailleuse(Textiles) (*) / Remailleuse(Textiles) (*) )
OccupationType | 2004 | OccupationType - (X041 2004)
MAATHEMDENMAAKSTER Coded value in Type beroep ( ->)  
( CHEMISIERE / Chemisiere (*) / Chemisiere (*) )
OccupationType | 2037 | OccupationType - (X041 2037)
Maatregelen na schade Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Mesures après sinistre / Maßnahmen nach Schadensfall / Post-claim measures )
| PostClaimMeasuresDeclaration | - (QRS 5V04)
Maatregelen na schade Attribute of Andere schadegevallen in referteperiode ( ->) Beschrijving van de maatregelen die na een schadegeval getroffen zijn. 
( Codification : / / -> )
( Mesures après sinistre / Maßnahmen nach Schadensfall / Post-claim measures )
PreviousClaimDeclaration | PostClaimMeasureText | - (FTX 016)
MAATSCHAPPELIJK ASSISTENT Coded value in Type beroep ( ->)  
( AUXILIAIRE SOCIAL / AuxiliaireSocial (*) / AuxiliaireSocial (*) )
OccupationType | 520 | OccupationType - (X041 520)
maatschappelijke helpers Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( auxiliaires sociaux, assistants socia / soziale Helfer / social helpers )
InsuredOccupationType | 09200 | InsuredOccupationType - (2111 09200)
Maatschappij Coded value in Inningswijze contantkwijting ( ->)  
( Compagnie / Gesellschaft / Insurer )
PremiumNotificationCollectionType | 3 | PremiumNotificationCollectionType - (A602 3)
Maatschappij Coded value in Inningwijze termijnkwijting tussenvervaldag ( ->)  
( Compagnie / Gesellschaft / Company )
PremiumNotificationCollectionDueDateType | 3 | PremiumNotificationCollectionDueDateType - (A603 3)
Maatschappij Coded value in Inningswijze termijnkwijting ( ->)  
( Compagnie / Gesellschaft / Company )
CollectionModeType | 3 | CollectionModeType - (A600 3)
Maatschappij Coded value in Inningswijze van de kwijting ( ->)  
( Compagnie / Gesellschaft / Company )
InvoiceCollectionType | 3 | InvoiceCollectionType - (B003 3)
Maatschappij Coded value in Adresgegevens op kwijting ( ->)  
( Compagnie / Gesellschaft / Insurer )
PremiumNotificationAddressType | 3 | PremiumNotificationAddressType - (A604 3)
Maatschappij Coded value in Type beheer ( ->)  
( Compagnie / Gesellschaft / Company )
ClaimManagementType | 2 | ClaimManagementType - (C050 2)
Maatschappij Coded value in Hoedanigheid van de -ontdekker- ( ->)  
( Compagnie / Gesellschaft / Company )
CapacityVehicleFinderType | 5 | CapacityVehicleFinderType - (C1A9 5)
Maatschappij Coded value in Oorsprong expertiseaanvraag ( ->)  
( Compagnie / Gesellschaft / Company )
AssessmentRequestOriginType | C | AssessmentRequestOriginType - (C418 C)
Maatschappij Coded value in Type gegevensinvoerder ( ->)  
( Compagnie / Gesellschaft / Company )
PersonDataEntryOperatorType | C | PersonDataEntryOperatorType - (C4A7 C)
Maatschappij Coded value in Oorsprong van de opzegging ( ->)  
( Compagnie / Gesellschaft / Company )
ContractCancellationOriginType | 2 | ContractCancellationOriginType - (A314 2)
Maatschappij Coded value in Stuur bijkomende zending naar de aangeduide bestemmeling ( ->)  
( Compagnie / Gesellschaft / Company )
SubmissionAddedRecipientType | C | SubmissionAddedRecipientType - (C4CB C)
Maatschappij Coded value in Oorsprong laatste wijziging plafond directe betaling ( ->)  
( Compagnie / Gesellschaft / Company )
PaymentLimitAdversaryChangeOriginType | C | PaymentLimitAdversaryChangeOriginType - (CP24 C)
Maatschappij Coded value in Sender type, coded ( ->)  
( Compagnie / Versicherer / Company )
MessageSenderOrDestineeType | 2 | MessageSenderOrDestineeType - (X927,X928 2)
Maatschappij Coded value in Verzender van het document ( ->)  
( Compagnie / Gesellschaft / Company )
DocumentSenderType | C | DocumentSenderType - (C4CA C)
Maatschappij coöperante Coded value in Sender type, coded ( ->)  
( Compagne coopératrice / CooperatingInsurer (*) / Cooperating company )
MessageSenderOrDestineeType | 21 | MessageSenderOrDestineeType - (X927,X928 21)
Maatschappij informatie Coded value in IBP Category Object Code ( ->)  
( Information compagnie / Company information / Company information )
IBPCategoryObjectType | IBPC-01 | IBPCategoryObjectType - (IBP1 IBPC-01)
Maatschappij klant Coded value in Sender type, coded ( ->)  
( Compagnie cliente / Versicherer ... / Company, client )
MessageSenderOrDestineeType | 24 | MessageSenderOrDestineeType - (X927,X928 24)
Maatschappij klant - LR Coded value in Sender type, coded ( ->)  
( Compagnie cliente - LR / Versicherer ... / Company, client, LR )
MessageSenderOrDestineeType | 23 | MessageSenderOrDestineeType - (X927,X928 23)
Maatschappij tegenpartij Coded value in Stuur bericht aan aangeduide bestemmeling ( ->)  
( Compagnie tiers / Gesellschaft gegen Partei / Company counterparty )
MessageSendToRecipientType | E | MessageSendToRecipientType - (C4C1 E)
Maatschappij van verzekerde heeft RDR-overeenk. onderschr. Attribute of Verkeersongeval ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : Heeft Mij v/verz.RDR overeenk.onderschr? / C062 / -> )
( La compagnie de l'assuré a adhéré aux conventions RDR / Die Gesellschaft des Versicherten hat das RDR-Abkommen beach / The insured's company has respected Kfk conventions )
TrafficAccident | OpponentInsurerKfkConventionSubscriptionIndicator | InsurerConventionKfkIndicator - (BIN C062)
Maatschappijspecifieke identificatiecode voertuig Attribute of Voertuig ( ->) Maatschappij-specifieke sleutel die een voertuig identificeert. 
( Codification : / / -> )
( Code d'identification véhicule spécifique à la compagnie / Versicherers Fahrzeugidentifizierungscode / Company vehicle identification code )
Vehicle | InsurerVehicleIdentifier | - (RFF 035)
Maatschappijspecifieke waarde Coded value in Identificatie waardenlijst ( ->)  
( Valeur spécifique à la compagnie / Gesellschaftsspezifischer Wert / Specific value to the company )
Telebib2ListType | 002 | Telebib2ListType - (X901 002)
macaco Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( macao / Macau / Macau )
VictimFATNationalityType | 281 | VictimFATNationalityType - (CL2B 281)
Macau Coded value in Landcode ( ->)  
( Macao / Macau / Macau )
CountryType | MO | CountryType - (519B MO)
Macause Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( de Macao / macauische / Macaoan )
NationalityType | MO | NationalityType - (A121 MO)
Macedonië Coded value in Landcode ( ->)  
( Macédoine / Mazedonien / Macedonia )
CountryType | MK | CountryType - (519B MK)
Macedonische Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( macédoine / mazedonische / Macedonian )
NationalityType | MK | NationalityType - (A121 MK)
Machine Coded value in Soort voorwerp (zaak) ( ->)  
( Machine / Maschine / Machinery )
InsuranceObjectObjectType | 57 | InsuranceObjectObjectType - (9900 57)
MACHINEBEDIENER (BANKETBAKKERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONDUCTEUR DE MACHINE - CONFISERIE / ConducteurDeMachine-Confiserie (*) / ConducteurDeMachine-Confiserie (*) )
OccupationType | 3075 | OccupationType - (X041 3075)
MACHINEBEDIENER (BEDRUKKEN MET FIGUREN, BOEKEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONDUCTEUR DE MACHINE (GAUFRAGE - LIVRES) / ConducteurDeMachine(Gaufrage-Livres) (*) / ConducteurDeMachine(Gaufrage-Livres) (*) )
OccupationType | 2902 | OccupationType - (X041 2902)
MACHINEBEDIENER (BEREIDING VAN VIS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONDUCTEUR DE MACHINE A LA PREPARATION DU POISSON / ConducteurDeMachineALaPreparationDuPoisson (*) / ConducteurDeMachineALaPreparationDuPoisson (*) )
OccupationType | 3100 | OccupationType - (X041 3100)
MACHINEBEDIENER (BEREIDING VAN VLEES) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONDUCTEUR DE MACHINE A LA PREPARATION DE LA VIANDE / ConducteurDeMachineALaPreparationDeLaViande (*) / ConducteurDeMachineALaPreparationDeLaViande (*) )
OccupationType | 3098 | OccupationType - (X041 3098)
MACHINEBEDIENER (BESCHUITBAKKERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONDUCTEUR DE MACHINE - BISCUITERIE / ConducteurDeMachine-Biscuiterie (*) / ConducteurDeMachine-Biscuiterie (*) )
OccupationType | 3073 | OccupationType - (X041 3073)
MACHINEBEDIENER (BROOD) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONDUCTEUR DE MACHINE - PAIN / ConducteurDeMachine-Pain (*) / ConducteurDeMachine-Pain (*) )
OccupationType | 3071 | OccupationType - (X041 3071)
MACHINEBEDIENER (CHOCOLADE) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONDUCTEUR DE MACHINE - CHOCOLAT / ConducteurDeMachine-Chocolat (*) / ConducteurDeMachine-Chocolat (*) )
OccupationType | 3074 | OccupationType - (X041 3074)
MACHINEBEDIENER (FOTOGRAFISCHE AFDRUKKEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONDUCTEUR DE MACHINE, TIRAGE PHOTOGRAPHIES / ConducteurDeMachine,TiragePhotographies (*) / ConducteurDeMachine,TiragePhotographies (*) )
OccupationType | 2898 | OccupationType - (X041 2898)
MACHINEBEDIENER (FOTOGRAFISCHE VERGROTING) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONDUCTEUR DE MACHINE, AGRANDISSEMENT PHOTOGRAPHIES / ConducteurDeMachine,AgrandissementPhotographies (*) / ConducteurDeMachine,AgrandissementPhotographies (*) )
OccupationType | 2899 | OccupationType - (X041 2899)
MACHINEBEDIENER (ONTWIKKELEN VAN DE FILM) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONDUCTEUR DE MACHINE POUR DEVELOPPEMENT DE FILM / ConducteurDeMachinePourDeveloppementDeFilm (*) / ConducteurDeMachinePourDeveloppementDeFilm (*) )
OccupationType | 2897 | OccupationType - (X041 2897)
MACHINEBEDIENER (PATISSERIE) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONDUCTEUR DE MACHINE - PATISSERIE / ConducteurDeMachine-Patisserie (*) / ConducteurDeMachine-Patisserie (*) )
OccupationType | 3072 | OccupationType - (X041 3072)
MACHINEBEDIENER (VERVAARDIGEN VAN HANDTASSEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONDUCTEUR DE MACHINE (FABRICATION SACS A MAIN) / ConducteurDeMachine(FabricationSacsAMain) (*) / ConducteurDeMachine(FabricationSacsAMain) (*) )
OccupationType | 2207 | OccupationType - (X041 2207)
MACHINEBEDIENER (VERVAARDIGEN VAN SCHOENEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONDUCTEUR DE MACHINE POUR LA FABRICATION DES CHAUSSURES / ConducteurDeMachinePourLaFabricationDesChaussures (*) / ConducteurDeMachinePourLaFabricationDesChaussures (*) )
OccupationType | 2206 | OccupationType - (X041 2206)
MACHINEBEDIENER (VERVAARDIGEN VAN VALIEZEN, KOFFERS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONDUCTEUR DE MACHINE (FABRICATION VALISES, MALLES) / ConducteurDeMachine(FabricationValises,Malles) (*) / ConducteurDeMachine(FabricationValises,Malles) (*) )
OccupationType | 2208 | OccupationType - (X041 2208)
MACHINEBEDIENER (VERVAARDIGEN VAN ZADELS, HARNASSEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONDUCTEUR DE MACHINE (FABRICATION SELLES, HARNAIS) / ConducteurDeMachine(FabricationSelles,Harnais) (*) / ConducteurDeMachine(FabricationSelles,Harnais) (*) )
OccupationType | 2215 | OccupationType - (X041 2215)
MACHINEBEDIENER (VERVAARDIGING FOTOGRAFISCHE FILMEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONDUCTEUR DE MACHINE, FABRICATION FILMS PHOTOGRAPHIQUES / ConducteurDeMachine,FabricationFilmsPhotographiques (*) / ConducteurDeMachine,FabricationFilmsPhotographiques (*) )
OccupationType | 2900 | OccupationType - (X041 2900)
Machinebreuk Entity ( ->) Waarborg ter dekking van onvoorziene en plotse schade aan een of meerdere machines in werking of in rust, tijdens demonteren, verplaatsen of opnieuw monteren. 
( Bris de machine / Maschinen Aufschlüsselung / Broken machine )
| BrokenMachineGuarantee | - ( 911)
Machinebreuk Coded value in Polistype ( ->) Als polistype voorbehouden aan de polissen die de schade aan een machine, meerdere machines of een machinepark tot voorwerp hebben. Daarbij vormen de externe beschadigingen (zoals stoten, botsen, verkeerde manipulatie, enz.) en mogelijk ook de interne bre 
( Bris de machines / Maschinenbruch / Machinery breakdown )
ContractPolicyType | 911 | ContractPolicyType - (A502 911)
Machines Entity ( ->) Als dekking. Binnen een waarborg kan soms, van het geheel gewaarborgde, het gedeelte "machines" specifieke informatie vereisen. 
( Machines / Maschinen / Machines )
| MachinesCover | - ( 064)
Machines en toestellen Entity ( ->) Stoffelijk voorwerp - Apparaat, ontworpen met een specifiek doel en een specifiek gebruik. 
( Machines et appareils / Maschinen und Geräte / Machines and appliances )
| MachineryOrAppliances | - ( )
MACHINIST (BINNENSCHEEPVAART) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MACHINISTE (NAVIGATION FLUVIALE) / Machiniste(NavigationFluviale) (*) / Machiniste(NavigationFluviale) (*) )
OccupationType | 1527 | OccupationType - (X041 1527)
MACHINIST (BOUWWERKMACHINES N.E.V.) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MACHINISTE (MACHINES DE CONSTRUCTION N.C.A.) / Machiniste(MachinesDeConstructionN.C.A.) (*) / Machiniste(MachinesDeConstructionN.C.A.) (*) )
OccupationType | 3647 | OccupationType - (X041 3647)
MACHINIST (ENERGIECENTRALE) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MACHINISTE (CENTRALE ENERGIE) / Machiniste(CentraleEnergie) (*) / Machiniste(CentraleEnergie) (*) )
OccupationType | 3624 | OccupationType - (X041 3624)
MACHINIST (GRONDWERKMACHINES N.E.V.) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MACHINISTE (MACHINES DE TERRASSEMENT N.C.A.) / Machiniste(MachinesDeTerrassementN.C.A.) (*) / Machiniste(MachinesDeTerrassementN.C.A.) (*) )
OccupationType | 3648 | OccupationType - (X041 3648)
MACHINIST (HEFWERKTUIG, LOOPBRUG, WINDAS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MACHINISTE (APPAREIL DE LEVAGE, PONT MOBILE, TREUIL) / Machiniste(AppareilDeLevage,PontMobile,Treuil) (*) / Machiniste(AppareilDeLevage,PontMobile,Treuil) (*) )
OccupationType | 3636 | OccupationType - (X041 3636)
MACHINIST (KETEL, POMP, VASTE MOTOR, COMPRESSOR) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MACHINISTE (CHAUDIERE, POMPE, MOTEUR FIXE, COMPRESSEUR) / Machiniste(Chaudiere,Pompe,MoteurFixe,Compresseur) (*) / Machiniste(Chaudiere,Pompe,MoteurFixe,Compresseur) (*) )
OccupationType | 3630 | OccupationType - (X041 3630)
MACHINIST (LOCOMOTIEF) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MACHINISTE (LOCOMOTIVE) / Machiniste(Locomotive) (*) / Machiniste(Locomotive) (*) )
OccupationType | 1543 | OccupationType - (X041 1543)
MACHINIST (RANGEERLOCOMOTIEF) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MACHINISTE DE MANOEUVRE (LOCOMOTIVE) / MachinisteDeManoeuvre(Locomotive) (*) / MachinisteDeManoeuvre(Locomotive) (*) )
OccupationType | 1544 | OccupationType - (X041 1544)
MACHINIST (SET) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MACHINISTE DE PLATEAU / MachinisteDePlateau (*) / MachinisteDePlateau (*) )
OccupationType | 3941 | OccupationType - (X041 3941)
MACHINIST (ZEEVAART) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MACHINISTE (NAVIGATION MARITIME) / Machiniste(NavigationMaritime) (*) / Machiniste(NavigationMaritime) (*) )
OccupationType | 1517 | OccupationType - (X041 1517)
Machtiging wrak Entity ( ->) Formulier machtiging wrak, ingevuld : Formulier van volmacht wrak in te vullen door de verzekerde, naar behoren ingevuld. (De verzekeraar heeft het voertuig vergoed in totaal verlies, en eigent zich het wrak toe.)  
( Procuration d'épave / Wrack-Berechtigung / Authorization upon the wreck )
| WreckAuthorization | - ( 074)
Madagas Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( malgache / madagassische / Malgachian )
NationalityType | RM | NationalityType - (A121 RM)
Madagascar Coded value in Landcode ( ->)  
( Madagascar / Madagaskar / Madagascar )
CountryType | RM | CountryType - (519B RM)
Magazijn Coded value in Bestemming van het gebouw ( ->)  
( Entrepôt / Lagerhaus / Warehouse )
BuildingAllocationType | 6 | BuildingAllocationType - (3172 6)
Magazijn - geen handelsdoeleinden Coded value in Gebruik van het pand ( ->) Gebruik voor doeleinden dewelke enkel onder het privaatrechterlijke ressorteren, met name het opslaan van goederen voor niet commercieel gebruik met uitzondering van voertuigen. 
( Magasin - sans fin commercial / Lagerhaus - ohne kommerzielle Zwecke / Warehouse - not for commercial purposes )
BuildingUsageType | 7 | BuildingUsageType - (3100 7)
Magazijn en burelen Coded value in Bestemming van het gebouw ( ->)  
( Entrepôt et bureaux / Lager und Büros / Warehouse and offices )
BuildingAllocationType | 7 | BuildingAllocationType - (3172 7)
MAGAZIJNARBEIDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( OUVRIER MAGASINIER / OuvrierMagasinier (*) / OuvrierMagasinier (*) )
OccupationType | 3678 | OccupationType - (X041 3678)
MAGAZIJNBEDIENDE Coded value in Type beroep ( ->)  
( EMPLOYE DE MAGASIN / EmployeDeMagasin (*) / EmployeDeMagasin (*) )
OccupationType | 1083 | OccupationType - (X041 1083)
MAGAZIJNIER (BEDIENDE) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MAGASINIER (EMPLOYE) / Magasinier(Employe) (*) / Magasinier(Employe) (*) )
OccupationType | 859 | OccupationType - (X041 859)
MAGISTRAAT Coded value in Type beroep ( ->)  
( MAGISTRAT / Magistrat (*) / Magistrat (*) )
OccupationType | 367 | OccupationType - (X041 367)
Majesteit, Coded value in Aanspreking bij het begin van een brief ( ->)  
( Votre Majesté, / Sehr geehrte Majestät, / His Majesty, )
CorrespondentStartAdresseeType | 069 | CorrespondentStartAdresseeType - (A10Y 069)
MAJOOR (STRIJDMACHT) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MAJOR (FORCES ARMEES) / Major(ForcesArmees) (*) / Major(ForcesArmees) (*) )
OccupationType | 3957 | OccupationType - (X041 3957)
MAJORDOMUS Coded value in Type beroep ( ->)  
( MAJORDOME / Majordome (*) / Majordome (*) )
OccupationType | 3752 | OccupationType - (X041 3752)
Makelaar Coded value in Sender type, coded ( ->)  
( Courtier / Makler / Broker )
MessageSenderOrDestineeType | 1 | MessageSenderOrDestineeType - (X927,X928 1)
Makelaar Coded value in Type expert ( ->)  
( Courtier / Makler / Broker )
PartyAssessorType | 6 | PartyAssessorType - (C416 6)
Makelaar Coded value in Hoedanigheid van de -ontdekker- ( ->)  
( Courtier / Makler / Broker )
CapacityVehicleFinderType | 2 | CapacityVehicleFinderType - (C1A9 2)
Makelaar Coded value in Type beheer ( ->)  
( Courtier / Makler / Broker )
ClaimManagementType | 1 | ClaimManagementType - (C050 1)
Makelaar Coded value in Soort tussenpersoon ( ->)  
( Courtier / Makler / Broker )
EurAccNFAgencyType | Broker | EurAccNFAgencyType - (None (*) Broker)
Makelaar Coded value in Type agentschap ( ->)  
( Courtier / Makler / Broker )
IntermediaryAgencyType | 2 | IntermediaryAgencyType - (A46D 2)
MAKELAAR (VERZEKERINGEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( COURTIER (ASSURANCES) / Courtier(Assurances) (*) / Courtier(Assurances) (*) )
OccupationType | 1031 | OccupationType - (X041 1031)
MAKELAAR N.E.V. Coded value in Type beroep ( ->)  
( COURTIER N.C.A. / CourtierN.C.A. (*) / CourtierN.C.A. (*) )
OccupationType | 1058 | OccupationType - (X041 1058)
makelaars in onroerende goederen Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( agents immobiliers / Immobilienmakler / real estate agents in real estate )
InsuredOccupationType | 31200 | InsuredOccupationType - (2111 31200)
Makelaarsspecifieke waarde Coded value in Identificatie waardenlijst ( ->)  
( Valeur spécifique au courtier / Maklerspezifischer Wert / Specific value to the broker )
Telebib2ListType | 003 | Telebib2ListType - (X901 003)
MAKER BEZEMS, PENSELEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONFECTIONNEUR (BALAIS - PINCEAUX) / Confectionneur(Balais-Pinceaux) (*) / Confectionneur(Balais-Pinceaux) (*) )
OccupationType | 3427 | OccupationType - (X041 3427)
MAKER VAN BOLKOPSPIJKERS (DRAADTREKKERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( BOSSETEUR (TREFILERIE) / Bosseteur(Trefilerie) (*) / Bosseteur(Trefilerie) (*) )
OccupationType | 2297 | OccupationType - (X041 2297)
MAKER VAN KLOMPSCHOENEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( GALOCHIER / Galochier (*) / Galochier (*) )
OccupationType | 2670 | OccupationType - (X041 2670)
MAKER VAN KUNSTGEBITTEN EN KRONEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONFECTIONNEUR (DENTIERS - COURONNES) / Confectionneur(Dentiers-Couronnes) (*) / Confectionneur(Dentiers-Couronnes) (*) )
OccupationType | 2344 | OccupationType - (X041 2344)
malagasie Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( malagasy / Madagaskaranisch / malagasie )
VictimFATNationalityType | 324 | VictimFATNationalityType - (CL2B 324)
Malawi Coded value in Landcode ( ->)  
( Malawi / Malawi / Malawi )
CountryType | MW | CountryType - (519B MW)
malawi Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( malawi / Malawi / Malawi )
VictimFATNationalityType | 358 | VictimFATNationalityType - (CL2B 358)
Malawische Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( malawienne / malawische / Malawian )
NationalityType | MW | NationalityType - (A121 MW)
Maldegem Coded value in Zone van lokale politie ( ->)  
( Maldegem / Maldegem / Maldegem )
PoliceCoveredZoneCode | 5424 | PoliceCoveredZoneCode - (C244 5424)
Maldiven Coded value in Landcode ( ->)  
( Maldives / Malediven / Maldives )
CountryType | MV | CountryType - (519B MV)
Maldivische Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( maldivien / maledivische / Maldivian )
NationalityType | MV | NationalityType - (A121 MV)
Maleise Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( malaise / malaysische / Malayan )
NationalityType | MAL | NationalityType - (A121 MAL)
Maleise Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( malaise / malaysische / Malaise2 (*) )
NationalityType | MY | NationalityType - (A121 MY)
maleisie Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( malaisie / Malaysia / Malaysia )
VictimFATNationalityType | 212 | VictimFATNationalityType - (CL2B 212)
Maleisië Coded value in Landcode ( ->)  
( Malaisie / Malaysia / Malaysia )
CountryType | MY | CountryType - (519B MY)
MALER (AARDEWERK) Coded value in Type beroep ( ->)  
( BROYEUR (POTERIE) / Broyeur(Poterie) (*) / Broyeur(Poterie) (*) )
OccupationType | 2999 | OccupationType - (X041 2999)
MALER (ASBEST) Coded value in Type beroep ( ->)  
( BROYEUR (CONDUCTEUR DE) (AMIANTE) / Broyeur(ConducteurDe)(Amiante) (*) / Broyeur(ConducteurDe)(Amiante) (*) )
OccupationType | 3270 | OccupationType - (X041 3270)
MALER (BEENDEREN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( BROYEUR (CONDUCTEUR DE) (OS) / Broyeur(ConducteurDe)(Os) (*) / Broyeur(ConducteurDe)(Os) (*) )
OccupationType | 3273 | OccupationType - (X041 3273)
MALER (CACAO, CHOCOLADE) Coded value in Type beroep ( ->)  
( BROYEUR (CACAO - CHOCOLAT) / Broyeur(Cacao-Chocolat) (*) / Broyeur(Cacao-Chocolat) (*) )
OccupationType | 3078 | OccupationType - (X041 3078)
MALER (DEEGWAREN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( PATES ALIMENTAIRES (OUVRIER EN) / PatesAlimentaires(OuvrierEn) (*) / PatesAlimentaires(OuvrierEn) (*) )
OccupationType | 3110 | OccupationType - (X041 3110)
MALER (FARMACEUTISCHE PRODUKTEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( GRANULEUR (PRODUITS PHARMACEUTIQUES) / Granuleur(ProduitsPharmaceutiques) (*) / Granuleur(ProduitsPharmaceutiques) (*) )
OccupationType | 3281 | OccupationType - (X041 3281)
MALER (KALK, PLAASTER, CEMENT) Coded value in Type beroep ( ->)  
( BROYEUR (CONDUCTEUR DE) (CHAUX - PLATRE - CIMENT) / Broyeur(ConducteurDe)(Chaux-Platre-Ciment) (*) / Broyeur(ConducteurDe)(Chaux-Platre-Ciment) (*) )
OccupationType | 3272 | OccupationType - (X041 3272)
MALER (SCHEIKUNDIGE INDUSTRIE) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MOULEUR (INDUSTRIE CHIMIQUE) / Mouleur(IndustrieChimique) (*) / Mouleur(IndustrieChimique) (*) )
OccupationType | 3289 | OccupationType - (X041 3289)
MALER (SCHEIKUNDIGE PRODUKTEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( BROYEUR (CONDUCTEUR DE) (PRODUITS CHIMIQUES) / Broyeur(ConducteurDe)(ProduitsChimiques) (*) / Broyeur(ConducteurDe)(ProduitsChimiques) (*) )
OccupationType | 3271 | OccupationType - (X041 3271)
MALER (STEENGROEVEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( BROYEUR (CARRIERES) / Broyeur(Carrieres) (*) / Broyeur(Carrieres) (*) )
OccupationType | 1804 | OccupationType - (X041 1804)
MALER (VOEDINGSPRODUKTEN) N.E.V. Coded value in Type beroep ( ->)  
( LAMINEUR (PATES ALIMENTAIRES) / Lamineur(PatesAlimentaires) (*) / Lamineur(PatesAlimentaires) (*) )
OccupationType | 3079 | OccupationType - (X041 3079)
mali Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( mali / Mali / Mali )
VictimFATNationalityType | 319 | VictimFATNationalityType - (CL2B 319)
Mali Coded value in Landcode ( ->)  
( Mali / Mali / Mali )
CountryType | RMM | CountryType - (519B RMM)
Malische Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( malienne / malische / Malinese )
NationalityType | RMM | NationalityType - (A121 RMM)
malta Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( malte / Malta / Malta )
VictimFATNationalityType | 119 | VictimFATNationalityType - (CL2B 119)
Malta Coded value in Landcode ( ->)  
( Malte / Malta / Malta )
CountryType | M | CountryType - (519B M)
Maltees Coded value in Taalcode van de betrokkene ( ->)  
( Maltais / Maltesich / Maltese )
PartyInvolvedLanguageType | 17 | PartyInvolvedLanguageType - (A10T 17)
Maltese Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( maltaise / maltesische / Maltese )
NationalityType | M | NationalityType - (A121 M)
Man / vrouw Coded value in Binding met verzekeringnemer ( ->)  
( Epoux / épouse / Ehemann / Ehefrau / Spouse )
RelationPolicyHolderType | 8 | RelationPolicyHolderType - (CL91 8)
Mandaat, akte genomen van - Coded value in Aard document ( ->) De verzekeraar ontvangt een verklaring van mandatering, en kan hierover berichten naar de van het mandaat ontnomen makelaar, en kan berichten naar de nieuwe makelaar mandaathouder, beide via een antwoordrecord. 
( Mandat acté / Mandat - zur Kenntnis genommen / Mandate, notification accepted- )
ContractDocumentType | 15 | ContractDocumentType - (EW05 15)
Mandataris van vennootschap Coded value in Sociaal statuut ( ->)  
( Mandataire de société / Gesellschaftsbevollmächtigte(r) / Company representative )
PersonSocialStatusType | 35 | PersonSocialStatusType - (A132 35)
MANDENMAKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( VANNIER / Vannier (*) / Vannier (*) )
OccupationType | 3425 | OccupationType - (X041 3425)
mandenmakers Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( vanniers, brossiers et assimiles / Körbe-Hersteller / baskets makers )
InsuredOccupationType | 86100 | InsuredOccupationType - (2111 86100)
Manège/stoeterij Coded value in Bestemming van het gebouw ( ->)  
( Manège/haras / Reiten Center / Stud / Horse riding center / Stud )
BuildingAllocationType | 19 | BuildingAllocationType - (3172 19)
MANEUVER (BOSBOUW) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MANOEUVRE FORESTIER / ManoeuvreForestier (*) / ManoeuvreForestier (*) )
OccupationType | 1317 | OccupationType - (X041 1317)
MANEUVER (LANDBOUW) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MANOEUVRE AGRICOLE / ManoeuvreAgricole (*) / ManoeuvreAgricole (*) )
OccupationType | 1257 | OccupationType - (X041 1257)
MANEUVER (MIJNEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MANOEUVRE (MINES) / Manoeuvre(Mines) (*) / Manoeuvre(Mines) (*) )
OccupationType | 1820 | OccupationType - (X041 1820)
MANEUVER (SORTEREN VAN MINERALEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MANOEUVRE (TRIAGE MINERAIS) / Manoeuvre(TriageMinerais) (*) / Manoeuvre(TriageMinerais) (*) )
OccupationType | 1819 | OccupationType - (X041 1819)
MANEUVER (STEENGROEVEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MANOEUVRE (CARRIERES) / Manoeuvre(Carrieres) (*) / Manoeuvre(Carrieres) (*) )
OccupationType | 1809 | OccupationType - (X041 1809)
MANEUVER (VISSERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MANOEUVRE PECHEUR / ManoeuvrePecheur (*) / ManoeuvrePecheur (*) )
OccupationType | 1273 | OccupationType - (X041 1273)
MANGELAAR (WEEFSELS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MANGLEUR (TISSUS) / Mangleur(Tissus) (*) / Mangleur(Tissus) (*) )
OccupationType | 1979 | OccupationType - (X041 1979)
MANICURE Coded value in Type beroep ( ->)  
( MANUCURE / Manucure (*) / Manucure (*) )
OccupationType | 3855 | OccupationType - (X041 3855)
Manier van indringen Attribute of Diefstal ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Manier van indringen / CM61 / -> )
( Méthode d'intrusion / Methode von Einbrechen / Manner of burglary )
TheftOrBurglary | BurglaryMannerCode | TheftBurglaryMannerType - (ATT CM61)
Manifestatie, evenement Entity ( ->) Object dat een zaak, een activiteit, een gebeurtenis identificeert, en dat een rol speelt zoals de verzekerde manifestatie, de gedupeerde manifestatie, ... 
( Manifestation, événement / Veranstaltung / Demonstration, event )
| Event | - ( )
MANIFESTBEDIENDE Coded value in Type beroep ( ->)  
( EMPLOYE (AUX MANIFESTES) / Employe(AuxManifestes) (*) / Employe(AuxManifestes) (*) )
OccupationType | 869 | OccupationType - (X041 869)
Mannelijk Coded value in Geslacht ( ->)  
( Masculin / Männlich / Masculine )
PersonGenderType | 1 | PersonGenderType - (A124 1)
Mannelijk Coded value in V-nemer- domicil.- geslacht ( ->)  
( Masculin / Männlich / Masculine )
PolicyHolderDomicileGenderType | 1 | PolicyHolderDomicileGenderType - (A18A 1)
mannelijk Coded value in verzekerde - geslacht ( ->)  
( masculin / Männlich / Masculine )
GenderOfInsuredType | 1 | GenderOfInsuredType - (A224 1)
Mannelijk Coded value in Slachtoffer - kode geslacht ( ->)  
( Masculin / Männlich / Masculine )
VictimGenderType | 1 | VictimGenderType - (CL24 1)
Mannelijk Coded value in Geslacht van de bestuurder ( ->)  
( Masculin / Männlich / Masculine )
DriverGenderType | 1 | DriverGenderType - (5124 1)
Mannelijk Coded value in Kode geslacht ( ->)  
( Masculin / Masculin (*) / Masculin (*) )
Correspondent4GenderType | 1 | Correspondent4GenderType - (CI24 1)
Mannelijk Coded value in Kode geslacht ( ->)  
( Masculin / Männlich / Masculine )
Correspondent2GenderType | 1 | Correspondent2GenderType - (CF24 1)
Mannelijk Coded value in Kode geslacht ( ->)  
( Masculin / Männlich / Masculine )
Correspondent1GenderType | 1 | Correspondent1GenderType - (C824 1)
Mannelijk Coded value in Kode geslacht ( ->)  
( Masculin / Männlich / Masculine )
Correspondent3GenderType | 1 | Correspondent3GenderType - (CG24 1)
MANNEQUIN Coded value in Type beroep ( ->)  
( MANNEQUIN / Mannequin (*) / Mannequin (*) )
OccupationType | 3929 | OccupationType - (X041 3929)
Manoeuver - Enkel door derde uitgevoerd Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Manoeuvres - Seul tiers effectue une manœuvre / Manöver - nur von Dritten durchgeführt / Manoeuvre - carried out only by third-party )
ClaimCircumstanceType | 573 | ClaimCircumstanceType - (C221 573)
Manoeuver - Enkel door verzekerde uitgevoerd Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Manoeuvres- Seul assuré effectue une manœuvre / Manöver - nur von Versicherten durchgeführt / Manoeuvre - carried out only by insured )
ClaimCircumstanceType | 574 | ClaimCircumstanceType - (C221 574)
Manueel ( door een beheerder ) Coded value in Wijze van premieberekening ( ->)  
( Manuel ( par un gestionnaire ) / Manual (von Administrator) / Manually (by an administrator) )
PremiumCalculationMannerType | 2 | PremiumCalculationMannerType - (A077 2)
Manueel bij de makelaar Coded value in Wijze afdrukken documenten ( ->)  
( Manuelle chez le courtier / Von Hand beim Makler / Manually by the broker )
DocumentPrintMethodType | 3 | DocumentPrintMethodType - (EW11 3)
Manuele transmissie Coded value in Soort schakeling ( ->)  
( Transmission manuelle / Manuell / Standard transmission )
VehicleTransmissionType | 2 | VehicleTransmissionType - (5617 2)
MARGARINEBEREIDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( MARGARINIER / Margarinier (*) / Margarinier (*) )
OccupationType | 3211 | OccupationType - (X041 3211)
MARGEERDER, INLEGGER (DRUKKERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MARGEUR (IMPRIMERIE) / Margeur(Imprimerie) (*) / Margeur(Imprimerie) (*) )
OccupationType | 2839 | OccupationType - (X041 2839)
Marginale aanslagvoet Attribute of Contract ( ->) Het door de fiscale administratie inzake belastingen vastgestelde barema van de belasting op verzekeringsovereenkomsten. 
( Codification : / / -> )
( Taux marginal d'imposition / Marginaler Steuersatz / Marginal tax rate )
Contract | InsuranceTaxRate | - (PCD 022)
Mariaanse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( des îles Mariannes du Nord / von Nördlichen Marianen / Northern-Marianan )
NationalityType | MP | NationalityType - (A121 MP)
MARKEERDER (BOVENGROND) (MIJNEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( POINTEUR DE SURFACE (MINES) / PointeurDeSurface(Mines) (*) / PointeurDeSurface(Mines) (*) )
OccupationType | 1721 | OccupationType - (X041 1721)
MARKEERDER (HAVEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MARQUEUR (PORTS) / Marqueur(Ports) (*) / Marqueur(Ports) (*) )
OccupationType | 3664 | OccupationType - (X041 3664)
Marketing campagne / event Coded value in IBP Category Object Code ( ->) Op 25.06.2010 is er beslist de codes IBPC-05 en IBPC-02 samen te voegen onder de ene code IBPC-02. 
( Campagne marketing / évènement / Marketing campaign / Marketing campaign )
IBPCategoryObjectType | IBPC-05 | IBPCategoryObjectType - (IBP1 IBPC-05)
MARKETING HOOFD Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONSEILLER EN MARKETING / ConseillerEnMarketing (*) / ConseillerEnMarketing (*) )
OccupationType | 674 | OccupationType - (X041 674)
MARKETING HOOFD (FILIAAL) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MARKETING OFFICER (COMMERCE) / MarketingOfficer(Commerce) (*) / MarketingOfficer(Commerce) (*) )
OccupationType | 689 | OccupationType - (X041 689)
MARKETING RAADGEVER Coded value in Type beroep ( ->)  
( MARKETING OFFICER (TOUTES ACTIVITES SAUF COMMERCE) / MarketingOfficer(ToutesActivitesSaufCommerce) (*) / MarketingOfficer(ToutesActivitesSaufCommerce) (*) )
OccupationType | 673 | OccupationType - (X041 673)
Markies Coded value in Verzekeringsnemer - code aanspreektitel ( ->)  
( Marquis / Marquis / Marquis )
PolicyHolderTitleType | 71 | PolicyHolderTitleType - (A102 71)
Markiezin Coded value in Verzekeringsnemer - code aanspreektitel ( ->)  
( Marquise / Marquise / Marquise )
PolicyHolderTitleType | 72 | PolicyHolderTitleType - (A102 72)
MARKTKRAMER Coded value in Type beroep ( ->)  
( MARCHAND SUR LE MARCHE / MarchandSurLeMarche (*) / MarchandSurLeMarche (*) )
OccupationType | 1113 | OccupationType - (X041 1113)
MARKTORGANISATOR Coded value in Type beroep ( ->)  
( ORGANISATEUR DE MARCHES (TOUTES ACTIVITES SAUF COMMERCE) / OrganisateurDeMarches(ToutesActivitesSaufCommerce) (*) / OrganisateurDeMarches(ToutesActivitesSaufCommerce) (*) )
OccupationType | 675 | OccupationType - (X041 675)
MARKTORGANISATOR (FILIAAL) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ORGANISATEUR DE MARCHES (COMMERCE) / OrganisateurDeMarches(Commerce) (*) / OrganisateurDeMarches(Commerce) (*) )
OccupationType | 690 | OccupationType - (X041 690)
MARKTPROSPECTEUR Coded value in Type beroep ( ->)  
( PROSPECTEUR DE MARCHES (TOUTES ACTIVITES SAUF COMMERCE) / ProspecteurDeMarches(ToutesActivitesSaufCommerce) (*) / ProspecteurDeMarches(ToutesActivitesSaufCommerce) (*) )
OccupationType | 676 | OccupationType - (X041 676)
MARKTPROSPECTEUR (HANDEL) Coded value in Type beroep ( ->)  
( PROSPECTEUR DE MARCHES (COMMERCE) / ProspecteurDeMarches(Commerce) (*) / ProspecteurDeMarches(Commerce) (*) )
OccupationType | 691 | OccupationType - (X041 691)
Marktsegment van het voertuig Attribute of Technicar gegevens ( ->) Technicar 
( Codification : Marktsegment van het voertuig / 563E / -> )
( Segment de marché du véhicule / Marktsegment des Fahrzeugs / Vehicle marketsegment )
TechnicarData | VehicleMarketSegmentCode | VehicleMarketSegmentType - (ATT 563E)
MARMERAAR (PAPIER) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MARBREUR (PAPIER) / Marbreur(Papier) (*) / Marbreur(Papier) (*) )
OccupationType | 3352 | OccupationType - (X041 3352)
MARMERBEKLEDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( MARBRIER PLACEUR / MarbrierPlaceur (*) / MarbrierPlaceur (*) )
OccupationType | 2794 | OccupationType - (X041 2794)
MARMERBEWERKER (BEELDHOUWER) Coded value in Type beroep ( ->)  
( TOURNEUR DE PIERRES / TourneurDePierres (*) / TourneurDePierres (*) )
OccupationType | 2764 | OccupationType - (X041 2764)
MARMERSPLIJTER Coded value in Type beroep ( ->)  
( DESSERREUR DE MARBRES / DesserreurDeMarbres (*) / DesserreurDeMarbres (*) )
OccupationType | 1761 | OccupationType - (X041 1761)
Maroc Coded value in V-nemer- domicil.- landcode ( ->)  
( Maroc / Marokko / Morocco )
PolicyHolderDomicileCountryType | MA | PolicyHolderDomicileCountryType - (A189 MA)
Maroc Coded value in V-nemer- domicil.- landcode ( ->)  
( Maroc / Marokko / Morocco )
PolicyHolderDomicileCountryType | M | PolicyHolderDomicileCountryType - (A189 M)
MAROKIJNBEWERKER N.E.V. Coded value in Type beroep ( ->)  
( OUVRIER DE LA MAROQUINERIE N.C.A. / OuvrierDeLaMaroquinerieN.C.A. (*) / OuvrierDeLaMaroquinerieN.C.A. (*) )
OccupationType | 2205 | OccupationType - (X041 2205)
marokijnwerkarbeiders en soortgelijke Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( ouvriers de la maroquinerie et assimi / Marokko-Arbeit-Arbeitnehmer und ähnliche / Morocco work workers and similar )
InsuredOccupationType | 73300 | InsuredOccupationType - (2111 73300)
Marokkaanse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( marocaine / marokkanische / Moroccan )
NationalityType | MA | NationalityType - (A121 MA)
Marokko Coded value in Landcode ( ->)  
( Maroc / Marokko / Morocco )
CountryType | MA | CountryType - (519B MA)
marokko Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( maroc / Marokko / Morocco )
VictimFATNationalityType | 354 | VictimFATNationalityType - (CL2B 354)
Marokko Coded value in Nationaliteit van de bestuurder ( ->)  
( Maroc / Maroc (*) / Maroc (*) )
DriverNationalityType | MA | DriverNationalityType - (5122 MA)
Marokko Coded value in Producent - landcode ( ->)  
( Maroc / Marokko / Morocco )
IntermediaryCountryType | MA | IntermediaryCountryType - (A469 MA)
Marokko Coded value in Landcode van de bestuurder ( ->)  
( Maroc / Marokko / Morocco )
DriverCountryType | MA | DriverCountryType - (5109 MA)
Marokko Coded value in Landcode van de risicoligging ( ->)  
( Maroc / Marokko / Morocco )
RiskObjectLocationCountryCode | MA | RiskObjectLocationCountryCode - (3009 MA)
MARSEPEINBEREIDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( MASSEPAIN (OUVRIER DU) / Massepain(OuvrierDu) (*) / Massepain(OuvrierDu) (*) )
OccupationType | 3064 | OccupationType - (X041 3064)
Marshall Eilanden Coded value in Landcode ( ->)  
( Marshall, Îles / Marshallinseln / Marshall Islands )
CountryType | MH | CountryType - (519B MH)
Marshalleilandse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( marshallais / marshallische / Marshallian )
NationalityType | MH | NationalityType - (A121 MH)
Martinikaanse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( martiniquais / von Martinique / Martiniquian )
NationalityType | MQ | NationalityType - (A121 MQ)
Martinique Coded value in Landcode ( ->)  
( Martinique / Martinique / Martinique )
CountryType | MQ | CountryType - (519B MQ)
massa-operatie op de portefeuille Coded value in documentcode - polisaanpassing ( ->)  
( operation de masse sur le portefeuill / Masse-Betrieb auf das Portfolio / mass-operation on the portfolio )
ContractAdjustmentType | 4 | ContractAdjustmentType - (EA08 4)
MASSEUR (SCHOONHEIDSZORGEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MASSEUR (SOINS DE BEAUTE) / Masseur(SoinsDeBeaute) (*) / Masseur(SoinsDeBeaute) (*) )
OccupationType | 3856 | OccupationType - (X041 3856)
masseurs Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( masseurs, kinesitherapeutes et assimi / Masseure / masseurs )
InsuredOccupationType | 03400 | InsuredOccupationType - (2111 03400)
MASSICOTEERDER (PAPIER) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MASSICOTEUR (PAPIER) / Massicoteur(Papier) (*) / Massicoteur(Papier) (*) )
OccupationType | 3341 | OccupationType - (X041 3341)
Materiaal Entity ( ->) Als dekking. Binnen een waarborg kan soms, van het geheel gewaarborgde, het gedeelte "materiaal" specifieke informatie vereisen. 
( Matériaux / Materialien / Materials )
| MaterialsCover | - ( 062)
MATERIAAL PORION (MIJNEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( PORION DE MATERIEL (MINES) / PorionDeMateriel(Mines) (*) / PorionDeMateriel(Mines) (*) )
OccupationType | 1702 | OccupationType - (X041 1702)
Materiaal van derden Entity ( ->) Als dekking. Binnen een waarborg kan soms, van het geheel gewaarborgde, het gedeelte "materiaal van derden" specifieke informatie vereisen. 
( Matériaux de tiers / Material Dritter / Material of third parties )
| MaterialOfThirdPartiesCover | - ( 067)
MATERIAALSLEPER (MIJNEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( AVALEUR DE MATERIEL (MINES) / AvaleurDeMateriel(Mines) (*) / AvaleurDeMateriel(Mines) (*) )
OccupationType | 1711 | OccupationType - (X041 1711)
MaterialAssessment (*) Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( MaterialAssessment (*) / MaterialAssessment (*) / MaterialAssessment (*) )
| MaterialAssessment | - ( )
materialen Coded value in Type gebruikte materieel ( ->)  
( materiaux / Materialien / materials )
ActivityEquipmentType | 460 | ActivityEquipmentType - (CQ79 460)
materieel Coded value in dekking x - indexcode ( ->)  
( materiel / Material / equipment )
CoverXIndexType | 5 | CoverXIndexType - (AX06 5)
Materieel Coded value in Waarborg - code index ( ->)  
( Matériel / Matériel (*) / Matériel (*) )
GuaranteeIndexType | 5 | GuaranteeIndexType - (AW16 5)
Materieel Coded value in Voorzorgsmaatregelen (tegen ongeval) ( ->)  
( Matériel / Material / equipment )
PreventionMeasureType | 33 | PreventionMeasureType - (CQ94 33)
Materieel Coded value in Gebouw - indexcode ( ->)  
( Matériel / Material / equipment )
BuildingIndexationType | 5 | BuildingIndexationType - (M016 5)
Materieel Entity ( ->) Stoffelijk voorwerp - eigendom - binnen een gebouw, het geheel van roerende goederen voor meestal professioneel gebruik (toonbank, dokterstafel, tandartsstoel, ... ). 
( Matériel / Ausrüstung / Equipment )
| HandlingMaterials | - ( )
Materieel Coded value in Inhoud - indexcode ( ->)  
( Matériel / Material / equipment )
ContentIndexType | 5 | ContentIndexType - (M026 5)
materieel Coded value in Inhoud - kapitaal ( ->)  
( materiel / Material / equipment )
ContentCapitalIndexType | 5 | ContentCapitalIndexType - (M02B 5)
materieel Coded value in Indexcode dieren ( ->)  
( materiel / Material / equipment )
AnimalsIndexType | 5 | AnimalsIndexType - (3346 5)
Materieel Coded value in Preventie - preventieve maatregelen - ko ( ->)  
( Matériel / Material / equipment )
PreventionMeasureType2 | 33 | PreventionMeasureType2 - (CQ95 33)
materieel Coded value in gebouw + inhoud - indexcode ( ->)  
( materiel / Material / equipment )
BuildingAndContentIndexationType | 5 | BuildingAndContentIndexationType - (M036 5)
materieel Coded value in Indexcode materieel ( ->)  
( materiel / Material / equipment )
EquipmentIndexType | 5 | EquipmentIndexType - (3326 5)
Materieel Coded value in Type verzekerd kapitaal ( ->)  
( Matériel / Material / Material )
BuildingCapitalInsuredType | 4 | BuildingCapitalInsuredType - (M100 4)
materieel Coded value in dekking y - indexcode ( ->)  
( materiel / Material / equipment )
CoverYIndexType | 5 | CoverYIndexType - (AY06 5)
materieel Coded value in Indexcode meubilair ( ->)  
( materiel / Material / equipment )
FurnitureIndexType | 5 | FurnitureIndexType - (3316 5)
materieel Coded value in inhoud - indexcode (n.r.) ( ->)  
( materieel / Material / equipment )
ContentIndustryIndexType | 5 | ContentIndustryIndexType - (R026 5)
materieel Coded value in dekking z - indexcode ( ->)  
( materieel / Material / equipment )
CoverZIndexType | 5 | CoverZIndexType - (AZ06 5)
materieel Coded value in Indexcode koopwaar ( ->)  
( materiel / Material / equipment )
GoodsIndexCode | 5 | GoodsIndexCode - (3336 5)
Materieel Coded value in Index type ( ->) De automatische aanpassing aan de prijs van het materieel, met het oog op de beperking der gevolgen van de muntontwaarding en van de prijsstijging (voornamelijk aan de orde bij technische verzekering : vb. machinebreuk, alle risico's bouwwerken, etc.). 
( Matériel / Materiale / Equipment )
IndexType | 5 | IndexType - (X024 5)
materieel Coded value in Indexcode rollend materieel ( ->)  
( materiel / Material / equipment )
EquipmentVehiclesIndexType | 5 | EquipmentVehiclesIndexType - (3356 5)
Materieel Coded value in SubObjectRoleType (*) ( ->)  
( Matériel / Material / Equipment )
SubObjectRoleType | 043 | SubObjectRoleType - (X068 043)
Materieelkast Entity ( ->) Als dekking. Meestal in een bedrijfsvoertuig gebruikt in de bouwsector, de afgesloten kast waarin divers kleiner bouwmaterieel opgeslagen en vervoerd wordt. 
( Caisse matériel / Geräte-Gehäuse / Equipment casing )
| EquipmentCasingCover | - ( 139)
materiel Coded value in inhoud - kapitaal (n.r.) ( ->)  
( materiel / Material / equipment )
ContentIndustryCapitalIndexType | 5 | ContentIndustryCapitalIndexType - (R02B 5)
Materiële schade Attribute of Incident ( ->) Is er materiële schade ten gevolge van het ongeval ?  
( Codification : Eigen Schade / C236 / -> )
( Dégâts matériels / Materielle Schäden / Material damage )
Incident | DamageIndicator | MaterialDamagesOwnIndicator - (BIN C236)
Materiële vergissingen / intentionele fouten Entity ( ->) Als dekking. De eigen fout, hetzij van de verzekeringnemer, bedrijfsleider, hetzij van zijn aangestelden. In waarborgen eigen schade, diefstal, ... 
( Err.mat./fautes intentionnelles / Sachliche Fehler - absichtliche Fehler / Factual mistake, intentional error )
| FactualMistakeIntentionalErrorCover | - ( 112)
MATRASSENMAKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( MATELASSIER / Matelassier (*) / Matelassier (*) )
OccupationType | 2084 | OccupationType - (X041 2084)
MATRIJZENMAKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( MATRICIEN / Matricien (*) / Matricien (*) )
OccupationType | 2433 | OccupationType - (X041 2433)
MATRIJZENPERSER (DRUKKERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MOULEUR DE FLANS (IMPRIMERIE) / MouleurDeFlans(Imprimerie) (*) / MouleurDeFlans(Imprimerie) (*) )
OccupationType | 2846 | OccupationType - (X041 2846)
Matrimoniale gesch. Entity ( ->) Huwelijksgeschillen. Als dekking. Rechtsbijstand in geschillen rond het huwelijksrecht, tussen de gehuwden onderling. 
( Conflits matrimon. / Ehelichen Streitigkeiten / Marital disputes )
| MaritalDisputesCover | - ( 182)
Matroos - marinier Coded value in Fijne beroepscategorie (voor A.O.) ( ->)  
( Marin - batelier / Seemann - marine / Sailor - marine )
OccupationFineWorkersCompType | 05 | OccupationFineWorkersCompType - (CQ15 05)
MATROOS (BINNENSCHEEPVAART) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MATELOT (NAVIGATION FLUVIALE) / Matelot(NavigationFluviale) (*) / Matelot(NavigationFluviale) (*) )
OccupationType | 1524 | OccupationType - (X041 1524)
MATROOS (STRIJDMACHT) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MATELOT (FORCES ARMEES) / Matelot(ForcesArmees) (*) / Matelot(ForcesArmees) (*) )
OccupationType | 3970 | OccupationType - (X041 3970)
MATROOS (VISSERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MATELOT (PECHE) / Matelot(Peche) (*) / Matelot(Peche) (*) )
OccupationType | 1266 | OccupationType - (X041 1266)
MATROOS (ZEEVAART) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MATELOT (NAVIGATION MARITIME) / Matelot(NavigationMaritime) (*) / Matelot(NavigationMaritime) (*) )
OccupationType | 1510 | OccupationType - (X041 1510)
MATROOS MOTORIST Coded value in Type beroep ( ->)  
( MATELOT MOTORISTE / MatelotMotoriste (*) / MatelotMotoriste (*) )
OccupationType | 1513 | OccupationType - (X041 1513)
matrozen Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( matelots, mousses, machinistes et cha / Segler / sailors )
InsuredOccupationType | 61100 | InsuredOccupationType - (2111 61100)
Matrozen, schippersknechten, machinisten Coded value in Verzekeringsnemer - beroepscode ( ->)  
( Matelots, mousses, machinistes , chauff. / Segler - Skipper Diener - Schiffsbetreiber / Sailors, Skippers servants, machinery drivers )
PolicyHolderOccupationType | 61 | PolicyHolderOccupationType - (A141 61)
MATTEERDER (HOUT) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MATEUR (BOIS) / Mateur(Bois) (*) / Mateur(Bois) (*) )
OccupationType | 2684 | OccupationType - (X041 2684)
MATTEERDER (TABAK) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MATEUR (TABAC) / Mateur(Tabac) (*) / Mateur(Tabac) (*) )
OccupationType | 3408 | OccupationType - (X041 3408)
MATTEERDER (WEEFSELS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MATTEUR (TISSUS) / Matteur(Tissus) (*) / Matteur(Tissus) (*) )
OccupationType | 1969 | OccupationType - (X041 1969)
MATTENMAAKSTER Coded value in Type beroep ( ->)  
( MONTEUSE DE NATTES / MonteuseDeNattes (*) / MonteuseDeNattes (*) )
OccupationType | 2155 | OccupationType - (X041 2155)
MATTENMAKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( PASSEMENTIER (TISSAGE) / Passementier(Tissage) (*) / Passementier(Tissage) (*) )
OccupationType | 1901 | OccupationType - (X041 1901)
Mauritaanse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( mauritanien / mauretanische / Mauritian )
NationalityType | RIM | NationalityType - (A121 RIM)
mauritanie Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( mauritanie (rep.islam.de) / Mauretanien / Mauretania )
VictimFATNationalityType | 355 | VictimFATNationalityType - (CL2B 355)
Mauritanië Coded value in Landcode ( ->)  
( Mauritanie / Mauretanien / Mauretania )
CountryType | RIM | CountryType - (519B RIM)
Mauritiaanse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( mauricienne / mauritische / Mauritian )
NationalityType | MU | NationalityType - (A121 MU)
mauritius Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( maurice (ile) / Mauritius / Mauritius )
VictimFATNationalityType | 317 | VictimFATNationalityType - (CL2B 317)
Mauritius Coded value in Landcode ( ->)  
( Maurice / Mauritius / Mauritius )
CountryType | MU | CountryType - (519B MU)
Maximaal aantal km/jaar Attribute of Gemotoriseerd wegvoertuig ( ->) Meestal indicatie van het gebruik van een voertuig. Het maximale aantal kilometer dat het voertuig jaarlijks aflegt, in principe op eigen kracht. 
( Codification : / / -> )
( Nombre maximum de kilomètres par an / Maximales Anzahl km pro Jahr / Maximum mileage per year )
MotorisedRoadVehicle | MaximumMileagePerYearCount | - (QTY 137)
Maximaal toegelaten gewicht Attribute of Laadvermogen ( ->) Bevat een hoeveelheid. 
( Codification : / / -> )
( Masse maximale autorisée / Zulässiges Höchstgewicht / Maximum authorised weight )
LoadCapacity | MaximumAuthorisedWeightQuantity | - (QTY 005)
Maximale jaarlijks aftrekbare premie Attribute of Contract Leven ( ->) Maximale jaarlijks aftrekbare premie, uit hoofde van de vennootschap - verzekeringnemer. 
( Codification : / / -> )
( Prime annuelle maximale déductible / Max. abzugsfähige Jahresprämie / Maximum annual premium deductible )
LifeInsuranceContract | MaximumAnnualDeductiblePremiumAmount | - (MOA 058)
Maximale kofferinhoud (in liter) Attribute of Technicar gegevens ( ->) Bevat een hoeveelheid. 
( Codification : / / -> )
( Contenance max. du coffre (en litre) / Maximal Kofferraumfassungsvermögen (in Liter) / Maximal trunk capacity (litre) )
TechnicarData | TrunkMaximumCapacityMeasure | - (QTY 073)
Maximum aantal nachten afwezigheid per jaar Attribute of Eigendom ( ->) Bevat een hoeveelheid. 
( Codification : / / -> )
( Nombre de nuits d'absence maximum par an / Anzahl Nächte Abwesenheit jährlich / Nights unoccupied yearly )
Property | OccupancyNoneNightsYearMeasure | - (QTY 127)
Maximum getrokken massa (geremd) Attribute of Gemotoriseerd wegvoertuig ( ->) Bevat een hoeveelheid. 
( Codification : / / -> )
( Masse maximale remorquable (freinée) / Max. Zuggewicht (gebremst) / Maximum towable weight (with brake) )
MotorisedRoadVehicle | WithBrakeMaximumTowableWeightMeasure | - (QTY 008)
Maximum getrokken massa (niet geremd) Attribute of Gemotoriseerd wegvoertuig ( ->) Bevat een hoeveelheid. 
( Codification : / / -> )
( Masse maximale remorquable (non-freiné) / Max. Zuggewicht (ungebremst) / Maximum towable weight (without brake) )
MotorisedRoadVehicle | WithoutBrakeMaximumTowableWeightMeasure | - (QTY 009)
Maximum gewicht van de trein (in kg) Attribute of Technicar gegevens ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Codification : / / -> )
( Poids maximum du train (en kg) / Max. Gewicht des Zuges (in kg) / Maximum weight of the train (in kg) )
TechnicarData | VehicleTowingWeightOfTrain | - (QTY 106)
Maximum koppel (in Nm) Attribute of Technicar gegevens ( ->) Bevat een hoeveelheid. 
( Codification : / / -> )
( Couple maximale (en Nm) / Max. Drehmoment (in Nm) / Maximum torque (in Nm) )
TechnicarData | MaximumTorqueQuantity | - (QTY 028)
Maximum per voorwerp Coded value in Evaluatiesysteem voor de inhoud ( ->)  
( Maximum par objet / Maximum pro Element / Maximum per item )
ContentValuationType | 9 | ContentValuationType - (3161 9)
Maximumsnelheid Attribute of Technicar gegevens ( ->) Bevat een hoeveelheid. 
( Codification : / / -> )
( Vitesse maximale / Höchstgeschwindigkeit / Maximum speed )
TechnicarData | MaximumSpeedQuantity | - (QTY 022)
Maximumwaarde van de vrijstelling Attribute of Vrijstelling ( ->) Bevat een bedrag. 
( Codification : / / -> )
( Valeur maximale de la franchise / Maximaler Wert der Franchise / Maximal value of the franchise - deductable )
Deductible | DeductibleMaximalValueAmount | - (MOA 116)
Mayotte Coded value in Landcode ( ->)  
( Mayotte / Mayotte / Mayotte )
CountryType | YT | CountryType - (519B YT)
MECANICIEN VOOR PROTHESEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( MECANICIEN EN PROTHESES DENTAIRES / MecanicienEnProthesesDentaires (*) / MecanicienEnProthesesDentaires (*) )
OccupationType | 2343 | OccupationType - (X041 2343)
MECANICIEN-OPTIEKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( MECANICIEN-OPTICIEN / Mecanicien-Opticien (*) / Mecanicien-Opticien (*) )
OccupationType | 2339 | OccupationType - (X041 2339)
mecaniciens en herstellers van vliegt Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( mecaniciens et reparateurs de moteurs / Mechaniker und Werkstätten - Flugzeuge / aircraft mechanics and repairers )
InsuredOccupationType | 76400 | InsuredOccupationType - (2111 76400)
mecaniciens voor precisie-instrumente Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( mecaniciens de precision en instrumen / Mechaniker für Präzisionsinstrumente / mechanics for precision instruments )
InsuredOccupationType | 75100 | InsuredOccupationType - (2111 75100)
mecaniciens-opticiens en mecaniciens Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( mecaniciens en optique et en prothese / Mechaniker - Optik und Mechanik / mechanics-opticians and mechanics )
InsuredOccupationType | 75200 | InsuredOccupationType - (2111 75200)
MECANICIEN-TANDTECHNICUS Coded value in Type beroep ( ->)  
( MECANICIEN-DENTISTE / Mecanicien-Dentiste (*) / Mecanicien-Dentiste (*) )
OccupationType | 2342 | OccupationType - (X041 2342)
MECANOGRAAF OP KLAVIER (INFORMATICA) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MECANOGRAPHE SUR CLAVIER (INFORMATIQUE) / MecanographeSurClavier(Informatique) (*) / MecanographeSurClavier(Informatique) (*) )
OccupationType | 801 | OccupationType - (X041 801)
Mech. risico's van drijfmachines Coded value in Type gebruikte materieel ( ->)  
( Risques mecan.des machines motrices / Mechanische Gefahren des Antrieb-Maschinen / Mechanical hazards of driving machines )
ActivityEquipmentType | 110 | ActivityEquipmentType - (CQ79 110)
mechanische transporteurs Coded value in Type gebruikte materieel ( ->)  
( transporteurs mecaniques / mechanische Förderanlagen / mechanical conveyors )
ActivityEquipmentType | 292 | ActivityEquipmentType - (CQ79 292)
mechelen Coded value in afzender - zetel ( ->)  
( mechelen / Mechelen / Mechelen )
SenderOfficeSeatType | 28 | SenderOfficeSeatType - (Z211 28)
Mechelen Coded value in Schadebeheer - zetel ( ->)  
( Mechelen / Mechelen / Mechelen )
ClaimManagementBranchType | 28 | ClaimManagementBranchType - (C001 28)
Mechelen Coded value in Derden - zetel schadebeheer ( ->)  
( Mechelen / Mechelen / Mechelen )
AdversaryManagementBranchType | 28 | AdversaryManagementBranchType - (C115 28)
mechelen Coded value in bestemmeling - zetel ( ->)  
( mechelen / Mechelen / Mechelen )
DestineeBranchType | 28 | DestineeBranchType - (Z311 28)
Mechelen Coded value in Zetelnummer van de verzekeraar ( ->)  
( Mechelen / Mechelen / Mechelen )
InsurerBranchType | 28 | InsurerBranchType - (A012 28)
Med. ko. arb. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Fr. méd. ouvr. / Medizinische Kosten - Arbeiter / Medical expenses - workers )
GuaranteeCode | QD3 | GuaranteeCode - (C6B1 QD3)
Med. ko. arb. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Fr. méd. ouvr. / Medizinische Kosten - Arbeiter / Medical expenses - workers )
GuaranteeCode | 6D3 | GuaranteeCode - (C6B1 6D3)
Med. ko. bed. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Fr. méd. empl. / Medizinische Kosten - Mitarbeiter / Medical expenses - employees )
GuaranteeCode | 6D2 | GuaranteeCode - (C6B1 6D2)
Med. ko. bed. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Fr. méd. empl. / Medizinische Kosten - Mitarbeiter / Medical expenses - employees )
GuaranteeCode | QD2 | GuaranteeCode - (C6B1 QD2)
Med. ko.-huisp. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Fr.méd.-g. de m. / Medizinische Kosten - Haushalte Personal / Medical expenses - domestic servants )
GuaranteeCode | 6D1 | GuaranteeCode - (C6B1 6D1)
Med. ko.-huisp. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Fr.méd.-g. de m. / Medizinische Kosten - Haushalte Personal / Medical expenses - domestic servants )
GuaranteeCode | QD1 | GuaranteeCode - (C6B1 QD1)
Med. kontr. arb. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Contr. med. ouvr. / Medizinische Kontrolle - Arbeiter / Medical control - workers )
GuaranteeCode | Q63 | GuaranteeCode - (C6B1 Q63)
Med. kontr. arb. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Contr. méd. ouvr. / Medizinische Kontrolle - Arbeiter / Medical control - workers )
GuaranteeCode | 663 | GuaranteeCode - (C6B1 663)
Med. kontr. bed. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Contr. méd. empl. / Medizinische Kontrolle - Mitarbeiter / Medical control - employees )
GuaranteeCode | 662 | GuaranteeCode - (C6B1 662)
Med. kontr. bed. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Contr. méd. empl. / Medizinische Kontrolle - Mitarbeiter / Medical control - employees )
GuaranteeCode | Q62 | GuaranteeCode - (C6B1 Q62)
Med. kontrole Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Controle médical / Medizinische Kontrolle / Medical control )
GuaranteeCode | 660 | GuaranteeCode - (C6B1 660)
Med. kontrole Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Contrôle médical / Medizinische Kontrolle / Medical control )
GuaranteeCode | Q60 | GuaranteeCode - (C6B1 Q60)
Med. kost. repatriëring Entity ( ->) Als dekking. De kosten voor een repatriëring onder medisch toezicht.  
( Fr.médicaux rapatriement / Medizinische Heimschaffung Aufwendungen / Medical repatriation expenses )
| MedicalRepatriationExpensesCover | - ( 135)
Med. kosten Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Frais med. / Medizinische Kosten / Medical expenses )
GuaranteeCode | L50 | GuaranteeCode - (C6B1 L50)
Med. kosten Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Frais med. / Medizinische Kosten / Medical expenses )
GuaranteeCode | 250 | GuaranteeCode - (C6B1 250)
Med. kosten ong. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Frais méd. acc. / Medizinische Kosten - Unfälle / Medical expenses - accidents )
GuaranteeCode | 251 | GuaranteeCode - (C6B1 251)
Med. kosten ong. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Frais med. acc. / Medizinische Kosten - Unfälle / Medical expenses - accidents )
GuaranteeCode | L51 | GuaranteeCode - (C6B1 L51)
Med. kosten pers. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Frais méd. privé / Medizinische Kosten - persönliche / Medical expenses - individual )
GuaranteeCode | 252 | GuaranteeCode - (C6B1 252)
Med. kosten pers. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Frais med. prive / Medizinische Kosten - persönliche / Medical expenses - individual )
GuaranteeCode | L52 | GuaranteeCode - (C6B1 L52)
Med.ko. ziekten Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Frais méd.maladie / Medizinische Kosten - Krankheiten / Medical expenses - sickness )
GuaranteeCode | 253 | GuaranteeCode - (C6B1 253)
Med.ko. ziekten Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Frais med.maladie / Medizinische Kosten - Krankheiten / Medical expenses - sickness )
GuaranteeCode | L53 | GuaranteeCode - (C6B1 L53)
Med.kontr.-huisp. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Contr.méd-g.de m. / Medizinische Kontrolle - Haushalte Personal / Medical control - domestic servants )
GuaranteeCode | Q61 | GuaranteeCode - (C6B1 Q61)
Med.kontr.-huisp. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Contr.méd-g.de m. / Medizinische Kontrolle - Haushalte Personal / Medical control - domestic servants )
GuaranteeCode | 661 | GuaranteeCode - (C6B1 661)
Med.kosten bijstand Entity ( ->) Als dekking. In een (hoofd-)waarborg bijstand, de medische kosten. 
( Frais médicaux assistance / Medizinische Betreuung Kosten / Medical assistance expenses )
| MedicalAssistanceExpensesCover | - ( 134)
Med.kosten ongeval Entity ( ->) Medische kosten na ongeval. Als dekking.  
( Frais médic.accident / Behandlungskosten im Falle eines Unfalls / Medical expenses in case of accident )
| MedicalExpensesInCaseOfAccidentCover | - ( 025)
Med.kosten ziekte Entity ( ->) Medische kosten in geval van ziekte. Als dekking. 
( Frais médic.maladie / Medizinische Kosten im Krankheitsfall / Medical expenses in case of sickness )
| MedicalExpensesInCaseOfSicknessCover | - ( 026)
Mededeling van de indexcijfers Coded value in Code bericht ( ->)  
( Communication des indices / Mitteilung der Indizes / Communication index figures )
MessageType | D10 | MessageType - (Z000 D10)
Mede-eigenaar Coded value in Hoedanigheid van de verzekeringsnemer ( ->) De verzekeringnemer heeft een deel van het goed in de volle eigendom, al of niet volgens een verdeelsleutel gekend. 
( Co-propriétaire / Miteigentümer / Co-owner )
PolicyHolderCategoryType | 12 | PolicyHolderCategoryType - (3110 12)
Medeëigenaars Coded value in Verzekeringsnemer - code aanspreektitel ( ->)  
( Copropriétaires / Miteigentümer / Co-owners )
PolicyHolderTitleType | 39 | PolicyHolderTitleType - (A102 39)
Medeëigenaars Coded value in V-nemer-werkgever-juridisch statuut ( ->)  
( Copropriétaires / Miteigentümer / Co-owners )
PolicyHolderEmployerLegalStatusType | 7 | PolicyHolderEmployerLegalStatusType - (A1CS 7)
Medeëigenaars Coded value in Collectiviteit ( ->)  
( Co-propriétaires / Miteigentümer / Co-owners )
GroupType | 11 | GroupType - (A135 11)
Mede-eigendom Coded value in Juridisch statuut - afkorting ( ->) Kruispuntbank : codes rechtsvormen : 070. 
( Copropriété / Miteigentum / Co-ownership )
PersonLegalStatusShortType | 07 | PersonLegalStatusShortType - (A134 07)
Mede-eigendom Coded value in Juridisch statuut ( ->)  
( Copropriété / Miteigentümer / Co-owners )
PersonLegalStatusType | 07 | PersonLegalStatusType - (A130 07)
Medeverzekeraar Entity ( ->) Partij-rol - Identificeert een betrokkene. Een risico is verzekerd in een contract waar meer dan één partij de rol van verzekeraar op zich neemt. 
( Coassureur / Mitversicherer / Co-insurer )
| CoInsurer | - ( 008)
Medeverzekering - leidende maatschappij Coded value in Type verzekeraar bij medeverzekering ( ->)  
( Coassurance - compagnie apéritrice / Mitversicherung - Erstversicherer / Co-insurance - leading company )
PartyInsurerCoinsuranceType | 1 | PartyInsurerCoinsuranceType - (A020 1)
Medeverzekering - niet leidende maatschappij Coded value in Type verzekeraar bij medeverzekering ( ->)  
( Coassurance - compagnie non-apéritrice / Mitversicherung - Nicht-Erstversicherer / Co-insurance - non-leading company )
PartyInsurerCoinsuranceType | 2 | PartyInsurerCoinsuranceType - (A020 2)
Medeverzekeringsdetails Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Co-assurance, détails / Mitversicherung - Informationen / Contract coinsurance details )
| ContractAsCoInsured | - ( )
Medeverzekeringsnemer Entity ( ->) Identificeert een persoon, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die met de betrokkene een relatie heeft. De relatie wordt uitgedrukt van deze persoon naar de betrokkene. Is lid van een PTY dewelke de verzekeringsnemer is. 
( Co-preneur d'assurance / Kollegen der Versicherungsnehmer / Co-policyholder )
| CoPolicyHolderRelation | - ( 307)
Mede-verzekeringsnemer Entity ( ->) Partij-rol. De eventuele medeverzekeringsnemer. Bijkomende persoon of organisatie als verzekeringnemer.De (hoofd-)verzekeringnemer is normalerwijze degene die de premie betaalt aan de verzekeraar in ruil voor de zekerheid geboden door de verzekeringspolis, bijvoorbeeld de uitbetaling van de voordelen of tegoeden uit de polis. 
( Co-preneur d'assurance / Mit-Versicherungsnehmer / Co-policy holder )
| CoPolicyHolderParty | - ( 017)
Medeverzekeringsnemer, details Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Preneur d'assurance complémentaire, détails / Kollegen Versicherungsnehmer - Informationen / Contract co-policyholder details )
| ContractAsCoHeld | - ( )
Medeverzekeringspolis Attribute of Contract ( ->) Code aangeeft of dit een medeverzekeringspolis is of niet. 
( Codification : Medeverzekeringspolis / A027 / -> )
( Police de coassurance / Polis in Mitversicherung / Co-insuringpolicy )
Contract | CoinsuranceIndicator | ContractCoinsuranceIndicator - (BIN A027)
Medewerkende echtgeno(o)t(e) Coded value in Fiscaal statuut ( ->) De recente aandacht van de overheid (zowel op het vlak van sociale als op het vlak van fiscale maatregelen) en de toewijzing van een deel van het inkomen legitimeert een afzonderlijk statuut. 
( Conjoint aidant / Mithelfende(r) Ehegatt(e)in / Contributing partner )
FiscalStatusType | 19 | FiscalStatusType - (A175 19)
Medewerkende echtgeno(o)t(e) Coded value in Sociaal statuut ( ->)  
( Conjoint(e) aidant(e) / Helfender Ehegatte / Contributing partner )
PersonSocialStatusType | 33 | PersonSocialStatusType - (A132 33)
MEDEWERKER (UNIVERSITEIT) Coded value in Type beroep ( ->)  
( COLLABORATEUR UNIVERSITAIRE / CollaborateurUniversitaire (*) / CollaborateurUniversitaire (*) )
OccupationType | 593 | OccupationType - (X041 593)
MEDIATHECARIS Coded value in Type beroep ( ->)  
( FILMOTHECAIRE / Filmothecaire (*) / Filmothecaire (*) )
OccupationType | 533 | OccupationType - (X041 533)
MEDISCH AFGEVAARDIGDE Coded value in Type beroep ( ->)  
( DELEGUE MEDICAL / DelegueMedical (*) / DelegueMedical (*) )
OccupationType | 1074 | OccupationType - (X041 1074)
MEDISCH ANALIST Coded value in Type beroep ( ->)  
( ANALYSTE MEDICAL / AnalysteMedical (*) / AnalysteMedical (*) )
OccupationType | 1344 | OccupationType - (X041 1344)
Medisch attest Coded value in Overgemaakte document ( ->)  
( Attestation médicale / Ärztliches Attest / Medical certificate )
DocumentsSentType | 12 | DocumentsSentType - (C390 12)
medisch attest Coded value in Overgemaakte doc. ( ->)  
( attestation medicale / Ärztliches Attest / Medical certificate )
DocumentsSentType2 | 12 | DocumentsSentType2 - (C392 12)
Medisch attest vereist Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Attestation médicale requise / Ärztliches Attest erforderlich / Doctor's certificate required )
| DoctorCertificateRequiredDeclaration | - (QRS 5V1T)
Medisch certificaat Coded value in Aard maatregelen na schade ( ->)  
( Certificat médical / Ärztliches Attest / Medical certificate )
RiskClaimResultingMeasureType | 4 | RiskClaimResultingMeasureType - (5V03 4)
Medisch certificaat Coded value in Aard maatregelen na schade ( ->)  
( Certificat médical / Ärztliches Attest / Medical certificate )
RiskClaimResultingMeasureType2 | 4 | RiskClaimResultingMeasureType2 - (5V13 4)
Medisch certificaat van rijbekwaamheid Entity ( ->) Identificeert een document, of beter nog, de rol die dat document speelt binnen de context waar het opgegeven wordt. 
( Certificat médical d'aptitude à conduire / Treibende Fähigkeit ärztliches Attest / Driving ability medical certificate )
| VehicleDriverMedicalCertificate | - ( 027)
Medisch getuigschrift Entity ( ->) Medisch getuigschrift, om het even welk. (Algemene noemer. Bij voorkeur de meer specifieke types, zoals de 027, 048, 056, 057, . . . te gebruiken voor die meer specifieke gevallen.)  
( Certificat médical / Ärztliches Attest / Medical certificate )
| MedicalCertificate | - ( 077)
Medisch honorarium Coded value in Overgemaakte document ( ->)  
( Honoraires médicaux / medizinische Gebühren / Medical fees )
DocumentsSentType | 13 | DocumentsSentType - (C390 13)
medisch honorarium Coded value in Overgemaakte doc. ( ->)  
( honoraires medicaux / medizinische Gebühren / Medical fees )
DocumentsSentType2 | 13 | DocumentsSentType2 - (C392 13)
MEDISCH MASSEUR Coded value in Type beroep ( ->)  
( MASSEUR MEDICAL / MasseurMedical (*) / MasseurMedical (*) )
OccupationType | 1388 | OccupationType - (X041 1388)
Medisch materiaal Coded value in Soort voorwerp (zaak) ( ->)  
( Appareil médical / Medizinisches Material / Medical equipment )
InsuranceObjectObjectType | 60 | InsuranceObjectObjectType - (9900 60)
MEDISCH PEDICURE Coded value in Type beroep ( ->)  
( PEDICURE MEDICAL / PedicureMedical (*) / PedicureMedical (*) )
OccupationType | 1405 | OccupationType - (X041 1405)
MEDISCH SECRETARIS Coded value in Type beroep ( ->)  
( SECRETAIRE MEDICAL / SecretaireMedical (*) / SecretaireMedical (*) )
OccupationType | 821 | OccupationType - (X041 821)
Medisch type-verslag OGR - Auto Entity ( ->) Medisch verslag volgens het type-verslag in gebruik in Ongevallen Gemeen Recht - Auto. 
( Rapport-type médical ADC - Auto / Medizinischen Standard-Bericht GRU - Motor / Medical standard-report PLA - Motor )
| MedicalStandardReportPLAMotor | - ( 057)
Medische Controle Entity ( ->) Waarborg die in eerste orde de kosten van medische controle op afwezigheid op het werk (als gevolg van ziekte of van een ongeval in het privé-leven) vergoedt, en aanvullend de werkgever vergoedt voor het overgebleven gewaarborgd loon dat hij heeft moeten betalen n.a.v. deze afwezigheid. 
( Contrôle médical / Medizinische Controlle / Medical check-up )
| CollectiveMedicalCheck | - ( 660)
Medische Dienst Werk Entity ( ->) De betrokkene is werknemer, en dit is de dienst binnen de organisatie van de werkgever die instaat voor medische zorgen of opvolging. 
( Service Médical Travail / Ärztlicher Dienst des Arbeitgebers / Employer's Medical Service )
| MedicalServiceAtWorkOf | - ( 313)
Medische geschillen Entity ( ->) Als dekking. Rechtsbijstand in geschillen met leden van het medisch korps, over medische zaken. 
( Conflits médicaux / Medizinische Streitigkeiten / Medical disputes )
| MedicalDisputesCover | - ( 184)
MEDISCHE HELPSTER (NIET GEDIPLOMEERD) Coded value in Type beroep ( ->)  
( AIDE-SOIGNANTE (NON DIPLOMEE) / Aide-Soignante(NonDiplomee) (*) / Aide-Soignante(NonDiplomee) (*) )
OccupationType | 1377 | OccupationType - (X041 1377)
MEDISCHE HULP (SOCIALE HYGIENE) Coded value in Type beroep ( ->)  
( AUXILIAIRE MEDICALE HYGIENISTE SOCIAL / AuxiliaireMedicaleHygienisteSocial (*) / AuxiliaireMedicaleHygienisteSocial (*) )
OccupationType | 221 | OccupationType - (X041 221)
Medische kosten Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Frais médicaux / Medizinische Kosten / Medical expenses )
GuaranteeCode | QD0 | GuaranteeCode - (C6B1 QD0)
Medische Kosten Entity ( ->) Waarborg - De kosten voor behandelingen uitgevoerd of voorgeschreven door een geneesheer en onontbeerlijk voor de genezing van de verzekerde, als gevolg van een ongeval. 
( Frais médicaux / Medizinische Kosten / Medical expenses )
| MedicalExpensesGuarantee | - ( 240)
Medische kosten Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Frais médicaux / Medizinische Kosten / Medical expenses )
GuaranteeCode | 6D0 | GuaranteeCode - (C6B1 6D0)
Medische kosten Coded value in Polistype ( ->) Slaat op de producten, afgesloten door een particulier, die een terugbetaling voorzien van de door een bepaalde persoon gemaakte medische kosten, ongeacht de oorzaak. Hieronder begrepen de verzekering die de zgn. kleine risico’s van de mutualiteit vervan 
( Frais médicaux / Artzkosten / Medical expenses )
ContractPolicyType | 252 | ContractPolicyType - (A502 252)
Medische kosten Entity ( ->) Als dekking. De kosten van de medische behandeling. 
( Frais médicaux / Krankheitskosten / Medical expenses )
| MedicalExpensesCover | - ( 144)
Medische opdracht Entity ( ->) Dit is het bericht van de verzekeraar aan de geneesheer, waarbij deze één of andere opdracht krijgt. (context e-Health). 
( Mission médicale / Medizinische Auftrag / Medical Assignment )
| MissionMedical | - ( 080)
Medische vragenlijst Entity ( ->) In het algemeen, de vragenlijst in te vullen door de kandidaat-verzekerde. 
( Questionnaire médical / Medizinischer Fragebogen / Medical questionnaire )
| MedicalQuestionnaire | - ( 048)
Mediumhybride benzine en elektrische assistentie Coded value in Type hybride ( ->)  
( Mediumhybride essence et assistance electrique / Mediumhybrid Benzin und elektrische Unterstützung / Mediumhybrid Petrol and Electrical assistance )
VehicleEngineHybridType | 74 | VehicleEngineHybridType - (561E 74)
Mediumhybride Diesel en elektrische assistentie Coded value in Type hybride ( ->)  
( Mediumhybride Diesel et assistance electrique / Mediumhybrid Diesel und elektrische Unterstützung / Mediumhybrid Diesel and Electrical assistance )
VehicleEngineHybridType | 84 | VehicleEngineHybridType - (561E 84)
Mediumhybride Diesel met AdBlue en elektrische assistentie Coded value in Type hybride ( ->)  
( Mediumhybride Diesel avec AdBlue et assistance electrique / Mediumhybrid Diesel mit AdBlue und elektrische Unterstützung / Mediumhybrid Diesel w. AdBlue and Electrical assistance )
VehicleEngineHybridType | 8E | VehicleEngineHybridType - (561E 8E)
Mediumhybride Diesel met LPG en elektrische assistentie Coded value in Type hybride ( ->)  
( Mediumhybride Diesel avec LPG et assistance electrique / Mediumhybrid Diesel mit LPG und elektrische Unterstützung / Mediumhybrid Diesel w. LPG and Electrical assistance )
VehicleEngineHybridType | 8K | VehicleEngineHybridType - (561E 8K)
Mediumhybride LPG en benzine (Start/Stop en El. assist.) Coded value in Type hybride ( ->)  
( Mediumhybride LPG et essence (Start/Stop et Ass.el.) / Mediumhybrid LPG und Benzin (Start/Stop und El. Ass.) / Mediumhybrid LPG and Petrol (Start/Stop and El. assist.) )
VehicleEngineHybridType | 34 | VehicleEngineHybridType - (561E 34)
meer dan 3 jaar Coded value in Lidmaatschap Touring Club Belgium ( ->)  
( plusque 3 ans / > 3 Jahre / > 3 years )
MembershipTouringClubType | 3 | MembershipTouringClubType - (A136 3)
Meer dan 3,5 T Coded value in Laadvermogen ( ->)  
( Plus de 3,5 T / Mehr als 3,5 T / More than 3.5 T )
CarryingCapacityType | 3 | CarryingCapacityType - (5542 3)
meer dan 50 % Coded value in Percentage brandbare materialen ( ->)  
( plus de 50 % / über 50 % / over 50% )
BuildingMaterialsCombustiblePartType | 03 | BuildingMaterialsCombustiblePartType - (3V13 03)
Meer dan 50 jaar Coded value in Graad van afwerking/ouderdom ( ->)  
( Plus de 50 ans / Mehr als 50 Jahren / More than 50 years )
BuildingFinishingDegreeType | 4 | BuildingFinishingDegreeType - (3153 4)
Meer dan één risicoligging Attribute of Contract Brand ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : Meer dan één risicoligging / 3010 / -> )
( Plus d'une situation de risque / Mehr als eine Risikosituation / More than one risk situation )
FireInsuranceContract | MultipleRiskIndicator | RiskSituationMultipleIndicator - (BIN 3010)
Meerdere categoriën Coded value in IBP Category Object Code ( ->)  
( Multi-catégories / Multi categories / Multi categories )
IBPCategoryObjectType | IBPC-09 | IBPCategoryObjectType - (IBP1 IBPC-09)
Meerdere personen Coded value in Geslacht ( ->)  
( Groupement de personnes physiques / Gruppierung natürlicher Personen / Group of natural persons )
PersonGenderType | 4 | PersonGenderType - (A124 4)
Meerdere personen Coded value in Collectiviteit ( ->)  
( Plusieurs personnes / Mehr als eine person / Multiple persons )
GroupType | 18 | GroupType - (A135 18)
Meerdere schadegevallen Coded value in Reden van registratie ( ->)  
( Plusieurs sinistres / Mehrere Fälle von Schäden / Multiple damage cases )
RegistrationReasonType | 14 | RegistrationReasonType - (Z604 14)
Meergezinswoning Coded value in Type woning ( ->) Gebouw met een beperkt aantal verdiepingen bestaande uit gehelen van lokalen dienstig voor de huisvesting van personen samenlevend in meerdere gescheiden familiale verbanden. 
( Maison multifamiliale / Mehrfamilienhaus / Multi-family Home )
BuildingDwellingType | 12 | BuildingDwellingType - (3170 12)
Meerpersoonskamer 0-19 jaar basis 2008 Coded value in Index type ( ->) Zie http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/economie/gezondheidssector/medische_index/ 
( Chambre commune 0-19 ans base 2008 / Teilzimmer 0-19 jahre Basis 2008 / Common room 0-19 years base 2008 )
IndexType | N29 | IndexType - (X024 N29)
Meerpersoonskamer 0-19 jaar basis 2008 Coded value in Index type ( ->) Zie http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/economie/gezondheidssector/medische_index/ 
( Chambre commune 0-19 ans base 2008 / Teilzimmer 0-19 jahre Basis 2008 / Common room 0-19 years base 2008 )
IndexType | N20 | IndexType - (X024 N20)
Meerpersoonskamer 20-34 jaar basis 2008 Coded value in Index type ( ->) Zie http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/economie/gezondheidssector/medische_index/ 
( Chambre commune 20-34 ans base 2008 / Teilzimmer 20-34 jahre Basis 2008 / Common room 20-34 years base 2008 )
IndexType | N22 | IndexType - (X024 N22)
Meerpersoonskamer 35-49 jaar basis 2008 Coded value in Index type ( ->) Zie http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/economie/gezondheidssector/medische_index/ 
( Chambre commune 35-49 ans base 2008 / Teilzimmer 35-49 jahre Basis 2008 / Common room 35-49 years base 2008 )
IndexType | N23 | IndexType - (X024 N23)
Meerpersoonskamer 50-64 jaar basis 2008 Coded value in Index type ( ->) Zie http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/economie/gezondheidssector/medische_index/ 
( Chambre commune 50-64 ans base 2008 / Teilzimmer 50-64 jahre Basis 2008 / Common room 50-64 years base 2008 )
IndexType | N25 | IndexType - (X024 N25)
Meerpersoonskamer 65plus jaar basis 2008 Coded value in Index type ( ->) Zie http://statbel.fgov.be/nl/statistieken/cijfers/economie/gezondheidssector/medische_index/ 
( Chambre commune 65plus ans base 2008 / Teilzimmer 65plus jahre Basis 2008 / Common room 65plus years base 2008 )
IndexType | N26 | IndexType - (X024 N26)
meervoudige letsels verschill. aard Coded value in Soort kwetsuur/verwonding ( ->)  
( Lésions multiples de natures diff. / Mehrfache Verletzungen verschiedenster Art / multiple injuries of various kinds )
EventAccidentInjuryType | 90 | EventAccidentInjuryType - (CQ54 90)
Meervoudige wijziging Coded value in Type wijziging ( ->)  
( Modifications multiples / Mehrfache Änderungen / Multiple modifications )
ContractChangeType | 10 | ContractChangeType - (EW00 10)
Meester Coded value in Verzekeringsnemer - code aanspreektitel ( ->)  
( Maître / Jurist / Master )
PolicyHolderTitleType | 31 | PolicyHolderTitleType - (A102 31)
MEESTER (STRIJDMACHT) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MAITRE (FORCES ARMEES) / Maitre(ForcesArmees) (*) / Maitre(ForcesArmees) (*) )
OccupationType | 3967 | OccupationType - (X041 3967)
MEESTER LICHAMELIJKE OPVOEDING Coded value in Type beroep ( ->)  
( MAITRE D'EDUCATION PHYSIQUE / MaitreD'EducationPhysique (*) / MaitreD'EducationPhysique (*) )
OccupationType | 297 | OccupationType - (X041 297)
meestergasten Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( agents de maitrise, chefs d'equipe d' / Master Gäste / foremen )
InsuredOccupationType | 70100 | InsuredOccupationType - (2111 70100)
Meestergasten en soortgelijken Coded value in Verzekeringsnemer - beroepscode ( ->)  
( Agents de maitrise et assimilés / Master Gäste und ähnliche / foremen and similar )
PolicyHolderOccupationType | 70 | PolicyHolderOccupationType - (A141 70)
MEESTER-KLEERMAKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( TAILLEUR (COUTURE) / Tailleur(Couture) (*) / Tailleur(Couture) (*) )
OccupationType | 2019 | OccupationType - (X041 2019)
MEESTERKNECHT Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONTREMAITRE / Contremaitre (*) / Contremaitre (*) )
OccupationType | 1478 | OccupationType - (X041 1478)
MEESTERKNECHT (DRUKKERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( PROTE (IMPRIMERIE) / Prote(Imprimerie) (*) / Prote(Imprimerie) (*) )
OccupationType | 2831 | OccupationType - (X041 2831)
MEETJESLAND CENTRUM Coded value in Zone van lokale politie ( ->)  
( MEETJESLAND CENTRUM / MEETJESLAND CENTRUM / MEETJESLAND CENTRUM )
PoliceCoveredZoneCode | 5417 | PoliceCoveredZoneCode - (C244 5417)
MEETKUNDIG SCHATTER ONROERENDE GOEDEREN Coded value in Type beroep ( ->)  
( EXPERT IMMOBILIER-GEOMETRE / ExpertImmobilier-Geometre (*) / ExpertImmobilier-Geometre (*) )
OccupationType | 98 | OccupationType - (X041 98)
MEETKUNDIGE Coded value in Type beroep ( ->)  
( GEOMETRE / Geometre (*) / Geometre (*) )
OccupationType | 93 | OccupationType - (X041 93)
MEETKUNDIGE HYDROGRAFIE Coded value in Type beroep ( ->)  
( GEOMETRE-HYDROGRAPHE / Geometre-Hydrographe (*) / Geometre-Hydrographe (*) )
OccupationType | 95 | OccupationType - (X041 95)
MEETKUNDIGE TOPOGRAFIE Coded value in Type beroep ( ->)  
( GEOMETRE-TOPOGRAPHE / Geometre-Topographe (*) / Geometre-Topographe (*) )
OccupationType | 94 | OccupationType - (X041 94)
meetkundigen Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( geometres, arpenteurs / Geometer / geometers )
InsuredOccupationType | 00300 | InsuredOccupationType - (2111 00300)
Mejuffrouw Coded value in V-nemer- domicil.- code aanspreektitel ( ->)  
( Mademoiselle / Fraulein / Miss )
PolicyHolderDomicileTitleType | 3 | PolicyHolderDomicileTitleType - (A182 3)
Mejuffrouw Coded value in Verzekeringsnemer - code aanspreektitel ( ->)  
( Mademoiselle / Fräulein / Miss )
PolicyHolderTitleType | 3 | PolicyHolderTitleType - (A102 3)
Mejuffrouwen Coded value in Verzekeringsnemer - code aanspreektitel ( ->)  
( Mesdemoiselles / Fräulein / Young ladies )
PolicyHolderTitleType | 25 | PolicyHolderTitleType - (A102 25)
MEKANIEKER(-STER) (STIKMACHINE) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MECANICIENNE (VETEMENTS) / Mecanicienne(Vetements) (*) / Mecanicienne(Vetements) (*) )
OccupationType | 2138 | OccupationType - (X041 2138)
MEKANIEKER-GARAGEHOUDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( MECANICIEN GARAGISTE / MecanicienGaragiste (*) / MecanicienGaragiste (*) )
OccupationType | 2441 | OccupationType - (X041 2441)
MEKANIEKER-HERSTELLER VAN MACHINES Coded value in Type beroep ( ->)  
( MECANICIEN REPARATEUR DE MACHINES / MecanicienReparateurDeMachines (*) / MecanicienReparateurDeMachines (*) )
OccupationType | 2522 | OccupationType - (X041 2522)
MEKANIEKER-HERSTELLER VAN VOERTUIGEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( MECANICIEN-REPARATEUR DE VEHICULES / Mecanicien-ReparateurDeVehicules (*) / Mecanicien-ReparateurDeVehicules (*) )
OccupationType | 2442 | OccupationType - (X041 2442)
MELKBOER (HANDEL) Coded value in Type beroep ( ->)  
( LAITIER (COMMERCE) / Laitier(Commerce) (*) / Laitier(Commerce) (*) )
OccupationType | 978 | OccupationType - (X041 978)
MELKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( TRAYEUR / Trayeur (*) / Trayeur (*) )
OccupationType | 1201 | OccupationType - (X041 1201)
melkerijarbeiders en margarinebereide Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( ouvriers de laiterie et de margariner / Molkerei Arbeiter und Margarine-Seefestung / dairy workers and margarine fortifiers )
InsuredOccupationType | 83700 | InsuredOccupationType - (2111 83700)
Melkerijen, boterfabrieken, kaasfabrieken en ondernemingen van melkproducten Coded value in Paritair comité ( ->)  
( Laiteries, beurreries, fromageries et entreprises de produits lactés / 118.12.01 (*) / Diary factories, creameries, cheese factories and diary products )
JointCommitteeType | 1181201 | JointCommitteeType - (A139 1181201)
MELKHANDELAAR Coded value in Type beroep ( ->)  
( MARCHAND DE LAIT / MarchandDeLait (*) / MarchandDeLait (*) )
OccupationType | 982 | OccupationType - (X041 982)
MENGER (GELUID - BEELD) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MIXING OPERATEUR / MixingOperateur (*) / MixingOperateur (*) )
OccupationType | 2579 | OccupationType - (X041 2579)
MENGER (GLAS, AARDEWERK) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MELANGEUR (VERRE - POTERIE) / Melangeur(Verre-Poterie) (*) / Melangeur(Verre-Poterie) (*) )
OccupationType | 3001 | OccupationType - (X041 3001)
MENGER (MEEL) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MELANGEUR (FARINES) / Melangeur(Farines) (*) / Melangeur(Farines) (*) )
OccupationType | 3020 | OccupationType - (X041 3020)
MENGER (RUWIJZER) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MELANGEUR DE FONTE / MelangeurDeFonte (*) / MelangeurDeFonte (*) )
OccupationType | 2242 | OccupationType - (X041 2242)
MENGER (SCHEIKUNDIGE PRODUKTEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MELANGEUR (PRODUITS CHIMIQUES) / Melangeur(ProduitsChimiques) (*) / Melangeur(ProduitsChimiques) (*) )
OccupationType | 3243 | OccupationType - (X041 3243)
MENGER (SPINNERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MELANGEUR (FILATURE) / Melangeur(Filature) (*) / Melangeur(Filature) (*) )
OccupationType | 1830 | OccupationType - (X041 1830)
MENGER (TABAK) Coded value in Type beroep ( ->)  
( TRIEUR (TABAC) / Trieur(Tabac) (*) / Trieur(Tabac) (*) )
OccupationType | 3385 | OccupationType - (X041 3385)
MENGER (VOEDINGSPRODUKTEN) N.E.V. Coded value in Type beroep ( ->)  
( RAFFINEUR (CACAO) / Raffineur(Cacao) (*) / Raffineur(Cacao) (*) )
OccupationType | 3082 | OccupationType - (X041 3082)
MENGSELBEREIDER (GLAS, AARDEWERK) Coded value in Type beroep ( ->)  
( COMPOSITIONNEUR (VERRE - POTERIE) / Compositionneur(Verre-Poterie) (*) / Compositionneur(Verre-Poterie) (*) )
OccupationType | 2998 | OccupationType - (X041 2998)
Mengsmering Coded value in Type hybride ( ->)  
( Mélange / Benzin 2-takt / Self-lubricating )
VehicleEngineHybridType | X0 | VehicleEngineHybridType - (561E X0)
Mengsmering Coded value in Type brandstof ( ->)  
( Mélange / Petroil lubrication / Petroil lubrication )
VehicleFuelType | 10 | VehicleFuelType - (5015 10)
Mentale handicap Coded value in Type verminderde capaciteit ( ->) Handicap : lichamelijk of geestelijk gebrek. / De gradatie, de ernst van het gebrek maakt dat het een blijvende invaliditeit wordt. (WG Norm. 14.05.2008) 
( Handicap mental / Geistige Behinderung / Mental handicap )
PersonCapacityReducedType | 4 | PersonCapacityReducedType - (5198 4)
MERCERISEERDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( MERCERISEUR / Merceriseur (*) / Merceriseur (*) )
OccupationType | 1970 | OccupationType - (X041 1970)
Merk Attribute of Motor - Aandrijféénheid ( ->) Het merk van het voertuig. Volvo, Opel, Audi, ... 
( Codification : / / -> )
( Marque / Marke / Make )
Engine | MakeName | - (NME 005)
Merk Attribute of Voertuig ( ->) Het merk van het voertuig. Volvo, Opel, Audi, ... 
( Codification : / / -> )
( Marque / Marke / Make )
Vehicle | MakeName | - (NME 005)
Merk / MODEL Attribute of Voertuig ( ->) De naam van het model van het merk. 
( Codification : / / -> )
( Marque / MODELE / Marke / MODELL / Make / MODEL )
Vehicle | MakeModelName | - (NME 005)
Merk / MODEL Attribute of Motor - Aandrijféénheid ( ->) De naam van het model van het merk. 
( Codification : / / -> )
( Marque / MODELE / Marke / MODELL / Make / MODEL )
Engine | MakeModelName | - (NME 005)
Merk / model / TYPE Attribute of Motor - Aandrijféénheid ( ->) Bevat de naam van het type binnen een model van een merk.  
( Codification : / / -> )
( Marque / modèle / TYPE / Marke / Modell / TYP / Make / model / TYPE )
Engine | MakeModelTypeName | - (NME 005)
Merk / model / TYPE Attribute of Voertuig ( ->) Bevat de naam van het type binnen een model van een merk.  
( Codification : / / -> )
( Marque / modèle / TYPE / Marke / Modell / TYP / Make / model / TYPE )
Vehicle | MakeModelTypeName | - (NME 005)
Merk antidiefstalsysteem Attribute of Beveiligingssysteem ( ->) Bevat niet gestructureerde informatie. 
( Codification : / / -> )
( Marque système antivol / Marke des Diebstahlsicherungssystems / Anti-theft system brand )
SecuritySystem | SecuritySystemBrandText | - (FTX 017)
MERKER (WASSERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MARQUEUR (BLANCHISSERIE) / Marqueur(Blanchisserie) (*) / Marqueur(Blanchisserie) (*) )
OccupationType | 3885 | OccupationType - (X041 3885)
MERKER VAN PLANKEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( PRESSEUR (BOIS) / Presseur(Bois) (*) / Presseur(Bois) (*) )
OccupationType | 2673 | OccupationType - (X041 2673)
MERKER VAN VERPAKKINGEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( MARQUEUR (EMBALLAGE) / Marqueur(Emballage) (*) / Marqueur(Emballage) (*) )
OccupationType | 3613 | OccupationType - (X041 3613)
MESSENMAKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( COUTELIER / Coutelier (*) / Coutelier (*) )
OccupationType | 2435 | OccupationType - (X041 2435)
MESSENSLIJPER Coded value in Type beroep ( ->)  
( AIGUISEUR / Aiguiseur (*) / Aiguiseur (*) )
OccupationType | 2516 | OccupationType - (X041 2516)
MESSENSLIJPER (HORECA) Coded value in Type beroep ( ->)  
( COUTELIER (HORECA) / Coutelier(Horeca) (*) / Coutelier(Horeca) (*) )
OccupationType | 3811 | OccupationType - (X041 3811)
Met andere diverse inkomsten Coded value in Aanvullend fiscaal statuut ( ->)  
( Avec revenus divers / Mit diversen Erträgen / With other miscellaneous income )
FiscalStatusComplementaryType | 5 | FiscalStatusComplementaryType - (A176 5)
Met baten Coded value in Aanvullend fiscaal statuut ( ->) Op dit ogenblik worden alle zelfstandigen over dezelfde kam geschoren. Echter, in de fiscale aangifte van elke zelfstandige wordt het onderscheid gemaakt tussen bedrijfsleiders, winsten en baten. Het luik « bedrijfsleiders » is bestemd voor zelfstandige 
( Avec gains / Mit Gewinn / With income )
FiscalStatusComplementaryType | 9 | FiscalStatusComplementaryType - (A176 9)
Met bezoldiging als bestuurder Coded value in Aanvullend fiscaal statuut ( ->) Op dit ogenblik worden alle zelfstandigen over dezelfde kam geschoren. Echter, in de fiscale aangifte van elke zelfstandige wordt het onderscheid gemaakt tussen bedrijfsleiders, winsten en baten. Het luik « bedrijfsleiders » is bestemd voor zelfstandige 
( Avec revenus comme administrateur / Mit Einkommen als Verwalter / With remuneration as a Director )
FiscalStatusComplementaryType | 7 | FiscalStatusComplementaryType - (A176 7)
Met bezoldiging als werkend vennoot Coded value in Aanvullend fiscaal statuut ( ->)  
( Avec revenus d'associé actif / Mit Einkommen als mithelfende(r) Ehegatt(e)in / With remuneration as operating partner )
FiscalStatusComplementaryType | 6 | FiscalStatusComplementaryType - (A176 6)
Met brandbare niveauscheidingen Coded value in Constructietype ( ->)  
( Séparateurs de niveau combustibles / Mit brennbaren Ebenentrennern / Combusitble level separations )
ConstructionType | 10 | ConstructionType - (3V12 10)
Met buitenlandse inkomsten Coded value in Aanvullend fiscaal statuut ( ->)  
( Avec revenus étrangers / Mit Auslandseinkünften / With foreign income )
FiscalStatusComplementaryType | 3 | FiscalStatusComplementaryType - (A176 3)
Met conventie Coded value in Type van anticipatieve bonus ( ->)  
( Avec convention / Mit Konvention / With Convention )
BonusInAdvanceType | 2 | BonusInAdvanceType - (3191 2)
Met onbrandbare niveauscheidingen Coded value in Constructietype ( ->)  
( Séparateurs de niveau incombustibles / Mit nicht brennbaren Ebenentrennern / Fireproof level separations )
ConstructionType | 11 | ConstructionType - (3V12 11)
Met overeenkomst Coded value in Conventie ( ->) Met de hersteller of dienstverlener heeft de verzekeraar een bijzondere overeenkomst.  
( Agréé / Mit Zustimmung / With agreement )
RepairerRecognizedType | 1 | RepairerRecognizedType - (C322 1)
Met roerende diverse inkomsten Coded value in Aanvullend fiscaal statuut ( ->)  
( Avec revenus mobiliers / Mit Kapitalerträgen / With personal various income )
FiscalStatusComplementaryType | 4 | FiscalStatusComplementaryType - (A176 4)
Met verhaal Coded value in Reden van registratie ( ->)  
( Avec recours / Mit Regress / With recourse )
RegistrationReasonType | 22 | RegistrationReasonType - (Z604 22)
Met vervangingsinkomen Coded value in Aanvullend fiscaal statuut ( ->)  
( Avec revenus de remplacement / Mit Ersatzeinkommen / With replacement income )
FiscalStatusComplementaryType | 2 | FiscalStatusComplementaryType - (A176 2)
Met wett. ZIV uitkering Coded value in Aanvullend fiscaal statuut ( ->)  
( Avec indemnités INAMI / Mit KIV-Enstchädigungen / With statutory health and disability allowance )
FiscalStatusComplementaryType | 1 | FiscalStatusComplementaryType - (A176 1)
Met winsten Coded value in Aanvullend fiscaal statuut ( ->) Op dit ogenblik worden alle zelfstandigen over dezelfde kam geschoren. Echter, in de fiscale aangifte van elke zelfstandige wordt het onderscheid gemaakt tussen bedrijfsleiders, winsten en baten. Het luik « bedrijfsleiders » is bestemd voor zelfstandige 
( Avec bénéfices / Mit Gewinn / With profits )
FiscalStatusComplementaryType | 8 | FiscalStatusComplementaryType - (A176 8)
METAALBOORDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( PERCEUR (METAL) / Perceur(Metal) (*) / Perceur(Metal) (*) )
OccupationType | 2420 | OccupationType - (X041 2420)
METAALGIETER (SMELTERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( COULEUR DE FONDERIE / CouleurDeFonderie (*) / CouleurDeFonderie (*) )
OccupationType | 2273 | OccupationType - (X041 2273)
metaalgieters Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( couleurs de metaux / Metall-Gießer / foundry workers )
InsuredOccupationType | 74500 | InsuredOccupationType - (2111 74500)
METAALREKKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( ETIREUR (TREFILERIE) / Etireur(Trefilerie) (*) / Etireur(Trefilerie) (*) )
OccupationType | 2284 | OccupationType - (X041 2284)
metaalscharen en soortgelijke machines Coded value in Type gebruikte materieel ( ->)  
( cisailles et machines similaires / Metall-Schere und ähnliche Maschinen / metal shears and similar machines )
ActivityEquipmentType | 132 | ActivityEquipmentType - (CQ79 132)
METAALSLIJPER Coded value in Type beroep ( ->)  
( AFFUTEUR (METAL) / Affuteur(Metal) (*) / Affuteur(Metal) (*) )
OccupationType | 2515 | OccupationType - (X041 2515)
METAALSLIJPER (WERKTUIGMACHINES) Coded value in Type beroep ( ->)  
( RECTIFIEUR (MACHINES-OUTILS) / Rectifieur(Machines-Outils) (*) / Rectifieur(Machines-Outils) (*) )
OccupationType | 2417 | OccupationType - (X041 2417)
METAALSNIJDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( TRONCONNEUR (METAL) / Tronconneur(Metal) (*) / Tronconneur(Metal) (*) )
OccupationType | 2510 | OccupationType - (X041 2510)
METAALSTEKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( MORTAISEUR (METAL) / Mortaiseur(Metal) (*) / Mortaiseur(Metal) (*) )
OccupationType | 2415 | OccupationType - (X041 2415)
METAFYSICUS Coded value in Type beroep ( ->)  
( METAPHYSICIEN / Metaphysicien (*) / Metaphysicien (*) )
OccupationType | 583 | OccupationType - (X041 583)
METALLISEERDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( METALISEUR / Metaliseur (*) / Metaliseur (*) )
OccupationType | 2311 | OccupationType - (X041 2311)
METEOROLOOG (UNIVERSITAIR OF ERMEE GELIJKGESTELD) Coded value in Type beroep ( ->)  
( METEOROLOGUE (UNIVERSITAIRE OU ASSIMILE) / Meteorologue(UniversitaireOuAssimile) (*) / Meteorologue(UniversitaireOuAssimile) (*) )
OccupationType | 114 | OccupationType - (X041 114)
METER (HAVEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( METREUR (PORTS) / Metreur(Ports) (*) / Metreur(Ports) (*) )
OccupationType | 3665 | OccupationType - (X041 3665)
METER (WIJNEN, ALCOHOL) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MESUREUR (VINS - ALCOOL) / Mesureur(Vins-Alcool) (*) / Mesureur(Vins-Alcool) (*) )
OccupationType | 3137 | OccupationType - (X041 3137)
Metro Coded value in Hoofdvervoermiddel ( ->)  
( Metro / U-Bahn / Metro )
PersonTransportMeansMainType | 4 | PersonTransportMeansMainType - (A146 4)
METROBESTUURDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONDUCTEUR (METRO) / Conducteur(Metro) (*) / Conducteur(Metro) (*) )
OccupationType | 1548 | OccupationType - (X041 1548)
METROLOOG Coded value in Type beroep ( ->)  
( METROLOGUE / Metrologue (*) / Metrologue (*) )
OccupationType | 1431 | OccupationType - (X041 1431)
METSELAAR Coded value in Type beroep ( ->)  
( MACON / Macon (*) / Macon (*) )
OccupationType | 2719 | OccupationType - (X041 2719)
metselaars en vloerenleggers Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( macons et carreleurs / Maurer und Bodenleger / Masons and floor layers )
InsuredOccupationType | 80100 | InsuredOccupationType - (2111 80100)
Metselaars, vloerenleggers, plafonneerde Coded value in Verzekeringsnemer - beroepscode ( ->)  
( Macons, carreleurs, plafonneurs, autres / Maurer - Bodenleger - Stuck Auftragnehmer / Masons, floor layers, stucco contractors )
PolicyHolderOccupationType | 80 | PolicyHolderOccupationType - (A141 80)
METSELAARSKNECHT Coded value in Type beroep ( ->)  
( AIDE-MACON / Aide-Macon (*) / Aide-Macon (*) )
OccupationType | 2808 | OccupationType - (X041 2808)
MEUBELHANDELAAR Coded value in Type beroep ( ->)  
( MARCHAND DE MEUBLES / MarchandDeMeubles (*) / MarchandDeMeubles (*) )
OccupationType | 990 | OccupationType - (X041 990)
MEUBELMAKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( EBENISTE / Ebeniste (*) / Ebeniste (*) )
OccupationType | 2604 | OccupationType - (X041 2604)
MEUBELMAKER (MONTEUR) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MONTEUR (EBENISTERIE) / Monteur(Ebenisterie) (*) / Monteur(Ebenisterie) (*) )
OccupationType | 2606 | OccupationType - (X041 2606)
MEUBELMAKER-PLAATSER Coded value in Type beroep ( ->)  
( PLACEUR (EBENISTERIE) / Placeur(Ebenisterie) (*) / Placeur(Ebenisterie) (*) )
OccupationType | 2607 | OccupationType - (X041 2607)
meubelmakers Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( ebenistes / Möbel-Maßarbeit / furniture-custom made )
InsuredOccupationType | 78300 | InsuredOccupationType - (2111 78300)
MEUBELMAKER-SAMENSTELLER Coded value in Type beroep ( ->)  
( ASSEMBLEUR (EBENISTERIE) / Assembleur(Ebenisterie) (*) / Assembleur(Ebenisterie) (*) )
OccupationType | 2605 | OccupationType - (X041 2605)
Meubilair Coded value in Type verzekerd kapitaal ( ->)  
( Mobilier / Mobiliar / Furniture )
BuildingCapitalInsuredType | 3 | BuildingCapitalInsuredType - (M100 3)
Mevrouw Coded value in Verzekeringsnemer - code aanspreektitel ( ->)  
( Madame / Frau / Madam )
PolicyHolderTitleType | 2 | PolicyHolderTitleType - (A102 2)
Mevrouw Coded value in V-nemer- domicil.- code aanspreektitel ( ->)  
( Madame / Frau / Madam )
PolicyHolderDomicileTitleType | 2 | PolicyHolderDomicileTitleType - (A182 2)
Mevrouw, Coded value in Aanspreking bij het begin van een brief ( ->)  
( Madame, / Sehr geehrte Prinzessin, / Dear Madam, )
CorrespondentStartAdresseeType | 070 | CorrespondentStartAdresseeType - (A10Y 070)
Mevrouwen Coded value in Verzekeringsnemer - code aanspreektitel ( ->)  
( Mesdames / Damen / Ladies )
PolicyHolderTitleType | 49 | PolicyHolderTitleType - (A102 49)
Mexicaanse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( mexicaine / mexikanische / Mexican )
NationalityType | MEX | NationalityType - (A121 MEX)
Mexico Coded value in Landcode ( ->)  
( Mexique / Mexiko / Mexico )
CountryType | MEX | CountryType - (519B MEX)
mexico Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( mexique (etats-unis) / Mexiko / Mexico )
VictimFATNationalityType | 416 | VictimFATNationalityType - (CL2B 416)
mg/km Coded value in Eenheid ( ->) milligram per kilometer (een duizendste van een duizendste van een kilo, per duizend meter) 
( mg/km / mg/km / mg/km )
MeasureUnitType | 018 | MeasureUnitType - (X049 018)
MICROBIOLOOG Coded value in Type beroep ( ->)  
( MICROBIOLOGISTE / Microbiologiste (*) / Microbiologiste (*) )
OccupationType | 134 | OccupationType - (X041 134)
MICROFILMMAKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( MICROFILMEUR / Microfilmeur (*) / Microfilmeur (*) )
OccupationType | 812 | OccupationType - (X041 812)
Microhybride Benzine Start/Stop Coded value in Type hybride ( ->)  
( Microhybride Essence Start/Stop / Microhybrid Benzin Start/Stop / Microhybrid Petrol Start/Stop )
VehicleEngineHybridType | 12 | VehicleEngineHybridType - (561E 12)
Microhybride Diesel (Start/Stop) Coded value in Type hybride ( ->)  
( Microhybride Diesel (Start/Stop) / Microhybrid Diesel (Start/Stop) / Microhybrid Diesel (Start/Stop) )
VehicleEngineHybridType | 22 | VehicleEngineHybridType - (561E 22)
Microhybride Diesel en LPG (Start/Stop) Coded value in Type hybride ( ->)  
( Microhybride Diesel et LPG (Start/Stop) / Microhybrid Diesel und LPG (Start/Stop) / Microhybrid Diesel and LPG (Start/Stop) )
VehicleEngineHybridType | 2I | VehicleEngineHybridType - (561E 2I)
Microhybride Diesel met AdBlue (Start/Stop) Coded value in Type hybride ( ->)  
( Microhybride Diesel avec AdBlue (Start/Stop) / Microhybrid Diesel mit AdBlue (Start/Stop) / Microhybrid Diesel with AdBlue (Start/Stop) )
VehicleEngineHybridType | 2C | VehicleEngineHybridType - (561E 2C)
Microhybride LPG en benzine (Start/Stop) Coded value in Type hybride ( ->)  
( Microhybride LPG et essence (Start/Stop) / Microhybrid LPG und Benzin (Start/Stop) / Microhybrid LPG and Petrol (Start/Stop) )
VehicleEngineHybridType | 32 | VehicleEngineHybridType - (561E 32)
Micronesië Coded value in Landcode ( ->)  
( Micronésie, Etats Fédérés de / Mikronesien / Micronesia, Federated State of )
CountryType | FM | CountryType - (519B FM)
Micronesische Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( micronésien / mikronesische / Micronesian )
NationalityType | FM | NationalityType - (A121 FM)
Middagmaal Coded value in Soort voordeel in natura ( ->) Diner: (archaïsch of Belgisch-Frans (Waals) of in Canada) het middagmaal of de de middagmaaltijd. 
( Diner / Mittagessen / Lunch )
AdvantageInKindType | 2 | AdvantageInKindType - (CQ4Z 2)
Middeleeuwse omwalling Coded value in Aard gebouw ( ->)  
( Enceinte médiévale / Mittelalterlichen Mauern / Medieval walls )
BuildingType | 28 | BuildingType - (3173 28)
Middelgrote jeep-like Coded value in Marktsegment van het voertuig ( ->)  
( Moyenne jeep-like / Durchschnittliche jeep-like / Average jeep-like )
VehicleMarketSegmentType | U | VehicleMarketSegmentType - (563E U)
Midhybride Benzine Start/Stop en Remenergierecuperatie Coded value in Type hybride ( ->)  
( Midhybride Essence Start/Stop et Récup. énergie frein / Midhybrid Benzin Start/Stop und Bremse Energie Erholung / Midhybrid Petrol Start/Stop and Brake energy saving )
VehicleEngineHybridType | 13 | VehicleEngineHybridType - (561E 13)
Midhybride Diesel (Start/Stop en Remen. recup.) Coded value in Type hybride ( ->)  
( Midhybride Diesel (Start/Stop et Récup. én. frein) / Midhybrid Diesel (Start/Stop und Bremse En. erh.) / Midhybrid Diesel (Start/Stop and Brake en. rec.) )
VehicleEngineHybridType | 23 | VehicleEngineHybridType - (561E 23)
Midhybride Diesel en LPG (Start/Stop en Remen.recup.) Coded value in Type hybride ( ->) en Remenergierecuperatie.  
( Midhybride Diesel et LPG (Start/Stop et Récup. én. frein) / Midhybrid Diesel und LPG (Start/Stop und Bremse En. erh.) / Midhybrid Diesel and LPG (Start/Stop and Brake en. rec.) )
VehicleEngineHybridType | 2J | VehicleEngineHybridType - (561E 2J)
Midhybride Diesel met AdBlue (Start/Stop en Remenergierec.) Coded value in Type hybride ( ->)  
( Midhybride Diesel avec AdBlue (Start/Stop et Récup.én.frein) / Midhybrid Diesel mit AdBlue (Start/Stop und Bremse En.Erh.) / Midhybrid Diesel with AdBlue (Start/Stop and Brake en.sav.) )
VehicleEngineHybridType | 2D | VehicleEngineHybridType - (561E 2D)
Midhybride LPG en benzine (Start/Stop en Remen.recup.) Coded value in Type hybride ( ->)  
( Midhybride LPG et essence (Start/Stop et Récup. én. frein) / Midhybrid LPG und Benzin (Start/Stop und Bremse En. erh.) / Midhybrid LPG and Petrol (Start/Stop and Brake en. rec.) )
VehicleEngineHybridType | 33 | VehicleEngineHybridType - (561E 33)
MIDOW Coded value in Zone van lokale politie ( ->)  
( MIDOW / MIDOW / MIDOW )
PoliceCoveredZoneCode | 5454 | PoliceCoveredZoneCode - (C244 5454)
Mij tegenp. geen minn. schikking Coded value in MSB-code - origine verzekeringsmaatschappij ( ->)  
( Cie adv. refuse règlement à l'amiable / Versicherer Gegnerpartei will kein gütliche Einigung / Counterparty company - no amicable settlement )
MessageClaimInsurerMsbType | 41E | MessageClaimInsurerMsbType - (CMSB 41E)
Mij tegenp. heeft zaak geregeld Coded value in MSB-code - origine verzekeringsmaatschappij ( ->)  
( Cie adv. a liquidé cette affaire / Versicherer Gegnerpartei hat den Fall geklärt / Counterparty company - did settle the case )
MessageClaimInsurerMsbType | 41F | MessageClaimInsurerMsbType - (CMSB 41F)
Mij tegenp. is akkoord met bestek ... Coded value in MSB-code - origine verzekeringsmaatschappij ( ->)  
( Cie adv. est d'accord sur le devis ... / Versicherer Gegnerpartei akzeptiert das Besteck... / Counterparty company - agrees on offer )
MessageClaimInsurerMsbType | 41A | MessageClaimInsurerMsbType - (CMSB 41A)
Mij tegenp. laat onderz. instellen Coded value in MSB-code - origine verzekeringsmaatschappij ( ->)  
( Cie adv. procède à une enquête / Versicherer Gegnerpartei nun Untersuchung / Counterparty company - sets up investigation )
MessageClaimInsurerMsbType | 41B | MessageClaimInsurerMsbType - (CMSB 41B)
Mij tegenp. neemt eerlang beslissing Coded value in MSB-code - origine verzekeringsmaatschappij ( ->)  
( Cie adv. décidera à bref délai / Versicherer Gegnerpartei beschließt bald / Counterparty company - takes decision soon )
MessageClaimInsurerMsbType | 41C | MessageClaimInsurerMsbType - (CMSB 41C)
Mij tegenp. onderzoekt strafdossier Coded value in MSB-code - origine verzekeringsmaatschappij ( ->)  
( Cie adv. examinera doss. Repressif / Versicherer Gegnerpartei untersucht Strafakte / Counterparty company - examines case )
MessageClaimInsurerMsbType | 41D | MessageClaimInsurerMsbType - (CMSB 41D)
Mij tegenp. regelt de zaak Coded value in MSB-code - origine verzekeringsmaatschappij ( ->)  
( Cie adv. réglera l'affaire / Versicherer Gegnerpartei klärt den Fall / Counterparty company - settles the case )
MessageClaimInsurerMsbType | 41G | MessageClaimInsurerMsbType - (CMSB 41G)
MIJNARBEIDER N.E.V. Coded value in Type beroep ( ->)  
( OUVRIER DE MINES N.C.A. / OuvrierDeMinesN.C.A. (*) / OuvrierDeMinesN.C.A. (*) )
OccupationType | 1726 | OccupationType - (X041 1726)
Mijne heren Coded value in Verzekeringsnemer - code aanspreektitel ( ->)  
( Messieurs / Herren / Sirs )
PolicyHolderTitleType | 5 | PolicyHolderTitleType - (A102 5)
MIJNENRUIMER (MIJNEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( DEMINEUR (MINES) / Demineur(Mines) (*) / Demineur(Mines) (*) )
OccupationType | 1680 | OccupationType - (X041 1680)
MIJNGASCONTROLEUR (MIJNEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( FERMEUR DE PORTES / FermeurDePortes (*) / FermeurDePortes (*) )
OccupationType | 1714 | OccupationType - (X041 1714)
Mijnheer Coded value in Verzekeringsnemer - code aanspreektitel ( ->)  
( Monsieur / Herr / Sir )
PolicyHolderTitleType | 1 | PolicyHolderTitleType - (A102 1)
Mijnheer en Mejuffrouw Coded value in Verzekeringsnemer - code aanspreektitel ( ->)  
( Monsieur et Mademoiselle / Herr un Fräulein / Sir and Miss )
PolicyHolderTitleType | 68 | PolicyHolderTitleType - (A102 68)
Mijnheer en Mevrouw Coded value in Verzekeringsnemer - code aanspreektitel ( ->)  
( Monsieur et Madame / Herr und Frau / Sir and Madam )
PolicyHolderTitleType | 4 | PolicyHolderTitleType - (A102 4)
MIJNHOUTZAGER Coded value in Type beroep ( ->)  
( FACONNEUR (BOIS DE MINES / Faconneur(BoisDeMines (*) / Faconneur(BoisDeMines (*) )
OccupationType | 1311 | OccupationType - (X041 1311)
MIJNINGENIEUR Coded value in Type beroep ( ->)  
( INGENIEUR DES MINES / IngenieurDesMines (*) / IngenieurDesMines (*) )
OccupationType | 62 | OccupationType - (X041 62)
MIJNLADER (STEENGROEVEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CHARGEUR DE MINES (CARRIERES) / ChargeurDeMines(Carrieres) (*) / ChargeurDeMines(Carrieres) (*) )
OccupationType | 1678 | OccupationType - (X041 1678)
MIJNMEETKUNDIGE Coded value in Type beroep ( ->)  
( GEOMETRE DES MINES / GeometreDesMines (*) / GeometreDesMines (*) )
OccupationType | 97 | OccupationType - (X041 97)
MIJNTREINBESTUURDER (MIJNEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( BOSSEYEUR (MINES) / Bosseyeur(Mines) (*) / Bosseyeur(Mines) (*) )
OccupationType | 1687 | OccupationType - (X041 1687)
Mijnwerker Coded value in Sociaal statuut ( ->) Persoon die kolen, ertsen of andere mineralen delft uit of aan de oppervlakte van een mijn. 
( Mineur / Bergarbeiter / Miner )
PersonSocialStatusType | 07 | PersonSocialStatusType - (A132 07)
MIJNWERKER (IJZERMIJNEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MINEUR (MINES DE FER) / Mineur(MinesDeFer) (*) / Mineur(MinesDeFer) (*) )
OccupationType | 1724 | OccupationType - (X041 1724)
mijnwerkers en soortgelijken Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( mineurs et assimiles / Bergleute und ähnliche / miners and similar )
InsuredOccupationType | 50100 | InsuredOccupationType - (2111 50100)
Mijnwerkers, groeve-arbeiders Coded value in Verzekeringsnemer - beroepscode ( ->)  
( Mineurs, carriers et travailleurs assimi / Bergleute - Steinbruch-Arbeiter / Miners, quarry-workers )
PolicyHolderOccupationType | 50 | PolicyHolderOccupationType - (A141 50)
Milieuverontreinig. Entity ( ->) Als dekking. De verontreiniging van de atmosfeer, van waterlopen, van de bodem, grond- of waterlagen, meestal chemisch. Eventueel ook de verstoring van biotopen. 
( Atteinte environnem. / Umweltschäden / Environmental damages )
| EnvironmentalDamagesCover | - ( 119)
Militair Coded value in Sociaal statuut ( ->)  
( Militaire / Militär / Serviceman )
PersonSocialStatusType | 08 | PersonSocialStatusType - (A132 08)
MILITAIR AUDITEUR Coded value in Type beroep ( ->)  
( AUDITEUR MILITAIRE / AuditeurMilitaire (*) / AuditeurMilitaire (*) )
OccupationType | 375 | OccupationType - (X041 375)
MILITAIR N.E.V. Coded value in Type beroep ( ->)  
( VOLONTAIRE DE CARRIERE / VolontaireDeCarriere (*) / VolontaireDeCarriere (*) )
OccupationType | 3974 | OccupationType - (X041 3974)
Militaire opdracht Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Mission militaire / Militärmission / Military mission )
ClaimCircumstanceType | 959 | ClaimCircumstanceType - (C221 959)
Mime transfert encodering - code Attribute of Multi-media object ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Codification : MimeContentTransferEncodingType (*) / X096 / -> )
( Code d'encodage de transfert mime / MIME Übertragungscodierung - Code / Mime transfer encoding code )
MultiMediaObject | MimeTransferEncodingCode | MimeContentTransferEncodingType - ( )
Min. 1 kamervloer in natuursteen - massief parket of planken Attribute of Woning ( ->) De woning bevat minstens één kamer met een vloer in natuursteen, planken of parket in massief hout. 
( Codification : Min. 1 kamervloer in natuursteen, massief parket of planken / 3V79 / -> )
( Min. 1 sol en pierres naturelles, parquet massif ou plancher / Mind. 1 Etage in Naturstein - solide Parkett oder Dielen / Min. 1 floor in natural stone - solid parquet or planks )
Dwelling | FloorMaterialNaturalIndicator | FloorMaterialNaturalIndicator - (BIN 3V79)
Minder dan 23 jaar en/of bezit rijbewijs minder dan 2 jaar Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Moins de 23 ans et/ou pdc depuis moins de deux ans / Unter 23 Jahren und/oder besitzt Führerschein seit weniger a / Under 23 years and/or license for under 2 years )
| Under23Under2YearsDeclaration | - (QRS 5V6D)
Minderjarige Entity ( ->) Betrokkene is voogd, dit is dan de minderjarige onder zijn voogdij. 
( Mineur / Kleinere / Minor )
| MinorOf | - ( 350)
Mindervalidenwagentje Coded value in Type van het voertuig volgens DIV ( ->)  
( Voiturette pour moins-valides / Behindertenwagen / Disability Cart )
VehicleType | Z2 | VehicleType - (5003 Z2)
Minibus Coded value in Groeptype van het voertuig ( ->)  
( Minibus / Kleinbus / Minibus )
VehicleGroupType | MBC | VehicleGroupType - (563D MBC)
Minibus (*) Coded value in Type van het voertuig volgens DIV ( ->)  
( Minibus (*) / Kleinbus (*) / Minibus )
VehicleType | OM | VehicleType - (5003 OM)
Minimaal 1 schadegeval overstroming in laatste 5 jaar Attribute of Gebouw ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : Minimaal 1 schadegeval overstroming in laatste 5 jaar / 34C5 / -> )
( Minimum 1 sinistre inondation dans les 5 dernières années / Uberstromt im letzte 5 Jahre / Flooded in last 5 years )
Building | FloodedInLast5YearsIndicator | BuildingHistoryFlood1In5Indicator - (BIN 34C5)
Minimaal bedrag in overlijden Attribute of Leven ( ->) WGN 20110908 : Universal Life en Unit Linked : de waarborg overlijden is een minimum; de assets nemen toe en de waarborg neemt af tot 0 zodra de assets boven dat minimum gaan. 
( Codification : Minimaal bedrag in overlijden / 1202 / -> )
( Montant minimal en cas de décès / MindestBietungsbetrag im Todesfall / Minimum amount in case of death )
GeneralLifeGuarantee | DeceaseAmountMinimalIndicator | DeceaseMinimalIndicator - (BIN 1202)
Minimum (KB van 12/01/84) Coded value in Dekkingstype B.A. - Privé-leven ( ->)  
( Minimum (AR du 12/01/84) / Minimum (KE vom 12.01.84) / Minimum (royal decree of 12/01/84) )
GuaranteeLiabilityPrivateLifeType | 1X | GuaranteeLiabilityPrivateLifeType - (4100 1X)
Minimum (KB van 12/01/84)-alleenstaand Coded value in Dekkingstype B.A. - Privé-leven ( ->)  
( Minimum (AR du 12/01/84)-isolé / Minimum (KE vom 12.01.84)-alleinstehend / Minimum (royal decree of 12/01/84)-single )
GuaranteeLiabilityPrivateLifeType | 12 | GuaranteeLiabilityPrivateLifeType - (4100 12)
Minimum (KB van 12/01/84)-alleenstaande derde leeftijd Coded value in Dekkingstype B.A. - Privé-leven ( ->)  
( Minimum (AR du 12/01/84)-isolé du troisième âge / Minimum (KE vom 12.01.84)-Senioren alleinstehend / Minimum (royal decree of 12/01/84)-single senior citizen )
GuaranteeLiabilityPrivateLifeType | 14 | GuaranteeLiabilityPrivateLifeType - (4100 14)
Minimum (KB van 12/01/84)-derde leeftijd Coded value in Dekkingstype B.A. - Privé-leven ( ->)  
( Minimum (AR du 12/01/84)-troisième âge / Minimum (KE vom 12.01.84)-Senioren / Minimum (royal decree of 12/01/84)-senior citizen )
GuaranteeLiabilityPrivateLifeType | 13 | GuaranteeLiabilityPrivateLifeType - (4100 13)
Minimum (KB van 12/01/84)-normaal Coded value in Dekkingstype B.A. - Privé-leven ( ->)  
( Minimum (AR du 12/01/84)-normale / Minimum (KE vom 12.01.84)-normal / Minimum (royal decree of 12/01/84)-normal )
GuaranteeLiabilityPrivateLifeType | 11 | GuaranteeLiabilityPrivateLifeType - (4100 11)
Minimumwaarde van de vrijstelling Attribute of Vrijstelling ( ->) Bevat een bedrag. 
( Codification : / / -> )
( Valeur minimale de la franchise / Minimaler Wert der Franchise / Minimal value of franchise - deductable )
Deductible | DeductibleMinimalValueAmount | - (MOA 115)
Mini-site Coded value in IBP SubCategory Action Code ( ->)  
( Mini-site / Mini-site / Mini-site )
IBPSubCategoryActionType | IBPSC-12 | IBPSubCategoryActionType - (IBP2 IBPSC-12)
MINISTER (REGERING) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MINISTRE (GOUVERNEMENT) / Ministre(Gouvernement) (*) / Ministre(Gouvernement) (*) )
OccupationType | 707 | OccupationType - (X041 707)
Minister-plaat Coded value in Type speciale nummerplaat ( ->)  
( Plaque Ministre / Nummernschild Minister / Minister-plate )
VehicleRegistrationSpecialType | MI | VehicleRegistrationSpecialType - (500J MI)
Minnel. regel./schade onze klient ... Coded value in MSB-code - origine verzekeringsmaatschappij ( ->)  
( Etabl. décompte de notre client ... / Gütliche Einigung/Schaden unser Klient... / Amicable settlement/damage our klient ... )
MessageClaimInsurerMsbType | 6B | MessageClaimInsurerMsbType - (CMSB 6B)
Minnel. regeling/schade uw klient ... Coded value in MSB-code - origine verzekeringsmaatschappij ( ->)  
( Etabl. décompte de votre client ... / Gütliche Einigung/Schaden Ihr Klient... / Amicable settlement/damage your klient ... )
MessageClaimInsurerMsbType | 6A | MessageClaimInsurerMsbType - (CMSB 6A)
Minnelijke schikking Coded value in Type regeling (schadegeval) ( ->)  
( A l'amiable / Gütliche Einigung / Out of court )
ClaimSettlementType | 1 | ClaimSettlementType - (C255 1)
MINOS Coded value in Zone van lokale politie ( ->)  
( MINOS / MINOS / MINOS )
PoliceCoveredZoneCode | 5351 | PoliceCoveredZoneCode - (C244 5351)
minuten Coded value in Eenheid ( ->) Typisch de weergave van de geografische lengte en breedte (-graad). Uithedrukt in graden en minuten. 360 graden voor een cirkel en dus 90 graden voor een rechte hoek. 60 minuten in een graad. Men noteert (voorbeeld) 51° 28' Z of -51° 28' of -51° 28,00'. De minuten kunnen met decimalen (specificatie via X030). De Z of negatief cijfer geven Zuid, en N of positief cijfer geven Noord (lengte). De W of negatief cijfer geven West, de O of positief cijfer geven Oost (breedte). Het teken voorkomt verwarring en is te verkiezen. In onze syntaxis geeft het voorbeeld QTY+...:-2800:2:025'. 
( minutes / minuten / minutes )
MeasureUnitType | 025 | MeasureUnitType - (X049 025)
MIRA Coded value in Zone van lokale politie ( ->)  
( MIRA / MIRA / MIRA )
PoliceCoveredZoneCode | 5457 | PoliceCoveredZoneCode - (C244 5457)
MIXING OPERATOR Coded value in Type beroep ( ->)  
( MIXEUR (SON-IMAGE) / Mixeur(Son-Image) (*) / Mixeur(Son-Image) (*) )
OccupationType | 2578 | OccupationType - (X041 2578)
mm Coded value in Eenheid ( ->) 1000 millimeter is 1 meter 
( mm / mm / mm )
MeasureUnitType | 005 | MeasureUnitType - (X049 005)
Mobiel Coded value in Type stacaravan ( ->)  
( Mobile / Mobile / Mobile )
BuildingCaravanType | 2 | BuildingCaravanType - (3175 2)
MODELBRANDER (MANDENMAKERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( COURBEUR (VANNERIE) / Courbeur(Vannerie) (*) / Courbeur(Vannerie) (*) )
OccupationType | 3431 | OccupationType - (X041 3431)
MODELLENMAKER (HOEDEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MODELISTE (CHAPEAUX) / Modeliste(Chapeaux) (*) / Modeliste(Chapeaux) (*) )
OccupationType | 2091 | OccupationType - (X041 2091)
MODELLEUR (ZELFSTANDIGE) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MODELISTE (INDEPENDANT) / Modeliste(Independant) (*) / Modeliste(Independant) (*) )
OccupationType | 411 | OccupationType - (X041 411)
MODELMAKER (HOUT) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MODELEUR (BOIS) / Modeleur(Bois) (*) / Modeleur(Bois) (*) )
OccupationType | 2611 | OccupationType - (X041 2611)
MODELMAKER (METAAL) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MODELEUR (METAL) / Modeleur(Metal) (*) / Modeleur(Metal) (*) )
OccupationType | 2437 | OccupationType - (X041 2437)
MODELMAKER (POTTENBAKKERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MODELEUR (POTERIE) / Modeleur(Poterie) (*) / Modeleur(Poterie) (*) )
OccupationType | 2959 | OccupationType - (X041 2959)
MODELONTWERPER Coded value in Type beroep ( ->)  
( CREATEUR DE MODELES / CreateurDeModeles (*) / CreateurDeModeles (*) )
OccupationType | 412 | OccupationType - (X041 412)
MODEONTWERPER (BONT) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MODELISTE (FOURRURES) / Modeliste(Fourrures) (*) / Modeliste(Fourrures) (*) )
OccupationType | 2045 | OccupationType - (X041 2045)
MODETEKENAAR (BEDIENDE) Coded value in Type beroep ( ->)  
( DESSINATEUR DE MODE (EMPLOYE) / DessinateurDeMode(Employe) (*) / DessinateurDeMode(Employe) (*) )
OccupationType | 1337 | OccupationType - (X041 1337)
MODISTE Coded value in Type beroep ( ->)  
( MODISTE / Modiste (*) / Modiste (*) )
OccupationType | 2054 | OccupationType - (X041 2054)
Moederfirma Entity ( ->) De betrokkene is een firma die deel uitmaakt van een groter geheel. Dit is dan de bovenliggende firma of organisatie. 
( Société mère / Muttergesellschaft / Parent company )
| ParentCompanyOf | - ( 205)
MOERASWACHTER (PUBLIEKE DIENST) Coded value in Type beroep ( ->)  
( GARDE-MARAIS (SERVICE PUBLIC) / Garde-Marais(ServicePublic) (*) / Garde-Marais(ServicePublic) (*) )
OccupationType | 3720 | OccupationType - (X041 3720)
Moldavië Coded value in Landcode ( ->)  
( Moldova, République de / Republik Moldau / Moldova, Republic of )
CountryType | MD | CountryType - (519B MD)
Moldavische Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( moldave / moldauische / Moldovian )
NationalityType | MD | NationalityType - (A121 MD)
MOLENAAR Coded value in Type beroep ( ->)  
( MEUNIER / Meunier (*) / Meunier (*) )
OccupationType | 3005 | OccupationType - (X041 3005)
molenaars Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( meuniers, tordeurs d'huiles alimentai / Müller, Pressern von Speiseölen / Millers )
InsuredOccupationType | 83000 | InsuredOccupationType - (2111 83000)
MOLENSTEENHOUWER Coded value in Type beroep ( ->)  
( EQUARISSEUR (PIERRES) / Equarisseur(Pierres) (*) / Equarisseur(Pierres) (*) )
OccupationType | 2775 | OccupationType - (X041 2775)
MOLLENVANGER Coded value in Type beroep ( ->)  
( TAUPIER / Taupier (*) / Taupier (*) )
OccupationType | 1235 | OccupationType - (X041 1235)
Monaco Coded value in Nationaliteit van de bestuurder ( ->)  
( Monaco / Monaco (*) / Monaco (*) )
DriverNationalityType | MC | DriverNationalityType - (5122 MC)
Monaco Coded value in Landcode van de risicoligging ( ->)  
( Monaco / Monaco / Monaco )
RiskObjectLocationCountryCode | MC | RiskObjectLocationCountryCode - (3009 MC)
Monaco Coded value in Landcode van de bestuurder ( ->)  
( Monaco / Monaco / Monaco )
DriverCountryType | MC | DriverCountryType - (5109 MC)
Monaco Coded value in Producent - landcode ( ->)  
( Monaco / Monaco / Monaco )
IntermediaryCountryType | MC | IntermediaryCountryType - (A469 MC)
Monaco Coded value in Landcode ( ->)  
( Monaco / Monaco / Monaco )
CountryType | MC | CountryType - (519B MC)
monaco Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( monaco (principaute) / Monaco / Monaco )
VictimFATNationalityType | 120 | VictimFATNationalityType - (CL2B 120)
Monaco Coded value in V-nemer- domicil.- landcode ( ->)  
( Monaco / Monaco / Monaco )
PolicyHolderDomicileCountryType | MC | PolicyHolderDomicileCountryType - (A189 MC)
MONDSTUKKENDRAAIER (MUZIEKINSTRUMENTEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( TOURNEUR D'EMBOUCHURES (INSTRUMENTS DE MUSIQUE) / TourneurD'Embouchures(InstrumentsDeMusique) (*) / TourneurD'Embouchures(InstrumentsDeMusique) (*) )
OccupationType | 3548 | OccupationType - (X041 3548)
Monegaskische Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( monégasque / monegassische / Monégasque )
NationalityType | MC | NationalityType - (A121 MC)
mongolie Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( mongolie (rep.pop.de) / Mongolei / Monacoan )
VictimFATNationalityType | 221 | VictimFATNationalityType - (CL2B 221)
Mongolië Coded value in Landcode ( ->)  
( Mongolie / Mongolei / Mongolia )
CountryType | MN | CountryType - (519B MN)
Mongolische Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( mongol / mongolische / Mongolian )
NationalityType | MN | NationalityType - (A121 MN)
MONITEUR-VLIEGINSTRUCTEUR Coded value in Type beroep ( ->)  
( MONITEUR-INSTRUCTEUR (AVION) / Moniteur-Instructeur(Avion) (*) / Moniteur-Instructeur(Avion) (*) )
OccupationType | 1536 | OccupationType - (X041 1536)
MONITOR (SPORTACTIVITEITEN EXCLUSIEF ONDERWIJS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MONITEUR (CULTURE PHYSIQUE HORS ENSEIGNEMENT) / Moniteur(CulturePhysiqueHorsEnseignement) (*) / Moniteur(CulturePhysiqueHorsEnseignement) (*) )
OccupationType | 3916 | OccupationType - (X041 3916)
MONITOR (VERKOOPSPERSONEEL) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MONITEUR DE VENTE / MoniteurDeVente (*) / MoniteurDeVente (*) )
OccupationType | 1080 | OccupationType - (X041 1080)
MONITRICE (VERPLEEGKUNDE) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MONITRICE EN NURSING / MonitriceEnNursing (*) / MonitriceEnNursing (*) )
OccupationType | 211 | OccupationType - (X041 211)
MONOTYPIST Coded value in Type beroep ( ->)  
( MONOTYPISTE / Monotypiste (*) / Monotypiste (*) )
OccupationType | 2825 | OccupationType - (X041 2825)
Mono-volume Coded value in Type model ( ->)  
( Mono-volume / Mono-volume / Mono-volume )
VehicleModelType | 6 | VehicleModelType - (5612 6)
Mons Coded value in Derden - zetel schadebeheer ( ->)  
( Mons / Mons / Mons )
AdversaryManagementBranchType | 70 | AdversaryManagementBranchType - (C115 70)
mons Coded value in afzender - zetel ( ->)  
( mons / Mons / Mons )
SenderOfficeSeatType | 70 | SenderOfficeSeatType - (Z211 70)
mons Coded value in bestemmeling - zetel ( ->)  
( mons / Mons / Mons )
DestineeBranchType | 70 | DestineeBranchType - (Z311 70)
Mons Coded value in Schadebeheer - zetel ( ->)  
( Mons / Mons / Mons )
ClaimManagementBranchType | 70 | ClaimManagementBranchType - (C001 70)
Mons Coded value in Zetelnummer van de verzekeraar ( ->)  
( Mons / Mons / Mons )
InsurerBranchType | 70 | InsurerBranchType - (A012 70)
Mons (*) Coded value in Bijhuis, code ( ->)  
( Succursale de Mons / Mons (*) / Mons (*) )
SeatSubsidiaryIdentificationType | 70 | SeatSubsidiaryIdentificationType - (X076 70)
Monseigneur Coded value in Verzekeringsnemer - code aanspreektitel ( ->)  
( Monseigneur / Hoheit / Monsignor )
PolicyHolderTitleType | 19 | PolicyHolderTitleType - (A102 19)
Monseigneur, Coded value in Aanspreking bij het begin van een brief ( ->)  
( Monseigneur, / Hoheit, / Your Highness, )
CorrespondentStartAdresseeType | 029 | CorrespondentStartAdresseeType - (A10Y 029)
Monseigneur, Coded value in Aanspreking bij het begin van een brief ( ->)  
( Monseigneur, / Hoheit, / Your Highness, )
CorrespondentStartAdresseeType | 019 | CorrespondentStartAdresseeType - (A10Y 019)
Montage Entity ( ->) Waarborg ter dekking van schaden aan installaties in opbouw gedurende hun montage/proeven. 
( Montage / Montage-Garantie / Assembly )
| AssemblyGuarantee | - ( 914)
Montage en Proeven Coded value in Polistype ( ->) Als polistype voorbehouden aan de polissen die de montage en/of de testen van machines en installaties tot voorwerp hebben, in de gecombineerde verzekering van het te monteren en/of te verbouwen tuig en van de aansprakelijkheid van de deelnemende partijen 
( Montage et Essais / Montage und Prüfung / Staging and Testing )
ContractPolicyType | 917 | ContractPolicyType - (A502 917)
MONTEERDER (PLAATWERK) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MONTEUR (TOLES) / Monteur(Toles) (*) / Monteur(Toles) (*) )
OccupationType | 2488 | OccupationType - (X041 2488)
MONTEERDER (SCHOENEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MONTEUR (CHAUSSURES) / Monteur(Chaussures) (*) / Monteur(Chaussures) (*) )
OccupationType | 2170 | OccupationType - (X041 2170)
MONTEERDER BINNENBANDEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( MONTEUR (CHAMBRES A AIR) / Monteur(ChambresAAir) (*) / Monteur(ChambresAAir) (*) )
OccupationType | 3454 | OccupationType - (X041 3454)
MONTEERDER BOORTORENPLATFORM Coded value in Type beroep ( ->)  
( MONTEUR DE DERRICK / MonteurDeDerrick (*) / MonteurDeDerrick (*) )
OccupationType | 3639 | OccupationType - (X041 3639)
MONTEERDER CLICHES (FOTOGRAVURE) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MONTEUR DE CLICHES (PHOTOGRAVURE) / MonteurDeCliches(Photogravure) (*) / MonteurDeCliches(Photogravure) (*) )
OccupationType | 2864 | OccupationType - (X041 2864)
MONTEERDER FILMEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( MONTEUR (FILMS) / Monteur(Films) (*) / Monteur(Films) (*) )
OccupationType | 2891 | OccupationType - (X041 2891)
MONTEERDER FOTOTOESTELLEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( MONTEUR D'APPAREILS PHOTOGRAPHIQUES / MonteurD'AppareilsPhotographiques (*) / MonteurD'AppareilsPhotographiques (*) )
OccupationType | 2347 | OccupationType - (X041 2347)
MONTEERDER GEREEDSCHAPSMACHINES Coded value in Type beroep ( ->)  
( MONTEUR DE MACHINES-OUTILS / MonteurDeMachines-Outils (*) / MonteurDeMachines-Outils (*) )
OccupationType | 2405 | OccupationType - (X041 2405)
MONTEERDER HANDENMAKERIJ Coded value in Type beroep ( ->)  
( MONTEUR (VANNERIE) / Monteur(Vannerie) (*) / Monteur(Vannerie) (*) )
OccupationType | 3430 | OccupationType - (X041 3430)
MONTEERDER HEFWERKTUIGEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( MONTEUR D'APPAREILS DE LEVAGE / MonteurD'AppareilsDeLevage (*) / MonteurD'AppareilsDeLevage (*) )
OccupationType | 3637 | OccupationType - (X041 3637)
MONTEERDER ISOLATIE Coded value in Type beroep ( ->)  
( MONTEUR D'ISOLATIONS / MonteurD'Isolations (*) / MonteurD'Isolations (*) )
OccupationType | 2747 | OccupationType - (X041 2747)
MONTEERDER LANDBOUWMACHINES Coded value in Type beroep ( ->)  
( MONTEUR DE MACHINES AGRICOLES / MonteurDeMachinesAgricoles (*) / MonteurDeMachinesAgricoles (*) )
OccupationType | 2408 | OccupationType - (X041 2408)
MONTEERDER MOTOREN MET INWENDIGE VERBRANDING Coded value in Type beroep ( ->)  
( MONTEUR DE MOTEURS A COMBUSTION INTERNE / MonteurDeMoteursACombustionInterne (*) / MonteurDeMoteursACombustionInterne (*) )
OccupationType | 2407 | OccupationType - (X041 2407)
MONTEERDER MOTORRIJWIELEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( MONTEUR DE VEHICULES A MOTEUR / MonteurDeVehiculesAMoteur (*) / MonteurDeVehiculesAMoteur (*) )
OccupationType | 2444 | OccupationType - (X041 2444)
MONTEERDER SCHRIJNWERKERIJ Coded value in Type beroep ( ->)  
( MONTEUR (MENUISERIE) / Monteur(Menuiserie) (*) / Monteur(Menuiserie) (*) )
OccupationType | 2590 | OccupationType - (X041 2590)
MONTEERDER TEXTIELMACHINES Coded value in Type beroep ( ->)  
( MONTEUR DE MACHINES TEXTILES / MonteurDeMachinesTextiles (*) / MonteurDeMachinesTextiles (*) )
OccupationType | 2406 | OccupationType - (X041 2406)
MONTEERDER VAN FIETSEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( MONTEUR-ASSEMBLEUR DE VELOS / Monteur-AssembleurDeVelos (*) / Monteur-AssembleurDeVelos (*) )
OccupationType | 2448 | OccupationType - (X041 2448)
MONTEERDER VATEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( MONTEUR (FUTS) / Monteur(Futs) (*) / Monteur(Futs) (*) )
OccupationType | 2658 | OccupationType - (X041 2658)
MONTEERDER VLIEGTUIGMOTOREN Coded value in Type beroep ( ->)  
( MONTEUR DE MOTEUR D'AVION / MonteurDeMoteurD'Avion (*) / MonteurDeMoteurD'Avion (*) )
OccupationType | 2446 | OccupationType - (X041 2446)
MONTEERDER WEEFGETOUWEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( MONTEUR DE METIERS (TISSAGE) / MonteurDeMetiers(Tissage) (*) / MonteurDeMetiers(Tissage) (*) )
OccupationType | 1927 | OccupationType - (X041 1927)
Montenegrijnse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( monténégrienne / montenegrische / Montenegroan )
NationalityType | ME | NationalityType - (A121 ME)
Montenegro Coded value in Landcode ( ->)  
( Montenegro / Montenegro / Montenegro )
CountryType | ME | CountryType - (519B ME)
MONTEUR CENTRALE VERWARMING Coded value in Type beroep ( ->)  
( MONTEUR (CHAUFFAGE CENTRAL) / Monteur(ChauffageCentral) (*) / Monteur(ChauffageCentral) (*) )
OccupationType | 2468 | OccupationType - (X041 2468)
MONTEUR ELECTRICITEIT Coded value in Type beroep ( ->)  
( MONTEUR EN ELECTRONIQUE / MonteurEnElectronique (*) / MonteurEnElectronique (*) )
OccupationType | 2525 | OccupationType - (X041 2525)
MONTEUR ELECTRICITEITSKABELS Coded value in Type beroep ( ->)  
( MONTEUR DE CABINES ELECTRIQUES / MonteurDeCabinesElectriques (*) / MonteurDeCabinesElectriques (*) )
OccupationType | 2563 | OccupationType - (X041 2563)
MONTEUR ELECTRISCH MATERIEEL Coded value in Type beroep ( ->)  
( MONTEUR DE MATERIEL ELECTRIQUE / MonteurDeMaterielElectrique (*) / MonteurDeMaterielElectrique (*) )
OccupationType | 2526 | OccupationType - (X041 2526)
MONTEUR ELECTRISCHE LEIDINGEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( MONTEUR DE LIGNES ELECTRIQUES / MonteurDeLignesElectriques (*) / MonteurDeLignesElectriques (*) )
OccupationType | 2564 | OccupationType - (X041 2564)
MONTEUR ELECTRISCHE MACHINES Coded value in Type beroep ( ->)  
( MONTEUR (MACHINES ELECTRIQUES) / Monteur(MachinesElectriques) (*) / Monteur(MachinesElectriques) (*) )
OccupationType | 2544 | OccupationType - (X041 2544)
MONTEUR ELECTRISCHE TOESTELLEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( MONTEUR (APPAREILS ELECTRIQUES) / Monteur(AppareilsElectriques) (*) / Monteur(AppareilsElectriques) (*) )
OccupationType | 2546 | OccupationType - (X041 2546)
MONTEUR KABELNET Coded value in Type beroep ( ->)  
( MONTEUR DE RESEAU ELECTRIQUE / MonteurDeReseauElectrique (*) / MonteurDeReseauElectrique (*) )
OccupationType | 2565 | OccupationType - (X041 2565)
MONTEUR KOELINSTALLATIES Coded value in Type beroep ( ->)  
( MONTEUR (INSTALLATIONS FRIGORIFIQUES) / Monteur(InstallationsFrigorifiques) (*) / Monteur(InstallationsFrigorifiques) (*) )
OccupationType | 2551 | OccupationType - (X041 2551)
MONTEUR LAMPEN - BUISLAMPEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( MONTEUR DE LAMPES - TUBES / MonteurDeLampes-Tubes (*) / MonteurDeLampes-Tubes (*) )
OccupationType | 2530 | OccupationType - (X041 2530)
MONTEUR LIFTEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( MONTEUR (ASCENSEURS) / Monteur(Ascenseurs) (*) / Monteur(Ascenseurs) (*) )
OccupationType | 2548 | OccupationType - (X041 2548)
MONTEUR LUCHTVAARTBOUW Coded value in Type beroep ( ->)  
( MONTEUR, CONSTRUCTION AERONAUTIQUE / Monteur,ConstructionAeronautique (*) / Monteur,ConstructionAeronautique (*) )
OccupationType | 2452 | OccupationType - (X041 2452)
MONTEUR MACHINEBOUW Coded value in Type beroep ( ->)  
( MONTEUR EN CONSTRUCTION MECANIQUE / MonteurEnConstructionMecanique (*) / MonteurEnConstructionMecanique (*) )
OccupationType | 2450 | OccupationType - (X041 2450)
MONTEUR PRECISIE-INSTRUMENTEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( MONTEUR D'INSTRUMENTS DE PRECISION / MonteurD'InstrumentsDePrecision (*) / MonteurD'InstrumentsDePrecision (*) )
OccupationType | 2336 | OccupationType - (X041 2336)
MONTEUR TELEFOONINSTALLATIES Coded value in Type beroep ( ->)  
( MONTEUR D'INSTALLATIONS TELEPHONIQUES / MonteurD'InstallationsTelephoniques (*) / MonteurD'InstallationsTelephoniques (*) )
OccupationType | 2557 | OccupationType - (X041 2557)
MONTEUR TELEGRAAFINSTALLATIES Coded value in Type beroep ( ->)  
( MONTEUR D'INSTALLATIONS TELEGRAPHIQUES / MonteurD'InstallationsTelegraphiques (*) / MonteurD'InstallationsTelegraphiques (*) )
OccupationType | 2560 | OccupationType - (X041 2560)
MONTEUR THERMOSFLESSEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( ASSEMBLEUR (THERMOS) / Assembleur(Thermos) (*) / Assembleur(Thermos) (*) )
OccupationType | 2951 | OccupationType - (X041 2951)
MONTEUR VAN METALEN GEBINTEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( MONTEUR DE CHARPENTES METALLIQUES (CONSTRUCTIONS METAL.) / MonteurDeCharpentesMetalliques(ConstructionsMetal.) (*) / MonteurDeCharpentesMetalliques(ConstructionsMetal.) (*) )
OccupationType | 2501 | OccupationType - (X041 2501)
MONTEUR VOERTUIGBOUW Coded value in Type beroep ( ->)  
( MONTEUR, CONSTRUCTION DE VEHICULES / Monteur,ConstructionDeVehicules (*) / Monteur,ConstructionDeVehicules (*) )
OccupationType | 2451 | OccupationType - (X041 2451)
MONTEUR-EDELSMID Coded value in Type beroep ( ->)  
( MONTEUR EN ORFEVRERIE / MonteurEnOrfevrerie (*) / MonteurEnOrfevrerie (*) )
OccupationType | 2359 | OccupationType - (X041 2359)
MONTEUR-ELECTRIEKER (GEBOUWEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MONTEUR-ELECTRICIEN (BATIMENT) / Monteur-Electricien(Batiment) (*) / Monteur-Electricien(Batiment) (*) )
OccupationType | 2535 | OccupationType - (X041 2535)
MONTEUR-KABLEERDER (ELECTRICITEIT) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MONTEUR CABLEUR (ELECTRICITE) / MonteurCableur(Electricite) (*) / MonteurCableur(Electricite) (*) )
OccupationType | 2529 | OccupationType - (X041 2529)
monteurs van ijzeren gebinten en meta Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( monteurs de charpentes et structures / Mechanik der Eisernen Dachstühle und Metall / mechanics of iron trusses and metal )
InsuredOccupationType | 76900 | InsuredOccupationType - (2111 76900)
Montserrat Coded value in Landcode ( ->)  
( Montserrat / Montserrat / Montserrat )
CountryType | MS | CountryType - (519B MS)
Montserrataanse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( de Montserrat / von Montserrat / Montserratian )
NationalityType | MS | NationalityType - (A121 MS)
Moreel Coded value in Code natuurlijk of rechtspersoon van de bestuurder ( ->)  
( Personne morale / Rechtsperson / Legal person )
DriverPersonType | 2 | DriverPersonType - (5131 2)
Moreel persoon Coded value in Natuurlijk of rechtspersoon ( ->) Entiteit die onder de voorwaarden voorzien in de wet als juridisch persoon erkend is en aldus, in navolging van fysieke personen, onderworpen is aan rechten en plichten. 
( Personne morale / Rechtsperson / Legal person )
PersonType | 2 | PersonType - (A131 2)
Morele schade Entity ( ->) Identificeert een verlies ( schade ). Een schade-eiser (DPT) geeft de geleden schade (DAM) op, en binnen deze opgave vermeldt hij eveneens het object dat de schade onderging (DOD). Het gaat hier over de aantasting van de goede naam, of van de gemoedsrust. 
( Dommage moral / Moralischer Schaden / Moral damage )
| MoralDamage | - ( 004)
MOSSELKWEKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( BOUCHOTTEUR / Bouchotteur (*) / Bouchotteur (*) )
OccupationType | 1281 | OccupationType - (X041 1281)
MOSSELPARKHOUDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( MYTILICULTEUR / Mytiliculteur (*) / Mytiliculteur (*) )
OccupationType | 1282 | OccupationType - (X041 1282)
MOSSELTELER Coded value in Type beroep ( ->)  
( PARQUEUR DE MOULES / ParqueurDeMoules (*) / ParqueurDeMoules (*) )
OccupationType | 1280 | OccupationType - (X041 1280)
MOSSELTREKKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( RECOLTEUR DE MOULES / RecolteurDeMoules (*) / RecolteurDeMoules (*) )
OccupationType | 1287 | OccupationType - (X041 1287)
MOSSELZAADVISSER Coded value in Type beroep ( ->)  
( PECHEUR DE NAISSAINS (DE MOULES) / PecheurDeNaissains(DeMoules) (*) / PecheurDeNaissains(DeMoules) (*) )
OccupationType | 1284 | OccupationType - (X041 1284)
MOSTERDFABRIKANT Coded value in Type beroep ( ->)  
( MOUTARDIER / Moutardier (*) / Moutardier (*) )
OccupationType | 3118 | OccupationType - (X041 3118)
Motel Coded value in Aard gebouw ( ->)  
( Motel / Motel / Motel )
BuildingType | 16 | BuildingType - (3173 16)
MOTELUITBATER Coded value in Type beroep ( ->)  
( EXPLOITANT DE MOTEL / ExploitantDeMotel (*) / ExploitantDeMotel (*) )
OccupationType | 1016 | OccupationType - (X041 1016)
Moto Coded value in Gebruik van het voertuig ( ->)  
( Moto / Motorrad / Motorcycle )
VehicleUsageType | 81 | VehicleUsageType - (5200 81)
Moto max 125cc Coded value in Marktsegment van het voertuig ( ->)  
( Moto max 125cc / Moto max 125cc / Moto max 125cc )
VehicleMarketSegmentType | 3 | VehicleMarketSegmentType - (563E 3)
Motocross Coded value in Gebruik van het voertuig ( ->)  
( Motocross / Motocross / Motocross )
VehicleUsageType | 88 | VehicleUsageType - (5200 88)
Motor - Aandrijféénheid Entity ( ->) Een auto, een boot, een vliegtuig; deze hebben één of meerdere motoren. 
( Moteur / Motor / Engine - Drive unit )
| Engine | - (SRO 013)
Motor(fiets) Coded value in Groeptype van het voertuig ( ->)  
( Moto / Motorrad / Motorcycle )
VehicleGroupType | MC3 | VehicleGroupType - (563D MC3)
Motorboot catamaran Coded value in Vaartuig - type ( ->)  
( Bateau à moteur catamaran / Motorisierter Catamaran / Motorboat catamaran )
WaterVehicleType | 06 | WaterVehicleType - (5801 06)
Motorboot met één romp Coded value in Vaartuig - type ( ->)  
( Bateau à moteur unicoque / Motorisierter Boot 1 Rumpf / Motorboat one hull )
WaterVehicleType | 05 | WaterVehicleType - (5801 05)
Motorboot trimaran Coded value in Vaartuig - type ( ->)  
( Bateau à moteur trimaran / Motorisierter Trimaran / Motorboat trimaran )
WaterVehicleType | 07 | WaterVehicleType - (5801 07)
Motoren Coded value in Type rijbewijs van de bestuurder ( ->)  
( Moto / Motorrad / Motorcycles )
PersonDriverLicenceType | A | PersonDriverLicenceType - (5192 A)
Motoren ( =minder dan 400 cm3 ) Coded value in Type rijbewijs van de bestuurder ( ->)  
( Moto ( =moins que 400 cm3 ) / Motorrad ( =< 400 cm3 ) / Motorcycles ( =< 400 cm3 ) )
PersonDriverLicenceType | A2 | PersonDriverLicenceType - (5192 A2)
Motoren ( meer dan 400 cm3 ) Coded value in Type rijbewijs van de bestuurder ( ->)  
( Moto ( plusque 400 cm3 ) / Motorrad ( > 400 cm3 ) / Motorcycles ( > 400 cm3 ) )
PersonDriverLicenceType | A1 | PersonDriverLicenceType - (5192 A1)
Motoren met zijspan Coded value in Gebruik van het voertuig ( ->)  
( Moto avec side-car / Seitenwagen-Motorrad / Motorcycle with sidecar )
VehicleUsageType | 83 | VehicleUsageType - (5200 83)
Motorfiets Coded value in Hoofdvervoermiddel ( ->)  
( Moto / Motorrad / Motorcycle )
PersonTransportMeansMainType | 2 | PersonTransportMeansMainType - (A146 2)
Motorfiets Coded value in Categorie voertuig ( ->)  
( Motocyclette / Motorrad / Motorcycle )
VehicleCategoryType | B | VehicleCategoryType - (500G B)
Motorfiets (*) Coded value in Type van het voertuig volgens DIV ( ->)  
( Motocyclette (*) / Motorrad (*) / Two wheels )
VehicleType | M2 | VehicleType - (5003 M2)
Motorfiets met side-car Coded value in Type van het voertuig volgens DIV ( ->)  
( Motocyclette avec side-car / Motorrad mit Beiwagen / Motorcycle with sidecar )
VehicleType | L4 | VehicleType - (5003 L4)
Motorfiets -solo- Coded value in Type van het voertuig volgens DIV ( ->)  
( Motocyclette -solo- / Motorrad -solo- / Motorcycle "solo" )
VehicleType | L3 | VehicleType - (5003 L3)
Motorfietsen Coded value in Polistype ( ->) Als polistype voorbehouden aan polissen die enkel motorfietsen verzekeren. Het gaat in principe om tweewielige voertuigen (met uitbreiding tot de sidecars) waarvan de cilinderinhoud meer dan 50cc bedraagt en die aan federale inschrijving onderworpen zijn. 
( Motocyclettes / Motorrad / Motorcycles )
ContractPolicyType | 542 | ContractPolicyType - (A502 542)
Motorhome Coded value in Gebruik van het voertuig ( ->)  
( Motorhome / Wohnwagen / Motorhome )
VehicleUsageType | 13 | VehicleUsageType - (5200 13)
MOTORIST Coded value in Type beroep ( ->)  
( MOTORISTE / Motoriste (*) / Motoriste (*) )
OccupationType | 1518 | OccupationType - (X041 1518)
MOTORIST (VISSERSBOOT) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MOTORISTE (BATEAU DE PECHE) / Motoriste(BateauDePeche) (*) / Motoriste(BateauDePeche) (*) )
OccupationType | 1268 | OccupationType - (X041 1268)
Motorrijtuigen (m.i.v. inzittenden) Coded value in Tak ( ->)  
( Véh. automoteurs (occ. compris) / Motorfahrzeuge (einschl. Fahrzeuginsassen) / Motorised vehicles (occupants included) )
BranchType | 5 | BranchType - (A500 5)
Motorrijtuigenverzekering Entity ( ->) Koninklijk Besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen. Belgisch Staatsblad van 11 april 1991. Bijlage II. B. Motorrijtuigenverzekering, bestaande uit de takken "Voertuigcasco", "B.A. motorrijtuigen", alsook de verzekeringen "Vervoerde personen" en "Vervoerde goederen", die er betrekking op hebben. 
( Assurance automobile / Kfz-Versicherung / Motor insurance )
| BnbBranchGroupMotorinsurance | - ( )
motorvoertuigen Coded value in Type gebruikte materieel ( ->)  
( vehicules a moteur / Kraftfahrzeuge / Motorised vehicles )
ActivityEquipmentType | 231 | ActivityEquipmentType - (CQ79 231)
Motorvoertuigen behorende tot de inboedel Coded value in Klasse van meeverzekerde voertuigen ( ->)  
( Véhicules faisant partie du contenu / Kraftfahrzeuge, die zum Mobiliar gehören, mitversichert / Vehicles part of the content )
VehiclesCoInsuredClassCode | 2 | VehiclesCoInsuredClassCode - (3V1D 2)
Motorvoertuigen behorende tot de inboedel en de uitrusting Coded value in Klasse van meeverzekerde voertuigen ( ->)  
( Véhicules faisant partie du contenu et des biens d'équipemnt / Kraftfahrzeuge, die zum Hausrat und zu Ausstattung gehören / Vehicles part of the content and the equipment )
VehiclesCoInsuredClassCode | 4 | VehiclesCoInsuredClassCode - (3V1D 4)
Motorvoertuigen behorende tot de uitrusting Coded value in Klasse van meeverzekerde voertuigen ( ->)  
( Véhicules faisant partie des biens d'équipement / Kraftfahrzeuge, die zum Ausstattung gehören, mitversichert / Vehicles part of the equipment )
VehiclesCoInsuredClassCode | 3 | VehiclesCoInsuredClassCode - (3V1D 3)
Motorzeilboot catamaran Coded value in Vaartuig - type ( ->)  
( Voilier à moteur catamaran / Motorisiertes Segelboot catamaran / Motorised sailing catamaran )
WaterVehicleType | 09 | WaterVehicleType - (5801 09)
Motorzeilboot met één romp Coded value in Vaartuig - type ( ->)  
( Voilier à moteur unicoque / Motorisiertes Segelboot 1 Rumpf / Motorised sailing boat one hull )
WaterVehicleType | 08 | WaterVehicleType - (5801 08)
Motorzeilboot trimaran Coded value in Vaartuig - type ( ->)  
( Voilier à moteur trimaran / Motorisiertes Segelboot trimaran / Motorised sailing trimaran )
WaterVehicleType | 10 | WaterVehicleType - (5801 10)
mouille - r.o.d. Coded value in code schade ( ->)  
( mouille - r.o.d. / Fuhrpark / Moisture )
EventType | 4 | EventType - (8050 4)
MOUTER (BROUWERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MALTEUR (BRASSERIE) / Malteur(Brasserie) (*) / Malteur(Brasserie) (*) )
OccupationType | 3125 | OccupationType - (X041 3125)
Mouterijen Coded value in Paritair comité ( ->)  
( Malteries / 118.07.02 (*) / Malt-houses )
JointCommitteeType | 1180702 | JointCommitteeType - (A139 1180702)
MOUWENINNAAISTER Coded value in Type beroep ( ->)  
( MONTEUSE EN MANCHES / MonteuseEnManches (*) / MonteuseEnManches (*) )
OccupationType | 2122 | OccupationType - (X041 2122)
MOUWENMAAKSTER Coded value in Type beroep ( ->)  
( MANCHIERE / Manchiere (*) / Manchiere (*) )
OccupationType | 2121 | OccupationType - (X041 2121)
MOUWENZETSTER (KLEDING) Coded value in Type beroep ( ->)  
( POSEUSE EN MANCHES (VETEMENTS) / PoseuseEnManches(Vetements) (*) / PoseuseEnManches(Vetements) (*) )
OccupationType | 2123 | OccupationType - (X041 2123)
MOZAIEKLEGGER Coded value in Type beroep ( ->)  
( MOSAISTE / Mosaiste (*) / Mosaiste (*) )
OccupationType | 2795 | OccupationType - (X041 2795)
Mozambikaanse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( mozambicaine / mosambikanische / Mozambiquan )
NationalityType | MOC | NationalityType - (A121 MOC)
mozambique Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( mozambique / Mosambik / Mozambique )
VictimFATNationalityType | 340 | VictimFATNationalityType - (CL2B 340)
Mozambique Coded value in Landcode ( ->)  
( Mozambique / Mosambik / Mozambique )
CountryType | MOC | CountryType - (519B MOC)
MPB oorsprong maatschappij - zonder contract Entity ( ->) Daar waar object/aktie 0124 een ProductieBericht rond een bestaand contract bevat, dient deze 0126 voor het geval waar het ProductieBericht los staat van enig bestaand contract. Een eerste dergelijk geval betreft de zending van een tarificatie in bijlage (een object/aktie 9730); deze 0126 is dan het basis-bericht waar het tarificatie document aan gehecht is. 
( MPB origine compagnie - hors contrat / MPB Herkunft Versicherer - ohne Vertrag / MPB from insurer - no contract )
| MessageContractNoneOriginOfInsurer | - ( 0126)
MPB-code - origine verzekeringsmaatschappij Attribute of Contract - MPB oorsprong maatschappij ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Code MPB - origine verzekeringsmaatschappij / CMPB / -> )
( Code MPB - origine compagnie d'assurances / MPB-Kode - Versicherer / MPB code - from insurer )
MessageContractOriginOfInsurer | MessageBusinessInsurerMpbTypeCode | MessageBusinessInsurerMpbType - (ATT CMPB)
MSB-code - origine tussenpersoon Attribute of Beheersstap ( ->) De MSB codes van het AS1 bericht 044 : MSB origine makelaar. De codering heeft als basis de aanbeveling voorafgaand aan de versie 2.2 van juni 1999 van de Witte Map van de GCP (aanbeveling 7)  
( Codification : MSB-code - origine makelaar / CMSA / -> )
( Code MSB - origine courtier d'assurances / MSB codierung - Schaden Berichte - Intermediaire / MSB code - Claims Messages - brokers' origin )
ActionManagementAct | ClaimMessageBrokerCode | MessageClaimBrokerMsbType - (ATT CMSA)
MSB-code - origine verzekeringsmaatschappij Attribute of Beheersstap ( ->) De MSB codes van het AS1 bericht 043 : MSB origine verzekeringsmaatschappij. De codering heeft als basis de aanbeveling voorafgaand aan de versie 2.2 van juni 1999 van de Witte Map van de GCP (aanbeveling 7) -- Deze GIS+CMSB werd aangemaakt op 24/02/1997, echter zonder definitie van enige waardenlijst, en is dan ook nooit gebruikt; en wordt bij deze geschrapt.
Op 20/10/2006, is een ATT+CMSB aangemaakt dat de MSB codes van het AS1 bericht 043 (MSB origine verz.) 
( Codification : MSB-code - origine verzekeringsmaatschappij / CMSB / -> )
( Code MSB - origine compagnie d'assurances / MSB codierung - Schaden Berichte - Versicherer / MSB code - Claims Messages - insurers' origin )
ActionManagementAct | ClaimMessageInsurerCode | MessageClaimInsurerMsbType - (ATT CMSB)
Multi-domein Entity ( ->) (in het Engels:) think of edi-domain 99 : Multi-domain 
( Multi-domaine / Multi-sparten / Multi-domain )
| MultiDomainInsuranceContract | - ( )
Multi-domein Coded value in Domein (Verzekeringen) ( ->)  
( Multi-domaine / Multi-sparten / Multi-domain )
DomainType | 99 | DomainType - (X916 99)
Multi-domein Coded value in IBP Product Domain Code ( ->)  
( Multi-domaine / Multi-sparten / Multi-domain )
IBPProductDomainType | X916-99 | IBPProductDomainType - (IBP3 X916-99)
Multimedia gegevens Attribute of Multi-media object ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Codification : / / -> )
( Données multimédia / Multimedia-Daten / Multimedia data )
MultiMediaObject | MultiMediaData | - ( )
Multimedia gegevenslengte Attribute of Multi-media object ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Codification : / / -> )
( Quantité données multimédia / Multimedia Datenlänge / Multimedia datalength )
MultiMediaObject | MultiMediaDataLength | - ( )
Multi-media object Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Objet multi-média / Multi-medien Objecte / Multimedia object )
| MultiMediaObject | - (MMD )
Multimediabestand aanwezig Attribute of Document ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Multimediabestand aanwezig / EW12 / -> )
( Présence de fichier multimédia / Multimedia-Datei-Anweisung / Multimedia file instruction )
Document | MultimediaFileInstructionCode | MultiMediaFileIndicator - (GIS EW12)
Multimediabestand aanwezig Attribute of Technisch object - bijgevoegd document ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : Multimediabestand aanwezig / EW12 / -> )
( Présence de fichier multimédia / Multimedia dabei / Multimedia file present )
MessageTechOperEnclosedDocument | MultimediaPresenceIndicator | MultiMediaFileIndicator - (BIN EW12)
Multi-tak (Handel, kleine nijverheid, Manuele Beroepen) Coded value in Polistype ( ->) Multi-waarborg: als polistype bestemd voor de polissen voor handel en KMO die binnen eenzelfde contract waarborgen uit verschillende takken of polistypes bevatten, zonder dat één van de waarborgen qua beheer, nadruk of premie de overhand heeft. 
( Multi-branches (Commerce, Petite industrie, Métiers manuels) / Multibranchen (Handel, Kleinindustrie, handwerkliche Berufe) / Multi-branches (Commercial, Small Industrial, Manual crafts) )
ContractPolicyType | 902 | ContractPolicyType - (A502 902)
Multi-tak (Nijverheid, Groothandel) Coded value in Polistype ( ->) Multi-waarborg: als polistype bestemd voor de polissen voor industrie en groothandel die binnen eenzelfde contract waarborgen uit verschillende takken of polistypes bevatten, zonder dat één van de waarborgen qua beheer, nadruk of premie de overhand heeft. 
( Multi-branches (Industrie, Commerce de gros) / Multibranchen (Industrie, Großhandel) / Multi-branches (Industrial, Wholesale) )
ContractPolicyType | 903 | ContractPolicyType - (A502 903)
Multi-tak (Partikulieren) Coded value in Polistype ( ->) Multi-waarborg: als polistype bestemd voor de polissen voor particulieren die binnen eenzelfde contract waarborgen uit verschillende takken of polistypes bevatten, zonder dat één van de waarborgen qua beheer, nadruk of premie de overhand heeft. 
( Multi-branches (Particuliers) / Multibranchen (Privatpersonen) / Multi-branches (Private individuals) )
ContractPolicyType | 901 | ContractPolicyType - (A502 901)
Multiwaarborg BA particulier Coded value in Polistype ( ->) Te gebruiken wanneer, behalve de waarborg BA privéleven, ook nog waarborgen uit de tak BA of uit andere takken (dan de tak 4) in hoofdorde in de polis opgenomen werden. Qua premie, omvang of nadruk blijft de familiale niettemin de hoofdrol spelen. 
( Multi-garantie RC particulier / Multigarantie HP Privatperson / Multiguarantee Liability private individual )
ContractPolicyType | 415 | ContractPolicyType - (A502 415)
Muntcode van het antwoord op de expertiseopdracht Attribute of Schatting ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Muntcode van het antwoord op de expertiseopdracht / C446 / -> )
( Code devise du retour de la mission / Währungseinheit der Antword an der Auftrag / Currency code of the response to the mission )
Assessment | AssessmentReportCurrencyCode | MissionResponseCurrencyType - (ATT C446)
Munteenheid Attribute of Boekhoudkundig document ( ->) http://www.bsi.org.uk/bsi/products/standards/products/currency.xhtml : De waarde waarin een bedrag uitgedrukt wordt. 
( Codification : Munteenheid / A660 / -> )
( Unité monétaire / Währungseinheit / Monetary unit )
AccountingStatement | AccountingStatementCurrencyCode | CurrencyType - (ATT A660)
Munteenheid Attribute of Contract ( ->) http://www.bsi.org.uk/bsi/products/standards/products/currency.xhtml 
( Codification : Munteenheid / A660 / -> )
( Unité monétaire / Währungseinheit / Monetary unit )
Contract | ContractCurrencyCode | CurrencyType - (ATT A660)
Museum Coded value in Aard gebouw ( ->)  
( Musée / Museum / Museum )
BuildingType | 20 | BuildingType - (3173 20)
MUSEUMCONSERVATOR Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONSERVATEUR DE MUSEE / ConservateurDeMusee (*) / ConservateurDeMusee (*) )
OccupationType | 569 | OccupationType - (X041 569)
MUSICOGRAAF Coded value in Type beroep ( ->)  
( MUSICOGRAPHE / Musicographe (*) / Musicographe (*) )
OccupationType | 429 | OccupationType - (X041 429)
MUSICOLOOG Coded value in Type beroep ( ->)  
( MUSICOLOGUE / Musicologue (*) / Musicologue (*) )
OccupationType | 430 | OccupationType - (X041 430)
MUSICOTHERAPEUT Coded value in Type beroep ( ->)  
( MUSICOTHERAPEUTE / Musicotherapeute (*) / Musicotherapeute (*) )
OccupationType | 1394 | OccupationType - (X041 1394)
Mut. Coded value in Juridisch statuut - afkorting ( ->)  
( Mut. / Mut. / Mutual )
PersonLegalStatusShortType | 38 | PersonLegalStatusShortType - (A134 38)
Mutualiteit Entity ( ->) Identificeert een persoon, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die met de betrokkene een relatie heeft. De relatie wordt uitgedrukt van deze persoon naar de betrokkene. De ziekenkas van de betrokkene. 
( Mutuelle / Krankenkasse / Mutual healthinsurance company )
| MutualHealthInsurer | - ( 310)
Mutualiteit Coded value in Bestemmeling van de betaling ( ->) Ziekenkas, mutualiteit, (onderling) ziekenfonds. (coöperatieve) verzekering(smaatschappij), ondersteuningsfonds, onderlinge (verzekeringsmaatschappij). 
( Mutuelle / Spendenkasse / Mutual Insurance Company )
PaymentAddresseeType | 4 | PaymentAddresseeType - (C60D 4)
MUZIEKCOMPONIST Coded value in Type beroep ( ->)  
( COMPOSITEUR DE MUSIQUE / CompositeurDeMusique (*) / CompositeurDeMusique (*) )
OccupationType | 488 | OccupationType - (X041 488)
Muziekinstrument Coded value in Soort voorwerp (zaak) ( ->)  
( Instrument de musique / Musikinstrument / Musical instrument )
InsuranceObjectObjectType | 59 | InsuranceObjectObjectType - (9900 59)
MUZIEKINSTRUMENTENMAKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( FACTEUR (INSTRUMENTS DE MUSIQUE) / Facteur(InstrumentsDeMusique) (*) / Facteur(InstrumentsDeMusique) (*) )
OccupationType | 3538 | OccupationType - (X041 3538)
muziekinstrumentenmakers en soortgeli Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( facteurs d'instruments de musique et / musikalische Instrumentenbauer und ähnliche / musical instrument makers and similar )
InsuredOccupationType | 86500 | InsuredOccupationType - (2111 86500)
MUZIEKINSTRUMENTENMONTEERDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( MONTEUR (INSTRUMENTS DE MUSIQUE) / Monteur(InstrumentsDeMusique) (*) / Monteur(InstrumentsDeMusique) (*) )
OccupationType | 3539 | OccupationType - (X041 3539)
MUZIEKKOPIIST OP ORGELREGISTER Coded value in Type beroep ( ->)  
( NOTEUR SUR CYLINDRES (ORGUES) / NoteurSurCylindres(Orgues) (*) / NoteurSurCylindres(Orgues) (*) )
OccupationType | 3551 | OccupationType - (X041 3551)
MUZIKANT Coded value in Type beroep ( ->)  
( MUSICIEN / Musicien (*) / Musicien (*) )
OccupationType | 470 | OccupationType - (X041 470)
Muzikanten Coded value in Risicoklasse (activiteit) ( ->)  
( Musiciens / Musikanten / Musicians )
ActivityRiskClassType | 03 | ActivityRiskClassType - (5197 03)
Muzikanten Coded value in Code beroep ( ->)  
( Musiciens / Musiker / Musicians )
DriverRiskClassType | 03 | DriverRiskClassType - (A197 03)
Myanmar Coded value in Landcode ( ->)  
( Myanmar / Myanmar / Myanmar )
CountryType | MM | CountryType - (519B MM)
Myanmarese Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( du Myanmar / myanmarische / Myanmarese )
NationalityType | MM | NationalityType - (A121 MM)
MYCOLOOG Coded value in Type beroep ( ->)  
( MYCOLOGISTE / Mycologiste (*) / Mycologiste (*) )
OccupationType | 132 | OccupationType - (X041 132)