> Dictionary > Per letter ...
SYNTAX INDEPENDENT COMPONENTS

Implementation Related Components

Dictionary : N...
Name (sorted asc.) Type Definition - (Codelist) - (Translations) Technically XML - (Edifact)
N.E.V. ARTIEST (PLASTISCHE KUNSTEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ARTISTE (ARTS PLASTIQUES) N.C.A. / Artiste(ArtsPlastiques)N.C.A. (*) / Artiste(ArtsPlastiques)N.C.A. (*) )
OccupationType | 403 | OccupationType - (X041 403)
n.e.v. drukkerijarbeiders Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( travailleurs de l'imprimerie n.c.a. / Drucken Arbeitnehmer erwähnt mehrdeutig / printing workers unclassified )
InsuredOccupationType | 81900 | InsuredOccupationType - (2111 81900)
N.E.V. GEESTELIJKE Coded value in Type beroep ( ->)  
( AUTRES MINISTRES DU CULTE N.C.A. / AutresMinistresDuCulteN.C.A. (*) / AutresMinistresDuCulteN.C.A. (*) )
OccupationType | 350 | OccupationType - (X041 350)
N.E.V. LEERKRACHT GEESTELIJK OF LICHAMELIJK GEHANDICAPTEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( INSTITUTEUR POUR HANDICAPES MENTAUX OU PHYSIQUES N.C.A. / InstituteurPourHandicapesMentauxOuPhysiquesN.C.A. (*) / InstituteurPourHandicapesMentauxOuPhysiquesN.C.A. (*) )
OccupationType | 307 | OccupationType - (X041 307)
N.E.V. OPERATEURS Coded value in Type beroep ( ->)  
( OPERATEUR N.C.A. / OperateurN.C.A. (*) / OperateurN.C.A. (*) )
OccupationType | 814 | OccupationType - (X041 814)
N.E.V. PREDIKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( ECCLESIASTIQUE N.C.A. / EcclesiastiqueN.C.A. (*) / EcclesiastiqueN.C.A. (*) )
OccupationType | 352 | OccupationType - (X041 352)
N.E.V. ZENDELING Coded value in Type beroep ( ->)  
( MISSIONNAIRE N.C.A. / MissionnaireN.C.A. (*) / MissionnaireN.C.A. (*) )
OccupationType | 351 | OccupationType - (X041 351)
N.P.M. Coded value in Type instelling sociale zekerheid ( ->)  
( F.N.R.O.M. / N.P.M. / N.P.M. )
SocialSecurityOrganizationType | 2 | SocialSecurityOrganizationType - (6402 2)
N.P.M. Coded value in Statuut voor de sociale zekerheid ( ->)  
( F.N.R.O.M. / N.P.M. / N.P.M. )
PersonSocialSecurityType | 2 | PersonSocialSecurityType - (CQ38 2)
N.V. Coded value in Verzekeringsnemer - code aanspreektitel ( ->)  
( S.A. / AG / Plc )
PolicyHolderTitleType | 9 | PolicyHolderTitleType - (A102 9)
N.V. Coded value in V-nemer- domicil.- code aanspreektitel ( ->)  
( S.A. / AG / Plc )
PolicyHolderDomicileTitleType | 9 | PolicyHolderDomicileTitleType - (A182 9)
N.V. Coded value in Juridisch statuut - afkorting ( ->) Kruispuntbank : codes rechtsvormen : 014. 
( S.A. / AG / Plc )
PersonLegalStatusShortType | 05 | PersonLegalStatusShortType - (A134 05)
N.V.P.R. Coded value in Juridisch statuut - afkorting ( ->)  
( S.A.D.P / Ö.-r.AG / PlcPL )
PersonLegalStatusShortType | 36 | PersonLegalStatusShortType - (A134 36)
N.V.V.S.O. Coded value in Juridisch statuut - afkorting ( ->)  
( S.A.F.S. / AGmsZ / LlcSE )
PersonLegalStatusShortType | 20 | PersonLegalStatusShortType - (A134 20)
Na meer dan één schadegeval Coded value in Reden van registratie ( ->)  
( Après plus d'un sinistre responsable / Nach mehr als einem Schadensfall / After more than one claims )
RegistrationReasonType | 21 | RegistrationReasonType - (Z604 21)
Na schadegeval Coded value in Vroeger contract - opzeg reden ( ->)  
( Après sinistre / Nach Schadensfall / After claim )
ContractPreviousCancellationReasonType | 5 | ContractPreviousCancellationReasonType - (D243 5)
Na schadegeval Coded value in Reden opzeg ( ->)  
( Après sinistre / Nach Schadensfall / After claim )
CancellationReasonType3 | 5 | CancellationReasonType3 - (A705 5)
Na schadegeval(len) Coded value in Reden van registratie ( ->)  
( Après sinistre(s) / Nach Schadensfall / After claim(s) )
RegistrationReasonType | 18 | RegistrationReasonType - (Z604 18)
Na schadegeval(len) Coded value in Reden van registratie ( ->)  
( Après sinistre(s) / Nach Schadensfall / After claim(s) )
RegistrationReasonType | 23 | RegistrationReasonType - (Z604 23)
Na sinister Coded value in Reden opzeg van de overgenomen polis ( ->)  
( Après sinistre / Nach Schadensfall / After claim )
ContractTakeoverFromCancellationReasonType | 5 | ContractTakeoverFromCancellationReasonType - (5V1R 5)
Na verhoging van de premie Coded value in Reden opzeg van de overgenomen polis ( ->)  
( Après majoration de prime / Nach Erhöhung der Prämie / After premium increase )
ContractTakeoverFromCancellationReasonType | 3 | ContractTakeoverFromCancellationReasonType - (5V1R 3)
Na verhoging van de premie Coded value in Reden opzeg ( ->)  
( Après majoration de prime / Nach Erhöhung der Prämie / After premium increase )
CancellationReasonType3 | 3 | CancellationReasonType3 - (A705 3)
Na verhoging van de premie Coded value in Vroeger contract - opzeg reden ( ->)  
( Après majoration de prime / Nach Erhöhung der Prämie / After premium increase )
ContractPreviousCancellationReasonType | 3 | ContractPreviousCancellationReasonType - (D243 3)
NAAIER (BOEKBINDERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( COUSEUR (RELIURE) / Couseur(Reliure) (*) / Couseur(Reliure) (*) )
OccupationType | 2870 | OccupationType - (X041 2870)
NAAIER (DRIJFRIEMEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( COUSEUR (COURROIES) / Couseur(Courroies) (*) / Couseur(Courroies) (*) )
OccupationType | 2231 | OccupationType - (X041 2231)
NAAIER (LEDER) Coded value in Type beroep ( ->)  
( COUSEUR (CUIR) / Couseur(Cuir) (*) / Couseur(Cuir) (*) )
OccupationType | 2188 | OccupationType - (X041 2188)
NAAIER (MATRASSEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( COUSEUR (MATELAS) / Couseur(Matelas) (*) / Couseur(Matelas) (*) )
OccupationType | 2085 | OccupationType - (X041 2085)
NAAIER(-STER) (KLEDING) Coded value in Type beroep ( ->)  
( COUSEUR(SE) (VETEMENTS) / Couseur(Se)(Vetements) (*) / Couseur(Se)(Vetements) (*) )
OccupationType | 2096 | OccupationType - (X041 2096)
NAAIER(-STER) (STIKMACHINE) Coded value in Type beroep ( ->)  
( COUSEUR(SE) MACHINES A PIQUER / Couseur(Se)MachinesAPiquer (*) / Couseur(Se)MachinesAPiquer (*) )
OccupationType | 2137 | OccupationType - (X041 2137)
naaiers en borduurders van weefsels Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( couseurs et brodeurs de produits text / Näherinnen und Stickerinnen Gewebe / seamstresses and Embroiderers of tissues )
InsuredOccupationType | 72600 | InsuredOccupationType - (2111 72600)
NAAIGARENAFKOKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( BOUILLISSEUR DE FIL A COUDRE / BouillisseurDeFilACoudre (*) / BouillisseurDeFilACoudre (*) )
OccupationType | 1943 | OccupationType - (X041 1943)
NAAIGARENFLAMBEERDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( GAZEUR DE FILES / GazeurDeFiles (*) / GazeurDeFiles (*) )
OccupationType | 1951 | OccupationType - (X041 1951)
NAAIGARENGLACEERDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( GLACEUR DE FIL A COUDRE / GlaceurDeFilACoudre (*) / GlaceurDeFilACoudre (*) )
OccupationType | 1985 | OccupationType - (X041 1985)
NAAISTER Coded value in Type beroep ( ->)  
( COUTURIERE / Couturiere (*) / Couturiere (*) )
OccupationType | 2028 | OccupationType - (X041 2028)
NAAISTER (RIJGWERK) Coded value in Type beroep ( ->)  
( DEFAUFILEUSE / Defaufileuse (*) / Defaufileuse (*) )
OccupationType | 2120 | OccupationType - (X041 2120)
NAAISTER (UITHALEN VAN RIJGDRADEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( BATISSEUSE / Batisseuse (*) / Batisseuse (*) )
OccupationType | 2119 | OccupationType - (X041 2119)
Naakt chassis Coded value in Type model ( ->)  
( Chassis-nu / Nackt-Gehäuse / Nude chassis )
VehicleModelType | 11 | VehicleModelType - (5612 11)
Naakte eigenaar Coded value in Hoedanigheid van de verzekeringsnemer ( ->) De verzekeringnemer heeft de naakte eigendom over het goed, zonder het vruchtgebruik. Hij bewoont het niet (als hij het wel bewoont, dan is hij huurder of gratis gebruiker?) 
( Nu-propriétaire / Nackteigentümer / Owner without usufruct )
PolicyHolderCategoryType | 07 | PolicyHolderCategoryType - (3110 07)
Naam Attribute of Identificatie verzekeringsobject ( ->) Benaming, of beter de tekstuele identificatie zoals de gegeven partij deze intern gebruikt. 
( Codification : / / -> )
( Nom / Namen / Name )
InsuranceObjectMultipleIdentifier | InsuranceObjectNameText | - (ROD )
Naam Attribute of Vaartuig ( ->) De (doop-)naam van de boot. 
( Codification : / / -> )
( Nom / Namen / Name )
WaterVehicle | WaterVehicleName | - (NME 001)
Naam Attribute of Verzekeringsobject ( ->) Benaming van het object. 
( Codification : / / -> )
( Nom / Namen / Name )
InsuranceObject | InsuranceObjectNameText | - (NME 001)
Naam Attribute of Identificatie van de persoon ( ->) Benaming, of beter de tekstuele identificatie zoals de gegeven partij deze intern gebruikt. 
( Codification : / / -> )
( Nom / Namen / Name )
PartyMultipleIdentifier | PartyNameText | - (PTY )
Naam Attribute of Risico-object ( ->) Benaming van het object, zoals gebezigd in het verzekeringscontract. 
( Codification : / / -> )
( Nom / Namen / Name )
ObjectInsured | IntraContractRiskObjectNameText | - (ROD )
Naam Attribute of Identificatie waarborg ( ->) Benaming, of beter de tekstuele identificatie zoals de gegeven partij deze intern gebruikt. 
( Codification : / / -> )
( Nom / Namen / Name )
GuaranteeMultipleIdentifier | GuaranteeNameText | - (ROD )
Naam document Attribute of Document ( ->) Nummer van een document dat door een DOC-segment gedefinieerd is.
Formaat : geen informatie beschikbaar
Presentatie : geen informatie beschikbaar 
( Codification : / / -> )
( Intitulé du document / Name des Dokuments / Document name )
Document | DocumentName | - (DOC )
Naam formule Attribute of Formule ( ->) Commerciële naam van de formule. 
( Codification : / / -> )
( Nom formule / Formel - Namen / Formula name )
Formula | FormulaName | - (IFD )
Naam van het dier Attribute of Dier ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Codification : / / -> )
( Nom de l'animal / AnimalNameText (*) / Animal name )
Animal | AnimalNameText | - (NME 001)
Naam van het fonds Attribute of Fonds ( ->) Commerciële naam van het belegingsproduct. 
( Codification : / / -> )
( Nom du fonds / Name des Fonds / Name of the fund )
Fund | FundName | - (FTX 042)
Naam, adres, relaas van onafhankelijke getuigen? Coded value in MSB-code - origine verzekeringsmaatschappij ( ->)  
( Nom,adresse,explications témoins / Name - Adresse - Konto von unabhängigen Zeugen? / Name, address, statement of independent witnesses? )
MessageClaimInsurerMsbType | 16B | MessageClaimInsurerMsbType - (CMSB 16B)
Naamloze Vennootschap Coded value in Juridisch statuut ( ->) Deze vennootschapsvorm werd ontworpen voor de grotere ondernemingen en waarbij de vennoten zich slechts verbinden tot hun inbreng. Oorspronkelijk was de naamloze vennootschap ontworpen voor de grotere ondernemingen die aanzienlijke kapitalen vereisen welk 
( Société Anonyme / Aktiengeselschaft / Limited liability company )
PersonLegalStatusType | 05 | PersonLegalStatusType - (A130 05)
Naamloze Vennootschap V.S.O. Coded value in Juridisch statuut ( ->)  
( Société Anonyme à Finalité Sociale / Aktiengeselschaft mit sozialer Zielsetzung / Limited liability company with social ends )
PersonLegalStatusType | 20 | PersonLegalStatusType - (A130 20)
Naamloze Vennootschap van publiek recht Coded value in Juridisch statuut ( ->)  
( Société Anonyme de droit public / Öffentlich-rechtliche Aktiengesellschaft / Limited liability company under public law )
PersonLegalStatusType | 36 | PersonLegalStatusType - (A130 36)
Naar dichtsbijgelegen garage of naar depanneur Coded value in Type sleping van het beschadigde voertuig ( ->)  
( Vers garage le plus proche ou chez dépanneur / Zum nächstgelegenen Garage oder zum Ziehen Lkw / To nearest garage or to towing company )
VehicleDamagedTowingDestinationType | 02 | VehicleDamagedTowingDestinationType - (CP17 02)
Naar garage abonnee of adres abonnee Coded value in Type sleping van het beschadigde voertuig ( ->)  
( Vers garage abonné ou domicile abonné / In die Werkstatt oder an die Adresse des Abonnenten / To subscriber garage or address )
VehicleDamagedTowingDestinationType | 03 | VehicleDamagedTowingDestinationType - (CP17 03)
Nacht Coded value in Andere voordelen - periodiciteit 1 ( ->)  
( Nuit / Nächte / Nights )
AdvantagesOtherPeriodicityType | 6 | AdvantagesOtherPeriodicityType - (CQG3 6)
Nacht Coded value in Andere voordelen - periodiciteit 2 ( ->)  
( Nuit / Nächte / Nights )
AdvantagesOtherPeriodicityType2 | 6 | AdvantagesOtherPeriodicityType2 - (CQH3 6)
NACHTWAKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( GARDE DE NUIT / GardeDeNuit (*) / GardeDeNuit (*) )
OccupationType | 3744 | OccupationType - (X041 3744)
NAGELAAR (BONT) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CLOUEUR (FOURRURES) / Cloueur(Fourrures) (*) / Cloueur(Fourrures) (*) )
OccupationType | 2051 | OccupationType - (X041 2051)
NAGELMAKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( CLOUTIER / Cloutier (*) / Cloutier (*) )
OccupationType | 2290 | OccupationType - (X041 2290)
NAGRAVER (MIJNEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( RABASNEUR (MINES) / Rabasneur(Mines) (*) / Rabasneur(Mines) (*) )
OccupationType | 1699 | OccupationType - (X041 1699)
Nalatenschap Coded value in Verzekeringsnemer - code aanspreektitel ( ->)  
( Succession / Erbschaft / Succession )
PolicyHolderTitleType | 24 | PolicyHolderTitleType - (A102 24)
Namen Coded value in Schadebeheer - zetel ( ->)  
( Namur / Namur / Namen )
ClaimManagementBranchType | 50 | ClaimManagementBranchType - (C001 50)
Namibië Coded value in Landcode ( ->)  
( Namibie / Namibia / Namibia )
CountryType | SWA | CountryType - (519B SWA)
Namibische Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( namibienne / namibische / Namibian )
NationalityType | SWA | NationalityType - (A121 SWA)
Namur Coded value in Zetelnummer van de verzekeraar ( ->)  
( Namur / Namur / Namur )
InsurerBranchType | 50 | InsurerBranchType - (A012 50)
Namur Coded value in Derden - zetel schadebeheer ( ->)  
( Namur / Namur / Namur )
AdversaryManagementBranchType | 50 | AdversaryManagementBranchType - (C115 50)
namur Coded value in afzender - zetel ( ->)  
( namur / Namur / Namur )
SenderOfficeSeatType | 50 | SenderOfficeSeatType - (Z211 50)
namur Coded value in bestemmeling - zetel ( ->)  
( namur / Namur / Namur )
DestineeBranchType | 50 | DestineeBranchType - (Z311 50)
NAMUR Coded value in Zone van lokale politie ( ->)  
( NAMUR / NAMUR / NAMUR )
PoliceCoveredZoneCode | 5303 | PoliceCoveredZoneCode - (C244 5303)
Namur (*) Coded value in Bijhuis, code ( ->)  
( Succursale de Namur / Namur (*) / Namur (*) )
SeatSubsidiaryIdentificationType | 50 | SeatSubsidiaryIdentificationType - (X076 50)
Nationaal Paritair Comité voor de sport Coded value in Paritair comité ( ->)  
( Commission paritaire nationale des sports / 223.00.00 (*) / national Joint Committee for sports )
JointCommitteeType | 2230000 | JointCommitteeType - (A139 2230000)
Nationale Gemengde Mijncommissie Coded value in Paritair comité ( ->)  
( Commission nationale mixte des mines / 101.00.00 (*) / National mixed committee on mining )
JointCommitteeType | 1010000 | JointCommitteeType - (A139 1010000)
Nationale registratie - conditie - code Attribute of Persoon (fysiek) ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Codification : / / -> )
( Condition d'inscription nationale - code / Nationale Registrierung Voraussetzung - code / National Registration condition - code )
PhysicalPerson | NationalRegistrationConditionCode | - (ATT )
Nationaliteit Attribute of Persoon ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Codification : / / -> )
( Nationalité / Nationalität / Nationality )
Party | NationalityText | - (ATT A121)
Nationaliteit, code Attribute of Persoon ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Nationaliteit / A121 / -> )
( Nationalité, code / Staatsangehörigkeit, kodiert / Nationality, coded )
Party | NationalityCode | NationalityType - (ATT A121)
nato Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( otan / nato / nato )
VictimFATNationalityType | 721 | VictimFATNationalityType - (CL2B 721)
NATO-plaat Coded value in Type speciale nummerplaat ( ->)  
( Plaque OTAN / Nummernschild NATO / NATO-plate )
VehicleRegistrationSpecialType | VN | VehicleRegistrationSpecialType - (500J VN)
NATURALIST (UNIVERSITAIR OF ERMEE GELIJKGESTELD) Coded value in Type beroep ( ->)  
( NATURALISTE (UNIVERSITAIRE OU ASSIMILE) / Naturaliste(UniversitaireOuAssimile) (*) / Naturaliste(UniversitaireOuAssimile) (*) )
OccupationType | 127 | OccupationType - (X041 127)
Natuurelementen Coded value in Polistype ( ->) Als polistype voorbehouden aan de polissen die enkel de gevolgen van natuurrampen verzekeren en de polissen die de financiële verliezen te wijten aan weersomstandigheden vergoeden. 
( Eléments naturels / Naturelemente / Forces of nature )
ContractPolicyType | 922 | ContractPolicyType - (A502 922)
Natuurkr.-aann. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Forces nat.-rem. / Kräfte der Natur - Anhänger / Forces of nature - trailer )
GuaranteeCode | PB2 | GuaranteeCode - (C6B1 PB2)
Natuurkr.-aann. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Forces nat.-rem. / Kräfte der Natur - Anhänger / Forces of nature - trailer )
GuaranteeCode | 5B2 | GuaranteeCode - (C6B1 5B2)
Natuurkr.-voert. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Forces nat.-veh. / Kräfte der Natur - Kfz / Forces of nature - vehicle )
GuaranteeCode | PB1 | GuaranteeCode - (C6B1 PB1)
Natuurkr.-voert. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Forces nat.-veh. / Kräfte der Natur - Kfz / Forces of nature - vehicle )
GuaranteeCode | 5B1 | GuaranteeCode - (C6B1 5B1)
Natuurkracht Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Force de la nature / Naturgewalt / Force of nature )
ClaimCircumstanceType | 559 | ClaimCircumstanceType - (C221 559)
Natuurkrachten Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Forces natures / Kräfte der Natur / Forces of nature )
GuaranteeCode | PB0 | GuaranteeCode - (C6B1 PB0)
Natuurkrachten Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Forces natures / Kräfte der Natur / Forces of nature )
GuaranteeCode | 5B0 | GuaranteeCode - (C6B1 5B0)
Natuurkrachten ( Auto ) Coded value in Type schadegeval ( ->)  
( Forces de la nature ( Auto ) / Naturgewalten (Auto) / Forces of nature (Car) )
EventAccidentType | 554 | EventAccidentType - (A1D2 554)
Natuurkrachten (Voertuig) Entity ( ->) Waarborg ter dekking van schade aan het verzekerde voertuig ten gevolge van de aardbeving, de vulkaanuitbarsting, het neerstorten van rotsen, stenen of stukken ijs, de grondverschuiving of -verzakking, de lawine, de overstroming of de stormvloed, het overlopen van rivieren, de storm (met windsnelheden van meer dan 100 km/uur), de orkaan, de hagel, bliksem. 
( Forces de la nature (Véhicule) / Naturgewalten (Motorfahrzeuge) / Natural disaster (Motor) )
| MotorNaturalDisasterGuarantee | - ( 554)
NATUURKUNDIG INGENIEUR Coded value in Type beroep ( ->)  
( INGENIEUR PHYSICIEN / IngenieurPhysicien (*) / IngenieurPhysicien (*) )
OccupationType | 55 | OccupationType - (X041 55)
NATUURKUNDIGE (UNIVERSITAIR OF ERMEE GELIJKGESTELD) Coded value in Type beroep ( ->)  
( PHYSICIEN (UNIVERSITAIRE OU ASSIMILE) / Physicien(UniversitaireOuAssimile) (*) / Physicien(UniversitaireOuAssimile) (*) )
OccupationType | 105 | OccupationType - (X041 105)
natuurkundigen (universitair of ermee Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( physiciens (universitaires ou assimil / Physiker (Hochschulabsolventen oder ihnen gleichgestellte) / physicists (University or equivalent) )
InsuredOccupationType | 01300 | InsuredOccupationType - (2111 01300)
Natuurleien Coded value in Dakbedekkingstype - detail ( ->)  
( Ardoises naturelles / Naturschiefer / Slates (natural) )
BuildingRoofDetailType | 3 | BuildingRoofDetailType - (3V1H 3)
Natuurlijk overstromingsgebied Attribute of Gebouw ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : Natuurlijk overstromingsgebied / 34C1 / -> )
( Zone de débordement naturelle / Naturliches Uberstromungsareal / Naturally flooding area )
Building | FloodAreaByNatureIndicator | RegionFloodingNatureIndicator - (BIN 34C1)
Natuurlijke of rechtspersoon Attribute of Persoon ( ->) Juridische hoedanigheid van een persoon.  
( Codification : Natuurlijk of rechtspersoon / A131 / -> )
( Personne physique ou morale / Natürliche Person oder Rechtsperson / Natural or legal person )
Party | PartyTypeCode | PersonType - (ATT A131)
Natuurlijke persoon Coded value in Natuurlijk of rechtspersoon ( ->) Willekeurig privé persoon, beschouwd in zijn privé belangen, in tegenstelling tot de overheid en publieke personen. 
( Personne physique / Natürliche Person / Natural person )
PersonType | 1 | PersonType - (A131 1)
Natuurrampen (specifiek) Entity ( ->) Waarborg ter dekking van schade ten gevolge van natuurfenomenen aan voorwaarden die verschillen van die gedefinieerd door het Tarificatiebureau. 
( Catastrophes naturelles (spécifique) / Naturkatastrophen / Natural calamity (specific) )
| NaturalCalamityGuarantee | - ( 316)
Natuurrampen (Tarificatiebureau) Entity ( ->) Waarborg ter dekking van schade ten gevolge van natuurfenomenen conform de schikkingen van de wet van 17 september 2005 (KB ter uitvoering van 1 maart 2006). Zie ook www.bt-tb.be. 
( Catastrophes naturelles (Bureau de tarification) / Naturkatastrophen (Tarifenamt) / Natural calamity (Rating Office) )
| NaturalCalamityOfficeGuarantee | - ( 317)
NATUURVORSER (NIET-UNIVERSITAIR) Coded value in Type beroep ( ->)  
( NATURALISTE (NON UNIVERSITAIRE) / Naturaliste(NonUniversitaire) (*) / Naturaliste(NonUniversitaire) (*) )
OccupationType | 1352 | OccupationType - (X041 1352)
Nauru Coded value in Landcode ( ->)  
( Nauru / Nauru / Nauru )
CountryType | NR | CountryType - (519B NR)
nauru Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( nauru / Nauru / Nauru )
VictimFATNationalityType | 615 | VictimFATNationalityType - (CL2B 615)
Nauruaanse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( nauruan / nauruische / Nauruan )
NationalityType | NR | NationalityType - (A121 NR)
NAWASSER (SPINNERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( LISSEUR (FILATURE) / Lisseur(Filature) (*) / Lisseur(Filature) (*) )
OccupationType | 1843 | OccupationType - (X041 1843)
NAZIENER (TONEEL, FILM) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONTROLEUR (THEATRE - CINEMA) / Controleur(Theatre-Cinema) (*) / Controleur(Theatre-Cinema) (*) )
OccupationType | 3940 | OccupationType - (X041 3940)
NAZIENER (WEEFSELS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( VERIFICATEUR (TISSUS) / Verificateur(Tissus) (*) / Verificateur(Tissus) (*) )
OccupationType | 1903 | OccupationType - (X041 1903)
NAZIENSTER (NAAIWERK) Coded value in Type beroep ( ->)  
( VERIFICATRICE (COUTURE) / Verificatrice(Couture) (*) / Verificatrice(Couture) (*) )
OccupationType | 2023 | OccupationType - (X041 2023)
NBB - Groep van activiteiten leven Entity ( ->) Koninklijk Besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen. Belgisch Staatsblad van 11 april 1991. Bijlage I. 
( BNB - Groupe d'activités vie / BNB - Gruppenmasige teilung ... / BNB - Activity-group life )
| BnbActivityGroupLife | - ( )
NBB - Groep van activiteiten niet-leven Entity ( ->) Koninklijk Besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen. Belgisch Staatsblad van 11 april 1991. Bijlage I. 
( BNB - Groupe d'activités non-vie / BNB - Aktivität-Gruppe nicht-Leben / BNB - Activity-group non-life )
| BnbActivityGroupNonlife | - ( )
NBB - Indeling van de risico's per groep van activiteit Entity ( ->) Koninklijk Besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen. Belgisch Staatsblad van 11 april 1991. Bijlage I. De Nationale Bank van België (NBB, BNB in het frans) heeft de prudentiële controle overgenomen van de CBFA. 
( BNB - Classification des risques par groupe d'activités / BNB - Einteilung der Risiken pro Aktivität-Gruppe / BNB - Classification of risks per activity-group )
| BnbActivityGroup | - ( )
NBB - Indeling van de risico's per groep van takken Entity ( ->) Koninklijk Besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen. Belgisch Staatsblad van 11 april 1991. Bijlage II. De Nationale Bank van België (NBB, BNB in het frans) heeft de prudentiële controle overgenomen van de CBFA. 
( BNB - Classification des risques par groupe de branches / BNB - Einteilung der Risiken pro Zweig-Gruppe / BNB - Classification of risks per branch-group )
| BnbBranchGroup | - ( )
nederland Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( pays-bas / Niederlande / Netherlands )
VictimFATNationalityType | 129 | VictimFATNationalityType - (CL2B 129)
Nederland Coded value in Producent - landcode ( ->)  
( Pays-bas / Niederlande / Netherlands )
IntermediaryCountryType | NL | IntermediaryCountryType - (A469 NL)
Nederland Coded value in Landcode van de bestuurder ( ->)  
( Pays-bas / Niederlande / Netherlands )
DriverCountryType | NL | DriverCountryType - (5109 NL)
Nederland Coded value in Nationaliteit van de bestuurder ( ->)  
( Pays-bas / Paysbas (*) / Paysbas (*) )
DriverNationalityType | NL | DriverNationalityType - (5122 NL)
Nederland Coded value in Landcode ( ->)  
( Pays-Bas / Niederlande / Netherlands )
CountryType | NL | CountryType - (519B NL)
Nederland Coded value in V-nemer- domicil.- landcode ( ->)  
( Pays-bas / Niederlande / Netherlands )
PolicyHolderDomicileCountryType | NL | PolicyHolderDomicileCountryType - (A189 NL)
Nederland Coded value in Landcode van de risicoligging ( ->)  
( Pays-bas / Niederlande / Netherlands )
RiskObjectLocationCountryCode | NL | RiskObjectLocationCountryCode - (3009 NL)
Nederlands Coded value in Taalcode van de betrokkene ( ->)  
( Néerlandais / Niederländisch / Netherlands )
PartyInvolvedLanguageType | 2 | PartyInvolvedLanguageType - (A10T 2)
Nederlands Coded value in Taalcode van de expertise ( ->)  
( Néerlandais / Holländisch / Netherlands )
AssessmentLanguageType | 2 | AssessmentLanguageType - (C445 2)
Nederlands Coded value in Correspondent 1 - taalcode ( ->)  
( Neerlandais / Holländisch / Netherlands )
Correspondent1LanguageType | 2 | Correspondent1LanguageType - (C81C 2)
Nederlands Coded value in DIVbis - Taalcode van de aanvraag ( ->)  
( Néerlandais / Holländisch / Netherlands )
VroRequestLanguageType | 2 | VroRequestLanguageType - (Z253 2)
Nederlands Coded value in Expert - taalkode ( ->)  
( Néerlandais / Holländisch / Netherlands )
AssessorLanguageType | 2 | AssessorLanguageType - (C40C 2)
Nederlands Coded value in Slachtoffer - taalcode ( ->)  
( Néerlandais / Holländisch / Netherlands )
VictimLanguageType | 2 | VictimLanguageType - (CL0C 2)
Nederlands Coded value in Correspondent 4 - taalcode ( ->)  
( Neerlandais / Neerlandais (*) / Neerlandais (*) )
Correspondent4LanguageType | 2 | Correspondent4LanguageType - (CI1C 2)
Nederlands Coded value in Taalcode van het inschrijvingsbewijs ( ->)  
( Néerlandais / Holländisch / Netherlands )
VehicleRegistrationLanguageCode | 2 | VehicleRegistrationLanguageCode - (502A 2)
Nederlands Coded value in Taal ( ->)  
( Néerlandais / Niederländisch / Dutch )
LanguageType | 2 | LanguageType - (A10C 2)
Nederlands Coded value in Correspondent 3 - taalcode ( ->)  
( Neerlandais / Holländisch / Netherlands )
Correspondent3LanguageType | 2 | Correspondent3LanguageType - (CG1C 2)
Nederlands Coded value in Correspondent 2 - taalcode ( ->)  
( Neerlandais / Holländisch / Netherlands )
Correspondent2LanguageType | 2 | Correspondent2LanguageType - (CF1C 2)
Nederlands Coded value in Communicatietaal van de bestuurder ( ->)  
( Neerlandais / Holländisch / Netherlands )
DriverLanguageType | 2 | DriverLanguageType - (5115 2)
Nederlands Coded value in V-nemer- domicil.- taalcode ( ->)  
( Néerlandais / Holländisch / Netherlands )
PolicyHolderDomicileLanguageType | 2 | PolicyHolderDomicileLanguageType - (A18C 2)
Nederlands Coded value in Producent - taalcode ( ->)  
( Néerlandais / Holländisch / Netherlands )
IntermediaryLanguageType | 2 | IntermediaryLanguageType - (A46C 2)
nederlands guyana Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( guyane hollandaise / Niederländisch Guyana / Dutch guyana )
VictimFATNationalityType | 583 | VictimFATNationalityType - (CL2B 583)
Nederlands-Antilliaanse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( antillaise / der Niederländischen Antillen / Antillian )
NationalityType | ANT | NationalityType - (A121 ANT)
Nederlands-Antilliaanse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( antillaise / der Niederländischen Antillen / Antillaise2 (*) )
NationalityType | AN | NationalityType - (A121 AN)
Nederlandse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( hollandaise / niederländische / Dutch )
NationalityType | NL | NationalityType - (A121 NL)
Nederlandse Antillen Coded value in Landcode ( ->)  
( Antilles néerlandaises / Niederländische Antillen / Netherlands Antilles )
CountryType | AN | CountryType - (519B AN)
Nederlandse gulden Coded value in Munteenheid ( ->)  
( Florin néérlandais / Niederländischer Gulden / Dutch guilder )
CurrencyType | NLG | CurrencyType - (A660 NLG)
nederlanse antillen Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( antilles neerlandaises / Niederländische Antillen / Netherlands Antilles )
VictimFATNationalityType | 482 | VictimFATNationalityType - (CL2B 482)
nee Coded value in glasbraak - inscriptie of decoratie ? ( ->)  
( non / Nein / No )
BrokenWindowEngravingIndicator | 2 | BrokenWindowEngravingIndicator - (CM56 2)
Nee Coded value in Verantwoordelijke - band met v-nemer ( ->)  
( Non / Nein / No )
EventAccidentPersonLiableRelatedIndicator | 2 | EventAccidentPersonLiableRelatedIndicator - (CN94 2)
Nee Coded value in Verantwoordelijke - samenwonend m. v-n ? ( ->)  
( Non / Nein / No )
EventAccidentPersonLiableInhabitantIndicator | 2 | EventAccidentPersonLiableInhabitantIndicator - (CN95 2)
Nee Coded value in Bestuurder heeft schadegevallen gehad ( ->)  
( Non / Nein / No )
DriverHistoryClaimsIndicator | 2 | DriverHistoryClaimsIndicator - (5V11 2)
nee Coded value in Vrijstelling glasbraak ( ->)  
( non / Nein / No )
DeductibleWindowsBrokenIndicator | 2 | DeductibleWindowsBrokenIndicator - (3459 2)
nee Coded value in Uitbreiding verzekerd kapitaal glasbraak ( ->)  
( non / Nein / No )
CapitalGlassBrokenExtensionIndicator | 2 | CapitalGlassBrokenExtensionIndicator - (3451 2)
nee Coded value in Dek andere waarb 2 - uitbr. kap of waarb ( ->)  
( non / Nein / No )
GuaranteeOther2ExtensionIndicator | 2 | GuaranteeOther2ExtensionIndicator - (34Z1 2)
Nee Coded value in Geimmobiliseerd voertuig ? ( ->)  
( Non / Nein / No )
EventVehicleServiceOutType | 2 | EventVehicleServiceOutType - (CP12 2)
nee Coded value in Afstand van verhaal ( ->)  
( non / Nein / No )
RecourseDroppedIndicator | 2 | RecourseDroppedIndicator - (3414 2)
nee Coded value in Vrijstelling waterschade ( ->)  
( non / Nein / No )
DeductibleWaterDamagesIndicator | 2 | DeductibleWaterDamagesIndicator - (3449 2)
Nee Coded value in Slachtoffer - prothese ? ( ->)  
( Non / Nein / No )
VictimProsthesisIndicator | 2 | VictimProsthesisIndicator - (CQI6 2)
nee Coded value in Uitbreiding kapitaal of waarborgen elektriciteitsrisico's ( ->)  
( non / Nein / No )
CapitalElectricityRisksExtensionIndicator | 2 | CapitalElectricityRisksExtensionIndicator - (3431 2)
nee Coded value in kontrakt geindexeerd ? ( ->)  
( non / Nein / No )
ContractIndexedIndicator | 2 | ContractIndexedIndicator - (D250 2)
nee Coded value in Vrijstelling aanwezig ( ->)  
( non / Nein / No )
DeductiblePresentIndicator | 2 | DeductiblePresentIndicator - (3429 2)
nee Coded value in Afkoop vrijstelling ( ->)  
( non / Nein / No )
DeductibleSurrenderIndicator | 2 | DeductibleSurrenderIndicator - (3423 2)
nee Coded value in Uitbreiding sneeuwdruk ( ->)  
( non / Nein / No )
CoverHeavySnowExtensionIndicator | 2 | CoverHeavySnowExtensionIndicator - (3422 2)
nee Coded value in Uitbreiding verzekerd kapitaal ( ->)  
( non / Nein / No )
CapitalInsuredExtensionIndicator | 2 | CapitalInsuredExtensionIndicator - (3421 2)
Nee Coded value in Code sleeping ( ->)  
( Non / Nein / No )
EventVehicleTowedType | 2 | EventVehicleTowedType - (CP60 2)
Nee Coded value in Slachtoffer - rentenier geworden ? ( ->)  
( Non / Nein / No )
VictimLivesOffOwnMeansIndicator | 2 | VictimLivesOffOwnMeansIndicator - (CQID 2)
nee Coded value in Uitbreiding kapitaal of waarborgen ( ->)  
( non / Nein / No )
CapitalOrGuaranteesExtensionIndicator | 2 | CapitalOrGuaranteesExtensionIndicator - (3411 2)
Nee Coded value in Twijfelgeval ? ( ->)  
( Non / Nein / No )
CaseDoubtfulIndicator | 2 | CaseDoubtfulIndicator - (CQI2 2)
Nee Coded value in Administr. weigering ( ->)  
( Non / Nein / No )
AdministrativeRefusalIndicator | 2 | AdministrativeRefusalIndicator - (CQI1 2)
nee Coded value in Vrijstelling aanwezig ( ->)  
( non / Nein / No )
DeductibleIndicator | 2 | DeductibleIndicator - (3419 2)
Nee Coded value in Vervangwagen geleverd door de hersteller ( ->)  
( Non / Nein / No )
ReplacementVehicleProvidedIndicator | 2 | ReplacementVehicleProvidedIndicator - (C4E1 2)
Nee Coded value in Code afzonderlijke voorlopige herstelling ( ->)  
( Non / Nein / No )
RepairTemporaryDistinctIndicator | 2 | RepairTemporaryDistinctIndicator - (CP61 2)
Nee Coded value in Verzekeringsnemer heeft schadegevallen gehad ( ->)  
( Non / Nein / No )
PolicyHolderHistoryClaimsIndicator | 2 | PolicyHolderHistoryClaimsIndicator - (5V01 2)
nee Coded value in Uitbreiding waarborgen ( ->)  
( non / Nein / No )
GuaranteeExtensionIndicator | 2 | GuaranteeExtensionIndicator - (3412 2)
Nee Coded value in Verzekering vervoerde zaken ( ->)  
( Non / Nein / No )
CoverGoodsTransportedIndicator | 2 | CoverGoodsTransportedIndicator - (5240 2)
Nee Coded value in Toepassing van de RDR overeenkomst? ( ->)  
( Non / Nein / No )
KnockForKnockAgreementAppliedIndicator | 2 | KnockForKnockAgreementAppliedIndicator - (C060 2)
Nee Coded value in Ademtest - bestuurder ( ->)  
( Non / Nein / No )
PartyBreathTestedIndicator | 2 | PartyBreathTestedIndicator - (C234 2)
Nee Coded value in PV opgesteld ? ( ->)  
( Non / Nein / No )
WrittenReportIndicator | 2 | WrittenReportIndicator - (C231 2)
Nee Coded value in Ongevalsaangifte samen ondertekend ? ( ->)  
( Non / Nein / No )
EventAccidentReportJointlySignedIndicator | 2 | EventAccidentReportJointlySignedIndicator - (C230 2)
Nee Coded value in De verklaring vermeldt gewonden. ( ->)  
( Non / Nein / No )
EventAccidentReportInjuredIndicator | 2 | EventAccidentReportInjuredIndicator - (C229 2)
Nee Coded value in Voert. onderworpen aan verplichte verz.? ( ->)  
( Non / Nein / No )
VehiclesMandatoryInsuranceIndicator | 2 | VehiclesMandatoryInsuranceIndicator - (C064 2)
Nee Coded value in Stuur antwoordrecord (bloc retour) ( ->)  
( Non / Nein / No )
RecordReplyRequestIndicator | 2 | RecordReplyRequestIndicator - (A091 2)
Nee Coded value in Hersteller overeengekomen ( ->)  
( Non / Nein / No )
RepairerAgreementAdheringIndicator | 2 | RepairerAgreementAdheringIndicator - (C4E8 2)
Nee Coded value in Is onze verzekerde gewaarborgd in B.A.? ( ->)  
( Non / Nein / No )
PersonInsuredLiabilityIndicator | 2 | PersonInsuredLiabilityIndicator - (C061 2)
Nee Coded value in Benadeelde gehandicapt ? ( ->)  
( Non / Nein / No )
PersonAdversaryDisabilityIndicator | 2 | PersonAdversaryDisabilityIndicator - (C383 2)
Nee Coded value in Verander gegevens verzekeringsnemer ( ->)  
( Non / Nein / No )
ChangePolicyholderInformationIndicator | 2 | ChangePolicyholderInformationIndicator - (A092 2)
Nee Coded value in Toepassing van een (sectorale) overeenkomst? ( ->)  
( Non / Nein / No )
SectoralAgreementAppliedIndicator | 2 | SectoralAgreementAppliedIndicator - (C058 2)
Nee Coded value in Transfereer verzekeringsnemer ( ->)  
( Non / Nein / No )
PolicyHolderTransferIndicator | 2 | PolicyHolderTransferIndicator - (A093 2)
nee Coded value in Vrijstelling indien niet-overeengekomen hersteller ( ->)  
( non / Non (*) / Non (*) )
DeductibleRepairerNonAgreedIndicator | 2 | DeductibleRepairerNonAgreedIndicator - (P11P 2)
nee Coded value in Er is meer dan één schuldeiser ( ->)  
( non / Nein / No )
CreditorMultiplicityIndicator | 2 | CreditorMultiplicityIndicator - (3132 2)
Nee Coded value in Gebouw gelijkgesteld met nieuwbouw ( ->)  
( Non / Nein / No )
BuildingNewEquivalentIndicator | 2 | BuildingNewEquivalentIndicator - (3154 2)
Nee Coded value in Schadeclausules aanwezig ? ( ->)  
( Non / Nein / No )
ClaimClausesPresenceIndicator | 2 | ClaimClausesPresenceIndicator - (A370 2)
Nee Coded value in Heeft Mij v/verz.RDR overeenk.onderschr? ( ->)  
( Non / Nein / No )
InsurerConventionKfkIndicator | 2 | InsurerConventionKfkIndicator - (C062 2)
Nee Coded value in Offerte gedeclasseerd ( ->)  
( Non / Nein / No )
WreckOfferRelegatedIndicator | 2 | WreckOfferRelegatedIndicator - (C4AB 2)
nee Coded value in Vrijstelling elektriciteitsrisico's ( ->)  
( non / Nein / No )
DeductibleElectricityRiskIndicator | 2 | DeductibleElectricityRiskIndicator - (3439 2)
nee Coded value in Uitbreiding verzekerd kapitaal elektriciteitsrisico's ( ->)  
( non / Nein / No )
CapitalElectricityRisksExtensionIndicator2 | 2 | CapitalElectricityRisksExtensionIndicator2 - (3432 2)
nee Coded value in Is beroep voorzien ? ( ->)  
( non / Nein / No )
AppealProvidedIndicator | 2 | AppealProvidedIndicator - (C509 2)
nee Coded value in Uitbreiding verzekerd kapitaal diefstal ( ->)  
( non / Nein / No )
CapitalTheftExtensionIndicator | 2 | CapitalTheftExtensionIndicator - (3461 2)
Nee Coded value in Hersteller toegestaan ( ->)  
( Non / Nein / No )
RepairerRegisteredIndicator | 2 | RepairerRegisteredIndicator - (C4E7 2)
Nee Coded value in Voertuig - vorige schade ( ->)  
( Non / Nein / No )
VehiclePreviousDamagesIndicator | 2 | VehiclePreviousDamagesIndicator - (CP15 2)
Nee Coded value in Vrijstelling - aftrek. van dir. betaling ( ->)  
( Non / Nein / No )
DeductiblePaymentDirectSubtractionIndicator | 2 | DeductiblePaymentDirectSubtractionIndicator - (C4D1 2)
Nee Coded value in Ademtest - derde ( ->)  
( Non / Nein / No )
ThirdPartyAlcoholTestIndicator | 2 | ThirdPartyAlcoholTestIndicator - (C235 2)
Nee Coded value in Offertesaanvraag ingetrokken ( ->)  
( Non / Nein / No )
BidRequestWithdrawnIndicator | 2 | BidRequestWithdrawnIndicator - (C4BB 2)
Nee Coded value in Erkende garage? ( ->)  
( Non / Nein / No )
RepairerRecognizedIndicator | 2 | RepairerRecognizedIndicator - (C320 2)
Nee Coded value in Offerteaanvraag verstreken ( ->)  
( Non / Nein / No )
BidRequestPeriodExpiredIndicator | 2 | BidRequestPeriodExpiredIndicator - (C4A3 2)
Nee Coded value in Code transit van honoraria ( ->)  
( Non / Nein / No )
TransitFeesIndicator | 2 | TransitFeesIndicator - (C467 2)
Nee Coded value in Code beeindiging expertise ( ->)  
( Non / Nein / No )
AssessmentProcessFinalizedIndicator | 2 | AssessmentProcessFinalizedIndicator - (C443 2)
nee Coded value in is rechtszitting voorzien ? ( ->)  
( non / Nein / No )
EventAccidentLegalProceedingIndicator | 2 | EventAccidentLegalProceedingIndicator - (C559 2)
nee Coded value in hof van cassatie - beslissing ( ->)  
( non / Nein / No )
CourtCassationDecisionIndicator | 2 | CourtCassationDecisionIndicator - (C535 2)
Nee Coded value in Expert bezoldigd ? ( ->)  
( Non / Nein / No )
AssessorPaidIndicator | 2 | AssessorPaidIndicator - (C40N 2)
nee Coded value in Uitbreiding verzekerd kapitaal waterschade ( ->)  
( non / Nein / No )
CapitalWaterDamagesExtensionIndicator | 2 | CapitalWaterDamagesExtensionIndicator - (3441 2)
Nee Coded value in Offerte verlopen ( ->)  
( Non / Nein / No )
BidDisqualifiedIndicator | 2 | BidDisqualifiedIndicator - (C4BC 2)
nee Coded value in Vrijstelling staking en oproer ( ->)  
( non / Nein / No )
DeductibleStrikesRiotsIndicator | 2 | DeductibleStrikesRiotsIndicator - (34A9 2)
nee Coded value in Vrijstelling diefstal ( ->)  
( non / Nein / No )
DeductibleTheftIndicator | 2 | DeductibleTheftIndicator - (3469 2)
Nee Coded value in Jonggehuwden ( ->)  
( Non / Nein / No )
PersonMarriedRecentlyIndicator2 | 2 | PersonMarriedRecentlyIndicator2 - (4121 2)
nee Coded value in Drempelvrijstelling ( ->)  
( non / Nein / No )
DeductibleThresholdIndicator | 2 | DeductibleThresholdIndicator - (P11W 2)
nee Coded value in Uitbreiding kapitaal of waarborgen BA. ( ->)  
( non / Nein / No )
CapitalLiabilityExtensionIndicator | 2 | CapitalLiabilityExtensionIndicator - (3471 2)
nee Coded value in Plaatsgebonden vrijstelling ( ->)  
( non / Nein / No )
DeductibleAreaRestricted | 2 | DeductibleAreaRestricted - (P11Y 2)
nee Coded value in Dek andere waarb 3 - uitbr. kap of waarb ( ->)  
( non / Nein / No )
GuaranteeOther3ExtensionIndicator | 2 | GuaranteeOther3ExtensionIndicator - (34W1 2)
nee Coded value in Vrijstelling BA. ( ->)  
( non / Nein / No )
DeductibleLiabilityIndicator | 2 | DeductibleLiabilityIndicator - (3479 2)
nee Coded value in Uitbreiding verzekerd kapitaal indirecte verliezen ( ->)  
( non / Nein / No )
CapitalIndirectLossesExtensionIndicator | 2 | CapitalIndirectLossesExtensionIndicator - (3481 2)
nee Coded value in Vrijstelling indirecte verliezen ( ->)  
( non / Nein / No )
DeductibleIndirectLossesIndicator | 2 | DeductibleIndirectLossesIndicator - (3489 2)
nee Coded value in Inbewaringgeving van de vrijstelling ( ->)  
( non / Nein / No )
DeductibleConsignedIndicator | 2 | DeductibleConsignedIndicator - (P11Z 2)
nee Coded value in Contractuele vrijstelling ( ->)  
( non / Nein / No )
DeductibleAsByContractIndicator | 2 | DeductibleAsByContractIndicator - (P11R 2)
nee Coded value in Uitbreiding waarborgen staking en oproer ( ->)  
( non / Nein / No )
CoverStrikesRiotsExtensionIndicator | 2 | CoverStrikesRiotsExtensionIndicator - (34A2 2)
nee Coded value in Dekking andere waarborg 1 - vrijstelling ( ->)  
( non / Nein / No )
GuaranteeOther1DeductibleIndicator | 2 | GuaranteeOther1DeductibleIndicator - (34Y9 2)
nee Coded value in Uitbreiding kapitaal of waarborgen bedrijfsschade ( ->)  
( non / Nein / No )
CapitalLossOfProfitsExtensionIndicator | 2 | CapitalLossOfProfitsExtensionIndicator - (34B1 2)
nee Coded value in Voertuig inbegrepen of vervat in het risico ( ->)  
( non / Nein / No )
RiskObjectVehicleIncorporatedIndicator | 2 | RiskObjectVehicleIncorporatedIndicator - (3V14 2)
nee Coded value in Dek andere waarb 1 - uitbr. kap of waarb ( ->)  
( non / Nein / No )
GuaranteeOther1ExtensionIndicator | 2 | GuaranteeOther1ExtensionIndicator - (34Y1 2)
Nee Coded value in Afsluit.kwijt.voor eenh.Mij/Prod/Uitwis. ( ->)  
( Non / Nein / No )
InsurerAgentPeriodRenewalsAggregateClosureIndicator | 2 | InsurerAgentPeriodRenewalsAggregateClosureIndicator - (Z031 2)
nee Coded value in Vrijstelling bedrijfsschade ( ->)  
( non / Nein / No )
DeductibleLossOfProfitsIndicator | 2 | DeductibleLossOfProfitsIndicator - (34B9 2)
Nee Coded value in Jonggehuwden ( ->)  
( Non / Nein / No )
PersonMarriedRecentlyIndicator | 2 | PersonMarriedRecentlyIndicator - (3V21 2)
nee Coded value in Dekking andere waarborg 4 - vrijstelling ( ->)  
( non / Nein / No )
GuaranteeOther4DeductibleIndicator | 2 | GuaranteeOther4DeductibleIndicator - (34X9 2)
Nee Coded value in Verhaalsafstand contractueel vastgelegd ( ->)  
( Non / Nein / No )
RecourseDroppedExplicitIndicator | 2 | RecourseDroppedExplicitIndicator - (M03H 2)
Nee Coded value in Datum eerste ingebruikstelling bekend? ( ->)  
( Non / Nein / No )
DateFirstInTrafficKnownIndicator | 2 | DateFirstInTrafficKnownIndicator - (CP11 2)
nee Coded value in Dek andere waarb 4 - uitbr. kap of waarb ( ->)  
( non / Nein / No )
GuaranteeOther4ExtensionIndicator | 2 | GuaranteeOther4ExtensionIndicator - (34X1 2)
nee Coded value in Dekking andere waarborg 3 - vrijstelling ( ->)  
( non / Nein / No )
GuaranteeOther3DeductibleIndicator | 2 | GuaranteeOther3DeductibleIndicator - (34W9 2)
nee Coded value in Uitbreiding verzekerd kapitaal staking en oproer ( ->)  
( non / Nein / No )
CapitalStrikesRiotsExtensionIndicator | 2 | CapitalStrikesRiotsExtensionIndicator - (34A1 2)
Nee Coded value in Geboorte 1ste kind ( ->)  
( Non / Nein / No )
FirstChildBornInReferencePeriodIndicator | 2 | FirstChildBornInReferencePeriodIndicator - (4122 2)
nee Coded value in Dekking andere waarborg 2 - vrijstelling ( ->)  
( non / Nein / No )
GuaranteeOther2DeductibleIndicator | 2 | GuaranteeOther2DeductibleIndicator - (34Z9 2)
Neef / nicht Coded value in Binding met verzekeringnemer ( ->)  
( Neveu / nièce / Neffe/Nichte / Nephew / niece )
RelationPolicyHolderType | 7 | RelationPolicyHolderType - (CL91 7)
Neef, nicht (3de graad) Entity ( ->) De zoon of dochter van de broer of zus van de betrokkene. 
( Neveu, nièce ( 3ème degré ) / Cousin (3. Klasse) / Nephew, niece )
| NephewOrNieceOf | - ( 108)
Neen Coded value in Betrokkene is bewoner ( ->)  
( Non / Nein / No )
PersonInhabitantIndicator | 2 | PersonInhabitantIndicator - (3D01 2)
Neen Coded value in Dragende elementen in brandbare materialen ( ->)  
( Non / Nein / No )
BuildingLoadBearingsCombustibleIndicator | 2 | BuildingLoadBearingsCombustibleIndicator - (3V17 2)
Neen Coded value in Betrokkene lijdt aan een mentale handicap ( ->)  
( Non / Nein / No )
PersonDisabledMentallyIndicator | 2 | PersonDisabledMentallyIndicator - (5V6I 2)
Neen Coded value in Prefab woning ( ->)  
( Non / Nein / No )
BuildingPrefabIndicator | 2 | BuildingPrefabIndicator - (3V15 2)
Neen Coded value in Kinderen hebben een eigen voertuig ( ->)  
( Non / Nein / No )
ChildrenOwnVehicleIndicator | 2 | ChildrenOwnVehicleIndicator - (5V6J 2)
Neen Coded value in Adres 2de risicoligging gelijk aan adres 1ste risicoligging ( ->)  
( Non / Nein / No )
AddressRisk2EqualsRisk1Indicator | 2 | AddressRisk2EqualsRisk1Indicator - (3A11 2)
Neen Coded value in Diefstal van boordpapieren ( ->)  
( Non / Nein / No )
TheftBoardDocumentsIndicator | 2 | TheftBoardDocumentsIndicator - (5X0A 2)
Neen Coded value in Behoud eigen risicotermijn na 60 jaar ( ->)  
( Non / Nein / No )
CoverTermOwnriskMaintained60PlusIndicator | 2 | CoverTermOwnriskMaintained60PlusIndicator - (2250 2)
Neen Coded value in Premie aanpasbaar aan de evolutie van het risico ( ->)  
( Non / Nein / No )
RiskPremiumFollowsRiskEvolutionIndicator | 2 | RiskPremiumFollowsRiskEvolutionIndicator - (641B 2)
Neen Coded value in Gebouw met uithangbord ( ->)  
( Non / Nein / No )
BuildingNeonlightIndicator | 2 | BuildingNeonlightIndicator - (3477 2)
neen Coded value in Voorafgetekende polis ( ->)  
( non / Nein / No )
ContractPresignedIndicator | 2 | ContractPresignedIndicator - (A060 2)
Neen Coded value in Aanwezigheid hypotheekclausule ( ->)  
( Non / Nein / No )
BuildingMortgageClauseIndicator | 2 | BuildingMortgageClauseIndicator - (A061 2)
Neen Coded value in Aanduiding polis resultaat van verkoop op afstand ( ->)  
( Non / Nein / No )
ContractDistantSaleResultIndicator | 2 | ContractDistantSaleResultIndicator - (A005 2)
Neen Coded value in Analyse, inbegrepen de vergelijking van het aanbod ( ->) Verplichtingen qua inlichtingen voorafgaande aan contracten : Motivering op basis van een analyse, inbegrepen de vergelijking van het aanbod : Neen : Motivering zonder uitgevoerde vergelijking 
( Non / Nein / No )
ResearchComparativeOfferIncludedIndicator | 2 | ResearchComparativeOfferIncludedIndicator - (A006 2)
Neen Coded value in Overeengekomen indeplaatsstelling ( ->)  
( Non / Nein / No )
SubrogationAsAgreedIndicator | 2 | SubrogationAsAgreedIndicator - (21V9 2)
Neen Coded value in Medeverzekeringspolis ( ->)  
( Non / Nein / No )
PolicyCoinsuranceIndicator | 2 | PolicyCoinsuranceIndicator - (A027 2)
Neen Coded value in Gelijktijdige technische akte ( ->)  
( Non / Nein / No )
TransactionTechnicalCoincidingIndicator | 2 | TransactionTechnicalCoincidingIndicator - (A1ZX 2)
Neen Coded value in Werkgever met statuut -onderneming 1967- ( ->)  
( Non / Nein / No )
Employer1967CompanyIndicator | 2 | Employer1967CompanyIndicator - (640A 2)
Neen Coded value in Natuurlijk overstromingsgebied ( ->)  
( Non / Nein / No )
RegionFloodingNatureIndicator | 2 | RegionFloodingNatureIndicator - (34C1 2)
Neen Coded value in Persoon behoort tot de derde leeftijd ( ->)  
( Non / Nein / No )
PersonSeniorIndicator | 2 | PersonSeniorIndicator - (A226 2)
Neen Coded value in Verzekerde - alleenstaand ? ( ->)  
( Non / Nein / No )
PersonIsolatedIndicator | 2 | PersonIsolatedIndicator - (A225 2)
Neen Coded value in Is de v-nemer of één inwonende persoon meer dan 65 jaar oud ( ->)  
( Non / Nein / No )
PolicyHolderResidentAbove65Indicator | 2 | PolicyHolderResidentAbove65Indicator - (A210 2)
Neen Coded value in Minimaal 1 schadegeval overstroming in laatste 5 jaar ( ->)  
( Non / Nein / No )
BuildingHistoryFlood1In5Indicator | 2 | BuildingHistoryFlood1In5Indicator - (34C5 2)
Neen Coded value in Verzekerde is verzekeringsnemer ( ->)  
( Non / nein / No )
InsuredIsPolicyholderIndicator | 2 | InsuredIsPolicyholderIndicator - (A20Z 2)
Neen Coded value in Overstromingsschade beperkt tot kelder en/of garage ( ->)  
( Non / Nein / No )
DamagesFloodingCellarGarageOnlyIndicator | 2 | DamagesFloodingCellarGarageOnlyIndicator - (34C4 2)
Neen Coded value in Contract genereert winstdeelname ( ->)  
( Non / Nein / No )
ContractProfitSharingIndicator | 2 | ContractProfitSharingIndicator - (1010 2)
Neen Coded value in Schadegevallen overstroming in referteperiode ( ->)  
( Non / Nein / No )
BuildingHistoryFloodReferencePeriodIndicator | 2 | BuildingHistoryFloodReferencePeriodIndicator - (34C3 2)
Neen Coded value in Adresverandering enkel administratieve wijziging ( ->)  
( Non / Nein / No )
ChangeAdministrativeAddressOnlyIndicator | 2 | ChangeAdministrativeAddressOnlyIndicator - (A1ZY 2)
Neen Coded value in Gebied recentelijk overstroomd ( ->)  
( Non / Nein / No )
RegionFloodingRecentIndicator | 2 | RegionFloodingRecentIndicator - (34C2 2)
Neen Coded value in Er zijn aan het gebouw renovaties uitgevoerd ( ->)  
( Non / Nein / No )
BuildingRenovatedIndicator | 2 | BuildingRenovatedIndicator - (3V19 2)
Neen Coded value in Waarborg overstroming geschrapt wegens sanering ( ->)  
( Non / Nein / No )
GuaranteeFloodCancelledAfterScrutinyIndicator | 2 | GuaranteeFloodCancelledAfterScrutinyIndicator - (34C0 2)
Neen Coded value in Bezit rijbewijs langer dan referteperiode ( ->)  
( Non / Nein / No )
DriverLicenceReferencePeriodAboveIndicator | 2 | DriverLicenceReferencePeriodAboveIndicator - (5V6G 2)
Neen Coded value in Contract onderheving aan perequatie ( ->)  
( Non / Nein / No )
ContractEqualizationIndicator | 2 | ContractEqualizationIndicator - (1020 2)
Neen Coded value in Gebouw met beveiligingsmiddelen ( ->)  
( Non / Nein / No )
BuildingPreventionMeansIndicator | 2 | BuildingPreventionMeansIndicator - (3V1B 2)
Neen Coded value in Risicoligging is adres verzekeringsnemer ( ->)  
( Non / Nein / No )
RiskLocationPolicyHolderAddressIndicator | 2 | RiskLocationPolicyHolderAddressIndicator - (3011 2)
Neen Coded value in Meer dan één risicoligging ( ->)  
( Non / Nein / No )
RiskSituationMultipleIndicator | 2 | RiskSituationMultipleIndicator - (3010 2)
Neen Coded value in Renovatie jonger dan 20 jaar ( ->)  
( Non / Nein / No )
BuildingRenovationMinus20YearIndicator | 2 | BuildingRenovationMinus20YearIndicator - (3V1A 2)
Neen Coded value in Ouders verzekerd bij dezelfde maatschappij ( ->)  
( Non / Nein / No )
PersonParentsInsurerSameIndicator | 2 | PersonParentsInsurerSameIndicator - (5V6H 2)
Neen Coded value in Contract in onderpand ( ->)  
( Non / Nein / No )
ContractPledgedIndicator | 2 | ContractPledgedIndicator - (A062 2)
Neen Coded value in Begunstigde is verzekeringsnemer ( ->)  
( Non / Nein / No )
BeneficiaryIsPolicyholderIndicator | 2 | BeneficiaryIsPolicyholderIndicator - (A20Y 2)
Neen Coded value in Gebouw in brandbare materialen ( ->)  
( Non / Nein / No )
BuildingCombustibleMaterialsIndicator | 2 | BuildingCombustibleMaterialsIndicator - (3V11 2)
Neen Coded value in Afkoop carenstijd ( ->)  
( Non / Nein / No )
DeductiblePeriodUnrefundedSurrenderIndicator | 2 | DeductiblePeriodUnrefundedSurrenderIndicator - (2040 2)
Neen Coded value in Betrokkene is een bijkomende verzekerde ( ->)  
( Non / Nein / No )
PersonInsuredAccessoryIndicator | 2 | PersonInsuredAccessoryIndicator - (2140 2)
Neen Coded value in Gebouw met inbraakbeveiligingssyteem ( ->)  
( Non / Nein / No )
BuildingTheftProtectionIndicator | 2 | BuildingTheftProtectionIndicator - (346C 2)
Neen Coded value in Wereldwijde dekking ( ->)  
( Non / Nein / No )
CoverWorldwideIndicator | 2 | CoverWorldwideIndicator - (346B 2)
Neen Coded value in Betrokkene beoefent een niet-professionele activiteit ( ->)  
( Non / Nein / No )
PersonActivityNonProfessionalIndicator | 2 | PersonActivityNonProfessionalIndicator - (2135 2)
Neen Coded value in Betrokkene is bestuurder van een risicovoertuig ( ->)  
( Non / Nein / No )
AggravatedRiskVehicleDrivenIndicator | 2 | AggravatedRiskVehicleDrivenIndicator - (2110 2)
Neen Coded value in Intelectueel bijberoep buiten de medische/paramedische secto ( ->)  
( Non / Nein / No )
OccupationAdditionalIntellectualNonMedicalIndicator | 2 | OccupationAdditionalIntellectualNonMedicalIndicator - (2132 2)
Neen Coded value in Uitsluiting juwelen ( ->)  
( Non / Nein / No )
CoverJewelleryExcludedIndicator | 2 | CoverJewelleryExcludedIndicator - (346A 2)
Neen Coded value in Schrap adres interne correspondentie ( ->)  
( Non / Nein / No )
AddressInternalCorrespondenceDeleteIndicator | 2 | AddressInternalCorrespondenceDeleteIndicator - (A1ZW 2)
Neen Coded value in Betrokkene oefent een professionele activiteit uit ( ->)  
( Non / Nein / No )
PersonActivityProfessionalIndicator | 2 | PersonActivityProfessionalIndicator - (2130 2)
Neen Coded value in Verander gegevens dekkingen en/of uitbreidingen ( ->)  
( Non / Nein / No )
ChangeCoverageInformationIndicator | 2 | ChangeCoverageInformationIndicator - (A09A 2)
Neen Coded value in Betrokkene is uitbater ( ->)  
( Non / Nein / No )
PersonOperatorIndicator | 2 | PersonOperatorIndicator - (3D02 2)
Neen Coded value in Gebouw met platform in brandbaar materiaal ( ->)  
( Non / Nein / No )
BuildingPlatformCombustibleIndicator | 2 | BuildingPlatformCombustibleIndicator - (3V10 2)
Neen Coded value in v-nemer - inwonend ( ->)  
( Non / Nein / No )
PersonLivingInIndicator | 2 | PersonLivingInIndicator - (A128 2)
Neen Coded value in De betrokkene is ingezetene van de EU ( ->)  
( Non / Nein / No )
PersonEUNationalityIndicator | 2 | PersonEUNationalityIndicator - (A12B 2)
Neen Coded value in De betrokkene is in dienst van de NAVO of van de SHAPE ( ->)  
( Non / Nein / No )
PersonNatoShapeIndicator | 2 | PersonNatoShapeIndicator - (A12C 2)
Neen Coded value in Ouders lid van Touring Club Belgium ( ->)  
( Non / Nein / No )
PersonParentTouringClubBelgiumIndicator | 2 | PersonParentTouringClubBelgiumIndicator - (A12D 2)
Neen Coded value in Gebouw in verval, in afbraak of bestemd voor afbraak ( ->)  
( Non / Nein / No )
BuildingRuinedForDemolishmentIndicator | 2 | BuildingRuinedForDemolishmentIndicator - (315A 2)
Neen Coded value in Korting voor aankoop gebouw ( ->)  
( Non / Nein / No )
BuildingAcquisitionDiscountIndicator | 2 | BuildingAcquisitionDiscountIndicator - (3159 2)
Neen Coded value in Betrokkene beoefent een zelfstandig/vrij beroep ( ->)  
( Non / Nein / No )
PersonProfessionIndependentLiberalIndicator | 2 | PersonProfessionIndependentLiberalIndicator - (2131 2)
Neen Coded value in Gebouw met antenne ( ->)  
( Non / Nein / No )
BuildingAntennaIndicator | 2 | BuildingAntennaIndicator - (3478 2)
Neen Coded value in Korting voor verleden kredietakte ( ->)  
( Non / Nein / No )
DeedEffectiveDiscountIndicator | 2 | DeedEffectiveDiscountIndicator - (3158 2)
Neen Coded value in Voorschot op polis ( ->)  
( Non / Nein / No )
AdvanceOnContractIndicator | 2 | AdvanceOnContractIndicator - (A063 2)
neen Coded value in Betrokkene is in goede gezondheid ( ->)  
( non / Nein / No )
InGoodHealthIndicator | 2 | InGoodHealthIndicator - (21V6 2)
Neen Coded value in Voorschot op waarborg AVRI ( ->)  
( Non / Nein / No )
AdvanceOnAIRDIndicator | 2 | AdvanceOnAIRDIndicator - (A064 2)
neen Coded value in Betrokkene beoefent sport als onbezold. amateur ( ->)  
( non / Nein / No )
SportsHobbyPractisedIndicator | 2 | SportsHobbyPractisedIndicator - (21V5 2)
Neen Coded value in Er is een toekomstige versie van het contract ( ->)  
( Non / Nein / No )
ContractFutureVersionIndicator | 2 | ContractFutureVersionIndicator - (A065 2)
Neen Coded value in Te tariferen op de gegevens van de bestuurder ( ->)  
( Non / Nein / No )
VehicleQuotationOnDriverMainIndicator | 2 | VehicleQuotationOnDriverMainIndicator - (A072 2)
Neen Coded value in Onderworpenheid van de prestatie ( ->)  
( Non / Nein / No )
PerformanceTaxationIndicator | 2 | PerformanceTaxationIndicator - (1405 2)
Neen Coded value in Gegevens bevestigd ( ->)  
( Non / Nein / No )
DataConfirmedIndicator | 2 | DataConfirmedIndicator - (A09Z 2)
Neen Coded value in Attest pendelaar afgeleverd ( ->)  
( Non / Nein / No )
CommutersCertificateDeliveredIndicator | 2 | CommutersCertificateDeliveredIndicator - (A144 2)
Neen Coded value in Wijzig contractgegevens ( ->)  
( Non / Nein / No )
ChangeContractualInformationIndicator | 2 | ChangeContractualInformationIndicator - (A09B 2)
Neen Coded value in Begunstigde heeft het contractvoordeel aanvaard ( ->)  
( Non / Nein / No )
BeneficiaryAcceptedAdvantagesIndicator | 2 | BeneficiaryAcceptedAdvantagesIndicator - (1911 2)
Neen Coded value in De betrokkene is pendelaar ( ->)  
( Non / Nein / No )
PersonCommuterIndicator | 2 | PersonCommuterIndicator - (A143 2)
Neen Coded value in Gebouw in goede staat van onderhoud ( ->)  
( Non / Nein / No )
BuildingWellMaintainedIndicator | 2 | BuildingWellMaintainedIndicator - (3V1G 2)
Neen Coded value in De betrokkene oefent een risico-activiteit uit ( ->)  
( Non / Nein / No )
PersonActivityRiskType | 2 | PersonActivityRiskType - (A142 2)
neen Coded value in Betrokkene beoefent uitgesloten sporten ( ->)  
( non / Nein / No )
ExcludedSportsPractisedIndicator | 2 | ExcludedSportsPractisedIndicator - (21V4 2)
Neen Coded value in Wijzig adres verzekeringsnemer ( ->)  
( Non / Nein / No )
ChangePolicyholderAddressIndicator | 2 | ChangePolicyholderAddressIndicator - (A094 2)
Neen Coded value in Verander gegevens risico ( ->)  
( Non / Nein / No )
ChangeRiskInformationIndicator | 2 | ChangeRiskInformationIndicator - (A098 2)
Neen Coded value in Verander gegevens kapitalen ( ->)  
( Non / Nein / No )
ChangeCapitalInformationIndicator | 2 | ChangeCapitalInformationIndicator - (A099 2)
Neen Coded value in Verander benaming ( ->)  
( Non / Nein / No )
ChangeNameIndicator | 2 | ChangeNameIndicator - (A1ZV 2)
Neen Coded value in Apotheker - dossier RIZIV ( ->)  
( Non / Nein / No )
PersonPharmacistConventionIndicator | 2 | PersonPharmacistConventionIndicator - (A145 2)
Neen Coded value in Fluctuatie van het verzekerde kapitaal ( ->)  
( Non / Nein / No )
CapitalInsuredFluctuationIndicator | 2 | CapitalInsuredFluctuationIndicator - (3415 2)
Neen Coded value in Betrokkene is in bezit van een B/M-attest ( ->)  
( Non / Nein / No )
PersonCertificateBonusNoClaimsIndicator | 2 | PersonCertificateBonusNoClaimsIndicator - (5V0N 2)
Neen Coded value in Werknemer is verzekeringsnemer ( ->)  
( Non / Nein / No )
EmployeeIsPolicyHolderIndicator | 2 | EmployeeIsPolicyHolderIndicator - (535Z 2)
Neen Coded value in Dekking taks op inverkeersstelling ( ->)  
( Non / Nein / No )
CoverTaxTrafficIntroductionIndicator | 2 | CoverTaxTrafficIntroductionIndicator - (5401 2)
Neen Coded value in Trekken aanhangwagen ( ->)  
( Non / Nein / No )
VehicleTrailerElseInsuredIndicator | 2 | VehicleTrailerElseInsuredIndicator - (5599 2)
Neen Coded value in Voertuig is cabriolet ( ->)  
( Non / Nein / No )
ConvertibleIndicator | 2 | ConvertibleIndicator - (5601 2)
Neen Coded value in Wagen met sportkenmerken ( ->)  
( Non / Nein / No )
VehicleSportscarIndicator | 2 | VehicleSportscarIndicator - (5602 2)
neen Coded value in Andere carrosserie dan uit plaatstaal ( ->)  
( non / Nein / No )
BodyworkOtherThanSteelplatingIndicator | 2 | BodyworkOtherThanSteelplatingIndicator - (5605 2)
Neen Coded value in Financiering ( ->)  
( Non / Nein / No )
FinancingIndicator | 2 | FinancingIndicator - (5606 2)
neen Coded value in Indexcijfer BA.-werkgevers ( ->)  
( non / Nein / No )
EmployerLiabilityIndexIndicator | 2 | EmployerLiabilityIndexIndicator - (5607 2)
Neen Coded value in Antidiefstalsysteem ( ->)  
( Non / Nein / No )
AntiTheftSystemIndicator | 2 | AntiTheftSystemIndicator - (5608 2)
Neen Coded value in Dekking BTW bij totaal verlies ( ->)  
( Non / Nein / No )
CoverVatTotalLossIndicator2 | 2 | CoverVatTotalLossIndicator2 - (530B 2)
Neen Coded value in Voertuig is coupé ( ->)  
( Non / Nein / No )
CoupéIndicator | 2 | CoupéIndicator - (5611 2)
Neen Coded value in Herstellingsmandaat ( ->)  
( Non / Nein / No )
RepairApprovalIndicator | 2 | RepairApprovalIndicator - (5250 2)
Neen Coded value in Voertuig is terreinwagen ( ->)  
( Non / Nein / No )
JeepIndicator | 2 | JeepIndicator - (5613 2)
Neen Coded value in Voertuig met turbomotor ( ->)  
( Non / Nein / No )
VehicleTurboIndicator | 2 | VehicleTurboIndicator - (5614 2)
Neen Coded value in Voertuig met injectiemotor ( ->)  
( Non / Nein / No )
VehicleEngineInjectionIndicator | 2 | VehicleEngineInjectionIndicator - (5615 2)
Neen Coded value in Voertuig is oldtimer ( ->)  
( Non / Nein / No )
VehicleOldtimerIndicator | 2 | VehicleOldtimerIndicator - (561A 2)
Neen Coded value in Datum van de maatregelen na schade ( ->)  
( Non / Nein / No )
PostClaimMeasuresIndicator | 2 | PostClaimMeasuresIndicator - (5V04 2)
Neen Coded value in Aard van de veroordelingen ( ->)  
( Non / Nein / No )
PersonAccusedIndicator | 2 | PersonAccusedIndicator - (5V05 2)
Neen Coded value in Aard van de hangende rechtszaak ( ->)  
( Non / Nein / No )
CasePendingIndicator | 2 | CasePendingIndicator - (5V06 2)
Neen Coded value in Overname van een contract bij een andere maatschappij ( ->)  
( Non / Nein / No )
ContractTakeoverFromInsurerIndicator | 2 | ContractTakeoverFromInsurerIndicator - (5V0B 2)
Neen Coded value in Rijbewijs vervallen verklaard ( ->)  
( Non / Nein / No )
DriverLicenceWithdrawalIndicator | 2 | DriverLicenceWithdrawalIndicator - (5V0D 2)
Neen Coded value in Onderzoek hangende ( ->)  
( Non / Nein / No )
InvestigationPendingIndicator | 2 | InvestigationPendingIndicator - (5V0E 2)
Neen Coded value in Gebouw in verwaarloosde staat ( ->)  
( Non / Nein / No )
BuildingBadshapeIndicator | 2 | BuildingBadshapeIndicator - (3V1E 2)
neen Coded value in Is het voertuig meer dan n maand per jaar in het buitenland ( ->)  
( non / Nein / No )
VehicleAbroadNMonthsIndicator | 2 | VehicleAbroadNMonthsIndicator - (5610 2)
Neen Coded value in Schade aan paarden voor één enkele verzekerde ( ->)  
( Non / Nein / No )
DamagesHorsesOneInsuredOnlyIndicator | 2 | DamagesHorsesOneInsuredOnlyIndicator - (4135 2)
Neen Coded value in Voertuig uitgerust met katalysator ( ->)  
( Non / Nein / No )
VehicleCatalystIndicator | 2 | VehicleCatalystIndicator - (501F 2)
Neen Coded value in Houder is gelijk aan eigenaar/verzekerde ( ->)  
( Non / Nein / No )
KeeperEqualsOwnerInsuredIndicator | 2 | KeeperEqualsOwnerInsuredIndicator - (509Y 2)
Neen Coded value in Eigenaar verschillend van verzekeringsnemer ( ->)  
( Non / Nein / No )
OwnerNotEqualsInsuredIndicator | 2 | OwnerNotEqualsInsuredIndicator - (509Z 2)
Neen Coded value in Voertuig gedekt in diefstal ( ->)  
( Non / Nein / No )
VehicleTheftCoverIndicator | 2 | VehicleTheftCoverIndicator - (500I 2)
Neen Coded value in Risicovoertuig in diefstal ( ->)  
( Non / Nein / No )
VehicleTheftRiskIndicator | 2 | VehicleTheftRiskIndicator - (500H 2)
Neen Coded value in Eigen zaak ( ->)  
( Non / Nein / No )
OwnCaseIndicator | 2 | OwnCaseIndicator - (A412 2)
neen Coded value in Verzekerde is jachtopziener ( ->)  
( non / Nein / No )
InsuredIsGameKeeperIndicator | 2 | InsuredIsGameKeeperIndicator - (4432 2)
Neen Coded value in Persoon vormt gezin ( ->)  
( Non / Nein / No )
PersonInFamilyIndicator | 2 | PersonInFamilyIndicator - (A227 2)
neen Coded value in Verzekerde is jager-schutter ( ->)  
( non / Nein / No )
InsuredIsMarksmanIndicator | 2 | InsuredIsMarksmanIndicator - (4431 2)
neen Coded value in Verzekerde is organisator jacht ( ->)  
( non / Nein / No )
InsuredIsHuntOrganiserIndicator | 2 | InsuredIsHuntOrganiserIndicator - (4430 2)
Neen Coded value in Schadeverleden geattesteerd ( ->)  
( Non / Nein / No )
ClaimHistoryCertificateIndicator | 2 | ClaimHistoryCertificateIndicator - (5323 2)
Neen Coded value in Uitbreiding gespannen ( ->)  
( Non / Nein / No )
CoverCarriagesExtensionIndicator | 2 | CoverCarriagesExtensionIndicator - (4140 2)
Neen Coded value in Uitsluiting van het consumptierecht ( ->)  
( Non / Nein / No )
CoverConsumerRightExclusionIndicator | 2 | CoverConsumerRightExclusionIndicator - (411A 2)
Neen Coded value in Voertuig heeft zichtbare schade ( ->)  
( Non / Nein / No )
VehicleDamagesVisibleIndicator | 2 | VehicleDamagesVisibleIndicator - (5054 2)
Neen Coded value in Gebruik van het voertuig lager dan bepaald aantal km/jaar ( ->)  
( Non / Nein / No )
VehicleUsageBelowKmDrivenGivenIndicator | 2 | VehicleUsageBelowKmDrivenGivenIndicator - (5207 2)
Neen Coded value in Het voertuig is meer dan n maanden/jaar in het buitenland ( ->)  
( Non / Nein / No )
VehicleAbroadNMonthsYearIndicator | 2 | VehicleAbroadNMonthsYearIndicator - (5208 2)
Neen Coded value in Voertuig bestuurd door bestuurder(s) jonger dan referteleeft ( ->)  
( Non / Nein / No )
VehicleDriverAgeReferenceBelowIndicator | 2 | VehicleDriverAgeReferenceBelowIndicator - (5209 2)
Neen Coded value in Voertuig behoort tot vloot ( ->)  
( Non / Nein / No )
VehicleFleetInIndicator | 2 | VehicleFleetInIndicator - (5230 2)
Neen Coded value in Voertuig aangepast ( ->)  
( Non / Nein / No )
VehicleDisabilityAdaptedIndicator | 2 | VehicleDisabilityAdaptedIndicator - (5053 2)
Neen Coded value in Dekking BTW bij totaal verlies ( ->)  
( Non / Nein / No )
CoverVatTotalLossIndicator | 2 | CoverVatTotalLossIndicator - (503B 2)
Neen Coded value in Waarde standaard-AVC inbegrepen in cataloguswaarde ( ->)  
( Non / Nein / No )
VehicleAvcValueIncludedIndicator | 2 | VehicleAvcValueIncludedIndicator - (5033 2)
Neen Coded value in Voertuig uitgerust met LPG-installatie ( ->)  
( Non / Nein / No )
VehicleLpgIndicator | 2 | VehicleLpgIndicator - (501P 2)
Neen Coded value in Uitbreiding dieren ( ->)  
( Non / Nein / No )
AnimalsExtensionIndicator | 2 | AnimalsExtensionIndicator - (4131 2)
Neen Coded value in Gebouw met brandbeveiligingssysteem ( ->)  
( Non / Nein / No )
BuildingFireProtectionIndicator | 2 | BuildingFireProtectionIndicator - (3418 2)
Neen Coded value in Uitbreiding onthaalmoeder ( ->)  
( Non / Nein / No )
BabyMindeExtensionIndicator | 2 | BabyMindeExtensionIndicator - (4150 2)
Neen Coded value in Tussenkomst voor eigen schade ( ->)  
( Non / Nein / No )
InterventionDamagesOwnIndicator | 2 | InterventionDamagesOwnIndicator - (5V6A 2)
Neen Coded value in Betrokkene is goede bestuurder ( ->)  
( Non / Nein / No )
PersonDriverGoodIndicator | 2 | PersonDriverGoodIndicator - (5V0L 2)
Neen Coded value in Medisch attest vereist ( ->)  
( Non / Nein / No )
CertificateMedicalRequiredIndicator | 2 | CertificateMedicalRequiredIndicator - (5V1T 2)
Neen Coded value in In het bezit van een medisch rijvaardigheidsattest ( ->)  
( Non / Nein / No )
DriverMedicalProficiencyIndicator | 2 | DriverMedicalProficiencyIndicator - (5V1U 2)
Neen Coded value in Besturing voertuig beperkt tot bestuurder en zijn partner ( ->)  
( Non / Nein / No )
VehicleDrivingLimitedDriverSpouseIndicator | 2 | VehicleDrivingLimitedDriverSpouseIndicator - (5V5V 2)
Neen Coded value in Speciale voorwerpen ( ->)  
( Non / Nein / No )
ObjectsSpecialIndicator | 2 | ObjectsSpecialIndicator - (3V65 2)
Neen Coded value in Occasioneel gebruik door partner ( ->)  
( Non / Nein / No )
VehiclePartnerOccasionallyDrivesIndicator | 2 | VehiclePartnerOccasionallyDrivesIndicator - (5V5Y 2)
Neen Coded value in Gebouw met inwonende huisbewaarder ( ->)  
( Non / Nein / No )
BuildingLiveInConciergeIndicator | 2 | BuildingLiveInConciergeIndicator - (3V64 2)
Neen Coded value in Betrokkene met lichamelijk gebrek ( ->)  
( Non / Nein / No )
PersonPhysicalDefectIndicator | 2 | PersonPhysicalDefectIndicator - (5V66 2)
Neen Coded value in Vervoer van gevaarlijke producten ( ->)  
( Non / Nein / No )
DangerousProductsIndicator | 2 | DangerousProductsIndicator - (5V67 2)
Neen Coded value in Verantwoordelijkheid aangesproken ( ->)  
( Non / Nein / No )
LiabilityEngagedIndicator | 2 | LiabilityEngagedIndicator - (5V68 2)
Neen Coded value in Afschaffen van de evenredigheidsregel ( ->)  
( Non / Nein / No )
CoverProportionalityDispensationIndicator | 2 | CoverProportionalityDispensationIndicator - (3180 2)
Neen Coded value in Gebouw met meerdere appartementen ( ->)  
( Non / Nein / No )
BuildingSeveralApartmentsIndicator | 2 | BuildingSeveralApartmentsIndicator - (3V63 2)
Neen Coded value in Toepassing van een anticipatieve bonus ( ->)  
( Non / Nein / No )
BonusInAdvanceAppliedIndicator | 2 | BonusInAdvanceAppliedIndicator - (3190 2)
Neen Coded value in Rijervaring met voertuig van andere verzekeringsnemer ( ->)  
( Non / Nein / No )
DriverOtherInsuredVehicleExperienceIndicator | 2 | DriverOtherInsuredVehicleExperienceIndicator - (5V6B 2)
Neen Coded value in Betrokkene had (bromfiets)verzekering ( ->)  
( Non / Nein / No )
PersonHistoryMopedIndicator | 2 | PersonHistoryMopedIndicator - (5V6C 2)
Neen Coded value in Type aangrenzing ( ->)  
( Non / Nein / No )
BuildingAdjacentType | 6 | BuildingAdjacentType - (3V62 6)
Neen Coded value in Gebouw minder breed dan de referentiebreedte ( ->)  
( Non / Nein / No )
BuildingWidthBelowReferenceIndicator | 2 | BuildingWidthBelowReferenceIndicator - (3V50 2)
Neen Coded value in Minder dan 23 jaar en/of bezit rijbewijs minder dan 2 jaar ( ->)  
( Non / Nein / No )
DriverUnder23OrLicenceUnder2Indicator | 2 | DriverUnder23OrLicenceUnder2Indicator - (5V6D 2)
Neen Coded value in Toepassing algemene contractuele vrijstelling ( ->)  
( Non / Nein / No )
DeductibleLegalAppliedIndicator | 2 | DeductibleLegalAppliedIndicator - (3V40 2)
Neen Coded value in Echtgeno(o)t(e)/Ander inwonende persoon/Gebruikelijke best. ( ->)  
( Non / Nein / No )
VehicleDriverSpouseInhabitantUsualIndicator | 2 | VehicleDriverSpouseInhabitantUsualIndicator - (5V6E 2)
Neen Coded value in Geboorte 1ste kind ( ->)  
( Non / Nein / No )
Person1stBornIndicator | 2 | Person1stBornIndicator - (3V22 2)
Neen Coded value in Gebouw in opbouw ( ->)  
( Non / Nein / No )
BuildingUnderConstructionIndicator | 2 | BuildingUnderConstructionIndicator - (3V20 2)
Neen Coded value in Betrokkene heeft kinderen ( ->)  
( Non / Nein / No )
PersonChildrenIndicator | 2 | PersonChildrenIndicator - (5V6F 2)
Neen Coded value in Bouwkarateristieken/Aantallen bepalend voor kapitaal gebouw ( ->)  
( Non / Nein / No )
BuildingCapitalMarksAndNumbersIndicator | 2 | BuildingCapitalMarksAndNumbersIndicator - (3V1F 2)
Neen Coded value in Tussenkomst voor schades aan derden ( ->)  
( Non / Nein / No )
InterventionDamagesThirdPartyIndicator | 2 | InterventionDamagesThirdPartyIndicator - (5V69 2)
Neen Coded value in Financieringsattest af te leveren ( ->)  
( Non / Nein / No )
FinancingCertificateDeliveryIndicator | 2 | FinancingCertificateDeliveryIndicator - (5720 2)
neen Coded value in Uitbreiding waarborgen BA. Privé-leven ( ->)  
( non / Nein / No )
CoverLiabilityPrivateLifeExtensionIndicator | 2 | CoverLiabilityPrivateLifeExtensionIndicator - (4110 2)
Neen Coded value in Vorige polis - voertuig gedekt in eigen schade ( ->)  
( Non / Nein / No )
PolicyPreviousVehicleOwnDamagesIndicator | 2 | PolicyPreviousVehicleOwnDamagesIndicator - (5V0P 2)
Neen Coded value in Verzekering geweigerd, opgezegd of verdergezet onder voorwdn ( ->)  
( Non / Nein / No )
ContractConditionallyContinuatedIndicator | 2 | ContractConditionallyContinuatedIndicator - (5V0S 2)
Neen Coded value in Betrokkene uitgesloten als bestuurder van voertuig ( ->)  
( Non / Nein / No )
PartyExcludedDriverIndicator | 2 | PartyExcludedDriverIndicator - (5V0T 2)
Neen Coded value in Verzekerd geweest bij tarificatiebureau in referteperiode ( ->)  
( Non / Nein / No )
InsuredThroughRatingOfficeIndicator | 2 | InsuredThroughRatingOfficeIndicator - (5V0V 2)
Neen Coded value in Gebouw 2de risicoligging opgetokken in brandbare materialen ( ->)  
( Non / Nein / No )
BuildingRisk2MaterialInflammableIndicator | 2 | BuildingRisk2MaterialInflammableIndicator - (3W11 2)
Neen Coded value in Voertuig met compressor ( ->)  
( Non / Nein / No )
VehicleCompressorIndicator | 2 | VehicleCompressorIndicator - (563I 2)
Neen Coded value in Gebouw met verwarming op basis van zonne-energie ( ->)  
( Non / Nein / No )
BuildingSolarHeatingIndicator | 2 | BuildingSolarHeatingIndicator - (3V81 2)
Neen Coded value in Gebouw met zwembad ( ->)  
( Non / Nein / No )
BuildingPoolIndicator | 2 | BuildingPoolIndicator - (3V80 2)
Neen Coded value in Gebouw met kelders, bijgebouwen of garages ( ->)  
( Non / Nein / No )
BuildingCellarAnnexGarageIndicator | 2 | BuildingCellarAnnexGarageIndicator - (3V74 2)
Neen Coded value in Bestuurder heeft rijschoolstage gevolgd ( ->)  
( Non / Nein / No )
DriverDrivingSchoolTrainingIndicator | 2 | DriverDrivingSchoolTrainingIndicator - (5V1S 2)
Neen Coded value in Bestuurder is verzekeringnemer ( ->)  
( Non / Nein / No )
DriverPolicyHolderIndicator | 2 | DriverPolicyHolderIndicator - (510Z 2)
Neen Coded value in Soortgelijke waarborg in ander contract bij betrokken mij ( ->)  
( Non / Nein / No )
GuaranteeSimilarSameInsurerIndicator | 2 | GuaranteeSimilarSameInsurerIndicator - (34V0 2)
Neen Coded value in Leasingbijvoegsel af te leveren ( ->)  
( Non / Nein / No )
LeasingCertificateDeliveryIndicator | 2 | LeasingCertificateDeliveryIndicator - (5721 2)
Neen Coded value in Gebouw met zolder ( ->)  
( Non / Nein / No )
BuildingAtticIndicator | 2 | BuildingAtticIndicator - (3V71 2)
Neen Coded value in Gebouw met kelder ( ->)  
( Non / Nein / No )
BuildingCellarIndicator | 2 | BuildingCellarIndicator - (3V70 2)
Neen Coded value in Gebouw belendend ( ->)  
( Non / Nein / No )
BuildingContiguousIndicator | 2 | BuildingContiguousIndicator - (3V6B 2)
Neen Coded value in Overname van een contract bij een andere maatschappij ( ->)  
( Non / Nein / No )
ContractTakeoverFromInsurerIndicator2 | 2 | ContractTakeoverFromInsurerIndicator2 - (5V1B 2)
Neen Coded value in Afstand van commissie ( ->)  
( Non / Nein / No )
GuaranteeCommissionCessionIndicator | 2 | GuaranteeCommissionCessionIndicator - (3195 2)
Neen Coded value in Rijbewijs vervallen verklaard ( ->)  
( Non / Nein / No )
DriverLicenceWithdrawalType | 2 | DriverLicenceWithdrawalType - (5V1D 2)
Neen Coded value in Onderzoek hangende ( ->)  
( Non / Nein / No )
PersonInstructionPendingIndicator | 2 | PersonInstructionPendingIndicator - (5V1E 2)
Neen Coded value in Gebruik voertuig in dienst van werkgever ( ->)  
( Non / Nein / No )
VehicleUsageForEmployerIndicator | 2 | VehicleUsageForEmployerIndicator - (5V1P 2)
Neen Coded value in Cursus defensief rijden gevolgd ( ->)  
( Non / Nein / No )
DefensiveDrivingCourseIndicator | 2 | DefensiveDrivingCourseIndicator - (5V1Q 2)
Neen Coded value in Appartement gelegen op een hoger niveau dan het gelijkvloers ( ->)  
( Non / Nein / No )
ApartmentsAboveGroundLevelIndicator | 2 | ApartmentsAboveGroundLevelIndicator - (3V6A 2)
Neen Coded value in Garage aanwezig in gebouw ( ->)  
( Non / Nein / No )
BuildingGarageIndicator | 2 | BuildingGarageIndicator - (3V72 2)
Neen Coded value in Eigen sch-aangeduide periode zonder meer ( ->)  
( Non / Nein / No )
MotorOwnDamagesPeriodOnlyIndicator | 2 | MotorOwnDamagesPeriodOnlyIndicator - (P40U 2)
Neen Coded value in Individuele - tijd. inv. - actiecode ( ->)  
( Non / Nein / No )
GuaranteePersonalDisabilityTemporaryActionType | 2 | GuaranteePersonalDisabilityTemporaryActionType - (L300 2)
Neen Coded value in Individuele - med. kosten - actiecode ( ->)  
( Non / Nein / No )
GuaranteePersonalMedicalExpensesActionType | 2 | GuaranteePersonalMedicalExpensesActionType - (L500 2)
Neen Coded value in Individuele - hospitalisatie - actiecode ( ->)  
( Non / Nein / No )
GuaranteePersonalHospitalisationActionType | 2 | GuaranteePersonalHospitalisationActionType - (L700 2)
Neen Coded value in Polis in abonnement ( ->)  
( Non / Nein / No )
PolicyPaymentSubscriptionIndicator | 2 | PolicyPaymentSubscriptionIndicator - (A324 2)
Neen Coded value in Individuele - gew. inkomen - actiecode ( ->)  
( Non / Nein / No )
GuaranteePersonalIncomeWarrantedActionType | 2 | GuaranteePersonalIncomeWarrantedActionType - (L800 2)
Neen Coded value in BA - rechtsbijstand - actiecode ( ->)  
( Non / Nein / No )
GuaranteeLiabilityAssistanceLegalActionType | 2 | GuaranteeLiabilityAssistanceLegalActionType - (N200 2)
Neen Coded value in Eigen schade ( ->)  
( Non / Nein / No )
DamagesOwnDamagesIndicator | 2 | DamagesOwnDamagesIndicator - (N300 2)
Neen Coded value in Gewonden ( ->)  
( Non / Nein / No )
EventInjuredIndicator | 2 | EventInjuredIndicator - (N400 2)
Neen Coded value in Toepassing van de volmachten van de producent ( ->)  
( Non / Nein / No )
BrokersMandateAppliedIndicator | 2 | BrokersMandateAppliedIndicator - (P00D 2)
Neen Coded value in BA auto - aangeduide periode zonder meer ( ->)  
( Non / Nein / No )
PeriodGivenOnlyIndicator | 2 | PeriodGivenOnlyIndicator - (P10U 2)
Neen Coded value in De vrijstelling is niet van toepassing ( ->)  
( Non / Nein / No )
DeductibleNotApplicableIndicator | 2 | DeductibleNotApplicableIndicator - (P11S 2)
Neen Coded value in Fiche Datassur - Fysiek pers. betrokken ( ->)  
( Non / Nein / No )
DatassurPersonImplicatedIndicator | 2 | DatassurPersonImplicatedIndicator - (Z601 2)
Neen Coded value in Inzittend-aangeduide periode zonder meer ( ->)  
( Non / Nein / No )
GuaranteePassengerPeriodOnlyIndicator | 2 | GuaranteePassengerPeriodOnlyIndicator - (P30U 2)
Neen Coded value in Individuele - ziekte - actiecode ( ->)  
( Non / Nein / No )
GuaranteePersonalDiseaseActionType | 2 | GuaranteePersonalDiseaseActionType - (L030 2)
Neen Coded value in Eigen schade auto - afkoop vrijstelling ( ->)  
( Non / Nein / No )
CoverMotorOwnDamagesDeductibleSurrenderIndicator | 2 | CoverMotorOwnDamagesDeductibleSurrenderIndicator - (P41L 2)
Neen Coded value in Eigen schade aanhangwagen-afkoop vrijst. ( ->)  
( Non / Nein / No )
CoverMotorOwnDamagesTrailerDeductibleSurrenderIndicator | 2 | CoverMotorOwnDamagesTrailerDeductibleSurrenderIndicator - (P42L 2)
Neen Coded value in Brand auto - aangeduide per. zonder meer ( ->)  
( Non / Nein / No )
GuaranteeMotorFirePeriodOnlyIndicator | 2 | GuaranteeMotorFirePeriodOnlyIndicator - (P50U 2)
Neen Coded value in Diefstal - aangeduide per. zonder meer ( ->)  
( Non / Nein / No )
MotorTheftPeriodGivenOnlyIndicator | 2 | MotorTheftPeriodGivenOnlyIndicator - (P60U 2)
Neen Coded value in Glasbraak - aangeduide per. zonder meer ( ->)  
( Non / Nein / No )
BrokenWindowsLimitedToPeriodIndicator | 2 | BrokenWindowsLimitedToPeriodIndicator - (P70U 2)
Neen Coded value in Bijstand -aangeduide periode zonder meer ( ->)  
( Non / Nein / No )
AssistanceLimitedToAgreedPeriodIndicator | 2 | AssistanceLimitedToAgreedPeriodIndicator - (P80U 2)
Neen Coded value in Indiv. gemeen recht -periode zonder meer ( ->)  
( Non / Nein / No )
GuaranteePersonalLegislationCivilPeriodOnlyIndicator | 2 | GuaranteePersonalLegislationCivilPeriodOnlyIndicator - (P90U 2)
Neen Coded value in Auto-volledige omnium-aang.per.zonder mr ( ->)  
( Non / Nein / No )
VehicleComprehensivePeriodOnlyIndicator | 2 | VehicleComprehensivePeriodOnlyIndicator - (PC0U 2)
Neen Coded value in Formule 1 - aangeduide per. zonder meer ( ->)  
( Non / Nein / No )
Formula1PeriodGivenOnlyIndicator | 2 | Formula1PeriodGivenOnlyIndicator - (PY0U 2)
Neen Coded value in Formule 2 - aangeduide per. zonder meer ( ->)  
( Non / Nein / No )
Formula2PeriodGivenOnlyIndicator | 2 | Formula2PeriodGivenOnlyIndicator - (PZ0U 2)
Neen Coded value in Aanvraag voor hernieuwing van de gegevens ( ->)  
( Non / Nein / No )
DataRenewalRequestIndicator | 2 | DataRenewalRequestIndicator - (Z226 2)
Neen Coded value in Berekening van de hersteller gekopieerd in de expertise ( ->)  
( Non / Nein / No )
CalculationRepairerCopiedInAssessmentIndicator | 2 | CalculationRepairerCopiedInAssessmentIndicator - (CP3A 2)
Neen Coded value in Rechtsbijst-aangeduide per. zonder meer ( ->)  
( Non / Nein / No )
GuaranteeAssistanceLegalPeriodOnlyIndicator | 2 | GuaranteeAssistanceLegalPeriodOnlyIndicator - (P20U 2)
Neen Coded value in Veiligheidsmaatregelen genomen ( ->)  
( Non / Nein / No )
SecurityProceedingsIndicator | 2 | SecurityProceedingsIndicator - (CQ97 2)
Neen Coded value in Automatische forfaitisering ( ->)  
( Non / Nein / No )
AutomaticLumpSumSettingIndicator | 2 | AutomaticLumpSumSettingIndicator - (CP3B 2)
Neen Coded value in RDR - expertise audatex ( ->)  
( Non / Nein / No )
AudatexCalculationIndicator | 2 | AudatexCalculationIndicator - (CP77 2)
Neen Coded value in Werkgever wenst een medisch onderzoek ( ->)  
( Non / Nein / No )
EmployerMedicalInquiryIndicator | 2 | EmployerMedicalInquiryIndicator - (CQ05 2)
Neen Coded value in Slachtoffer werkt ook voor andere werkgever ( ->)  
( Non / Nein / No )
VictimOtherEmployerIndicator | 2 | VictimOtherEmployerIndicator - (CQ2F 2)
Neen Coded value in Slachtoffer werkt in onderaanneming voor andere werkgever ( ->)  
( Non / Nein / No )
VictimOtherEmployerSubcontractedIndicator | 2 | VictimOtherEmployerSubcontractedIndicator - (CQ2G 2)
Neen Coded value in Slachtoffer - slachtoffer genoemd ( ->)  
( Non / Nein / No )
VictimByNameIndicator | 2 | VictimByNameIndicator - (CQ2H 2)
Neen Coded value in Slachtoffer - aangesloten kleine risico' ( ->)  
( Non / Nein / No )
VictimAffiliatedSmallRisksIndicator | 2 | VictimAffiliatedSmallRisksIndicator - (CQ32 2)
Neen Coded value in Slachtoffer - ander kontrakt ? ( ->)  
( Non / Nein / No )
VictimOtherContractIndicator | 2 | VictimOtherContractIndicator - (CQ33 2)
Neen Coded value in Slachtoffer - onderworpen aan sociale ze ( ->)  
( Non / Nein / No )
VictimSubjectSocialSecurityIndicator | 2 | VictimSubjectSocialSecurityIndicator - (CQ37 2)
Neen Coded value in Slachtoffer - premiewinst ? ( ->)  
( Non / Nein / No )
VictimAllowanceBonusIndicator | 2 | VictimAllowanceBonusIndicator - (CQ45 2)
Neen Coded value in Kode voordelen in natura - lunch ( ->)  
( Non / Nein / No )
VictimAllowanceInKindIndicator | 2 | VictimAllowanceInKindIndicator - (CQ4A 2)
Neen Coded value in Kode voordelen in natura - diner ( ->)  
( Non / Nein / No )
MaterialAdvantageLunchIndicator | 2 | MaterialAdvantageLunchIndicator - (CQ4B 2)
Neen Coded value in Individuele - best. inv. - actiecode ( ->)  
( Non / Nein / No )
GuaranteePersonalDisabilityPermanentActionType | 2 | GuaranteePersonalDisabilityPermanentActionType - (L200 2)
Neen Coded value in Kode voordelen in natura - logement ( ->)  
( Non / Nein / No )
MaterialAdvantageBoardingIndicator | 2 | MaterialAdvantageBoardingIndicator - (CQ4D 2)
Neen Coded value in Individuele - overlijden - actiecode ( ->)  
( Non / Nein / No )
GuaranteePersonalDeceaseActionType | 2 | GuaranteePersonalDeceaseActionType - (L100 2)
Neen Coded value in Letsels - eerste verzorging in intern ? ( ->)  
( Non / Nein / No )
EventAccidentInjuriesFirstAidInternallyIndicator | 2 | EventAccidentInjuriesFirstAidInternallyIndicator - (CQ51 2)
Neen Coded value in Ongeval - gebruikelijke bezigheid ? ( ->)  
( Non / Nein / No )
AccidentOccupationHabitualIndicator | 2 | AccidentOccupationHabitualIndicator - (CQ76 2)
Neen Coded value in Criterium behoeft voorafgaandelijke acceptatie ( ->)  
( Non / Nein / No )
CriterionAcceptanceFirstIndicator | 2 | CriterionAcceptanceFirstIndicator - (D099 2)
Neen Coded value in Risiko reeds verzekerd door andere Mij ? ( ->)  
( Non / Nein / No )
RiskObjectOtherInsurerIndicator | 2 | RiskObjectOtherInsurerIndicator - (D246 2)
Neen Coded value in Is de vorige polis opgezegd ? ( ->)  
( Non / Nein / No )
ContractPreviousCancelledIndicator | 2 | ContractPreviousCancelledIndicator - (D247 2)
Neen Coded value in BIN ( ->)  
( Non / Nein / No )
CancellationSentToFormerInsurerIndicator | 2 | CancellationSentToFormerInsurerIndicator - (D248 2)
Neen Coded value in Verzwaring van risico ? ( ->)  
( Non, il n'y a pas de circonstances aggravantes / Nein / No )
RiskIncreasedIndicator | 2 | RiskIncreasedIndicator - (D260 2)
Neen Coded value in Stuur printblok ( ->)  
( Non / Nein / No )
PrintRecordSendIndicator | 2 | PrintRecordSendIndicator - (EW10 2)
Neen Coded value in Multimediabestand aanwezig ( ->)  
( Non / Nein / No )
MessageMediaFileIndicator | 2 | MessageMediaFileIndicator - (EW12 2)
Neen Coded value in Individuele - ongevallen - actiecode ( ->)  
( Non / Nein / No )
GuaranteePersonalAccidentActionType | 2 | GuaranteePersonalAccidentActionType - (L010 2)
Neen Coded value in Individuele - ong. pr. l.- actiecode ( ->)  
( Non / Nein / No )
GuaranteePersonalAccidentPrivateActionType | 2 | GuaranteePersonalAccidentPrivateActionType - (L020 2)
Neen Coded value in Fiche Datassur - betwisting ? ( ->)  
( Non / Nein / No )
DatassurDisputedIndicator | 2 | DatassurDisputedIndicator - (Z607 2)
Neen Coded value in Kode voordelen in natura - avondmaal ( ->)  
( Non / Nein / No )
MaterialAdvantageSupperIndicator | 2 | MaterialAdvantageSupperIndicator - (CQ4C 2)
Neen Coded value in Minimaal bedrag in overlijden ( ->)  
( Non / Nein / No )
DeceaseMinimalIndicator | 2 | DeceaseMinimalIndicator - (1202 2)
Neen Coded value in Vestigingseenheid ( ->)  
( Non / Nein / No )
CrossRoadsEstablishmentIndicator | 2 | CrossRoadsEstablishmentIndicator - (A137 2)
Neen Coded value in Niet onderworpenen (A.O. DmfA) ( ->)  
( Non / Nein / No )
WorkersCompensationSubmissionFreeIndicator | 2 | WorkersCompensationSubmissionFreeIndicator - (641E 2)
Neen Coded value in Kwijting met impact op voorwaarden ( ->)  
( Non / Nein / No )
RenewalAffectingTermsIndicator | 2 | RenewalAffectingTermsIndicator - (B004 2)
Neen Coded value in Internationaal vervoer ( ->)  
( Non / Nein / No )
VehicleTransportInternationalIndicator | 2 | VehicleTransportInternationalIndicator - (5202 2)
neen Coded value in Contract-portfolio in gedelegeerd beheer ( ->) Defaultwaarde - Het contract is onder het gewone beheer tussenpersoon en verzekeraar.  
( non / Nein / No )
ContractPortfolioDelegatedIndicator | 2 | ContractPortfolioDelegatedIndicator - (5740 2)
Neen Coded value in Buitenlandse nummerplaat ( ->)  
( Non / Nein / No )
VehicleRegistrationForeignIndicator | 2 | VehicleRegistrationForeignIndicator - (500N 2)
Neen Coded value in Preferentieel tarief van toepassing ( ->)  
( Non / Nein / No )
PreferentialRateAppliedIndicator | 2 | PreferentialRateAppliedIndicator - (A538 2)
Neen Coded value in Bedrag schade vastgesteld ( ->)  
( Non / Nein / No )
DamageAmountDeterminedIndicator | 2 | DamageAmountDeterminedIndicator - (C381 2)
Neen Coded value in Bezit rijbewijs minder lang dan referteperiode ( ->)  
( Non / Nein / No )
DriverLicenceReferencePeriodBelowIndicator | 2 | DriverLicenceReferencePeriodBelowIndicator - (5V5Z 2)
Neen Coded value in Aanpassing bonus/malus ( ->)  
( Non / Nein / No )
NCBAdjustmentIndicator | 2 | NCBAdjustmentIndicator - (5320 2)
Neen Coded value in Bestuurders ouder dan de referteleeftijd ( ->)  
( Non / Nein / No )
DriverAboveReferenceAgeIndicator | 2 | DriverAboveReferenceAgeIndicator - (5V60 2)
Neen Coded value in SAS - Schadegeval al in aanmerking genomen ( ->)  
( Non / Nein / No )
SasClaimAccountedPreviousIndicator | 2 | SasClaimAccountedPreviousIndicator - (Z284 2)
Neen Coded value in Bewijs vakbekwaamheid ( ->)  
( Non / Nein / No )
DrivingCompetenceIndicator | 2 | DrivingCompetenceIndicator - (A19C 2)
Neen Coded value in Is niet onderworpen aan de BTW ( ->)  
( Non / Nein / No )
VATSubjectedNotIndicator | 2 | VATSubjectedNotIndicator - (A168 2)
Neen Coded value in Bijkomend bedrag in overlijden ( ->)  
( Non / Nein / No )
DeceaseSupplementalIndicator | 2 | DeceaseSupplementalIndicator - (1203 2)
Neen Coded value in Bijkomend bedrag eerst toegepast ( ->)  
( Non / Nein / No )
DeceaseSupplementFirstIndicator | 2 | DeceaseSupplementFirstIndicator - (1204 2)
Neen Coded value in Digitaal ondertekend ( ->)  
( Non / Nein / No )
DigitalSignatureIndicator | 2 | DigitalSignatureIndicator - (EW24 2)
Neen Coded value in Vrijstelling in lichamelijke schade ( ->)  
( Non / Nein / No )
DeductibleDamagesCorporalIndicator | 2 | DeductibleDamagesCorporalIndicator - (P12V 2)
Neen Coded value in Vrijstelling in stoffelijke schade ( ->)  
( Non / Nein / No )
DeductibleDamagesMaterialIndicator | 2 | DeductibleDamagesMaterialIndicator - (P12W 2)
Neen Coded value in Vrijstelling in gemengde schade ( ->)  
( Non / Nein / No )
DeductibleDamagesMixedIndicator | 2 | DeductibleDamagesMixedIndicator - (P12X 2)
Neen Coded value in Vrijstelling in immateriële schade ( ->)  
( Non / Nein / No )
DeductibleDamagesImmaterialIndicator | 2 | DeductibleDamagesImmaterialIndicator - (P12Y 2)
Neen Coded value in Vrijstelling in toevertrouwde voorwerpen ( ->)  
( Non / Nein / No )
DeductibleObjectsEntrustedIndicator | 2 | DeductibleObjectsEntrustedIndicator - (P12Z 2)
Neen Coded value in Wederkerende inning ( ->)  
( Non / Nein / No )
DomicilingRecurrentPaymentIndicator | 2 | DomicilingRecurrentPaymentIndicator - (A60C 2)
Neen Coded value in B2B inning ( ->)  
( Non / Nein / No )
DomicilingB2BPaymentIndicator | 2 | DomicilingB2BPaymentIndicator - (A60D 2)
Neen Coded value in PV opgesteld ( ->)  
( Non / Nein / No )
WrittenReportConfirmedType | 2 | WrittenReportConfirmedType - (C23B 2)
Neen Coded value in Gepersonaliseerde nummerplaat ( ->)  
( Non / Nein / No )
VehicleRegistrationPlatePersonalIndicator | 2 | VehicleRegistrationPlatePersonalIndicator - (5024 2)
Neen Coded value in Rijbewijs enkel voor automatische versnellingsbak ( ->)  
( Non / Nein / No )
DrivingAutomatedOnlyIndicator | 2 | DrivingAutomatedOnlyIndicator - (A19B 2)
Neen Coded value in Passief-huis ( ->)  
( Non / Nein / No )
BuildingPassiveIndicator | 2 | BuildingPassiveIndicator - (3V83 2)
Neen Coded value in Fiche Datassur - Code adres vermoedelijk onjuist ( ->)  
( Non / Nein / No )
DatassurAddressDoubtfulIndicator | 2 | DatassurAddressDoubtfulIndicator - (Z613 2)
Neen Coded value in Aanwezigheid plaatsen groter dan de referte-oppervlakte ( ->)  
( Non / Nein / No )
BuildingRoomSurfaceAboveReferenceIndicator | 2 | BuildingRoomSurfaceAboveReferenceIndicator - (3V52 2)
Neen Coded value in Waarborg occasioneel personeel voor huispersoneel ( ->)  
( Non / Nein / No )
CoverStaffTemporaryIndicator | 2 | CoverStaffTemporaryIndicator - (6911 2)
Neen Coded value in Commerciële groepering ( ->)  
( Non / Nein / No )
CommerciallyGroupedIndicator | 2 | CommerciallyGroupedIndicator - (A066 2)
Neen Coded value in Verhaalsafstand contractueel vastgelegd ( ->)  
( Non / Nein / No )
RetrievalCessionContractuallyIndicator | 2 | RetrievalCessionContractuallyIndicator - (M03H 2)
Neen Coded value in Respons op een commerciële aktie ( ->)  
( Non / Nein / No )
CommercialActionResponseIndicator | 2 | CommercialActionResponseIndicator - (A537 2)
Neen Coded value in Aanwezigheid plafonds hoger dan de referte-hoogte ( ->)  
( Non / Nein / No )
BuildingCeilingAboveReferenceIndicator | 2 | BuildingCeilingAboveReferenceIndicator - (3V51 2)
Neen Coded value in Vrijstelling jonge bestuurder ( ->)  
( Non / Nein / No )
DeductibleYoungDriver | 2 | DeductibleYoungDriver - (P11X 2)
Neen Coded value in Uitgevoerd ( ->)  
( Non / Nein / No )
ActionCompletedIndicator | 2 | ActionCompletedIndicator - (C052 2)
Neen Coded value in Multimediabestand aanwezig ( ->)  
( Non / Nein / No )
MultiMediaFileIndicator | 2 | MultiMediaFileIndicator - (EW12 2)
Neen Coded value in DIV refertes conform ( ->)  
( Non / Nein / No )
VehicleRegistrationDataUnchangedIndicator | 2 | VehicleRegistrationDataUnchangedIndicator - (500M 2)
Neen Coded value in Frequente verplaatsingen ( ->)  
( Non / Nein / No )
VehicleFrequentTravellingIndicator | 2 | VehicleFrequentTravellingIndicator - (5V6K 2)
Neen Coded value in Recht op gedeeltelijke BTW-aftrek ( ->)  
( Non / Nein / No )
VATDeductiblePartialIndicator | 2 | VATDeductiblePartialIndicator - (C281 2)
Neen Coded value in Aanwezigheid buiten-zwembad ( ->)  
( Non / Nein / No )
BuildingPoolOutsideIndicator | 2 | BuildingPoolOutsideIndicator - (3V82 2)
Neen Coded value in Recht op totale BTW-aftrek ( ->)  
( Non / Nein / No )
VATDeductibleFullIndicator | 2 | VATDeductibleFullIndicator - (C280 2)
Neen Coded value in Aanwezigheid vloerverwarming ( ->)  
( Non / No (*) / No )
BuildingHeatingFloorIndicator | 2 | BuildingHeatingFloorIndicator - (1 2)
Neen Coded value in Aanwezigheid warmtepomp ( ->)  
( Non / Nein / No )
BuildingHeatpumpIndicator | 2 | BuildingHeatpumpIndicator - (3V85 2)
Neen Coded value in Vrijstelling oudere bestuurder ( ->)  
( Non / Non (*) / Non (*) )
DeductibleOlderDriver | 2 | DeductibleOlderDriver - (P11Q 2)
Neen Coded value in Betrokkene is enige bestuurder ( ->)  
( Non / Nein / No )
DriverExclusiveIndicator | 2 | DriverExclusiveIndicator - (5V00 2)
Neen Coded value in Voertuig nieuw bij afsluiten polis ( ->)  
( Non / Nein / No )
VehicleNewIndicator | 2 | VehicleNewIndicator - (5V65 2)
Neen Coded value in Inschrijvingsaanvraag overgemaakt aan de DIV ( ->)  
( Non / Nein / No )
VehicleRegistrationRequestSentIndicator | 2 | VehicleRegistrationRequestSentIndicator - (502D 2)
Neen Coded value in Voertuig ingeschreven onder transit plaat ( ->)  
( Non / Nein / No )
VehicleRegistrationTransitIndicator | 2 | VehicleRegistrationTransitIndicator - (502X 2)
Neen Coded value in Eerste verzekerde huispersoneel is aansloten aan de RSZ ( ->)  
( Non / Nein / No )
StaffSocialSecuritySubjectIndicator | 2 | StaffSocialSecuritySubjectIndicator - (69A2 2)
Neen Coded value in Attest betwist ( ->)  
( Non / Nein / No )
CertificateDisputedIndicator | 2 | CertificateDisputedIndicator - (Z285 2)
Neen Coded value in Clausules weergegeven ( ->)  
( Non / Nein / No )
ClausesDetailedIndicator | 2 | ClausesDetailedIndicator - (A059 2)
Neen Coded value in Is onderworpen aan de BTW ( ->)  
( Non / Nein / No )
VATSubjectedIndicator | 2 | VATSubjectedIndicator - (A169 2)
Neen Coded value in Individuele - rechtsbijstand - actiecode ( ->)  
( Non / Nein / No )
GuaranteePersonalAssistanceLegalActionType | 2 | GuaranteePersonalAssistanceLegalActionType - (L600 2)
Neen Coded value in Min. 1 kamervloer in natuursteen, massief parket of planken ( ->)  
( Non / Nein / No )
FloorMaterialNaturalIndicator | 2 | FloorMaterialNaturalIndicator - (3V79 2)
Neen Coded value in Afleveren werkgeversattest ( ->)  
( Non / Nein / No )
DeliverCertificateEmployerIndicator | 2 | DeliverCertificateEmployerIndicator - (A561 2)
Neen Coded value in Berekening splitsingskosten op taxen en kosten ( ->)  
( Non / Nein / No )
SplitCostCalculusOnTaxAndCostsIndicator | 2 | SplitCostCalculusOnTaxAndCostsIndicator - (A690 2)
Neen Coded value in Diefstal - lokalen bezet ? ( ->)  
( Non / Nein / No )
TheftRoomOccupiedIndicator | 2 | TheftRoomOccupiedIndicator - (CM64 2)
Neen Coded value in Diefstal - toegang op slot ? ( ->)  
( Non / Nein / No )
TheftAccessLockedIndicator | 2 | TheftAccessLockedIndicator - (CM63 2)
Neen Coded value in Hft ongev,met cont, zich in Belgie voorg ( ->)  
( Non / Nein / No )
EventCollisionBelgiumIndicator | 2 | EventCollisionBelgiumIndicator - (C063 2)
Neen Coded value in Code contract te indexeren ( ->)  
( Non / Nein / No )
AmountsIndexedIndicator | 2 | AmountsIndexedIndicator - (A534 2)
Neen Coded value in Uitgevoerd? ( ->)  
( Non / Nein / No )
PerformedIndicator | 2 | PerformedIndicator - (C052 2)
Neen Coded value in Algemene voorwaarden door de maatschappij af te drukken ( ->)  
( Non / Nein / No )
ClausesGeneralInsurerPrintedIndicator | 2 | ClausesGeneralInsurerPrintedIndicator - (A541 2)
Neen Coded value in Contractuele stukken lokaal te printen ( ->)  
( Non / Nein / No )
ContractDocumentPrintLocalIndicator | 2 | ContractDocumentPrintLocalIndicator - (A545 2)
Neen Coded value in Slachtoffer - samenwonend met derde ? ( ->)  
( Non / Nein / No )
PersonVictimCohabitatingIndicator | 2 | PersonVictimCohabitatingIndicator - (CL95 2)
Neen Coded value in Slachtoffer - betaald door v-nemer ? ( ->)  
( Non / Nein / No )
VictimPolicyHolderPaidIndicator | 2 | VictimPolicyHolderPaidIndicator - (CL93 2)
Neen Coded value in Beantwoordt het ongeval aan de criteria RDR ( ->)  
( Non / Nein / No )
EventKnockForKnockIndicator | 2 | EventKnockForKnockIndicator - (C065 2)
Neen Coded value in Afleveren opzegbrief ( ->)  
( Non / Nein / No )
DeliverCancelationLetterIndicator | 2 | DeliverCancelationLetterIndicator - (A560 2)
Neen Coded value in Toepassing van de evenredigheidsregel ( ->)  
( Non / Nein / No )
ProportionalityAppliedIndicator | 2 | ProportionalityAppliedIndicator - (C066 2)
Neen Coded value in Domiciliëringscode ( ->)  
( Non / Nein / No )
PaymentDomiciledIndicator | 2 | PaymentDomiciledIndicator - (A601 2)
Neen Coded value in Bedrag premie en commissie omkeren ( ->)  
( Non / Nein / No )
PremiumCommissionAmountReversalIndicator | 2 | PremiumCommissionAmountReversalIndicator - (B325 2)
Neen Coded value in Premievervaldagbericht door de maatschappij af te drukken ( ->)  
( Non / Nein / No )
PremiumNotificationInsurerPrintedIndicator | 2 | PremiumNotificationInsurerPrintedIndicator - (A60A 2)
Neen Coded value in Aanduiding geconverteerde munt ( ->)  
( Non / Nein / No )
CurrencyConvertedIndicator | 2 | CurrencyConvertedIndicator - (B305 2)
Neen Coded value in Annulatie van de reeds uitgegeven termijnkwijtingen ( ->)  
( Non / Nein / No )
RenewalsEmittedAnnulmentIndicator | 2 | RenewalsEmittedAnnulmentIndicator - (B056 2)
Neen Coded value in Een vroegere premie is onbetaald ( ->)  
( Non / Nein / No )
PreviousInvoicePayableIndicator | 2 | PreviousInvoicePayableIndicator - (B055 2)
Neen Coded value in Historiek afwezig ( ->)  
( Non / Nein / No )
PremiumInvoiceHistoryNoneIndicator | 2 | PremiumInvoiceHistoryNoneIndicator - (B044 2)
Neen Coded value in Verbod tot wijzigen % recuperatie BTW van de schadelijder ( ->)  
( Non / Nein / No )
DamagedPartyVatPercentageChangeProhibitedIndicator | 2 | DamagedPartyVatPercentageChangeProhibitedIndicator - (C41E 2)
neen Coded value in overname - code meer dan 3 maatschappije ( ->)  
( non / Nein / No )
ContractTakeoverFromPlus3InsurersIndicator | 2 | ContractTakeoverFromPlus3InsurersIndicator - (A710 2)
Neen Coded value in Berekening commissie op splitsingskosten ( ->)  
( Non / Nein / No )
CommissionCalculusOnSplitCostsIndicator | 2 | CommissionCalculusOnSplitCostsIndicator - (A691 2)
Neen Coded value in Type aansluiting bij mutualiteit ( ->)  
( Non / Nein / No )
PersonMutualInsuranceCoverageType | 3 | PersonMutualInsuranceCoverageType - (CL90 3)
Neen Coded value in Vraag om betaling ontvangen van derde ? ( ->)  
( Non / Nein / No )
ThirdsPaymentRequestReceptionIndicator | 2 | ThirdsPaymentRequestReceptionIndicator - (CNB2 2)
Neen Coded value in Polis in alimenten ( ->)  
( Non / Nein / No )
PolicyPaymentSettlementsIndicator | 2 | PolicyPaymentSettlementsIndicator - (A323 2)
neen Coded value in Gedeelde commissie ( ->)  
( non / Nein / No )
CommissionSplitIndicator | 2 | CommissionSplitIndicator - (A411 2)
Neen Coded value in e-Mail opt-in verkregen ( ->)  
( Non / Nein / No )
EMailOptInIndicator | 2 | EMailOptInIndicator - (A004 2)
Neen Coded value in Agentschap met authorisatie ( ->)  
( Non / Nein / No )
AgencyMandatedIndicator | 2 | AgencyMandatedIndicator - (A415 2)
Neen Coded value in Onstoffelijke schade? ( ->)  
( Non / Nein / No )
DamagesImmaterialIndicator | 2 | DamagesImmaterialIndicator - (C239 2)
Neen Coded value in Andere stoffelijke schade dan deze aan voertuigen? ( ->)  
( Non / Nein / No )
DamagesNonVehiclesDamagesIndicator | 2 | DamagesNonVehiclesDamagesIndicator - (C238 2)
Neen Coded value in Aansprakelijkheid vastgesteld ? ( ->)  
( Non / Nein / No )
LiabilityEstablishedIndicator | 2 | LiabilityEstablishedIndicator - (C251 2)
Neen Coded value in Derde betaler ( ->)  
( Non / Nein / No )
ThirdPayerIndicator | 2 | ThirdPayerIndicator - (C321 2)
Neen Coded value in Producent partner ( ->)  
( Non / Nein / No )
IntermediaryPartnershipIndicator | 2 | IntermediaryPartnershipIndicator - (A417 2)
Neen Coded value in Door de producent aangewezen expert ( ->)  
( Non / Nein / No )
AssessorAppointedIndicator | 2 | AssessorAppointedIndicator - (C403 2)
Neen Coded value in Pluraliteit van voertuigen ( ->)  
( Non / Nein / No )
VehicleMultipleInsuredIndicator | 2 | VehicleMultipleInsuredIndicator - (A32A 2)
Neen Coded value in Diefstal - bedreiging of geweld ? ( ->)  
( Non / Nein / No )
TheftThreatViolenceIndicator | 2 | TheftThreatViolenceIndicator - (CM65 2)
Neen Coded value in Gerechtelijke vervolging van derde ? ( ->)  
( Non / Nein / No )
EventAccidentAdversaryLegalActionIndicator | 2 | EventAccidentAdversaryLegalActionIndicator - (CNB3 2)
Neen Coded value in Graad van vrijstelling van taks ( ->)  
( Non / Nein / No )
TaxExemptionDegreeType | 1 | TaxExemptionDegreeType - (A670 1)
Neen Coded value in Eigen Schade ( ->)  
( Non / Nein / No )
MaterialDamagesOwnIndicator | 2 | MaterialDamagesOwnIndicator - (C236 2)
Neen Coded value in Doden of gewonden ( ->)  
( Non / Nein / No )
DeadWoundedIndicator | 2 | DeadWoundedIndicator - (C233 2)
Neen Coded value in Getuigen ? ( ->)  
( Non / Nein / No )
WitnessesIndicator | 2 | WitnessesIndicator - (C232 2)
Neen Coded value in Schadegeval hangende ? ( ->)  
( Non / Nein / No )
ClaimPendingIndicator | 2 | ClaimPendingIndicator - (A371 2)
Neen Coded value in Producent actief ( ->)  
( Non / Nein / No )
IntermediaryActiveIndicator | 2 | IntermediaryActiveIndicator - (A40A 2)
Neen Coded value in Meer dan 4 korrespondenten ? ( ->)  
( Non / Non (*) / Non (*) )
CorrespondentsPlus4Indicator | 2 | CorrespondentsPlus4Indicator - (CI99 2)
Neen Coded value in Slachtoffer - woonplaatskode in belgie ( ->)  
( Non / Nein / No )
VictimBelgiumDomicileIndicator | 2 | VictimBelgiumDomicileIndicator - (CL0G 2)
Neen Coded value in Akkoord uitbetaling derde ? ( ->)  
( Non / Nein / No )
AgreementSettlementThirdPartyIndicator | 2 | AgreementSettlementThirdPartyIndicator - (CNB1 2)
Neen Coded value in Verantwoordelijke - bezoldigd dr v-nemer ( ->)  
( Non / Nein / No )
EventAccidentPersonLiableEmployedIndicator | 2 | EventAccidentPersonLiableEmployedIndicator - (CN93 2)
Neen Coded value in Meer dan 3 derden ( ->)  
( Non / Nein / No )
EventAccidentAdversaryPlus3Indicator | 2 | EventAccidentAdversaryPlus3Indicator - (C119 2)
Neen Coded value in Expertise - totaal verlies ( ->)  
( Non / Nein / No )
AssessmentTotalLossIndicator | 2 | AssessmentTotalLossIndicator - (C452 2)
Neen - Eén kwijting per bericht Coded value in Globalisering van de vervaldagberichten ( ->)  
( Non - Une quittance par avis / Eine Entlastung pro Nachricht / One discharge note per message )
PremiumNotificationGroupingIndicator | 2 | PremiumNotificationGroupingIndicator - (A546 2)
Neen - niet compleet Coded value in De eerste dag van de werkonderbreking volledig ( of niet ) ( ->)  
( Non = non complet / Nein - nicht vollständig / No - incomplete )
EventWorkInterruptionDay1FullIndicator | 2 | EventWorkInterruptionDay1FullIndicator - (CQ68 2)
Neen - niet onderworpen Coded value in Betrokkene onderworpen aan A.O.-wet ( ->)  
( Non - non-assujetti / unterliegt nicht / Not subject )
SubjectToWorkersCompLegislationIndicator | 2 | SubjectToWorkersCompLegislationIndicator - (2112 2)
Neen (deeltijd) Coded value in Slachtoffer - voltijdse wernemer ? ( ->)  
( Non (temps partiel) / Nein (Teilzeits) / No (part-time) )
VictimEmployedFulltimeIndicator | 2 | VictimEmployedFulltimeIndicator - (CQ40 2)
Neerstorting voorwerpen Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Chute d'objets / Aufprall auf versicherte Güter - Flugzeugabsturz / Collision of insured goods - plane crash )
ClaimCircumstanceType | 340 | ClaimCircumstanceType - (C221 340)
Negatief Coded value in Teken van de bedragen ( ->)  
( Négatif / Negative / Negative )
AmountsArithmeticSignType | 2 | AmountsArithmeticSignType - (C60X 2)
Negatieve waarde Coded value in Code teken diversen ( ->)  
( Divers négatifs / Negativer Wert / Negative value )
AmountMiscellaneousSignType | - | AmountMiscellaneousSignType - (CP39 -)
Negatieve waarde Coded value in Code teken diversen (voor het bedrag in euro) ( ->)  
( Divers négatifs / Negativer Wert / Negative value )
AmountEuroMiscellaneousSignType | - | AmountEuroMiscellaneousSignType - (CP3I -)
Negatieve waarde Coded value in Teken diversen ( ->)  
( Divers négatifs / Negativer Wert / Negative value )
SignMiscellaneousType | - | SignMiscellaneousType - (CP69 -)
Negatieve waarde Coded value in Teken diversen (voor het bedrag in euro) ( ->)  
( Divers négatifs / Negativer Wert / Negative value )
SignAmountEuroType | - | SignAmountEuroType - (CP6I -)
Nemen kontakt op met tegenpartij Coded value in MSB-code - origine verzekeringsmaatschappij ( ->)  
( Prenons contact avec la partie adverse / Wir nehmen Kontakt gegen Partei / Contact counter-party )
MessageClaimInsurerMsbType | 40A | MessageClaimInsurerMsbType - (CMSB 40A)
Nepal Coded value in Landcode ( ->)  
( Népal / Nepal / Nepal )
CountryType | NP | CountryType - (519B NP)
nepal Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( nepal / Nepal / Nepal )
VictimFATNationalityType | 213 | VictimFATNationalityType - (CL2B 213)
Nepalese Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( népalais / nepalesische / Nepalese )
NationalityType | NP | NationalityType - (A121 NP)
NERTSFOKKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( ELEVEUR DE VISONS / EleveurDeVisons (*) / EleveurDeVisons (*) )
OccupationType | 1184 | OccupationType - (X041 1184)
NERVENSTIKSTER Coded value in Type beroep ( ->)  
( NERVURIERE / Nervuriere (*) / Nervuriere (*) )
OccupationType | 2111 | OccupationType - (X041 2111)
NESTELMAKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONFECTIONNEUR DE LACETS / ConfectionneurDeLacets (*) / ConfectionneurDeLacets (*) )
OccupationType | 2148 | OccupationType - (X041 2148)
Net beschikbaar Coded value in Beschikbaarheid DLR systeem ( ->)  
( Indisponible / Nicht verfügbar / Not available )
DlrAvailabilityType | 2 | DlrAvailabilityType - (563F 2)
NETTENMAKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( MONTEUR DE FILETS / MonteurDeFilets (*) / MonteurDeFilets (*) )
OccupationType | 2013 | OccupationType - (X041 2013)
Netto bedrag door te storten aan de maatschappij Attribute of Beweging premie ( ->) Bedrag door te storten aan de maatschappij in het kader van een contantkwijting ( = Bedrag Totaal te betalen - Bedrag Commissie). 
( Codification : / / -> )
( Montant net à verser à la compagnie / Netto-Betrag an die Gesellschaft entrichten / Net amount to be transferred to the company )
PremiumTransactionLine | ToBeTransferredTotalAmount | - (MOA 179)
Netto gefractioneerde premie Attribute of Premie ( ->) Netto premie gesplitst voor splitsingsopslag. Zie schema "Samenstelling van premies". 
( Codification : / / -> )
( Prime nette fractionnée / Nettoprämie / Net premium )
Premium | PremiumAmount | - (MOA 013)
Netto gefractioneerde premie Attribute of Kwijting ( ->) Netto premie gesplitst voor splitsingsopslag. Zie schema "Samenstelling van premies". 
( Codification : / / -> )
( Prime nette fractionnée / Nettoprämie / Net premium )
PremiumNotification | PremiumCollectionNetPremiumTotalAmount | - (MOA 013)
Netto premie Coded value in Code communicatie van de splitsingskosten ( ->)  
( Prime nette / Nettoprämie / Net premium )
SplitCostsCommunicationType | 2 | SplitCostsCommunicationType - (A692 2)
Netto premie Entity ( ->) (in het Engels:) (1) The amount of premium minus the agent's commission. (2) The premium necessary to cover only anticipated losses, before loading to cover other expenses. (3) The original premium minus dividends paid or anticipated in participating Life Insurance when the insured elects to use his dividends toward payment of the premiums. Contrast with Gross Premium. 
( Prime nette / Nettoprämie / Net premium )
| NetPremium | - ( )
Netto premie - geïndexeerd Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Prime nette indexée / Nettoprämie - indiziert / Net premium - indexed )
| NetPremiumIndexed | - ( )
Netto premie - niet geïndexeerd Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Prime nette non indexée / Nettoprämie - nicht indiziert / Net premium - not indexed )
| NetPremiumNonIndexed | - ( )
Netto premie niet OK Coded value in Reden voor BRB-code B ( ->)  
( Prime nette pas OK / Nettoprämie ist nicht OK / Net premium not OK )
PremiumNotificationReturnReasonBType | 02 | PremiumNotificationReturnReasonBType - (BRBC 02)
Netwerk Provider Verzoek Entity ( ->) Voorheen "Voorbehouden aan Assurnet", nu ... 
( Requête du Fournisseur du Réseau / Netzwerk-Provider-Antrag / Network Provider request )
| MessageAboutVanRequest | - ( 96)
NETWERKONTWERPER (INFORMATICA) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ARCHITECTE DE RESEAUX / ArchitecteDeReseaux (*) / ArchitecteDeReseaux (*) )
OccupationType | 538 | OccupationType - (X041 538)
NEUROCHIRURG Coded value in Type beroep ( ->)  
( NEUROCHIRURGIEN / Neurochirurgien (*) / Neurochirurgien (*) )
OccupationType | 163 | OccupationType - (X041 163)
NEUROLOOG Coded value in Type beroep ( ->)  
( NEUROLOGUE / Neurologue (*) / Neurologue (*) )
OccupationType | 165 | OccupationType - (X041 165)
NEUROPSYCHIATER Coded value in Type beroep ( ->)  
( NEUROPSYCHIATRE / Neuropsychiatre (*) / Neuropsychiatre (*) )
OccupationType | 170 | OccupationType - (X041 170)
NEUS-, KEEL- EN OORSPECIALIST Coded value in Type beroep ( ->)  
( O.R.L., OTO-RHINO-LARYNGOLOGISTE / O.R.L.,Oto-Rhino-Laryngologiste (*) / O.R.L.,Oto-Rhino-Laryngologiste (*) )
OccupationType | 173 | OccupationType - (X041 173)
Nevenactiviteit Entity ( ->) Een (neven-)activiteit of bezigheid, die men uitoefent naast zijn hoofdberoep, zonder dat men dit een (bijkomend) beroep kan noemen. 
( Activité supplémentaire / Nebentätigkeit / Additional activity )
| AdditionalActivity | - (PFN 003)
Nevenaktiviteit Coded value in Reden niet-onderworpenheid aan de sociale zekerheid ( ->)  
( Occupation accessoire / Nebenerwerb / Side-activity )
SocialSecuritySubmissionNoneReasonType | 03 | SocialSecuritySubmissionNoneReasonType - (CQ3A 03)
New zealand dollar Coded value in Munteenheid ( ->)  
( Dollar néo-zélandais / Neuseeländischer Dollar / New Zealand dollar )
CurrencyType | NZD | CurrencyType - (A660 NZD)
ngame Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( ngame / ngame / ngame )
VictimFATNationalityType | 331 | VictimFATNationalityType - (CL2B 331)
Nicaragua Coded value in Landcode ( ->)  
( Nicaragua / Nicaragua / Nicaragua )
CountryType | NI | CountryType - (519B NI)
nicaragua Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( nicaragua / Nicaragua / Nicaragua )
VictimFATNationalityType | 417 | VictimFATNationalityType - (CL2B 417)
Nicaraguaanse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( nicaraguayenne / nicaraguanische / Nicaraguayenne2 (*) )
NationalityType | NI | NationalityType - (A121 NI)
Nicaraguaanse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( nicaraguayenne / nicaraguanische / Nicaraguan )
NationalityType | NIC | NationalityType - (A121 NIC)
NIELLEERDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( NIELLEUR / Nielleur (*) / Nielleur (*) )
OccupationType | 2397 | OccupationType - (X041 2397)
Niet aangetoond Coded value in SAS - Aansprakelijkheid van de bestuurder ( ->)  
( Non engagée / Nicht angezeigt / Not shown )
SasDriverLiabilityType | 3 | SasDriverLiabilityType - (Z282 3)
Niet afgesloten Coded value in SAS - Toestand van het schadedossier ( ->)  
( Pas clôturé / Nicht geschlossen / Not closed )
SasFileClaimStatusType | 2 | SasFileClaimStatusType - (Z281 2)
Niet behandelde aanvraag : andere Coded value in Antwoordcode van het GMWF ( ->)  
( Demande non traitée : autre / Unbehandelte Anfrage: andere / Untreated request: other )
FcgaResponseType | 05 | FcgaResponseType - (Z254 05)
Niet bepaald Coded value in Raakpunten - schadelijder ( ->)  
( Non déterminé / Nicht bestimmt / Not determined )
EventAccidentReportCollisionContactsOwnType | ? | EventAccidentReportCollisionContactsOwnType - (CP30 ?)
Niet bepaald Coded value in Raakpunten - derde ( ->)  
( Non déterminé / Nicht bestimmt / Not determined )
EventAccidentReportCollisionContactsThirdType | ? | EventAccidentReportCollisionContactsThirdType - (CPC0 ?)
Niet bepaald Coded value in Raakpunten - expertise ( ->)  
( Non déterminé / Nicht bestimmt / Not determined )
AssessmentContactPointsType | ? | AssessmentContactPointsType - (CPC2 ?)
Niet bepaald = de waarde is afgetrokken Coded value in Lot van het wrak ( ->)  
( Non déterminé = la valeur est déduite / Nicht bestimmt = der Wert wird abgezogen / Not determined = value subtracted )
WreckDestinyType | 6 | WreckDestinyType - (CP34 6)
Niet beschermd Coded value in Beschikbaarheid van het Technicar-record ( ->)  
( Non protégé / Nicht geschützt / Not protected )
TechnicarRecordAvailabilityType | N | TechnicarRecordAvailabilityType - (500V N)
Niet betaling premie Coded value in Reden opzeg ( ->)  
( Non paiement prime / Nichtzahlung der Prämie / Non-payment of premium )
CancellationReasonType3 | D | CancellationReasonType3 - (A705 D)
Niet bezoldigde vrijwilliger Coded value in Reden niet-onderworpenheid aan de sociale zekerheid ( ->)  
( Bénévole non rémunéré / Nicht bezahlte freiwillige / Not salaried volunteer )
SocialSecuritySubmissionNoneReasonType | 06 | SocialSecuritySubmissionNoneReasonType - (CQ3A 06)
Niet collectief Coded value in Collectiviteit ( ->)  
( Non collectif / Nicht kollektive / Not collective )
GroupType | 00 | GroupType - (A135 00)
Niet drukken Coded value in Inningswijze igv inning door producent ( ->) Het vervaldagbericht dient niet gedrukt te worden want er bestaat een andere procedure (de kwijting van de maatschappij wordt verstuurd, er wordt een overzicht gemaakt met de kwijtingen voor deze klant, ... ) bv. : autovloot, huisvestingsmaatschappij edm. 
( Pas imprimé / Nicht drucken / Do not print )
PremiumNotificationCollectionIntermediaryType | A | PremiumNotificationCollectionIntermediaryType - (B002 A)
niet elders vermelde specialisten in Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( specialistes des sciences physico-chi / nicht aufgeführten Spezialisten in Physik/Chemie / specialists in physics/chemistry unclassified )
InsuredOccupationType | 01900 | InsuredOccupationType - (2111 01900)
Niet euronorm Coded value in Depollutienorm voertuig ( ->)  
( Pas euro / Nicht Euro-Norm / Not euro standard )
VehicleDepollutionStandardType | 0 | VehicleDepollutionStandardType - (563H 0)
Niet fiscaal vrijgesteld Coded value in Fiscaliteit levensverzekeringspremie ( ->)  
( Non-immunisé fiscalement / Steuer nicht befreit / Not tax exempt )
PremiumFiscalStatusType | 2 | PremiumFiscalStatusType - (1400 2)
Niet gebruik van het voertuig Coded value in Schorsingsreden ( ->)  
( Non usage du véhicule / Nichtnutzung des Fahrzeugs / Non-use of vehicle )
SuspensionReasonType | 8 | SuspensionReasonType - (A311 8)
Niet gebruikt (leeg) Coded value in Bestemming van het gebouw ( ->)  
( Inoccupé / Nicht verwendet (leer) / Not used (empty) )
BuildingAllocationType | 23 | BuildingAllocationType - (3172 23)
Niet gedekt Coded value in Complementaire specificiteit 5 - actie ( ->)  
( Non couvert / Nicht gedeckt / Not covered )
ParticularityComplementary5ActionType | 0 | ParticularityComplementary5ActionType - (A5E0 0)
Niet gedekt Coded value in Autopolis - reisbijstand - actiecode ( ->)  
( Non couvert / Nicht gedeckt / Not covered )
PolicyMotorAssistanceTravelActionType | 0 | PolicyMotorAssistanceTravelActionType - (P800 0)
Niet gedekt Coded value in Formule 2 - actiecode ( ->)  
( Non couvert / Nicht gedeckt / Not covered )
Formula2ActionType | 0 | Formula2ActionType - (PZ10 0)
Niet gedekt Coded value in Complementaire specificiteit 6 - actie ( ->)  
( Non couvert / Nicht gedeckt / Not covered )
ParticularityComplementary6ActionType | 0 | ParticularityComplementary6ActionType - (A5F0 0)
Niet gedekt Coded value in Glasbraak - actiecode ( ->)  
( Non couvert / Nicht gedeckt / Not covered )
GuaranteeBrokenWindowsActionType2 | 0 | GuaranteeBrokenWindowsActionType2 - (P710 0)
Niet gedekt Coded value in Formule 1 - actiecode ( ->)  
( Non couvert / Nicht gedeckt / Not covered )
Formula1ActionType | 0 | Formula1ActionType - (PY10 0)
Niet gedekt Coded value in Diefstal aanhangwagen - actiecode ( ->)  
( Non couvert / Nicht gedeckt / Not covered )
GuaranteeTheftTrailerActionType | 0 | GuaranteeTheftTrailerActionType - (P620 0)
Niet gedekt Coded value in Ahwg - andere 1 - actiecode ( ->)  
( Non couvert / Nicht gedeckt / Not covered )
VehicleTrailerOther1ActionType | 0 | VehicleTrailerOther1ActionType - (PY20 0)
Niet gedekt Coded value in Individueel gemeen recht ( ->)  
( Non couvert / Nicht gedeckt / Not covered )
GuaranteePersonalLegislationCivilActionType | 0 | GuaranteePersonalLegislationCivilActionType - (P900 0)
Niet gedekt Coded value in Ahwg - andere 2 - actiecode ( ->)  
( Non couvert / Nicht gedeckt / Not covered )
GuaranteeMotorTrailerOther2ActionType | 0 | GuaranteeMotorTrailerOther2ActionType - (PZ20 0)
Niet gedekt Coded value in Complementaire specificiteit - actiecode ( ->)  
( Non couvert / Nicht gedeckt / Not covered )
ParticularityComplementary2ActionType | 0 | ParticularityComplementary2ActionType - (A5B0 0)
Niet gedekt Coded value in Actiecode op gebouw ( ->)  
( Non couvert / Nicht gedeckt / Not covered )
RiskObjectBuildingActionType | 0 | RiskObjectBuildingActionType - (3150 0)
Niet gedekt Coded value in Diefstal auto - actiecode ( ->)  
( Non couvert / Nicht gedeckt / Not covered )
GuaranteeMotorTheftActionType | 0 | GuaranteeMotorTheftActionType - (P610 0)
Niet gedekt Coded value in Actiecode op inhoud ( ->)  
( Non couvert / Nicht gedeckt / Not covered )
RiskObjectContentActionType | 0 | RiskObjectContentActionType - (3160 0)
Niet gedekt Coded value in Complementaire specificiteit - actiecode ( ->)  
( Non couvert / Nicht gedeckt / Not covered )
ParticularityComplementary1ActionType | 0 | ParticularityComplementary1ActionType - (A5A0 0)
Niet gedekt Coded value in Aardbeving - actiecode ( ->)  
( Non couvert / Nicht gedeckt / Not covered )
GuaranteeEarthquakeActionType | 0 | GuaranteeEarthquakeActionType - (MC00 0)
Niet gedekt Coded value in Bedrijfsschade - actiecode ( ->)  
( Non couvert / Nicht gedeckt / Not covered )
GuaranteeConsequentialLossesActionType | 0 | GuaranteeConsequentialLossesActionType - (MB00 0)
Niet gedekt Coded value in Indirecte verliezen - actiecode ( ->)  
( Non couvert / Nicht gedeckt / Not covered )
GuaranteeIndirectLossesActionType | 0 | GuaranteeIndirectLossesActionType - (M800 0)
Niet gedekt Coded value in Complementaire specificiteit - actiecode ( ->)  
( Non couvert / Nicht gedeckt / Not covered )
ParticularityComplementary3ActionType | 0 | ParticularityComplementary3ActionType - (A5C0 0)
Niet gedekt Coded value in Complementaire specificiteit 4 - actie ( ->)  
( Non couvert / Nicht gedeckt / Not covered )
ParticularityComplementary4ActionType | 0 | ParticularityComplementary4ActionType - (A5D0 0)
niet gedekt Coded value in Schade aan het jachthuis ( ->)  
( non couverts / Nicht gedeckt / Not covered )
CoverHuntingLodgeType | 2 | CoverHuntingLodgeType - (4415 2)
Niet gedekt Coded value in Diefstal - actiecode ( ->)  
( Non couvert / Nicht gedeckt / Not covered )
GuaranteeTheftActionType | 0 | GuaranteeTheftActionType - (M620 0)
Niet gedekt Coded value in BA aanhangwagen - actiecode ( ->)  
( Non couvert / Nicht gedeckt / Not covered )
GuaranteeMotorTrailerLiabilityActionType | 0 | GuaranteeMotorTrailerLiabilityActionType - (P120 0)
Niet gedekt Coded value in Brand en samenhangend gevaar - actiecode ( ->)  
( Non couvert / Nicht gedeckt / Not covered )
GuaranteeFireAndRelatedActionType | 0 | GuaranteeFireAndRelatedActionType - (M110 0)
Niet gedekt Coded value in BA gebouw - actiecode ( ->)  
( Non couvert / Nicht gedeckt / Not covered )
GuaranteeLiabilityBuildingActionType | 0 | GuaranteeLiabilityBuildingActionType - (M700 0)
Niet gedekt Coded value in Rechtsbijstand - actiekode ( ->)  
( Non couvert / Nicht gedeckt / Not covered )
GuaranteeAssistanceLegalActionType | 0 | GuaranteeAssistanceLegalActionType - (P200 0)
Niet gedekt Coded value in Waterschade - actiecode ( ->)  
( Non couvert / Nicht gedeckt / Not covered )
GuaranteeWaterDamagesActionType | 0 | GuaranteeWaterDamagesActionType - (M400 0)
Niet gedekt Coded value in Storm en hagel - actiecode ( ->)  
( Non couvert / Nicht gedeckt / Not covered )
GuaranteeStormHailActionType | 0 | GuaranteeStormHailActionType - (M200 0)
Niet gedekt Coded value in Glasbraak - actiecode ( ->)  
( Non couvert / Nicht gedeckt / Not covered )
GuaranteeBrokenWindowsActionType | 0 | GuaranteeBrokenWindowsActionType - (M500 0)
Niet gedekt Coded value in BA auto - actiecode ( ->)  
( Non couvert / Nicht gedeckt / Not covered )
GuaranteeMotorLiabilityActionType | 0 | GuaranteeMotorLiabilityActionType - (P110 0)
Niet gedekt Coded value in B.A. - actiekode ( ->)  
( Non couvert / Nicht gedeckt / Not covered )
GuaranteeLiabilityActionType | 0 | GuaranteeLiabilityActionType - (N100 0)
Niet gedekt Coded value in Eigen schade auto - actiecode ( ->)  
( Non couvert / Nicht gedeckt / Not covered )
GuaranteeMotorOwnDamagesActionType | 0 | GuaranteeMotorOwnDamagesActionType - (P410 0)
Niet gedekt Coded value in Andere waarborg 2 - actiecode ( ->)  
( Non couvert / Nicht gedeckt / Not covered )
GuaranteeOther2ActionType | 0 | GuaranteeOther2ActionType - (MZ00 0)
Niet gedekt Coded value in Eigen schade aanhangwagen - actiecode ( ->)  
( Non couvert / Nicht gedeckt / Not covered )
GuaranteeMotorOwnDamagesTrailerActionType | 0 | GuaranteeMotorOwnDamagesTrailerActionType - (P420 0)
Niet gedekt Coded value in Andere waarborg 1 - actiecode ( ->)  
( Non couvert / Nicht gedeckt / Not covered )
GuaranteeOther1ActionType | 0 | GuaranteeOther1ActionType - (MY00 0)
Niet gedekt Coded value in Andere waarborg 4 - actiecode ( ->)  
( Non couvert / Nicht gedeckt / Not covered )
GuaranteeOther4ActionType | 0 | GuaranteeOther4ActionType - (MX00 0)
Niet gedekt Coded value in Andere waarborg 3 - actiecode ( ->)  
( Non couvert / Nicht gedeckt / Not covered )
GuaranteeOther3ActionType | 0 | GuaranteeOther3ActionType - (MW00 0)
Niet gedekt Coded value in Brand auto - actiecode ( ->)  
( Non couvert / Nicht gedeckt / Not covered )
GuaranteeMotorFireActionType | 0 | GuaranteeMotorFireActionType - (P510 0)
Niet gedekt Coded value in Brand aanhangwagen - actiecode ( ->)  
( Non couvert / Nicht gedeckt / Not covered )
GuaranteeMotorTrailerFireActionType | 0 | GuaranteeMotorTrailerFireActionType - (P520 0)
Niet gedekt Coded value in Inzittenden - actiecode ( ->)  
( Non couvert / Nicht gedeckt / Not covered )
GuaranteePassengerActionType | 0 | GuaranteePassengerActionType - (P310 0)
Niet gedekt / Afwezig Coded value in Waarborg - Code actie ( ->)  
( Non couvert / Absente / Nicht gedeckt / Abwesend / Not covered / Absent )
ActionOnGuaranteeType | 0 | ActionOnGuaranteeType - (P000 0)
niet gehuwd Coded value in verzekerde - burgelijke staat ( ->)  
( celibataire / Unverheiratet / Single )
CivilStatusOfInsuredType | 2 | CivilStatusOfInsuredType - (A223 2)
Niet geregistreerd wettelijk persoon Entity ( ->) Identificeert een betrokkene, in deze een wettelijk erkende persoon zonder vereisten qua registratie. Bijvoorbeeld de -Werkgroep Normalisatie-. 
( Personne légale non registrée / Nicht eingetragene juristische person / Non-registered legal person )
| NonRegisteredLegalPerson | - ( )
niet gestructureerd Coded value in bericht - structuurcode ( ->)  
( non structure / nicht strukturiert / Not structured )
MessageStructureType | 2 | MessageStructureType - (Z500 2)
Niet in boekhouding opgenomen Coded value in Status van de factuur ( ->)  
( Non comptabilisée / Nicht inbegriffen in der Buchhaltung / Not registered in accounting )
InvoiceAccountingStatusType | B | InvoiceAccountingStatusType - (5730 B)
Niet in overeenstem.met de werkelijkheid Coded value in Reden van registratie ( ->)  
( Non correspondance avec la réalité / Nicht nach Realität / Not in accordance with reality )
RegistrationReasonType | 32 | RegistrationReasonType - (Z604 32)
Niet in overeenstemming met de RSR Coded value in Reden van registratie ( ->)  
( Non correspondance avec RSR / Nicht im Einklang mit den RSR / Not in accordance with the RSR )
RegistrationReasonType | 31 | RegistrationReasonType - (Z604 31)
Niet in overeenstemming met de schadeaangifte Coded value in Reden van registratie ( ->)  
( Non correspondance avec la déclaration de sinistre / Nicht in Übereinstimmung mit dem Hinweis des Verlustes / Not in accordance with the notice of loss )
RegistrationReasonType | 42 | RegistrationReasonType - (Z604 42)
Niet in overeenstemming met verklaring bij ondersschrijving Coded value in Reden van registratie ( ->)  
( Non correspondance avec la déclaration à la souscription / Nicht im Einklang mit Erklärung zur Billigung / Not in accordance with statement on endorsement )
RegistrationReasonType | 41 | RegistrationReasonType - (Z604 41)
Niet jeep-like Coded value in Type jeep-like ( ->)  
( Non jeep-like / Nicht jeep-like / Not jeep-like )
JeepLikeType | N | JeepLikeType - (561C N)
Niet leverbaar Coded value in Beschikbaarheid servo-stuur ( ->)  
( Non livrable / Nicht lieferbar / Non-deliverable )
VehiclePowerSteeringAvailabilityType | 2 | VehiclePowerSteeringAvailabilityType - (5632 2)
Niet leverbaar Coded value in Beschikbaarheid ABS ( ->)  
( Non livrable / Nicht lieferbar / Non-deliverable )
VehicleAbsAvailabilityType | 2 | VehicleAbsAvailabilityType - (5631 2)
Niet leverbaar Coded value in Beschikbaarheid servo-remmen ( ->)  
( Non livrable / Nicht lieferbar / Non-deliverable )
VehicleServobrakeAvailableType | 2 | VehicleServobrakeAvailableType - (5630 2)
Niet levering Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Non livraison / Nicht Lieferung / Non delivery )
ClaimCircumstanceType | 444 | ClaimCircumstanceType - (C221 444)
Niet onderworpen ( geen recuperatie ) Coded value in Onderworpenheid aan BTW ( ->)  
( Non assujetti ( pas de récupération ) / Nicht pflichtversichert (keine Eintreibung) / Not subject (no recovery) )
PersonVatSubjectedType | 1 | PersonVatSubjectedType - (A173 1)
Niet onderworpenen (A.O. DmfA) Attribute of Groepering ( ->) In de DmfA (Déclaration multifonctionnelle / multifunctionele Aangifte - deze vervangt sinds 2003 de driemaandelijkse RSZ aangifte) is een apart functioneel blok voorzien voor de studenten voor wie niet de gewone sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd zijn, maar wel de solidariteitsbijdrage. Het gaat om de studenten die tijdens de maanden juli, augustus en september ten hoogste 23 dagen werken en/of tijdens de rest van het kalenderjaar ten hoogste 23 dagen werken. 
( Codification : Niet onderworpenen (A.O. DmfA) / 641E / -> )
( Non assujettis (A.T. - DmfA) / Nicht unter die A.U. / Not Subjectable to Workers Compensation )
Group | EmployedWorkersCompensationSubmissionFreeIndicator | WorkersCompensationSubmissionFreeIndicator - (BIN 641E)
Niet opgegeven Coded value in PV opgesteld ( ->) Het antwoord Ja of Neen is (nog) niet uitgesproken. 
( Non spécifié / Nicht specifisiert / Not expressed )
WrittenReportConfirmedType | 3 | WrittenReportConfirmedType - (C23B 3)
Niet opgezegd Coded value in Opzeggingsstatus ( ->)  
( Non résiliée / Nicht aufgekündigt / Non-terminated )
CancellationStatusType | 2 | CancellationStatusType - (A330 2)
Niet te verzekeren Coded value in Dekkingsgraad BTW ( ->)  
( A ne pas assurer / Nicht zu versichern / Not to be insured )
CoverVatDegreeType | 2 | CoverVatDegreeType - (5037 2)
Niet van toepassing Coded value in Type bijkomend diefstalpreventiesysteem ( ->)  
( Sans objet / Nicht anwendbaar / Not applicable )
VehicleTheftAntiSystemComplementType | 1 | VehicleTheftAntiSystemComplementType - (5638 1)
Niet van toepassing Coded value in Type schaal bonus/malus ( ->)  
( Pas d'application / Nicht anwendbaar / Not applicable )
VehicleBonusScaleType | 0 | VehicleBonusScaleType - (530A 0)
Niet van toepassing Coded value in Bestemmeling van de (defintieve) groene kaart ( ->)  
( Sans objet / Nicht anwendbaar / Not applicable )
MotorInsuranceCertificateRecipientType | 0 | MotorInsuranceCertificateRecipientType - (5702 0)
Niet van toepassing Coded value in Aansprakelijkheid of vermoedelijke aansprakelijkheid ( ->)  
( Non applicable / Nicht anwendbaar / Not applicable )
LiabilityProbableType | 8 | LiabilityProbableType - (C250 8)
Niet versturen Coded value in Inningswijze igv inning door producent ( ->) Het vervaldagbericht dient niet verstuurd te worden maar zal aan iemand worden afgegeven (kwijting van een personeelslid). 
( Pas envoyé / Nicht senden / Not to send )
PremiumNotificationCollectionIntermediaryType | 9 | PremiumNotificationCollectionIntermediaryType - (B002 9)
Niet-aangebouwde garage Coded value in SubObjectRoleType (*) ( ->)  
( Garage séparé / Getrennte Garage / Separate garage )
SubObjectRoleType | 032 | SubObjectRoleType - (X068 032)
Niet-aangesloten maatschappij Coded value in Sender type, coded ( ->)  
( Compagnie non affiliée / NonAssociatedInsurer (*) / Non-associated company )
MessageSenderOrDestineeType | 25 | MessageSenderOrDestineeType - (X927,X928 25)
Niet-betaald Coded value in Betalingsstatus laatst geboekte premi ( ->)  
( Non payée / Nicht bezahlt / Unpaid )
PremiumLastPaymentStatusType | 2 | PremiumLastPaymentStatusType - (A650 2)
Niet-betaald Coded value in Betalingsstatus ( van de kwijting ) ( ->)  
( Impayée / Nicht bezahlt / Unpaid )
InvoicePaymentStatusType | 3 | InvoicePaymentStatusType - (B052 3)
Niet-betal.van premie en/of vrijstelling Coded value in Reden van registratie ( ->)  
( Non-paiement de prime et/ou franchise / Die Nichtzahlung der Prämie bzw. die Freistellung / Non-payment of premium and/or exemption )
RegistrationReasonType | 12 | RegistrationReasonType - (Z604 12)
Niet-betaling van de premie Coded value in Schorsingsreden ( ->)  
( Non-paiement de la prime / Nichtzahlung der Prämie / Non-payment of premium )
SuspensionReasonType | 6 | SuspensionReasonType - (A311 6)
NIETER (KARTONFABRIEK) Coded value in Type beroep ( ->)  
( AGRAFEUR (CARTONNAGE) / Agrafeur(Cartonnage) (*) / Agrafeur(Cartonnage) (*) )
OccupationType | 3365 | OccupationType - (X041 3365)
Niet-gemotoriseerd wegvoertuig Entity ( ->) Object - Tuig dat aangewend wordt voor de verplaatsing van personen of goederen over de weg, zonder aandrijfmechanisme. 
( Véhicule routier non automoteur / Nicht motorisiertes Fahrzeug / Non motorised roadvehicle )
| NonMotorisedRoadVehicle | - ( )
Niet-gepreciseerd Coded value in Gevolg van de kwetsuren/verwondingen ( ->)  
( Non précise / Nicht angegeben / Non-specified )
InjurieConsequenceType | 4 | InjurieConsequenceType - (CQ60 4)
Nietigheid contract Coded value in Reden opzeg ( ->)  
( Nullité du contrat / Nichtigkeit des Vertrags / Contract invalid )
CancellationReasonType3 | G | CancellationReasonType3 - (A705 G)
Nietigheid contract Coded value in Reden vernietiging ( ->)  
( Nullité du contrat / Nichtigkeit Vertrag / Contract invalid )
CancellationReasonType | 24 | CancellationReasonType - (EW01 24)
Niet-inwonend eigenaar Coded value in Hoedanigheid van de verzekeringsnemer ( ->) De verzekeringnemer heeft de volle eigendom over het goed, maar bewoont het niet. 
( Propriétaire non-résident / Nichtbewohnender Eigentümer / Non-residing owner )
PolicyHolderCategoryType | 06 | PolicyHolderCategoryType - (3110 06)
Niet-professionele activiteit Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Activité non-professionnelle / Nicht-professionelle Activität / Non professional activity )
| NonProfessionalActivityResponse | - (RDT A1DA)
Niet-progressieve Coded value in Type uitkering voor langdurige invaliditeit ( ->)  
( Non-progressive / Non-progressive / Non-progressive )
CoverDisabilityLongtermPaymentType | 2 | CoverDisabilityLongtermPaymentType - (2200 2)
Niet-rijksinwoners (particulier) Coded value in Fiscaal statuut ( ->) De ‘non-résident’ vertaalt zich als ‘Belg in het buitenland’. Dit is dus de juiste toepassing voor de notie van Expatrié. 
( Non-résidents (particulier) / Nichtansässigen (Privatperson) / Non-resident (individual) )
FiscalStatusType | 51 | FiscalStatusType - (A175 51)
Niet-rijksinwoners (vennootschap) Coded value in Fiscaal statuut ( ->) Kritische opmerking : bedenk dat de waarde ‘non-résident (société)’ juridisch niet kan. Een natuurlijke persoon behoudt de nationaliteit van zijn geboorte, waar die persoon ook verblijft. Een rechtspersoon draagt, behoudens vergissing, de nationalit 
( Non-résidents (société) / Nichtansässigen (Gesellschaft) / Non-resident (company) )
FiscalStatusType | 52 | FiscalStatusType - (A175 52)
Niets opsturen (voorgetekend polis) Coded value in Code versturen van de documenten ( ->)  
( Ne rien envoyer (police présignée) / Nichts versenden (Police im voraus unterzeichnet) / Do not mail out (pre-signed policy) )
DocumentMailingType | 3 | DocumentMailingType - (A090 3)
Niet-samenwonende partner Entity ( ->) Betrokkene leeft gescheiden van tafel en bed, dit is dan zijn partner. 
( Partenaire non-cohabitant(e) / Non-co-wohnst-partner / Non co-habitating partner )
| NonCohabitingPartnerOf | - ( 122)
niet-verzekerd risico Coded value in verhaal tegen verz.de - datum ontvangst ( ->)  
( risque non assure / nicht versicherte Risiken / uninsured risk )
RecourseOnInsuredType | 2 | RecourseOnInsuredType - (C705 2)
Niet-verzekeringsproduct Entity ( ->) (in het Engels:) As in the Telebib2-Edifact object 99 with object-action code 99xx 
( Produit non lié à l'assurance / Produkt nicht mit Versicherung verbunden / Product not linked to insurance )
| MessageAboutNonInsuranceProduct | - ( 99)
Niet-verzekeringsproduct - extern gedefinieerde actie Entity ( ->) (in het Engels:) As in the Telebib2-Edifact object-action code 9900 
( Produit non lié à l'assurance - action à définition externe / Non-Versicherung Produkt - extern definierte Aktion / Product not linked to insurance - externally defined action )
| MessageServiceNoninsurance | - ( 9900)
Nieuw Coded value in Beweging in Commercieel programma ( ->) Er ontstaat een nieuwe casus binnen het programma. Dit is dan een klanten-relatie-dossier, een fiche, een lijst. 
( Nouveau / Neu / New )
CommercialProgramMouvementType | 01 | CommercialProgramMouvementType - (A539 01)
Nieuw Coded value in Status document ( ->)  
( Nouveau / Neues / New )
DocumentStatusType | 004 | DocumentStatusType - (X032 004)
Nieuw Coded value in Status bij aankoop ( ->)  
( Neuf / Neu / New )
PurchaseStatusType | 1 | PurchaseStatusType - (5561 1)
Nieuw Coded value in Status bij aankoop ( ->)  
( Neuf / Neu / New )
VehicleStatusPurchaseType | 1 | VehicleStatusPurchaseType - (5410 1)
nieuw caledonie Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( nouvelle-caledonie / Neukaledonien / New Caledonia )
VictimFATNationalityType | 683 | VictimFATNationalityType - (CL2B 683)
nieuw hebriden Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( nouvelles-hebrides / Neue Hebriden / New Hebrides )
VictimFATNationalityType | 618 | VictimFATNationalityType - (CL2B 618)
Nieuw polisnummer Attribute of Contract ( ->) Eenduidig nummer, gegeven door de maatschappij, waaronder een verzekeringscontract gekend is.
Formaat en presentatie : dixit Witte Map, aanbeveling nr 22 :
Formaat : altijd precies 12 karakters, uitsluitend letters en cijfers,
Presentatie : op papier : prefix = CDV-nummer maatschappij, streepje, polisnummer (= 4 karakters, spatie, 4 karakters, spatie, 4 karakters ), streepje, suffix = check-digit volgens aanbeveling nr 29 en dus berekend op prefix en polisnummer samen. Presentatie : bij electronische overdracht : CDV-nummer in apart veld, polisnummer in apart veld, check-digit niet van toepassing. 
( Codification : / / -> )
( Nouveau numéro de police / Neue Policenummer / New policy number )
Contract | ContractFutureIdentifier | - (RFF 014)
nieuw zeeland Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( nouvelle-zelande / Neuseeland / New Zealand )
VictimFATNationalityType | 613 | VictimFATNationalityType - (CL2B 613)
Nieuw-Caledonië Coded value in Landcode ( ->)  
( Nouvelle-Calédonie / Neukaledonien / New Caledonia )
CountryType | NC | CountryType - (519B NC)
Nieuw-Caledonische Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( néo-calédonien / neukaledonische / New-Caledonian )
NationalityType | NC | NationalityType - (A121 NC)
Nieuwe schaal Coded value in Bestuurd.- code schaal bonus-malus ( ->)  
( Nouvelle échelle / Neue Skala / New scale )
DriverBonusScaleType | 1 | DriverBonusScaleType - (5V1C 1)
Nieuwe schaal Coded value in Verzekeringsnemer - code schaal B/M ( ->)  
( Nouvelle échelle / Neue Skala / New scale )
PolicyHolderBonusLevelType | 1 | PolicyHolderBonusLevelType - (5V0C 1)
Nieuwe schaal Coded value in Type schaal Bonus/malus N-1 ( ->)  
( Nouvel échelon / Neue Skala / New scale )
VehicleBonusScaleN1Type | 1 | VehicleBonusScaleN1Type - (5316 1)
Nieuwe schaal Coded value in Type schaal Bonus/malus bj de aanvang ( ->)  
( Nouvel échelon / Neue Skala / New scale )
VehicleBonusScaleOriginalType | 1 | VehicleBonusScaleOriginalType - (5319 1)
Nieuwe schaal Coded value in Type schaal bonus/malus ( ->)  
( Nouvelle échelle / Neue Skala / New scale )
VehicleBonusScaleType | 1 | VehicleBonusScaleType - (530A 1)
Nieuwe schaal Coded value in Type schaal Bonus/malus N-3 ( ->)  
( Nouvel échelon / Neue Skala / New scale )
VehicleBonusScaleN3Type | 1 | VehicleBonusScaleN3Type - (5318 1)
Nieuwe schaal Coded value in Type schaal Bonus/malus N-2 ( ->)  
( Nouvel échelon / Neue Skala / New scale )
VehicleBonusScaleN2Type | 1 | VehicleBonusScaleN2Type - (5317 1)
Nieuwe schaal bonus/malus Coded value in Identificatie waardenlijst ( ->)  
( Nouvelle échelle bonus/malus / Neue Bonus/Malus-Skala / New no claims bonus scale )
Telebib2ListType | 011 | Telebib2ListType - (X901 011)
nieuwe zaak Coded value in documentcode - polisaanpassing ( ->)  
( nouvelle affaire / Neues Geschäft / New business )
ContractAdjustmentType | 1 | ContractAdjustmentType - (EA08 1)
Nieuwe zaak Coded value in Bewerkingscode VERIDASS ( ->)  
( Nouvelle affaire / Neues Geschäft / New business )
VeridassTransactionType | 10 | VeridassTransactionType - (Z230 10)
Nieuwe zaak Coded value in Aard document ( ->)  
( Nouvelle affaire / Neues Geschäft / New case )
ContractDocumentType | 1 | ContractDocumentType - (EW05 1)
nieuwe zaak Coded value in voorstel - type ( ->)  
( nouvelle affaire / Neues Geschäft / New business )
ProposalType | 1 | ProposalType - (D201 1)
Nieuwwaarde Coded value in Type verzekerde waarde ( ->)  
( Valeur à neuf / Neuwert / Value when new )
BuildingValueInsuredType | 1 | BuildingValueInsuredType - (3157 1)
Nieuw-Zeeland Coded value in Landcode ( ->)  
( Nouvelle-Zélande / Neuseeland / New Zealand )
CountryType | NZ | CountryType - (519B NZ)
Nieuw-Zeelandse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( néo-Zélandaise / neuseeländische / New-Zealandian )
NationalityType | NZ | NationalityType - (A121 NZ)
niger Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( niger / Niger / Niger )
VictimFATNationalityType | 321 | VictimFATNationalityType - (CL2B 321)
Niger Coded value in Landcode ( ->)  
( Niger / Niger / Niger )
CountryType | RN | CountryType - (519B RN)
Nigerese Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( nigérienne / nigrische / Nigerian )
NationalityType | RN | NationalityType - (A121 RN)
Nigeria Coded value in Landcode ( ->)  
( Nigeria / Nigeria / Nigeria )
CountryType | WAN | CountryType - (519B WAN)
nigeria Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( nigeriai / Nigeria / Nigeria )
VictimFATNationalityType | 322 | VictimFATNationalityType - (CL2B 322)
Nigeriaanse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( nigériane / nigerianische / Nigerian )
NationalityType | WAN | NationalityType - (A121 WAN)
Nihil Coded value in Voorzorgsmaatregelen (tegen ongeval) ( ->)  
( Néant / Nil / Nil )
PreventionMeasureType | 01 | PreventionMeasureType - (CQ94 01)
Nihil Coded value in Preventie - preventieve maatregelen - ko ( ->)  
( Néant / Nil / Nil )
PreventionMeasureType2 | 01 | PreventionMeasureType2 - (CQ95 01)
Ninove Coded value in Zone van lokale politie ( ->)  
( Ninove / Ninove / Ninove )
PoliceCoveredZoneCode | 5442 | PoliceCoveredZoneCode - (C244 5442)
NITRUREERDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( NITRUTEUR / Nitruteur (*) / Nitruteur (*) )
OccupationType | 2255 | OccupationType - (X041 2255)
Niue Coded value in Landcode ( ->)  
( Nioué / Niue / Niue )
CountryType | NU | CountryType - (519B NU)
Niveau 1 Coded value in Sportkenmerken (nieuwe formule Assuralia) ( ->)  
( Niveau 1 / Stufe 1 / Level 1 )
VehicleSportscarAssuraliaType | 1 | VehicleSportscarAssuraliaType - (563G 1)
Niveau 2 Coded value in Sportkenmerken (nieuwe formule Assuralia) ( ->)  
( Niveau 2 / Stufe 2 / Level 2 )
VehicleSportscarAssuraliaType | 2 | VehicleSportscarAssuraliaType - (563G 2)
Niveau 3 Coded value in Sportkenmerken (nieuwe formule Assuralia) ( ->)  
( Niveau 3 / Stufe 3 / Level 3 )
VehicleSportscarAssuraliaType | 3 | VehicleSportscarAssuraliaType - (563G 3)
Niveau 4 Coded value in Sportkenmerken (nieuwe formule Assuralia) ( ->)  
( Niveau 4 / Stufe 4 / Level 4 )
VehicleSportscarAssuraliaType | 4 | VehicleSportscarAssuraliaType - (563G 4)
Niveau 5 Coded value in Sportkenmerken (nieuwe formule Assuralia) ( ->)  
( Niveau 5 / Stufe 5 / Level 5 )
VehicleSportscarAssuraliaType | 5 | VehicleSportscarAssuraliaType - (563G 5)
Niveau ernst Attribute of Ongeval beroepsleven ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Niveau ernst / CQI3 / -> )
( Niveau de gravité / Niveau Schwere / Level of seriousness )
ProfessionalLifeAccident | AccidentGravityLevelCode | GravityLevelType - (ATT CQI3)
NIVELLEERDER (SPOORWEG) Coded value in Type beroep ( ->)  
( NIVELEUR (CHEMINS DE FER) / Niveleur(CheminsDeFer) (*) / Niveleur(CheminsDeFer) (*) )
OccupationType | 2807 | OccupationType - (X041 2807)
Nm Coded value in Eenheid ( ->) Newton meter 
( Nm / Nm / Nm )
MeasureUnitType | 014 | MeasureUnitType - (X049 014)
Nog niet bepaald Coded value in SAS - Aansprakelijkheid van de bestuurder ( ->)  
( Non encore déterminée / Noch nicht entschieden / Not yet determined )
SasDriverLiabilityType | 4 | SasDriverLiabilityType - (Z282 4)
Nog niet gesegmenteerd Coded value in Marktsegment van het voertuig ( ->)  
( Non segmenté / Noch nicht segmentiert / Not yet segmented )
VehicleMarketSegmentType | X | VehicleMarketSegmentType - (563E X)
Nog vast te stellen Coded value in Aansprakelijkheid of vermoedelijke aansprakelijkheid ( ->)  
( Reste à établir / Noch festzustellen / Remains to be seen )
LiabilityProbableType | 9 | LiabilityProbableType - (C250 9)
NOGAMAKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( NOUGATIER / Nougatier (*) / Nougatier (*) )
OccupationType | 3063 | OccupationType - (X041 3063)
Non-appearance/Cast Entity ( ->) Als dekking. In film, theater, sport, manifestatie, ... Het niet opdagen van de personen die een sleutelrol spelen. 
( Non-apparition/Cast / Non-Darstellung von Stimmen / Non-appearance of cast )
| NonAppearanceOfCastCover | - ( 187)
Noordelijke Mariana Eilanden Coded value in Landcode ( ->)  
( Mariannes du Nord, Îles / Nördliche Marianen / Northern Mariana Islands )
CountryType | MP | CountryType - (519B MP)
noord-korea Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( coree du nord / Nordkorea / North Korea )
VictimFATNationalityType | 219 | VictimFATNationalityType - (CL2B 219)
Noord-Koreaanse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( coréenne / der Demokratischen Volksrepublik Korea / Korean )
NationalityType | KP | NationalityType - (A121 KP)
NOORDOOST LIMBURG Coded value in Zone van lokale politie ( ->)  
( NOORDOOST LIMBURG / NOORDOOST LIMBURG / NOORDOOST LIMBURG )
PoliceCoveredZoneCode | 5385 | PoliceCoveredZoneCode - (C244 5385)
noord-vietnam Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( vietnam du nord / Nordvietnam / North Vietnam )
VictimFATNationalityType | 220 | VictimFATNationalityType - (CL2B 220)
Noorse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( norvégienne / norwegische / Norwegian )
NationalityType | N | NationalityType - (A121 N)
Noorse kroon Coded value in Munteenheid ( ->)  
( Couronne norvégienne / Norwegische Krone / Norwegian crown )
CurrencyType | NOK | CurrencyType - (A660 NOK)
Noorwegen Coded value in Producent - landcode ( ->)  
( Norvège / Norwegen / Norway )
IntermediaryCountryType | N | IntermediaryCountryType - (A469 N)
Noorwegen Coded value in Nationaliteit van de bestuurder ( ->)  
( Norvège / Norvège (*) / Norvège (*) )
DriverNationalityType | N | DriverNationalityType - (5122 N)
Noorwegen Coded value in Landcode van de risicoligging ( ->)  
( Norvège / Norwegen / Norway )
RiskObjectLocationCountryCode | N | RiskObjectLocationCountryCode - (3009 N)
Noorwegen Coded value in Landcode van de bestuurder ( ->)  
( Norvège / Norwegen / Norway )
DriverCountryType | N | DriverCountryType - (5109 N)
noorwegen Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( norvege / Norwegen / Norway )
VictimFATNationalityType | 121 | VictimFATNationalityType - (CL2B 121)
Noorwegen Coded value in Landcode ( ->)  
( Norvège / Norwegen / Norway )
CountryType | N | CountryType - (519B N)
Noorwegen Coded value in V-nemer- domicil.- landcode ( ->)  
( Norvege / Norwegen / Norway )
PolicyHolderDomicileCountryType | N | PolicyHolderDomicileCountryType - (A189 N)
NOPSTER (TEXTIEL) Coded value in Type beroep ( ->)  
( NAPPEUSE / Nappeuse (*) / Nappeuse (*) )
OccupationType | 2000 | OccupationType - (X041 2000)
Norfolk Eiland Coded value in Landcode ( ->)  
( Norfolk, Île / Norfolkinsel / Norfolk Island )
CountryType | NF | CountryType - (519B NF)
Norfolkeilandse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( de l'île Norfolk / von Norfolkinsel / Norfolkish )
NationalityType | NF | NationalityType - (A121 NF)
Normaal Coded value in Soort brandstof ( ->)  
( Normale / Normal / Normal )
VehicleFuelType2 | 6 | VehicleFuelType2 - (5618 6)
Normaal Coded value in Dekkingstype B.A. - Privé-leven ( ->)  
( Normale / Normal / Normal )
GuaranteeLiabilityPrivateLifeType | X1 | GuaranteeLiabilityPrivateLifeType - (4100 X1)
Normaal risico Coded value in Risicograad van de regio ( ->)  
( Risque normal / Normaal risico / Normal risk )
RegionRiskDegreeType | 2 | RegionRiskDegreeType - (3V60 2)
Normale Coded value in Ondertype brandstof ( ->)  
( Normale / Normal / Normal )
VehicleFuelSubType | 1 | VehicleFuelSubType - (5016 1)
Normale expertise Coded value in Wijze expertise ( ->)  
( Expertise normale / normale Expertise / normal expertise )
AssessmentModeType | 1 | AssessmentModeType - (C41C 1)
Normale plaat Coded value in Type speciale nummerplaat ( ->)  
( Plaque normale / Normales Nummernschild / Normal plate )
VehicleRegistrationSpecialType | NM | VehicleRegistrationSpecialType - (500J NM)
Normale verrichting/activiteit Attribute of Ongeval beroepsleven ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : Ongeval - gebruikelijke bezigheid ? / CQ76 / -> )
( Occupation habituelle / Normale Aktivität oder Beruf / Normal activity or occupation )
ProfessionalLifeAccident | NormalActivityIndicator | AccidentOccupationHabitualIndicator - (BIN CQ76)
Nota van dokter Entity ( ->) Dit is de vertrouwelijke brief of nota tussen arts en bestemmeling van deze brief of nota. Het woord vertrouwelijk is bewust weg gelaten uit het label. (context e-Health) 
( Note du médecin / Ein notiz vom Arzt / Note from medical doctor )
| NoteDoctor | - ( 060)
Notaris Coded value in Verzekeringsnemer - code aanspreektitel ( ->)  
( Notaire / Notar / Notary )
PolicyHolderTitleType | 33 | PolicyHolderTitleType - (A102 33)
Notaris Entity ( ->) Partij-rol. Rechtskundige, depothouder van akten. 
( Notaire / Notar / Notary )
| Notary | - ( 051)
NOTARIS Coded value in Type beroep ( ->)  
( NOTAIRE / Notaire (*) / Notaire (*) )
OccupationType | 376 | OccupationType - (X041 376)
NOTARISKLERK Coded value in Type beroep ( ->)  
( CLERC DE NOTAIRE / ClercDeNotaire (*) / ClercDeNotaire (*) )
OccupationType | 834 | OccupationType - (X041 834)
notarissen Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( notaires / Notare / notaries )
InsuredOccupationType | 06300 | InsuredOccupationType - (2111 06300)
Nucleaire risico's Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Risques nucléaires / Kernkraftrisiken / Nuclear risks )
ClaimCircumstanceType | 415 | ClaimCircumstanceType - (C221 415)
Nummer aanvraag RDR Attribute of Directe regeling (RDR) ( ->) Formaat : n..13 : 1-4 : uitgevende maatschappij, 5-11 : nummer aanvraag, 12-13 : check-digit. 
( Codification : / / -> )
( Numéro de la demande RDR / Nummer RDR-Anfrage / Number request for "Knock-for-knock" )
KfkOperation | KfkRequestIdentifier | - (RFF 063)
Nummer aanvraag voor offertes Attribute of Aanvraag van offerte ( ->) Bevat een referte. 
( Codification : / / -> )
( Numéro de l'offre / Nummer van die Anfrage für Offerten / Reference of the request for bids )
ActionRequestForBid | BidRequestIdentifier | - (RFF 046)
Nummer afwijkingstoelating Attribute of Contract ( ->) Bevat een referte. 
( Codification : / / -> )
( Numéro de dérogation / Nummer Abweichung / Dispensation number )
Contract | TariffDeviationCertificateIdentifier | - (RFF 032)
Nummer andere polis bij de maatschappij Attribute of Verzekeringsnemer ( ->) Eenduidig nummer, gegeven door de maatschappij, waaronder het verzekeringscontract gekend is.
Formaat en presentatie : dixit Witte Map, aanbeveling nr 22 :
Formaat : altijd precies 12 karakters, uitsluitend letters en cijfers,
Presentatie : op 
( Codification : / / -> )
( Numéro autre police à la compagnie / Nummer andere Police bei Gesellschaft / Other policy number with company )
PolicyHolder | PolicyHolderOtherPolicyIdentifier | - (RFF 006)
Nummer berekeningsnota Attribute of Schatting ( ->) Indicatief voor het document dat een betaling aankondigt ( vb : nummer van de afrekening van de vergoeding ) 
( Codification : / / -> )
( Numéro de la note de calcul / Berechnungsnummer / Assessment number )
Assessment | AssessmentIdentifier | - (RFF 034)
Nummer bijvoegsel Attribute of Bijvoegsel ( ->) Het polisnummer is het eenduidig nummer, gegeven door de maatschappij, waaronder een verzekeringscontract gekend is. Bijvoegsels aan de polis geven aanleiding tot bijvoegselnummers, bij voorkeur numeriek; Null of 0 = oorspronkelijke polis, 1 = 1ste bijvoegsel, 2 ... 
( Codification : / / -> )
( Numéro d'avenant / Nummer Zusatz / Endorsement number )
Amendment | AmendmentIdentifier | - (RFF 002)
Nummer clausule Attribute of Clausule ( ->) Formaat : geen gekende specificaties. 
( Codification : / / -> )
( Numéro de clause / Klausel-Nummer / Clause number )
Clause | ClauseIdentifier | - (RFF 031)
Nummer DATASSUR-fiche Attribute of RSR registratie ( ->) Formaat : an..7 
( Codification : / / -> )
( Numéro de la fiche DATASSUR / Nummer von die DATASSUR-Zettel / Number of the DATASSUR record )
RSRRegistration | RSRRecordIdentifier | - (RFF 062)
Nummer document Attribute of Document ( ->) Nummer van een document dat door een DOC-segment gedefinieerd is.
Formaat : geen informatie beschikbaar
Presentatie : geen informatie beschikbaar 
( Codification : / / -> )
( Numéro du document / Dokumentnummer / Document number )
Document | DocumentIdentifier | - (RFF 009)
Nummer explosietekening Audatex Attribute of Schatting ( ->) Formaat : an..6 
( Codification : / / -> )
( Numéro de l'éclaté Audatex / Nummer van Zerfaserungszeichnung Audatex / Number of Audatex assembly scheme )
Assessment | AudatexAssemblySchemeIdentifier | - (RFF 051)
Nummer fiche A.O. Attribute of Arbeidsongeval ( ->) Formaat : n..7 
( Codification : / / -> )
( Numéro de la fiche A.T. / Nummer von den Zettel A.U. / Number of the L.A. card )
WorkersCompensationClaim | WorkersCompensationInsuranceCardIdentifier | - (RFF 058)
Nummer financiële rekening Attribute of Persoon ( ->) Formaat : n12
Presentatie : 999-9999999-99
SEPA : wijzigingen te bepalen... 
( Codification : / / -> )
( Numéro du compte financier / Kontonummer / Account number )
Party | FinancialAccountIdentifier | - (RFF 020)
Nummer financiële rekening voor domiciliëring Attribute of Verzekeringsnemer - details ( ->) Formaat : n12
Presentatie : 999-9999999-99
SEPA : wijzigingen te bepalen... 
( Codification : / / -> )
( Numéro de compte financier pour domiciliation / Kontonummer für Domizilierung / Account number for domiciled payment )
ContractAsHeld | DomiciliationFinancialAccountIdentifier | - (RFF 028)
Nummer mandaat domiciliëring Attribute of Domiciliëring ( ->) Nummer van een document dat door een DOC-segment gedefinieerd is. SEPA direct Debit - het mandaat heeft een unieke referte. 
( Codification : / / -> )
( Numéro du mandat de domiciliation / Einzugsermächtigungnummer / Direct debit mandate number )
DomicilingDocument | DirectDebitDocumentIdentifier | - (RFF 099)
Nummer motor van het voertuig Attribute of Motor - Aandrijféénheid ( ->) Identificeert de motor aanwezig in het voertuig, in het bijzonder als er meerdere motoren aanwezig zijn. 
( Codification : / / -> )
( Numéro moteur du véhicule / Fahrzeug Motor Nummer / Vehicle engine number )
Engine | InVehicleIdentifier | - (RFF 074)
Nummer opdracht Informex Attribute of Schatting ( ->) Formaat : n..7 
( Codification : / / -> )
( Numéro de la mission Informex / Nummer von dem Auftrag Informex / Number of the Informex mission )
Assessment | InformexMissionIdentifier | - (RFF 049)
Nummer rekening producent Attribute of Tussenpersoon ( ->) Formaat : an..8 Binnen de boekhouding van de maatschappij, de identificatie van de lopende rekening, voorstellende de producent. In de praktijk heeft éénzelfde producent dikwijls meerdere producentenrekeningen bij dezelfde maatschappij. 
( Codification : / / -> )
( Compte producteur, numéro / Broker-Konto-Bezeichner / Broker account identifier )
Intermediary | BrokerAccountIdentifier | - (RFF 038)
Nummer risico in het contract Attribute of Reeds verzekerd object ( ->) Bevat een referte. 
( Codification : / / -> )
( Numéro de risque dans le contrat / Risikonummer im Vertrag / Risk number in contract )
ObjectInsuredPreviously | IntraContractRiskObjectIdentifier | - (RFF 036)
Nummer risico in het contract Attribute of Risico-object ( ->) Bevat een referte. 
( Codification : / / -> )
( Numéro de risque dans le contrat / Risikonummer im Vertrag / Risk number in contract )
ObjectInsured | IntraContractRiskObjectIdentifier | - (RFF 036)
Nummer tarifering maatschappij Attribute of Verzekeraar, details ( ->) Eenduidig nummer, gegeven door de maatschappij, waaronder een tarificatie gekend is.
Bij voorkeur conform de regels van aanbeveling nr 22, alhoewel daar niet expliciet besproken.
Formaat en presentatie : dixit Witte Map, aanbeveling nr 22 : geen s 
( Codification : / / -> )
( Numéro de la tarification compagnie / Nummer der Tarifordnung der Gesellschaft / Company quotation number )
ContractAsInsured | CompanyQuotationIdentifier | - (RFF 004)
Nummer toedracht Attribute of Omstandigheid ( ->) Nummer van de ""toedracht"" op het Europees Aanrijdingsformulier.
Formaat : n..2 
( Codification : / / -> )
( Numéro circonstance / Nummer Umstand / Number circumstance )
Circumstance | CircumstanceIdentifier | - (RFF 044)
Nummerplaat Attribute of Voertuig ( ->) Nummer van de plaat waaronder het voertuig gekend is bij het ministerie van verkeerswezen.
Formaat : an..10
Presentatie : geen informatie beschikbaar, dus zonder meer. 
( Codification : / / -> )
( Numéro plaque d'immatriculation / Nummernschild / Registration plate number )
Vehicle | VehicleRegistrationPlateNumber | - (RFF 010)
NURSE (ZIEKENHUIS) (GEDIPLOMEERD) Coded value in Type beroep ( ->)  
( NURSE-HOPITAL (DIPLOMEE) / Nurse-Hopital(Diplomee) (*) / Nurse-Hopital(Diplomee) (*) )
OccupationType | 210 | OccupationType - (X041 210)
NUTRITIONIST Coded value in Type beroep ( ->)  
( NUTRITIONISTE / Nutritioniste (*) / Nutritioniste (*) )
OccupationType | 1397 | OccupationType - (X041 1397)
NV Coded value in V-nemer-werkgever-juridisch statuut ( ->)  
( SA / AG / JsC )
PolicyHolderEmployerLegalStatusType | 5 | PolicyHolderEmployerLegalStatusType - (A1CS 5)