> Dictionary > Per letter ...
SYNTAX INDEPENDENT COMPONENTS

Implementation Related Components

Dictionary : O...
Name (sorted asc.) Type Definition - (Codelist) - (Translations) Technically XML - (Edifact)
O.F.P. Coded value in Juridisch statuut - afkorting ( ->)  
( O.F.P. / O.F.P. / O.F.P. )
PersonLegalStatusShortType | 45 | PersonLegalStatusShortType - (A134 45)
O.I. Coded value in Juridisch statuut - afkorting ( ->) Kruispuntbank : codes rechtsvormen : 124. 
( I.P. / ÖE / P.I. )
PersonLegalStatusShortType | 08 | PersonLegalStatusShortType - (A134 08)
OBER, KELNERIN (HORECA) Coded value in Type beroep ( ->)  
( SERVEUR(SE) (HORECA) / Serveur(Se)(Horeca) (*) / Serveur(Se)(Horeca) (*) )
OccupationType | 3796 | OccupationType - (X041 3796)
OBERKELNER (HORECA) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CAPORAL (HORECA) / Caporal(Horeca) (*) / Caporal(Horeca) (*) )
OccupationType | 3795 | OccupationType - (X041 3795)
Objectieve Aansprakelijkheid Brand en Ontploffing Entity ( ->) Waarborg ter dekking van de schade toegebracht aan derden door een brand of een ontploffing in inrichtingen die gewoonlijk voor het publiek toegankelijk zijn. Deze inrichtingen zijn door de wet van 30 juli 1979 verplicht een BA verzekering te onderschrijven. 
( Responsabilité Objective Incendie et Explosion / Objektive Haftung Brand und Explosion / Objective liability Fire and Explosion )
| ObjectiveLiabilityFireExplosionGuarantee | - ( 450)
Objectieve aansprakelijkheid en van onroerende goederen Entity ( ->) (in het Engels:) Think of the edi-domain 08 : Objective liability and as of real-estate 
( Responsabilité Objective et immeuble / Gefährdungs- und Gebäudehaftung / Objective Liability and as of real-estate )
| ObjectiveLiabilityInsuranceContract | - ( )
Objectieve aansprakelijkheid en van onroerende goederen Coded value in IBP Product Domain Code ( ->) Objectieve aansprakelijkheid bij brand en ontploffing. 
( Responsabilité Objective et immeuble / Gefährdungs- und Gebäudehaftung / Objective liability and as of real-estate )
IBPProductDomainType | X916-08 | IBPProductDomainType - (IBP3 X916-08)
Objectieve aansprakelijkheid en van onroerende goederen Coded value in Domein (Verzekeringen) ( ->) Objectieve aansprakelijkheid bij brand en ontploffing. 
( Responsabilité Objective et immeuble / Gefährdungs- und Gebäudehaftung / Objective liability and as of real-estate )
DomainType | 08 | DomainType - (X916 08)
Objectieve Aansprakelijkheid van uitbaters (wet 30/7/1979) Coded value in Polistype ( ->) Als polistype voorbehouden aan de polissen die enkel de objectieve aansprakelijkheid voor brand en ontploffing dekken, conform de Innovation-Wet. Geviseerd worden de risico’s die op beperkende wijze in de desbetreffende wet opgesomd staan en het voorwerp  
( Responsabilité objective d'exploitants (loi du 30/7/1979) / Objektive Haftung der Betreiber (Gesetz vom 30.07.1979) / Impartial Liability as of the Operator (law 30/7/1979) )
ContractPolicyType | 480 | ContractPolicyType - (A502 480)
Object-rol Entity ( ->) De rol die een object in een bepaalde context speelt. De voornaamste rollen zijn deze van verzekerd object, beschadigd object, subobject. 
( Rôle de l'objet / Objekt-Rolle / Object role )
| InsuranceObjectRole | - ( )
Obligatoir Coded value in Type herverzekering ( ->)  
( Obligatoire / Vorgeschrieben / Mandatory )
ContractReinsuranceType | 3 | ContractReinsuranceType - (A080 3)
Occasioneel gebruik door partner Attribute of Privaat gemotoriseerd wegvoertuig ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : Occasioneel gebruik door partner / 5V5Y / -> )
( Conduite occasionnelle par partenaire / Partner fährt gelegentlich / Partner occasionally drives )
PrivateMotorisedRoadVehicle | OccasionalDrivingIndicator | VehiclePartnerOccasionallyDrivesIndicator - (BIN 5V5Y)
Occasionele bestuurder Coded value in Type bestuurder bij antecedent ( ->)  
( Conducteur occasionnel / Gelegentliche Treiber / Occasional driver )
AntecedentDriverType | 03 | AntecedentDriverType - (D264 03)
OCEANOGRAAF Coded value in Type beroep ( ->)  
( OCEANOGRAPHE / Oceanographe (*) / Oceanographe (*) )
OccupationType | 579 | OccupationType - (X041 579)
OCEANOLOOG Coded value in Type beroep ( ->)  
( HYDROLOGUE, HYDROLOGISTE / Hydrologue,Hydrologiste (*) / Hydrologue,Hydrologiste (*) )
OccupationType | 122 | OccupationType - (X041 122)
OCMW Coded value in Juridisch statuut - afkorting ( ->)  
( CPAS / ÖSHZ / PCSW )
PersonLegalStatusShortType | 58 | PersonLegalStatusShortType - (A134 58)
OCMW Coded value in Juridisch statuut - afkorting ( ->)  
( CPAS / ÖSHZ / PCSW )
PersonLegalStatusShortType | 83 | PersonLegalStatusShortType - (A134 83)
Oeganda Coded value in Landcode ( ->)  
( Ouganda / Uganda / Uganda )
CountryType | EAU | CountryType - (519B EAU)
oeganda Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( ouganda / Uganda / Uganda )
VictimFATNationalityType | 323 | VictimFATNationalityType - (CL2B 323)
Oegandese Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( ougandaise / ugandische / Ugandese )
NationalityType | EAU | NationalityType - (A121 EAU)
Oekraïne Coded value in Landcode ( ->)  
( Ukraine / Ukraine / Ukraine )
CountryType | UA | CountryType - (519B UA)
Oekraïnse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( ukrainienne / ukrainische / Ukrainian )
NationalityType | UA | NationalityType - (A121 UA)
Oekraïnse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( ukrainienne / ukrainische / Ukrainian )
NationalityType | UKR | NationalityType - (A121 UKR)
OESTERKAPPER Coded value in Type beroep ( ->)  
( DETROQUEUR D'HUITRES / DetroqueurD'Huitres (*) / DetroqueurD'Huitres (*) )
OccupationType | 1285 | OccupationType - (X041 1285)
OESTERKWEKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( OSTREICULTEUR / Ostreiculteur (*) / Ostreiculteur (*) )
OccupationType | 1283 | OccupationType - (X041 1283)
OESTERSORTEERDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( TRIEUR D'HUITRES / TrieurD'Huitres (*) / TrieurD'Huitres (*) )
OccupationType | 1286 | OccupationType - (X041 1286)
Oezbeekse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( ouzbek / usbekische / Uzbekistanese )
NationalityType | UZ | NationalityType - (A121 UZ)
Oezbekistan Coded value in Landcode ( ->)  
( Ouzbékistan / Usbekistan / Uzbekistan )
CountryType | UZ | CountryType - (519B UZ)
Offerte Entity ( ->) Identificeert een actie. Een bieding, door een opkoper van wrakken. In de context van het schadebeheer (auto). 
( Offre / Angebot / Bid )
| ActionBidOrOffer | - ( 003)
Offerte - eindversie Entity ( ->) Identificeert een document, of beter nog, de rol die dat document speelt binnen de context waar het opgegeven wordt. 
( Offre définitive / Angebot - Endversion / Offer - final version )
| OfferFinal | - ( 044)
Offerte gedeclasseerd Attribute of Offerte ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : Offerte verlopen / C4BC / -> )
( Offre déclassé / Angebot abgelehnt / Bid is disqualified )
ActionBidOrOffer | BidDisqualifiedIndicator | BidDisqualifiedIndicator - (BIN C4BC)
OFFICE MAN Coded value in Type beroep ( ->)  
( OFFICE MAN / OfficeMan (*) / OfficeMan (*) )
OccupationType | 878 | OccupationType - (X041 878)
OFFICIAL (SPORTWEDSTRIJDEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( OFFICIEL D'ORGANISATION SPORTIVE / OfficielD'OrganisationSportive (*) / OfficielD'OrganisationSportive (*) )
OccupationType | 3917 | OccupationType - (X041 3917)
Officieel Adres Entity ( ->) Gestructureerde beschrijving door middel van straat, huisnummer, ... van de plaats waaronder een betrokkene in het bevolkingsregister of het handelsregister ingeschreven is (= het officiële adres). 
( Adresse officielle / Offizielle Adresse / Official address )
| OfficialAddress | - ( 002)
Officiële familienaam Attribute of Persoon (fysiek) ( ->) Naam onder dewelke een natuurlijk persoon in het bevolkingsregister is ingeschreven of een rechtspersoon in het handelsregister is ingeschreven. 
( Codification : / / -> )
( Nom de famille officiel / Offizielle Bezeichnung / Official familyname )
PhysicalPerson | FamilyName | - (NME 001)
Officiële naam Attribute of Wettelijk persoon ( ->) Naam onder dewelke een natuurlijk persoon in het bevolkingsregister is ingeschreven of een rechtspersoon in het handelsregister is ingeschreven. 
( Codification : / / -> )
( Nom officiel / Offizielle Bezeichnung / Official name )
LegalPerson | LegalPersonName | - (NME 001)
Officiële naam Attribute of Verbonden partij ( ->) Naam onder dewelke een natuurlijk persoon in het bevolkingsregister is ingeschreven of een rechtspersoon in het handelsregister is ingeschreven. 
( Codification : / / -> )
( Nom officiel / Offizielle Bezeichnung / Official name )
RelatedParty | RelatedPartyName | - (NME 001)
Officiële naam Attribute of Groepering ( ->) Naam onder dewelke een natuurlijk persoon in het bevolkingsregister is ingeschreven of een rechtspersoon in het handelsregister is ingeschreven. 
( Codification : / / -> )
( Nom officiel / Offizielle Bezeichnung / Official name )
Group | GroupName | - (NME 001)
Officiële tweede voornaam Attribute of Persoon (fysiek) ( ->) Naam onder dewelke een natuurlijk persoon in het bevolkingsregister is ingeschreven of een rechtspersoon in het handelsregister is ingeschreven. 
( Codification : / / -> )
( Deuxième prénom officiel / Offizielle Bezeichnung / Official second givenname )
PhysicalPerson | SecondGivenName | - (NME 001)
Officiële voornaam Attribute of Persoon (fysiek) ( ->) Naam onder dewelke een natuurlijk persoon in het bevolkingsregister is ingeschreven of een rechtspersoon in het handelsregister is ingeschreven. 
( Codification : / / -> )
( Prénom officiel / Offizielle Bezeichnung / Official givenname )
PhysicalPerson | FirstGivenName | - (NME 001)
OFFICIER (ZEEVAART) Coded value in Type beroep ( ->)  
( OFFICIER (NAVIGATION MARITIME) / Officier(NavigationMaritime) (*) / Officier(NavigationMaritime) (*) )
OccupationType | 1486 | OccupationType - (X041 1486)
OFFICIER N.E.V. (STRIJDMACHT) Coded value in Type beroep ( ->)  
( OFFICIER N.C.A. (FORCES ARMEES) / OfficierN.C.A.(ForcesArmees) (*) / OfficierN.C.A.(ForcesArmees) (*) )
OccupationType | 3963 | OccupationType - (X041 3963)
OFFICIER WERKTUIGKUNDIGE (ZEEVAART) Coded value in Type beroep ( ->)  
( OFFICIER MECANICIEN (NAVIGATION MARITIME) / OfficierMecanicien(NavigationMaritime) (*) / OfficierMecanicien(NavigationMaritime) (*) )
OccupationType | 1493 | OccupationType - (X041 1493)
officieren (beroeps) Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( officiers de carriere / Offiziere (Professional) / officers (Professional) )
InsuredOccupationType | A0100 | InsuredOccupationType - (2111 A0100)
OGM-tekst Attribute of Rekeninguittreksel ( ->) Tekst van de Overschrijving met Gestructureerde Mededeling zoals door de Belgische Vereniging van Banken is voorgeschreven. / Een gestructureerde mededeling of OGM is een combinatie van drie groepen van drie, vier en vijf cijfers gescheiden door een schuine streep, zoals: +++090/9337/55493+++. 
( Codification : / / -> )
( Texte VCS / Strukturierte Referenz der Zahlung / Structured payment reference )
CurrentAccountStatement | CurrentAccountStructuredPaymentReferenceText | - (FTX 034)
OGM-tekst Attribute of Kwijting ( ->) Tekst van de Overschrijving met Gestructureerde Mededeling zoals door de Belgische Vereniging van Banken is voorgeschreven. 
( Codification : / / -> )
( Texte VCS / Strukturierte Referenz der Zahlung / Structured payment reference )
PremiumNotification | NotificationStructuredPaymentReferenceText | - (FTX 034)
OK voor informatica Coded value in Terugmeldingscode ( ->)  
( OK au point de vue informatique / OK für EDV / OK for computer )
ApplicationReturnType | B | ApplicationReturnType - (D010 B)
OK voor informatica en verzekeringstechnisch aanvaard Coded value in Terugmeldingscode ( ->)  
( OK au pdv informatique et accepté au pdv assurance / OK für EDV und versicherungstechnisch angenommen / OK for computer and accepted by insurance )
ApplicationReturnType | A | ApplicationReturnType - (D010 A)
Olie- en margarinefabrieken Coded value in Paritair comité ( ->)  
( Huileries et margarineries / 118.13.00 (*) / Oil and margarine plants )
JointCommitteeType | 1181300 | JointCommitteeType - (A139 1181300)
OLIEFILTREERDER (NIET-EETBARE PRODUKTEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( FILTREUR (HUILES NON ALIMENTAIRES) (CONDUCTEUR DE) / Filtreur(HuilesNonAlimentaires)(ConducteurDe) (*) / Filtreur(HuilesNonAlimentaires)(ConducteurDe) (*) )
OccupationType | 3267 | OccupationType - (X041 3267)
OLIER (ONDERHOUD) N.E.V. Coded value in Type beroep ( ->)  
( HUILEUR (ENTRETIEN) N.C.A. / Huileur(Entretien)N.C.A. (*) / Huileur(Entretien)N.C.A. (*) )
OccupationType | 3701 | OccupationType - (X041 3701)
OLIER (PAPIER) Coded value in Type beroep ( ->)  
( HUILEUR (PAPIER) / Huileur(Papier) (*) / Huileur(Papier) (*) )
OccupationType | 3347 | OccupationType - (X041 3347)
oliers en smeerders van stationaire m Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( huileurs et graisseurs de machines, v / Oliërs und Graissiers von Stationärmaschinen / oliers and graissiers of stationary machines )
InsuredOccupationType | 89800 | InsuredOccupationType - (2111 89800)
OLIESLAGER (VOEDING) Coded value in Type beroep ( ->)  
( HUILIER (ALIMENTAIRE) / Huilier(Alimentaire) (*) / Huilier(Alimentaire) (*) )
OccupationType | 3027 | OccupationType - (X041 3027)
Omaanse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( omanais / omanische / Omanese )
NationalityType | OM | NationalityType - (A121 OM)
Oman Coded value in Landcode ( ->)  
( Oman / Oman / Oman )
CountryType | OM | CountryType - (519B OM)
Omgevingsdetectie Coded value in Type bescherming en voorkoming (Diefstal) ( ->) Electronisch systeem dat de aanwezigheid buiten een gebouw, maar binnen de ruimte van de eigendom registreert. 
( Détection périphérique / Peripherischer Schutz / Perimeter detection )
BuildingAlarmRecognitionType | 13 | BuildingAlarmRecognitionType - (3462 13)
Omheiningen Coded value in Type bescherming en voorkoming (Diefstal) ( ->) Mechanische hindernis die de ruimte van een eigendom afsluit. 
( Clôtures / Zäune / Fences )
BuildingAlarmRecognitionType | 14 | BuildingAlarmRecognitionType - (3462 14)
OMHULLER (SIGAREN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( COUVREUR (CIGARILLOS) / Couvreur(Cigarillos) (*) / Couvreur(Cigarillos) (*) )
OccupationType | 3402 | OccupationType - (X041 3402)
OMHULLER (SIGARILLOS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ENROBEUR (CIGARES) / Enrobeur(Cigares) (*) / Enrobeur(Cigares) (*) )
OccupationType | 3401 | OccupationType - (X041 3401)
OMKEERDER VAN DE POPPEN (SIGAREN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( PRESSEUR (CIGARES) / Presseur(Cigares) (*) / Presseur(Cigares) (*) )
OccupationType | 3411 | OccupationType - (X041 3411)
OMLEGGER (MIJNEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MONTEUR DE VEINE (MINES) / MonteurDeVeine(Mines) (*) / MonteurDeVeine(Mines) (*) )
OccupationType | 1692 | OccupationType - (X041 1692)
Omnium Voertuig Entity ( ->) Waarborg - De verliezen komende van de schade aan het verzekerde voertuig. (Te gebruiken indien het niet de klassieke Totale of Gedeeltelijke Omnium betreft.) 
( Omnium véhicule / Motor-Vollkasko-Versicherung / Motor Comprehensive insurance )
| MotorComprehensiveGuarantee | - ( 560)
OMROEPER (RADIO - TV) Coded value in Type beroep ( ->)  
( SPEAKER (RADIO-TV) / Speaker(Radio-Tv) (*) / Speaker(Radio-Tv) (*) )
OccupationType | 498 | OccupationType - (X041 498)
OMROLLER (PAPIER) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ENROULEUR (PAPIER) / Enrouleur(Papier) (*) / Enrouleur(Papier) (*) )
OccupationType | 3334 | OccupationType - (X041 3334)
OMROLLER VAN DE POPPEN (SIGAREN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CAPEUR (CIGARES) / Capeur(Cigares) (*) / Capeur(Cigares) (*) )
OccupationType | 3403 | OccupationType - (X041 3403)
Omschrijving waarde uitbreiding Attribute of Reeds verzekerd object ( ->) Bevat niet gestructureerde informatie. 
( Codification : / / -> )
( Description valeur extension / Beschreibung der Werterweiterung / Extension value description )
ObjectInsuredPreviously | ValueExtensionText | - (FTX 009)
OMSLAGENPLAKKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( COLLEUR D'ENVELOPPES / ColleurD'Enveloppes (*) / ColleurD'Enveloppes (*) )
OccupationType | 3366 | OccupationType - (X041 3366)
Omstandigheden los van de activiteit Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Circonstances étrangères à l'éxécution d'une activité / Umstände - unabhängig von der Aktivität / Circumstances independent of the activity )
ClaimCircumstanceType | 438 | ClaimCircumstanceType - (C221 438)
Omstandigheden van het ongeval Attribute of Incident ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Omstandigheden van het ongeval / C221 / -> )
( Circonstance du sinistre / Umstände des Schadensfalls / Claim circumstances )
Incident | IncidentCircumstanceCode | ClaimCircumstanceType - (ATT C221)
Omstandigheid Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Circonstance / Umstand / Circumstance )
| Circumstance | - ( )
OMVOUWER (DRAADTREKKERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CORONNEUR (TREFILERIE) / Coronneur(Trefilerie) (*) / Coronneur(Trefilerie) (*) )
OccupationType | 2289 | OccupationType - (X041 2289)
OMWERKER (STENEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( EPINCEUR (PAVES) / Epinceur(Paves) (*) / Epinceur(Paves) (*) )
OccupationType | 2768 | OccupationType - (X041 2768)
OMWERKER (STRAATSTENEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( BORDURIER (PIERRE DE TAILLE) / Bordurier(PierreDeTaille) (*) / Bordurier(PierreDeTaille) (*) )
OccupationType | 2767 | OccupationType - (X041 2767)
OMWIKKELAAR Coded value in Type beroep ( ->)  
( RUBANNEUR / Rubanneur (*) / Rubanneur (*) )
OccupationType | 2584 | OccupationType - (X041 2584)
OMWINDER MET DE MACHINE Coded value in Type beroep ( ->)  
( GUIPEUR AU METIER MECANIQUE / GuipeurAuMetierMecanique (*) / GuipeurAuMetierMecanique (*) )
OccupationType | 1939 | OccupationType - (X041 1939)
ON/OFF Controle Coded value in Type bescherming en voorkoming (Diefstal) ( ->) Automatsche controle op het scherpstellen van het electronische systeem, volgens vaste tijdstippen. 
( Contrôle ON/OFF / ON/OFF-Kontrolle / ON/OFF control )
BuildingAlarmRecognitionType | 16 | BuildingAlarmRecognitionType - (3462 16)
Onbekend Coded value in Code sleeping ( ->)  
( Inconnu / Unbekannt / Unknown )
EventVehicleTowedType | ? | EventVehicleTowedType - (CP60 ?)
Onbekend Coded value in V-nemer- domicil.- geslacht ( ->)  
( Inconnu / Unbekannt / Unknown )
PolicyHolderDomicileGenderType | 0 | PolicyHolderDomicileGenderType - (A18A 0)
onbekend Coded value in verzekerde - burgelijke staat ( ->)  
( inconnu / Unbekannt / Unknown )
CivilStatusOfInsuredType | 0 | CivilStatusOfInsuredType - (A223 0)
Onbekend Coded value in Burgerlijke staat ( ->)  
( Inconnu / Unbekannt / Unknown )
CivilStatusType | 0 | CivilStatusType - (A123 0)
Onbekend Coded value in Geslacht ( ->)  
( Inconnu / Unbekannt / Unknown )
PersonGenderType | 0 | PersonGenderType - (A124 0)
Onbekend Coded value in Hoofdvervoermiddel ( ->)  
( Inconnu / Unbekannt / Unknown )
PersonTransportMeansMainType | 10 | PersonTransportMeansMainType - (A146 10)
Onbekend Coded value in Taal ( ->)  
( Inconnu / Unbekannt / Not known )
LanguageType | 13 | LanguageType - (A10C 13)
Onbekend Coded value in Marktsegment van het voertuig ( ->)  
( Inconnu / Fremd / Unknown )
VehicleMarketSegmentType | 19 | VehicleMarketSegmentType - (563E 19)
onbekend Coded value in getuige 1 - voordeel of nadeel ? ( ->)  
( inconnu / Unbekannt / Unknown )
Witness1InFavorType | 3 | Witness1InFavorType - (CT1Z 3)
Onbekend Coded value in Type hybride ( ->)  
( Inconnu / Unbekannt / Unknown )
VehicleEngineHybridType | 00 | VehicleEngineHybridType - (561E 00)
onbekende Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( inconnue / unbekannt / unknown )
NationalityType | XX | NationalityType - (A121 XX)
Onbepaald Coded value in Hoedanigheid van de tegenpartij ( ->)  
( Indéterminé / Unbestimmt / Undetermined )
PartyAdversaryQualityType | 00 | PartyAdversaryQualityType - (C114 00)
Onbepaald Coded value in Constructietype ( ->)  
( Non déterminé / Unbestimmt / Not identified )
ConstructionType | 4 | ConstructionType - (3V12 4)
onbepaald Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( indetermine / Unbestimmt / Undetermined )
VictimFATNationalityType | 711 | VictimFATNationalityType - (CL2B 711)
Onbeperkt Coded value in Territoriale begrenzing voor het gebruik van het voertuig ( ->)  
( Illimité / Unbegrenzt / Unlimited )
CoverTerritorialLimitVehicleUsageType | 4 | CoverTerritorialLimitVehicleUsageType - (5270 4)
Onbeperkt Coded value in Beperking elektriciteitsrisico ( ->)  
( Ilimité / Unbegrenzt / Unlimited )
CoverRiskElectricityRestrictedType | 0 | CoverRiskElectricityRestrictedType - (3433 0)
Onbeperkt gebruik Coded value in Gebruik van het voertuig ( ->)  
( Usage illimité / Unbeschränkter Gebrauch / Unlimited use )
VehicleUsageType | 11 | VehicleUsageType - (5200 11)
Onbeschikbaarheid hulpverlener Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Indisponibilité tiers aidant / Nichtverfügbarkeit Retter / Unavailability rescuer )
ClaimCircumstanceType | 953 | ClaimCircumstanceType - (C221 953)
Onbeschikbaarheid van de verblijfplaats Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Indisponibilité du lieu de séjour / Nichtverfügbarkeit des Aufenthaltsorts / Unavailability of the place of stay )
ClaimCircumstanceType | 952 | ClaimCircumstanceType - (C221 952)
Onbetaalden meer dan refertecommissie Coded value in Type aanvraag onbetaalden ( ->)  
( Impayés plusque commission de référence / Unbezahlte Beträge uber Referenzprovision / Unpaid above reference commission )
MessageRequestPaymentsUnsettledType | 3 | MessageRequestPaymentsUnsettledType - (EW20 3)
Onbetaalden meer dan refertecommissie minder dan refertedatum Coded value in Type aanvraag onbetaalden ( ->)  
( Impayés plusque commission de référence moins que date de référence / Unbezahlte Beträge uber Referenzprovision unter Referenzdatum / Unpaid above reference commission below reference date )
MessageRequestPaymentsUnsettledType | 4 | MessageRequestPaymentsUnsettledType - (EW20 4)
Onbetaalden minder dan refertedatum Coded value in Type aanvraag onbetaalden ( ->)  
( Impayés moins que date de référence / Unbezahlte Beträge unter Referenzprovision / Unpaid below reference date )
MessageRequestPaymentsUnsettledType | 2 | MessageRequestPaymentsUnsettledType - (EW20 2)
Onder individueel toezicht Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Sous garde personnelle / Unter individuelle Betreuung / Under individual supervision )
ClaimCircumstanceType | 449 | ClaimCircumstanceType - (C221 449)
Onderagent Entity ( ->) Betrokkene is agent met onderagenten. Dit is dan één van deze onderagenten. 
( Sous-agent / Untervertreter / Sub-agent )
| SubagentOf | - ( 212)
Onderagent Coded value in Inningswijze tegenover klant ( ->) De onderagent van het contract zal de (door de agent gedrukte) kwijting bij de klant aanbieden. 
( Sous-agent / Unter Agent / Sub-agent )
PremiumNotificationCollectionClientType | 6 | PremiumNotificationCollectionClientType - (A60B 6)
ONDERBUREAUCHEF (OPENBARE DIENST) Coded value in Type beroep ( ->)  
( SOUS-CHEF DE BUREAU (SERVICE PUBLIC) / Sous-ChefDeBureau(ServicePublic) (*) / Sous-ChefDeBureau(ServicePublic) (*) )
OccupationType | 775 | OccupationType - (X041 775)
ONDERBUREAUCHEF (PRIVE SECTOR) Coded value in Type beroep ( ->)  
( SOUS-CHEF DE BUREAU (SECTEUR PRIVE) / Sous-ChefDeBureau(SecteurPrive) (*) / Sous-ChefDeBureau(SecteurPrive) (*) )
OccupationType | 703 | OccupationType - (X041 703)
ONDERDIRECTEUR (HANDEL) Coded value in Type beroep ( ->)  
( SOUS-DIRECTEUR (COMMERCE) / Sous-Directeur(Commerce) (*) / Sous-Directeur(Commerce) (*) )
OccupationType | 687 | OccupationType - (X041 687)
ONDER-DIRECTEUR (IN DIENSTVERBAND) (PRIVE) Coded value in Type beroep ( ->)  
( SOUS-DIRECTEUR LIE PAR UN CONTRAT (PRIVE) / Sous-DirecteurLieParUnContrat(Prive) (*) / Sous-DirecteurLieParUnContrat(Prive) (*) )
OccupationType | 671 | OccupationType - (X041 671)
ONDERDIRECTEUR (OPENBARE DIENST) Coded value in Type beroep ( ->)  
( SOUS-DIRECTEUR (SERVICE PUBLIC) / Sous-Directeur(ServicePublic) (*) / Sous-Directeur(ServicePublic) (*) )
OccupationType | 757 | OccupationType - (X041 757)
Onderhoud Coded value in Voorzorgsmaatregelen (tegen ongeval) ( ->)  
( Entretien / Wartung / Maintenance )
PreventionMeasureType | 32 | PreventionMeasureType - (CQ94 32)
Onderhoud Coded value in Preventie - preventieve maatregelen - ko ( ->)  
( Entretien / Wartung / Maintenance )
PreventionMeasureType2 | 32 | PreventionMeasureType2 - (CQ95 32)
Onderhoudsgebrek Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Défaut d'entretien / Wartungsmangel / Defective maintenance )
ClaimCircumstanceType | 318 | ClaimCircumstanceType - (C221 318)
ONDERHOUDSMEKANIEKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( MECANICIEN D'ENTRETIEN / MecanicienD'Entretien (*) / MecanicienD'Entretien (*) )
OccupationType | 2521 | OccupationType - (X041 2521)
ONDERHOUDSWERKMAN (BURELEN) N.E.V. Coded value in Type beroep ( ->)  
( OUVRIER D'ENTRETIEN N.C.A. / OuvrierD'EntretienN.C.A. (*) / OuvrierD'EntretienN.C.A. (*) )
OccupationType | 3692 | OccupationType - (X041 3692)
ONDERHOUDSWERKMAN (CENTRALE VERWARMING) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CHAUFFAGISTE D'ENTRETIEN / ChauffagisteD'Entretien (*) / ChauffagisteD'Entretien (*) )
OccupationType | 2469 | OccupationType - (X041 2469)
ONDERHOUDSWERKMAN (MIJNEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( OUVRIER D'ENTRETIEN (MINES) / OuvrierD'Entretien(Mines) (*) / OuvrierD'Entretien(Mines) (*) )
OccupationType | 1701 | OccupationType - (X041 1701)
Onderhuurder Coded value in Hoedanigheid van de verzekeringsnemer ( ->) De verzekeringnemer huurt het goed in zijn geheel, echter niet van de eigenaar, maar van de huurder van een eventueel groter geheel. 
( Sous-locataire / Untermieter / Subtenant )
PolicyHolderCategoryType | 08 | PolicyHolderCategoryType - (3110 08)
Onderhuurder tegen huurder Coded value in Type verhaalafstand ( ->)  
( Sous-locataire contre locataire / Untermieter gegen Mieter / Subtenant versus tenant )
RecourseDroppedType | 5 | RecourseDroppedType - (M03J 5)
Onderhuurder tegen huurder en zijn klanten Coded value in Type verhaalafstand ( ->)  
( Sous-locataire contre locataire et ses clients / Untermieter gegen Mieter und dessen Kunden / Subtenant versus tenant and clients )
RecourseDroppedType | 9 | RecourseDroppedType - (M03J 9)
Onderkant Coded value in Raakpunten - derde ( ->)  
( Soubassement / Unten / Bottom )
EventAccidentReportCollisionContactsThirdType | 0 | EventAccidentReportCollisionContactsThirdType - (CPC0 0)
Onderkant Coded value in Raakpunten - expertise ( ->)  
( Soubassement / Unten / Bottom )
AssessmentContactPointsType | 0 | AssessmentContactPointsType - (CPC2 0)
Onderkant Coded value in Raakpunten - schadelijder ( ->)  
( Soubassement / Unten / Bottom )
EventAccidentReportCollisionContactsOwnType | 0 | EventAccidentReportCollisionContactsOwnType - (CP30 0)
Onderlinge verzekeringsmaatschappij Coded value in Juridisch statuut ( ->) Kruispuntbank : codes rechtsvormen : 021. 
( Société d'assurance mutuelle / Privatrechtliche Versich.gesellschaft auf Gegenseitigkeit / Mutual Insurer )
PersonLegalStatusType | 49 | PersonLegalStatusType - (A130 49)
Onderlinge verzekeringsmaatschappij (Publiek recht) Coded value in Juridisch statuut ( ->) Kruispuntbank : codes rechtsvormen : 121. 
( Société d'assurance mutuelle (de droit public) / Öffentlich-rechtliche Versicherungsgesell. auf Gegenseitigk. / Mutual assurance society (public law) )
PersonLegalStatusType | 57 | PersonLegalStatusType - (A130 57)
ONDER-LUITENANT (STRIJDMACHT) Coded value in Type beroep ( ->)  
( SOUS-LIEUTENANT (FORCES ARMEES) / Sous-Lieutenant(ForcesArmees) (*) / Sous-Lieutenant(ForcesArmees) (*) )
OccupationType | 3951 | OccupationType - (X041 3951)
ONDERNEMER (NIET IN DIENSTVERBAND) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ENTREPRENEUR NON LIE PAR CONTRAT / EntrepreneurNonLieParContrat (*) / EntrepreneurNonLieParContrat (*) )
OccupationType | 637 | OccupationType - (X041 637)
ONDERNEMER AFBRAAKWERKEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( ENTREPRENEUR DE DEMOLITIONS / EntrepreneurDeDemolitions (*) / EntrepreneurDeDemolitions (*) )
OccupationType | 630 | OccupationType - (X041 630)
ONDERNEMER GEBOUWEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( ENTREPRENEUR EN BATIMENT / EntrepreneurEnBatiment (*) / EntrepreneurEnBatiment (*) )
OccupationType | 628 | OccupationType - (X041 628)
ONDERNEMER METAALCONSTRUCTIES Coded value in Type beroep ( ->)  
( ENTREPRENEUR EN FABRICATIONS METALLIQUES / EntrepreneurEnFabricationsMetalliques (*) / EntrepreneurEnFabricationsMetalliques (*) )
OccupationType | 626 | OccupationType - (X041 626)
ONDERNEMER OPENBARE WERKEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( ENTREPRENEUR EN TRAVAUX PUBLICS / EntrepreneurEnTravauxPublics (*) / EntrepreneurEnTravauxPublics (*) )
OccupationType | 629 | OccupationType - (X041 629)
ONDERNEMER PUBLICITEIT Coded value in Type beroep ( ->)  
( ENTREPRENEUR DE PUBLICITE / EntrepreneurDePublicite (*) / EntrepreneurDePublicite (*) )
OccupationType | 635 | OccupationType - (X041 635)
ONDERNEMER PULVERISATIE (STUIFSPROEIER) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ENTREPRENEUR DE PULVERISATION / EntrepreneurDePulverisation (*) / EntrepreneurDePulverisation (*) )
OccupationType | 1186 | OccupationType - (X041 1186)
ONDERNEMER SCHOONMAAKDIENST Coded value in Type beroep ( ->)  
( ENTREPRENEUR DE NETTOYAGE / EntrepreneurDeNettoyage (*) / EntrepreneurDeNettoyage (*) )
OccupationType | 636 | OccupationType - (X041 636)
ONDERNEMER TAKELDIENST Coded value in Type beroep ( ->)  
( ENTREPRENEUR DE DEPANNAGE / EntrepreneurDeDepannage (*) / EntrepreneurDeDepannage (*) )
OccupationType | 633 | OccupationType - (X041 633)
ONDERNEMER TRANSPORT Coded value in Type beroep ( ->)  
( ENTREPRENEUR DE TRANSPORTS / EntrepreneurDeTransports (*) / EntrepreneurDeTransports (*) )
OccupationType | 634 | OccupationType - (X041 634)
ONDERNEMER VERHURING LANDBOUWMATERIAAL Coded value in Type beroep ( ->)  
( ENTREPRENEUR DE LOCATION DE MATERIEL AGRICOLE / EntrepreneurDeLocationDeMaterielAgricole (*) / EntrepreneurDeLocationDeMaterielAgricole (*) )
OccupationType | 1187 | OccupationType - (X041 1187)
ONDERNEMER VERVOER BINNENSCHEEPVAART Coded value in Type beroep ( ->)  
( ENTREPRENEUR DE BATELAGE / EntrepreneurDeBatelage (*) / EntrepreneurDeBatelage (*) )
OccupationType | 631 | OccupationType - (X041 631)
ONDERNEMER VRACHTWAGENVERVOER Coded value in Type beroep ( ->)  
( ENTREPRENEUR DE CAMIONNAGE / EntrepreneurDeCamionnage (*) / EntrepreneurDeCamionnage (*) )
OccupationType | 632 | OccupationType - (X041 632)
ondernemers van activit. ten behoeve Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( entrepreneurs d'activites connexes a / Unternehmer Tätigkeit für / entrepreneurs of activity for ... )
InsuredOccupationType | 41900 | InsuredOccupationType - (2111 41900)
Onderneming Coded value in Sender type, coded ( ->)  
( Entreprise / Company (*) / Company )
MessageSenderOrDestineeType | 8 | MessageSenderOrDestineeType - (X927,X928 8)
Onderneming onder buitenlands statuut Coded value in Juridisch statuut ( ->) Elke onderneming onder buitenlandse rechtsvorm is in te geven met dit statuut. Gebruik niet het eventuele er op lijkende belgische statuut. / Kruispuntbank : codes rechtsvormen : 030. 
( Société sous statut étranger / Unternehmen aus ausländischen Satzung / Company under foreign statute )
PersonLegalStatusType | 97 | PersonLegalStatusType - (A130 97)
Ondernemingen Coded value in Type cliënteel ( ->) In principe de grotere ondernemingen, de KMO zit onder een ander label. 
( Entreprises / Unternehmen / Companies )
IntermediaryClienteleType | 2 | IntermediaryClienteleType - (A506 2)
Ondernemingen van afhandeling op luchthavens Coded value in Paritair comité ( ->)  
( Entreprises d'assistance dans les aéroports / 140.08.00 (*) / Airport dispatching firms )
JointCommitteeType | 1400800 | JointCommitteeType - (A139 1400800)
Ondernemingen van gesmolten kaas Coded value in Paritair comité ( ->)  
( Entreprises de fromage fondu / 118.12.03 (*) / Molten cheese industry )
JointCommitteeType | 1181203 | JointCommitteeType - (A139 1181203)
Ondernemingen van goederenbehandeling voor rekening van derden Coded value in Paritair comité ( ->)  
( Entreprises de manutention pour compte de tiers / 140.09.00 (*) / Goods storage and handling on behalf of others )
JointCommitteeType | 1400900 | JointCommitteeType - (A139 1400900)
Ondernemingen van taxi's Coded value in Paritair comité ( ->)  
( Entreprises de taxis / 140.06.00 (*) / Taxi firms )
JointCommitteeType | 1400600 | JointCommitteeType - (A139 1400600)
Ondernemingen voor besproeiingen in het tuinbouwbedrijf Coded value in Paritair comité ( ->)  
( Entreprises de pulvérisation dans l'horticulture / 145.08.00 (*) / Horticulture and crop dusting )
JointCommitteeType | 1450800 | JointCommitteeType - (A139 1450800)
Ondernemingen voor het inplanten en onderhouden van parken en tuinen Coded value in Paritair comité ( ->)  
( Entreprises d'implantation et d'entretien de parcs et jardins / 145.04.00 (*) / Landscaping, gardening and maintenance of parks and gardens )
JointCommitteeType | 1450400 | JointCommitteeType - (A139 1450400)
Ondernemingen welke bruggen en metalen gebinten monteren Coded value in Paritair comité ( ->)  
( Entreprises de montage des ponts et charpentes métalliques / 111.03.00 (*) / Joint Committee for the assembly of bridges and metallic structures )
JointCommitteeType | 1110300 | JointCommitteeType - (A139 1110300)
Ondernemingsnummer Attribute of Persoon ( ->) De Kruispuntbank van Ondernemingen kent aan elke onderneming en elke zelfstandige een uniek identificatienummer toe. Dankzij dit nummer zullen de ondernemingen niet langer meermaals dezelfde formaliteiten bij verschillende administraties moeten vervullen. In principe krijgen de volgende personen een ondernemingsnummer: - rechtspersonen naar Belgisch recht; - rechtspersonen naar buitenlands of internationaal recht die in België beschikken over een zetel of zich moeten registreren krachtens een door de Belgische wetgeving opgelegde verplichting; - iedere natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging die in België: - - hetzij een handels- of ambachtsonderneming voert; - - hetzij als werkgever aan de sociale zekerheid is onderworpen; - - hetzij aan de belasting over de toegevoegde waarde is onderworpen; - - hetzij als zelfstandige een intellectueel, vrij of dienstverlenend beroep uitoefent; Om technische redenen kan op dit ogenblik echter nog niet iedere persoon die als zelfstandige een intellectueel beroep (boekhouder, ...), een vrij beroep (advocaat, arts, ...) of een dienstverlenend beroep (paramedisch beroep zoals logopedist, ...) uitoefent, opgenomen worden in de KBO. De inschrijving van de titularissen van deze beroepen in de KBO is een prioritaire doelstelling. Zij zullen hiertoe geen bijkomende stappen moeten ondernemen. De procedure voor de toekenning van het ondernemingsnummer zal te gepasten tijde worden meegedeeld. De titularissen van de bovenvermelde beroepen zijn echter wel al opgenomen in de KBO indien ze BTW-plichtig zijn of onderworpen zijn aan de RSZ. Het ondernemingsnummer dat hen werd toegekend, is dan hun vroegere BTW-nummer, voorafgegaan door een 0. Formaat : n..10 Presentatie : 0999.999.999 
( Codification : / / -> )
( Numéro d'entreprise / Unternehmennummer / Crossroads businessnumber )
Party | CrossRoadsBusinessIdentifier | - (RFF 075)
Ondernummer bijvoegsel Attribute of Bijvoegsel ( ->) Het polisnummer is het eenduidig nummer, gegeven door de maatschappij, waaronder een verzekeringscontract gekend is.
Bijvoegsels aan de polis geven aanleiding tot bijvoegselnummers, bij voorkeur numeriek; Null of 0 = oorspronkelijke polis, 1 = 1ste bijvoegsel, 2 ... Sub-bijvoegselnummers behoren tot de interne keuken van de verzekeraar, deze worden in principe niet uitgewisseld. 
( Codification : / / -> )
( Sous-numéro de l'avenant / Unternummer Zusatz / Secondary endorsement number )
Amendment | AmendmentSubIdentifier | - (RFF 013)
ONDEROFFICIER (SCHEEPSBEMANNING) (ZEEVAART) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MAITRE D'EQUIPAGE (NAVIGATION MARITIME) / MaitreD'Equipage(NavigationMaritime) (*) / MaitreD'Equipage(NavigationMaritime) (*) )
OccupationType | 1507 | OccupationType - (X041 1507)
ONDEROFFICIER (STRIJDMACHT) Coded value in Type beroep ( ->)  
( SOUS-OFFICIER N.C.A. (FORCES ARMEES) / Sous-OfficierN.C.A.(ForcesArmees) (*) / Sous-OfficierN.C.A.(ForcesArmees) (*) )
OccupationType | 3968 | OccupationType - (X041 3968)
onderofficieren (beroeps) Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( sous-officiers de carriere / Unteroffiziere (Professional) / non-commissioned officers (Professional) )
InsuredOccupationType | A0200 | InsuredOccupationType - (2111 A0200)
ONDERONTVANGER N.E.V. Coded value in Type beroep ( ->)  
( SOUS-PERCEPTEUR N.C.A. / Sous-PercepteurN.C.A. (*) / Sous-PercepteurN.C.A. (*) )
OccupationType | 827 | OccupationType - (X041 827)
ONDERPANDNEMER Coded value in Type beroep ( ->)  
( PRETEUR SUR NANTISSEMENT / PreteurSurNantissement (*) / PreteurSurNantissement (*) )
OccupationType | 829 | OccupationType - (X041 829)
Onderschrijvingsindex Entity ( ->) Bevat een index. De waarde zoals op het ogenblik van het onderschrijven van het contract of de waarborg, of van de opname van het object in het contract. 
( Indice de souscription / Unterzeichnungsindex / Subscription index )
| SubscriptionIndex | - (IND 001)
ONDERSTATIONSCHEF Coded value in Type beroep ( ->)  
( SOUS-CHEF DE GARE / Sous-ChefDeGare (*) / Sous-ChefDeGare (*) )
OccupationType | 1574 | OccupationType - (X041 1574)
Ondersteuningsfonds Coded value in Onderwerp/voorwerp geschil ( ->)  
( Mutuelle / Fonds zur Unterstützung / Support Fund )
EventAccidentDiscussionSubjectType | 05 | EventAccidentDiscussionSubjectType - (CQIG 05)
Ondertak Attribute of Contract ( ->) Bevat een verzekeringsproduct. Typische gebruik zit op niveau van het contract. 
( Codification : / / -> )
( Sous-branche / Unterbranche / Sub-branch )
Contract | InsuranceSubTypeCode | - (IPD A501)
Ondertek. + versturen mij tegenp. Coded value in MSB-code - origine verzekeringsmaatschappij ( ->)  
( Signature + envoi à cie d'ass. Adverse / Unterschreiben und senden an Versicherer anderen Partei / Sign and send to company of counterparty. )
MessageClaimInsurerMsbType | 25D | MessageClaimInsurerMsbType - (CMSB 25D)
Ondertekend Coded value in Document te (laten) ondertekenen ( ->)  
( Signé / Signiert / Signed )
DocumentToSignType | 2 | DocumentToSignType - (EW23 2)
Ondertekend en geklasseerd Coded value in Document te (laten) ondertekenen ( ->)  
( Signé et classé / Signiert und gespeichert / Signed and archived )
DocumentToSignType | 5 | DocumentToSignType - (EW23 5)
Ondertekend en terug gezonden Coded value in Document te (laten) ondertekenen ( ->)  
( Signé et retourné / Signiert und zurückgegeben / Signed and returned )
DocumentToSignType | 4 | DocumentToSignType - (EW23 4)
Ondertekenen + bet.modaliteit aub Coded value in MSB-code - origine verzekeringsmaatschappij ( ->)  
( Signature + modalités de paiement / Unterzeichnung und Zahlungsbedingungen bitte / Sign and payment modalities please )
MessageClaimInsurerMsbType | 25C | MessageClaimInsurerMsbType - (CMSB 25C)
Ondertype brandstof Attribute of Technicar gegevens ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Ondertype brandstof / 5016 / -> )
( Sous-type de carburant / Brennstoffuntertyp / Subtype of fuel )
TechnicarData | FuelSubTypeCode | VehicleFuelSubType - (ATT 5016)
Onder-vestigingseenheid Entity ( ->) Zo kunnen voor een verzekeringnemer -onderneming- de details van de verschillende vestigingseenheden opgegeven worden. 
( Unité d'établissement sous-jacent / Lage-Einheit - Filiale / Location unit - sub )
| LocationUnitSubOf | - ( 208)
Onderwerp/voorwerp geschil Attribute of Beheersstap ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Onderwerp/voorwerp geschil / CQIG / -> )
( Objet du litige / Gegenstand Uneinigkeit / Subject of discussion )
ActionManagementAct | DisputeSubjectTypeCode | EventAccidentDiscussionSubjectType - (ATT CQIG)
Onderwijs (geen statuut !) Coded value in Sociaal statuut ( ->) Is geen sociaal statuut maar een beroep. Gebruik sociaal statuut -ambtenaar- en beroep -onderwijs- (meerdere codes !). 
( Enseignement (pas de statut !) / Unterrichtswesen / Education )
PersonSocialStatusType | 15 | PersonSocialStatusType - (A132 15)
Onderwijs/opleiding Coded value in Bestemming van het gebouw ( ->)  
( Enseignement/formation / Aus-/Weiterbildung / Education/training )
BuildingAllocationType | 25 | BuildingAllocationType - (3172 25)
onderwijsassistenten in het universit Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( assistants d'enseignement superieur o / Famulanten in der Hochschulausbildung / teaching assistants in the University education )
InsuredOccupationType | 04700 | InsuredOccupationType - (2111 04700)
Onderwijsinstelling Coded value in Aard gebouw ( ->)  
( Institution d'enseignement / Bildungseinrichtung / Educational Institution )
BuildingType | 09 | BuildingType - (3173 09)
Onderwijspersoneel Coded value in Verzekeringsnemer - beroepscode ( ->)  
( Personnel de l'enseignement / Lehrpersonal / Teaching Staff )
PolicyHolderOccupationType | 04 | PolicyHolderOccupationType - (A141 04)
onderwijspersoneel in het buitengewoo Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( personnel enseignant d'education spec / Lehrkräfte in der Sonderpädagogik / teaching staff in special education )
InsuredOccupationType | 04500 | InsuredOccupationType - (2111 04500)
onderwijspersoneel in het voorschools Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( personnel de l'education pre-scolaire / Lehrkräfte im Elementarbereich / teaching staff in pre-primary education )
InsuredOccupationType | 04400 | InsuredOccupationType - (2111 04400)
onderwijspersoneel n.e.v. Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( personnel de l'enseignement n.c.a. / Lehrkräfte - nicht eindeutig erwähnt / teaching staff unclassified )
InsuredOccupationType | 04900 | InsuredOccupationType - (2111 04900)
ONDERWIJZER GODSDIENST Coded value in Type beroep ( ->)  
( MAITRE DE RELIGION / MaitreDeReligion (*) / MaitreDeReligion (*) )
OccupationType | 296 | OccupationType - (X041 296)
ONDERWIJZER HANDENARBEID Coded value in Type beroep ( ->)  
( MAITRE DE TRAVAUX MANUELS / MaitreDeTravauxManuels (*) / MaitreDeTravauxManuels (*) )
OccupationType | 298 | OccupationType - (X041 298)
ONDERWIJZER VOORSCHOOLSONDERWIJS Coded value in Type beroep ( ->)  
( INSTITUTEUR DE L'ENSEIGNEMENT PRE-SCOLAIRE / InstituteurDeL'EnseignementPre-Scolaire (*) / InstituteurDeL'EnseignementPre-Scolaire (*) )
OccupationType | 304 | OccupationType - (X041 304)
ONDERWIJZER ZEDENLEER Coded value in Type beroep ( ->)  
( MAITRE DE MORALE / MaitreDeMorale (*) / MaitreDeMorale (*) )
OccupationType | 295 | OccupationType - (X041 295)
ONDERWIJZER, ONDERWIJZERES LAGER ONDERWIJS Coded value in Type beroep ( ->)  
( INSTITUTEUR, INSTITUTRICE (ENSEIGNEMENT PRIMAIRE) / Instituteur,Institutrice(EnseignementPrimaire) (*) / Instituteur,Institutrice(EnseignementPrimaire) (*) )
OccupationType | 294 | OccupationType - (X041 294)
ONDERWIJZERES BEWAARSCHOOL Coded value in Type beroep ( ->)  
( INSTITUTRICE MATERNELLE / InstitutriceMaternelle (*) / InstitutriceMaternelle (*) )
OccupationType | 300 | OccupationType - (X041 300)
ONDERWIJZERES KINDERTUIN Coded value in Type beroep ( ->)  
( INSTITUTRICE D'ECOLE GARDIENNE / InstitutriceD'EcoleGardienne (*) / InstitutriceD'EcoleGardienne (*) )
OccupationType | 301 | OccupationType - (X041 301)
onderwijzers Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( instituteurs, institutrices (enseigne / Lehrer / teachers )
InsuredOccupationType | 04300 | InsuredOccupationType - (2111 04300)
Onderworpen door uitbreiding Coded value in JobCategoryType (*) ( ->) Onderworpen aan de Arbeidsongevallen wet van 10.04.1971, maar niet aan de sociale zekerheid. 
( Soumis par propagation / Submittedbyextension (*) / Submittedbyextension (*) )
JobCategoryType | 004 | JobCategoryType - (X064 004)
Onderworpen door uitbreiding Coded value in Type beroep ( ->)  
( Sousmis par propagation / Verfasst von Vermehrung / Subject by extension )
OccupationTypeOld | 4 | OccupationTypeOld - (2120 4)
Onderworpenheid aan BTW Attribute of Wettelijk persoon ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Onderworpenheid aan BTW / A173 / -> )
( Assujettissement à la TVA / MWS-Pflicht / Subjected to VAT )
LegalPerson | VATStatusCode | PersonVatSubjectedType - (ATT A173)
Onderworpenheid van de prestatie Attribute of Leven ( ->) (in het Engels:) The funds resulting from the guarantee are yes or no subject to taxation. 
( Codification : Onderworpenheid van de prestatie / 1405 / -> )
( Imposition de la prestation / Einreichung - Leistung / Performance - taxation )
GeneralLifeGuarantee | PerformanceSubordinatedIndicator | PerformanceTaxationIndicator - (BIN 1405)
ONDERZOEKER GERECHTERLIJKE POLITIE Coded value in Type beroep ( ->)  
( ENQUETEUR - POLICE JUDICIAIRE / Enqueteur-PoliceJudiciaire (*) / Enqueteur-PoliceJudiciaire (*) )
OccupationType | 3730 | OccupationType - (X041 3730)
ONDERZOEKSRECHTER Coded value in Type beroep ( ->)  
( JUGE D'INSTRUCTION / JugeD'Instruction (*) / JugeD'Instruction (*) )
OccupationType | 359 | OccupationType - (X041 359)
Onderzoeksrechter Coded value in Hoedanigheid van de -ontdekker- ( ->)  
( Juge d'instruction / Untersuchungsrichter / Examining Magistrate )
CapacityVehicleFinderType | 20 | CapacityVehicleFinderType - (C1A9 20)
Ongehuwd Coded value in Slachtoffer - burgelijkestaatskode ( ->)  
( Célibataire / Unverheiratet / Single )
VictimCivilStatusType | 1 | VictimCivilStatusType - (CL23 1)
Ongehuwd Coded value in Burgerlijke staat van de bestuurder ( ->)  
( Célibataire / Unverheiratet / Single )
DriverCivilStatusType | 2 | DriverCivilStatusType - (5123 2)
Ongehuwd Coded value in Burgerlijke staat ( ->) Toestand van een persoon die niet gehuwd is en meestal alleen leeft. 
( Célibataire / Unverheiratet / Single )
CivilStatusType | 2 | CivilStatusType - (A123 2)
Ongekende omstandigheden Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Circonstances inconnues / Unbekannte Umstände / Unknown circumstances )
ClaimCircumstanceType | 998 | ClaimCircumstanceType - (C221 998)
Ongeval beroepsleven Entity ( ->) Identificeert een gebeurtenis.
Men denkt hier in eerste instantie in het kader van de schades. 
( Accident vie professionnelle / Berufsunfall / Professional accident )
| ProfessionalLifeAccident | - ( 201)
Ongeval of ziekte ex-partner Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Maladie accident dècès ex partenaire / Unfall oder Krankheit Ex-partner / Accident or illness ex-partner )
ClaimCircumstanceType | 956 | ClaimCircumstanceType - (C221 956)
Ongeval ouder (tot 3de graad) Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Accident parent (jusqu'au 3e degré) / Unfall der Eltern (bis 3. Grad Verwandtschaft) / Accident parent (up to 3rd grade) )
ClaimCircumstanceType | 940 | ClaimCircumstanceType - (C221 940)
Ongeval privé leven Entity ( ->) Identificeert een gebeurtenis.
Men denkt hier in eerste instantie in het kader van de schades. 
( Accident vie privée / Unfall im Privatleben / Personal private accident )
| PrivateLifeAccident | - ( 202)
Ongeval, met contact, heeft zich in België voorgedaan Attribute of Verkeersongeval ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : Hft ongev,met cont, zich in Belgie voorg / C063 / -> )
( L'accident avec contact est survenu en Belgique / Der Unfall, mit Kontakt, hat sich in Belgien ereignet / The accident, with contact, occurred in Belgium )
TrafficAccident | AccidentOccurredInBelgiumIndicator | EventCollisionBelgiumIndicator - (BIN C063)
Ongevallen Entity ( ->) Koninklijk Besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen. Belgisch Staatsblad van 11 april 1991. Bijlage I. 1. Ongevallen. - forfaitaire uitkeringen; - schadeloosstellingen; - combinaties daarvan; - vervoerde personen. 
( Accidents / Unfälle / Accidents )
| BnbAccident | - ( )
Ongevallen algemeen Entity ( ->) Verzekering tegen de gevolgen van een toevallige, plotse gebeurtenis in het privé- of beroepsleven, buiten het slachtoffer om. De verzekering waarborgt een betaling van bepaalde verzekeringsuitkeringen (een kapitaal bij overlijden of bij blijvende invaliditeit, een dagbedrag bij tijdelijke ongeschiktheid of behandelingskosten) wanneer de verzekerde het slachtoffer is van dergelijk ongeval. Eveneens geheten "Individuele verzekering Ongevallen". 
( Accidents généraux / Zonstige Unfälle / General accidents )
| GeneralAccidentsGuarantee | - ( 200)
Ongevallen behalve arbeidsongevallen Coded value in Tak-Kode FSMA ( ->) Forfaitaire uitkeringen; schadeloosstellingen; combinaties daarvan; vervoerde personen. (Groep van activiteiten "niet-leven") 
( Accidents sauf accidents du travail / Unfalle / Accident )
BranchNBBType | 01a | BranchNBBType - (A509 01a)
Ongevallen en Ziekte Entity ( ->) Koninklijk Besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen. Belgisch Staatsblad van 11 april 1991. Bijlage II. A. Ongevallen en Ziekte, bestaande uit de takken "Ongevallen" en "Ziekte" 
( Accidents et Maladie / Unfälle und Gesundheit / Accidents and Health )
| BnbBranchGroupAccidentAndHealth | - ( )
Ongevallen en Zware Ziekten Jeugd Coded value in Polistype ( ->) Betreft de ongevallenverzekeringen door een particulier afgesloten in het voordeel van een minderjarige (privé-leven, hobby), mogelijk uitgebreid met een beperkte waarborg voor het geval de minderjarige door een zware ziekte getroffen wordt. 
( Accidents et Maladies graves Jeunesse / Unfälle und ernste Krankheiten Jugend / Accidents and Severe Illness - Youth )
ContractPolicyType | 212 | ContractPolicyType - (A502 212)
Ongevallen privé leven Entity ( ->) Verzekering tegen een plotse gebeurtenis, in het privé-leven van het slachtoffer, die een lichamelijk letsel veroorzaakt en waarvan de oorzaak of één van de oorzaken buiten het organisme van het slachtoffer ligt. Het ongeval is niet gebeurd tijdens een beroepsactiviteit, een bezoldigde activiteit of valt niet onder de toepassing van de wet op de arbeidsongevallen. De verzekering waarborgt een betaling van bepaalde verzekeringsuitkeringen (een kapitaal bij overlijden of bij blijvende invaliditeit, een dagbedrag bij tijdelijke ongeschiktheid of behandelingskosten) wanneer de verzekerde het slachtoffer is van dergelijk ongeval. 
( Accidents vie privée / Privatliche Unfälle / Private life accidents )
| PrivateLifeAccidentsGuarantee | - ( 201)
Ongevallen privéleven Entity ( ->) Geheel van waarborgen aangeboden aan een verzameling personen voor ongevallen overkomen in de sfeer van het privé-leven. 
( Accident Vie Privée / Unfälle dessen Privatleben / Personal accident )
| CollectivePersonalAccident | - ( 632)
Ongevallen sinds laatste aanpassing Entity ( ->) Sinds de laatste wijziging aan het contract, deden zich ongevallen voor. Hier informatie over deze ongevallen. 
( Accidents depuis la dernière adaptation / Unfälle seit Anpassung / Accidents since latest adjustment )
| AccidentsSinceAdjustment | - ( )
Ongevalsaangifte Entity ( ->) Identificeert een document, of beter nog, de rol die dat document speelt binnen de context waar het opgegeven wordt. 
( Déclaration d'accident / Unfall-Erklärung / Accident declaration document )
| AccidentDeclaration | - ( 032)
Ongevalsaangifte samen ondertekend Attribute of Verkeersongeval ( ->) Werd er een gezamenlijk ondertekende ongevalsverklaring opgesteld ? ( vooral voor auto-ongevallen )  
( Codification : Ongevalsaangifte samen ondertekend ? / C230 / -> )
( Déclaration accident signée conjointement / Unfallerklärung gemeinsam unterzeichnet / Jointly signed accident report )
TrafficAccident | AccidentNotificationJointlySignedIndicator | EventAccidentReportJointlySignedIndicator - (BIN C230)
Onmiddellijk antwoord Coded value in Type document VERIDASS ( ->)  
( Réponse immédiate / Sofortige Reaktion / Immediate response )
VeridassDocumentType | A | VeridassDocumentType - (Z250 A)
Onmogelijke combinatie van letters en cijfers Coded value in Antwoordcode van het GMWF ( ->)  
( Combinaison impossible de lettres/chiffres / Unmögliche Kombination von Buchstaben und Zahlen / Impossible combination of letters and numbers )
FcgaResponseType | 04 | FcgaResponseType - (Z254 04)
Onrechtstreekse inspuiting Coded value in Type injectie ( ->)  
( Injection indirecte / Indirekte Einspritzung / Indirect injection )
VehicleEngineInjectionType | I | VehicleEngineInjectionType - (561D I)
Onregelmatige bewoning Coded value in Graad van bewoning ( ->)  
( Occupation irrégulière / Unregelmäßig bewohnt / Irregularly occupied )
BuildingOccupationDegreeType | 2 | BuildingOccupationDegreeType - (3V61 2)
Onroerend patrimonium Entity ( ->) Stoffelijk voorwerp - een eigendom - één of meerdere afgebakende delen van het aardoppervlak, het geheel van gebouwen en niet bebouwde gronden. 
( Patrimoine immobilier / Immobiliarvermögen / Property, estate )
| RealEstate | - ( )
Onroerende verfraaiing Entity ( ->) Stoffelijk voorwerp - een eigendom - onroerende verbeteringen aangebracht door de eigenaar of de huurder (bijvoorbeeld in geval van mede-eigendom). 
( Embellissement immobilier / Immobilien - Verzierung / Real Estate Embellishment )
| RealEstateEmbellishment | - ( )
ONS DOEN TOEKOMEN : Copie expertiseverslag Coded value in MSB-code - origine makelaar ( ->)  
( NOUS TRANSMETTRE : Copie proces verbal d'expertise / Bitte senden Sie : Kopie der Sachverständigenbericht / To FORWARD US: Copie expertise report )
MessageClaimBrokerMsbType | 22 | MessageClaimBrokerMsbType - (CMSA 22)
ONS DOEN TOEKOMEN : Copie schadeaangifte Coded value in MSB-code - origine makelaar ( ->) De eerste waarde van de MSB codes van het AS1 bericht 044 : MSB origine makelaar. De codering heeft als basis de aanbeveling voorafgaand aan de versie 2.2 van juni 1999 van de Witte Map van de GCP (aanbeveling 7) 
( NOUS TRANSMETTRE : Copie déclaration accident / Bitte senden Sie : Kopie der Mitteilung des Verlustes / To FORWARD US: Copy notice of loss )
MessageClaimBrokerMsbType | 21 | MessageClaimBrokerMsbType - (CMSA 21)
ONS DOEN TOEKOMEN : Getuigenverklaring Coded value in MSB-code - origine makelaar ( ->)  
( NOUS TRANSMETTRE : Déposition des temoins / Bitte senden Sie : Zeugen Erklärung / To FORWARD US: Witness Statement )
MessageClaimBrokerMsbType | 23 | MessageClaimBrokerMsbType - (CMSA 23)
ONS DOEN TOEKOMEN : Herstellingsfaktuur Coded value in MSB-code - origine makelaar ( ->)  
( NOUS TRANSMETTRE : Facture des réparations en retour / Bitte senden Sie : Reparaturrechnung / To FORWARD US: Repair Invoice )
MessageClaimBrokerMsbType | 24 | MessageClaimBrokerMsbType - (CMSA 24)
ONS DOEN TOEKOMEN : Uw opeenvolgende akties Coded value in MSB-code - origine makelaar ( ->)  
( NOUS TRANSMETTRE : Votre suivi des actions / Bitte senden Sie : Ihre aufeinander folgende Handlungen / To FORWARD US: Your successive actions )
MessageClaimBrokerMsbType | 27 | MessageClaimBrokerMsbType - (CMSA 27)
ONS DOEN TOEKOMEN : Uw volledig (digitaal) dossier Coded value in MSB-code - origine makelaar ( ->)  
( NOUS TRANSMETTRE : Votre dossier (informatisé) complet / Bitte senden Sie : Ihre Datei komplett (digital) / To FORWARD US: Your file completely (digital) )
MessageClaimBrokerMsbType | 28 | MessageClaimBrokerMsbType - (CMSA 28)
ONS DOEN TOEKOMEN : Vergoedingskwt. volgens berekening ... Coded value in MSB-code - origine makelaar ( ->)  
( NOUS TRANSMETTRE : Quitt. d'indemnité selon decompte ... / Bitte senden Sie : Entlastung Erstattung gem. Berechnung... / To FORWARD US: Compensationnote as calculated )
MessageClaimBrokerMsbType | 25 | MessageClaimBrokerMsbType - (CMSA 25)
ONS DOEN TOEKOMEN : Volgende documenten ... Coded value in MSB-code - origine makelaar ( ->)  
( NOUS TRANSMETTRE : Documents mentionnés ... / Bitte senden Sie : Folgende Unterlagen... / To FORWARD US: Following documents ... )
MessageClaimBrokerMsbType | 26 | MessageClaimBrokerMsbType - (CMSA 26)
ONS LATEN KENNEN : Gevolg aan ons bericht van ... Coded value in MSB-code - origine makelaar ( ->)  
( NOUS FAIRE CONNAITRE : Suite réservée à notre lettre du ... / Bitte informieren : Fortsetzung unserer Botschaft des... / LET US KNOW: sequel to our message of ... )
MessageClaimBrokerMsbType | 33 | MessageClaimBrokerMsbType - (CMSA 33)
ONS LATEN KENNEN : Huidige stand van het dossier? Coded value in MSB-code - origine makelaar ( ->)  
( NOUS FAIRE CONNAITRE : Situation actuelle du dossier ? / Bitte informieren : Stand der Datei? / LET US KNOW: Current state of the file? )
MessageClaimBrokerMsbType | 32 | MessageClaimBrokerMsbType - (CMSA 32)
ONS LATEN KENNEN : Kans op regeling via RDR? Coded value in MSB-code - origine makelaar ( ->)  
( NOUS FAIRE CONNAITRE : Si dossier peut être réglé en RDR ? / Bitte informieren : Chance auf Handlung im RDR? / LET US KNOW: Chance on arrangement via KfK? )
MessageClaimBrokerMsbType | 35 | MessageClaimBrokerMsbType - (CMSA 35)
ONS LATEN KENNEN : Kansen van verhaal? Coded value in MSB-code - origine makelaar ( ->)  
( NOUS FAIRE CONNAITRE : Les chances du recours ? / Bitte informieren : Chancen der Regress? / LET US KNOW: Chances on recourse? )
MessageClaimBrokerMsbType | 34 | MessageClaimBrokerMsbType - (CMSA 34)
ONS LATEN KENNEN : Uw regelingsinzichten? Coded value in MSB-code - origine makelaar ( ->)  
( NOUS FAIRE CONNAITRE : Vos intentions de règlement ? / Bitte informieren : Ihre Reglung Erkenntnisse? / LET US KNOW: Your settlement views? )
MessageClaimBrokerMsbType | 31 | MessageClaimBrokerMsbType - (CMSA 31)
ONS LATEN KENNEN : Welk schadegeval het betreft? ... Coded value in MSB-code - origine makelaar ( ->)  
( NOUS FAIRE CONNAITRE : De quel dossier s'agit-il ? ... / Bitte informieren : Was ist der betreffende Schaden? ... / LET US KNOW: What damage it concerns? ... )
MessageClaimBrokerMsbType | 36 | MessageClaimBrokerMsbType - (CMSA 36)
Onschuldige slachtoffers Coded value in (sectorale) Overeenkomst van toepassing ( ->) ( http://www.assuralia.be/nl/branches/auto/convention/slachtoffers/index.asp ) 
( Victimes innocentes / Unschuldige Opfer / Innocent victims )
AgreementSectorAppliedType | 04 | AgreementSectorAppliedType - (C059 04)
Onstoff. schade Entity ( ->) Als dekking. De immateriële aantasting van een eigendom van een persoon, de niet-stoffelijke schade, die niet het gevolg is van een voorafgaandelijke schade, op zich stoffelijk of lichamelijk. (Zie ook MOA+195 Aansprakelijkheid immateriële schade.) 
( Dommages immatériels / Immateriellen Schäden / Immaterial loss )
| ImmaterialLossCover | - ( )
Onstoff.gevolgschade Entity ( ->) Als dekking. De immateriële aantasting van een eigendom van een persoon, de niet-stoffelijke schade, die het gevolg is van een voorafgaandelijke schade, op zich stoffelijk of lichamelijk. (Zie ook MOA+198 Aansprakelijkheid immateriële gevolgschade.) 
( Dommages immatériels / Immateriellen Folgeschäden / Immaterial consequential loss )
| ImmaterialConsequentialLossCover | - ( 104)
Onstoffelijke schade Attribute of Verlies ( ->) De schade is niet materieel. 
( Codification : Onstoffelijke schade? / C239 / -> )
( Dégâts immatériels / Unkörperliche Schaden / Immaterial damages )
Damage | DamageImmaterialIndicator | DamagesImmaterialIndicator - (BIN C239)
Ontbindingsdatum Attribute of Wettelijk persoon ( ->) Bevat een datum en/of tijdsaanduiding en zijn formaat. 
( Codification : / / -> )
( Date de dissolution / Datum der Auflösung / Dissolution date )
LegalPerson | DissolutionDate | - (DTM 133)
ONTGLANZER (TEXTIEL) Coded value in Type beroep ( ->)  
( DESACIDEUR (TEXTILES) / Desacideur(Textiles) (*) / Desacideur(Textiles) (*) )
OccupationType | 1993 | OccupationType - (X041 1993)
ONTGOMMER (TEXTIEL) Coded value in Type beroep ( ->)  
( DEGOMMEUR (TEXTILES) / Degommeur(Textiles) (*) / Degommeur(Textiles) (*) )
OccupationType | 1946 | OccupationType - (X041 1946)
Onthaal Coded value in JobCategoryType (*) ( ->)  
( Gardienne / Daycareworker (*) / Daycareworker (*) )
JobCategoryType | 007 | JobCategoryType - (X064 007)
ONTHAARDER (HUIDEN, LEDER) Coded value in Type beroep ( ->)  
( EPILEUR (PEAUX - CUIR) / Epileur(Peaux-Cuir) (*) / Epileur(Peaux-Cuir) (*) )
OccupationType | 3528 | OccupationType - (X041 3528)
ONTHAARDER (SLACHTHUIS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( EPILEUR (ABATTOIR) / Epileur(Abattoir) (*) / Epileur(Abattoir) (*) )
OccupationType | 3184 | OccupationType - (X041 3184)
ONTHAARDER WARM WATER (SLACHTHUIS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ECHAUDEUR (ABATTOIR) / Echaudeur(Abattoir) (*) / Echaudeur(Abattoir) (*) )
OccupationType | 3185 | OccupationType - (X041 3185)
ONTKIEMER (GRANEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( DEGERMEUR (GRAINS) / Degermeur(Grains) (*) / Degermeur(Grains) (*) )
OccupationType | 3010 | OccupationType - (X041 3010)
ONTKIEMER (KOFFIE) Coded value in Type beroep ( ->)  
( DEGERMEUR (CAFE) / Degermeur(Cafe) (*) / Degermeur(Cafe) (*) )
OccupationType | 3109 | OccupationType - (X041 3109)
ONTKURKER (WIJNEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( DECAPSULEUR (VINS) / Decapsuleur(Vins) (*) / Decapsuleur(Vins) (*) )
OccupationType | 3140 | OccupationType - (X041 3140)
ONTLEEDKUNDIGE Coded value in Type beroep ( ->)  
( ANATOMISTE / Anatomiste (*) / Anatomiste (*) )
OccupationType | 138 | OccupationType - (X041 138)
ONTLIJMER (TEXTIEL) Coded value in Type beroep ( ->)  
( DECREUSEUR (TEXTILES) / Decreuseur(Textiles) (*) / Decreuseur(Textiles) (*) )
OccupationType | 1945 | OccupationType - (X041 1945)
ONTMIJNER (MIJNEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( DESARMEUR (MINES) / Desarmeur(Mines) (*) / Desarmeur(Mines) (*) )
OccupationType | 1710 | OccupationType - (X041 1710)
Ontmijning Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Tir de mines / Sprengung / Blasting )
ClaimCircumstanceType | 406 | ClaimCircumstanceType - (C221 406)
Ontoegankelijkheid Entity ( ->) Als dekking. Meestal binnen een uitgebreide waarborg brand en aanverwante, in handel, de winstderving ten gevolge de onbereikbaarheid, omwille van bijvoorbeeld werken aan de openbare weg.  
( Inaccessibilité / Unzugänglichkeit / Inaccessibility )
| InaccessibilityCover | - ( 082)
ONTPELLER (KOFFIE) Coded value in Type beroep ( ->)  
( DECORTIQUEUR (CAFE) / Decortiqueur(Cafe) (*) / Decortiqueur(Cafe) (*) )
OccupationType | 3108 | OccupationType - (X041 3108)
ONTPITTER (FRUIT) Coded value in Type beroep ( ->)  
( DENOYAUTEUR (FRUITS) / Denoyauteur(Fruits) (*) / Denoyauteur(Fruits) (*) )
OccupationType | 3163 | OccupationType - (X041 3163)
Ontploffing Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Explosion / Explosion - unbekannte Ursache / Explosion - cause unknown )
ClaimCircumstanceType | 330 | ClaimCircumstanceType - (C221 330)
Ontploffing - doorgegeven door buren Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Explosion - communiquée par voisin / Explosion - von Nachbar übergreifend / Explosion - spread from neighbour's )
ClaimCircumstanceType | 328 | ClaimCircumstanceType - (C221 328)
Ontploffing - elektriciteit Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Explosion - électricité / Explosion - Elektrizität / Explosion - electricity )
ClaimCircumstanceType | 323 | ClaimCircumstanceType - (C221 323)
Ontploffing - fabricage Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Explosion - fabrication / Explosion - Herstellung / Explosion - manufacturing )
ClaimCircumstanceType | 325 | ClaimCircumstanceType - (C221 325)
Ontploffing - gas Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Explosion - gaz / Explosion - Gas / Explosion - gas )
ClaimCircumstanceType | 324 | ClaimCircumstanceType - (C221 324)
Ontploffing - gas Entity ( ->) Identificeert een gebeurtenis.
Men denkt hier in eerste instantie in het kader van de schades. 
( Explosion - gaz / Explosion - Gas / Explosion - gas )
| GasExplosion | - ( 324)
Ontploffing - menselijke oorzaak Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Explosion - cause humaine / Explosion - menschliches Versagen / Explosion - human fault )
ClaimCircumstanceType | 327 | ClaimCircumstanceType - (C221 327)
Ontploffing - onderhoudsgebrek Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Explosion - défaut d'entretien / Explosion - Wartungsmangel / Explosion - defective maintenance )
ClaimCircumstanceType | 326 | ClaimCircumstanceType - (C221 326)
Ontploffing - springstof Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Explosion - explosifs / Explosion - Sprengstoffe / Explosion - explosives )
ClaimCircumstanceType | 322 | ClaimCircumstanceType - (C221 322)
Ontploffing - vandalisme Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Explosion - vandalisme / Explosion - Vandalismus / Explosion - vandalism )
ClaimCircumstanceType | 329 | ClaimCircumstanceType - (C221 329)
ONTRAFELAAR LOMPEN (PAPIERBRIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( LESSIVEUR (BOIS - CHIFFONS) (PATE A PAPIER) / Lessiveur(Bois-Chiffons)(PateAPapier) (*) / Lessiveur(Bois-Chiffons)(PateAPapier) (*) )
OccupationType | 3310 | OccupationType - (X041 3310)
ONTRIMPELAAR (LEERLOOIERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ESSOREUR (PEAUX - CUIR) / Essoreur(Peaux-Cuir) (*) / Essoreur(Peaux-Cuir) (*) )
OccupationType | 3512 | OccupationType - (X041 3512)
ONTSCHORSER (HOUT) Coded value in Type beroep ( ->)  
( DECROUTEUR (BOIS) / Decrouteur(Bois) (*) / Decrouteur(Bois) (*) )
OccupationType | 2642 | OccupationType - (X041 2642)
ONTSCHORSER (HOUTHAKKER) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ECORCEUR (BUCHERON) / Ecorceur(Bucheron) (*) / Ecorceur(Bucheron) (*) )
OccupationType | 1296 | OccupationType - (X041 1296)
ONTSCHORSER (PAPIERBRIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ECORCEUR (PATE A PAPIER) / Ecorceur(PateAPapier) (*) / Ecorceur(PateAPapier) (*) )
OccupationType | 3300 | OccupationType - (X041 3300)
Ontslag (lasthebbende) ouder meereizend kind Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Perte d'emploi parent d'un enfant (à charge) voyageur / Entlassung der Eltern - eine ambulante Kind / Dismissal (principal) parent itinerant child )
ClaimCircumstanceType | 963 | ClaimCircumstanceType - (C221 963)
ONTSMETTER (GEBOUW) Coded value in Type beroep ( ->)  
( DESINFECTEUR (BATIMENT) / Desinfecteur(Batiment) (*) / Desinfecteur(Batiment) (*) )
OccupationType | 3822 | OccupationType - (X041 3822)
ONTSMETTER (KLEDINGSTUKKENWASSERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( DESINFECTEUR (VETEMENTS BLANCHISSERIE) / Desinfecteur(VetementsBlanchisserie) (*) / Desinfecteur(VetementsBlanchisserie) (*) )
OccupationType | 3882 | OccupationType - (X041 3882)
ONTSTELER (FRUIT) Coded value in Type beroep ( ->)  
( EQUEUTEUR (FRUITS) / Equeuteur(Fruits) (*) / Equeuteur(Fruits) (*) )
OccupationType | 3164 | OccupationType - (X041 3164)
ONTVANGER (GOEDEREN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( RECEPTIONNISTE (MARCHANDISES) / Receptionniste(Marchandises) (*) / Receptionniste(Marchandises) (*) )
OccupationType | 857 | OccupationType - (X041 857)
ONTVANGER (OPENBARE DIENST : GEMEENTE, BELASTINGEN, POST ..) Coded value in Type beroep ( ->)  
( RECEVEUR (SERVICE PUBLIC : COMMUNES, CONTRIBUTIONS, POSTES,. / Receveur(ServicePublic:Communes,Contributions,Postes,. (*) / Receveur(ServicePublic:Communes,Contributions,Postes,. (*) )
OccupationType | 752 | OccupationType - (X041 752)
ONTVANGER (RONDVAARTBOOT) Coded value in Type beroep ( ->)  
( RECEVEUR (BATEAU DE PLAISANCE) / Receveur(BateauDePlaisance) (*) / Receveur(BateauDePlaisance) (*) )
OccupationType | 1644 | OccupationType - (X041 1644)
ONTVANGER (TRAM, BUS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( RECEVEUR (TRAM, BUS) / Receveur(Tram,Bus) (*) / Receveur(Tram,Bus) (*) )
OccupationType | 1643 | OccupationType - (X041 1643)
ONTVANGER (VERBRUIKERSTOESTELLEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( PERCEPTEUR DE COMPTEURS / PercepteurDeCompteurs (*) / PercepteurDeCompteurs (*) )
OccupationType | 937 | OccupationType - (X041 937)
ONTVANGER N.E.V. Coded value in Type beroep ( ->)  
( PERCEPTEURS N.C.A. / PercepteursN.C.A. (*) / PercepteursN.C.A. (*) )
OccupationType | 828 | OccupationType - (X041 828)
ONTVANGER N.E.V. (PRIVE SECTOR) Coded value in Type beroep ( ->)  
( RECEVEUR N.C.A. (SECTEUR PRIVE) / ReceveurN.C.A.(SecteurPrive) (*) / ReceveurN.C.A.(SecteurPrive) (*) )
OccupationType | 826 | OccupationType - (X041 826)
ONTVANGER O.C.M.W. Coded value in Type beroep ( ->)  
( RECEVEUR C.P.A.S. / ReceveurC.P.A.S. (*) / ReceveurC.P.A.S. (*) )
OccupationType | 754 | OccupationType - (X041 754)
Ontvanger type Attribute of Bestemmeling ( ->) Komt uit de AS/2 Edifact omgeving; in het segment XGH, is C905 de Recipient Identification, en daarin is X928 het Recipient type, coded. 
( Codification : Sender type, coded / X927,X928 / -> )
( Destinataire type / Addressee type / Addressee type )
Addressee | AddresseeTypeCode | MessageSenderOrDestineeType - (XGH )
Ontvanger, intern adres Attribute of Bestemmeling ( ->) Komt uit de AS/2 Edifact omgeving; in het segment XGH, is C905 de Recipient Identification, en daarin is X924 het Recipient user address. 
( Codification : / / -> )
( Destinataire, adresse interne / Addressee user address / Addressee user address )
Addressee | AddresseeUserAddress | - (XGH )
Ontvanger, uitwisselingsadres Attribute of Bestemmeling ( ->) Komt uit de AS/2 Edifact omgeving; in het segment XGH, is C905 de Recipient Identification, en daarin is X923 het Recipient domain address. 
( Codification : / / -> )
( Destinataire, adresse pour les échanges / Addressee domain address / Addressee domain address )
Addressee | AddresseeDomainAddress | - (XGH )
ontvangers en begeleiders (transportw Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( receveurs et convoyeurs (moyens de tr / Empfänger und Moderatoren (transport) / receivers and facilitators (transportation) )
InsuredOccupationType | 65700 | InsuredOccupationType - (2111 65700)
Ontvangst enige premie Coded value in Type wijziging ( ->) PG Leven-Individuele 12.06.2008 : de ontvangst van een enige premie (en bij uitbreiding de ontvangst van een vrije premie of vrije storting) wijzigt de waarborgen van het contract. 
( Réception prime unique / Einziger Prämienzahlung / Single premium cashed in )
ContractChangeType | 12 | ContractChangeType - (EW00 12)
Ontvangstdatum document Attribute of Details uitwisseling document ( ->) Datum waarop het document ontvangen is. 
( Codification : / / -> )
( Date de réception du document / Dokument-Empfang-Datum / Document reception date )
DocumentExchangeDetails | DocumentReceptionDate | - (DTM 044)
Ontvangstdatum expertiserapport Attribute of Beschadigd object ( ->) Bevat een datum en/of tijdsaanduiding en zijn formaat. 
( Codification : / / -> )
( Date réception rapport d'expertise / Empfangsdatum Begutachtungsauftrag / Reception date of assessment report )
ObjectDamaged | AssessmentReportReceptionDate | - (DTM 052)
Ontvankelijkheid van de aanvraag DIV Attribute of VERIDASS registratie ( ->) Bevat een instructie. 
( Codification : Ontvankelijkheid van de aanvraag DIV / Z223 / -> )
( Recevabilité de la demande DIV / Zulässigkeit der Anfrage DRF / Acceptability of the VRO request )
VERIDASSRegistration | VRORequestAcceptabilityTypeCode | VroRequestAcceptabilityType - (GIS Z223)
ONTVETTER (HUIDEN, LEDER) Coded value in Type beroep ( ->)  
( DEGRAISSEUR (PEAUX - CUIR) / Degraisseur(Peaux-Cuir) (*) / Degraisseur(Peaux-Cuir) (*) )
OccupationType | 3526 | OccupationType - (X041 3526)
ONTVETTER (WASSERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( DEGRAISSEUR (BLANCHISSERIE) / Degraisseur(Blanchisserie) (*) / Degraisseur(Blanchisserie) (*) )
OccupationType | 3864 | OccupationType - (X041 3864)
Ontvlambare vloeistoffen Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Liquides inflammables / Flammbare Flüssigkeiten / Inflammable liquids )
ClaimCircumstanceType | 310 | ClaimCircumstanceType - (C221 310)
ONTVLEKKER (WASSERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( DETACHEUR (BLANCHISSERIE) / Detacheur(Blanchisserie) (*) / Detacheur(Blanchisserie) (*) )
OccupationType | 3866 | OccupationType - (X041 3866)
ONTVORMER (CHOCOLADE) Coded value in Type beroep ( ->)  
( DEMOULEUR (CHOCOLAT) / Demouleur(Chocolat) (*) / Demouleur(Chocolat) (*) )
OccupationType | 3062 | OccupationType - (X041 3062)
ONTVORMER (METAAL) Coded value in Type beroep ( ->)  
( DEMOULEUR (FONDERIE) / Demouleur(Fonderie) (*) / Demouleur(Fonderie) (*) )
OccupationType | 2279 | OccupationType - (X041 2279)
ONTWERPER (DATABASE) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONCEPTEUR BASES DE DONNEES / ConcepteurBasesDeDonnees (*) / ConcepteurBasesDeDonnees (*) )
OccupationType | 540 | OccupationType - (X041 540)
ONTWERPER (PLAT GLAS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( EBAUCHEUR (VERRE PLAT) / Ebaucheur(VerrePlat) (*) / Ebaucheur(VerrePlat) (*) )
OccupationType | 2915 | OccupationType - (X041 2915)
ONTWERPER VAN TUINEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( CREATEUR DE JARDINS / CreateurDeJardins (*) / CreateurDeJardins (*) )
OccupationType | 8 | OccupationType - (X041 8)
ONTWERPSTER (CONFECTIE) Coded value in Type beroep ( ->)  
( FAUFILEUSE / Faufileuse (*) / Faufileuse (*) )
OccupationType | 2118 | OccupationType - (X041 2118)
ONTWIKKELAAR (FILMEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( DEVELOPPEUR (FILMS) / Developpeur(Films) (*) / Developpeur(Films) (*) )
OccupationType | 2887 | OccupationType - (X041 2887)
ontwikkelaars Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( developpeurs, tireurs, monteurs (film / Entwickler / Developers )
InsuredOccupationType | 81700 | InsuredOccupationType - (2111 81700)
Ontwrichtingen Coded value in Soort kwetsuur/verwonding ( ->)  
( Luxations / Verrenkungen / Dislocations )
EventAccidentInjuryType | 20 | EventAccidentInjuryType - (CQ54 20)
ONTZADER (GIETERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( DESABLEUR (FONDERIE) / Desableur(Fonderie) (*) / Desableur(Fonderie) (*) )
OccupationType | 2281 | OccupationType - (X041 2281)
ONTZUURDER (TEXTIEL) Coded value in Type beroep ( ->)  
( DELUSTREUR (TEXTILES) / Delustreur(Textiles) (*) / Delustreur(Textiles) (*) )
OccupationType | 1994 | OccupationType - (X041 1994)
Onvolledige informatie Coded value in Beschikbaarheid van het Technicar-record ( ->)  
( Information incomplète / Unvollständige Angaben / Incomplete information )
TechnicarRecordAvailabilityType | O | TechnicarRecordAvailabilityType - (500V O)
Onvolledige jaarpremie Coded value in Type laatste betaalde premie ( ->)  
( Prime annuelle partielle / Unvollständige Jahresprämie / Partial annual premium )
PremiumPaidLastType | 2 | PremiumPaidLastType - (1402 2)
onvoordelig Coded value in getuige 1 - voordeel of nadeel ? ( ->)  
( defavorable / ein Nachteil / a disadvantage )
Witness1InFavorType | 2 | Witness1InFavorType - (CT1Z 2)
Onze klient liep geen schade op Coded value in MSB-code - origine verzekeringsmaatschappij ( ->)  
( Notre client n'a pas de dommages / Unser Klient erlitt keinen Schaden / Our customer suffered no damage )
MessageClaimInsurerMsbType | 37 | MessageClaimInsurerMsbType - (CMSB 37)
Onze verzekerde is gewaarborgd in B.A. Attribute of Verkeersongeval ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : Is onze verzekerde gewaarborgd in B.A.? / C061 / -> )
( Notre assuré est garanti en R.C. / Unser Versicherter ist haftpflichtversichert / Our insured has a CL guarantee )
TrafficAccident | TPLCoverIndicator | PersonInsuredLiabilityIndicator - (BIN C061)
Oog (ingebrepen oogholte en oogzenuw) Coded value in Localisering kwetsuren/verwondingen ( ->)  
( Oeil (y compris orbite et nerf opt.) / Auge (inklusive Augenhöhle und Sehnerv) / Eye (included eye socket and optic nerve) )
EventAccidentInjuriesLocationType | 12 | EventAccidentInjuriesLocationType - (CQ57 12)
OOGARTS Coded value in Type beroep ( ->)  
( OCULISTE / Oculiste (*) / Oculiste (*) )
OccupationType | 187 | OccupationType - (X041 187)
OOGSPECIALIST (OFTALMOLOOG) Coded value in Type beroep ( ->)  
( OPHTALMOLOGUE (OPHTALMOLOGISTE) / Ophtalmologue(Ophtalmologiste) (*) / Ophtalmologue(Ophtalmologiste) (*) )
OccupationType | 188 | OccupationType - (X041 188)
Oogst (guur weer, insekten, ziekten) Coded value in Polistype ( ->) Als polistype voorbehouden aan de polissen die enkel de schade aan oogsten, gewassen, aanplantingen of vruchten tot voorwerp hebben (ongeacht of ze geoogst zijn of niet). 
( Récolte (intempéries, insectes, maladies) / Ernte (Schlechtwetter, Insekte, Krankheiten) / Harvest (bad weather, insects, diseases) )
ContractPolicyType | 923 | ContractPolicyType - (A502 923)
Oogsten Entity ( ->) Als dekking. Binnen een waarborg kan soms, van het geheel gewaarborgde, het gedeelte "oogsten" specifieke informatie vereisen. (In de zin van de oogst, de pluk, het maaisel, enz.) 
( Récoltes / Ernte / Harvests )
| HarvestsCover | - ( 087)
OOGSTER (LANDBOUW) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MOISSONNEUR / Moissonneur (*) / Moissonneur (*) )
OccupationType | 1195 | OccupationType - (X041 1195)
Oom / tante Coded value in Binding met verzekeringnemer ( ->)  
( Oncle / tante / Onkel/Tante / Uncle / aunt )
RelationPolicyHolderType | 6 | RelationPolicyHolderType - (CL91 6)
Oom, tante Entity ( ->) De broer of zus van een ouder van de betrokkene. Inbegrepen de echtgenoot of echtgenote van die broer of zus. 
( Oncle, tante / Onkel - Tante / Uncle, aunt )
| UncleOrAuntOf | - ( 107)
Oordeel van de verzekeringsnemer i.v.m. verantwoordelijkheid Attribute of Schade ( ->) Bevat niet gestructureerde informatie. 
( Codification : / / -> )
( Avis du preneur concernant la responsabilité / Meinung des Nehmers bezüglich der Verantwortlichkeit / Opinion of the policy holder about the responsibility )
Claim | PolicyHolderResponsibilityOpinionText | - (FTX 036)
Oorlogsinvalide Coded value in Sociaal statuut ( ->) Persoon die blijvend gedeeltelijk of totaal in de onmogelijkheid verkeert arbeid te verrichten ten gevolge van oorlogsverwondingen. 
( Invalide de guerre / Kriegsinvalide / Invalid soldier )
PersonSocialStatusType | 19 | PersonSocialStatusType - (A132 19)
Oorsprong der premiebetalingen Attribute of Leven ( ->) De oorsprong van de gebruikte fondsen. De oorsprong van de fondsen ter betaling. 
( Codification : Oorsprong der premiebetalingen / 1406 / -> )
( Origine du paiement des primes / Prämienzahlungen Herkunft / Payment - sourcing )
GeneralLifeGuarantee | PremiumFunding | PremiumFundingType - (ATT 1406)
Oorsprong expertiseaanvraag Attribute of Schatting ( ->) Een expertise kan gebeuren op vraag van een verzekeraar, een makelaar, een hersteller, een (andere) expert. 
( Codification : Oorsprong expertiseaanvraag / C418 / -> )
( Origine de la demande d'expertise / Ursprung des Expertiseantrags / Origin of the assessment request )
Assessment | AssessmentRequestOriginCode | AssessmentRequestOriginType - (ATT C418)
Oorsprong laatste wijziging plafond directe betaling Attribute of Schatting ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Oorsprong laatste wijziging plafond directe betaling / CP24 / -> )
( Origine dernière modification plafond paiement direct / Ursprung letzte Änderung Höchstsatz dritte Zahler / Origin latest change of the upper limit for third party pmt )
Assessment | DirectPaymentUpperLimitLatestChangeOriginCode | PaymentLimitAdversaryChangeOriginType - (ATT CP24)
Oorsprong opzeg, schrapping of schorsing Attribute of Opzegging ( ->) Code die aangeeft wie de polis heeft opgezegd.  
( Codification : Oorsprong van de opzegging / A314 / -> )
( Origine de la résiliation, annulation ou suspension / Ursprung der Aufkündigung / Reason for cancelation )
Cancellation | CancellationOriginCode | ContractCancellationOriginType - (ATT A314)
Oorsprong schadeattest Attribute of Andere schadegevallen in referteperiode ( ->) (in het Engels:) Attribute 
( Codification : Oorsprong schadeattest / 5V6L / -> )
( Origine de l'attestation sinistres / Anspruch Zertifikat Herkunft / Claim certificate origin )
PreviousClaimDeclaration | ClaimDeclarationOriginTypeCode | ClaimCertificateOriginType - (ATT 5V6L)
Oorsprong waterschade Attribute of Waterschade ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Oorsprong waterschade / CM41 / -> )
( Origine des dégâts des eaux / Ursprung der Wasserschade / Origin of the water damage )
WaterDamage | WaterDamageOriginCode | EventWaterDamageOriginType - (ATT CM41)
Oorspronkelijke bonus/malusgraad Attribute of Bonus schadevrij-zijn, bij onderschrijving ( ->) Bevat de bonus/malusgraad op 31.12.2003  
( Codification : Oorspronkelijke bonus/malusgraad / 5314 / -> )
( Degré bonus/malus à l'origine / Bonus/Malusgrad beim Anfang / No claims bonus level at underwriting )
NCBAtUnderwriting | NCBAtUnderwritingLevelCode | NoClaimsBonusLevelUnderwritingType - (ATT 5314)
Oorzaak ongeval Attribute of Verkeersongeval ( ->) Niet-gestructureerde beschrijving van de oorzaak van een ongeval. 
( Codification : / / -> )
( Cause de l'accident / Grund des Unfalls / Cause of the accident )
TrafficAccident | AccidentCauseText | - (FTX 038)
Oost Timor Coded value in Landcode ( ->)  
( Timor Oriental / Timor-Leste / East Timor )
CountryType | TP | CountryType - (519B TP)
Oost Timor Coded value in Landcode ( ->)  
( Timor Oriental / Timor-Leste / East Timor )
CountryType | TL | CountryType - (519B TL)
oostende Coded value in bestemmeling - zetel ( ->)  
( oostende / Oostende / Oostende )
DestineeBranchType | 84 | DestineeBranchType - (Z311 84)
oostende Coded value in afzender - zetel ( ->)  
( oostende / Oostende / Oostende )
SenderOfficeSeatType | 84 | SenderOfficeSeatType - (Z211 84)
Oostende Coded value in Zetelnummer van de verzekeraar ( ->)  
( Oostende / Oostende / Oostende )
InsurerBranchType | 84 | InsurerBranchType - (A012 84)
Oostende Coded value in Schadebeheer - zetel ( ->)  
( Oostende / Oostende / Oostende )
ClaimManagementBranchType | 84 | ClaimManagementBranchType - (C001 84)
Oostende Coded value in Derden - zetel schadebeheer ( ->)  
( Oostende / Oostende / Oostende )
AdversaryManagementBranchType | 84 | AdversaryManagementBranchType - (C115 84)
Oostende Coded value in Zone van lokale politie ( ->)  
( Oostende / Oostende / Oostende )
PoliceCoveredZoneCode | 5449 | PoliceCoveredZoneCode - (C244 5449)
Oostenrijk Coded value in V-nemer- domicil.- landcode ( ->)  
( Autriche / Österreich / Austria )
PolicyHolderDomicileCountryType | A | PolicyHolderDomicileCountryType - (A189 A)
oostenrijk Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( autriche / Österreich / Austria )
VictimFATNationalityType | 105 | VictimFATNationalityType - (CL2B 105)
Oostenrijk Coded value in Nationaliteit van de bestuurder ( ->)  
( Autriche / Autriche (*) / Autriche (*) )
DriverNationalityType | A | DriverNationalityType - (5122 A)
Oostenrijk Coded value in Landcode van de bestuurder ( ->)  
( Autriche / Österreich / Austria )
DriverCountryType | A | DriverCountryType - (5109 A)
Oostenrijk Coded value in Landcode ( ->)  
( Autriche / Österreich / Austria )
CountryType | A | CountryType - (519B A)
Oostenrijk Coded value in Landcode van de risicoligging ( ->)  
( Autriche / Österreich / Austria )
RiskObjectLocationCountryCode | A | RiskObjectLocationCountryCode - (3009 A)
Oostenrijk Coded value in Producent - landcode ( ->)  
( Autriche / Österreich / Austria )
IntermediaryCountryType | A | IntermediaryCountryType - (A469 A)
Oostenrijkse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( autrichienne / österreichische / Austrian )
NationalityType | A | NationalityType - (A121 A)
Oostenrijkse schilling Coded value in Munteenheid ( ->)  
( Schilling autrichien / Österreichischer Schilling / Austrian shilling )
CurrencyType | ATS | CurrencyType - (A660 ATS)
Oost-Timorese Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( timorais / von Timor Oriental / of Timor-Leste )
NationalityType | TL | NationalityType - (A121 TL)
Oost-Timorese Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( timorais / osttimorische / of Timor-Leste )
NationalityType | TP | NationalityType - (A121 TP)
Op 2 rijstroken, doet derde 1 manoeuvre Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Sur 2 files, le tiers manoeuvre / Auf 2 Fahrbahnen, Dritter führt Manöver aus / On 2 lanes, third party manoeuvred )
ClaimCircumstanceType | 543 | ClaimCircumstanceType - (C221 543)
Op 2 rijstroken, doet verzekerde 1 manoeuvre Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Sur 2 files, l'assuré manoeuvre / Auf 2 Fahrbahnen, Manöver des Versicherten / On 2 lanes, the insuree manoeuvered )
ClaimCircumstanceType | 523 | ClaimCircumstanceType - (C221 523)
Op 2 rijstroken, verandert derde van rijstrook Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Sur 2 files, le tiers change de file / Auf 2 Fahrbahnen, Dritter wechselt die Fahrbahn / On 2 lanes, third party changed lanes )
ClaimCircumstanceType | 541 | ClaimCircumstanceType - (C221 541)
Op 2 rijstroken, verandert verzekerde van rijstrook Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Sur 2 files, l'assuré change de file / Auf 2 Fahrbahnen, Versicherter wechselt die Fahrbahn / On 2 lanes, the insuree changed lanes )
ClaimCircumstanceType | 521 | ClaimCircumstanceType - (C221 521)
Op 2 rijstroken, verlaat derde de tunnel Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Sur 2 files, le tiers sort du tunnel / Auf 2 Fahrbahnen, Dritter verläßt Unterführung / On 2 lanes, third party emerged from tunnel )
ClaimCircumstanceType | 542 | ClaimCircumstanceType - (C221 542)
Op 2 rijstroken, verlaat verzekerde de tunnel Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Sur 2 files, l'assuré sort du tunnel / Auf 2 Fahrbahnen, Versicherter verläßt Unterführung / On 2 lanes, the insuree emerged from tunnel )
ClaimCircumstanceType | 522 | ClaimCircumstanceType - (C221 522)
Op 2 rijstroken, zijdelingse wrijving Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Sur 2 files, frottement latéral / Auf 2 Fahrbahnen, seitliche Reibung / On 2 lanes, lateral contact )
ClaimCircumstanceType | 550 | ClaimCircumstanceType - (C221 550)
Op afrekening Coded value in Betaalfrequentie (Splitsingscode) ( ->) De premieafrekening is van toepassing in geval de verzekeringsbasis uitsluitend bij het einde van het contract of het einde van de verzekerde periode vastgelegd wordt, zonder enige andere periodieke premie. Voorheen: De premieafrekening is van toepass 
( Sur décompte / Mit Stichtagsabrechnung / By settlement )
PaymentFrequencyType | 7 | PaymentFrequencyType - (A325 7)
Op de openbare weg Coded value in Uitbreiding territoriale begrenzing ( ->)  
( Sur la route publique / Auf der öffentlichen Straße / On public highways )
CoverTerritorialLimitExtensionType | 0 | CoverTerritorialLimitExtensionType - (5271 0)
Op de openbare weg en op werkplaats Coded value in Uitbreiding territoriale begrenzing ( ->)  
( Sur le route publique et sur le lieu de travail / Auf der öffentlichen Straße und am Arbeitsplatz / On public highways and at work )
CoverTerritorialLimitExtensionType | 2 | CoverTerritorialLimitExtensionType - (5271 2)
Op de vervaldag Coded value in Reden van registratie ( ->)  
( A l'échéance / Am Fälligkeitstag / On the renewal or due date )
RegistrationReasonType | 11 | RegistrationReasonType - (Z604 11)
Op factuur Coded value in Evaluatiesysteem voor het gebouw ( ->) Geen echt evaluatiesysteem, maar evaluatie op basis van aankoopfacturen. 
( Sur facture / Auf Rechnung / On invoice )
BuildingValueCalculationType | G | BuildingValueCalculationType - (3151 G)
Op initiatief makelaar Coded value in Reden vernietiging ( ->)  
( Initiative du courtier / Auf Initiative des Maklers / On initiative broker )
CancellationReasonType | 16 | CancellationReasonType - (EW01 16)
Op maat Coded value in Type schuldsaldo ( ->)  
( Sur mesure / Maßgeschnitten / Made to measure )
LoanDebtBalanceType | 03 | LoanDebtBalanceType - (1222 03)
op papier Coded value in bericht - vorm ( ->)  
( sur papier / auf dem Papier / on paper )
MessageModeType | 2 | MessageModeType - (D120 2)
Op te zeggen bij de eindvervaldag Coded value in Brand en samenhangend gevaar - actiecode ( ->)  
( A résilier à l'échéance finale / Am Stichdatum aufzukündigen / To be terminated at final deadline )
GuaranteeFireAndRelatedActionType | 2 | GuaranteeFireAndRelatedActionType - (M110 2)
Op te zeggen bij de eindvervaldag Coded value in Complementaire specificiteit 5 - actie ( ->)  
( A résilier à l'échéance finale / Am Stichdatum aufzukündigen / To be terminated at final deadline )
ParticularityComplementary5ActionType | 2 | ParticularityComplementary5ActionType - (A5E0 2)
Op te zeggen bij de eindvervaldag Coded value in Complementaire specificiteit 6 - actie ( ->)  
( A résilier à l'échéance finale / Am Stichdatum aufzukündigen / To be terminated at final deadline )
ParticularityComplementary6ActionType | 2 | ParticularityComplementary6ActionType - (A5F0 2)
Op te zeggen bij de eindvervaldag Coded value in Complementaire specificiteit - actiecode ( ->)  
( A résilier à l'échéance finale / Am Stichdatum aufzukündigen / To be terminated at final deadline )
ParticularityComplementary3ActionType | 2 | ParticularityComplementary3ActionType - (A5C0 2)
Op te zeggen bij de eindvervaldag Coded value in Complementaire specificiteit 4 - actie ( ->)  
( A résilier à l'échéance finale / Am Stichdatum aufzukündigen / To be terminated at final deadline )
ParticularityComplementary4ActionType | 2 | ParticularityComplementary4ActionType - (A5D0 2)
Op te zeggen bij de eindvervaldag Coded value in Waterschade - actiecode ( ->)  
( A résilier à l'échéance finale / Am Stichdatum aufzukündigen / To be terminated at final deadline )
GuaranteeWaterDamagesActionType | 2 | GuaranteeWaterDamagesActionType - (M400 2)
Op te zeggen bij de eindvervaldag Coded value in Storm en hagel - actiecode ( ->)  
( A résilier à l'échéance finale / Am Stichdatum aufzukündigen / To be terminated at final deadline )
GuaranteeStormHailActionType | 2 | GuaranteeStormHailActionType - (M200 2)
Op te zeggen bij de eindvervaldag Coded value in Complementaire specificiteit - actiecode ( ->)  
( A résilier à l'échéance finale / Am Stichdatum aufzukündigen / To be terminated at final deadline )
ParticularityComplementary2ActionType | 2 | ParticularityComplementary2ActionType - (A5B0 2)
Op te zeggen bij de eindvervaldag Coded value in Actiecode op gebouw ( ->)  
( A résilier à l'échéance finale / Am Stichdatum aufzukündigen / To be terminated at final deadline )
RiskObjectBuildingActionType | 2 | RiskObjectBuildingActionType - (3150 2)
Op te zeggen bij de eindvervaldag Coded value in Glasbraak - actiecode ( ->)  
( A résilier à l'échéance finale / Am Stichdatum aufzukündigen / To be terminated at final deadline )
GuaranteeBrokenWindowsActionType | 2 | GuaranteeBrokenWindowsActionType - (M500 2)
Op te zeggen bij de eindvervaldag Coded value in Bedrijfsschade - actiecode ( ->)  
( A résilier à l'échéance finale / Am Stichdatum aufzukündigen / To be terminated at final deadline )
GuaranteeConsequentialLossesActionType | 2 | GuaranteeConsequentialLossesActionType - (MB00 2)
Op te zeggen bij de eindvervaldag Coded value in Indirecte verliezen - actiecode ( ->)  
( A résilier à l'échéance finale / Am Stichdatum aufzukündigen / To be terminated at final deadline )
GuaranteeIndirectLossesActionType | 2 | GuaranteeIndirectLossesActionType - (M800 2)
Op te zeggen bij de eindvervaldag Coded value in Aardbeving - actiecode ( ->)  
( A résilier à l'échéance finale / Am Stichdatum aufzukündigen / To be terminated at final deadline )
GuaranteeEarthquakeActionType | 2 | GuaranteeEarthquakeActionType - (MC00 2)
Op te zeggen bij de eindvervaldag Coded value in Actiecode op inhoud ( ->)  
( A résilier à l'échéance finale / Am Stichdatum aufzukündigen / To be terminated at final deadline )
RiskObjectContentActionType | 2 | RiskObjectContentActionType - (3160 2)
Op te zeggen bij de eindvervaldag Coded value in Complementaire specificiteit - actiecode ( ->)  
( A résilier à l'échéance finale / Am Stichdatum aufzukündigen / To be terminated at final deadline )
ParticularityComplementary1ActionType | 2 | ParticularityComplementary1ActionType - (A5A0 2)
Op te zeggen bij de eindvervaldag Coded value in Waarborg - Code actie ( ->)  
( A résilier à l'échéance finale / Am Stichdatum aufzukündigen / To be terminated at final deadline )
ActionOnGuaranteeType | 2 | ActionOnGuaranteeType - (P000 2)
Op te zeggen bij de eindvervaldag Coded value in BA gebouw - actiecode ( ->)  
( A résilier à l'échéance finale / Am Stichdatum aufzukündigen / To be terminated at final deadline )
GuaranteeLiabilityBuildingActionType | 2 | GuaranteeLiabilityBuildingActionType - (M700 2)
Op te zeggen bij de eindvervaldag Coded value in Andere waarborg 3 - actiecode ( ->)  
( A résilier à l'échéance finale / Am Stichdatum aufzukündigen / To be terminated at final deadline )
GuaranteeOther3ActionType | 2 | GuaranteeOther3ActionType - (MW00 2)
Op te zeggen bij de eindvervaldag Coded value in Andere waarborg 4 - actiecode ( ->)  
( A résilier à l'échéance finale / Am Stichdatum aufzukündigen / To be terminated at final deadline )
GuaranteeOther4ActionType | 2 | GuaranteeOther4ActionType - (MX00 2)
Op te zeggen bij de eindvervaldag Coded value in Andere waarborg 1 - actiecode ( ->)  
( A résilier à l'échéance finale / Am Stichdatum aufzukündigen / To be terminated at final deadline )
GuaranteeOther1ActionType | 2 | GuaranteeOther1ActionType - (MY00 2)
Op te zeggen bij de eindvervaldag Coded value in Andere waarborg 2 - actiecode ( ->)  
( A résilier à l'échéance finale / Am Stichdatum aufzukündigen / To be terminated at final deadline )
GuaranteeOther2ActionType | 2 | GuaranteeOther2ActionType - (MZ00 2)
Op te zeggen bij de eindvervaldag Coded value in Diefstal - actiecode ( ->)  
( A résilier à l'échéance finale / Am Stichdatum aufzukündigen / To be terminated at final deadline )
GuaranteeTheftActionType | 2 | GuaranteeTheftActionType - (M620 2)
Op te zeggen voor eindeverv. Coded value in BA aanhangwagen - actiecode ( ->)  
( A résilier à l'échéance / Vor dem Stichdatum aufzukündigen / To be terminated before final deadline )
GuaranteeMotorTrailerLiabilityActionType | 2 | GuaranteeMotorTrailerLiabilityActionType - (P120 2)
Op te zeggen voor eindeverv. Coded value in Rechtsbijstand - actiekode ( ->)  
( A résilier à l'échéance / Vor dem Stichdatum aufzukündigen / To be terminated before final deadline )
GuaranteeAssistanceLegalActionType | 2 | GuaranteeAssistanceLegalActionType - (P200 2)
Op te zeggen voor eindverv. Coded value in Glasbraak - actiecode ( ->)  
( A résilier à l'échéance / Vor dem Stichdatum aufzukündigen / To be terminated before final deadline )
GuaranteeBrokenWindowsActionType2 | 2 | GuaranteeBrokenWindowsActionType2 - (P710 2)
Op te zeggen voor eindverv. Coded value in Diefstal aanhangwagen - actiecode ( ->)  
( A résilier à l'échéance / Vor dem Stichdatum aufzukündigen / To be terminated before final deadline )
GuaranteeTheftTrailerActionType | 2 | GuaranteeTheftTrailerActionType - (P620 2)
Op te zeggen voor eindverv. Coded value in Inzittenden - actiecode ( ->)  
( A résilier à l'échéance / Vor dem Stichdatum aufzukündigen / To be terminated before final deadline )
GuaranteePassengerActionType | 2 | GuaranteePassengerActionType - (P310 2)
Op te zeggen voor eindverv. Coded value in Eigen schade aanhangwagen - actiecode ( ->)  
( A résilier à l'échéance / Vor dem Stichdatum aufzukündigen / To be terminated before final deadline )
GuaranteeMotorOwnDamagesTrailerActionType | 2 | GuaranteeMotorOwnDamagesTrailerActionType - (P420 2)
Op te zeggen voor eindverv. Coded value in Individueel gemeen recht ( ->)  
( A résilier à l'écheance / Vor dem Stichdatum aufzukündigen / To be terminated before final deadline )
GuaranteePersonalLegislationCivilActionType | 2 | GuaranteePersonalLegislationCivilActionType - (P900 2)
Op te zeggen voor eindverv. Coded value in Brand auto - actiecode ( ->)  
( A résilier à l'échéance / Vor dem Stichdatum aufzukündigen / To be terminated before final deadline )
GuaranteeMotorFireActionType | 2 | GuaranteeMotorFireActionType - (P510 2)
Op te zeggen voor eindverv. Coded value in Eigen schade auto - actiecode ( ->)  
( A résilier à l'échéance / Vor dem Stichdatum aufzukündigen / To be terminated before final deadline )
GuaranteeMotorOwnDamagesActionType | 2 | GuaranteeMotorOwnDamagesActionType - (P410 2)
Op te zeggen voor eindverv. Coded value in Autopolis - reisbijstand - actiecode ( ->)  
( A résilier à l'échéance / Vor dem Stichdatum aufzukündigen / To be terminated before final deadline )
PolicyMotorAssistanceTravelActionType | 2 | PolicyMotorAssistanceTravelActionType - (P800 2)
Op te zeggen voor eindverv. Coded value in Diefstal auto - actiecode ( ->)  
( A résilier à l'échéance / Vor dem Stichdatum aufzukündigen / To be terminated before final deadline )
GuaranteeMotorTheftActionType | 2 | GuaranteeMotorTheftActionType - (P610 2)
Op te zeggen voor eindverv. Coded value in Formule 1 - actiecode ( ->)  
( A résilier à l'échéance / Vor dem Stichdatum aufzukündigen / To be terminated before final deadline )
Formula1ActionType | 2 | Formula1ActionType - (PY10 2)
Op te zeggen voor eindverv. Coded value in Ahwg - andere 1 - actiecode ( ->)  
( A résilier à l'échéance / Vor dem Stichdatum aufzukündigen / To be terminated before final deadline )
VehicleTrailerOther1ActionType | 2 | VehicleTrailerOther1ActionType - (PY20 2)
Op te zeggen voor eindverv. Coded value in Formule 2 - actiecode ( ->)  
( A résilier à l'échéance / Vor dem Stichdatum aufzukündigen / To be terminated before final deadline )
Formula2ActionType | 2 | Formula2ActionType - (PZ10 2)
Op te zeggen voor eindverv. Coded value in Ahwg - andere 2 - actiecode ( ->)  
( A résilier à l'échéance / Vor dem Stichdatum aufzukündigen / To be terminated before final deadline )
GuaranteeMotorTrailerOther2ActionType | 2 | GuaranteeMotorTrailerOther2ActionType - (PZ20 2)
Op te zeggen voor eindverv. Coded value in Brand aanhangwagen - actiecode ( ->)  
( A resilier a l'echeance / Vor dem Stichdatum aufzukündigen / To be terminated before final deadline )
GuaranteeMotorTrailerFireActionType | 2 | GuaranteeMotorTrailerFireActionType - (P520 2)
Op te zeggen voor eindverv. Coded value in BA auto - actiecode ( ->)  
( A résilier à l'échéance / Vor dem Stichdatum aufzukündigen / To be terminated before final deadline )
GuaranteeMotorLiabilityActionType | 2 | GuaranteeMotorLiabilityActionType - (P110 2)
op zee Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( en mer / am Meer / on sea )
VictimFATNationalityType | 995 | VictimFATNationalityType - (CL2B 995)
Opblaasbare structuur Coded value in Aard gebouw ( ->)  
( Structure gonflable / Aufblasbare Konstruktion / Inflatable structure )
BuildingType | 25 | BuildingType - (3173 25)
Opblaasbare structuur Coded value in Constructietype ( ->)  
( Structure gonflable / Aufblasbare Konstruktion / Inflatable structure )
ConstructionType | 7 | ConstructionType - (3V12 7)
OPBOMER (WEVERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ENSOUPLEUR (TISSAGE) / Ensoupleur(Tissage) (*) / Ensoupleur(Tissage) (*) )
OccupationType | 1932 | OccupationType - (X041 1932)
OPBOUWER (METALEN CONSTRUCTIES) Coded value in Type beroep ( ->)  
( BOULONNEUR (CHARPENTE) (CONSTRUCTIONS METALLIQUES) / Boulonneur(Charpente)(ConstructionsMetalliques) (*) / Boulonneur(Charpente)(ConstructionsMetalliques) (*) )
OccupationType | 2505 | OccupationType - (X041 2505)
OPBRENGER VAN STERKWATER (GLAS, AARDEWERK) Coded value in Type beroep ( ->)  
( METTEUR A L'ACIDE (VERRE - POTERIE) / MetteurAL'Acide(Verre-Poterie) (*) / MetteurAL'Acide(Verre-Poterie) (*) )
OccupationType | 2997 | OccupationType - (X041 2997)
Opdrachthoudende vereniging (Vlaams Gewest) Coded value in Juridisch statuut ( ->) Kruispuntbank : codes rechtsvormen : 417. 
( Association chargée de mission (Région flamande) / Beauftragte Vereinigung (Flämische Region) / Commissionned Association (Flemish region) )
PersonLegalStatusType | 88 | PersonLegalStatusType - (A130 88)
Opdrachtnummer Attribute of Aktie ( ->) Een formulier of actie staat binnen een dossier productie of schade dikwijls voor een specifieke taak met een eigen identificatie of referte; dit opdrachtnummer.  
( Codification : / / -> )
( Numéro de la Mission / Auftragnummer / Jobnumber )
Action | MissionIdentifier | - (RFF 098)
Opdrachtnummer Attribute of Document ( ->) Een formulier of actie staat binnen een dossier productie of schade dikwijls voor een specifieke taak met een eigen identificatie of referte; dit opdrachtnummer.  
( Codification : / / -> )
( Numéro de la Mission / Auftragnummer / Jobnumber )
Document | MissionIdentifier | - (RFF 098)
OPDRAVER Coded value in Juridisch statuut - afkorting ( ->)  
( ASS MISS / BVerFL / CoAsFlR )
PersonLegalStatusShortType | 88 | PersonLegalStatusShortType - (A134 88)
Opeising door autoriteiten Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Confiscation par autorités / Inanspruchnahme von Behörden / Claiming by authorities )
ClaimCircumstanceType | 943 | ClaimCircumstanceType - (C221 943)
Open Coded value in Type cabrio ( ->) Permanent open cabrio, zonder enige vorm van dakbedekking.  
( Ouvert / Offen / Open )
ConvertibleType | O | ConvertibleType - (561B O)
Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn Coded value in Juridisch statuut ( ->) Kruispuntbank : codes rechtsvormen : 126. 
( Centre public d'Action sociale / Öffentliches Sozialhilfezentrum / Public Centre for social welfare )
PersonLegalStatusType | 58 | PersonLegalStatusType - (A130 58)
Openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn Coded value in Juridisch statuut ( ->) Kruispuntbank : codes rechtsvormen : 412. 
( Centre public d'Action sociale / Öffentliches Sozialhilfezentrum / Public Centre for social welfare )
PersonLegalStatusType | 83 | PersonLegalStatusType - (A130 83)
openbaar net Coded value in Type gebruikte materieel ( ->)  
( reseau public / öffentliche Netz / public network )
ActivityEquipmentType | 221 | ActivityEquipmentType - (CQ79 221)
Openbare autobusdiensten Coded value in Paritair comité ( ->)  
( Services publics d'autobus / 140.01.00 (*) / Public coach services )
JointCommitteeType | 1400100 | JointCommitteeType - (A139 1400100)
Openbare instelling Coded value in V-nemer-werkgever-juridisch statuut ( ->)  
( Institut publique / Öffentliche Einrichtung / Public institution )
PolicyHolderEmployerLegalStatusType | 8 | PolicyHolderEmployerLegalStatusType - (A1CS 8)
Openbare Instelling Coded value in Juridisch statuut ( ->)  
( Institution Publique / Öffentliche Einrichtung / Public institution )
PersonLegalStatusType | 08 | PersonLegalStatusType - (A130 08)
Openbare sector Coded value in Type cliënteel ( ->) De KMO en de zelfstandige. 
( Secteur public / Public sector / Public sector )
IntermediaryClienteleType | 4 | IntermediaryClienteleType - (A506 4)
Opened as new window Coded value in IBP Display Mode ( ->)  
( Opened as new window / Opened as new window / Opened as new window )
IBPDisplayModeType | NEWWINDOW | IBPDisplayModeType - (IBP4 NEWWINDOW)
Opening schadedossier door de mij Coded value in Code bericht ( ->)  
( Ouverture dossier sinistre par la cie / Öffnen der Datei Schäden durch den Versicherer / Opening damage file by company )
MessageType | C91 | MessageType - (Z000 C91)
OPENSNIJDER (LEDER) Coded value in Type beroep ( ->)  
( FENDEUR (CUIR) / Fendeur(Cuir) (*) / Fendeur(Cuir) (*) )
OccupationType | 3492 | OccupationType - (X041 3492)
OPERATEUR ADRESSEERMACHINE Coded value in Type beroep ( ->)  
( OPERATEUR (MACHINE ADRESSOGRAPHE) / Operateur(MachineAdressographe) (*) / Operateur(MachineAdressographe) (*) )
OccupationType | 806 | OccupationType - (X041 806)
OPERATEUR BOEKHOUDMACHINE Coded value in Type beroep ( ->)  
( OPERATEUR (MACHINES COMPTABLES) / Operateur(MachinesComptables) (*) / Operateur(MachinesComptables) (*) )
OccupationType | 792 | OccupationType - (X041 792)
OPERATEUR CONTROLEBORD (INFORMATICA) Coded value in Type beroep ( ->)  
( OPERATEUR PUPITREUR (INFORMATIQUE) / OperateurPupitreur(Informatique) (*) / OperateurPupitreur(Informatique) (*) )
OccupationType | 803 | OccupationType - (X041 803)
OPERATEUR MECANOGRAAF (INFORMATICA) Coded value in Type beroep ( ->)  
( OPERATEUR MECANOGRAPHE (INFORMATIQUE) / OperateurMecanographe(Informatique) (*) / OperateurMecanographe(Informatique) (*) )
OccupationType | 802 | OccupationType - (X041 802)
OPERATEUR PERFOREERMACHINE Coded value in Type beroep ( ->)  
( OPERATEUR (MACHINE PERFORATRICE) / Operateur(MachinePerforatrice) (*) / Operateur(MachinePerforatrice) (*) )
OccupationType | 795 | OccupationType - (X041 795)
OPERATEUR POLYCOPIEERMACHINE Coded value in Type beroep ( ->)  
( OPERATEUR (MACHINE POLYCOPIEUSE) / Operateur(MachinePolycopieuse) (*) / Operateur(MachinePolycopieuse) (*) )
OccupationType | 807 | OccupationType - (X041 807)
OPERATEUR SORTEERMACHINE Coded value in Type beroep ( ->)  
( OPERATEUR (MACHINES TRIEUSES) / Operateur(MachinesTrieuses) (*) / Operateur(MachinesTrieuses) (*) )
OccupationType | 796 | OccupationType - (X041 796)
OPERATEUR TEKSTVERWERKING Coded value in Type beroep ( ->)  
( OPERATEUR DE TRAITEMENT DE TEXTE / OperateurDeTraitementDeTexte (*) / OperateurDeTraitementDeTexte (*) )
OccupationType | 831 | OccupationType - (X041 831)
operateurs van machines voor autom. g Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( operateurs sur machines de traitement / Betreiber von Maschinen für Autom. g. / operators of machines for automated ... )
InsuredOccupationType | 20500 | InsuredOccupationType - (2111 20500)
operateurs van ponsmachines (automati Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( operateurs sur machines perforatrices / Betreiber von Stanzmaschinen (Automation) / operators of punching machines (auto ... )
InsuredOccupationType | 20400 | InsuredOccupationType - (2111 20400)
operateurs voor boekhoud- en rekenmac Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( operateurs sur machines comptables et / Operatoren für Buchhaltung und Rechenmaschinen / operators of accounting and calculus machinery )
InsuredOccupationType | 20300 | InsuredOccupationType - (2111 20300)
operateurs voor radio- en televisieze Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( operateurs de stations d'emission des / Operatoren für Radio und Fernsehen / operators for radio and television )
InsuredOccupationType | 77800 | InsuredOccupationType - (2111 77800)
Operatiecode B.R.B. Attribute of Kwijting ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Operatiecode B.R.B. / BBRB / -> )
( Code opération B.R.B. / Operationscode B.R.B. / B.R.B. operation code )
PremiumNotification | BRBOperationCode | BRBOperationType - (GIS BBRB)
Operationeel gewicht (in kg) Attribute of Technicar gegevens ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Codification : / / -> )
( Poids en ordre de marche (en kg) / Betriebsgewicht (in kg) / Operational weight (in kg) )
TechnicarData | VehicleFunctioningWeight | - (QTY 105)
OPERATOR ELECTRO-ENCEFALOGRAFIE Coded value in Type beroep ( ->)  
( OPERATEUR EN ENCEPHALOGRAPHIE / OperateurEnEncephalographie (*) / OperateurEnEncephalographie (*) )
OccupationType | 1381 | OccupationType - (X041 1381)
OPERATOR ELECTRO-RADIOLOGIE Coded value in Type beroep ( ->)  
( OPERATEUR EN ELECTRO RADIOLOGIE / OperateurEnElectroRadiologie (*) / OperateurEnElectroRadiologie (*) )
OccupationType | 1380 | OccupationType - (X041 1380)
OPERATOR ENCEFALOGRAFIE Coded value in Type beroep ( ->)  
( OPERATEUR EN ELECTRO ENCEPHALOGRAPHIE / OperateurEnElectroEncephalographie (*) / OperateurEnElectroEncephalographie (*) )
OccupationType | 1382 | OccupationType - (X041 1382)
Opgeven van getekende klacht Coded value in Overgemaakte document ( ->)  
( Abandon de plainte signé / Gezeichnete Beschwerde Abstand / Signed complaint renunciation )
DocumentsSentType | 14 | DocumentsSentType - (C390 14)
opgeven van getekende klacht Coded value in Overgemaakte doc. ( ->)  
( abandon de plainte signe / Aufgeben von gezeichneten Beschwerde / Abandoning signed complaint )
DocumentsSentType2 | 14 | DocumentsSentType2 - (C392 14)
Opgezegd Coded value in Type moeilijkheid ( ->)  
( Résilié / Aufgekündigt / Terminated )
ContractHistoryDifficultyType | 2 | ContractHistoryDifficultyType - (A1D0 2)
Opgezegd Coded value in Opzeggingsstatus ( ->)  
( Résiliée / Aufgekündigt / Terminated )
CancellationStatusType | 1 | CancellationStatusType - (A330 1)
Opgezegd Coded value in Status van de polis ( ->) resultaat van de actie die als doel heeft een einde te maken aan het verzekeringscontract en die als gevolg de definitieve opheffing (al dan niet vervroegd) van de effecten van het contract heeft. 
( Résiliée / Aufgekündigt / Terminated )
ContractStatusType | 2 | ContractStatusType - (A003 2)
Opgezegd contract Coded value in Bewerkingscode VERIDASS ( ->)  
( Contrat résilié / Beendeten Vertrags / Terminated contract )
VeridassTransactionType | 31 | VeridassTransactionType - (Z230 31)
Ophanging Coded value in Type technische controle ( ->)  
( Suspension / Aussetzung / Suspension )
AssessmentControlTechnicalType | 3 | AssessmentControlTechnicalType - (CP49 3)
OPKRULSTER (HAARVERZORGING) Coded value in Type beroep ( ->)  
( BOUCLEUSE / Boucleuse (*) / Boucleuse (*) )
OccupationType | 3849 | OccupationType - (X041 3849)
Oplegger Coded value in Type aanhangwagen volgens DIV ( ->)  
( Semi-remorque / Sattelauflieger / Semi-trailer )
VehicleTrailerVroType | OS | VehicleTrailerVroType - (5503 OS)
Oplegger Coded value in Soort aanhangwagen ( ->)  
( Semi-remorque / Sattelauflieger / Semi-trailer )
VehicleTrailerType | 2 | VehicleTrailerType - (5501 2)
Oplegger Coded value in Type van het voertuig volgens DIV ( ->)  
( Semi-remorque / Sattelauflieger / Semi-trailer )
VehicleType | OS | VehicleType - (5003 OS)
OPLEGGER (SPINNERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ETALEUR (FILATURE) / Etaleur(Filature) (*) / Etaleur(Filature) (*) )
OccupationType | 1846 | OccupationType - (X041 1846)
OPMAKER (DRUKKERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( METTEUR EN PAGES (IMPRIMERIE) / MetteurEnPages(Imprimerie) (*) / MetteurEnPages(Imprimerie) (*) )
OccupationType | 2826 | OccupationType - (X041 2826)
OPMAKER (POLISSEN EN POLISAANHANGSELS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONFECTIONNEUR DE POLICES ET AVENANTS / ConfectionneurDePolicesEtAvenants (*) / ConfectionneurDePolicesEtAvenants (*) )
OccupationType | 846 | OccupationType - (X041 846)
OPMAKER (VERPAKKINGEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( FARDEUSE (EMBALLAGE) / Fardeuse(Emballage) (*) / Fardeuse(Emballage) (*) )
OccupationType | 3605 | OccupationType - (X041 3605)
OPMETER BOUWWERF Coded value in Type beroep ( ->)  
( METREUR SUR CHANTIER / MetreurSurChantier (*) / MetreurSurChantier (*) )
OccupationType | 1425 | OccupationType - (X041 1425)
Opname in rusthuis Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Entrée maison de repos / Aufnahme im Altersheim / Admittance in rest home )
ClaimCircumstanceType | 950 | ClaimCircumstanceType - (C221 950)
Opnemingen : schrapping planning Coded value in Type wijziging van de planning ( ->)  
( Retraits : annulation planning / Rückzüge: Löschung Planung / Withdrawals: deletion planning )
PlanningChangeType | 7 | PlanningChangeType - (EW13 7)
Opnemingen : schrapping planning Coded value in Type wijziging planning ( ->)  
( Retraits : annulation planning / Abhebungen : Planungsannulation / Withdrawals : planning annulment )
FinancialPlanningChangeType | 7 | FinancialPlanningChangeType - (EW13 7)
Opnemingen : splitsing Coded value in Type wijziging van de planning ( ->)  
( Retraits : fractionnement / Rückzüge: Split / Withdrawals: splitting )
PlanningChangeType | 9 | PlanningChangeType - (EW13 9)
Opnemingen : splitsing Coded value in Type wijziging planning ( ->)  
( Retraits : fractionnement / Abhebungen : Teilung / Withdrawals : splitting )
FinancialPlanningChangeType | 9 | FinancialPlanningChangeType - (EW13 9)
Opnemingen : vastgelegd bedrag Coded value in Type wijziging planning ( ->)  
( Retraits : montant planifié / Abhebungen : Betrag / Withdrawals : planned amount )
FinancialPlanningChangeType | 8 | FinancialPlanningChangeType - (EW13 8)
Opnemingen : vastgelegd bedrag Coded value in Type wijziging van de planning ( ->)  
( Retraits : montant planifié / Rückzüge: erfasste Betrag / Withdrawals: amount fixed )
PlanningChangeType | 8 | PlanningChangeType - (EW13 8)
Opnemingen : verdeelsleutel Coded value in Type wijziging van de planning ( ->) De opnemingen putten uit de verschillende fondsen volgens de gegeven verdeelsleutel. (: PG Leven-Individuele 12.06.2008) 
( Retraits : répartition / Rückzüge: Schlüssel / Withdrawals: dividing key )
PlanningChangeType | 10 | PlanningChangeType - (EW13 10)
Opnemingen : verdeelsleutel Coded value in Type wijziging planning ( ->)  
( Retraits : répartition / Abhebungen : Teilinvestierungen / Withdrawals : spread )
FinancialPlanningChangeType | 10 | FinancialPlanningChangeType - (EW13 10)
Oponthoud werken Entity ( ->) Als dekking. Meestal op een (bouw-)werf, het niet respecteren van de overeengekomen termijnen van (op-)levering. 
( Retard exécution / Verzögerung der Ausführung / Execution delay )
| ExecutionDelayCover | - ( 171)
Oppaskosten Entity ( ->) Als dekking. De kosten voor de oppas van een (ziek) kind. 
( Frais de garde / Pflege-Kosten / Sit-in expenses )
| SitInExpensesCover | - ( 045)
OPPASSER Coded value in Type beroep ( ->)  
( VEILLEUR / Veilleur (*) / Veilleur (*) )
OccupationType | 3742 | OccupationType - (X041 3742)
Oppervlakkige traumata Coded value in Soort kwetsuur/verwonding ( ->)  
( Traumatismes superficiels / Oberflächliche Verletzungen / Superficial injuries )
EventAccidentInjuryType | 50 | EventAccidentInjuryType - (CQ54 50)
Oppervlakte Coded value in Evaluatiesysteem voor het gebouw ( ->) Evaluatiesysteem met als basis de oppervlakte. 
( Superficie / Oberfläche / Surface area )
BuildingValueCalculationType | 1 | BuildingValueCalculationType - (3151 1)
Oppervlakte Coded value in Evaluatiesysteem voor de inhoud ( ->)  
( Superficie / Oberfläche / Surface area )
ContentValuationType | 1 | ContentValuationType - (3161 1)
Oppervlakte Attribute of Eigendom ( ->) Bevat een hoeveelheid. 
( Codification : / / -> )
( Superficie / Oberfläche / Surface area )
Property | SurfaceMeasure | - (QTY 048)
Oppervlakte buitenmuren inbegrepen Coded value in Evaluatiesysteem voor het gebouw ( ->) Evaluatiesysteem met als basis de oppervlakte, afmeting van de buitenmuren inbegrepen. 
( Superficie murs extérieurs inclus / Äussere Oberfläche der Mauern einschliesslich / Surface exterior walls included )
BuildingValueCalculationType | I | BuildingValueCalculationType - (3151 I)
Oppervlakte buitenmuren niet inbegrepen Coded value in Evaluatiesysteem voor het gebouw ( ->) Evaluatiesysteem met als basis de oppervlakte afmeting van de buitenmuren niet inbegrepen. 
( Superficie murs extérieurs exclus / Aüssere Oberfläche der mauern ausgeschlossen / Surface exterior walls excluded )
BuildingValueCalculationType | H | BuildingValueCalculationType - (3151 H)
Oppervlakte glazen dak Attribute of Gebouw ( ->) Bevat een hoeveelheid. 
( Codification : / / -> )
( Surface toit vitré / Oberfläche Glasdach / Glass roof )
Building | GlassRoofSurfaceMeasure | - (QTY 034)
OPPERVLAKTEREINIGER Coded value in Type beroep ( ->)  
( TECHNICIEN DE SURFACE / TechnicienDeSurface (*) / TechnicienDeSurface (*) )
OccupationType | 3689 | OccupationType - (X041 3689)
opper-volta Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( haute-volta / Obervolta / upper volta )
VictimFATNationalityType | 316 | VictimFATNationalityType - (CL2B 316)
OPRAPER (SIGARETTEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( RAMASSEUR (CIGARETTES) / Ramasseur(Cigarettes) (*) / Ramasseur(Cigarettes) (*) )
OccupationType | 3415 | OccupationType - (X041 3415)
OPRICHTER VAN METALEN GEBINTEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( DRESSEUR DE CHARPENTES METALLIQUES (CONSTRUCTIONS METAL.) / DresseurDeCharpentesMetalliques(ConstructionsMetal.) (*) / DresseurDeCharpentesMetalliques(ConstructionsMetal.) (*) )
OccupationType | 2502 | OccupationType - (X041 2502)
Oprichtingsdatum Attribute of Wettelijk persoon ( ->) Datum van oprichting van een bedrijf of een vereniging. 
( Codification : / / -> )
( Date de fondation / Gründungsdatum / Date of foundation )
LegalPerson | FoundationDate | - (DTM 086)
Oproeping jury, getuige, examen Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Présence jury/témoin/examen / Einladung zur einer Jury - Zeuge - Prüfung / Call to jury, witness, exam )
ClaimCircumstanceType | 964 | ClaimCircumstanceType - (C221 964)
OPROLLER (FILM) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ENROULEUR (FILMS) / Enrouleur(Films) (*) / Enrouleur(Films) (*) )
OccupationType | 3567 | OccupationType - (X041 3567)
OPROLLER (PAPIER) Coded value in Type beroep ( ->)  
( BOBINEUR (PAPIER) / Bobineur(Papier) (*) / Bobineur(Papier) (*) )
OccupationType | 3335 | OccupationType - (X041 3335)
OPROLLER (WALSERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ENROULEUR (LAMINOIR) / Enrouleur(Laminoir) (*) / Enrouleur(Laminoir) (*) )
OccupationType | 2325 | OccupationType - (X041 2325)
Opslag Coded value in Reis - type ( ->)  
( Entreposage / Lagerung / Storage )
TripType | 8 | TripType - (8040 8)
OPSPANNER (HUIDEN, LEDER) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CADREUR (PEAUX - CUIR) / Cadreur(Peaux-Cuir) (*) / Cadreur(Peaux-Cuir) (*) )
OccupationType | 3533 | OccupationType - (X041 3533)
OPSPEURDER VAN LEKKEN (GAS, WATER) Coded value in Type beroep ( ->)  
( DETECTEUR DE FUITES (GAZ - EAU) / DetecteurDeFuites(Gaz-Eau) (*) / DetecteurDeFuites(Gaz-Eau) (*) )
OccupationType | 1462 | OccupationType - (X041 1462)
OPSTEEKSTER (GILL-BOXEUSE) (AFVAL) Coded value in Type beroep ( ->)  
( GILL-BONEUX (DECHETS) / Gill-Boneux(Dechets) (*) / Gill-Boneux(Dechets) (*) )
OccupationType | 2016 | OccupationType - (X041 2016)
OPSTEKER (WEVERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( POSEUR (TISSAGE) / Poseur(Tissage) (*) / Poseur(Tissage) (*) )
OccupationType | 1933 | OccupationType - (X041 1933)
OPSTELLER (METALEN GEBINTEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ASSEMBLEUR DE CHARPENTES METALLIQUES (CONSTRUCTIONS METAL.) / AssembleurDeCharpentesMetalliques(ConstructionsMetal.) (*) / AssembleurDeCharpentesMetalliques(ConstructionsMetal.) (*) )
OccupationType | 2500 | OccupationType - (X041 2500)
OPSTELLER (OPENBARE DIENST) Coded value in Type beroep ( ->)  
( REDACTEUR (SERVICE PUBLIC) / Redacteur(ServicePublic) (*) / Redacteur(ServicePublic) (*) )
OccupationType | 884 | OccupationType - (X041 884)
OPSTELLER (VERZEKERINGSPOLISSEN, POLISAANHANGSELS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( REDACTEUR (POLICES D'ASSURANCES, AVENANTS) / Redacteur(PolicesD'Assurances,Avenants) (*) / Redacteur(PolicesD'Assurances,Avenants) (*) )
OccupationType | 844 | OccupationType - (X041 844)
OPSTELLER (WEVERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( APPAREILLEUR (TISSAGE) / Appareilleur(Tissage) (*) / Appareilleur(Tissage) (*) )
OccupationType | 1931 | OccupationType - (X041 1931)
Opstellingsdatum (schade-)aangifte Attribute of Schade ( ->) De (schade-)aangifte is opgesteld op datum X (deze DTM+049), overgemaakt aan, en ontvangen door de bestemmeling op datum Y (de DTM+044). 
( Codification : / / -> )
( Date d'établissement de la déclaration ( de sinistre ) / Erstellungsdatum der Schadenserklärung / Date (claim) notification was drawn up )
Claim | ClaimNotificationDraftedDate | - (DTM 049)
OPSTOPPER (METAALNIJVERHEID) Coded value in Type beroep ( ->)  
( BOURREUR (METALLURGIE) / Bourreur(Metallurgie) (*) / Bourreur(Metallurgie) (*) )
OccupationType | 2315 | OccupationType - (X041 2315)
Optie Coded value in Beschikbaarheid servo-stuur ( ->)  
( Option / Option / Option )
VehiclePowerSteeringAvailabilityType | 3 | VehiclePowerSteeringAvailabilityType - (5632 3)
Optie Coded value in Beschikbaarheid ABS ( ->)  
( Option / Option / Option )
VehicleAbsAvailabilityType | 3 | VehicleAbsAvailabilityType - (5631 3)
Optie Coded value in Beschikbaarheid servo-remmen ( ->)  
( Option / Option / Option )
VehicleServobrakeAvailableType | 3 | VehicleServobrakeAvailableType - (5630 3)
Optie Coded value in Beschikbaarheid DLR systeem ( ->)  
( Option / Option / Option )
DlrAvailabilityType | 3 | DlrAvailabilityType - (563F 3)
OPTIEKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( OPTICIEN / Opticien (*) / Opticien (*) )
OccupationType | 1386 | OccupationType - (X041 1386)
OPTIEKGLASBEWERKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( FACONNEUR (VERRES D'OPTIQUE) / Faconneur(VerresD'Optique) (*) / Faconneur(VerresD'Optique) (*) )
OccupationType | 2929 | OccupationType - (X041 2929)
optiekglasbewerkers Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( faconneurs de verres d'optique / Optik-Glas-Prozessoren / Optics glass processors )
InsuredOccupationType | 82200 | InsuredOccupationType - (2111 82200)
OPTIEKGLASPOLIJSTER Coded value in Type beroep ( ->)  
( POLISSEUR (VERRES D'OPTIQUE) / Polisseur(VerresD'Optique) (*) / Polisseur(VerresD'Optique) (*) )
OccupationType | 2928 | OccupationType - (X041 2928)
OPTIEKGLASSLIJPER Coded value in Type beroep ( ->)  
( DEGROSSISSEUR (VERRES D'OPTIQUE) / Degrossisseur(VerresD'Optique) (*) / Degrossisseur(VerresD'Optique) (*) )
OccupationType | 2927 | OccupationType - (X041 2927)
OPTIEKGLASSNIJDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( SCIEUR (VERRES D'OPTIQUE) / Scieur(VerresD'Optique) (*) / Scieur(VerresD'Optique) (*) )
OccupationType | 2926 | OccupationType - (X041 2926)
Opt-In datum Attribute of e-Mail met Opt-In ( ->) De persoon heeft zijn wil uitgedrukt om dit e-Mail adres (COM+008) in dergelijk specifiek juridisch kader te gebruiken (of niet langer te gebruiken). 
( Codification : / / -> )
( Date du Opt-In / Opt-In Datum / Opt-In date )
EMailOptIn | OptInDate | - (DTM 158)
OPTOMETRIST Coded value in Type beroep ( ->)  
( OPTOMETRICIEN / Optometricien (*) / Optometricien (*) )
OccupationType | 1387 | OccupationType - (X041 1387)
optometristen Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( optometriciens, opticiens / Optiker / Optometrists )
InsuredOccupationType | 03300 | InsuredOccupationType - (2111 03300)
optuigers en kabelsplitsers Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( greeurs et episseurs de cables / Ausleger und Kabel Splitter / riggers and cable splitters )
InsuredOccupationType | 88400 | InsuredOccupationType - (2111 88400)
OPVOEDER (BIJZONDER ONDERWIJS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( EDUCATEUR (ENSEIGNEMENT SPECIAL) / Educateur(EnseignementSpecial) (*) / Educateur(EnseignementSpecial) (*) )
OccupationType | 1420 | OccupationType - (X041 1420)
OPVOEDER SCHOOL Coded value in Type beroep ( ->)  
( EDUCATEUR - ECOLE / Educateur-Ecole (*) / Educateur-Ecole (*) )
OccupationType | 1415 | OccupationType - (X041 1415)
OPVOLGER FABRICAGEPROEVEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( SUIVEUR D'ESSAI EN FABRICATION / SuiveurD'EssaiEnFabrication (*) / SuiveurD'EssaiEnFabrication (*) )
OccupationType | 1465 | OccupationType - (X041 1465)
Opvolging van Coded value in Juridisch statuut ( ->) Kruispuntbank : codes rechtsvormen : geen overeenkomstige code. 
( Succession de / Nachfolge von / Inheritance of )
PersonLegalStatusType | 91 | PersonLegalStatusType - (A130 91)
Opwarmings-, droog- of wasplaats Coded value in Bestemming van het gebouw ( ->)  
( Chaufferie/Sécherie/Buanderie / Aufheizung- Trocknen oder Wäscheservice Zimmer / Heating, drying or laundry room )
BuildingAllocationType | 24 | BuildingAllocationType - (3172 24)
OPWRIJVER (HOEDEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( BICHONNEUR (CHAPEAUX) / Bichonneur(Chapeaux) (*) / Bichonneur(Chapeaux) (*) )
OccupationType | 2063 | OccupationType - (X041 2063)
Opzeg Entity ( ->) Identificeert een document, of beter nog, de rol die dat document speelt binnen de context waar het opgegeven wordt. 
( Renon / Kündigung / Cancellation advice )
| CancellationAdvice | - ( 051)
Opzeg Coded value in Aard document ( ->)  
( Résiliation / Aufkündigung / Termination )
ContractDocumentType | 5 | ContractDocumentType - (EW05 5)
opzeg (klant) na premieverhoging Coded value in Reden opzeg ( ->)  
( résilation(client)après majoration prime / Kündigung (Kunden) Nach Premium-Zuschlag / Terminated by client (after a premium surcharge notice) )
CancellationReasonType2 | 3 | CancellationReasonType2 - (A331 3)
Opzeg (overname door een ander maatschappij) Coded value in Reden vernietiging ( ->)  
( Résiliation (reprise par une autre compagnie) / Kündigung (Übernahme durch eine andere Gesellschaft) / Terminated (takeover by another company) )
CancellationReasonType | 21 | CancellationReasonType - (EW01 21)
opzeg door de klant (andere reden) Coded value in Reden opzeg ( ->)  
( résiliation par le client (autre motif) / Kündigung (Kunden) aus sonstigem Grund / Terminated by client (other reason) )
CancellationReasonType2 | 4 | CancellationReasonType2 - (A331 4)
Opzeg door de leidende verzekeraar Coded value in Reden opzeg ( ->)  
( Renon par l’apériteur / Kündigung durch Erstversicherer / Terminated (by leading insurer) )
CancellationReasonType3 | O | CancellationReasonType3 - (A705 O)
opzeg door de maatschappij (andere red.) Coded value in Reden opzeg ( ->)  
( résiliation par la compagnie (autre mot) / Kündigung (Versicherer) aus sonstigem Grund / Terminated by company (other reason) )
CancellationReasonType2 | 6 | CancellationReasonType2 - (A331 6)
Opzeg door de verzekeringsnemer (andere reden) Coded value in Reden vernietiging ( ->)  
( Renon par le preneur d’assurances (autre raison) / Kündigung durch den Versicherungsnehmer (anderer Grund) / Terminated by client (other reason) )
CancellationReasonType | 04 | CancellationReasonType - (EW01 04)
Opzeg door de verzekeringsnemer na schade Coded value in Reden vernietiging ( ->)  
( Résiliation par le preneur d’assurances après sinistre / Kündigung durch Kunden nach Schadenfall / Terminated by client after claim )
CancellationReasonType | 13 | CancellationReasonType - (EW01 13)
opzeg door klant (andere reden) Coded value in vroeger kontrakt - schorsing reden ( ->)  
( resiliation par le client (autre moti / Kündigung (Kunden) aus sonstigem Grund / Terminated by client (other reason) )
ContractPreviousSuspensionReasonType | 4 | ContractPreviousSuspensionReasonType - (D245 4)
opzeg door maatschappij (andere reden Coded value in vroeger kontrakt - schorsing reden ( ->)  
( resiliation par la compagnie (autre m / Kündigung (Versicherer) aus sonstigem Grund / Terminated by company (other reason) )
ContractPreviousSuspensionReasonType | 6 | ContractPreviousSuspensionReasonType - (D245 6)
Opzeg door maatschappij (andere reden) Coded value in Reden vernietiging ( ->)  
( Résiliation par Compagnie (autre raison) / Kündigung durch die Gesellschaft (anderer Grund) / Terminated by Company (other reason) )
CancellationReasonType | 06 | CancellationReasonType - (EW01 06)
opzeg na ongeval Coded value in Reden opzeg ( ->)  
( résiliation après sinistre / Kündigung nach Schadenfall / Terminated after incident )
CancellationReasonType2 | 5 | CancellationReasonType2 - (A331 5)
Opzeg na premiestijging Coded value in Reden vernietiging ( ->)  
( Résiliation après majoration de prime / Kündigung nach Prämienerhöhung / Terminated after premium increase )
CancellationReasonType | 03 | CancellationReasonType - (EW01 03)
opzeg na premiestijging (door klant) Coded value in vroeger kontrakt - schorsing reden ( ->)  
( resiliation apres majoration de prime / Kündigung (Kunden) Nach Premium-Zuschlag / Terminated by client after premium increase )
ContractPreviousSuspensionReasonType | 3 | ContractPreviousSuspensionReasonType - (D245 3)
Opzeg na schadegeval Coded value in Reden vernietiging ( ->)  
( Résiliation après sinistre / Kündigung nach Schadenfall / Terminated after claim )
CancellationReasonType | 05 | CancellationReasonType - (EW01 05)
opzeg na sinister Coded value in vroeger kontrakt - schorsing reden ( ->)  
( resiliation apres sinistre / Kündigung nach Schadenfall / Terminated after incident )
ContractPreviousSuspensionReasonType | 5 | ContractPreviousSuspensionReasonType - (D245 5)
Opzeg voor de eindvervaldag Coded value in Type wijziging ( ->)  
( Renoncé avant la date d’expiration / Kündigung vor Ablauf des Vertrags / Termination before expiration date )
ContractChangeType | 2 | ContractChangeType - (EW00 2)
Opzeg wegens faillissement van verzekeringsnemer Coded value in Reden vernietiging ( ->)  
( Résiliation après faillite du preneur / Aufkündigung nach Konkurs des Versicherungsnehmers / Terminated following holder's bankruptcy )
CancellationReasonType | 11 | CancellationReasonType - (EW01 11)
Opzeg wegens niet-betaling van de premie Coded value in Reden vernietiging ( ->)  
( Résiliation après non-paiement / Kündigung nach Nichtzahlung der Prämie / Terminated following non-payment )
CancellationReasonType | 10 | CancellationReasonType - (EW01 10)
Opzegbrief Coded value in Inningsstatus (van de kwijting) ( ->) De dienst inningen heeft een opzeggingsbrief uitgegeven wegens niet-betaling. 
( Lettre de résiliation / Kundigungs-schreiben / Termination letter )
PremiumInvoiceCollectionStatusType | F | PremiumInvoiceCollectionStatusType - (B051 F)
Opzegbrief aan vorige maatschappij overgemaakt Attribute of Opzegging ( ->) Is de opzegbrief reeds aan vorige verzekeraar overgemaakt  
( Codification : BIN / D248 / -> )
( Lettre de renon transmise à la compagnie précédente / Aufkündigungsbrief an vorige Gesellschaft zugestellt / Cancellation letter sent to former company )
Cancellation | CancellationNotifiedToPreviousInsurerIndicator | CancellationSentToFormerInsurerIndicator - (BIN D248)
Opzegging Coded value in Aard maatregelen na schade ( ->)  
( Résiliation / Kündigung / Termination )
RiskClaimResultingMeasureType | 1 | RiskClaimResultingMeasureType - (5V03 1)
Opzegging Coded value in Aard maatregelen na schade ( ->)  
( Résiliation / Kündigung / Termination )
RiskClaimResultingMeasureType2 | 1 | RiskClaimResultingMeasureType2 - (5V13 1)
Opzegging Entity ( ->) Identificeert een actie. In productiebeheer, de opzegging van een contract, meestal tegen de eerstkomende (opzegbare) vervaldag. 
( Renon / Kündigung / Cancellation )
| Cancellation | - ( )
Opzeggingsstatus Attribute of Contract ( ->) Code die aangeeft of de polis al dan niet opgezegd is.  
( Codification : Opzeggingsstatus / A330 / -> )
( Statut de résiliation / Aufkündigungsstatus / Cancelation status )
Contract | CancellationStatusCode | CancellationStatusType - (ATT A330)
OPZETTER VAN DIEREN Coded value in Type beroep ( ->)  
( TAXIDERMISTE / Taxidermiste (*) / Taxidermiste (*) )
OccupationType | 3950 | OccupationType - (X041 3950)
OPZICHTER (INDUSTRIE) Coded value in Type beroep ( ->)  
( AGENT DE MAITRISE / AgentDeMaitrise (*) / AgentDeMaitrise (*) )
OccupationType | 1477 | OccupationType - (X041 1477)
OPZICHTER (STEENSTORT) Coded value in Type beroep ( ->)  
( SURVEILLANT DE TERRIL / SurveillantDeTerril (*) / SurveillantDeTerril (*) )
OccupationType | 1818 | OccupationType - (X041 1818)
OPZICHTER BIJ HET SORTEREN (MIJNEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( SURVEILLANT DE TRIAGE (MINES) / SurveillantDeTriage(Mines) (*) / SurveillantDeTriage(Mines) (*) )
OccupationType | 1797 | OccupationType - (X041 1797)
OPZIENER (BEWAKING MAGAZIJN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( SURVEILLANT (GARDE MAGASIN) / Surveillant(GardeMagasin) (*) / Surveillant(GardeMagasin) (*) )
OccupationType | 3741 | OccupationType - (X041 3741)
Opzoekings- en Reddingskosten Entity ( ->) Waarborg die voorziet in de vergoeding van de kosten verbonden aan de verschillende maatregelen genomen ter opsporing en redding in het kader van bijv. een schipbreuk, een ongeval tijdens een bergwandeling (kosten voor een helikopter), e.a. Deze waarborg is vaak een bijhorigheid van de waarborg bijstand. 
( Coûts de recherche et de sauvetage / Such un Rettungskosten / Search and rescue costs )
| SearchAndRescueGuarantee | - ( 270)
Opzoekingskosten Entity ( ->) Als dekking. Meestal in de bergen, natuurparken, of op zee. Het opzoeken door een daartoe speciaal uitgerust en geoefend team. 
( Frais de recherche / Forschungskosten / Retrieval expenses )
| RetrievalExpensesCover | - ( 107)
Oranje Coded value in Kleur van het voertuig ( ->)  
( Orange / Orange / Orange )
VehicleColourType | J | VehicleColourType - (5019 J)
ORCHESTRATOR Coded value in Type beroep ( ->)  
( ORCHESTRATEUR / Orchestrateur (*) / Orchestrateur (*) )
OccupationType | 487 | OccupationType - (X041 487)
Orgaantransplantatie Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Transplantation d'organe / Organtransplantation / Organ Transplantation )
ClaimCircumstanceType | 970 | ClaimCircumstanceType - (C221 970)
Organisatie Coded value in Type aannemende begunstigde ( ->)  
( Organisation / Organisation / Organization )
PartyBeneficiaryAcceptingType | 1 | PartyBeneficiaryAcceptingType - (1A10 1)
Organisme van de financiering van Pensioenen Coded value in Juridisch statuut ( ->) Kruispuntbank : codes rechtsvormen : 002. 
( Organisme de financement de Pensions / Organismus für die Finanzierung von Pensionen / Organism financing Pensions )
PersonLegalStatusType | 45 | PersonLegalStatusType - (A130 45)
ORGANIST Coded value in Type beroep ( ->)  
( ORGANISTE / Organiste (*) / Organiste (*) )
OccupationType | 475 | OccupationType - (X041 475)
ORGELBOUWER Coded value in Type beroep ( ->)  
( FACTEUR D'ORGUES / FacteurD'Orgues (*) / FacteurD'Orgues (*) )
OccupationType | 3550 | OccupationType - (X041 3550)
ORKESTLEIDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( CHEF D'ORCHESTRE / ChefD'Orchestre (*) / ChefD'Orchestre (*) )
OccupationType | 471 | OccupationType - (X041 471)
ORNEAU-MEHAIGNE Coded value in Zone van lokale politie ( ->)  
( ORNEAU-MEHAIGNE / ORNEAU-MEHAIGNE / ORNEAU-MEHAIGNE )
PoliceCoveredZoneCode | 5304 | PoliceCoveredZoneCode - (C244 5304)
ORNEMENTMAKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( ORNEMANISTE / Ornemaniste (*) / Ornemaniste (*) )
OccupationType | 2735 | OccupationType - (X041 2735)
ORNITHOLOOG (UNIVERSITAIR OF ERMEE GELIJKGESTELD) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ORNITHOLOGUE, ORNITHOLOGISTE (UNIVERSITAIRE OU ASSIMILE) / Ornithologue,Ornithologiste(UniversitaireOuAssimile) (*) / Ornithologue,Ornithologiste(UniversitaireOuAssimile) (*) )
OccupationType | 128 | OccupationType - (X041 128)
ORTHODONTIST Coded value in Type beroep ( ->)  
( ORTHODONTISTE / Orthodontiste (*) / Orthodontiste (*) )
OccupationType | 193 | OccupationType - (X041 193)
ORTHODONTOLOOG (= SPECIALIST IN GEBITSREGULATIE) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ORTHODONTOLOGUE / Orthodontologue (*) / Orthodontologue (*) )
OccupationType | 192 | OccupationType - (X041 192)
ORTHOFONIST Coded value in Type beroep ( ->)  
( ORTHOPHONISTE / Orthophoniste (*) / Orthophoniste (*) )
OccupationType | 1400 | OccupationType - (X041 1400)
ORTHOPEDAGOOG Coded value in Type beroep ( ->)  
( ORTHOPEDAGOGUE / Orthopedagogue (*) / Orthopedagogue (*) )
OccupationType | 319 | OccupationType - (X041 319)
ORTHOPEDIST (GENEESHEER) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ORTHOPEDISTE (MEDECIN) / Orthopediste(Medecin) (*) / Orthopediste(Medecin) (*) )
OccupationType | 185 | OccupationType - (X041 185)
ORTHOPEDIST (MECANICIEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ORTHOPEDISTE (MECANICIEN) / Orthopediste(Mecanicien) (*) / Orthopediste(Mecanicien) (*) )
OccupationType | 2345 | OccupationType - (X041 2345)
ORTHOPEDIST (PARAMEDISCH) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ORTHOPEDISTE (PARAMEDICAL) / Orthopediste(Paramedical) (*) / Orthopediste(Paramedical) (*) )
OccupationType | 1408 | OccupationType - (X041 1408)
OSSENHOEDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( BOUVIER / Bouvier (*) / Bouvier (*) )
OccupationType | 1200 | OccupationType - (X041 1200)
OSTEOPAAT Coded value in Type beroep ( ->)  
( OSTHEOPATHE / Ostheopathe (*) / Ostheopathe (*) )
OccupationType | 182 | OccupationType - (X041 182)
Ottignies-Louvain-La-Neuve Coded value in Zone van lokale politie ( ->)  
( Ottignies-Louvain-La-Neuve / Ottignies-Louvain-La-Neuve / Ottignies-Louvain-La-Neuve )
PoliceCoveredZoneCode | 5275 | PoliceCoveredZoneCode - (C244 5275)
Oud Coded value in Status document ( ->)  
( ancien / Altes / Old )
DocumentStatusType | 003 | DocumentStatusType - (X032 003)
Oude premie Entity ( ->) De premie die door een bijvoegsel wordt vervangen. 
( Ancienne prime / Alte Prämie / Old premium )
| OldPremium | - ( )
Oude schaal Coded value in Type schaal Bonus/malus N-3 ( ->)  
( Ancien échelon / Alte Skala / Old scale )
VehicleBonusScaleN3Type | 2 | VehicleBonusScaleN3Type - (5318 2)
Oude schaal Coded value in Type schaal bonus/malus ( ->)  
( Ancienne échelle / Alte Skala / Old scale )
VehicleBonusScaleType | 2 | VehicleBonusScaleType - (530A 2)
Oude schaal Coded value in Type schaal Bonus/malus N-1 ( ->)  
( Ancien échelon / Alte Skala / Old scale )
VehicleBonusScaleN1Type | 2 | VehicleBonusScaleN1Type - (5316 2)
Oude schaal Coded value in Type schaal Bonus/malus N-2 ( ->)  
( Ancien échelon / Alte Skala / Old scale )
VehicleBonusScaleN2Type | 2 | VehicleBonusScaleN2Type - (5317 2)
Oude schaal Coded value in Type schaal Bonus/malus bj de aanvang ( ->)  
( Ancien échelon / Alte Skala / Old scale )
VehicleBonusScaleOriginalType | 2 | VehicleBonusScaleOriginalType - (5319 2)
Oude schaal Coded value in Verzekeringsnemer - code schaal B/M ( ->)  
( Ancienne échelle / Alte Skala / Old scale )
PolicyHolderBonusLevelType | 2 | PolicyHolderBonusLevelType - (5V0C 2)
Oude schaal Coded value in Bestuurd.- code schaal bonus-malus ( ->)  
( Ancienne échelle / Alte Skala / Old scale )
DriverBonusScaleType | 2 | DriverBonusScaleType - (5V1C 2)
Oude schaal bonus/malus Coded value in Identificatie waardenlijst ( ->)  
( Ancienne échelle bonus/malus / Alte Bonus/Malus-Skala / Old no claims bonus scale )
Telebib2ListType | 012 | Telebib2ListType - (X901 012)
Ouder Entity ( ->) De vader of de moeder van de betrokkene. 
( Parent / Elternteil / Parent )
| ParentOf | - ( 103)
Ouders verzekerd bij dezelfde maatschappij Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Parents assurés chez la même compagnie / Eltern bei derselben Gesellschaft versichert / Parents insured with the same company )
| ParentsInsuredDeclaration | - (QRS 5V6H)
Oui Coded value in De betrokkene is pendelaar ( ->)  
( Ja / Ja / Yes )
PersonCommuterIndicator | 1 | PersonCommuterIndicator - (A143 1)
OV aanvullend bedrag Entity ( ->) Overlijden aanvullend bedrag. Een (vast) bedrag, los van de eigenlijke begrafeniskosten, los van de kosten voor het crematorium of de ceremonie. 
( DC Montant complémentaire / Todesfall-Zuschlag / DC supplementary amount )
| DeceaseSupplementaryAmountCover | - ( 009)
OV begrafeniskosten Entity ( ->) Als dekking (overlijden). In de enge zin; de kosten voor de begrafenis op zich. 
( DC frais d'enterrement / Todesfall Bestattungskosten / DC burial expenses )
| DeceaseBurialExpensesCover | - ( 005)
OV bijk.uitvaartk. Entity ( ->) Overlijden bijkomende uitvaartkosten. Als dekking (overlijden). De kosten gemaakt voor de uitvaart(-plechtigheid). Niet inbegrepen de kosten voor de eigenlijke begrafenis of crematie, wat blijkt uit het aanwezig zijn van die specifieke dekkingen onder dezelfde waarborg. 
( DC fr.funér.supplém. / Todesfall zusätzliche Bestattungskosten / DC additional funeral expenses )
| DeceaseAdditionalFuneralExpensesCover | - ( 008)
OV crematiekosten Entity ( ->) Als dekking (overlijden). In de enge zin; de kosten voor de crematie op zich. 
( DC frais de crématorium / Todesfall Feuerbestattung Aufwendungen / DC cremation expenses )
| DeceaseCremationExpensesCover | - ( 006)
OV uitvaartkosten Entity ( ->) Als dekking (overlijden). De kosten gemaakt voor de uitvaart(-plechtigheid). Al of niet inbegrepen de kosten voor de eigenlijke begrafenis of crematie, wat kan blijken uit het al of niet aanwezig zijn van die specifieke dekkingen onder dezelfde waarborg. 
( DC frais funéraires / Todesfall Bestattungskosten / DC funeral expenses )
| DeceaseFuneralExpensesCover | - ( 007)
OVENBEDIENER (KEUKEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( FOURNIER (CUISINE) / Fournier(Cuisine) (*) / Fournier(Cuisine) (*) )
OccupationType | 3773 | OccupationType - (X041 3773)
OVENBEDIENER (SCHEIKUNDIGE INDUSTRIE) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONDUCTEUR DE FOUR (PRODUITS CHIMIQUES) / ConducteurDeFour(ProduitsChimiques) (*) / ConducteurDeFour(ProduitsChimiques) (*) )
OccupationType | 3256 | OccupationType - (X041 3256)
OVENIST (BAKKERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ENFOURNEUR (BOULANGERIE) / Enfourneur(Boulangerie) (*) / Enfourneur(Boulangerie) (*) )
OccupationType | 3035 | OccupationType - (X041 3035)
OVENIST (BANKETBAKKERIJ)(SUIKER) Coded value in Type beroep ( ->)  
( FOURNALISTE (CONFISERIE)(SUCRE) / Fournaliste(Confiserie)(Sucre) (*) / Fournaliste(Confiserie)(Sucre) (*) )
OccupationType | 3050 | OccupationType - (X041 3050)
OVENIST (SCHEIKUNDIGE INDUSTRIE) Coded value in Type beroep ( ->)  
( FOURNIER (INDUSTRIE CHIMIQUE) / Fournier(IndustrieChimique) (*) / Fournier(IndustrieChimique) (*) )
OccupationType | 3261 | OccupationType - (X041 3261)
OVENLADER (BAKKERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( FOURNALISTE (BOULANGERIE) / Fournaliste(Boulangerie) (*) / Fournaliste(Boulangerie) (*) )
OccupationType | 3034 | OccupationType - (X041 3034)
OVENLADER (WALSERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ENFOURNEUR (LAMINOIR) / Enfourneur(Laminoir) (*) / Enfourneur(Laminoir) (*) )
OccupationType | 2316 | OccupationType - (X041 2316)
OVENMAN (SCHEIKUNDIGE INDUSTRIE) Coded value in Type beroep ( ->)  
( HOMME DE FOUR (INDUSTRIE CHIMIQUE) / HommeDeFour(IndustrieChimique) (*) / HommeDeFour(IndustrieChimique) (*) )
OccupationType | 3257 | OccupationType - (X041 3257)
OVENMETSELAAR (INDUSTRIE) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MACON DE FOURS (INDUSTRIE) / MaconDeFours(Industrie) (*) / MaconDeFours(Industrie) (*) )
OccupationType | 2722 | OccupationType - (X041 2722)
ovens, haarden, droogovens en derg. Coded value in Type gebruikte materieel ( ->)  
( fours, foyers, etuves et autres. / Öfen - Kamine - Öfen trocknen und dergleichen / furnaces - fireplaces - drying ovens and similar )
ActivityEquipmentType | 320 | ActivityEquipmentType - (CQ79 320)
Over land Coded value in Reis - type ( ->)  
( Circulation routière / Strassenverkehr / By road )
TripType | 1 | TripType - (8040 1)
Over zee Coded value in Reis - type ( ->)  
( Navigation maritime / Seefahrt / Seagoing )
TripType | 0 | TripType - (8040 0)
overbrengingsorganen Coded value in Type gebruikte materieel ( ->)  
( organes de transmission / Teile der Kraftübertragung / transmission parts )
ActivityEquipmentType | 120 | ActivityEquipmentType - (CQ79 120)
Overdracht Coded value in Reden transfer ( ->)  
( Transfert / Übertragung / Transfer )
TransferReasonType | 3 | TransferReasonType - (A095 3)
Overdracht Coded value in Reden afschaffen een van de kapitalen ( ->)  
( Cession / Übertragung / Transfer )
CapitalDispensationReasonType | 1 | CapitalDispensationReasonType - (3V30 1)
Overdracht van Producent Coded value in Soort beweging (op een kwijting) ( ->)  
( Transfert de Producteur / Übertragung des Vermittlers / Transfer to Broker )
PremiumInvoiceTransactionType | J | PremiumInvoiceTransactionType - (B041 J)
Overdracht verzekeringnemer Coded value in Aard bijvoegsel ( ->)  
( Transfert preneur d'assurance / Übertragung Versicherungsnehmer / Policy holder transfer )
ContractEndorsementType | 2 | ContractEndorsementType - (EW06 2)
OVERDRUKKER (AARDEWERK) Coded value in Type beroep ( ->)  
( DECALQUEUR (POTERIE) / Decalqueur(Poterie) (*) / Decalqueur(Poterie) (*) )
OccupationType | 2991 | OccupationType - (X041 2991)
OVERDRUKKER (DRUKKERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( REPORTEUR (IMPRIMEUR) / Reporteur(Imprimeur) (*) / Reporteur(Imprimeur) (*) )
OccupationType | 2856 | OccupationType - (X041 2856)
OVERDRUKKER OP STEEN (DRUKKERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( DECALQUEUR SUR PIERRE (IMPRIMERIE) / DecalqueurSurPierre(Imprimerie) (*) / DecalqueurSurPierre(Imprimerie) (*) )
OccupationType | 2853 | OccupationType - (X041 2853)
Overeengekomen indeplaatsstelling Attribute of Inzittenden ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ). Subrogatie : Artikel 41 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst (WLVO) voorziet in een wettelijke indeplaatsstelling van de verzekeraar die de schadevergoeding betaald heeft, in de rechten en rechtsvorderingen van de verzekerde of de begunstigde tegen de aansprakelijke derden. 
( Codification : Overeengekomen indeplaatsstelling / 21V9 / -> )
( Subrogation conventionnelle / Vereinbarten Forderungsübergang / Agreed subrogation )
VehiclePassengersGuarantee | AgreedSubrogationIndicator | SubrogationAsAgreedIndicator - (BIN 21V9)
Overeengekomen waarde Coded value in Type gedekte waarde (motorvoertuigen) ( ->)  
( Valeur conventionnelle / Vereinbarter Wert / Conventional value )
VehicleValueInsuredType2 | 4 | VehicleValueInsuredType2 - (5580 4)
Overeengekomen waarde Coded value in Type gedekte waarde (motorvoertuigen) ( ->) Contractueel akkoord tussen de partijen, kan door middel van een formule gedetailleerd worden. 
( Valeur conventionnelle / Vereinbarter Wert / Conventional value )
VehicleValueInsuredType | 4 | VehicleValueInsuredType - (5400 4)
Overeengekomen waarde 1 Coded value in Type gedekte waarde (motorvoertuigen) ( ->)  
( Valeur conventionnelle 1 / Vereinbarter Wert 1 / Conventional value 1 )
VehicleValueInsuredType | 6 | VehicleValueInsuredType - (5400 6)
Overeengekomen waarde 2 Coded value in Type gedekte waarde (motorvoertuigen) ( ->)  
( Valeur conventionnelle 2 / Vereinbarter Wert 2 / Conventional value 2 )
VehicleValueInsuredType | 7 | VehicleValueInsuredType - (5400 7)
Overeenkomst militairen Coded value in (sectorale) Overeenkomst van toepassing ( ->) Overeenkomst tussen de Belgische Staat en de verzekeringsondernemingen die toetreden, inzake de dekking van militairen en niet-militairen op buitenlandse zending. ( http://www.assuralia.be/nl/branches/life/index.asp ) 
( Convention Militaire / Vereinbarung Soldaten / Agreement military )
AgreementSectorAppliedType | 08 | AgreementSectorAppliedType - (C059 08)
Overeenkomst plus Coded value in Conventie ( ->) Met de hersteller of dienstverlener heeft de verzekeraar een bijzondere en uitgebreide overeenkomst.  
( Agréé plus / Zustimmung Plus / Agreement Plus )
RepairerRecognizedType | 2 | RepairerRecognizedType - (C322 2)
Overgedragen Coded value in Status van de nummerplaat ( ->)  
( Transférée / Übertragen / Transferred )
VehicleRegistrationStatusType | T | VehicleRegistrationStatusType - (Z224 T)
Overgedragen aan mij Coded value in Toestand van het dossier ( ->)  
( Transfert à la cie / Übertragung an die Gesellschaft / Transfer to the company )
ClaimFileStatusType | 2 | ClaimFileStatusType - (C051 2)
Overgemaakte document Attribute of Verzekeraar ( ->) Vermelding van een documenten dat door de tussenpersoon aan de maatschappij overgemaakt is.  
( Codification : Overgemaakte document / C390 / -> )
( Document communiqué / Übergemachte Dokument / Documents sent )
Insurer | ClaimRelatedDocumentSentTypeCode | DocumentsSentType - (GIS C390)
Overgenomen kapitaal gebouw Attribute of Gebouw ( ->) Bevat een bedrag. 
( Codification : / / -> )
( Capital repris bâtiment / Übernommenes Kapital Gebäude / Building capital take-over )
Building | BuildingAdoptedCapitalAmount | - (MOA 047)
Overgenomen kapitaal inhoud Attribute of Inhoud ( ->) Bevat een bedrag. 
( Codification : / / -> )
( Capital repris contenu / Übernommenes Kapital Inhalt / Contents capital take-over )
Contents | ContentsAdoptedCapitalAmount | - (MOA 048)
Overgenomen polis Entity ( ->) Polis die door één maatschappij van een andere wordt overgenomen. 
( Police reprise / Übernommene Police / Policy taken-over )
| TakeOverPolicy | - ( 015)
Overgenomen polis Coded value in Oorsprong schadeattest ( ->) Het normale geval waar de verzekeraar een bewijs van schadelast bekomt vanwege de vorige verzekeraar. 
( Police reprise / Contract taken / Contract taken )
ClaimCertificateOriginType | 05 | ClaimCertificateOriginType - (5V6L 05)
OVERGIETER (WIJNEN, ALCOHOL) Coded value in Type beroep ( ->)  
( SOUTIREUR (VINS - ALCOOL) / Soutireur(Vins-Alcool) (*) / Soutireur(Vins-Alcool) (*) )
OccupationType | 3138 | OccupationType - (X041 3138)
OVERHALER (SCHOENEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( TIREUR EN LONG (CHAUSSURES) / TireurEnLong(Chaussures) (*) / TireurEnLong(Chaussures) (*) )
OccupationType | 2169 | OccupationType - (X041 2169)
OVERHANDSNAAISTER Coded value in Type beroep ( ->)  
( SURFILEUSE / Surfileuse (*) / Surfileuse (*) )
OccupationType | 2128 | OccupationType - (X041 2128)
Overheden van de Duitstalige Gemeenschap Coded value in Juridisch statuut ( ->) Kruispuntbank : codes rechtsvormen : 350. 
( Autorités de la Communauté germanophone / Behörden der Deutschsprachigen Gemeinschaft / Authorities of the German-speaking community )
PersonLegalStatusType | 80 | PersonLegalStatusType - (A130 80)
Overheden van de Franse gemeenschap Coded value in Juridisch statuut ( ->) Kruispuntbank : codes rechtsvormen : 340. 
( Autorités de la Communauté française / Behörden der Französischen Gemeinschaft / Authorities of the French community )
PersonLegalStatusType | 79 | PersonLegalStatusType - (A130 79)
Overheden van het Brussels hoofdstedelijk gewest Coded value in Juridisch statuut ( ->) Kruispuntbank : codes rechtsvormen : 330. 
( Autorités de la Région de Bruxelles-Capitale / Behörden der Region Brüssel-Hauptstadt / Authorities of the Brussels-capital region )
PersonLegalStatusType | 78 | PersonLegalStatusType - (A130 78)
Overheden van het Vlaams Gewest en Vlaams Gemeenschap Coded value in Juridisch statuut ( ->) Kruispuntbank : codes rechtsvormen : 310. 
( Autorités de la Région flamande et de la Communauté flamande / Behörden der Flämischen Region und der Flämischen Gemeinsch. / Authorities in the Flemish region and the Flemish Community )
PersonLegalStatusType | 76 | PersonLegalStatusType - (A130 76)
Overheden van het Waals Gewest Coded value in Juridisch statuut ( ->) Kruispuntbank : codes rechtsvormen : 320, 
( Autorités de la Région wallonne / Behörden der Wallonischen Region / Authorities of the Walloon region )
PersonLegalStatusType | 77 | PersonLegalStatusType - (A130 77)
Overheid die document heeft afgeleverd Attribute of Document ( ->) Beschrijving van de instantie die het document heeft afgeleverd. 
( Codification : / / -> )
( Administration émettrice du document / Das Dokument ausstellende Behörde / Service that issued the document )
Document | DocumentIssueServiceText | - (FTX 012)
Overige Coded value in Categorie voertuig ( ->)  
( Autres / Sonsitge / Other )
VehicleCategoryType | G | VehicleCategoryType - (500G G)
overige controleurs en inspecteurs in Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( autres controleurs et inspecteurs des / andere Controller und Inspektoren / other controllers and inspectors in ... )
InsuredOccupationType | 64900 | InsuredOccupationType - (2111 64900)
overige fokkers n.e.v. Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( autres eleveurs n.c.a. / Andere Züchter nicht eindeutig erwähnt / other breeders unclassified )
InsuredOccupationType | 41800 | InsuredOccupationType - (2111 41800)
overige technici n.e.v. Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( autres techniciens n.c.a. / anderen Techniker nicht eindeutig erwähnt / other technicians unclassified )
InsuredOccupationType | 08900 | InsuredOccupationType - (2111 08900)
Overl. huispers. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Décès-g. de m. / Todesfall - Hauspersonal / Death - Domestic servants )
GuaranteeCode | 6A1 | GuaranteeCode - (C6B1 6A1)
Overl. huispers. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Décès-g. de m. / Todesfall - Hauspersonal / Death - Domestic servants )
GuaranteeCode | QA1 | GuaranteeCode - (C6B1 QA1)
Overl. ong. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Décès accident / Todesfall - Unfall / Death - Accidents )
GuaranteeCode | L11 | GuaranteeCode - (C6B1 L11)
Overl. ong. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Décès accident / Todesfall - Unfall / Death - Accidents )
GuaranteeCode | 211 | GuaranteeCode - (C6B1 211)
Overl. ziekten Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Décès maladie / Todesfall - Krankheit / Death - Diseases )
GuaranteeCode | 213 | GuaranteeCode - (C6B1 213)
Overl. ziekten Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Décès maladie / Todesfall - Krankheit / Death - Diseases )
GuaranteeCode | L13 | GuaranteeCode - (C6B1 L13)
Overlijden Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Décès / Todesfall / Death )
GuaranteeCode | 6A0 | GuaranteeCode - (C6B1 6A0)
Overlijden Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Décès / Todesfall / Death )
GuaranteeCode | 210 | GuaranteeCode - (C6B1 210)
Overlijden Coded value in Reden transfer ( ->)  
( Décès / Todesfall / Death )
TransferReasonType | 1 | TransferReasonType - (A095 1)
Overlijden Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Décès / Todesfall / Death )
GuaranteeCode | QA0 | GuaranteeCode - (C6B1 QA0)
Overlijden Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Décès / Tod / Death )
ClaimCircumstanceType | 101 | ClaimCircumstanceType - (C221 101)
Overlijden Entity ( ->) Als dekking. 
( Déces / Todesfall / Decease )
| DeceaseCover | - ( 001)
Overlijden Coded value in Gevolg van de kwetsuren/verwondingen ( ->)  
( Décès / Todesfall / Death )
InjurieConsequenceType | 1 | InjurieConsequenceType - (CQ60 1)
Overlijden Entity ( ->) Waarborg - Verzekering met vaste afloopdatum (in tegenstelling met een levenslange verzekering) waarbij de maatschappij zich ertoe verbindt in geval van overlijden voor de afloop van het contract een overeengekomen bedrag te betalen. De prestatie van de verzekeraar kan bestaan uit een vast, afnemend, stijgend of variabel kapitaal. 
( Décès / Sterbensversicherung (Zeitliches) / Temporary decease insurance )
| TemporaryDecease | - ( 120)
Overlijden Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Décès / Todesfall / Death )
GuaranteeCode | L10 | GuaranteeCode - (C6B1 L10)
Overlijden Entity ( ->) Waarborg waarbij de maatschappij zich ertoe verbindt een overeengekomen bedrag te betalen, in geval van overlijden als gevolg van een ongeval. 
( Décès / Todesfall / Accidental death )
| AccidentalDeceaseGuarantee | - ( 210)
Overlijden (LEVEN) Coded value in Reden vernietiging ( ->)  
( Décès (VIE) / Todesfall (LEBEN) / Death (Life) )
CancellationReasonType | 17 | CancellationReasonType - (EW01 17)
Overlijden (Leven) van de verzekerde Coded value in Reden opzeg ( ->)  
( Décès (Vie) de l’assuré / Tod (Leben) des Versicherten / Death of the insured (Life) )
CancellationReasonType3 | H | CancellationReasonType3 - (A705 H)
Overlijden arb. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Décès ouvriers / Todesfall - Arbeitern / Death - workers )
GuaranteeCode | QA3 | GuaranteeCode - (C6B1 QA3)
Overlijden arb. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Décès ouvriers / Todesfall - Arbeitern / Death - workers )
GuaranteeCode | 6A3 | GuaranteeCode - (C6B1 6A3)
Overlijden bed. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Décès employés / Todesfall - Angestellter / Death - employees )
GuaranteeCode | 6A2 | GuaranteeCode - (C6B1 6A2)
Overlijden bed. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Décès employes / Todesfall - Angestellter / Death - employees )
GuaranteeCode | QA2 | GuaranteeCode - (C6B1 QA2)
Overlijden door ongeval Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Décès par accident / Tod infolge Unfall / Death - Accidents )
ClaimCircumstanceType | 102 | ClaimCircumstanceType - (C221 102)
Overlijden of hospitalisatie in opvangende familie Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Décès/hospitalisation famille accueil / Todesfall oder Krankenhausaufenthalt in der Logis-Familie / Death or hospitalization in caring family )
ClaimCircumstanceType | 945 | ClaimCircumstanceType - (C221 945)
Overlijden ouder (tot 3de graad) Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Décès parent (jusqu'au 3e degré) / Tod der Eltern (bis 3. Grad Verwandtschaft) / Death parent (up to 3rd grade) )
ClaimCircumstanceType | 944 | ClaimCircumstanceType - (C221 944)
Overlijden pers. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Décès privé / Todesfall - persönliche / Death - Individual )
GuaranteeCode | L12 | GuaranteeCode - (C6B1 L12)
Overlijden pers. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Décès privé / Todesfall - persönliche / Death - Individual )
GuaranteeCode | 212 | GuaranteeCode - (C6B1 212)
Overlijden verzekeringsnemer Coded value in Reden afschaffen een van de kapitalen ( ->)  
( Décès preneur assurances / Tod des Versicherungsnehmers / Death of policy holder )
CapitalDispensationReasonType | 3 | CapitalDispensationReasonType - (3V30 3)
Overlijden verzekeringsnemer Coded value in Reden opzeg ( ->)  
( Décès du preneur d'assurance / Tod des Versicherungsnehmers / Death of policy holder )
CancellationReasonType3 | C | CancellationReasonType3 - (A705 C)
Overlijdensakte Entity ( ->) Identificeert een document, of beter nog, de rol die dat document speelt binnen de context waar het opgegeven wordt. 
( Acte de décès / Totenschein / Death certificate )
| DeathCertificate | - ( 021)
Overlijdensdatum Attribute of Persoon (fysiek) ( ->) Datum waarop iemand overleden is. 
( Codification : / / -> )
( Date de décès / Todesdatum / Date of death )
PhysicalPerson | DeceasedDate | - (DTM 015)
Overlopen Coded value in Oorsprong waterschade ( ->)  
( Inondation / Überfüllt / Flood )
EventWaterDamageOriginType | 2 | EventWaterDamageOriginType - (CM41 2)
Overname door een andere verzekeraar Coded value in Reden opzeg ( ->)  
( Reprise par une autre compagnie / Übernahme durch einen anderen Versicherer / Acquisition by another insurer )
CancellationReasonType3 | P | CancellationReasonType3 - (A705 P)
Overname van een contract bij een andere maatschappij Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Reprise d'un contrat d'une autre compagnie / Übernahme eines Vertrags durch eine andere Gesellschaft / Take-over of contract by another company )
| TakeOverByOtherCompanyDeclaration | - (QRS 5V0B)
Overschrijding mandaat Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Dépassement mandat / Überschreitung Mandat / Overrun mandate )
ClaimCircumstanceType | 440 | ClaimCircumstanceType - (C221 440)
Overschrijding termijn Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Non respect délai / Zeitgrenze überschritten / Time limit exceeded )
ClaimCircumstanceType | 445 | ClaimCircumstanceType - (C221 445)
Overschrijding termijnen Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Retard/Non respect des délais / Zeitgrenze überschritten / Time limits exceeded )
ClaimCircumstanceType | 967 | ClaimCircumstanceType - (C221 967)
Overstroming Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Débordement / Flut / Flood )
ClaimCircumstanceType | 388 | ClaimCircumstanceType - (C221 388)
Overstroming Entity ( ->) Waarborg ter dekking van de schade veroorzaakt aan de verzekerde goederen door een overstroming, te weten het overlopen van waterstromen, kanalen, meren, vijvers of zeeën, of een dijkbreuk, als gevolg van overvloedige neerslag, storm, het smelten van sneeuw of ijs, of een stormvloed. 
( Inondation / Überschwemmung / Inundation, Flood )
| FloodGuarantee | - ( 341)
Overstroming Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Inondation / Flut / Flood )
ClaimCircumstanceType | 393 | ClaimCircumstanceType - (C221 393)
Overstromingsschade beperkt tot kelder en/of garage Attribute of Gebouw ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : Overstromingsschade beperkt tot kelder en/of garage / 34C4 / -> )
( Dommage d'inondation limité aux caves et/ou garage / Kürzlich überstromtes Areal / Cellar and garage only flooded )
Building | FloodCellarGarageOnlyIndicator | DamagesFloodingCellarGarageOnlyIndicator - (BIN 34C4)
Overtredingen Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Infractions / Übertretungen / Violations )
| ViolationsResponse | - (RDT A1D1)
OVERWEGWACHTER (SPOORWEGEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( GARDE-BARRIERE (CHEMINS DE FER) / Garde-Barriere(CheminsDeFer) (*) / Garde-Barriere(CheminsDeFer) (*) )
OccupationType | 1615 | OccupationType - (X041 1615)
Overzetting Entity ( ->) Identificeert een actie. 
( Transfer / Übertragung / Transfer )
| Transfer | - ( )
OVZ OP Coded value in Juridisch statuut - afkorting ( ->)  
( SAM DPU / ÖrVgGe / MASPL )
PersonLegalStatusShortType | 57 | PersonLegalStatusShortType - (A134 57)
OVZM Coded value in Juridisch statuut - afkorting ( ->)  
( MUTU DP / PRVGaG / MIS )
PersonLegalStatusShortType | 49 | PersonLegalStatusShortType - (A134 49)