> Dictionary > Per letter ...
SYNTAX INDEPENDENT COMPONENTS

Implementation Related Components

Dictionary : S...
Name (sorted asc.) Type Definition - (Codelist) - (Translations) Technically XML - (Edifact)
Sabotage Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Sabotage / Sabotage / Sabotage )
ClaimCircumstanceType | 353 | ClaimCircumstanceType - (C221 353)
sahara Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( sahara / sahara / sahara )
VictimFATNationalityType | 388 | VictimFATNationalityType - (CL2B 388)
Saharaanse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( du Sahara Occidental / westsaharische / Western-Saharian )
NationalityType | EH | NationalityType - (A121 EH)
Saint Barthélemy Coded value in Landcode ( ->)  
( Saint Barthélemy / Saint Barthélemy / Saint Barth )
CountryType | BL | CountryType - (519B BL)
Saint Kitts en Nevis Anguilla Coded value in Landcode ( ->)  
( Saint-Kitts-et-Nevis / Sankt Kitts und Nevis / Saint Kitts and Nevis )
CountryType | KN | CountryType - (519B KN)
Saint Martin Coded value in Landcode ( ->)  
( Saint Martin / Saint Martin / Saint Martin )
CountryType | MF | CountryType - (519B MF)
Saint-Luciaanse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( saint-lucien / lucianische / Saint-Lucian )
NationalityType | LC | NationalityType - (A121 LC)
Salarisfiche Entity ( ->) Identificeert een document, of beter nog, de rol die dat document speelt binnen de context waar het opgegeven wordt. 
( Fiche de salaire / Gehalt Hinweis / Salary note )
| SalarySlip | - ( 037)
Saldo Coded value in Type uitkering (voorschot of saldo) ( ->)  
( Solde / Saldo / Balance )
SettlementPaymentType | 2 | SettlementPaymentType - (C60K 2)
SALES MANAGER Coded value in Type beroep ( ->)  
( DIRECTEUR DE VENTE (COMMERCE) / DirecteurDeVente(Commerce) (*) / DirecteurDeVente(Commerce) (*) )
OccupationType | 1108 | OccupationType - (X041 1108)
SALES PROMOTOR (HANDEL) Coded value in Type beroep ( ->)  
( PROMOTEUR COMMERCIAL / PromoteurCommercial (*) / PromoteurCommercial (*) )
OccupationType | 1087 | OccupationType - (X041 1087)
SALPETERBEREIDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( SALPETRIER / Salpetrier (*) / Salpetrier (*) )
OccupationType | 3295 | OccupationType - (X041 3295)
Salvadoriaanse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( salvadorienne / salvadorianische / Salvadorienne2 (*) )
NationalityType | SV | NationalityType - (A121 SV)
Salvadoriaanse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( salvadorienne / salvadorianische / Salvadorese )
NationalityType | ELS | NationalityType - (A121 ELS)
Samenlevingscontract Coded value in Burgerlijke staat ( ->) Toestand waarbij twee personen (van hetzelfde of van verschillende geslacht) samenwonen, en die al dan niet een verklaring tot wettelijk samenwonen afgelegd hebben bij de ambtenaar van de burgerlijke stand, en die wel degelijk een samenlevigscontract hebben laten bekrachtigen door een notaris. - ( Voor 2011/10/31 : Samenlevingscontract : Toestand op basis van een officiële acte die het samenwonen van twee personen (van hetzelfde of van verschillend geslacht) legaliseert. ) 
( Contrat de cohabitation / Zusammenlebensvertrag / Partnership contract )
CivilStatusType | 9 | CivilStatusType - (A123 9)
SAMENSMELTER (THERMOSFLESSEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ENSCELLEUR (THERMOS) / Enscelleur(Thermos) (*) / Enscelleur(Thermos) (*) )
OccupationType | 2952 | OccupationType - (X041 2952)
SAMENSTELLER ARTIKELEN IN PLASTIEK Coded value in Type beroep ( ->)  
( ASSEMBLEUR ARTICLES EN MATIERE PLASTIQUE / AssembleurArticlesEnMatierePlastique (*) / AssembleurArticlesEnMatierePlastique (*) )
OccupationType | 3583 | OccupationType - (X041 3583)
SAMENSTELLER ARTIKELEN IN RUBBER Coded value in Type beroep ( ->)  
( ASSEMBLEUR D'ARTICLES EN CAOUTCHOUC / AssembleurD'ArticlesEnCaoutchouc (*) / AssembleurD'ArticlesEnCaoutchouc (*) )
OccupationType | 3579 | OccupationType - (X041 3579)
SAMENSTELLER HOUTEN VOORWERPEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( ASSEMBLEUR D'OBJETS EN BOIS / AssembleurD'ObjetsEnBois (*) / AssembleurD'ObjetsEnBois (*) )
OccupationType | 2669 | OccupationType - (X041 2669)
SAMENSTELLER SPEELGOED IN PLASTIEK Coded value in Type beroep ( ->)  
( ASSEMBLEUR DE JOUETS EN PLASTIQUE / AssembleurDeJouetsEnPlastique (*) / AssembleurDeJouetsEnPlastique (*) )
OccupationType | 3582 | OccupationType - (X041 3582)
SAMENSTELSTER (KLEDING) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ASSEMBLEUSE (VETEMENTS) / Assembleuse(Vetements) (*) / Assembleuse(Vetements) (*) )
OccupationType | 2098 | OccupationType - (X041 2098)
Samenvatting Entity ( ->) (in het Engels:) As in the Telebib2-Edifact object 06 with object-action code 06xx 
( Récapitulation / Zusammenfassung / Summary )
| MessageAboutSummary | - ( 06)
Samenvatting Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Récapitulation / Zusammenfassung / Summary )
| Summary | - ( )
Samenvatting - controletotalen CURRACbestand(en) Entity ( ->) (in het Engels:) As in the Telebib2-Edifact object-action code 0604 
( Récapitulation - totaux de contrôle fichier(s) CURRAC / Zusammenfassung - CURRAC Summen Steuerdatei (s) / Summary - checking totals CURRAC files )
| MessageSummaryAccountStatements | - ( 0604)
Samenvatting - controletotalen PRENOTbestand(en) Entity ( ->) (in het Engels:) As in the Telebib2-Edifact object-action code 0603 
( Récapitulation - totaux de contrôle fichier(s) PRENOTs / Zusammenfassung - PRENOT-Kontrollsummen Datei (s) / Summary - checking totals PRENOT files )
| MessageSummaryPremiumNotifications | - ( 0603)
Samenvatting - controletotalen RDR (Assuralia=>Maatschappij) Entity ( ->) (in het Engels:) As in the Telebib2-Edifact object-action code 0609 
( Récapitulation - totaux de contrôle R.D.R. (Assur=>Compagnie) / Zusammenfassung - Steuerung beträgt RDR (Assuralia = > Gesellschaft) / Summary - checking totals KnockForKnock Assuralia-Company )
| MessageSummaryKnockForKnockClearinghouseToInsurer | - ( 0609)
Samenvatting - controletotalen RDR (Assuralia=>Maatschappij) Entity ( ->) (in het Engels:) As in the Telebib2-Edifact object-action code 0607 
( Récapitulation - totaux de contrôle R.D.R. (Assur=>Compagnie) / Zusammenfassung - Steuerung beträgt RDR (Assuralia = > Gesellschaft) / Summary - checking totals KnockForKnock Assuralia-Company )
| MessageSummaryKnockForKnockClearinghouseToInsurerOld | - ( 0607)
Samenvatting - controletotalen RDR (Maatschappij=>Assuralia) Entity ( ->) (in het Engels:) As in the Telebib2-Edifact object-action code 0605 
( Récapitulation - totaux de contrôle R.D.R. (Compagnie=>Assur) / Zusammenfassung - Control (Gesellschaft = > Assuralia) / Summary - checking totals KnockForKnock Company-Assuralia )
| MessageSummaryKnockForKnockInsurerToClearinghouseOld | - ( 0605)
Samenvatting - controletotalen RDR (Maatschappij=>Assuralia) Entity ( ->) (in het Engels:) As in the Telebib2-Edifact object-action code 0608 
( Récapitulation - totaux de contrôle R.D.R. (Compagnie=>Assur) / Zusammenfassung - Steuerung beträgt RDR (Assuralia = > Gesellschaft) / Summary - checking totals KnockForKnock Company-Assuralia )
| MessageSummaryKnockForKnockInsurerToClearinghouse | - ( 0608)
Samenvatting - perequatie Entity ( ->) (in het Engels:) As in the Telebib2-Edifact object-action code 0601 
( Récapitulation - Péréquation / Zusammenfassung - Ausgleich / Summary - Equalization )
| MessageSummaryEqualization | - ( 0601)
Samenvatting - totalen groene kaarten aan GMWF Entity ( ->) (in het Engels:) As in the Telebib2-Edifact object-action code 0606 
( Récapitulation - totaux cartes verte au FCGA / Zusammenfassung - Total Anzahl grüne Karten am GWFA / Summary - total number of green cards to FCGA )
| MessageSummaryGreenCardsToFcga | - ( 0606)
Samenvatting - winstdeelneming Entity ( ->) (in het Engels:) As in the Telebib2-Edifact object-action code 0602 
( Récapitulation - Participation bénéficiaire / Zusammenfassung - Gewinnbeteiligung / Summary - Bonus loading )
| MessageSummaryBonusLoading | - ( 0602)
Samenwonend Coded value in Burgerlijke staat ( ->) 20111031 : Toestand waarbij twee personen (van hetzelfde of van verschillende geslacht) samenwonen, zonder verklaring tot wettelijk samenwonen afgelegd te hebben bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. - Vroeger : Toestand waarbij twee personen (van hetzelfde of van verschillende geslacht) samenwonen, zonder burgerlijk contract. 
( Cohabitant / Zusammenwohnend / Co-inhabitant )
CivilStatusType | 6 | CivilStatusType - (A123 6)
Samenwonend Coded value in verzekerde - burgelijke staat ( ->)  
( Cohabitant / Zusammenwohnend / Co-inhabitant )
CivilStatusOfInsuredType | 6 | CivilStatusOfInsuredType - (A223 6)
Samenwonend Coded value in Slachtoffer - burgelijkestaatskode ( ->)  
( Cohabitant / Zusammenwohnend / Co-inhabitant )
VictimCivilStatusType | 6 | VictimCivilStatusType - (CL23 6)
Samenwonend Coded value in Burgerlijke staat van de bestuurder ( ->)  
( Cohabitant / Zusammenwohnend / Co-inhabitant )
DriverCivilStatusType | 6 | DriverCivilStatusType - (5123 6)
Samenwonende Entity ( ->) Degene die met de betrokkene samenwoont. 
( Cohabitant(e) / Zusammenlebendes / Cohabiting )
| CohabitantOf | - ( 120)
Samenwonende (partner) Entity ( ->) Degene die met betrokkene samenwoont. 
( Concubin(e) / Zusammenlebenden (Partner) / Cohabiting partner )
| CohabitingPartnerOf | - ( 121)
Samoa Coded value in Landcode ( ->)  
( Samoa / Samoa / Samoa )
CountryType | WS | CountryType - (519B WS)
Samoaanse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( samoane / samoanische / Samoan )
NationalityType | WS | NationalityType - (A121 WS)
SAMPELTREKKKER (IN KAARTZETTEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( TIREUR DE SEMPLES (MISE EN CARTES) / TireurDeSemples(MiseEnCartes) (*) / TireurDeSemples(MiseEnCartes) (*) )
OccupationType | 1918 | OccupationType - (X041 1918)
SAMSON Coded value in Zone van lokale politie ( ->)  
( SAMSON / SAMSON / SAMSON )
PoliceCoveredZoneCode | 5307 | PoliceCoveredZoneCode - (C244 5307)
San Marino Coded value in Landcode ( ->)  
( Saint-Marin / San Marino / San Marino )
CountryType | RSM | CountryType - (519B RSM)
san marino Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( saint-martin / San Marino / San Marino )
VictimFATNationalityType | 125 | VictimFATNationalityType - (CL2B 125)
SANDWICHMAN Coded value in Type beroep ( ->)  
( HOMME SANDWICH / HommeSandwich (*) / HommeSandwich (*) )
OccupationType | 3947 | OccupationType - (X041 3947)
Sanering Entity ( ->) Waarborg die voorziet in een vergoeding van de kosten die de eigenaar van een onroerend goed moet maken om de (blijvende) bezoedeling of vervuiling ervan te verwijderen of ongedaan te maken. Is eigenlijk een waarborg die hoort bij patrimoniumschade (dus bij brand bijv.), maar die ook aangeboden wordt als aanvulling op een polis BA milieu. 
( Assainissement / Sanierung / Decontamination )
| CivilLiabilityDecontaminationGuarantee | - ( 465)
SANFORISEERDER (TEXTIEL) Coded value in Type beroep ( ->)  
( DECATISSEUR (ETOFFES) / Decatisseur(Etoffes) (*) / Decatisseur(Etoffes) (*) )
OccupationType | 1981 | OccupationType - (X041 1981)
SANITAIRE INSPECTEUR Coded value in Type beroep ( ->)  
( INSPECTEUR SANITAIRE / InspecteurSanitaire (*) / InspecteurSanitaire (*) )
OccupationType | 217 | OccupationType - (X041 217)
Sanmarinese Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( sanmarinoise / san-marinesische / San-Marinoan )
NationalityType | RSM | NationalityType - (A121 RSM)
sao tome Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( ile de sao tome / São Tomé / Sao Tome )
VictimFATNationalityType | 393 | VictimFATNationalityType - (CL2B 393)
Sao Tome en Principe Coded value in Landcode ( ->)  
( Sao Tomé-et-Principe / São Tomé und Príncipe / Sao Tome and Principe )
CountryType | ST | CountryType - (519B ST)
saoedi arabie Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( arabie saoudite / Saudi-Arabien / Saudi Arabia )
VictimFATNationalityType | 252 | VictimFATNationalityType - (CL2B 252)
Saoedi-Arabië Coded value in Landcode ( ->)  
( Arabie Saoudite / Saudi-Arabien / Saudi Arabia )
CountryType | SA | CountryType - (519B SA)
Saoudi-arabische ryal Coded value in Munteenheid ( ->)  
( Ryal d'arabie saoudite / Saudi-arabischer Ryal / Saudi riyal )
CurrencyType | SAR | CurrencyType - (A660 SAR)
Satellitair met optie Coded value in Type bijkomend diefstalpreventiesysteem ( ->)  
( Satellitaire avec option / Satellitair mit Option / Satellite with option )
VehicleTheftAntiSystemComplementType | 3 | VehicleTheftAntiSystemComplementType - (5638 3)
SATINEERDER (PAPIER) Coded value in Type beroep ( ->)  
( SATINEUR (PAPIER) / Satineur(Papier) (*) / Satineur(Papier) (*) )
OccupationType | 3336 | OccupationType - (X041 3336)
Saudi-Arabische Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( arabe / saudiarabische / Saudi-Arabian )
NationalityType | SA | NationalityType - (A121 SA)
SAUSENBEREIDER (KEUKEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( SAUCIER (CUISINE) / Saucier(Cuisine) (*) / Saucier(Cuisine) (*) )
OccupationType | 3763 | OccupationType - (X041 3763)
SAUSER (TABAK) Coded value in Type beroep ( ->)  
( SAUCEUR (TABAC) / Sauceur(Tabac) (*) / Sauceur(Tabac) (*) )
OccupationType | 3391 | OccupationType - (X041 3391)
SCAFANDERMAN (CONSTRUCTIE EN ONDERHOUDSWERK) Coded value in Type beroep ( ->)  
( SCAPHANDRIER (CONSTRUCTION ET ENTRETIEN D'OUVRAGES) / Scaphandrier(ConstructionEtEntretienD'Ouvrages) (*) / Scaphandrier(ConstructionEtEntretienD'Ouvrages) (*) )
OccupationType | 3653 | OccupationType - (X041 3653)
SCAMPELLEZER (IN KAARTZETTEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( LISEUR DE SEMPLES (MISE EN CARTES) / LiseurDeSemples(MiseEnCartes) (*) / LiseurDeSemples(MiseEnCartes) (*) )
OccupationType | 1915 | OccupationType - (X041 1915)
SCENARIST Coded value in Type beroep ( ->)  
( SCENARISTE / Scenariste (*) / Scenariste (*) )
OccupationType | 431 | OccupationType - (X041 431)
SCENOGRAAF Coded value in Type beroep ( ->)  
( SCENOGRAPHE / Scenographe (*) / Scenographe (*) )
OccupationType | 402 | OccupationType - (X041 402)
Sch.goed.aangestelde Entity ( ->) Schade goederen aangestelden. Als dekking. De schade aan de goederen van de aangestelden van de verzekeringnemer. 
( Domm.biens préposés / Schäden an der Ware von der ernannten / Damages to goods of appointeds )
| DamagesToGoodsOfAppointedsCover | - ( 116)
SCHAALDIERENKWEKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( PRODUCTEUR DE CRUSTACES / ProducteurDeCrustaces (*) / ProducteurDeCrustaces (*) )
OccupationType | 1278 | OccupationType - (X041 1278)
SCHAAPHERDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( BERGER / Berger (*) / Berger (*) )
OccupationType | 1199 | OccupationType - (X041 1199)
SCHAARBEEK ST.JOOST EVERE // SCHAERBEEK ST.JOSSE EVERE Coded value in Zone van lokale politie ( ->)  
( SCHAARBEEK ST.JOOST EVERE // SCHAERBEEK ST.JOSSE EVERE / SCHAARBEEK ST.JOOST EVERE // SCHAERBEEK ST.JOSSE EVERE / SCHAARBEEK ST.JOOST EVERE // SCHAERBEEK ST.JOSSE EVERE )
PoliceCoveredZoneCode | 5344 | PoliceCoveredZoneCode - (C244 5344)
SCHAARMAN (WALSERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CISAILLEUR (LAMINOIR) / Cisailleur(Laminoir) (*) / Cisailleur(Laminoir) (*) )
OccupationType | 2269 | OccupationType - (X041 2269)
SCHABLONENDRUKKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( IMPRIMEUR AU POCHOIR / ImprimeurAuPochoir (*) / ImprimeurAuPochoir (*) )
OccupationType | 2814 | OccupationType - (X041 2814)
SCHABLONENSNIJDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( DECOUPEUR DE POCHOIRS / DecoupeurDePochoirs (*) / DecoupeurDePochoirs (*) )
OccupationType | 2857 | OccupationType - (X041 2857)
SCHACHTDELVER (MIJNEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( RAVALEUR (MINES) / Ravaleur(Mines) (*) / Ravaleur(Mines) (*) )
OccupationType | 1683 | OccupationType - (X041 1683)
SCHACHTENMAKER (MIJNEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( FONCEUR DE PUITS (MINES) / FonceurDePuits(Mines) (*) / FonceurDePuits(Mines) (*) )
OccupationType | 1682 | OccupationType - (X041 1682)
SCHACHTHERSTELLER (MIJNEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( AVALEUR EN VEINE (MINES) / AvaleurEnVeine(Mines) (*) / AvaleurEnVeine(Mines) (*) )
OccupationType | 1754 | OccupationType - (X041 1754)
SCHACHTHOUWER (MIJNEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ENCAGEUR (MINES) / Encageur(Mines) (*) / Encageur(Mines) (*) )
OccupationType | 1755 | OccupationType - (X041 1755)
SCHACHTMAN (MIJNEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( REPASSEUR DE PUITS (MINES) / RepasseurDePuits(Mines) (*) / RepasseurDePuits(Mines) (*) )
OccupationType | 1696 | OccupationType - (X041 1696)
SCHACHTMETSELAAR (MIJNEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( SERVEUR DE BOIS (MINES) / ServeurDeBois(Mines) (*) / ServeurDeBois(Mines) (*) )
OccupationType | 1693 | OccupationType - (X041 1693)
Schade Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Sinistre / Schaden / Claim )
| Claim | - ( )
Schade Coded value in Code verrichting ( ->)  
( Sinistre / Schäden / Damage )
TransactionType | 3 | TransactionType - (8011 3)
Schade - Brief van beheer Entity ( ->) Schadebeheer - Brief van beheer : De maatschappij informeert de verzekerde/derde van het verloop van het dossier en/of vraagt om inlichtingen. (Deze qualifier kan alle andere meer gedetailleerde qualifiers vervangen; de verzekeraar die kort en bondig wil zijn concentreert zich hierop.)  
( Sinistre - Lettre de gestion / Schaden-Brief vom management / Claims handling - letter )
| ClaimHandlingLetter | - ( 070)
Schade aan aangrenzende gebouwen Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Dégâts aux bâtiments avoisinants / Schäden an angrenzenden Gebäuden / Damage to neighboring buildings )
ClaimCircumstanceType | 432 | ClaimCircumstanceType - (C221 432)
Schade aan afsluitingen Entity ( ->) Als dekking. Binnen een waarborg kan soms, van het geheel gewaarborgde, het gedeelte "schade aan afsluitingen" specifieke informatie vereisen. 
( Dommages aux clôtures / Beschädigte Zäune / Damaged fences )
| DamagedFencesCover | - ( 100)
Schade aan bagage of materieel Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Dommage bagage/matériel / Schäden an Gepäck oder Ausrüstung / Damage to baggage or equipment )
ClaimCircumstanceType | 949 | ClaimCircumstanceType - (C221 949)
Schade aan derden Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Dégâts à des tiers / Schäden an Dritten / Damage to third parties )
ClaimCircumstanceType | 435 | ClaimCircumstanceType - (C221 435)
Schade aan goederen tijdens verblijf Coded value in Polistype ( ->) Als polistype voorbehouden aan de polissen die goederen in verblijf op bepaalde of meerdere plaatsen tot voorwerp hebben, met mogelijke uitbreiding tot het vervoer ervan. Hieronder begrepen zowel bijzondere voorwerpen of geïndividualiseerde goederen, bepe 
( Dommages à marchandises durant séjour / Schaden an Gütern beim Aufenthalt / Damages to goods stored )
ContractPolicyType | 881 | ContractPolicyType - (A502 881)
Schade aan onroerend goed Coded value in Hoedanigheid van de tegenpartij ( ->)  
( Dégâts immobiliers / Schäden an Immobilien / Real estate damage )
PartyAdversaryQualityType | 08 | PartyAdversaryQualityType - (C114 08)
Schade aan onroerend goed Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Dégâts aux biens immobiliers / Sachschäden - Immobilien / Real estate damage )
ClaimCircumstanceType | 946 | ClaimCircumstanceType - (C221 946)
Schade aan paarden voor één enkele verzekerde Attribute of Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid Paarden en gespannen ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : Schade aan paarden voor één enkele verzekerde / 4135 / -> )
( Dommages aux chevaux pour un assuré uniquement / Schäden an Pferden für eine einzelne versicherte / Only one's insured horses injuried )
CivilLiabilityHorsesAndCarriagesGuarantee | SingleInsuredHorseDamageCoverIndicator | DamagesHorsesOneInsuredOnlyIndicator - (BIN 4135)
Schade aan vervoerde goederen Coded value in Polistype ( ->) Als polistype voorbehouden aan de polissen die vervoerde goederen tot voorwerp hebben, met mogelijke uitbreiding tot verblijf, alsook tot het recipiënt (de -corps-)! Hieronder begrepen zowel bijzondere voorwerpen of geïndividualiseerde goederen, beperkte  
( Dommages à marchandises transportées / Schaden an beförderten Gütern / Damages to goods transported )
ContractPolicyType | 880 | ContractPolicyType - (A502 880)
Schade aan vervoerde goederen Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Dégâts à la marchandise transportée / Schäden an der transportierten Ware / Damages to goods transported )
ClaimCircumstanceType | 567 | ClaimCircumstanceType - (C221 567)
Schade andere lichamelijke derden veroorzaakt door gebouw Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Dommages autres corporels tiers causés par bâtiment / Andere Schäden als körperliche Schäden Dritter durch Gebäude / Damage other than bodily harm due to building )
ClaimCircumstanceType | 378 | ClaimCircumstanceType - (C221 378)
Schade andere lichamelijke derden veroorzaakt door inhoud Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Dommages autres corporels tiers causés par contenu / Andere Schäden als körperliche Schäden Dritter durch Inhalt / Damage other than bodily harm due to contents )
ClaimCircumstanceType | 379 | ClaimCircumstanceType - (C221 379)
Schade andere lichamelijke derden veroorzaakt door stoep Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Dommages autres corporels tiers causés par trottoir / Körperliche Schäden Dritter, durch Stufe verursacht / Damage other than bodily harm due to pavement )
ClaimCircumstanceType | 380 | ClaimCircumstanceType - (C221 380)
Schade door motorwerfwerktuigen Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Dégâts par engins de chantier motorisés / Schäden durch motorisierte Baugerätschaften / Damage by engine yard equipment )
ClaimCircumstanceType | 434 | ClaimCircumstanceType - (C221 434)
Schade door water Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Dégâts par l'eau / Schäden durch Wasser / Water damage )
ClaimCircumstanceType | 402 | ClaimCircumstanceType - (C221 402)
Schade door werftuigen Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Dégâts par engins de chantiers / Schäden durch Baugerätschaften / Damage caused by building site machines )
ClaimCircumstanceType | 430 | ClaimCircumstanceType - (C221 430)
Schade onder vrijstelling Attribute of Beschadigd object ( ->) Als de schatting van de schade de juiste is, dan is deze gelijk aan het totaal van de vrijstelling (185) + de uitbetalingen (182) + de reserveringen (183). Het eventueel verhaalbare (184) is (een onderdeel van) datzelfde totaal. 
( Codification : / / -> )
( Dommages en franchise / Franchisierte Schaden / Excempted damages )
ObjectDamaged | DamagesExemptedAmount | - (MOA 185)
Schade ten gevolge van grondwater Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Dégâts rabattements aquifères / Schäden durch Grundwasserabsenkung / Damage due to lowering of the water table )
ClaimCircumstanceType | 433 | ClaimCircumstanceType - (C221 433)
Schade zonder gevolg Coded value in Code verrichting ( ->)  
( Sinistre sans suite / Schaden ohne Folgen / Damage without consequence )
TransactionType | 7 | TransactionType - (8011 7)
Schade zwakke weggebruiker Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Dégâts usager faible / Schäden an schwachem Verkehrsteilnehmer / Damage weak road user )
ClaimCircumstanceType | 568 | ClaimCircumstanceType - (C221 568)
Schade, details Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Sinistre, détail / Schaden - Informationen / Claim details )
| ClaimAsClaimed | - ( )
Schadeattest Coded value in Enveloptype ( ->)  
( Attestation de sinistre / ClaimsCertificate (*) / Claims certificate )
MessageEnvelopeType | 006 | MessageEnvelopeType - (X925 006)
Schadebedrag Coded value in Berekeningsbasis vrijstelling ( ->)  
( Montant sinistre / Schaden Betrag / Damage Case amount )
DeductibleCalculusBasisType | 2 | DeductibleCalculusBasisType - (P11U 2)
Schadedossier Coded value in Code bericht ( ->)  
( Dossier sinistre / Schaden Datei / Claim file )
MessageType | C90 | MessageType - (Z000 C90)
Schadedossier Entity ( ->) (in het Engels:) As in the Telebib2-Edifact object 02 with object-action code 02xx 
( Sinistre - dossier / Schadensfall / Claim - file )
| MessageAboutClaim | - ( 02)
Schadegeval Entity ( ->) Boekhoudkundige lijn - Schadegeval evenals hun vrijstellingen. 
( Sinistre / Schadensfall / Claim )
| ClaimTransactionLine | - ( 007)
schadegeval Coded value in Code object ( ->)  
( sinistre / Schadensfall / Damage Case )
ObjectType | 02 | ObjectType - (Z001 02)
Schadegeval - aanduiding expert (oorsprong maatschappij) Entity ( ->) (in het Engels:) As in the Telebib2-Edifact object-action code 0210 
( Sinistre - désignation expert ( origine compagnie ) / Schadenfall - bezeichnung Experte (Ursprung Verzicherer) / Claim - appointment assessor (by company) )
| MessageClaimAssessorAppointment | - ( 0210)
Schadegeval - administratieve opening Entity ( ->) (in het Engels:) As in the Telebib2-Edifact object-action code 0202 
( Sinistre - ouverture administrative / Schadensfall - verwaltungsmäßige Eröffnung / Claim - administrative opening )
| MessageClaimOpeningAdministrative | - ( 0202)
Schadegeval - beheer Entity ( ->) (in het Engels:) As in the Telebib2-Edifact object-action code 0209 
( Sinistre - gestion / Schadensfall - Verwaltung / Claim - management )
| MessageClaimManagement | - ( 0209)
Schadegeval - bericht van regeling Entity ( ->) (in het Engels:) As in the Telebib2-Edifact object-action code 0204 
( Sinistre - avis de règlement / Schadensfall - Regelungsbescheid / Claim - settlement notice )
| MessageClaimSettlementNotice | - ( 0204)
Schadegeval - beweging DISCOVER Entity ( ->) (in het Engels:) As in the Telebib2-Edifact object-action code 0220 
( Sinistre - mouvement DISCOVER / Schadenfall - Bericht DISCOVER / Claim - message DISCOVER )
| MessageClaimDiscover | - ( 0220)
Schadegeval - expertiseverslag (oorsprong maatschappij) Entity ( ->) (in het Engels:) As in the Telebib2-Edifact object-action code 0211 
( Sinistre - PV d'expertise (origine compagnie ) / Schadenfall - Expertiseprotokoll (Ursprung Versicherer) / Claim - assessment report (by company) )
| MessageClaimAssessmentReport | - ( 0211)
Schadegeval - inlichtingenformulier BTW Entity ( ->) Vragenlijst in te vullen door de partij die vergoed moet worden. BTW-regels zijn complex en elk te betalen geval is specifiek.  
( Sinistre - questionnaire TVA / Schadensfall - Beschreibungsbogen MWSt / Claims - VAT info form )
| MessageClaimVATInquiry | - ( 0215)
Schadegeval - MSB (Intermaatschappij) Entity ( ->) (in het Engels:) As in the Telebib2-Edifact object-action code 0212 
( Sinistre - MSB ( Intercompagnie ) / Schadenfall - MSB (Zwichen Versicherer) / Claims - MSB (Between companies) )
| MessageClaimOrigingOfInsurerToInsurer | - ( 0212)
Schadegeval - MSB (oorsprong Maatschappij) Entity ( ->) (in het Engels:) As in the Telebib2-Edifact object-action code 0207 
( Sinistre - MSB ( origine Compagnie ) / Schadensfall - MSB (Ursprung Gesellschaft) / Claim - MSB (originated by Insurer) )
| MessageClaimOriginOfInsurer | - ( 0207)
Schadegeval - MSB (oorsprong producent) Entity ( ->) (in het Engels:) As in the Telebib2-Edifact object-action code 0203 
( Sinistre - MSB ( origine producteur ) / Schadensfall - MSB (Ursprung Produzent) / Claim - MSB (originated by broker) )
| MessageClaimOriginOfBroker | - ( 0203)
Schadegeval - ontvangstmelding Entity ( ->) (in het Engels:) As in the Telebib2-Edifact object-action code 0205 
( Sinistre - accusé de réception / Schadensfall - Empfangsbestätigung / Claim - acknowledgement of receipt )
| MessageClaimReceiptAcknowledgement | - ( 0205)
Schadegeval - opvolging beheersdaden Entity ( ->) (in het Engels:) As in the Telebib2-Edifact object-action code 0214 
( Sinitre - suivi des actes de gestion / Schadensfall - Leistungsnachfolge / Claims - Claim actions sequence )
| MessageClaimActionsSequence | - ( 0214)
Schadegeval - raadpleging Entity ( ->) (in het Engels:) As in the Telebib2-Edifact object-action code 0201 
( Sinistre - consultation / Schadensfall - Beratung / Claim - consultation )
| MessageClaimConsultation | - ( 0201)
Schadegeval - raadpleging voor MSB Entity ( ->) (in het Engels:) As in the Telebib2-Edifact object-action code 0208 
( Sinistre - consultation avant MSB / Schadensfall - Beratung vor MSB / Claim - consultation before MSB )
| MessageClaimConsultBeforeMessage | - ( 0208)
Schadegeval - Schadeattest - gedeelte schadegeval Entity ( ->) (in het Engels:) As in the Telebib2-Edifact object-action code 0213 
( Sinistre - Attestation de sinistre - partie sinistre / Schadensfall - Ansprüche-Bescheinigung - das Teil über die Forderung / Claims - Claims certificate - the part about the claim )
| MessageClaimCertificateOnClaim | - ( 0213)
Schadegeval - sluiting dossier Entity ( ->) (in het Engels:) As in the Telebib2-Edifact object-action code 0206 
( Sinistre - clôture du dossier / Schadensfall - Datei Schließung / Claim - file closure )
| MessageClaimClosure | - ( 0206)
Schadegeval hangende Attribute of Contract ( ->) Een schadegeval op deze polis is in behandeling.  
( Codification : Schadegeval hangende ? / A371 / -> )
( Sinistre en cours / Laufender Schadensfall / Claim pending )
Contract | ClaimsPendingIndicator | ClaimPendingIndicator - (BIN A371)
Schadegeval voorafgaandelijk aan onderschrijving Coded value in Reden van registratie ( ->)  
( Sinistre antérieur à la souscription / Schäden vor der Billigung / Damage prior to endorsement )
RegistrationReasonType | 46 | RegistrationReasonType - (Z604 46)
Schadegeval, bericht van regeling Coded value in code object - actie ( ->)  
( Sinistre, avis de règlement / Schadensfall - Bekanntmachung Regelung / Claim, notice of settlement )
ObjectActionType | 0204 | ObjectActionType - (Z002 0204)
Schadegeval, MSB Coded value in code object - actie ( ->)  
( Sinistre, MSB / Schadensfall - Nachricht / Claim, claims message )
ObjectActionType | 0203 | ObjectActionType - (Z002 0203)
Schadegeval, raadpl. Coded value in code object - actie ( ->)  
( Sinistre,consultat. / Schadensfall - Beratung / Claim, consultation )
ObjectActionType | 0201 | ObjectActionType - (Z002 0201)
Schadegeval,adm.ope. Coded value in code object - actie ( ->)  
( Sinistre, ouv. adm. / Schadensfall - administrative öffnen / Claim, administrative opening )
ObjectActionType | 0202 | ObjectActionType - (Z002 0202)
Schadegevalaangifte Arbeidsongevallen Coded value in Code bericht ( ->)  
( Déclaration de sinistre Acc.du travail / Schadensfall - Erstattung Unfälle am Arbeitsplatz / Claim, workers compensation accident declaration )
MessageType | C06 | MessageType - (Z000 C06)
Schadegevalaangifte B.A. Coded value in Code bericht ( ->)  
( Déclaration de sinistre R.C. / Schadensfall - Erstattung Haftung / Claim, liability damage declaration )
MessageType | C04 | MessageType - (Z000 C04)
Schadegevalaangifte brand G.R. Coded value in Code bericht ( ->)  
( Déclaration de sinistre incendie R.S. / Schadensfall - Erstattung Brand / Claim, fire simple risks declaration )
MessageType | C03 | MessageType - (Z000 C03)
Schadegevalaangifte individuele ongev Coded value in Code bericht ( ->)  
( Déclaration de sinistre individuelle / Schadensfall - Erstattung persönliches Unfall / Claim, personal accidents declaration )
MessageType | C02 | MessageType - (Z000 C02)
Schadegevallen Coded value in Boeking - bewerkingscode GCP ( ->) Schadegevallen en vereffeningen in leven, de vergoedingen betaald door de producent (en finaal ten laste van de verzekeraar), of de vrijstellingen teruggevorderd door de producent (en finaal in het voordeel van de verzekeraar). 
( Sinistres / Schadensfalle / Claims )
AccountingTransactionCmpType | 7 | AccountingTransactionCmpType - (B300 7)
Schadegevallen andere in referteperiode 2 Entity ( ->) Identificeert een verklaring. 
( Sinistres autres pendant période de référence / Schadensfälle mit anderem Schaden während Bezugszeitraum / Other claims during reference period )
| OtherClaimsReferencePeriodDeclaration | - (QRS 5V0J)
Schadegevallen andere in referteperiode 2 Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Sinistres autres pendant période de référence 2 / Schadensfälle mit anderem Schaden während Bezugszeitraum 2 / Other claims during reference period 2 )
| OtherClaimsReferencePeriod2Declaration | - (QRS 5X0J)
Schadegevallen BA in referteperiode Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Sinistres RC pendant période de référence / HP-Schadensfälle während Referenzzeitraum / CL Claims during reference period )
| LiabilityClaimsReferencePeriodDeclaration | - (QRS 5V0H)
Schadegevallen BA in referteperiode 2 Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Sinistres RC pendant période de référence 2 / Schadensfälle mit Haftpflichtschaden während Bezugszeitraum / CL Claims during reference period 2 )
| LiabilityClaimsReferencePeriod2Declaration | - (QRS 5X0H)
Schadegevallen brand in referteperiode Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Sinistres incendie pendant période de référence / Schadensfälle mit Brandschaden während Bezugszeitraum / Fire claims during reference period )
| FireClaimsReferencePeriodDeclaration | - (QRS 5V0Z)
Schadegevallen brand in referteperiode 2 Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Sinistres incendie pendant période de référence 2 / Schadensfälle mit Brandschaden während Bezugszeitraum 2 / Fire claims during reference period 2 )
| FireClaimsReferencePeriod2Declaration | - (QRS 5X0Z)
Schadegevallen diefstal in referteperiode Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Sinistres vol pendant période de référence / Diebstahl-Schadensfälle während Referenzzeitraum / Theft claims during reference period )
| TheftClaimsReferencePeriodDeclaration | - (QRS 5V0I)
Schadegevallen diefstal in referteperiode 2 Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Sinistres vol pendant période de référence 2 / Schadensfälle mit Diebstahlschaden während Bezugszeitraum 2 / Theft claims during reference period 2 )
| TheftClaimsReferencePeriod2Declaration | - (QRS 5X0I)
Schadegevallen eigen schade in referteperiode Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Sinistres dégâts matériels pendant période de référence / Schadensfälle mit materiellem Schaden während Bezugszeitraum / Material damage claims during reference period )
| DamageClaimsReferencePeriodDeclaration | - (QRS 5V0X)
Schadegevallen eigen schade in referteperiode 2 Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Sinistres dégâts matériels pendant période de référence 2 / Schadensfälle mit materiellem Schaden während Bezugszeitraum / Material damage claims during reference period 2 )
| DamageClaimsReferencePeriod2Declaration | - (QRS 5X0X)
Schadegevallen glasbraak in referteperiode Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Sinistres bris de glace pendant période de référence / Schadensfälle mit Glasbruchschaden während Bezugszeitraum / Glass breakage claims during reference period )
| GlassClaimsReferencePeriodDeclaration | - (QRS 5V0U)
Schadegevallen glasbraak in referteperiode 2 Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Sinistres bris de glace pendant période de référence 2 / Schadensfälle mit Glasbruchschaden während Bezugszeitraum 2 / Glass breakage claims during reference period 2 )
| GlassClaimsReferencePeriod2Declaration | - (QRS 5X0U)
Schadegevallen Overstroming in referteperiode Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Sinistres Inondation dans période de référence / Überschwemmungen während des Bezugszeitraums / Floodings during reference period )
| FloodingsReferencePeriodDeclaration | - (QRS 34C3)
Schadelijder Entity ( ->) Partij-rol. Persoon die de schade ondergaat, fysiek, materieel, of andere. (Edifact : in het schadebeheer is er beslist deze 031 niet langer te gebruiken; men moet de 020 (tegenpartij, derde, schadelijder) die deze notie omvat, gebruiken.) 
( Lésé / Beschädigte Partei / Damaged party )
| DamagedParty | - ( 031)
Schadelijke gevolgen elektriciteit Coded value in Soort kwetsuur/verwonding ( ->)  
( Effets nocifs de l'électricite / Schädliche Auswirkungen von Strom / Harmful effects of electricity )
EventAccidentInjuryType | 82 | EventAccidentInjuryType - (CQ54 82)
Schadelijke gevolgen van radiaties Coded value in Soort kwetsuur/verwonding ( ->)  
( Effets nocifs des radiations / Schädlichen Auswirkungen der Strahlungen / Harmful effects of radiation )
EventAccidentInjuryType | 83 | EventAccidentInjuryType - (CQ54 83)
Schadenummer Attribute of Schade ( ->) Eenduidig nummer, gegeven door de maatschappij, waaronder een schadedossier gekend is.
Formaat en presentatie : dixit Witte Map, aanbeveling nr 22 :
Formaat : altijd precies 12 karakters, uitsluitend letters en cijfers,
Presentatie : op papier ... 
( Codification : / / -> )
( Numéro de sinistre / Schadensfallnummer / Claim number )
Claim | ClaimIdentifier | - (RFF 029)
Schadenummer Attribute of Schadegeval ( ->) Eenduidig nummer, gegeven door de maatschappij, waaronder een schadedossier gekend is.
Formaat en presentatie : dixit Witte Map, aanbeveling nr 22 :
Formaat : altijd precies 12 karakters, uitsluitend letters en cijfers,
Presentatie : op papier ... 
( Codification : / / -> )
( Numéro de sinistre / Schadensfallnummer / Claim number )
ClaimTransactionLine | ClaimLineClaimIdentifier | - (RFF 029)
Schaderegeling - aanvraag tot terugbetaling RDR Entity ( ->) (in het Engels:) As in the Telebib2-Edifact object-action code 0801 
( Règlement de sinistre - demande de remboursement R.D.R. / Schadenabrechnung - Anfrage für Rückzahlung R.D.R. / Claims settlement - request for refund in Knock-for-knock )
| MessageClaimClearingRefundRequestOld | - ( 0801)
Schaderegeling - aanvraag tot terugbetaling RDR Entity ( ->) (in het Engels:) As in the Telebib2-Edifact object-action code 0811 
( Règlement de sinistre - demande de remboursement R.D.R. / Schadenabrechnung - Anfrage für Rückzahlung R.D.R. / Claims settlement - request for refund in Knock-for-knock )
| MessageClaimClearingRefundRequest | - ( 0811)
Schaderegeling - debet- of creditbericht RDR Entity ( ->) (in het Engels:) As in the Telebib2-Edifact object-action code 0812 
( Règlement de sinistre - avis de débit-crédit R.D.R. / Schadenabrechnung - Debet- oder Kreditnachricht R.D.R. / Claims settlement - debit or credit message in Knock-for-knock )
| MessageClaimClearingStatement | - ( 0812)
Schaderegeling - debet- of creditbericht RDR Entity ( ->) (in het Engels:) As in the Telebib2-Edifact object-action code 0802 
( Règlement de sinistre - avis de débit-crédit R.D.R. / Schadenabrechnung - Debet- oder Kreditnachricht R.D.R. / Claims settlement - debit or credit message in Knock-for-knock )
| MessageClaimClearingStatementOld | - ( 0802)
Schaderegeling - foutmelding aanvraag tot terugbetaling RDR Entity ( ->) (in het Engels:) As in the Telebib2-Edifact object-action code 0804 
( Règlement de sinistre - retour demande de rembours. en erreur / Schadensregulierung - Fehler bei der Beantragung der Rückerstattung / Claims settlement - error in request for refund )
| MessageClaimClearingRefundRequestErrorOld | - ( 0804)
Schaderegeling - foutmelding aanvraag tot terugbetaling RDR Entity ( ->) (in het Engels:) As in the Telebib2-Edifact object-action code 0814 
( Règlement de sinistre - retour demande de rembours. en erreur / Schadensregulierung - Fehler bei der Beantragung der Rückerstattung / Claims settlement - error in request for refund )
| MessageClaimClearingRefundRequestError | - ( 0814)
Schaderegeling - kopie van aanvraag tot terugbetaling RDR Entity ( ->) (in het Engels:) As in the Telebib2-Edifact object-action code 0803 
( Règlement de sinistre - copie demande de remboursement RDR / Schadenabrechnung - Kopie vom Anfrage für Rückzahlung RDR / Claims settlement - copy of request for reimbursement Kfk )
| MessageClaimClearingRefundRequestCopyOld | - ( 0803)
Schaderegeling - kopie van aanvraag tot terugbetaling RDR Entity ( ->) (in het Engels:) As in the Telebib2-Edifact object-action code 0813 
( Règlement de sinistre - copie demande de remboursement RDR / Schadenabrechnung - Kopie vom Anfrage für Rückzahlung RDR / Claims settlement - copy of request for reimbursement Kfk )
| MessageClaimClearingRefundRequestCopy | - ( 0813)
Schaderegeling (RDR) Entity ( ->) (in het Engels:) As in the Telebib2-Edifact object 08 with object-action code 08xx 
( Règlement de sinistre (R.D.R.) / Schadenabrechnung (R.D.R.) / Claim settlement )
| MessageAboutClaimSettlement | - ( 08)
SCHADUWMAKER (MEUBELEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( OMBREUR (MEUBLES) / Ombreur(Meubles) (*) / Ombreur(Meubles) (*) )
OccupationType | 2685 | OccupationType - (X041 2685)
SCHALMER (SCHOENEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( PAREUR (CHAUSSURES) / Pareur(Chaussures) (*) / Pareur(Chaussures) (*) )
OccupationType | 2209 | OccupationType - (X041 2209)
SCHAPENFOKKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( ELEVEUR D'OVINS / EleveurD'Ovins (*) / EleveurD'Ovins (*) )
OccupationType | 1165 | OccupationType - (X041 1165)
SCHAPENSCHEERDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( TONDEUR DE MOUTONS / TondeurDeMoutons (*) / TondeurDeMoutons (*) )
OccupationType | 1204 | OccupationType - (X041 1204)
SCHARENSLIJPER Coded value in Type beroep ( ->)  
( REMOULEUR / Remouleur (*) / Remouleur (*) )
OccupationType | 2523 | OccupationType - (X041 2523)
SCHATTER (ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( PRISEUR (MEUBLES ET IMMEUBLES) / Priseur(MeublesEtImmeubles) (*) / Priseur(MeublesEtImmeubles) (*) )
OccupationType | 1043 | OccupationType - (X041 1043)
SCHATTER (VERKOOP) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ESTIMATEUR (VENTE) / Estimateur(Vente) (*) / Estimateur(Vente) (*) )
OccupationType | 1045 | OccupationType - (X041 1045)
Schatting Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Evaluation / Bewertung / Assessment )
| Assessment | - ( )
SCHATTING EN SCHADE : Akkoord met bedrag schadebestek? Coded value in MSB-code - origine makelaar ( ->)  
( EXPERTISES ET DOMMAGES : D'accord sur le devis ? / Schätzung und Schaden: Vereinbarung mit Kostenanschlag? / ESTIMATION and DAMAGE: agreement with damage amount ? )
MessageClaimBrokerMsbType | 43 | MessageClaimBrokerMsbType - (CMSA 43)
SCHATTING EN SCHADE : Expertschatting bedrag 1 en 2 ... Coded value in MSB-code - origine makelaar ( ->)  
( EXPERTISES ET DOMMAGES : Eval. expert montant 1 et 2 ... / Schätzung und Schaden: Expertenschätzung Betrag 1 und 2 ... / ESTIMATION and DAMAGE: assessment amount 1 and 2 ... )
MessageClaimBrokerMsbType | 47 | MessageClaimBrokerMsbType - (CMSA 47)
SCHATTING EN SCHADE : Identiteit expert? Coded value in MSB-code - origine makelaar ( ->)  
( EXPERTISES ET DOMMAGES : L'identité de l'expert ? / Schätzung und Schaden: Experten Identität? / ESTIMATION and DAMAGE: assessor identity? )
MessageClaimBrokerMsbType | 42 | MessageClaimBrokerMsbType - (CMSA 42)
SCHATTING EN SCHADE : Opdracht gegeven aan expert ... Coded value in MSB-code - origine makelaar ( ->)  
( EXPERTISES ET DOMMAGES : Nous avons charge l'expert ... / Schätzung und Schaden: Befehl zum Experten ... / ESTIMATION and DAMAGE: mission given to assessor ... )
MessageClaimBrokerMsbType | 41 | MessageClaimBrokerMsbType - (CMSA 41)
SCHATTING EN SCHADE : Uitslag van uw onderzoek? Coded value in MSB-code - origine makelaar ( ->)  
( EXPERTISES ET DOMMAGES : Les conclusions de votre enquête ? / Schätzung und Schaden: Ergebnisse Ihrer Forschung? / ESTIMATION and DAMAGE: result of your investigation? )
MessageClaimBrokerMsbType | 46 | MessageClaimBrokerMsbType - (CMSA 46)
SCHATTING EN SCHADE : Verz. werd door t.p. vergoed met ... Coded value in MSB-code - origine makelaar ( ->)  
( EXPERTISES ET DOMMAGES : L'assuré a été indemnisé de ... / Schätzung und Schaden: Versicherten erstattet durch Gegenp. / ESTIMATION and DAMAGE: insured compensated by counterparty.. )
MessageClaimBrokerMsbType | 45 | MessageClaimBrokerMsbType - (CMSA 45)
SCHATTING EN SCHADE : Welk is bedrag van uw uitgaven? Coded value in MSB-code - origine makelaar ( ->)  
( EXPERTISES ET DOMMAGES : Le montant de vos debours ? / Schätzung und Schaden: Was ist Ihre Ausgaben? / ESTIMATION and DAMAGE: your expenses amount is? )
MessageClaimBrokerMsbType | 44 | MessageClaimBrokerMsbType - (CMSA 44)
Schatting klant Coded value in Evaluatiesysteem voor het gebouw ( ->) Geen echt evaluatiesysteem, maar evaluatie onder aansprakelijkheid van de verzekeringnemer. 
( Estimation client / Schätzung des Kunden / Estimation by customer )
BuildingValueCalculationType | E | BuildingValueCalculationType - (3151 E)
Schatting makelaar Coded value in Evaluatiesysteem voor het gebouw ( ->) Geen echt evaluatiesysteem, maar evaluatie onder aansprakelijkheid van de makelaar. 
( Estimation courtier / Schätzung des Maklers / Estimation by broker )
BuildingValueCalculationType | D | BuildingValueCalculationType - (3151 D)
Schatting van de schade Attribute of Beschadigd object ( ->) Als de schatting van de schade de juiste is, dan is deze gelijk aan het totaal van de vrijstelling (185) + de uitbetalingen (182) + de reserveringen (183). Het eventueel verhaalbare (184) is (een onderdeel van) datzelfde totaal. 
( Codification : / / -> )
( Estimation des dommages / Schätzung Schadens / Estimated damages )
ObjectDamaged | DamagesEstimatedAmount | - (MOA 181)
Schattingsverslag (productie) Entity ( ->) In productie; de waarde van een te verzekeren object kan overeengekomen worden op basis van een schatting door een expert. Dit is iets anders dan een expertiseverslag in schade. 
( Rapport d'évaluation (production) / Bericht - berechnen / Valuation report )
| ValuationReport | - ( 020)
SCHAVER (HOUT) Coded value in Type beroep ( ->)  
( RABOTEUR (BOIS) / Raboteur(Bois) (*) / Raboteur(Bois) (*) )
OccupationType | 2627 | OccupationType - (X041 2627)
SCHAVER (HUIDEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( HONGROYEUR (PEAUX - CUIR) / Hongroyeur(Peaux-Cuir) (*) / Hongroyeur(Peaux-Cuir) (*) )
OccupationType | 3482 | OccupationType - (X041 3482)
SCHAVER (HUIDEN, LEDER) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ECHARNEUR (PEAUX - CUIR) / Echarneur(Peaux-Cuir) (*) / Echarneur(Peaux-Cuir) (*) )
OccupationType | 3477 | OccupationType - (X041 3477)
SCHAVER (KUIPERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( DOLEUR (TONNELERIE) / Doleur(Tonnelerie) (*) / Doleur(Tonnelerie) (*) )
OccupationType | 2662 | OccupationType - (X041 2662)
SCHAVER (METAAL) Coded value in Type beroep ( ->)  
( RABOTEUR (METAL) / Raboteur(Metal) (*) / Raboteur(Metal) (*) )
OccupationType | 2414 | OccupationType - (X041 2414)
Schedelstreek (schedel, hersenen, ..) Coded value in Localisering kwetsuren/verwondingen ( ->)  
( Région crânienne (crâne, cerveau...) / Schädel (Schädel, Gehirn,..) / Skull (skull, brain, ..) )
EventAccidentInjuriesLocationType | 11 | EventAccidentInjuriesLocationType - (CQ57 11)
SCHEDENMAKER (LEDER) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MALLETIER (CUIR) / Malletier(Cuir) (*) / Malletier(Cuir) (*) )
OccupationType | 2189 | OccupationType - (X041 2189)
SCHEEPSBEVRACHTER (NIET IN DIENSTVERBAND) Coded value in Type beroep ( ->)  
( AFFRETEUR NON LIE PAR CONTRAT / AffreteurNonLieParContrat (*) / AffreteurNonLieParContrat (*) )
OccupationType | 620 | OccupationType - (X041 620)
Scheepsbouwwerf Entity ( ->) Zie de portaalsite belgium.be. Wat de DIV beschrijft onder het punt - Mobiliteit - Lucht- en scheepvaart. Het - Aanvraagformulier vlaggenbrief / Immatriculatieplaat -. 
( Chantier de construction navale / Werft / Shipyard )
| Shipyard | - ( 056)
SCHEEPSDECORATIESCHILDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( DECORATEUR DE BORD (OUVRIER) / DecorateurDeBord(Ouvrier) (*) / DecorateurDeBord(Ouvrier) (*) )
OccupationType | 2700 | OccupationType - (X041 2700)
SCHEEPSELECTRIEKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( ELECTRICIEN DE NAVIRES / ElectricienDeNavires (*) / ElectricienDeNavires (*) )
OccupationType | 2536 | OccupationType - (X041 2536)
SCHEEPSJONGEN (BINNENSCHEEPVAART) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MOUSSE (NAVIGATION FLUVIALE) / Mousse(NavigationFluviale) (*) / Mousse(NavigationFluviale) (*) )
OccupationType | 1525 | OccupationType - (X041 1525)
SCHEEPSJONGEN (VISSERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MOUSSE (PECHE) / Mousse(Peche) (*) / Mousse(Peche) (*) )
OccupationType | 1267 | OccupationType - (X041 1267)
SCHEEPSJONGEN (ZEEVAART) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MOUSSE (NAVIGATION MARITIME) / Mousse(NavigationMaritime) (*) / Mousse(NavigationMaritime) (*) )
OccupationType | 1511 | OccupationType - (X041 1511)
scheepskapiteins Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( commandants, officiers de pont et pil / Schiffskapitäne / ship captains )
InsuredOccupationType | 60100 | InsuredOccupationType - (2111 60100)
SCHEEPSLEVERANCIER, SHIPCHANDLER Coded value in Type beroep ( ->)  
( ACCASTILLEUR / Accastilleur (*) / Accastilleur (*) )
OccupationType | 967 | OccupationType - (X041 967)
SCHEEPSMAKELAAR Coded value in Type beroep ( ->)  
( COURTIER DE NAVIRES / CourtierDeNavires (*) / CourtierDeNavires (*) )
OccupationType | 1057 | OccupationType - (X041 1057)
Scheepsmotor - Brandstof Attribute of Motor - Aandrijféénheid ( ->) Zie de portaalsite belgium.be. Wat de DIV beschrijft onder het punt - Mobiliteit - Lucht- en scheepvaart. Het - Aanvraagformulier vlaggenbrief / Immatriculatieplaat -.  
( Codification : Scheepsmotor - Brandstof / 5805 / -> )
( Moteur de bateau - Carburant / Bootsmotor - Brennstoff / Boatsmotor - fueltype )
Engine | BoatsmotorFuelTypeCode | WaterVehicleEngineFuelType - (ATT 5805)
Scheepsmotor - plaatsing Attribute of Motor - Aandrijféénheid ( ->) Zie de portaalsite belgium.be. Wat de DIV beschrijft onder het punt - Mobiliteit - Lucht- en scheepvaart. Het - Aanvraagformulier vlaggenbrief / Immatriculatieplaat -.  
( Codification : Scheepsmotor - plaatsing / 5804 / -> )
( Moteur de bateau - emplacement / Bootsmotor einbau / Boatsmotor placement )
Engine | BoatsmotorPlacementTypeCode | WaterVehicleEnginePlacementType - (ATT 5804)
SCHEEPSPEILER Coded value in Type beroep ( ->)  
( JAUGEUR / Jaugeur (*) / Jaugeur (*) )
OccupationType | 1520 | OccupationType - (X041 1520)
SCHEEPSSMEERDER (ZEEVAART) Coded value in Type beroep ( ->)  
( GRAISSEUR DE NAVIRE (NAVIGATION MARITIME) / GraisseurDeNavire(NavigationMaritime) (*) / GraisseurDeNavire(NavigationMaritime) (*) )
OccupationType | 1516 | OccupationType - (X041 1516)
SCHEEPSSTOKER (ZEEVAART) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CHAUFFEUR SOUTIER (NAVIGATION MARITIME) / ChauffeurSoutier(NavigationMaritime) (*) / ChauffeurSoutier(NavigationMaritime) (*) )
OccupationType | 1514 | OccupationType - (X041 1514)
SCHEEPSTIMMERMAN Coded value in Type beroep ( ->)  
( MENUISIER DE NAVIRES / MenuisierDeNavires (*) / MenuisierDeNavires (*) )
OccupationType | 2596 | OccupationType - (X041 2596)
SCHEERDER (HONDEN) (DIENSTVERLENING) Coded value in Type beroep ( ->)  
( TONDEUSE DE CHIENS (SERVICE) / TondeuseDeChiens(Service) (*) / TondeuseDeChiens(Service) (*) )
OccupationType | 1364 | OccupationType - (X041 1364)
SCHEERDER (HUIDEN, LEDER) Coded value in Type beroep ( ->)  
( RASEUR (PEAUX - CUIR) / Raseur(Peaux-Cuir) (*) / Raseur(Peaux-Cuir) (*) )
OccupationType | 3485 | OccupationType - (X041 3485)
SCHEERDER (TEXTIEL) Coded value in Type beroep ( ->)  
( TONDEUR (TEXTILES) / Tondeur(Textiles) (*) / Tondeur(Textiles) (*) )
OccupationType | 1954 | OccupationType - (X041 1954)
SCHEERDER (WEVERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( OURDISSEUR / Ourdisseur (*) / Ourdisseur (*) )
OccupationType | 1888 | OccupationType - (X041 1888)
Scheiding Coded value in Reden transfer ( ->)  
( Séparation / Trennung / Separation )
TransferReasonType | 2 | TransferReasonType - (A095 2)
Scheiding Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Divorce / Trennung / Separation )
ClaimCircumstanceType | 948 | ClaimCircumstanceType - (C221 948)
Scheidsrechtelijke expertise Coded value in Type aanstelling ( ->)  
( Arbitrage / Schiedsverfahren Sachverständigen / Arbitration expertise )
AssessmentMissionPhaseType | 3 | AssessmentMissionPhaseType - (C41Z 3)
Scheidsrechtelijke uitspraak Coded value in Type mandaat van de expert ( ->)  
( Arbitrage / Schiedsspruch / Arbitration ruling )
AssessmentMissionType | 71 | AssessmentMissionType - (C42F 71)
SCHEIDSRECHTER Coded value in Type beroep ( ->)  
( ARBITRE / Arbitre (*) / Arbitre (*) )
OccupationType | 3908 | OccupationType - (X041 3908)
SCHEIKUNDIG INGENIEUR Coded value in Type beroep ( ->)  
( INGENIEUR CHIMISTE / IngenieurChimiste (*) / IngenieurChimiste (*) )
OccupationType | 54 | OccupationType - (X041 54)
SCHEIKUNDIGE (NIET-UNIVERSITAIR) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CHIMISTE (NON UNIVERSITAIRE) / Chimiste(NonUniversitaire) (*) / Chimiste(NonUniversitaire) (*) )
OccupationType | 1341 | OccupationType - (X041 1341)
SCHEIKUNDIGE (UNIVERSITAIR OF GELIJKGESTELD NIVEAU) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CHIMISTE (UNIVERSITAIRE OU ASSIMILE) / Chimiste(UniversitaireOuAssimile) (*) / Chimiste(UniversitaireOuAssimile) (*) )
OccupationType | 102 | OccupationType - (X041 102)
scheikundige stoffen(vast. en vloeib.) Coded value in Type gebruikte materieel ( ->)  
( substances chimiques (sol. et liqu.) / chemische Stoffe (feste & Flüssigkeiten) / chemical substances (fixed. and for liquid.) )
ActivityEquipmentType | 430 | ActivityEquipmentType - (CQ79 430)
scheikundigen (niet universitair) Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( chimistes (non universitaires) / Chemiker (nicht Universität) / chemists (non-University) )
InsuredOccupationType | 01200 | InsuredOccupationType - (2111 01200)
scheikundigen (universitair of ermee Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( chimistes (universitaires ou assimile / Chemiker (Universität oder als solche behandelt) / chemists (University or similar) )
InsuredOccupationType | 01100 | InsuredOccupationType - (2111 01100)
Scheikundigen, natuurkundigen Coded value in Verzekeringsnemer - beroepscode ( ->)  
( Chimistes, physiciens / Chemiker, Physiker / Chemists, physicists )
PolicyHolderOccupationType | 01 | PolicyHolderOccupationType - (A141 01)
SCHELPGIETER Coded value in Type beroep ( ->)  
( COQUILLEUR / Coquilleur (*) / Coquilleur (*) )
OccupationType | 2277 | OccupationType - (X041 2277)
Schending auteursrecht Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Non respect droits d'auteur / Urheberrechtsverletzung / Copyright violation )
ClaimCircumstanceType | 446 | ClaimCircumstanceType - (C221 446)
Schending verpakking Entity ( ->) Als dekking. Sommige goederen verliezen hun waarde, enkel en alleen al bij de beschadiging van hun verpakking.  
( Bris des emballages / Verletzung Verpackung / Broken wrappings )
| BrokenWrappingsCover | - ( 149)
Schengenorganisatie Coded value in Hoedanigheid van de -ontdekker- ( ->)  
( Organisation Schengen / Schengen-Organisation / Schengen organization )
CapacityVehicleFinderType | 15 | CapacityVehicleFinderType - (C1A9 15)
SCHEPEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( ECHEVIN / Echevin (*) / Echevin (*) )
OccupationType | 720 | OccupationType - (X041 720)
SCHEPPER (HAVEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( DECHARGEUR (PORTS) / Dechargeur(Ports) (*) / Dechargeur(Ports) (*) )
OccupationType | 3672 | OccupationType - (X041 3672)
SCHEPPER (PAPIER) Coded value in Type beroep ( ->)  
( PUISEUR (PAPIER) / Puiseur(Papier) (*) / Puiseur(Papier) (*) )
OccupationType | 3323 | OccupationType - (X041 3323)
SCHEPPER-VERVEZELAAR (PAPIER) Coded value in Type beroep ( ->)  
( OUVREUR (PAPIER) / Ouvreur(Papier) (*) / Ouvreur(Papier) (*) )
OccupationType | 3324 | OccupationType - (X041 3324)
SCHIETMEESTER (MIJNEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( BOUTEFEU (MINES) / Boutefeu(Mines) (*) / Boutefeu(Mines) (*) )
OccupationType | 1681 | OccupationType - (X041 1681)
SCHIETMEESTER (STEENGROEVEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( BOUTEFEU (CARRIERES) / Boutefeu(Carrieres) (*) / Boutefeu(Carrieres) (*) )
OccupationType | 1677 | OccupationType - (X041 1677)
Schijf bedrag Attribute of RSR registratie ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Schijf bedrag / Z605 / -> )
( Tranche de montant / Scheibe Betrag / Amount bracket )
RSRRegistration | AmountLevelCode | AmountBracketLevelType - (ATT Z605)
SCHIJFDRAAIER (POTTENBAKKERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( FAIENCIER / Faiencier (*) / Faiencier (*) )
OccupationType | 2963 | OccupationType - (X041 2963)
Schijfglasgieterij Coded value in Paritair comité ( ->)  
( Glacerie / 115.01.00 (*) / Plate glass foundries )
JointCommitteeType | 1150100 | JointCommitteeType - (A139 1150100)
Schijfremmen Coded value in Type remmen voor ( ->)  
( Freins à disque / Scheibenbremsen / Disc brakes )
VehicleBrakesFrontType | 1 | VehicleBrakesFrontType - (5628 1)
Schijfremmen Coded value in Type remmen achter ( ->)  
( Freins à disque / Scheibenbremsen / Disc brakes )
VehicleBrakesRearType | 1 | VehicleBrakesRearType - (5629 1)
SCHILDER (FABRIEKSPRODUKTEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( PEINTRE PRODUITS MANUFACTURES / PeintreProduitsManufactures (*) / PeintreProduitsManufactures (*) )
OccupationType | 2716 | OccupationType - (X041 2716)
SCHILDER (GLAS, AARDEWERK) Coded value in Type beroep ( ->)  
( PEINTRE (VERRE - POTERIE) / Peintre(Verre-Poterie) (*) / Peintre(Verre-Poterie) (*) )
OccupationType | 2983 | OccupationType - (X041 2983)
SCHILDER (METALEN GEBINTEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( PEINTRE (CHARPENTES METTALIQUES) / Peintre(CharpentesMettaliques) (*) / Peintre(CharpentesMettaliques) (*) )
OccupationType | 2696 | OccupationType - (X041 2696)
SCHILDER (VEELZIJDIG) Coded value in Type beroep ( ->)  
( PEINTRE INDUSTRIEL / PeintreIndustriel (*) / PeintreIndustriel (*) )
OccupationType | 2690 | OccupationType - (X041 2690)
SCHILDER COLORIST Coded value in Type beroep ( ->)  
( COLORISTE PEINTRE / ColoristePeintre (*) / ColoristePeintre (*) )
OccupationType | 387 | OccupationType - (X041 387)
Schilderijen Entity ( ->) Als dekking. Binnen een waarborg kan soms, van het geheel gewaarborgde, het gedeelte "schilderijen" specifieke informatie vereisen. (Olie op doek of op paneel, eventueel bij uitbreiding andere materialen, zoals acrylverf, en zelfs tot en met de (rood-)krijttekeningen, aquarellen en tot de gravures.) 
( Tableaux / Gemälde / Paintings )
| PaintingsCover | - ( 094)
Schildering Entity ( ->) Als dekking. Dikwijls bij voertuigen, het logo van het bedrijf, en andere specifieke schilderingen of opdrukken. 
( Peinture (logos, …) / Lackierung / Paintwork )
| PaintworkCover | - ( 137)
schilders en behangers (gebouwen) Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( peintres et colleurs de papiers peints / Maler und Dekorateure (Gebäude) / painters and decorators (buildings) )
InsuredOccupationType | 79100 | InsuredOccupationType - (2111 79100)
Schilders, behangers en soortgelijken Coded value in Verzekeringsnemer - beroepscode ( ->)  
( Peintres, colleurs de papiers peints / Maler, Dekorateure und ähnliche / Painters, decorators and similar )
PolicyHolderOccupationType | 79 | PolicyHolderOccupationType - (A141 79)
SCHILLER (FRUIT, GROENTEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( PELEUR (FRUITS - LEGUMES) / Peleur(Fruits-Legumes) (*) / Peleur(Fruits-Legumes) (*) )
OccupationType | 3233 | OccupationType - (X041 3233)
SCHIPPER (BAGGERBOOT BINNENWATEREN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( BATELIER DE DRAGEUR / BatelierDeDrageur (*) / BatelierDeDrageur (*) )
OccupationType | 1506 | OccupationType - (X041 1506)
SCHIPPER TER VISSERIJ Coded value in Type beroep ( ->)  
( PATRON - PECHEUR / Patron-Pecheur (*) / Patron-Pecheur (*) )
OccupationType | 1260 | OccupationType - (X041 1260)
schippersknechten en machinisten (b Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( matelots et machinistes (navigation f / Skipper Diener und Treiber (Binnenschifffahrt) / skipper servants and drivers (inland navigation) )
InsuredOccupationType | 61200 | InsuredOccupationType - (2111 61200)
SCHMINKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( MAQUILLEUR / Maquilleur (*) / Maquilleur (*) )
OccupationType | 3852 | OccupationType - (X041 3852)
SCHOENHERSTELLER Coded value in Type beroep ( ->)  
( REPARATEUR DE CHAUSSURES / ReparateurDeChaussures (*) / ReparateurDeChaussures (*) )
OccupationType | 2162 | OccupationType - (X041 2162)
SCHOENLAPPER Coded value in Type beroep ( ->)  
( CORDONNIER / Cordonnier (*) / Cordonnier (*) )
OccupationType | 2161 | OccupationType - (X041 2161)
SCHOENMAKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( BOTTIER / Bottier (*) / Bottier (*) )
OccupationType | 2160 | OccupationType - (X041 2160)
Schoenmakers en andere lederbewerkers Coded value in Verzekeringsnemer - beroepscode ( ->)  
( Cordonniers et autres travailleurs du cu / Schuhmacher und anderen Leder-Prozessoren / Shoemakers and other leather processors )
PolicyHolderOccupationType | 73 | PolicyHolderOccupationType - (A141 73)
schoenmakers en schoenherstellers Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( bottiers et cordonniers / Schuhmacher und Schuh-Werkstätten / Shoemakers and shoe repairers )
InsuredOccupationType | 73100 | InsuredOccupationType - (2111 73100)
SCHOENPINNER Coded value in Type beroep ( ->)  
( CLOUEUR (CHAUSSURES) / Cloueur(Chaussures) (*) / Cloueur(Chaussures) (*) )
OccupationType | 2178 | OccupationType - (X041 2178)
SCHOENPOETSER Coded value in Type beroep ( ->)  
( CIREUR DE CHAUSSURES / CireurDeChaussures (*) / CireurDeChaussures (*) )
OccupationType | 3948 | OccupationType - (X041 3948)
SCHOENVERZOLER Coded value in Type beroep ( ->)  
( RESSEMELEUR / Ressemeleur (*) / Ressemeleur (*) )
OccupationType | 2163 | OccupationType - (X041 2163)
Scholing Attribute of Verslag raadsgeneesheer ( ->) (in het Engels:) A sequence of characters in some suitable character set. 
( Codification : / / -> )
( Education / Bildung / Education )
MedicalAssessment | SoProEducationText | - ( )
School Entity ( ->) De organisatie waar de betrokkene lessen volgt. 
( Ecole / Schule / School )
| SchoolOf | - ( 340)
SCHOOLDIRECTEUR Coded value in Type beroep ( ->)  
( DIRECTEUR D'ECOLE / DirecteurD'Ecole (*) / DirecteurD'Ecole (*) )
OccupationType | 222 | OccupationType - (X041 222)
SCHOOLMONITOR Coded value in Type beroep ( ->)  
( MONITEUR - ECOLE / Moniteur-Ecole (*) / Moniteur-Ecole (*) )
OccupationType | 1418 | OccupationType - (X041 1418)
SCHOOLOPZICHTER Coded value in Type beroep ( ->)  
( SURVEILLANT D'ECOLE / SurveillantD'Ecole (*) / SurveillantD'Ecole (*) )
OccupationType | 1416 | OccupationType - (X041 1416)
Schoonbroer, -zuster Entity ( ->) De broer of zus van de echtgenoot of echtgenote van de betrokkene. Vermoedelijk eveneens de echtgenoot of echtgenote van de zus of broer van de betrokkene. 
( Beau-frère, belle-soeur / Bruder - Schwester / Brother or sister in law )
| BrotherOrSisterInLawOf | - ( 110)
SCHOONHEIDSSPECIALISTE Coded value in Type beroep ( ->)  
( SPECIALISTE (SOINS DE BEAUTE) / Specialiste(SoinsDeBeaute) (*) / Specialiste(SoinsDeBeaute) (*) )
OccupationType | 3846 | OccupationType - (X041 3846)
SCHOONHEIDSVERZORGSTER Coded value in Type beroep ( ->)  
( ESTHETICIENNE / Estheticienne (*) / Estheticienne (*) )
OccupationType | 3847 | OccupationType - (X041 3847)
Schoonmaak- en onderhoudspersoneel Coded value in Arbeiders - Riscoklasse ( ->) Personeelsleden van de onderneming die zich bezighouden met het kuisen van de bureaus, industriële lokalen, ateliers,..., of met het onderhoud en herstel van het materiaal, de industriële installaties, het sanitair,... 
( Personnel de nettoyage et de entretien / Reinigungs- und Wartungspersonal / Cleaning and maintenance personnel )
WorkerRiskClassType | 004 | WorkerRiskClassType - (641C 004)
SCHOONMAKER (CONSERVEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( NETTOYEUR (CONSERVES) / Nettoyeur(Conserves) (*) / Nettoyeur(Conserves) (*) )
OccupationType | 3162 | OccupationType - (X041 3162)
SCHOONMAKER N.E.V. Coded value in Type beroep ( ->)  
( NETTOYEUR N.C.A. / NettoyeurN.C.A. (*) / NettoyeurN.C.A. (*) )
OccupationType | 3691 | OccupationType - (X041 3691)
SCHOONMAKER, -MAAKSTER (GEBOUW) Coded value in Type beroep ( ->)  
( NETTOYEUR(SE) (BATIMENT) / Nettoyeur(Se)(Batiment) (*) / Nettoyeur(Se)(Batiment) (*) )
OccupationType | 3819 | OccupationType - (X041 3819)
Schoonvader, -moeder Entity ( ->) De vader of moeder van de echtgenoot of echtgenote van de betrokkene. 
( Beau-père, belle-mère / Schwiegervater - Schwiegermutter / Father-in-law - mother-in-law )
| FatherOrMotherInLawOf | - ( 112)
Schoonzoon, -dochter Entity ( ->) De echtgenoot of echtgenote van het kind van de betrokkene. 
( Beau-fils, belle-fille / Sohn-, Schwiegertochter / Son-, daughter in law )
| SonOrDaughterInLawOf | - ( 111)
SCHOORDER (HAVEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ARRIMEUR (PORTS) / Arrimeur(Ports) (*) / Arrimeur(Ports) (*) )
OccupationType | 3674 | OccupationType - (X041 3674)
Schoorsteenbrand Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Feu de cheminée / Kaminbrand / Chimney fire )
ClaimCircumstanceType | 367 | ClaimCircumstanceType - (C221 367)
SCHOORSTEENMETSELAAR (INDUSTRIE) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MACON DE CHEMINEES (INDUSTRIE) / MaconDeCheminees(Industrie) (*) / MaconDeCheminees(Industrie) (*) )
OccupationType | 2721 | OccupationType - (X041 2721)
SCHOORSTEENVEGER Coded value in Type beroep ( ->)  
( RAMONEUR DE CHEMINEES / RamoneurDeCheminees (*) / RamoneurDeCheminees (*) )
OccupationType | 2709 | OccupationType - (X041 2709)
Schorsing Coded value in Type wijziging ( ->)  
( Suspension / Zeitweilige Aufhebung / Suspension )
ContractChangeType | 3 | ContractChangeType - (EW00 3)
Schorsing Coded value in Aard document ( ->)  
( Suspension / Aussetzung / Suspension )
ContractDocumentType | 7 | ContractDocumentType - (EW05 7)
Schorsing Entity ( ->) Identificeert een actie. 
( Suspension / Aussetzung / Suspension )
| Suspension | - ( )
Schorsing contract Coded value in Bewerkingscode VERIDASS ( ->)  
( Suspension contrat / Vertrag Aussetzung / Contract suspension )
VeridassTransactionType | 32 | VeridassTransactionType - (Z230 32)
Schorsing door de maatschappij Coded value in Schorsingsreden ( ->)  
( Suspension par la Compagnie / Aussetzung durch die Gesellschaft / Suspension by Company )
SuspensionReasonType | 7 | SuspensionReasonType - (A311 7)
Schorsingsreden Attribute of Schorsing ( ->) Code die de reden van de schorsing aangeeft.  
( Codification : Schorsingsreden / A311 / -> )
( Motif de suspension / Ursache der Suspendierung / Suspension motive )
Suspension | SuspensionReasonCode | SuspensionReasonType - (ATT A311)
Schorsingsreserve Attribute of Schorsing ( ->) Gedeelte van de pro rata premie dat niet aan de klant is terugbetaald en in reserve wordt gehouden tijdens een schorsingsperiode. 
( Codification : / / -> )
( Réserve de suspension / Aussetzungsreserve / Suspension reserve )
Suspension | SuspensionReserveAmount | - (MOA 054)
Schouder Coded value in Localisering kwetsuren/verwondingen ( ->)  
( Epaule / Schulter / Shoulder )
EventAccidentInjuriesLocationType | 32 | EventAccidentInjuriesLocationType - (CQ57 32)
Schouwspelzaal Coded value in Aard gebouw ( ->)  
( Salle de spectacles / Schauspiel-Halle / Spectacle Hall )
BuildingType | 23 | BuildingType - (3173 23)
Schouwspelzaal Coded value in Bestemming van het gebouw ( ->)  
( Salle de spectacles / Schauspiel-Halle / Spectacle Hall )
BuildingAllocationType | 17 | BuildingAllocationType - (3172 17)
Schrap adres interne correspondentie Attribute of Wijziging contract ( ->) Opdracht tot het schrappen van het adres voor interne correspondentie (= postadres)  
( Codification : Schrap adres interne correspondentie / A1ZW / -> )
( Supprimez adresse de correspondance interne / Adresse interne Korrespondenz löschen / Delete internal correspondence address )
ContractChange | InternalCorrespondenceAddressDeleteIndicator | AddressInternalCorrespondenceDeleteIndicator - (GIS A1ZW)
Schrapping Coded value in Soort transactie R.S.R. ( ->)  
( Annulation / Annullierung / Cancellation )
RSRTransactionType | 2 | RSRTransactionType - (Z606 2)
Schrapping contract Coded value in Bewerkingscode VERIDASS ( ->)  
( Annulation contrat / Vertrag Annullierung / Contract cancellation )
VeridassTransactionType | 33 | VeridassTransactionType - (Z230 33)
Schrapping van het contract Coded value in Reden annulatie van een kwijting ( ->)  
( Annulation du contrat / Vertrag Annullierung / Contract cancellation )
PremiumReceiptCancellationReasonType | 4 | PremiumReceiptCancellationReasonType - (B053 4)
Schrappingsdatum nummerplaat Attribute of Gemotoriseerd wegvoertuig ( ->) De inlevering van de huidige/laatste nummerplaat en bijgevolg de datum van schrapping bij de DIV. (Dus die datum van schrapping, en niet de datum van de zending naar.) 
( Codification : / / -> )
( Date de radiation de la plaque d'immatriculation / Annullierungsdatum Kennzeichen / Date of radiation of the (registration number) plate )
MotorisedRoadVehicle | VehicleRegistrationPlateCancelledDate | - (DTM 055)
SCHRIJNWERKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( MENUISIER / Menuisier (*) / Menuisier (*) )
OccupationType | 2589 | OccupationType - (X041 2589)
SCHRIJNWERKER (BETON) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CHARPENTIER (BETON) / Charpentier(Beton) (*) / Charpentier(Beton) (*) )
OccupationType | 2601 | OccupationType - (X041 2601)
SCHRIJNWERKER (DOODSKISTEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MENUISIER (CERCUEILS) / Menuisier(Cercueils) (*) / Menuisier(Cercueils) (*) )
OccupationType | 2608 | OccupationType - (X041 2608)
SCHRIJNWERKER (SCHEEPSBOUW) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CHARPENTIER DE NAVIRES / CharpentierDeNavires (*) / CharpentierDeNavires (*) )
OccupationType | 2597 | OccupationType - (X041 2597)
SCHRIJNWERKER (VLIEGTUIGBOUW) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MENUISIER D'AVIATION / MenuisierD'Aviation (*) / MenuisierD'Aviation (*) )
OccupationType | 2600 | OccupationType - (X041 2600)
SCHRIJVER Coded value in Type beroep ( ->)  
( ECRIVAIN / Ecrivain (*) / Ecrivain (*) )
OccupationType | 419 | OccupationType - (X041 419)
SCHRIJVER (BUREELBEDIENDE-ALLERLEI TAKEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( EMPLOYE AUX ECRITURES / EmployeAuxEcritures (*) / EmployeAuxEcritures (*) )
OccupationType | 915 | OccupationType - (X041 915)
schrijvers Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( ecrivains, journalistes et assimiles / Autoren / writers )
InsuredOccupationType | 07300 | InsuredOccupationType - (2111 07300)
SCHROEFDRAADMAKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( FILETEUR / Fileteur (*) / Fileteur (*) )
OccupationType | 2287 | OccupationType - (X041 2287)
SCHROEVENMAKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( VISSIER / Vissier (*) / Vissier (*) )
OccupationType | 2426 | OccupationType - (X041 2426)
SCHROOTHANDELAAR (WERF) Coded value in Type beroep ( ->)  
( FERRAILLEUR (CHANTIER) / Ferrailleur(Chantier) (*) / Ferrailleur(Chantier) (*) )
OccupationType | 2745 | OccupationType - (X041 2745)
Schuddingen en inwendigen traumata Coded value in Soort kwetsuur/verwonding ( ->)  
( Commotions et traumatismes externes / Schütteln und innere Verletzungen / Concussions and inward trauma )
EventAccidentInjuryType | 30 | EventAccidentInjuryType - (CQ54 30)
SCHUIMTAARTMAKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( MERINGUIER / Meringuier (*) / Meringuier (*) )
OccupationType | 3040 | OccupationType - (X041 3040)
Schuldeiser Entity ( ->) Partij-rol. Identificeert een betrokkene. Degene aan wie men een bedrag moet terug betalen. 
( Créancier / Gläubiger / Creditor )
| Creditor | - ( 001)
Schuldsaldo Entity ( ->) Waarborg - Tijdelijke overlijden met afnemend kapitaal ter dekking van een verminderende vordering van een schuldeiser. 
( Solde restant dû / Schulden Gleichgewicht Versicherung / Debt balance insurance )
| DebtBalanceDecease | - ( 121)
Schuur Coded value in Bestemming van het gebouw ( ->)  
( Grange / Scheune / Barn )
BuildingAllocationType | 9 | BuildingAllocationType - (3172 9)
SCHUURDER (HOUT) Coded value in Type beroep ( ->)  
( PONCEUR (BOIS) / Ponceur(Bois) (*) / Ponceur(Bois) (*) )
OccupationType | 2629 | OccupationType - (X041 2629)
SCHUURDER (SCHOENEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( PONCEUR (CHAUSSURES) / Ponceur(Chaussures) (*) / Ponceur(Chaussures) (*) )
OccupationType | 2224 | OccupationType - (X041 2224)
Scooter - Jetski Coded value in Vaartuig - type ( ->)  
( Scooter - Jetski / Scooter - Jetski / Scooter - Jetski )
WaterVehicleType | 12 | WaterVehicleType - (5801 12)
Scooter max 125cc Coded value in Marktsegment van het voertuig ( ->)  
( Scooter max 125cc / Scooter max 125cc / Scooter max 125cc )
VehicleMarketSegmentType | 1 | VehicleMarketSegmentType - (563E 1)
Scooter min 126cc Coded value in Marktsegment van het voertuig ( ->)  
( Scooter min 126cc / Scooter min 126cc / Scooter min 126cc )
VehicleMarketSegmentType | 2 | VehicleMarketSegmentType - (563E 2)
SCRIPT-GIRL Coded value in Type beroep ( ->)  
( SCRIPT-GIRL / Script-Girl (*) / Script-Girl (*) )
OccupationType | 818 | OccupationType - (X041 818)
SE Coded value in Juridisch statuut - afkorting ( ->)  
( SE / EGes. / EC )
PersonLegalStatusShortType | 35 | PersonLegalStatusShortType - (A134 35)
seconden Coded value in Eenheid ( ->) Typisch de weergave van de geografische lengte en breedte (-graad). Uithedrukt in graden en minuten en seconden. 360 graden voor een cirkel en dus 90 graden voor een rechte hoek. 60 minuten in een graad, en 60 seconden in een minuut. Men noteert (voorbeeld) 51° 28' 38'' Z of -51° 28' 38'' of -51° 28' 38,00''. De seconden kunnen met decimalen (specificatie via X030). De Z of negatief cijfer geven Zuid, en N of positief cijfer geven Noord (lengte). De W of negatief cijfer geven West, de O of positief cijfer geven Oost (breedte). Het teken voorkomt verwarring en is te verkiezen. In onze syntaxis geeft het voorbeeld QTY+...:-3800:2:026'. 
( secondes / secunde / seconds )
MeasureUnitType | 026 | MeasureUnitType - (X049 026)
SECOVA Coded value in Zone van lokale politie ( ->)  
( SECOVA / SECOVA / SECOVA )
PoliceCoveredZoneCode | 5283 | PoliceCoveredZoneCode - (C244 5283)
SECRETARIAATSBEDIENDE (PRIVE) Coded value in Type beroep ( ->)  
( EMPLOYE AU SECRETARIAT (PRIVE) / EmployeAuSecretariat(Prive) (*) / EmployeAuSecretariat(Prive) (*) )
OccupationType | 883 | OccupationType - (X041 883)
SECRETARIS BEROEPENFEDERATIES Coded value in Type beroep ( ->)  
( SECRETAIRE DE FEDERATIONS PROFESSIONNELLES / SecretaireDeFederationsProfessionnelles (*) / SecretaireDeFederationsProfessionnelles (*) )
OccupationType | 660 | OccupationType - (X041 660)
SECRETARIS NIET-GOUVERNEMENTELE ORGANISATIES Coded value in Type beroep ( ->)  
( SECRETAIRE D'ORGANISMES NON GOUVERNEMENTAUX / SecretaireD'OrganismesNonGouvernementaux (*) / SecretaireD'OrganismesNonGouvernementaux (*) )
OccupationType | 665 | OccupationType - (X041 665)
SECRETARIS O.C.M.W. Coded value in Type beroep ( ->)  
( SECRETAIRE C.P.A.S. / SecretaireC.P.A.S. (*) / SecretaireC.P.A.S. (*) )
OccupationType | 753 | OccupationType - (X041 753)
SECRETARIS, SECRETARESSE Coded value in Type beroep ( ->)  
( SECRETAIRE (PRIVE) / Secretaire(Prive) (*) / Secretaire(Prive) (*) )
OccupationType | 815 | OccupationType - (X041 815)
SECRETARIS-GENERAAL (IN DIENSTVERBAND) (PRIVE) Coded value in Type beroep ( ->)  
( SECRETAIRE GENERAL LIE PAR UN CONTRAT (PRIVE) / SecretaireGeneralLieParUnContrat(Prive) (*) / SecretaireGeneralLieParUnContrat(Prive) (*) )
OccupationType | 642 | OccupationType - (X041 642)
SECRETARIS-GENERAAL (OPENBARE DIENST) Coded value in Type beroep ( ->)  
( SECRETAIRE-GENERAL (SERVICE PUBLIC) / Secretaire-General(ServicePublic) (*) / Secretaire-General(ServicePublic) (*) )
OccupationType | 734 | OccupationType - (X041 734)
Sedan Coded value in Type model ( ->)  
( Sedan / Sedan / Sedan )
VehicleModelType | 2 | VehicleModelType - (5612 2)
Segmenteringscriterium Attribute of Contract ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : / / -> )
( Critère de segmentation / Segmentierungskriterium / Segmentation criterion )
Contract | SegmentationCriterionCode | - (ATT A535)
SEINGEVER (BOVENGROND) (MIJNEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( TAQUEUR DE SURFACE (MINES) / TaqueurDeSurface(Mines) (*) / TaqueurDeSurface(Mines) (*) )
OccupationType | 1719 | OccupationType - (X041 1719)
SEINGEVER (LUCHTVAART) Coded value in Type beroep ( ->)  
( SIGNALEUR (NAVIGATION AERIENNE) / Signaleur(NavigationAerienne) (*) / Signaleur(NavigationAerienne) (*) )
OccupationType | 1606 | OccupationType - (X041 1606)
SEINGEVER (MIJNEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( TAQUEUR (MINES) / Taqueur(Mines) (*) / Taqueur(Mines) (*) )
OccupationType | 1744 | OccupationType - (X041 1744)
SEINGEVER (SPOORWEGEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( SIGNALEUR (CHEMINS DE FER) / Signaleur(CheminsDeFer) (*) / Signaleur(CheminsDeFer) (*) )
OccupationType | 1613 | OccupationType - (X041 1613)
SEINGEVER (STEENGROEVEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( TAQUEUR (CARRIERES) / Taqueur(Carrieres) (*) / Taqueur(Carrieres) (*) )
OccupationType | 1781 | OccupationType - (X041 1781)
Seizoenarbeider Coded value in Sociaal statuut ( ->) Persoon betrokken in een activiteit die van nature alleen maar tijdens bepaalde periodes van het jaar uitgevoerd worden. 
( Saisonnier / Saisonarbeiter / Seasonal worker )
PersonSocialStatusType | 29 | PersonSocialStatusType - (A132 29)
SEKSUOLOOG Coded value in Type beroep ( ->)  
( SEXOLOGUE / Sexologue (*) / Sexologue (*) )
OccupationType | 588 | OccupationType - (X041 588)
SEMAFARIST (SPOORWEGEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( SEMAPHORISTE (CHEMINS DE FER) / Semaphoriste(CheminsDeFer) (*) / Semaphoriste(CheminsDeFer) (*) )
OccupationType | 1614 | OccupationType - (X041 1614)
Semester Coded value in Andere voordelen - periodiciteit 2 ( ->)  
( Semestre / Semester / Semester )
AdvantagesOtherPeriodicityType2 | 8 | AdvantagesOtherPeriodicityType2 - (CQH3 8)
Semester Coded value in Andere voordelen - periodiciteit 1 ( ->)  
( Semestre / Semester / Semester )
AdvantagesOtherPeriodicityType | 8 | AdvantagesOtherPeriodicityType - (CQG3 8)
Semestrieel Coded value in Hypothecaire referte-index, periodiciteit ( ->)  
( Semestriel / Halbjahrlich / Six-monthly )
MortgageReferenceIndexPeriodicityType | 2 | MortgageReferenceIndexPeriodicityType - (0420 2)
Semi-automatische transmissie Coded value in Soort schakeling ( ->)  
( Transmission semi-automatique / Halbautomatische Getriebe / Semi-automatic transmission )
VehicleTransmissionType | 3 | VehicleTransmissionType - (5617 3)
SENATOR Coded value in Type beroep ( ->)  
( SENATEUR / Senateur (*) / Senateur (*) )
OccupationType | 713 | OccupationType - (X041 713)
Senegal Coded value in Landcode ( ->)  
( Sénégal / Senegal / Senegal )
CountryType | SN | CountryType - (519B SN)
senegal Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( senegal / Senegal / Senegal )
VictimFATNationalityType | 320 | VictimFATNationalityType - (CL2B 320)
Senegalese Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( sénégalaise / senegalesische / Senegalese )
NationalityType | SN | NationalityType - (A121 SN)
SENIORENHULP Coded value in Type beroep ( ->)  
( AIDE-SENIOR / Aide-Senior (*) / Aide-Senior (*) )
OccupationType | 3831 | OccupationType - (X041 3831)
SEPa Direct Debit Coded value in Inningswijze tegenover klant ( ->) Single European Payment Area, domiciliëring volgens deze spelregels.  
( SEPA Direct Debit / SEPA Direct Debit / SEPA Direct Debit )
PremiumNotificationCollectionClientType | G | PremiumNotificationCollectionClientType - (A60B G)
SERGEANT (STRIJDMACHT) Coded value in Type beroep ( ->)  
( SERGENT (FORCES ARMEES) / Sergent(ForcesArmees) (*) / Sergent(ForcesArmees) (*) )
OccupationType | 3964 | OccupationType - (X041 3964)
Serienummer Attribute of Motor - Aandrijféénheid ( ->) Het nummer dat een product (-éénheid) éénduidig identificeert binnen de reeks van in serie geproduceerde eenheden. 
( Codification : / / -> )
( Numéro de série / Serien-Nummer / Chassis number )
Engine | ManufacturingSerialNumber | - (RFF 094)
Serre Coded value in Aard gebouw ( ->)  
( Serre / Treibhaus / Conservatory )
BuildingType | 30 | BuildingType - (3173 30)
SERRE-ARBEIDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( SERRISTE (OUVRIER) / Serriste(Ouvrier) (*) / Serriste(Ouvrier) (*) )
OccupationType | 1240 | OccupationType - (X041 1240)
Serres Coded value in Polistype ( ->) Als polistype voorbehouden aan de polissen die de schade aan serres (en hun inhoud) tot voorwerp hebben. De polis bevat gebeurlijk ook bedrijfsschade na gedekte schade. 
( Serres / Treibhäuser / Conservatories )
ContractPolicyType | 927 | ContractPolicyType - (A502 927)
Servië en Montenegro Coded value in Landcode ( ->)  
( Serbie-et-Monténégro / Serbien und Montenegro / Serbia and Montenegro )
CountryType | CS | CountryType - (519B CS)
Servische Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( serbienne / serbische / Serbian )
NationalityType | RS | NationalityType - (A121 RS)
seychellen Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( seychelles (iles) / Seychellen / Seychelles )
VictimFATNationalityType | 342 | VictimFATNationalityType - (CL2B 342)
Seychellen Coded value in Landcode ( ->)  
( Seychelles / Seychellen / Seychelles )
CountryType | SC | CountryType - (519B SC)
Seychelse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( seychellois / seychellische / Seychellian )
NationalityType | SC | NationalityType - (A121 SC)
shape Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( shape / shape / shape )
VictimFATNationalityType | 720 | VictimFATNationalityType - (CL2B 720)
SHAPE-plaat Coded value in Type speciale nummerplaat ( ->)  
( Plaque SHAPE / Nummernschild SHAPE / SHAPE plate )
VehicleRegistrationSpecialType | MM | VehicleRegistrationSpecialType - (500J MM)
SHERARDISEERDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( SHERARDISEUR / Sherardiseur (*) / Sherardiseur (*) )
OccupationType | 2314 | OccupationType - (X041 2314)
SHIPPING BEDIENDE Coded value in Type beroep ( ->)  
( EMPLOYE "SHIPPING" / Employe"Shipping" (*) / Employe"Shipping" (*) )
OccupationType | 864 | OccupationType - (X041 864)
Shoppingcenter Coded value in Aard gebouw ( ->)  
( Centre commercial / Einkaufszentrum / Shopping Centre )
BuildingType | 17 | BuildingType - (3173 17)
SHUTTLECAR BEDIENER (MIJNEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONDUCTEUR DE NAVETTE (MINES) / ConducteurDeNavette(Mines) (*) / ConducteurDeNavette(Mines) (*) )
OccupationType | 1750 | OccupationType - (X041 1750)
sierra leone Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( sierra leone / Sierra Leone / Sierra Leone )
VictimFATNationalityType | 328 | VictimFATNationalityType - (CL2B 328)
Sierra Leone Coded value in Landcode ( ->)  
( Sierra Leone / Sierra Leone / Sierra Leone )
CountryType | WAL | CountryType - (519B WAL)
Sierraleonische Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( sierra-Léonaise / sierra-leonische / of Sierra Leon )
NationalityType | WAL | NationalityType - (A121 WAL)
Sigaren- en cigarillo’s Coded value in Paritair comité ( ->)  
( Cigares et cigarillos / 133.03.00 (*) / Cigars and cigarillos )
JointCommitteeType | 1330300 | JointCommitteeType - (A139 1330300)
sigaren- en sigarillosmakers Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( cigariers et cigarillociers / Zigarren- und Sigarillo-Macher / cigars-and sigarillosmakers )
InsuredOccupationType | 85200 | InsuredOccupationType - (2111 85200)
SIGARENMAKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( CIGARIER / Cigarier (*) / Cigarier (*) )
OccupationType | 3394 | OccupationType - (X041 3394)
Sigarettenfabrieken en gemengde ondernemingen Coded value in Paritair comité ( ->)  
( Usines de cigarettes et entreprises mixtes / 133.01.00 (*) / Cigarettes plants and mixed industries )
JointCommitteeType | 1330100 | JointCommitteeType - (A139 1330100)
SIGARETTENMAKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONDUCTEUR DE MACHINES A CIGARETTES / ConducteurDeMachinesACigarettes (*) / ConducteurDeMachinesACigarettes (*) )
OccupationType | 3414 | OccupationType - (X041 3414)
sigarettenmakers en bereiders van roo Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( confectionneurs de cigarettes et prep / Zigarettenhersteller und Seefestung Rauchware / cigarette makers and fortifiers of smoke were )
InsuredOccupationType | 85300 | InsuredOccupationType - (2111 85300)
SIGARILLOMAKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( CIGARILLOCIER / Cigarillocier (*) / Cigarillocier (*) )
OccupationType | 3407 | OccupationType - (X041 3407)
Signalement Coded value in Type beweging DISCOVER ( ->)  
( Signalement / Identifizierung Notes / Identification Notes )
DiscoverActionType | 1 | DiscoverActionType - (Z270 1)
SIMILISEERDER (TEXTIEL) Coded value in Type beroep ( ->)  
( SIMILISEUR (TEXTILES) / Similiseur(Textiles) (*) / Similiseur(Textiles) (*) )
OccupationType | 1978 | OccupationType - (X041 1978)
singapore Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( singapour / Singapur / Singapore )
VictimFATNationalityType | 205 | VictimFATNationalityType - (CL2B 205)
Singapore Coded value in Landcode ( ->)  
( Singapour / Singapur / Singapore )
CountryType | SGP | CountryType - (519B SGP)
Singapore dollar Coded value in Munteenheid ( ->)  
( Dollar de Singapour / Singapur-Dollar / Singapore dollar )
CurrencyType | SGD | CurrencyType - (A660 SGD)
Singaporeaanse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( singapourienne / singapurische / Singaporese )
NationalityType | SGP | NationalityType - (A121 SGP)
Sint Helena en Ascension en Tristan da Cunha Coded value in Landcode ( ->) Voordien: Sint-Helena en Ascension / 2013.08.26 : Sint-Helena, Ascension en Tristan da Cunha.  
( Sainte-Hélène et Ascension et Tristan da Cunha / Sankt Helena und Ascension und Tristan da Cunha / Saint Helena and Ascension and Tristan da Cunha )
CountryType | SH | CountryType - (519B SH)
Sint Lucië Coded value in Landcode ( ->)  
( Sainte-Lucie / Sankt Lucia / Saint Lucia )
CountryType | LC | CountryType - (519B LC)
Sint Pierre en Miquelon Coded value in Landcode ( ->)  
( Saint-Pierre-et-Miquelon / Sankt Pierre und Miquelon / Saint Pierre and Miquelon )
CountryType | PM | CountryType - (519B PM)
Sint Vincent en de Grenadines Eilanden Coded value in Landcode ( ->)  
( Saint-Vincent-et-les-Grenadines / Sankt Vincent und die Grenadinen / Saint Vincent and the Grenadines )
CountryType | VC | CountryType - (519B VC)
SINT-GILLIS-WAAS/STEKENE Coded value in Zone van lokale politie ( ->)  
( SINT-GILLIS-WAAS/STEKENE / SINT-GILLIS-WAAS/STEKENE / SINT-GILLIS-WAAS/STEKENE )
PoliceCoveredZoneCode | 5431 | PoliceCoveredZoneCode - (C244 5431)
Sint-Heleense Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( de Sainte-Hélène / von Sankt Helena / of Saint Helena )
NationalityType | SH | NationalityType - (A121 SH)
sint-helena Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( sainte-helene (ile)) / Sankt Helena / Saint Helena )
VictimFATNationalityType | 389 | VictimFATNationalityType - (CL2B 389)
Sint-Maarten Coded value in Landcode ( ->)  
( Sint-Maarten / Sint-Maarten / Sint-Maarten )
CountryType | SX | CountryType - (519B SX)
sint-niklaas Coded value in bestemmeling - zetel ( ->)  
( sint-niklaas / Sint-Niklaas / Sint-Niklaas )
DestineeBranchType | 27 | DestineeBranchType - (Z311 27)
sint-niklaas Coded value in afzender - zetel ( ->)  
( sint-niklaas / Sint-Niklaas / Sint-Niklaas )
SenderOfficeSeatType | 27 | SenderOfficeSeatType - (Z211 27)
Sint-Niklaas Coded value in Schadebeheer - zetel ( ->)  
( Sint-Niklaas / Sint-Niklaas / Sint-Niklaas )
ClaimManagementBranchType | 27 | ClaimManagementBranchType - (C001 27)
Sint-Niklaas Coded value in Zetelnummer van de verzekeraar ( ->)  
( Sint-Niklaas / Sint-Niklaas / Sint-Niklaas )
InsurerBranchType | 27 | InsurerBranchType - (A012 27)
Sint-niklaas Coded value in Derden - zetel schadebeheer ( ->)  
( Sint-niklaas / Sint-Niklaas / Sint-Niklaas )
AdversaryManagementBranchType | 27 | AdversaryManagementBranchType - (C115 27)
SIROOPBEREIDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONFITURIER / Confiturier (*) / Confiturier (*) )
OccupationType | 3088 | OccupationType - (X041 3088)
Situatie na wijzigingen Coded value in Communicatie - type ( ->) Een bericht kan de nieuwe situatie van het contract of van het dossier in zijn geheel beschrijven. Elementen van de vorige versie die niet langer vermeld worden zijn dan niet langer aanwezig in deze nieuwe versie (een foto).  
( Situation après changements / Situation nach Änderungen / Situation post changes )
MessageCommunicationType | 1 | MessageCommunicationType - (5741 1)
SJACHERAAR Coded value in Type beroep ( ->)  
( REGRATTIER / Regrattier (*) / Regrattier (*) )
OccupationType | 991 | OccupationType - (X041 991)
SJOUWER (BOSBOUW) Coded value in Type beroep ( ->)  
( DEBARDEUR FORESTIER / DebardeurForestier (*) / DebardeurForestier (*) )
OccupationType | 1313 | OccupationType - (X041 1313)
SJOUWER (HAVEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CALIER (PORTS) / Calier(Ports) (*) / Calier(Ports) (*) )
OccupationType | 3675 | OccupationType - (X041 3675)
SJOUWER (HOTEL) Coded value in Type beroep ( ->)  
( HOMME DE PEINE (HOTEL) / HommeDePeine(Hotel) (*) / HommeDePeine(Hotel) (*) )
OccupationType | 3818 | OccupationType - (X041 3818)
sjouwers Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( hommes de peine, femmes de menage, ne / Schauermann / Sint-Niklaas )
InsuredOccupationType | 91600 | InsuredOccupationType - (2111 91600)
Ski Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Ski / Ski / Skiing )
ClaimCircumstanceType | 211 | ClaimCircumstanceType - (C221 211)
SLAAPWAGENBEGELEIDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( AGENT DE COUCHETTE / AgentDeCouchette (*) / AgentDeCouchette (*) )
OccupationType | 3790 | OccupationType - (X041 3790)
SLACHTAFVALBEWERKER (BEENHOUWERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( TRIPIER (BOUCHERIE) / Tripier(Boucherie) (*) / Tripier(Boucherie) (*) )
OccupationType | 3193 | OccupationType - (X041 3193)
SLACHTAFVALBEWERKER (SLACHTHUIS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( TRIPIER (ABATTOIR) / Tripier(Abattoir) (*) / Tripier(Abattoir) (*) )
OccupationType | 3186 | OccupationType - (X041 3186)
SLACHTER (VEE) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ABATTEUR (BESTIAUX) / Abatteur(Bestiaux) (*) / Abatteur(Bestiaux) (*) )
OccupationType | 3171 | OccupationType - (X041 3171)
slachters Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( abatteurs de bestiaux / Kristen / butchers )
InsuredOccupationType | 83500 | InsuredOccupationType - (2111 83500)
Slachthuizen Coded value in Paritair comité ( ->)  
( Abattoirs / 118.11.04 (*) / Abbatoirs )
JointCommitteeType | 1181104 | JointCommitteeType - (A139 1181104)
Slachtoffer Coded value in Aanduiding ( ->)  
( Victime / Victim (*) / Victim (*) )
Correspondent4Type | 3 | Correspondent4Type - (CI34 3)
Slachtoffer Coded value in Hoedanigheid van de verzekeringsnemer in het schadegeval ( ->)  
( Victime / Opfer / Victim )
CapacityPolicyholderInClaimType | 3 | CapacityPolicyholderInClaimType - (C384 3)
Slachtoffer Coded value in Aanduiding van de nemer ( ->)  
( Victime / Opfer / Victim )
PartyPolicyHolderImpliedType | 3 | PartyPolicyHolderImpliedType - (C385 3)
Slachtoffer Coded value in Bestemmeling van de betaling ( ->)  
( Victime / Opfer / Victim )
PaymentAddresseeType | 1 | PaymentAddresseeType - (C60D 1)
Slachtoffer Coded value in Aanduiding van correspondent 3 ( ->)  
( Victime / Opfer / Victim )
Correspondent3Type | 3 | Correspondent3Type - (CG34 3)
Slachtoffer Entity ( ->) Partij-rol. Degene die tengevolge een gedekt ongeval komt te overlijden of gewond raakt (typisch een arbeidsongeval). Te onderscheiden van de verzekerde-eiser en van de tegenpartij-eiser, gezien het niet de aktief eisende partij is (en zeker niet als het slachtoffer overleden is).  
( Victime / Opfer / Victim )
| Victim | - ( 003)
Slachtoffer Coded value in Hoedanigheid van de correspondent in het schadegeval ( ->)  
( Victime / Opfer / Victim )
CapacityInClaimType | 3 | CapacityInClaimType - (C834 3)
Slachtoffer Coded value in Aanduiding van correspondent 2 ( ->)  
( Victime / Opfer / Victim )
Correspondent2Type | 3 | Correspondent2Type - (CF34 3)
Slachtoffer gedekt door een ander contract (gemeen recht) Attribute of Slachtoffer ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : Slachtoffer - ander kontrakt ? / CQ33 / -> )
( La victime est couverte par un autre contrat (droit commun) / Opfer fallenden einen weiteren Vertrag (Zivilrecht) / Victim covered by another contract (civil law) )
Victim | OtherCoverIndicator | VictimOtherContractIndicator - (BIN CQ33)
SLAGER (EDELMETALEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( BATTEUR (METAUX PRECIEUX) / Batteur(MetauxPrecieux) (*) / Batteur(MetauxPrecieux) (*) )
OccupationType | 2369 | OccupationType - (X041 2369)
slagers Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( bouchers, charcutiers et assimiles / Metzger / butchers )
InsuredOccupationType | 83600 | InsuredOccupationType - (2111 83600)
Slecht uitgevoerde werken Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Travaux défectueux / Mangelhafte Arbeiten / Defective infrastructure )
ClaimCircumstanceType | 414 | ClaimCircumstanceType - (C221 414)
Slechte eigenschap of gebrek materiaal Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Vice ou défaut de la matière / Materialmängel oder -defekte / Material fault or defect )
ClaimCircumstanceType | 413 | ClaimCircumstanceType - (C221 413)
SLEEPBOOTLOODS Coded value in Type beroep ( ->)  
( PILOTE DE REMORQUEUR / PiloteDeRemorqueur (*) / PiloteDeRemorqueur (*) )
OccupationType | 1489 | OccupationType - (X041 1489)
Sleepkosten Attribute of Taxatie, schatting ( ->) Bevat een bedrag. 
( Codification : / / -> )
( Coûts de dépannage / Abschleppkosten / Towing costs )
Valuation | TowingCostAmount | - (MOA 075)
Sleepkosten Entity ( ->) Als dekking. Het slepen van een voertuig, na ongeval of defect. 
( Frais de remorquage/dépannage / Abschleppen Kosten / Towing expenses )
| TowingExpensesCover | - ( 105)
SLENGER Coded value in Type beroep ( ->)  
( VEILLEUR DE CALE, DE QUAI / VeilleurDeCale,DeQuai (*) / VeilleurDeCale,DeQuai (*) )
OccupationType | 3677 | OccupationType - (X041 3677)
Slepen van een aanhangwagen Coded value in Connexiteitsreden ( ->)  
( Tractage de remorque / Schleppen eines Anhängers / Towing of a trailer )
ContractConnectionReasonType | 53 | ContractConnectionReasonType - (A0BA 53)
Slepen van een aanhangwagen Coded value in Connexiteitsreden ( ->)  
( Tractage de remorque / Schleppen eines Anhängers / Towing trailer )
ContractPolicyRelationReasonType | 53 | ContractPolicyRelationReasonType - (A04A 53)
SLEPER (GIETERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( TRAINEUR (FONDERIE) / Traineur(Fonderie) (*) / Traineur(Fonderie) (*) )
OccupationType | 2330 | OccupationType - (X041 2330)
SLEPER (MIJNEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( BETONNEUR DE PUITS (MINES) / BetonneurDePuits(Mines) (*) / BetonneurDePuits(Mines) (*) )
OccupationType | 1753 | OccupationType - (X041 1753)
SLEPER (RIVIERAKEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( HALEUR (BATEAUX-PENICHES) / Haleur(Bateaux-Peniches) (*) / Haleur(Bateaux-Peniches) (*) )
OccupationType | 1529 | OccupationType - (X041 1529)
Sleping naar de schroot Coded value in Type sleping van het beschadigde voertuig ( ->)  
( Remorquage vers la casse / Schleppen Zum Schrott / Towing to the scrap )
VehicleDamagedTowingDestinationType | 09 | VehicleDamagedTowingDestinationType - (CP17 09)
Sleping naar dichtsbijgelegen concessionaris Coded value in Type sleping van het beschadigde voertuig ( ->)  
( Remorquage chez le concessionnaire le plus proche / Schleppen zum nächsten Konzession-operator / Towing to nearest concession operator )
VehicleDamagedTowingDestinationType | 04 | VehicleDamagedTowingDestinationType - (CP17 04)
Sleping niet georganiseerd door verzekeraar Coded value in Type sleping van het beschadigde voertuig ( ->)  
( Remorquage non-organisé par l'assureur / Schleppen nicht von der Versicherer organisiert / Towing not organized by insurer )
VehicleDamagedTowingDestinationType | 07 | VehicleDamagedTowingDestinationType - (CP17 07)
Sleping ter plaatse Coded value in Type sleping van het beschadigde voertuig ( ->)  
( Dépannage sur place / Schleppen vor Ort / Towing on site )
VehicleDamagedTowingDestinationType | 01 | VehicleDamagedTowingDestinationType - (CP17 01)
SLEUNER (HOUTHAKKER) Coded value in Type beroep ( ->)  
( EMONDEUR (BUCHERON) / Emondeur(Bucheron) (*) / Emondeur(Bucheron) (*) )
OccupationType | 1300 | OccupationType - (X041 1300)
Sleutel van het Informex-bericht Attribute of Schatting ( ->) Bevat een referte. 
( Codification : / / -> )
( Clé du message Informex / Schlüssel von der Informex Nachricht / Key of the Informex message )
Assessment | InformexMessageIdentifier | - (RFF 050)
SLIJPER (DRAADTREKKERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( BOBINEUR (TREFILERIE) / Bobineur(Trefilerie) (*) / Bobineur(Trefilerie) (*) )
OccupationType | 2299 | OccupationType - (X041 2299)
SLIJPER (GLAS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( TAILLEUR (VERRE) / Tailleur(Verre) (*) / Tailleur(Verre) (*) )
OccupationType | 2994 | OccupationType - (X041 2994)
SLIJPER (JUWELENINDUSTRIE) Coded value in Type beroep ( ->)  
( TAILLEUR (BIJOUTERIE) / Tailleur(Bijouterie) (*) / Tailleur(Bijouterie) (*) )
OccupationType | 2372 | OccupationType - (X041 2372)
SLIJPER (METAAL) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MEULEUR (METAL) / Meuleur(Metal) (*) / Meuleur(Metal) (*) )
OccupationType | 2513 | OccupationType - (X041 2513)
SLIJPER (PLASTIEK) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MEULEUR (PLASTIQUE) / Meuleur(Plastique) (*) / Meuleur(Plastique) (*) )
OccupationType | 3474 | OccupationType - (X041 3474)
SLIJPER (PLAT GLAS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MEULEUR (VERRE PLAT) / Meuleur(VerrePlat) (*) / Meuleur(VerrePlat) (*) )
OccupationType | 2912 | OccupationType - (X041 2912)
slijpers en graveerders in glas en aa Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( tailleurs et graveurs de pierre et po / Schleifer und Graveure in Glas und Keramik / grinders and engravers in glass and pottery )
InsuredOccupationType | 82700 | InsuredOccupationType - (2111 82700)
slijpmachines Coded value in Type gebruikte materieel ( ->)  
( machines a meuler / Schleifmaschinen / grinding machines )
ActivityEquipmentType | 133 | ActivityEquipmentType - (CQ79 133)
Slippen Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Dérapage / Schleudern des Versicherten / Insuree skidded )
ClaimCircumstanceType | 525 | ClaimCircumstanceType - (C221 525)
Slippen van de derde Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Dérapage du tiers / Schleudern des Dritten / Third party skidded )
ClaimCircumstanceType | 545 | ClaimCircumstanceType - (C221 545)
SLOBKOUSENZETTER Coded value in Type beroep ( ->)  
( METTEUR SUR FORMES (GUETRES) / MetteurSurFormes(Guetres) (*) / MetteurSurFormes(Guetres) (*) )
OccupationType | 2202 | OccupationType - (X041 2202)
SLOPER (BOTEN, AUTO'S) Coded value in Type beroep ( ->)  
( DEMOLISSEUR (BATEAUX, AUTOS) / Demolisseur(Bateaux,Autos) (*) / Demolisseur(Bateaux,Autos) (*) )
OccupationType | 3702 | OccupationType - (X041 3702)
SLOPER (GEBOUWEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( DEMOLISSEUR (BATIMENTS) / Demolisseur(Batiments) (*) / Demolisseur(Batiments) (*) )
OccupationType | 2796 | OccupationType - (X041 2796)
Slotvaste privé-garage Coded value in Stalling ( ->)  
( Garage privé fermé à clé / Abgeschlossene Privatgarage / Private, locked garage )
VehicleGarageType | 4 | VehicleGarageType - (5420 4)
Sloveens Coded value in Taalcode van de betrokkene ( ->)  
( Slovène / Slowenisch / Slovenian )
PartyInvolvedLanguageType | 19 | PartyInvolvedLanguageType - (A10T 19)
Sloveense Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( slovène / slowenische / Slovenian )
NationalityType | SLO | NationalityType - (A121 SLO)
Slovenië Coded value in Landcode ( ->)  
( Slovénie / Slowenien / Slovenia )
CountryType | SLO | CountryType - (519B SLO)
Slowaaks Coded value in Taalcode van de betrokkene ( ->)  
( Slovaque / Slowakisch / Slovakian )
PartyInvolvedLanguageType | 20 | PartyInvolvedLanguageType - (A10T 20)
Slowaakse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( slovaque / slowakische / Slovakian )
NationalityType | SK | NationalityType - (A121 SK)
Slowakije Coded value in Landcode ( ->)  
( Slovaquie / Slowakei / Slovakia )
CountryType | SK | CountryType - (519B SK)
SLUISWACHTER Coded value in Type beroep ( ->)  
( ECLUSIER / Eclusier (*) / Eclusier (*) )
OccupationType | 1635 | OccupationType - (X041 1635)
smeden Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( forgerons, marteleurs et conducteurs d / Schmiede / smiths )
InsuredOccupationType | 76500 | InsuredOccupationType - (2111 76500)
SMEERDER (ONDERHOUD) N.E.V. Coded value in Type beroep ( ->)  
( GRAISSEUR (ENTRETIEN) N.C.A. / Graisseur(Entretien)N.C.A. (*) / Graisseur(Entretien)N.C.A. (*) )
OccupationType | 3700 | OccupationType - (X041 3700)
SMELTER (EDELMETALEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( FONDEUR (METAUX PRECIEUX) / Fondeur(MetauxPrecieux) (*) / Fondeur(MetauxPrecieux) (*) )
OccupationType | 2365 | OccupationType - (X041 2365)
SMELTER (METAALOVEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONDUCTEUR DE FOUR (METALLURGIE) / ConducteurDeFour(Metallurgie) (*) / ConducteurDeFour(Metallurgie) (*) )
OccupationType | 2235 | OccupationType - (X041 2235)
SMELTER (OLIEN EN VETTEN) (NIET-EETBARE PRODUKTEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( FONDEUR D'HUILE ET GRAISSES NON ALIMENTAIRES / FondeurD'HuileEtGraissesNonAlimentaires (*) / FondeurD'HuileEtGraissesNonAlimentaires (*) )
OccupationType | 3260 | OccupationType - (X041 3260)
SMETTER (HOUT) Coded value in Type beroep ( ->)  
( DEBITEUR (BOIS) / Debiteur(Bois) (*) / Debiteur(Bois) (*) )
OccupationType | 2672 | OccupationType - (X041 2672)
SMID Coded value in Type beroep ( ->)  
( FORGERON / Forgeron (*) / Forgeron (*) )
OccupationType | 2453 | OccupationType - (X041 2453)
SMOKSTER (BORDUURSTER MET DE HAND) Coded value in Type beroep ( ->)  
( SMOCKEUSE / Smockeuse (*) / Smockeuse (*) )
OccupationType | 2112 | OccupationType - (X041 2112)
SNAARINSTRUMENTENMAKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( LUTHIER / Luthier (*) / Luthier (*) )
OccupationType | 3540 | OccupationType - (X041 3540)
Sneeuwdruk Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Pression de la neige / Schneedruck / Heavy snow )
ClaimCircumstanceType | 344 | ClaimCircumstanceType - (C221 344)
Sneeuwdruk (B.S.R.) Entity ( ->) Waarborg die de vergoeding beoogt van de schade aan goederen (gebouw en/of inhoud) die veroorzaakt wordt door sneeuw of ijsdruk, het schuiven of wegglijden van sneeuw of ijs. 
( Pression de la neige (I.R.Sp.) / Schneedruck / Snow pressure )
| HeavySnow | - ( 747)
SNIJDER (BONT) Coded value in Type beroep ( ->)  
( COUPEUR (FOURRURES) / Coupeur(Fourrures) (*) / Coupeur(Fourrures) (*) )
OccupationType | 2050 | OccupationType - (X041 2050)
SNIJDER (DIAMANT) Coded value in Type beroep ( ->)  
( LAPIDAIRE / Lapidaire (*) / Lapidaire (*) )
OccupationType | 2398 | OccupationType - (X041 2398)
SNIJDER (DRIJFRIEMEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( COUPEUR (COURROIES) / Coupeur(Courroies) (*) / Coupeur(Courroies) (*) )
OccupationType | 2230 | OccupationType - (X041 2230)
SNIJDER (HOLGLAS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( COUPEUR (VERRES CREUX) / Coupeur(VerresCreux) (*) / Coupeur(VerresCreux) (*) )
OccupationType | 2948 | OccupationType - (X041 2948)
SNIJDER (HUIDEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( REFENDEUR DE PEAUX / RefendeurDePeaux (*) / RefendeurDePeaux (*) )
OccupationType | 3479 | OccupationType - (X041 3479)
SNIJDER (LEDER) Coded value in Type beroep ( ->)  
( COUPEUR (CUIR) / Coupeur(Cuir) (*) / Coupeur(Cuir) (*) )
OccupationType | 2187 | OccupationType - (X041 2187)
SNIJDER (METAAL) Coded value in Type beroep ( ->)  
( DECOUPEUR (METAL) / Decoupeur(Metal) (*) / Decoupeur(Metal) (*) )
OccupationType | 2476 | OccupationType - (X041 2476)
SNIJDER (PAPIER) Coded value in Type beroep ( ->)  
( COUPEUR (PAPIER) / Coupeur(Papier) (*) / Coupeur(Papier) (*) )
OccupationType | 3337 | OccupationType - (X041 3337)
SNIJDER (PLAT GLAS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( COUPEUR (VERRE PLAT) / Coupeur(VerrePlat) (*) / Coupeur(VerrePlat) (*) )
OccupationType | 2917 | OccupationType - (X041 2917)
SNIJDER (SCHOENEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( COUPEUR-PATRONNIER (CHAUSSURES) / Coupeur-Patronnier(Chaussures) (*) / Coupeur-Patronnier(Chaussures) (*) )
OccupationType | 2167 | OccupationType - (X041 2167)
SNIJDER (TABAK) Coded value in Type beroep ( ->)  
( COUPEUR (TABAC) / Coupeur(Tabac) (*) / Coupeur(Tabac) (*) )
OccupationType | 3381 | OccupationType - (X041 3381)
SNIJDER (TEXTIELVEZELS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( COUPEUR (FIBRES TEXTILES) / Coupeur(FibresTextiles) (*) / Coupeur(FibresTextiles) (*) )
OccupationType | 1851 | OccupationType - (X041 1851)
SNIJDER (VERSNIJDERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( COUPEUR (COUPERIE DE POILS) / Coupeur(CouperieDePoils) (*) / Coupeur(CouperieDePoils) (*) )
OccupationType | 3491 | OccupationType - (X041 3491)
SNIJDER MET BRANDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( COUPEUR AU CHALUMEAU / CoupeurAuChalumeau (*) / CoupeurAuChalumeau (*) )
OccupationType | 2478 | OccupationType - (X041 2478)
SNIJDER VAN BAKSTENEN (MIJNEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( COUPEUR DE BRIQUETTES (MINES) / CoupeurDeBriquettes(Mines) (*) / CoupeurDeBriquettes(Mines) (*) )
OccupationType | 1812 | OccupationType - (X041 1812)
SNIJDER-PATROONMAKER (SCHOENEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( COUPEUR (CHAUSSURES) / Coupeur(Chaussures) (*) / Coupeur(Chaussures) (*) )
OccupationType | 2168 | OccupationType - (X041 2168)
snijders Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( coupeurs, monteurs, couseurs et assim / Schneider / cutters )
InsuredOccupationType | 73200 | InsuredOccupationType - (2111 73200)
SNOEIER (BOSBOUW) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ELAGUEUR (HORTICULTURE) / Elagueur(Horticulture) (*) / Elagueur(Horticulture) (*) )
OccupationType | 1251 | OccupationType - (X041 1251)
SNOEIER (TUINBOUW) Coded value in Type beroep ( ->)  
( EBRANCHEUR / Ebrancheur (*) / Ebrancheur (*) )
OccupationType | 1295 | OccupationType - (X041 1295)
Snorfietsen (25 km/u) (klasse a) Coded value in Gebruik van het voertuig ( ->)  
( Cyclomoteur (25 km/h) (classe a) / Mofas (25 km/h) (Klasse a) / Moped (25 km/h) (class a) )
VehicleUsageType | 84 | VehicleUsageType - (5200 84)
SOCIAAL ANIMATOR Coded value in Type beroep ( ->)  
( ANIMATEUR SOCIAL / AnimateurSocial (*) / AnimateurSocial (*) )
OccupationType | 523 | OccupationType - (X041 523)
SOCIAAL ASSISTENT Coded value in Type beroep ( ->)  
( ASSISTANT SOCIAL / AssistantSocial (*) / AssistantSocial (*) )
OccupationType | 521 | OccupationType - (X041 521)
SOCIAAL HELPER Coded value in Type beroep ( ->)  
( AIDE-SOCIALE / Aide-Sociale (*) / Aide-Sociale (*) )
OccupationType | 530 | OccupationType - (X041 530)
SOCIAAL OPVOEDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( EDUCATEUR SOCIAL / EducateurSocial (*) / EducateurSocial (*) )
OccupationType | 525 | OccupationType - (X041 525)
SOCIAAL RAADGEVER Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONSEILLER SOCIAL / ConseillerSocial (*) / ConseillerSocial (*) )
OccupationType | 595 | OccupationType - (X041 595)
Sociaal secretariaat Entity ( ->) Identificeert een persoon, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die met de betrokkene een relatie heeft. De relatie wordt uitgedrukt van deze persoon naar de betrokkene. De betrokkene is werknemer, en dit is de organisatie die de loonadministratie in hoofde van de werkgever verzorgt. Ofwel, de betrokkene is werkgever, en dit is de organisatie die zijn loondaministratie verzorgt. 
( Secrétariat social / Sozial Sekretariat / Social Secretariat )
| SocialSecurityBureau | - ( 314)
Sociaal statuut Attribute of Persoon (fysiek) ( ->) Code die het regime van sociale zekerheid aanduidt dat de bij wet vastgelegde schikkingen en specifieke voordelen bij overlijden, betreffende medische kosten bij permanente of tijdelijke invalidideit en bij overlevings- of rustpensioen, weergeeft.
Loo  
( Codification : Sociaal statuut / A132 / -> )
( Statut social / Sozialstatus / Social status )
PhysicalPerson | SocialStatusCode | PersonSocialStatusType - (ATT A132)
Sociaal VAPZ Coded value in Fiscaliteit levensverzekeringspremie ( ->) Een levensverzekering vrij af te sluiten door een zelfstandige, als natuurlijke persoon, en waarvan de premie, ten titel van aanvullend pensioen van zelfstandige (2de pijler), in mindering kan gebracht worden op het bruto inkomen voor heffing van de RSZ v 
( PLCI sociale / Soziale FZAS / Social SeFAP )
PremiumFiscalStatusType | 19 | PremiumFiscalStatusType - (1400 19)
SOCIAAL WERKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( TRAVAILLEUR SOCIAL / TravailleurSocial (*) / TravailleurSocial (*) )
OccupationType | 522 | OccupationType - (X041 522)
Sociale geschillen Entity ( ->) Als dekking. Rechtsbijstand in geschillen tussen werkgever en wernemer, hetzij in hoofde van de werkgever, hetzij in hoofde van de werknemer. 
( Conflits sociaux / Soziale Konflikte / Social disputes )
| SocialDisputesCover | - ( 180)
Sociale Kas Entity ( ->) Bijvoorbeeld een sociale kas voor zelfstandigen. 
( Caisse sociale / Sozialfonds / Social Fund )
| SocialFund | - ( 316)
SOCIALE VERPLEGER, VERPLEEGSTER Coded value in Type beroep ( ->)  
( INFIRMIERE EN HYGIENE SOCIALE (DIPLOMEE) / InfirmiereEnHygieneSociale(Diplomee) (*) / InfirmiereEnHygieneSociale(Diplomee) (*) )
OccupationType | 219 | OccupationType - (X041 219)
SOCIO-KULTUREEL WERKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( TRAVAILLEUR SOCIO CULTUREL / TravailleurSocioCulturel (*) / TravailleurSocioCulturel (*) )
OccupationType | 526 | OccupationType - (X041 526)
SOCIOLOOG Coded value in Type beroep ( ->)  
( SOCIOLOGUE / Sociologue (*) / Sociologue (*) )
OccupationType | 580 | OccupationType - (X041 580)
SODABEREIDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( SOUDIER / Soudier (*) / Soudier (*) )
OccupationType | 3296 | OccupationType - (X041 3296)
soedan Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( soudan / Sudan / Sudan )
VictimFATNationalityType | 356 | VictimFATNationalityType - (CL2B 356)
Soedan Coded value in Landcode ( ->)  
( Soudan / Sudan / Sudan )
CountryType | SD | CountryType - (519B SD)
Soedan Coded value in Landcode ( ->)  
( Soudan / Sudan / Sudan )
CountryType | SUD | CountryType - (519B SUD)
Soedanese Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( soudanaise / sudanesische / Sudanese )
NationalityType | SUD | NationalityType - (A121 SUD)
SOEPBEREIDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( POTAGER (CUISINE) / Potager(Cuisine) (*) / Potager(Cuisine) (*) )
OccupationType | 3770 | OccupationType - (X041 3770)
Softtop Coded value in Type cabrio ( ->) Cabrio met een dak in soepel materiaal, zoals leder of canvas.  
( Softtop / Softtop / Softtop )
ConvertibleType | S | ConvertibleType - (561B S)
SOFTWARE MANAGER Coded value in Type beroep ( ->)  
( SOFTWARE MANAGER / SoftwareManager (*) / SoftwareManager (*) )
OccupationType | 684 | OccupationType - (X041 684)
Softwarehuis Coded value in Sender type, coded ( ->)  
( SSCI / SoftwareSupplier (*) / Software supplier )
MessageSenderOrDestineeType | B | MessageSenderOrDestineeType - (X927,X928 B)
SOLDAAT (STRIJDMACHT) Coded value in Type beroep ( ->)  
( SOLDAT (FORCES ARMEES) / Soldat(ForcesArmees) (*) / Soldat(ForcesArmees) (*) )
OccupationType | 3969 | OccupationType - (X041 3969)
SOLDEERDER (JUWELENINDUSTRIE) Coded value in Type beroep ( ->)  
( SOUDEUR (BIJOUTERIE) / Soudeur(Bijouterie) (*) / Soudeur(Bijouterie) (*) )
OccupationType | 2373 | OccupationType - (X041 2373)
Solidariteit VAPZ Entity ( ->) Waarborg die, in aanvulling op de premie bestemd voor de pensioenreserve en als verplicht luik in het kader van een levensverzekering afgesloten onder het regime van sociaal VAPZ, een reeks risicodekkingen groepeert op basis van solidariteit tussen de aangeslotenen, zoals een extra dekking overlijden, premievrijstelling, invaliditeitsrente, ... . De samenstelling van dit luik kan over de tijd variëren. (VAPZ : Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen) 
( Solidarité PLCI / Solidaritätszusatzversicherung / Solidarity APSI )
| ComplementarySolidarityGuarantee | - ( 138)
Solomon Eilanden Coded value in Landcode ( ->)  
( Salomon, Îles / Salomonen / Solomon Islands )
CountryType | SB | CountryType - (519B SB)
SOLVENTEERDER (TEXTIEL) Coded value in Type beroep ( ->)  
( SOLVENTEUR (TEXTILES) / Solventeur(Textiles) (*) / Solventeur(Textiles) (*) )
OccupationType | 1982 | OccupationType - (X041 1982)
somali Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( somalie / Somalia / Somalian )
VictimFATNationalityType | 329 | VictimFATNationalityType - (CL2B 329)
Somalië Coded value in Landcode ( ->)  
( Somalie / Somalia / Somalia )
CountryType | SO | CountryType - (519B SO)
Somalische Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( somalienne / somalische / Somalian )
NationalityType | SO | NationalityType - (A121 SO)
SON Coded value in Juridisch statuut - afkorting ( ->)  
( FUP / gnS / PUF )
PersonLegalStatusShortType | 52 | PersonLegalStatusShortType - (A134 52)
Soort aanhangwagen Attribute of Aanhangwagen ( ->) Duidt aan of het gaat om een aanhangwagen (hangt achter aan het trekkende voertuig) of een oplegger (wordt boven aan het trekkende voertuig gemonteerd).  
( Codification : Soort aanhangwagen / 5501 / -> )
( Genre de remorque / Code Anhänger oder Auflieger / Trailer or semi-trailer code )
HaulageTrailer | TrailerOrSemitrailerCode | VehicleTrailerType - (ATT 5501)
Soort aanvraag RDR Attribute of Directe regeling (RDR) ( ->) Bevat een instructie. 
( Codification : Soort aanvraag RDR / CP80 / -> )
( Type de demande RDR / Typ Anfrage RDR / Type of "Knock-for-knock" request )
KfkOperation | KfkRequestTypeCode | KnockForKnockRequestType - (GIS CP80)
Soort antidiefstalsysteem Attribute of Beveiligingssysteem ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Codification : Soort antidiefstalsysteem / 5639 / -> )
( Genre du système antivol / Art von anti-Diebstahl-Gerät / Type of antitheft system )
SecuritySystem | SecuritySystemSortTypeCode | TheftAntiTheftSystemType - (ATT 5639)
Soort beweging (op een kwijting) Attribute of Kwijting gerelateerde actie ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Soort beweging (op een kwijting) / B041 / -> )
( Genre du mouvement ( sur une quittance ) / Transaktionsart (der Quittung) / Type of transaction (on a premium invoice) )
PremiumInvoiceRelatedAction | PremiumInvoiceTransactionTypeCode | PremiumInvoiceTransactionType - (ATT B041)
Soort brandstof Attribute of Gemotoriseerd wegvoertuig ( ->) codelist 5618 ? 
( Codification : Type brandstof / 5015 / -> )
( Type de carburant / Art Brennstoff / Type of fuel )
MotorisedRoadVehicle | FuelTypeCode | VehicleFuelType - (ATT 5015)
Soort dier Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Type d'animal / Typ Tier / Type of animal )
| AnimalResponse | - (RDT A1D7)
Soort getuige Attribute of Getuige ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Soort getuige / CT1X / -> )
( Type de témoin / Typ Zeuge / Kind of witness )
Witness | WitnessTypeCode | EventWitnessKindType - (ATT CT1X)
Soort kwetsuur/verwonding Attribute of Lichamelijke schade ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Soort kwetsuur/verwonding / CQ54 / -> )
( Type de lésion / Typ Verletzung / Type of injury )
PhysicalInjury | InjuryTypeCode | EventAccidentInjuryType - (ATT CQ54)
Soort premie (toegevoegd aan verloning) Attribute of Soort premie (toegevoegd aan verloning) ( ->) Bevat een detailantwoord en zijn waarde. 
( Codification : Soort premie (toegevoegd aan verloning) / CQA4 / -> )
( Type de prime (en ajout à la remunération) / Typ of bonus (an das Lohn zuzufügen) / Type of bonus (in addition to the wages) )
BonusResponse | BonusTypeCode | AdvantageWagesAddedBonusType - (RDT CQA4)
Soort premie (toegevoegd aan verloning) Entity ( ->) Bevat een detailantwoord en zijn waarde. 
( Type de prime (en ajout à la remunération) / Typ of bonus (an das Lohn zuzufügen) / Type of bonus (in addition to the wages) )
| BonusResponse | - (RDT CQA4)
Soort ruit Attribute of Glasbraak ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Soort ruit / CM51 / -> )
( Type de vitre / Fensterglastyp / Type of window glass )
GlassBreakage | WindowpaneTypeCode | BuildingWindowGlassType - (ATT CM51)
Soort schakeling Attribute of Technicar gegevens ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Soort schakeling / 5617 / -> )
( Type de transmission / Gangschaltung / Transmission )
TechnicarData | TransmissionTypeCode | VehicleTransmissionType - (ATT 5617)
Soort transactie R.S.R. Attribute of RSR registratie ( ->) Bevat een instructie. 
( Codification : Soort transactie R.S.R. / Z606 / -> )
( Type de transaction R.S.R. / Typ Transaktion R.S.R. / Transaction type R.S.R. )
RSRRegistration | RSRTransactionTypeCode | RSRTransactionType - (GIS Z606)
Soort voordeel in natura Entity ( ->) (in het Engels:) Benefits other than cash, provided to a person through their employment (for example, cars, or private medical insurance). These benefits are usually subject to tax. 
( Type d'aventage en nature / Art Naturalbezüge / Type of advantage in kind )
| AdvantageInKindResponse | - (RDT CQ4Z)
Soort voordeel in natura Attribute of Soort voordeel in natura ( ->) Bevat een detailantwoord en zijn waarde. 
( Codification : Soort voordeel in natura / CQ4Z / -> )
( Type d'aventage en nature / Art Naturalbezüge / Type of advantage in kind )
AdvantageInKindResponse | AdvantageInKindTypeCode | AdvantageInKindType - (RDT CQ4Z)
Soort voorwerp (zaak) Attribute of Voorwerp (ding) ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Codification : Soort voorwerp (zaak) / 9900 / -> )
( Type d'objet (chose) / Art des Objekts (Fall) / Object type (Thing) )
Object | ObjectThingTypeCode | InsuranceObjectObjectType - (ATT 9900)
Soort zichtbare schade Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Genre des dégâts visibles / Art von sichtbaren Schäden / Type of visible damages )
| VisibleDamagesResponse | - (RDT A1DE)
Soortgelijke waarborg in ander contract bij betrokken mij Attribute of Waarborg ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : Soortgelijke waarborg in ander contract bij betrokken mij / 34V0 / -> )
( Même garantie couvert par autre contrat de la même cie / Ähnliche Garantie in anderen Vertrag mit demselben Unternehmen / Similar guarantee in other contract with same company )
Guarantee | OtherContractCoveringSimilarGuaranteeIndicator | GuaranteeSimilarSameInsurerIndicator - (BIN 34V0)
SOPRAAN Coded value in Type beroep ( ->)  
( SOPRANO / Soprano (*) / Soprano (*) )
OccupationType | 485 | OccupationType - (X041 485)
Sopres Coded value in Adres optimalisatie volgens ( ->) Sopres is eigendom van WDM Belgium. 
( Sopres / Sopres / Sopres )
AddressOptimizationBaseType | 0002 | AddressOptimizationBaseType - (A09Y 0002)
SORTEERDER (ARTIKELEN IN PAPIER) Coded value in Type beroep ( ->)  
( TRIEUR (ARTICLES EN PAPIER) / Trieur(ArticlesEnPapier) (*) / Trieur(ArticlesEnPapier) (*) )
OccupationType | 3368 | OccupationType - (X041 3368)
SORTEERDER (BONT) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ASSORTISSEUR (FOURRURES) / Assortisseur(Fourrures) (*) / Assortisseur(Fourrures) (*) )
OccupationType | 2049 | OccupationType - (X041 2049)
SORTEERDER (GRANEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( TRIEUR (GRAINS) / Trieur(Grains) (*) / Trieur(Grains) (*) )
OccupationType | 3019 | OccupationType - (X041 3019)
SORTEERDER (HOUT) Coded value in Type beroep ( ->)  
( TRIEUR (BOIS) / Trieur(Bois) (*) / Trieur(Bois) (*) )
OccupationType | 2677 | OccupationType - (X041 2677)
SORTEERDER (MINERALEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( TRIEUR DE MINERAIS / TrieurDeMinerais (*) / TrieurDeMinerais (*) )
OccupationType | 1799 | OccupationType - (X041 1799)
SORTEERDER (SCHEIDEN VAN TEXTIELVEZELS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( SEPARATEUR (FIBRES TEXTILES) / Separateur(FibresTextiles) (*) / Separateur(FibresTextiles) (*) )
OccupationType | 1844 | OccupationType - (X041 1844)
SORTEERDER (SIGAREN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ARRANGEUR DE COUVERTURES (CIGARES) / ArrangeurDeCouvertures(Cigares) (*) / ArrangeurDeCouvertures(Cigares) (*) )
OccupationType | 3398 | OccupationType - (X041 3398)
SORTEERDER (STRAATSTENEN) (STEENGROEVEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( TRIEUR DE PAVES (CARRIERES) / TrieurDePaves(Carrieres) (*) / TrieurDePaves(Carrieres) (*) )
OccupationType | 1802 | OccupationType - (X041 1802)
SORTEERDER (TABAK) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MELANGEUR (TABAC) / Melangeur(Tabac) (*) / Melangeur(Tabac) (*) )
OccupationType | 3386 | OccupationType - (X041 3386)
SORTEERDER (TEXTIELVEZELS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( TRIEUR (FIBRES TEXTILES) / Trieur(FibresTextiles) (*) / Trieur(FibresTextiles) (*) )
OccupationType | 1829 | OccupationType - (X041 1829)
SORTEERDER (VODDEN) (SPINNERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( TRIEUR (CHIFFONS) (FILATURE) / Trieur(Chiffons)(Filature) (*) / Trieur(Chiffons)(Filature) (*) )
OccupationType | 2012 | OccupationType - (X041 2012)
SORTEERDER DEKBLADEREN (SIGAREN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ASSORTISSEUR DE COUVERTURES (CIGARES) / AssortisseurDeCouvertures(Cigares) (*) / AssortisseurDeCouvertures(Cigares) (*) )
OccupationType | 3396 | OccupationType - (X041 3396)
SORTEERSTER (WASSERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( TRIEUSE (BLANCHISSERIE) / Trieuse(Blanchisserie) (*) / Trieuse(Blanchisserie) (*) )
OccupationType | 3884 | OccupationType - (X041 3884)
Sovjetunie Coded value in Producent - landcode ( ->)  
( Union soviétique / Sowjetunion / Soviet Union )
IntermediaryCountryType | SU | IntermediaryCountryType - (A469 SU)
Sovjetunie Coded value in Landcode van de risicoligging ( ->)  
( Union soviétique / Sowjetunion / Soviet Union )
RiskObjectLocationCountryCode | SU | RiskObjectLocationCountryCode - (3009 SU)
Sowjet-unie Coded value in Landcode van de bestuurder ( ->)  
( Union sovietique / Sowjetunion / Soviet Union )
DriverCountryType | SU | DriverCountryType - (5109 SU)
Sowjet-unie Coded value in V-nemer- domicil.- landcode ( ->)  
( Union Soviétique / Sowjetunion / Soviet Union )
PolicyHolderDomicileCountryType | SU | PolicyHolderDomicileCountryType - (A189 SU)
Sowjet-unie Coded value in Nationaliteit van de bestuurder ( ->)  
( Union sovietique / Unionsovietique (*) / Unionsovietique (*) )
DriverNationalityType | SU | DriverNationalityType - (5122 SU)
Spaans Coded value in Taal ( ->)  
( Espagnol / Spanisch / Spanish )
LanguageType | 6 | LanguageType - (A10C 6)
Spaans Coded value in Taalcode van de betrokkene ( ->)  
( Espagnol / Spanisch / Spanish )
PartyInvolvedLanguageType | 6 | PartyInvolvedLanguageType - (A10T 6)
Spaanse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( espagnole / spanische / Spanish )
NationalityType | E | NationalityType - (A121 E)
Spaanse peseta Coded value in Munteenheid ( ->)  
( Peseta espagnole / Spanische Peseta / Spanish peseta )
CurrencyType | ESP | CurrencyType - (A660 ESP)
Spanje Coded value in Landcode ( ->)  
( Espagne / Spanien / Spain )
CountryType | E | CountryType - (519B E)
Spanje Coded value in V-nemer- domicil.- landcode ( ->)  
( Espagne / Spanien / Spain )
PolicyHolderDomicileCountryType | E | PolicyHolderDomicileCountryType - (A189 E)
Spanje Coded value in Landcode van de bestuurder ( ->)  
( Espagne / Spanien / Spain )
DriverCountryType | E | DriverCountryType - (5109 E)
Spanje Coded value in Nationaliteit van de bestuurder ( ->)  
( Espagne / Espagne (*) / Espagne (*) )
DriverNationalityType | E | DriverNationalityType - (5122 E)
spanje Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( espagne / Spanien / Spain )
VictimFATNationalityType | 109 | VictimFATNationalityType - (CL2B 109)
Spanje Coded value in Landcode van de risicoligging ( ->)  
( Espagne / Spanien / Spain )
RiskObjectLocationCountryCode | E | RiskObjectLocationCountryCode - (3009 E)
Spanje Coded value in Producent - landcode ( ->)  
( Espagne / Spanien / Spain )
IntermediaryCountryType | E | IntermediaryCountryType - (A469 E)
SPANNER VAN HOEDENVORMEN (HOEDEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( PRESSEUR (CHAPEAUX) / Presseur(Chapeaux) (*) / Presseur(Chapeaux) (*) )
OccupationType | 2075 | OccupationType - (X041 2075)
Spec.geval:openen van een deur van voertuig Y Coded value in RDR-barema ( ->)  
( Cas spéciaux : ouverture d'une portière du vehicule Y / Sonderfall : ein Tür vom Fahrzeug Y wird geöffnet / Spec. case: opens a door of vehicle Y )
KnockForKnockTariffType | 52 | KnockForKnockTariffType - (CP86 52)
Spec.geval:vallen van voorwerpen van vrt Y,aangereden door X Coded value in RDR-barema ( ->)  
( Cas spéciaux : Chute d'objets du véhicule Y, heurtant véh X / Sonderfall : Gegenstände fallen von Fahrzeug Y auf X / Spec. case: fall of objects of veh. Y, hit by X )
KnockForKnockTariffType | 59 | KnockForKnockTariffType - (CP86 59)
Specerijennijverheid Coded value in Paritair comité ( ->)  
( Industrie des condiments / 118.18.00 (*) / Spice industry )
JointCommitteeType | 1181800 | JointCommitteeType - (A139 1181800)
Speciale apparatuur Entity ( ->) Als dekking. Binnen een waarborg kan soms, van het geheel gewaarborgde, het gedeelte "speciale apparatuur" specifieke informatie vereisen. 
( Appareils spéciaux / Besonderen Geräte / Special apparatus )
| SpecialApparatusCover | - ( 152)
Speciale autobusdiensten Coded value in Gebruik van het voertuig ( ->)  
( Services spéciaux d'autobus / Besondere Busdienste / Special services )
VehicleUsageType | 53 | VehicleUsageType - (5200 53)
Speciale gevallen ( diensten in natura, enz. ) Coded value in Fiscaliteit levensverzekeringspremie ( ->)  
( Cas spéciaux ( services en nature, etc. ) / Sonderfälle (Sachleistungen, etc..) / Special cases (services in kind, etc.) )
PremiumFiscalStatusType | 14 | PremiumFiscalStatusType - (1400 14)
Speciale ruiten Entity ( ->) Als dekking. De ruiten die uitzonderlijke kenmerken vertonen. Bijvoorbeeld glas in lood, artistiek bewerkt glas, extreem gelaagd glas. 
( Vitres spéciales / Spezielle Fenster / Special windows )
| SpecialWindowsCover | - ( 053)
Speciale voorwerpen Entity ( ->) Als afgelegde verklaring. 
( Objets spéciaux / Sonderobjekte / Special objects )
| SpecialObjectsDeclaration | - (QRS 3V65)
Speciale voorwerpen Coded value in SubObjectRoleType (*) ( ->) Geheel van waardevolle voorwerpen zoals juwelen, pelzen, zilverwerk, schilderijen, antieke meubelen, oosterse tapijten, gravures, alsook kunst- en verzamelvoorwerpen, enz. 
( Objets spéciaux / SpecialObjects (*) / Special objects )
SubObjectRoleType | 050 | SubObjectRoleType - (X068 050)
SPECIALIST (GENEESHEER OF CHIRURG) N.E.V. Coded value in Type beroep ( ->)  
( SPECIALISTE N.C.A. (MEDECIN OU CHIRURGIEN) / SpecialisteN.C.A.(MedecinOuChirurgien) (*) / SpecialisteN.C.A.(MedecinOuChirurgien) (*) )
OccupationType | 156 | OccupationType - (X041 156)
SPECIALIST BODEMSTUDIES Coded value in Type beroep ( ->)  
( SPECIALISTE DE L'ETUDE DES SOLS / SpecialisteDeL'EtudeDesSols (*) / SpecialisteDeL'EtudeDesSols (*) )
OccupationType | 150 | OccupationType - (X041 150)
SPECIALIST ENERGIEWETENSCHAPPEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( SPECIALISTE EN SCIENCES DE L'ENERGIE / SpecialisteEnSciencesDeL'Energie (*) / SpecialisteEnSciencesDeL'Energie (*) )
OccupationType | 109 | OccupationType - (X041 109)
SPECIALIST GELUIDSLEER Coded value in Type beroep ( ->)  
( ACCOUSTICIEN / Accousticien (*) / Accousticien (*) )
OccupationType | 111 | OccupationType - (X041 111)
SPECIALIST NEUS, KEEL EN OOR Coded value in Type beroep ( ->)  
( OTO-RHINO-LARYNGOLOGISTE / Oto-Rhino-Laryngologiste (*) / Oto-Rhino-Laryngologiste (*) )
OccupationType | 172 | OccupationType - (X041 172)
SPECIALIST ONDERWIJSMETHODEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( SPECIALISTE DES METHODES D'ENSEIGNEMENT / SpecialisteDesMethodesD'Enseignement (*) / SpecialisteDesMethodesD'Enseignement (*) )
OccupationType | 317 | OccupationType - (X041 317)
SPECIALIST RADIOISOTOPEN EN RADIOBESCHERMING Coded value in Type beroep ( ->)  
( SPECIALISTE EN RADIOISOTOPES ET RADIOPROTECTION / SpecialisteEnRadioisotopesEtRadioprotection (*) / SpecialisteEnRadioisotopesEtRadioprotection (*) )
OccupationType | 110 | OccupationType - (X041 110)
specialisten in voedingsproblemen Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( specialistes des problemes de nutriti / Spezialisten für Ernährungsprobleme / specialists in nutritional problems )
InsuredOccupationType | 03800 | InsuredOccupationType - (2111 03800)
Specialiteit van het agentschap Attribute of Tussenpersoon ( ->) Leven, varia, of iets tussenin. 
( Codification : Specialiteit van het agentschap / A46F / -> )
( Spécialité de l'agence / Spezialität der Agentur / Agencies speciality )
Intermediary | AgencySpecialtyTypeCode | IntermediarySpecialtyType - (ATT A46F)
Specificiteit Attribute of Waarborg ( ->) Veld met vrije inhoud waarin maatschappijspecifieke componenten kunnen vermeld worden. In principe alleen te gebruiken om de overgang van AS/1 naar AS/2 en omgekeerd toe te laten. 
( Codification : / / -> )
( Spécificité / Spezifizität / Specification )
Guarantee | SpecificationText | - (FTX 030)
SPECULOOSBAKKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( SPECULOSIER / Speculosier (*) / Speculosier (*) )
OccupationType | 3044 | OccupationType - (X041 3044)
SPEELKAARTEN (WERKMAN IN FABRICATIE VAN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CARTES A JOUER (OUVRIER A LA FABRICATION DES) / CartesAJouer(OuvrierALaFabricationDes) (*) / CartesAJouer(OuvrierALaFabricationDes) (*) )
OccupationType | 3367 | OccupationType - (X041 3367)
SPEKSLAGER Coded value in Type beroep ( ->)  
( CHARCUTIER / Charcutier (*) / Charcutier (*) )
OccupationType | 3189 | OccupationType - (X041 3189)
SPEKTAKEL PRODUCENT Coded value in Type beroep ( ->)  
( PRODUCTEUR DE SPECTACLE / ProducteurDeSpectacle (*) / ProducteurDeSpectacle (*) )
OccupationType | 501 | OccupationType - (X041 501)
Speleologie Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Spéléo / Höhlenforschung / Potholing )
ClaimCircumstanceType | 214 | ClaimCircumstanceType - (C221 214)
SPELLEIDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( MENEUR DE JEU / MeneurDeJeu (*) / MeneurDeJeu (*) )
OccupationType | 496 | OccupationType - (X041 496)
Spiegel Coded value in Soort ruit ( ->)  
( Miroir / Spiegel / Mirror )
BuildingWindowGlassType | 6 | BuildingWindowGlassType - (CM51 6)
SPIEGELMAKER (GLASMAKERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( VITRIER POSEUR (VOITURES) / VitrierPoseur(Voitures) (*) / VitrierPoseur(Voitures) (*) )
OccupationType | 2757 | OccupationType - (X041 2757)
SPIEGELMAKER (SIERKUNST) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MIROITIER / Miroitier (*) / Miroitier (*) )
OccupationType | 2993 | OccupationType - (X041 2993)
Spiegelmakerij en fabricage van kunstramen Coded value in Paritair comité ( ->)  
( Miroiterie et fabrication de vitraux d'art / 115.03.00 (*) / Mirrors and leaded glass art )
JointCommitteeType | 1150300 | JointCommitteeType - (A139 1150300)
Spijsverteringsstel. in het algemeen Coded value in Localisering kwetsuren/verwondingen ( ->)  
( Appareil digestif en général / Verdauungssystem im allgemeinen / Digestive system in general )
EventAccidentInjuriesLocationType | 73 | EventAccidentInjuriesLocationType - (CQ57 73)
SPILBANKWERKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( ECHARDONNEUR DE CARDES / EchardonneurDeCardes (*) / EchardonneurDeCardes (*) )
OccupationType | 1833 | OccupationType - (X041 1833)
SPINNER (SPINNERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( FILEUR (FILATURE) / Fileur(Filature) (*) / Fileur(Filature) (*) )
OccupationType | 1880 | OccupationType - (X041 1880)
spinners en bobijners (textiel) Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( fileurs et bobineurs (textile) / Spinner und Walzer (Textil) / spinners and bobinners (textile) )
InsuredOccupationType | 71200 | InsuredOccupationType - (2111 71200)
Spinners, wevers, breiers, ververs Coded value in Verzekeringsnemer - beroepscode ( ->)  
( Fileurs, tisserands, tricoteurs, teintur / Spinner - Weber - Strickerinnen - Färber / Spinners, weavers, knitters, dyers )
PolicyHolderOccupationType | 71 | PolicyHolderOccupationType - (A141 71)
Splitsingscode van de premie Attribute of Contract ( ->) Code die de periodiciteit of het ogenblik van opvraagbaarheid van de premie of de storting van een bedrag ter uitvoering van een contract aanduidt.  
( Codification : Betaalfrequentie (Splitsingscode) / A325 / -> )
( Fractionnement de la prime / Bezahlunsfrequenz / Payment frequency )
Contract | PaymentFrequencyCode | PaymentFrequencyType - (ATT A325)
Splitsingskosten Entity ( ->) Verhoging van de nettopremie als gevolg van de betalingsplitsing van de premie, die grondslag van commissie kan zijn. Zie schema "Samenstelling van premies". 
( Frais de fractionnement / Aufteilungskosten / Splitting costs )
| SplitPremiumPaymentLoading | - ( )
Splitsingskosten Attribute of Kwijting ( ->) Verhoging van de nettopremie als gevolg van de betalingsplitsing van de premie, die grondslag van commissie kan zijn. Zie schema "Samenstelling van premies". 
( Codification : / / -> )
( Frais de fractionnement / Aufteilungskosten / Splitting costs )
PremiumNotification | PremiumCollectionSplittingCostsTotalAmount | - (MOA 039)
SPOELENKEURDER (TEXTIEL) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONTROLEUSE DE BOBINES (TEXTILE) / ControleuseDeBobines(Textile) (*) / ControleuseDeBobines(Textile) (*) )
OccupationType | 1875 | OccupationType - (X041 1875)
SPOELER (MOUTERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( TOURAILLEUR (MALTERIE) / Tourailleur(Malterie) (*) / Tourailleur(Malterie) (*) )
OccupationType | 3131 | OccupationType - (X041 3131)
SPOELER (SPINNERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CANETEUR / Caneteur (*) / Caneteur (*) )
OccupationType | 1863 | OccupationType - (X041 1863)
SPOELER (TEXTIEL) Coded value in Type beroep ( ->)  
( DEGORGEUR (TEXTILES) / Degorgeur(Textiles) (*) / Degorgeur(Textiles) (*) )
OccupationType | 1991 | OccupationType - (X041 1991)
SPOELSTER (BORDUURWERK) Coded value in Type beroep ( ->)  
( NAVETTEUSE (BRODERIE) / Navetteuse(Broderie) (*) / Navetteuse(Broderie) (*) )
OccupationType | 2006 | OccupationType - (X041 2006)
SPOELSTER (SPINNERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( PELETONNEUSE / Peletonneuse (*) / Peletonneuse (*) )
OccupationType | 1864 | OccupationType - (X041 1864)
SPOORLEGGER (MIJNEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( POSEUR DE VOIES (MINES) / PoseurDeVoies(Mines) (*) / PoseurDeVoies(Mines) (*) )
OccupationType | 1743 | OccupationType - (X041 1743)
SPOORLEGGER (SPOORWEG) Coded value in Type beroep ( ->)  
( POSEUR DE VOIES (CHEMINS DE FER) / PoseurDeVoies(CheminsDeFer) (*) / PoseurDeVoies(CheminsDeFer) (*) )
OccupationType | 2804 | OccupationType - (X041 2804)
Spoorvervoer (Casco en BA) Coded value in Polistype ( ->) Als polistype voorbehouden aan de polissen die treinen, wagons en andere spoortuigen tot voorwerp hebben, zowel wat de schade aan de tuigen als wat de schade aan derden betreft. 
( Transport ferroviaire / Bahnverkehr (Kasko) / Transport by rail (Hull & Liability) )
ContractPolicyType | 851 | ContractPolicyType - (A502 851)
Spoorvoertuig Entity ( ->) Object - Tuig dat aangewend wordt voor de verplaatsing van personen of goederen over sporen. 
( Véhicule ferroviaire / Eisenbahn-Fahrzeug / Railvehicle )
| RailVehicle | - ( )
Spoorweg Coded value in Reis - type ( ->)  
( Voie ferrée / Eisenbahn / By rail )
TripType | 4 | TripType - (8040 4)
SPOORWEGARBEIDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( CHEMINOT / Cheminot (*) / Cheminot (*) )
OccupationType | 1622 | OccupationType - (X041 1622)
Sport (B.A.) Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Sport (R.C.) / Sport (HP) / Sports )
ClaimCircumstanceType | 411 | ClaimCircumstanceType - (C221 411)
Sport (Ongevallen) Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Sport (Accidents) / Sport (Unfälle) / Sports (Accidents) )
ClaimCircumstanceType | 217 | ClaimCircumstanceType - (C221 217)
SPORTGENEESHEER Coded value in Type beroep ( ->)  
( MEDECINE PHYSIQUE / MedecinePhysique (*) / MedecinePhysique (*) )
OccupationType | 158 | OccupationType - (X041 158)
Sportkenmerken (nieuwe formule Assuralia) Attribute of Gemotoriseerd wegvoertuig ( ->) Het niveau (N) wordt berekend aan de hand van de formule : F = 14 - 0,65 * (Operationeel gewicht (in kg) / Vermogen (in kW)) - 0,24 * (Cylinderinhoud (in CC) / Vermogen (in kW)). Als F < -1 dan N = 1, als -1 <= F < 1 dan N = 2, als 1 <= F < 3 dan N = 3, als 3 <= F < 5 dan N = 4, als 5 <= F dan N = 5. 
( Codification : Sportkenmerken (nieuwe formule Assuralia) / 563G / -> )
( Caractère sportif (nouvelle formule Assuralia) / Sport Funktion (neue Formel Assuralia) / Sports characteristics (new Assuralia formula) )
MotorisedRoadVehicle | VehicleSportsfeatureTypeCode | VehicleSportscarAssuraliaType - (ATT 563G)
SPORTLERAAR N.E.V. Coded value in Type beroep ( ->)  
( PROFESSEUR DE SPORT N.C.A. / ProfesseurDeSportN.C.A. (*) / ProfesseurDeSportN.C.A. (*) )
OccupationType | 3914 | OccupationType - (X041 3914)
SPORTMONITOR Coded value in Type beroep ( ->)  
( MONITEUR DE SPORTS / MoniteurDeSports (*) / MoniteurDeSports (*) )
OccupationType | 3915 | OccupationType - (X041 3915)
Sport-Touring Coded value in Marktsegment van het voertuig ( ->)  
( Sport-Touring / Sport-Touring / Sport-Touring )
VehicleMarketSegmentType | 7 | VehicleMarketSegmentType - (563E 7)
SPORTTRAINER Coded value in Type beroep ( ->)  
( ENTRAINEUR SPORTIF / EntraineurSportif (*) / EntraineurSportif (*) )
OccupationType | 3907 | OccupationType - (X041 3907)
Sportvereniging Coded value in Collectiviteit ( ->)  
( Association sportive / Sportverband / Sports Association )
GroupType | 02 | GroupType - (A135 02)
Sportzaal Coded value in Bestemming van het gebouw ( ->)  
( Salle de sports / Sporthalle / Gym )
BuildingAllocationType | 10 | BuildingAllocationType - (3172 10)
SPREKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONFERENCIER / Conferencier (*) / Conferencier (*) )
OccupationType | 441 | OccupationType - (X041 441)
springstoffen Coded value in Type gebruikte materieel ( ->)  
( explosifs / Sprengstoff / explosives )
ActivityEquipmentType | 410 | ActivityEquipmentType - (CQ79 410)
Sprinklerlekkage Entity ( ->) Waarborg die de schade vergoedt, ontstaan als gevolg van een lek (veroorzaakt door een breuk of een ander gebrek) in het sprinklersysteem (brandbestrijdend sproeisysteem). 
( Fuite du dispositif d'arrosage / Sprinkler-Leckage / Sprinkler leakage )
| SprinklerLeakageGuarantee | - ( 343)
Sproeien, uitstrooien Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Pulvérisation ou épandage / Sprühen und Häufeln / Spraying or strewing )
ClaimCircumstanceType | 448 | ClaimCircumstanceType - (C221 448)
Sproeischade Entity ( ->) Waarborg ter dekking van de aansprakelijkheid van de verzekerde in geval van schade aan derden als gevolg van de besproeiing van een terrein. 
( Dégâts par épandage / Spritzschaden / Spraying damages (pest control) )
| CivilLiabilitySprayingDamagesGuarantee | - ( 467)
Sproeischade Entity ( ->) Als dekking. Eigen aan de landbouw en groenteteelt, sproeistoffen, toegediend bij winderig weer en in het bijzonder op de perceelsgrenzen, kunnen schade veroorzaken over de perceelsgrenzen heen. 
( Domm.par pulvérisation / Sprühen Schäden / Spraying damages )
| SprayingDamagesCover | - ( 125)
Sri Lanka Coded value in Landcode ( ->)  
( Sri Lanka / Sri Lanka / Sri Lanka )
CountryType | LK | CountryType - (519B LK)
sri-lanka Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( sri-lanka / Sri Lanka / Sri Lanka )
VictimFATNationalityType | 203 | VictimFATNationalityType - (CL2B 203)
Srilankaanse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( sri-lankais / srilankische / Sri-Lankese )
NationalityType | LK | NationalityType - (A121 LK)
SSAW Coded value in Type mandaat van de expert ( ->) Stoffelijke Schade in Aangenomen Waarde 
( DMVA / SSAW / MDAgrV )
AssessmentMissionType | 22 | AssessmentMissionType - (C42F 22)
SSAW + EO Coded value in Type mandaat van de expert ( ->) Stoffelijke Schade in Aangenomen Waarde + ExpertiseOvereenkomst 
( DMVA + CE / SSAW + CE / MDAgrV + SI )
AssessmentMissionType | 24 | AssessmentMissionType - (C42F 24)
SSAW + RDR Coded value in Type mandaat van de expert ( ->) Stoffelijke Schade in Aangenomen Waarde + Directe Regeling 
( DMVA + RDR / SSAw + RDR / MDAgrV + KfK )
AssessmentMissionType | 20 | AssessmentMissionType - (C42F 20)
SSWW Coded value in Type mandaat van de expert ( ->) Stoffelijke Schade in Werkelijke Waarde 
( DMVR / SSRW / MDActV )
AssessmentMissionType | 23 | AssessmentMissionType - (C42F 23)
SSWW + EO Coded value in Type mandaat van de expert ( ->) Stoffelijke Schade in Werkelijke Waarde + ExpertiseOvereenkomst 
( DMVR + CE / SSRW + CE / MDActV + SI )
AssessmentMissionType | 25 | AssessmentMissionType - (C42F 25)
SSWW + RDR Coded value in Type mandaat van de expert ( ->) Stoffelijke Schade in Werkelijke Waarde + Directe Regeling 
( DMVR + RDR / SSRW + RDR / MDActV + KfK )
AssessmentMissionType | 21 | AssessmentMissionType - (C42F 21)
Staal Coded value in Vaartuig - Bouwmateriaal ( ->)  
( Acier / Stahl / Steel )
WaterVehicleConstructionMaterialType | 06 | WaterVehicleConstructionMaterialType - (5803 06)
STAALGIETERIJARBEIDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( OUVRIER DE BASSIN (LAMINOIR) / OuvrierDeBassin(Laminoir) (*) / OuvrierDeBassin(Laminoir) (*) )
OccupationType | 2329 | OccupationType - (X041 2329)
staatloze Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( apatride / ohne / stateless )
VictimFATNationalityType | 900 | VictimFATNationalityType - (CL2B 900)
STAATSBEDIENDE (N.E.V.) Coded value in Type beroep ( ->)  
( EMPLOYE DE L'ETAT (NON SPECIFIE) / EmployeDeL'Etat(NonSpecifie) (*) / EmployeDeL'Etat(NonSpecifie) (*) )
OccupationType | 903 | OccupationType - (X041 903)
Stadion Coded value in Aard gebouw ( ->)  
( Stade / Stadion / Stadium )
BuildingType | 31 | BuildingType - (3173 31)
STAFWERKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( STAFFEUR / Staffeur (*) / Staffeur (*) )
OccupationType | 2732 | OccupationType - (X041 2732)
STAGE-LERAAR Coded value in Type beroep ( ->)  
( MAITRE DE STAGE / MaitreDeStage (*) / MaitreDeStage (*) )
OccupationType | 322 | OccupationType - (X041 322)
Stagiair - leerling Coded value in Reden niet-onderworpenheid aan de sociale zekerheid ( ->)  
( Stagiaire - apprenti / Praktikant Student / Apprentice - student )
SocialSecuritySubmissionNoneReasonType | 05 | SocialSecuritySubmissionNoneReasonType - (CQ3A 05)
Stak.+opr. inh. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Gr.+em. cont. / Streik + Aufruhr - Inhalt / Strikes and riots - content )
GuaranteeCode | 7A2 | GuaranteeCode - (C6B1 7A2)
Stak.+opr. inh. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Gr.+em. cont. / Streik + Aufruhr - Inhalt / Strikes and riots - content )
GuaranteeCode | 3A2 | GuaranteeCode - (C6B1 3A2)
Stak.+opr. inh. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Gr.+em. cont. / Streik + Aufruhr - Inhalt / Strikes and riots - content )
GuaranteeCode | MA2 | GuaranteeCode - (C6B1 MA2)
Stak.+opr. inh. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Gr.+em. cont. / Streik + Aufruhr - Inhalt / Strikes and riots - content )
GuaranteeCode | RA2 | GuaranteeCode - (C6B1 RA2)
Staking Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Grève / Streik / Strike )
ClaimCircumstanceType | 345 | ClaimCircumstanceType - (C221 345)
Staking en oproer Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Grèves et emeutes / Streik + Aufruhr / Strikes and riots )
GuaranteeCode | 3A0 | GuaranteeCode - (C6B1 3A0)
Staking en oproer Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Grèves et émeutes / Streik + Aufruhr / Strikes and riots )
GuaranteeCode | 7A0 | GuaranteeCode - (C6B1 7A0)
Staking en oproer Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Grèves et émeutes / Streik + Aufruhr / Strikes and riots )
GuaranteeCode | RA0 | GuaranteeCode - (C6B1 RA0)
Staking en Oproer Entity ( ->) Waarborg die de vergoeding beoogt van de schade aan goederen (gebouw en/of inhoud) die veroorzaakt wordt door staking of oproer. Staking is het door een groep van loontrekkenden, bedienden, ambtenaren of zelfstandigen beraamde stillegging van het werk. Oproer is de gewelddadige manifestatie, zelfs als ze niet beraamd is, van een groep personen, die met opgehitste gemoederen plaatsvindt en gekenmerkt wordt door ongeregeldheden of onwettige daden, alsook door verzet tegen de diensten die met de handhaving van de openbare orde belast zijn, zonder dat een dergelijke beweging noodzakelijk tot doel heeft de gestelde openbare machten omver te werpen. 
( Grèves et Emeutes / Streik und Aufruhr / Strikes and riots )
| StrikesAndRiotsGuarantee | - ( 314)
Staking en oproer Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Grèves et émeutes / Streik + Aufruhr / Strikes and riots )
GuaranteeCode | MA0 | GuaranteeCode - (C6B1 MA0)
Staking+opr. geb. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Gr.+em. bat. / Streik + Aufruhr - Gebäude / Strikes and riots - building )
GuaranteeCode | 7A1 | GuaranteeCode - (C6B1 7A1)
Staking+opr. geb. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Gr.+em. bat. / Streik + Aufruhr - Gebäude / Strikes and riots - building )
GuaranteeCode | RA1 | GuaranteeCode - (C6B1 RA1)
Staking+opr. geb. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Gr.+em. bat. / Streik + Aufruhr - Gebäude / Strikes and riots - building )
GuaranteeCode | 3A1 | GuaranteeCode - (C6B1 3A1)
Staking+opr. geb. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Gr.+em. bat. / Streik + Aufruhr - Gebäude / Strikes and riots - building )
GuaranteeCode | MA1 | GuaranteeCode - (C6B1 MA1)
STALENNEMER (SCHEIKUNDIGE INDUSTRIE) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ECHANTILLONNEUR (INDUSTRIE CHIMIQUE) / Echantillonneur(IndustrieChimique) (*) / Echantillonneur(IndustrieChimique) (*) )
OccupationType | 3287 | OccupationType - (X041 3287)
STALJONGEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( GROOM D'ECURIE / GroomD'Ecurie (*) / GroomD'Ecurie (*) )
OccupationType | 1209 | OccupationType - (X041 1209)
STALJONGEN (RENBAAN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( VALET D'ECURIE / ValetD'Ecurie (*) / ValetD'Ecurie (*) )
OccupationType | 1211 | OccupationType - (X041 1211)
STALKNECHT (RENBAAN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( LAD D'ECURIE / LadD'Ecurie (*) / LadD'Ecurie (*) )
OccupationType | 1212 | OccupationType - (X041 1212)
Stalling Attribute of Voertuig ( ->) Duidt aan waar het voertuig 's nachts gestald wordt, wanneer de verzekeringsnemer thuis is.  
( Codification : Stalling / 5420 / -> )
( Garage / Garage / Garage )
Vehicle | GaragingTypeCode | VehicleGarageType - (ATT 5420)
Stallingen Coded value in Bestemming van het gebouw ( ->)  
( Etables / Ställe / Stables )
BuildingAllocationType | 20 | BuildingAllocationType - (3172 20)
Stallingskosten Attribute of Taxatie, schatting ( ->) Bevat een bedrag. 
( Codification : / / -> )
( Coûts de gardiennage / Unterstellungskosten / Garaging costs )
Valuation | GaragingCostAmount | - (MOA 077)
Stallingskosten Entity ( ->) Als dekking. Meestal van een voertuig, de tijdelijke opslag, in het kader van een depannage, herstelling of repatriëring. 
( Frais de remise / Unterstellungskosten / Garaging expenses )
| GaragingExpensesCover | - ( 108)
STAMPER (GRANEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( PILEUR (GRAINS) / Pileur(Grains) (*) / Pileur(Grains) (*) )
OccupationType | 3009 | OccupationType - (X041 3009)
STAMPER (HAMER, STAMPMACHINE) Coded value in Type beroep ( ->)  
( PILONNEUR (MARTEAU, PILON) / Pilonneur(Marteau,Pilon) (*) / Pilonneur(Marteau,Pilon) (*) )
OccupationType | 3645 | OccupationType - (X041 3645)
STAMPER (KASSEIWERKEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( DAMEUR DE PAVAGE / DameurDePavage (*) / DameurDePavage (*) )
OccupationType | 2725 | OccupationType - (X041 2725)
STAMPER (WEEFSELS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( BEETLER (TISSUS) / Beetler(Tissus) (*) / Beetler(Tissus) (*) )
OccupationType | 1962 | OccupationType - (X041 1962)
Standaard Coded value in Beschikbaarheid ABS ( ->)  
( Standard / Standard / Standard )
VehicleAbsAvailabilityType | 1 | VehicleAbsAvailabilityType - (5631 1)
Standaard Coded value in Beschikbaarheid servo-stuur ( ->)  
( Standard / Standard / Standard )
VehiclePowerSteeringAvailabilityType | 1 | VehiclePowerSteeringAvailabilityType - (5632 1)
Standaard Coded value in Beschikbaarheid DLR systeem ( ->)  
( Standard / Standard / Standard )
DlrAvailabilityType | 1 | DlrAvailabilityType - (563F 1)
Standaard Coded value in Beschikbaarheid servo-remmen ( ->)  
( Standard / Standard / Standard )
VehicleServobrakeAvailableType | 1 | VehicleServobrakeAvailableType - (5630 1)
STANDBEELDMAKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( STATUAIRE / Statuaire (*) / Statuaire (*) )
OccupationType | 395 | OccupationType - (X041 395)
Startbeveiliging + alarm eigen aan het merk Coded value in Type antidiefstalsysteem voor voertuigen ( ->)  
( Protection démarrage + alarme propre à la marque / Wegfahrsperre + Markenspezifische Alarm / Ignition protection + alarm specific to the brand )
VehicleTheftAntiSystemType | K | VehicleTheftAntiSystemType - (5634 K)
Startbeveiliging + alarm eigen aan het merk + CJ0 Coded value in Type antidiefstalsysteem voor voertuigen ( ->)  
( Protection démarrage + alarme propre à la marque + CJ0 / Wegfahrsperre + Markenspezifische Alarm + CJ0 / Ignition protection + alarm specific to the brand + CJ0 )
VehicleTheftAntiSystemType | B | VehicleTheftAntiSystemType - (5634 B)
Startbeveiliging + alarm eigen aan het merk + CJ1 Coded value in Type antidiefstalsysteem voor voertuigen ( ->)  
( Protection démarrage + alarme propre à la marque + CJ1 / Wegfahrsperre + Markenspezifische Alarm + CJ1 / Ignition protection + alarm specific to the brand + CJ1 )
VehicleTheftAntiSystemType | D | VehicleTheftAntiSystemType - (5634 D)
Startbeveiliging + alarm eigen aan het merk + CJ2 Coded value in Type antidiefstalsysteem voor voertuigen ( ->)  
( Protection démarrage + alarme propre à la marque + CJ2 / Wegfahrsperre + Markenspezifische Alarm + CJ2 / Ignition protection + alarm specific to the brand +CJ2 )
VehicleTheftAntiSystemType | Q | VehicleTheftAntiSystemType - (5634 Q)
Startbeveiliging + VV3 Coded value in Type antidiefstalsysteem voor voertuigen ( ->)  
( Protection démarrage + VV3 / Wegfahrsperre + VV3 / Ignition protection + VV3 )
VehicleTheftAntiSystemType | 7 | VehicleTheftAntiSystemType - (5634 7)
Startbeveiliging + VV3 + CJ0 Coded value in Type antidiefstalsysteem voor voertuigen ( ->)  
( Protection démarrage + VV3 + CJ0 / Wegfahrsperre + VV3 + CJ0 / Ignition protection + VV3 + CJ0 )
VehicleTheftAntiSystemType | C | VehicleTheftAntiSystemType - (5634 C)
Startbeveiliging + VV3 + CJ1 Coded value in Type antidiefstalsysteem voor voertuigen ( ->)  
( Protection démarrage + VV3 + CJ1 / Wegfahrsperre + VV3 + CJ1 / Ignition protection + VV3 + CJ1 )
VehicleTheftAntiSystemType | I | VehicleTheftAntiSystemType - (5634 I)
Startbeveiliging + VV3 + CJ2 Coded value in Type antidiefstalsysteem voor voertuigen ( ->)  
( Protection démarrage + VV3 + CJ2 / Wegfahrsperre + VV3 + CJ2 / Ignition protection + VV3 + CJ2 )
VehicleTheftAntiSystemType | R | VehicleTheftAntiSystemType - (5634 R)
Startbeveiliging eigen aan het merk Coded value in Type antidiefstalsysteem voor voertuigen ( ->)  
( Protection démarrage propre à la marque / Markenspezifische Wegfahrsperre / Make's own ignition protection )
VehicleTheftAntiSystemType | 4 | VehicleTheftAntiSystemType - (5634 4)
Startdatum indexering Attribute of Index ( ->) Bevat een datum en/of tijdsaanduiding en zijn formaat. 
( Codification : / / -> )
( Date de démarrage de l'indexation / Indizierung Startdatum / Indexing start date )
Index | IndexingStartDate | - (DTM 066)
Startindex Entity ( ->) Bevat een index. Met name de aanvangswaarde.  
( Indice de départ / Ausgangsindex / Start index )
| StartIndex | - (IND 004)
Statenloze Coded value in Landcode ( ->)  
( Apatride / Statenlohs / Stateless )
CountryType | XY | CountryType - (519B XY)
statenloze Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( apatride / Staatenlos / stateless )
NationalityType | XY | NationalityType - (A121 XY)
Station Coded value in Aard gebouw ( ->)  
( Gare / Bahnhof / Station )
BuildingType | 29 | BuildingType - (3173 29)
STATIONSCHEF Coded value in Type beroep ( ->)  
( CHEF DE GARE / ChefDeGare (*) / ChefDeGare (*) )
OccupationType | 1573 | OccupationType - (X041 1573)
STATIONSCHEF AUTOMOBIELINSPECTIE Coded value in Type beroep ( ->)  
( CHEF DE STATION INSPECTION AUTOMOBILE / ChefDeStationInspectionAutomobile (*) / ChefDeStationInspectionAutomobile (*) )
OccupationType | 1588 | OccupationType - (X041 1588)
stationschefs Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( chefs de gare / Bahnhof-Meister / station masters )
InsuredOccupationType | 64100 | InsuredOccupationType - (2111 64100)
Stationwagen Coded value in Type van het voertuig volgens DIV ( ->)  
( Break / Break / Break )
VehicleType | AC | VehicleType - (5003 AC)
Statische banner met link Coded value in IBP SubCategory Action Code ( ->)  
( Banner fixe avec lien / Static banner with link / Static banner with link )
IBPSubCategoryActionType | IBPSC-09 | IBPSubCategoryActionType - (IBP2 IBPSC-09)
STATISTICUS Coded value in Type beroep ( ->)  
( STATISTICIEN / Statisticien (*) / Statisticien (*) )
OccupationType | 563 | OccupationType - (X041 563)
Status aanvaarding van de nieuwe zaak of project Attribute of Contract ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Status aanvaarding van de nieuwe zaak of project / A055 / -> )
( Etat de l'acceptation de la nouvelle affaire ou du projet / Zustand der Versicherungspolice / State of acceptance )
Contract | ContractAcceptanceStatusCode | ContractAcceptanceStatusType - (ATT A055)
Status anticipatieve bonus Attribute of Toepassing van anticipatieve bonus ( ->) (in het Engels:) Attribute 
( Codification : Status anticipatieve bonus / 3192 / -> )
( Statut du bonus anticipatif / Anticipated bonus status / Anticipated bonus status )
AnticipationBonusAppliedDeclaration | AnticipationBonusStatusTypeCode | BonusInAdvanceStatusType - (ATT 3192)
Status bij aankoop Attribute of Voertuig ( ->) Duidt aan of het voertuig bij aankoop door de verzekeringsnemer nieuw was.  
( Codification : Status bij aankoop / 5410 / -> )
( Etat à l'achat / Zustand bei Ankauf / State upon purchase )
Vehicle | StateUponPurchaseCode | VehicleStatusPurchaseType - (ATT 5410)
Status document - code Attribute of Document ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Codification : Status document / X032 / -> )
( Etat du document - code / Dokumentstatus - codiert / Document status - coded )
Document | DocumentStatusCode | DocumentStatusType - (DOC )
Status praesens - klinisch Attribute of Verslag raadsgeneesheer ( ->) (in het Engels:) A sequence of characters in some suitable character set. 
( Codification : / / -> )
( Status praesens - cliniquement / Status Praesens - klinisch / Status praesens - clinically )
MedicalAssessment | StatusPraesensClinicalText | - ( )
Status praesens - op dit moment Attribute of Verslag raadsgeneesheer ( ->) (in het Engels:) A sequence of characters in some suitable character set. 
( Codification : / / -> )
( Status praesens - actuellement / Status Praesens - aktuell / Status praesens - currently )
MedicalAssessment | StatusPraesensNowText | - ( )
Status praesens - uitgedrukte klachten Attribute of Verslag raadsgeneesheer ( ->) (in het Engels:) A sequence of characters in some suitable character set. 
( Codification : / / -> )
( Status praesens - plaintes exprimées / Status Praesens - geäußerten Beschwerden / Status praesens - expressed complaints )
MedicalAssessment | StatusPraesensComplaintsText | - ( )
Status praesens - volgende Attribute of Verslag raadsgeneesheer ( ->) (in het Engels:) A sequence of characters in some suitable character set. 
( Codification : / / -> )
( Status praesens - suivant / Status Praesens - nächste / Status Praesens - next )
MedicalAssessment | StatusPraesensNextText | - ( )
Status van de factuur Attribute of Voertuig ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Status van de factuur / 5730 / -> )
( Statut de la facture / Zustand der Rechnung / Status of the bill )
Vehicle | InvoicedStatusCode | InvoiceAccountingStatusType - (ATT 5730)
Status van de nummerplaat Attribute of Voertuig ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Status van de nummerplaat / Z224 / -> )
( Statut de la plaque d'immatriculation / Status der Kennzeichen / Status of the plate )
Vehicle | VehicleRegistrationPlateStatusCode | VehicleRegistrationStatusType - (ATT Z224)
Status van de polis Attribute of Contract ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Codification : Status van de polis / A003 / -> )
( Etat de la police / Statut Polis / Contract status )
Contract | ContractStatusTypeCode | ContractStatusType - (ATT A003)
Status van het Technicar-record Attribute of Technicar gegevens ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Status van het Technicar-record / 500U / -> )
( Statut du record Technicar / Status der Technicar Satz / Status of the Technicar record )
TechnicarData | TechnicarRecordStatusCode | VehicleTechnicarRecordStatusType - (ATT 500U)
Statutaire agent Coded value in Reden niet-onderworpenheid aan de sociale zekerheid ( ->)  
( Agent statutaire / Gesetzlichen Vertreters / Statutory agent )
SocialSecuritySubmissionNoneReasonType | 07 | SocialSecuritySubmissionNoneReasonType - (CQ3A 07)
Statuten Entity ( ->) De statuten van een groepering, van een rechtspersoon. 
( Statuts / Satzung / Articles, of association )
| ArticlesOfAssociation | - ( 052)
Statuut van directe betaling Attribute of Directe betaling ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Statuut direkte betaling / C4E5 / -> )
( Statut du paiement direct / Status der direkten Zahlung / Status of direct payment )
DirectPayment | DirectPaymentStatusCode | KnockForKnockPaymentDirectStatusType - (ATT C4E5)
Statuut voor de sociale zekerheid Attribute of Slachtoffer ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Statuut voor de sociale zekerheid / CQ38 / -> )
( Statut pour la sécurité sociale / Statut für die Sozialsicherheit / Status for social security )
Victim | SocialSecurityStatusCode | PersonSocialSecurityType - (ATT CQ38)
STEDEBOUWKUNDIGE Coded value in Type beroep ( ->)  
( URBANISTE / Urbaniste (*) / Urbaniste (*) )
OccupationType | 9 | OccupationType - (X041 9)
Steden en gemeenten Coded value in Juridisch statuut ( ->) Kruispuntbank : codes rechtsvormen : 411. 
( Villes et communes / Städte und Gemeinden / Cities and municipalities )
PersonLegalStatusType | 82 | PersonLegalStatusType - (A130 82)
STEENBAKKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( BRIQUETIER / Briquetier (*) / Briquetier (*) )
OccupationType | 2970 | OccupationType - (X041 2970)
STEENBOORMONTEERDER (STEENGROEVEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MONTEUR DE PERFORATRICE (CARRIERES) / MonteurDePerforatrice(Carrieres) (*) / MonteurDePerforatrice(Carrieres) (*) )
OccupationType | 1769 | OccupationType - (X041 1769)
STEENBREKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( CASSEUR (PIERRES) / Casseur(Pierres) (*) / Casseur(Pierres) (*) )
OccupationType | 2786 | OccupationType - (X041 2786)
STEENBREKER (PLAVEIEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ROMPEUR (PAVES) / Rompeur(Paves) (*) / Rompeur(Paves) (*) )
OccupationType | 2770 | OccupationType - (X041 2770)
STEENDRAAIER Coded value in Type beroep ( ->)  
( CLIVEUR (GRES) / Cliveur(Gres) (*) / Cliveur(Gres) (*) )
OccupationType | 2782 | OccupationType - (X041 2782)
STEENGANGARBEIDER (MIJNEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( OUVRIER A VEINE (MINES) / OuvrierAVeine(Mines) (*) / OuvrierAVeine(Mines) (*) )
OccupationType | 1733 | OccupationType - (X041 1733)
STEENGANGHOUWER (MIJNEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( RACNEUR (MINES) / Racneur(Mines) (*) / Racneur(Mines) (*) )
OccupationType | 1684 | OccupationType - (X041 1684)
STEENGROEVE-ARBEIDER N.E.V. Coded value in Type beroep ( ->)  
( OUVRIER DE CARRIERE N.C.A. / OuvrierDeCarriereN.C.A. (*) / OuvrierDeCarriereN.C.A. (*) )
OccupationType | 1767 | OccupationType - (X041 1767)
STEENGROEVEMIJNWERKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( MINEUR DE CARRIERES / MineurDeCarrieres (*) / MineurDeCarrieres (*) )
OccupationType | 1759 | OccupationType - (X041 1759)
STEENHOUWER Coded value in Type beroep ( ->)  
( MARBRIER (TAILLEUR DE PIERRES) / Marbrier(TailleurDePierres) (*) / Marbrier(TailleurDePierres) (*) )
OccupationType | 2765 | OccupationType - (X041 2765)
steenhouwers en -graveurs Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( tailleurs et graveurs de pierre / Stein Schneider und Graveure / stone cutters and engravers )
InsuredOccupationType | 80700 | InsuredOccupationType - (2111 80700)
STEENKAPPER Coded value in Type beroep ( ->)  
( DEBITEUR (PIERRES) / Debiteur(Pierres) (*) / Debiteur(Pierres) (*) )
OccupationType | 2787 | OccupationType - (X041 2787)
STEENKLOVER (STEENGROEVEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ROCTEUR (CARRIERES) / Rocteur(Carrieres) (*) / Rocteur(Carrieres) (*) )
OccupationType | 1770 | OccupationType - (X041 1770)
STEENPERSBEDIENER VOOR BINNENBANDEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( BOUDINEUR (CHAMBRES A AIR) / Boudineur(ChambresAAir) (*) / Boudineur(ChambresAAir) (*) )
OccupationType | 3442 | OccupationType - (X041 3442)
STEENSLIJPER Coded value in Type beroep ( ->)  
( MOULUREUR (PIERRES) / Moulureur(Pierres) (*) / Moulureur(Pierres) (*) )
OccupationType | 2776 | OccupationType - (X041 2776)
STEENSNIJDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( REFENDEUR (PIERRE - DEBITTAGE) / Refendeur(Pierre-Debittage) (*) / Refendeur(Pierre-Debittage) (*) )
OccupationType | 2779 | OccupationType - (X041 2779)
STEENSPLIJTER (STEENGROEVEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( REFENDEUR (CARRIERES) / Refendeur(Carrieres) (*) / Refendeur(Carrieres) (*) )
OccupationType | 1762 | OccupationType - (X041 1762)
STEENSTORTER Coded value in Type beroep ( ->)  
( TERRILLEUR / Terrilleur (*) / Terrilleur (*) )
OccupationType | 1817 | OccupationType - (X041 1817)
STEENZAGER Coded value in Type beroep ( ->)  
( MEULEUR (PIERRES) / Meuleur(Pierres) (*) / Meuleur(Pierres) (*) )
OccupationType | 2777 | OccupationType - (X041 2777)
STEENZETTER Coded value in Type beroep ( ->)  
( PERREYEUR / Perreyeur (*) / Perreyeur (*) )
OccupationType | 2727 | OccupationType - (X041 2727)
STELENSNIJDER (TABAK) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ECABOCHEUR (TABAC) / Ecabocheur(Tabac) (*) / Ecabocheur(Tabac) (*) )
OccupationType | 3392 | OccupationType - (X041 3392)
Stellen uw klient schadeloos Coded value in MSB-code - origine verzekeringsmaatschappij ( ->)  
( Avons l'intention d'indemniser votre client / wir entschädigen Ihr Klient / We will compensate your customer )
MessageClaimInsurerMsbType | 34 | MessageClaimInsurerMsbType - (CMSB 34)
stellingen Coded value in Type gebruikte materieel ( ->)  
( echafaudages / Stellunge / Scaffoldings )
ActivityEquipmentType | 370 | ActivityEquipmentType - (CQ79 370)
STEMMER (MUZIEKINSTRUMENTEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ACCORDEUR (INSTRUMENTS DE MUSIQUE) / Accordeur(InstrumentsDeMusique) (*) / Accordeur(InstrumentsDeMusique) (*) )
OccupationType | 3558 | OccupationType - (X041 3558)
STEMPELAAR (EDELMETALEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ESTAMPEUR (METAUX PRECIEUX) / Estampeur(MetauxPrecieux) (*) / Estampeur(MetauxPrecieux) (*) )
OccupationType | 2377 | OccupationType - (X041 2377)
STEMPELAAR (METAAL) Coded value in Type beroep ( ->)  
( POINCONNEUR (METAL) / Poinconneur(Metal) (*) / Poinconneur(Metal) (*) )
OccupationType | 2509 | OccupationType - (X041 2509)
STEMPELAAR (PLAATWERK) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ESTAMPEUR (TOLES) / Estampeur(Toles) (*) / Estampeur(Toles) (*) )
OccupationType | 2492 | OccupationType - (X041 2492)
STEMPELCONTROLEUR (MIJNEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONTROLEUR D'ETANCONS (MINES) / ControleurD'Etancons(Mines) (*) / ControleurD'Etancons(Mines) (*) )
OccupationType | 1706 | OccupationType - (X041 1706)
STENCILAFDRUKKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( TIREUR DE STENCILS / TireurDeStencils (*) / TireurDeStencils (*) )
OccupationType | 810 | OccupationType - (X041 810)
STENENVORMER Coded value in Type beroep ( ->)  
( FACONNEUR DE PIERRES / FaconneurDePierres (*) / FaconneurDePierres (*) )
OccupationType | 3568 | OccupationType - (X041 3568)
STENO-DACTYLOGRAAF Coded value in Type beroep ( ->)  
( STENODACTYLOGRAPHE / Stenodactylographe (*) / Stenodactylographe (*) )
OccupationType | 787 | OccupationType - (X041 787)
STENOGRAAF Coded value in Type beroep ( ->)  
( STENOGRAPHE / Stenographe (*) / Stenographe (*) )
OccupationType | 786 | OccupationType - (X041 786)
stenografen Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( stenographes, dactylographes et telet / Stenografen / stenographers )
InsuredOccupationType | 20200 | InsuredOccupationType - (2111 20200)
STENOTYPISTE Coded value in Type beroep ( ->)  
( STENOTYPISTE / Stenotypiste (*) / Stenotypiste (*) )
OccupationType | 788 | OccupationType - (X041 788)
STEREOTYPIST (DRUKKER) Coded value in Type beroep ( ->)  
( STEREOTYPEUR (IMPRIMEUR) / Stereotypeur(Imprimeur) (*) / Stereotypeur(Imprimeur) (*) )
OccupationType | 2845 | OccupationType - (X041 2845)
Sterfgeval Coded value in Niveau ernst ( ->)  
( Cas mortel / Trauerfall / Bereavement )
GravityLevelType | 4 | GravityLevelType - (CQI3 4)
STERILISATOR (INDUSTRIELE VOEDING) Coded value in Type beroep ( ->)  
( AUTOCLAVISTE (INDUSTRIES ALIMENTAIRES) / Autoclaviste(IndustriesAlimentaires) (*) / Autoclaviste(IndustriesAlimentaires) (*) )
OccupationType | 3090 | OccupationType - (X041 3090)
STERILISEERDER (MELKERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( STERILISATEUR (LAITERIE) / Sterilisateur(Laiterie) (*) / Sterilisateur(Laiterie) (*) )
OccupationType | 3201 | OccupationType - (X041 3201)
STEWARD(ESS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( GARCON DE BORD / GarconDeBord (*) / GarconDeBord (*) )
OccupationType | 3927 | OccupationType - (X041 3927)
Stichting Coded value in Collectiviteit ( ->)  
( Fondation / Stiftung / Foundation )
GroupType | 15 | GroupType - (A135 15)
Stichting Coded value in Juridisch statuut ( ->) Vanaf 1 juli 2003. Eén of meer natuurlijke personen of rechtspersonen waarbij een vermogen wordt aangewend ter verwezenlijking van een bepaald belangeloos doel. De stichting mag geen stoffelijk voordeel verschaffen aan de stichters, de bestuurders of enig 
( Fondation / Stiftung / Foundation )
PersonLegalStatusType | 40 | PersonLegalStatusType - (A130 40)
Stichting Coded value in Juridisch statuut - afkorting ( ->)  
( Fondation / Stiftung / Foundation )
PersonLegalStatusShortType | 40 | PersonLegalStatusShortType - (A134 40)
Stichting van openbaar nut Coded value in Juridisch statuut ( ->) Kruispuntbank : codes rechtsvormen : 029. 
( Fondation d'utilité publique / Gemeinnützige Stiftung / Public utility Foundation )
PersonLegalStatusType | 52 | PersonLegalStatusType - (A130 52)
Stiefvader, -moeder Entity ( ->) In een nieuw samengesteld gezin, de echtgenoot of echtgenote van de oorspronkelijke moeder of vader van de betrokkene. 
( Beau-père (parâtre), belle-mère (marâtre) / Stiefvater, -Mutter / Stepfather, -mother )
| StepFatherOrMotherOf | - ( 114)
Stiefzoon, -dochter Entity ( ->) In een nieuw samengesteld gezin, het oorspronkelijke kind van de partner van de betrokkene. 
( Beau-fils, belle-fille (2ième père/mère) / Stiefsohn, -Tochter / Stepson, -daughter )
| StepSonOrDaughterOf | - ( 113)
STIJFSELFABRIKANT (TEXTIEL) Coded value in Type beroep ( ->)  
( AMIDONNIER (TEXTILES) / Amidonnier(Textiles) (*) / Amidonnier(Textiles) (*) )
OccupationType | 1988 | OccupationType - (X041 1988)
STIJFSTER (WASSERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( AMIDONNEUSE (BLANCHISSERIE) / Amidonneuse(Blanchisserie) (*) / Amidonneuse(Blanchisserie) (*) )
OccupationType | 3876 | OccupationType - (X041 3876)
Stijgingspercentage van de rente Attribute of Waarborg ( ->) Bevat een percentage. 
( Codification : / / -> )
( Pourcentage de croissance de la rente / Prozentsatz von Wachstum der Rente / Percentage of growth of the rate of interest )
Guarantee | InterestGrowingRate | - (PCD 044)
STIJVER Coded value in Type beroep ( ->)  
( AMIDONNIER (PRODUITS ALIMENTAIRES) / Amidonnier(ProduitsAlimentaires) (*) / Amidonnier(ProduitsAlimentaires) (*) )
OccupationType | 3023 | OccupationType - (X041 3023)
STIKKER (BOEKBINDERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( PIQUEUR (RELIURE) / Piqueur(Reliure) (*) / Piqueur(Reliure) (*) )
OccupationType | 2867 | OccupationType - (X041 2867)
STIKKER (KARTONFABRIEK) Coded value in Type beroep ( ->)  
( PIQUEUR (CARTONNAGE) / Piqueur(Cartonnage) (*) / Piqueur(Cartonnage) (*) )
OccupationType | 3373 | OccupationType - (X041 3373)
STIKKER (SCHOENEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( COUSEUR (CHAUSSURES) / Couseur(Chaussures) (*) / Couseur(Chaussures) (*) )
OccupationType | 2174 | OccupationType - (X041 2174)
STIKKER(-STER) (CONFECTIE) Coded value in Type beroep ( ->)  
( PIQUEUR(SE) (CONFECTION) / Piqueur(Se)(Confection) (*) / Piqueur(Se)(Confection) (*) )
OccupationType | 2097 | OccupationType - (X041 2097)
STIKKER(-STER) (STIKMACHINE) Coded value in Type beroep ( ->)  
( PIQUEUR(SE) MACHINES A PIQUER / Piqueur(Se)MachinesAPiquer (*) / Piqueur(Se)MachinesAPiquer (*) )
OccupationType | 2139 | OccupationType - (X041 2139)
STIKMACHINEBEDIENER (SCHOENEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( PIQUEUR (CHAUSSURES) / Piqueur(Chaussures) (*) / Piqueur(Chaussures) (*) )
OccupationType | 2216 | OccupationType - (X041 2216)
stille zuidzee eilanden Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( pacifique (iles du) / Süd-Pazifik-Inseln / South Pacific Islands )
VictimFATNationalityType | 620 | VictimFATNationalityType - (CL2B 620)
Stilstaande derde aangereden door verzekerde Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Tiers à l'arrêt est heurté par l'assuré / Versicherter fährt auf haltenden Dritten auf / Insuree collided with stopped third party )
ClaimCircumstanceType | 537 | ClaimCircumstanceType - (C221 537)
Stilstaande verzekerde aangereden door gekende derde Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Assuré arrêt heurté par tiers connu / Bekannter Dritter fährt auf Versicherten im Stillstand auf / Known third party collided with stopped insuree )
ClaimCircumstanceType | 511 | ClaimCircumstanceType - (C221 511)
Stilstaande verzekerde aangereden door onbekende derde Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Assuré arrêt heurté par tiers inconnu / Unbekannter Dritter fährt auf Versicherten im Stillstand auf / Unknown third party collided with stopped insuree )
ClaimCircumstanceType | 512 | ClaimCircumstanceType - (C221 512)
Stock Entity ( ->) Als dekking. De goederen in voorraad gehouden. 
( Stock / Lager / Stock )
| StockCover | - ( 156)
STOELENBIEZER Coded value in Type beroep ( ->)  
( CANNEUR / Canneur (*) / Canneur (*) )
OccupationType | 3433 | OccupationType - (X041 3433)
STOELENHERBIEZER Coded value in Type beroep ( ->)  
( REMPAILLEUR (VANNERIE) / Rempailleur(Vannerie) (*) / Rempailleur(Vannerie) (*) )
OccupationType | 3434 | OccupationType - (X041 3434)
STOELENMAKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( CHAISIER / Chaisier (*) / Chaisier (*) )
OccupationType | 2613 | OccupationType - (X041 2613)
STOELENMATTER Coded value in Type beroep ( ->)  
( EMPAILLEUR (VANNERIE) / Empailleur(Vannerie) (*) / Empailleur(Vannerie) (*) )
OccupationType | 3432 | OccupationType - (X041 3432)
stof, vliegende deeltjes, scherven Coded value in Type gebruikte materieel ( ->)  
( poussieres, fragments volants, eclats / Staub - fliegende Partikel - Splitt / dust - flying particles - chippings )
ActivityEquipmentType | 440 | ActivityEquipmentType - (CQ79 440)
STOFAFSCHEIDER (GRANEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( DEPOUSSIEREUR (GRAINS) / Depoussiereur(Grains) (*) / Depoussiereur(Grains) (*) )
OccupationType | 3014 | OccupationType - (X041 3014)
STOFFEERDER (KOETSWERK) Coded value in Type beroep ( ->)  
( TAPISSIER EN VOITURE / TapissierEnVoiture (*) / TapissierEnVoiture (*) )
OccupationType | 2082 | OccupationType - (X041 2082)
STOFFEERDER (MEUBELEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( GARNISSEUR (MEUBLES) / Garnisseur(Meubles) (*) / Garnisseur(Meubles) (*) )
OccupationType | 2079 | OccupationType - (X041 2079)
STOFFEERDER (PIANOBOUW) Coded value in Type beroep ( ->)  
( GARNISSEUR (PIANO) / Garnisseur(Piano) (*) / Garnisseur(Piano) (*) )
OccupationType | 3556 | OccupationType - (X041 3556)
STOFFEERDER (SPOORWEGEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( APPAREILLEUR (CHEMINS DE FER) / Appareilleur(CheminsDeFer) (*) / Appareilleur(CheminsDeFer) (*) )
OccupationType | 1646 | OccupationType - (X041 1646)
stoffeerders e.d. Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( garnisseurs et travailleurs assimiles / Polsterer, etc. / Upholsterers, etc. )
InsuredOccupationType | 72400 | InsuredOccupationType - (2111 72400)
Stoffelijk voorwerp Entity ( ->) Iets concreets, in het algemeen iets niet levend, dat het onderwerp is van onze verzekeringsactiviteiten, of dat van zulk onderwerp een onderdeel is. Zulk onderwerp kan gevormd worden door één object, of door een groepering van objecten. 
( Objet matériel / Materialobjekt / Material object )
| MaterialObject | - ( )
Stoffelijke en lichamelijke schade Entity ( ->) Als dekking. De materiële aantasting van een eigendom van een persoon, de stoffelijke schade. (Zie ook MOA+194 Aansprakelijkheid gemengde schade L/M.) 
( Dommages matériels et corporels / Materiellem und Körperlicher Schaden / Material and physical damages )
| MaterialAndPhysicalDamagesCover | - ( )
Stoffelijke schade Entity ( ->) Identificeert een verlies ( geleden schade ). Een schade-eiser (DPT) geeft de geleden schade (DAM) op, en binnen deze opgave zal hij dan verder eveneens het object dat de schade onderging (DOD) vermelden. Het gaat hier over de beschadiging of het verlies van goederen. 
( Dommage matériel / Materieller Schaden / Material damage )
| MaterialDamage | - ( 001)
Stoffelijke schade Entity ( ->) Als dekking. De materiële aantasting van een eigendom van een persoon, de stoffelijke schade. (Zie ook MOA+193 Aansprakelijkheid materiële schade.) 
( Dommages matériels / Materiellem Schaden / Material damages )
| MaterialDamagesCover | - ( 103)
STOFFENGLANZER Coded value in Type beroep ( ->)  
( LUSTREUR D'ETOFFES / LustreurD'Etoffes (*) / LustreurD'Etoffes (*) )
OccupationType | 1975 | OccupationType - (X041 1975)
STOKER (LOCOMOTIEF) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CHAUFFEUR (LOCOMOTIVE) / Chauffeur(Locomotive) (*) / Chauffeur(Locomotive) (*) )
OccupationType | 1545 | OccupationType - (X041 1545)
STOKER (SMEDERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CHAUFFEUR (FORGE) / Chauffeur(Forge) (*) / Chauffeur(Forge) (*) )
OccupationType | 2455 | OccupationType - (X041 2455)
STOKER (ZEEVAART) Coded value in Type beroep ( ->)  
( SOUTIER (NAVIGATION MARITIME) / Soutier(NavigationMaritime) (*) / Soutier(NavigationMaritime) (*) )
OccupationType | 1515 | OccupationType - (X041 1515)
STOMATOLOOG Coded value in Type beroep ( ->)  
( STOMATOLOGUE / Stomatologue (*) / Stomatologue (*) )
OccupationType | 167 | OccupationType - (X041 167)
STOMER (HOEDEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( LUSTREUR (CHAPEAUX) / Lustreur(Chapeaux) (*) / Lustreur(Chapeaux) (*) )
OccupationType | 2062 | OccupationType - (X041 2062)
Stookolie Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Mazout / Heizöl / Heating oil )
ClaimCircumstanceType | 309 | ClaimCircumstanceType - (C221 309)
stoomketels Coded value in Type gebruikte materieel ( ->)  
( chaudieres / Dampfkessel / steam boilers )
ActivityEquipmentType | 311 | ActivityEquipmentType - (CQ79 311)
Stop Loss met rest-vrijstelling Entity ( ->) De Stop Loss is eigenlijk een term uit de herverzekering. De herverzekeraar waarborgt tussen twee vervaldagen door dat het verlies van de verzekeraar nooit meer dan het afgesproken bedrag zal belopen. Van zodra dat bedrag met schade werd bereikt (tot dan door de verzekeraar betaalt), betaalt de herverzekeraar het meerdere terug.
Naar een gewone verzekering toe vertaalt zich dat in een te bereiken vrijstelling. De verzekeraar waarborgt tussen twee vervaldagen door dat het eigen behoud (het werkelijk zelf te betalen deel van de schade) nooit meer dan het afgesproken bedrag zal belopen. Van zodra dat bedrag met schade bereikt is (tot dan door de verzekerde betaalt), betaalt de verzekeraar het meerdere aan de derden uit.
Een andere manier om dit uit te drukken is een "vrijstelling per verzekeringsjaar" of "per verzekeringsperiode". Gebeurlijk kan daarna nog een residuële vrijstelling van toepassing zijn, per schadegeval dan. 
( Stop Loss avec franchise résiduelle / Stop Loss mit residueller Franchise / Stop loss including remaining deductible )
| StopLossRemainingDeductible | - ( 041)
Stop Loss vrijstelling Coded value in Type vrijstelling ( ->)  
( Franchise Stop Loss / Stop Loss-Befreiung / Stop Loss exemption )
DeductibleType | 6 | DeductibleType - (P11V 6)
Stop Loss vrijstelling Entity ( ->) De Stop Loss is eigenlijk een term uit de herverzekering. De herverzekeraar waarborgt tussen twee vervaldagen door dat het verlies van de verzekeraar nooit meer dan het afgesproken bedrag zal belopen. Van zodra dat bedrag met schade werd bereikt (tot dan door de verzekeraar betaalt), betaalt de herverzekeraar het meerdere terug.
Naar een gewone verzekering toe vertaalt zich dat in een te bereiken vrijstelling. De verzekeraar waarborgt tussen twee vervaldagen door dat het eigen behoud (het werkelijk zelf te betalen deel van de schade) nooit meer dan het afgesproken bedrag zal belopen. Van zodra dat bedrag met schade bereikt is (tot dan door de verzekerde betaalt), betaalt de verzekeraar het meerdere aan de derden uit.
Een andere manier om dit uit te drukken is een "vrijstelling per verzekeringsjaar" of "per verzekeringsperiode". 
( Franchise en Stop Loss / Franchise Stop Loss / Stop loss deductible )
| StopLossDeductible | - ( 040)
STOPSTER (KLEDING) Coded value in Type beroep ( ->)  
( STOPPEUSE (VETEMENTS) / Stoppeuse(Vetements) (*) / Stoppeuse(Vetements) (*) )
OccupationType | 2105 | OccupationType - (X041 2105)
STOPSTER (WEEFSELS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( STOPPEUSE (TISSUS) / Stoppeuse(Tissus) (*) / Stoppeuse(Tissus) (*) )
OccupationType | 2003 | OccupationType - (X041 2003)
Stopzetten van de activiteiten Coded value in Schorsingsreden ( ->)  
( Cessation d’activités / Tätigkeitseinstellung / Cessation of activities )
SuspensionReasonType | A | SuspensionReasonType - (A311 A)
Stopzetting activiteiten Coded value in Reden opzeg ( ->)  
( Cessation d'activités / Tätigkeitseinstellung / Termination of business )
CancellationReasonType3 | B | CancellationReasonType3 - (A705 B)
Stopzetting commerciële activiteiten Coded value in Reden afschaffen een van de kapitalen ( ->)  
( Arrêt activités commerciales / Einstellung der Geschäftstätigkeit / End of commercial activities )
CapitalDispensationReasonType | 4 | CapitalDispensationReasonType - (3V30 4)
Storm Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Tempête / Sturm / Storm )
ClaimCircumstanceType | 342 | ClaimCircumstanceType - (C221 342)
Storm Entity ( ->) Identificeert een gebeurtenis.
Men denkt hier in eerste instantie in het kader van de schades. 
( Tempête / Sturm / Storm )
| Storm | - ( 342)
Storm en hagel Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Tempête et grele / Sturm und Hagel / Storm and hail )
GuaranteeCode | R20 | GuaranteeCode - (C6B1 R20)
Storm en hagel Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Tempête et grele / Sturm und Hagel / Storm and hail )
GuaranteeCode | 720 | GuaranteeCode - (C6B1 720)
Storm en hagel Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Tempête et grele / Sturm und Hagel / Storm and hail )
GuaranteeCode | M20 | GuaranteeCode - (C6B1 M20)
Storm en hagel Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Tempête et grele / Sturm und Hagel / Storm and hail )
GuaranteeCode | 320 | GuaranteeCode - (C6B1 320)
Storm en Hagel (B.S.R.) Entity ( ->) Waarborg die de vergoeding beoogt van de schade aan goederen (gebouw en/of inhoud) die veroorzaakt wordt door stormwind van ten minste 80 km/u (bij bepaalde maatschappijen zelfs 100 km/u), hagel, de schok van voorwerpen en atmosferische neerslag. 
( Tempête et Grêle (I.R.Sp.) / Sturm und Hagel / Storm and Hail )
| StormAndHail | - ( 746)
Storm hagel inh. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Temp.grele cont. / Sturm und Hagel - Inhalt / Storm and hail - content )
GuaranteeCode | M22 | GuaranteeCode - (C6B1 M22)
Storm hagel inh. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Temp.grele cont. / Sturm und Hagel - Inhalt / Storm and hail - content )
GuaranteeCode | 722 | GuaranteeCode - (C6B1 722)
Storm hagel inh. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Temp.grele cont. / Sturm und Hagel - Inhalt / Storm and hail - content )
GuaranteeCode | 322 | GuaranteeCode - (C6B1 322)
Storm hagel inh. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Temp.grele cont. / Sturm und Hagel - Inhalt / Storm and hail - content )
GuaranteeCode | R22 | GuaranteeCode - (C6B1 R22)
Storm, Hagel en Sneeuwdruk Entity ( ->) Waarborg die de vergoeding beoogt van de schade aan goederen (gebouw en/of inhoud) die veroorzaakt wordt door stormwind van ten minste 80 km/u (bij bepaalde maatschappijen zelfs 100 km/u), hagel, sneeuw of ijsdruk, het schuiven of wegglijden van sneeuw of ijs, de schok van voorwerpen en atmosferische neerslag. Een basisgevaar in een brandverzekering "Woning" of "KMO". 
( Tempête, Grêle et Pression de la neige / Sturm, Hagel und Schneedruck / Storm, hail and heavy snow )
| StormHailAndHeavySnow | - ( 312)
Storm+hagel geb. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Temp.grele-bat. / Sturm und Hagel - Gebäude / Storm and hail - building )
GuaranteeCode | 321 | GuaranteeCode - (C6B1 321)
Storm+hagel geb. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Temp.grele-bat. / Sturm und Hagel - Gebäude / Storm and hail - building )
GuaranteeCode | R21 | GuaranteeCode - (C6B1 R21)
Storm+hagel geb. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Temp.grele-bat. / Sturm und Hagel - Gebäude / Storm and hail - building )
GuaranteeCode | 721 | GuaranteeCode - (C6B1 721)
Storm+hagel geb. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Temp.grele-bat. / Sturm und Hagel - Gebäude / Storm and hail - building )
GuaranteeCode | M21 | GuaranteeCode - (C6B1 M21)
Stortingen : schrapping planning Coded value in Type wijziging planning ( ->)  
( Versements : annulation planning / Einzahlungen : Planungsannulation / Deposits : planning annulment )
FinancialPlanningChangeType | 1 | FinancialPlanningChangeType - (EW13 1)
Stortingen : schrapping planning Coded value in Type wijziging van de planning ( ->)  
( Versements : annulation planning / Einlagen: Löschung Planung / Deposits: planning deletion )
PlanningChangeType | 1 | PlanningChangeType - (EW13 1)
Stortingen : splitsing Coded value in Type wijziging planning ( ->)  
( Versements : fractionnement / Einzahlungen : Teilung / Deposits : splitting )
FinancialPlanningChangeType | 3 | FinancialPlanningChangeType - (EW13 3)
Stortingen : splitsing Coded value in Type wijziging van de planning ( ->)  
( Versements : fractionnement / Einlagen: aufteilen / Deposits: splitting )
PlanningChangeType | 3 | PlanningChangeType - (EW13 3)
Stortingen : type premie Coded value in Type wijziging van de planning ( ->)  
( Versements : type de prime / Einlagen: Typ prämie / Deposits: premium type )
PlanningChangeType | 4 | PlanningChangeType - (EW13 4)
Stortingen : type premie Coded value in Type wijziging planning ( ->)  
( Versements : type de prime / Einzahlungen : Zahlungstyp / Deposits : premiumtype )
FinancialPlanningChangeType | 4 | FinancialPlanningChangeType - (EW13 4)
Stortingen : vastgelegd bedrag Coded value in Type wijziging planning ( ->)  
( Versements : montant planifié / Einzahlungen : Betrag / Deposits : planned amount )
FinancialPlanningChangeType | 2 | FinancialPlanningChangeType - (EW13 2)
Stortingen : vastgelegd bedrag Coded value in Type wijziging van de planning ( ->)  
( Versements : montant planifié / Einlagen: Festbetrag / Deposits: amount fixed )
PlanningChangeType | 2 | PlanningChangeType - (EW13 2)
Stortingen : verdeelsleutel Coded value in Type wijziging van de planning ( ->) De stortingen gaan naar de verschillende fondsen volgens de gegeven verdeelsleutel. (: PG Leven-Individuele 12.06.2008) 
( Versements : répartition / Einlagen: Schlüssel / Deposits: splitting key )
PlanningChangeType | 5 | PlanningChangeType - (EW13 5)
Stortingen : verdeelsleutel Coded value in Type wijziging planning ( ->)  
( Versements : répartition / Einzahlungen : Teilinvestierungen / Deposits : spread )
FinancialPlanningChangeType | 5 | FinancialPlanningChangeType - (EW13 5)
STOUWER (HAVEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ELINGUEUR / Elingueur (*) / Elingueur (*) )
OccupationType | 3673 | OccupationType - (X041 3673)
Straat Coded value in Stalling ( ->)  
( Dans la rue / Auf der Straße / In the street )
VehicleGarageType | 3 | VehicleGarageType - (5420 3)
Straatnaam Attribute of Adres ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Codification : / / -> )
( Rue, nom / StreetName (*) / Streetname )
Address | StreetName | - ( )
STRAATREINIGER Coded value in Type beroep ( ->)  
( BALAYEUR (VOIRIE) / Balayeur(Voirie) (*) / Balayeur(Voirie) (*) )
OccupationType | 3698 | OccupationType - (X041 3698)
STRAATRUIMER Coded value in Type beroep ( ->)  
( DEBLAYEUR (VOIRIE) / Deblayeur(Voirie) (*) / Deblayeur(Voirie) (*) )
OccupationType | 3699 | OccupationType - (X041 3699)
STRAATVEGER Coded value in Type beroep ( ->)  
( EBOUEUR / Eboueur (*) / Eboueur (*) )
OccupationType | 3693 | OccupationType - (X041 3693)
STRAATVENTER Coded value in Type beroep ( ->)  
( CAMELOT / Camelot (*) / Camelot (*) )
OccupationType | 1096 | OccupationType - (X041 1096)
straatventers e.d. Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( marchands ambulants et assimiles / Straßenhändler, etc. / street vendors, etc. )
InsuredOccupationType | 33200 | InsuredOccupationType - (2111 33200)
Strafrechtelijke borg Entity ( ->) Waarborg die het terbeschikkingstellen dekt van een fonds voor voorwaardelijke invrijheidsstelling. 
( Caution pénale / Kriminelle Vorsicht / Criminal caution )
| LegalProtectionCautionGuarantee | - ( 967)
Strafrechterlijke daad van de derde Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Acte criminel du tiers / Straftat des Dritten / Criminal act by third party )
ClaimCircumstanceType | 355 | ClaimCircumstanceType - (C221 355)
Strafrechterlijke daad van de verzekerde Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Acte criminel de l'assuré / Straftat des Versicherten / Criminal act by insuree )
ClaimCircumstanceType | 354 | ClaimCircumstanceType - (C221 354)
Strafverdediging Entity ( ->) Als dekking. Rechtsbijstand, in strafrechtelijke zaken. 
( Défense/recours pénal / Strafverteidigung / Penal legal assistance )
| PenalLegalAssistanceCover | - ( 174)
STRENGENMAKER (SPINNERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( TORONNEUR (FILATURE) / Toronneur(Filature) (*) / Toronneur(Filature) (*) )
OccupationType | 1866 | OccupationType - (X041 1866)
STRIJKER (HAARVILT) Coded value in Type beroep ( ->)  
( SECRETEUR (COUPERIE DE POILS) / Secreteur(CouperieDePoils) (*) / Secreteur(CouperieDePoils) (*) )
OccupationType | 3537 | OccupationType - (X041 3537)
STRIJKER (WASSERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( REPASSEUR (BLANCHISSERIE) / Repasseur(Blanchisserie) (*) / Repasseur(Blanchisserie) (*) )
OccupationType | 3868 | OccupationType - (X041 3868)
STRIKKENZETTER (JACHT) Coded value in Type beroep ( ->)  
( TENDEUR (CHASSE) / Tendeur(Chasse) (*) / Tendeur(Chasse) (*) )
OccupationType | 1236 | OccupationType - (X041 1236)
STRIKSTER (CONFECTIE) Coded value in Type beroep ( ->)  
( INCRUSTEUSE (BRODERIE) / Incrusteuse(Broderie) (*) / Incrusteuse(Broderie) (*) )
OccupationType | 2104 | OccupationType - (X041 2104)
STRIPPER (TABAK) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ECOTEUR (TABAC) / Ecoteur(Tabac) (*) / Ecoteur(Tabac) (*) )
OccupationType | 3387 | OccupationType - (X041 3387)
Stro Coded value in Dakbedekkingstype - detail ( ->)  
( Paille / Stroh / Straw )
BuildingRoofDetailType | 1 | BuildingRoofDetailType - (3V1H 1)
Strobedekking Coded value in Dakbedekkingstype van de 2de risicoligging ( ->)  
( Chaume / Stroh-Bespannung / Straw Covering )
Building2RoofType | 2 | Building2RoofType - (3W16 2)
STROBEWERKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( TRESSEUR DE PAILLE / TresseurDePaille (*) / TresseurDePaille (*) )
OccupationType | 3436 | OccupationType - (X041 3436)
STROKENWIKKELAAR (BANDEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( BOBINEUR DE BANDES (PNEUS) / BobineurDeBandes(Pneus) (*) / BobineurDeBandes(Pneus) (*) )
OccupationType | 3458 | OccupationType - (X041 3458)
STRONAAIER (HOEDEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( COUSEUR DE PAILLE (CHAPEAUX) / CouseurDePaille(Chapeaux) (*) / CouseurDePaille(Chapeaux) (*) )
OccupationType | 2066 | OccupationType - (X041 2066)
STROREINIGER (PAPIERBRIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( BLUTEUR (PATE A PAPIER) / Bluteur(PateAPapier) (*) / Bluteur(PateAPapier) (*) )
OccupationType | 3304 | OccupationType - (X041 3304)
Student Coded value in Fijne beroepscategorie (voor A.O.) ( ->)  
( Etudiant / Student / Student )
OccupationFineWorkersCompType | 07 | OccupationFineWorkersCompType - (CQ15 07)
Student Coded value in Sociaal statuut ( ->) Leerling aan een universitaire instelling. 
( Etudiant / Student / Student )
PersonSocialStatusType | 09 | PersonSocialStatusType - (A132 09)
Student vakantie Coded value in Reden niet-onderworpenheid aan de sociale zekerheid ( ->)  
( Etudiant vacances / Student - Urlaub / Student holiday )
SocialSecuritySubmissionNoneReasonType | 01 | SocialSecuritySubmissionNoneReasonType - (CQ3A 01)
Studenten Coded value in Risicoklasse (activiteit) ( ->)  
( Etudiants / Studenten / Students )
ActivityRiskClassType | 09 | ActivityRiskClassType - (5197 09)
Studenten Coded value in Code beroep ( ->)  
( Etudiants / Studenten / Students )
DriverRiskClassType | 09 | DriverRiskClassType - (A197 09)
Studenten die gehuisvest zijn in uw woning Coded value in Type verhaalafstand ( ->)  
( Etudiants qui logent dans votre habitation / Studenten die in Ihrer Wohnung leben / Students accommodated in your house )
RecourseDroppedType | 14 | RecourseDroppedType - (M03J 14)
Studentenkot Coded value in Type woning ( ->) Lokaal of geheel van lokalen waarin een leerling binnen het hoger onderwijs verblijft. 
( Kot d'étudiant / Studenten Wohnung / Student accomodation )
BuildingDwellingType | 9 | BuildingDwellingType - (3170 9)
Studentenkot Coded value in Type woning - detail ( ->) Lokaal of geheel van lokalen waarin een leerling binnen het hoger onderwijs verblijft. 
( Kot d'étudiant / Studentenzimmer / Student accomodation )
BuildingResidenceDetailType | 5 | BuildingResidenceDetailType - (3171 5)
Studentenverblijf Entity ( ->) Als dekking. Meestal in brand en aanverwante gevaren, de waarborg dekt eveneens het studentenverblijf (het kot). 
( Séjour étudiant / Studenten-Appartement / Student appartment )
| StudentAppartmentCover | - ( 050)
Studentenvereniging Coded value in Collectiviteit ( ->)  
( Association d'étudiants / Studenten-Verein / Student Association )
GroupType | 06 | GroupType - (A135 06)
STUDIEMEESTER Coded value in Type beroep ( ->)  
( MAITRE D ETUDES / MaitreDEtudes (*) / MaitreDEtudes (*) )
OccupationType | 1417 | OccupationType - (X041 1417)
STUKADOOR Coded value in Type beroep ( ->)  
( MOULEUR (PLATRE) / Mouleur(Platre) (*) / Mouleur(Platre) (*) )
OccupationType | 2734 | OccupationType - (X041 2734)
STUKKENUITREKKER (HAARVILT) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CHIQUETEUR (COUPERIE DE POILS) / Chiqueteur(CouperieDePoils) (*) / Chiqueteur(CouperieDePoils) (*) )
OccupationType | 3535 | OccupationType - (X041 3535)
STUTTER (MIJNEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MINEUR DE BOIS (MINES) / MineurDeBois(Mines) (*) / MineurDeBois(Mines) (*) )
OccupationType | 1688 | OccupationType - (X041 1688)
STUTTER (VLOEREN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ETANCONNEUR / Etanconneur (*) / Etanconneur (*) )
OccupationType | 2799 | OccupationType - (X041 2799)
Stuur aangeduide document terug Attribute of Bijkomende schatting of gerelateerd document ( ->) Aanduiding van een document dat door de expert aan de verzekeraar moet teruggestuurd worden.  
( Codification : Stuur aangeduide document terug / C4C0 / -> )
( Retournez document mentionné / Schicken Sie erwähntes Dokument zurück / Return indicated documents )
AdditionalSubmissionOrRelatedDocument | AssessmentRelatedDocumentsToBeDeliveredCode | DocumentReturnRequestType - (GIS C4C0)
Stuur antwoordrecord (bloc retour) Attribute of Aktie ( ->) Code die aanduidt dat een antwoordrecord naar de makelaar moet worden verstuurd.  
( Codification : Stuur antwoordrecord (bloc retour) / A091 / -> )
( Demande bloc retour / Anfrage Antwortrücksendung / Request for reply record )
Action | ReplyRecordRequestedIndicator | RecordReplyRequestIndicator - (GIS A091)
Stuur bericht aan aangeduide bestemmeling Attribute of Schatting ( ->) Aanduiding van een bestemmeling waaraan de expert gevraagd wordt een kopie van zijn verslag toe te sturen.  
( Codification : Stuur bericht aan aangeduide bestemmeling / C4C1 / -> )
( Envoyez message au destinataire mentionné / Schicken Sie dem erwähnten Adressaten einen Nachricht / Send message to indicated recipient )
Assessment | MessageAddressingCode | MessageSendToRecipientType - (GIS C4C1)
Stuur bijkomende zending naar de aangeduide bestemmeling Attribute of Bijkomende schatting of gerelateerd document ( ->) Aanduiding van een bestemmeling waaraan de expert gevraagd wordt een extra kopie van zijn verslag toe te sturen.  
( Codification : Stuur bijkomende zending naar de aangeduide bestemmeling / C4CB / -> )
( Envoyez envoie supplémentaire au destinataire indiqué / Schicke zusätzlichen Sendung an den gezeigten Adressaten / Send additional submission to indicated recipient )
AdditionalSubmissionOrRelatedDocument | AdditionalSubmissionSendingCode | SubmissionAddedRecipientType - (GIS C4CB)
Stuur printblok Attribute of Contract ( ->) Instructie tot het terugsturen van een record met gestructureerde inhoud zodat het afgedrukt kan worden.  
( Codification : Stuur printblok / EW10 / -> )
( Envoi bloc print / Versand Printblock / Mailed printing range )
Contract | PrintBlocDeliveryIndicator | PrintRecordSendIndicator - (GIS EW10)
Stuurinrichting Coded value in Type technische controle ( ->)  
( Direction / Lenkung / Steering )
AssessmentControlTechnicalType | 2 | AssessmentControlTechnicalType - (CP49 2)
STUURMAN (VISSERSBOOT) Coded value in Type beroep ( ->)  
( SECOND (BATEAU DE PECHE) / Second(BateauDePeche) (*) / Second(BateauDePeche) (*) )
OccupationType | 1264 | OccupationType - (X041 1264)
STUWDAMWACHTER Coded value in Type beroep ( ->)  
( BARRAGISTE / Barragiste (*) / Barragiste (*) )
OccupationType | 1634 | OccupationType - (X041 1634)
Stuwing, overlopen riolen Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Refoulement ou débordement d'égouts / Engorgement - überfüll von Abwasserkanälen / Engorgement, overflowing sewers )
ClaimCircumstanceType | 965 | ClaimCircumstanceType - (C221 965)
STYLISTE Coded value in Type beroep ( ->)  
( STYLISTE / Styliste (*) / Styliste (*) )
OccupationType | 414 | OccupationType - (X041 414)
Subobject Entity ( ->) Object-rol - het object in de rol van subobject van een ander bepaald object. Denk aan een voertuig dat onderdeel kan zijn van een vloot. 
( Sous-objet / Unterobjekt / Subobject )
| ObjectSubObjectOf | - (SRO )
Sub-object rol - code Attribute of Subobject ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Codification : SubObjectRoleType (*) / X068 / -> )
( Sousobjet-rôle - code / Unterobjekt Rolle - code / Subobject role - code )
ObjectSubObjectOf | SubObjectRoleCode | SubObjectRoleType - (SRO )
SUBSTITUUT Coded value in Type beroep ( ->)  
( SUBSTITUT / Substitut (*) / Substitut (*) )
OccupationType | 372 | OccupationType - (X041 372)
SUBSTRAATLAAGAANBRENGER (FILMS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( COUCHEUR (FILMS) / Coucheur(Films) (*) / Coucheur(Films) (*) )
OccupationType | 3561 | OccupationType - (X041 3561)
Sub-waarborg Entity ( ->) Een onderwaarborg is een verzameling van dekkingen ( minimum één ). (een rubriek ISD) De vermelding van de premie is facultatief op dit niveau. Voorbeelden : binnen een Omnium Auto de ES, de BR, de DI, ..., binnen een Globale Brand de Brand, de Storm, de ... Best practices : consequent blijven; - van zodra een onderdeel van het contract een specifieke, afzonderlijke en onderscheidende premie oplevert, dan moet dit onderdeel als waarborg beschreven worden, en niet als dekking, eventueel moet dan een uitbreiding van de lijst van waarborgen gevraagd worden; - als die waarborg op zichzelf kan onderschreven worden, onder een specifieke noemer, dan is dat wel degelijk een waarborg; - als die waarborg slechts samen met andere waarborgen kan onderschreven worden, dan is dit een onderwaarborg net zoals die andere waarborgen dan onderwaarborgen zijn, allen onder de globale waarborg met zijn eigen specifieke noemer en globale onderschrijving. De premie is verplicht op het niveau van de op zichzelf onderschreven waarborg. De premie is verplicht op het niveau van de globale waarborg, en is dan de som van de premies van de onderwaarborgen (indien getarifeerd en dus vermeld op dat lagere niveau), of is dan de premie getarifeerd op dat globale niveau (en is dan niet vermeld op het niveau van de onderwaarborgen). 
( Sous-garantie / Sub-Garantie / Subguarantee )
| SubGuarantee | - (ISD )
SUIKERARBEIDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( SUCRERIE (OUVRIER DE) / Sucrerie(OuvrierDe) (*) / Sucrerie(OuvrierDe) (*) )
OccupationType | 3230 | OccupationType - (X041 3230)
Suikerbakkerij Coded value in Paritair comité ( ->)  
( Confiseries / 118.14.02 (*) / Pastrycooking )
JointCommitteeType | 1181402 | JointCommitteeType - (A139 1181402)
SUIKERDROGER (SUIKERFABRIEK) Coded value in Type beroep ( ->)  
( SECHEUR (SUCRERIE) / Secheur(Sucrerie) (*) / Secheur(Sucrerie) (*) )
OccupationType | 3227 | OccupationType - (X041 3227)
Suikerfabrieken, suikerraffinaderijen, invertsuiker en citroenzuur Coded value in Paritair comité ( ->)  
( Sucreries, raffineries, sucre interverti, acide citrique / 118.06.01 (*) / Sugar plants and refineries, inverted sugar and citric acid )
JointCommitteeType | 1180601 | JointCommitteeType - (A139 1180601)
SUIKERGIETER (SUIKERFABRIEK) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MOULEUR (SUCRERIE) / Mouleur(Sucrerie) (*) / Mouleur(Sucrerie) (*) )
OccupationType | 3226 | OccupationType - (X041 3226)
SUIKERKLOPPER Coded value in Type beroep ( ->)  
( BATTEUR (SUCRERIE) / Batteur(Sucrerie) (*) / Batteur(Sucrerie) (*) )
OccupationType | 3215 | OccupationType - (X041 3215)
SUIKERKOKER (BANKETBAKKERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CUISEUR DE SUCRE (CONFISERIE) / CuiseurDeSucre(Confiserie) (*) / CuiseurDeSucre(Confiserie) (*) )
OccupationType | 3054 | OccupationType - (X041 3054)
SUIKERMALER Coded value in Type beroep ( ->)  
( BROYEUR (SUCRERIE) / Broyeur(Sucrerie) (*) / Broyeur(Sucrerie) (*) )
OccupationType | 3216 | OccupationType - (X041 3216)
Suikernijverheid en bijproducten Coded value in Paritair comité ( ->)  
( Industrie du sucre et de ses dérivés / 118.06.00 (*) / Sugar industry and by-products )
JointCommitteeType | 1180600 | JointCommitteeType - (A139 1180600)
SUIKERREKKER (SUIKERFABRIEK) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ETIREUR (SUCRERIE) / Etireur(Sucrerie) (*) / Etireur(Sucrerie) (*) )
OccupationType | 3222 | OccupationType - (X041 3222)
suikersbakkers en chocoladebewerkers Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( confiseurs et chocolatiers / Zucker Bäcker und Schokolade / sugar bakers and chocolate workers )
InsuredOccupationType | 83200 | InsuredOccupationType - (2111 83200)
SULFAATBEREIDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( SULFATIER / Sulfatier (*) / Sulfatier (*) )
OccupationType | 3297 | OccupationType - (X041 3297)
sult. v/d persische golf Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( sultanats golfe persique / Sultanat des Persischen Golfs / Persian Gulf Sultanate )
VictimFATNationalityType | 260 | VictimFATNationalityType - (CL2B 260)
Super Coded value in Ondertype brandstof ( ->)  
( Super / Super / Super )
VehicleFuelSubType | 4 | VehicleFuelSubType - (5016 4)
Supersonische knal Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Bang supersonique / Überschall-Knall / Supersonic bang )
ClaimCircumstanceType | 385 | ClaimCircumstanceType - (C221 385)
Supersport Coded value in Marktsegment van het voertuig ( ->)  
( Supersport / Supersport / Supersport )
VehicleMarketSegmentType | 6 | VehicleMarketSegmentType - (563E 6)
SUPERVISOR (BEHEER) Coded value in Type beroep ( ->)  
( SUPERVISEUR (GESTION) / Superviseur(Gestion) (*) / Superviseur(Gestion) (*) )
OccupationType | 513 | OccupationType - (X041 513)
SUPERVISOR (GROOTWARENHUIS FILIAAL) Coded value in Type beroep ( ->)  
( SUPERVISEUR (SUPERMARCHES SUCCURSALES) / Superviseur(SupermarchesSuccursales) (*) / Superviseur(SupermarchesSuccursales) (*) )
OccupationType | 694 | OccupationType - (X041 694)
Supplement. Kosten Entity ( ->) Als dekking. De bijkomende kosten. 
( Frais supplémentaires / Zusätzliche Kosten / Additionnal costs )
| AdditionnalCostsCover | - ( 150)
Supplementair expert Entity ( ->) Partij-rol. Hij die iets evalueert, in opdracht van de verzekeraar, of van degene die contractueel gezien de opdracht kan geven, en die het laatste woord heeft. (In Informex termen is dit expert 3.) 
( Expert supplémentaire / Experten - supplementaren / Supplementary assessor )
| AssessorSupplementary | - ( 039)
Surinaamse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( surinamienne / surinamische / Surinamienne2 (*) )
NationalityType | SR | NationalityType - (A121 SR)
Surinaamse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( surinamienne / surinamische / Surinamian )
NationalityType | SME | NationalityType - (A121 SME)
suriname Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( surinam / Suriname / Suriname )
VictimFATNationalityType | 522 | VictimFATNationalityType - (CL2B 522)
Suriname Coded value in Landcode ( ->)  
( Suriname / Suriname / Suriname )
CountryType | SR | CountryType - (519B SR)
SURJETEERSTER Coded value in Type beroep ( ->)  
( SURJETEUSE / Surjeteuse (*) / Surjeteuse (*) )
OccupationType | 2129 | OccupationType - (X041 2129)
Svalbard en Jan Mayen Coded value in Landcode ( ->)  
( Svalbard et Île Jan Mayen / Svalbard und Jan Mayen / Svalbard and Jan Mayen )
CountryType | SJ | CountryType - (519B SJ)
swaziland Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( swaziland / Swaziland / Swaziland )
VictimFATNationalityType | 395 | VictimFATNationalityType - (CL2B 395)
Swaziland Coded value in Landcode ( ->)  
( Swaziland / Swaziland / Swaziland )
CountryType | SZ | CountryType - (519B SZ)
Swazische Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( swazi / swasiländische / Swazi2 (*) )
NationalityType | SZ | NationalityType - (A121 SZ)
Sweden Coded value in V-nemer- domicil.- landcode ( ->)  
( Suède / Schweden / Sweden )
PolicyHolderDomicileCountryType | S | PolicyHolderDomicileCountryType - (A189 S)
SYNDICAAL SECRETARIS Coded value in Type beroep ( ->)  
( SECRETAIRE SYNDICAL / SecretaireSyndical (*) / SecretaireSyndical (*) )
OccupationType | 659 | OccupationType - (X041 659)
SYNDIKAAL BEDIENDE Coded value in Type beroep ( ->)  
( EMPLOYE SYNDICAL / EmployeSyndical (*) / EmployeSyndical (*) )
OccupationType | 879 | OccupationType - (X041 879)
syrie Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( syrie(rep.arabe syrienne) / Syrien / Syrian Arab Republic )
VictimFATNationalityType | 261 | VictimFATNationalityType - (CL2B 261)
Syrië Coded value in Landcode ( ->)  
( Syrienne, République Arabe / Syrien / Syrian Arab Republic )
CountryType | SY | CountryType - (519B SY)
Syrische Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( syrienne / syrische / Syrian )
NationalityType | SY | NationalityType - (A121 SY)
Systeem eigen aan het merk Coded value in Type antidiefstalsysteem voor voertuigen ( ->) Systeem eigen aan het merk al of niet in afwachting van goedkeuring door NVBB. 
( Système propre à la marque / Markenspezifische System / System native to the brand )
VehicleTheftAntiSystemType | O | VehicleTheftAntiSystemType - (5634 O)
Systeem niet-goedgekeurd door Assuralia Coded value in Type antidiefstalsysteem voor voertuigen ( ->) Systeem dat niet beantwoordt aan de goedkeuringscriteria van Assuralia. 
( Système non-agréé par Assuralia / Nicht von Assuralia anerkanntes System / System non-approved by Assuralia )
VehicleTheftAntiSystemType | W | VehicleTheftAntiSystemType - (5634 W)
SYSTEEMANALIST (INFORMATICA) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ANALYSTE DE SYSTEME (INFORMATIQUE) / AnalysteDeSysteme(Informatique) (*) / AnalysteDeSysteme(Informatique) (*) )
OccupationType | 536 | OccupationType - (X041 536)
SYSTEEMINGENIEUR Coded value in Type beroep ( ->)  
( INGENIEUR DE SYSTEMES / IngenieurDeSystemes (*) / IngenieurDeSystemes (*) )
OccupationType | 84 | OccupationType - (X041 84)
SYSTEEMONTWERPINGENIEUR Coded value in Type beroep ( ->)  
( INGENIEUR CREATEUR DE SYSTEMES / IngenieurCreateurDeSystemes (*) / IngenieurCreateurDeSystemes (*) )
OccupationType | 85 | OccupationType - (X041 85)
SYSTEEMPROGRAMMEUR Coded value in Type beroep ( ->)  
( PROGRAMMEUR SYSTEME / ProgrammeurSysteme (*) / ProgrammeurSysteme (*) )
OccupationType | 544 | OccupationType - (X041 544)
SYSTEEMSPECIALIST Coded value in Type beroep ( ->)  
( HOMME SYSTEME / HommeSysteme (*) / HommeSysteme (*) )
OccupationType | 547 | OccupationType - (X041 547)
SYSTEMATICUS Coded value in Type beroep ( ->)  
( SYSTEMATISEUR / Systematiseur (*) / Systematiseur (*) )
OccupationType | 1439 | OccupationType - (X041 1439)
Systematische leveringen aan huis en bedrijven Coded value in Gebruik van het voertuig ( ->)  
( Livraison systématique à domicile et aux entreprises / Systematische Lieferungen an Unternehmen und Hauszustellunge / Systematic deliveries to home and companies )
VehicleUsageType | 66 | VehicleUsageType - (5200 66)