> Dictionary > Per letter ...
SYNTAX INDEPENDENT COMPONENTS

Implementation Related Components

Dictionary : T...
Name (sorted asc.) Type Definition - (Codelist) - (Translations) Technically XML - (Edifact)
T.I. - tot Coded value in Type gebeurtenis A.O. ( ->)  
( I.T. - jusqu'à / Vorübergehende Behinderung - bis / T.D. - until )
EventAccidentWorkersCompensationType | 02 | EventAccidentWorkersCompensationType - (CQIE 02)
T.I. - vanaf Coded value in Type gebeurtenis A.O. ( ->)  
( I.T. - à partir de / Vorübergehende Behinderung - zeit / T.D. - starting )
EventAccidentWorkersCompensationType | 01 | EventAccidentWorkersCompensationType - (CQIE 01)
Taalcode van de betrokkene Attribute of Betrokkene ( ->) De taal van de betrokkene (of eerste taal van de betrokkene). Kan verschillen van de communicatietaal. 
( Codification : Taalcode van de betrokkene / A10T / -> )
( Code langue de l'intervenant / Sprachcode der betreffenden person / Language code of the party concerned )
PartyInvolved | PartyInvolvedLanguageCode | PartyInvolvedLanguageType - (ATT A10T)
TAALKUNDIGE Coded value in Type beroep ( ->)  
( LINGUISTE / Linguiste (*) / Linguiste (*) )
OccupationType | 553 | OccupationType - (X041 553)
TABAKSARBEIDER N.E.V. Coded value in Type beroep ( ->)  
( OUVRIER DU TABAC N.C.A. / OuvrierDuTabacN.C.A. (*) / OuvrierDuTabacN.C.A. (*) )
OccupationType | 3422 | OccupationType - (X041 3422)
tabaksbereiders Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( preparateurs de tabac / Tabak Zubereiter / tobacco fortifiers )
InsuredOccupationType | 85100 | InsuredOccupationType - (2111 85100)
tabaksbewerkers en -arbeiders n.e.v. Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( ouvriers du tabac n.c.a. / Tabak-Prozessoren und Arbeitnehmer-n.e.g. / tobacco processors and workers )
InsuredOccupationType | 85900 | InsuredOccupationType - (2111 85900)
Tabaksbewerkers en soortgelijke arbeider Coded value in Verzekeringsnemer - beroepscode ( ->)  
( Ouvriers et travailleurs assimilés en ta / Tabak-Prozessoren und ähnliche Arbeitnehmer / Tobacco processors and similar workers )
PolicyHolderOccupationType | 85 | PolicyHolderOccupationType - (A141 85)
TABAKSBLADERENZETTER Coded value in Type beroep ( ->)  
( METTEUR DE FEUILLES (TABAC) / MetteurDeFeuilles(Tabac) (*) / MetteurDeFeuilles(Tabac) (*) )
OccupationType | 3375 | OccupationType - (X041 3375)
TABAKSOOGSTER Coded value in Type beroep ( ->)  
( RECOLTEUR DE TABAC / RecolteurDeTabac (*) / RecolteurDeTabac (*) )
OccupationType | 1224 | OccupationType - (X041 1224)
TABAKSPLANTER Coded value in Type beroep ( ->)  
( PLANTEUR DE TABAC / PlanteurDeTabac (*) / PlanteurDeTabac (*) )
OccupationType | 1132 | OccupationType - (X041 1132)
TABAKSRASPER Coded value in Type beroep ( ->)  
( RAPEUR (TABAC) / Rapeur(Tabac) (*) / Rapeur(Tabac) (*) )
OccupationType | 3418 | OccupationType - (X041 3418)
TABAKSSTOPPER Coded value in Type beroep ( ->)  
( ECIMEUR DE TABAC / EcimeurDeTabac (*) / EcimeurDeTabac (*) )
OccupationType | 1222 | OccupationType - (X041 1222)
Tabel van de ontvangen offertes Coded value in Stuur aangeduide document terug ( ->)  
( Tableau des offres reçues / Tabelle der Angebote erhalten / Table of offers received )
DocumentReturnRequestType | 8 | DocumentReturnRequestType - (C4C0 8)
Tadjikistan Coded value in Landcode ( ->)  
( Tadjikistan / Tadschikistan / Tajikistan )
CountryType | TJ | CountryType - (519B TJ)
Tadzjiekse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( tadjik / tadschikische / Tajikistanese )
NationalityType | TJ | NationalityType - (A121 TJ)
TAFELGEREIMAKER (ZILVER) Coded value in Type beroep ( ->)  
( COUVIERISTE (ARGENT) / Couvieriste(Argent) (*) / Couvieriste(Argent) (*) )
OccupationType | 2360 | OccupationType - (X041 2360)
Taiwan Coded value in Landcode ( ->)  
( Taïwan, Province de Chine / Taiwan / Taiwan, Province of China )
CountryType | RC | CountryType - (519B RC)
Taiwanese Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( taïwanaise / von Taiwan / Taiwanese )
NationalityType | RC | NationalityType - (A121 RC)
Tak Attribute of Contract ( ->) Een Tak (Branche) - ook : Toelating CDV (Agrément OCA) is één van de takken waarvoor de maatschappij afzonderlijk toelating moet verkrijgen van de Controledienst. Voor elke onderwaarborg bestaat er één toelating. 
( Codification : Tak / A500 / -> )
( Branche / Branche / Branch )
Contract | InsuranceTypeCode | BranchType - (IPD A500)
Tak 26 Entity ( ->) Virtueel object, identificeert een beleggingsproduct bestemd voor ondernemingen. 
( Branche 26 / Branche 26 / Branch 26 )
| ProductBranch26Object | - ( )
Tak, prudentieel Attribute of Dekking ( ->) Code van de tak gebruikt door de controlerende instantie. Finaal maakt de dekking deel uit van die rubriek in de prudentiële rapportering. 
( Codification : Tak-Kode FSMA / A509 / -> )
( Branche, prudentielle / Branch - aufsichtsrechtliche / Branch, prudentially )
Cover | CoverPrudentialBranchCode | BranchNBBType - ( )
takels Coded value in Type gebruikte materieel ( ->)  
( palans / Hebezeuge / hoists )
ActivityEquipmentType | 215 | ActivityEquipmentType - (CQ79 215)
Takelwagen Coded value in Type van het voertuig volgens DIV ( ->)  
( Dépanneuse / Abschleppwagen / Breakdown lorry )
VehicleType | DT | VehicleType - (5003 DT)
TAKKENBOSBINDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( FAGOTTEUR / Fagotteur (*) / Fagotteur (*) )
OccupationType | 1305 | OccupationType - (X041 1305)
Taks op inverkeersstelling Attribute of Voertuig ( ->) De belasting verschuldigd door de natuurlijke persoon of rechtspersoon die vermeld is op het inschrijvingsbewijs, op het ogenblik van de eerste inverkeersstelling van het voertuig op de openbare weg door voormeld persoon of rechtspersoon. 
( Codification : / / -> )
( Taxe de mise en circulation / Inverkehrbringungssteuer / Tax on putting into circulation )
Vehicle | VehicleRegistrationTaxAmount | - (MOA 038)
Taksen en kosten op premie BA Auto Attribute of BA Motorvoertuig ( ->) Bevat een bedrag. 
( Codification : / / -> )
( Taxes et frais sur prime RC Auto / Gebühren u. Unkosten auf Prämie HP Auto / Taxes and expenses on CL Car premium )
MotorThirdPartyLiabilityGuarantee | TPLMotorGuaranteeCostAndChargeAmount | - (MOA 018)
Taksen en kosten op premies andere waarborgen dan BA Auto Attribute of Kwijting ( ->) Bevat een bedrag. 
( Codification : / / -> )
( Taxes et frais sur primes autres garanties que RC Auto / Gebühren u. Unkosten auf andere Prämien als für HP Auto / Taxes and expenses on premiums other guarantees than CL Car )
PremiumNotification | OtherThanTPLMotorGuaranteeChargeAndCostAmount | - (MOA 098)
TALKTOUWER (HUIDEN, LEDER) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CORROYEUR (CUIR) / Corroyeur(Cuir) (*) / Corroyeur(Cuir) (*) )
OccupationType | 3481 | OccupationType - (X041 3481)
TANDARTS, LICENTIAAT IN DE TANDHEELKUNDE Coded value in Type beroep ( ->)  
( DENTISTE, LICENCIE EN SCIENCES DENTAIRES / Dentiste,LicencieEnSciencesDentaires (*) / Dentiste,LicencieEnSciencesDentaires (*) )
OccupationType | 189 | OccupationType - (X041 189)
tandartsen Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( dentistes / Zahnärzte / dentists )
InsuredOccupationType | 03100 | InsuredOccupationType - (2111 03100)
TANDARTSHULP Coded value in Type beroep ( ->)  
( AIDE-DENTISTE / Aide-Dentiste (*) / Aide-Dentiste (*) )
OccupationType | 910 | OccupationType - (X041 910)
Tandbehandelingskosten Entity ( ->) Waarborg ter dekking van de tandbehandelingskosten. 
( Frais de traitement dentaire / Zahnbehandlungskosten / Dental treatment expenses )
| DentalTreatmentGuarantee | - ( 241)
Tandprothesekosten Entity ( ->) Als dekking. De kosten in verband met de aanschaf van een tandprothese of kunstgebit (een prothese vervangt een verloren gegaan lichaamsdeel door een kunstlid). 
( Fr.proth.dentaires / Zahnersatz Kosten / Dentures expenses )
| DenturesExpensesCover | - ( 028)
tanzania Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( tanzanie (rep.unie de) / Tansania / Tanzania, United Republic of )
VictimFATNationalityType | 332 | VictimFATNationalityType - (CL2B 332)
Tanzaniaanse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( tanzanienne / tansanische / Tanzanian )
NationalityType | EAT | NationalityType - (A121 EAT)
Tanzanië Coded value in Landcode ( ->)  
( Tanzanie, République-Unie de / Tansania / Tanzania, United Republic of )
CountryType | EAT | CountryType - (519B EAT)
Tapijten Entity ( ->) Als dekking. Binnen een waarborg kan soms, van het geheel gewaarborgde, het gedeelte "tapijten" specifieke informatie vereisen. (De tapijten en wandtapijten, eventueel bij uitbreiding de borduurwerken, het patchwork, en ander waardevol tekstiel.) 
( Tapis / Teppiche / Carpets and tapestry )
| CarpetsAndTapestryCover | - ( 093)
TAPIJTKNOOPSTER Coded value in Type beroep ( ->)  
( NOUEUSE DE TAPIS / NoueuseDeTapis (*) / NoueuseDeTapis (*) )
OccupationType | 2153 | OccupationType - (X041 2153)
TAPIJTSTERKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( PAREUR DE TAPIS / PareurDeTapis (*) / PareurDeTapis (*) )
OccupationType | 1974 | OccupationType - (X041 1974)
TAPIJTVERSTELLER Coded value in Type beroep ( ->)  
( REPARATEUR DE TAPIS / ReparateurDeTapis (*) / ReparateurDeTapis (*) )
OccupationType | 2154 | OccupationType - (X041 2154)
TAPIJTWEVER Coded value in Type beroep ( ->)  
( CARPETTIER / Carpettier (*) / Carpettier (*) )
OccupationType | 1902 | OccupationType - (X041 1902)
Targa of T-bar Coded value in Type cabrio ( ->) Cabrio met vaste omkadering van voor- en achtervenster, die dan één of twee verwijderbare dakpanelen insluit.  
( Targa ou T-bar / Targa oder T-bar / Targa or T-bar )
ConvertibleType | T | ConvertibleType - (561B T)
Tarief Entity ( ->) Identificeert een tarief. 
( Tarif / Komplettpreise / Rate )
| Rate | - (IRD )
Tariefwijziging Coded value in Type wijziging ( ->) De tarificatie verandert. Let op, ofwel wijzigt het aanbod en blijft de prijs in absolute termen dezelfde, ofwel wijzigt de prijs en blijft het gebodene onveranderd.  
( Modification tarifaire / Änderung der Preisgestaltung / Change of tariff )
ContractChangeType | 17 | ContractChangeType - (EW00 17)
TARIFEERDER (HANDEL) Coded value in Type beroep ( ->)  
( TARIFICATEUR (COMMERCE) / Tarificateur(Commerce) (*) / Tarificateur(Commerce) (*) )
OccupationType | 930 | OccupationType - (X041 930)
TARIFEERDER (INDUSTRIE) Coded value in Type beroep ( ->)  
( TARIFICATEUR (INDUSTRIE) / Tarificateur(Industrie) (*) / Tarificateur(Industrie) (*) )
OccupationType | 929 | OccupationType - (X041 929)
TARIFEERDER (TRANSPORTDIENSTEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( EMPLOYE TARIFICATEUR DES TRANSPORTS / EmployeTarificateurDesTransports (*) / EmployeTarificateurDesTransports (*) )
OccupationType | 871 | OccupationType - (X041 871)
Tarifering Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Tarification / Tarification / Rating )
| RatingAction | - (ACT 005)
Tarifering nieuwe zaak Coded value in Type tarifering ( ->)  
( Tarification nouvelle affaire / Preise für den Neuen Fall / Rating in new business )
QuotationType | 0001 | QuotationType - (A071 0001)
Tarifering voor bijvoegsel Coded value in Type tarifering ( ->)  
( Tarification en vue d'avenant / Preise für den Einsatz / Rating in amendment )
QuotationType | 0002 | QuotationType - (A071 0002)
Tarifering voor overname Coded value in Type tarifering ( ->)  
( Tarification en vue de reprise / Preise für den Erwerb / Rating in take-over )
QuotationType | 0003 | QuotationType - (A071 0003)
Tarificatie Entity ( ->) Een tarificatie kan overgaan in een contract of in een ontwerp van contract. 
( Tarification / Tarification - Beratung / Rating advice )
| RatingAdvice | - ( 053)
Tarificatie module Coded value in IBP Category Object Code ( ->) Mei 2010 : in principe eerder informatief dan transactioneel. 
( Module de tarification / Rating module / Rating module )
IBPCategoryObjectType | IBPC-06 | IBPCategoryObjectType - (IBP1 IBPC-06)
TARIFIEERDER (POLISSEN EN POLISAANHANGSELS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( TARIFICATEUR DES POLICES ET AVENANTS / TarificateurDesPolicesEtAvenants (*) / TarificateurDesPolicesEtAvenants (*) )
OccupationType | 848 | OccupationType - (X041 848)
Tarra Attribute of Voertuig ( ->) Bevat een hoeveelheid. 
( Codification : / / -> )
( Tare / Tara / Tare )
Vehicle | TareQuantity | - (QTY 007)
Tarra + laadvermogen Attribute of Voertuig ( ->) Bevat een hoeveelheid. 
( Codification : / / -> )
( Tare + charge utile / Tara + Nutzlast / Tare + carrying capacity )
Vehicle | GrossWeightQuantity | - (QTY 006)
TATOEEERDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( TATOUEUR / Tatoueur (*) / Tatoueur (*) )
OccupationType | 1340 | OccupationType - (X041 1340)
Taxatie in totaal verlies Entity ( ->) Identificeert een evaluatie 
( Estimation en perte totale / Totalverlust / Total loss valuation )
| TotalLoss | - ( 001)
Taxatie, schatting Entity ( ->) Identificeert een evaluatie 
( Estimation, expertise / Bewertung / Valuation )
| Valuation | - (VAL )
Taxen en lasten niet OK Coded value in Reden voor BRB-code B ( ->)  
( Taxes et frais pas OK / Steuern und Abgaben nicht OK / Taxes and fees not OK )
PremiumNotificationReturnReasonBType | 03 | PremiumNotificationReturnReasonBType - (BRBC 03)
Taxi Coded value in Gebruik van het voertuig ( ->)  
( Taxi / Taxi / Taxi )
VehicleUsageType | 71 | VehicleUsageType - (5200 71)
TAXICHAUFFEUR Coded value in Type beroep ( ->)  
( CHAUFFEUR DE TAXI / ChauffeurDeTaxi (*) / ChauffeurDeTaxi (*) )
OccupationType | 1559 | OccupationType - (X041 1559)
TAXIDERMIST (OPZETTER VAN DIEREN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( EMPAILLEUR (TAXIDERMISTE) / Empailleur(Taxidermiste) (*) / Empailleur(Taxidermiste) (*) )
OccupationType | 3949 | OccupationType - (X041 3949)
Taxis Coded value in Type rijbewijs van de bestuurder ( ->)  
( Taxis / Taxi / Taxis )
PersonDriverLicenceType | B* | PersonDriverLicenceType - (5192 B*)
Te annuleren Coded value in Glasbraak - actiecode ( ->)  
( A annuler / Zu vernichten / To be cancelled )
GuaranteeBrokenWindowsActionType | 4 | GuaranteeBrokenWindowsActionType - (M500 4)
Te annuleren Coded value in Complementaire specificiteit - actiecode ( ->)  
( A annuler / Zu vernichten / To be cancelled )
ParticularityComplementary1ActionType | 4 | ParticularityComplementary1ActionType - (A5A0 4)
Te annuleren Coded value in Indirecte verliezen - actiecode ( ->)  
( A annuler / Zu vernichten / To be cancelled )
GuaranteeIndirectLossesActionType | 4 | GuaranteeIndirectLossesActionType - (M800 4)
Te annuleren Coded value in Andere waarborg 1 - actiecode ( ->)  
( A annuler / Zu vernichten / To be cancelled )
GuaranteeOther1ActionType | 4 | GuaranteeOther1ActionType - (MY00 4)
Te annuleren Coded value in Waterschade - actiecode ( ->)  
( A annuler / Zu vernichten / To be cancelled )
GuaranteeWaterDamagesActionType | 4 | GuaranteeWaterDamagesActionType - (M400 4)
Te annuleren Coded value in BA gebouw - actiecode ( ->)  
( A annuler / Zu vernichten / To be cancelled )
GuaranteeLiabilityBuildingActionType | 4 | GuaranteeLiabilityBuildingActionType - (M700 4)
Te annuleren Coded value in Andere waarborg 4 - actiecode ( ->)  
( A annuler / Zu vernichten / To be cancelled )
GuaranteeOther4ActionType | 4 | GuaranteeOther4ActionType - (MX00 4)
Te annuleren Coded value in Storm en hagel - actiecode ( ->)  
( A annuler / Zu vernichten / To be cancelled )
GuaranteeStormHailActionType | 4 | GuaranteeStormHailActionType - (M200 4)
Te annuleren Coded value in Actiecode op inhoud ( ->)  
( A annuler / Zu vernichten / To be cancelled )
RiskObjectContentActionType | 4 | RiskObjectContentActionType - (3160 4)
Te annuleren Coded value in Complementaire specificiteit 6 - actie ( ->)  
( A annuler / Zu vernichten / To be cancelled )
ParticularityComplementary6ActionType | 4 | ParticularityComplementary6ActionType - (A5F0 4)
Te annuleren Coded value in Diefstal - actiecode ( ->)  
( A annuler / Zu vernichten / To be cancelled )
GuaranteeTheftActionType | 4 | GuaranteeTheftActionType - (M620 4)
Te annuleren Coded value in Complementaire specificiteit - actiecode ( ->)  
( A annuler / Zu vernichten / To be cancelled )
ParticularityComplementary2ActionType | 4 | ParticularityComplementary2ActionType - (A5B0 4)
Te annuleren Coded value in Complementaire specificiteit 4 - actie ( ->)  
( A annuler / Zu vernichten / To be cancelled )
ParticularityComplementary4ActionType | 4 | ParticularityComplementary4ActionType - (A5D0 4)
Te annuleren Coded value in Andere waarborg 3 - actiecode ( ->)  
( A annuler / Zu vernichten / To be cancelled )
GuaranteeOther3ActionType | 4 | GuaranteeOther3ActionType - (MW00 4)
Te annuleren Coded value in Andere waarborg 2 - actiecode ( ->)  
( A annuler / Zu vernichten / To be cancelled )
GuaranteeOther2ActionType | 4 | GuaranteeOther2ActionType - (MZ00 4)
Te annuleren Coded value in Complementaire specificiteit - actiecode ( ->)  
( A annuler / Zu vernichten / To be cancelled )
ParticularityComplementary3ActionType | 4 | ParticularityComplementary3ActionType - (A5C0 4)
Te annuleren Coded value in Bedrijfsschade - actiecode ( ->)  
( A annuler / Zu vernichten / To be cancelled )
GuaranteeConsequentialLossesActionType | 4 | GuaranteeConsequentialLossesActionType - (MB00 4)
Te annuleren Coded value in Actiecode op gebouw ( ->)  
( A annuler / Zu vernichten / To be cancelled )
RiskObjectBuildingActionType | 4 | RiskObjectBuildingActionType - (3150 4)
Te annuleren Coded value in Complementaire specificiteit 5 - actie ( ->)  
( A annuler / Zu vernichten / To be cancelled )
ParticularityComplementary5ActionType | 4 | ParticularityComplementary5ActionType - (A5E0 4)
Te annuleren Coded value in Aardbeving - actiecode ( ->)  
( A annuler / Zu vernichten / To be cancelled )
GuaranteeEarthquakeActionType | 4 | GuaranteeEarthquakeActionType - (MC00 4)
Te annuleren Coded value in Brand en samenhangend gevaar - actiecode ( ->)  
( A annuler / Zu vernichten / To be cancelled )
GuaranteeFireAndRelatedActionType | 4 | GuaranteeFireAndRelatedActionType - (M110 4)
Te behouden Coded value in Andere waarborg 2 - actiecode ( ->)  
( A maintenir avec modifications / Zu behalten / To be retained )
GuaranteeOther2ActionType | 1 | GuaranteeOther2ActionType - (MZ00 1)
Te behouden Coded value in Andere waarborg 4 - actiecode ( ->)  
( A maintenir avec modifications / Zu behalten / To be retained )
GuaranteeOther4ActionType | 1 | GuaranteeOther4ActionType - (MX00 1)
Te behouden Coded value in Waterschade - actiecode ( ->)  
( A maintenir avec modifications / Zu behalten / To be retained )
GuaranteeWaterDamagesActionType | 1 | GuaranteeWaterDamagesActionType - (M400 1)
Te behouden Coded value in Andere waarborg 3 - actiecode ( ->)  
( A maintenir avec modifications / Zu behalten / To be retained )
GuaranteeOther3ActionType | 1 | GuaranteeOther3ActionType - (MW00 1)
Te behouden Coded value in Andere waarborg 1 - actiecode ( ->)  
( A maintenir avec modifications / Zu behalten / To be retained )
GuaranteeOther1ActionType | 1 | GuaranteeOther1ActionType - (MY00 1)
Te behouden Coded value in Complementaire specificiteit 6 - actie ( ->)  
( A maintenir avec modifications / Zu behalten / To be retained )
ParticularityComplementary6ActionType | 1 | ParticularityComplementary6ActionType - (A5F0 1)
Te behouden Coded value in Aardbeving - actiecode ( ->)  
( A maintenir avec modifications / Zu behalten / To be retained )
GuaranteeEarthquakeActionType | 1 | GuaranteeEarthquakeActionType - (MC00 1)
Te behouden Coded value in Indirecte verliezen - actiecode ( ->)  
( A maintenir avec modifications / Zu behalten / To be retained )
GuaranteeIndirectLossesActionType | 1 | GuaranteeIndirectLossesActionType - (M800 1)
Te behouden Coded value in Complementaire specificiteit 5 - actie ( ->)  
( A maintenir avec modifications / Zu behalten / To be retained )
ParticularityComplementary5ActionType | 1 | ParticularityComplementary5ActionType - (A5E0 1)
Te behouden Coded value in Storm en hagel - actiecode ( ->)  
( A maintenir avec modifications / Zu behalten / To be retained )
GuaranteeStormHailActionType | 1 | GuaranteeStormHailActionType - (M200 1)
Te behouden Coded value in Bedrijfsschade - actiecode ( ->)  
( A maintenir avec modifications / Zu behalten / To be retained )
GuaranteeConsequentialLossesActionType | 1 | GuaranteeConsequentialLossesActionType - (MB00 1)
Te behouden Coded value in Complementaire specificiteit - actiecode ( ->)  
( A maintenir avec modifications / Zu behalten / To be retained )
ParticularityComplementary3ActionType | 1 | ParticularityComplementary3ActionType - (A5C0 1)
Te behouden Coded value in Glasbraak - actiecode ( ->)  
( A maintenir avec modifications / Zu behalten / To be retained )
GuaranteeBrokenWindowsActionType | 1 | GuaranteeBrokenWindowsActionType - (M500 1)
Te behouden Coded value in Complementaire specificiteit - actiecode ( ->)  
( A maintenir avec modifications / Zu behalten / To be retained )
ParticularityComplementary1ActionType | 1 | ParticularityComplementary1ActionType - (A5A0 1)
Te behouden Coded value in Complementaire specificiteit 4 - actie ( ->)  
( A maintenir avec modifications / Zu behalten / To be retained )
ParticularityComplementary4ActionType | 1 | ParticularityComplementary4ActionType - (A5D0 1)
Te behouden Coded value in Actiecode op gebouw ( ->)  
( A maintenir avec modifications / Zu behalten / To be retained )
RiskObjectBuildingActionType | 1 | RiskObjectBuildingActionType - (3150 1)
Te behouden Coded value in Diefstal - actiecode ( ->)  
( A maintenir avec modifications / Zu behalten / To be retained )
GuaranteeTheftActionType | 1 | GuaranteeTheftActionType - (M620 1)
Te behouden Coded value in BA gebouw - actiecode ( ->)  
( A maintenir avec modifications / Zu behalten / To be retained )
GuaranteeLiabilityBuildingActionType | 1 | GuaranteeLiabilityBuildingActionType - (M700 1)
Te behouden Coded value in Complementaire specificiteit - actiecode ( ->)  
( A maintenir avec modifications / Zu behalten / To be retained )
ParticularityComplementary2ActionType | 1 | ParticularityComplementary2ActionType - (A5B0 1)
Te behouden Coded value in Brand en samenhangend gevaar - actiecode ( ->)  
( A maintenir avec modifications / Zu behalten / To be retained )
GuaranteeFireAndRelatedActionType | 1 | GuaranteeFireAndRelatedActionType - (M110 1)
Te behouden met event. wijz. Coded value in Brand auto - actiecode ( ->)  
( A maintenir avec mod. évent. / Änderungen beibehalten / To maintain any changes )
GuaranteeMotorFireActionType | 1 | GuaranteeMotorFireActionType - (P510 1)
Te behouden met event. wijz. Coded value in Brand aanhangwagen - actiecode ( ->)  
( A maintenir avec mod. event. / Änderungen beibehalten / To maintain any changes )
GuaranteeMotorTrailerFireActionType | 1 | GuaranteeMotorTrailerFireActionType - (P520 1)
Te behouden met event. wijz. Coded value in Diefstal auto - actiecode ( ->)  
( A maintenir avec mod. évent. / Änderungen beibehalten / To maintain any changes )
GuaranteeMotorTheftActionType | 1 | GuaranteeMotorTheftActionType - (P610 1)
Te behouden met event. wijz. Coded value in Diefstal aanhangwagen - actiecode ( ->)  
( A maintenir avec mod. évent. / Änderungen beibehalten / To maintain any changes )
GuaranteeTheftTrailerActionType | 1 | GuaranteeTheftTrailerActionType - (P620 1)
Te behouden met event. wijz. Coded value in Glasbraak - actiecode ( ->)  
( A maintenir avec mod. évent. / Änderungen beibehalten / To maintain any changes )
GuaranteeBrokenWindowsActionType2 | 1 | GuaranteeBrokenWindowsActionType2 - (P710 1)
Te behouden met event. wijz. Coded value in Formule 1 - actiecode ( ->)  
( A maintenir avec mod. évent. / Änderungen beibehalten / To maintain any changes )
Formula1ActionType | 1 | Formula1ActionType - (PY10 1)
Te behouden met event. wijz. Coded value in Ahwg - andere 2 - actiecode ( ->)  
( A maintenir avec mod. évent. / Änderungen beibehalten / To be retained )
GuaranteeMotorTrailerOther2ActionType | 1 | GuaranteeMotorTrailerOther2ActionType - (PZ20 1)
Te behouden met event. wijz. Coded value in Eigen schade aanhangwagen - actiecode ( ->)  
( A maintenir avec mod. event. / Änderungen beibehalten / To maintain any changes )
GuaranteeMotorOwnDamagesTrailerActionType | 1 | GuaranteeMotorOwnDamagesTrailerActionType - (P420 1)
Te behouden met event. wijz. Coded value in Ahwg - andere 1 - actiecode ( ->)  
( A maintenir avec mod. évent. / Änderungen beibehalten / To maintain any changes )
VehicleTrailerOther1ActionType | 1 | VehicleTrailerOther1ActionType - (PY20 1)
Te behouden met event. wijz. Coded value in Formule 2 - actiecode ( ->)  
( A maintenir avec mod. évent. / Änderungen beibehalten / To maintain any changes )
Formula2ActionType | 1 | Formula2ActionType - (PZ10 1)
Te behouden met event. wijz. Coded value in Individueel gemeen recht ( ->)  
( A maintenir avec mod. évent. / Änderungen beibehalten / To maintain any changes )
GuaranteePersonalLegislationCivilActionType | 1 | GuaranteePersonalLegislationCivilActionType - (P900 1)
Te behouden met event. wijz. Coded value in Autopolis - reisbijstand - actiecode ( ->)  
( A maintenir avec mod. évent. / Änderungen beibehalten / To maintain any changes )
PolicyMotorAssistanceTravelActionType | 1 | PolicyMotorAssistanceTravelActionType - (P800 1)
Te behouden met event. wijz. Coded value in Eigen schade auto - actiecode ( ->)  
( A maintenir avec mod. évent. / Änderungen beibehalten / To maintain any changes )
GuaranteeMotorOwnDamagesActionType | 1 | GuaranteeMotorOwnDamagesActionType - (P410 1)
Te behouden met event. wijz. Coded value in BA auto - actiecode ( ->)  
( A maintenir avec modifications éventuelles / Änderungen beibehalten / To maintain any changes )
GuaranteeMotorLiabilityActionType | 1 | GuaranteeMotorLiabilityActionType - (P110 1)
Te behouden met event. wijz. Coded value in Inzittenden - actiecode ( ->)  
( A maintenir avec mod. évent. / Änderungen beibehalten / To maintain any changes )
GuaranteePassengerActionType | 1 | GuaranteePassengerActionType - (P310 1)
Te behouden met event. wijz. Coded value in Rechtsbijstand - actiekode ( ->)  
( A maintenir avec mod. évent. / Änderungen beibehalten / To maintain any changes )
GuaranteeAssistanceLegalActionType | 1 | GuaranteeAssistanceLegalActionType - (P200 1)
Te behouden met event. wijz. Coded value in BA aanhangwagen - actiecode ( ->)  
( A maintenir avec mod. event. / Änderungen beibehalten / To maintain any changes )
GuaranteeMotorTrailerLiabilityActionType | 1 | GuaranteeMotorTrailerLiabilityActionType - (P120 1)
Te behouden met wijzigingen Coded value in Actiecode op inhoud ( ->)  
( A maintenir avec modifications / Änderungen beibehalten / To maintain with changes )
RiskObjectContentActionType | 1 | RiskObjectContentActionType - (3160 1)
Te beschermen persoon Entity ( ->) De betrokkene is de voogd van deze meerderjarige die geheel of gedeeltelijk, zij het tijdelijk, wegens zijn gezondheidstoestand, niet in staat is zijn goederen te beheren. 
( Personne à protéger / Schutz der person / Person guarded )
| PersonProtectedBy | - ( 354)
Te herverzekeren bedrag Attribute of Contract ( ->) Bevat een bedrag. 
( Codification : / / -> )
( Montant à réassurer / Betrag zu Rückversichern / Amount to be reinsured )
Contract | ToBeReinsuredAmount | - (MOA 104)
Te ondertekenen Coded value in Document te (laten) ondertekenen ( ->)  
( A signer / Dokument zu signieren / To be signed )
DocumentToSignType | 1 | DocumentToSignType - (EW23 1)
Te ondertekenen en terug te zenden Coded value in Document te (laten) ondertekenen ( ->)  
( A signer et à retourner / Dokument zu signieren und zurückzugeben / To be signed and returned )
DocumentToSignType | 3 | DocumentToSignType - (EW23 3)
Te schorsen Coded value in Andere waarborg 4 - actiecode ( ->)  
( A suspendre / Auszusetzen / To be suspended )
GuaranteeOther4ActionType | 3 | GuaranteeOther4ActionType - (MX00 3)
Te schorsen Coded value in Waterschade - actiecode ( ->)  
( A suspendre / Auszusetzen / To be suspended )
GuaranteeWaterDamagesActionType | 3 | GuaranteeWaterDamagesActionType - (M400 3)
Te schorsen Coded value in Storm en hagel - actiecode ( ->)  
( A suspendre / Auszusetzen / To be suspended )
GuaranteeStormHailActionType | 3 | GuaranteeStormHailActionType - (M200 3)
Te schorsen Coded value in Formule 2 - actiecode ( ->)  
( A suspendre / Auszusetzen / To be suspended )
Formula2ActionType | 3 | Formula2ActionType - (PZ10 3)
Te schorsen Coded value in Glasbraak - actiecode ( ->)  
( A suspendre / Auszusetzen / To be suspended )
GuaranteeBrokenWindowsActionType | 3 | GuaranteeBrokenWindowsActionType - (M500 3)
Te schorsen Coded value in Complementaire specificiteit - actiecode ( ->)  
( A suspendre / Auszusetzen / To be suspended )
ParticularityComplementary3ActionType | 3 | ParticularityComplementary3ActionType - (A5C0 3)
Te schorsen Coded value in Andere waarborg 2 - actiecode ( ->)  
( A suspendre / Auszusetzen / To be suspended )
GuaranteeOther2ActionType | 3 | GuaranteeOther2ActionType - (MZ00 3)
Te schorsen Coded value in Ahwg - andere 2 - actiecode ( ->)  
( A suspendre / Auszusetzen / To be suspended )
GuaranteeMotorTrailerOther2ActionType | 3 | GuaranteeMotorTrailerOther2ActionType - (PZ20 3)
Te schorsen Coded value in Complementaire specificiteit 6 - actie ( ->)  
( A suspendre / Auszusetzen / To be suspended )
ParticularityComplementary6ActionType | 3 | ParticularityComplementary6ActionType - (A5F0 3)
Te schorsen Coded value in Complementaire specificiteit - actiecode ( ->)  
( A suspendre / Auszusetzen / To be suspended )
ParticularityComplementary2ActionType | 3 | ParticularityComplementary2ActionType - (A5B0 3)
Te schorsen Coded value in Formule 1 - actiecode ( ->)  
( A suspendre / Auszusetzen / To be suspended )
Formula1ActionType | 3 | Formula1ActionType - (PY10 3)
Te schorsen Coded value in BA gebouw - actiecode ( ->)  
( A suspendre / Auszusetzen / To be suspended )
GuaranteeLiabilityBuildingActionType | 3 | GuaranteeLiabilityBuildingActionType - (M700 3)
Te schorsen Coded value in Complementaire specificiteit - actiecode ( ->)  
( A suspendre / Auszusetzen / To be suspended )
ParticularityComplementary1ActionType | 3 | ParticularityComplementary1ActionType - (A5A0 3)
Te schorsen Coded value in Indirecte verliezen - actiecode ( ->)  
( A suspendre / Auszusetzen / To be suspended )
GuaranteeIndirectLossesActionType | 3 | GuaranteeIndirectLossesActionType - (M800 3)
Te schorsen Coded value in Complementaire specificiteit 4 - actie ( ->)  
( A suspendre / Auszusetzen / To be suspended )
ParticularityComplementary4ActionType | 3 | ParticularityComplementary4ActionType - (A5D0 3)
Te schorsen Coded value in Andere waarborg 1 - actiecode ( ->)  
( A suspendre / Auszusetzen / To be suspended )
GuaranteeOther1ActionType | 3 | GuaranteeOther1ActionType - (MY00 3)
Te schorsen Coded value in Diefstal aanhangwagen - actiecode ( ->)  
( A suspendre / Auszusetzen / To be suspended )
GuaranteeTheftTrailerActionType | 3 | GuaranteeTheftTrailerActionType - (P620 3)
Te schorsen Coded value in Eigen schade aanhangwagen - actiecode ( ->)  
( A suspendre / Auszusetzen / To be suspended )
GuaranteeMotorOwnDamagesTrailerActionType | 3 | GuaranteeMotorOwnDamagesTrailerActionType - (P420 3)
Te schorsen Coded value in Inzittenden - actiecode ( ->)  
( A suspendre / Auszusetzen / To be suspended )
GuaranteePassengerActionType | 3 | GuaranteePassengerActionType - (P310 3)
Te schorsen Coded value in Brand auto - actiecode ( ->)  
( A suspendre / Auszusetzen / To be suspended )
GuaranteeMotorFireActionType | 3 | GuaranteeMotorFireActionType - (P510 3)
Te schorsen Coded value in Rechtsbijstand - actiekode ( ->)  
( A suspendre / Auszusetzen / To be suspended )
GuaranteeAssistanceLegalActionType | 3 | GuaranteeAssistanceLegalActionType - (P200 3)
Te schorsen Coded value in Brand aanhangwagen - actiecode ( ->)  
( A suspendre / Auszusetzen / To be suspended )
GuaranteeMotorTrailerFireActionType | 3 | GuaranteeMotorTrailerFireActionType - (P520 3)
Te schorsen Coded value in Aardbeving - actiecode ( ->)  
( A suspendre / Auszusetzen / To be suspended )
GuaranteeEarthquakeActionType | 3 | GuaranteeEarthquakeActionType - (MC00 3)
Te schorsen Coded value in Andere waarborg 3 - actiecode ( ->)  
( A suspendre / Auszusetzen / To be suspended )
GuaranteeOther3ActionType | 3 | GuaranteeOther3ActionType - (MW00 3)
Te schorsen Coded value in Diefstal - actiecode ( ->)  
( A suspendre / Auszusetzen / To be suspended )
GuaranteeTheftActionType | 3 | GuaranteeTheftActionType - (M620 3)
Te schorsen Coded value in Ahwg - andere 1 - actiecode ( ->)  
( A suspendre / Auszusetzen / To be suspended )
VehicleTrailerOther1ActionType | 3 | VehicleTrailerOther1ActionType - (PY20 3)
Te schorsen Coded value in Brand en samenhangend gevaar - actiecode ( ->)  
( A suspendre / Auszusetzen / To be suspended )
GuaranteeFireAndRelatedActionType | 3 | GuaranteeFireAndRelatedActionType - (M110 3)
Te schorsen Coded value in Waarborg - Code actie ( ->)  
( A suspendre / Auszusetzen / To be suspended )
ActionOnGuaranteeType | 3 | ActionOnGuaranteeType - (P000 3)
Te schorsen Coded value in BA aanhangwagen - actiecode ( ->)  
( A suspendre / Auszusetzen / To be suspended )
GuaranteeMotorTrailerLiabilityActionType | 3 | GuaranteeMotorTrailerLiabilityActionType - (P120 3)
Te schorsen Coded value in Glasbraak - actiecode ( ->)  
( A suspendre / Auszusetzen / To be suspended )
GuaranteeBrokenWindowsActionType2 | 3 | GuaranteeBrokenWindowsActionType2 - (P710 3)
Te schorsen Coded value in Autopolis - reisbijstand - actiecode ( ->)  
( A suspendre / Auszusetzen / To be suspended )
PolicyMotorAssistanceTravelActionType | 3 | PolicyMotorAssistanceTravelActionType - (P800 3)
Te schorsen Coded value in Complementaire specificiteit 5 - actie ( ->)  
( A suspendre / Auszusetzen / To be suspended )
ParticularityComplementary5ActionType | 3 | ParticularityComplementary5ActionType - (A5E0 3)
Te schorsen Coded value in Individueel gemeen recht ( ->)  
( A suspendre / Auszusetzen / To be suspended )
GuaranteePersonalLegislationCivilActionType | 3 | GuaranteePersonalLegislationCivilActionType - (P900 3)
Te schorsen Coded value in Eigen schade auto - actiecode ( ->)  
( A suspendre / Auszusetzen / To be suspended )
GuaranteeMotorOwnDamagesActionType | 3 | GuaranteeMotorOwnDamagesActionType - (P410 3)
Te schorsen Coded value in BA auto - actiecode ( ->)  
( A suspendre / Auszusetzen / To be suspended )
GuaranteeMotorLiabilityActionType | 3 | GuaranteeMotorLiabilityActionType - (P110 3)
Te schorsen Coded value in Bedrijfsschade - actiecode ( ->)  
( A suspendre / Auszusetzen / To be suspended )
GuaranteeConsequentialLossesActionType | 3 | GuaranteeConsequentialLossesActionType - (MB00 3)
Te schorsen Coded value in Diefstal auto - actiecode ( ->)  
( A suspendre / Auszusetzen / To be suspended )
GuaranteeMotorTheftActionType | 3 | GuaranteeMotorTheftActionType - (P610 3)
Te schorsen Coded value in Actiecode op gebouw ( ->)  
( A suspendre / Auszusetzen / To be suspended )
RiskObjectBuildingActionType | 3 | RiskObjectBuildingActionType - (3150 3)
Te schorsen Coded value in Actiecode op inhoud ( ->)  
( A suspendre / Auszusetzen / To be suspended )
RiskObjectContentActionType | 3 | RiskObjectContentActionType - (3160 3)
Te tariferen op de gegevens van de bestuurder Attribute of Contract Motorvoertuigen ( ->) De tarifering die door de verzekeraar aan de verzekeringsnemer voorgesteld wordt dient te gebeuren op basis van de gegevens omtrent de hoedanigheid van de bestuurder.  
( Codification : Te tariferen op de gegevens van de bestuurder / A072 / -> )
( Tarification sur les données du conducteur principal / Zu tarifieren auf die Angaben des Führers / Quotation on main driver information )
MotorInsuranceContract | MainDriverBasedQuotationIndicator | VehicleQuotationOnDriverMainIndicator - (GIS A072)
Te verkopen door de schadelijder Coded value in Lot van het wrak ( ->)  
( A vendre par le lésé / Von der Schaden Leidende zu verkaufen / To be sold by the damage sufferer )
WreckDestinyType | 1 | WreckDestinyType - (CP34 1)
Te vernietigen ( onmiddellijk ) Coded value in Waarborg - Code actie ( ->)  
( A annuler ( immédiatement ) / Zu vernichten (unmittelbar) / To be cancelled (immediately) )
ActionOnGuaranteeType | 4 | ActionOnGuaranteeType - (P000 4)
Te verzekeren Coded value in Dekkingsgraad BTW ( ->)  
( A assurer / Ebenfalls zu versichern / Also to be insured )
CoverVatDegreeType | 1 | CoverVatDegreeType - (5037 1)
Te voet Coded value in Hoofdvervoermiddel ( ->)  
( A pied / Zu Fuß / On foot )
PersonTransportMeansMainType | 9 | PersonTransportMeansMainType - (A146 9)
Te wijzigen Coded value in Waarborg - Code actie ( ->)  
( A modifier / Zu ändern / To be modified )
ActionOnGuaranteeType | 7 | ActionOnGuaranteeType - (P000 7)
Technicar gegevens Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Détail données Technicar / Technicar Daten-detail / Technicar data detail )
| TechnicarData | - ( )
technici in de informatica Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( technicien de l'informatique / Techniker in der Informatik / technicians in computer science )
InsuredOccupationType | 09600 | InsuredOccupationType - (2111 09600)
TECHNICOMETRIST Coded value in Type beroep ( ->)  
( TECHNICOMETRICIEN / Technicometricien (*) / Technicometricien (*) )
OccupationType | 1426 | OccupationType - (X041 1426)
TECHNICUS AUTOMATIE Coded value in Type beroep ( ->)  
( TECHNICIEN EN AUTOMATION / TechnicienEnAutomation (*) / TechnicienEnAutomation (*) )
OccupationType | 1435 | OccupationType - (X041 1435)
TECHNICUS BOUWWERVEN N.E.V. Coded value in Type beroep ( ->)  
( TECHNICIEN DE CHANTIER N.C.A. / TechnicienDeChantierN.C.A. (*) / TechnicienDeChantierN.C.A. (*) )
OccupationType | 1433 | OccupationType - (X041 1433)
TECHNICUS BRAND Coded value in Type beroep ( ->)  
( TECHNICIEN D'INCENDIE / TechnicienD'Incendie (*) / TechnicienD'Incendie (*) )
OccupationType | 1455 | OccupationType - (X041 1455)
TECHNICUS BURGERLIJKE GENIE Coded value in Type beroep ( ->)  
( TECHNICIEN EN GENIE CIVIL / TechnicienEnGenieCivil (*) / TechnicienEnGenieCivil (*) )
OccupationType | 1432 | OccupationType - (X041 1432)
TECHNICUS ELECTRICITEIT Coded value in Type beroep ( ->)  
( TECHNICIEN EN ELECTRICITE / TechnicienEnElectricite (*) / TechnicienEnElectricite (*) )
OccupationType | 1446 | OccupationType - (X041 1446)
TECHNICUS ELECTRONICA Coded value in Type beroep ( ->)  
( TECHNICIEN EN ELECTRONIQUE / TechnicienEnElectronique (*) / TechnicienEnElectronique (*) )
OccupationType | 1445 | OccupationType - (X041 1445)
TECHNICUS FILM-TV PRODUKTIE Coded value in Type beroep ( ->)  
( TECHNICIEN DE PRODUCTION CINE, TV / TechnicienDeProductionCine,Tv (*) / TechnicienDeProductionCine,Tv (*) )
OccupationType | 1460 | OccupationType - (X041 1460)
TECHNICUS FYSIOTHERAPIE Coded value in Type beroep ( ->)  
( TECHNICIEN EN PHYSIOTHERAPIE / TechnicienEnPhysiotherapie (*) / TechnicienEnPhysiotherapie (*) )
OccupationType | 1384 | OccupationType - (X041 1384)
TECHNICUS INDUSTRIE N.E.V. Coded value in Type beroep ( ->)  
( TECHNICIEN D'INDUSTRIE N.C.A. / TechnicienD'IndustrieN.C.A. (*) / TechnicienD'IndustrieN.C.A. (*) )
OccupationType | 1443 | OccupationType - (X041 1443)
TECHNICUS INFORMATICA Coded value in Type beroep ( ->)  
( TECHNICIEN DE L'INFORMATIQUE / TechnicienDeL'Informatique (*) / TechnicienDeL'Informatique (*) )
OccupationType | 1412 | OccupationType - (X041 1412)
TECHNICUS INSTALLATIE N.E.V. Coded value in Type beroep ( ->)  
( TECHNICIEN D'INSTALLATION N.C.A. / TechnicienD'InstallationN.C.A. (*) / TechnicienD'InstallationN.C.A. (*) )
OccupationType | 1457 | OccupationType - (X041 1457)
TECHNICUS KLIMATISATIE Coded value in Type beroep ( ->)  
( TECHNICIEN EN CLIMATISATION / TechnicienEnClimatisation (*) / TechnicienEnClimatisation (*) )
OccupationType | 1454 | OccupationType - (X041 1454)
TECHNICUS KLINISCHE SCHEIKUNDE Coded value in Type beroep ( ->)  
( TECHNICIEN EN CHIMIE CLINIQUE / TechnicienEnChimieClinique (*) / TechnicienEnChimieClinique (*) )
OccupationType | 1343 | OccupationType - (X041 1343)
TECHNICUS KOELTECHNIEKEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( TECHNICIEN FRIGORISTE / TechnicienFrigoriste (*) / TechnicienFrigoriste (*) )
OccupationType | 1452 | OccupationType - (X041 1452)
TECHNICUS KUNSTGEBIT Coded value in Type beroep ( ->)  
( TECHNICIEN EN PROTHESE DENTAIRE / TechnicienEnProtheseDentaire (*) / TechnicienEnProtheseDentaire (*) )
OccupationType | 1403 | OccupationType - (X041 1403)
TECHNICUS LIFTEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( TECHNICIEN EN ASCENSEURS / TechnicienEnAscenseurs (*) / TechnicienEnAscenseurs (*) )
OccupationType | 1456 | OccupationType - (X041 1456)
TECHNICUS MECHANICA Coded value in Type beroep ( ->)  
( TECHNICIEN EN MECANIQUE / TechnicienEnMecanique (*) / TechnicienEnMecanique (*) )
OccupationType | 1436 | OccupationType - (X041 1436)
TECHNICUS N.E.V. Coded value in Type beroep ( ->)  
( TECHNICIEN N.C.A. / TechnicienN.C.A. (*) / TechnicienN.C.A. (*) )
OccupationType | 1424 | OccupationType - (X041 1424)
TECHNICUS ONDERHOUD (INFORMATICA) Coded value in Type beroep ( ->)  
( TECHNICIEN DE MAINTENANCE (INFORMATIQUE) / TechnicienDeMaintenance(Informatique) (*) / TechnicienDeMaintenance(Informatique) (*) )
OccupationType | 1414 | OccupationType - (X041 1414)
TECHNICUS OPNAMESTUDIO Coded value in Type beroep ( ->)  
( TECHNICIEN DE PLATEAU / TechnicienDePlateau (*) / TechnicienDePlateau (*) )
OccupationType | 1459 | OccupationType - (X041 1459)
TECHNICUS RADIO- EN TV-UITZENDINGEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( TECHNICIEN D'EMISSIONS RADIO, TELEVISION / TechnicienD'EmissionsRadio,Television (*) / TechnicienD'EmissionsRadio,Television (*) )
OccupationType | 1458 | OccupationType - (X041 1458)
TECHNICUS RADIOGRAFIE Coded value in Type beroep ( ->)  
( TECHNICIEN EN RADIOGRAPHIE / TechnicienEnRadiographie (*) / TechnicienEnRadiographie (*) )
OccupationType | 1383 | OccupationType - (X041 1383)
TECHNICUS REGELTECHNIEK Coded value in Type beroep ( ->)  
( TECHNICIEN EN REGLAGE / TechnicienEnReglage (*) / TechnicienEnReglage (*) )
OccupationType | 1437 | OccupationType - (X041 1437)
TECHNICUS TELECOMMUNICATIE Coded value in Type beroep ( ->)  
( TECHNICIEN EN TELECOMMUNICATION / TechnicienEnTelecommunication (*) / TechnicienEnTelecommunication (*) )
OccupationType | 1447 | OccupationType - (X041 1447)
TECHNICUS TELEFONIE Coded value in Type beroep ( ->)  
( TECHNICIEN EN TELEPHONIE / TechnicienEnTelephonie (*) / TechnicienEnTelephonie (*) )
OccupationType | 1448 | OccupationType - (X041 1448)
TECHNICUS TEXTIEL Coded value in Type beroep ( ->)  
( TECHNICIEN TEXTILE / TechnicienTextile (*) / TechnicienTextile (*) )
OccupationType | 1442 | OccupationType - (X041 1442)
TECHNICUS VENTILATIE Coded value in Type beroep ( ->)  
( TECHNICIEN EN VENTILATION / TechnicienEnVentilation (*) / TechnicienEnVentilation (*) )
OccupationType | 1453 | OccupationType - (X041 1453)
TECHNICUS VERWARMING Coded value in Type beroep ( ->)  
( TECHNICIEN EN CHAUFFAGE / TechnicienEnChauffage (*) / TechnicienEnChauffage (*) )
OccupationType | 1451 | OccupationType - (X041 1451)
TECHNICUS-TEKENAAR Coded value in Type beroep ( ->)  
( TECHNICIEN DESSINATEUR / TechnicienDessinateur (*) / TechnicienDessinateur (*) )
OccupationType | 1331 | OccupationType - (X041 1331)
TECHNIEKER N.E.V. Coded value in Type beroep ( ->)  
( AGENT TECHNIQUE N.C.A. / AgentTechniqueN.C.A. (*) / AgentTechniqueN.C.A. (*) )
OccupationType | 1466 | OccupationType - (X041 1466)
TECHNISCH ASSISTENT Coded value in Type beroep ( ->)  
( ASSISTANT TECHNIQUE / AssistantTechnique (*) / AssistantTechnique (*) )
OccupationType | 1476 | OccupationType - (X041 1476)
TECHNISCH HANDELSAGENT Coded value in Type beroep ( ->)  
( AGENT COMMERCIAL TECHNICIEN / AgentCommercialTechnicien (*) / AgentCommercialTechnicien (*) )
OccupationType | 1073 | OccupationType - (X041 1073)
TECHNISCH HANDELSINSPECTEUR Coded value in Type beroep ( ->)  
( INSPECTEUR COMMERCIAL TECHNICIEN / InspecteurCommercialTechnicien (*) / InspecteurCommercialTechnicien (*) )
OccupationType | 1077 | OccupationType - (X041 1077)
TECHNISCH INGENIEUR Coded value in Type beroep ( ->)  
( INGENIEUR TECHNICIEN / IngenieurTechnicien (*) / IngenieurTechnicien (*) )
OccupationType | 17 | OccupationType - (X041 17)
TECHNISCH INGENIEUR (OPENBARE DIENST) Coded value in Type beroep ( ->)  
( INGENIEUR TECHNICIEN (SERVICE PUBLIC) / IngenieurTechnicien(ServicePublic) (*) / IngenieurTechnicien(ServicePublic) (*) )
OccupationType | 90 | OccupationType - (X041 90)
TECHNISCH INGENIEUR BIOCHEMIE Coded value in Type beroep ( ->)  
( INGENIEUR TECHNICIEN EN CHIMIE, EN BIOLOGIE / IngenieurTechnicienEnChimie,EnBiologie (*) / IngenieurTechnicienEnChimie,EnBiologie (*) )
OccupationType | 58 | OccupationType - (X041 58)
TECHNISCH INGENIEUR BURGERLIJKE BOUWKUNDE Coded value in Type beroep ( ->)  
( INGENIEUR TECHNICIEN EN CONSTRUCTIONS CIVILES / IngenieurTechnicienEnConstructionsCiviles (*) / IngenieurTechnicienEnConstructionsCiviles (*) )
OccupationType | 26 | OccupationType - (X041 26)
TECHNISCH INGENIEUR ELECTRO-MECHANICA Coded value in Type beroep ( ->)  
( INGENIEUR TECHNICIEN ELECTROMECANICIEN / IngenieurTechnicienElectromecanicien (*) / IngenieurTechnicienElectromecanicien (*) )
OccupationType | 45 | OccupationType - (X041 45)
TECHNISCH INGENIEUR ELECTRONICA Coded value in Type beroep ( ->)  
( INGENIEUR TECHNICIEN ELECTRONICIEN / IngenieurTechnicienElectronicien (*) / IngenieurTechnicienElectronicien (*) )
OccupationType | 44 | OccupationType - (X041 44)
TECHNISCH INGENIEUR GEOLOGIE Coded value in Type beroep ( ->)  
( INGENIEUR TECHNICIEN GEOLOGUE / IngenieurTechnicienGeologue (*) / IngenieurTechnicienGeologue (*) )
OccupationType | 66 | OccupationType - (X041 66)
TECHNISCH INGENIEUR LANDBOUWKUNDE Coded value in Type beroep ( ->)  
( INGENIEUR TECHNICIEN EN AGRICULTURE / IngenieurTechnicienEnAgriculture (*) / IngenieurTechnicienEnAgriculture (*) )
OccupationType | 79 | OccupationType - (X041 79)
TECHNISCH INGENIEUR MECHANICA Coded value in Type beroep ( ->)  
( INGENIEUR TECHNICIEN MECANICIEN / IngenieurTechnicienMecanicien (*) / IngenieurTechnicienMecanicien (*) )
OccupationType | 51 | OccupationType - (X041 51)
TECHNISCH INGENIEUR METALLURGIE EN LASSEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( INGENIEUR TECHNICIEN EN METALLURGIE ET SOUDURE / IngenieurTechnicienEnMetallurgieEtSoudure (*) / IngenieurTechnicienEnMetallurgieEtSoudure (*) )
OccupationType | 52 | OccupationType - (X041 52)
TECHNISCH INGENIEUR MIJNBOUW Coded value in Type beroep ( ->)  
( INGENIEUR TECHNICIEN DES MINES / IngenieurTechnicienDesMines (*) / IngenieurTechnicienDesMines (*) )
OccupationType | 65 | OccupationType - (X041 65)
TECHNISCH INGENIEUR NATUURKUNDE Coded value in Type beroep ( ->)  
( INGENIEUR TECHNICIEN EN PHYSIQUE / IngenieurTechnicienEnPhysique (*) / IngenieurTechnicienEnPhysique (*) )
OccupationType | 59 | OccupationType - (X041 59)
TECHNISCH INGENIEUR OPENBARE WERKEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( INGENIEUR TECHNICIEN EN TRAVAUX PUBLICS / IngenieurTechnicienEnTravauxPublics (*) / IngenieurTechnicienEnTravauxPublics (*) )
OccupationType | 27 | OccupationType - (X041 27)
TECHNISCH INGENIEUR TEXTIELINDUSTRIE Coded value in Type beroep ( ->)  
( INGENIEUR TECHNICIEN EN INDUSTRIE TEXTILE / IngenieurTechnicienEnIndustrieTextile (*) / IngenieurTechnicienEnIndustrieTextile (*) )
OccupationType | 73 | OccupationType - (X041 73)
TECHNISCH INGENIEUR TUINBOUWKUNDE Coded value in Type beroep ( ->)  
( INGENIEUR TECHNICIEN EN HORTICULTURE / IngenieurTechnicienEnHorticulture (*) / IngenieurTechnicienEnHorticulture (*) )
OccupationType | 80 | OccupationType - (X041 80)
TECHNISCH INGENIEUR VOEDINGSNIJVERHEID Coded value in Type beroep ( ->)  
( INGENIEUR TECHNICIEN EN INDUSTRIES ALIMENTAIRES / IngenieurTechnicienEnIndustriesAlimentaires (*) / IngenieurTechnicienEnIndustriesAlimentaires (*) )
OccupationType | 74 | OccupationType - (X041 74)
TECHNISCH INGENIEUR-ELECTRICITEIT Coded value in Type beroep ( ->)  
( INGENIEUR TECHNICIEN EN ELECTRICITE / IngenieurTechnicienEnElectricite (*) / IngenieurTechnicienEnElectricite (*) )
OccupationType | 35 | OccupationType - (X041 35)
TECHNISCH INGENIEUR-RADIO-TV Coded value in Type beroep ( ->)  
( INGENIEUR TECHNICIEN RADIO-TV / IngenieurTechnicienRadio-Tv (*) / IngenieurTechnicienRadio-Tv (*) )
OccupationType | 36 | OccupationType - (X041 36)
TECHNISCH KLERK Coded value in Type beroep ( ->)  
( COMMIS TECHNIQUE / CommisTechnique (*) / CommisTechnique (*) )
OccupationType | 880 | OccupationType - (X041 880)
Technisch mogelijk Coded value in Type -totaal verlies- ( ->)  
( Technique possible / Technisch möglich / Technically possible )
AssessmentTotalLossType | 2 | AssessmentTotalLossType - (CP4A 2)
Technisch object Entity ( ->) (in het Engels:) As in the Telebib2-Edifact object 97 with object-action code 97xx 
( Objet technique / Technisches Objekt / Technical object )
| MessageAboutTechnicalObject | - ( 97)
Technisch object - bijgevoegd document Entity ( ->) Technische operatie, transport van ingesloten document in de vorm van een JPEG, TIF of PDF bestand. 
( Objet Technique - document annexé / Technische Objekt - angefügte Dokument / Technical Object - enclosed document )
| MessageTechOperEnclosedDocument | - ( 9730)
Technisch object - Zoomit - afleveringsrapport Entity ( ->) Bericht met informatie over de door het Zoomit platform geweigerde documenten, omwille van : - Verkeerd rekeningnummer/direct debit nummer / - Ontbrekende naam/voornaam / - ... Dit bericht wordt aangemaakt door het DSP en verzonden aan de makelaar. Het is een direct antwoord, na verwerking van de zending van de makelaar, die kan kiezen voor de ontvangst van een volledig rapport of van eenvoudigere foutenlijst. Het rapport is in XML of in CSV. 
( Objet Technique - Zoomit - rapport de livraison / Technisches Objekt - Zoomit - delivery report / Technical Object - Zoomit - delivery report )
| MessageTechOperZoomitReportDelivery | - ( 9733)
Technisch object - Zoomit - Opt-in status Entity ( ->) Bericht met informatie over de bestemmelingen die de levering van electronische documenten aanvaard hebben. Dit bericht wordt gemaakt door het DSP en verzonden aan de makelaar, en dit één maal per dag. Het rapport is in XML of in CSV. 
( Objet Technique - Zoomit - statut Opt-in / Technisches Objekt - Zoomit - Opt-in status / Technical Object - Zoomit - Opt-in status )
| MessageTechOperZoomitReportStatus | - ( 9732)
Technisch object - Zoomit - verzending E-invoicing Entity ( ->) Bericht dat de informatie bevat die nodig is om de e-Invoicing documenten aan te maken. Dit bericht wordt aangemaakt door de software (-toepassing) van de makelaar en wordt verzonden naar het Document Service Platform (DSP). 
( Objet Technique - Zoomit - envoi E-invoicing / Technisches Objekt - E-invoicing-Zoomit-Versand / Technical Object - Zoomit - E-invoicing sent )
| MessageTechOperZoomitRequest | - ( 9731)
TECHNISCH VERANTWOORDELIJKE Coded value in Type beroep ( ->)  
( RESPONSABLE TECHNIQUE / ResponsableTechnique (*) / ResponsableTechnique (*) )
OccupationType | 1474 | OccupationType - (X041 1474)
TECHNISCH VERTALER Coded value in Type beroep ( ->)  
( TRADUCTEUR TECHNIQUE / TraducteurTechnique (*) / TraducteurTechnique (*) )
OccupationType | 550 | OccupationType - (X041 550)
TECHNISCH VERTEGENWOORDIGER Coded value in Type beroep ( ->)  
( REPRESENTANT TECHNIQUE / RepresentantTechnique (*) / RepresentantTechnique (*) )
OccupationType | 1075 | OccupationType - (X041 1075)
Technisch waarschijnlijk Coded value in Type -totaal verlies- ( ->)  
( Technique probable / Technisch wahrscheinlich / Technically probably )
AssessmentTotalLossType | 3 | AssessmentTotalLossType - (CP4A 3)
Technische functies in de slagerij, spekslagerij en penserij Coded value in Paritair comité ( ->)  
( Fonctions techniques dans les boucheries, les charcuteries et triperies / 119.03.00 (*) / Technical specialties in butchering, sliced cold meats, and triperies )
JointCommitteeType | 1190300 | JointCommitteeType - (A139 1190300)
technische handelsagenten en soortgel Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( agents commerciaux techniciens et ass / Technische Handelsvertreter und ähnliche / technical commercial agents and similaar )
InsuredOccupationType | 32200 | InsuredOccupationType - (2111 32200)
Technische Kosten Attribute of Kwijting ( ->) Voor een getarifeerde waarborg, het bedrag van de bedrijfskosten (o.a. : schaderegelings-, wervings-, beheers- en administratiekosten), maar zonder het "Commissiebedrag", noch de "Lasten en Kosten". Zie schema "Samenstelling van premies". (167_Technische kosten) + (015_Commissie) = (163_Commercialiseringskosten) (061_Zuivere premie) + (163_Commercialiseringskosten) = (005_Netto premie) 
( Codification : / / -> )
( Coûts Techniques / Technische Kosten / Technical expenses )
PremiumNotification | PremiumCollectionTechnicalCostsTotalAmount | - (MOA 167)
Technische operaties Entity ( ->) (in het Engels:) As in the Telebib2-Edifact object-action code 9700 
( Opérations techniques / Technische Operationen / Technical operations )
| MessageTechnicalOperation | - ( 9700)
Technische premie of zuivere premie Attribute of Kwijting ( ->) Voor een getarifeerde waarborg, de som van de bedragen "Risicopremie" en "Technische Lasten". Premie die de verzekeraar nodig heeft om het risico technisch te dekken. De zuivere premie maakt deel uit de netto premie. Zie schema "Samenstelling van premies". 
( Codification : / / -> )
( Prime technique ou prime pure / Basisprämie / Base premium )
PremiumNotification | PremiumCollectionTechnicalPremiumTotalAmount | - (MOA 061)
Technische premie of zuivere premie Entity ( ->) Voor een getarifeerde waarborg, de som van de bedragen "Risicopremie" en "Technische Lasten". Premie die de verzekeraar nodig heeft om het risico technisch te dekken. De zuivere premie maakt deel uit de netto premie. Zie schema "Samenstelling van premies" 
( Prime technique ou prime pure / Basisprämie / Base or technical premium )
| BasePremium | - ( )
Technische Verzekeringen Entity ( ->) Geheel van verzekeringen die beantwoorden aan specifieke behoeften van een onderneming en die niet in klassieke polissen terug te vinden zijn. Zij beogen de dekking van de goederen die voor de onderneming nuttig zijn tegen allerhande onvoorziene gevaren. Onder deze noemer vindt men machinebreuk, elektronica (multiwaarborg of alle risico’s), alle bouwplaatsrisico’s, werf- en werktuigen, controleverzekering, montage en proeven ... 
( Assurances techniques / Technische Versicherung / Technical insurance )
| TechnicalGuarantee | - ( 910)
TECHNOLOOG Coded value in Type beroep ( ->)  
( TECHNOLOGUE / Technologue (*) / Technologue (*) )
OccupationType | 604 | OccupationType - (X041 604)
TEENBEREIDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( PREPARATEUR (OSIER) / Preparateur(Osier) (*) / Preparateur(Osier) (*) )
OccupationType | 3423 | OccupationType - (X041 3423)
TEENKWEKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( OSIERISTE (OUVRIER) / Osieriste(Ouvrier) (*) / Osieriste(Ouvrier) (*) )
OccupationType | 1231 | OccupationType - (X041 1231)
TEENSNIJDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( COUPEUR D'OSIER / CoupeurD'Osier (*) / CoupeurD'Osier (*) )
OccupationType | 1232 | OccupationType - (X041 1232)
TEENWILGKWEKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( OSIERISTE / Osieriste (*) / Osieriste (*) )
OccupationType | 1131 | OccupationType - (X041 1131)
TEERDER (PAPIER) Coded value in Type beroep ( ->)  
( GOUDRONNEUR (PAPIER) / Goudronneur(Papier) (*) / Goudronneur(Papier) (*) )
OccupationType | 3346 | OccupationType - (X041 3346)
TEERDER (WEGENBOUW) Coded value in Type beroep ( ->)  
( GOUDRONNEUR (ROUTES) / Goudronneur(Routes) (*) / Goudronneur(Routes) (*) )
OccupationType | 3651 | OccupationType - (X041 3651)
TEGELMAKER (KERAMIEK) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CARRELIER (CERAMIQUE) / Carrelier(Ceramique) (*) / Carrelier(Ceramique) (*) )
OccupationType | 2969 | OccupationType - (X041 2969)
Tegenexpertise Coded value in Type mandaat van de expert ( ->)  
( Contre-expertise / Gegenexpertise / Cross-assessment )
AssessmentMissionType | 81 | AssessmentMissionType - (C42F 81)
Tegenexpertise Coded value in Type aanstelling ( ->)  
( Contre-expertise / Gegenexpertise / Cross-appraisal )
AssessmentMissionPhaseType | 2 | AssessmentMissionPhaseType - (C41Z 2)
Tegenexpertise Coded value in Wijze expertise ( ->)  
( Contre-expertise / Gegenexpertise / Cross-appraisal )
AssessmentType | E | AssessmentType - (C411 E)
Tegeng.richting - Tegenp. draait links, verz. draait rechts Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Sens inverse - Tiers tourne à gauche, Assuré tourne à droite / Gegen-Richtung - gegen Part. biegt links - Vers. rechts / Opp. direction - c.party turns left, insured turns right )
ClaimCircumstanceType | 587 | ClaimCircumstanceType - (C221 587)
Tegeng.richting - Tegenp. overschrijdt de as van de rijbaan Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Sens inverse - Tiers empiète sur axe médian / Gegen-Richtung - g.Par. überschreitet die Achse der Fahrbahn / Opp. direction - c.party exceeds the axis of the roadway )
ClaimCircumstanceType | 586 | ClaimCircumstanceType - (C221 586)
Tegeng.richting - Tegenp. snijdt verz. de weg af Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Sens inverse - Tiers coupe la route à assuré / Gegen-Richtung - die andere Part. schneidet Vers. die Straße / Opp. direction - c.party cuts the road of the insured )
ClaimCircumstanceType | 585 | ClaimCircumstanceType - (C221 585)
Tegeng.richting - Verz. overschrijdt de as van de rijbaan Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Sens inverse - Assuré empiète sur axe médian / Gegen-Richtung - Vers. überschreitet die Achse der Fahrbahn / Opp. direction - insured exceeds the axis of the roadway )
ClaimCircumstanceType | 583 | ClaimCircumstanceType - (C221 583)
Tegeng.richting - Verz.draait links, tegenp.draait rechts Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Sens inverse - Assuré tourne à gauche, Tiers tourne à droite / Gegen-Richtung - Vers. biegt links - gegen Part. rechts / Opp. direction - insured turns left, c.party turns right )
ClaimCircumstanceType | 584 | ClaimCircumstanceType - (C221 584)
Tegeng.richting - Verzekerde snijdt tegenpartij de weg af Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Sens inverse - Assuré coupe la route au tiers / Gegen-Richtung - Vers. schneidet die andere Part. die Straße / Opp. direction - insured cuts the road of the c.party )
ClaimCircumstanceType | 582 | ClaimCircumstanceType - (C221 582)
Tegengeboekt Coded value in Status van de factuur ( ->)  
( Contre-passé / Eintrage im Gegenteil / Off-entered )
InvoiceAccountingStatusType | 3 | InvoiceAccountingStatusType - (5730 3)
Tegenov.rich.:enkel voertuig Y stak midden v/d rijweg over Coded value in RDR-barema ( ->)  
( Sens inverse:seul le véhicule Y empiète sur axe médian / Entg. Richt.: nur Y greift auf die Mittellinie über / Opp. direction - Y only exceeded the axis of the roadway )
KnockForKnockTariffType | 20 | KnockForKnockTariffType - (CP86 20)
Tegenov.rich.:X en Y staken het midden van de rijweg over Coded value in RDR-barema ( ->)  
( Sens inverse:X et Y empiètent sur axe médian / Entg. Richt.: X und Y greifen auf die Mittelinie über / Opp. direction - X and Y exceeded the axis of the roadway )
KnockForKnockTariffType | 21 | KnockForKnockTariffType - (CP86 21)
Tegenpartij Coded value in Aanduiding van correspondent 3 ( ->)  
( Partie adverse / Gegenpartei / Opposite party )
Correspondent3Type | 1 | Correspondent3Type - (CG34 1)
Tegenpartij Coded value in Aanduiding van correspondent 2 ( ->)  
( Partie adverse / Gegenpartei / Opposite party )
Correspondent2Type | 1 | Correspondent2Type - (CF34 1)
Tegenpartij Coded value in Hoedanigheid van de correspondent in het schadegeval ( ->)  
( Partie adverse / Gegenpartei / Opposite party )
CapacityInClaimType | 1 | CapacityInClaimType - (C834 1)
Tegenpartij Coded value in Aanleiding van de expertise ( ->)  
( Partie adverse / Gegenpartei / Opposite party )
AssessmentReasonType | 2 | AssessmentReasonType - (C41Y 2)
Tegenpartij Coded value in Hoedanigheid van de verzekeringsnemer in het schadegeval ( ->)  
( Partie adverse / Gegenpartei / Opposite party )
CapacityPolicyholderInClaimType | 1 | CapacityPolicyholderInClaimType - (C384 1)
Tegenpartij Coded value in Aanduiding ( ->)  
( Partie adverse / OppositeParty (*) / OppositeParty (*) )
Correspondent4Type | 1 | Correspondent4Type - (CI34 1)
Tegenpartij Coded value in Aanduiding van de nemer ( ->)  
( Partie adverse / Gegenpartei / Opposite party )
PartyPolicyHolderImpliedType | 1 | PartyPolicyHolderImpliedType - (C385 1)
Tegenpartij eiser Entity ( ->) Partij-rol. Identificeert een derde schade-eiser. Degene die als derde, en dus niet als verzekeringsnemer of als begunstigde in het contract met de verzekeraar voorkomt, en die nu op basis van dit contract de verzekeraar bevraagt. 
( Partie adverse revendiquant / Gegenpartei / Opponent Claimant )
| ClaimingOpponent | - ( 002)
Tegenpartij en verzekerde veranderen van rijstrook Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Tiers et assuré changent de bande / Gegen Partei und Versicherte ändern sich von lane / Opp.party and insured changed roadway )
ClaimCircumstanceType | 588 | ClaimCircumstanceType - (C221 588)
Tegenpartij is aansprakelijk Coded value in Aansprakelijkheid of vermoedelijke aansprakelijkheid ( ->)  
( Partie adverse est responsable / Gegenpartei ist verantwortlich / Opposite party is responsible )
LiabilityProbableType | 2 | LiabilityProbableType - (C250 2)
Tegenpartij komt van een éénrichtingsstraat Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Tiers sort d'un sens interdit / Gegen Partei kommt aus einer Einbahnstraße / Opposite party leaves a one-way-road )
ClaimCircumstanceType | 590 | ClaimCircumstanceType - (C221 590)
Tegenpartij negeert bord C1 (éénrichtingsstraat) Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Tiers ne respecte pas le signal C1(sens interdit) / Gegen Partei ignoriert Zeichen C1 (Einbahnstraße) / Opposite party ignores C1 plate (one-way-road) )
ClaimCircumstanceType | 589 | ClaimCircumstanceType - (C221 589)
Tegenpartij vermoedelijk aansprakelijk Coded value in Aansprakelijkheid of vermoedelijke aansprakelijkheid ( ->)  
( Partie adverse probablement responsable / Gegenpartei ist vermutlich verantwortlich / Opposite party probably responsible )
LiabilityProbableType | 5 | LiabilityProbableType - (C250 5)
Tegenpartij, derde, schadelijder Entity ( ->) Partij-rol. Groepeert de noties benadeelde derde, tegenpartij.Iedere persoon betrokken in een schadegeval en niet aangeduid in het contract. 
( Partie adverse, tiers, lésé / Gegenpartei / Opponent third party )
| OpponentThirdParty | - ( 020)
Tegensprekelijk akkoord Coded value in Stuur aangeduide document terug ( ->)  
( Accord contradictoire / Vereinbarung im Gegenteil / Agreement to the contrary )
DocumentReturnRequestType | 2 | DocumentReturnRequestType - (C4C0 2)
Teken van de bedragen Attribute of Uitkering, vergoeding ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Teken van de bedragen / C60X / -> )
( Signe des montants / Arithmetisches Zeichen der Betäge / Arithmetic sign of the amounts )
Indemnification | AmountArithmeticSignCode | AmountsArithmeticSignType - (ATT C60X)
TEKENAAR (STUDIE, ONTWERP, UITVOERING) Coded value in Type beroep ( ->)  
( DESSINATEUR (D'ETUDE, DE CONCEPTION, D'EXECUTION) / Dessinateur(D'Etude,DeConception,D'Execution) (*) / Dessinateur(D'Etude,DeConception,D'Execution) (*) )
OccupationType | 1318 | OccupationType - (X041 1318)
TEKENAAR (TECHNIEK) Coded value in Type beroep ( ->)  
( DESSINATEUR TECHNIQUE / DessinateurTechnique (*) / DessinateurTechnique (*) )
OccupationType | 1328 | OccupationType - (X041 1328)
TEKENAAR BEREKENAAR Coded value in Type beroep ( ->)  
( DESSINATEUR-CALCULATEUR / Dessinateur-Calculateur (*) / Dessinateur-Calculateur (*) )
OccupationType | 1333 | OccupationType - (X041 1333)
TEKENAAR DECORATEUR Coded value in Type beroep ( ->)  
( DESSINATEUR-DECORATEUR / Dessinateur-Decorateur (*) / Dessinateur-Decorateur (*) )
OccupationType | 407 | OccupationType - (X041 407)
TEKENAAR GEREEDSCHAPSMAKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( DESSINATEUR OUTILLEUR / DessinateurOutilleur (*) / DessinateurOutilleur (*) )
OccupationType | 1329 | OccupationType - (X041 1329)
TEKENAAR METER Coded value in Type beroep ( ->)  
( DESSINATEUR METREUR / DessinateurMetreur (*) / DessinateurMetreur (*) )
OccupationType | 1330 | OccupationType - (X041 1330)
TEKENAAR PROFILEERDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( DESSINATEUR PROFILEUR / DessinateurProfileur (*) / DessinateurProfileur (*) )
OccupationType | 1332 | OccupationType - (X041 1332)
TEKENAAR-KARTOGRAAF Coded value in Type beroep ( ->)  
( DESSINATEUR-CARTOGRAPHE / Dessinateur-Cartographe (*) / Dessinateur-Cartographe (*) )
OccupationType | 1327 | OccupationType - (X041 1327)
tekenaars Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( dessinateurs / Zeichner / draughtsmen )
InsuredOccupationType | 08100 | InsuredOccupationType - (2111 08100)
Tekenaars, technici (secundair niveau) Coded value in Verzekeringsnemer - beroepscode ( ->)  
( Dessinateurs et techniciens (niveau seco / Zeichner - Techniker (Sekundarstufe) / Draughtsmen, technicians (secondary level) )
PolicyHolderOccupationType | 08 | PolicyHolderOccupationType - (A141 08)
Tekstuele beschrijving Attribute of Bericht ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Codification : / / -> )
( Description textuelle / Textuelle Beschreibung / Textual description )
Message | MessageText | - (FTX 019)
Tekstuele clausule Entity ( ->) Clausule volledig specifiek voor deze eigenste polis, op maat geschreven. 
( Clause textuelle / Textuelle Klausel / Textual clause )
| TextualClause | - ( 002)
TELAPPARATENMAKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONFECTIONNEUR DE COMPTEURS / ConfectionneurDeCompteurs (*) / ConfectionneurDeCompteurs (*) )
OccupationType | 2337 | OccupationType - (X041 2337)
TELEFONIST Coded value in Type beroep ( ->)  
( TELEPHONISTE / Telephoniste (*) / Telephoniste (*) )
OccupationType | 1664 | OccupationType - (X041 1664)
TELEFONIST STANDARDIST (TELEFOONCENTRALE) Coded value in Type beroep ( ->)  
( STANDARDISTE DE CENTRAL TELEPHONIQUE / StandardisteDeCentralTelephonique (*) / StandardisteDeCentralTelephonique (*) )
OccupationType | 1665 | OccupationType - (X041 1665)
telefonisten en telegrafisten Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( telephonistes et telegraphistes / Telefonisten und Telegraphisten / telephone operators and telegraphers )
InsuredOccupationType | 66300 | InsuredOccupationType - (2111 66300)
Telefonisten, brievenbestellers (verkeer Coded value in Verzekeringsnemer - beroepscode ( ->)  
( Téléphonistes, facteurs, autres (communi / Telefonisten - Postboten (Verkehr) / Telephone operators, postmen (traffic )
PolicyHolderOccupationType | 66 | PolicyHolderOccupationType - (A141 66)
Telefoon Entity ( ->) Bevat een communicatiekanaal, telefoon, en zijn oproepnummer, via telefoon. 
( Téléphone / Telefon / Telephone )
| Telephone | - ( )
Telefoonnummer Attribute of Telefoon ( ->) Het nummer dat men moet vormen om in verbinding te treden met een vaste telefoon (thuis) geïnstalleerd. 
( Codification : / / -> )
( Numéro de téléphone / Telefonnummer / Telephone number )
Telephone | TelephoneNumber | - ( )
Telefoonnummer kantoor Entity ( ->) Te vormen nummer om in communicatie te treden met een vaste telefoon geïnstalleerd op de werkplaats. 
( Numéro de téléphone bureau / Telefonnummer Büro / Office telephone number )
| OfficeTelephone | - ( 006)
Telefoonnummer privé Entity ( ->) Het nummer dat men moet vormen om in verbinding te treden met een vaste telefoon thuis geïnstalleerd. 
( Numéro de téléphone privé / Telefonnummer (privat) / Private telephone number )
| HomeTelephone | - ( 001)
TELEGRAFIST Coded value in Type beroep ( ->)  
( TELEGRAPHISTE / Telegraphiste (*) / Telegraphiste (*) )
OccupationType | 1663 | OccupationType - (X041 1663)
TELEGRAFIST-MARCONIST Coded value in Type beroep ( ->)  
( TELEGRAPHISTE-MARCONISTE / Telegraphiste-Marconiste (*) / Telegraphiste-Marconiste (*) )
OccupationType | 1661 | OccupationType - (X041 1661)
TELETYPIST Coded value in Type beroep ( ->)  
( TELETYPISTE / Teletypiste (*) / Teletypiste (*) )
OccupationType | 1673 | OccupationType - (X041 1673)
TELEVISIE OPERATOR Coded value in Type beroep ( ->)  
( OPERATEUR DE TELEVISION / OperateurDeTelevision (*) / OperateurDeTelevision (*) )
OccupationType | 2571 | OccupationType - (X041 2571)
TELEXIST Coded value in Type beroep ( ->)  
( TELEXISTE / Telexiste (*) / Telexiste (*) )
OccupationType | 1674 | OccupationType - (X041 1674)
TELEXOPERATOR Coded value in Type beroep ( ->)  
( OPERATEUR TELEX / OperateurTelex (*) / OperateurTelex (*) )
OccupationType | 1675 | OccupationType - (X041 1675)
TELLEROPNEMER Coded value in Type beroep ( ->)  
( RELEVEUR DE COMPTEURS / ReleveurDeCompteurs (*) / ReleveurDeCompteurs (*) )
OccupationType | 938 | OccupationType - (X041 938)
TELLERSTANDCONTROLEUR Coded value in Type beroep ( ->)  
( VERIFICATEUR DE COMPTEURS / VerificateurDeCompteurs (*) / VerificateurDeCompteurs (*) )
OccupationType | 939 | OccupationType - (X041 939)
TEMPERAAR (CHOCOLADE) Coded value in Type beroep ( ->)  
( TEMPEREUR (CHOCOLAT) / Tempereur(Chocolat) (*) / Tempereur(Chocolat) (*) )
OccupationType | 3061 | OccupationType - (X041 3061)
TEMPERAAR (OVEN-WALSERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( TREMPEUR (FOUR - LAMINOIR) / Trempeur(Four-Laminoir) (*) / Trempeur(Four-Laminoir) (*) )
OccupationType | 2253 | OccupationType - (X041 2253)
TEMPERAAR (PLAT GLAS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( RODEUR (VERRE PLAT) / Rodeur(VerrePlat) (*) / Rodeur(VerrePlat) (*) )
OccupationType | 2920 | OccupationType - (X041 2920)
Temperatuurwijziging Entity ( ->) Als dekking. Dikwijls voor voedingswaren; deze mogen niet ontdooien, of mogen net niet bevriezen. In het algemeen goederen die permanent binnen bepaalde grenzen qua temperatuur moeten blijven. 
( Changement température / Temperaturänderungen / Unfreezing damages )
| UnfreezingDamagesCover | - ( 075)
Tenen Coded value in Localisering kwetsuren/verwondingen ( ->)  
( Orteils / Zehen / Toes )
EventAccidentInjuriesLocationType | 55 | EventAccidentInjuriesLocationType - (CQ57 55)
TENNISRAKETBESPANNER Coded value in Type beroep ( ->)  
( CORDEUR DE RAQUETTES / CordeurDeRaquettes (*) / CordeurDeRaquettes (*) )
OccupationType | 2621 | OccupationType - (X041 2621)
TENNISSER Coded value in Type beroep ( ->)  
( TENNISMAN / Tennisman (*) / Tennisman (*) )
OccupationType | 3906 | OccupationType - (X041 3906)
TENOR Coded value in Type beroep ( ->)  
( TENOR / Tenor (*) / Tenor (*) )
OccupationType | 486 | OccupationType - (X041 486)
Tent Coded value in Constructietype ( ->)  
( Tente / Zelt / Tent )
ConstructionType | 8 | ConstructionType - (3V12 8)
TENT- EN DEKZEILWERKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( REPARATEUR DE BACHES / ReparateurDeBaches (*) / ReparateurDeBaches (*) )
OccupationType | 2145 | OccupationType - (X041 2145)
Tenten en kapitels Coded value in Aard gebouw ( ->)  
( Tentes et chapitaux / Zelte und Zirkus Zelte / Tents and marquees )
BuildingType | 32 | BuildingType - (3173 32)
Tentoonstellingen en beurzen Coded value in Polistype ( ->) Als polistype voorbehouden aan de polissen die het tentoonstellingsgebeuren verzekeren. Hieronder worden begrepen de polissen -alle risico’s expo- (voor het collectief van de exposanten en/of de inrichters), de verzekering van de BA als exposant, van de B 
( Expositions et foires / Ausstellungen und Messen / Expositions and fairs )
ContractPolicyType | 913 | ContractPolicyType - (A502 913)
Tentoonstellingen en jaarmarkten Coded value in Polistype ( ->) Als polistype voorbehouden aan de polissen die tentoongestelde goederen tot voorwerp hebben, mogelijk uitgebreid tot de stand en het diorama. 
( Expositions et foires annuelles / Ausstellungen und Jahresmessen / Expositions and (annual) fairs )
ContractPolicyType | 883 | ContractPolicyType - (A502 883)
Tentoonstellingszaal Coded value in Bestemming van het gebouw ( ->)  
( Salle d'exposition / Ausstellungshalle / Exhibition Hall )
BuildingAllocationType | 14 | BuildingAllocationType - (3172 14)
Tentoonstellingszaal Coded value in Aard gebouw ( ->)  
( Salle d'exposition / Ausstellungshalle / Exhibition Hall )
BuildingType | 19 | BuildingType - (3173 19)
Ter attentie van Coded value in Type adressering bij domiciliëring ( ->)  
( A l'attention de / Zu Händen von / For the attention of )
PaymentDomiciledAddresseeType | 5 | PaymentDomiciledAddresseeType - (A18Z 5)
ter attentie van Coded value in tegenpartij - domicil. - code ( ->)  
( a l'attention de / zu Händen von / for the attention of )
PersonAdversaryDomicileType | 5 | PersonAdversaryDomicileType - (C18Z 5)
ter attentie van Coded value in Verzekerde - domicil. - code ( ->)  
( a l'attention de / zu Händen von / for the attention of )
DomicileAddresseeType | 5 | DomicileAddresseeType - (A28Z 5)
Ter studie met gedeeltelijke dekking Coded value in Status aanvaarding van de nieuwe zaak of project ( ->)  
( Mise à l'examen avec couverture partielle / Zur Überprüfung mit Teildeckung / Under study with partial coverage )
ContractAcceptanceStatusType | 6 | ContractAcceptanceStatusType - (A055 6)
Ter studie met voorlopige dekking Coded value in Status aanvaarding van de nieuwe zaak of project ( ->)  
( Mise à l'examen avec couverture provisoire / Zur Überprüfung mit vorläufiger Deckung / Under study with temporary coverage )
ContractAcceptanceStatusType | 5 | ContractAcceptanceStatusType - (A055 5)
Ter studie zonder dekking Coded value in Aanvaardingsstatus van verzekeringsproject zonder dekking ( ->)  
( A l'examen sans couverture / Zur Überprüfung ohne Deckung / Under study without coverage )
ProjectWithoutCoverAcceptanceStatusType | 7 | ProjectWithoutCoverAcceptanceStatusType - (A056 7)
Ter studie zonder voorlopige dekking Coded value in Status aanvaarding van de nieuwe zaak of project ( ->)  
( Mise à l'examen sans couverture provisoire / Zur Überprüfung ohne vorläufige Deckung / Under study without temporary coverage )
ContractAcceptanceStatusType | 4 | ContractAcceptanceStatusType - (A055 4)
Termijn Coded value in Type kwijting ( ->)  
( Terme / Frist / Term )
PremiumInvoiceType | 1 | PremiumInvoiceType - (B001 1)
Termijn Coded value in Boeking - bewerkingscode GCP ( ->) Totaal van de premies en totaal van de kommissielonen van het borderel van de termijnkwitanties ter inning overgemaakt aan de producent. Het betreft dus enkel de globale verrichting in blok met betrekking tot de emissie van de termijnkwitanties. 
( Terme / Frist / Term )
AccountingTransactionCmpType | 1 | AccountingTransactionCmpType - (B300 1)
TERRAZZO GRANITOLEGGER Coded value in Type beroep ( ->)  
( POSEUR DE TERRAZZO / PoseurDeTerrazzo (*) / PoseurDeTerrazzo (*) )
OccupationType | 2741 | OccupationType - (X041 2741)
Terrein Entity ( ->) Stoffelijk voorwerp - een eigendom - een afgebakend deel van het aardoppervlak. 
( Terrain / Gelände / Terrain )
| Land | - ( )
Terreinwagen Coded value in Gebruik van het voertuig ( ->)  
( Tous Terrains / Geländefahrzeug / All terrain )
VehicleUsageType | 14 | VehicleUsageType - (5200 14)
Territoriale begrenzing voor het gebruik van het voertuig Attribute of Voertuig ( ->) Afbakening van de grenzen waarbinnen het voertuig, respectievelijk aanhangwagen, kan terugvallen op de verzekering.  
( Codification : Territoriale begrenzing voor het gebruik van het voertuig / 5270 / -> )
( Limitation territoriale pour l'usage du véhicule / Territoriale Begrenzung für die Fahrzeugnutzung / Territorial limit for the use of the vehicle )
Vehicle | VehicleUseTerritorialLimitCode | CoverTerritorialLimitVehicleUsageType - (ATT 5270)
Territoriale grenzen van de jachtakte Attribute of Jachtakte ( ->) Code die het gebied waarbinnen de jachtakte geldig is aanduidt.  
( Codification : Territoriale grenzen van de jachtakte / 4441 / -> )
( Limites territoriales du permis / Territoriale Grenzen der Lizenz / Territorial limits to the licence )
HuntingLicence | HuntingLicenceTerritorialLimitCode | HuntingLicenceTerritorialLimitType - (ATT 4441)
Terrorisme Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Terrorisme / Terrorismus / Terrorism )
ClaimCircumstanceType | 350 | ClaimCircumstanceType - (C221 350)
Terug in voege te brengen Coded value in Brand aanhangwagen - actiecode ( ->)  
( A remettre en vigueur / Wieder in Kraft zu setzen / To be reinstated )
GuaranteeMotorTrailerFireActionType | 5 | GuaranteeMotorTrailerFireActionType - (P520 5)
Terug in voege te brengen Coded value in Glasbraak - actiecode ( ->)  
( A remettre en vigueur / Wieder in Kraft zu setzen / To be reinstated )
GuaranteeBrokenWindowsActionType2 | 5 | GuaranteeBrokenWindowsActionType2 - (P710 5)
Terug in voege te brengen Coded value in Brand auto - actiecode ( ->)  
( A remettre en vigueur / Wieder in Kraft zu setzen / To be reinstated )
GuaranteeMotorFireActionType | 5 | GuaranteeMotorFireActionType - (P510 5)
Terug in voege te brengen Coded value in Diefstal auto - actiecode ( ->)  
( A remettre en vigueur / Wieder in Kraft zu setzen / To be reinstated )
GuaranteeMotorTheftActionType | 5 | GuaranteeMotorTheftActionType - (P610 5)
Terug in voege te brengen Coded value in Ahwg - andere 2 - actiecode ( ->)  
( A remettre en vigueur / Wieder in Kraft zu setzen / To be reinstated )
GuaranteeMotorTrailerOther2ActionType | 5 | GuaranteeMotorTrailerOther2ActionType - (PZ20 5)
Terug in voege te brengen Coded value in Diefstal aanhangwagen - actiecode ( ->)  
( A remettre en vigueur / Wieder in Kraft zu setzen / To be reinstated )
GuaranteeTheftTrailerActionType | 5 | GuaranteeTheftTrailerActionType - (P620 5)
Terug in voege te brengen Coded value in Individueel gemeen recht ( ->)  
( A remettre en vigueur / Wieder in Kraft zu setzen / To be reinstated )
GuaranteePersonalLegislationCivilActionType | 5 | GuaranteePersonalLegislationCivilActionType - (P900 5)
Terug in voege te brengen Coded value in Eigen schade auto - actiecode ( ->)  
( A remettre en vigueur / Wieder in Kraft zu setzen / To be reinstated )
GuaranteeMotorOwnDamagesActionType | 5 | GuaranteeMotorOwnDamagesActionType - (P410 5)
Terug in voege te brengen Coded value in Inzittenden - actiecode ( ->)  
( A remettre en vigueur / Wieder in Kraft zu setzen / To be reinstated )
GuaranteePassengerActionType | 5 | GuaranteePassengerActionType - (P310 5)
Terug in voege te brengen Coded value in Rechtsbijstand - actiekode ( ->)  
( A remettre en vigueur / Wieder in Kraft zu setzen / To be reinstated )
GuaranteeAssistanceLegalActionType | 5 | GuaranteeAssistanceLegalActionType - (P200 5)
Terug in voege te brengen Coded value in Autopolis - reisbijstand - actiecode ( ->)  
( A remettre en vigueur / Wieder in Kraft zu setzen / To be reinstated )
PolicyMotorAssistanceTravelActionType | 5 | PolicyMotorAssistanceTravelActionType - (P800 5)
Terug in voege te brengen Coded value in Ahwg - andere 1 - actiecode ( ->)  
( A remettre en vigueur / Wieder in Kraft zu setzen / To be reinstated )
VehicleTrailerOther1ActionType | 5 | VehicleTrailerOther1ActionType - (PY20 5)
Terug in voege te brengen Coded value in Formule 2 - actiecode ( ->)  
( A remettre en vigueur / Wieder in Kraft zu setzen / To be reinstated )
Formula2ActionType | 5 | Formula2ActionType - (PZ10 5)
Terug in voege te brengen Coded value in Formule 1 - actiecode ( ->)  
( A remettre en vigueur / Wieder in Kraft zu setzen / To be reinstated )
Formula1ActionType | 5 | Formula1ActionType - (PY10 5)
Terug in voege te brengen Coded value in BA aanhangwagen - actiecode ( ->)  
( A remettre en vigueur / Wieder in Kraft zu setzen / To be reinstated )
GuaranteeMotorTrailerLiabilityActionType | 5 | GuaranteeMotorTrailerLiabilityActionType - (P120 5)
Terug in voege te brengen Coded value in BA auto - actiecode ( ->)  
( A remettre en vigueur / Wieder in Kraft zu setzen / To be reinstated )
GuaranteeMotorLiabilityActionType | 5 | GuaranteeMotorLiabilityActionType - (P110 5)
Terug in voege te brengen Coded value in Eigen schade aanhangwagen - actiecode ( ->)  
( A remettre en vigueur / Wieder in Kraft zu setzen / To be reinstated )
GuaranteeMotorOwnDamagesTrailerActionType | 5 | GuaranteeMotorOwnDamagesTrailerActionType - (P420 5)
Terugbetaling van de premies Coded value in Boeking - bewerkingscode GCP ( ->) Terugbetaling van premies, en daarop betrekking hebbende kommissielonen. 
( Remboursement de prime / Erstattung von Prämien / Refund of premiums )
AccountingTransactionCmpType | 3 | AccountingTransactionCmpType - (B300 3)
Terugbetaling van premie Entity ( ->) Terugbetaling van premie en daarop betrekking hebbende commissielonen. 
( Remboursement de prime / Rückzahlung Prämie / Reimbursement of premium )
| PremiumReimbursementLine | - ( 003)
Terugbetalingsverzoek in Directe Regeling Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Demande de remboursement en règlement direct / RDR Antrags auf Erstattung / Knock for knock request for refund )
| KfkRequestForRefund | - ( )
Terugboeking van betaling (gedeeltelijk) Coded value in Soort beweging (op een kwijting) ( ->)  
( Remboursement de paiement (partiel) / Umkehrung der Zahlung (teilweise) / Reversal of payment (partial) )
PremiumInvoiceTransactionType | B | PremiumInvoiceTransactionType - (B041 B)
Terugboeking van betaling (totaal) Coded value in Soort beweging (op een kwijting) ( ->)  
( Remboursement de paiement (total) / Umkehrung der Zahlung (Gesamt) / Reversal of payment (totally) )
PremiumInvoiceTransactionType | A | PremiumInvoiceTransactionType - (B041 A)
Teruggavekwijting Coded value in Type kwijting ( ->)  
( Remboursement / Rückerstattung / Reimbursement )
PremiumInvoiceType | 3 | PremiumInvoiceType - (B001 3)
Teruggeboekt aan de Producent door Mij Coded value in Soort beweging (op een kwijting) ( ->)  
( Remise au Producteur par la Cie / Umgekehrt dem Erzeuger des Versicherers / Reversed to the producer by company )
PremiumInvoiceTransactionType | 3 | PremiumInvoiceTransactionType - (B041 3)
Teruggezonden aan mij door Producent Coded value in Soort beweging (op een kwijting) ( ->)  
( Retournée à la Cie par le Producteur / Umgekehrt dem Versicherer des Erzeugers / Returned to company by Producer )
PremiumInvoiceTransactionType | 2 | PremiumInvoiceTransactionType - (B041 2)
Terugreisdatum Attribute of Reis ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Codification : / / -> )
( Date du retour / Rückkehr-Datum / Return date )
Travel | ReturnDate | - (DTM 022)
Terugstorten van het voorschoot in het kader van de RDR Attribute of Borderel directe regeling debet of credit ( ->) Bevat een bedrag. 
( Codification : / / -> )
( Restitution de l'avance dans le cadre du remboursement RDR / Rückerstattung der Anzahlung der RDR Konvention zufolge / Refund of the down payment according to the Kfk convention )
KfkDebitOrCreditStatement | KfkAdvanceRefundAmount | - (MOA 146)
Terugzending van kwijting Coded value in Reden voor BRB-code B ( ->)  
( Retour de quittance / Rückkehr der Entlastung / Return acquittance )
PremiumNotificationReturnReasonBType | 26 | PremiumNotificationReturnReasonBType - (BRBC 26)
Terugzending van kwijting Entity ( ->) Terugzending van kwijting voor inning door de maatschappij. 
( Renvoi de quittance / Rücksendung Quittung / Premium notification returned )
| PremiumReturnLine | - ( 005)
Terugzending van kwijtingen Coded value in Boeking - bewerkingscode GCP ( ->) Terugzending van een kwijting, door de producent naar de maatschappij, ten einde door deze laatste geïnd te worden. 
( Renvoi de quittance / Rückkehr der Entlastung / Return of discharge notes )
AccountingTransactionCmpType | 5 | AccountingTransactionCmpType - (B300 5)
Tervuren Coded value in Zone van lokale politie ( ->)  
( Tervuren / Tervuren / Tervuren )
PoliceCoveredZoneCode | 5398 | PoliceCoveredZoneCode - (C244 5398)
Tesamen met een afstandsverklaring Coded value in MSB-code - origine verzekeringsmaatschappij ( ->)  
( Accompagnée d'un désistement / Zusammen mit Verzicht auf / Together with a waiver )
MessageClaimInsurerMsbType | 25B | MessageClaimInsurerMsbType - (CMSB 25B)
TESTPILOOT (VLIEGTUIGEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( PILOTE D'ESSAI (AVION) / PiloteD'Essai(Avion) (*) / PiloteD'Essai(Avion) (*) )
OccupationType | 1533 | OccupationType - (X041 1533)
Testritplaten 4-wielers Coded value in Gebruik van het voertuig ( ->)  
( Plaque essai 4 roues / Probenummernschild Vierrad / Temporary plate 4 wheels )
VehicleUsageType | 93 | VehicleUsageType - (5200 93)
TEXTIELARBEIDER (SPINNERIJ, WEVERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( OUVRIER DU TEXTILE (FILATURE, TISSAGE) / OuvrierDuTextile(Filature,Tissage) (*) / OuvrierDuTextile(Filature,Tissage) (*) )
OccupationType | 2017 | OccupationType - (X041 2017)
textielarbeiders en soortgelijken n.e Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( ouvriers de la fabrication de produit / Textilarbeiter und ähnliche / textile workers and similar )
InsuredOccupationType | 71900 | InsuredOccupationType - (2111 71900)
Tgoverg.rich.:X en Y rijden over midden rijweg,Y snijdt X af Coded value in RDR-barema ( ->)  
( Sens inverse:X et Y passent axe médian, Y coupe circ. à X / Entg. Richt.: X und Y greifen auf die Mittellinie über, Y s / Opp. direction - X and Y exceed the axis, Y cuts off X )
KnockForKnockTariffType | 23 | KnockForKnockTariffType - (CP86 23)
Tgoverg.rich.:X gaat rechtsaf,Y gaat linksaf,zelfde rijweg i Coded value in RDR-barema ( ->)  
( Sens inv. : X tourne à droite,Y tourne à gauche,même rue / entg. Richt.: X fährt nach rechts und Y fährt nach links, gs / Opp. direction - X turns right, Y turns left, into same road )
KnockForKnockTariffType | 24 | KnockForKnockTariffType - (CP86 24)
Tgoverg.rich.:Y negeerde het signaal C1 (eenrichting) Coded value in RDR-barema ( ->)  
( Sens inverse:Y ne respecte pas le signal C1(sens interdit) / Entg. Richt.: Y hat das Einbahnverkehr nicht respektier / Opp. direction - Y ignores C1 plate (one-way-road) )
KnockForKnockTariffType | 22 | KnockForKnockTariffType - (CP86 22)
thailand Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( thailande / Thailand / Thailand )
VictimFATNationalityType | 235 | VictimFATNationalityType - (CL2B 235)
Thailand Coded value in Landcode ( ->)  
( Thaïlande / Thailand / Thailand )
CountryType | TH | CountryType - (519B TH)
Thaïse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( thaïlandaise / thailändische / Thaian )
NationalityType | THA | NationalityType - (A121 THA)
Thaïse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( thaïlandaise / thailändische / Thaïlandaise2 (*) )
NationalityType | TH | NationalityType - (A121 TH)
Theater Coded value in Aard gebouw ( ->)  
( Théatre / Theater / Theatre )
BuildingType | 22 | BuildingType - (3173 22)
Thuishaven Entity ( ->) Zie de portaalsite belgium.be. Wat de DIV beschrijft onder het punt - Mobiliteit - Lucht- en scheepvaart. Het - Aanvraagformulier vlaggenbrief / Immatriculatieplaat -. 
( Port d'attache / Heimathafen / Port of register )
| PortOfRegister | - ( 055)
THUISVERPLEEGSTER Coded value in Type beroep ( ->)  
( INFIRMIERE VISITEUSE / InfirmiereVisiteuse (*) / InfirmiereVisiteuse (*) )
OccupationType | 215 | OccupationType - (X041 215)
THUISVERPLEEGSTER VOOR SOCIALE HYGIENE Coded value in Type beroep ( ->)  
( VISITEUSE D'HYGIENE SOCIALE / VisiteuseD'HygieneSociale (*) / VisiteuseD'HygieneSociale (*) )
OccupationType | 220 | OccupationType - (X041 220)
Thuiswerkende bediende Coded value in Bedienden - Risicoklasse ( ->) Sedentaire bedienden die hun beroep bij zich thuis uitoefenen (dikwijls met een telefoon- of informaticaverbinding met hun werkgever) en voor wie dus het risico ongeval op weg naar en van het werk niet bestaat. 
( Employés travaillant à domicile / Zuhause arbeiten - Schreiber / Home working clerk )
EmployeeRiskClassType | 406 | EmployeeRiskClassType - (641D 406)
TIF (*) Coded value in MultiMediaFileType (*) ( ->)  
( TIF (*) / TIF (*) / TIF (*) )
MultiMediaFileType | 002 | MultiMediaFileType - (X095 002)
Tijd. inv. ong. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Inval.temp. acc. / Vorübergehende Behinderung - Unfälle / Temporary disablement - accidents )
GuaranteeCode | 231 | GuaranteeCode - (C6B1 231)
Tijd. inv. ong. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Inval.temp. acc. / Vorübergehende Behinderung - Unfälle / Temporary disablement - accidents )
GuaranteeCode | L31 | GuaranteeCode - (C6B1 L31)
Tijd. inv. pers. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Inval.temp. prive / Vorübergehende Behinderung - persönliche / Temporary disablement - individual )
GuaranteeCode | L32 | GuaranteeCode - (C6B1 L32)
Tijd. inv. pers. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Inval.temp. privé / Vorübergehende Behinderung - persönliche / Temporary disablement - individual )
GuaranteeCode | 232 | GuaranteeCode - (C6B1 232)
Tijd. inval. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Inval. temp. / Vorübergehende Behinderung / Temporary disablement )
GuaranteeCode | L30 | GuaranteeCode - (C6B1 L30)
Tijd. inval. Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Inval. temp. / Vorübergehende Behinderung / Temporary disablement )
GuaranteeCode | 230 | GuaranteeCode - (C6B1 230)
Tijd.(handels)ver. Coded value in V-nemer-werkgever-juridisch statuut ( ->)  
( Association momentan / Zeitweilige Arbeitsgemeinschaft / Temporary (trade) association )
PolicyHolderEmployerLegalStatusType | 10 | PolicyHolderEmployerLegalStatusType - (A1CS 10)
Tijd.inv. ziekten Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Inv.temp. maladie / Vorübergehende Behinderung - Krankheiten / Temporary disablement - diseases )
GuaranteeCode | L33 | GuaranteeCode - (C6B1 L33)
Tijd.inv. ziekten Coded value in Code waarborg 1 ( ->)  
( Inv.temp. maladie / Vorübergehende Behinderung - Krankheiten / Temporary disablement - diseases )
GuaranteeCode | 233 | GuaranteeCode - (C6B1 233)
Tijdel.huurgevaar Entity ( ->) Tijdelijke huurgevaar. Als dekking. De aansprakelijkheid als huurder, meestal van een gebouw, voor een beperkte duur. 
( Resp.locat.tempor. / Befristete Mietverträge-Haftung / Temporary tenancy liability )
| TemporaryTenancyLiabilityCover | - ( 110)
Tijdelijk personeel Attribute of Ongevallen privéleven ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : Waarborg occasioneel personeel voor huispersoneel / 6911 / -> )
( Personnel temporaire / Zeitweiliges Personal / Temporary staff )
CollectivePersonalAccident | TemporaryStaffIndicator | CoverStaffTemporaryIndicator - (BIN 6911)
Tijdelijke (handels)vereniging Coded value in Juridisch statuut ( ->) De tijdelijke handelsvennootschap is een vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid, die zonder een gemeenschappelijke naam te voeren, één of meer bepaalde handelsverrichtingen tot doel heeft. De tijdelijke handelsvennootschap heeft geen rechtspersoonlijkheid. (wetboek van vennootschappen van 7 mei 1999)  
( Société momentanée / Zeitweilige Arbeitsgemeinschaft / Temporary association )
PersonLegalStatusType | 10 | PersonLegalStatusType - (A130 10)
Tijdelijke (handels)vereniging Coded value in Juridisch statuut - afkorting ( ->) Kruispuntbank : codes rechtsvormen : 722 voor 06/02/2001 en 703 voor 30/06/2003. 
( Association momentanée / Arbeitsgemeinschaft / Temporary (trade) association )
PersonLegalStatusShortType | 10 | PersonLegalStatusShortType - (A134 10)
Tijdelijke buitengebruikstelling Coded value in Reden vernietiging ( ->)  
( Mise hors service temporaire / Zeitweile Außerbetriebnahme / Temporarily out-of-service )
CancellationReasonType | 02 | CancellationReasonType - (EW01 02)
Tijdelijke invaliditeit Coded value in Actie A.O. - beheersfase ( ->)  
( Invalidité temporaire / Vorübergehende Behinderung / Temporary disablement )
ActionWorkersCompStageType | 1 | ActionWorkersCompStageType - (CQIJ 1)
Tijdelijke invaliditeit Entity ( ->) Waarborg die voorziet in een regelmatige uitkering in verhouding tot de gehele of gedeeltelijke invaliditeit opgelopen n.a.v. een ongeval, te rekenen vanaf de datum van het ongeval en na verloop van de wachttijd, tot afloop van de contractuele voorziene duur, mogelijk ingekort door het overlijden, de genezing of de consolidatie. 
( Invalidité temporaire / Zeitliche Invalidität / Temporay disability )
| TemporaryDisabilityGuarantee | - ( 230)
Tijdelijke invaliditeit Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Invalidité temporaire / Vorübergehende Behinderung / Temporary disability )
| TemporaryDisability | - ( )
Tijdelijke verdwijning Coded value in Reden opzeg ( ->)  
( Disparition temporaire / Zeitweiliges Verschwinden / Temporary disappearance )
CancellationReasonType3 | 2 | CancellationReasonType3 - (A705 2)
Tijdelijke verdwijning Coded value in Vroeger contract - opzeg reden ( ->)  
( Disparition temporaire / Zeitweiliges Verschwinden / Temporary disappearance )
ContractPreviousCancellationReasonType | 2 | ContractPreviousCancellationReasonType - (D243 2)
tijdelijke verdwijning Coded value in vroeger kontrakt - schorsing reden ( ->)  
( disparition temporaire / Zeitweiliges Verschwinden / Temporary disappearance )
ContractPreviousSuspensionReasonType | 2 | ContractPreviousSuspensionReasonType - (D245 2)
Tijdelijke verdwijning van de risico Coded value in Reden opzeg van de overgenomen polis ( ->)  
( Disparition temporaire / Zeitweilige Verschwindung des Risikos / Temporary suspension of the risk )
ContractTakeoverFromCancellationReasonType | 2 | ContractTakeoverFromCancellationReasonType - (5V1R 2)
Tijdelijke verdwijning van het risico Coded value in Schorsingsreden ( ->)  
( Disparition temporaire du risque / Zeitweilige Verschwindung des Risikos / Temporary suspension )
SuspensionReasonType | 2 | SuspensionReasonType - (A311 2)
tijdelijke verdwijning van risico Coded value in Reden opzeg ( ->)  
( disparition temporaire / Zeitweilige Verschwindung des Risikos / Temporary suspension of the risk )
CancellationReasonType2 | 2 | CancellationReasonType2 - (A331 2)
Tijdelijke vereniging Coded value in Collectiviteit ( ->)  
( Association temporaire / Vorübergehende Vereinigung / Temporary Association )
GroupType | 12 | GroupType - (A135 12)
Tijdelijke Vereniging Coded value in Verzekeringsnemer - code aanspreektitel ( ->)  
( Association Temporaire / Vorübergehende Vereinigung / Temporary Association )
PolicyHolderTitleType | 55 | PolicyHolderTitleType - (A102 55)
Tijdelijke werkonbekwaamheid Coded value in Fase beheer A.O. ( ->)  
( Incapacité temporaire / Vorübergehende Arbeitsunfähigkeit / Temporary (work) incapacity )
WorkersCompensationManagementPhaseType | 1 | WorkersCompensationManagementPhaseType - (CQI0 1)
Tijdens het laden Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( En cours de chargement / Während der Ladung / While loading )
ClaimCircumstanceType | 802 | ClaimCircumstanceType - (C221 802)
Tijdens het transport Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( En cours de transport / Während des Transports / During transport )
ClaimCircumstanceType | 801 | ClaimCircumstanceType - (C221 801)
TIJDOPNEMER-ONTLEDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( CHRONOMETREUR-ANALYSEUR / Chronometreur-Analyseur (*) / Chronometreur-Analyseur (*) )
OccupationType | 1441 | OccupationType - (X041 1441)
Tijdstip gebeurtenis Attribute of Incident ( ->) Bevat een datum en/of tijdsaanduiding en zijn formaat. 
( Codification : / / -> )
( Moment de l'événement / Zeitpunkt des Ereignisses / Moment of the event )
Incident | IncidentDateAndTime | - (DTM 048)
Tijdstip gebeurtenis Attribute of Schadegeval ( ->) Bevat een datum en/of tijdsaanduiding en zijn formaat. 
( Codification : / / -> )
( Moment de l'événement / Zeitpunkt des Ereignisses / Moment of the event )
ClaimTransactionLine | ClaimLineIncidentDateAndTime | - (DTM 048)
Tijdstip waarop de arbeid is onderbroken Attribute of Lichamelijke schade ( ->) Bevat een datum en/of tijdsaanduiding en zijn formaat. 
( Codification : / / -> )
( Moment de l'interruption de travail / Zeitpunkt auf dem die Arbeit unterbrochen wurde / Time on which the work was interrupted )
PhysicalInjury | WorkInterruptionTime | - (DTM 111)
Tijdstip waarop de eerste zorgen zijn toegediend Attribute of Lichamelijke schade ( ->) Bevat een datum en/of tijdsaanduiding en zijn formaat. 
( Codification : / / -> )
( Moment à laquelle les premiers soins sont donnés / Zeitpunkt auf dem die ersten Sorgen gegeben werden / First aid date )
PhysicalInjury | FirstAidGivenDate | - (DTM 109)
timmerlieden Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( charpentiers, menuisiers et parqueteu / Tischler / carpenters )
InsuredOccupationType | 78100 | InsuredOccupationType - (2111 78100)
Timmerlieden, schrijnwerkers, meubelmake Coded value in Verzekeringsnemer - beroepscode ( ->)  
( Charpentiers, menuisiers, ebenistes, aut / Tischler - Schreiner - Schreinerei / Carpenters, joiners, cabinetmakers )
PolicyHolderOccupationType | 78 | PolicyHolderOccupationType - (A141 78)
TIMMERMAN SCHRIJNWERKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( CHARPENTIER-MENUISIER / Charpentier-Menuisier (*) / Charpentier-Menuisier (*) )
OccupationType | 2588 | OccupationType - (X041 2588)
TINTER (HOUT) Coded value in Type beroep ( ->)  
( TEINTEUR (BOIS) / Teinteur(Bois) (*) / Teinteur(Bois) (*) )
OccupationType | 2686 | OccupationType - (X041 2686)
Titel Attribute of Persoon (fysiek) ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Codification : / / -> )
( Titre / Titel / Title text )
PhysicalPerson | TitleName | - (NME 001)
Titel - code Attribute of Persoon (fysiek) ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Codification : Verzekeringsnemer - code aanspreektitel / A102 / -> )
( Titre - codé / Titel - code / Title code )
PhysicalPerson | TitleCode | PolicyHolderTitleType - (NME 001)
Titularis (van een document) Entity ( ->) Partij-rol. Identificeert een betrokkene, de houder van een document. 
( Titulaire (d'un document) / Konzepthalter / Document holder )
| DocumentHolder | - ( 029)
Titularis van de nummerplaat Entity ( ->) Identificeert een betrokkene, in de rol van de houder van de inschrijving van het voertuig (bij de DIV in België). 
( Titulaire de la plaque d'immatriculation / Inhaber (des Nummernschilds) / Vehicle registration plate holder )
| VehicleRegistrationPlateHolder | - ( 011)
Titularis van het document Attribute of Document ( ->) Aanduiding, door middel van een code, van de titularis van een document.  
( Codification : Titularis van het document / 507X / -> )
( Titulaire du document / Titelträger des Dokuments / Holder of the document )
Document | DocumentHolderCode | DocumentHolderType - (ATT 507X)
TO - Afdrukken van stukken Entity ( ->) (in het Engels:) As in the Telebib2-Edifact object-action code 9710 
( OT - Impression de pièces / TO - Print-Stücke / Tech.Op. - printed documents )
| MessageTechOperPrintouts | - ( 9710)
TO - Communicatie van de specificiteiten Entity ( ->) (in het Engels:) As in the Telebib2-Edifact object-action code 9702 
( OT - Communication des spécificités / TO - Kommunikation die Besonderheiten / Tech.Op. - communication of specificities )
| MessageTechOperListInsurerSpecificities | - ( 9702)
TO - Communicatie van toepassingen maatschappij Entity ( ->) (in het Engels:) As in the Telebib2-Edifact object-action code 9701 
( OT - Communication de requêtes d'origine compagnie / TO - Kommunikation von Anwendungen mit dem Versicherer / Tech.Op. - communication of company applications )
| MessageTechOperListInsurerApplications | - ( 9701)
TO - Inschrijving voertuig Entity ( ->) (in het Engels:) As in the Telebib2-Edifact object-action code 9720 
( OT - Immatriculation d'un véhicule / TO - Kfz-Zulassung / Tech.Op. - vehicle registration )
| MessageTechOperVehicleRegistration | - ( 9720)
Toe te voegen Coded value in Complementaire specificiteit - actiecode ( ->)  
( A ajouter / Hinzuzufügen / To be added )
ParticularityComplementary3ActionType | 6 | ParticularityComplementary3ActionType - (A5C0 6)
Toe te voegen Coded value in Actiecode op gebouw ( ->)  
( A ajouter / Hinzuzufügen / To be added )
RiskObjectBuildingActionType | 6 | RiskObjectBuildingActionType - (3150 6)
Toe te voegen Coded value in Complementaire specificiteit 4 - actie ( ->)  
( A ajouter / Hinzuzufügen / To be added )
ParticularityComplementary4ActionType | 6 | ParticularityComplementary4ActionType - (A5D0 6)
Toe te voegen Coded value in Complementaire specificiteit 6 - actie ( ->)  
( A ajouter / Hinzuzufügen / To be added )
ParticularityComplementary6ActionType | 6 | ParticularityComplementary6ActionType - (A5F0 6)
Toe te voegen Coded value in Complementaire specificiteit - actiecode ( ->)  
( A ajouter / Hinzuzufügen / To be added )
ParticularityComplementary2ActionType | 6 | ParticularityComplementary2ActionType - (A5B0 6)
Toe te voegen Coded value in Actiecode op inhoud ( ->)  
( A ajouter / Hinzuzufügen / To be added )
RiskObjectContentActionType | 6 | RiskObjectContentActionType - (3160 6)
Toe te voegen Coded value in Waarborg - Code actie ( ->)  
( A ajouter / Hinzuzufügen / To be added )
ActionOnGuaranteeType | 6 | ActionOnGuaranteeType - (P000 6)
Toe te voegen Coded value in Waterschade - actiecode ( ->)  
( A ajouter / Hinzuzufügen / To be added )
GuaranteeWaterDamagesActionType | 6 | GuaranteeWaterDamagesActionType - (M400 6)
Toe te voegen Coded value in Brand en samenhangend gevaar - actiecode ( ->)  
( A ajouter / Hinzuzufügen / To be added )
GuaranteeFireAndRelatedActionType | 6 | GuaranteeFireAndRelatedActionType - (M110 6)
Toe te voegen Coded value in Andere waarborg 3 - actiecode ( ->)  
( A ajouter / Hinzuzufügen / To be added )
GuaranteeOther3ActionType | 6 | GuaranteeOther3ActionType - (MW00 6)
Toe te voegen Coded value in Storm en hagel - actiecode ( ->)  
( A ajouter / Hinzuzufügen / To be added )
GuaranteeStormHailActionType | 6 | GuaranteeStormHailActionType - (M200 6)
Toe te voegen Coded value in Aardbeving - actiecode ( ->)  
( A ajouter / Hinzuzufügen / To be added )
GuaranteeEarthquakeActionType | 6 | GuaranteeEarthquakeActionType - (MC00 6)
Toe te voegen Coded value in Bedrijfsschade - actiecode ( ->)  
( A ajouter / Hinzuzufügen / To be added )
GuaranteeConsequentialLossesActionType | 6 | GuaranteeConsequentialLossesActionType - (MB00 6)
Toe te voegen Coded value in Andere waarborg 1 - actiecode ( ->)  
( A ajouter / Hinzuzufügen / To be added )
GuaranteeOther1ActionType | 6 | GuaranteeOther1ActionType - (MY00 6)
Toe te voegen Coded value in Andere waarborg 4 - actiecode ( ->)  
( A ajouter / Hinzuzufügen / To be added )
GuaranteeOther4ActionType | 6 | GuaranteeOther4ActionType - (MX00 6)
Toe te voegen Coded value in Indirecte verliezen - actiecode ( ->)  
( A ajouter / Hinzuzufügen / To be added )
GuaranteeIndirectLossesActionType | 6 | GuaranteeIndirectLossesActionType - (M800 6)
Toe te voegen Coded value in Glasbraak - actiecode ( ->)  
( A ajouter / Hinzuzufügen / To be added )
GuaranteeBrokenWindowsActionType | 6 | GuaranteeBrokenWindowsActionType - (M500 6)
Toe te voegen Coded value in Diefstal - actiecode ( ->)  
( A ajouter / Hinzuzufügen / To be added )
GuaranteeTheftActionType | 6 | GuaranteeTheftActionType - (M620 6)
Toe te voegen Coded value in Complementaire specificiteit 5 - actie ( ->)  
( A ajouter / Hinzuzufügen / To be added )
ParticularityComplementary5ActionType | 6 | ParticularityComplementary5ActionType - (A5E0 6)
Toe te voegen Coded value in Complementaire specificiteit - actiecode ( ->)  
( A ajouter / Hinzuzufügen / To be added )
ParticularityComplementary1ActionType | 6 | ParticularityComplementary1ActionType - (A5A0 6)
Toe te voegen Coded value in Andere waarborg 2 - actiecode ( ->)  
( A ajouter / Hinzuzufügen / To be added )
GuaranteeOther2ActionType | 6 | GuaranteeOther2ActionType - (MZ00 6)
Toe te voegen Coded value in BA gebouw - actiecode ( ->)  
( A ajouter / Hinzuzufügen / To be added )
GuaranteeLiabilityBuildingActionType | 6 | GuaranteeLiabilityBuildingActionType - (M700 6)
Toediener van de eerste zorgen Entity ( ->) Partij-rol. Identificeert een betrokkene, die de eerste hulp verleende aan een slachtoffer. 
( Dispensateur des premiers soins / Verabreicher der ersten Sorgen / First aid supplier )
| FirstAidSupplier | - ( 040)
Toegang op slot Attribute of Diefstal ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : Diefstal - toegang op slot ? / CM63 / -> )
( Accès verrouillé / Zugang gesperrt / Access locked )
TheftOrBurglary | EntranceLockedIndicator | TheftAccessLockedIndicator - (BIN CM63)
Toekenning winstdeelname van het jaar Attribute of Winstdeelname ( ->) Deelname in de winst gerealiseerd op de jaarlijkse vervaldag van het levensverzekeringscontract. 
( Codification : / / -> )
( Participation bénéficiaire montant de l'année / Gewinnbeteiligung, Betrag des Jahres / Yearly amount of bonus loading )
ProfitSharing | ProfitSharingAnnualAmount | - (MOA 025)
Toekenningsdatum gebruiksderving Attribute of Directe betaling ( ->) Datum waarop de gebruiksderving is toegekend aan de hersteller 
( Codification : / / -> )
( Date à laquelle le chômage a été accordé / Datum auf dem der Gebrauchsverlust is zuerkennt / Date on which deprivation (loss of use) has been granted )
DirectPayment | DeprivationGrantDate | - (DTM 077)
Toekomstig adres Entity ( ->) Bevat een adres dat in de plaats zal komen van een bestaand adres. 
( Adresse future / Zukünftige Adresse / Future address )
| FutureAddress | - ( 017)
Toekomstige oogsten Entity ( ->) Als dekking. De beschadiging van opgroeiende bomen kan de opbrengst met enkele seizoenen vertragen. 
( Récoltes à venir / Zukünftige ernten / Future crops )
| FutureCropsCover | - ( 099)
Toepassing algemene contractuele vrijstelling Attribute of Gebouw ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : Toepassing algemene contractuele vrijstelling / 3V40 / -> )
( Application franchise générale contractuelle / Anwendung gesetzliche Franchise / Legal franchise - deductable applied )
Building | LegalDeductibleApplicationIndicator | DeductibleLegalAppliedIndicator - (BIN 3V40)
Toepassing van anticipatieve bonus Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Application d'un bonus anticipatif / Anwendung von einen anticipative Bonus / Application of an anticipation bonus )
| AnticipationBonusAppliedDeclaration | - (QRS 3190)
Toepassing van de evenredigheidsregel Attribute of Beschadigd object ( ->) Vergoeding in verhouding tot het verzekerde deel. 
( Codification : Toepassing van de evenredigheidsregel / C066 / -> )
( Application de la règle proportionelle / Verhältnis-gleichung / Proportionality applied )
ObjectDamaged | ProportionalityAppliedIndicator | ProportionalityAppliedIndicator - (BIN C066)
Toepassing van de RDR-overeenkomst Attribute of Verkeersongeval ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : Toepassing van de RDR overeenkomst? / C060 / -> )
( Application de la convention RDR / Anwendung des RDR-Abkommens / Application of the "Knock-for-knock" convention )
TrafficAccident | KfkConventionApplicableIndicator | KnockForKnockAgreementAppliedIndicator - (BIN C060)
Toepassing van de volmachten van de producent Attribute of Tussenpersoon, details ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : Toepassing van de volmachten van de producent / P00D / -> )
( Application des pouvoirs du courtier / Anwendung der Proxies vom Vermittler / Intermediate's mandates applied )
ContractAsIntermediated | BrokerProcurationApplicationIndicator | BrokersMandateAppliedIndicator - (BIN P00D)
Toepassing van een (sectorale) overeenkomst Attribute of Schade ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : Toepassing van een (sectorale) overeenkomst? / C058 / -> )
( Application d'une convention sectorielle / Anwendung der (Fach-)Vereinbarung / Sectoral agreement applied )
Claim | SectorAgreementAppliedIndicator | SectoralAgreementAppliedIndicator - (BIN C058)
Toepassingsgebied schorsing Attribute of Schorsing ( ->) Code die aangeeft of de dekkingen van een polis al dan niet geschorst zijn.  
( Codification : Toepassingsgebied schorsing / A310 / -> )
( Domaine d'application de la suspension / Anwendungsbezirk Suspendierung / Domain of application of suspension )
Suspension | SuspensionRangeTypeCode | SuspensionApplicationType - (ATT A310)
Toepassingsgebied van de wijziging Attribute of Wijziging contract ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Codification : Toepassingsgebied van de wijziging / A1ZU / -> )
( Champ d'application de la modification / Anwendungsbereich der Änderung / Field of application for adjustment )
ContractChange | FieldOfApplicationForAdjustmentCode | ContractAdjustmentFieldType - (ATT A1ZU)
Toerental bij vermogen in kW Attribute of Technicar gegevens ( ->) Bevat een hoeveelheid. 
( Codification : / / -> )
( Nombre de tours/minute en kW / Anzahl Umdrehung/Minute in kW / Number of revolutions/minute in kW )
TechnicarData | RevolutionsPerMinuteInkWCount | - (QTY 032)
Toerisme en zaken Coded value in RDR - kategorie ( ->)  
( Tourisme et affaires / Tourismus und Geschäfte / Tourism and Business )
KnockForKnockCategoryType | A | KnockForKnockCategoryType - (CP78 A)
Toerisme en Zaken, gemengd gebruik Coded value in Polistype ( ->) Als polistype voorbehouden aan polissen die enkel personenwagens en/of auto’s dubbel gebruik verzekeren. Inbegrepen de aanhangwagens die deze voertuigen mogen trekken. 
( Tourisme et Affaires, usage mixte / Tourismus und Geschäfte, gemischter Gebrauch / Tourism and Business, mixed usage )
ContractPolicyType | 510 | ContractPolicyType - (A502 510)
TOERISTISCHE GIDS Coded value in Type beroep ( ->)  
( GUIDE (TOURISTIQUE) / Guide(Touristique) (*) / Guide(Touristique) (*) )
OccupationType | 3920 | OccupationType - (X041 3920)
Toestand van het dossier Attribute of Schade ( ->) Duidt aan of het schadedossier nog in behandeling is, en zo nodig bij wie. -- Duidt aan of het schadedossier nog in behandeling is, en zo nodig bij wie. 
( Codification : Toestand van het dossier / C051 / -> )
( Etat du dossier / Zustand der Akte / State of file )
Claim | ClaimFileStatusCode | ClaimFileStatusType - (ATT C051)
TOESTELBEDIENER (TECHNICUS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( APPAREILLEUR (TECHNICIEN) / Appareilleur(Technicien) (*) / Appareilleur(Technicien) (*) )
OccupationType | 1434 | OccupationType - (X041 1434)
Toevallige Coded value in Type bestuurder ( ->)  
( Occasionnel / Gelegentliche / Occasional )
PartyDriverType | 2 | PartyDriverType - (5125 2)
Toevertrouwde voorwerpen Entity ( ->) Als dekking. Een waarborg BA bevat regelmatig dit specifiek bedrag. (Zie ook MOA+196 Toevertrouwde voorwerpen.) 
( Objets confiés / Anvertrauten Objekte / entrusted objects )
| EntrustedObjectsCover | - ( )
Toevoeging Coded value in Soort transactie R.S.R. ( ->)  
( Ajout / Hinzufügen / Addition )
RSRTransactionType | 1 | RSRTransactionType - (Z606 1)
Toevoeging aan de originele carrosserie Coded value in Voertuig - Code toebehoren ( ->)  
( Ajout a la carrosserie d'origine / Zusätzlich zu den ursprünglichen Körper / Addition to the original body )
VehicleAccessoriesType | 4 | VehicleAccessoriesType - (560A 4)
Toevoeging aan het oorspronk. koetswerk Coded value in Aanhangwagen - toebehoren 6 - code ( ->)  
( Ajout à la carrosserie d'origine / Zusätzlich zu den ursprünglichen Körper / Addition to the original body )
VehicleTrailerAccessory6Type | 4 | VehicleTrailerAccessory6Type - (565F 4)
Toevoeging aan het oorspronk. koetswerk Coded value in Aanhangwagen - toebehoren 3 - code ( ->)  
( Ajout à la carrosserie d'origine / Zusätzlich zu den ursprünglichen Körper / Addition to the original body )
VehicleTrailerAccessory3Type | 4 | VehicleTrailerAccessory3Type - (565C 4)
Toevoeging aan het oorspronk. koetswerk Coded value in Aanhangwagen - toebehoren 5 - code ( ->)  
( Ajout à la carrosserie d'origine / Zusätzlich zu den ursprünglichen Körper / Addition to the original body )
VehicleTrailerAccessory5Type | 4 | VehicleTrailerAccessory5Type - (565E 4)
Toevoeging aan het oorspronk. koetswerk Coded value in Aanhangwagen - toebehoren 4 - code ( ->)  
( Ajout à la carrosserie d'origine / Zusätzlich zu den ursprünglichen Körper / Addition to the original body )
VehicleTrailerAccessory4Type | 4 | VehicleTrailerAccessory4Type - (565D 4)
Toevoeging aan oorspronkelijk koetswerk Coded value in Aanhangwagen - toebehoren 2 - code ( ->)  
( Ajout à la carrosserie d'origine / Zusätzlich zu den ursprünglichen Körper / Addition to the original body )
VehicleTrailerAccessory2Type | 4 | VehicleTrailerAccessory2Type - (565B 4)
Toevoeging aanhangwagen Coded value in Type beweging op de aanhangwagen ( ->)  
( Ajout d'une remorque / Zusatz - Anhänger / Trailer added )
VehicleTrailerModificationType | 3 | VehicleTrailerModificationType - (550C 3)
Toevoeging risico Coded value in Type beweging ( ->)  
( Ajout du risque / Hinzufügen des Risikos / Risk added )
MessageFunctionalityType | 3 | MessageFunctionalityType - (500C 3)
Toevoegingen aan het oorspronkelijke koetswerk Coded value in SubObjectRoleType (*) ( ->)  
( Ajout à la carrosserie d'origine / Zusatz zur ursprünglichen Karosserie / Additions to original bodywork )
SubObjectRoleType | 004 | SubObjectRoleType - (X068 004)
Toevoegingen aan oorspronk. koetswerk Coded value in Aanhangwagen - toebehoren 1 - code ( ->)  
( Ajout à la carrosserie d'origine / Zusätzlich zu den ursprünglichen Körper / Addition to the original body )
VehicleTrailerAccessory1Type | 4 | VehicleTrailerAccessory1Type - (565A 4)
Toezicht op arbeidsmethode Coded value in Preventie - preventieve maatregelen - ko ( ->)  
( Surveillance des méthodes de travail / Überwachung der Arbeitsweise / Supervision of working method )
PreventionMeasureType2 | 24 | PreventionMeasureType2 - (CQ95 24)
Toezicht op arbeidsmethode Coded value in Voorzorgsmaatregelen (tegen ongeval) ( ->)  
( Surveillance des méthodes de travail / Überwachung der Arbeitsweise / Supervision of working method )
PreventionMeasureType | 24 | PreventionMeasureType - (CQ94 24)
togo Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( togo / Togo / Togo )
VictimFATNationalityType | 334 | VictimFATNationalityType - (CL2B 334)
Togo Coded value in Landcode ( ->)  
( Togo / Togo / Togo )
CountryType | TG | CountryType - (519B TG)
Togolese Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( togolaise / togoische / Togolese )
NationalityType | TG | NationalityType - (A121 TG)
Tokelau Coded value in Landcode ( ->)  
( Tokelau / Tokelau / Tokelau )
CountryType | TK | CountryType - (519B TK)
Tokelau-eilandse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( tokélaouen / von Tokelau / Tokelauan )
NationalityType | TK | NationalityType - (A121 TK)
TOLK Coded value in Type beroep ( ->)  
( INTERPRETE / Interprete (*) / Interprete (*) )
OccupationType | 552 | OccupationType - (X041 552)
ton Coded value in Eenheid ( ->) Ton (1000 kilogram) 
( tonne / tonne / ton )
MeasureUnitType | 006 | MeasureUnitType - (X049 006)
TONEELDECORATEUR (ARBEIDER) Coded value in Type beroep ( ->)  
( DECORATEUR DE THEATRE (OUVRIER) / DecorateurDeTheatre(Ouvrier) (*) / DecorateurDeTheatre(Ouvrier) (*) )
OccupationType | 2699 | OccupationType - (X041 2699)
TONEELMEESTER (FILM) Coded value in Type beroep ( ->)  
( MACHINISTE (MAITRE-CINEMA) / Machiniste(Maitre-Cinema) (*) / Machiniste(Maitre-Cinema) (*) )
OccupationType | 3942 | OccupationType - (X041 3942)
TONEELSCHRIJVER Coded value in Type beroep ( ->)  
( AUTEUR DRAMATIQUE / AuteurDramatique (*) / AuteurDramatique (*) )
OccupationType | 420 | OccupationType - (X041 420)
Tonga Coded value in Landcode ( ->)  
( Tonga / Tonga / Tonga )
CountryType | TO | CountryType - (519B TO)
tonga Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( tonga / Tonga / Tonga )
VictimFATNationalityType | 616 | VictimFATNationalityType - (CL2B 616)
Tongaanse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( tonguien / tongaische / Tonganese )
NationalityType | TO | NationalityType - (A121 TO)
TONGEREN - HERSTAPPE Coded value in Zone van lokale politie ( ->)  
( TONGEREN - HERSTAPPE / TONGEREN - HERSTAPPE / TONGEREN - HERSTAPPE )
PoliceCoveredZoneCode | 5380 | PoliceCoveredZoneCode - (C244 5380)
Tontineverrichtingen Entity ( ->) Koninklijk Besluit van 22 februari 1991 houdende algemeen reglement betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen. Belgisch Staatsblad van 11 april 1991. Bijlage I. 25. K.B. van 22 november 1994, art. 27. 
( Les opérations tontinières / Tontinenversicherung / Tontines )
| BnbTontine | - ( )
Tontineverrichtingen Coded value in Tak-Kode FSMA ( ->) (Groep van activiteiten "leven") 
( Les opérations tontinières / Tontine operations / Tontine operations )
BranchNBBType | 25 | BranchNBBType - (A509 25)
TOONBANK- EN BUFFETJUFFROUW Coded value in Type beroep ( ->)  
( FILLE DE COMPTOIR, DE BUFFET / FilleDeComptoir,DeBuffet (*) / FilleDeComptoir,DeBuffet (*) )
OccupationType | 3801 | OccupationType - (X041 3801)
TOPOGRAAF Coded value in Type beroep ( ->)  
( TOPOGRAPHE / Topographe (*) / Topographe (*) )
OccupationType | 1428 | OccupationType - (X041 1428)
Tot 50.000 BEF Coded value in Schijf bedrag ( ->)  
( jusque 50.000 BEF / Bis zu 50.000 BEF / Up to 50,000 BEF )
AmountBracketLevelType | 1 | AmountBracketLevelType - (Z605 1)
Tot 750 kg Coded value in Laadvermogen ( ->)  
( Jusqu'à 750 kg / Bis zu 750 kg / Up to 750 kg )
CarryingCapacityType | 1 | CarryingCapacityType - (5542 1)
Totaal Coded value in Graad van vrijstelling van taks ( ->)  
( Totale / Gesamt / Total )
TaxExemptionDegreeType | 2 | TaxExemptionDegreeType - (A670 2)
Totaal aantal ontvangen offertes Attribute of Aanvraag van offerte ( ->) Bevat een hoeveelheid. 
( Codification : / / -> )
( Nombre total d'offres reçues / Gesamt Anzahl Erhalten Offerten / Total number received bids )
ActionRequestForBid | ReceivedBidsTotalCount | - (QTY 063)
Totaal aantal zendingen Attribute of Bijkomende schatting of gerelateerd document ( ->) Bevat een hoeveelheid. 
( Codification : / / -> )
( Nombre total d'envois / Gesamt Anzahl Sundungen / Total number of submissions )
AdditionalSubmissionOrRelatedDocument | AdditionalSubmissionTotalCount | - (QTY 066)
Totaal commissie van de maand Attribute of Rekeninguittreksel ( ->) Bevat een bedrag. 
( Codification : / / -> )
( Total commission du mois / Gesamtkommission des Monats / Total monthly commission )
CurrentAccountStatement | CommissionMonthlyTotalAmount | - (MOA 085)
Totaal commissieloon tgv eigen polissen Attribute of Rekeninguittreksel ( ->) Totaal van de commissielonen van de maand op eigen polissen, inclusief rappel- en rendements- commissielonen 
( Codification : / / -> )
( Total commission du mois sur polices propres / Totale Kommission für eigene Policen / Total commission for own policies )
CurrentAccountStatement | CommissionPoliciesOwnedTotalAmount | - (MOA 127)
Totaal commissieloon tgv overgenomen polissen Attribute of Rekeninguittreksel ( ->) Totaal van de commissielonen van de maand betreffende de overname van polissen 
( Codification : / / -> )
( Total commission du mois sur polices reprises / Totale Kommission für Policen die übernommen werden / Total commission for policies taken over from another broker )
CurrentAccountStatement | CommissionPoliciesMandatedTotalAmount | - (MOA 126)
Totaal indien verdeling Attribute of Directe regeling (RDR) ( ->) Bevat een bedrag. 
( Codification : / / -> )
( Total si partage / Gesamtsumme wenn Verteilung / Total if sharing )
KfkOperation | SharedTotalAmount | - (MOA 144)
Totaal te betalen Attribute of Beweging premie ( ->) Som van de totale brutopremie, de kwijtingkosten en de poliskosten. Zie schema "Samenstelling van premies". (053_totale bruto premie) + (100_Kwijtingkosten) + (164_Poliskosten) = (012_Totaal te betalen) 
( Codification : / / -> )
( Total à payer / Insgesamt zu zahlen / Total to pay )
PremiumTransactionLine | ToBePaidTotalAmount | - (MOA 012)
Totaal te betalen Attribute of Kwijting ( ->) Som van de totale brutopremie, de kwijtingkosten en de poliskosten. Zie schema "Samenstelling van premies".
(053_totale bruto premie) + (100_Kwijtingkosten) + (164_Poliskosten) = (012_Totaal te betalen) 
( Codification : / / -> )
( Total à payer / Zu zahlender Gesamtbetrag / Total to be paid )
PremiumNotification | ToBePaidTotalAmount | - (MOA 012)
Totaal van de afrekening Attribute of Directe regeling (RDR) ( ->) Bevat een bedrag. 
( Codification : / / -> )
( Total du décompte / Gesamtsumme von die Abrechnung / Total of settlement )
KfkOperation | SettlementTotalAmount | - (MOA 143)
Totaal van de toevoegingen (bedragen) Attribute of Directe regeling (RDR) ( ->) Bevat een bedrag. 
( Codification : / / -> )
( Total des (montants) accessoires / Totaler Wert der Zusätze (Betrage) / Total value of the additions (amounts) )
KfkOperation | AdditionsValueTotalAmount | - (MOA 142)
Totaal van de uitkeringen Attribute of RSR registratie ( ->) Totaal bedrag van de betaalde schadelloosstellingen op het ogenblik van registratie in het R.S.R. systeem. 
( Codification : / / -> )
( Total des indemnités / Gesamtbetrag der Zahlungen / Total benefits )
RSRRegistration | IndemnificationTotalAmount | - (MOA 157)
Totaal van de uitkeringen aan derden Attribute of Schade ( ->) Het totaal bedrag van de gestorte uitkeringen aan derden. 
( Codification : / / -> )
( Total des prestations aux tiers / Gesamtbetrag Auszahlungen an Dritte / Total benefits to third party )
Claim | ThirdPartyAllowancesTotalAmount | - (MOA 080)
Totaal van de uitkeringen aan verzekerde. Attribute of Schade ( ->) Het totaal bedrag van de gestorte uitkeringen aan de verzekerde. 
( Codification : / / -> )
( Total des prestations à l'assuré. / Gesamtbetrag der Zahlungen an Versicherten / Total benefits for insured )
Claim | InsuredAllowancesTotalAmount | - (MOA 067)
Totaal verlies Attribute of Beschadigd object ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : Expertise - totaal verlies / C452 / -> )
( Perte totale / Totalverlust / Total loss )
ObjectDamaged | TotalLossIndicator | AssessmentTotalLossIndicator - (BIN C452)
Totaal verlies Coded value in Afloop/Resultante van de expertise ( ->)  
( Perte totale / Totalverlust / Total loss )
AssessmentResultType | P | AssessmentResultType - (CP31 P)
Totaal verlies Coded value in Wijze bepaling hoofdbedrag RDR ( ->)  
( Perte totale / Totalverlust / Total loss )
AssessmentPrimaryAmountDefinitionType | 6 | AssessmentPrimaryAmountDefinitionType - (CP89 6)
Totaal verlies Coded value in Type technische controle ( ->)  
( Perte totale / Totalverlust / Total loss )
AssessmentControlTechnicalType | B | AssessmentControlTechnicalType - (CP49 B)
Totaalpaket Coded value in Type polissenpakket ( ->)  
( Paquet total / Gesampauschalversicherung / Total package )
ContractPackageType | 3 | ContractPackageType - (A505 3)
Totale andere omstandigheden Coded value in Vorm ongeval ( ->)  
( Au cours de toute autre circonstance / Während ganz andere Umstände / During totally different circumstances )
EventAccidentShapeType | 052 | EventAccidentShapeType - (CQ81 052)
Totale diefstal AW Coded value in Type mandaat van de expert ( ->) Totale diefstal in Aangenomen Waarde en het voertuig is niet teruggevonden 
( Vol total VA / Total Diebstahl AW / Total theft AgrV )
AssessmentMissionType | 44 | AssessmentMissionType - (C42F 44)
Totale diefstal AW + teruggev.met schade Coded value in Type mandaat van de expert ( ->) Totale diefstal in Aangenomen Waarde en het voertuig is teruggevonden met opgelopen schade 
( Vol total VA + retrouvé avec dégat / Total Diebstahl AW + erholt mit Schaden / Total theft AgrV + found back damaged )
AssessmentMissionType | 46 | AssessmentMissionType - (C42F 46)
Totale diefstal WW Coded value in Type mandaat van de expert ( ->) Totale diefstal in Werkelijke Waarde en het voertuig is niet teruggevonden. 
( Vol total VR / Total Diebstahl WW / Total theft ActV )
AssessmentMissionType | 45 | AssessmentMissionType - (C42F 45)
Totale diefstal WW + teruggev.met schade Coded value in Type mandaat van de expert ( ->) Totale diefstal in Werkelijke Waarde en het voertuig is teruggevonden met opgelopen schade 
( Vol total VR + retrouvé avec dégats / Total Diebstahl WW + erholt mit Schaden / Total theft ActV + found back damaged )
AssessmentMissionType | 47 | AssessmentMissionType - (C42F 47)
Totale gebruiker Coded value in Hoedanigheid van de verzekeringsnemer ( ->) De verzekeringnemer gebruikt het het goed in zijn geheel, er is geen uitspraak qua vergoeding, noch qua eigenaarschap. 
( Occupant total / Gesamtbewohner / Full-time occupant )
PolicyHolderCategoryType | 17 | PolicyHolderCategoryType - (3110 17)
Totale huurder Coded value in Hoedanigheid van de verzekeringsnemer ( ->) De verzekeringnemer huurt het goed in zijn geheel onder een huurcontract. 
( Locataire total / Gesamtmieter / Full tenant )
PolicyHolderCategoryType | 02 | PolicyHolderCategoryType - (3110 02)
Totale renovatie Coded value in Graad van renovatie ( ->)  
( Rénovation totale / Totalrenovierung / Total renovation )
BuildingRenovationDegreeType | 1 | BuildingRenovationDegreeType - (3V18 1)
Totale waarde Coded value in Type dekking diefstal inhoud ( ->) Dekking ten belope van het vermelde bedrag. Refereert naar de verzekerde bedragen voor de inhoud in brand (eventueel met toepassing van de evenredigheidsregel). 
( Valeur totale / Gesamtwert / Total value )
ContentTheftValueType | 1 | ContentTheftValueType - (3464 1)
Totale waarde van de schilderwerken Attribute of Berekende schatting ( ->) Bevat een bedrag. 
( Codification : / / -> )
( Valeur totale de la peinture / Totaler Wert von Farbe-Arbeit / Total value of paint labour )
Calculation | PaintTotalValueAmount | - (MOA 125)
Totale waarde van de wisselstukken Attribute of Berekende schatting ( ->) Bevat een bedrag. 
( Codification : / / -> )
( Valeur totale des pièces de rechange / Totaler Wert der Ersatz-Teile / Total value of the replacement parts )
Calculation | ReplacementPartsTotalValueAmount | - (MOA 123)
Totale waarde van het uurloon Attribute of Berekende schatting ( ->) Bevat een bedrag. 
( Codification : / / -> )
( Valeur totale du main-d'oeuvre / Totaler Wert von Arbeit / Total value of labour )
Calculation | LabourTotalValueAmount | - (MOA 124)
Totalisering Coded value in Bewerkingscode VERIDASS ( ->)  
( Totalisation / Aggregation / Totalized )
VeridassTransactionType | 99 | VeridassTransactionType - (Z230 99)
Touring Coded value in Marktsegment van het voertuig ( ->)  
( Touring / Touring / Touring )
VehicleMarketSegmentType | 8 | VehicleMarketSegmentType - (563E 8)
Tournai Coded value in Schadebeheer - zetel ( ->)  
( Tournai / Tournai / Tournai )
ClaimManagementBranchType | 75 | ClaimManagementBranchType - (C001 75)
tournai Coded value in afzender - zetel ( ->)  
( tournai / Tournai / Tournai )
SenderOfficeSeatType | 75 | SenderOfficeSeatType - (Z211 75)
tournai Coded value in bestemmeling - zetel ( ->)  
( tournai / Tournai / Tournai )
DestineeBranchType | 75 | DestineeBranchType - (Z311 75)
Tournai Coded value in Zetelnummer van de verzekeraar ( ->)  
( Tournai / Tournai / Tournai )
InsurerBranchType | 75 | InsurerBranchType - (A012 75)
Tournai Coded value in Derden - zetel schadebeheer ( ->)  
( Tournai / Tournai / Tournai )
AdversaryManagementBranchType | 75 | AdversaryManagementBranchType - (C115 75)
Tournai (*) Coded value in Bijhuis, code ( ->)  
( Succursale de Tournai / Tournai (*) / Tournai (*) )
SeatSubsidiaryIdentificationType | 75 | SeatSubsidiaryIdentificationType - (X076 75)
TOUWDRAAIER Coded value in Type beroep ( ->)  
( TOURNEUR DE FICELLES / TourneurDeFicelles (*) / TourneurDeFicelles (*) )
OccupationType | 1885 | OccupationType - (X041 1885)
TOUWMAKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( FICELLIER / Ficellier (*) / Ficellier (*) )
OccupationType | 1883 | OccupationType - (X041 1883)
TOUWSLAGER Coded value in Type beroep ( ->)  
( CORDIER / Cordier (*) / Cordier (*) )
OccupationType | 1882 | OccupationType - (X041 1882)
TOUWSPLITSER Coded value in Type beroep ( ->)  
( MAROTTEUSE / Marotteuse (*) / Marotteuse (*) )
OccupationType | 1868 | OccupationType - (X041 1868)
TOVENAAR Coded value in Type beroep ( ->)  
( MAGICIEN / Magicien (*) / Magicien (*) )
OccupationType | 459 | OccupationType - (X041 459)
TOXICOLOOG, TOXICOTHERAPEUT Coded value in Type beroep ( ->)  
( TOXICOLOGUE-TOXICOTHERAPEUTHE / Toxicologue-Toxicotherapeuthe (*) / Toxicologue-Toxicotherapeuthe (*) )
OccupationType | 175 | OccupationType - (X041 175)
Traag voertuig (na omvorming) Coded value in Type van het voertuig volgens DIV ( ->)  
( Véhicule lent (après transformation) / Langsames Fahrzeug (nach Veränderung) / Slow vehicle (following conversion) )
VehicleType | TT | VehicleType - (5003 TT)
Tracer Coded value in Hoedanigheid van de -ontdekker- ( ->)  
( Tracer / Tracer / Tracer )
CapacityVehicleFinderType | 26 | CapacityVehicleFinderType - (C1A9 26)
Traditioneel Coded value in Dakbedekkingstype van de 2de risicoligging ( ->)  
( Traditionnelle / Traditionell / Traditional )
Building2RoofType | 1 | Building2RoofType - (3W16 1)
Traditioneel Coded value in Dakbedekkingstype ( ->) Dak in materiaal dat in het algemeen in de bouw van woningen in België gebruikt wordt. 
( Traditionnelle / Traditionell / Traditional )
BuildingRoofType | 1 | BuildingRoofType - (3V16 1)
Traditioneel met brandbare scheiding Coded value in Dakbedekkingstype ( ->)  
( Traditionnelle avec séparation combustible / Traditionell mit brennbarem Trennwand / Traditional with flammable separation )
BuildingRoofType | J | BuildingRoofType - (3V16 J)
Traditioneel op onbrandbare scheiding Coded value in Dakbedekkingstype ( ->) Oppervlak waarop het dak gemonteerd is, de vloer van de zolder (vb. in hout). 
( Traditionnelle avec séparation non-combustible / Traditionell mit nicht brennbarem Trennwand / Traditional with non-flammable separation )
BuildingRoofType | H | BuildingRoofType - (3V16 H)
Trage aanhangwagen Coded value in Type van het voertuig volgens DIV ( ->)  
( Remorque lente / Langsamer Anhänger / Slow trailer )
VehicleType | RL | VehicleType - (5003 RL)
Trage dubbel gebruik Coded value in Type van het voertuig volgens DIV ( ->)  
( Véhicule lent mixte / Langsamer Kombiwagen / Slow mixed usage )
VehicleType | LS | VehicleType - (5003 LS)
Trage lichte vrachtwagen Coded value in Type van het voertuig volgens DIV ( ->)  
( Camionnette lente / Langsamer Kleinlastkraftwagen / Slow light truck )
VehicleType | LT | VehicleType - (5003 LT)
Trage oplegger Coded value in Type van het voertuig volgens DIV ( ->)  
( Semi-remorque lente / Langsamer Sattelanhänger / Slow semitrailer )
VehicleType | OA | VehicleType - (5003 OA)
Trage personenauto Coded value in Type van het voertuig volgens DIV ( ->)  
( Véhicule lent / Langsamer Personenkraftwagen / Slow vehicle )
VehicleType | LV | VehicleType - (5003 LV)
Trage vrachtwagen Coded value in Type van het voertuig volgens DIV ( ->)  
( Camion lent / Langsamer Lastkraftwagen / Slow truck )
VehicleType | LC | VehicleType - (5003 LC)
Trail Coded value in Marktsegment van het voertuig ( ->) Trail (dit dus) niet te verwarren met trial (iets anders). 
( Trail / Trail / Trail )
VehicleMarketSegmentType | 9 | VehicleMarketSegmentType - (563E 9)
Trail. en cont.v.derden Entity ( ->) Trailers en containers van derden. Als dekking. In verzekeringen transport. 
( Remorque et conteneur de tiers / Anhänger und Container Dritter / Trailers and containers of third parties )
| TrailersAndContainersOfThirdPartiesCover | - ( 163)
TRAITEUR Coded value in Type beroep ( ->)  
( TRAITEUR / Traiteur (*) / Traiteur (*) )
OccupationType | 1027 | OccupationType - (X041 1027)
TRAKTORBESTUURDER (LANDBOUW) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONDUCTEUR DE TRACTEURS / ConducteurDeTracteurs (*) / ConducteurDeTracteurs (*) )
OccupationType | 1254 | OccupationType - (X041 1254)
Tram Coded value in Hoofdvervoermiddel ( ->)  
( Tram / Straßenbahn / Tramcar )
PersonTransportMeansMainType | 6 | PersonTransportMeansMainType - (A146 6)
TRAMBESTUURDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONDUCTEUR (TRAMWAY) / Conducteur(Tramway) (*) / Conducteur(Tramway) (*) )
OccupationType | 1546 | OccupationType - (X041 1546)
TRAMBESTUURDER-ONTVANGER Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONDUCTEUR-RECEVEUR (TRAMWAY) / Conducteur-Receveur(Tramway) (*) / Conducteur-Receveur(Tramway) (*) )
OccupationType | 1549 | OccupationType - (X041 1549)
trambestuurders en trambestuurders-on Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( conducteurs, conducteurs-receveurs de / Carmen und Carmen Empfänger / Carmen and Carmen receivers )
InsuredOccupationType | 63200 | InsuredOccupationType - (2111 63200)
Transacties Entity ( ->) Als dekkng. Rechtsbijstand handelsovereenkomsten. 
( Transactions / Transaktionen / Transactions )
| TransactionsCover | - ( 176)
Transfer Coded value in Aard document ( ->) PG Leven-Individuele 12.06.2008 : in BOAR, in het algemeen een transfer van verzekeringnemer A naar verzekeringnemer B. 
( Transfert / Transfer / Transfer )
ContractDocumentType | 10 | ContractDocumentType - (EW05 10)
Transfer debet Coded value in Soort beweging (op een kwijting) ( ->)  
( Transfert Débit / Überweisung Lastschrift / Transfer debit )
PremiumInvoiceTransactionType | M | PremiumInvoiceTransactionType - (B041 M)
Transfer van reserve Coded value in Aard document ( ->) PG Leven-Individuele 12.06.2008 : document dat voorziet in de verplaatsing van de (wiskundige) reserve van een contract leven A naar een contract B, in het algemeen bij een andere verzekeraar. 
( Transfert de réserve / Transfer dessen Rücklagen / Transfer of reserve )
ContractDocumentType | 14 | ContractDocumentType - (EW05 14)
Transfereer verzekeringsnemer Attribute of Overzetting ( ->) Code die aanduidt of het contract aan een andere verzekeringsnemer wordt overgedragen ten gevolg van wijzigingen in de persoonlijke toestand van de oorspronkelijke verzekeringsnemer (overlijden, scheiding).  
( Codification : Transfereer verzekeringsnemer / A093 / -> )
( Transférer preneur / Versicherungsnehmer übertragen / Transfer policy holder )
Transfer | PolicyHolderTransferIndicator | PolicyHolderTransferIndicator - (GIS A093)
Transfert credit Coded value in Soort beweging (op een kwijting) ( ->)  
( Transfert Crédit / Transfer-Kredit / Transfer credit )
PremiumInvoiceTransactionType | L | PremiumInvoiceTransactionType - (B041 L)
Transfert uit ander contract Coded value in Oorsprong der premiebetalingen ( ->)  
( Transfert d’un autre contrat / Tranferiert aus anderer Contract / Transferred from other contract )
PremiumFundingType | 05 | PremiumFundingType - (1406 05)
Transit Entity ( ->) Als dekking. De goederen in transit, deze die zich tijdelijk in de opslagplaats bevinden, in afwachting van hun verder transport. 
( Transit / Transit / Transit )
| TransitCover | - ( 157)
Transit van honoraria Attribute of Kosten ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : Code transit van honoraria / C467 / -> )
( Transit d'honoraires / Transit von Gebühren oder Gehälter / Transit of fees or salaries )
Expense | AssessmentFeeTransferIndicator | TransitFeesIndicator - (BIN C467)
Transit-plaat Coded value in Type speciale nummerplaat ( ->)  
( Plaque transit / Transitschild / Transit-plate )
VehicleRegistrationSpecialType | TR | VehicleRegistrationSpecialType - (500J TR)
Transport Coded value in Tak ( ->)  
( Transport / Transport / Transport )
BranchType | 8 | BranchType - (A500 8)
Transport Coded value in Code bericht ( ->)  
( Transport / Transport / Transport )
MessageType | C12 | MessageType - (Z000 C12)
Transport Coded value in Code bericht ( ->)  
( Transport / Transport / Transport )
MessageType | A12 | MessageType - (Z000 A12)
Transport & marine Coded value in Domein (Verzekeringen) ( ->)  
( Transport & marine / Transport- & Seeversicherung / Transport & Marine )
DomainType | 12 | DomainType - (X916 12)
Transport & marine Coded value in IBP Product Domain Code ( ->)  
( Transport & marine / Transport- & Seeversicherung / Transport & Marine )
IBPProductDomainType | X916-12 | IBPProductDomainType - (IBP3 X916-12)
TRANSPORTARBEIDER (MIJNEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( AIGUILLEUR (MINES) / Aiguilleur(Mines) (*) / Aiguilleur(Mines) (*) )
OccupationType | 1752 | OccupationType - (X041 1752)
transporteurs boven de grond m. kabel Coded value in Type gebruikte materieel ( ->)  
( transporteurs aeriens par cable / Förderer oberirdisch mit Kabel / conveyors above ground with cable )
ActivityEquipmentType | 291 | ActivityEquipmentType - (CQ79 291)
TRAPEZIST Coded value in Type beroep ( ->)  
( ACROBATE / Acrobate (*) / Acrobate (*) )
OccupationType | 463 | OccupationType - (X041 463)
trappen, leuningen, treden Coded value in Type gebruikte materieel ( ->)  
( escaliers, rampes, marches / Treppen - Geländer - Tritte / stairs - railings - steps )
ActivityEquipmentType | 530 | ActivityEquipmentType - (CQ79 530)
TRATIEKMANAGER (LUCHTVAART) Coded value in Type beroep ( ->)  
( TRAFIC MANAGER (NAVIGATION AERIENNE) / TraficManager(NavigationAerienne) (*) / TraficManager(NavigationAerienne) (*) )
OccupationType | 1602 | OccupationType - (X041 1602)
travailleurs du traitement des produi Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( travailleurs du traitement des produi / Produkt-Prozessoren / workers in treatment of commodity )
InsuredOccupationType | 8390 | InsuredOccupationType - (2111 8390)
Treden op voorwerpen Coded value in Vorm ongeval ( ->)  
( Marché sur des objets / auf Objekte Treten / Treading objects )
EventAccidentShapeType | 031 | EventAccidentShapeType - (CQ81 031)
Trein Coded value in Hoofdvervoermiddel ( ->)  
( Train / Zug / Train )
PersonTransportMeansMainType | 7 | PersonTransportMeansMainType - (A146 7)
treinmachinisten en -stokers Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( conducteurs et chauffeurs de locomoti / Lokführer und Heizer / train drivers and stokers )
InsuredOccupationType | 63100 | InsuredOccupationType - (2111 63100)
TREINWACHTER (SPOORWEGEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( GARDE-CONVOI (CHEMINS DE FER) / Garde-Convoi(CheminsDeFer) (*) / Garde-Convoi(CheminsDeFer) (*) )
OccupationType | 1609 | OccupationType - (X041 1609)
treinwachters Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( chefs de train et gardes-convoi / Zug Wachen / train guards )
InsuredOccupationType | 65300 | InsuredOccupationType - (2111 65300)
trekhaak meer dan 3500 kg Coded value in Kracht van de trekhaak ( ->)  
( crochet plusque 3500 kg / Kupplungshaken uber 3.500 kg / Hook above 3500 kg )
VehicleTowingHookForceType | 4 | VehicleTowingHookForceType - (5640 4)
trekhaak tot 3500 kg Coded value in Kracht van de trekhaak ( ->)  
( crochet jusqu'à 3500 kg / Kupplungshaken bis 3.500 kg / Hook up to 3500 kg )
VehicleTowingHookForceType | 3 | VehicleTowingHookForceType - (5640 3)
trekhaak tot 500 kg Coded value in Kracht van de trekhaak ( ->)  
( crochet jusqu'à 500 kg / Kupplungshaken bis 500 kg / Hook up to 500 kg )
VehicleTowingHookForceType | 2 | VehicleTowingHookForceType - (5640 2)
Trekken aanhangwagen Attribute of Gemotoriseerd wegvoertuig ( ->) Code die aangeeft of het voertuig een aanhangwagen van meer dan 750 kg trekt die niet door dezelfde polis wordt verzekerd.  
( Codification : Trekken aanhangwagen / 5599 / -> )
( Tirer remorque / Anhänger ziehen / Pull trailer )
MotorisedRoadVehicle | TrailerPullingIndicator | VehicleTrailerElseInsuredIndicator - (BIN 5599)
Trekker Coded value in Type van het voertuig volgens DIV ( ->)  
( Tracteur routier / Verkehrsschlepper / Tractor )
VehicleType | TR | VehicleType - (5003 TR)
TREKKER (HUIDEN, LEDER) Coded value in Type beroep ( ->)  
( EJARREUR (PEAUX - CUIR) / Ejarreur(Peaux-Cuir) (*) / Ejarreur(Peaux-Cuir) (*) )
OccupationType | 3534 | OccupationType - (X041 3534)
TREKKER (LOOPVLAKKEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( TIREUR DE CHAPES (PNEUS) / TireurDeChapes(Pneus) (*) / TireurDeChapes(Pneus) (*) )
OccupationType | 3453 | OccupationType - (X041 3453)
Trial Coded value in Marktsegment van het voertuig ( ->) Trial (dit dus) niet te verwarren met trail (iets anders). 
( Trial / Trial / Trial )
VehicleMarketSegmentType | 11 | VehicleMarketSegmentType - (563E 11)
Trial/enduro Coded value in Gebruik van het voertuig ( ->)  
( Trial/enduro / Trial/Enduro / Trial/enduro )
VehicleUsageType | 87 | VehicleUsageType - (5200 87)
TRIEERDER (BONT) Coded value in Type beroep ( ->)  
( TRIEUR (FOURRURES) / Trieur(Fourrures) (*) / Trieur(Fourrures) (*) )
OccupationType | 2048 | OccupationType - (X041 2048)
TRIEERDER CALIBREERDER FRUIT Coded value in Type beroep ( ->)  
( TRIEUR-CALIBREUR DE FRUITS (CONSERVES) / Trieur-CalibreurDeFruits(Conserves) (*) / Trieur-CalibreurDeFruits(Conserves) (*) )
OccupationType | 3235 | OccupationType - (X041 3235)
TRIEERDER VAN VISSEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( TRIEUR DE POISSONS (CONSERVES) / TrieurDePoissons(Conserves) (*) / TrieurDePoissons(Conserves) (*) )
OccupationType | 3232 | OccupationType - (X041 3232)
Trike Coded value in Marktsegment van het voertuig ( ->)  
( Trike / Trike / Trike )
VehicleMarketSegmentType | 12 | VehicleMarketSegmentType - (563E 12)
Trike Coded value in Groeptype van het voertuig ( ->) Motorfiets -achtige, doch met drie wielen.  
( Trike / Dreirad / Trike )
VehicleGroupType | MC4 | VehicleGroupType - (563D MC4)
Trimestrieel Coded value in Hypothecaire referte-index, periodiciteit ( ->)  
( Trimestriel / Trimesterlich / Quarterly )
MortgageReferenceIndexPeriodicityType | 3 | MortgageReferenceIndexPeriodicityType - (0420 3)
TRIMMER (SPOORWEGEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( TRIMMER (CHEMINS DE FER) / Trimmer(CheminsDeFer) (*) / Trimmer(CheminsDeFer) (*) )
OccupationType | 1625 | OccupationType - (X041 1625)
Trinidad en Tobago Coded value in Landcode ( ->)  
( Trinité-et-Tobago / Trinidad und Tobago / Trinidad and Tobago )
CountryType | TT | CountryType - (519B TT)
trinidad en tobago Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( trinidad / Trinidad und Tobago / Trinidad and Tobago )
VictimFATNationalityType | 422 | VictimFATNationalityType - (CL2B 422)
Trolleybus Coded value in Type van het voertuig volgens DIV ( ->)  
( Trolleybus / Trolleybus / Trolleybus )
VehicleType | TB | VehicleType - (5003 TB)
TROMMELMAKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( FACTEUR DE TAMBOURS / FacteurDeTambours (*) / FacteurDeTambours (*) )
OccupationType | 3557 | OccupationType - (X041 3557)
Trommelremmen Coded value in Type remmen achter ( ->)  
( Freins à tambour / Trommelbremsen / Drum brakes )
VehicleBrakesRearType | 2 | VehicleBrakesRearType - (5629 2)
Trommelremmen Coded value in Type remmen voor ( ->)  
( Freins à tambour / Trommelbremsen / Drum brakes )
VehicleBrakesFrontType | 2 | VehicleBrakesFrontType - (5628 2)
TRONCONNEERDER, SNIJDER (WALSERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( TRONCONNEUR (LAMINOIR) / Tronconneur(Laminoir) (*) / Tronconneur(Laminoir) (*) )
OccupationType | 2296 | OccupationType - (X041 2296)
TROTTOIRBANDHOUWER (STEENBLOKKEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( TAILLEUR DE PIERRES / TailleurDePierres (*) / TailleurDePierres (*) )
OccupationType | 2766 | OccupationType - (X041 2766)
Trouwheid bouw Coded value in Andere voordelen - kode 2 ( ->)  
( Fidélité construction / Loyalität - Gebäude / Fidelity - construction )
AdvantagesOtherType2 | 2 | AdvantagesOtherType2 - (CQH4 2)
Trouwheid bouw Coded value in Soort premie (toegevoegd aan verloning) ( ->)  
( Fidélité construction / Loyalität - Gebäude / Fidelity - construction )
AdvantageWagesAddedBonusType | 2 | AdvantageWagesAddedBonusType - (CQA4 2)
Trouwheid bouw Coded value in Slacht.premies van koll.over bedrag ( ->)  
( Fidélité construction / Loyalität - Gebäude / Fidelity - construction )
VictimAllowanceCollectiveType | 2 | VictimAllowanceCollectiveType - (CQB4 2)
Trouwheid bouw Coded value in Andere voordelen - kode 1 ( ->)  
( Fidélité construction / Loyalität - Gebäude / Fidelity - construction )
AdvantagesOtherType | 2 | AdvantagesOtherType - (CQG4 2)
Trouwheid bouw Coded value in Slachtoffer - andere premies - kode 2 ( ->)  
( Fidélité construction / Loyalität - Gebäude / Fidelity - construction )
VictimAllowanceOther2Type | 2 | VictimAllowanceOther2Type - (CQE4 2)
Trouwheid bouw Coded value in Slachtoffer - andere premies - kode 3 ( ->)  
( Fidélité construction / Loyalität - Gebäude / Fidelity - construction )
VictimAllowanceOther3Type | 2 | VictimAllowanceOther3Type - (CQF4 2)
Trouwheid bouw Coded value in Slachtoffer - andere premies - kode 1 ( ->)  
( Fidélité construction / Loyalität - Gebäude / Fidelity - construction )
VictimAllowanceOther1Type | 2 | VictimAllowanceOther1Type - (CQD4 2)
Trouwheid houtoverdracht Coded value in Slachtoffer - andere premies - kode 2 ( ->)  
( Fidélité transfert du bois / Loyalität - Holz transfer / Fidelity - woodworks )
VictimAllowanceOther2Type | 4 | VictimAllowanceOther2Type - (CQE4 4)
Trouwheid houtoverdracht Coded value in Slacht.premies van koll.over bedrag ( ->)  
( Fidélité transfert du bois / Loyalität - Holz transfer / Fidelity - woodworks )
VictimAllowanceCollectiveType | 4 | VictimAllowanceCollectiveType - (CQB4 4)
Trouwheid houtoverdracht Coded value in Slachtoffer - andere premies - kode 3 ( ->)  
( Fidélité transfert du bois / Loyalität - Holz transfer / Fidelity - woodworks )
VictimAllowanceOther3Type | 4 | VictimAllowanceOther3Type - (CQF4 4)
Trouwheid houtoverdracht Coded value in Soort premie (toegevoegd aan verloning) ( ->)  
( Fidélité transfert du bois / Loyalität - Holz transfer / Fidelity - woodworks )
AdvantageWagesAddedBonusType | 4 | AdvantageWagesAddedBonusType - (CQA4 4)
Trouwheid houtoverdracht Coded value in Slachtoffer - andere premies - kode 1 ( ->)  
( Fidélité transfert du bois / Loyalität - Holz transfer / Fidelity - woodworks )
VictimAllowanceOther1Type | 4 | VictimAllowanceOther1Type - (CQD4 4)
Trouwheid houtoverdracht Coded value in Andere voordelen - kode 2 ( ->)  
( Fidélité transfert du bois / Loyalität - Holz transfer / Fidelity - woodworks )
AdvantagesOtherType2 | 4 | AdvantagesOtherType2 - (CQH4 4)
Trouwheid houtoverdracht Coded value in Andere voordelen - kode 1 ( ->)  
( Fidélité transfert du bois / Loyalität - Holz transfer / Fidelity - woodworks )
AdvantagesOtherType | 4 | AdvantagesOtherType - (CQG4 4)
tsjaad Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( tchad / Tschad / Chad )
VictimFATNationalityType | 333 | VictimFATNationalityType - (CL2B 333)
Tsjaad Coded value in Landcode ( ->)  
( Tchad / Tschad / Chad )
CountryType | TCH | CountryType - (519B TCH)
Tsjadische Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( tchadienne / tschadische / Chadan )
NationalityType | TCH | NationalityType - (A121 TCH)
Tsjechisch Coded value in Taalcode van de betrokkene ( ->)  
( Tchèque / Tschechisch / Czech )
PartyInvolvedLanguageType | 21 | PartyInvolvedLanguageType - (A10T 21)
Tsjechische Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( tchéque / tschechische / Czechoslovakia )
NationalityType | CZ | NationalityType - (A121 CZ)
Tsjechische Republiek Coded value in Landcode ( ->)  
( République Tchèque / Tschechische Republik / Czech Republic )
CountryType | CZ | CountryType - (519B CZ)
Tsjechoslovakije Coded value in Landcode van de risicoligging ( ->)  
( Tchecoslovaquie / Tschechoslowakei / Czechoslovakia )
RiskObjectLocationCountryCode | CS | RiskObjectLocationCountryCode - (3009 CS)
Tsjechoslovakije Coded value in Producent - landcode ( ->)  
( Tchecoslovaquie / Tschechoslowakei / Czechoslovakia )
IntermediaryCountryType | CS | IntermediaryCountryType - (A469 CS)
tsjechoslowakije Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( tchecoslovaquie / Tschechoslowakei / Czechoslovakia )
VictimFATNationalityType | 130 | VictimFATNationalityType - (CL2B 130)
Tsjechoslowakije Coded value in V-nemer- domicil.- landcode ( ->)  
( Tchecoslovaquie / Tschechoslowakei / Czechoslovakia )
PolicyHolderDomicileCountryType | CS | PolicyHolderDomicileCountryType - (A189 CS)
Tsjechoslowakije Coded value in Nationaliteit van de bestuurder ( ->)  
( Tchécoslovaquie / Tchécoslovaquie (*) / Tchécoslovaquie (*) )
DriverNationalityType | CS | DriverNationalityType - (5122 CS)
Tsjechoslowakije Coded value in Landcode van de bestuurder ( ->)  
( Tchécoslovaquie / Tschechoslowakei / Czechoslovakia )
DriverCountryType | CS | DriverCountryType - (5109 CS)
TT1 Coded value in Type antidiefstalsysteem voor voertuigen ( ->) Volgsysteem zonder herkenning van de bestuurder, en zonder herstart-beveiliging (vroegere autonome CJ0) 
( TT1 / TT1 / TT1 )
VehicleTheftAntiSystemType | 22 | VehicleTheftAntiSystemType - (5634 22)
TT2 Coded value in Type antidiefstalsysteem voor voertuigen ( ->) Volgsysteem met herkenning van de bestuurder, en zonder herstart-beveiliging (vroegere geïntegreerde CJ0) 
( TT2 / TT2 / TT2 )
VehicleTheftAntiSystemType | 23 | VehicleTheftAntiSystemType - (5634 23)
TT3 Coded value in Type antidiefstalsysteem voor voertuigen ( ->) Volgsysteem zonder herkenning van de bestuurder, en met herstart-beveiliging (vroegere autonome CJ2) 
( TT3 / TT3 / TT3 )
VehicleTheftAntiSystemType | 24 | VehicleTheftAntiSystemType - (5634 24)
TT4 Coded value in Type antidiefstalsysteem voor voertuigen ( ->) Volgsysteem met herkenning van de bestuurder, en met herstart-beveiliging (vroegere geïntegreerde CJ2) 
( TT4 / TT4 / TT4 )
VehicleTheftAntiSystemType | 25 | VehicleTheftAntiSystemType - (5634 25)
TT5 Coded value in Type antidiefstalsysteem voor voertuigen ( ->) Volgsysteem met herkenning van de bestuurder, en met herstart-beveiliging, met daar aan gekoppeld een na-diefstalsysteem met herstart-beveiliging en snelheidsbegrenzing (vroegere geïntegreerde CJ2 gekoppeld aan een CJ1) 
( TT5 / TT5 / TT5 )
VehicleTheftAntiSystemType | 26 | VehicleTheftAntiSystemType - (5634 26)
Tuigage Attribute of Vaartuig ( ->) Zie de portaalsite belgium.be. Wat de DIV beschrijft onder het punt - Mobiliteit - Lucht- en scheepvaart. Het - Aanvraagformulier vlaggenbrief / Immatriculatieplaat -.  
( Codification : Tuigage / 5802 / -> )
( Gréement / Tauwerk / Rigging )
WaterVehicle | RiggingTypeCode | WaterVehicleRiggingType - (ATT 5802)
Tuigage/uitrusting Entity ( ->) Als dekking. De bovendekse uitrusting van een (zeil-)schip. 
( Equipement/harnais / Ausruestung - Ausrüstung / Rigging, equipment )
| RiggingEquipmentCover | - ( 111)
TUIGMAKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( HARNACHEUR / Harnacheur (*) / Harnacheur (*) )
OccupationType | 2228 | OccupationType - (X041 2228)
TUINAANLEGGER Coded value in Type beroep ( ->)  
( JARDINIER-PAYSAGISTE / Jardinier-Paysagiste (*) / Jardinier-Paysagiste (*) )
OccupationType | 1137 | OccupationType - (X041 1137)
TUINARCHITECT Coded value in Type beroep ( ->)  
( ARCHITECTE DE JARDINS / ArchitecteDeJardins (*) / ArchitecteDeJardins (*) )
OccupationType | 7 | OccupationType - (X041 7)
TUINBOUWARBEIDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( OUVRIER HORTICOLE / OuvrierHorticole (*) / OuvrierHorticole (*) )
OccupationType | 1238 | OccupationType - (X041 1238)
tuinbouwarbeiders Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( ouvriers horticoles / Gartenbau Beschäftigten / horticultural workers )
InsuredOccupationType | 42200 | InsuredOccupationType - (2111 42200)
TUINBOUWBEHEERDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( HORTICULTEUR GERANT / HorticulteurGerant (*) / HorticulteurGerant (*) )
OccupationType | 1120 | OccupationType - (X041 1120)
TUINBOUWER-BLOEMENKWEKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( HORTICULTEUR-FLORICULTEUR / Horticulteur-Floriculteur (*) / Horticulteur-Floriculteur (*) )
OccupationType | 1135 | OccupationType - (X041 1135)
TUINBOUWER-BOOMKWEKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( HORTICULTEUR PEPINIERISTE / HorticulteurPepinieriste (*) / HorticulteurPepinieriste (*) )
OccupationType | 1156 | OccupationType - (X041 1156)
TUINBOUWER-FRUITTELER Coded value in Type beroep ( ->)  
( HORTICULTEUR FRUCTICULTEUR / HorticulteurFructiculteur (*) / HorticulteurFructiculteur (*) )
OccupationType | 1151 | OccupationType - (X041 1151)
TUINBOUWER-GROENTEKWEKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( HORTICULTEUR MARAICHER / HorticulteurMaraicher (*) / HorticulteurMaraicher (*) )
OccupationType | 1144 | OccupationType - (X041 1144)
tuinbouwers-bloemenkwekers Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( horticulteurs - floriculteurs / Garten Baumeister - Blumenzüchter / Gardeners - flower growers )
InsuredOccupationType | 41100 | InsuredOccupationType - (2111 41100)
tuinbouwers-boomkwekers Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( horticulteurs, pepinieristes / Garten Baumeister - Baumschulen / Gardeners - nurserymen )
InsuredOccupationType | 41400 | InsuredOccupationType - (2111 41400)
tuinbouwers-fruittelers Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( horticulteurs - fruitiers / Garten Baumeister - Obstbauern / Gardeners - fruit growers )
InsuredOccupationType | 41300 | InsuredOccupationType - (2111 41300)
tuinbouwers-groentekwekers Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( horticulteurs - maraichers / Garten Baumeister - Gemüse-Erzeuger / Gardeners - vegetable growers )
InsuredOccupationType | 41200 | InsuredOccupationType - (2111 41200)
TUINIER Coded value in Type beroep ( ->)  
( JARDINIER / Jardinier (*) / Jardinier (*) )
OccupationType | 1136 | OccupationType - (X041 1136)
TUINONDERNEMER Coded value in Type beroep ( ->)  
( ENTREPRENEUR DE JARDINS / EntrepreneurDeJardins (*) / EntrepreneurDeJardins (*) )
OccupationType | 1139 | OccupationType - (X041 1139)
Tuinschade Entity ( ->) Als dekking. Dikwijls in (uitgebreide) brand, de schade aan de aanplantingen rond het gebouw. 
( Dégâts au jardin / Schäden an den Garten / Damages to the garden )
| DamagesToGardenCover | - ( 098)
tunesie Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( tunisie / Tunesien / Tunisia )
VictimFATNationalityType | 357 | VictimFATNationalityType - (CL2B 357)
Tunesië Coded value in Landcode ( ->)  
( Tunisie / Tunesien / Tunisia )
CountryType | TN | CountryType - (519B TN)
Tunesische Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( tunisienne / tunesische / Tunisian )
NationalityType | TN | NationalityType - (A121 TN)
TUNNELWACHTER Coded value in Type beroep ( ->)  
( GARDE-TUNNEL / Garde-Tunnel (*) / Garde-Tunnel (*) )
OccupationType | 1631 | OccupationType - (X041 1631)
TURBINEBEDIENER (ENERGIE) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CONDUCTEUR DE TURBINE (ENERGIE) / ConducteurDeTurbine(Energie) (*) / ConducteurDeTurbine(Energie) (*) )
OccupationType | 3622 | OccupationType - (X041 3622)
turbinemachinist Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( conducteurs d'installations de produc / Turbine-Ingenieur / turbine engineer )
InsuredOccupationType | 88100 | InsuredOccupationType - (2111 88100)
TURBINEOPERATOR (ENERGIE) Coded value in Type beroep ( ->)  
( TURBINEUR (ENERGIE) / Turbineur(Energie) (*) / Turbineur(Energie) (*) )
OccupationType | 3623 | OccupationType - (X041 3623)
Turkije Coded value in Landcode ( ->)  
( Turquie / Türkei / Turkey )
CountryType | TR | CountryType - (519B TR)
Turkije Coded value in Nationaliteit van de bestuurder ( ->)  
( Turquie / Turquie (*) / Turquie (*) )
DriverNationalityType | TR | DriverNationalityType - (5122 TR)
turkije Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( turquie / Türkei / Turkey )
VictimFATNationalityType | 262 | VictimFATNationalityType - (CL2B 262)
Turkije Coded value in Producent - landcode ( ->)  
( Turquie / Türkei / Turkey )
IntermediaryCountryType | TR | IntermediaryCountryType - (A469 TR)
Turkije Coded value in Landcode van de risicoligging ( ->)  
( Turquie / Türkei / Turkey )
RiskObjectLocationCountryCode | TR | RiskObjectLocationCountryCode - (3009 TR)
Turkije Coded value in Landcode van de bestuurder ( ->)  
( Turquie / Türkei / Turkey )
DriverCountryType | TR | DriverCountryType - (5109 TR)
Turkije - Coded value in V-nemer- domicil.- landcode ( ->)  
( Turquie / Türkei / Turkey )
PolicyHolderDomicileCountryType | TU | PolicyHolderDomicileCountryType - (A189 TU)
Turkije - Coded value in V-nemer- domicil.- landcode ( ->)  
( Turquie / Türkei / Turkey )
PolicyHolderDomicileCountryType | TR | PolicyHolderDomicileCountryType - (A189 TR)
Turkmeense Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( turkmène / turkmenische / Turkmenistanese )
NationalityType | TM | NationalityType - (A121 TM)
Turkmenistan Coded value in Landcode ( ->)  
( Turkménistan / Turkmenistan / Turkmenistan )
CountryType | TM | CountryType - (519B TM)
Turks Coded value in Taalcode van de betrokkene ( ->)  
( Turc / Türkisch / Turkish )
PartyInvolvedLanguageType | 11 | PartyInvolvedLanguageType - (A10T 11)
Turks Coded value in Taal ( ->)  
( Turc / Türkisch / Turkish )
LanguageType | 11 | LanguageType - (A10C 11)
Turkse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( turque / türkische / Turkish )
NationalityType | TR | NationalityType - (A121 TR)
Turkse en Caicos Eilanden Coded value in Landcode ( ->)  
( Turks et Caïques, Îles / Turks- und Caicosinseln / Turks and Caicos Islands )
CountryType | TC | CountryType - (519B TC)
turnhout Coded value in afzender - zetel ( ->)  
( turnhout / Turnhout / Turnhout )
SenderOfficeSeatType | 23 | SenderOfficeSeatType - (Z211 23)
Turnhout Coded value in Derden - zetel schadebeheer ( ->)  
( Turnhout / Turnhout / Turnhout )
AdversaryManagementBranchType | 23 | AdversaryManagementBranchType - (C115 23)
Turnhout Coded value in Schadebeheer - zetel ( ->)  
( Turnhout / Turnhout / Turnhout )
ClaimManagementBranchType | 23 | ClaimManagementBranchType - (C001 23)
Turnhout Coded value in Zetelnummer van de verzekeraar ( ->)  
( Turnhout / Turnhout / Turnhout )
InsurerBranchType | 23 | InsurerBranchType - (A012 23)
turnhout Coded value in bestemmeling - zetel ( ->)  
( turnhout / Turnhout / Turnhout )
DestineeBranchType | 23 | DestineeBranchType - (Z311 23)
Tussen 10 en 50 jaar Coded value in Graad van afwerking/ouderdom ( ->)  
( De 10 à 50 ans / Zwischen 10 und 50 Jahren / Between 10 and 50 years )
BuildingFinishingDegreeType | 3 | BuildingFinishingDegreeType - (3153 3)
Tussenkomende overheid Entity ( ->) Partij-rol. Identificeert een betrokkene. Meestal in schade, de politie, brandweer of andere overheidsinstantie. 
( Autorité intervenante / Eingreifende Behörde / Intervening authority )
| InterveningAuthority | - ( 022)
Tussenkomst meer dan plaf. Coded value in Statuut direkte betaling ( ->)  
( Intervention plusque plaf. / Intervention > Decke / Intervention > ceiling )
KnockForKnockPaymentDirectStatusType | 0 | KnockForKnockPaymentDirectStatusType - (C4E5 0)
Tussenkomst nihil Coded value in Statuut direkte betaling ( ->)  
( Intervention nulle / Intervention nil / Intervention nil )
KnockForKnockPaymentDirectStatusType | 2 | KnockForKnockPaymentDirectStatusType - (C4E5 2)
Tussenkomst voor eigen schade Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Intervention pour dommages propres / Eingreifen für eigene Schäden / Intervention for own damages )
| OwnDamagesInterventionDeclaration | - (QRS 5V6A)
Tussenkomst voor schades aan derden Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Intervention pour dommages aux tiers / Eingreifen für Schäden gegenüber Dritten / Intervention for damages to third party )
| ThirdPartyInterventionDeclaration | - (QRS 5V69)
Tussenpersoon Coded value in Oorsprong laatste wijziging plafond directe betaling ( ->)  
( Intermédiaire / Vermittler / Intermediary )
PaymentLimitAdversaryChangeOriginType | P | PaymentLimitAdversaryChangeOriginType - (CP24 P)
Tussenpersoon Entity ( ->) Partij-rol. Identificeert een betrokkene. De makelaar of de agent. 
( Intermédiaire / Zwischenperson / Intermediary )
| Intermediary | - ( 002)
Tussenpersoon in bank en beleggingsdiensten Coded value in FSMA Geregistreerde activiteit ( ->)  
( Intermédiaire en services bancaires et placements / Vermittler Banken- und Wertpapierdienstleistungsbranche / Intermediary, banking and investments )
FSMAActivityRegistratedType | B | FSMAActivityRegistratedType - (A46G B)
Tussenpersoon in bank en beleggingsdiensten, via instelling Coded value in FSMA Geregistreerde activiteit ( ->) Deze inschrijving is dus niet individueel bekomen, maar via een centrale instelling, een organisme, een firma of dergelijke, waartoe deze tussenpersoon behoort. 
( Intermédiaire en services bancaires et placements, par org. / Vermittler Banken- und Wertpapier - durch Einrichtung / Intermediary, banking and investments, joint registration )
FSMAActivityRegistratedType | CB | FSMAActivityRegistratedType - (A46G CB)
Tussenpersoon, details Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Intermédiaire, détail / Vermittler - Informationen / Claim broker details )
| ClaimAsIntermediated | - ( )
Tussenpersoon, details Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Intermédiaire, détail / Vermittler - Informationen / Contract broker details )
| ContractAsIntermediated | - ( )
Tuvalu Coded value in Landcode ( ->)  
( Tuvalu / Tuvalu / Tuvalu )
CountryType | TV | CountryType - (519B TV)
tuvalu Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( tuvalu / Tuvalu / Tuvalu )
VictimFATNationalityType | 621 | VictimFATNationalityType - (CL2B 621)
Tuvaluaanse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( tuvaluan / tuvaluische / Tuvaluan )
NationalityType | TV | NationalityType - (A121 TV)
Twee wielen Coded value in Type niet ingeschreven voertuig ( ->)  
( Deux roues / Zweirad / Two wheels )
VehicleNonRegisteredType | M2 | VehicleNonRegisteredType - (5009 M2)
Tweede evaluatie Coded value in Afloop/Resultante van de expertise ( ->)  
( Deuxième évaluation / Zweite Bewertung / Second evaluation )
AssessmentResultType | 2 | AssessmentResultType - (CP31 2)
Tweede herinnering Coded value in Inningsstatus (van de kwijting) ( ->)  
( Deuxième rappel / Zweite Mahnung / Second reminder )
PremiumInvoiceCollectionStatusType | 2 | PremiumInvoiceCollectionStatusType - (B051 2)
TWEEDE MAN-OVEN Coded value in Type beroep ( ->)  
( CHAUFFEUR DE FOUR (ACIERIE) / ChauffeurDeFour(Acierie) (*) / ChauffeurDeFour(Acierie) (*) )
OccupationType | 2245 | OccupationType - (X041 2245)
Tweede rang Coded value in Hypothecaire rang ( ->) De datum van de hypothécaire inschrijving is belangrijk. Wanneer meerdere hypotheken ingeschreven zijn, is het de eerst weerhouden schuldeiser die zich voor alle andere (die dan in 2de, 3de,.. rang ingeschreven zijn, volgens chronologische volgorde) zal kunnen bedienen van de som van de verkoop van het onroerend goed. 
( Deuxième rang / Zweite Klasse / Second grade )
MortgageOrder | 2 | MortgageOrder - (0221 2)
Tweede verblijfplaats Coded value in Type verblijfplaats ( ->) De plaats waar de verzekeringnemer minder dan de helft van het burgerlijke jaar verblijft. Het aantal tweede verblijven is niet beperkt tot één. 
( Résidence secondaire / Zweitwohnsitz / Secondary residence )
BuildingResidenceType | 2 | BuildingResidenceType - (3020 2)
Tweede verblijfplaats Entity ( ->) Gestructureerde beschrijving door middel van straat, huisnummer, ... van de plaats die niet de eerste of officiële verblijfplaats is. Het is mogelijk dat er meer dan één tweede verblijfplaats zijn. 
( Deuxième résidence / Zweiwohnsitz / Second residence )
| SecondResidencyAddress | - ( 005)
Tweedehands Coded value in Status bij aankoop ( ->)  
( Occasion / Aus zweiter Hand / Second-hand )
PurchaseStatusType | 2 | PurchaseStatusType - (5561 2)
Tweedehands Coded value in Status bij aankoop ( ->)  
( Occasion / Aus zweiter Hand / Second-hand )
VehicleStatusPurchaseType | 2 | VehicleStatusPurchaseType - (5410 2)
Tweemaandelijks Coded value in Betaalfrequentie (Splitsingscode) ( ->) De inning op premievervaldag heeft na elke periode van twee opeenvolgende maanden plaats. 
( Bimestriel / Zweimonatlich / Bimestrial )
PaymentFrequencyType | 6 | PaymentFrequencyType - (A325 6)
Tweemaster (Kitstuig) Coded value in Tuigage ( ->)  
( Deux-mâts (Ketch) / Zweimastiges (Ketch) / Two masts (Ketch) )
WaterVehicleRiggingType | 04 | WaterVehicleRiggingType - (5802 04)
Tweemaster (Schoenertuig) Coded value in Tuigage ( ->)  
( Deux-mâts (Goélette) / Zweimastiges (Schoner) / Two masts (Schooner) )
WaterVehicleRiggingType | 06 | WaterVehicleRiggingType - (5802 06)
Tweemaster (Yawltuig) Coded value in Tuigage ( ->)  
( Deux-mâts (Yawl) / Zweimastiges (Yawl) / Two masts (Yawl) )
WaterVehicleRiggingType | 05 | WaterVehicleRiggingType - (5802 05)
Tweewielers Coded value in RDR - kategorie ( ->)  
( Deux roues / Zweirad / Two wheels )
KnockForKnockCategoryType | B | KnockForKnockCategoryType - (CP78 B)
Twijfelgeval Attribute of Schade ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : Twijfelgeval ? / CQI2 / -> )
( Cas douteux / Zweifel-Fall / Doubtful case )
Claim | DubiousCaseIndicator | CaseDoubtfulIndicator - (BIN CQI2)
TWIJNDER (LEDER) Coded value in Type beroep ( ->)  
( DOUBLEUR (CUIR) / Doubleur(Cuir) (*) / Doubleur(Cuir) (*) )
OccupationType | 2200 | OccupationType - (X041 2200)
TWIJNDER (SPINNERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( RETORDEUR (FILATURE) / Retordeur(Filature) (*) / Retordeur(Filature) (*) )
OccupationType | 1884 | OccupationType - (X041 1884)
Type (A.O.-)verzekering Attribute of Contract Arbeidsongevallen ( ->) Bevat een verzekeringsproduct. Typische gebruik zit op niveau van het contract. 
( Codification : Type (A.O.-)verzekering / 6416 / -> )
( Type d'assurance ( A.T. ) / Typ (A.U.-) Versicherung / Type of insurance )
WorkersCompensationContract | WorkersCompensationInsuranceTypeCode | GuaranteeWorkersCompensationInsuranceType - (IPD 6416)
Type (individuele) verzekering Attribute of Contract Persoonlijke Verzekeringen ( ->) Bevat een verzekeringsproduct. Typische gebruik zit op niveau van het contract. 
( Codification : Type (individuele) verzekering / 21V2 / -> )
( Type d'assurance ( individuelle ) / Typ (Privat-) Versicherung / Type of insurance (individual) )
IndividualInsuranceContract | IndividualInsuranceTypeCode | ContractPersonalType - (IPD 21V2)
Type (ongevallen)verzekering Attribute of Contract Persoonlijke Verzekeringen ( ->) Bevat een verzekeringsproduct. Typische gebruik zit op niveau van het contract. 
( Codification : Type (ongevallen)verzekering / 2122 / -> )
( Type d'assurance ( accidents ) / Typ (Unfall-) Versicherung / Type of insurance (accidents) )
IndividualInsuranceContract | AccidentsInsuranceTypeCode | ContractAccidentsInsuranceType - (IPD 2122)
Type (rechtsbijstands)verzekering Attribute of Contract Rechtsbijstand ( ->) Bevat een verzekeringsproduct. Typische gebruik zit op niveau van het contract. 
( Codification : Type (rechtsbijstands)verzekering / 9060 / -> )
( Type d'assurance ( P.J. ) / Typ (Rechtsschutz-) Versicherung / Type of insurance (legal assistance) )
LegalExpensesInsuranceContract | LegalExpensesInsuranceTypeCode | ContractAssistanceLegalType - (IPD 9060)
Type aanhangwagen Attribute of Aanhangwagen ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Type aanhangwagen volgens DIV / 5503 / -> )
( Type de remorque / Anhängertyp / Type of trailer )
HaulageTrailer | TrailerTypeCode | VehicleTrailerVroType - (ATT 5503)
Type aannemende begunstigde Attribute of Leven ( ->) Meestal gaat het hier om de financiële instelling waarbij de verzekerde een lening heeft genomen. De polis dient dus ter dekking van die lening. Het contract zal niet gewijzigd kunnen worden zonder akkoord van de aannemende begunstigde.  
( Codification : Type aannemende begunstigde / 1A10 / -> )
( Type de bénéficiaire acceptant / Typ annehmende Bevorzugter / Type of accepting beneficiary )
GeneralLifeGuarantee | AcceptingBeneficiaryTypeCode | PartyBeneficiaryAcceptingType - (ATT 1A10)
Type aanpassing (voertuig) Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Type d'adaptation (véhicule) / Typ Anpassung (Fahrzeug) / Type of adaptation (vehicle) )
| AdaptationVehicleResponse | - (RDT A1DD)
Type aanplantingen Attribute of Terrein ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Codification : / / -> )
( Genre de plantations / Art der Plantagen / Type of plantations )
Land | PlantationType | - ( )
Type aansluiting bij mutualiteit Attribute of Slachtoffer ( ->) Duidt aan of de betrokkene is aangesloten bij een mutualiteit en eventueel hoe.  
( Codification : Type aansluiting bij mutualiteit / CL90 / -> )
( Type d'affiliation à la mutuelle / Beitritt zur Krankenkasse / Type of mutual insurance coverage )
Victim | MutualInsuranceCoverTypeCode | PersonMutualInsuranceCoverageType - (ATT CL90)
Type aanstelling Attribute of Schatting ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Type aanstelling / C41Z / -> )
( Type de mission / Typ Auftrag / Type of mission )
Assessment | AssessmentCategoryCode | AssessmentMissionPhaseType - (ATT C41Z)
Type aanvrager Attribute of Aanvrager ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : / / -> )
( Type de demandeur / Typ Beantrager / Type of requester )
Requester | RequesterTypeCode | - (ATT Z251)
Type aanwijzing van de expert Attribute of Expert (gewoon) ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Type aanwijziging van de expert / C413 / -> )
( Type de désignation de l'expert / Typ der Anstellung des Expertens / Type of appointment of assessor )
Assessor | AssessorAppointmentTypeCode | AssessmentAppointmentType - (ATT C413)
Type acceptatieafwijking Attribute of Contract ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : / / -> )
( Type de dérogation d'acceptation / Typ Annahmegenehmigung / Type of acceptance derogation )
Contract | AcceptanceDerogationTypeCode | - (ATT A32F)
Type activiteiten van het agentschap Attribute of Tussenpersoon ( ->) Bank, verzekeringen, of iets tussenin. 
( Codification : Type activiteiten van het agentschap / A46E / -> )
( Type des activités de l'agence / Art der Tätigkeit der Agentur / Agency activities type )
Intermediary | AgencyActivityTypeCode | IntermediaryActivityType - (ATT A46E)
Type adressering bij domiciliëring Attribute of Contract ( ->) Code die de reden aangeeft van de domiciliëring. 
( Codification : Type adressering bij domiciliëring / A18Z / -> )
( Type d'adressage en cas de domiciliation / Typ Adressierung bei Domizilierung / Type of addressing in case of domiciled payment )
Contract | DomicileAddressingTypeCode | PaymentDomiciledAddresseeType - (ATT A18Z)
Type agentschap Attribute of Tussenpersoon ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Codification : Type agentschap / A46D / -> )
( Type d'agence / Agentur-Typ / Type of agency )
Intermediary | AgencyTypeCode | IntermediaryAgencyType - (ATT A46D)
Type anticipatieve bonus Attribute of Contract Brand ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Type van anticipatieve bonus / 3191 / -> )
( Type du bonus anticipatif / Typ der anticipative Bonus / Type of anticipation bonus )
FireInsuranceContract | AnticipationBonusTypeCode | BonusInAdvanceType - (ATT 3191)
Type antidiefstalsysteem voor voertuigen Attribute of Beveiligingssysteem ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Type antidiefstalsysteem voor voertuigen / 5634 / -> )
( Type de système antivol de véhicule / Diebstahlsicherungssystem / Type of anti-theft system )
SecuritySystem | SecuritySystemTypeCode | VehicleTheftAntiSystemType - (ATT 5634)
Type authorisatie Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Type d'authorisation / Art der Genehmigung / Type of authorization )
| AuthorizationResponse | - (RDT A416)
Type begunstigde Attribute of Begunstigde ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Type begunstigde / C60A / -> )
( Type de bénéficiaire / Typ Begünstigter / Type of beneficiary )
Beneficiary | BeneficiaryTypeCode | PartyBeneficiaryType - (ATT C60A)
Type beheer Attribute of Schade ( ->) Duidt aan waar het schadedossier in hoofdzaak wordt beheerd.  
( Codification : Type beheer / C050 / -> )
( Type de gestion / Managementtyp / Type of management )
Claim | HandlingResponsibilityCode | ClaimManagementType - (ATT C050)
Type beheer RDR-compensatie Attribute of Borderel directe regeling debet of credit ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Type beheer RDR-compensatie / CP79 / -> )
( Type de gestion compensation RDR / Typ Verwaltung RDR Kompensation / Type of "Knock-for-knock" convention management )
KfkDebitOrCreditStatement | KfkTreatmentCode | KnockForKnockConventionManagementType - (ATT CP79)
Type bescherming en voorkoming (Diefstal) Attribute of Beveiligingssysteem ( ->) Code die aanduidt of het verzekerde gebouw uitgerust is met een diefstalalarm, en of dit alarm werd goedgekeurd door de BVVO.  
( Codification : Type bescherming en voorkoming (Diefstal) / 3462 / -> )
( Type protection et prévention (Vol) / Anerkennung Alarm (BVVO) / Recognition of the alarm (UPEA) )
SecuritySystem | AlarmAcknowledgementTypeCode | BuildingAlarmRecognitionType - (ATT 3462)
Type bestemmeling voor Uitwisselingskaarten80 Attribute of Tussenpersoon ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Codification : Type bestemmeling voor Uitwisselingskaarten80 / A48A / -> )
( Type de destinataire pour Echanges80 / Typ Empfänger für Exchange-Karten 80 / Type of destinee of Exchanges80 )
Intermediary | Exchanges80DestineeTypeCode | IntermediaryExchange80DestineeType - (ATT A48A)
Type bestuurder Attribute of Privaat voertuig of trekker : details bestuurder ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Type bestuurder / 5125 / -> )
( Type de conducteur / Typ Führer / Type of driver )
PrivateVehicleOrTruckAsDriven | DriverTypeCode | PartyDriverType - (ATT 5125)
Type bestuurder bij antecedent Attribute of Verklaring ( ->) (in het Engels:) Attribute 
( Codification : Type bestuurder bij antecedent / D264 / -> )
( Type de conducteur lors de l'antécédent / Treibertyp als am vorhergehenden / Driver type as on antecedent )
Declaration | AntecedentDriverTypeCode | AntecedentDriverType - (ATT D264)
Type bijkomend diefstalpreventiesysteem Attribute of Beveiligingssysteem ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Codification : Type bijkomend diefstalpreventiesysteem / 5638 / -> )
( Type de système antivol complémentaire / Code für die Tragfähigkeit / Type of additional theftprevention system )
SecuritySystem | SecuritySystemComplementTypeCode | VehicleTheftAntiSystemComplementType - (ATT 5638)
Type brandstof Attribute of Technicar gegevens ( ->) Code die aangeeft welke energiebron het voertuig gebruikt.  
( Codification : Type brandstof / 5015 / -> )
( Type de carburant / Brennstofftyp / Type of fuel )
TechnicarData | FuelTypeCode | VehicleFuelType - (ATT 5015)
Type cabrio Attribute of Technicar gegevens ( ->) Maakt deel uit van het Technicar-bestand. Uitsluitend in dat kader gebruiken.  
( Codification : Type cabrio / 561B / -> )
( Type de cabriolet / Cabriolet Art / Convertible type )
TechnicarData | ConvertibleTypeCode | ConvertibleType - (ATT 561B)
Type cliënteel Attribute of Contract ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Type cliënteel / A506 / -> )
( Type clientèle / Typ Kundschaft / Type of clientele )
Contract | CustomerCategoryCode | IntermediaryClienteleType - (ATT A506)
Type commissiebarema Attribute of Contract ( ->) Duidt aan hoe de tussenpersoon vergoed zal worden.  
( Codification : / / -> )
( Type de barème de commissionnement / Typ Kommissionsstaffelung / Type of commission scale )
Contract | CommissionScaleTypeCode | - (ATT A413)
Type document VERIDASS Attribute of VERIDASS registratie ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Type document VERIDASS / Z250 / -> )
( Type de document VERIDASS / Typ Document VERIDASS / Type of document VERIDASS )
VERIDASSRegistration | VERIDASSDocumentTypeCode | VeridassDocumentType - (GIS Z250)
Type eerste evaluatie Attribute of Berekende schatting ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Type eerste evaluatie / CP42 / -> )
( Type de la première évaluation / Typ der ersten Evaluation / Type of the first valuation )
Calculation | FirstValuationTypeCode | AssessmentEvaluationFirstType - (ATT CP42)
Type eigendom Attribute of Voertuig ( ->) Duidt aan onder welke financieringsvorm het voertuig werd aangekocht. Deze informatie beïnvloedt o.a. de terugbetaling van de BTW na een schadegeval.  
( Codification : Type eigendom / 5609 / -> )
( Type propriété / Typ Eigentum / Type of property )
Vehicle | PropertyTypeCode | VehiclePropertyType - (ATT 5609)
Type envelop Attribute of Enveloppe ( ->) Omwille van conformiteit met Telebib2-Edifact. 
( Codification : Enveloptype / X925 / -> )
( Enveloppe type / Umschlag Typ / Message group type )
MessageEnvelope | EnvelopeTypeCode | MessageEnvelopeType - (XGH )
Type expert Attribute of Expert (gewoon) ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Type expert / C416 / -> )
( Type d'expert / Expertentyp / Type of expert )
Assessor | AssessorTypeCode | PartyAssessorType - ( C416)
Type expertise Attribute of Schatting ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Wijze expertise / C411 / -> )
( Type d'expertise / Expertisentyp / Type of assessment )
Assessment | AssessmentTypeCode | AssessmentType - (ATT C411)
Type familie Attribute of Gezin (privé leven) ( ->) Code die de samenstelling van het gezin aangeeft. 
( Codification : Type familie / 4160 / -> )
( Type de famille / Art der Familie / Family type )
Family | FamilyTypeCode | FamilyType - (ATT 4160)
Type gebeurtenis A.O. Attribute of Beheersstap ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Type gebeurtenis A.O. / CQIE / -> )
( Type d'événement A.T. / Typ Vorfall A.U. / Type of event (L.A.) )
ActionManagementAct | WorkersCompensationEventTypeCode | EventAccidentWorkersCompensationType - (ATT CQIE)
Type gebruikte materieel Attribute of Ongeval beroepsleven ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Type gebruikte materieel / CQ79 / -> )
( Type agent matériel / Typ benutzte Material / Type of material used )
ProfessionalLifeAccident | UsedToolsCode | ActivityEquipmentType - (ATT CQ79)
Type gegevensinvoerder Attribute of Gegevensinvoerder ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Type gegevensinvoerder / C4A7 / -> )
( Type d'encodeur / Typ der Dateneingeber / Type of data entry operator )
DataEntryOperator | DataEntryOperatorTypeCode | PersonDataEntryOperatorType - (ATT C4A7)
Type gevaarlijk product Attribute of Getransporteerde goederen ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : / / -> )
( Type de produit dangereux / Typ gefährlicher Stoff / Type of dangerous goods )
ObjectGoodsTransported | DangerousGoodsTypeCode | - ( )
Type herverzekering Attribute of Contract ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Type herverzekering / A080 / -> )
( Type de réassurance / Rückversicherungsart / Type of reinsurance )
Contract | ReinsuranceTypeCode | ContractReinsuranceType - (ATT A080)
Type herziening lening Attribute of Lening - algemeen ( ->) Code die de mogelijke herziening van de modaliteiten van de lening tijdens de looptijd aanduidt. 
( Codification : Type herziening lening / 0210 / -> )
( Type de révision prêt / Darlehen Revision - Art / Loan Review - Type )
DebtGuarantee | LoanReviewTypeCode | LoanReviewType - (ATT 0210)
Type hybride Attribute of Technicar gegevens ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Codification : Type hybride / 561E / -> )
( Type de hybride / Hybriden Art / Hybrid type )
TechnicarData | HybridMotorTypeCode | VehicleEngineHybridType - (ATT 561E)
Type injectie Attribute of Technicar gegevens ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Codification : Type injectie / 561D / -> )
( Type d'injection / Einspritzung Art / Injection type )
TechnicarData | InjectionMotorTypeCode | VehicleEngineInjectionType - (ATT 561D)
Type instelling Attribute of Schuldeiser ( ->) Code die aanduidt welke soort instelling de schuldeiser is.  
( Codification : Type instelling / 3133 / -> )
( Type d'institution / Typ der Einrichtung / Type of institution )
Creditor | FinancialInstitutionTypeCode | BuildingInstitutionFinancingType - (ATT 3133)
Type kwijting Attribute of Kwijting ( ->) Code die aangeeft of het een termijn-, contant- of een andere kwijting is.  
( Codification : Type kwijting / B001 / -> )
( Type de quittance / Quittungstyp / Type of invoice and discharge note )
PremiumNotification | InvoiceTypeCode | PremiumInvoiceType - (ATT B001)
Type laatste betaalde premie Attribute of Laatste premie ( ->) Code die het type van de laatste premie in een levensverzekeringscontract aangeeft.  
( Codification : Type laatste betaalde premie / 1402 / -> )
( Type dernière prime payée / Typ letzte bezahlte Prämie / Type of last premium paid )
LastPremium | LastPremiumPaidTypeCode | PremiumPaidLastType - (ATT 1402)
Type lening Attribute of Lening - algemeen ( ->) Lening, hypotheek of persoonlijke of ... 
( Codification : Type lening / 0200 / -> )
( Type de prêt / Darlehen - Art / Loan - Type )
DebtGuarantee | LoanTypeCode | LoanType - (ATT 0200)
Type maatschappij bij medeverzekering Attribute of Medeverzekeringsdetails ( ->) Duidt aan of de polis werd afgesloten bij één of meerdere verzekeraars, en of het gaat om het contract met de leidende verzekeraar of een medeverzekeraar. -- Duidt aan of de polis werd afgesloten bij één of meerdere verzekeraars, en of het gaat om het contract met de leidende verzekeraar of een medeverzekeraar. 
( Codification : Type verzekeraar bij medeverzekering / A020 / -> )
( Type d'assureur en coassurance / Typ Versicherer falls Mitversicherung / Type of insurer in case of co-insurance )
ContractAsCoInsured | CoinsurerRoleInCoinsuranceCode | PartyInsurerCoinsuranceType - (ATT A020)
Type maatschappij bij medeverzekering Attribute of Verzekeraar, details ( ->) Duidt aan of de polis werd afgesloten bij één of meerdere verzekeraars, en of het gaat om het contract met de leidende verzekeraar of een medeverzekeraar.  
( Codification : Type verzekeraar bij medeverzekering / A020 / -> )
( Type d'assureur en coassurance / Typ Versicherer falls Mitversicherung / Type of insurer in case of co-insurance )
ContractAsInsured | InsurerRoleInCoinsuranceCode | PartyInsurerCoinsuranceType - (ATT A020)
Type maatschappij bij medeverzekering Attribute of Beweging premie ( ->) Duidt aan of de polis werd afgesloten bij één of meerdere verzekeraars, en of het gaat om het contract met de leidende verzekeraar of een medeverzekeraar.  
( Codification : Type verzekeraar bij medeverzekering / A020 / -> )
( Type d'assureur en coassurance / Typ Versicherer falls Mitversicherung / Type of insurer in case of co-insurance )
PremiumTransactionLine | RoleInCoinsuranceCode | PartyInsurerCoinsuranceType - (ATT A020)
Type mandaat van de expert Attribute of Schatting ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Type mandaat van de expert / C42F / -> )
( Type de mandat de l'expert / Typ Auftrag des Expertens / Type of mission of the assessor )
Assessment | AssignedAssessmentTypeCode | AssessmentMissionType - (ATT C42F)
Type model Attribute of Gemotoriseerd wegvoertuig ( ->) Duidt aan om welk soort voertuig het gaat, voornamelijk op gebied van indeling van koetswerk en interieur. Maakt deel uit van het Technicar-bestand.  
( Codification : Type model / 5612 / -> )
( Type de modèle / Modelltyp / Type of model )
MotorisedRoadVehicle | ModelTypeCode | VehicleModelType - (ATT 5612)
Type moeilijkheid Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Type de difficulté / Typ Schwierigkeit / Type of difficulty )
| DifficultyResponse | - (RDT A1D0)
Type moeilijkheid Attribute of Type moeilijkheid ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Codification : Type moeilijkheid / A1D0 / -> )
( Type de difficulté / Typ Schwierigkeit / Type of difficulty )
DifficultyResponse | DifficultyResponseTypeCode | ContractHistoryDifficultyType - (RDT A1D0)
Type niet ingeschreven voertuig Attribute of Voertuig ( ->) Aard van het voertuig voor die voertuigen die, vermits ze niet dienen ingeschreven te worden, geen codering vinden in de code DIV.  
( Codification : Type niet ingeschreven voertuig / 5009 / -> )
( Type du véhicule non-inscrit / Typ des nicht eingetragenen Fahrzeugs / Type of non-registered vehicle )
Vehicle | NonRegisteredVehicleTypeCode | VehicleNonRegisteredType - (ATT 5009)
Type nummerplaat Attribute of Wegvoertuig ( ->) Uitsluitend te gebruiken in het kader van de toepassing "Inschrijven van voertuigen via DIV Internet"  
( Codification : Type nummerplaat / 5008 / -> )
( Type de plaque d'immatriculation / Typ Nummernschild / Type of license plate )
RoadVehicle | VehicleRegistrationTypeCode | VehicleRegistrationType - (ATT 5008)
Type persoonlijk ongeval Attribute of Persoonlijk ongeval ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Type persoonlijk ongeval / CLA0 / -> )
( Type accident personnel / Typ des persönlichen Unfalls / Type of personal accident )
PersonalAccident | PersonalAccidentCategoryCode | EventAccidentPersonalType - (ATT CLA0)
Type plafond derde betaler Attribute of Schatting ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Type plafond derde betaler / CP21 / -> )
( Type de plafond tiers payant / Typ Höchstsatz dritte Zahler / Type of upper limit for third party payment )
Assessment | DirectPaymentUpperLimitTypeCode | SettlementPaymentLimitUpperPartyThirdType - (ATT CP21)
Type polissenpakket Attribute of Pakket ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Type polissenpakket / A505 / -> )
( Type de paquet de polices / Polispakettyp / Type of policy package )
Package | PolicyPackageTypeCode | ContractPackageType - (ATT A505)
Type prefab Attribute of Gebouw ( ->) Zware of lichte prefab. Beton of hout. 
( Codification : Type préfab / 3V1C / -> )
( Type de préfabriqué / Typ der Fertighaus / Type of prefab )
Building | PrefabTypeCode | BuildingPrefabType - (ATT 3V1C)
Type premie Attribute of Premie ( ->) Code die het type premie in een levensverzekeringscontract aanduidt.  
( Codification : Type premie / 1403 / -> )
( Type de prime / Prämietyp / Type of premium )
Premium | PremiumTypeCode | PremiumType - (ATT 1403)
Type premieberekeningsbasis Attribute of Tarief ( ->) Berekening per eenheid of iets anders. 
( Codification : Type premieberekeningsbasis / 3164 / -> )
( Type base de calcul de la prime / Typ Grundprämie Berechnung / Type of premium calculation base )
Rate | PremiumCalculusBaseTypeCode | PremiumCalculationBaseType - (ATT 3164)
Type premieopslag/premievermindering Attribute of Premie, korting of toeslag ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Type premieopslag/premievermindering / A32B / -> )
( Type de supplément/réduction sur prime / Typ Prämienzuschlag/Prämienherabsetzung / Type of supplement/reduction on premium )
PremiumDiscountOrLoading | PremiumDiscountOrLoadingTypeCode | ContractPremiumSupplementReductionType - (ATT A32B)
Type regeling (schadegeval) Attribute of Schade ( ->) Code die aangeeft hoe het schadegeval zal geregeld worden. Gedeprecieerd door de werkgroep schade. 
( Codification : Type regeling (schadegeval) / C255 / -> )
( Type de règlement (de sinistre) / Typ der Regelung (Schadensfall) / Type of regulation (for claim) )
Claim | ClaimSettlementTypeCode | ClaimSettlementType - (ATT C255)
Type reis Attribute of Reis ( ->) Duidt de aard en oorzaak van de verplaatsing van personen aan.  
( Codification : Type reis / 9301 / -> )
( Type de voyage / Reisetyp / Type of journey )
Travel | JourneyTypeCode | TripHolidayType - (ATT 9301)
Type remmen achter Attribute of Technicar gegevens ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Type remmen achter / 5629 / -> )
( Type de freins arrière / Hinterradbremsentyp / Type of rear brakes )
TechnicarData | RearBrakesTypeCode | VehicleBrakesRearType - (ATT 5629)
Type remmen voor Attribute of Technicar gegevens ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Type remmen voor / 5628 / -> )
( Type de freins avant / Vorderradbremsentyp / Type of front brakes )
TechnicarData | FrontBrakesTypeCode | VehicleBrakesFrontType - (ATT 5628)
Type rijbewijs Attribute of Rijbewijs ( ->) Duidt aan met welke voertuigen de houder mag rijden. (Codering : rijbewijs)  
( Codification : Type rijbewijs / A192 / -> )
( Type du permis de conduire / Typ des Führerscheins / Type of driver's license )
DrivingLicence | CategoryCode | DocumentLicenceDriverType - (ATT A192)
Type sanctie Entity ( ->) Type sanctie (ivm. rijbewijs) 
( Type de sanction / Typ Sanktion / Type of sanction )
| SanctionResponse | - (RDT A1D5)
Type sanctie Attribute of Type sanctie ( ->) Type sanctie (ivm. rijbewijs) 
( Codification : Type sanctie (ivm. rijbewijs) / A1D5 / -> )
( Type de sanction / Typ Sanktion / Type of sanction )
SanctionResponse | SanctionResponseTypeCode | LicenceSanctionType - (RDT A1D5)
Type sanctie (ivm. rijbewijs) Attribute of Rijbewijs ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Type sanctie (ivm. rijbewijs) / A1D5 / -> )
( Type de sanction (en relation avec le permis de conduire) / Typ Sanktion (in Zusammenhang mit der Führerschein) / Type of sanction (in relationship with the driver's license) )
DrivingLicence | RestrictionTypeCode | LicenceSanctionType - (RDT A1D5)
Type schadegeval Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Type de sinistre / Typ Schadensfall / Type of claim )
| ClaimResponse | - (RDT A1D2)
Type schadegeval Attribute of Type schadegeval ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Codification : Type schadegeval / A1D2 / -> )
( Type de sinistre / Typ Schadensfall / Type of claim )
ClaimResponse | ClaimResponseTypeCode | EventAccidentType - (RDT A1D2)
Type schuldeiser Attribute of Schuldeiser ( ->) Code die aanduidt welke de aard van de schuld is die de eigenaar van het verzekerde risico-object heeft ten overstaan van de verzekeringsnemer.  
( Codification : Type schuldeiser / 3130 / -> )
( Type de créancier / Gläubigertyp / Type of creditor )
Creditor | CreditorTypeCode | PartyCreditorType - (ATT 3130)
Type schuldsaldo Attribute of Schuldsaldo ( ->) Aard van de schuldvordering en de wijze waarop eraan voldaan wordt. 
( Codification : Type schuldsaldo / 1222 / -> )
( Type de solde restant dû / Schulden Gleichgewicht Typ / Type of debt-balance )
DebtBalanceDecease | DebtBalanceTypecode | LoanDebtBalanceType - (ATT 1222)
Type schuldsaldo Attribute of Leven ( ->) Aard van de schuldvordering en de wijze waarop eraan voldaan wordt. 
( Codification : Type schuldsaldo / 1222 / -> )
( Type de solde restant dû / Art der Schulden Gleichgewicht / Debt balance type )
GeneralLifeGuarantee | DebtBalanceTypeCode | LoanDebtBalanceType - (ATT 1222)
Type sleping van het beschadigde voertuig Attribute of Beschadigd object ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Type sleping van het beschadigde voertuig / CP17 / -> )
( Type de remorquage du véhicule endommagé / Ziel des Abschleppen des beschädigten Fahrzeugs / Towing destination of the damaged vehicle )
ObjectDamaged | TowingDestinationCode | VehicleDamagedTowingDestinationType - (ATT CP17)
Type speciale nummerplaat Attribute of Wegvoertuig ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Codification : Type speciale nummerplaat / 500J / -> )
( Type de plaque d'immatriculation spéciale / Spezielle Lizenz Typenschild. / Type of special license plate )
RoadVehicle | VehicleRegistrationSpecialTypeCode | VehicleRegistrationSpecialType - (ATT 500J)
Type stacaravan Attribute of Caravan - getrokken ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Type stacaravan / 3175 / -> )
( Type de roulotte / Typ Wohnwagen / Type of caravan )
Caravan | CaravanTypeCode | BuildingCaravanType - (ATT 3175)
Type standaardbegunstigde Attribute of Leven ( ->) Code die het type van standaardbegunstigde in een levensverzekeringscontract aanduidt.  
( Codification : Type standaardbegunstigde / 1910 / -> )
( Type de bénéficiaire standard / Typ Standardbevorzugter / Type of standard beneficiary )
GeneralLifeGuarantee | StandardBeneficiaryTypeCode | PersonBeneficiaryStandardType - (ATT 1910)
Type tarifering Attribute of Contract ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Type tarifering / A071 / -> )
( Type de tarification / Tarifierungstyp / Type of quotation )
Contract | QuotationTypeCode | QuotationType - (ATT A071)
Type tarifering van honoraria Attribute of Kosten ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Type tarifering van honoraria / C460 / -> )
( Type de tarification des honoraires / Typ tarifierung Honorar / Type of quotation of the assessment fee )
Expense | AssessmentFeeQuotationTypeCode | AssessmentFeeQuotationType - (ATT C460)
Type technische controle Attribute of Beschadigd object ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Type technische controle / CP49 / -> )
( Type de contrôle technique / Typ technische Kontrolle / Type of "technical control" )
ObjectDamaged | TechnicalControlTypeCode | AssessmentControlTechnicalType - (ATT CP49)
Type terugbetaling lening Attribute of Lening - algemeen ( ->) De aflossing kan per schijven, per annuiteiten, of éénmalig gebeuren. 
( Codification : Type terugbetaling lening / 0300 / -> )
( Type de remboursement prêt / Darlehen Rückzahlung - Art / Loan Repayment - Type )
DebtGuarantee | LoanRefundTypeCode | LoanRepaymentType - (ATT 0300)
Type toekenning compensatie RDR Attribute of Borderel directe regeling debet of credit ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Type toekenning compensatie RDR / CP7B / -> )
( Type d'attribution compensation RDR / Typ Zuerkennung Kompensation RDR / Type of allocation of "Knock-for-knock" compensation )
KfkDebitOrCreditStatement | KfkAllocationTypeCode | KnockForKnockCompensationAllocationType - (ATT CP7B)
Type totaal verlies Attribute of Taxatie in totaal verlies ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Type -totaal verlies- / CP4A / -> )
( Type de perte totale / Typ Totalschaden / Type of total loss )
TotalLoss | TotalLossTypeCode | AssessmentTotalLossType - (ATT CP4A)
Type tussenkomende overheid Attribute of Tussenkomende overheid ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Type tussenkomende overheid / C240 / -> )
( Type d'autorité intervenante / Typ der eingreifenden Behörde / Type of intervening authority )
InterveningAuthority | InterveningAuthorityTypeCode | EventAccidentAuthorityInterveningType - (ATT C240)
Type uitkering (bedrijfsschade) Attribute of Commerciële onbruikbaarheid ( ->) Code die aanduidt op welke manier de basisuitkering binnen de waarborg bedrijsschade uitgedrukt wordt.  
( Codification : Type uitkering (bedrijfsschade) / 34B6 / -> )
( Type allocation (dommage commercial) / Auszahlungstyp / Type of payment (for economic damage) )
CommercialLossGuarantee | CommercialLossPaymentTypeCode | CoverEconomicDamagesPaymentType - (ATT 34B6)
Type uitkering (voorschot of saldo) Attribute of Uitkering, vergoeding ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Type uitkering (voorschot of saldo) / C60K / -> )
( Type paiement ( avance ou solde ) / Typ Zahlung (Vorauszahlung oder Saldo) / Type of payment (advance or balance) )
Indemnification | AmountPaidTypeCode | SettlementPaymentType - (ATT C60K)
Type uitkering voor langdurige invaliditeit Attribute of Bestendige invaliditeit ( ->) Code die aangeeft of er al dan niet een progressieve uitkering is bij langdurige invaliditeit. Bij bepaling van de uit te keren rente wordt het werkelijk toegekend invaliditeitspercentage verhoogd tot een bij onderschrijving vastgesteld percentage.  
( Codification : Type uitkering voor langdurige invaliditeit / 2200 / -> )
( Type d'allocation pour invalidité de longue durée / Typ Zuwendung für langwierige Invalidität / Type of payment for long term disability )
PermanentDisabilityGuarantee | LongTermDisabilityPaymentTypeCode | CoverDisabilityLongtermPaymentType - (ATT 2200)
Type van het voertuig volgens DIV Attribute of Wegvoertuig ( ->) Aard van het voertuig volgens de code van de documenten "Aanvraag om inschrijving van een voertuig" en "Aanvraag om inschrijving onder commerciële plaat" en aangevuld met codes voor niet ingeschreven voertuigen. (Codering : DIV) Indien de code gevolg is door (*), betekent dit "indien gehomologeerd voor 02.01.2001"  
( Codification : Type van het voertuig volgens DIV / 5003 / -> )
( Type de véhicule codification DIV / Fahrzeugtyp / Type of vehicle )
RoadVehicle | VehicleTypeCode | VehicleType - (ATT 5003)
Type verblijfplaats Attribute of Woning ( ->) De verbijfplaats is de hoofd- of een bijkomende verblijfplaats. 
( Codification : Type verblijfplaats / 3020 / -> )
( Type de résidence / Typ Wohnsitz / Type of residence )
Dwelling | ResidenceTypeCode | BuildingResidenceType - (ATT 3020)
Type verhaalsafstand Attribute of Gebouw ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Type verhaalafstand / M03J / -> )
( Type d'abandon de recours / Typ Regreßverzicht / Type of appeal dropped )
Building | RecourseRenunciationTypeCode | RecourseDroppedType - (ATT M03J)
Type verminderde capaciteit Attribute of Bestuurder (voertuig) ( ->) Duidt aan of de bestuurder een lichamelijke aandoening heeft die zijn vermogen om een motorvoertuig te besturen zou kunnen aantasten.  
( Codification : Type verminderde capaciteit / 5198 / -> )
( Type de capacité diminuée / Typ verringerte Fähigkeit / Type of reduced capacity )
Driver | ReducedCapacityTypeCode | PersonCapacityReducedType - (ATT 5198)
Type veroorzaker (van ongeval) Attribute of Incident ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Type veroorzaker (van ongeval) / CNA2 / -> )
( Rôle de l'intervenant qui a provoqué l'accident / Rolle der Partei ursache der Unfall / Type of party causing the accident )
Incident | IncidentCausingPartyTypeCode | EventAccidentPartyCausingType - (ATT CNA2)
Type versnellingsbak Attribute of Technicar gegevens ( ->) Duidt aan over hoeveel versnellingen het voertuig beschikt.  
( Codification : Type versnellingsbak / 5616 / -> )
( Type de boîte de vitesse / Getriebe / Gearbox )
TechnicarData | GearboxTypeCode | VehicleGearboxType - (ATT 5616)
Type verzekerd kapitaal Attribute of Gebouw ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Type verzekerd kapitaal / M100 / -> )
( Type de capital assuré / Typ des versicherten Kapitals / Type of insured capital )
Building | CapitalTypeCode | BuildingCapitalInsuredType - (ATT M100)
Type verzekerde waarde Attribute of Waarborg ( ->) De verzekerde waarde heeft als basis één of andere argumentatie, economische of andere. 
( Codification : Type dekking diefstal inhoud / 3464 / -> )
( Type de valeur assurée / Typ der versicherter Wert / Type of insured value )
Guarantee | ContentInsuredValueTypeCode | ContentTheftValueType - (ATT 3157)
Type verzekerde waarde Attribute of Waarborg ( ->) De verzekerde waarde heeft als basis één of andere argumentatie, economische of andere. 
( Codification : Type verzekerde waarde / 3157 / -> )
( Type de valeur assurée / Typ der versicherter Wert / Type of insured value )
Guarantee | BuildingInsuredValueTypeCode | BuildingValueInsuredType - (ATT 3157)
Type verzekerde waarde Attribute of Waarborg ( ->) De verzekerde waarde heeft als basis één of andere argumentatie, economische of andere. 
( Codification : Type gedekte waarde (motorvoertuigen) / 5400 / -> )
( Type de valeur assurée / Typ der versicherter Wert / Type of insured value )
Guarantee | VehicleInsuredValueTypeCode | VehicleValueInsuredType - (ATT 3157)
Type vloot Attribute of Voertuigen van het gezin ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Type vloot / 5232 / -> )
( Type de flotte / Art der Flotte / Type of fleet )
FamilyFleet | FleetTypeCode | FleetType - (ATT 5232)
Type vloot Attribute of Vloot ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Type vloot / 5232 / -> )
( Type de flotte / Art der Flotte / Type of fleet )
Fleet | FleetTypeCode | FleetType - (ATT 5232)
Type vrijstelling Attribute of Vrijstelling ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Type vrijstelling / P11V / -> )
( Type de franchise / Typ Franchise / Type of excess )
Deductible | DeductibleTypeCode | DeductibleType - (ATT P11V)
Type vrijstelling (Informex) Attribute of Vrijstelling ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Type vrijstelling (Informex) / CP01 / -> )
( Type de franchise (Informex) / Typ Franchise (Informex) / Type of excess ( Informex ) )
Deductible | DeductibleInformexTypeCode | AssessmentDeductibleInformexType - (ATT CP01)
Type wijziging planning Attribute of Contract - MPB oorsprong maatschappij ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Type wijziging planning / EW13 / -> )
( Type de modification du planning / Änderungstyp Planung / Type of change in planning )
MessageContractOriginOfInsurer | FinancialPlanningChangeTypeCode | FinancialPlanningChangeType - (GIS EW13)
Type wijziging planning Attribute of Contract - MPB oorsprong producent ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Type wijziging planning / EW13 / -> )
( Type de modification du planning / Änderungstyp Planung / Type of change in planning )
MessageContractOriginOfBroker | FinancialPlanningChangeTypeCode | FinancialPlanningChangeType - (GIS EW13)
Type woning Attribute of Woning ( ->) Code die het type van de woning aanduidt.  
( Codification : Type woning / 3170 / -> )
( Type d'habitation / Bewohnungstyp / Type of dwelling )
Dwelling | DwellingTypeCode | BuildingDwellingType - (ATT 3170)
Type woning - detail Attribute of Woning ( ->) Code die het type van de woning aanduidt, met meer detail. 
( Codification : Type woning - detail / 3171 / -> )
( Type d'habitation - détail / Typ Wohnsitz -Detail / Type of residence -detail )
Dwelling | DwellingIndetailTypeCode | BuildingResidenceDetailType - (ATT 3171)
TYPIST Coded value in Type beroep ( ->)  
( DACTYLOGRAPHE / Dactylographe (*) / Dactylographe (*) )
OccupationType | 789 | OccupationType - (X041 789)
TYPOGRAAF (DRUKKERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( TYPOGRAPHE (IMPRIMERIE) / Typographe(Imprimerie) (*) / Typographe(Imprimerie) (*) )
OccupationType | 2824 | OccupationType - (X041 2824)