> Dictionary > Per letter ...
SYNTAX INDEPENDENT COMPONENTS

Implementation Related Components

Dictionary : U...
Name (sorted asc.) Type Definition - (Codelist) - (Translations) Technically XML - (Edifact)
U.S. dollar Coded value in Munteenheid ( ->)  
( Dollar U.S. / US-Dollar / U.S. dollar )
CurrencyType | USD | CurrencyType - (A660 USD)
u.s.s.r. Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( union rep.soc.soviet. / u.s.s.r. / u.s.s.r. )
VictimFATNationalityType | 131 | VictimFATNationalityType - (CL2B 131)
UIT DE VORM NEMER (PLAT GLAS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( DEMOULEUR (VERRE PLAT) / Demouleur(VerrePlat) (*) / Demouleur(VerrePlat) (*) )
OccupationType | 2911 | OccupationType - (X041 2911)
UITBATER BENZINESTATION Coded value in Type beroep ( ->)  
( EXPLOITANT DE STATION D'ESSENCE / ExploitantDeStationD'Essence (*) / ExploitantDeStationD'Essence (*) )
OccupationType | 993 | OccupationType - (X041 993)
UITBATER KUNSTGALERIJ Coded value in Type beroep ( ->)  
( EXPLOITANT DE GALERIES D'ART / ExploitantDeGaleriesD'Art (*) / ExploitantDeGaleriesD'Art (*) )
OccupationType | 1013 | OccupationType - (X041 1013)
UITBATER PUB, TAVERNE Coded value in Type beroep ( ->)  
( EXPLOITANT DE PUB, TAVERNE / ExploitantDePub,Taverne (*) / ExploitantDePub,Taverne (*) )
OccupationType | 1024 | OccupationType - (X041 1024)
UITBATER SNACK-BAR Coded value in Type beroep ( ->)  
( EXPLOITANT DE SNACK-BAR / ExploitantDeSnack-Bar (*) / ExploitantDeSnack-Bar (*) )
OccupationType | 1028 | OccupationType - (X041 1028)
UITBENER (SLACHTHUIS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( DESOSSEUR / Desosseur (*) / Desosseur (*) )
OccupationType | 3178 | OccupationType - (X041 3178)
Uitbetaalde schade Attribute of Beschadigd object ( ->) Als de schatting van de schade de juiste is, dan is deze gelijk aan het totaal van de vrijstelling (185) + de uitbetalingen (182) + de reserveringen (183). Het eventueel verhaalbare (184) is (een onderdeel van) datzelfde totaal. 
( Codification : / / -> )
( Dommages payés / Zahlte Schaden / Paid damages )
ObjectDamaged | DamagesPaidAmount | - (MOA 182)
Uitbetaling premieteruggave (Mij naarkl.) Coded value in Soort beweging (op een kwijting) ( ->)  
( Remboursement de prime (Cie vers client) / Auszahlung Premium Erstattung (Kunden -> Versicherer ) / Premium refund Payout (company -> customer) )
PremiumInvoiceTransactionType | 8 | PremiumInvoiceTransactionType - (B041 8)
UITBOORDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( ALESEUR / Aleseur (*) / Aleseur (*) )
OccupationType | 2413 | OccupationType - (X041 2413)
Uitbreiding Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Extension / Erweiterung / Extension )
| Extension | - ( )
Uitbreiding dieren Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Extension animaux / Erweiterung Tiere / Animal extension )
| AnimalExtensionDeclaration | - (QRS 4131)
Uitbreiding gebruik voertuig Attribute of Gemotoriseerd wegvoertuig ( ->) Uitbreiding aan 5200 voor deze gebruiken die niet in de waardenlijst zijn opgenomen.  
( Codification : Uitbreiding gebruik voertuig / 5201 / -> )
( Extension usage du véhicule / Erweiterung der Fahrzeugnutzungs / Extension of vehicle usage )
MotorisedRoadVehicle | VehicleUseExtensionCode | VehicleUsageExtensionType - (ATT 5201)
Uitbreiding gespannen Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Extension attelages / Erweiterung Kutschfahrzeuge / Extension carriages )
| ExtensionCarriagesDeclaration | - (QRS 4140)
Uitbreiding kapitaal of waarborgen Attribute of Uitbreiding ( ->) Uitbreiding van de basiswaarborgen of van het kapitaal van het contract die meestal een bijpremie tot gevolg heeft.  
( Codification : Uitbreiding kapitaal of waarborgen / 3411 / -> )
( Extension du capital ou des garanties / Erweiterung Kapital oder Garantien / Capital or guarantees extension )
Extension | CoverLimitOrGuaranteeExtension | CapitalOrGuaranteesExtensionIndicator - (BIN 3411)
Uitbreiding kapitaal voor verhaal van derden Attribute of Brand Algemeen ( ->) Bevat een bedrag. 
( Codification : / / -> )
( Extension du capital pour le recours des tiers / Erweiterung Kapital für Regress von Dritten / Extension of capital for recovery of third parties )
GeneralFireGuarantee | ThirdPartyRecourseCapitalExtensionAmount | - (MOA 153)
Uitbreiding kapitaal voor verhaal van huurders/gebruikers Attribute of Brand Algemeen ( ->) Bevat een bedrag. 
( Codification : / / -> )
( Extension capital pour recours des locataires/utilisateurs / Erweiterung Kapital für Regress von Mietern/Benutzern / Extension of capital for recovery of tenants/users )
GeneralFireGuarantee | TenantOrUserRecourseCapitalExtensionAmount | - (MOA 154)
Uitbreiding onthaalmoeder Entity ( ->) (in het Engels: zonder definitie) 
( Extension gardienne d'enfants / Erweiterung Tagesmutter / Child keeper extension )
| ChildKeeperExtensionDeclaration | - (QRS 4150)
Uitbreiding sneeuwdruk Attribute of Storm, Hagel en Sneeuwdruk ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : Uitbreiding sneeuwdruk / 3422 / -> )
( Extension pression de neige / Erweiterung Schneedruck / Heavy snow extension )
StormHailAndHeavySnow | SnowPressureExtensionIndicator | CoverHeavySnowExtensionIndicator - (BIN 3422)
Uitbreiding territoriale begrenzing Attribute of Voertuig ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Uitbreiding territoriale begrenzing / 5271 / -> )
( Extension limitations territoriales / Erweiterung territoriale Begrenzung / Territorial limitations extension )
Vehicle | VehicleUseTerritorialLimitExtensionCode | CoverTerritorialLimitExtensionType - (ATT 5271)
Uitbreiding type aanhangwagen Attribute of Aanhangwagen ( ->) Bevat een eigenschap en haar waarde. 
( Codification : Uitbreiding type aanhangwagen / 5509 / -> )
( Extension type de remorque / Erweiterung Typ / Extension type )
HaulageTrailer | TrailerTypeExtensionCode | VehicleTrailerTypeExtensionType - (ATT 5509)
Uitbreiding verzekerd kapitaal Attribute of Uitbreiding ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : Uitbreiding verzekerd kapitaal / 3421 / -> )
( Extension du capital assuré / Erweiterung versichertes Kapital / Insured capital extension )
Extension | CoverLimitExtensionIndicator | CapitalInsuredExtensionIndicator - (BIN 3421)
Uitbreiding waarborgen Attribute of Uitbreiding ( ->) Uitbreiding van de basiswaarborgen van het contract die meestal een premieverhoging meebrengt.  
( Codification : Uitbreiding waarborgen / 3412 / -> )
( Extension des garanties / Erweiterung Garantien / Guarantees extension )
Extension | GuaranteeExtensionIndicator | GuaranteeExtensionIndicator - (BIN 3412)
UITDRAGER (KLEINHANDEL) Coded value in Type beroep ( ->)  
( FRIPIER / Fripier (*) / Fripier (*) )
OccupationType | 989 | OccupationType - (X041 989)
UITDRIJVER (PLAATSLAGERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( REPOUSSEUR (TOLES) / Repousseur(Toles) (*) / Repousseur(Toles) (*) )
OccupationType | 2491 | OccupationType - (X041 2491)
UITDROGER (VOEDING) Coded value in Type beroep ( ->)  
( DESHYDRATEUR (ALIMENTATION) / Deshydrateur(Alimentation) (*) / Deshydrateur(Alimentation) (*) )
OccupationType | 3158 | OccupationType - (X041 3158)
Uitdrukkelijke hernieuwing Coded value in Aard document ( ->)  
( Reconduction explicite / Erneuerung / Renewal )
ContractDocumentType | 2 | ContractDocumentType - (EW05 2)
Uitgaven in Gemeen Recht Attribute of Uitkering, vergoeding ( ->) Bevat een bedrag. 
( Codification : / / -> )
( Montant dépenses en Droit Commun / Betrag Ausgaben Öffentliches Recht / Expense amount Common Right )
Indemnification | CommonRightExpencesAmount | - (MOA 148)
Uitgaven totale tijdelijke invaliditeit Attribute of Invaliditeit ( ->) Bevat een bedrag. 
( Codification : / / -> )
( Montant débours invalidité temporaire totale / Betrag Ausgaben totale zeitweilige Invalidität / Expense amount total temporary incapacity )
Disability | DisabilityExpenseAmount | - (MOA 141)
Uitgaven Wet Attribute of Uitkering, vergoeding ( ->) Bevat een bedrag. 
( Codification : / / -> )
( Montant dépenses en Loi / Betrag Ausgaben Gesetz / Expense amount (Legal) )
Indemnification | LawExpencesAmount | - (MOA 147)
Uitgebreide dekking ('BA+') Coded value in BA auto - formule ( ->)  
( Couverture étendue / Umfassende Abdeckung (HP+) / Extended cover (CL+) )
GuaranteeMotorLiabilityFormulaType | 20 | GuaranteeMotorLiabilityFormulaType - (P11E 20)
Uitgesteld risico Coded value in Reden van registratie ( ->)  
( Risque ajourné / Verzögerte Risiko / Deferred risk )
RegistrationReasonType | 50 | RegistrationReasonType - (Z604 50)
Uitgestelde rente Entity ( ->) Als dekking (leven). De uitbetaling van het overeengekomen periodiek bedrag begint niet onmiddellijk na de betaling van de (dikwijls eenmalige) premie, maar op een latere datum. 
( Rente différée / Abgegrenzten Zinsen / Deferred annuity )
| PostponedInterestCover | - ( 015)
UITGEVER Coded value in Type beroep ( ->)  
( EDITEUR / Editeur (*) / Editeur (*) )
OccupationType | 445 | OccupationType - (X041 445)
Uitgevoerd Attribute of Aktie ( ->) Code die aanduidt dat een aktie al dan net uitgevoerd is. 
( Codification : Uitgevoerd / C052 / -> )
( Exécuté / Realisiert / Action completed )
Action | ActionCompletedIndicator | ActionCompletedIndicator - (BIN C052)
Uitgiftedatum document Attribute of Document ( ->) Datum waarop het document uitgegeven is. 
( Codification : / / -> )
( Date d'émission du document / Datum der Ausgabe des Dokuments / Document date of issue )
Document | DocumentIssueDate | - (DTM 010)
Uitgiftedatum document Attribute of Rekeninguittreksel ( ->) Datum waarop het document uitgegeven is. 
( Codification : / / -> )
( Date d'émission du document / Datum der Ausgabe des Dokuments / Document date of issue )
CurrentAccountStatement | CurrentAccountStatementIssueDate | - (DTM 010)
UITGLOEIER (EDELMETALEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( RECUISEUR (METAUX PRECIEUX) / Recuiseur(MetauxPrecieux) (*) / Recuiseur(MetauxPrecieux) (*) )
OccupationType | 2380 | OccupationType - (X041 2380)
UITGLOEIER (OVEN-WALSERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( RECUISEUR (FOUR - LAMINOIR) / Recuiseur(Four-Laminoir) (*) / Recuiseur(Four-Laminoir) (*) )
OccupationType | 2252 | OccupationType - (X041 2252)
uitgloeiers Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( recuiseurs, trempeurs et ouvriers du t / Glühen und Anlassen / annealing, treatment of steel )
InsuredOccupationType | 74200 | InsuredOccupationType - (2111 74200)
UITHALER (HOLGLAS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( FORMEUR (VERRE CREUX) / Formeur(VerreCreux) (*) / Formeur(VerreCreux) (*) )
OccupationType | 2940 | OccupationType - (X041 2940)
UITHALER VAN GLAS (PLAT GLAS) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CUEILLEUR (VERRE PLAT) / Cueilleur(VerrePlat) (*) / Cueilleur(VerrePlat) (*) )
OccupationType | 2909 | OccupationType - (X041 2909)
Uithangbord, afdak, publiciteitsbord Coded value in Omstandigheden van het ongeval ( ->)  
( Enseigne, auvent, panneau publicitaire / Aushängeschild, Vordach, Werbeschild / Sign, awning, billboard )
ClaimCircumstanceType | 425 | ClaimCircumstanceType - (C221 425)
UITKAPPER (PLASTIEK) Coded value in Type beroep ( ->)  
( CANNELEUR (PLASTIQUE) / Canneleur(Plastique) (*) / Canneleur(Plastique) (*) )
OccupationType | 3470 | OccupationType - (X041 3470)
Uitkering Attribute of Regeling (schade) ( ->) Bedrag van de gestorte uitkering. 
( Codification : / / -> )
( Montant prestation / Betrag Leistung / Paid amount )
Settlement | PaidTotalAmount | - (MOA 070)
Uitkering, vergoeding Entity ( ->) Identificeert een uitkering of een betaling van kosten. In schade, een vergoeding. In dit geval gaat het over de vergoeding. 
( Indemnité / Entschädigung, Vergütung / Compensation )
| Indemnification | - ( 001)
Uitkeringsdatum kapitaal leven Attribute of Leven ( ->) Datum waarop de verzekeraar de contractuele verplichting heeft het kapitaal uit te keren. 
( Codification : / / -> )
( Date prestation du capital vie / Auszahlungsdatum Lebenskapital / Payment date of life benefit )
GeneralLifeGuarantee | LifeBenefitPaymentDate | - (DTM 027)
Uitkeringsgerechtigde Coded value in Actie A.O. - beheersfase ( ->)  
( Allocataire / Vorteil-Trigger / Entitled to the benefits )
ActionWorkersCompStageType | 2 | ActionWorkersCompStageType - (CQIJ 2)
Uitkeringstrekker Coded value in Fase beheer A.O. ( ->)  
( Allocataire / Vorteil-Trigger / Person drawing benefit(s) )
WorkersCompensationManagementPhaseType | 2 | WorkersCompensationManagementPhaseType - (CQI0 2)
UITKLOPPER (PLAATWERK) Coded value in Type beroep ( ->)  
( EMBOUTISSEUR (TOLES) / Emboutisseur(Toles) (*) / Emboutisseur(Toles) (*) )
OccupationType | 2493 | OccupationType - (X041 2493)
UITLANDER (LEDERWAREN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( PERFOREUR (CHAUSSURES) / Perforeur(Chaussures) (*) / Perforeur(Chaussures) (*) )
OccupationType | 2213 | OccupationType - (X041 2213)
UITRAFELAAR (PAPIERBRIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( EFFILEUR (PATE A PAPIER) / Effileur(PateAPapier) (*) / Effileur(PateAPapier) (*) )
OccupationType | 3312 | OccupationType - (X041 3312)
UITREKKER (HUIDEN, LEDER) Coded value in Type beroep ( ->)  
( PATINEUR (PEAUX - CUIR) / Patineur(Peaux-Cuir) (*) / Patineur(Peaux-Cuir) (*) )
OccupationType | 3514 | OccupationType - (X041 3514)
Uitrusting inzake informatica, bureautica, video en comm. Coded value in SubObjectRoleType (*) ( ->)  
( Equipement informatique, bureau / Computerausrüstung, Büro / Computer equipment, office )
SubObjectRoleType | 002 | SubObjectRoleType - (X068 002)
uitrusting voor oplegger Coded value in Kracht van de trekhaak ( ->)  
( équipement pour semi-remorque / Ausrüstung für Sattelauflieger / Equipment for semi-trailer )
VehicleTowingHookForceType | 5 | VehicleTowingHookForceType - (5640 5)
Uitsluiting juwelen Attribute of Diefstal en inbraak ( ->) Bevat een Booleaanse aanduiding ( waarheidsaanduiding "ja" of "neen" ) 
( Codification : Uitsluiting juwelen / 346A / -> )
( Exclusion bijoux / Ausgrenzung Schmuck / Jewellery excluded )
BurglaryOrTheft | JewelleryExclusionIndicator | CoverJewelleryExcludedIndicator - (BIN 346A)
UITSNIJDER (BOEKBINDERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( DECOUPEUR (RELIURE) / Decoupeur(Reliure) (*) / Decoupeur(Reliure) (*) )
OccupationType | 2875 | OccupationType - (X041 2875)
UITSNIJDER (HOUT) Coded value in Type beroep ( ->)  
( DECOUPEUR (BOIS) / Decoupeur(Bois) (*) / Decoupeur(Bois) (*) )
OccupationType | 2638 | OccupationType - (X041 2638)
UITSNIJDER (HUIDEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( COUPEUR (PEAUX) / Coupeur(Peaux) (*) / Coupeur(Peaux) (*) )
OccupationType | 3523 | OccupationType - (X041 3523)
UITSNIJDER (INLEGHOUT) Coded value in Type beroep ( ->)  
( DECOUPEUR-MARQUETEUR / Decoupeur-Marqueteur (*) / Decoupeur-Marqueteur (*) )
OccupationType | 2616 | OccupationType - (X041 2616)
UITSNIJDER (PAPIER) Coded value in Type beroep ( ->)  
( DECOUPEUR (PAPIER) / Decoupeur(Papier) (*) / Decoupeur(Papier) (*) )
OccupationType | 3360 | OccupationType - (X041 3360)
UITSNIJDER (PLASTIEK) Coded value in Type beroep ( ->)  
( DECOUPEUR (PLASTIQUE) / Decoupeur(Plastique) (*) / Decoupeur(Plastique) (*) )
OccupationType | 3467 | OccupationType - (X041 3467)
UITSNIJDER (VLEES) Coded value in Type beroep ( ->)  
( DECOUPEUR (VIANDE) / Decoupeur(Viande) (*) / Decoupeur(Viande) (*) )
OccupationType | 3180 | OccupationType - (X041 3180)
UITSTOMER (STOFFEN) Coded value in Type beroep ( ->)  
( DEBOUILLISSEUR (TEXTILES) / Debouillisseur(Textiles) (*) / Debouillisseur(Textiles) (*) )
OccupationType | 1992 | OccupationType - (X041 1992)
UITTREKKER (LEDER) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ETIREUR (CUIR) / Etireur(Cuir) (*) / Etireur(Cuir) (*) )
OccupationType | 2192 | OccupationType - (X041 2192)
UITTREKKER (SMEDERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( ALLONGEUR (FORGE) / Allongeur(Forge) (*) / Allongeur(Forge) (*) )
OccupationType | 2458 | OccupationType - (X041 2458)
Uittreksel producentenrekening Entity ( ->) Het (periodieke) rekeninguittreksel producent in de vorm van een pdf.  
( Relevé du compte producteur / Produzent-Konto-Auszug / Intermediary account statement )
| AccountingCurrentAccountStatementDocument | - ( 084)
Uitvaartverzekering Entity ( ->) Waarborg ter dekking van de kosten voor de uitvaart van de verzekerde, onder de vorm van een financiële tegemoetkoming of van een reeks vooraf afgesproken prestaties. 
( Assurance obsèques / Exequien Versicherung / Funeral insurance )
| FuneralInsurance | - ( 122)
UITVEZELAAR (PAPIERBRIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( EFFILOCHEUR (PATE A PAPIER) / Effilocheur(PateAPapier) (*) / Effilocheur(PateAPapier) (*) )
OccupationType | 3313 | OccupationType - (X041 3313)
UITVOERAGENT Coded value in Type beroep ( ->)  
( AGENT D'EXPORTATION / AgentD'Exportation (*) / AgentD'Exportation (*) )
OccupationType | 1061 | OccupationType - (X041 1061)
UITVOERDER Coded value in Type beroep ( ->)  
( EXPORTATEUR / Exportateur (*) / Exportateur (*) )
OccupationType | 942 | OccupationType - (X041 942)
UITVOERINGSTEKENAAR Coded value in Type beroep ( ->)  
( DESSINATEUR D'EXECUTION / DessinateurD'Execution (*) / DessinateurD'Execution (*) )
OccupationType | 1320 | OccupationType - (X041 1320)
UITVOERMANAGER Coded value in Type beroep ( ->)  
( EXPORT MANAGER (TOUTES ACTIVITES SAUF COMMERCE) / ExportManager(ToutesActivitesSaufCommerce) (*) / ExportManager(ToutesActivitesSaufCommerce) (*) )
OccupationType | 680 | OccupationType - (X041 680)
UITVOERMANAGER (HANDEL) Coded value in Type beroep ( ->)  
( EXPORT MANAGER (COMMERCE) / ExportManager(Commerce) (*) / ExportManager(Commerce) (*) )
OccupationType | 692 | OccupationType - (X041 692)
UITWASSER (WASSERIJ) Coded value in Type beroep ( ->)  
( LESSIVEUR (BLANCHISSERIE) / Lessiveur(Blanchisserie) (*) / Lessiveur(Blanchisserie) (*) )
OccupationType | 3875 | OccupationType - (X041 3875)
UITWRINGER (HUIDEN, LEDER) Coded value in Type beroep ( ->)  
( DERIDEUR (TANNERIE) / Derideur(Tannerie) (*) / Derideur(Tannerie) (*) )
OccupationType | 3513 | OccupationType - (X041 3513)
Uitzonderlijke bestuurder Coded value in Type bestuurder bij antecedent ( ->) In principe iedere bestuurder die niet in het contract vermeld is. 
( Conducteur exceptionnel / Außergewöhnliche Treiber / Driver by exception )
AntecedentDriverType | 04 | AntecedentDriverType - (D264 04)
UKKEL/W-B/OUDERGEM // UCCLE/W-B/AUDERGHEM Coded value in Zone van lokale politie ( ->)  
( UKKEL/W-B/OUDERGEM // UCCLE/W-B/AUDERGHEM / UKKEL/W-B/OUDERGEM // UCCLE/W-B/AUDERGHEM / UKKEL/W-B/OUDERGEM // UCCLE/W-B/AUDERGHEM )
PoliceCoveredZoneCode | 5342 | PoliceCoveredZoneCode - (C244 5342)
ULTRASONIST Coded value in Type beroep ( ->)  
( ULTRASONISTE / Ultrasoniste (*) / Ultrasoniste (*) )
OccupationType | 1385 | OccupationType - (X041 1385)
Ultrasport Coded value in Marktsegment van het voertuig ( ->) Bij gebrek aan een definitie, per 20130123 zijn hieronder gecatalogeerd in technicar, de merken/modellen Alfa Romea 4C / Alpina B3 en B6 / Aston Martin Virage en Vantage en Zagato en Vanquish en DB9 en DBS en One-77 / Audi sommige A5 en sommige TT en R8 / Bentley Continental GT en Continental GTC / BMW sommige 4 en sommige 6 en sommige Z4 / Cadillac CTS / Caterham Seven / Chevrolet Camaro en Corvette / Ferrari / Hyundai sommige Genesis / Jaguar XK en F-Type / KTM X-Bow / Lamborghini / Lexus LFA / Lotus Exige en Evora / Maserati Granturismo en grancabrio / Mclaren MP4 / Mercedes sommige C Coupé en sommige E Coupé en CL en SLK en SL en SLS / Morgan / Nissan 370Z en GT-R / Porsche sommige Boxster en sommige Cayman en 911 / Quattro R8 / Rolls-Royce Wraith / VW sommige Scirocco / Wiesmann. Dus alle ultra-sportieven , ook de ultra-sportieve coupé of cabrio.  
( Ultra-sportive / Ultra-sport / Ultra-sport )
VehicleMarketSegmentType | M | VehicleMarketSegmentType - (563E M)
Ultra-sport Coded value in Type model ( ->)  
( Ultra-sport / Ultra-sport / Ultra-sport )
VehicleModelType | 5 | VehicleModelType - (5612 5)
UNIVERSITEITSPROFESSOR Coded value in Type beroep ( ->)  
( PROFESSEUR D'UNIVERSITE / ProfesseurD'Universite (*) / ProfesseurD'Universite (*) )
OccupationType | 225 | OccupationType - (X041 225)
universiteitsprofessoren Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( professeurs d'universite / Universitätsprofessoren / University professors )
InsuredOccupationType | 04000 | InsuredOccupationType - (2111 04000)
uno onbepaald Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( onu indetermine / UNO - nicht spezifiziert / UNO unspecified )
VictimFATNationalityType | 741 | VictimFATNationalityType - (CL2B 741)
uno-vl. tsjechoslowaakse Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( refug. tcheque / UNO Flüchtlingen - tschechoslowakischen / UNO-refugee Czechoslovakian )
VictimFATNationalityType | 771 | VictimFATNationalityType - (CL2B 771)
uno-vlucht. albanese Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( refug. albanaise / UNO Flüchtlingen - Albanisch / UNO-refugee Albanian )
VictimFATNationalityType | 751 | VictimFATNationalityType - (CL2B 751)
uno-vlucht. algerijnse Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( refug. algerienne / UNO Flüchtlingen - algerischen / UNO-refugee Algerian )
VictimFATNationalityType | 813 | VictimFATNationalityType - (CL2B 813)
uno-vlucht. angolese Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( refug. angolaise / UNO Flüchtlingen - Angolas / UNO-refugee Angolan )
VictimFATNationalityType | 795 | VictimFATNationalityType - (CL2B 795)
uno-vlucht. argentijnse Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( refug. argentine / UNO Flüchtlingen - Argentinien / UNO-refugee Argentine )
VictimFATNationalityType | 748 | VictimFATNationalityType - (CL2B 748)
uno-vlucht. armeense Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( refug. armenienne / UNO Flüchtlingen - Armenian / UNO-refugee Armenian )
VictimFATNationalityType | 781 | VictimFATNationalityType - (CL2B 781)
uno-vlucht. boeroendische Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( refug. burundaise / UNO Flüchtlingen - Burundian / UNO-refugee Burundian )
VictimFATNationalityType | 791 | VictimFATNationalityType - (CL2B 791)
uno-vlucht. boliviaanse Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( refug. bolivienne / UNO Flüchtlingen - Bolivien / UNO-refugee Bolivian )
VictimFATNationalityType | 804 | VictimFATNationalityType - (CL2B 804)
uno-vlucht. brasiliaanse Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( refug. bresilienne / UNO Flüchtlingen - Brasilianisch / UNO-refugee Brasilian )
VictimFATNationalityType | 797 | VictimFATNationalityType - (CL2B 797)
uno-vlucht. bulgaarse Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( refug. bulgare / UNO Flüchtlingen - Bulgarisch / UNO-refugee Bulgarian )
VictimFATNationalityType | 754 | VictimFATNationalityType - (CL2B 754)
uno-vlucht. chileense Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( refug. chilienne / UNO Flüchtlingen - chilenischen / UNO-refugee Chilean )
VictimFATNationalityType | 749 | VictimFATNationalityType - (CL2B 749)
uno-vlucht. chinese Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( refug. chinoise / UNO Flüchtlingen - chinese / UNO-refugee Chinese )
VictimFATNationalityType | 782 | VictimFATNationalityType - (CL2B 782)
uno-vlucht. cubaanse Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( refug. cubaine / UNO Flüchtlingen - Cuban / UNO-refugee Cuban )
VictimFATNationalityType | 783 | VictimFATNationalityType - (CL2B 783)
uno-vlucht. duitse Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( refug. allemande / UNO Flüchtlingen - Deutsch / UNO-refugee German )
VictimFATNationalityType | 752 | VictimFATNationalityType - (CL2B 752)
uno-vlucht. egyptische Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( refug. egyptienne / UNO Flüchtlingen - Ägypten / UNO-refugee Egyptian )
VictimFATNationalityType | 784 | VictimFATNationalityType - (CL2B 784)
uno-vlucht. estlandse Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( refug. estonienne / UNO Flüchtlingen - estnische / UNO-refugee Estonian )
VictimFATNationalityType | 758 | VictimFATNationalityType - (CL2B 758)
uno-vlucht. ethiopische Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( refug. ethiopienne / UNO Flüchtlingen - Äthiopien / UNO-refugee Ethiopian )
VictimFATNationalityType | 800 | VictimFATNationalityType - (CL2B 800)
uno-vlucht. finlandse Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( refug. finlandaise / UNO Flüchtlingen - Finnish / UNO-refugee Finnish )
VictimFATNationalityType | 759 | VictimFATNationalityType - (CL2B 759)
uno-vlucht. franse Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( refug. francaise / UNO Flüchtlingen - Französisch / UNO-refugee French )
VictimFATNationalityType | 809 | VictimFATNationalityType - (CL2B 809)
uno-vlucht. georgische Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( refug. georgienne / UNO Flüchtlingen - Georgisch / UNO-refugee Georgian )
VictimFATNationalityType | 760 | VictimFATNationalityType - (CL2B 760)
uno-vlucht. griekse Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( refug. grecque / UNO Flüchtlingen - Griechisch / UNO-refugee Greec )
VictimFATNationalityType | 761 | VictimFATNationalityType - (CL2B 761)
uno-vlucht. guinese Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( refug. guineenne / UNO Flüchtlingen - Guinea / UNO-refugee Guinean )
VictimFATNationalityType | 802 | VictimFATNationalityType - (CL2B 802)
uno-vlucht. guyanese Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( refug. guyanaise / UNO Flüchtlingen - Guyana / UNO-refugee Guyanese )
VictimFATNationalityType | 805 | VictimFATNationalityType - (CL2B 805)
uno-vlucht. haitiaanse Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( refug. haitienne / UNO Flüchtlingen - Haitianische / UNO-refugee Haitian )
VictimFATNationalityType | 793 | VictimFATNationalityType - (CL2B 793)
uno-vlucht. hongaarse Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( refug. hongroise / UNO Flüchtlingen - Ungarisch / UNO-refugee Hungarian )
VictimFATNationalityType | 762 | VictimFATNationalityType - (CL2B 762)
uno-vlucht. indonesische Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( refug. indonesienne / UNO Flüchtlingen - Indonesisch / UNO-refugee Indonesian )
VictimFATNationalityType | 801 | VictimFATNationalityType - (CL2B 801)
uno-vlucht. iraakse Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( refug. irakienne / UNO Flüchtlingen - Irakische / UNO-refugee Iraqi )
VictimFATNationalityType | 785 | VictimFATNationalityType - (CL2B 785)
uno-vlucht. israelische Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( refug. israelienne / UNO Flüchtlingen - Israelische / UNO-refugee Israeli )
VictimFATNationalityType | 814 | VictimFATNationalityType - (CL2B 814)
uno-vlucht. italiaanse Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( refug. italienne / UNO Flüchtlingen - Italienisch / UNO-refugee Italian )
VictimFATNationalityType | 763 | VictimFATNationalityType - (CL2B 763)
uno-vlucht. jemenitische Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( refug. yemenite / UNO Flüchtlingen - Jemenitische / UNO-refugee Yemeni )
VictimFATNationalityType | 790 | VictimFATNationalityType - (CL2B 790)
uno-vlucht. jordaanse Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( refug. jordanienne / UNO Flüchtlingen - Jordanische / UNO-refugee Jordanian )
VictimFATNationalityType | 798 | VictimFATNationalityType - (CL2B 798)
uno-vlucht. kambodjaanse Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( refug. cambodgienne / UNO Flüchtlingen - Kambodscha / UNO-refugee Cambodian )
VictimFATNationalityType | 750 | VictimFATNationalityType - (CL2B 750)
uno-vlucht. khmerse Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( refug. khmer / UNO Flüchtlingen - khmerse / UNO-refugee Khmer )
VictimFATNationalityType | 806 | VictimFATNationalityType - (CL2B 806)
uno-vlucht. koreaanse Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( refug. coreenne / UNO Flüchtlingen - Koreanisch / UNO-refugee Korean )
VictimFATNationalityType | 808 | VictimFATNationalityType - (CL2B 808)
uno-vlucht. kroatische Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( refug. croate / UNO Flüchtlingen - Kroatisch / UNO-refugee Croatian )
VictimFATNationalityType | 755 | VictimFATNationalityType - (CL2B 755)
uno-vlucht. laotische Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( refug. laotienne / UNO Flüchtlingen - Lao / UNO-refugee Laotian )
VictimFATNationalityType | 803 | VictimFATNationalityType - (CL2B 803)
uno-vlucht. letse Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( refug. lettonienne / UNO Flüchtlingen - Lettisch / UNO-refugee Latvian )
VictimFATNationalityType | 764 | VictimFATNationalityType - (CL2B 764)
uno-vlucht. libanese Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( refug. libanaise / UNO Flüchtlingen - Libanesische / UNO-refugee Lebanese )
VictimFATNationalityType | 786 | VictimFATNationalityType - (CL2B 786)
uno-vlucht. litouwse Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( refug. lituanienne / UNO Flüchtlingen - Litauisch / UNO-refugee Lithuanian )
VictimFATNationalityType | 765 | VictimFATNationalityType - (CL2B 765)
uno-vlucht. macedonische Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( refug. macedonienne / UNO Flüchtlingen - Mazedonische / UNO-refugee Macedonian )
VictimFATNationalityType | 792 | VictimFATNationalityType - (CL2B 792)
uno-vlucht. marokkaanse Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( refug. marocaine / UNO Flüchtlingen - Marokkanische / UNO-refugee Moroccan )
VictimFATNationalityType | 796 | VictimFATNationalityType - (CL2B 796)
uno-vlucht. nigeriaanse Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( refug. nigerienne / UNO Flüchtlingen - Nigerianische / UNO-refugee Nigerian )
VictimFATNationalityType | 794 | VictimFATNationalityType - (CL2B 794)
uno-vlucht. oegandese Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( refug. ougandaise / UNO Flüchtlingen - Uganda / UNO-refugee Ugandan )
VictimFATNationalityType | 776 | VictimFATNationalityType - (CL2B 776)
uno-vlucht. oekrainse Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( refug. ukrainienne / UNO Flüchtlingen - Ukrainisch / UNO-refugee Ukrainian )
VictimFATNationalityType | 772 | VictimFATNationalityType - (CL2B 772)
uno-vlucht. onbep.afkomst Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( refug. non precise / UNO Flüchtlingen - unbekannter Herkunft / UNO-refugee unknown nationality )
VictimFATNationalityType | 730 | VictimFATNationalityType - (CL2B 730)
uno-vlucht. oostenrijkse Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( refug. autrichienne / UNO Flüchtlingen - Österreichische / UNO-refugee Austrian )
VictimFATNationalityType | 753 | VictimFATNationalityType - (CL2B 753)
uno-vlucht. pakistaanse Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( refug. pakistanaise / UNO Flüchtlingen - Pakistani / UNO-refugee Pakistani )
VictimFATNationalityType | 777 | VictimFATNationalityType - (CL2B 777)
uno-vlucht. palestijnse Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( refug. palestinienne / UNO Flüchtlingen - Palästinensische / UNO-refugee Palestinian )
VictimFATNationalityType | 787 | VictimFATNationalityType - (CL2B 787)
uno-vlucht. paraguese Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( refug. paraguayenne / UNO Flüchtlingen - Paraguayischer / UNO-refugee Paraguayan )
VictimFATNationalityType | 811 | VictimFATNationalityType - (CL2B 811)
uno-vlucht. peruaanse Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( refug. peruvienne / UNO Flüchtlingen - Peruanische / UNO-refugee Peruvian )
VictimFATNationalityType | 810 | VictimFATNationalityType - (CL2B 810)
uno-vlucht. poolse Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( refug. polonaise / UNO Flüchtlingen - Polnisch / UNO-refugee Polish )
VictimFATNationalityType | 766 | VictimFATNationalityType - (CL2B 766)
uno-vlucht. portugese Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( refug. portugaise / UNO Flüchtlingen - Portugiesisch / UNO-refugee Portuguese )
VictimFATNationalityType | 767 | VictimFATNationalityType - (CL2B 767)
uno-vlucht. roemeense Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( refug. roumaine / UNO Flüchtlingen - Rumänisch / UNO-refugee Romanian )
VictimFATNationalityType | 768 | VictimFATNationalityType - (CL2B 768)
uno-vlucht. russische Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( refug. russe / UNO Flüchtlingen - Russisch / UNO-refugee Russian )
VictimFATNationalityType | 769 | VictimFATNationalityType - (CL2B 769)
uno-vlucht. rwandese Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( refug. ruandaise / UNO Flüchtlingen - Ruanda / UNO-refugee Rwandan )
VictimFATNationalityType | 775 | VictimFATNationalityType - (CL2B 775)
uno-vlucht. servische Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( refug. serbe / UNO Flüchtlingen - Serbisch / UNO-refugee Serbian )
VictimFATNationalityType | 770 | VictimFATNationalityType - (CL2B 770)
uno-vlucht. spaanse Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( refug. espagnole / UNO Flüchtlingen - Spanish / UNO-refugee Spanish )
VictimFATNationalityType | 757 | VictimFATNationalityType - (CL2B 757)
uno-vlucht. syrische Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( refug. syrienne / UNO Flüchtlingen - Syrien / UNO-refugee Syrian )
VictimFATNationalityType | 788 | VictimFATNationalityType - (CL2B 788)
uno-vlucht. tanzaniaanse Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( refug. tanzanienne / UNO Flüchtlingen - Tansania / UNO-refugee Tanzanian )
VictimFATNationalityType | 812 | VictimFATNationalityType - (CL2B 812)
uno-vlucht. turkse Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( refug. turque / UNO Flüchtlingen - Türkisch / UNO-refugee Turkish )
VictimFATNationalityType | 789 | VictimFATNationalityType - (CL2B 789)
uno-vlucht. u.s.s.r. Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( refug. u.r.s.s. / UNO Flüchtlingen - UdSSR / UNO-refugee USSR. )
VictimFATNationalityType | 773 | VictimFATNationalityType - (CL2B 773)
uno-vlucht. uruguyaanse Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( refug. uruguayenne / UNO Flüchtlingen - uruguayischer / UNO-refugee Uruguayan )
VictimFATNationalityType | 807 | VictimFATNationalityType - (CL2B 807)
uno-vlucht. vietnamese Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( refug. vietnamienne / UNO Flüchtlingen - vietnamese / UNO-refugee Vietnamese )
VictimFATNationalityType | 778 | VictimFATNationalityType - (CL2B 778)
uno-vlucht. vr.st.dantzig Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( refug.ville libre dantzig / UNO Flüchtlingen - kreisfreie Stadt Dantzig / UNO-refugee free city Dantzig )
VictimFATNationalityType | 756 | VictimFATNationalityType - (CL2B 756)
uno-vlucht. zairese Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( refug. zairoise / UNO Flüchtlingen - Zairian / UNO-refugee Zairian )
VictimFATNationalityType | 799 | VictimFATNationalityType - (CL2B 799)
uno-vlucht.joegoslavische Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( refug. yougoslavie / UNO Flüchtlingen - jugoslawischen / UNO-refugee Yugoslav )
VictimFATNationalityType | 774 | VictimFATNationalityType - (CL2B 774)
Uren Coded value in Slachtoffer - kode periode beroepsancien ( ->)  
( Heures / Stunden / Hours )
VictimProfessionSeniorityType2 | 1 | VictimProfessionSeniorityType2 - (CQ23 1)
Uren Coded value in Andere voordelen - periodiciteit 2 ( ->)  
( Heures / Stunden / Hours )
AdvantagesOtherPeriodicityType2 | 1 | AdvantagesOtherPeriodicityType2 - (CQH3 1)
Uren Coded value in Andere voordelen - periodiciteit 1 ( ->)  
( Heures / Stunden / Hours )
AdvantagesOtherPeriodicityType | 1 | AdvantagesOtherPeriodicityType - (CQG3 1)
Uren Coded value in Slachtoffer - kode periode anc.beroep ( ->)  
( Heures / Stunden / Hours )
VictimProfessionSeniorityType | 1 | VictimProfessionSeniorityType - (CQ29 1)
Uren Coded value in Slachtoffer - kode periode ancienniteit ( ->)  
( Heures / Stunden / Hours )
VictimBranchEmployedSeniorityType | 1 | VictimBranchEmployedSeniorityType - (CQ27 1)
Uren Coded value in Slachtoffer - kode periode ancienniteit ( ->)  
( Heures / Stunden / Hours )
VictimEmployedSeniorityType | 1 | VictimEmployedSeniorityType - (CQ25 1)
URL Algemene Voorwaarden Attribute of Contractuele bepalingen ( ->) URL (Uniform Resource Locator) die de pdf identificeert die de algemene voorwaarden weergeeft. 
( Codification : / / -> )
( URL Conditions Générales / URL Allgemeine Bedingungen / URL General Clauses )
Condition | ConditionURLText | - (FTX 046)
URL Algemene Voorwaarden Attribute of Fonds ( ->) URL (Uniform Resource Locator) die de pdf identificeert die de algemene voorwaarden specifiek van dit fonds weergeeft. 
( Codification : / / -> )
( URL Conditions Générales / URL Allgemeine Bedingungen / URL General Clauses )
Fund | ConditionURLText | - (FTX 046)
URL Algemene Voorwaarden Attribute of Kwijting ( ->) URL (Uniform Resource Locator) die de pdf identificeert die de algemene voorwaarden weergeeft. 
( Codification : / / -> )
( URL Conditions Générales / URL Algemeine Bedingungen / URL General Clauses )
PremiumNotification | NotificationGeneralClausesURLText | - (FTX 046)
URL Commercieel programma Attribute of Commercieel programma ( ->) Zie de notie Commercieel Programma (Product Qualifier A536). De hyperlink naar de web-pagina (of de mini website) die de kenmerken van het programma weergeeft. 
( Codification : / / -> )
( URL Programme commercial / URL commercielles Program / Commercial program URL )
CommercialProgram | CommercialProgramURLText | - (FTX 047)
URL Product-fiche Attribute of Waarborg ( ->) De link naar de fiche die de kenmerken van het product beschrijft, gepubliceerd door de verzekeraar, zoals voorgeschreven door de controlerende instanties, en indien bestaande op dit niveau waarborg.  
( Codification : / / -> )
( URL Fiche Produit / URL Produktblatt / URL Product Description )
Guarantee | ProductCardURLText | - (FTX 057)
URL Product-fiche Attribute of Fonds ( ->) De link naar de fiche die de kenmerken van het product beschrijft, gepubliceerd door de verzekeraar, zoals voorgeschreven door de controlerende instanties.  
( Codification : / / -> )
( URL Fiche Produit / URL Produktblatt / URL Product Description )
Fund | ProductCardURLText | - (FTX 057)
URL Product-fiche Attribute of Contractuele bepalingen ( ->) De link naar de fiche die de kenmerken van het product beschrijft, gepubliceerd door de verzekeraar, zoals voorgeschreven door de controlerende instanties.  
( Codification : / / -> )
( URL Fiche Produit / URL Produktblatt / URL Product Description )
Condition | ProductCardURLText | - (FTX 057)
URL technische aktie op specifiek dossier Attribute of Kwijting - bericht van betalingsachterstand ( ->) Bijvoorbeeld na adreswijziging, er moet nog een verzekeringstechnische aktie op het polisdossier ondernomen worden. URL met tijdelijk karakter, totdat de aktie uitgevoerd is. 
( Codification : / / -> )
( URL action technique sur dossier spécifique / URL technische Aktion / URL business action on specific file )
MessagePremiumOverdueNotification | URLBusinessActionText | - (FTX 050)
URL technische aktie op specifiek dossier Attribute of Contract - MPB oorsprong maatschappij ( ->) Bijvoorbeeld na adreswijziging, er moet nog een verzekeringstechnische aktie op het polisdossier ondernomen worden. URL met tijdelijk karakter, totdat de aktie uitgevoerd is. 
( Codification : / / -> )
( URL action technique sur dossier spécifique / URL technische Aktion / URL business action on specific file )
MessageContractOriginOfInsurer | URLBusinessActionText | - (FTX 050)
UROLOOG Coded value in Type beroep ( ->)  
( UROLOGUE / Urologue (*) / Urologue (*) )
OccupationType | 171 | OccupationType - (X041 171)
Urugayaanse Coded value in Nationaliteit ( ->)  
( urugayenne / uruguayische / Uruguayan )
NationalityType | UY | NationalityType - (A121 UY)
Uruguay Coded value in Landcode ( ->)  
( Uruguay / Uruguay / Uruguay )
CountryType | UY | CountryType - (519B UY)
uruguay Coded value in Getroffene- code nationaliteit (cod FAO) ( ->)  
( uruguay / Uruguay / Uruguay )
VictimFATNationalityType | 519 | VictimFATNationalityType - (CL2B 519)
UURWERKMAKER Coded value in Type beroep ( ->)  
( HORLOGER / Horloger (*) / Horloger (*) )
OccupationType | 2352 | OccupationType - (X041 2352)
uurwerkmakers Coded value in Beroep van de verzekerde ( ->)  
( horlogers / Clockmakers / clockmakers )
InsuredOccupationType | 75400 | InsuredOccupationType - (2111 75400)