> Dictionary > Per letter ...
SYNTAX INDEPENDENT COMPONENTS

Implementation Related Components

Dictionary : X...
Name (sorted asc.) Type Definition - (Codelist) - (Translations) Technically XML - (Edifact)
X400 adres Attribute of e-Mail ( ->) Het adres dat men aan een bericht moet meegeven om het in een inbox van een electronisch mailsysteem te plaatsen van het type X400. 
( Codification : / / -> )
( Adresse X400 / X400-Adresse / X400 address )
EMail | X400Address | - (COM 004)