> Syntax independent - M & P > BBP > Listed > 01

SYNTAX INDEPENDENT COMPONENTS

Implementation Related Components


Back to overview Previous BBP - 1 - Raadpleging contract / Consultation contrat / Contract consultation Next
1. Raadpleging contract
 • 1.1. Vanuit het beheerspakket
  • De makelaar staat op een contractfiche of op de lijst van de contracten
   • Als de verzekeraar de service/module "Raadpleging contract" beschikbaar gesteld heeft, dan start het beheerspakket de module van de verzekeraar op.
   • Het polisnummer wordt aan de module gegeven, via contextuele uitwisseling, ofwel als bijkomende parameter bij het oproepen van de module.
  • De makelaar staat op een andere fiche
   • Het aanspreken van de module is niet mogelijk.
1. Consultation contrat
 • 1.1. A partir du package
  • Le courtier se trouve sur une fiche contrat ou sur la liste des contrats
   • Si la compagnie a publié le service « Consultation contrat », le module de la compagnie est démarré.
   • Le numéro de police est communiqué au module de la compagnie soit par l’échange contextuel, soit comme paramètre supplémentaire à l’invocation.
  • Le courtier se trouve sur une autre fiche
   • Pas d’invocation possible .
.
 • 1.2. Vanuit het services/modules publicatiesysteem
  Alles gebeurt binnen de module van de verzekeraar.
 • 1.2. A partir du système de publication des services
  Tout se déroule dans le module de la compagnie.
.
 • 1.3. Verbeteringen
  • 1.3.1. Dubbele ingave vermijden
   Aan de makelaar directe toegang tot de consultatiepagina verlenen.
   De module van de verzekeraar moet de parameters, meegegeven bij het aanspreken van de module of aanwezig in de URL, gebruiken.

   Opmerking :
   Het publicatiesysteem van de services/modules moet wat aangepast worden om de URL gevolgd door de parameters dynamisch te kunnen aanmaken.

   Voorbeelden :
   ce_xxxx1.exe /c:0097 /o:01 /oa:0101 /d:05
   HTTP://www.olboap.xxxxxnet/default.asp?c=79&o=1&oa=103&d=4
   (verzekeraar / object / object-actie / domein)
    
  • 1.3.2. De heringave van de referte van het geconsulteerde object vermijden
   In de aanspreking moet men aan de module van de verzekeraar de referte van het geconsulteerde object meegeven.
   Die uitwisseleing van informatie kan :
   • hetzij via de contextuele uitwisseling
   • hetzij door de referte van het object als bijkomende parameter in de aanroep of in de URL op te nemen
    Opmerking :
    Hiervoor is een aanpassing van het publicatiesysteem en van de services/modules nodig.
    Voorbeelden :
    ce_xxxx1.exe /c:0097 /o:01 /oa:0101 /d:05 /rff:k44725
    HTTP://www.olboap.xxxxxnet/default.asp?c=79&o=1&oa=103&d=4&rff=l45689
    (verzekeraar / object / object-actie / domein / referte)
 • 1.3. Améliorations
  • 1.3.1. Eviter les doubles encodages
   Permettre au courtier de brancher directement sur la page de la consultation.
   Le module de la compagnie doit exploiter les paramètres qui sont passés à l’exécutable ou à l’URL au moment de l’invocation.

   Remarque :
   Nécessite une adaptation du système de publication des services pour construire dynamiquement l’URL suivi des paramètres.

   Exemples :
   ce_xxxx1.exe /c:0097 /o:01 /oa:0101 /d:05
   HTTP://www.olboap.xxxxxnet/default.asp?c=79&o=1&oa=103&d=4
   (assureur / objet / objet-action / domaine)
    
  • 1.3.2. Eviter de ré encoder la référence de l’objet consulté
   Lors de la consultation, il faut passer au module de la compagnie la référence de l’objet consulté.
   Cet échange d’information peut se faire soit :
   • À l’aide de l’échange contextuel
   • En passant la référence de l’objet consulté en paramètre supplémentaire à l’exécutable ou à l’URL au moment de l’invocation
    Remarque :
    Nécessite une adaptation du système de publication, et des packages
    Exemples :
    ce_xxxx1.exe /c:0097 /o:01 /oa:0101 /d:05 /rff:k44725
    HTTP://www.olboap.xxxxxnet/default.asp?c=79&o=1&oa=103&d=4&rff=l45689
    (assureur / objet / objet-action / domaine / référence)
.
. . .